Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Psychrometer + IR Thermometer voor zwaar gebruik
Model HD500
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech HD500 Psychrometer. Deze handbediende meter
meet en geeft de Luchttemperatuur, Relatieve Vochtigheid, Dauwpunt, Natte bol en ook de
Oppervlaktetemperatuur, via de ingebouwde IR thermometer, weer. Dit instrument wordt pas
verzonden na volledige getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik, voor jaren een
betrouwbare service leveren.
Kenmerken
 Drievoudige digitale LCD scherm
 Vlugge reactie, alle gegevens worden vier maal per seconde berekend.
 Standaard type k(NiCr-NiAI) Thermokoppel invoercontact geschikt voor gelijk welk type van ksonde.
 Infrarode thermometer om de oppervlaktetemperatuur te meten.
 Rode laserpointer inclusief.
 LCD met Achtergrondverlichting.
 Automatische bereikselectie.
 USB interface.
 Lage batterij-indicator.
 Automatische uitschakeling.
Veiligheid
 Wees uiterst voorzichtig wanneer de laserstraal in werking is.
 Richt de straal niet naar iemand zijn oog of laat niet toe dat
de straal het oog raakt vanuit een weerspiegelend oppervlak.
 Gebruik de laser niet in de omgeving van explosieve gassen
of in andere potentieel explosieve plaatsen.
CAUTION
LASERSTRALING
KIJK NIET IN DE STRAAL
DIODELASER
<1mW Uitvoer aan 675 mm
KLASSE II LASERPRODUCT
2
HD500-nl-NL_v3.4 4/15
Meterbeschrijving
1. Vochtigheid & Luchttemperatuursensor
2. Type K Thermokoppel invoercontact
3. Laserpointer-straal
4. IR temperatuursensor
5. USB interface
6. LCD Weergave
7. Bovenste weergave HOLD knop
8. Bovenste weergave Temp./Natte Bol/Dauwpunt-knop
9. Bovenste weergave registreer Max/Min-knop
10. IR meting-knop
11. °F/°C eenheden-knop
12. Onderste weergave HOLD knop
13. Onderste weergave registreer Max/Min-knop
14. Achtergrondverlichtingsknop
15. Power knop
OPMERKING: Het Batterijcompartiment, Schuinstand en Statiefring bevinden zich op de
achterkant van de meter.
Weergavebeschrijving
1. Lage batterij icoon
2. PC communicatie icoon
3. Bovenste weergave functie-iconen
4. Bovenste weergave
5. Laserpointer icoon
6. Onderste weergave functie-iconen
7. Onderste weergave
8. Onderste weergave functie-iconen
3
HD500-nl-NL_v3.4 4/15
Werking
Basismetingen
1. Druk op de
knop om het toestel aan te zetten.
2. De bovenste weergave zal de Luchttemperatuur, Natte Boltemperatuur of de
Dauwpunttemperatuur en % Relatieve Vochtigheid weergeven.
Druk op de WB/DP knop om te kiezen tussen Lucht, NB of DP.
3. De onderste weergave zal de Type K-temperatuur of IR-temperatuur weergeven.
Druk en houd de IRT-knop vast om de IR-Thermometer te selecteren.
De TYPE-K functie zal “-------“ weergeven indien er geen type K-sonde in de meter is gevoegd.
4. Druk op de °C/°F –knop om te veranderen tussen de temperatuureenheden °C of °F.
Non-contact IR Oppervlaktetemperatuurmetingen
De ingebouwde IR sensor kan op afstand of juist boven gelijk welk oppervlak de
temperatuur meten. De laserpointer laat de gebruiker toe om nauwkeurig te richten
tijdens het uitvoeren van metingen op afstand.
1. Zet de meter AAN via de aan-uit
knop.
2. De IR sensor bevindt zich aan de bovenkant van de meter.
3. Richt de sensor naar het te meten oppervlak.
4. Druk en houd de IRT knop vast om de oppervlaktetemperatuur of een gewenst
doel op te nemen. IR TEMP en
zullen op het scherm verschijnen. De
laserpointer zal ingeschakeld worden om de meter te helpen bij het richten.
5. De gemeten IR oppervlaktetemperatuur zal op het scherm verschijnen. De
weergegeven temperatuur is deze van het gebied binnenin de plaats.
6. Wanneer de IRT knop wordt losgelaten zal de laserpointer uitgeschakeld worden
en de meting zal vastgezet worden (kortstondige opslag) op het scherm voor
ongeveer 7 seconden.
7. Na 7 seconden vasthoudtijd keert de meter terug naar de type k-modus.
WAARSCHUWING: Kijk niet rechtstreeks in of richt de laserpointer niet naar een oog.
Zichtbare laserstralen van laag vermogen veroorzaken in normale omstandigheden geen gevaar,
maar kunnen een potentieel gevaar vormen indien ze voor lange periodes van tijd rechtstreeks
bekeken worden.
VOORKOM BLOOTSTELLING
LASERSTRALING WORDT
UITGEZONDEN VANUIT DIT
CAUTION
LASERSTRALING – KIJK NIET IN DE STRAAL
UITVOER <1mW GOLFLENGTE 630-670nm
KLASSE 2 LASERPRODUCT
EN 60825-1:1994/A11:11996/A2:2001/A1:2002
Kortstondige opslag van Gegevens
1. Druk op beide HOLD knoppen (een voor de bovenste weergave en een voor de onderste
weergave) om de weergegeven waarde voor de respectievelijke weergave vast te zetten. Druk
opnieuw om de weergave te ontsluiten.
2. De HOLD aanduiding zal op het scherm verschijnen wanneer de weergave in de Kortstondige
Opslagmodus is.
4
HD500-nl-NL_v3.4 4/15
MIN-MAX-GMD Registreermodus
1. Druk op de MAX/MIN knop (een voor de bovenste weergave en een voor de onderste weergave)
om de Maximum- en Minimummeting te registreren. Het REC MAX icoon zal verschijnen en
enkel de maximaal gemeten waarde zal op het scherm verschijnen. De weergave zal enkel
vernieuwd worden wanneer een hogere waarde wordt opgemeten dan de huidige weergegeven
waarde.
2. Druk nogmaals op de MAX/MIN om de minimumwaarden weer te geven. Het REC MIN icoon zal
verschijnen, enkel de minimaal gemeten waarde zal op het scherm verschijnen.
3. Druk nogmaals op de MAX/MIN om de huidige gemeten waarden weer te geven. Het REC icoon
zal op het scherm verschijnen en de Max en Min waarden zullen in het geheugen opgeslagen
worden.
4. Druk en houd de MAX/MIN knop voor >2 seconden om de modus te verlaten.
Achtergrondverlichting
Druk op
achtergrondverlichtingsknop om de achtergrondverlicht AAN of UIT te zetten.
Opmerking: continu gebruik van deze functie zal de levensduur van de batterij verkorten.
Automatische uitschakeling
De meter zal zich automatisch uitschakelen na een inactiviteit van 15 minuten. De Automatische
uitschakeling kan uitgezet worden via:
om het toestel aan te zetten. Wanneer “disAPO”
1. Houd de IRT-knop vast en druk op de
verschijnt op het scherm, laat de IRT-knop los en de Automatische uitschakeling wordt uitgezet.
Lage Batterij
Wanneer de batterij zijn minimale werkingsvoltage bereikt zal het batterij-icoon op het scherm
verschijnen. Indien dit gebeurt vervang de 9V batterij.
Vervanging van de Batterij
Wanneer het batterijteken verschijnt op de LCD moet de 9V batterij vervangen worden.
1. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van de meter.
2. Druk in en naar beneden op de pijl dat zich boven het overhellend scharnier bevindt.
3. Vervang de 9V batterij
4. Plaats het batterijdeksel terug.
Nooit gooi gebruikte batterijen of oplaadbare batterijen in huishoudelijk afval.
Als consument, gebruiker wettelijk verplicht zijn om gebruikte batterijen passende
verzameling sites, de winkel waar de batterijen waren gekocht, dan wel waar accu's
worden verkocht.
Verwijdering: gooi dit instrument bij het huishoudelijk afval. De gebruiker is verplicht om
afgedankte apparaten op een aangewezen inzamelpunt voor de verwijdering van
elektrische en elektronische apparatuur.
Andere Accu Veiligheid Herinneringen
o gooi batterijen nooit in het vuur. Batterijen kunnen ontploffen of lek.
o Nooit verschillende soorten batterijen. Monteer altijd nieuwe batterijen van hetzelfde
type
USB PC Interface en Software
De HD500 is voorzien van een communicatiecontact aan de linkerbovenzijde. De bijgevoegde
communicatiekabels kunnen aan dit contact en een USB-poort van een PC verbonden worden. De
bijgevoegde software laat de gebruiker toe om metingen te bekijken en te bewaren op de PC.
Gebruiksinstructies en eigenschappen worden gedetailleerd beschreven in de HELP-sectie van de
bijgevoegde software.
5
HD500-nl-NL_v3.4 4/15
Infrarode Metingsoverwegingen

Tijdens het uitvoeren van IR metingen compenseert de meter automatisch voor
omgevingstemperatuurveranderingen. Het kan, alhoewel, 30 minuten duren alvorens de meter
is aangepast aan extreem grote veranderingen van de omgevingstemperatuur.

Lage temperatuurmetingen vlug opgevolgd door hoge temperatuurmetingen kunnen enkele
minuten de tijd nodig hebben om zich te stabiliseren als gevolg van het koelproces van de IR
sensor.

Wanneer het oppervlak van het te testen voorwerp bedekt is met ijs, olie, roet, enz. reinig het
dan eerst alvorens metingen uit te voeren.

Indien het oppervlak van een voorwerp fel weerspiegelend is, breng kleefband of zwarte verf
aan het oppervlak alvorens te meten.

Stoom, stof, rook, enz. kunnen het meten belemmeren.

Om een hotspot te vinden, richt de meter buiten het interesseveld en scan daarna overdwars (in
een op- en neerwaartse beweging) totdat de hotspot is gevonden.

IR metingen kunnen niet gemaakt worden door glas.
IR Theorie
IR thermometers meten de oppervlaktetemperatuur van een voorwerp. De optiek van de meter
merkt uitgestraalde, weerspiegelende & uitgezonden energie op dat wordt verzameld en
samengebracht op de meterdetector. Het schakelsysteem van de meter zet deze informatie om in
een LCD meting.
IR Gezichtsveld
Zorg ervoor dat het gewenste doel groter is dan de puntgrootte. Naargelang de afstand tot een
voorwerp toeneemt wordt de puntgrootte van het gebied ,gemeten door de meter, groter. Het
gezichtsveld van de meter is 30:1. Dit betekent indien de meter zich op 76,20 cm (30 inches)
bevindt van het doel (punt), moet de diameter van het geteste voorwerp tenminste 25,40 mm (1
inch) zijn. Zie hieronder de figuur omtrent het gezichtsveld.
Stralingsvermogen
De meeste organische materialen en geverfde of geoxideerde oppervlakken hebben een
stralingsvermogen van 0,95. Onjuiste metingen zullen optreden tijdens het meten van glanzende of
gepolijste oppervlakken. Om dit te compenseren, bedek het te testen oppervlak met kleefband of
zwarte verf. Geef tijd aan de kleefband om dezelfde temperatuur te bereiken als het onderliggend
materiaal en meet daarna de temperatuur van het kleefband of geverfde oppervlak.
6
HD500-nl-NL_v3.4 4/15
Tabel voor Thermale Stralingsvermogen voor Gewone Materialen
Materiaal
Stralingsvermogen
Materiaal
Stralingsvermog
en
Asfalt
0,90 tot 0,98
Doek (zwart)
0,98
Beton
0,94
Menselijke huid
0,98
Cement
0,96
Leder
0,75 tot 0,80
Zand
0,90
Houtskool (poeder)
0,96
Aarde
0,92 tot 0,96
Lak
0,80 tot 0,95
Water
0,67
Lak (mat)
0,97
Ijs
0,96 tot 0.98
Rubber (zwart)
0,94
Sneeuw
0,83
Plastiek
0,85 tot 0,95
Glas
0,85 tot 1,00
Hout
0,90
Keramiek
0,90 tot 0,94
Papier
0,70 tot 0,94
Marmer
0,94
Chroomoxiden
0,81
Plaaster
0,80 tot 0,90
Koperoxiden
0,78
Mortel
0,89 tot 0,91
Ijzeroxiden
0,78 tot 0,82
Baksteen
0,90 tot 0,98
Textiel
0,90
Technische Beschrijving
Algemene Specificaties
Weergave
Dubbele Weergave Multi-functie LCD met 9999 tellingen
Opslag van Gegevens
Bevriest de weergegeven meting
Testsnelheid
1 opname per seconde
Sensoren
Relatieve Vochtigheid: Elektrische Capaciteit, Luchttemp: Thermistor
IR Spot ratio Afstand
30:1
IR Spectrale reactie
6 tot 14µm
IR Stralingsvermogen
0,95 vast
MIN-MAX
Registreer en roep de laagste en hoogste metingen op
Automatische uitschakeling Automatische uitschakeling na 15 minuten
(kan uitgezet worden)
PC Interface
USB PC Communicatie met bijgevoegde software en kabel voor
gegevensverwerving
Boven bereikindicatie
Strepen verschijnen op de LCD
Lage Batterij-indicator
Batterijsymbool verschijnt op de LCD
Voedingsbron
9V Batterij
Werkingsvoorwaarden
Meter: 0 tot 50 C (32 tot 122 F); 80% RH max.
Afmetingen/ Gewicht
Hoofdtoestel: 257 x 76 x 53mm (10.1 x 3.0 x 2")
Gewicht
355g (12.5 oz.)
o
o
7
HD500-nl-NL_v3.4 4/15
Bereikspecificaties
Functie
Bereik
Temp.
(type-K)
-148°F tot -20°F
Resolutie
-20°F tot 2501°F
-100°C tot -30°C
(3.0% meting + 4°F)
1°≥1000
0.1°<1000
(3.0% meting + 2°F)
(3.0% meting + 2°C)
(3.0% meting + 1°C)
-30°C tot 1372°C
IR Temp.
Nauwkeurigheid
-58 tot -4°F
-50 tot -20°C
0.1°F/°C
±9.0°F / 5.0°C
-4 tot 932°F
-20 tot 500°C
0.1°F/°C
±2% meting of ±4°F/2°C
Luchttemp.
-4 tot 140°F
-20 tot 60°C
0.1°F/°C
±(2% meting + 2°F/1°C)
%RV
10% tot 90%
0.1%RH
±2% RV
<10% en >90%
0.1%RH
±3% RV
Natte Bol
-6.88 tot 140°F
-21.6 tot 60°C
0.1°F/°C
Berekend
Dauwpunt
-90.4 tot 140°F
-68 tot 60°C
0.1°F/°C
Berekend
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 8
HD500-nl-NL_v3.4 4/15