Digitale HD-videocamera HDR-AS15/AS10

Digitale HD-videocamera
HDR-AS15/AS10
De nieuwe functies die beschikbaar zijn na deze firmware-update en de bediening ervan worden hier
beschreven.
Raadpleeg de "Bedieningshandleiding" en het "Handboek".
© 2012 Sony Corporation
4-470-651-81(1)
Pieptoon
Instelscherm
t
U kunt de waarschuwingstonen voor bedieningen instellen op ON/OFF.
Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP].
1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op
de ENTER-toets.
2 Druk op de NEXT-toets om [BEEP] (pieptoon) weer te geven en druk
vervolgens op de ENTER-toets.
3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens
op de ENTER-toets.
Alle bedieningsgeluiden zijn ingeschakeld.
Er worden alleen bedieningsgeluiden geproduceerd voor de volgende handelingen.
• Uitschakelen van het apparaat
• Starten van de opname
• Stoppen van de opname
• Indrukken van de ontspanknop
• Selecteren van een uitgeschakelde optie of optreden van een fout
Alle bedieningsgeluiden zijn uitgeschakeld.
Keert terug naar het menu [BEEP].
2NL
Scène
Instelscherm
t
U kunt overeenkomstig de opnamescène de gepaste beeldkwaliteit selecteren.
Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP].
1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op
de ENTER-toets.
2 Druk op de NEXT-toets om [SCENE] (scène) weer te geven en druk
vervolgens op de ENTER-toets.
3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens
op de ENTER-toets.
Er wordt opgenomen in standaardkwaliteit.
Er wordt opgenomen met een beeldkwaliteit die geschikt is voor onderwateropnames.
Keert terug naar het menu [SCENE].
3NL
Opnamestand
Instelscherm
t
U kunt de beeldresolutie en de framesnelheid voor het opnemen van films instellen.
Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP].
1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op
de ENTER-toets.
2 Druk op de ENTER-toets terwijl [VIDEO] (opnamestand) wordt
weergegeven.
3 Druk op de NEXT-toets om de opnamestand te selecteren en druk
vervolgens op de ENTER-toets.
Scherm
Opgenomen beeld
Resolutie
Framesnelheid
voor
beeldvorming
Framesnelheid
voor afspelen
60p
Hoogste resolutie / vloeiend beeld
opgenomen met een framesnelheid van
2×
1920×1080
60p
Hoogste resolutie
1920×1080
30p
Hoge resolutie
1280×720
30p
Vertraagd beeld opgenomen met een
framesnelheid van 2×
1280×720
60p
Uiterst vertraagd beeld opgenomen met
een framesnelheid van 4×
1280×720
120p
Standaardresolutie
640×480
30p
30p
Keert terug naar het menu [VIDEO].
Opmerkingen
• U kunt gedurende ongeveer 13 uur ononderbroken filmen.
In de stand [SLOW] is dit ongeveer 6,5 uur.
In de stand [SSLOW] is dit ongeveer 3 uur.
• Als u [SSLOW] selecteert, zal SteadyShot niet werken, ook al is SteadyShot ingesteld op [ON].
• In de volgende situatie wordt er geen geluid opgenomen tijdens het filmen:
– [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P) is ingesteld.
• Als de opnamestand ingesteld is op [VGA], is de kijkhoek kleiner dan bij andere opnamestanden.
4NL