Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Trillingsmeter voor zwaar gebruik
Model 407860
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech 407860 trillingsmeter. Het Model 407860 meet de
trillingsniveaus in industriële machines. Foutieve uitlijning, zwakke balancering, structurele
compromissen en andere factoren kunnen een ongewenste trillingstoename veroorzaken. Het
Model 407860 heeft een frequentiegevoeligheid dat voldoet aan de ISO-2954 en bezit een
verplaatsings-, snelheids- en versnellingsfunctie. Deze meter wordt pas verzonden na volledig
getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik, jarenlang een betrouwbare service
leveren.
Meterbeschrijving
1.
Sondeconnector
2.
RS-232 Connector
3.
LCD display
2
1
4.
Functieschakelaars en -drukknoppen
5.
Sonde
6.
Magnetisch voetstuk
7.
Rubber beschermhuls
8.
Batterijcompartiment (aan de achterzijde)
3
4
5
6
8
7
Meter LCD display
2
407860-nl-NL_v2.8 6/15
Werking van meter
De sonde aansluiten
1. Let op, de meter aanvaardt alleen de meegeleverde trillingssonde.
2. Steek het BNC connectoruiteinde van de sondekabel in de BNC connector bovenaan de meter.
3. U kunt dan de sonde op drie verschillende manieren aansluiten op de te testen machine.
a. Bevestig het magnetische uiteinde van de sonde aan een ijzerhoudend materiaal op het te
testen apparaat zoals weergegeven in bijgevoegde figuur.
b. Houd de sonde manueel op zijn plaats tegen het te testen apparaat zoals weergegeven.
c. Schroef de magneet van het sonde-uiteinde (zoals weergegeven in de figuur) en gebruik de
draadvoet om deze aan te sluiten op het te testen apparaat met behulp van een schroef,
bout of spijker.
POWER knop en Automatische uitschakelingsfunctie
1. Druk op de POWER knop om de meter aan te zetten. Controleer de 9V batterij als de meter niet
wordt ingeschakeld.
2. Houd de POWER knop ingedrukt totdat de meter piept om de meter uit te zetten.
3. De meter is uitgerust met een automatische uitschakeling die de levensduur van de batterij
verlengt. De meter schakelt automatisch uit bij een inactiviteit van 10 minuten.
Opmerking: De automatische uitschakeling werkt niet in de RECORD modus.
FUNCTION knop
Druk op de FUNCTION knop om RMS, PEAK of MAX-HOLD te kiezen.
1.
RMS – Gebruikelijke keuze voor trillingsmetingen
2.
PEAK – Voor het meten van de piekwaarde. Niet beschikbaar in de verplaatsingsmodus.
3.
MAX_HOLD – Bevriest en geeft de maximum waarde weer. Het display wordt enkel
geüpdatet als een nieuwe maximum waarde wordt gemeten. Niet beschikbaar in de
verplaatsingsmodus.
3
407860-nl-NL_v2.8 6/15
UNIT knop
Druk op deze knop om de gewenste meeteenheid te kiezen.
Druk en houd deze knop gedurende > 5 seconden ingedrukt om over te schakelen van metrieke
naar imperiale eenheden.
Meting
Metrieke eenheden
Versnelling
m/s , G
Snelheid
mm/s, cm/s
Inch/s
Verplaatsing
mm
inch
2
Imperiale eenheden
Ft/s
2
HOLD knop
Druk op deze knop om de gemeten waarde in het display te bevriezen. HOLD verschijnt in het
display. Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar de normale werking.
REC knop
Gebruik deze functie om de maximum en minimum gemeten waarden te registreren.
1.
Druk op de REC knop om met de registratie te starten. Het REC symbool verschijnt op het
display.
2.
Druk nogmaals op de REC knop om de MAX geregistreerde waarde weer te geven. Zowel
het REC als het MAX symbool verschijnt op het display.
3.
Druk nogmaals op de REC knop om de MIN geregistreerde waarde weer te geven. Zowel
het REC als het MIN symbool verschijnt op het display.
4.
Druk en houd de REC knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de REC modus te verlaten.
NULaanpassing
De meter geeft geen nul weer (of geeft geen cijfer weer in de buurt van nul) zonder dat er een
signaal wordt gegeven aan de meter (geen trilling). Alhoewel dit over het algemeen geen probleem
is, zorgt onderstaande procedure ervoor dat de meter zich in de buurt van nul bevindt en een
nauwkeurigere meting weergeeft.
1.
Sluit de trillingssensor aan op de meter.
2.
Zet de meter aan en stel de functie in op ACC en RMS.
3.
Zorg ervoor dat de trillingssensor niet beweegt (geen trilling).
4.
Druk en houd de HOLD knop gedurende >5 seconden ingedrukt zodat het display de
nulwaarde bereikt.
4
407860-nl-NL_v2.8 6/15
Datalogging
Het interne datalogger-geheugen kan tot 500 metingen opslaan. De metingen kunnen manueel, met
een druk op de knop, of automatisch, tegen een geprogrammeerde testsnelheid, worden
opgeslagen.
Testsnelheid
De testsnelheid kan worden ingesteld op 0 (manueel), 1, 2, 5, 10, 30, 60, 600, 1800 of 3600
seconden.
1.
Met de meter UIT, druk en houd de HOLD en REC knop ingedrukt.
2.
Druk op de POWER knop.
3.
Wanneer het display de testsnelheid toont, laat de HOLD en REC knop los.
4.
Gebruik de UNIT knop om de gewenste testsnelheid te kiezen.
5.
Druk op de REC knop om de keuze op te slaan. De meter produceert drie tonen. Dit geeft
aan dat de testsnelheid succesvol is opgeslagen.
6.
Volg de automatische of manuele dataloggingsprocedures in de volgende paragrafen.
7.
Zet de meter uit om terug te keren naar de normale werking.
Automatische datalogging
1.
Stel de gewenste testsnelheid in zoals beschreven (niet instellen op ‘0’).
2.
Zet de meter uit en dan aan.
3.
Druk op de REC knop om de dataloggingsfunctie te openen. Het REC symbool verschijnt op
het display (linkerbovenhoek).
4.
Druk op de LOGGER knop om het dataloggen te starten. Het display geeft kort de
testsnelheid aan en de REC indicator knippert.
5.
U hoort een geluidstoon telkens een meting wordt opgeslagen.
6.
Druk de LOGGER knop gedurende ingedrukt om het dataloggen te pauzeren/hervatten.
7.
Druk en houd de REC knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de dataloggingsmodus te
verlaten.
Manuele datalogging
1.
Stel de testsnelheid in op ‘0’ zoals hiervoor beschreven.
2.
Zet de meter uit en dan aan.
3.
Druk op de REC knop om de dataloggingsfunctie te openen. Het REC symbool verschijnt
op het display.
4.
Druk op de LOGGER knop. Het display geeft kort de ‘0’ testsnelheid aan.
5.
Druk nogmaals op de LOGGER knop om een gegevenspunt te loggen. De REC indicator
knippert en u hoort een geluidstoon. Herhaal deze stap om het gewenste aantal metingen
op te slaan.
6.
Druk en houd de REC knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de dataloggingsmodus te
verlaten.
Het geheugen wissen
1.
Met de meter UIT, druk en houd de HOLD en REC knop ingedrukt.
2.
Druk op de POWER knop.
3.
Wanneer het display de testsnelheid toont, laat de HOLD en REC knop los.
4.
Druk en houd de REC knop gedurende > 5 seconden ingedrukt. Het display geeft 0 aan als
het geheugen is gewist.
5.
Zet de meter uit om terug te keren naar de normale werking.
5
407860-nl-NL_v2.8 6/15
Vol geheugenindicator
De meter produceert een continue toon als het intern geheugen vol is (500 metingen). De gegevens
kunnen worden bekeken, gewist of worden gedownload naar een PC.
Opgeslagen gegevens bekijken
1.
Met de meter UIT, druk en houd de HOLD en REC knop ingedrukt.
2.
Druk op de POWER knop.
3.
Wanneer het display de bestaande testsnelheid toont, laat de HOLD en REC knop los.
4.
Gebruik de HOLD en FUNCTION knop om door de bewaarde gegevens te scrollen. Tijdens
het indrukken van één van beide knoppen verschijnt het gegevensreferentienummer kort op
het display en dan wordt de meting voor de gegeven geheugenpositie weergegeven. De
HOLD knop verhoogt het gegevenspositienummer en de FUNCTIE knop verlaagt het
gegevenspositienummer.
PC Interface
De meter is uitgerust met een RS-232 seriële gegevenspoort (deze bevindt zich bovenaan de meter
naast het sonde-ingangscontact). Deze software is ontworpen om te functioneren met het 407001
Extech softwarepakket, dat uit twee programma’s bestaat, en de vereiste meter naar pc kabel.
1.
407001A - Extech software voor gegevensverwerving: Deze software zorgt ervoor dat de
gebruiker de metingen, van de aangesloten meter aan een PC, onmiddellijk op de PC kan
bekijken eenmaal deze zijn gemeten (deze software transfereert niet de inhoud van het
geheugen van de meter naar de PC).
2.
DL2005 - Datalogger downloadsoftware: Deze software zorgt ervoor dat de gebruiker de
inhoud van het geheugen van de meter kan transfereren naar de PC.
Voor het streamen van gegevens naar een PC via de RS232-uitgang, de optionele 407001-USB-kit
(RS232 naar USB kabel en driver CD) samen met de 407001 software (gratis verkrijgbaar bij
www.extech.com) vereist zijn.
Opgeslagen gegevens naar PC downloaden (vereist DL2005 software)
De SEND knop wordt gebruikt om de inhoud van het interne datalogger-geheugen te transfereren
naar de PC via de facultatieve DL2005 software.
1.
Sluit de RS-232 kabel aan op de PC.
2.
Installeer en voer de DL2005 dataloggingsoftware uit.
3.
Met HOLD en REC niet geselecteerd, druk en houd de SEND knop gedurende >2 seconden
ingedrukt. “232” (knipperend) verschijnt op het display.
4.
Druk nogmaals op de SEND knop en de gegevens worden via de RS-232 poort van de meter
getransfereerd naar de aangesloten PC.
5.
Druk op de ESC knop om terug te keren naar de normale werking.
6
407860-nl-NL_v2.8 6/15
Vervanging van de batterij
Als de 9V batterij uitgeput raakt, verschijnt het
stappen om de batterij te vervangen:
symbool op de LCD. Volg onderstaande
1.
Zet de meter UIT.
2.
Verwijder de sonde en de RS-232 kabel van de meter.
3.
Verwijder de rubber beschermhuls die de meter omringt door deze uit te rekken en via de
onderkant van de meter te schuiven.
4.
Open het batterijcompartiment (bevindt zich aan de achterkant van de meter) met behulp van
een platte schroevendraaier of muntstuk.
5.
Vervang de 9V batterij, plaats het batterijdeksel terug en schuif de beschermhuls opnieuw over
de meter.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte
batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval
is verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel
aan het einde van zijn levensduur.
7
407860-nl-NL_v2.8 6/15
Technische beschrijving
Algemene technische beschrijving
Display
3-1/2 cijfers LCD met balkgrafiek
Frequentiebereik
10Hz tot 1KHz (frequentiegevoeligheid voldoet aan ISO-2954)
Testduur
Circa één (1) seconde.
Gegevensuitvoer
Geïsoleerde seriële RS-232 PC Interface
Kortstondige opslag van gegevens Bevriest de weergegeven meting
Min/Max geheugen
Meter slaat de hoogste en laagste meting op voor een latere
heroproeping
Datalogger
Slaat tot 500 metingen op
Testduur datalogger
0 (manueel), 1, 2, 5, 10, 30, 60, 600, 1800 en 3600 sec.
Draadgrootte van opnemer
10-32 UNF
Automatische uitschakeling
Meter schakelt automatisch uit na 10 minuten van inactiviteit
Lege batterij-indicator
Batterijsymbool verschijnt op de LCD
Voedingsbron
9V Batterij
Stroomverbruik
Circa 8mA DC.
Bedrijfstemperatuur
0 tot 50 C (32 tot 122 F)
Bedrijfsvochtigheid
Minder dan 80% RV
Afmetingen
Meter: 180 x 72 x 32mm (7,1 x 2,8 x 1,3”)
o
o
Sonde: 18mm (0,75”) diameter x 40mm (1,6”)
Gewicht
Meter: Circa 230g (0,5 lbs)
Sonde met magnetisch voetstuk: 110g (0,24 lbs)
Functies, eenheden, bereiken en nauwkeurigheid
Versnelling
(RMS of Piek)
Eenheid
m/s
2
Bereik
Nauwkeurigheid (% van meting)
0,5 tot 199,9m/s
2
0,05 tot 20,39G
G
2
ft/s
2 tot 656ft/s
±(5% + 2 cijfers)
2
Versnelling Piek Bereik: 1,0 tot 199,9m/s2
Kalibratiepunt: 50m/[email protected] 160Hz
Snelheid
(RMS of Piek)
mm/s
cm/s
in/s
0,5 tot 199,9mm/s
0,05 tot 19,99cm/s
0,02 tot 7,87in/s
±(5% + 2 cijfers)
Snelheid Piek Bereik: 1,0 tot 199,9mm/s
Kalibratiepunt: 50mm/s @ 160Hz
Verplaatsing
(piek naar piek)
mm
inch
0,003 to 1,999mm
0,078in
±(5% + 2 cijfers)
Kalibratiepunt: 0,141mm @ 160Hz
Opmerking: Aangegeven nauwkeurigheid van 80 tot 160Hz @ 23 ± 5°C
8
407860-nl-NL_v2.8 6/15
Appendix A: Classificatie van machines
Bij de evaluatie van machines en apparaten is het nuttig om hun classificatiebereik en groepstype te
weten. Er zijn vier internationaal erkende machinegroepen en classificatiebereiken (ISO 2372 en
VDI2056). De grenzen van de trillingshevigheid (mm/s) worden in onderstaande tabellen getoond:
GROEP K – Kleine machines tot 15KW (bijvoorbeeld, productiemotors)
Teststatus
Trillingshevigheid (mm/s)
Goed
0 tot 0,71
Aanvaardbaar
0,72 tot 1,80
Toegelaten
1,81 tot 4,5
Gevaarlijk
Groter dan 4,5
GROEP M - Middelgrote machines tot 75KW (bijvoorbeeld, elektrische motors zonder
speciale funderingen)
Teststatus
Trillingshevigheid (mm/s)
Goed
0,00 tot 1,12
Aanvaardbaar
1,13 tot 2,80
Toegelaten
2,81 tot 7,10
Gevaarlijk
Groter dan 7,10
GROEP G – Grote machines op zware funderingen
Teststatus
Trillingshevigheid (mm/s)
Goed
0,00 tot 1,80
Aanvaardbaar
1,81 tot 4,50
Toegelaten
4,51 tot 11,20
Gevaarlijk
Groter dan 11,20
GROEP T – Grote turbomachines op speciale funderingen
Teststatus
Trillingshevigheid (mm/s)
Goed
0 tot 2,80
Aanvaardbaar
2,81 tot 7,10
Toegelaten
7,11 tot 18,00
Gevaarlijk
Groter dan 18,00
9
407860-nl-NL_v2.8 6/15
Appendix B: Relatieve gevoeligheidstabel (ISO 2954)
Relatieve gevoeligheid
Frequentie (Hz)
Normale waarde
Minimumwaarde
Maximumwaarde
10
1,0
0,8
1,1
20
1,0
0,9
1,1
40
1,0
0,9
1,1
80
1,0
1,0
1,0
160
1,0
0,9
1,1
500
1,0
0,9
1,1
1000
1,0
0,8
1,1
Appendix C: Verklarende woordenlijst
Trilling: Trilling is een oscillatie of repetitieve beweging van een voorwerp rond een
evenwichtspositie.
Verplaatsing: Verplaatsing is de piek-naar-piek afstand vanuit een referentiepositie, of
evenwichtspunt of een te testen voorwerp.
Piek-naar-piek amplitude: Piek-naar-piek amplitude is de verplaatsing van een voorwerp (zie
hierboven). Het kan worden gezien als de afstand van het maximum positieve afwijkingspunt naar
het maximum negatieve afwijkingspunt met betrekking tot de evenwichtspositie van een voorwerp.
Snelheid: Snelheid is de wijzigingssnelheid van verplaatsing. Snelheid wordt gemeten in
mm/seconde (inches/seconde) eenheden.
Versnelling: Versnelling is de wijzigingssnelheid van snelheid. De meeteenheid van versnelling is
meter per vierkante seconde (feet per vierkante seconde).
Piekamplitude: Maximum afwijking van een voorwerp van zijn evenwichtspositie.
RMS: Root Mean Square Amplitude (RMS) is de vierkantswortel van het gemiddelde van de
vierkante waarden van een golfvorm. De RMS amplitude van trilling is 0,707 keer de
piekamplitudewaarde. De RMS waarde van een trillingssignaal is een belangrijke maateenheid van
zijn amplitude.
Copyright © 2014‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen in irgendeiner Form ISO‐9001 zertifiziert www.extech.com 10
407860-nl-NL_v2.8 6/15