3EK4 IEC на польском языке

3EK4 Ograniczniki przepięć
średniego napięcia w obudowie silikonowej
Answers for energy.
Optymalne parametry urządzenia 3EK4
dzięki unikalnej konstrukcji Cage Design™
3EK4 – Rozmiary obudowy (IEC)
B
C
F
J
K
Główne zalety
2
■
Parametry
Bardzo dobre parametry elektryczne jak
również relacja parametrów mechanicznych
do masy ogranicznika 3EK4 wyznacza
całkowicie nowe standardy
■
Bezpieczeństwo
Sprawdzona konstrukcja Cage Design™
3EK4 charakteryzuje się wyjątkowymi
parametrami zapewniającymi wysoki
poziom bezpieczeństwa
■
Trwałość
Wysokiej jakości obudowa silikonowa
odlewana bezpośrednio, zapewnia
ogranicznikom przepięć 3EK4 ochronę
przed wyładowaniami niezupełnymi
oraz całkowitą ochronę przed wnikaniem
wilgoci, co pozwala uzyskać długie czasy
eksploatacji
M
R
Konstrukcja Cage Design™
urządzenia 3EK4
Sworzeń M12 ze stali nierdzewnej
Nakrętka, podkładka – nierdzewne
Zacisk standardowy – stal nierdzewna
Kołpak końcowy ze stali nierdzewnej
Oprawa końcowa
Obudowa silikonowa,
odlewana bezpośrednio
Warystor tlenkowy (MOV)
Trzpienie z tworzywa FRP*
Oprawa końcowa
Kołpak końcowy ze stali nierdzewnej
Nakrętka, podkładka – stal nierdzewna
Sworzeń M12 ze stali nierdzewnej
* FRP: Tworzywo sztuczne
wzmacniane włóknem
■
■
Wybór najlepszej ochrony
Ograniczniki przepięć 3EK4 firmy Siemens
to najlepszy wybór ochrony przeciwprzepięciowej w sieciach rozdzielczych średniego napięcia. Ich parametry znamionowe pozwalają na stosowanie przy
napięciach systemowych (Um) do 40,5 kV.
■
Doskonała konstrukcja
Najbardziej innowacyjną cechą
urządzeń 3EK4 jest konstrukcja
Cage Design™: Wstępnie obciążone
trzpienie wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem pozwalają uzyskać wysoką wytrzymałość
mechaniczną oraz optymalną relację
parametrów do masy. Na konstrukcję
Cage Design™ składa się również
bezpośrednio odlewana obudowa
z kauczuku silikonowego. Silikon jest
wulkanizowany bezpośrednio na
blokach warystora tlenkowego (MOV)
z wykorzystaniem wysokotemperaturowego i wysokociśnieniowego odlewania wtryskowego. Pozwala to skutecznie wyeliminować wyładowania
niezupełnych i wnikania wilgoci.
Wysoka jakość
Wysokiej jakości kauczuk silikonowy
odporny na działanie ultrafioletu posiada
właściwości hydrofobowe i odpycha
wodę wraz z wszelkimi zanieczyszczeniami. Jest on odporny na działanie
ozonu, wszystkich powszechnie stosowanych rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych oraz środków
czyszczących. Wynikiem tego jest
doskonała charakterystyka odporności
na zanieczyszczenia bez efektów starzenia. Dzięki temu ograniczniki 3EK4
idealnie nadają się do zastosowań w
każdym środowisku, włącznie z obszarami przemysłowymi, nadmorskimi i
pustynnymi. Wykorzystywane bloki
warystora tlenkowego (MOV) cechują
się bardzo dobrymi wartościami napięcia obniżonego dla udarów łączeniowych oraz piorunowych, zapewniając
ochronę transformatorów rozdzielczych. Dodatkowo nie wykazują one
efektu starzenia. Dzięki temu ograniczniki przepięć 3EK4 cechują się długą
żywotnością i zapewniają najniższe
koszty życia.
■
Doskonałe bezpieczeństwo
Firma Siemens wierzy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego właśnie użyto obudowy z kauczuku silikonowego, który jest ognioodporny i
samogasnący. Ponadto zmniejszono
do minimum zawartość materiałów
palnych w konstrukcji z włókna szklanego, dzięki czemu ryzyko pożaru
zostało zredukowane do absolutnego
minimum. Przeprowadzono również
wyczerpujące próby typu dla ograniczników przepięć 3EK4. Warto zauważyć,
że przeszły one z powodzeniem próbę
typu dla zwarcia, zgodnie z wydaniem
2.1 normy IEC 60099-4. W tej próbie
ogranicznik przepięć wykazał się bezpiecznym zachowaniem w realistycznych warunkach awarii, z wykorzystaniem tzw. metody przedusterkowej
(bez użycia bezpieczników topikowych).
Urządzenia 3EK4 zapewniają bezpieczeństwo personelu, społeczeństwa
oraz sieci.
3
Ograniczniki przepięć 3EK4 wg normy IEC 60099-4
Znamionowy prąd wyładowczy In
8/20 μs
10 kA
Klasa wyładowania linii (LDC)
1
Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc
28,8 kV
Napięcie znamionowe Ur
36 kV
Wytrzymałość na udary prądowe długotrwałe
2 ms
325 A
Uwalnianie ciśnienia wysokoprądowego
20 kA
Uwalnianie ciśnienia niskoprądowego
600 A
Graniczny prąd wyładowczy
4/10 μs
100 kA
Zalecane obciążenie długotrwałe SSL (Mstat)
175 Nm
Zalecane obciążenie krótkotrwałe SSL (Mdyn)
250 Nm
Zdolność pochłaniania energii (cieplna)
3,5 kJ/kVr
Tabela 1: Ogólne dane techniczne ogranicznika przepięć 3EK4
Najwyższe napięcie
ogranicznika
Um
Znamionowe napięcie
wytrzymywane udaru
piorunowego
Sieć z bezpośrednio
uziemionym
punktem neutralnym
Sieć z izolowanym
punktem neutralnym
Sieć z uziemieniem
impedancyjnym
punktu neutralnego
Sieć z uziemieniem
przez dławik
punktu neutralnego
[kV]
[kV]
2,75
30; 45; 60
3EK4 030-.C..
3EK4 060-.C..
3EK4 030-.C..
3EK4 060-.C..
3,6
20; 40
3EK4 030-.C..
3EK4 060-.C..
3EK4 030-.C..
3EK4 060-.C..
5,5
45; 60; 75
3EK4 060-.C..
3EK4 090-.C..
3EK4 060-.C..
3EK4 090-.C..
7,2
40; 60
3EK4 060-.C..
3EK4 090-.C..
3EK4 090-.C..
3EK4 090-.C..
8,25
60; 75; 95
3EK4 090-.C..
3EK4 120-.C..
3EK4 090-.C..
3EK4 120-.C..
12
60; 75; 95
3EK4 090-.C..
3EK4 150-.C..
3EK4 120-.C..
3EK4 150-.C..
15,5
75
3EK4 120-.C..
–
3EK4 150-.C..
–
15,5
85; 110
3EK4 120-.C..
3EK4 210-.C..
3EK4 150-.C..
3EK4 210-.C..
17,5
75
3EK4 150-.C..
–
3EK4 180-.C..
–
17,5
95
3EK4 150-.C..
3EK4 220-.C..
3EK4 180-.C..
3EK4 220-.C..
24
95
3EK4 210-.C..
–
3EK4 240-.C..
–
24
125; 145
3EK4 210-.C..
3EK4 300-.C..
3EK4 240-.C..
3EK4 300-.C..
25
125; 145
3EK4 210-.C..
3EK4 315-.C..
3EK4 250-.C..
3EK4 315-.C..
27
95
3EK4 210-.C..
–
3EK4 270-.C..
–
27
125
3EK4 210-.C..
–
3EK4 270-.C..
–
27
150
3EK4 210-.C..
3EK4 360-.C..
3EK4 270-.C..
3EK4 360-.C..
30
160
3EK4 240-.C..
–
3EK4 300-.C..
–
36
145
3EK4 300-.C..
–
3EK4 360-.C..
–
36
170
3EK4 300-.C..
–
3EK4 360-.C..
–
38
125
3EK4 300-.C..
–
–
–
38
150
3EK4 300-.C..
–
–
–
38
200
3EK4 300-.C..
–
–
–
40,5
190
3EK4 315-,C,,
–
–
–
Tabela 2: Typowe ograniczniki przepięć 3EK4 dla napięć systemowych wg normy IEC 60099-4
4
Napięcie na jednostkę [V/Ur]
1,25
Wstępne nagrzanie do 40 °C
Wstępne nagrzanie do 60 °C i obciążenie
jednym impulsem wysokoprądowym
(100 kA 4/10 μs) przed przepięciem (TOV)
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,1
1
10
100
Czas w sekundach
1000
Tabela 3: Charakterystyka napięcia częstotliwości sieciowej względem czasu (U-t)
Napięcie
znamionowe Ur
Napięcie
trwałej
pracy Uc
Nr katalogowy
Maksymalne wartości napięć obniżonych
przy prądach wyładowczych dla poniższych
udarów
8/20 µs
1 kA
[kV]
8/20 µs
5 kA
[kV]
8/20 µs
10 kA
[kV]
8/20 µs
20 kA
[kV]
Odstęp
iskrowy
Izolacja obudowy
30/60 µs
500 A
[kV]
[mm]
Napięcie wytrzymywane
impulsu wyładowania
atmosferycznego
1,2/50 μs
[kV]
Wysokość Szerokość
H
W
(rys. 1)
(rys. 1)
Droga
upływu
Ciężar
netto
Napięcie wytrzymywane
częstotliwości sieciowej
1min.,
na mokro
[kV]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kV]
[kV]
3
2,4
3EK4 030-1CB3
6,5
7,4
8,0
9,1
6,1
98
57
24
96
92
225
0,8
6
4,8
3EK4 060-1CB3
13,0
14,8
15,9
18,3
12,2
98
57
24
96
92
225
0,9
9
7,2
3EK4 090-1CC3
19,6
22,2
23,9
27,4
18,4
138
80
33
137
92
310
1,2
12
9,6
3EK4 120-1CC3
26,1
29,6
31,8
36,6
24,5
138
80
33
137
92
310
1,3
15
12,0
3EK4 150-1CF4
32,6
37,0
39,8
45,7
30,6
170
99
41
160
111
550
1,6
18
14,4
3EK4 180-1CJ4
39,1
44,4
47,7
54,9
36,7
212
123
51
204
111
690
2,0
21
16,8
3EK4 210-1CJ4
45,6
51,8
55,7
64,0
42,9
212
123
51
204
111
690
2,1
22
17,6
3EK4 220-1CJ4
47,8
54,2
58,3
67,0
44,9
212
123
51
204
111
690
2,1
24
19,2
3EK4 240-1CK4
52,2
59,1
63,6
73,1
49,0
242
140
58
234
111
820
2,3
25
20,0
3EK4 250-1CK4
54,3
61,6
66,3
76,2
51,0
242
140
58
234
111
820
2,3
27
21,6
3EK4 270-1CM4
58,7
66,5
71,6
82,3
55,1
278
161
67
270
111
960
2,7
30
24,0
3EK4 300-1CM4
65,2
73,9
79,5
91,4
61,2
278
161
67
270
111
960
2,8
31,5
25,2
3EK4 315-1CM4
68,4
77,6
83,5
96,0
64,3
278
161
67
270
111
960
2,8
33
26,4
3EK4 330-1CR4
71,7
81,3
87,5
101,0
67,3
330
191
79
320
111
1.200
3,2
36
28,8
3EK4 360-1CR4
78,2
88,7
95,4
110,0
73,5
330
191
79
320
111
1.200
3,3
Tabela 4: Numery katalogowe i dane techniczne 3EK4 (inne napięcia na żądanie)
5
Akcesoria do urządzeń 3EK4
Widoki trójwymiarowe najczęstszych opcji konstrukcyjnych
36
H*
36
M12
M12
Rysunek 2: Ogranicznik przepięć 3EK4 z akcesoriami P12, P31 oraz M81
W*
Rysunek 1: Wymiary ogólne ogranicznika przepięć 3EK4
* Patrz tabela 4
6
Rysunek 3: Ogranicznik przepięć 3EK4 z akcesorium P21
14,2
14,2
69,6
27
69,6
27
202
158,7
14
41
5
12,
Rysunek 5: Wspornik izolacyjny NEMA dla Ur > 15 kV
Kod zamówienia P12; 0,35 kg
156
Rysunek 6: Wspornik izolacyjny DIN dla Ur ≤ 15 kV
Kod zamówienia P22; 0,85 kg
17 26
50
17 26
14,5
12
50
5
12,
Rysunek 4: Wspornik izolacyjny NEMA dla Ur ≤ 15 kV
Kod zamówienia P12; 0,25 kg
152
14,5
91
91
20
20
108
12
14
44
41
44
200
Rysunek 7: Wspornik izolacyjny DIN dla Ur > 15 kV
Kod zamówienia P22; 1 kg
7
Akcesoria do urządzeń 3EK4
8
14,5
12
14
50
26
60
14
15
197
152
202
20
30
14
152
Rysunek 8: Wspornik metalowy DIN (galwanizowany w kąpieli gorącej)
Rysunek 9: Wspornik metalowy NEMA (galwanizowany w kąpieli gorącej),
Kod zamówienia P21; 0,6 kg
grubość 8 mm; Kod zamówienia P11; 0,6 kg
75
37
16
13
25
4
14
0
5
33
13
20
12,
227
20
254
Rysunek 10: Płyta mocująca
Kod zamówienia Q81; 1,6 kg
8
40
Rysunek 11: Wspornik typu L
Kod zamówienia M12; 0,1 kg
106
36
57
maks.
15
61
Rysunek 12: Kołpak zabezpieczający przed ptakami
Kod zamówienia M81; 42 g
lina
8…
lina
14 …
14
18
M12
Rysunek 13: Zacisk liniowy
Kod zamówienia M11; 0,1 kg
Rysunek 14: Odłącznik
Kod zamówienia P31; 0,1 kg
13,1
13,1
455
Rysunek 15: Izolowany przewód liniowy/uziemiający
Kod zamówienia R51; 0,1 kg; Przekrój przewodnika 16 mm2
9
Odstępy
a
a
b
Rysunek 16: Odstępy pomiędzy ogranicznikiem przepięć, a ziemią
Ur
kV
a (środek-środek)
mm
b (środek-ziemia)
mm
3
140
90
6
140
90
9
170
120
12
170
120
15
210
130
18
220
145
21
240
165
22
250
175
24
270
185
25
280
190
27
290
205
30
320
225
31,5
330
235
33
340
245
36
370
265
Tabela 5: Minimalne zalecane odległości
10
Informacje dot. zamawiania
Numer katalogowy wraz z akcesoriami
3
E
K
4
Do użycia we wnętrzach
3
E
K
4
Napięcie znamionowe w kV x 10
120
–
1
C
C
3
–Z
M81
P12
P31
120
–
–
Klasyfikacja, nominalny prąd wyładowczy
10 kA
1
Norma
IEC 60099-4 ze stykami typu C z gwintem metrycznym M12
C
Rozmiar obudowy, droga upływu
225 mm
B
310 mm
C
550 mm
F
690 mm
J
820 mm
K
960 mm
M
1200 mm
R
Kształt kloszy
Zmienny profil kloszy nr 1 (tylko dla obudów B i C)
3
Zmienny profil kloszy nr 2 (tylko dla obudów F, J, K, M i R)
4
Akcesoria*
Z
Styk liniowy
Zacisk liniowy
M11
Wspornik typu L
M12
Przewód liniowy, izolowany L = 455 mm
R51
M81
Kołpak zabezpieczający przed ptakami
Styk uziemienia
Wspornik metalowy NEMA (stalowy, galwanizowany w kąpieli gorącej)
P11
P12
Wspornik izolacyjny NEMA
Wspornik metalowy DIN (stalowy, galwanizowany w kąpieli gorącej)
P21
Wspornik izolacyjny DIN
P22
P31
Odłącznik
Przewód uziemienia, izolowany L = 455 mm
R51
Płyta mocująca do śrub rozmieszczonych na okręgu 200 – 254 mm
Q81
*Inne, dodatkowe części dostępne na zamówienie. Nie wszystkie kombinacje są możliwe.
Akcesoria standardowe
■
■
Styk liniowy: Sworzeń M12, zacisk standardowy, podkładka i nakrętka
Styk uziemienia: Sworzeń M12, podkładka i nakrętka
11
Wydanie i copyright © 2010:
Siemens AG
Energy Sector
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen, Niemcy
Siemens AG
Energy Sector
Power Transmission Division
High Voltage Products
Nonnendammallee 104
13629 Berlin, Niemcy
www.siemens.com/energy/arrester-download
Prosimy o kontakt:
Telefon: +49 30 386 33 222
Faks:
+49 30 386 26 721
E-mail: [email protected]
Power Transmission Division
Nr katalogowy: E50001-G630-A135-V1-5500
Wydrukowano w Niemczech
Dispo 30002, c4bs Nr 7457
TH 263-091281 PA 0110
Wydrukowano na papierze niebielonym chlorem.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Znaki handlowe wymienione w niniejszym dokumencie
są własnością Siemens AG, spółek z nią stowarzyszonych,
lub ich odpowiednich właścicieli.
Dokument może ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje zawarte w tym dokumencie obejmują ogólny
opis dostępnych opcji technicznych, które mogą nie
mieć zastosowania we wszystkich przypadkach.
Wymagane opcje techniczne powinny zostać określone
szczegółowo w umowie.
www.siemens.com/energy