Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
400A AC/DC Stroomtang
Model MA220
Inleiding
Bedankt dat u kiest voor de Extech MA200 AC/DC stroomtang. Deze meter meet AC/DC stroom,
AC/DC spanning, weerstand, elektrische capaciteit, frequentie, werkingscyclus, temperatuur, diodetest
en continuïteit. Het correct gebruik en onderhoud van deze professionele meter zal jarenlang een
betrouwbare service leveren.
Veiligheid
Internationale veiligheidssymbolen
Dit symbool, naast een ander symbool of terminal, geeft aan dat de gebruiker de
handleiding moet raadplegen voor verdere informatie.
Dit symbool, naast een terminal, geeft aan dat, onder normaal gebruik, gevaarlijke
spanning aanwezig kan zijn.
Dubbele isolatie
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Overschrijd het maximum toelaatbaar invoerbereik niet bij om het even welke functie.

Dien geen spanning toe aan de meter wanneer de weerstandsfunctie is geselecteerd.

Stel de functieschakelaar in op UIT wanneer u de meter niet gebruikt.

Verwijder de batterijen indien de meter voor langer dan 60 dagen wordt opgeborgen.
WAARSCHUWINGEN

Stel de functieschakelaar in op de geschikte positie voordat u meet.

Tijdens het meten van Volts stel de meter niet in op de stroom/weerstand-modussen.

Meet geen stroom op een circuit waar de spanning 240V overschrijdt.

Voor het wijzigen van bereiken met behulp van de keuzeschakelaar, ontkoppel altijd de
meetkabels van het te testen circuit.

Overschrijd de maximum nominale ingangslimieten niet.
OVERSPANNINGSCATEGORIE III
De meter voldoet aan de IEC 610-1-95 richtlijn voor OVERSPANNINGSCATEGORIE III 600V. Cat
III 600V meters zijn beschermd tegen vluchtige overspanningen in een vaste installatie tegen het
distributieniveau. Voorbeelden bevatten schakelaars in de vaste installatie en sommige apparatuur
voor industrieel gebruik met permanente aansluiting op de vaste installatie.
2
MA220-nl-NL_V1.9 8/14
Meterbeschrijving
1.
Bek stroomgeleider
2.
Openingsmechanisme bek
3.
Functieschakelaar
4.
LCD display
5.
ZERO knop
6.
Kortstondige opslag en achtergrondverlichting knop
7.
Mode knop
8.
Range knop
9.
Hz/%/werkingscyclus knop
10.
COM ingangsaansluiting
11.
V/temp aansluiting
12.
Batterijdeksel (achterzijde)
AC
AC (wisselstroom)
DC
DC (gelijkstroom)
Minteken
Automatische bereikmodus
ZERO modus
Hoorbare continuïteit
Kortstondige opslagmodus
Lage batterij symbool
AUTO
ZERO
•)))
HOLD
m
V
A
K
M
Ω
°F
°C
Diodetest modus
Milli
Volts
Amps
Kilo
Mega
Ohms
Graden Fahrenheit
Graden Celsius
3
MA220-nl-NL_V1.9 8/14
Werking
Opmerking: Lees en begrijp alle WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN
vermeld in deze handleiding voordat u deze meter gebruikt. Stel de functieschakelaar in op de UIT
positie als u de meter niet gebruikt.
DC/AC stroommetingen
Waarschuwing: Maak de meetkabels los van de meter voordat u
stroomklemmetingen uitvoert.
1.
2.
3.
4.
Stel de functieschakelaar in op het 400ADC, 40ADC, 400AAC of 40AAC
bereik. Als het meetbereik niet gekend is, kies eerst een groter bereik en
indien nodig pas deze aan naar een lager bereik.
Voor een DC stroommeting, druk op de ZERO knop om het display van de
meter op nul te plaatsen.
Druk op het mechanisme om de bek te openen. Omsluit volledig de te
meten geleider.
De LCD van de stroomtang geeft de meting weer.
DC/AC spanningsmetingen
1. Stel de functieschakelaar in op de Volts/Hz/% positie.
2. Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve (COM) aansluiting en de
banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve (V/Temp) aansluiting.
3. Kies AC of DC met behulp van de MODE knop.
4. Sluit de meetkabels aan op het te testen circuit.
5. Lees de spanning af op het display. Het display geeft het correcte decimaal teken en de juiste
waarde weer.
Weerstandsmetingen
•))) CAPpositie.
1. Stel de functieschakelaar in op de 
2. Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve (COM) aansluiting en de
banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve (V Temp aansluiting.
3. Plaats de meetsondetips over het geteste circuit of component. Het beste is om één zijde van het
te testen component los te koppelen zodat de rest van het circuit de weerstandsmeting niet kan
hinderen.
4. Lees de weerstand af op het display. Het display geeft het correcte decimaal teken en de juiste
waarde weer.
Continuiteïtscontrole
•))) CAP positie.
1. Stel de functieschakelaar in op de 
2. Druk op de mode-knop om •))) op het display weer te geven.
3. Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve (COM) aansluiting en de
banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve (V aansluiting.
4. Plaats de meetsondetips tegen het te testen circuit of draad.
5. U hoort een geluidssignaal als de weerstand lager is dan circa 150 Het display geeft “OL" weer
als het circuit open is.
4
MA220-nl-NL_V1.9 8/14
Diodetest
1. Stel de functieschakelaar in op de  •))) CAP positie.
2. Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve (COM) aansluiting en de
banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve (V aansluiting.
3. Druk op de mode-knop om
op het display weer te geven.
4. Plaats de meetsondes tegen de te testen diode. Bij een normale diode geeft de doorlaatspanning
0,4V tot 0,7V aan. De sperspanning geeft “OL” aan. Kortgesloten apparaten geven bijna 0V aan en
een open apparaat geeft “OL” voor beide polariteiten aan.
Elektrische capaciteitsmetingen
Waarschuwing: Om elektrische schokken te vermijden, haal de stroom van het geteste apparaat
af en ontlaad alle condensatoren voordat u elektrische capaciteitsmetingen uitvoert. Verwijder de
batterijen en ontkoppel de netsnoeren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stel de functieschakelaar in op de  •))) CAP positie.
Druk op de mode-knop om nF op het display weer te geven.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve (COM) aansluiting en de
banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve (VTemp aansluiting.
Druk op de ZERO knop om het display van de meter op nul te plaatsen.
Plaats de meetsondetips tegen de te testen condensator.
Lees de elektrische capaciteitswaarde af op het display.
Frequentie of % werkingscyclusmetingen
1.
2.
3.
4.
5.
Stel de functieschakelaar in op de Volts Hz % positie.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve (COM) aansluiting en de
banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve (V aansluiting.
Kies Hz of % met behulp van de HZ/% knop.
Plaats de meetsondetips tegen het te testen circuit.
Lees de frequentie af op het display.
Temperatuurmetingen
1.
2.
Stel de functieschakelaar in op de Temp positie.
Voeg de temperatuursonde in de (COM) en (VTemp aansluitingen. Houd hierbij rekening met
de juiste polariteit.
3. Kies °C of °F met behulp van de MODE knop.
4. Plaats de tip van de temperatuursonde tegen het component waarvan u de temperatuur wilt
meten. Houd de sonde tegen het te testen component totdat de meting stabiliseert.
5. Lees de temperatuur af op het display.
Waarschuwing: Om elektrische schokken te vermijden, zorg ervoor dat de thermokoppel is
losgekoppeld voordat u de meter instelt op een andere meetfunctie.
Automatisch of manueel bereik
Deze meter start op in de automatische bereikmodus. Druk op de RANGE knop om het manueel
bereik te openen. Elke druk op de rangeknop gaat naar het volgend bereik zoals aangegeven door
de eenheden en decimaal teken-locatie. Druk op de RANGE knop en houd gedurende deze twee
seconden ingedrukt om terug te keren naar de automatische bereikmodus.
Opmerking: Het manueel bereik werkt niet in de AC stroom of diode- en continuïteitscontrolefuncties. In de temperatuurfunctie, wijzigt het de resolutie van 0,1° tot 1°.
5
MA220-nl-NL_V1.9 8/14
Kortstondige opslag van gegevens
Om het LCD display te bevriezen, druk op de HOLD knop. Het HOLD symbool verschijnt op de LCD
terwijl de opslag van gegevens actief is. Druk nogmaals op de HOLD knop om terug te keren naar
de normale werking.
Achtergrondverlichting
Druk op de HOLD knop en houd deze gedurende >2 seconden om de achtergrondverlichting aan of
uit te zetten.
Opmerking: De HOLD modus wordt geactiveerd zodra de achtergrondverlichting wordt aangezet.
Druk nogmaals op de HOLD knop om de Hold modus te verlaten.
Zero knop
Plaatst de elektrische capaciteit- en DC stroommetingen op nul. Laat de gebruiker ook toe om de
meter af te wegen door de weergegeven waarde als de nulreferentiewaarde te gebruiken. Druk kort
op de ZERO knop om te activeren en de zero modus te verlaten.
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen, ontkoppel de meter van gelijk welk
circuit, verwijder de meetkabels van de ingangsterminals en zet de meter UIT voordat u de
behuizing opent. Gebruik het toestel niet met het omhulsel open.
Reiniging en Opslag
Veeg de behuizing regelmatig schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik
geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. Als de meter niet wordt gebruikt voor perioden langer dan 60
dagen, verwijder de batterijen en berg deze afzonderlijk op.
Vervanging van de batterij
1. Verwijder de twee kruiskopschroeven achteraan de meter.
2.
Open het batterijvak.
3.
Vervang de twee 1,5 AAA batterijen.
4.
Sluit opnieuw het batterijvak van de meter.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte
batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval is
verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel
aan het einde van zijn levensduur.
6
MA220-nl-NL_V1.9 8/14
Technische beschrijving
Functie
Bereik
DC stroom
40,00 ADC
0-20,00 ADC
20,00-40,00 ADC
± (3% + 6 cijfers)
400,0 ADC
0-300,0 ADC
± (2,5% + 6 cijfers)
300,0-400,0 ADC
± (3,5% + 6 cijfers)
40,00 AAC
0-20,00 AAC
20,00-40,00 AAC
0-300,0 AAC
300,0-400,0 AAC
± (3% + 10 cijfers)
± (5% + 10 cijfers)
± (3% + 10 cijfers)
± (5% + 10 cijfers)
± (0,8% + 3 cijfers)
AC stroom
Nauwkeurigheid
( van meting)
400,0 AAC
DC spanning
AC spanning
Weerstand
Elektrische capaciteit
Frequentie
Werkingscyclus
Temperatuur
± (2,5% + 6 cijfers)
400,0mV
4,000V
± (1,5% + 3 cijfers)
40,00V
400,0V
600V
± (2,0% + 3 cijfers)
400,0mV
± (1% + 10 cijfers)
4,000V
± (2% + 5 cijfers)
40,00V
400,0V
600V
± (2% + 5 cijfers)
± (1,0% + 4 cijfers)
400,0
4,000k
± (1,5% + 2 cijfers)
40,00k
400,0k
± (2,5% + 3 cijfers)
4,000 M
± (3,5% + 5 cijfers)
40,00M
40,00nF
± (5% + 30 cijfers)
400,0nF
± (3% + 5 cijfers)
4,000µF
± (3,5% + 5 cijfers)
40,00µF
100,0µF
± (5% + 5 cijfers)
5,000Hz
± (1,5% + 5 cijfers)
50,00Hz
± (1,2% + 2 cijfers)
500,0Hz
Gevoeligheid: 5~5KHz:
5,000KHz
10Vrms min.
5KHz~150KHz: 40Vrms
50,00KHz
min.
150,0KHz
0,5% tot 99,0%
± (1,2% + 2 cijfers)
Pulsbreedte 100µs-100ms, Frequentie: 5Hz tot 150KHz
-50,0 tot 400,0°C
-50,0 tot -20,0°C
± 7°C
-20,0 tot 400,0°C
± (3% + 5 °C)
400 tot 1000°C
400 tot 1000°C
-58,0 tot 400,0°F
-58,0 tot 0°F
0 to 400.0°F
± (2,5% + 6 cijfers)
400 tot 1832°F
400 tot 1832°F
± (3% + 7°F)
7
± 14°F
MA220-nl-NL_V1.9 8/14
Bekgrootte
Circa 23mm (0,9")
Display
Continuïteit
4000 tellingen LCD
Geluidstoon < circa 150
Diodetest
Open circuit spanning < 1,5VDC;
Teststroom 0,3mA (typisch)
AC V bandbreedte
50Hz tot 400Hz
AC A bandbreedte
50/60Hz
Lege batterij-indicator
“ ” wordt weergegeven
Overschrijdingsaanduiding “OL” wordt weergegeven
Automatische uitschakeling Na 30 minuten
Meetsnelheid
2 metingen per seconde, nominaal
Ingangsimpedantie
7,8MΩ (V DC en V AC)
Bedrijfstemperatuur
5ºC tot 40ºC (41ºF tot 104ºF)
Opslagtemperatuur
-20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F)
Bedrijfsvochtigheid
Max 80% aan 31ºC (87ºF) en vermindert lineair tot 50% aan 45ºC
(113ºF)
Opslagvochtigheid
<80%
Bedrijfshoogte
2000 meters (6560ft.) in werking
o
o
o
Batterijen
(2) 1,5V AAA batterijen
Gewicht
200g (0,44lb)
o
Afmetingen
200x50x35mm (7,87” x 1,97” x 1,38”)
Veiligheid
Voor binnenshuis en conform de verplichtingen voor dubbele isolatie
tot IEC1010-1 (1995): EN61010-1 (1995) Overspanningscategorie III
600V, Vervuilingsgraad 2.
Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
www.extech.com 8
MA220-nl-NL_V1.9 8/14