Anunt de atribuire - CML Technologies GmbH & Co. KG

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
PROIECT: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Anunţ de atribuire
privind contractul de achiziţie
Sistem de depozitare (Racks-uri) lot II – pachet complet
Sibiu, 30.06.2014
1) CML Innovative Technologies SRL, persoană juridică română având sediul social în Str. Florian Rieger,
Nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, România reprezentată prin Director General, Dl. Marius BOLOGA a finalizat
procedura de atribuire a contractului de achiziţie „Sistem de depozitare (Racks-uri) lot II – pachet
complet” pentru furnizarea unui sistem de depozitare (racks-uri), destinat stocarii materiilor prime utilizate si
produselor finite rezultate din activitatea de injectie mase plastice pentru industria auto,aferente proiectului
cu titlul: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu” cod SMIS 38620, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea
Competitivităţii Economice”.
2) Obiectul contractului: Furnizare echipamente: „Sistem de depozitare (Racks-uri) lot II – pachet complet”
3) Procedura de atribuire folosită: Cerere de Oferte conform Normelor Interne de Achiziţie din Ghidul
Solicitantului/Contract de finanţare aferent programului de finanţare menţionat şi a Ordinului nr. 1120/2013
al Ministerului Fondurilor Europene.
4) Criteriul de atribuire: ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
5) In cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic STORACT BG,Sofia, a depus oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 85 puncte din 100 puncte maxim
posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.
6) Având in vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic STORACT
BG,Sofia.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:
Persoane de contact: Dorin Dragoş OLARIU (E-mail: [email protected]); Telefon: 0269.503.604 ;
Fax: 0269.503.601; Web-site: http://www.cml-it.com/poscce.php