ETC BDF1030-12HB-01A

DC BLOWER FAN
BDF1030 SERIES
Ra t e d
Mo d e l
Op e r a t e
Vo l t a g e Vo l t a g e
VDC
VDC
Ra t e d
Ra t e d Ra t e d
Cu r r e n t I n p u t Sp e e d
mA
W
r pm
Mi d d l e * BDF1 0 3 0 - 1 2 MB
Sp e e d
12
10. 2 – 13. 8
500
6. 0
* BDF1 0 3 0 - 2 4 MB
24
20. 4 – 27. 6
300
7. 2
Hi g h * BDF1 0 3 0 - 1 2 HB
Sp e e d
12
10. 2 – 13. 8
900
10. 8
24
20. 4 – 27. 6
500
12. 0
* BDF1 0 3 0 - 2 4 HB
Ma x
Ma x St a t i c
Ai r f l o w
m3 / mi n .
CFM
Pr e s s u r e
Le v e l
We i g h t
mmAq i n c h Aq d B( A) / m
gr
0. 5
17. 5
2400
16. 0
0. 63
No i s e
46
210
2800
* Appr oval s = UL / CUR ( UL FOR CANADA) / TUV
Static Pressure
(mmAq)
Ty p e
0. 6
21
22. 0
0. 87
52