RO - CML Technologies GmbH & Co. KG

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
PROIECT: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
Anunţ de atribuire
privind contractul de achiziţie
„MI – Maşini de injecţie – Pachet complet”
Sibiu, 23.10.2012
1) CML Innovative Technologies SRL, persoană juridică română având sediul social în Str. Florian Rieger,
Nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, România reprezentată prin Director General, Dl. Marius BOLOGA a finalizat
procedura de atribuire a contractului de achiziţie „MI – Maşini de injecţie – Pachet complet” pentru
furnizarea de maşini de injecţie mase plastice de diferite tonaje, destinate producţiei de componente din
plastic pentru asamblarea sistemelor de iluminat in industria auto, aferente proiectului cu titlul: „Dezvoltarea
durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin integrarea pe orizontală a
procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu” cod SMIS 38620, co-finanţat prin Fondul European
de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.
2) Contractul de achiziţie mai sus menţionat are ca obiect achiziţia a 20 de maşini de injecţie de diferite
tonaje, conform documentaţiei de atribuire aferente prezentei proceduri.
3) Procedura de atribuire folosită: Cerere de Oferte, conform Contract de finanţare / Norme Interne de
achiziţie.
4) Criteriul de atribuire: ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
5) In cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic BILLION S.A.S. Franţa a depus oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 97 puncte din 100 puncte maxim
posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.
6) Având in vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic BILLION S.A.S.,
adresa 1 Avenue Victor Hugo, BP 4007 – Bellignat, 01117 Oyonnax Cedex, Franţa, CIF FR 74 350 293
049.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:
Persoane de contact: Dorin Dragoş OLARIU (E-mail: [email protected]); Telefon: 0269.503.604 ; Fax:
0269.503.601; Web-site: http://www.cml-it.com/poscce.php