RO - Cml

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
PROIECT: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
Anunţ de atribuire
privind contractul de achiziţie
„Roboţi pentru maşini de injecţie – Pachet complet”
Sibiu, 29.10.2012
1) CML Innovative Technologies SRL, persoană juridică română având sediul social în Str. Florian Rieger,
Nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, România reprezentată prin Director General, Dl. Marius BOLOGA a finalizat
procedura de atribuire a contractului de achiziţie „Roboţi pentru maşini de injecţie – Pachet
complet” pentru furnizarea unor roboţi pentru maşini de injecţie de diferite tonaje, destinaţi producţiei de
componente din plastic pentru asamblarea sistemelor de iluminat in industria auto, aferente proiectului cu
titlul: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu” cod SMIS 38620, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea
Competitivităţii Economice”.
2) Contractul de achiziţie mai sus menţionat are ca obiect achiziţia a 20 de roboţi pentru maşini de injecţie de
diferite tonaje, conform documentaţiei de atribuire aferente prezentei proceduri.
3) Procedura de atribuire folosită: Cerere de Oferte, conform Contract de finanţare / Norme Interne de
achiziţie.
4) Criteriul de atribuire: ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
5) In cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic SEPRO ROBOTIQUE S.A.S. Franţa a depus
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 100 puncte din 100
puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.
6) Având in vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic SEPRO
ROBOTIQUE S.A.S., adresa Rue Bessemer – ZI Acti-Est, 85000 – La Roche sur Yon, Franţa, CIF FR
31399308428.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:
Persoane de contact: Dorin Dragoş OLARIU (E-mail: [email protected]); Telefon: 0269.503.604 ; Fax:
0269.503.601; Web-site: http://www.cml-it.com/poscce.php