Anunt de atribuire - Cml

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
PROIECT: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Anunţ de atribuire
privind contractul de achiziţie
Masini de prelucrari mecanice lot III - „Strung universal, masina de frezat universal, masina de
rectificat plan”
Sibiu, 06.06.2014
1) CML Innovative Technologies SRL, persoană juridică română având sediul social în Str. Florian Rieger,
Nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, România reprezentată prin Director General, Dl. Marius BOLOGA a finalizat
procedura de atribuire a contractului de achiziţie Masini de prelucrari mecanice lot III - „Strung
universal, masina de frezat universal, masina de rectificat plan” pentru furnizarea unui strung
universal, unei masini de frezat si a unei masini de rectificat plan, destinate activitatii de reparat matrite de
injectat mase plastice pentru industria auto, aferente proiectului cu titlul: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea
competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin integrarea pe orizontală a procesului de injecţie
mase plastice in uzina din Sibiu” cod SMIS 38620, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.
2) Obiectul contractului: Furnizare echipamente Masini de prelucrari mecanice lot III - „Strung universal,
masina de frezat universala, masina de rectificat plan”, conform documentaţiei de atribuire aferente
prezentei proceduri.
3) Procedura de atribuire folosită: Cerere de Oferte conform Normelor Interne de Achiziţie din Ghidul
Solicitantului/Contract de finanţare aferent programului de finanţare menţionat şi a Ordinului nr. 1120/2013
al Ministerului Fondurilor Europene.
4) Criteriul de atribuire: ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
5) In cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic ALLMETECH TOOLS & MACHINES SRL Iasi,
a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 100 puncte
din 100 puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.
6) Având in vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic ALLMETECH
TOOLS & MACHINES SRL Iasi.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:
Persoane de contact: Dorin Dragoş OLARIU (E-mail: [email protected]); Telefon: 0269.503.604 ;
Fax: 0269.503.601; Web-site: http://www.cml-it.com/poscce.php