Draadzoekerskit - Extech Instruments

Gebruikershandleiding
Draadzoekerskit
Model TG30
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van Extech’s Model TG30. Deze zender- en sondekit wordt gebruikt
voor het snel opsporen en identificeren van draden binnen een groep en ook om de werking van
telefoonlijnen te controleren. Het correct gebruik en onderhoud van deze meter zal jarenlang een
betrouwbare service leveren.
Meterbeschrijving
Zender
1. Functieschakelaar (OFF/T.L., Tx, CONT)
2. Continuïteit-LED
3. Telefoonlijn-LED
4. Stroom-LED
5. Batterijcompartiment (achterzijde)
6. Modulaire connectoren
Sonde
1. Signaalontvanger
2. Stroom-LED
3. Gevoeligheidsafstelling
4. Aan/uit-knop
5. Zakclip
6. Batterijcompartiment
7. Luidspreker
Adapter
1.
2.
3.
RJ11 aansluiting (sluit aan op modulaire connector van
zender)
CATV Type F connector
Poolklemmen
1
2
2
3
TG30-EU-NL-V1.4-8/11
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Test altijd voor gebruik of de sonde en zender op een juiste wijze
functioneren.
WAARSCHUWING: De zender is niet ontworpen om te worden gebruikt op circuits onder
stroom. Aansluiten op een spanningsbron groter dan 52VDC kan het circuit
beschadigen.
Opmerking: De zender zal geen signaal geven in geval van een kortsluiting.
Zelftest
1.
Stel de functieschakelaar van de zender in op de de
Tx-positie.
2.
Pas de sondegevoeligheid aan naar de MAX (+) met
de klok mee positie.
3.
Druk en houd de aan/uit-knop van de sonde
ingedrukt. Het rode LED licht op.
4.
Beweeg de sonde in de buurt van de zenderkabel en
controleer of de zoektoon en gevoeligheidsafstelling
normaal werken.
Opsporen van kabel/draad
1.
Kies de vereiste zenderkabelafsluiting. De RJ11 en RJ45 connectoren zijn permanent
verbonden. Steek de RJ45 connector in de adapterkabel om een CATV type F connector of
poolklemmen te verkrijgen.
2. Sluit de zender aan op de kabel
a) Voor kabels afgesloten aan één uiteinde, sluit de rode poolklem aan op een draad en de
zwarte poolklem op de aarding van de uitrusting.
b) Voor niet-afgesloten kabels, sluit de rode poolklem aan op een draad en de zwarte
poolklem op een andere draad.
c) Voor kabels met modulaire connectoren, steek de RJ11, RJ45 of type F connectoren
rechtstreeks in de overeenkomstige kabelconnectoren.
3. Stel de functieschakelaar van de zender in op de de Tx-positie.
4. Pas de sondegevoeligheid aan naar de MAX (+) met de klok mee positie.
5. Druk en houd de aan/uit-knop van de sonde ingedrukt. Het rode LED licht op.
6. Houd de geïsoleerde sondetip tegen de te testen draad om het signaal op te vangen dat door
de zender wordt opgewekt.
7. Draai de volume/gevoeligheidsbediening aan de bovenzijde van de sonde om het geschikte
niveau en gevoeligheid te verkrijgen om de draad te identificeren en op te sporen.
8. Het geluid is het luidst op draden die rechtstreeks op de zender zijn aangesloten.
Telefoonlijntest
1.
Stel de zender in op de OFF positie.
2.
Steek de modulaire plug in de telefoonlijn.
3.
Bekijk het “TEL. LINE” LED voor de volgende omstandigheden;
a. Felgroen:
Functionerende lijn, niet in gebruik, juiste polariteit
b. Lichtgroen of rood:
Functionerende lijn, niet in gebruik, onbepaalde polariteit
c. Felrood:
Functionerende lijn, niet in gebruik, omgekeerde polariteit
d. Knipperend felgroen/rood: Functionerend, bellijn
e. Geen licht:
Open paar, geen werking
3
TG30-EU-NL-V1.4-8/11
Continuïteitstest
1.
Stel de zender in op de “CONT” positie.
2.
Sluit aan op het dradenpaar met behulp van de poolklemmen. De
zoemer maakt geluid en de CONTINUITY led licht op als er
continuïteit is (minder dan circa1kΩ).
Vervanging van de batterij
Sonde:
Installeer de nieuwe batterijen door de luidspreker en
zakclip ¼ draai naar links te draaien, verwijder het
batterijdeksel en vervang de vier LR44-batterijen.
Controleer de batterijpolariteit.
Zender:
Verwijder het batterijdeksel achteraan en vervang de 9V-batterij.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte
batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval
is verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel
aan het einde van zijn levensduur.
Technische beschrijving
Vermogen
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheid
Hoogte
Afmetingen
Gewicht
Zender: 9V NEDA 1604/1604AL
Sonde: (4) LR44, 157, AG13, A76 of gelijksoortig
o
o
-100 tot 50 C (14 tot 122 F)
< 80% RV
2000 meters
Sonde: 147x28x28mm (5,8x1,1x1,1),
Zender: 67x103x23mm (2,6x4,1x0,9”)
Sonde: 30g (1,1oz); Zender: 120g (4,2oz)
Kopierecht © 2011 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
www.extech.com
4
TG30-EU-NL-V1.4-8/11