2sk2803 ds jp

2SK2803
絶対最大定格
外形図 1…… FM20
(Ta=25゜
C)
電気的特性
記 号
定 格
単 位
記 号
VDSS
450
V
V(BR)DSS
I D=100μA, VGS=0V
nA
VGS=±30V
I DSS
100
μA
VDS=450V, VGS=0V
ID
±3
A
VTH
2.0
±12
A
Re(yfs)
1.5
30(Tc=25゜
C)
W
RDS(on)
2.1
Ciss
340
pF
Coss
75
pF
4.0
2.1
2.8
V
VDS=10V, I D=1mA
S
VDS=20V, I D=1.5A
Ω
VGS=10V, I D=1.5A
30
mJ
I AS
3
A
Crss
26
pF
Tch
150
゜
C
t d(on)
18
ns
゜
C
tr
30
ns
t d(off)
45
ns
Tstg
−55∼+150
※1: PW ≦100μs, duty cycle≦1%
※2: VDD=30V, L=6.3mH, I L=3.0A, unclamped, RG=50Ω,
P5図 1 参照
3.0
85
0.9
ドレイン電流 ID(A)
2.0
5V
1.0
TC =125°C
25°C
5
10
15
3
2
1
– 55°C
VGS =4V
0
I SD=3A, VGS=0V
VGS =10V
4.5V
0
V
RDS(ON)– ID 特性(代表例)
2.0
1.0
I D=1.5A, VDD ≒200V,
RL=133Ω, VGS=10V,
P5図2参照
4
VDS =20V
6V
5.5V
VDS=10V, f=1.0MHz,
VGS=0V
ns
1.4
直流オン抵抗 RDS(ON)
(Ω)
10V
tf
VSD
ID – VGS 特性(代表例)
ID – VDS 特性(代表例)
3.0
ドレイン電流 ID(A)
V
±100
V
EAS ※2
条 件
I GSS
±30
PD
0
20
0
2
4
6
0
8
1
0
ゲート・ソース間電圧 VGS(V)
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
5
1
0.5
8
ID =3A
6
4
ID =1.5A
2
1.0
3.0
3
2
1
0.5
1.0
ソース・
ドレイン間電圧 VSD(V)
1.5
R MI
LI
0.5
TE
1m
10
DC
s
m
s(
1s
OP
ho
t)
ER
AT
IO
N
0.1
0.05
0.03
20
付
50
1
)
ON D
板
40
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
0
0
(
DS
熱
5V,10V
ID max
放
VGS = 0V
1
10
0µ
s
大
ドレイン電流 ID(A)
2
150
30
10 ID(pulse)max
5
100
PD – Ta 特性
(TC = 25°C)
20
Crss
30
50
限
Coss
20
0
無
100
10
—50
ケース温度 TC(°C)
ASO 曲線
IDR – VSD 特性(代表例)
ドレイン逆電流 IDR(A)
Ciss
50
0
20
10
3
VGS = 0V
f =1MHz
500
5
ゲート・ソース間電圧 VGS(V)
Capacitance – VDS 特性(代表例)
1000
0
3
0
0.5
ドレイン電流 ID(A)
10
4
最大許容損失 PD(W)
0.3
0.05 0.1
ID =1.5A
VGS =10V
直流オン抵抗 RDS(ON)
(Ω)
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
VDS = 20V
TC = – 55°C
25°C
125°C
3
R DS(ON)– TC 特性(代表例)
10
5
2
ドレイン電流 ID(A)
VDS – VGS 特性(代表例)
Re(yfs)– ID 特性(代表例)
直流伝達コンダクタンス Re(yfs(
) S)
単 位
VGSS
ID(pulse)※1
容量 Capacitance(pF)
(Ta=25゜
C)
規 格 値
min
typ
max
450
10
放熱板なし
3
5
10
50 100
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
500
0
0
50
100
150
周囲温度 Ta(℃)
39
外 形 図 (単位:mm)
1 FM20
UL 認定品
一般品
10.0 +--- 0.2
10.0 +--- 0.2
φ3.3 +
--- 0.2
イ
ロ
+
(13.5)
+
1.35 --- 0.15
+ 0.2
0.85 --- 0.1
2.54
2.54
+ 0.2
+
1.35 --- 0.15
+
1.35 --- 0.15
+ 0.2
0.85 --- 0.1
+
2.4 --- 0.2
0.45 --- 0.1
4.2 +--- 0.2
C 0.5
2.8
イ
ロ
3.9 +--- 0.2
1.35 --- 0.15
3.9 +--- 0.2
(13.5)
4.2 +--- 0.2
C 0.5
2.8
(17.5)
8.4 +--- 0.2
+
0.2
-0.8
4.0 +--- 0.2
16.9 +--- 0.2
8.4 +--- 0.2
+
0.2
-0.8
4.0 +--- 0.2
φ3.3 +
--- 0.2
2.54
2.54
+
+ 0.2
+
2.4 --- 0.2
0.45 --- 0.1
+
2.2 --- 0.2
2.2 --- 0.2
G D S
G D S
イ. 品名
ロ. ロット番号
2 FM100
UL 認定品
3.0
イ
ロ
--- 0.1
φ3.3 +
+
5.5 --- 0.2
+ 0.2
3.45---
0.8
5.5 +--- 0.2
15.6 +--- 0.2
イ
ロ
1.6
+
3.45 --- 0.2
23.0 +--- 0.3
9.5 +--- 0.2
3.3
23.0 +--- 0.3
9.5 +--- 0.2
5.5 +--- 0.2
0.8
1.6
5.5 +--- 0.2
15.6 +--- 0.2
φ3.3 +
--- 0.2
3.0
一般品
+ 0.2
1.05 --- 0.1
+
+
5.45 --- 0.1
5.45 --- 0.1
1.5
4.4
G
D
1.5
S
+
1.75--- 0.15
+ 0.15
2.15 ---
(16.2 )
0.8
2.15 +--- 0.15
3.3
16.2
1.75 +--- 0.15
0.8
+ 0.2
1.05 --- 0.1
+ 0.2
0.65 --- 0.1
+ 0.2
3.35 +--- 0.2
5.45 +--- 0.1
5.45 +--- 0.1
1.5
4.4
G
D
0.65--- 0.1
+
3.35--- 0.2
1.5
S
イ. 品名
ロ. ロット番号
3