Dławiki skompensowane prądowo poddane badaniom

DUS-9,8/22/0,3 oraz DUS-16/4,7/1,5
A) Zastosowanie
Dławiki skompensowane prądowo z dwoma uzwojeniami nawijane na rdzeniach typu UU z
materiału Mn Zn o wysokiej przenikalności z zamkniętym obwodem magnetycznym. Zakres
indukcyjności 100[uH] -100[mH], do tłumienia zakłóceń o częstotliwościach 1kHz-500kHz.
Dławiki skompensowane znajdują zastosowanie w:
•
•
•
•
tłumieniu zakłóceń interferencyjnych w urządzeniach elektronicznych
tłumieniu zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych i elektronicznych tablicach
rozdzielczych
tłumieniu zakłóceń interferencyjnych na wejściu zasilaczy impulsowych SMPS od strony
sieci
tłumieniu zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych systemach sterowania silnikowymi
pojazdami mechanicznymi
Dławiki umieszczane są na wejściu zasilacza impulsowego.
a)
a) 10 – 15 [W]
b)
b) > 15 do 100 [W]
Rys. 1 Przykładowe sposoby montaży dławików skompensowanych
A) Materiały
A1) Karkasy UU-9,8-K dwu sekcyjny
Materiał korpusu - PHENOLIC T355J
Klasa palności - UL 94V – 0
Dokładne dane w załączniku nr 1.
A2) Karkasy UU-16-K dwu sekcyjny
Materiał korpusu – PBT 4130
Klasa palności - UL 94V – 0
Dokładne dane w załączniku nr 2.
A3) Rdzenie
UU-9,8
UU-16
a
b
9,9 4,35
16,0 6,7
c
5,0
6,2
d
8,2
10,2
e
2,85
6,1
materiał
F938
F867
Rys. 2 Wymiary rdzeni UU
A4) Druty nawojowe
TF Kable – Szczecin
Norma IEC 60317 - 20
Klasa temperaturowa F 155
AL
1460 +- 30%
1150 +- 25%
A5) Specyfikacja
A5a) Parametry dławika DUS-9,8/22/0,3
Znamionowe napięcie zasilania:
a) 90 - 265 [V AC]
b) ok. 385 [V DC] w przypadku umieszczenia po mostku Graetz'a.
Znamionowy spadek napięcia:
2,5 [V]
Moc znamionowa
80 [VA]
120 [W]
Prąd znamionowy
0,3 [A]
Zastosowanie
DC/AC
Indukcyjność znamionowa
22 [mH] +- 20%
Dławik nieodporny na przeciążenia
Rezystancja znamionowa
1,4
[Ohm]
A5a) Parametry dławika DUS-16/4,7/1,5
Znamionowe napięcie zasilania:
a) do 265 [V AC]
b) do 385 [V DC] w przypadku umieszczenia po mostku Graetz'a.
Znamionowy spadek napięcia:
2,6
[V]
Moc znamionowa
400 [VA]
580 [W]
Prąd znamionowy
1,5 [A]
Zastosowanie
DC/AC
Indukcyjność znamionowa
4,7 [mH] +- 20 %
Dławik nieodporny na przeciążenia
Rezystancja znamionowa
0,277
[Ohm]
Dławiki maja zapewnioną izolację podstawową. Dławiki wbudowane, przeznaczone do montażu
w urządzeniach elektronicznych. Brak zabezpieczenia części czynnych, osłonę zapewnia producent
urządzenia w którym dławik jest zastosowany.