20110901030219291

0.65
D
0.45
1.74
E
H
L
C
e
θ
b
0.65
Symbol
A
A1
A2
b
C
D
E
e
e1
H
L
θ
A
0.65
Recommended Land Pattern
A1
A2
e1
Dimensions In Millmeters
Min
Max
0.90
1.00
0.00
0.10
--1.10
0.15
0.35
0.08
0.15
2.00
2.20
1.15
1.35
0.65 TYP
1.20
1.40
2.15
2.45
0.26
0.46
0∘
8∘
Dimensions In Inches
Min
Max
0.035
0.039
0.000
0.004
--0.043
0.006
0.014
0.003
0.006
0.079
0.087
0.045
0.053
0.026 TYP
0.047
0.055
0.085
0.096
0.010
0.018
0∘
8∘
Notes JEDEC Refer NO. SOT-323
正式發行圖面
友順科技股份有限公司
UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD
REV: A0
PART NO:SOT-323
DWG NO:SOT-323-000-A0
TITLE
SOT-323封裝尺寸圖
SCALE
mm
0
30
10 : 1
THIRD ANGLE PROJECTION
SHEET
1 of 1
ENG.
APPR. Ken Lin