Dutch User's Manual

Gebruiksaanwijzing
Vochtdetector
Model MO100
Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Extech MO100 Vochtdetector. De metingen worden
verricht door de pinnen in het te meten materiaal te steken. Als u deze meter voorzichtig
gebruikt, zal hij u jarenlang trouwe diensten bewijzen.
Viingerwijzingen
•
•
•
•
•
Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen
gehouden worden. Het bevat gevaarlijke objecten en ook kleine
onderdelen die door kinderen zouden kunnen ingeslikt worden. Indien een
kind een onderdeel zou inslikken, gelieve dan onmiddellijk een dokter te
contacteren.
Laat geen batterijen en verpakkingsmateriaal onbewaakt rondslingeren.
Deze kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen indien ze als speelgoed worden
gebruikt.
Indien het apparaat gedurende lange tijd niet meer zal gebruikt worden,
verwijder dan de batterijen om lekken te voorkomen.
Vervallen of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact verschroeiing
of verbranding veroorzaken. Gebruik daarom in dergelijke gevallen altijd
geschikte handschoenen.
Let erop dat de batterijen geen kortsluiting genereren. Gooi geen
batterijen in vuur.
Technische Kenmerken
Scherm
Twee LCD-schermen
Weergave
0 à 100
vochtigheidsbereik
Temperatuurbereik
Resolutie
0°C tot 50°C
(32°F tot 122°F )
0.2°
Beschrijving
1.
2.
3.
Pinnen
Temperatuursensor
Vrijgave vergrendeling
roterende kop
4. Scherm
5. CAL-regeling
6. Off / Test / CAL
7. Hold (bewaren)
8. °C/°F
9. Temperatuurweergave
10. Batterijen
Bedrijfst
90% Relatieve Vochtigheid
(max.)
Stroomvoorziening
Twee (2) AAA batterijen
Afmetingen
192 x 30 x 45 mm
(7.6 x 0.8 x 1.8")
108g (3.8oz)
Gewicht
Bediening
Voor het gebruik het instrument met behulp van de volgende stappen
calibreren.
1. Schuif de schakelaar Off / Test / Cal op stand CAL.
2. Draai aan de CAL-regeling tot de display 100 aangeeft. (Dit wordt
gedaan om een referentiepunt in te stellen).
Nota: (De knop voor de CAL-regeling springt wat in om te
vermijden dat de regeling per ongeluk gewijzigd zou worden.
Gebruik voor de regeling een voorwerp met een spitse punt).
3. Schuif de schakelaar Off / Test / Cal op stand TEST.
4. De meter is nu klaar voor om metingen te verrichten.
Metingen verrichten
De volgende procedure wordt gebruikt voor het uitvoeren van relatieve of
vergelijkende metingen van het vochtgehalte in hout, bouwplaat of andere
materialen. De metingen die u zult verkrijgen, zijn relatieve indicaties van het
vochtigheidsniveau, NIET het % van het vochtgehalte. Om de aflezing op het
LCD te bevriezen, drukt u op de HOLD-toets.
1.
2.
Schuif de schakelaar op TEST.
Om een benchmark in te stellen voor het materiaal dat u meet,
steekt u de testpinnen van de sensor in een gekende droge (of
aanvaardbare) zone van het te testen materiaal. Steek de pinnen zo
diep mogelijk. Noteer deze "droge" meting.
Steek de testpinnen van de sensor vervolgens in een gekende natte
zone van het te testen materiaal. Steek de pinnen zo diep mogelijk.
Noteer deze "natte" meting.
Gebruik deze droge en natte metingen als referentiepunten waarmee
de navolgende metingen vergeleken worden.
3.
4.
1
2
3
4
5
6
Typische Droge en Natte Lezingen
Bouwplaat
Hout
Indicatie: Vochtmeting
Indicatie:
Vochtmeting
0-5
0
to
8
Droog
Droog
6-14
>14
7
8
9
10
Temperatuureenheden
Deze meter geeft de omgevingstemperatuur weer. De metingen kunnen
weergegeven worden in °C of °F. Gebruik de schuifschakelaar op de
achterzijde van de mater om de gewenste meeteenheid te selecteren.
Vervanging van de batterij
Open het deksel van het batterijvak. Vervang de twee (2) AAA batterijen .
Maak het deksel van het batterijvak terug vast.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterijvoorschrift) om alle gebruikte batterijen en accumulatoren in te
leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval is
verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de
inzamelpunten van uw gemeente of overal waar batterijen /
accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg de geldige wettelijke aanwijzingen wat betreft
de verwijdering van het toestel aan het einde van zijn levensduur.
Vochtig
9-22
Vochtig
Nat
>22
Nat
Convertering relatieve metingen in % vochtgehalte
De metingen die u zult verkrijgen, zijn relatieve indicaties van het
vochtigheidsniveau, NIET het % van het vochtgehalte. Gelieve de tabel te
raadplegen voor een conversie bij benadering van de relatieve metingen in %
van het vochtgehalte.
REL
%MC
2
16
4
17
Schaalconversie hout (Bij benadering)
8
16 22 30 38 44 62 68 72
18 19 20 21 22 23 24 25 26
76
27
78
28
83
29
Vervanging van de pinnen
Voor uw gemak maakt deze meter gebruik van bedrade pinnen. Om een pin te
vervangen, moet u de pin gewoon van de meter losmaken en vervangen door
een nieuwe. Wees voorzichtig dat u deze niet te hard aandraait.
Veiligheidsnota:
De MO100 heeft een roterende kop met een drukknopvergrendeling voor uw
veiligheid. Gelieve de kop steeds zodanig te draaien dat de pinnen veilig in het
opbergvak zitten.
Copyright © 2012 Extech Instruments Corporation ( a FLIR company)
Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van volledige of gedeeltelijke reproductie
in gelijk welke vorm.
www.extech.com
MO100-EU-NL-V3.4-2/12