Anunt de atribuire - Cml

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
PROIECT: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
Anunţ de atribuire
privind contractul de achiziţie
„Post de transformare electric uscat 1600 kVA”
Sibiu, 28.11.2012
1) CML Innovative Technologies SRL, persoană juridică română având sediul social în Str. Florian Rieger,
Nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, România reprezentată prin Director General, Dl. Marius BOLOGA a finalizat
procedura de atribuire a contractului de achiziţie „Post de transformare electric uscat 1600 kVA”
pentru furnizarea unui post de transformare electric uscat cu puterea instalata de 1600 kVA, destinat secţiei
de producţie de componente din plastic pentru asamblarea sistemelor de iluminat in industria auto,
aferente proiectului cu titlul: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative
Technologies SRL prin integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
cod SMIS 38620, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional
Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.
2) Contractul de achiziţie mai sus menţionat are ca obiect achiziţia unui post de transformare electric uscat cu
tensiunea de 20 / 0,4 kV si puterea instalata de 1600 kVA, conform documentaţiei de atribuire aferente
prezentei proceduri.
3) Procedura de atribuire folosită: Cerere de Oferte, conform Contract de finanţare / Norme Interne de
achiziţie.
4) Criteriul de atribuire: ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
5) In cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic ENERGOBIT PROD SRL Romania a depus
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 100 puncte din 100
puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.
6) Având in vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic ENERGOBIT
PROD SRL, adresa str. Taietura Turcului, nr.47/11, 400221 Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom I,
Romania, CIF RO 11868187.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:
Persoane de contact: Dorin Dragoş OLARIU (E-mail: [email protected]); Telefon: 0269.503.604 ;
Fax: 0269.503.601; Web-site: http://www.cml-it.com/poscce.php