Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Model 42270 Temperatuur- & vochtigheidsdatalogger
Model 42260 Temperatuurdatalogger
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech Datalogger. De volgende modellen
worden in deze handleiding besproken.
Model 42270: Temperatuur- en vochtigheidsdatalogger
Model 42260: Temperatuurdatalogger
De dataloggers kunnen worden gebruikt om de temperatuur te controleren in serres,
magazijnen, voedseltransporten, vliegtuigcabines, koelwagens, containers,
museums en HVAC-materiaal. Het Model 42270 registreert zowel relatieve
vochtigheids- als temperatuurmetingen. Instructies over het programmeren van de
dataloggers worden in deze handleiding niet vermeld. De instructies over het
programmeren en opvragen van gegevens zijn te vinden in de 42275, 42265,
42276 and 42266 kits.
Beschrijving
1.
Bevestigingsgat
2.
Status LEDs (Registratie en Alarm)
3.
LCD display
Het datalogger-display wordt niet
ingeschakeld totdat deze wordt geactiveerd
door de software of printer programmer.
DEZE DATALOGGERS KUNNEN NIET WORDEN GEBRUIKT
ZONDER DE SOFTWARE VAN KIT 42275 (42265) OF DE PRINTER
PROGRAMMER 42276 (42266)
Displays
LCD display
REC:
Verschijnt tijdens het registreren van metingen.
HI en LOW:
Verschijnt wanneer het hoog- of laagalarm overschreden wordt.
RH%:
Relatieve vochtigheid (alleen 42270).
C of F:
Temperatuureenheden.
COMM:
Verschijnt wanneer de Datalogger communiceert met een PC.
Registratie-statusaanduiding
Zowel de RODE status LED als de display-indicator 'REC' knipperen elke 5 seconden
als de testsnelheid is ingesteld op 5 seconden of langer. Als de testsnelheid is
ingesteld op minder dan 5 seconden knipperen de indicatoren elke 1, 2, 3 of 4
seconden, zoals geprogrammeerd.
ALARM statusaanduiding
Zowel de GELE status LED als de display-indicator 'ALM' knipperen als de
geregistreerde waarde hoger is dan de hoogalarmwaarde of lager is dan de
laagalarmwaarde, beide worden door de gebruiker geprogrammeerd. De alarmstatus
LED en de ‘ALM’ display-indicator knipperen elke 5 seconden als de testsnelheid
geprogrammeerd is op 5 seconden of langer. Als de testsnelheid is ingesteld op minder
dan 5 seconden knipperen de indicatoren elke 1, 2, 3 of 4 seconden, zoals
geprogrammeerd.
Lege batterij-aanduiding
Het LCD geeft 'LO’ weer als de lithium batterij bijna uitgeput is. Zie de paragraaf
Vervanging van de batterij in deze handleiding om de batterij te vervangen.
Vervanging van de batterij
Vervang de Lithium CR2 batterij als het lege batterijsymbool (‘LO’) op het LCD display
verschijnt.
1.
Open de behuizing van de datalogger door de vier (4) kruiskopschroeven
aan de achterzijde te verwijderen.
2.
Verwijder voorzichtig de achterzijde van de datalogger.
3.
De ronde lithium batterij bevindt zich aan de onderkant van het PCB-bord.
4.
Vervang de batterij en let op de juiste polariteit.
5.
Plaats de behuizing van de datalogger terug.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift)
om alle gebruikte batterijen en accumulatoren in te leveren; deze
weggooien met het huishoudelijk afval is verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de
inzamelpunten van uw gemeente of overal waar batterijen /
accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de
verwijdering van het toestel aan het einde van zijn levensduur.
Technische beschrijving
Status frontpaneel
LEDs Twee (2): RECORD en ALARM
Temperatuurbereik
-40 tot 85°C (-40 tot 185°F)
Temperatuurresolutie
0,1° tot 99,9°; 1° van 100° tot 185°
Temperatuurnauwkeurigheid ±0,6°C (1,2°F) van -20 tot 50°C (-4 tot 122°F)
±1,2°C (2,4°F) alle andere bereiken
Vochtigheidsbereik
& - nauwkeurigheid
0,0 tot 99,9% relatieve vochtigheid; Nauwkeurigheid: ± 3%
Geheugen Datalogger
16.000 temperatuurmetingen (8.000 temperatuur- en
8.000 vochtigheidsmetingen op de 42270)
Testsnelheid
Programmeerbaar van 1 tot 7200 seconden (2 uur)
Voedingsbron
Een 3,6V ½ ‘AA’ lithium batterij
Levensduur batterij
1 jaar: 5 seconden testsnelheid in slaapmodus
3,8 maanden: 24 uren testsnelheid in niet-slaapmodus
Lege batterij-indicator
Display geeft ‘LO’ weer
Afmetingen
76,2 x 57,2 x 22,3mm (3 x 2,3 x 0,88”)
Kopierecht © 2008 Extech Instruments Corporation
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
42270_42260-EU-NL V2.2 7/09