Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector
Model EX310
Introductie
Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX310 multimeter.
De EX310 meet verschillende functies AC en DC Voltage, AC/DC Stroom, Weerstand, Diode,
Continuïteit, Contactloze Voltage Detector.
Met het juiste gebruik en zorg zal deze meter U vele jaren een trouwe dienst verlenen.
Veiligheid
Dit symbool samen met een ander symbool, wijst erop dat de exploitant naar een
verklaring in de Werkende Instructies moet verwijzen om lichamelijk letsel of
schade aan de meter te vermijden.
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
MAX
600V
Dit symbool van WARNING wijst op een potentiële gevaarlijke situatie, welke als
deze niet vermeden wordt, in de dood of ernstige verwonding kan resulteren.
Dit symbool van CAUTION wijst op een potentiële gevaarlijke situatie, welke als
deze niet vermeden wordt, kan resulteren in schade aan het product.
Dit symbool adviseert de gebruiker dat meetsnoeren zo duidelijk niet met een
kringspunt moet worden verbonden waarop het voltage met betrekking tot
aardegrond 600 V overschrijdt.
Dit symbool naast één of meerdere identificeert deze zoals ze worden
geassocieerd met bereiken die mogelijk, in normaal gebruik, onderworpen worden
aan bijzonder gevaarlijke voltages.
Voor maximale veiligheid, de meter en zijn meetsnoeren zouden niet moeten
worden aangeraakt wanneer deze onder stroom staan.
Dit symbool wijst erop dat een apparaat door dubbele isolatie of versterkte isolatie
wordt beschermd.
VEILIGHEIDS INSTRUCTIES
Deze meter is ontworpen voor veilig gebruik, maar u moet voorzichtig werken.
De onderstaande regels moeten zorgvuldig opgevolgd worden om veilig te werken.
1. NOOIT een hoger voltage aansluiten dan op de meter dan de aangegeven maximum.
Invoer veiligheidslimieten
Maximale invoer
600 V AC en DC
200 mA DC/AC
10 A DC/AC (voor 30 seconde
Max. elke 15 minuten
Weerstand, Diode test,
250 V DC/AC
Continuïteit
2. GEBRUIK UITERSTE VOORZICHTIGHEID wanneer u werkt met hoge voltages.
3. MEET GEEN voltage als het voltage op de "COM" invoer plug de 600 V boven aarde grond
overschrijdt.
4. Verbind NOOIT de meetsnoeren over een voltagebron terwijl de functieschakelaar in de
modus stroom, weerstand of diode staat. Dit kan de meter beschadigen.
5. Los ALTIJD filtercondensatoren in de voeding en ontkoppel de voeding tijdens het maken van
een weerstand of diodetests.
6. Schakel ALTIJD de meter uit en ontkoppel de meetsnoeren voordat u de batterijdeksel gaat
openen om de zekering of de batterij te vervangen.
7. Stel NOOIT de meter in werking voordat de zekering/batterij deksel is geplaatst en veilig is
vastgemaakt.
8. Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de
geboden bescherming worden geschaad.
Functie
V DC of V AC
mA AC/DC
A AC/DC
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
VOORZICHTIGHEID
•
Ongepast gebruik van deze meter kan lichamelijke schade veroorzaken, schok, verwonding of
dood.
•
Verwijder altijd de meetsnoeren voordat de batterijen of de zekeringen worden vervangen.
•
Inspecteer de conditie van de meetsnoeren en de meter zelf voor mogelijk schade voordat de
meter in werking wordt gesteld.
•
Gebruik grote zorg tijdens het maken van metingen als de voltages groter zijn dan 25 V AC
rms of 35 V DC. Deze voltages worden beschouwd als schokgevaarlijk.
•
Los altijd condensatoren en verwijder macht uit het apparaat voordat een diode test uit wordt
gevoerd of de tests van de weerstand of van de Continuïteit.
•
De voltage controles van de elektra afzet kunnen moeilijk en misleidend zijn wegens de
onzekerheid van verbinding aan de in een nis gezette elektracontacten. Andere middelen
zouden moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de meetsnoeren niet "live" zijn.
•
Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de
geboden bescherming worden geschaad.
•
Dit apparaat is geen stuk speelgoed en mag niet binnen handbereik van kinderen komen. Het
bevat gevaarlijke voorwerpen evenals kleine onderdelen die de kinderen kunnen inslikken.
Lees en begrijp dit gebruikershandboek voordat de meter in gebruik wordt genomen.
Voor het geval dat een kind toch een onderdeel heeft doorgeslikt, neem dan direct contact op
met een arts.
•
Laat nooit zonder toezicht batterijen en verpakkingsmateriaal liggen, dit kan gevaarlijk zijn voor
kinderen zij kunnen dit materiaal voor speelgoed aanzien.
•
Voor het geval dat het apparaat voor een langere tijd ongebruikt blijft, verwijder de batterijen
om lekken te voorkomen.
•
De verlopen of beschadigde batterijen kunnen irritaties op de huid veroorzaken na direct
contact. Gebruik daarom altijd, geschikte handschoenen in dit soort gevallen.
•
Zie er op toe dat de batterijen niet worden kortgesloten. Werp geen batterijen in open vuur.
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
Besturing en stekkers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AC voltage detectie sensor
AC voltage detectie indicator licht
LCD
Contactloze Voltage Detector test knop.
Draaiende functie schakelaar.
10 ampere meetsnoer stekker
COM meetsnoer stekker
De meetsnoeren stekkers voor voltage, milli-amp, microamp, weerstand, capaciteit, frequentie, en temperatuur
functies
Rubber veiligheids holster (moet verwijderd worden voor
toegang tot het batterij compartiment)
1
2
9
3
4
5
EX310
MultiMeter
CAT II - 600V
V/ /mA
8
6
7
Symbolen
•)))
continuïteit
Diode test
Batterij status
AC
m
k
V
A
Ω
AC
DC
DC
-3
milli (10 ) (volts, amp)
3
kilo (10 ) (ohms)
Volts
Amp
Ohms
wisselspanning
gelijkspanning
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
Bedieningshandleiding
WAARSCHUWING:Risico op elektrocutie Hoge voltage circuits, AC en DC zijn beide erg
gevaarlijk en metingen moeten met grote zorg worden uitgevoerd.
OPMERKING: Voor sommige lage AC en DC voltages, met de meetsnoeren niet aangesloten, het
scherm kan mogelijk willekeurig verschijnen, lezing veranderen.
Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de hoge invoergevoeligheid.
De lezing zal een juiste meting weergeven als de meetsnoeren zijn verbonden met een kring.
CONTACTLOZE AC VOLTAGE DETECTOR
De EX310 kan de aanwezige AC voltage (van 100 tot 600 VAC) detecteren door de meter dicht bij de
stroombron te houden.
WAARSCHUWING: Test the AC voltage detector op een al eerder betrouwbaar getest circuit
voor gebruik.
WAARSCHUWING: Voor gebruik plaats de meter in de AC Voltage Detector modus, verifieer dat
de batterij goed, is te controleren door de karakters op het LCD scherm, wanneer de
functieselectie knop op een andere positie wordt gedraaid. Probeer de meter niet als AC Detector
van het Voltage te gebruiken als de batterij zwak of slecht is.
CONTACTLOZE VOLTAGE FUNCTIE (NCV)
De NCV functie werkt op elke draaiende schakelaar positie.
1. Test the AC voltage detector op een al eerder betrouwbaar getest circuit voor
gebruik.
2. Druk en houd de NCV knop ingedrukt tijdens de test. De meter zal eenmaal
piepen wanneer de knoop geduwd is.
3. Houd de top van de meter erg dicht op de stroom bron zoals getoond.
4. Als er voltage aanwezig is, zal de rand van het LCD scherm in een heldere
oranje kleur oplichten en een hoorbare waarschuwing zal klinken.
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
AC VOLTAGE METEN
WAARSCHUWING: Risico op elektrocutie. De sonde-uiteinden kunnen niet lang genoeg zijn om
de bron te bereiken 240 V voor toestellen te contacteren omdat de contacten te diep in een nis
worden geplaatst.
Als gevolg dat de het scherm 0 volts zal aangeven, terwijl er wel een voltage aanwezig is. Zorg
ervoor de sonde-uiteinden de metaalcontacten binnen de bron bereiken alvorens de
veronderstellen te raken dat geen voltage aanwezig is.
VOORZICHTIG: Meet geen AC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is.
De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.
1.
Plaats de functieschakelaar op de VAC positie.
2.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve
COM stekker
3.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V
stekker.
4.
Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de neutrale kant aan van
de kring.
5.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring
aan.
6.
Lees het voltage af in het scherm.
DC VOLTAGE METEN
VOORZICHTIG: Meet geen DC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is.
De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.
1.
Plaats de functieschakelaar op de VDC positie.
2.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
3.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V stekker.
4.
Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van
de kring.
5.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
6.
Lees het voltage af in het scherm.
7.
Draai de schakelaar op de VDS positie voor hogere resolutie aflezing.
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
BATTERIJ VOLTAGE TEST
VOORZICHTIG: Voer geen batterij test uit als de batterijen nog in een werkend apparaat zijn
geplaatst. De batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat de test uitgevoerd
kan worden.
1.
Plaats de functie schakelaar op de 1,5 V of 9 V BAT positie.
2.
Gebruik de 1,5 V positie voor ‘AAA’,’AA’ ‘C’, ‘D’, en andere 1,5 V
batterijen.
3.
Gebruik de 9 V positie voor de rechthoekige 9 V batterijen/accu’s.
4.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve
COM stekker.
5.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V
stekker.
6.
Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan
van de kring.
7.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring
aan.
8.
Lees het voltage af in het scherm.
1.50
EX310
MultiMeter
V
CAT II - 600V
V/ /mA
AC / DC STROOM METINGEN
WAARSCHUWING:
Maak geen huidige metingen langer dan 30 seconden bij 10 Amps.
Het overschrijden van 30 seconden kan schade aan meter en/of testsnoeren veroorzaken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM stekker.
Voor stroom metingen tot 200 mA AC of DC, plaats de functie schakelaar in de 200 m AAC of
ADC positie en steek de rode kant van de testsonde in de mA stekker.
Voor stroom metingen tot 10 A AC/DC, plaats de functieschakelaar in de 10 A AAC OF 10 A
ADC functie en steek de rode banaanstekker van de testsnoeren in stekker 10 A.
Verwijder macht uit de kring tijdens onderzoek, dan stel de kring op het punt open waar u
wenst om stroom te meten.
Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
Pas macht op de kring toe.
Lees de stroom af in het scherm.
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
DE METINGEN VAN DE WEERSTAND
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de voeding van de eenheid
tijdens het testen en ontlaat alle condensatoren alvorens een weerstandsmetingen uit te voeren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Draai de functie schakelaar op de hoogste Ω positie.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Ω stekker.
Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de component
tijdens het onderzoek.
Het is best om één kant van de kring in het onderzoek los te maken
zodat zal de rest van de kring zich niet kan mengen in de
weerstandslezing.
Lees de weerstand af in het scherm
Schakel de functieschakelaar op de lagere Ω positie voor hogere
resolutie aflezing.
CONTINUÏTEITSCONTROLE
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, meet nooit de continuïteit van circuits of
draden wanneer er spanning op staat.
1.
2.
3.
4.
5.
Plaats de functieschakelaar op de positie
.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve
COM stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Ω
stekker.
Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de draden die
u wilt onderzoeken.
Als de weerstand minder dan ongeveer 100 Ω is, zal het hoorbare
signaal klinken. Als de kring ‘open' (slecht) is, het scherm zal
dan”1___" vertonen.
DIODE TEST
1.
2.
3.
4.
5.
Plaats de functieschakelaar in de positie.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve
COM stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in
de positieve stekker.
Raak met de uiteinden van de testsonde de diode tijdens het
onderzoeken.
Een goede diode zal ong. op wijzen. 700 ohms weergeven voor
de voorwaartse test en "1 ___" voor de omgekeerde test.
Een kortgesloten diode zal op de zelfde waarde van weerstand
in beide richtingen weergeven. Een open diode zal “1 ___" in
beide testrichtingen weergeven.
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van de
voltagebron voor dat u de deksel van de batterij of zekeringen opent.
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, stel uw meter niet in werking voordat de
batterij en zekeringdeksel geplaatst zijn en veilig vastgemaakt is.
Dit Multimeter is ontworpen om jaren lang een betrouwbare dienst te verlenen, als de volgende
zorginstructies worden uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HOUD DE METER DROOG. Als het net is geworden, onmiddellijk droogmaken.
GEBRUIK EN BERG DE METER OP IN NORMALE TEMPERATUREN. Extreme
temperaturen kan het leven van de meter beïnvloeden, beschadigen van de elektronische
onderdelen door vervorming en smeltende plastic onderdelen.
BEHANDER DE METER GOED EN ZORGVULDIG. Laten vallen kan schade toedoen aan
elektronische onderdelen of ombouw.
HOUD DE METER SCHOON. Veeg nu en dan de meter af met een vochtige doek. Gebruik
geen chemische producten, schoonmakende oplosmiddelen, of afwasmiddel.
GEBRUIK ALLEEN VERSE BATTERIJEN VAN DE GEADVISEERDE GROOTTE EN HET
TYPE. Verwijder oude of zwakke batterijen om beschadiging door lekkende batterijen te
voorkomen.
ALS DE METER VOOR EEN LANGE TIJDSPANNE MOET WORDEN OPGESLAGEN,
zouden de batterijen verwijderd moeten worden om beschadiging te voorkomen.
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
DE INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ en DE ZWAKE BATTERIJ INDICATOR
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van
mogelijke stroom bron voordat U de batterijdeksel verwijderd. Stel de meter niet in werking tenzij
de batterij juist zijn geplaatst.
DE ZWAKE BATTERIJ INDICATOR
Pictogram zal in de lagere linkerhoek van het scherm verschijnen wanneer het batterijvoltage
laag wordt.
Vervang de batterijen wanneer dit verschijnt.
VERVANGING BATTERIJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
Verwijder de rubber protectie holster zoals aangegeven in het diagram.
Verwijder de Philips schroef geplaatst op de laag op de achterkant van het instrument.
Open de zekering/batterij compartiment deksel om bij de batterijen te komen.
Verwijder zorgvuldig de batterijen en installeer 2 nieuwe 1.5 V ‘AAA’ batterijen, let op de
polariteit.
Maar de zekering/batterij compartiment cover vast.
Plaats de rubber protectie holster weer terug om de meter.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft
wurden, oder dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht
dieses Instrument verfügen in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-oflife-Geräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Geräten zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
2
1
5
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
Verwijderbaar Rubber Holster
Meter
Batterij
Zekeringen
Compartiment deksel
Rubber Holster
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
VERVANGING VAN DE ZEKERING
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van
mogelijke stroom bron voordat U de zekeringdeksel verwijderd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
Verwijder de rubber protectie holster zoals aangegeven in het diagram.
Verwijder de Philips schroef geplaatst op de laag op de achterkant van het instrument.
Open de zekering/batterij compartiment deksel om bij de zekering te komen.
Verwijder zorgvuldig de zekering(en) en installeer nieuwe zekering(en) in de houder(s).
Gebruik altijd zekeringen van de juiste maat en waarde (500 mA/250 V snel slag voor de mA /
µA bereik, 10 A/250 V snel slag voor A bereik)
Maar de zekering/batterij compartiment cover vast.
Plaats de rubber protectie holster weer terug om de meter.
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te voorkomen, gebruik de meter niet voordat de
zekerings deksel is geplaatst en veilig in vastgemaakt.
Bereik specificaties
Functie
Contactloze Voltage
Detector
DC voltage (V DC)
AC Voltage
(V AC)
(50 / 60Hz)
DC stroom (A DC)
AC stroom (A AC) (50
/ 60Hz)
weerstand
Bereik
100 tot 600
VAC
200mV
Resolutie
nauwkeurigheid
De resolutie & nauwkeurigheid zijn niet van toepassing
aangezien de meter niet het voltage in deze modus toont.
De lamp op de top licht op wanneer ere en voltage gevoeld
wordt en een hoorbare waarschuwing zal klinken.
0.1mV
(0.5% lezen + 2 digits)
2000mV
20V
200V
600V
1mV
0.01V
0.1V
1V
(1.0% lezen + 2 digits)
200V
0.1V
(1.5% lezen + 3 digits)
600V
1V
(2.0% lezn + 4 digits
(1.5% lezen + 2 digits)
(1.5% lezen + 2 digits)
200mA
0.1mA
10A
0.01A
(2.5% lezen + 5 digits)
200mA
0.1mA
(1.8% lezem + 5 digits)
10A
0.01A
(3.0% lezen + 7 digits)
200
0.1
(1.2% lezen + 4 digits)
2000
1
(1.2% reading + 2 digits)
20k
0.01k
200k
0.1k
2000k
1k
Opmerking
Nauwkeurigheid specificaties bestaat uit twee elementen:

(% aflezen) Dit is de nauwkeurigheid van het gemeten circuit

(+ digits)-Dit is de nauwkeurigheid van de analoge naar digitale omvormer.
Nauwkeurigheid is gebaseerd bij 18°C tot 28°C (65°F tot 83°F) en minder dan 75% RH.
EX310-nl-NL_v7.5 4/15
Algemene Specificaties
Diode test
Continuïteitstest
Invoer impendance
AC bandbreedte
Scherm
Overbereik indicatie
Polariteit
Meet snelheid
Lage batterij indicator
Batterij
Zekeringen
Werk temperatuur
Opslag temperatuur
Werk luchtvochtigheid
Opslag luchtvochtigheid
Werk hoogte
Gewicht
Afmetingen
Keuringen
Veiligheid
UL REGISTRATIE
Bias voltage: 2.3 VDC
Alarm zal afgaan wanneer de weerstand minder is dan 100
1MΩ (VDC & VAC)
50 / 60 Hz
2000 counts (0 tot 1999 digits) LCD
Voor alle functies “1___” is weergegeven.
Geen indicatie voor positief; negatief (-)teken voor negatief.
Normaal 2 keer per seconden.
“X ” zal weergegeven worden als batterij voltage te laag is.
Één (1) 9V batterij
mA bereik: 200mA/250V snel slag; ‘A’ Bereik: 10A/250V snel slag,
keramisch
0ºC tot 50ºC (32ºF tot 122ºF)
-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Max. 70% RH met 31 ºC (87 ºF) lineair verminderen met 50% bij 50ºC
(122ºF)
<80% RH
2000 meter (7000 ft) maximaal.
260 g (9.17 oz) (inclusief holster).
147 x 76 x 42 mm (5.8” x 2.9” x 1.6”) (inclusief holster).
UL, CE
Deze meter is bedoeld en beschermd voor binnengebruik, tegen de
gebruikers, door dubbele isolatie per EN61010-1 en IEC61010-1 2e
Uitgave (2001) aan CAT II 1000V & CAT III 600V; Verontreiniging
Graad 2.
De meter ontmoet ook UL 61010-1, Tweede Uitgave (2004), CAN/CSA
C22.2 Nr. 61010-1, Tweede Uitgave (2004), en UL 61010B-2-031,
Eerste Uitgave (2003)
De UL mark geeft geen indicatie of dit product is evalueert voor
nauwkeurigheid of aflezen.
PER IEC1010 OVERVOLTAGE INSTALLATIE CATEGORIE
OVERVOLTAGE CATEGORIE
Apparatuur met OVERVOLTAGE CATEGORIE I is een apparaat voor een verbinding met een circuit welke
maatregelen worden getroffen om de voorbijgaande overvoltages tot een aangewezen laag niveau te beperken.
Opmerking De voorbeelden omvatten beschermde elektronische circuits.
OVERVOLTAGE CATEGORIE II
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE II is energieverbruikend apparaat dat uit een vaste installatie moet
worden geleverd.
Opmerking De voorbeelden omvatten huishouden, kantoor en laboratorium apparaten.
OVERVOLTAGE CATEGORIE III
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE III is apparatuur in vaste installaties.
Opmerking De voorbeelden omvatten schakelaars in de vaste installatie en apparatuur voor industrieel gebruik met permanente
verbinding aan een vaste installatie.
OVERVOLTAG CATEGORIE IV
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE IV is voor gebruik bij orginele installaties.
Opmerking De voorbeelden omvatten elektriciteitsmeters en het primaire van de te sterke intensiteitbescherming
apparatuur
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com EX310-nl-NL_v7.5 4/15