Dubbele vochtmeter

Handleiding
Dubbele vochtmeter
Pin / Pinloze vochtmeter
Model MO260
Introduction
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech MO260 vochtmeter. De MO260 detecteert vocht in
hout en andere materialen zoals spaanplaten, tapijt, plafond-/badkamertegels met gebruik van de
niet-invasieve (pinloze) methode. De MO260 meet ook vocht in gipsplaten en andere
bouwmaterialen met gebruik van de pinmethode. This meter is shipped fully tested and calibrated
and, with proper use, will provide years of reliable service.
Features

%WME (wood moisture equivalent of vocht-equivalent-waarde) pin vochtaflezing

Relatieve (REL) pinloze vochtaflezing voor niet-invasieve meting

Digitale LCD uitlezing met achtergrondverlichting en drie kleuren LED staafdiagram

Bepaalt snel de vochtinhoud van materialen

Pinloze meetdiepte tot 22mm (0,75”) onder het oppervlak

Elektromagnetische aftastingstechnologie voor pinloze werking

Ingebouwde kalibratiecontrole en nulkalibratie

Vervangbare meetelektrodepennen

Lege batterij-aanduiding

Kap beschermt pennen tijdens opslag

Kap kan tijdens gebruik op de zijkant van de behuizing vastgeklikt worden

Compleet met 9V batterij, reservepennen, beschermkap en zaktas
2
MO260-nl-NL_V1.4 12/14
Beschrijving
Meter Description
1.
Beschermkap voor elektrodepennen
2.
LCD display
3.
Drie kleuren staafdiagram
4.
HOLD / POWER toets
5.
Beschermkapbevestiging
6.
Beschermkaphouders
7.
MODE knop
Opmerking:

Het batterij/reservepen-vak bevindt zich achteraan de meter.

De elektrodepennen bevinden zich onder de beschermkap

De kalibratiepunten bevinden zich bovenaan de
beschermkap
Beschrijving LCD-display
1.
Aflezing van meting
2.
Batterijstatus
3.
Geluidsalarmsymbool
4.
Meetmodus
5.
Display HOLD symbool
Beschrijving staafdiagram display
Het staafdiagram geeft WET / DRY metingen aan met gebruik van drie LED kleuren: Groen
(voor droog), Amber (voor middelmatig vochtig) en Rood (voor zeer vochtig). De LED kleur
wijzigt van groen, naar amber tot rood, wanneer de meting in de staafdiagramschaal van de
DRY naar de WET aanduiding gaat.
3
MO260-nl-NL_V1.4 12/14
Operation
Elektrodepennen
OPGELET: De meetelektrodepennen zijn uiterst scherp. Wees voorzichtig als u
dit apparaat gebruikt. Bedek de pennen met de beschermkap wanneer u het
apparaat niet gebruikt.
De elektrodepennen zijn vervangbaar / uitneembaar en moeten in de meter worden geplaatst
voordat deze wordt gebruikt. Om de pennen in te voegen of te vervangen, zie de onderstaande
afbeelding en aanwijzingen. Er bevinden zich reservepennen in het batterijvak achteraan de meter.
a) Verwijder de beschermkap aan de bovenzijde van de meter door deze naar de achterzijde
van de meter te duwen.
b) Om de pennen te verwijderen, maak de borgmoer aan de basis van de elektrodepennen
los
c)
Installeer de nieuwe pennen en maak de borgmoeren vast
1
2
3
d) Plaats de beschermkap terug
1.
2.
3.
4.
Elektrodepennen
Borgmoeren
Contactpennen met draad
Elektrode-aansluitingen aan bovenzijde van meter
4
Basiswerking voor pinmetingen
1.
Verwijder de beschermkap om de elektrodepennen te onthullen. De kap kan eenvoudig
losgemaakt worden door deze naar de achterzijde van de meter te duwen. De kap kan aan
de zijkant van de meter worden bevestigd met behulp van de beschermkaphouder (6).
2.
Druk op de
3.
Druk op de MODE toets om de Vocht-equivalent-waarde (%WME) modus te openen.
4.
Duw de elektrodepennen minimum 2mm (0,07") in het te meten materiaal. Zorg dat de
pennen in het vezelstructuur van het hout worden geplaatst. Bij hoge vochtmetingen kan het
enkele minuten duren voordat de meting gestabiliseerd is.
5.
Neem verscheidene metingen op verscheidene plaatsen op het materiaal zodat u een
goede voorstelling krijgt van de hoeveelheid aanwezige vocht.
6.
Lees de meetwaarden op de LCD digitale display en de LED staafdiagram af.
7.
Plaats de beschermkap terug zodra voltooid.
toets om de meter in of uit te schakelen.
4
MO260-nl-NL_V1.4 12/14
Basiswerking voor pinloze metingen
1.
Zorg dat de beschermkap op de meter is geplaatst om de pennen te bedekken.
2.
Druk op de
3.
Druk op de MODE toets om de Relatieve (REL) modus te openen.
4.
De pinloze vochtdetector bevindt zich achteraan het apparaat, net achter het display. Plaats
de meter zodat de sensor het oppervlak van het te meten materiaal aanraakt.
5.
Take several readings in several locations on the material for the best representation of the
amount of moisture present.
6.
Lees de meetwaarden op de LCD digitale display en de LED staafdiagram af.
knop om de meter in te schakelen.
Nulkalibratie voor pinloze modus
1.
Stel de meter in op de pinloze werkingsmodus (REL modus).
2.
Zorg dat de meter zich niet in de nabijheid van andere voorwerpen en oppervlakken bevindt.
Houd de meter onderaan vast om contact met de pinloze sensor te vermijden.
3.
Druk en houd de MODE knop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat rEL op het display
verschijnt. Laat de MODE knop los en het display knippert gedurende enkele seconden en
keert dan terug naar de normale displaymodus.
4.
Het display dient nu nul te tonen om aan te geven dat de kalibratie voltooid is.
5.
Als een E32 fout wordt weergegeven, voer de nulkalibratie nogmaals uit met de pennen
verder van voorwerpen of oppervlakken verwijderd.
Kalibratiecontrole voor pinmodus
1.
Stel de meter in op de pinmodus (%WME).
2.
De twee kalibratiecontrolepunten bevinden zich in de openingen bovenaan de
beschermkap.
3.
Steek de elektrodepennen in de twee openingen bovenaan de beschermkap om contact met
het meetcircuit te maken.
4.
Het display dient nu 18,0 tot 18,6 te tonen om aan te geven dat de kalibratie geverifieerd is.
Als u een andere waarde ziet, lever de meter dan in voor onderhoud.
5
MO260-nl-NL_V1.4 12/14
LCD achtergrondverlichting AAN/UIT
Met de meter ingeschakeld, druk en houd beide frontpaneelknoppen (MODE en HOLD) ingedrukt
om de LCD achtergrondverlichting in of uit te schakelen.
Kortstondige opslagfunctie
De kortstondige opslagfunctie bevriest de meting op het display. Druk kort op de HOLD toets om
de kortstondige opslagfunctie in te schakelen. De meting bevriest en het ‘sleutel’ displaysymbool
verschijnt. Druk nogmaals op de HOLD toets om de kortstondige opslagmodus te verlaten (het
‘sleutel’ displaysymbool verdwijnt).
De meter instellen




Om de instelmodus te openen:
Met de meter uitgeschakeld, druk en houd beide frontpaneelknoppen (MODE en HOLD
knop) tegelijkertijd gedurende twee seconden ingedrukt. Het display dient nu ‘0 = x' weer te
geven waarbij '0' de OPTIE (OPTION) is en 'x' de INSTELLING (SETTING) is.
Gebruik de MODE knop (rechter pijl) om de INSTELLING te wijzigen.
Gebruik de HOLD knop om de OPTIES te doorlopen.
De beschikbare OPTIES en INSTELLINGEN zijn:
OPTIES
INSTELLINGEN
0
0
Stelt alle instellingen op ‘0’ in (Fabrieksinstelling*)
1
Andere instellingen kunnen nu worden gewijzigd.
Daarenboven wordt de achtergrondverlichting gedurende
30 seconden opgelicht en schakelt dan automatisch uit.
0
Geluidsalarm piept met toenemend volume vanaf een
nominale 17,0 (REL) of 17% (WME) meetwaarde
1
Geluidsalarm ingedeeld in 3 frequentieniveaus
2
Geluidsalarm piept wanneer gebruiker van een modus naar
de andere overschakelt
3
Zoemer UIT. Geluidsalarm displaysymbool verdwijnt
0
Automatische uitschakeling is niet actief. Gebruiker moet
meter manueel uitschakelen
1
Automatische uitschakeling is actief. Meter wordt na 3
minuten uitgeschakeld
2
Auto Switch OFF active. Meter wordt na 5 minuten
uitgeschakeld
3
Auto Switch OFF active. Meter wordt na 10 minuten
uitgeschakeld
0
Achtergrondverlichting UIT
1
Achtergrondverlichting AAN
1
2
3
INSTELINFORMATIE
*STANDAARD FABRIEKSINSTELLINGEN: 0=0, 1=0, 2=0, 3=0
6
MO260-nl-NL_V1.4 12/14
Battery Replacement
Als de meter niet wordt ingeschakeld of het lege batterij-symbool verschijnt, vervang de batterij op
volgende manier:
1.
2.
3.
4.
Schuif de batterijdeksel achteraan het apparaat af
Replace the 9V battery
Sluit het batterijvak
U, zoals de eindgebruiker, bent wettelijk grens (Batterijverordening) om alle gebruikte
batterijen en opstapelaren terug te keren; beschikking in het huisgezinafval is
verboden! U kunt uw gebruikte batterijen overhandigen / opstapelaren aan
verzamelingspunten in uw gemeenschap of waar ook batterijen / opstapelaren zijn
verkocht!
Beschikking: Volg de geldige wettelijke voorwaarden in respect van de beschikking
van het apparaat aan het einde van zijn levenscyclus
Maintenance



Houd het apparaat altijd droog.
Maak de meter schoon met een vochtige doek. Gebruik indien nodig een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen.
Zorg dat er zich geen vuil bij de elektrodepennen ophoopt.
Specifications
Display
LCD digitaal display met achtergrondverlichting en drie kleuren LED
staafdiagramschaal
Resolutie
0.1%
Nauwkeurigheid
Pinmodus: ± (5% meting + 5 cijfers)
Meetprincipe
Elektrische weerstand (pin)
Pinloze modus is enkel een relatieve meting
Elektromagnetische sensor (pinloos)
Range
0,0 tot 99,9 %Relatief (pinloos)
6,0 tot 94,8 %WME (pin)
Lengte elektrodepen
11mm (0,44”)
Type elektrodepen
Geïntegreerd, vervangbaar
Power supply
9V alkaline batterij
Lege batterij-aanduiding
Batterijsymbool wordt op de LCD weergegeven
Behuizing meter
Doorbraakwerend plastic
Operating Temperature
0 tot 50 C (32 tot 122 F)
o
o
Operating Humidity
Maximum 80% relatieve vochtigheid
Dimensions
8 x 2.3 x 1.7” (203 x 58 x 43mm)
Weight
204g (7.2 oz)
Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten; einschließlich des Rechts auf Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen in jeglicher Form. www.extech.com 7
MO260-nl-NL_V1.4 12/14