19.10.11 - Suralco Presentatie

OPENBARE BIJEENKOMST
Heropening van de Lelydorp I
Bauxietmijn
October 2011
Programma
5 min.
Welkom en mededelingen
5 min.
Doel van de bijeenkomst en introductie
10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject in
Para
45 min. De milieu en sociale studies
45 min. Discussieronde
5 min.
Sluiting
2
Doel van de Bijeenkomst
• 22 juni openbare bijeenkomst:
- start ESIA Lelydorp 1 & PN/KN
• Presentatie bevindingen ESIA Lelydorp 1 project
• Informatie verschaffen over de heropening van de
Lelydorp 1 mijn
• Publiek de gelegenheid geven om vragen te stellen en
suggesties te doen
3
Introductie
• ESIA is uitgevoerd door internationaal consultancy
bureau ERM
• Ondersteund door lokaal consultancy buro ESS
• ESIA studies op basis van:
• NIMOS-richtlijnen
• Alcoa en internationale standaarden
4
Introductie
Environmental Resources Management (ERM)
• Dave Blaha
ESIA Study Director
• Jason Willey
ESIA Lead Lelydorp1
• Chris Healy
Social Studies
• Rutger de Wolf
ESS (local experts) - Environmental Studies.
Suralco
• Indre Ori
• Erwin Warsodikromo
• Danielle Boldewijn
• Lindsey Donokarijo
Project Manager
Project Supervisor
Community Relations Officer
Meeting Facilitator
5
Heropenen Lelydorp 1 bauxietmijn in
Para
October 2011
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
Background info Lelydorp 1 bauxietmijnproject
Bauxietmijnproject Lelydorp I
Bauxiet transport
Werkschema Lelydorp 1
Slotopmerkingen
7
1. Background info
Waarom de Lelydorp 1 bauxietmijnproject?
Bauxiet voorraden
Bauxite Reserve
as of April 01, 2011
2011
Q1
Existing Mines
4.7 MT
Greenfield
Exploration
2010 - 0.9Mt
Kankantrie / Para North
15.0 MT
Nassau
35 MT
Q2
Q3
2012
2013
2014
2015
2016
Q4
5.6MT
Mining 15.0 MT up to 2024
35 MT up to 2024
Alumina Production Nassau &
PN/KN
3550 tpd
Alumina Production Nassau
100%
3550 tpd
Bx gap
5053 tpd for 10.5 Years
4290 tpd for 8.0 Years
8
1. Background info
Het Paragebied
Para Noord
Kankantri Noord
Lelydorp 1
Paranam
9
2. Bauxietmijnproject Lelydorp 1
 Gelegen in district Para, het
Lelydorp gebied
 Oude Suralco mijn:
 Ontwikkeld in 1980 – 1983
 Overgedragen aan BMS in 1984,
waarna gesloten
 Ertslichaam is diep gelegen:




20 m beneden maaiveld
Erts is 4 m dik
3.1 miljoen ton winbare bauxiet
Goede kwaliteit
10
2. Bauxietmijnproject Lelydorp 1
 Plan
 Mijnperiode van 2 – 3 jaren
 24 uur mijnoperatie
 Erts Transport 8.00- 24.00 h.
 Uitdaging
 Erts beschikbaar als de huidige
mijnen zijn uitgeput
 Verwijderen van ~ 20 miljoen m3
deklaag
11
2. Bauxietmijnproject Lelydorp 1
Stortarealen voor deklaag (spoil areas)
 Stortarealen gebouwd
tijdens ontwikkeling van de
mijn m.u.v. stortareaal 5
 Stortareaal 6 is optioneel
 Marakleien worden in het
Kankantriemeer opgespoten
Spoil Area 2
Spoil Area 1
Onoribo 3 LAKE
Sawari weg
Optional Spoil
Area 6
12
2. Bauxietmijnproject Lelydorp 1
Para Dredge en Operatie Plan
Para
Cutter Suction Dredge
Pit 2
Pit 1
Lelydorp 1
Pit 2
Pit 1
Doorsnede van de operatie.
13
2. Stortareal Lelydorp 1
Spoil dump diagram Lelydorp 1
Hoogte Spoil (m)
1 0.00
Maaiveld
5 .0 0
Spoil Dijk
Spoil Dijk
 Spoil bestaat uit uitgegraven kleimaterialen (zachte tot harde
klei) en zanden
 Stortarealen voorzien van een dijk (5 meter)
 Spoilen tot maximaal 10 meter hoogte
 Het overtollig regenwater zal via kanalen afvloeien naar de
Onoribo 3 meer zodat sedimenten kunnen bezinken
14
3. Bauxiet transport
 Gebruikmaken van de bestaande haulroads
 Gebruikmaken van ~30 ton trucks
Lelydorp 1
PARANAM
4. Werkschema Lelydorp 1
bauxietmijnproject
Current
Complete
Jan. 2011
Vóóronderzoek
Oct 2011
Ondertekening
contract
Oct. 2011 –Jan 2012
•Mobilisatie materieel
•Start rehabilitaie wegen en kanalen
•Bushclearing
•Top Soil removal
Next
Feb. 2012
Dredging
Feb. 2013
Mijnen
Mar. 2015
Sluiting mijn
16
5. Slotopmerkingen
Doel en verwachte uitkomsten van het heropenen van de mijnen:
 Veiligstellen van bauxietleveranties in de periode 2013 - 2014
 Scheppen van werkgelegenheid
 Het ontwikkelen en mijnen van Lelydorp 1 bauxiet is aan
Boskalis International BV toegewezen
 Uitvoering van de geschikt bevonden aanbevelingen mbt
milieu beheersplannen voortvloeiend uit het milieu en sociale
studies (ESIA)
17
18
Next Steps
•
Definitieve ESIA report
• Alle commentaren en correcties verwerkt in definitieve ESIA report
• Definitieve ESIA zal beschikbaar zijn
•
Aanbevelingen ESIA studie
• Implementatie relevante en praktische aanbevelingen
• Meeste aanbevelingen zijn reeds “normaal” gebruik bij Suralco
• Aanbevelingen die nog niet worden toegepast, worden uitgewerkt in een
management plan
• Waar nodig aanpassingen van geplande activiteiten, operating
procedures en design specificaties conform mitigatie vereisten.
• Extra monitoring van stof en geluidsoverlast
•
Communicatie van het management plan wordt onderdeel
van engagement programma.
19
Next Steps
• Monitoring
• Meting van actuele effecten vs voorspelde effecten
• Continu monitoringsproces door overheidsinstanties en de stakeholders
via het engagementprogramma
• Start initiele projectactiviteiten
•Mobilisatie van grondverzet machines
•Ophalen van kanalen
•Ontbossing
20
Informatie
ERM
Voor vragen en commentaar mbt de ESIA:
Lokaal contact persoon: Rutger de Wolf
Email: [email protected]
Phone: (0) 531425
Suralco
Voor vragen en commentaar mbt het project:
Project contact persoon: Danielle Boldewijn
Email: [email protected]
Phone: 08905640/ 323281 ext.242
Suralco Web site
www.alcoa.com/suriname/projects
21