Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Digitale Lichtmeter voor Zwaar Gebruik
met PC Interface
Model HD400
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech HD400 Digitale Lichtmeter. De HD400 meet
TM
verlichtingssterkte in Lux en Foot candles (Fc). De HD400 bevat een PC interface en Windows
compatibele software voor actuele controle en opslag van lichtniveaugegevens. Dit instrument
wordt pas verzonden na volledig getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik, voor
jaren een betrouwbare service leveren.
Kenmerken

Precisie-instrumentatie voor de meting van verlichtingssterkte.

Groot, 4000 tellingen LCD scherm met achtergrondverlichting en 40-segmenten balkengrafiek

Kortstondige Opslagfunctie

Voldoet aan de CIE fotopisch spectrale respons

Volledig cosinus gecorrigeerd ten behoeve van de hoeklichtinval

Stabiele, langdurige siliconen foto-diode sensor met spectrale responsfilter

Vlugge reactie

Hoge nauwkeurigheid

Automatische nulfunctie

Piek Vasthoudfunctie voor het vastleggen van snelle veranderingen in lichtniveaus tot 10mS

Automatische uitschakeling na 20 minuten van inactiviteit

Maximum en Minimum lichtniveau geheugen

Relatieve metingseigenschap

USB PC Interface voor GegevensverwervingVier (4) bereikniveaus

Ruw dubbel gevormde behuizing voor zwaar gebruik
2
HD400-nl-NL_V2.5 4/15
Beschrijving
Meterbeschrijving
1.
Sensor steekcontact verbonden aan de contactbus van
de meter
2.
USB contactbus voor PC interface (onder het flip-down
deksel)
3.
LCD Scherm
4.
Bovenste Drukknopset
5.
Onderste Drukknopset
6.
Lichtopvangskoepel van de Sensor
7.
Sensorbehuizing (beschermhoes niet afgebeeld)
8.
Power AAN-UIT knop
1
2
3
4
5
8
OPMERKING: Het batterijcompartiment, statiefring en
schuinstand bevinden zich aan de achterkant van het toestel
en zijn hier niet weergegeven
6
7
Weergavebeschrijving
1.
Digitale meetwaarde
2.
Balkengrafiek meetwaarde
3.
Automatische Uitschakeling UIT actief icoon
4.
MANU icoon
5.
DATA HOLD icoon
6.
RELATIEVE modus icoon
7.
MAXIMUM en MINIMUM meetmodus
8.
PIEK VASTHOUD modus
9.
Laag Batterijsymbool
4
5 6 7 8
3
2
1
10. PC verbindingsicoon
11. Reeks van meeteenheden
9
3
10
11
HD400-nl-NL_V2.5 4/15
Werking
Metervermogen
1.
Druk op de Power knop
2.
Indien de meter niet ingeschakeld wordt wanneer de power knop wordt ingedrukt of indien het
batterijteken verschijnt op de LCD moet de 9V batterij vervangen worden.
om de meter AAN of UIT te zetten
Automatische Uitschakeling (APO)
1.
De meter is uitgerust met een automatische uitschakeling (APO) die de meter uitzet na 20
minuten van inactiviteit.
2.
Om de APO-eigenschap uit te schakelen, druk en houd de APO knop vast. Tijdens het
ingedrukt houden van de APO knop, druk op de RANGE knop om het cirkelvormig APO
symbool aan de linkerbovenzijde van de LCD uit te zetten. Herhaal deze stap om de APO
eigenschap te reactiveren. Het APO icoon zal opnieuw verschijnen.
Meeteenheid
Druk op de UNITS knop om de meeteenheid te veranderen van Lux naar Fc of van Fc naar Lux
Bereikkeuze
Druk op de RANGE knop om het meetbereik te selecteren. Er zijn vier (bereik) keuzes voor elke
meeteenheid. De eenheden worden weergegeven en het decimaal tekenaanduiding stelt het
geselecteerd bereik vast. Zie hoofdstuk Bereikspecificaties in deze Gebruikershandleiding voor
gedetailleerde bereikinformatie.
Uitvoeren van een Meting
1.
Verwijder de beschermhoes van de sensor zodat de witte sensorkoepel tevoorschijn komt.
2.
Plaats de sensor in een horizontale positie onder de te meten lichtbron.
3.
Lees de meting van de verlichtingssterkte van het LCD scherm af.
4.
De meter zal 'OL' weergeven indien de meting buiten een bepaald bereik van de meter gebeurt
of indien de meter is ingesteld op een verkeerd bereik. Wijzig het bereik door op de RANGE
knop te drukken.
5.
Plaats de beschermhoes van de sensor terug wanneer de meter niet in gebruik is.
Kortstondige opslag van Gegevens
Om het LCD scherm vast te zetten, druk kortstondig op de HOLD knop. ‘MANU HOLD’ zal
verschijnen op de linkerbovenhoek van de LCD. Druk kortstondig opnieuw op de HOLD knop om
terug te keren naar normale werking ('MANU HOLD" zal verdwijnen).
Piek Vasthouden
De Piek Vasthoudfunctie laat de meter toe om lichtflitsen van korte duur te registreren. De meter
kan pieken registreren met een duur tot 10 mS.
1.
Druk op de PEAK knop om de Piek Vasthoudfunctie te activeren. ‘MANU Pmax’ zal op het
scherm verschijnen. Druk nogmaals op de PEAK knop en ‘MANU Pmin’ zal verschijnen.
Gebruik ‘Pmax' om positieve pieken te registreren. Gebruik ‘Pmin' om negatieve pieken te
registreren.
2.
Om de Piek Vasthoudmodus te verlaten en terug te keren naar de normale werkingsmodus,
druk een derde maal op de PEAK knop.
4
HD400-nl-NL_V2.5 4/15
Maximum (MAX) en Minimum (MIN) Meting Geheugen
De MAX-MIN functie laat de meter toe om de hoogste (MAX) en laagste (MIN) metingen te bewaren.
1.
Druk op de MAX-MIN knop om deze functie te activeren. ‘MANU MAX’ zal verschijnen aan de
bovenzijde van het scherm en de meter zal enkel de hoogst opgemeten meting weergeven.
2.
Druk nogmaals op de MAX-MIN knop. ‘MANU MIN’ zal verschijnen aan de bovenzijde van het
scherm en de meter zal enkel de laagst opgemeten meting weergeven.
3.
Om deze modus te verlaten en terug te keren naar de normale werkingsmodus, druk een
derde maal op de MAX-MIN knop.
Relatieve Modus
De Relatieve Modus functie laat de gebruiker toe om een referentiewaarde in de meter te bewaren
om te kunnen vergelijken met latere metingen. Bijvoorbeeld, indien de gebruiker een meting van
100 Lux bewaard zullen alle latere metingen weergegeven worden als de actuele meting min 100.
1.
Voer de meting uit en wanneer de gewenste referentiewaarde wordt weergegeven, druk op de
REL knop.
2.
‘MANU REL’ zal aan de bovenzijde van het LCD scherm verschijnen.
3.
Alle latere metingen zullen afgewogen worden tegen een waarde gelijk aan het
referentieniveau. Bijvoorbeeld, indien het referentieniveau 100 Lux is zullen alle latere
metingen gelijk zijn aan de actuele meting plus 100 Lux.
4.
Om de Relatieve Modus te verlaten druk op de REL knop. ‘MANU RWL’ zal uitgezet worden,
dit geeft aan dat de meter teruggekeerd is naar de normale werkingsmodus.
LCD Achtergrondverlichting
De meter is uitgerust met een achtergrondverlichting dat het LCD scherm oplicht.
1.
Druk op de achterverlichtingsknop
2.
Druk opnieuw op de achtergrondverlichtingsknop om de achtergrondverlichting uit te zetten.
De achtergrondverlichting zal automatisch uitgeschakeld worden na een korte periode van tijd
om de levensduur van de batterij niet te verkorten.
om de achtergrondverlichting te activeren.
3.
De achtergrondverlichting gebruikt extra batterij-energie. Om energie te besparen wees
spaarzaam met het gebruiken van deze functie.
5
HD400-nl-NL_V2.5 4/15
USB PC Interface
Beschrijving
De HD400 meter kan aan een PC worden verbonden via zijn USB interface. Een USB kabel en
TM
Windows software komt samen met de meter. De software laat de gebruiker toe om metingen
vanuit de PC te bekijken, bewaren en te printen.
Let op: De HD400 datalogt geen metingen, dit betekent dat het geen metingen in zijn intern
geheugen bewaard. Het geeft enkel de direct opgemeten waarden op de PC weer; nadien kunnen
de metingen geanalyseerd, bewaard als tekst of afgeprint worden.
Meter tot PC Verbinding
De bijgevoegde USB kabel is nodig om de meter aan de PC te verbinden. Verbind het smallere
verbindingsuiteinde van de kabel aan de interfacepoort van de meter (bevindt zich onder de tab aan
de linkerzijde van de meter). Het grotere verbindingsuiteinde van de kabel wordt verbonden aan een
PC USB poort.
Programma Software
De bijgevoegde software laat de gebruiker toe om de metingen af te lezen rechtstreeks op een PC.
De metingen kunnen geanalyseerd, ingezoomd, bewaard en afgeprint worden. Gedetailleerde
gebruiksinstructies worden beschreven in de HELP SECTIE van het bijgevoegde software
programma.
6
HD400-nl-NL_V2.5 4/15
Technische Beschrijving
Bereikspecificaties
Eenheden
Bereik
Resolutie
Lux
400.0
0.1
4000
1
40.00k
0.01k
400.0k
0.1k
40.00
0.01
400.0
0.1
4000
1
40.00k
0.01k
Foot candles
Nauwkeurigheid
± (5% rdg + 10 cijfers)
± (10% rdg + 10 cijfers)
± (5% rdg + 10 cijfers)
± (10% rdg + 10 cijfers)
Opmerkingen:
1. Sensor Gekalibreerd naar een standaard gloeilamp (kleurtemperatuur: 2856K)
2. 1Fc = 10.76 Lux
Algemene Specificaties
Weergave
Bereik
Boven bereikindicatie
Spectrale respons
Spectrale nauwkeurigheid
Cosinus respons
Herhaling van de Meting
Weergavesnelheid
Fotodetector
Piekregistratie
Werkingsvoorwaarden
Bewaringsvoorwaarden
Meter Afmetingen
Detector Afmetingen
Gewicht
Leidingslengte sensor
Lage Batterij-indicator
Voedingsbron
4000 tellingen LCD weergave met 40-segmenten balkengrafiek
Vier bereiken, manuale selectie
LCD geeft ‘OL’ weer
CIE fotopisch
Vλ functie (f’1 ≤6%)
f’2 ≤2%; Cosinus gecorrigeerd ten behoeve van de hoeklichtinval
±3%
Ongeveer 750msec voor digitale en balkgrafiek weergave
Siliconen foto-diode sensor met spectrale responsfilter
10mS minimum
o
o
Temperatuur: 0 tot 40 C (32 tot 104 F); Vochtigheid: < 80%RV
o
o
Temperatuur: -10 tot 50 C (14 tot 140 F); Vochtigheid: < 80%RV
170 x 80 x 40mm (6,7 x 3,1 x 1,6")
115 x 60 x 20mm (4.5 x 2.4 x 0.8”)
Ongeveer 390g (13,7 oz.) met batterij
1m (3.2’)
Batterijsymbool verschijnt op de LCD
9V Batterij
7
HD400-nl-NL_V2.5 4/15
Onderhoud
Reiniging
De meter en zijn sensor kunnen gereinigd worden met een vochtige doek. Een zacht
reinigingsmiddel mag gebruikt worden maar vermijd solventen, schuurmiddelen en ruwe chemische
stoffen.
Installatie en Vervanging van de Batterij
Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van de meter. Het compartiment is
eenvoudig te openen via het indrukken en glijden van het batterijdeksel van de meter in de richting
van de gevormde pijl. Vervang of installeer de 9V batterij en sluit het batterijcompartiment door het
batterijdeksel terug over de meter te glijden.
Nooit gooi gebruikte batterijen of oplaadbare batterijen in huishoudelijk afval.
Als consument, gebruiker wettelijk verplicht zijn om gebruikte batterijen passende
verzameling sites, de winkel waar de batterijen waren gekocht, dan wel waar accu's
worden verkocht.
Verwijdering: gooi dit instrument bij het huishoudelijk afval. De gebruiker is verplicht om
afgedankte apparaten op een aangewezen inzamelpunt voor de verwijdering van
elektrische en elektronische apparatuur.
Andere Accu Veiligheid Herinneringen
o gooi batterijen nooit in het vuur. Batterijen kunnen ontploffen of lek.
o Nooit verschillende soorten batterijen. Monteer altijd nieuwe batterijen van hetzelfde
type
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 8
HD400-nl-NL_V2.5 4/15