da69c2d1bab42580f9562253c622151d

Symbol
A
A1
A2
A3
b
b1
b2
c
D
E
e
F
Ф
h
h1
h2
L
L1
L2
Dimensions In Millimeters
Min.
Max.
4.300
4.700
1.300 REF.
2.800
3.200
2.500
2.900
0.500
0.750
1.100
1.350
1.500
1.750
0.500
0.750
9.960
10.360
14.800
15.200
2.540 TYP.
2.700 REF.
3.500 REF.
0.000
0.300
0.800 REF.
0.500 REF.
28.000
28.400
1.700
1.900
0.900
1.100
Dimensions In Inches
Min.
Max.
0.169
0.185
0.051 REF.
0.110
0.126
0.098
0.114
0.020
0.030
0.043
0.053
0.059
0.069
0.020
0.030
0.392
0.408
0.583
0.598
0.100 TYP.
0.106 REF.
0.138 REF.
0.000
0.012
0.031 REF.
0.020 REF.
1.102
1.118
0.067
0.075
0.035
0.043
Common Packing:(5 inner boxes/carton)
White nail
Blue nail
Bubble paper
Inner Box: 577 mm×162mm×53mm
Label on the Inner Box
Stamp “EMPTY”
on the empty box
Outer Box: 594 mm× 292mm× 185mm
Seal the box
with the tape
QA Label
Label on the Outer Box
Common Packing:(10 inner boxes/carton)
White nail
Blue nail
Label on the Inner Box
Stamp “EMPTY”
on the empty box
Outer Box: 585 mm× 385mm× 220mm
Inner Box: 560 mm×178mm×35mm
Seal the box
with the tape
QA Label
Label on the Outer Box