Anunt de atribuire - Cml

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
PROIECT: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Anunţ de atribuire
privind contractul de achiziţie
„Instalaţie electrică si Instalatie aer comprimat - lot II”
Sibiu, 20.05.2014
1) CML Innovative Technologies SRL, persoană juridică română având sediul social în Str. Florian Rieger,
Nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, România reprezentată prin Director General, Dl. Marius BOLOGA a finalizat
procedura de atribuire a contractului de achiziţie „Instalaţie electrică si Instalatie aer comprimat lot II” pentru furnizare echipamente electrice şi lucrări de execuţie instalaţie electrică si instalatie aer
comprimat - lot II, destinate unităţii de producţie de componente din plastic pentru asamblarea sistemelor
de iluminat in industria auto, aferente proiectului cu titlul: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii
SC CML Innovative Technologies SRL prin integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice
in uzina din Sibiu” cod SMIS 38620, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul
Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.
2) Obiectul contractului: Executie lucrari si furnizare echipamente pentru „Instalaţie electrică si Instalaţie
aer comprimat - lot II”, conform documentaţiei de atribuire aferente prezentei proceduri.
3) Procedura de atribuire folosită: Cerere de Oferte conform Normelor Interne de Achiziţie din Ghidul
Solicitantului/Contract de finanţare aferent programului de finanţare menţionat şi a Ordinului nr. 1120/2013
al Ministerului Fondurilor Europene.
4) Criteriul de atribuire: ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
5) In cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic SC LINESOFT SRL Romania, a depus oferta
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 100 puncte din 100 puncte
maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.
6) Având in vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic SC LINESOFT
SRL Sibiu.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:
Persoane de contact: Dorin Dragoş OLARIU (E-mail: [email protected]); Telefon: 0269.503.604 ;
Fax: 0269.503.601; Web-site: http://www.cml-it.com/poscce.php