Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Dubbele laser video IR thermometer
MODEL VIR50
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Video IR thermometer. Deze meter kan contactloze (infrarood)
en contact (thermokoppel) temperatuurmetingen maken. De ingebouwde camera biedt een
stilstaand beeld- en video-opnamefunctionaliteit om de meetlocaties te documenteren. De meter
bevat een micro SD-kaartsleuf voor het overdragen van stilstaande beelden en video.
De ingebouwde laserpointer verhoogt de richtnauwkeurigheid, terwijl het LCD scherm met
achtergrondverlichting en de handige drukknoppen zorgen voor een aangename en ergonomische
bediening. Deze meter wordt pas verzonden na volledig getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij
behoorlijk gebruik, jarenlang een betrouwbare service leveren.
Eigenschappen

2,2” TFT LCD-display

640 x 480 pixels digitale camera

Micro SD-geheugenkaart

Beeld (JPEG) en video (3gp)

Vochtigheid- en luchttemperatuurmetingen

Richten met dubbele laser

Type-K thermokoppelsonde voor contactmetingen

Regelbaar stralingsvermogen

Hoge nauwkeurigheid

Snelle reactietijd

Dauwpunttemperatuur en natte bol-temperatuurfuncties
Veiligheid



Wees uiterst voorzichtig wanneer de laserstraal in
werking is.
Richt de straal niet naar iemand zijn oog of laat niet
toe dat de straal het oog raakt vanuit een
weerspiegelend oppervlak.
Gebruik de laser niet in de buurt van explosieve
gassen of in andere potentieel explosieve ruimten.
2
VERMIJD BLOOTSTELLING
Langs deze opening
komt laserstraling vrij
WAARSCHUWING
LASERSTRALING - NIET IN DE STRAAL KIJKEN
VERMOGEN <1mW GOLFLENGTE 630-670nm
LASERPRODUCT VAN KLASSE 2
Voldoet aan:
FDA 21 CFR 1040.10 en 1040.11
IEC 60825-1 (2001-08) Editie 1.2
EN60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Meterbeschrijving
1. LCD-display
1
2. Drukknoppen (UP/Picture, ESC en DOWN/VIDEO)
3. Meettrigger
5
4. Intrekbaar lensdeksel
2
5. Camera, lasers en IR sensor
4
6. Vak voor Type-K aansluiting, USB aansluiting en reset-knop
7. Handgreep en deksel voor Micro SD-geheugenkaartsleuf en
oplaadbare batterij
3
6
7
Achterpaneel
1
Display
2
▲ en cameraknop
3
Stroom en ESC knop
4
ENTER knop
5
▼ en videoknop
1
2
5
3
4
Vooraanzicht
1
Cameralens
2
IR thermometerlens
3
Meettrigger
4
Batterij
5
Batterijdeksel
6
Laserpointers
7
Micro SD-kaart poort
1
6
2
3
7
4
5
Opmerking: Er bevindt zich een statiefring onderaan de handgreep
3
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Werking
In- en uitschakelen
1. Het toestel wordt aangedreven door één (1) oplaadbare batterij (3,7 V). De batterij bevindt zich
in het vak in de handgreep van de meter.
2. De meegeleverde batterijlader kan op de USB-poort van het toestel worden aangesloten (in het
vak boven de meettrigger).
3. Eenmaal de batterij is opgeladen, druk en houd de
om het toestel in te schakelen.
4. Druk en houd de
knop gedurende 5 seconden ingedrukt
knop ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
5. In geval het apparaat vastloopt (geen reactie wanneer de knoppen worden ingedrukt), breng
een paperclip in de reset-opening om de RESET functie te activeren.
6. Voor nauwkeurige metingen, wacht 30 seconden na het inschakelen zodat de meter te
stabiliseren.
Meetmodi
De meter heeft vier (4) meetmodi: video + infrarood, alleen infrarood, dauwpunt en datalogging
modus. Eenmaal de meter is ingeschakeld, is het modusselectie-scherm het eerste scherm dat
wordt weergegeven. Gebruik de ▲/▼ knoppen om de gewenste
modus te selecteren en druk dan op de ENTER knop om de modus te
openen.
Video + infrarood modus: de meter werkt als een IR-meter met
cameracapaciteiten:
Alleen infrarood modus: de meter werkt alleen als een IR-meter;
Dauwpunt modus: de meter toont de dauwpunttemperatuur waarde;
Datalogging modus: de meter werkt als een opslagapparaat voor
metingen.
Displaysymbolen
Symbool
Beschrijving
Video + infrarood
modus
Symbool
Beschrijving
Hoog alarm
Alleen IR modus
Activering van hoog alarm
Dauwpunt modus
Laag alarm
Laser
Activering van laag alarm
Scannen
Vasthouden
4
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Video + infrarood modus
In de Video + IR modus kan de meter IR temperatuur, luchttemperatuur, vochtigheid,
dauwpunttemperatuur en natte bol-temperatuur meten, dit samen met het volledig gebruik van de
videocameracapaciteiten. De IR maximum (MAX) temperatuur, IR minimum (MIN) temperatuur, IR
differentiële (DIF) temperatuur en IR gemiddelde (AVG) temperatuur kunnen ook worden
weergegeven. Druk en houd de trigger ingedrukt om de temperatuur te meten.
Nemen van stilstaande beelden (foto’s)
knop om een foto te nemen. Druk nogmaals op de
In de video + IR modus, druk op de
knop om de foto op te slaan (de SAVE soft-toets verschijnt boven de omhoog pijltjesknop eenmaal
de foto is genomen). Druk op de ▼knop om de foto te annuleren
.
Nemen van video
In de video + IR modus, druk op de
knop om de video-opnamemodus te openen en druk
knop om de video-opname te starten. Druk op de ESC knop om te verlaten.
nogmaals op de
Gebruik de ▼knop om de video te stoppen.
5
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Alleen IR modus
In de alleen IR modus kan de meter IR temperatuur, luchttemperatuur, luchtvochtigheid,
dauwpunttemperatuur en natte bol-temperatuur meten, maar nu zonder videocameracapaciteiten.
De IR maximum (MAX) temperatuur, IR minimum (MIN) temperatuur, IR differentiële (DIF)
temperatuur en IR gemiddelde (AVG) temperatuur kan ook worden weergegeven. Druk en houd de
trigger ingedrukt om de temperatuur te meten.
Dauwpunttemperatuur modus
In de dauwpunt modus geeft de meter de dauwpunttemperatuur meting samen met de IRtemperatuurwaarde weer. Druk en houd de meettrigger ingedrukt om een meting uit te voeren.
In de dauwpunt modus geeft het percentagestaafdiagram
aan hoe dicht de IR-temperatuur zich ten opzichte van de
dauwpunttemperatuur bevindt. Bij 100% zijn de twee
waarden identiek.
6
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Datalogging modus
De datalogger slaat automatisch metingen tegen een geprogrammeerde interval op. In de
datalogging modus kunnen de hoog/laag alarmwaarden, laag alarmwaarde en datalogging interval
meetsnelheid (tijd) worden geconfigureerd.
Eenmaal geconfigureerd, druk op de trigger om het loggen te starten. Het toestel zal automatisch
data op een aangegeven meettijd registreren. Druk op de ESC knop om de DATALOG modus te
verlaten en de meter slaat de data automatisch in een bestand op.
De hoog en laag alarmwaarden voor de datalogger instellen
Vanuit het dataloggerscherm (zie hierboven), gebruik de pijltjestoetsen om de HIGH (HOOG) of de
LOW (LAAG) alarmwaarde parameter te selecteren en druk dan op de ENTER knop. Gebruik de ▲
en ▼ knoppen om de alarmwaarde in te stellen en druk dan op de ENTER knop om te bevestigen.
De intervaltijd voor de datalogger instellen
Vanuit het dataloggerscherm, gebruik de pijltjestoetsen om de interval TIME (TIJD) parameter te
selecteren en druk dan op de ENTER knop. Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de tijdwaarde
(meetsnelheid van logger) in seconden in te stellen en druk dan op de ENTER knop om te
bevestigen.
De lijnkleur voor de datalogger instellen
Vanuit het dataloggerscherm, gebruik de pijltjestoetsen om de COLOR (KLEUR) parameter te
selecteren en druk dan op de ENTER knop. Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de lijnkleur te
selecteren en druk dan op de ENTER knop om te bevestigen.
7
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Systeemtools instellingen
In de video + IR, alleen IR of dauwpunt modus, druk op de ENTER knop om het soft-toetsscherm te
openen. De 'Systeemtools’ is het linker pictogram. Gebruik de pijltjesknoppen om naar het
systeemtools-pictogram te gaan als deze nog niet geselecteerd is.
Druk nogmaals op de ENTER knop wanneer het systeemtools-pictogram is geselecteerd om de
Systeemtools instelmodus te openen. In de dataloggermodus, scroll omlaag naar de
meetinstelparameter en druk op ENTER om de Systeemtools instelmodus te openen.
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om een item te selecteren en druk dan op de ENTER knop om deze te
openen.
Item
Beschrijving
Languages
Stel de taal
Date/Format
Stel de datum en het formaat van de datum
Time/Format
Stel de tijd en het formaat van de tijd
Units
Selecteer de temperatuur maateenheid
Memory
Geef het geheugen en de SD-kaart capaciteit
Buzzer
Stel de zoemer aan of uit
Auto screen-off
Auto power-off
Selecteer de tijd voordat het scherm automatisch
wordt uitgeschakeld
Selecteer de tijd voordat de VIR50 automatisch uit
System Default Setting
Herstelt de VIR50 naar de standaardinstellingen.
System Upgrade
Upgrades van het systeem via de SD-kaart
8
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
De taal instellen
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de gewenste taal te
selecteren en druk op ENTER om te bevestigen.
Instellen van de datum
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om het gewenste formaat voor
de datum te selecteren, en druk op ENTER om te bevestigen.
Zodra het format is gekozen, gebruik dan de ▲ en ▼ knoppen
om de dag, de maand en het jaar te selecteren.
De tijd instellen
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de gewenste indeling voor de
tijd te selecteren, en druk op ENTER om te bevestigen. Zodra
het format is gekozen, gebruik dan de ▲ en ▼ knoppen om de
minuut, uur, en AM / PM (indien van toepassing) te selecteren.
9
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
De temperatuureenheden (C/F) instellen
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de gewenste meeteenheid te selecteren en druk op de ESC knop
om te verlaten en op te slaan.
Geheugen
Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om FLASH of SD-kaart te selecteren, en druk op ENTER om te
bevestigen. Selecteer vervolgens WERKRUIMTE of FORMAT en druk op de ENTER-toets om te
bevestigen.
Als FORMAT werd ingedrukt, klik JA of NEE te bevestigen.
Instellen van de Zoemer AAN of UIT
Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om AAN of UIT te selecteren, en druk op ENTER om te bevestigen.
10
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
De duur voor automatische uitschakeling instellen
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de duur voor automatische uitschakeling te selecteren of uit te
schakelen en druk op de ESC knop om te verlaten en op te slaan.
De duur voor uitschakeling van het scherm instellen
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de duur voor uitschakeling van het scherm te selecteren of uit te
schakelen en druk op de ESC knop om te verlaten en op te slaan.
Het geheugen Type
Als er geen SD- kaart in de VIR50 , dan slechts een enkele blauwe pictogram wordt op het LCDscherm weergegeven in de linker bovenhoek .
Als er een SD-kaart aanwezig , maar het geheugen wordt gebruikt door het apparaat , dan zullen er
twee iconen , een chip ( blauw dwz ingeschakeld ) , en een lege SD-kaart pictogram aan de
rechterkant van het
Als er een SD-kaart aanwezig is , en het geheugen wordt gebruikt door de SD-kaart , dan zullen er
twee iconen , een chip ( blanco ) , en een blauwe SD kaart icoon met de letters "SD " op het. , Wat
betekent dat de SD- kaart wordt gebruikt om het geheugen op te slaan.
11
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
System standaardinstelling
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om YES (JA) (de standaard fabrieksinstellingen opnieuw instellen) of
NO (NEE) (annuleren) te selecteren. Druk op de ESC knop om te verlaten en op te slaan.
System Upgrade
Zorg ervoor dat er een SD- kaart in de VIR50 . Druk op de ENTER-toets , en zorg ervoor dat er een
constante stroom voeding van het VIR50 . Druk op de ENTER- knop om de upgrade te bevestigen , en
druk op de ENTER -toets nog een keer om de upgrade te starten via de SD-kaart.
Wanneer de update is voltooid , drukt u op de ENTER-toets om terug te keren naar het beginscherm.
12
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Meetinstellingen
In de video + IR, alleen IR of dauwpunt modus, druk op de ENTER knop om het soft-toetsscherm te
openen. De meetinstelmodus wordt door het middelste pictogram voorgesteld. Gebruik de
pijltjesknoppen om naar het middelste pictogram te gaan als deze nog niet geselecteerd is.
Druk nogmaals op de ENTER knop wanneer het middelste pictogram geselecteerd is om de
meetinstelmodus, zoals hieronder weergegeven, te openen.
Item
Beschrijving
Emissivity
Het stralingsvermogen instellen
Alarm High
Het hoog alarm in- of uitschakelen en de alarmgrens
instellen
Alarm Low
Het laag alarm in- of uitschakelen en de alarmgrens
instellen
Laser
De laserpointer in- of uitschakelen
Auto Mode
De meting AAN vergrendelen
Max Min
De hoogste (MAX) of laagste (MIN) IR temperatuur
Average DIF
De gemiddelde temperatuur of differentiële IR-temperatuur
weergeven
Ambient TEMP
De luchttemperatuur en relatieve vochtigheid weergeven
Dewpoint Wetbulb
De dauwpunt- en natte bol-temperatuur weergeven
Type K
Het type-K contact thermokoppelingang in- of uitschakelen
Color
Stel de kleur
13
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Stralingsvermogen-instelling
Gebruik de pijltjesknoppen om een stralingsvermogen-instelling te selecteren en druk dan op
ENTER om deze te kiezen. Selecteer het stralingsvermogen op beschrijving (beton, glas, enz.) of
selecteer ε=0,94 om het stralingsvermogen manueel met behulp van de pijltjesknoppen in te
stellen. Druk op de ESC knop om te verlaten en op te slaan.
Hoog alarm
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om het alarm in of uit te schakelen. Als het hoog alarm is
ingeschakeld, druk op de ENTER knop om zijn waarde aan te passen en gebruik de▲ en ▼
knoppen om de waarde aan te passen. Druk op de ENTER knop om te bevestigen en druk dan op
de ESC knop om te verlaten en op te slaan.
Laag alarm
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om het alarm in of uit te schakelen. Als het laag alarm is ingeschakeld,
druk op de ENTER knop om zijn waarde aan te passen en gebruik de▲ en ▼ knoppen om de
waarde aan te passen. Druk op de ENTER knop om te bevestigen en druk dan op de ESC knop om
te verlaten en op te slaan.
14
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Laser
Druk op de ENTER-toets in-of uitschakelen van de laser.
Automatische modus (Meetvergrendeling)
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de automatische modus in of uit te schakelen
Max/Min
Druk op de ENTER-toets knoppen om de MAX/MIN modus in of uit te schakelen. De MAX/MIN modus
geeft de hoogste (MAX) en laagste (MIN) IR temperatuur weer.
Gemiddelde/Differentieel
Druk op de ENTER-toets knoppen om de gemiddelde of differentiële IR temperatuur in of uit te
schakelen.
Omgeving TEMP/% RV
Druk op de ENTER-toets knoppen om de weergave van luchttemperatuur en relatieve vochtigheid in
of uit te schakelen.
Dauwpunt-/natte bol-temperatuur
Druk op de ENTER-toets knoppen om de dauwpunt- en natte bol-temperatuur in of uit te schakelen.
15
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Type K
Druk op de ENTER-toets knoppen om de Type K contact thermokoppelingang in of uit te schakelen.
Druk op de ESC knop om te verlaten en op te slaan.
OPMERKING: Als een Type-K sonde in de thermokoppelaansluiting van de meter is ingebracht (in
het vak boven de meettrigger) wordt 'Enable’ (inschakelen) als standaard geselecteerd. Selecteer de
Disable (Uitschakelen) instelling om de Type-K temperatuur niet op de LCD weer te geven.
Kleur
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen kies een kleur . Druk op de ESC- toets
om af te sluiten en op te slaan .
16
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Geheugen instelmodus
In de video + IR, alleen IR of dauwpunt modus, druk op de ENTER knop om het soft-toetsscherm te
openen. De geheugen instelmodus wordt door het rechter pictogram voorgesteld. Gebruik de
pijltjesknoppen om naar het rechter pictogram te gaan als deze nog niet geselecteerd is. Druk
nogmaals op de ENTER knop wanneer het rechter pictogram is geselecteerd om de geheugen
instelmodus te openen.
Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om een foto, video of logs te selecteren en druk dan op de ENTER
knop om uw keuze te openen.
Gebruik de ENTER knop om een foto, video of datalog te bekijken. Druk op de ENTER knop om
een foto, video of log te verwijderen. Gebruik de ▲ knop om de verwijdering te bevestigen of de ▼
knop om de verwijdering te annuleren.
Item
Beschrijving
Picture
Geeft opgeslagen beelden weer
Video
Speelt opgeslagen video’s af
Logs
Geeft data van de datalogger
weer
17
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Bestanden naar een PC overdragen
Sluit de USB-kabel van de thermometer op een USB-poort op de PC aan of breng de microSD-kaart
in de SD-poort op de PC. Als de USB-kabel wordt gebruikt, verschijnt het USB-symbool in het
display en de PC herkent de meter als een verwisselbare schijf.
Open de schijf om de drie mappen te bekijken:
LOGS: Tekstbestanden, gebruik de *.txt bestanden
PICTURE: Foto's, gebruik de *.jpg bestanden
VIDEO: Video’s, gebruik de *.3gp bestanden
Opmerking: Andere bestandstypes worden door de thermometer voor interne doeleinden gebruikt.
Opmerking: Als de *. 3gp video-bestanden kunnen niet worden afgespeeld op alle geïnstalleerde
media software, een software plug-in beschikbaar is op de bijgeleverde CD waarvan de
compatibiliteit met Media Player zal toestaan
Opladen en vervangen van de batterij
Als het batterij-weergavesymbool bijna leeg of leeg aangeeft, laad de Lithium ion 3,7
V / 1400 mAh oplaadbare batterij opnieuw op. Sluit de meegeleverde USBbatterijkabel aan op de mini USB-aansluiting in het vak boven de meettrigger en sluit
dan het andere uiteinde van de kabel aan op een AC-stopcontact. Oplaadduur is circa
2 uur.
De batterij bevindt zich in het vak achter het handgreeppaneel en onder de
meettrigger. Het paneel kan losgemaakt en omlaag gevouwen worden zoals in de
figuur weergegeven. Vervang indien nodig de batterij door een batterij van dezelfde
soort en specificaties en sluit dan het batterijdeksel.
U, als eindgebruiker, bent legaal verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte batte
rijen en accumulators in te leveren; ze deponeren in het huishoudelijk afval is verbode
n!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw ge
meente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg de geldige wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het
toestel aan het einde van zijn levensduur.
18
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Opmerkingen omtrent de IR Meting
1. Het te testen voorwerp moet groter zijn dan de puntgrootte (doel) berekend door het
gezichtsvelddiagram. (vermeld op de zijkant van de meter en in deze handleiding).
2. Als de oppervlakken bedekt zijn met ijs, olie, roet, enz. reinig deze dan eerst voordat u metingen
uitvoert.
3. Indien het oppervlak van een voorwerp fel weerspiegelend is, breng kleefband of zwarte verf
aan het oppervlak alvorens te meten. Wacht totdat de verf of kleefband aangepast is aan de
temperatuur van het oppervlak die het bedekt.
4. Het is mogelijk dat de meter geen nauwkeurige metingen uitvoert door doorzichtige
oppervlakken zoals glas.
5. Stoom, stof, rook, enz. kunnen het meten belemmeren.
6. De meter compenseert automatisch voor afwijkingen in de omgevingstemperatuur. Het kan
echter 30 minuten duren alvorens de meter aan extreem grote veranderingen is aangepast.
7. Om een hotspot te vinden, richt de meter buiten het interesseveld en scan daarna overdwars (in
een op- en neerwaartse beweging) totdat de hotspot is gevonden.
Gezichtsveld
De lasers van de meter komen op een afstand van 127 cm (50 inches) samen, dit is de optimale
meetafstand voor deze meter. Op deze afstand heeft het meetpunt een diameter van 2,54 cm (1
inch). De afstand-tot-puntverhouding bepaalt de gemeten puntgrootte voor de gebruikte afstand. Bij
deze meter is de verhouding 50:1 of: 2,54 cm (1”) punt @ 1,27 m (50”), 5,08 cm (2”) punt @ 2,54 m
(100”) of 1,27 cm (0,5”) punt @ 0,64 m (25”).
50” / 127cm
19
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
De theorie van stralingsvermogen en IR meting
IR thermometers meten de oppervlaktetemperatuur van een voorwerp. De optische uitrusting van
de thermometer neemt uitgestraalde, gereflecteerde en overgedragen energie waar. De elektronica
van de thermometer vertaalt de informatie in een temperatuurmeting die vervolgens op de LCD
wordt weergegeven.
De hoeveelheid uitgestraalde IR energie van een voorwerp is in evenredigheid met de temperatuur
van een voorwerp en zijn vermogen om energie uit te stralen. Dit vermogen is gekend als
stralingsvermogen en is gebaseerd op het materiaal van het voorwerp en zijn afgewerkt oppervlak.
De stralingvermogenswaarden variëren van 0,1 voor een uiterst weerspiegelend voorwerp tot 1,00
voor een matte zwarte afwerking. Bij de VIR50 het stralingsvermogen is regelbaar van 0,1 tot 1,00
(zie het voorafgaande hoofdstuk ‘Meetinstellingen’). De meeste organische materialen en geverfde
of geoxideerde oppervlakken hebben een stralingsvermogen van 0,94. In geval van twijfel, stel het
stralingsvermogen op 0,94 in.
Stralingsvermogenwaarden voor gebruikelijke materialen
Te testen materiaal
Stralingsvermogen
Te testen materiaal
Stralingsvermogen
Asfalt
0,90 tot 0,98
Doek (zwart)
0,98
Beton
0,94
Huid (mens)
0,98
Cement
0,96
Leder
0,75 tot 0,80
Zand
0,90
Houtskool (poeder)
0,96
Grond
0,92 tot 0,96
Lak
0,80 tot 0,95
Water
0,92 tot 0,96
Lak (mat)
0,97
Ijs
0,96 tot 0,98
Rubber (zwart)
0,94
Sneeuw
0,83
Plastic
0,85 tot 0,95
Glas
0,90 tot 0,95
Hout
0,90
Keramiek
0,90 tot 0,94
Papier
0,70 tot 0,94
Marmer
0,94
Chroomoxiden
0,81
Pleister
0,80 tot 0,90
Koperoxiden
0,78
Mortel
0,89 tot 0,91
Ijzeroxiden
0,78 tot 0,82
Baksteen
0,93 tot 0,96
Textiel
0,90
20
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Technische Beschrijving
Technische beschrijving van de infraroodthermometer
o
o
Bereik
-50 tot 2200 C (-58 tot 3992 F)
Resolutie
0,1 C/F < 1000; 1 C/F > 1000
Nauwkeurigheid
-50°C tot -20°C (-58°F tot -4°F)
Niet bepaald
-19.9°C tot -1°C (-3.9°F ttot 30°F)
± (2% aflezing + 6°F/3.3°C)
o
o
-0.9°Ctot 100°C (30.1°F tot 212°F)
± (1.0% aflezing + 4°F/2.2°C):
100.1°C tot 454°C (212.1°F tot 850°F)
± (2.5% aflezing + 4°F/2.2°C)
454.1°C tot 1000°C (850.1°F tot 1832°F)
± (2.5% aflezing + 6°F/3.3°C)
1001°C tot 2200°C (1833°F tot 3992°F)
± (3% aflezing + 9°F/5°C)
Opmerking: De nauwkeurigheid is gespecificeerd voor het volgende
omgevingstemperatuurbereik: 18 tot 28 °C (64 tot 82 °F) en 127cm (50”)
Herhaalbaarheid
-50 °C tot 20 °C (-58 °F tot 68 °F)
± 1,5 °C (2,7 °F)
20 °C tot 1000 °C (68 °F tot 1832 °F)
± 0,5 % of ±0,5 °C (0,9 °F):
1000 °C tot 2200 °C (1832 °F tot 3992 °F) ± 1,0 %:
Stralingsvermogen
Regelbaar van 0,1 tot 1,00
Gezichtsveld
D/S = circa 50:1 ratio (D = afstand, S = punt)
Laservermogen
Lager dan 1 mW (Klasse II)
Spectrale respons
8 tot 14 m (golflengte)
Reactietijd
150 ms
Technische beschrijving van Type K thermometer
o
o
o
o
Bereik / Resolutie
-50 tot 1370 C (-58 tot 2498 F)
0,1 C/F < 1000; 1 C/F > 1000
Nauwkeurigheid
0 °C tot 1370 °C (32 °F tot 2498 °F)
± (0,5 % + 1,5 °C/2,7 °F):
-50 °C tot 0 °C (-58 °F tot 32 °F)
± 2,5 °C (4,5 °F)
Opmerking: De nauwkeurigheid is gespecificeerd voor het volgende
omgevingstemperatuurbereik: 18 tot 28 °C (64 tot 82 °F)
21
VIR50-EU-NL v2.3 05/14
Technische beschrijving van luchttemperatuur en relatieve vochtigheid
o
o
0,1 C/F
o
o
0,1 C/F
Bereik/ resolutie luchttemperatuur
0 tot 50 C (32 tot 122 F)
Bereik/ resolutie dauwpunt
0 tot 50 C (32 tot 122 F)
o
o
Bereik/ resolutie relatieve vochtigheid
0 tot 100 %
Nauwkeurigheid luchttemperatuur
10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F) ± 1°C(1.8°F)
Alle overige bereiken
Nauwkeurigheid dauwpunttemperatuur
Nauwkeurigheid relatieve vochtigheid
1
%
± 2°C (3.6°F)
Op basis van temperatuur en RV specificaties
40 to 60%
± 5.0%RH:
20% to 40% and 60% to 80%
± 5.0%RH
0% to 20% and 80% to 100%
± 6.0%RH
Algemene Specificaties
Weergave
2,2” kleuren TFT LCD (320 x 240 pixels)
Digitale camera
640 x 480 pixels
Werkingstemperatuur
Geheugen
32 °F tot 122 °F (0 °C tot 50 °C)
Interne flash: 49 Mbyte, Micro SD-kaart: Max 8 Gbytes
Werkingsvochtigheid
Max. 90% RV (zonder condensatie)
Voedingsbron
3,7 V Lithium ion oplaadbare batterij
Levensduur batterij
Circa 4 uren (ononderbroken)
Oplaadduur batterij
2 uur met AC adaptor of USB-aansluiting
Automatische uitschakeling
Programmeerbaar: OFF (UIT), 3, 15 en 60 minuten
Gewicht
410 g / 0,9 lbs.
Afmetingen
205 x 62 x 155 mm (8,1 x 2,4 x 6,1”)
Kopierecht © 2014 FLIR Systems, Inc.
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
www.extech.com
22
VIR50-EU-NL v2.3 05/14