2sk2848 ds jp

2SK2848
絶対最大定格
外形図 1…… FM20
電気的特性
(Ta=25゜
C)
記 号
定 格
単 位
記 号
VDSS
600
V
V(BR)DSS
VGSS
±30
V
ID
±2
A
±8
A
30(Tc=25゜
C)
ID(pulse)※1
600
V
I GSS
2.0
Re(yfs)
1.2
I D=100μA, VGS=0V
nA
100
μA
VDS=600V, VGS=0V
4.0
V
VDS=10V, I D=250μA
S
VDS=20V, I D=1A
3.8
Ω
VGS=10V, I D=1A
I DSS
VTH
3.0
1.7
W
Ciss
290
pF
10
mJ
Coss
70
pF
I AS
2
A
Tch
150
Tstg
−55∼+150
Crss
30
pF
t d(on)
16
ns
゜
C
tr
30
ns
゜
C
t d(off)
45
ns
※1: PW ≦100μs, duty cycle≦1%
※2: VDD=30V, L=5mH, I L=2.0A, unclamped, RG=50Ω,
P5図 1参照
145
VSD
0.9
ドレイン電流 ID(A)
4.5V
1.5
1.0
0.5
TC = −55℃ 25℃ 125℃ VGS = 4V
15
0
20
0
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
TC = −55℃
25℃ 125℃ 1
0.5
ID = 2A
5
ID = 1A
4
5
10
50
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
ドレイン逆電流 IDR(A)
50
0
0
0.5
1.0
ソース・
ドレイン間電圧 VSD(V)
1.5
N)
O
0.5
M
DC
30
1s
ho
1m
(
s
1s
h
t)
ot
O
PE
RA
TI
)
O
N
0.1
0.05
0.03
20
付
40
0μ
s(
ED
板
0.5
LI
S(
RD
1
IT
熱
VGS = 0V
5V,10V
10
ID(pulse)max
ID max
1.0
150
PD – Ta 特性
(TC = 25℃)
10
1.5
100
放
30
0
大
20
−50
限
10
2
無
Coss
0
4
0
ASO 曲線
IDR – VSD 特性(代表例)
Crss
10
6
ケース温度 TC(℃)
5
100
2.0
ID = 1A
VGS =10V
20
2.0
Ciss
1.5
R DS(ON)– TC 特性(代表例)
ゲート・ソース間電圧 VGS(V)
VGS = 0V
f = 1MHz
50
1.0
8
10
0
2
Capacitance – VDS 特性(代表例)
500
0.5
0
ドレイン電流 ID(A)
15
ドレイン電流 ID(A)
1000
0
8
20
VDS = 20V
1
6
1
VDS – VGS 特性(代表例)
Re(yfs)– ID 特性(代表例)
0.5
4
2
ゲート・ソース間電圧 VGS(V)
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
0.1
2
ドレイン電流 ID(A)
10
3
最大許容損失 PD(W)
0.5
0.2
0.05
I SD=2.0A, VGS=0V
VGS =10V
直流オン抵抗 RDS(ON)
(Ω)
ドレイン電流 ID(A)
1.0
5
V
RDS(ON)– ID 特性(代表例)
直流オン抵抗 RDS(ON)
(Ω)
5.5V
5
I D=1A, VDD ≒250V,
RL=250Ω, VGS=10V,
P5図2参照
VDS = 20V
5V
0
VDS=10V, f=1.0MHz,
VGS=0V
4
2.0
1.5
0
VGS=±30V
ns
1.4
ID – VGS 特性(代表例)
ID – VDS 特性(代表例)
2.0
10V
tf
条 件
±100
3.0
EAS ※2
直流伝達コンダクタンス Re(yfs)
(S)
単 位
RDS(on)
PD
容量 Capacitance(pF)
(Ta=25゜
C)
規 格 値
min
typ
max
10
放熱板なし
3
5
10
50 100
500 700
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
0
0
50
100
150
周囲温度 Ta(℃)
41
外 形 図 (単位:mm)
1 FM20
UL 認定品
一般品
10.0 +--- 0.2
10.0 +--- 0.2
φ3.3 +
--- 0.2
イ
ロ
+
(13.5)
+
1.35 --- 0.15
+ 0.2
0.85 --- 0.1
2.54
2.54
+ 0.2
+
1.35 --- 0.15
+
1.35 --- 0.15
+ 0.2
0.85 --- 0.1
+
2.4 --- 0.2
0.45 --- 0.1
4.2 +--- 0.2
C 0.5
2.8
イ
ロ
3.9 +--- 0.2
1.35 --- 0.15
3.9 +--- 0.2
(13.5)
4.2 +--- 0.2
C 0.5
2.8
(17.5)
8.4 +--- 0.2
+
0.2
-0.8
4.0 +--- 0.2
16.9 +--- 0.2
8.4 +--- 0.2
+
0.2
-0.8
4.0 +--- 0.2
φ3.3 +
--- 0.2
2.54
2.54
+
+ 0.2
+
2.4 --- 0.2
0.45 --- 0.1
+
2.2 --- 0.2
2.2 --- 0.2
G D S
G D S
イ. 品名
ロ. ロット番号
2 FM100
UL 認定品
3.0
イ
ロ
--- 0.1
φ3.3 +
+
5.5 --- 0.2
+ 0.2
3.45---
0.8
5.5 +--- 0.2
15.6 +--- 0.2
イ
ロ
1.6
+
3.45 --- 0.2
23.0 +--- 0.3
9.5 +--- 0.2
3.3
23.0 +--- 0.3
9.5 +--- 0.2
5.5 +--- 0.2
0.8
1.6
5.5 +--- 0.2
15.6 +--- 0.2
φ3.3 +
--- 0.2
3.0
一般品
+ 0.2
1.05 --- 0.1
+
+
5.45 --- 0.1
5.45 --- 0.1
1.5
4.4
G
D
1.5
S
+
1.75--- 0.15
+ 0.15
2.15 ---
(16.2 )
0.8
2.15 +--- 0.15
3.3
16.2
1.75 +--- 0.15
0.8
+ 0.2
1.05 --- 0.1
+ 0.2
0.65 --- 0.1
+ 0.2
3.35 +--- 0.2
5.45 +--- 0.1
5.45 +--- 0.1
1.5
4.4
G
D
0.65--- 0.1
+
3.35--- 0.2
1.5
S
イ. 品名
ロ. ロット番号
3