2sk3004 ds jp

2SK3004
絶対最大定格
外形図 1…… FM20
(Ta=25゜
C)
電気的特性
記 号
定 格
単 位
記 号
VDSS
250
V
V(BR)DSS
VGSS
±20
V
ID
±18
A
±72
(Ta=25゜
C)
規 格 値
min
typ
max
250
I GSS
単 位
V
I D=100μA, VGS=0V
±100
nA
VGS=±20V
100
μA
4.0
V
S
VDS=10V, I D=9A
250
mΩ
VGS=10V, I D=9A
I DSS
VTH
2.0
A
Re(yfs)
7
35(Tc=25゜
C)
W
RDS(on)
200
120
mJ
Ciss
850
pF
IAS
18
A
Coss
550
pF
Tch
150
゜
C
Tstg
−55∼+150
゜
C
ID(pulse)※1
PD
EAS ※2
※1: PW=100μsec, duty cycle≦1%
※2: VDD=25V, L=670μH, I L=18A, unclamped, RG=50Ω,
P5図1参照
Crss
250
pF
20
ns
tr
50
ns
t d(off)
65
ns
tf
80
ns
1.0
t rr
700
1.5
VDS=10V, f=1.0MHz,
VGS=0V
I D=9A, VDD≒100V,
RL=11.1Ω, VGS=10V,
P5図2参照
V
I SD=18A, VGS=0V
ns
I SD=±100mA
RDS(ON)– ID 特性(代表例)
0.30
18
VDS =10V
VGS =10V
直流オン抵抗 RDS(ON)
(Ω)
5.5V
10V
VDS=250V, VGS=0V
VDS=10V, I D=1mA
t d(on)
ID – VGS 特性(代表例)
ID – VDS 特性(代表例)
20
15
15
ドレイン電流 ID(A)
ドレイン電流 ID(A)
11
VSD
条 件
5V
10
4.5V
5
10
TC =125°C
5
VGS =4V
25°C
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
– 55°C
0
5
10
15
0
20
0
6
0
8
10
15
0.5
VDS =10V
1
0.5
0.3
0.05 0.1
8
6
ID =18A
4
ID =9A
2
ID = 9A
VGS =10V
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.5
1
5
10 18
3
—50
0
50
s(
1s
ho
OP
t)
ER
AT
IO
N
0.1
0.05
30
20
付
ドレイン電流 ID(A)
m
DC
0µ
s
板
5
10
熱
Crss
10
1m
s
放
50
40
大
100
10
10 ID max
5
)
ON D
S( E
R D MIT
I
1
L
0.5
PD – Ta 特性
(TC = 25°C)
限
Coss
150
無
500
ASO 曲線
15
ドレイン逆電流 IDR(A)
Ciss
100
ケース温度 TC(°C)
100
50 ID(pulse)max
18
VGS = 0V
f =1MHz
1000
0
20
10
IDR – VSD 特性(代表例)
Capacitance – VDS 特性(代表例)
3000
5
ゲート・ソース間電圧 VGS(V)
ドレイン電流 ID(A)
最大許容損失 PD(W)
5
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
TC = – 55°C
25°C
125°C
10
18
R DS(ON)– TC 特性(代表例)
10
20
5
0
ドレイン電流 ID(A)
VDS – VGS 特性(代表例)
Re(yfs)– ID 特性(代表例)
直流伝達コンダクタンス Re(yfs(
) S)
4
ゲート・ソース間電圧 VGS(V)
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
容量 Capacitance(pF)
2
直流オン抵抗 RDS(ON)
(Ω)
0
10
放熱板なし
10
0
10
20
30
40
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
46
50
0
0
0.5
1.0
ソース・
ドレイン間電圧 VSD(V)
1.5
0.01
0.5 1
5 10
50 100
ドレイン・ソース間電圧 VDS(V)
500
0
0
50
100
周囲温度 Ta(℃)
150
外 形 図 (単位:mm)
1 FM20
UL 認定品
一般品
10.0 +--- 0.2
10.0 +--- 0.2
φ3.3 +
--- 0.2
イ
ロ
+
(13.5)
+
1.35 --- 0.15
+ 0.2
0.85 --- 0.1
2.54
2.54
+ 0.2
+
1.35 --- 0.15
+
1.35 --- 0.15
+ 0.2
0.85 --- 0.1
+
2.4 --- 0.2
0.45 --- 0.1
4.2 +--- 0.2
C 0.5
2.8
イ
ロ
3.9 +--- 0.2
1.35 --- 0.15
3.9 +--- 0.2
(13.5)
4.2 +--- 0.2
C 0.5
2.8
(17.5)
8.4 +--- 0.2
+
0.2
-0.8
4.0 +--- 0.2
16.9 +--- 0.2
8.4 +--- 0.2
+
0.2
-0.8
4.0 +--- 0.2
φ3.3 +
--- 0.2
2.54
2.54
+
+ 0.2
+
2.4 --- 0.2
0.45 --- 0.1
+
2.2 --- 0.2
2.2 --- 0.2
G D S
G D S
イ. 品名
ロ. ロット番号
2 FM100
UL 認定品
3.0
イ
ロ
--- 0.1
φ3.3 +
+
5.5 --- 0.2
+ 0.2
3.45---
0.8
5.5 +--- 0.2
15.6 +--- 0.2
イ
ロ
1.6
+
3.45 --- 0.2
23.0 +--- 0.3
9.5 +--- 0.2
3.3
23.0 +--- 0.3
9.5 +--- 0.2
5.5 +--- 0.2
0.8
1.6
5.5 +--- 0.2
15.6 +--- 0.2
φ3.3 +
--- 0.2
3.0
一般品
+ 0.2
1.05 --- 0.1
+
+
5.45 --- 0.1
5.45 --- 0.1
1.5
4.4
G
D
1.5
S
+
1.75--- 0.15
+ 0.15
2.15 ---
(16.2 )
0.8
2.15 +--- 0.15
3.3
16.2
1.75 +--- 0.15
0.8
+ 0.2
1.05 --- 0.1
+ 0.2
0.65 --- 0.1
+ 0.2
3.35 +--- 0.2
5.45 +--- 0.1
5.45 +--- 0.1
1.5
4.4
G
D
0.65--- 0.1
+
3.35--- 0.2
1.5
S
イ. 品名
ロ. ロット番号
3