Anunt de atribuire - Cml

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
PROIECT: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
Anunţ de atribuire
privind contractul de achiziţie
“ Hală de producţie pentru proces injecţie mase platisce"
Sibiu, 27.01.2014
1) CML Innovative Technologies SRL, persoană juridică română având sediul social în Str. Florian Rieger,
Nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, România reprezentată prin Director General, Dl. Marius BOLOGA a finalizat
procedura de atribuire a contractului de achiziţie “Hală de producţie pentru proces injecţie mase
plastice si asamblare pentru industria auto" pentru construcţia unei hale de producţie pentru proces
injecţie mase plastice si asamblare pentru industria auto, aferente proiectului cu titlul: „Dezvoltarea durabilă
şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin integrarea pe orizontală a procesului
de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu” cod SMIS 38620, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.
2) Obiectul contractului: Construcţie “ Hală de producţie pentru proces injecţie mase plastice si
asamblare pentru industria auto", conform documentaţiei de atribuire aferente prezentei proceduri
3) Procedura de atribuire folosită: Cerere de Oferte conform Normelor Interne de Achiziţie din Ghidul
Solicitantului/Contract de finanţare aferent programului de finanţare menţionat şi a Ordinului nr. 1120/2013
al Ministerului Fondurilor Europene.
4) Criteriul de atribuire: ,,Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
5) In cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic SC CON-A S.R.L. Sibiu, a depus oferta cea
mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 55 puncte din 100 puncte maxim
posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.
6) Având in vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic SC CON-A
S.R.L. Sibiu
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:
Persoane de contact: Dorin Dragoş OLARIU (E-mail: [email protected]); Telefon: 0269.503.604 ;
Fax: 0269.503.601; Web-site: http://www.cml-it.com/poscce.php