Anunt de atribuire - CML Innovative Technologies

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
PROIECT: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
Anunţ de atribuire
privind contractul de achiziţie
„Instalaţie aer comprimat - lot I”
Sibiu, 05.03.2013
1) CML Innovative Technologies SRL, persoană juridică română având sediul social în Str. Florian Rieger,
Nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, România reprezentată prin Director General, Dl. Marius BOLOGA a finalizat
procedura de atribuire a contractului de achiziţie „Instalaţie aer comprimat-lot I” pentru lucrări de
execuţie instalaţie aer comprimat - lot I, destinate unităţii de producţie de componente din plastic pentru
asamblarea sistemelor de iluminat in industria auto, aferente proiectului cu titlul: „Dezvoltarea durabilă şi
creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin integrarea pe orizontală a procesului
de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu” cod SMIS 38620, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.
2) Contractul de achiziţie mai sus menţionat are ca obiect achiziţia de lucrări de execuţie instalaţie aer
comprimat tehnologică pentru echipamentele de injecţie mase plastice, conform documentaţiei de atribuire
aferente prezentei proceduri.
3) Procedura de atribuire folosită: Cerere de Oferte, conform Contract de finanţare / Norme Interne de
achiziţie.
4) Criteriul de atribuire: ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
5) In cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic LINESOFT SRL Romania, a depus oferta cea
mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 100 puncte din 100 puncte
maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.
6) Având in vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic LINESOFT SRL,
adresa Str. Lemnelor, Nr. 3, 550135 Sibiu, Romania, CIF RO 5886138.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:
Persoane de contact: Dorin Dragoş OLARIU (E-mail: [email protected]); Telefon: 0269.503.604 ;
Fax: 0269.503.601; Web-site: http://www.cml-it.com/poscce.php