Polonês

wany
o
k
i
f
y
t
r
e
C
z
zgodnie
9-4
IEC 6009
2006)
(
1
.
2
e
i
W ydan
Ogranicznik przepięć 3EL2 –
Doskonała ochrona do 550 kV
Lekki, świetny w działaniu
www.siemens.com/energy
Doskonałe właściwości.
Odporny na zużycie w każdym środowisku.
Nasz nowy ogranicznik przepięć jest wiodącym produktem
dzięki sposobie jego projektowania i konstrukcji. Obudowa
silikonowa formowana bezpośrednio na blokach z tlenku metalu (MO), jest wytrzymały na przepięcia oraz dostęp wilgoci
praktycznie we wszystkich warunkach fizycznych i środowiskowych.
Ogranicznik przepięć zapewnia doskonałą ochronę dla systemów
od 7.2 do 550 kV. Połączenie tych zalet z lekką budową klatkową
oraz dużą solidnością daje nam wyjątkowe, efektywne ekonomiczne rozwiązanie dla ograniczników stacji oraz ograniczników linii
przesyłowych. Ze względu na jego lekkość ogranicznik oznaczyliśmy typem 3EL2. Jest to kolejny doskonały produkt firmy Siemens.
Zalety 3EL
Nasze ograniczniki 3EL są wyposażone
w te same bloki z tlenku metalu (MO)
jak nasze ograniczniki serii 3EP i 3EQ
i charakteryzują się takim samym
doskonałym działaniem. Innowacyjna
konstrukcja klatkowa z zastosowaniem
silikonu oraz wzmacnianych włóknem
szklanym żywicznych prętów (FRP) jako
materiałów konstrukcyjnych daje wiele
dodatkowych zalet.
Konstrukcja klatkowa: duża
wytrzymałość mechaniczna
oraz bezpieczne działanie
przy przepięciu
Bloki z tlenku metalu 3EL są otoczone
są klatką naciągniętych żywicznych
prętów z włóknem szklanym (FRP).
Duża wytrzymałość naprężonych prętów
FRP jest wykorzystana do ściśnięcia
bloków MO w ograniczniku. W wyniku, czego ogranicznik 3EL2 posiada
jedną z największych wytrzymałości
mechanicznych z kompozytowych
ograniczników dostępnych na rynku.
Powstanie wysokiego ciśnienia w przypadku przepięcia lub zwarcia w ograniczniku (zdarzenie bardzo rzadkie) jest
niemożliwe, ponieważ bloki z tlenku
metalu nie są ściśnięte w zamkniętej
mechanicznie skorupie lub otoczone
twardym materiałem. Umożliwia to wydostawanie się łuku bezpośrednio przez
miękką silikonową obudowę z małym
prawdopodobieństwem, wypchnięcia
jakiejś części wewnętrznej, która
mogłaby uszkodzenie innego urządzenia
nawet, jeśli jest ono zainstalowane w
bliskiej odległości.
IEC 60099-4 wyd. 2.1
Nowa norma IEC 60099-4 Wyd. 2.1 obowiązująca od lipca
2006, określa nowe zasady prób zwarciowych dla ograniczników. Czy ogranicznik spełnia warunki dla „Typu A” lub „Typu B”
zależy od obecności i od objętości znajdującego się wewnątrz
gazu. Ograniczniki Typu A są zazwyczaj puste (np. w obudowie porcelanowej lub kompozytowej), natomiast ograniczniki
Typu B zawierają lub nie zawierają niewielkie ilości gazu,
zazwyczaj są one projektowane bez z membrany ciśnieniową
2
Długa żywotność
Silikon jest jedynym materiałem polimerowym, który utrzymuje swoje
hydrofobowe właściwości podczas
jego okresu żywotności. Inne materiały
polimeryczne mogą również posiadać
właściwości hydrofobowe, ale tracą tą
właściwość po krótkim okresie. Dodatkowo silikon zastosowany do naszego
ogranicznika 3EL jest materiałem niepalnym oraz samogaszącym i nie jest podatny na degradację oraz promienie ultrafioletowe. Gwarantuje to długą stabilność
materiału obudowy (w przeciwieństwie
do innych materiałów polimerycznych
takich jak np. EPDM). Odporność na
zużycie została udowodniona testem
na przyspieszone zużycie (1000/500 h
próba słonej mgły). Długa żywotność
3EL jest również zapewniona konstrukcją
klatkową: silikon jest bezpośrednio for-
(np. budowa klatkowa lub zwijana). Przeprowadzanie prób
ograniczników Typu B za pomocą wewnętrznego drutu topikowego nie jest już dozwolone.
Zamiast metody „spowodowanie uszkodzenia” podaje się prąd
zwarciowy. Zgodnie z nowym standardem nasze innowacyjne
ograniczniki budowy klatkowej – takie jak 3EL2 – są zakwalifikowane jako Typ B. Firma Siemens jest jedynym producentem
całego zakresu, który już teraz spełnia nowe wymogi ograniczników.
Doskonały materiał i konstrukcja powodem świetnego
współczynnika ceny do jakości …
… podczas transportu oraz instalacji
 niska waga, łatwość i elastyczność instalacji pod wszystkimi kątami montowania
 odporność na uszkodzenia powstające podczas transportu, instalacji lub wskutek czynników
zewnętrznych (np. aktów wandalizmu)
… podczas pracy
 bezpieczna praca podczas przeładowania oraz wysoka wytrzymałość mechaniczna dzięki konstrukcji klatkowej
 doskonała praca elektryczna
 długoterminowa hydrofobia obudowy silikonowej zapewnia najlepsze działanie nawet podczas
ekstremalnych warunków środowiskowych (przemysłowe/zanieczyszczone, przybrzeżne, pustynne)
 wydłużona droga upływu
 duża odporność ogniowa i właściwości samogaszące
… podczas całości okresu żywotności
 długi okres żywotności, brak dostępu wilgoci zawdzięczany silikonowi bezpośrednio formowanym na
blokach z tlenku metalu
mowanym na blokach z tlenku metalu
zapewniając pewną separację wszystkich
komponentów od pęcherzy i przerw
eliminując niniejszym możliwość powstania wyładowań niezupełnych lub dostęp
wilgoci.
Niewielki ciężar – łatwość i
elastyczność montażu
Dzięki zastosowaniu prętów FRP oraz silikonu jako materiałów do obudowy ograniczniki są lekkie, co z kolei umożliwia
łatwy transport oraz elastyczny montaż
we wszystkich pozycjach instalacyjnych
(np. poziomo, pionowo, zawieszone
na linii przesyłowej jako ogranicznik
linii przesyłowej). Wytrzymałość oraz
waga wsporników ograniczników może
ulec zmniejszeniu jak również potrzeba
ciężkiego sprzętu montażowego.
Klasa
Rozładowania
Linii
Obudowy 3EL są odporne na uszkodzenia podczas transportu, montażu, burz,
trzęsień ziemi lub aktów wandalizmu.
Silikon: najlepsze
rozwiązanie w zanieczyszczonym środowisku
Materiał sylikonowy zastosowany do
naszych ograniczników 3EL jest wysoko
hydrofobowy – woda i zanieczyszczenia
nie tworzą stałej powłoki przewodzącej
na powierzchni. Dlatego ryzyko powierzchniowych prądów jak również przeskoków ulega zmniejszeniu szczególnie w
zanieczyszczonym środowisku oraz w terenach nabrzeżnych. Długa droga upływu
ogranicznika 3EL (≥ 31 mm/kV) w jeszcze
większym stopniu polepsza działanie w
warunkach zanieczyszczonych.
Prąd długotrwały
wartość
maksymalna / A
 J ako ogranicznik stacji lub ogranicznik
linii przesyłowej do ochrony rozdzielnicy, transformatorów oraz innych
urządzeń w systemach wysokiego
napięcia do Um = 550 kV będącym
zabezpieczeniem odgromowym oraz
przed przepięciami łączeniowymi
 Dla wszystkich zastosowań ograniczników mających wysokie wymogi mechaniczne (do 4 kNm dynamiczne)
 Dla montażu we wszystkich pozycjach instalacyjnych np. zwisające z
konstrukcji stacji, instalacja pionowa,
zwisające z linii przesyłowych (jako
ogranicznik linii przesyłowej)
 Dla wszystkich zastosowań gdzie
jest wymagana mała waga oraz
wytrzymałość na kruszenie tego typu
ograniczniki są niezastąpione
Stojący lub zawieszony
Um 7.2
2
3
3
4
Zastosowanie:
12
24
36
52
72
123
145
170
245
Tylko zawieszony
300
362
420
550
850
1200
Zakres 3EL
3
Sprostamy każdym
waszym potrzebom.
Parametry Elektryczne.
Wartości maksymalne
3EL2
Napięcie znamionowe sieci Un
kV
270
270
Najwyższe napięcie robocze urządzeń Um
kV
300
300
420
550
Maksymalne napicie znamionowe Ur
kV
264
252
3601)
4202)
Maksymalny znamionowy prąd wyładowczy In
kA
10
10
10
20
2
3
3
4
Maksymalna klasa rozładowania linii
Maksymalna zdolność pochłaniania energii
380
500
kJ/kVr
8
8
10
10
Maksymalna wytrzymałość na udary prądowe długotrwałe
A
850
850
1200
1200
Znamionowy prąd zwarciowy
kA
65
65
65
65
kNm
4
4
4
4
Maksymalne dopuszczalne obciążenie mechaniczne
1)
Od Ur = 325 kV, tylko dla wiszących
2)
Od Ur = 301 kV, tylko dla wiszących
3)
MPSL according to IEL 60999-4
3)
Najwyższe
napięcie
robocze
urządzeń
Napięcie
znamionowa
udarowe
piorunowe
Napięcie
znamionowe
Um
kV
BIL min
kV
Ur
kV
Uc
kV
LD-CI
7,2
40
40
9
9
7,2
7,2
2
3
40
9
7,2
60
60
9
9
12
17,5
4
Napięcie
Klasa
Wytrzymałość
pracy trwałej rozładowanie na udary prądolinii
we długotrwałe
2 ms
Maksymalne napięcie obniżone przy
następujących prądach wyładowczych
A
8/20 ms
5 kA
kV
8/20 ms
10 kA
kV
8/20 ms
20 kA
kV
30/60 ms
0,5 kA
kV
30/60 ms
1 kA
kV
30/60 ms
2 kA
kV
850
850
19,5
20,3
20,7
21,6
23,0
24,0
16,6
17,3
17,0
17,7
17,8
18,6
3
1200
19,1
20,3
22,3
16,4
16,8
17,7
7,2
7,2
2
3
850
850
19,5
20,3
20,7
21,6
23,0
24,0
16,6
17,3
17,0
17,7
17,8
18,6
60
9
7,2
3
1200
19,1
20,3
22,3
16,4
16,8
17,7
60
15
12,0
2
850
32,4
34,5
38,3
27,6
28,3
29,7
60
15
12,0
3
850
33,8
36,0
40,0
28,8
29,5
31,0
60
15
12,0
3
1200
31,8
33,8
37,2
27,4
28,1
29,4
60
15
12,0
4
1200
32,4
34,5
38,0
27,9
28,6
30,0
75
75
15
15
12,0
12,0
2
3
850
850
32,4
33,8
34,5
36,0
38,3
40,0
27,6
28,8
28,3
29,5
29,7
31,0
75
15
12,0
3
1200
31,8
33,8
37,2
27,4
28,1
29,4
75
15
12,0
4
1200
32,4
34,5
38,0
27,9
18,6
30,0
75
18
14,4
2
850
38,9
41,4
46,0
33,1
33,9
35,6
75
18
14,4
3
850
40,6
43,2
48,0
34,6
35,4
37,2
75
18
14,4
3
1200
38,1
40,5
44,6
32,8
33,6
35,2
75
18
14,4
4
1200
38,9
41,4
45,5
33,5
34,4
36,0
95
24
19,2
2
850
51,9
55,2
61,3
44,2
45,3
47,5
95
24
19,2
3
850
54,1
57,6
63,9
46,1
47,2
49,5
75
24
19,2
3
1200
50,8
54,0
59,4
43,7
44,8
47,0
95
24
19,2
4
1200
51,9
55,2
60,7
44,7
45,8
48,0
Charakterystyka współczynnika wytrzymałości na przepięcie chwilowe w funkcji czasu (TOV)
Typ ogranicznika
Wysokość Liczba
[H]
członów
ogranicznika
Izolator
Droga
upływu
Maksymalne
obciążenie
dynamiczne
głowicy
ogranicznika
Średnica
pierścienia
sterującego
[D]
Masa
Wykres
współczynnika
wytrzymałości
na przepięcie
chwilowe
Rysunek
Napięcie wytrzymywane Napięcie wytrzymywane
udarowe piorunowe o częstotliwości sieciowej
mm
1.2/50 ms
kV
1 min, na mokro
kV
mm
N
mm
kg
3EL2 009 - 2 P C 2 1 - 4 xxx
3EL2 009 - 2 P C 3 1 - 4 xxx
482
482
1
1
235
235
109
109
1500
1500
8300
8300
-
11,8
11,8
2
1
21
21
3EL2 009 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
11,9
2
21
3EL2 009 - 2 P C 2 1 - 4 xxx
3EL2 009 - 2 P C 3 1 - 4 xxx
482
482
1
1
235
235
109
109
1500
1500
8300
8300
-
11,8
11,8
2
1
21
21
3EL2 009 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
11,9
2
21
3EL2 015 - 2 P C 2 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,1
2
21
3EL2 015 - 2 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,2
1
21
3EL2 015 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,3
2
21
3EL2 015 - 3 P C 4 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,4
1
21
3EL2 015 - 2 P C 2 1 - 4 xxx
3EL2 015 - 2 P C 3 1 - 4 xxx
482
482
1
1
235
235
109
109
1500
1500
8300
8300
-
12,1
12,2
2
1
21
21
3EL2 015 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,3
2
21
3EL2 015 - 3 P C 4 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,4
1
21
3EL2 018 - 2 P C 2 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,4
2
21
3EL2 018 - 2 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,4
1
21
3EL2 018 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,5
2
21
3EL2 018 - 3 P C 4 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,6
1
21
3EL2 024 - 2 P C 2 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,7
2
21
3EL2 024 - 2 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,7
1
21
3EL2 024 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,9
2
21
3EL2 024 - 3 P C 4 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
13,1
1
21
5
Najwyższe
napięcie
robocze
urządzeń
Napięcie
pracy trwałej
Klasa
Wytrzymałość
rozładowanie na udary prądolinii
we długotrwałe
2 ms
A
8/20 ms
10 kA
kV
8/20 ms
20 kA
kV
30/60 ms
0,5 kA
kV
30/60 ms
1 kA
kV
30/60 ms
2 kA
kV
2
3
850
850
45,4
47,4
48,3
50,4
53,6
55,9
38,6
40,3
39,6
41,3
41,5
43,3
16,8
3
1200
44,5
47,3
52,0
38,3
39,3
41,2
16,8
4
1200
47,4
50,4
55,4
40,8
41,8
43,8
30
24,0
2
850
64,9
69,0
76,6
55,2
56,6
59,3
125
30
24,0
3
850
67,7
72,0
79,9
57,6
59,0
61,9
125
30
24,0
3
1200
63,5
67,5
74,3
54,7
56,0
58,7
125
30
24,0
4
1200
67,7
72,0
79,2
58,3
59,8
62,6
145
145
30
30
24,0
24,0
2
3
850
850
64,9
67,7
69,0
72,0
76,6
79,9
55,2
57,6
56,6
59,0
59,3
61,9
145
30
24,0
3
1200
63,5
67,5
74,3
54,7
56,0
58,7
145
30
24,0
4
1200
67,7
72,0
79,2
58,3
59,8
62,6
170
45
36,0
2
850
97,3
104
115
82,8
84,9
89,0
170
45
36,0
3
850
102
108
120
86,4
88,6
92,9
170
45
36,0
3
1200
95,2
101
111
82,1
84,1
88,1
170
45
36,0
4
1200
102
108
119
87,5
89,6
94,0
250
250
42
42
33,6
33,6
2
3
850
850
90,8
94,8
96,6
101
107
112
77,3
80,6
79,2
82,7
83,1
86,7
250
42
33,6
3
1200
88,8
94,5
104
76,5
78,4
82,2
250
42
33,6
4
1200
94,8
101
111
81,6
83,7
87,7
325
325
54
54
43,2
43,2
2
3
850
850
117
122
124
130
138
144
99,4
104
102
106
107
112
325
54
43,2
3
1200
114
122
134
98,4
101
106
325
54
43,2
4
1200
122
130
143
105
108
113
325
60
48
2
850
130
138
153
110
113
119
325
60
48
3
850
135
144
160
115
118
124
325
60
48
3
1200
127
135
149
109
112
118
325
60
48
4
1200
135
144
158
117
120
125
325
66
53
2
850
143
152
169
121
125
131
325
66
53
3
850
149
158
176
127
130
136
325
66
53
3
1200
140
149
163
120
123
129
325
66
53
4
1200
149
158
174
128
132
138
325
72
58
2
850
156
166
184
133
136
142
325
72
58
3
850
162
173
192
138
142
149
325
72
58
3
1200
152
162
178
131
135
141
325
72
58
4
1200
162
173
190
140
143
150
450
450
96
96
77
77
2
3
850
850
208
217
221
230
245
256
177
184
181
189
190
198
450
96
77
3
1200
203
216
238
175
179
188
450
96
77
4
1200
217
230
253
187
191
200
450
102
81
2
850
221
235
260
188
192
202
450
102
81
3
850
230
245
272
196
201
211
450
102
81
3
1200
216
230
253
186
191
200
450
102
81
4
1200
230
245
269
198
203
213
450
108
86
2
850
234
248
276
199
204
214
450
108
86
3
850
244
259
288
207
213
223
450
108
86
3
1200
228
243
267
197
202
211
450
108
86
4
1200
244
259
285
210
215
226
BIL min
kV
Ur
kV
Uc
kV
LD-CI
24
95
95
21
21
16,8
16,8
95
21
95
21
125
52
72,5
123
Maksymalne napięcie obniżone przy
następujących prądach wyładowczych
8/20 ms
5 kA
kV
Um
kV
36
6
Napięcie
Napięcie
znamionowa znamionowe
udarowe piorunowe
Typ ogranicznika
Wysokość
[H]
Liczba
członów
ogranicznika
mm
Izolator
Droga
upływu
Maksymalne
obciążenie
dynamiczne
głowicy
ogranicznika
Średnica
pierścienia
sterującego
[D]
Masa
Napięcie
wytrzymywane
udarowe piorunowe
Napięcie
wytrzymywane
o częstotliwości
sieciowej
1.2/50 ms
kV
1 min, na mokro
kV
mm
N
mm
kg
Wykres
współczynnika
wytrzymałości
na przepięcie
chwilowe
Rysunek
3EL2 021 - 2 P C 2 1 - 4 xxx
3EL2 021 - 2 P C 3 1 - 4 xxx
482
482
1
1
235
235
109
109
1500
1500
8300
8300
-
12,5
12,6
2
1
21
21
3EL2 021 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,7
2
21
3EL2 021 - 3 P C 4 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
12,8
1
21
3EL2 030 - 2 P C 2 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
13,1
2
21
3EL2 030 - 2 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
13,1
1
21
3EL2 030 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
13,3
2
21
3EL2 030 - 3 P C 4 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
13,5
1
21
3EL2 030 - 2 P C 2 1 - 4 xxx
3EL2 030 - 2 P C 3 1 - 4 xxx
482
482
1
1
235
235
109
109
1500
1500
8300
8300
-
13,1
13,1
2
1
21
21
3EL2 030 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
13,3
2
21
3EL2 030 - 3 P C 4 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
13,5
1
21
3EL2 045 - 2 P F 2 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
17,8
2
21
3EL2 045 - 2 P F 3 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
17,8
1
21
3EL2 045 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
13,3
2
21
3EL2 045 - 3 P F 4 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
18,0
1
21
3EL2 042 - 2 P F 2 1 - 4 xxx
3EL2 042 - 2 P F 3 1 - 4 xxx
705
705
1
1
365
365
170
170
2390
2390
5700
5700
-
17,5
17,7
2
1
21
21
3EL2 042 - 3 P C 3 1 - 4 xxx
482
1
235
109
1500
8300
-
14,2
2
21
3EL2 042 - 3 P F 4 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
17,8
1
21
3EL2 054 - 2 P F 2 1 - 4 xxx
3EL2 054 - 2 P F 3 1 - 4 xxx
705
705
1
1
365
365
170
170
2390
2390
5700
5700
-
18,2
18,4
2
1
21
21
3EL2 054 - 3 P F 3 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
18,7
2
21
3EL2 054 - 3 P F 4 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
18,6
1
21
3EL2 060 - 2 P F 2 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
18,5
2
21
3EL2 060 - 2 P F 3 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
18,7
1
21
3EL2 060 - 3 P F 3 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
19,0
2
21
3EL2 060 - 3 P F 4 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
19,0
1
21
3EL2 066 - 2 P J 2 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
25,1
2
21
3EL2 066 - 2 P J 3 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
25,1
1
21
3EL2 066 - 3 P F 3 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
19,2
2
21
3EL2 066 - 3 P F 4 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
19,4
1
21
3EL2 072 - 2 P J 2 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
25,4
2
21
3EL2 072 - 2 P J 3 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
25,4
1
21
3EL2 072 - 3 P F 3 1 - 4 xxx
705
1
365
170
2390
5700
-
19,6
2
21
3EL2 072 - 3 P J 4 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
25,8
1
21
3EL2 096 - 2 P J 2 1 - 4 xxx
3EL2 096 - 2 P J 3 1 - 4 xxx
1062
1062
1
1
571
571
266
266
3820
3820
3800
3800
-
26,8
27,1
2
1
21
21
3EL2 096 - 3 P J 3 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
27,3
2
21
3EL2 096 - 3 P J 4 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
27,5
1
21
3EL2 102 - 2 P J 2 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
27,1
2
21
3EL2 102 - 2 P J 3 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
27,4
1
21
3EL2 102 - 3 P J 3 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
27,7
2
21
3EL2 102 - 3 P J 4 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
27,9
1
21
3EL2 108 - 2 P J 2 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
27,5
2
21
3EL2 108 - 2 P M 3 1 - 4 xxx
1240
1
676
355
4540
3800
-
30,8
1
21
3EL2 108 - 3 P J 3 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3200
-
28,0
2
21
3EL2 108 - 3 P J 4 1 - 4 xxx
1062
1
571
266
3820
3800
-
28,3
1
21
7
Najwyższe
napięcie
robocze
urządzeń
Napięcie
pracy trwałej
Klasa
Wytrzymałość
rozładowanie na udary prądolinii
we długotrwałe
2 ms
A
8/20 ms
10 kA
kV
8/20 ms
20 kA
kV
30/60 ms
0,5 kA
kV
30/60 ms
1 kA
kV
30/60 ms
2 kA
kV
850
850
259
271
276
288
306
320
221
230
226
236
237
248
3
1200
254
270
297
219
224
235
4
1200
271
288
317
233
239
251
106
2
850
285
304
337
243
249
261
132
106
3
850
298
317
352
253
260
272
550
132
106
3
1200
279
297
327
241
247
258
550
132
106
4
1200
298
317
349
257
263
276
550
144
115
2
850
311
331
368
265
272
285
550
144
115
3
850
325
346
384
277
283
297
550
144
115
3
1200
305
324
356
262
269
282
550
144
115
4
1200
325
346
380
280
287
301
650
650
138
138
110
110
2
3
850
850
298
311
317
331
352
368
254
265
260
272
273
285
650
138
110
3
1200
292
311
342
252
258
270
650
138
110
4
1200
311
331
364
268
275
288
650
144
115
2
850
311
331
368
265
272
285
650
144
115
3
850
325
346
384
277
283
297
650
144
115
3
1200
305
324
356
262
269
282
650
144
115
4
1200
325
346
380
280
287
301
650
150
120
2
850
324
345
383
276
283
297
650
156
125
3
850
352
374
416
300
307
322
650
156
125
3
1200
330
351
386
284
291
305
650
156
125
4
1200
352
374
412
303
311
326
850
850
192
192
154
154
2
3
850
850
415
433
442
461
490
512
353
369
362
378
380
396
850
192
154
3
1200
406
432
475
350
359
376
850
192
154
4
1200
433
461
507
373
383
401
850
198
158
2
850
428
455
506
364
373
392
850
198
158
3
850
447
475
528
380
390
409
850
198
158
3
1200
419
446
490
361
370
388
850
198
158
4
1200
447
475
523
385
394
413
850
228
182
2
850
493
524
582
420
430
451
850
228
182
3
850
514
547
607
438
449
471
850
228
182
3
1200
482
513
564
416
426
446
850
228
182
4
1200
514
547
602
443
454
476
850
850
228
228
182
182
2
3
850
850
493
514
524
547
582
607
420
438
430
449
451
471
850
228
182
3
1200
482
513
564
416
426
446
850
228
182
4
1200
514
547
602
443
454
476
850
240
192
2
850
519
552
613
442
453
475
850
240
192
3
850
541
576
639
461
472
495
850
240
192
3
1200
508
540
594
437
448
470
850
240
192
4
1200
541
576
634
467
478
501
950
950
276
276
221
221
3
4
1200
1200
584
623
621
662
683
729
503
537
515
550
540
576
BIL min
kV
Ur
kV
Uc
kV
LD-CI
145
550
550
120
120
96
96
2
3
550
120
96
550
120
96
550
132
550
245
300
362
420
550
Maksymalne napięcie obniżone przy
następujących prądach wyładowczych
8/20 ms
5 kA
kV
Um
kV
170
8
Napięcie
Napięcie
znamionowa znamionowe
udarowe piorunowe
950
288
230
3
1200
609
648
713
525
538
564
1050
288
230
4
1200
650
691
760
560
574
601
1175
1175
336
336
269
269
3
3
850
1200
766
711
806
756
887
832
653
612
669
628
702
658
1175
336
269
4
1200
758
806
887
653
669
702
1300
360
288
3
850
812
864
950
700
717
752
1175
360
288
3
1200
761
810
891
656
672
705
1300
360
288
4
1200
812
864
950
700
717
752
1425
420
336
4
1200
948
1008
1109
817
837
877
Typ ogranicznika
Wysokość
[H]
Liczba
członów
ogranicznika
mm
1)
Izolator
Droga
upływu
Napięcie
wytrzymywane
udarowe piorunowe 1)
Napięcie
wytrzymywane
o częstotliwości
sieciowej 1)
1.2/50 ms
kV
1 min, na mokro
kV
Maksymalne
obciążenie
dynamiczne
głowicy
ogranicznika
Średnica
pierścienia
sterującego
[D]
Masa
Wykres
współczynnika
wytrzymałości
na przepięcie
chwilowe
Rysunek
mm
N
mm
kg
3EL2 120 - 2 P M 2 1 - 4 xxx
3EL2 120 - 2 P M 3 1 - 4 xxx
1240
1240
1
1
676
676
315
315
4540
4540
2300
2300
-
31,1
31,5
2
1
21
21
3EL2 120 - 3 P M 3 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
28,8
2
21
3EL2 120 - 3 P M 4 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
29,0
1
21
3EL2 132 - 2 P M 2 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
3200
-
31,8
2
21
3EL2 132 - 2 P P 3 2 - 4 xxx
1544
2
806
375
5320
1800
-
40,5
1
22
3EL2 132 - 3 P M 3 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
29,6
2
21
3EL2 132 - 3 P M 4 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
33,1
1
21
3EL2 144 - 2 P P 2 2 - 4 xxx
1544
2
806
375
5320
1800
-
40,8
2
22
3EL2 144 - 2 P Q 3 2 - 4 xxx
1767
2
936
436
6210
1600
-
44,9
1
22
3EL2 144 - 3 P M 3 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
33,2
2
21
3EL2 144 - 3 P M 4 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
33,9
1
21
3EL2 138 - 2 P P 2 1 - 4 xxx
3EL2 138 - 2 P Q 3 1 - 4 xxx
1544
1767
1
1
806
936
375
486
5320
6210
1800
1600
-
40,5
44,6
2
1
21
21
3EL2 138 - 3 P M 3 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
32,8
2
21
3EL2 138 - 3 P M 4 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
33,5
1
21
3EL2 144 - 2 P P 2 2 - 4 xxx
1544
2
806
375
5320
1800
-
40,8
2
22
3EL2 144 - 2 P Q 3 2 - 4 xxx
1767
2
936
486
6210
1600
-
44,9
1
22
3EL2 144 - 3 P M 3 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
33,2
2
21
3EL2 144 - 3 P M 4 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
33,9
1
21
3EL2 150 - 2 P Q 2 2 - 4 xxx
1767
2
936
486
6210
1600
-
45,0
2
22
3EL2 156 - 2 P Q 3 2 - 4 xxx
1767
2
936
486
6210
1600
-
45,8
1
22
3EL2 156 - 3 P M 3 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
33,6
2
21
3EL2 156 - 3 P M 4 1 - 4 xxx
1240
1
676
315
4540
2300
-
34,3
1
21
3EL2 192 - 2 P J 2 2 - 4 xxx
3EL2 192 - 2 P J 3 2 - 4 xxx
2124
2124
2
2
1142
1142
532
532
7640
7640
1300
1300
800
800
56,9
57,5
2
1
23
23
3EL2 192 - 3 P Q 3 2 - 4 xxx
1767
2
936
436
6210
1600
-
49,0
2
22
3EL2 192 - 3 P Q 4 2 - 4 xxx
1767
2
936
436
6210
1600
-
48,8
1
22
3EL2 198 - 2 P J 2 2 - 4 xxx
2124
2
1142
532
7640
1300
800
57,3
2
23
3EL2 198 - 2 P J 3 2 - 4 xxx
2124
2
1142
532
7640
1300
800
57,9
1
23
3EL2 198 - 3 P Q 3 2 - 4 xxx
1767
2
936
436
6210
1600
-
49,4
2
22
3EL2 198 - 3 P J 4 2 - 4 xxx
2124
2
1142
532
7640
1300
800
58,7
1
23
3EL2 228 - 2 P W 2 2 - 4 xxx
2302
2
1247
581
8360
1200
800
61,9
2
23
3EL2 228 - 2 P W 3 2 - 4 xxx
2302
2
1247
581
8360
1200
800
62,5
1
23
3EL2 228 - 3 P J 3 2 - 4 xxx
2124
2
1142
532
7640
1300
800
60,2
2
23
3EL2 228 - 3 P J 4 2 - 4 xxx
2124
2
1142
532
7640
1300
800
60,6
1
23
3EL2 228 - 2 P W 2 2 - 4 xxx
3EL2 228 - 2 P W 3 2 - 4 xxx
2302
2302
2
2
1247
1247
581
581
8360
8360
1200
1200
800
800
61,9
62,5
2
1
23
23
3EL2 228 - 3 P J 3 2 - 4 xxx
2124
2
1142
848
7640
1300
800
60,2
2
23
3EL2 228 - 3 P J 4 2 - 4 xxx
2124
2
1142
848
7640
1300
800
60,6
1
23
3EL2 240 - 2 P W 2 2 - 4 xxx
2302
2
1247
581
8360
1200
800
62,6
2
23
3EL2 240 - 2 P M 3 2 - 4 xxx
2480
2
1352
629
9080
1100
800
66,2
1
23
3EL2 240 - 3 P J 3 2 - 4 xxx
2124
2
1142
848
7640
1300
800
60,9
2
23
3EL2 240 - 3 P J 4 2 - 4 xxx
2124
2
1142
848
7640
1300
800
61,4
1
23
3EL2 276 - 3 P W 3 2 - 4 xxx
3EL2 276 - 3 P W 4 2 - 4 xxx
2302
2302
2
2
1247
1247
581
581
8360
8360
1200
1200
800
800
66,1
67,0
2
1
23
23
3EL2 288 - 3 P W 3 2 - 4 xxx
2302
2
1247
581
8360
1200
800
66,9
2
23
3EL2 288 - 3 P M 4 2 - 4 xxx
2480
2
1352
629
9080
1100
800
71,1
1
23
3EL2 336 - 2 L M 3 3 - 4 xxx
3EL2 336 - 3 L X 3 3 - 4 xxx
3720
2829
3
3
2028
1507
945
702
13620
10030
1070
1410
800
800
96,8
88,0
1
2
24
24
3EL2 336 - 3 L J 4 3 - 4 xxx
3186
3
1713
798
11460
1250
800
88,9
1
24
3EL2 360 - 2 L M 3 3 - 4 xxx
3720
3
2028
945
13620
1070
800
96,8
1
24
3EL2 360 - 3 L J 3 3 - 4 xxx
3186
3
1713
798
11460
1250
800
89,7
2
24
3EL2 360 - 3 L J 4 3 - 4 xxx
3186
3
1713
798
11460
1250
800
90,4
1
24
3EL2 420 - 3 L M 4 3 - 4 xxx
3720
3
2028
945
13620
1070
800
104,2
1
24
Zgodnie z normą IEC 60099-4 wartości mierzone są dla indywidualnych izolatorów
9
Zawsze właściwy typ obudowy.
3EL2
Rysunek 21
Rysunek 22
Rysunek 23
Rysunek 24
Tylko dla ograniczników wiszących
Zaciski przyłączeniowe
100
100
50
44,5
25
28
Ø14 (4x)
3EL2xxx-xxxxx-xAxx
Metalowa płytka
(przyłączenie
bezpośrednie)
10
3EL2xxx-xxxxx-xDxx
Zacisk sworzniowy
3EL2xxx-xxxxx-xKxx
Zacisk płaski DIN
Ø14 (4x)
3EL2xxx-xxxxx-xNxx
Zacisk płaski NEMA
114
44,5
114
80
50
28
25
Ø30
Urządzenia kontrolne ograniczników przepięć
Poniższe urządzenia kontrolne mogą być podłączone
do wszystkich ograniczników pokazanych w tym katalogu
Wskaźnik stanu ogranicznika
Wskaźnik pokazuje obecny stan
ogranicznika. Prostota odczytu sygnalizacji podobnie jak sygnalizacja
świetlna drogowa. Zasada działania
opiera się na pomiarze trzeciej harmonicznej prądu upływu.
Oznaczenie typu: 3EX5070
Kontroler iskiernikowy
Służy do oszacowania wartości i
biegunowości prądu udarowego w
przypadku zadziałania ogranicznika,
oraz do zliczenia ilości zadziałań.
Oznaczenie typu: 3EX6040
1. Licznik zadziałań
2. Licznik zadziałań z
miernikiem prądu upływu
Licznik zadziałań
1. Licznik zadziałań
Oznaczenie typu: 3EX5030
2. Licznik zadziałań z miernikiem
prądu upływu
Oznaczenie typu: 3EX5050
3. Licznik zadziałań z miernikiem
prądu upływu i wskaźnikiem
odległościowym
3. Licznik zadziałań z miernikiem prądu
upływu i wskaźnikiem odległościowym
Czujnik
Wskaźnik
Czujnik
Numer zamówienia: 3EX5060
Wskaźnik
Numer zamówienia: 3EX5062
Do 200 m
LCM II
LCM II, System do czynnego
sprawdzania właściwości
wewnętrznych tlenków metali
11
Oznaczenie typu (przykład)
Obudowa silikonowa konstrukcja klatkowa
Model ogranicznika przepięć
Moment gnący 4 kNm
Napięcie znamionowane w kV
3
E
L
3
E
L
2
120
2
P
M
3
2
-
4
D
A
1
Górny wiersz tabeli
3 pokazany został tylko jako
przykład do zaprezentowanie
budowy oznaczenia typu.
Nie wszystkie kombinacje są
możliwe.
2
120
Prąd długotrwały
850 A
2
1200 A
3
Zastosowanie
Ogranicznik przepięć fazowy
P
Ogranicznik przepięć punktu zerowego
S
Ogranicznik przepięć linii przesyłowej
L
Rozmiar obudowy pojedynczego członu
Klasa rozładowania linii
M
2
2
3
3
4
4
Liczba członów
1
1
2
2
3
3
–
-
Kształt kloszy
Obudowa alternatywna (duże/małe klosze)
4
Zaciski przyłączeniowe WN
Płytka metalowa (przyłączenie bezpośrednie)
A
Sworzeń o średnicy 30 mm I długości 80 mm; stal nierdzewna
D
NEMA Płaski 100 mm x 100 mm, stal powlekana galwanicznie
N
DIN Płaski 100 mm x 100 mm, stal powlekana galwanicznie
K
Tabliczka znamionowa
Niemiecki / Angielski (IEC)
A
Angielski (ANSI)
H
Inny język
Z
Posadowienie
Nie izolowane
0
3-otwory, izolowane, Ø 200 mm – 276 mm / Ø 8,75 “ – 10,85“, M12
1
4-otwory, izolowane, 200 mm x 200 mm, M16
2
4-otwory, izolowane, 310 mm x 310 mm, M20
3
3-otwory, uziemione, Ø 200 mm – 276 mm / Ø 8,75 “ – 10,85 “, M12
5
12
Montaż i uziemienie
3EL2xxx-xxxxx-xxx0
99
M10 (4x)
Podstawa z 4 otworami do
mocowania (Ø 12 mm),
dla śrub 4 x M10,
rozstaw otworów 99 mm x 99 mm,
do uziemienia bezpośredniego
Ø140
99
0
Ø2
Podstawa izolacyjna z 3 otworami
do mocowania (Ø 14 mm),
dla śrub 3 x M12,
rozstaw otworów 200 mm – 276 mm
120°
6
0
7
Ø2
3EL2xxx-xxxxx-xxx1
14
,5
44
60
Ø13 (3x)
M12 (3x)
260
Podstawa izolacyjna z 4 otworami
do mocowania (Ø 18 mm),
dla śrub 4 x M16,
rozstaw otworów 200 mm – 200 mm
30
10
70
30
60
M16
200
3EL2xxx-xxxxx-xxx2
200
M16x130(4)
260
3EL2xxx-xxxxx-xxx3
380
Podstawa izolacyjna z 4 otworami
do mocowania (Ø 22 mm),
dla śrub 4 x M20,
rozstaw otworów 310 mm – 310 mm
30
12
72
30
60
M20
310
M12
310
M20x110(4)
380
120°
00
Ø2
76
Ø2
M12
3EL2xxx-xxxxx-xxx5
14
Podstawa do uziemienia
bezpośredniego z 3 otworami do
mocowania (Ø 14 mm),
dla śrub 3 x M12,
rozstaw otworów 200 mm – 276 mm
,5
44
60
M12
13
Siemens AG
Power Transmission and Distribution
High Voltage Division (PTD H51)
Nonnendammallee 104
13623 Berlin
Germany
Please contact us at:
Phone:+49 30 386 33 222
Fax: +49 30 386 26 721
E-mail: [email protected]
www.siemens.com/arrester-download
Order No. E50001-U113-A287-X-5500
Printed in Germany
Dispo 30000
GB 080033 102972 PA 0108
www.siemens.com/arrester-download
The information in this document contains general descriptions of the technical options available, which do not always have to be present in individual cases.
The required features should therefore be specified in each individual case at the time of closing the contract.