Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Lichtmeter voor zwaar gebruik
Model 407026
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech Lichtmeter voor zwaar gebruik. Deze lichtmeter biedt
selecteerbare verlichtingstypes, gegevensregistratie/heroproeping, relatieve displaymodus en PCinterface aan. Het correct gebruik en onderhoud van deze professionele meter zal jarenlang een
betrouwbare service leveren.
Technische beschrijving
Algemene technische beschrijving
Circuit
Op maat gebouwde één-chip LSI-microprocessorcircuit
Display
3-1/2 cijfers (2000 tellingen) LCD display met contrastaanpassing
Meetbereiken
LUX: 0 tot 50000 LUX (3 bereiken); Fc: 0 tot 5000 Fc (3 bereiken);
Relatieve Modus: 0 tot 1999%
Kortstondige opslag van
gegevens
Bevriest de weergegeven meting
Verlichtingstypes
Natrium, Daglicht/wolfraam, Fluorescent en Kwik
Sensorstructuur
Cosinus/kleurcorrigerende fotodiode voldoet aan C.I.E.
Geheugenopslag/
heroproeping
Registreert/roept max/min/gmd metingen op
Testsnelheid
0,4 seconden (circa) per meting
Nulaanpassing
Drukknopprocedure
Automatische uitschakeling Na circa 10 minuten
Gegevensuitvoer
RS-232 PC seriële interface (optionele software/kabel PN 407001)
Bedrijfsvoorwaarden
0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F); <80% RV
Voedingsbron
9V batterij
Stroomverbruik
Circa 5 mA DC. (circa 200 uur batterijleven)
Gewicht
320 g (0,71 lbs.)
Afmetingen
Instrument: 180 x 72 x 32 mm (7,1 x 2,8 x1,3")
Sensor: 85 x 55 x 17,5 mm (3,3 x 2,2 x 0,7”)
Bereikspecificaties
Meting
LUX
Foot candles
Bereik
2000 LUX
Display
0-1999 LUX
Resolutie
1 LUX
20000 LUX
1800-19990 LUX
10 LUX
50000 LUX
18000-50000 LUX
100 LUX
200 Fc
0-186,0 Fc
0,1 Fc
2000 Fc
167-1860 Fc
1 Fc
5000 Fc
1670-5000 Fc
10 Fc
Relatieve Modus 0-1999%
Nauwkeurigheid
± (4% + 2 cijfers)
van volledige
schaal
1%
Opmerking: De bovenstaande nauwkeurigheidsspecificatie geldt voor de kalibratie uitgevoerd met
O
behulp van een precisie standaard witgloeiende wolfraamlichtbron van 2856 K met de meter in de
wolfraaminstelling.
2
407026-EU-NL v2.6 3/14
Meterbeschrijving
1
LCD display
2
Keypad
3
Lichtsensor
4
Batterijcompartiment (achterzijde)
5
Sensoringang
6
RS-232 PC Interfacecontact
7
Beschermholster
8
LCD contrastaanpassing
5
6
1
2
8
4
7
3
3
407026-EU-NL v2.6 3/14
Werking
Aan/uitzetten van meter en automatische uitschakeling
1. Druk op de POWER knop om de meter aan te zetten. Controleer de 9V batterij als het display
niet oplicht.
2. Druk op de POWER knop om de meter opnieuw uit te zetten.
3. De meter heeft een automatische uitschakelingsfunctie voor een verlenging van de levensduur van de
batterij. Na 10 minuten schakelt de meter automatisch uit. Om deze functie uit te schakelen, druk op de
RECORD knop om de meter in de registratiemodus te zetten.
Display NULkalibratie
Voer een nulkalibratie uit voor elk gebruik. Dit zorgt voor de hoogste nauwkeurigheid.
1. Plaats de sensorkap op de lichtsensor, zodat alle licht rond de sensor wordt geblokkeerd.
2. Kies het 2000 LUX bereik met behulp van de RANGE schakelaar.
3. Druk op de ZERO knop. De meting moet nul zijn.
4. Verwijder de sensorkap van de lichtsensor en ga verder.
De meeteenheid kiezen
Druk op de LUX/Fc knop om de gewenste meeteenheid te kiezen. Het displaysymbool geeft de
huidige instelling weer.
Een lichtbron kiezen
Druk op de LIGHT SOURCE knop om het te meten verlichtingstype te kiezen. Het display geeft het
verlichtingstypesymbool weer (zie onderstaande symboollijst).
L = Wolfraam/daglicht (gebruik deze instelling als u kalibreert met een wolfraamlamp)
F = Fluorescent
S = Natrium
C = Kwik
Opmerking: Gebruik de wolfraaminstelling voor halogeen- en metaal-halogenidelicht.
Metingen uitvoeren
Houd de lichtsensor vast in de ruimte waar u het licht wilt meten. Het te meten licht moet het
volledig oppervlak van de lichtsensorkoepel omringen (puntverlichting zoals LED-licht kan niet
worden gemeten).
Het display geeft de lichtintensiteitswaarde aan in LUX of Foot candles (Fc). Let op, aangezien het
hoofddisplaygebied beperkt is tot een meting van ‘1999’, verschijnt het uiterst rechtse cijfer in de
20000 LUX en 5000 Fc bereiken op de onderste LCD lijn. In het 50000 LUX bereik verschijnen de
laatste twee cijfers op de onderste LCD lijn.
Het kan nodig zijn om het displaycontrast aan te passen bij een wijziging van kijkhoek of
spanningsdrift. Gebruik de LCD contrastaanpassing, die zich aan de rechterzijde van de meter
bevindt, om het gewenste contrast in te stellen.
Bereikkeuze weergeven
Voer een meting uit startend bij het hoogste bereik en verlaag deze dan met behulp van de RANGE
schakelaar. Als het display streepjes weergeeft aan de bovenzijde van het meetgebied (
),
overschrijdt de invoer de maximumwaarde voor het gekozen bereik; selecteer een hoger bereik. Als
het display streepjes weergeeft aan de onderzijde van het meetgebied (
), is de invoer te laag;
selecteer een lager bereik.
4
407026-EU-NL v2.6 3/14
Kortstondige opslag van gegevens
Tijdens het meten, druk op de HOLD knop om de meting te bevriezen. Het LCD geeft D.H. weer om
aan te geven dat de kortstondige opslagfunctie ingeschakeld is. Druk opnieuw op HOLD om terug te
keren naar de normale werking.
Relatieve % modus
In de RELATIVE werkingsmodus geeft de meter een lichtniveau weer in vergelijking met een
referentiewaarde. De referentiewaarde wordt opgeslagen door te drukken op de ‘%’ knop terwijl de
gewenste lichtniveaureferentie in het display wordt weergegeven. Als u op de knop drukt wordt
‘100%’ weergegeven en verschijnt het ‘%’ symbool.
Nadat u op de ‘%’ knop hebt gedrukt, worden de lichtmetingen weergegeven als een percentage
van de referentiewaarde. Bijvoorbeeld, als de lichtniveaureferentie 1000 LUX is, zal een meting van
500 LUX worden weergegeven als 50%. Een lichtniveau van 250 LUX wordt dan weergegeven als
25%. Gebruik de onderstaande vergelijking:
Lichtmeting
Display % = --------------------------------------------------------------------------- X 100
Opgeslagen referentie-lichtmeting
Druk nogmaals op de ‘%’ knop om terug te keren naar de normale werking.
Maximum (MAX), minimum (MIN), en gemiddelde (AVG) metingen
De meter kan de hoogste, laagste en gemiddelde meting registreren voor later gebruik.
1. Druk op de RECORD knop om de MAX, MIN en AVG metingen te registreren. Het REC display
wordt ingeschakeld.
2. Druk op de RECALL knop wanneer gewenst.
3. Het MAX displaysymbool verschijnt naast het REC displaysymbool. De weergegeven waarde is
de hoogst gemeten waarde sinds het indrukken van de RECORD knop.
4. Druk nog tweemaal op RECALL om de MIN en AVG meting te bekijken.
5. Druk op de RECORD knop om terug te keren naar de normale werking.
RS-232 PC Interface
Deze meter is uitgerust met een RS-232 seriële gegevenspoort. Voor het streamen van gegevens
naar een PC via de RS232-uitgang, de optionele 407001-USB-kit (RS232 naar USB kabel en driver
CD) samen met de 407001 software (gratis verkrijgbaar bij www.extech.com) vereist zijn.
Vervanging van de batterij
Als de lage batterij-indicator verschijnt (LBT), vervang de batterij dan zo vlug mogelijk. U kunt nog
betrouwbare metingen uitvoeren gedurende meerdere uren na de eerste verschijning van de lage
batterij-indicator. Om de batterij te vervangen:
1. Verwijder de rubber beschermholster van de meter.
2. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van de meter. Verwijder het deksel van
het batterijcompartiment met behulp van een muntstuk of schroevendraaier en haal de batterij
uit.
3. Voeg een nieuwe 9V batterij in en plaats daarna het batterijdeksel terug.
4. Zorg ervoor dat het batterijdeksel op een correcte manier wordt geplaatst.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte
batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval is
verboden!
5.
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg de geldige wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het
toestel aan het einde van zijn levensduur.
5
407026-EU-NL v2.6 3/14
Gebruikelijke lichtniveaus
Lux
Foot
candles
Lux
Foot
candles
20-75
2-7
Brandtrap, magazijn
100-150
10-15
75-150
150-300
7-15
Ingang/uitgang
150-200
15-20
Recreatie-activiteiten
15-30
Verpakkingsactiviteiten
200-300
20-30
Salon, tafel
300-750
30-75
Visueel werk: Productielijn
300-500
30-50
Make-up
750-1,500
75-150
Typografie: Inspectiewerk
500-1,500
50-150
1,5003,000
150-300
Elektronische montage,
opstellen
1,000-2,000 100-200
Fabrieken
Thuis
Kantoor
Wassen
Lezen, studeren
Naaiwerk
Restaurant
75-100
7-10
Brandtrap in het gebouw
75-150
7-15
100-200
10-20
Gangtrap
150-300
15-30
Ingang, wasruimte
200-750
20-75
Conferentie-, ontvangstruimte
300-750
30-75
Keuken/eetzaal
750-1,500
75-150
Administratieve activiteiten
750-1,500
75-150
Etalage
1,5002,000
150-2000 Typen, opstellen
75-150
7-15
Binnenshuis
30-75
3-7
Noodtrap
150-200
15-20
Gang/trap
75-100
7-10
Trap
200-300
20-30
Ontvangst
100-150
10-15
Ziekenkamer,
magazijn
300-500
30-50
Toonbank
150-200
15-20
Wachtzaal
500-750
50-75
Lift
200-750
20-75
Onderzoekkamer
750-1,500
75-150
Etalage, inpaktafel
750-1,500
75-150
Operatiekamer
1,5003,000
150-300
Winkelpui, etalage
5,00010,000
500-1000 Oogonderzoek
Winkel
Gangtrap
Ziekenhuis
Gebruikelijke conversiefactoren
Verlichtingssterkte (Zichtbare fluxdichtheid)
1 lm/m2 = 1 lux (lx)
10-4 lm/cm2
10-4 phot (ph)
9290 x 10-2 lm/ft2
9290 x 10-2 foot candles
Helderheid (Zichtbare fluxdichtheid per ruimtehoek)
Lichtintensiteit (Zichtbare flux per ruimtehoek)
Lichtgevende flux (Zichtbare flux)
1 lm/m2/sr = 1 candela/m2
1 lm/sr = 1 candela
1 lumen (lm) = 1.464 x 10-3 watts @ 555 nm
Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
www.extech.com 6
407026-EU-NL v2.6 3/14