Elektros energijos skaitikliai Katalogas (pdf, 6.4MB)

Katalogas
Elektros energijos skaitikliai
Patikimai elektros energijos apskaitai
Turinys
1
5GTKLŇCRzXCNIC
2
A serija
3
B serija
4
C serija
5
Komunikacija
Elektros energijos skaitikliai | 3
1
Elektros energijos apskaita. Kam?
Nuolatinių elektros energijos kaštų augimas didina energijos apskaitos prietaisų paklausą tiek privačiame, tiek komerciniame sektoriuose.
Žinodami enrgijos suvartojimą galite efektyviai vartoti elektros energiją ir taupyti pinigus. Naudodami ABB EQ skaitiklius, žinote ir valdote
elektros energijos suvartojimą per laikotarpį, matuojate energijos paskirstymo kaštus. Tai aktualu komercinės paskirties pastatams,
tokiems kaip prekybos centrai ar biuro pastatai, pramonės įmonėms o taip pat daugiabučiams.
Kitas akivaizdus energijos matavimo poreikis – aplinkos apsauga. Pilnai kontroliuodami energijos suvartojimą, sugebėsite sumažinti CO2
emisiją.
Naujausi teisės aktai ir enegijos valdymo standartai (pvz. ISO 50001 Energy management systems) skatina valdyti energijos suvartojimą.
Kaip žinia, ABB EQ energijos skaitikliai užtikrina elektros suvartojimo nuotolinį duomenų surinkimą tiek pirminei duomenų analizei, tiek
vėlesniam energijos suvartojimo duomenų stebėjimui.
EQ elektros energijos skaitikliai iš ABB. Kodėl?
EQ energijos skaitikliai, kaip ir kiti ABB energijos skaitikliai, tiekiami nuo 1984 metų, kuomet ABB išleido pirmąjį, montuojamą ant DIN
bėgelio elekros skaitiklį, gaminami pagal naujausias technolgijas ir išsiskiria aukšta kokybe. ABB tobulina technologiją ir siūlo platų
skaitiklių asortimentą nuo paprastų energijos skaitiklių elementariems apskaitos sprendimams iki pažangių skaitiklių, skirtų išskirtinai
reiklių klientų apskaitos poreikių patenkinimui.
Visi ABB skaitikliai užtikrina patikimas matavimų vertes sudėtingiausiomis skirstomojo tinklo ir aplinkos sąlygomis. EQ skaitikliai yra dalis
to, ką įprasta vadinti „ABB kokybė iš patikimo tiekėjo”. Paprasčiausiai pasitikėkite – EQ skaitiklis matuoja tiksliai.
Bendri bruožai:
r
L
L
L
L
L
Montuojamas ant DIN bėgelio
MID
Platus temperatūros diapazonas
Loginis interface’as
Matavimai (P, U, I, Pf)
Impulsinis išėjimas
4 | Elektros energijos skaitikliai
Savybės
C serija
B serija
A serija
Maršrutizatorius
Taikymas
Taikymas
Taikymas
Taikymas
L HVAC
L Buitis
L Įkrovimo stotelės
r
L
L
L
L
r
L
L
L
r Skaitiklių valdymas / konfigūravimas
L Nuotolinis skaitiklio duomenų
surinkimas
L Skaitiklių integravimas į sistemą
Kaštų paskirstymas / „billingas”
„Saulės energetika”
Liftai / pakelėjai
Apšvietimas
Gamybos mašinos
Pagrindinės savybės
r
L
L
L
L
L
L
L
Viefazis arba trifazis
Nedidelis, 1-o arba 3-jų modulių
40A tiesioginio jungimo
Aktyvinės energijos apskaita
Matavimai
Tikslumo klasė 1
Aliarmas
MID (pasirinktinai)
Energijos paskirstymo valdymas
Gamybos linijos
Sisteminiai sprendimai
Energijos kokybė
Pagrindinės savybės
Pagrindinės savybės
Pagrindinės savybės
r Vienfazis arba trifazis
L 65 A tiesioginio jungimo (trifazis
transformatorinio jungimo)
L Aktyvinė energija „Class B (Cl. 1)”
arba „Class C (Cl. 0,5S)”
L Aliarmas
L MID
L Reaktyvinė energija
L Energijos importas/eksportas
L Komunikacija: M-bus arba RS485*
L 4 tarifai valdomi išoriniu signalu
arba per komunikaciją
r Tiesioginio (iki 80) arba transformatorinio (CT/VT) jungimo
L Aktyvinė energija „Class B (Cl.1)”
arba „Class C (Cl. 0,5S)” transformatorinio (CTVT) jungimo
skaitikliams
L Platus įtampos diapazonas
100-500 V fazinė įtampa
57,7-228V linijinė įtampa
L Funkcija „aliarmas”
L MID
L Reaktyvinė energija
L Energijos importas ir eksportas
L Komunikacija: M-bus arba RS485*
L 4 tarifai valdomi išoriniu signalu
arba per komunikaciją arba vidiniu
laikmačiu
L Apskaitytos energijos vertės (diena,
savaitė, mėnuo)
L Galios minimumai ir maksimumai
L Apkrovimo profilis (8 kanalai)
L Harminikos (iki 16-tos), suminiai
harmoniniai iškraipymai THD
r Skaitiklių jungimas į sistemą per
„RS485 EQ bus”
L Skaitiklių jungimas į sistemą per
M-Bus
L Ethernet prisijungimas (https, JSON)
L Integruotas webserver’is
L Skaitiklio konfigūravimas per
webserver’į
L „upgrade” opcija
* Modbus RTU arba EQ bus.
Elektros energijos skaitikliai | 5
1
Gaminių apžvalga
Tinklas
1
Skaitiklio tipas
Trifazis
A43
B23
C13
Vienfazis
A44
B24
A41
B21
C11
A42
Jungimo tipas
Tiesioginio jungimo
Transformatorinio jungimo
Tiesioginio jungimo
Transformatorinio jungimo
8CTFKPôĊVCORC
Z8#%
Z8#%
8#%
8#%
CTDC*\
CTDC*\
CTDC*\
CTDC*\
&CzPKU
ĉVCORC
8#%
(C\KPô
.KPKLKPô
6KMUNWOQMNCUô
CMV[XKPôGPGTIKLC
&KFzKCWUKCUTQXô
Z
Z
Z
Z
%NCUU
$
#
#
Skaitiklio tipas
Z Z
%NCUU
$CTDC%NCUU5
%
#
#
5A
8CTFKPôUTQXô
DIN moduliai
Z
Z
%NCUU
$
#
#
%NCUU
$CTDC%NCUU5
%
#
5A
#
#
#
A43
B23
C13
A44
B24
A41
B21
C11
A42
+ORWNUKPKUKwôLKOCU
Steel
Steel
Steel
Steel
Aliarmas
4GCMV[XKPôGPGTIKLC
$TQP\G
$TQP\G
$TQP\G
$TQP\G
5KNXGT
5KNXGT
5KNXGT
5KNXGT
-GVWTKWQUGMXCFTCPVWQUG
Ištrinamas registras
ĊôLKOCKKwôLKOCK
VCTKHCKXCNFQOKKwQTKPKW
signalu arba per
MQOWPKMCEKLâ
VCTKHCKXCNFQOKXKFKPKQ
NCKMOCêKQ
2CITKPFKPôUNCKMOCêKQ
funkcijos
2CRKNFQOQUNCKMOCêKQ
funkcijos
Harmonikos ir suminiai harOQPKPKCKKwMTCKR[OCK
6*&
Gold
0ôTCICNKO[DôU
Platinum
Gold
0ôTC
ICNKO[DôU
Platinum
Gold
0ôTCICNKO[DôU
Platinum
Gold
Platinum
-QPƂIĿTWQLCOK+1
M-bus interface’as
Pasirenkamas
Pasirenkamas
Pasirenkamas
Pasirenkamas
45
/QFDWU467CTDC
'3$WUKPVGTHCEGoCU
Pasirenkamas
Pasirenkamas
Pasirenkamas
Pasirenkamas
KNX nuosekluios komunikacijos modulis per IR
KPVGTHCEGoâ
Taip
Skaitiklio tipas
A43
Taip
B23
C13
A44
#$$UTQXôUKTKVCORQUVTCPUHQTOCVQTKCK-CVCNQICUp5[UVGORTQ/q%5%&
&GVCNGUPôUMCKVKMNKŇKPHQTOCEKLCMCVCNQICUp'NGEVTKEKV[OGVGTU/CKP%CVCNQIWGq%/%%
6 | Elektros energijos skaitikliai
Taip
B24
A41
B21
C11
A42
A serija
Aprašymas
„A“ serijos skaitikliai skirti vienfazės ir trifazės elektros
energijos apskaitai. „A“ serijos skaitikliai yra tvirtinami ant
DIN bėgelio ir yra tinkami montuoti paskirstymo skyduose
bei moduliniuose elektros energijos paskirstymo
skydeliuose. Skaitiklio gnybtai yra išdėstyti skaitiklio
apačioje, pagal DIN 43857.
2
Bendrieji ypatumai
„A“ serijos skaitikliai apskaito įvairių įtampų elektros energiją.
Skaitiklio displėjus yra pikselinės struktūros ir gali rodyti iki
keturių parametrų vienu metu. Skaitiklio meniu pasirinkimas
atliekamas displėjaus apačioje esančiais mygtukais. Skaitiklio
nustatymų konfiguravimui naudojamas nustatymų („setq)
mygtukas gali būti plombuojamas. Skaitiklio eksploatavimo
temperatūros diapazonas yra nuo - 25 iki 75 laipsnių
Celsijaus. Skaitiklio suvartojamas galingumas yra 0,9 VA.
„A“ serija
Nuotolinis duomenų surinkimas (komunikacija)
Rinkti A serijos skaitiklio duomenis galima per impulsinį
išėjimą arba IR sąsają su nuoseklios komunikacijos moduliu.
Impulsinis išėjimas yra puslaidininkinė rėlė, kuri generuoja
impulsus, proporcingai matuojamai energijai. Priklausomai nuo
tipo, skaitiklis gali turėti integruotą nuoseklios M-bus arba
Modbus RTU (RS485) interfeisą. Visų tipų A serijos skaitikliai
turi integruotą IR sąsają komunikacijai per nuoseklaus ryšio
modulius; M-bus, RS-232, Ethernet, GSM/GPRS, Modbus ir
KNX.
Tarifai
Priklausomai nuo tipo, A serijos skaitikliai elektros energiją
apskaito pagal tarifus (iki keturių). Tarifų valdymo alternatyvos
yra integruotas laikmatis, komunikacija ar įėjimai.
Matavimai
A serijos skaitiklyje integruotas multimetras palaiko matavimo
verčių rodmenis. Matavimų verčių rodmenys eksponuojami
ekrane arba renkami per nuotolinio duomenų surinkimo
sistemą, atitinkamai integravus skaitiklį:
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Aktyvioji galia
Pilnoji galia
Reaktyvioji galia
Srovė
Įtampa
Dažnis
Galios koeficientas
Harmonikos (tik per nuotolinio duomenų surinkimo sistemą)
Suminiai harmoniniai iškraipymai (THD)
Įėjimai ir išėjimai
„A“ serijos skaitikliai palaiko iki keturių įėjimų/išėjimų (I/O ). Tai
gali būti fiksuotos konfigūracijos du įėjimai ir du išėjimai arba
keturi I/O taškai, kurie laisvai konfigūruojami kaip įėjimas ar
išėjimas. Įėjimai gali būti naudojami, pavyzdžiui, impulsams iš
LTrifazė ir vienfazė versijos
L 80 A tiesioginis jungimas ar per srovės /įtampos transformatorių C TVT
L Aktyvinės ir reaktyvinės energijos importo ar importo ir eksporto apskaita
L Tikslumo klasė A (Cl. 2), B (Cl. 1) ar C (Cl. 0.5)
L Papildomos laikmačio funkcijos
L Matavimų vertės
L Įėjimai ir išėjimai
L Komunikacijos interfeisai (IR; RS-485; M-Bus)
L Tipo atitiktis patvirtinta pagal IEC ir MID
vandens skaitiklio skaičiuoti arba išorinių įtaisų būsenoms
nuskaityti. Išėjimai gali būti naudojami kaip impulsiniai išėjimai
arba reliniai išėjimai išoriniams prietaisams, kaip kontaktorius
ar aliarmo indikatorius (prijungtas per tarpinę relę) valdyti.
Montavimas
Instaliavus A serijos skaitiklį automatiškai atliekamas
instaliavimo testas, kuris indikuoja komutavimo klaidas, jei
tokios yra, ir suteikia joms klaidos kodą, procesas žymiai
palengvinantis montuotojui skaitiklio instaliavimą.
Patvirtinimai
A serijos skaitiklių tipo bandymai atitinka IEC, patikra ir
verifikavimas atitinka MID.
Papildomos integruoto laikmačio funkcijos
A serijos skaitikliai su integruotu laikmačiu nuotolinio
nuskaitymo pagalba komunikuoja papildomus tinklo
parametrus pagal laiką:
L
L
L
L
L
Ankstesnes vertes
Didžiausią paklausą
Įvykių žurnalo („event logq) registro įrašus
Apkrovos profilį
Suminius harmoninius iškraipymus THD.
Elektros energijos skaitikliai | 7
A41
Vienfazis skaitiklis
80A, 4 DIN moduliai, IR
2
2CMC484003F0001
Aprašymas
Tiesioginio jungimo elektros skaitiklis. Pirminė patikra ir atitiktis pgal MID. IEC patvirtinimas.
Multimetras. Aliarmo funkcija. Komunikacija: IR (M-Bus). Pasirenkama komunikacija: M-Bus,
RS485 Modbus, RS 485 (ABB) EQ Bus.
A41
Užsakymo specifikacija
Įtampa, V
Tikslumo
klasė
I/O
Komunikacija
Tipas
Užsakymo kodas
Kiekis
Svoris
vnt./dėž. 1 vnt.
Steel
Aktyvinė energija
57.7...288 V AC Class B (Cl. 1)
Impulsinis išėjimas -
A41 111 - 100 2CMA170554R1000
1
0.23
RS-485
A41 112 - 100 2CMA170500R1000
1
0.23
M-Bus
A41 113 - 100 2CMA100240R1000
1
0.23
A41 212 - 100 2CMA170501R1000
1
0.23
Bronze
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas.
57.7...288 V AC Class B (Cl. 1) Impulsinis išėjimas RS-485
Reaktyvinė Cl. 2
Silver
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus arba komunikaciją.
57.7...288 V AC Class B (Cl. 1) 2 išėjimai, 2 įėjimai Reaktyvinė Cl. 2
RS-485
M-Bus
A41 311 - 100 2CMA170502R1000
1
0.23
A41 312 - 100 2CMA170503R1000
1
0.23
A41 313 - 100 2CMA170504R1000
1
0.23
Gold
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus, komunikaciją arba
vidinį laikmatį, energijos suvartojimas pagal laiką, maksimalus ir minimalus energijos suvartojimas.
57.7...288 V AC Class B (Cl. 1) 2 išėjimai, 2 įėjimai RS-485
Reaktyvinė Cl. 2
M-Bus
A41 412 - 100 2CMA170505R1000
1
0.23
A41 413 - 100 2CMA170506R1000
1
0.23
Platinum
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus, komunikaciją arba
vidinį laikmatį, energijos suvartojimas pagal laiką, maksimalus ir minimalus energijos suvartojimas, išmanus apkrovos profilis,
harmonikos ir suminiai harmoniniai iškraipymai (THD).
57.7...288 V AC Class B (Cl. 1) 4 konfigūruojami RS-485
Reaktyvinė Cl. 2 I/O kanalai
M-Bus
A41 512 - 100 2CMA100237R1000
1
0.23
A41 513 - 100 2CMA170508R1000
1
0.23
70
45
89
93
97
Matmenys
43
58
65
8 | Elektros energijos skaitikliai
Užsakymo specifikacija
Įtampa, V
Tikslumo klasė
I/O
Komunikacija
Tipas
Užsakymo kodas
Kiekis
Svoris
vnt./dėž. 1 vnt.
Steel
Aktyvinė energija
3 x 57.7/100... Class B (Cl. 1)
288/500 V AC
Impulsinis išėjimas -
Class A (Cl. 2)
A43 111 - 100 2CMA170520R1000
1
0.44
RS-485
A43 112 - 100 2CMA100244R1000
1
0.44
M-Bus
A43 113 - 100 2CMA100245R1000
1
0.44
-
A43 121 - 100 2CMA170521R1000
1
0.44
Bronze
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas.
3 x 57.7/100... Class B (Cl. 1)
288/500 V AC Reaktyvinė Cl. 2
Impulsinis išėjimas -
A43 211 - 100 2CMA100012R1000
1
0.44
RS-485
A43 212 - 100 2CMA170522R1000
1
0.44
M-Bus
A43 213 - 100 2CMA170523R1000
1
0.44
Silver
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus arba komunikaciją.
3 x 57.7/100... Class B (Cl. 1)
288/500 V AC Reaktyvinė Cl. 2
2 išėjimai, 2 įėjimai -
A43 311 - 100 2CMA170524R1000
1
0.44
RS-485
A43 312 - 100 2CMA170525R1000
1
0.44
M-Bus
A43 313 - 100 2CMA170526R1000
1
0.44
Gold
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus, komunikaciją arba vidinį
laikmatį, energijos suvartojimas pagal laiką, maksimalus ir minimalus energijos suvartojimas.
3 x 57.7/100... Class B (Cl. 1)
288/500 V AC Reaktyvinė Cl. 2
2 išėjimai, 2 įėjimai RS-485
M-Bus
A43 412 - 100 2CMA170528R1000
1
0.44
A43 413 - 100 2CMA170529R1000
1
0.44
Platinum
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus, komunikaciją arba
vidinį laikmatį, energijos suvartojimas pagal laiką, maksimalus ir minimalus energijos suvartojimas, išmanus apkrovos profilis,
harmonikos ir suminiai harmoniniai iškraipymai (THD).
3 x57.7/100...
288/500 V AC
Class B (Cl. 1)
Reaktyvinė Cl. 2
4 konfigūruojami I/O kanalai
RS-485
M-Bus
A43 511 - 100 2CMA100143R1000
1
0.44
A43 512 - 100 2CMA170531R1000
1
0.44
A43 513 - 100 2CMA170532R1000
1
0.44
123
45
89
Matmenys
97
A43
Aprašymas
Tiesioginio jungimo elektros skaitiklis. Pirminė patikra ir atitiktis pgal MID. IEC patvirtinimas.
2-jų ir 3-jų elementų (grandinių) energijos apskaita. Multimetras. Aliarmo funkcija.
Komunikacija: IR (M-Bus). Pasirenkama komunikacija: M-Bus, RS485 Modbus, RS 485 (ABB)
EQ Bus.
93
2CMC484004F0001
A43
Trifazis skaitiklis
80A, 7 DIN moduliai, IR
43
58
65
Elektros energijos skaitikliai | 9
2
A44
Trifazis skaitiklis
6A, 7 DIN moduliai, IR
2CMC484006F0001
2
Aprašymas
Transformatorinio (CTVT) jungimo elektros skaitiklis. Pirminė patikra ir atitiktis pgal MID. IEC
patvirtinimas. 2-jų ir 3-jų elementų (grandinių) energijos apskaita. Multimetras. Aliarmo funkcija.
Komunikacija: IR (M-Bus). Pasirenkama komunikacija: M-Bus, RS485 Modbus, RS 485 (ABB)
EQ Bus.
A44
Užsakymo specifikacija
Įtampa, V
Tikslumo klasė
I/O
Komuni- Tipas
kacija
Užsakymo kodas
Kiekis
vnt./dėž.
Svoris
1 vnt.
Steel
Aktyvinė energija
3 x 57.7/100... Class B (Cl. 1)
288/500 V AC
Impulsinis išėjimas -
A44 111 - 100 2CMA170533R1000
1
0.35
RS-485
A44 112 - 100 2CMA100248R1000
1
0.35
M-Bus
A44 113 - 100 2CMA100249R1000
1
0.35
A44 211 - 100 2CMA100013R1000
1
0.35
RS-485
A44 212 - 100 2CMA170534R1000
1
0.35
M-Bus
A44 213 - 100 2CMA170535R1000
1
0.35
Bronze
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas.
3 x 57.7/100... Class B (Cl. 1)
288/500 V AC Reaktyvinė Cl. 2
Impulsinis išėjimas -
Silver
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus arba komunikaciją.
3 x 57.7/100... Class B (Cl. 1)
288/500 V AC Reactive Cl. 2
2 išėjimai, 2 įėjimai -
Class C (Cl. 0,5 S)
Reaktyvinė Cl. 2
A44 311 - 100 2CMA170536R1000
1
0.35
RS-485
A44 352 - 100 2CMA170537R1000
1
0.35
M-Bus
A44 353 - 100 2CMA170538R1000
1
0.35
Gold
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus, komunikaciją arba vidinį
laikmatį, energijos suvartojimas pagal laiką, maksimalus ir minimalus energijos suvartojimas.
3 x 57.7/100... Class C (Cl. 0,5 S) 2 išėjimai, 2 įėjimai RS-485
288/500 V AC Reaktyvinė Cl. 2
M-Bus
A44 452 - 100 2CMA170540R1000
1
0.35
A44 453 - 100 2CMA170541R1000
1
0.35
Platinum
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus, komunikaciją arba vidinį
laikmatį, energijos suvartojimas pagal laiką, maksimalus ir minimalus energijos suvartojimas, išmanus apkrovos profilis, harmonikos ir suminiai harmoniniai iškraipymai (THD).
3 x 57.7/100... Class C (Cl. 0,5 S) 4 konfigūruojami RS-485
288/500 V AC Reaktyvinė Cl. 2
I/O kanalai
M-Bus
A44 552 - 100 2CMA170545R1000
1
0.35
A44 553 - 100 2CMA170546R1000
1
0.35
45
89
97
123
93
Matmenys
43
58
65
10 | Elektros energijos skaitikliai
A serija
Jungimo schema
C
B
A
Gnybtai
2
= Gnybtų vieta skaitiklyje
A41
3 4
1
6
L
N
A42
1 2 3
A
L1
N
C
B
�
S1
S2
P1
P2
P1
A43
LŇNCKFŇLŇOCVCXKOQGNGOGPVŇITCPFKPô
3 4
1
6 7
9 10
12
9 10
12
L1
L2
L3
LŇNCKFŇLŇOCVCXKOQGNGOGPVŇITCPFKPô
3 4
1
A
6 7
L1
L2
L3
N
A44
C
LŇNCKFŇLŇOCVCXKOQGNGOGPVŇITCPFKPô
B
1 2 3
L1
L2
L3
7
LŇNCKFŇLŇOCVCXKOQGNGOGPVŇITCPFKPô
1 2 3 4
A
L1
L2
L3
N
11
9
11
1
1
1
9
6 7
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
Elektros energijos skaitikliai | 11
A serija
Įėjimai/išėjimai ir komunikacija
2
Įėjimai/išėjimai
B = Gnybtų vieta skaitiklyje puslapis - 9 psl.
2 išėjimai, 2 įėjimai
MQPHKIĿTWQLCOKĊôLKOCKKwôLKOCK
2
3
16
17
1
13
1
4
1
C
13
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
1
16
17
1
KwôLKOCU
1
13
N
N
N
1
Komunikacija
RS-485
C = Gnybtų vieta skaitiklyje puslapis - 9 psl.
M-Bus
A
B
C
37
36
35
12 | Elektros energijos skaitikliai
37
36
B serija
Aprašymas
3
B serijos EQ skaitikliai skirti vienfaziam ir trifaziam
matavimui. B serijos skaitikliai montuojami ant DIN
bėgelio ir tinkami statyti į paskirstymo skydus bei mažus
modulinius elektros energijos paskirstymo skydelius. B
serijos skaitikliai tinka ten, kur reikia patikimai apskaityti
elektros energiją, tačiau erdvė yra ribota.
Bendrieji ypatumai
B serijos skaitikliai yra universalūs skaitikliai daugeliui
pritaikymų ir instaliacijų. Skaitiklio meniu patogu naršyti naudojantis žemiau displėjaus esančiais mygtukais. Skaitiklio
nustatymams konfigūruoti reikia paspausti nustatymo („Setq)
mygtuką,kuris yra apsaugotas nuo nesankcionuoto naudojimo, kai skaitiklio priekyje esantis stiklinis gaubtelis yra
uždarytas ir užplombuotas. Skaitiklio vartojama galia yra itin
maža – mažiau 0,8 VA.
Komunikacija
B serijos skaitikliai palaiko nuotolinį duomenų surinkimą per
impulsinį išėjimą arba nuosekliu ryšiu. Impulsinis išėjimas yra
puslaidininkinė relė generuojanti impulsus proporcingai matuojamai energijai. Skaitikliai gali turėti ir integruotus nuoseklaus
ryšio interfeisus M-Bus ar Modbus RTU (RS-485)
magistralėms. Skaitiklius su RS-485 sąsaja galima konfigūruoti
ir ryšiui per naują EQ magistralę (EQ bus) su nauju tinkle
komutatoriumi (gateway) G13. Visi B serijos skaitikliai turi
infraraudonųjų spindulių sąsaja ryšiui su išoriniu nuoseklios
komunikacijos adapteriu (serial communication adapter, SCA),
pvz. KNX adapteriu.
Matavimo prietaiso režimas
B serijos skaitikliai gali indikuoti matuojamas vertes. Displėjuje
galima matyti daug elektrinių parametrų. Priklausomai nuo
skaitiklio versijos, galima gauti šiuos duomenis:
L aktyvioji galia,
Lpilnoji galia,
Lreaktyvioji galia,
Lsrovė,
Lįtampa,
Ldažnis
Lgalios koeficientas.
Įėjimai ir išėjimai
Standartinės konfiguracijos B serijos skaitikliai turi du įėjimus
ir du išėjimus. Įėjimus galima naudoti impulsams iš pvz.
vandens skaitiklio skaičiuoti arba išorinių prietaisų būsenoms
nuskaityti. Išėjimus galima naudoti kaip impulsinius arba
relinius išėjimus tokiems išoriniams prietaisams kaip
kontaktorius ar aliarmo indikatorius (prijungtas per išorinę relę)
valdyti.
Patvirtinimai ir aprobavimai
B serijos skaitikliai yra aprobuoto tipo pagal IEC, ir jie yra
aprobuoto bei patikrinto tipo pagal MID. MID yra Europos
Komisijos Matavimo prietaisų direktyva (Measuring
Instruments Directive) 2004/22/EC. MID tipo aprobavimas ir
patikra yra privalomi skaitikliams, naudojamiems komercinei
apskaitai Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje zonoje
(EEA). Tipo aprobavimas atliekamas pagal standartus, kurie
apima visus susijusius techninius skaitiklio aspektus. Tai
apima klimatines sąlygas, elektromagnetinį suderinamumą
(EMC), elektrinius reikalavimus, mechaninius reikalavimus ir
tikslumą.
Tarifai
Tarifai valdomi per įėjimus arba komunikaciją.
Elektros energijos skaitikliai | 13
B21
Vienfazis skaitiklis
65A, 2 DIN moduliai, IR
2CMC485003F0001
3
B21
Aprašymas
Tiesioginio jungimo elektros skaitiklis. Pirminė patikra ir atitiktis pgal MID. IEC patvirtinimas.
Multimetras. Aliarmo funkcija. Komunikacija: IR (M-Bus). Pasirenkama komunikacija: M-Bus,
RS485 Modbus, RS 485 (ABB) EQ Bus
Užsakymo specifikacija
Įtampa, V
Tikslumo
klasė
I/O
Komuni- Tipas
kacija
Užsakymo kodas
Kiekis
vnt./dėž.
Svoris
1 vnt.
1
0,14
Steel
Aktyvinė energija
1 x 230 V AC
Class B (Cl. 1) Impulsinis išėjimas -
B21 111 - 100 2CMA100149R1000
RS-485
B21 112 - 100 2CMA100150R1000
1
0,15
M-Bus
B21 113 - 100 2CMA100151R1000
1
0,15
B21 212 - 100 2CMA100152R1000
1
0,15
Bronze
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas.
1 x 230 V AC
Class B (Cl. 1) Impulsinis išėjimas RS-485
Reaktyvinė Cl. 2
Silver
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus arba komunikaciją.
1 x 230 V AC
Class B (Cl. 1) 2 išėjimai, 2 įėjimai Reaktyvinė Cl. 2
RS-485
M-Bus
B21 311 - 100 2CMA100154R1000
1
0,14
B21 312 - 100 2CMA100155R1000
1
0,15
B21 313 - 100 2CMA100156R1000
1
0,15
45
89
97
93
Matmenys
3
43
58
65
14 | Elektros energijos skaitikliai
Užsakymo specifikacija
Įtampa, V
Tikslumo klasė
I/O
Komuni- Tipas
kacija
Class B (Cl. 1)
Impulsinis išėjimas -
Užsakymo kodas
Kiekis
vnt./dėž.
Svoris
1 vnt.
1
0.31
Steel
Aktyvinė energija
3 x 230/400
V AC
B23 111 - 100 2CMA100163R1000
RS-485
B23 112 - 100 2CMA100164R1000
1
0.32
M-Bus
B23 113 - 100 2CMA100165R1000
1
0.33
B23 212 - 100 2CMA100166R1000
1
0.32
Bronze
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas.
3 x 230/400
V AC
Class B (Cl. 1)
Reaktyvinė Cl. 2
Impulsinis išėjimas RS-485
Silver
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus arba komunikaciją.
3 x 230/400
V AC
Class B (Cl. 1)
Reaktyvinė Cl. 2
2 išėjimai, 2 įėjimai -
B23 311 - 100 2CMA100168R1000
1
0.33
RS-485
B23 312 - 100 2CMA100169R1000
1
0.34
M-Bus
B23 313 - 100 2CMA100170R1000
1
0.35
45
93
Matmenys
89
B23
Aprašymas
Tiesioginio jungimo elektros skaitiklis. Pirminė patikra ir atitiktis pgal MID. IEC patvirtinimas.
2-jų ir 3-jų elementų (grandinių) energijos apskaita. Multimetras. Aliarmo funkcija. Komunikacija: IR (M-Bus). Pasirenkama komunikacija: M-Bus, RS485 Modbus, RS 485 (ABB) EQ Bus.
97
2CMC485001F0201
B23
Trifazis skaitiklis
65A, 4 DIN moduliai, IR
70
43
58
65
Elektros energijos skaitikliai | 15
3
B24
Trifazis skaitiklis
6A, 4 DIN moduliai, IR
2CMC485002F0001
3
Aprašymas
Transformatorinio (CTVT) jungimo elektros skaitiklis. Pirminė patikra ir atitiktis pgal MID. IEC
patvirtinimas. 2-jų ir 3-jų elementų (grandinių) energijos apskaita. Multimetras. Aliarmo funkcija.
Komunikacija: IR (M-Bus). Pasirenkama komunikacija: M-Bus, RS485 Modbus, RS 485 (ABB)
EQ Bus.
B24
Užsakymo specifikacija
Įtampa, V
Tikslumo klasė
I/O
Komuni- Tipas
kacija
Užsakymo kodas
Kiekis
vnt./dėž.
Svoris
1 vnt.
0.25
Steel
Aktyvinė energija
3 x 230/400 Class B (Cl. 1)
V AC
Impulsinis išėjimas -
B24 111 - 100 2CMA100177R1000
1
RS-485
B24 112 - 100 2CMA100178R1000
1
0.25
M-Bus
B24 113 - 100 2CMA100179R1000
1
0.27
B24 212 - 100 2CMA100180R1000
1
0.25
Bronze
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas.
3 x 230/400 Class B (Cl. 1)
V AC
Reaktyvinė Cl. 2
Impulsinis išėjimas RS-485
Silver
Aktyvinė ir reaktyvinė energija. Energijos importas ir eksportas. 1-4 Tarifai. Tarifų valdymas per įėjimus arba komunikaciją.
3 x 230/400 Class C (Cl. 0,5 S) 2 išėjimai, 2 įėjimai V AC
Reaktyvinė Cl. 2
RS-485
M-Bus
B24 351 - 100 2CMA100182R1000
1
0.27
B24 352 - 100 2CMA100183R1000
1
0.27
B24 353 - 100 2CMA100184R1000
1
0.29
45
89
93
97
Matmenys
70
43
58
65
16 | Elektros energijos skaitikliai
B serija
Jungimo schema
5
1
3
Gnybtai
1
Fazė (įėjimas)
3
Fazė (išėjimas)
5
Neutralė
B21
3
1
L
N
3
A ir B
B23
LŇNCKFŇLŇOCVCXKOQGNGOGPVŇITCPFKPô
11
1
4
3 4
1
7
1 4 7 Fazė (įėjimas)
3 6 9 Fazė (išėjimas)
6 7
9
11
9
11
L1
L2
L3
LŇNCKFŇLŇOCVCXKOQGNGOGPVŇITCPFKPô
11
A ir B
3
6
Neutralė
3 4
1
6 7
L1
L2
L3
N
9
B24
LŇNCKFŇLŇOCVCXKOQGNGOGPVŇITCPFKPô
1 2 3
1 2 4 5 7 8
1 4 7 Srovė (įėjimas)
2 5 8 Įtampa
A ir B
3
6
9
3 6 9
Srovė (išėjimas)
11
Neutralė
L1
L2
L3
7
9
11
9
11
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
LŇNCKFŇLŇOCVCXKOQGNGOGPVŇITCPFKPô
1 2 3 4
L1
L2
L3
N
1
6 7
1
1
Elektros energijos skaitikliai | 17
C serija
Aprašymas
4
ABB EQ C serijos skaitikliai yra tikrai kompaktiškas
skaitiklis vienfazės ir trifazės elektros energijos apskaitai.
C serijos skaitikliai yra montuojami ant DIN bėgelio ir yra
tinkami montuoti paskirstymo skyduose, mažuose moduliniuose elektros energijos paskirtymo skydeliuose.
Bendrieji ypatumai
Tik vieno DIN modulio C11 skystųjų kristalų (LCD) displėjus
atvaizduoja rodmenis dideliais skaitmenimis vertikaliai ir
mažais skaitmenimis horizontaliai. Trifazis – C13 energijos
skaitiklis užima 3 DIN modulius. Skaitiklių eksploatavimo
temperatūros diapazonas yra nuo - 25 iki + 75 laipsnių
Celsijaus. Skaitiklio parodymų pasirinkimas atliekamas
displėjaus apačioje esančiu mygtuku. Skaitiklio suvartojamas
galingumas yra 0,2 VA.
Matavimo prietaiso režimas
C11 skaitikliai palaiko matavimo verčių rodmenis. Galima gauti
šiuos duomenis:
L
L
L
L
Aktyviąją galią
Srovę
Įtampą
Galios koeficientą
18 | Elektros energijos skaitikliai
Išėjimai
C11 skaitiklis turi išėjimą, kuris gali būti naudojamas kaip
impulsinis išėjimas arba kaip aliarmo išėjimas. Aliarmo
parametras ir jo vertė konfiguruojami mygtuku. Išėjimas gali
būti naudojamas valdyti tokiems išoriniams prietaisams, kaip
kontaktorius ar aliarmo indikatorius (prijungtas per tarpinę
relę).
Patvirtinimai (atitiktys)
C serijos skaitikliaių tipo bandymai atitinka IEC ir MID.
MID yra 2004/22/EC Europos Komisijos Matavaimo Prietaisų
direktyva. Tipo patvirtinimas atitinka standartus ir apima visus
techninius skaitiklio aspektus: klimatines sąlygas, elektromagnetinį suderinamumą (electromagnetic compatibility
(EMC)), elektrinius ir mechaninius reikalavimus ir skaitiklio
tikslumą.
C skaitiklių MID (patvirtintos) versijos turi pirmines patikros
dokumentus pagal MID – matavimo prietausų direktyvos
priedą F.
C11 ir C13
Vienfazis ir trifazis energijos skaitiklis
40A
4
2CMC486001F0001
C11 aprašymas
Tiesioginio jungimo elektros skaitiklis. Aprobuotas pagal IEC. Aliarmo funkcija.
Opcija – skaitiklis aprobuotas ir patvirtintas pagal MID, 1 DIN modulis.
Užsakymo specifikacija
C11
Įtampa, V
Tikslumo klasė I/O
Komunikacija
Tipas
Užsakymo kodas
Kiekis
Svoris
Vnt./dėž. 1 vnt.
Steel
Aktyvinė energija
1 x 230 V AC Class B (Cl. 1)
Impulsinis išėjimas -
Class 1
C11 110 - 100*) 2CMA100014R1000
1
0.07
C11 110 - 300
1
0.07
2CMA170550R1000
*) MID aprobuotas
Įtampa, V
Tikslumo klasė I/O
Komuni- Tipas
kacija
Užsakymo kodas
Kiekis
Vnt./dėž.
Svoris
1 vnt.
C13 110 - 100*) 2CMA100191R1000
1
0.17
C13 110 - 300
1
0.17
Steel
Aktyvinė energija
3 x 230/400
V AC
Class B (Cl. 1)
Impulsinis išėjimas -
Class 1
-
2CMA100192R1000
*) MID aprobuotas
Matmenys
C11
C13
17,5
9
94
122
89
94
105
C13
Užsakymo specifikacija
111
2CMC486004F0001
C13 aprašymas
Tiesioginio jungimo elektros skaitiklis. IEC atitiktis. Trijų elementų (vatmetrų) matavimo principas
Aliarmo funkcija. Pasirinktinai: aprobuotas ir patvirtintas pagal MID. 3 DIN moduliai.
58
65
4
6
Elektros energijos skaitikliai | 19
C serija
Jungimo schema
4
1
3
Gnybtai
4
6
1
Fazė (įėjimas)
3
Fazė (išėjimas)
4 6 Neutralė
C11
1
3 4
6
1
3 4
6 7
L
N
A
1 4 7
C13
1 4 7 Fazė (įėjimas)
3 6 9 Fazė (išėjimas)
10 12
Neutralė
9 10
L1
L2
L3
N
A
3 6
10 12
9
Išėjimas
20
20 | Elektros energijos skaitikliai
A = Prašom žiurėti paveikslėlį kairėje puseje.
21
12
Komunikacija
Aprašymas
G13 - duomenų maršrutizatorius (Ethernet gateway)
žekliai palengvinantis nuotolinį tinklo energijos skaitiklių
duomenų surinkimą. „Ethernet” pusėje, komunikacija
vyksta per JSON (JavaScript Object Notation) - „ehernet”
pusėje. Maršrutizatoriuje integruotas web serveris
(webserver) užtikrina išsamią skaitiklių integruotų į nuotolinio duomenų surinkimo sistemą apžvalgą, o taip pat
leidžia konfiguruoti skaitiklių nustatomus ir surenkamus
parametrus. Aukšto lygio duomenų apsaugą užtikrina
duomenų šifravimas pasitelkus SSL
(Secure Sockets Layer).
Maršrutizatorius komunikuoja su EQ skaitikliais per „ABB EQ
bus” – komunikacijos protokolą pagrįsta IEC standartais
(DLMS/cosem). EQ bus jungiamas prie RS-485. Maršrutizatorius taip pat gali dirbti kaip M-Bus rėlė (M-bus mastrer) ir
rinkti ABB energijos skaitiklių, palaikančių M-bus komunikaciją, duomenis.
KNX skaitiklio „interface”: modulis ZS/S palaiko nuotolinį
ABB EQ A ir B serijos skaitiklių skaitiklio ir energijos duomenų
surinkimą.
5
Informacija, surinkta iš skaitiklių, paprastai naudojama energijos kaštų paskirstymui, energijos optimizavimui, vizualizavimui
ir elektrinių grandinių stebėjimui. Be to, kai kurias skaitiklio
funkcijas, tokias kaip tarifų perjungimas, galima valdyti per
KNX, priklausomai nuo skaitiklio tipo.
EQUMCKVKMNKCK
EQ
D
Ws
X
[
VC
RQ
TC
&'LTA/O&IN
MCTVQUUMCKVKMNKCK
X[
VC
R
QT
C
IR
/
B
Ws
+wQTKPôMQOWPKMCEKLC
Elektros energijos skaitikliai | 21
Komunikacija
2CMC489002F0001
5
Aprašymas
Gateway G13 100-000
Duomenų maršrutizavimas ir protokolų konvertavimas tarp sistemos ir skaitiklių
duomenų tinklo. Iki 32-jų skaitiklių vienam maršrutizatoriui.
Skaitiklių komunikacijos protokolai: EQ Bus per RS485, M-Bus, IR.
Sistemos pusės komunikacijos protokolas Ethernet su JSON.
Integruotas “webserveris” skaitiklių duomenų nuskaitymui ir skaitiklių valdymui.
G13
KNX nuoseklios komunikacijos modulis ZS/S1.1
ABB skaitiklių su IR (portu) duomenų surinkimui per KNX.
Taikomas ABB EQ A ir B serijos skaitikliams, DELTAplus, DELTAsingle ODIN ir ODINsingle
Užsakymo specifikacija
KNX
Įtampa, V
Aprašymas
100 - 240 V AC
Duomenų maršrutizatorius
Maitinamas per
šynolaidį (bus)
1)
KNX skaitiklio „interface” modulis
2)
Tipas
Užsakymo kodas
Kiekis
Vnt./ dėž.
Skoris
1 vnt.
G13 100-000
2CMA170552R1000
1
0.19
ZS/S1.1
2CDG110083R1000
1
0.07
1)
Del išsamios techninės informacijos prašome žiūrėti vartotojo instrukciją 2CMC489001M0201.
F2) del išsamios techninės prašome apsilankyti www.abb.com/knx svetainėje arba skaityti vartotojo instrukciją
2CDC500098C0201. Smart Home and Intelligent Building Control Product Range Overview 2013.
2)
4
9
93
107
G13 matmenys
70
42
6
<55OCVOGP[U
58
44
90
35.8
36
22 | Elektros energijos skaitikliai
45
63.4
ABB AB
5CNVQPKwMKŇI
.68KNPKWU
VGN
KPHQ"NVCDDEQO
www.abb.lt
©
%QR[TKIJV#$$#NNTKIJVUTGUGTXGF
5RGEKHKECVKQPUWDLGEVVQEJCPIGYKVJQWVPQVKEG
6JKU34EQFGKUNKPMGFVQQWTYGDUKVG
YYYCDDEQONQYXQNVCIG
;QWYKNNJCXGVQFQYPNQCFC34EQFGTGCFGT
CRRVQ[QWTRJQPGKPQTFGTVQWUGKV
6JKU34EQFGKUNKPMGFVQVJGNCVGUVXGTUKQP
QHQWTECVCNQIKP2&(HQTOCV
;QWYKNNJCXGVQFQYPNQCFC34EQFGTGCFGT
CRRVQ[QWTRJQPGKPQTFGTVQWUGKV
'NGMVTQUGPGTIKLQUUMCKVKMNKCK-CVCNQICU2KTOCUNGKFKOCU#$$7#$
Kontaktai
Similar pages