Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Model DVA30
AC spannings- en stroomdetector
Contactloze spanningsdetectie
Contactloze stroomdetectie
Identificeert “hete” geleiders en terminals
Spoort stroomdragende geleiders achter
muren en in leidingen op
Regelt de gevoeligheid naar de
“thuiswaarde” in actieve stroomgeleiders
Bepaalt de positie van verborgen draden
Kopierecht © 2009 Extech Instruments Corporation
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in
gelijk welke vorm.
Internationale Veiligheidssymbolen
Dit symbool, naast een ander symbool of terminal, geeft aan dat
de gebruiker de handleiding moet raadplegen voor verdere
informatie.
Dit symbool, naast een terminal, geeft aan dat, onder normaal
gebruik, gevaarlijke spanning aanwezig kan zijn.
Veiligheidsvoorschriften
1. Onjuist gebruik van deze meter kan schade, schokken, letsel of de
dood veroorzaken. Lees en begrijp deze handleiding voor het gebruik.
2. Sluit alle deksels of batterijdeuren af voor het gebruik.
3. Controleer of de meter niet is beschadigd voor elk gebruik.
4. Haal de batterijen uit de meter als deze voor een lange periode niet
wordt gebruikt.
Testerbeschrijving
1. Stroomsensor en LED
2. Stroomdetector “AAN”
LED
3. Gevoeligheidsregeling
van de stroomdetector
4. Stroom/spanning/uit functie keuzeschakelaar
5. Spanningssensor en LED
6. Spanningsdetector “AAN” LED
7. Gevoeligheidsregeling van de spanningsdetector
8. Beeper
Technische beschrijving
Spanningsdetectie
Stroomgevoeligheid
Geluidsindicatie
Visuele indicatie
Frequentiebereik
Werkingstemperatuur
Werkingsvochtigheid
Hoogte
Voedingsbron
Gewicht
Afmetingen
IEC 1010
Binnenshuis gebruik
12V tot 600VAC
200mA (0,2A) AC aan 0.2”
Beeper (spanning & stroom)
Knipperend LED (spanning & stroom)
50 tot 500Hz
14 tot 122°F (-10°C tot 50°C)
< 80% RV
< 2000m
(4) LR44 batterijen of gelijkwaardig
2,1 oz. (60g)
7,6 x 1,2 x 0,9” (192x31x24mm)
Categorie III 600V
2
DVA30-EU V2.1 03/09
Werking
WAARSCHUWING: Risico op elektrocutie. Voor gebruik, test de detector altijd op een
gekend werkend circuit om zeker te zijn van een goede werking.
OPMERKING omtrent RF storing: In de spanningsmodus kunnen RF signalen in de
nabije omgeving van de detector ervoor zorgen dat het spanningslampje constant is
opgelicht en de beeper een constant geluid voortbrengt. Wacht totdat het RF signaal is
verdwenen vooraleer verder te gaan met de spanningsdetectie.
SPANNINGSDETECTIE
1. Glijd de functieschakelaar naar de spanningspositie.
2. De "SPANNING” LED licht op. Vervang de
batterijen als de LED zwak is of niet oplicht.
3. Stel de gevoeligheidsregeling in op max. positie.
4. Als de detector begint te beepen/flikkeren, draai de
gevoeligheid omlaag totdat het beepen/flikkeren stopt.
5. Raak de hete stroomgeleider aan met de spanningssensor van de detector of steek
deze in de hete zijde van de elektrische uitlaat.
6. De detector licht op en de beeper gaat af indien er AC spanning aanwezig is.
7. Regel de gevoeligheid zodat de stroomgeleider onder spanning wordt geïdentificeerd
en op nul komt te staan.
STROOMDETECTIE
OPMERKING: Er moet stroom op het circuit aanwezig zijn om de stroomdetectiefunctie te
laten werken.
1. Glijd de functieschakelaar naar de stroompositie.
2. De "STROOM” LED licht op. Vervang de batterijen
als de LED zwak is of niet oplicht.
3. Stel de gevoeligheidsregeling in op de max. positie.
4. Als de detector begint te beepen/flikkeren, draai de
gevoeligheid omlaag totdat het beepen/flikkeren stopt.
5. Plaats de stroomsensor van de detector in de nabijheid van de stroomdragende
geleider totdat de stroomtip knippert en de beeper afgaat.
6. Verminder langzaam de gevoeligheid en verminder de afstand tussen de sensor en de
geleider om de geleider te identificeren en op nul te zetten.
BATTERIJ VERVANGEN
1. Zet het toestel UIT.
2. Schuif de zakclip af (zoals afgebeeld) en
haal de batterijen uit het toestel.
3. Vervang de vier LR44 batterijen. De
negatieve zijde van elke batterij bevindt
zich in dezelfde richting, zoals afgebeeld.
De positieve zijde van elke batterij
bevindt zich in de andere richting.
_
+
3
DVA30-EU V2.1 03/09
Typische aanwendingen
SPANNING
Spoort breuken in draden op
Identificeert hete terminal en polariteit
STROOM
Spoort stroom op door
leidingen of afschermingen
Spoort stroom op achter muren
Vergelijkt de stroom op
vertakte circuits
Controleert de stroom op apparaten
4
DVA30-EU V2.1 03/09