CGJ Ⴜள ࡴ૰૦ᄹ݃ৃ ᇜֈ˄Up to 50V

积层贴片陶瓷片式电容器
CGJ Ⴜள
ࡴ૰૦ᄹ݃ৃ
ᇜֈ˄Up to 50V˅
Type:
CGJ2 [EIA CC0402]
CGJ3 [EIA CC0603]
CGJ4 [EIA CC0805]
CGJ5 [EIA CC1206]
CGJ6 [EIA CC1210]
Issue date:
Mar 2015
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
使用注意事项
使用本产品前,请务必阅读
安全注意事项
注意
1.
计划将本产品目录中记载的产品用于可能对人身安全或对社会造成重大损失的用途时,请务必通知本公司的销
售窗口。
2.
本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3.
关于本产品目录中记载的产品,
本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的“交货规格书”。在选用产品时,
建议签定交货规格书。
4.
在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为“外汇及外贸管理法”中规定的管制货物等。在这种情况下,
需要有依据该法规定的出口许可。
5.
关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6.
因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承
担责任。并且,本公司不对该等权利的实施权办理许可。
7.
本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。
注意:伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,从2013年1月开始,TDK将在产品目录中
使用新型号。
新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。
目录型号的最后5个与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。
详细信息请联系当地TDK销售代表。
(构成例)
产品目录发行日期
目录型号
交货型号(交货标签上的标识)
2012 年 12 月以前
C1608C0G1E103J(080AA)
C1608C0G1E103JT000N
2013 年 1 月及以后
C1608C0G1E103J080AA
C1608C0G1E103JT000N
Page 1
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
CGJ Ⴜள
ᇜֈ˄Up to 50V˅
Type: CGJ2 [EIA CC0402]ȂCGJ3 [EIA CC0603]ȂCGJ4 [EIA CC0805]Ȃ
CGJ5 [EIA CC1206] ȂCGJ6 [EIA CC1210]
• ࡴ૰૦ᄹȂࡴ༊ಛٛ൰ȃ
• ՙጐMIL-STDᇋช੣ᄵ૰૦ᄹ༅ᆬȃ
• ֦ጽTC൤፜ȃ
• ၓ౞ࢋCGJൕ۫ٛ൰࿎࢜ठࢆጽಖ༚˄Sigma Report˅ȃ
• UHF RFID‫׭‬වˈ೙ࢮञᄂࠈጚRFIDჵ಼ੌठ኷ᇜඩˈ
! ๜˖ଉ‫୲࣏܃‬ȃ
• ࿳ࣰ߷ၚ࿦࿢૰ᇵ໧‫׳‬໸ࠨ໸UELܿጸࣙٛ൰ȃ
࿅‫ݞ‬
಼௽ᄲखܿ
໧‫ߟ׳‬
ቂဉ
ᄳᎫቪ
‫܄ڞ‬
• ፠೙‫װݢ‬Ȃ፠೙‫ݢ‬၃ȂLEDጐಖ
• ࢗᇖቂဉȂ‫ݢ‬ᄪনዹ
• ྘ᆷ೙။ೣ‫ק‬ධȂ‫ݢڣ‬ዹ
• ૅ໳࿳ᄪົֻ
• ᇜ୥ञߗ୥ܿᇞனົֻ
• ᇋช٣༊ಛफ़ᄹ೙ܿቂဉ
L
W
T
B
G
᎐࿒٣‫ޡ‬
᎐࿒ଔ‫ޡ‬
᎐࿒ࡴ‫ޡ‬
‫ޤ‬Ꮚଔ‫ޡ‬
‫ޤ‬Ꮚৱ઩
CGJ • 5 • L • 2 • X7R • 1A • 106 • K • 160 • A • A
Ⴜளಚ‫څ‬
‫ ܄ڞ‬L x W (mm)
‫ܗ‬బ
2
3
4
5
6
٣‫ޡ‬
1.00 ± 0.05
1.60 ± 0.10
2.00 ± 0.20
3.20 ± 0.20
3.20 ± 0.40
ଔ‫ޡ‬
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
1.60 ± 0.20
2.50 ± 0.30
‫ޤ‬Ꮚ
0.10 min.
0.20 min.
0.20 min.
0.20 min.
0.20 min.
ू‫ ޡ‬T ‫ܗ‬బ (mm)
‫ܗ‬బ
B
C
E
F
H
J
L
ू‫ޡ‬
0.50 mm
0.60 mm
0.80 mm
0.85 mm
1.15 mm
1.25 mm
1.60 mm
༊ಛ༅ᆬܿ‫ݢ‬ᅼ࿢਋
‫ܗ‬ख
࿢਋
1
2
3
4
1 × R.V.
2 × R.V.
1.5 × R.V.
1.2 × R.V.
ၫ‫ޡ‬࿅ᄹ
ၫ‫ޡ‬࿅ᄹ
C0G
X7R
X7S
ၫ‫ޡ‬Ⴜ༮ড
‫ݢ‬๒‫ק‬फ़ఋ
0±30 ppm/Ɇ
±15%
± 22%
ၫ‫߭ޡ‬ၐ
-55 to +125Ɇ
-55 to +125Ɇ
-55 to +125Ɇ
߇‫ݢށ‬ᅼ (ፊ௚)
‫ܗ‬బ
0J
1A
1C
1E
1H
‫ݢ‬ᅼ (ፊ௚)
6.3V
10V
16V
25V
50V
‫ݢڅ׭‬๒ (pF)!
‫ݢ‬๒஢ᇵqG)။။ߟଲ*ၓ‫ܠ‬ၤˈ‫؃‬ቂ๲ࢋၭᏍ‫װ‬໯ȃᏥ‫ڴ‬஠ࢋၭᏍ‫װ‬
໯‫ݢ‬๒ܿ‫ݕ‬ᇜၤञ‫ߗݕ‬ၤ቏ᄌ༮Ꮝȃ‫ݕ‬๲ࢋၭᏍ‫װ‬໯ਾ኷቏ᄌ༮Ꮝॄ
ܿெ༮ȃࣽ቏ᄆ༮‫ݞ‬໢ቂS‫װ‬໯ȃ
Ex. 0R2 = 0.2pF; 103 = 10,000pF; 105 = 1,000,000pF = 1,000nF = 1μF
‫ݢ‬๒๒ُ
‫ܗ‬బ
C
D
J
K
๒ُ
± 0.25 pF
± 0.5 pF
± 5%
± 10%
‫ޡूڅ׭‬
‫ܗ‬బ
050
060
080
085
115
125
160
200
230
250
ू‫ޡ‬
0.50 mm
0.60 mm
0.80 mm
0.85 mm
1.15 mm
1.25 mm
1.60 mm
2.00 mm
2.30 mm
2.50 mm
֡Ꭷᄳ໮
‫ܗ‬బ
A
B
ᄳ໮
178mm શ࿽Ȃ4mm ৱ઩
178mm શ࿽Ȃ2mm ৱ઩
࿅༓ፑ‫ܗށ‬బ
‫ܗ‬బ
ངಖ
A
ׁ࢞ཌྷ೗‫࠲୲࣏ؠ‬ख
Page 2
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
㽱ᚶ
嚶๬๼
CGJ2(1005) [EIA CC0402]
㽱ᚶ嚶๬๼
㐠᯳㬐Ẍ빋C0G (0 ± 30ppm/쀖)브X7R (±15%)
秸ᙷ㽱ॊ빋50V (1H)브25V (1E)브16V (1C)
C0G
㽱ᚶ
㽱ᚶᚶᫍ
(pF)
ȱ䐇
1
1.5
2
2.2
3
3.3
4
4.7
5
6
6.8
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
1,500
2,200
3,300
4,700
6,800
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
010
1R5
020
2R2
030
3R3
040
4R7
050
060
6R8
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102
152
222
332
472
682
103
153
223
333
473
683
104
1H
(50V)
X7R
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
C : ± 0.25pF
D : ± 0.5pF
J : ± 5%
K : ± 10%
⪠‫ڈ‬य़᯳
0.50 mm
Page 3
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
㽱ᚶ
嚶๬๼
CGJ3(1608) [EIA CC0603]
㽱ᚶ嚶๬๼
㐠᯳㬐Ẍ빋C0G (0 ± 30ppm/쀖)브X7R (±15%)
秸ᙷ㽱ॊ빋50V (1H)브25V (1E)브16V (1C)브10V (1A)브6.3V (0J)
C0G
㽱ᚶ
㽱ᚶᚶᫍ
(pF)
ȱ䐇
1
1.5
2
2.2
3
3.3
4
4.7
5
6
6.8
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
1,200
1,500
1,800
2,200
2,700
3,300
3,900
4,700
5,600
6,800
8,200
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
010
1R5
020
2R2
030
3R3
040
4R7
050
060
6R8
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
153
223
333
473
683
104
154
224
334
474
684
105
155
225
1H
(50V)
X7R
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
C: ± 0.25pF
D: ± 0.5pF
J : ± 5%
K: ± 10%
⪠‫ڈ‬य़᯳
0.80 mm
Page 4
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
‫ݢ‬๒
߭ၐဇ
CGJ4(2012) [EIA CC0805]
‫ݢ‬๒߭ၐဇ
!!!!!ၫ‫ޡ‬࿅ᄹ˖C0G (0 ± 30ppm/Ɇ)ȂX7R (±15%)
!!!!!߇‫ݢށ‬ᅼ˖50V (1H)Ȃ25V (1E)Ȃ16V (1C)Ȃ10V (1A)Ȃ6.3V (0J)
C0G
‫ݢ‬๒
‫ݢ‬๒๒ُ
(pF)
‫ܗ‬బ
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
1,200
1,500
1,800
2,200
2,700
3,300
3,900
4,700
5,600
6,800
8,200
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
153
223
333
473
683
104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
1H
(50V)
X7R
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
J : ± 5%
K: ± 10%
‫׭‬Ꮃू‫ޡ‬
0.60 mm
0.85 mm
1.25 mm
Page 5
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
‫ݢ‬๒
߭ၐဇ
CGJ5(3216) [EIA CC1206]
‫ݢ‬๒߭ၐဇ
!!!!!ၫ‫ޡ‬࿅ᄹ˖C0G (0 ± 30ppm/Ɇ)ȂX7R (±15%)
!!!!!߇‫ݢށ‬ᅼ˖50V (1H)Ȃ25V (1E)Ȃ16V (1C)Ȃ10V (1A)Ȃ6.3V (0J)
C0G
‫ݢ‬๒
‫ݢ‬๒๒ُ
(pF)
‫ܗ‬బ
3,900
4,700
5,600
6,800
8,200
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
392
472
562
682
822
103
153
223
333
473
683
104
474
684
105
155
225
335
475
685
106
1H
(50V)
X7R
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
J : ± 5%
K: ± 10%
‫׭‬Ꮃू‫ޡ‬
0.60 mm
0.85 mm
1.15 mm
1,60 mm
‫ݢ‬๒
߭ၐဇ
CGJ6(3225) [EIA CC1210]
‫ݢ‬๒߭ၐဇ
!!!!!ၫ‫ޡ‬࿅ᄹ˖X7R (±15%) X7S (±22%)
!!!!!߇‫ݢށ‬ᅼ˖50V (1H) 25V (1E) 16V (1C)
X7R
‫ݢ‬๒
‫ݢ‬๒๒ُ
(pF)
‫ܗ‬బ
1,000,000
1,500,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
105
155
475
685
106
1H
(50V)
1E
(25V)
X7S
1C
(16V)
1H
(50V)
‫׭‬Ꮃू‫ޡ‬
1,60 mm
2.00 mm
K: ± 10%
2.30 mm
2.50 mm
Page 6
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
电容
范围表
种类 1(温度补偿用)
温度特性:C0G(-55 ~ +125℃、0 ± 30 ppm/℃)
电容
1 pF
1.5 pF
2 pF
2.2 pF
3 pF
3.3 pF
4 pF
4.7 pF
5 pF
6 pF
6.8 pF
7 pF
8 pF
9 pF
10 pF
12 pF
15 pF
18 pF
22 pF
27 pF
33 pF
39 pF
47 pF
56 pF
68 pF
82 pF
100 pF
120 pF
150 pF
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.25pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 0.5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5pF
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
目录型号
额定电压 Edc :50V
CGJ2B2C0G1H010C050BA
CGJ3E2C0G1H010C080AA
CGJ2B2C0G1H1R5C050BA
CGJ3E2C0G1H1R5C080AA
CGJ2B2C0G1H020C050BA
CGJ3E2C0G1H020C080AA
CGJ2B2C0G1H2R2C050BA
CGJ3E2C0G1H2R2C080AA
CGJ2B2C0G1H030C050BA
CGJ3E2C0G1H030C080AA
CGJ2B2C0G1H3R3C050BA
CGJ3E2C0G1H3R3C080AA
CGJ2B2C0G1H040C050BA
CGJ3E2C0G1H040C080AA
CGJ2B2C0G1H4R7C050BA
CGJ3E2C0G1H4R7C080AA
CGJ2B2C0G1H050C050BA
CGJ3E2C0G1H050C080AA
CGJ2B2C0G1H060D050BA
CGJ3E2C0G1H060D080AA
CGJ2B2C0G1H6R8D050BA
CGJ3E2C0G1H6R8D080AA
CGJ2B2C0G1H070D050BA
CGJ3E2C0G1H070D080AA
CGJ2B2C0G1H080D050BA
CGJ3E2C0G1H080D080AA
CGJ2B2C0G1H090D050BA
CGJ3E2C0G1H090D080AA
CGJ2B2C0G1H100D050BA
CGJ3E2C0G1H100D080AA
CGJ2B2C0G1H120J050BA
CGJ3E2C0G1H120J080AA
CGJ2B2C0G1H150J050BA
CGJ3E2C0G1H150J080AA
CGJ2B2C0G1H180J050BA
CGJ3E2C0G1H180J080AA
CGJ2B2C0G1H220J050BA
CGJ3E2C0G1H220J080AA
CGJ2B2C0G1H270J050BA
CGJ3E2C0G1H270J080AA
CGJ2B2C0G1H330J050BA
CGJ3E2C0G1H330J080AA
CGJ2B2C0G1H390J050BA
CGJ3E2C0G1H390J080AA
CGJ2B2C0G1H470J050BA
CGJ3E2C0G1H470J080AA
CGJ2B2C0G1H560J050BA
CGJ3E2C0G1H560J080AA
CGJ2B2C0G1H680J050BA
CGJ3E2C0G1H680J080AA
CGJ2B2C0G1H820J050BA
CGJ3E2C0G1H820J080AA
CGJ2B2C0G1H101J050BA
CGJ3E2C0G1H101J080AA
CGJ4C2C0G1H101J060AA
CGJ2B2C0G1H121J050BA
CGJ3E2C0G1H121J080AA
CGJ4C2C0G1H121J060AA
CGJ2B2C0G1H151J050BA
CGJ3E2C0G1H151J080AA
CGJ4C2C0G1H151J060AA
额定电压 Edc :25V
额定电压 Edc :16V
额定电压 Edc :10V
Page 7
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
电容
范围表
种类 1(温度补偿用)
温度特性:C0G(-55 ~ +125℃、0 ± 30 ppm/℃)
电容
180 pF
220 pF
270 pF
330 pF
390 pF
470 pF
560 pF
680 pF
820 pF
1 nF
1.2 nF
1.5 nF
1.8 nF
2.2 nF
2.7 nF
3.3 nF
3.9 nF
4.7 nF
5.6 nF
6.8 nF
8.2 nF
10 nF
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
3216
1608
2012
3216
1608
2012
3216
1608
2012
3216
1608
2012
3216
1608
2012
3216
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.60 ± 0.15
0.80 ± 0.10
0.60 ± 0.15
0.60 ± 0.15
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
目录型号
额定电压 Edc :50V
CGJ2B2C0G1H181J050BA
CGJ3E2C0G1H181J080AA
CGJ4C2C0G1H181J060AA
CGJ2B2C0G1H221J050BA
CGJ3E2C0G1H221J080AA
CGJ4C2C0G1H221J060AA
CGJ2B2C0G1H271J050BA
CGJ3E2C0G1H271J080AA
CGJ4C2C0G1H271J060AA
CGJ2B2C0G1H331J050BA
CGJ3E2C0G1H331J080AA
CGJ4C2C0G1H331J060AA
CGJ2B2C0G1H391J050BA
CGJ3E2C0G1H391J080AA
CGJ4C2C0G1H391J060AA
CGJ2B2C0G1H471J050BA
CGJ3E2C0G1H471J080AA
CGJ4C2C0G1H471J060AA
CGJ2B2C0G1H561J050BA
CGJ3E2C0G1H561J080AA
CGJ4C2C0G1H561J060AA
CGJ2B2C0G1H681J050BA
CGJ3E2C0G1H681J080AA
CGJ4C2C0G1H681J060AA
CGJ2B2C0G1H821J050BA
CGJ3E2C0G1H821J080AA
CGJ4C2C0G1H821J060AA
CGJ2B2C0G1H102J050BA
CGJ3E2C0G1H102J080AA
CGJ4C2C0G1H102J060AA
CGJ3E2C0G1H122J080AA
CGJ4C2C0G1H122J060AA
CGJ3E2C0G1H152J080AA
CGJ4C2C0G1H152J060AA
CGJ3E2C0G1H182J080AA
CGJ4C2C0G1H182J060AA
CGJ3E2C0G1H222J080AA
CGJ4C2C0G1H222J060AA
CGJ3E2C0G1H272J080AA
CGJ4C2C0G1H272J060AA
CGJ3E2C0G1H332J080AA
CGJ4C2C0G1H332J060AA
CGJ3E2C0G1H392J080AA
CGJ4C2C0G1H392J060AA
CGJ5C2C0G1H392J060AA
CGJ3E2C0G1H472J080AA
CGJ4C2C0G1H472J060AA
CGJ5C2C0G1H472J060AA
CGJ3E2C0G1H562J080AA
CGJ4C2C0G1H562J060AA
CGJ5C2C0G1H562J060AA
CGJ3E2C0G1H682J080AA
CGJ4C2C0G1H682J060AA
CGJ5C2C0G1H682J060AA
CGJ3E2C0G1H822J080AA
CGJ4C2C0G1H822J060AA
CGJ5C2C0G1H822J060AA
CGJ3E2C0G1H103J080AA
CGJ4C2C0G1H103J060AA
CGJ5C2C0G1H103J060AA
额定电压 Edc :25V
额定电压 Edc :16V
额定电压 Edc :10V
Page 8
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
电容
范围表
种类 1(温度补偿用)
温度特性:C0G(-55 ~ +125℃、0 ± 30 ppm/℃)
电容
15 nF
22 nF
33 nF
47 nF
68 nF
100 nF
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
2012
3216
2012
3216
2012
3216
3216
3216
3216
0.85 ± 0.15
0.60 ± 0.15
1.25 ± 0.20
0.60 ± 0.15
1.25 ± 0.20
0.85 ± 0.15
1.15 ± 0.15
1.60 ± 0.20
1.60 ± 0.20
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
± 5%
目录型号
额定电压 Edc :50V
CGJ4F2C0G1H153J085AA
CGJ5C2C0G1H153J060AA
CGJ4J2C0G1H223J125AA
CGJ5C2C0G1H223J060AA
CGJ4J2C0G1H333J125AA
CGJ5F2C0G1H333J085AA
CGJ5H2C0G1H473J115AA
CGJ5L2C0G1H683J160AA
CGJ5L2C0G1H104J160AA
额定电压 Edc :25V
额定电压 Edc :16V
额定电压 Edc :10V
种类 2(高介电率类)
温度特性:X7R(-55 ~ +125℃、±15%)
电容
尺寸
1 nF
1.5 nF
2.2 nF
3.3 nF
4.7 nF
6.8 nF
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
3216
1608
2012
3216
1608
2012
3216
3225
2012
3216
10 nF
15 nF
22 nF
33 nF
47 nF
68 nF
100 nF
150 nF
220 nF
330 nF
470 nF
680 nF
1 μF
1.5 μF
3225
厚度
(mm)
电容容差
0.50 ± 0.05
0.50 ± 0.05
0.50 ± 0.05
0.50 ± 0.05
0.50 ± 0.05
0.50 ± 0.05
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.50 ± 0.05
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
1.60 ± 0.20
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
1.60 ± 0.20
2.00 ± 0.20
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
目录型号
额定电压 Edc :50V
CGJ2B2X7R1H102K050BA
CGJ2B2X7R1H152K050BA
CGJ2B2X7R1H222K050BA
CGJ2B2X7R1H332K050BA
CGJ2B2X7R1H472K050BA
CGJ2B2X7R1H682K050BA
CGJ2B3X7R1H103K050BB
CGJ3E2X7R1H103K080AA
CGJ2B3X7R1H153K050BB
CGJ3E2X7R1H153K080AA
CGJ2B3X7R1H223K050BB
CGJ3E2X7R1H223K080AA
CGJ2B3X7R1H333K050BB
CGJ3E2X7R1H333K080AA
CGJ4J2X7R1H333K125AA
CGJ2B3X7R1H473K050BB
CGJ3E2X7R1H473K080AA
CGJ4J2X7R1H473K125AA
CGJ3E2X7R1H683K080AA
CGJ4J2X7R1H683K125AA
CGJ3E2X7R1H104K080AA
CGJ4J2X7R1H104K125AA
CGJ3E3X7R1H154K080AB
CGJ4J2X7R1H154K125AA
CGJ3E3X7R1H224K080AB
CGJ4J2X7R1H224K125AA
CGJ4J2X7R1H334K125AA
CGJ4J3X7R1H474K125AB
CGJ5L2X7R1H474K160AA
CGJ4J3X7R1H684K125AB
CGJ5L2X7R1H684K160AA
CGJ4J3X7R1H105K125AB
CGJ6L2X7R1H105K160AA
CGJ5L3X7R1H155K160AB
额定电压 Edc :25V
CGJ2B2X7R1E102K050BA
CGJ2B2X7R1E152K050BA
CGJ2B2X7R1E222K050BA
CGJ2B2X7R1E332K050BA
CGJ2B2X7R1E472K050BA
CGJ2B2X7R1E682K050BA
CGJ2B2X7R1E103K050BA
CGJ3E2X7R1E103K080AA
CGJ2B2X7R1E153K050BA
CGJ3E2X7R1E153K080AA
CGJ2B2X7R1E223K050BA
CGJ3E2X7R1E223K080AA
CGJ2B2X7R1E333K050BA
CGJ3E2X7R1E333K080AA
CGJ4J2X7R1E333K125AA
CGJ2B2X7R1E473K050BA
CGJ3E2X7R1E473K080AA
CGJ4J2X7R1E473K125AA
CGJ2B3X7R1E683K050BB
CGJ3E2X7R1E683K080AA
CGJ4J2X7R1E683K125AA
CGJ2B3X7R1E104K050BB
CGJ3E2X7R1E104K080AA
CGJ4J2X7R1E104K125AA
CGJ3E2X7R1E154K080AA
CGJ4J2X7R1E154K125AA
CGJ3E2X7R1E224K080AA
CGJ4J2X7R1E224K125AA
CGJ3E3X7R1E334K080AB
CGJ4J2X7R1E334K125AA
CGJ3E3X7R1E474K080AB
CGJ4J2X7R1E474K125AA
额定电压 Edc :16V
CGJ2B2X7R1C102K050BA
CGJ2B2X7R1C152K050BA
CGJ2B2X7R1C222K050BA
CGJ2B2X7R1C332K050BA
CGJ2B2X7R1C472K050BA
CGJ2B2X7R1C682K050BA
CGJ2B2X7R1C103K050BA
CGJ3E2X7R1C103K080AA
CGJ2B2X7R1C153K050BA
CGJ3E2X7R1C153K080AA
CGJ2B2X7R1C223K050BA
CGJ3E2X7R1C223K080AA
CGJ2B2X7R1C333K050BA
CGJ3E2X7R1C333K080AA
CGJ4J2X7R1C333K125AA
CGJ2B2X7R1C473K050BA
CGJ3E2X7R1C473K080AA
CGJ4J2X7R1C473K125AA
CGJ2B2X7R1C683K050BA
CGJ3E2X7R1C683K080AA
CGJ4J2X7R1C683K125AA
CGJ2B2X7R1C104K050BA
CGJ3E2X7R1C104K080AA
CGJ4J2X7R1C104K125AA
CGJ3E2X7R1C154K080AA
CGJ4J2X7R1C154K125AA
CGJ3E2X7R1C224K080AA
CGJ4J2X7R1C224K125AA
CGJ3E2X7R1C334K080AA
CGJ4J2X7R1C334K125AA
CGJ3E2X7R1C474K080AA
CGJ4J2X7R1C474K125AA
额定电压 Edc :10V
CGJ4J2X7R1A224K125AA
CGJ3E2X7R1A334K080AA
CGJ4J2X7R1A334K125AA
CGJ3E2X7R1A474K080AA
CGJ4J2X7R1A474K125AA
CGJ3E1X7R1E684K080AC
CGJ4J2X7R1E684K125AA
CGJ3E3X7R1C684K080AB
CGJ4J2X7R1C684K125AA
CGJ3E2X7R1A684K080AA
CGJ4J2X7R1A684K125AA
CGJ3E1X7R1E105K080AC
CGJ4J2X7R1E105K125AA
CGJ5L2X7R1E105K160AA
CGJ6L2X7R1E105K160AA
CGJ4J3X7R1E155K125AB
CGJ5L2X7R1E155K160AA
CGJ6L2X7R1E155K160AA
CGJ3E3X7R1C105K080AB
CGJ4J2X7R1C105K125AA
CGJ3E2X7R1A105K080AA
CGJ4J2X7R1A105K125AA
CGJ6L2X7R1C105K160AA
CGJ4J2X7R1C155K125AA
CGJ5L2X7R1C155K160AA
CGJ6L2X7R1C155K160AA
CGJ4J2X7R1A155K125AA
CGJ5L2X7R1A155K160AA
CGJ6M2X7R1H155K200AA
Page 9
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
电容
范围表
种类 2(高介电率类)
温度特性:X7R(-55 ~ +125℃、±15%)
电容
2.2 μF
3.3 μF
4.7 μF
6.8 μF
10 μF
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
2012
3216
2012
3216
2012
3216
3216
3216
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
1.60 +0.30/-0.10
1.60 +0.30/-0.10
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
目录型号
额定电压 Edc :50V
CGJ5L3X7R1H225K160AB
额定电压 Edc :25V
CGJ4J3X7R1E225K125AB
CGJ5L2X7R1E225K160AA
CGJ4J1X7R1E335K125AC
CGJ5L3X7R1E335K160AB
CGJ4J1X7R1E475K125AC
CGJ5L3X7R1E475K160AB
额定电压 Edc :16V
CGJ4J2X7R1C225K125AA
CGJ5L2X7R1C225K160AA
CGJ4J3X7R1C335K125AB
CGJ5L2X7R1C335K160AA
CGJ4J3X7R1C475K125AB
CGJ5L2X7R1C475K160AA
额定电压 Edc :10V
CGJ4J2X7R1A225K125AA
CGJ5L2X7R1A225K160AA
CGJ4J2X7R1A335K125AA
CGJ5L2X7R1A335K160AA
CGJ4J2X7R1A475K125AA
CGJ5L2X7R1A475K160AA
CGJ5L2X7R1A685K160AA
CGJ5L2X7R1A106K160AA
种类 2(高介电率类)
温度特性:X7R(-55 ~ +125℃、±15%)
电容
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
220 nF
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
3216
1608
2012
3216
2012
3216
2012
3216
2012
3216
2012
3216
1.25 ± 0.20
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
0.80 ± 0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
1.25 ± 0.20
1.60 +0.30/-0.10
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
330 nF
470 nF
680 nF
1 μF
1.5 μF
2.2 μF
3.3 μF
4.7 μF
6.8 μF
10 μF
目录型号
额定电压 Edc :6.3V
CGJ4J2X7R0J224K125AA
CGJ3E2X7R0J334K080AA
CGJ4J2X7R0J334K125AA
CGJ3E2X7R0J474K080AA
CGJ4J2X7R0J474K125AA
CGJ3E2X7R0J684K080AA
CGJ4J2X7R0J684K125AA
CGJ3E2X7R0J105K080AA
CGJ4J2X7R0J105K125AA
CGJ3E1X7R0J155K080AC
CGJ4J2X7R0J155K125AA
CGJ5L2X7R0J155K160AA
CGJ3E1X7R0J225K080AC
CGJ4J2X7R0J225K125AA
CGJ5L2X7R0J225K160AA
CGJ4J2X7R0J335K125AA
CGJ5L2X7R0J335K160AA
CGJ4J2X7R0J475K125AA
CGJ5L2X7R0J475K160AA
CGJ4J1X7R0J685K125AC
CGJ5L2X7R0J685K160AA
CGJ4J1X7R0J106K125AC
CGJ5L2X7R0J106K160AA
种类 2(高介电率类)
温度特性:X7S(-55 ~ +125℃、±22%)
电容
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
4.7 μF
6.8 μF
10 μF
3225
3225
3225
2.30 ± 0.20
2.50 ± 0.30
2.50 ± 0.30
± 10%
± 10%
± 10%
目录型号
额定电压 Edc :50V
CGJ6N3X7S1H475K230AB
CGJ6P3X7S1H685K250AB
CGJ6P3X7S1H106K250AB
Page 10
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
20150312 / mlcc_highreliability_general_zh