downloads spec no

For normal lastebil
17.5 x 6.75
661820
For lavbygd semitilhenger
17.5 x 6.00
17.5 x 6.75
-
kt
Lik
eve
Off
set
(m
m)
g(
tni
n
las
be
Ma
ks.
Ve
k
l en
De
t (k
g)
ura
-Fl
r. D
r. D
l en
March 2016 Norwegian / Mars 2016 Norsk
Ha
lv m
idt
avs
tan
d(
Pla
mm
tet
)
y kk
els
e(
mm
Dia
)
me
ter
fes
teh
ull
An
(m
tal
m)
l fe
ste
hu
ll
Bo
lts
irk
el
dia
me
ter
Na
(m
våp
m)
nin
g(
mm
)
Do
bb
el
mo
nte
rin
g
Ve
nti
l
e®
an
g
igh
t®
ura
-Br
NE
®
De
De
De
l en
l en
r. B
ørs
r. L
vL
O
tet
n
sjo
dim
en
Fel
g
17.5” felger
kg
)
Spesifikasjonsark Alcoa smidde aluminiumsfelger
-
661827DB
-
13.7
2500
123
143
20.0
26
6
245
202.2
ja
54MS00N
klebe og klemme
663203*
663823*
663823DB**
-
12.6
13.7
2500
3000
114
117
133
137
19.0
20.0
26
26
10
10
225
225
176.2
176.2
ja
ja
TR543D ***
TR554C****
klebe og klemme
klebe og klemme
* bare tilgjengelig i høyglanspolert
** fra og med 01.10.2016
*** Reserveventil 70MS60N
**** Reserveventil 70MS45N
19.5” felger
For mellomstore lastebiler og trailere
19.5 x 7.50
773470
773477
19.5 x 7.50
773460
773467
19.5 x 7.50
773450
773457
19.5 x 8.25
783460
783467
19.5 x 8.25
783450
783457
773473DB
773463DB
773453DB
783463DB
783453DB
773450DF
783450DF
17.7
17.7
17.7
18.5
18.5
3000
3000
3000
3150
3150
134
134
134
146
146
155
155
155
167
167
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
24
30
32
30
32
8
8
8
8
8
275
275
275
275
275
221.2
221.2
221.2
221.2
221.2
ja
ja
ja
ja
ja
54MS00N
54MS00N
54MS00N
54MS00N
54MS00N
klebe
klebe
klebe
klebe
klebe
22.5” felger
For lastebiler, busser og trailere
22.5 x 7.50
874520
22.5 x 7.50
874510
22.5 x 8.25
882520
22.5 x 8.25
882510
22.5 x 9.00
892520
22.5 x 9.00
892510
874523DB
874513DB
882523DB
882513DB
892523DB
892513DB
882520DF
882510DF
892520DF
892510DF
23.7
23.7
23.1
23.1
23.5
23.5
3550
3550
3750
3750
4125
4125
138
138
146
146
154
154
160
160
168
168
176
176
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
26
32
26
32
26
32
10
10
10
10
10
10
335
335
335
335
335
335
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
ja
ja
ja
ja
ja
ja
70MS07N2
70MS07N2
60MS00N
60MS00N
60MS00N
60MS00N
klebe
klebe
klebe
klebe
klebe
klebe
Bolter og
muttere
Bolt
M22 X 1.5
7/8” - 11 BSF
7/8” - 14 UNF
M20 x 1.5
M18 x 1.5
874527
874517
882527
882517
892527
892517
Sekskantmutter
32 or 33 mm
33 mm
33 mm
30 mm
27 mm
Boltehullsdiameter
Lengre bolter
Overfallsmutter
Ø 26 mm
Ø 32 mm
Ø 26 mm
Ø 32 mm
Ø 26 mm
Ø 32 mm
Ø 24 mm
Ø 30 mm
Ø 21 mm
Ø 26 mm
FØR MONTERING AV ALCOA FELGER, SLÅ OPP I BRUKERHÅNDBOKEN
Dura-Bright® er en patentert overflatebehandling som trekker inn i
aluminiumen, slik at du enkelt kan rengjøre felgene med såpe og vann.
Alcoa Dura-Flange® felger har en unik prosessbehandling som gir et
beskyttende belegg mot felghornslitasje.
For teknisk informasjon over delenummer som ikke er nevnt på listen,
ta kontakt med Alcoa.
Med forbehold om feil i utelatelser.
WorkHorse®
March 2016 Norwegian / Mars 2016 Norsk
Lik
eve
set
Off
WorkHorse® -felgene er uten ventilasjonsåpninger for å beskytte skivebremsene når kjøretøyet brukes off-road, men de kan også brukes på vanlig vei.
22.5 x 9.00
896570
26.7
4335
154
176
22.0
32
10
335
281.2
22.5 x 11.75
818570
24.2
5000
120
25.3
32
10
335
281.2
kt
(m
m)
Ha
lv m
idt
avs
tan
d(
Pla
mm
tet
)
y kk
els
e(
mm
Dia
)
me
ter
fes
teh
ull
An
(m
tal
m)
l fe
ste
hu
ll
Bo
lts
irk
el
dia
me
ter
Na
(m
våp
m)
nin
g(
mm
)
Do
bb
el
mo
nte
rin
g
Ve
nti
l
g(
tni
n
las
be
Ma
ks.
Ve
k
De
t (k
g)
ura
-Fl
r. D
l en
l en
De
kg
)
e®
an
g
igh
t®
r. D
ura
-Br
NE
®
r. L
vL
O
l en
De
ørs
r. B
l en
De
Fel
g
dim
en
sjo
n
tet
Spesifikasjonsark Alcoa smidde aluminiumsfelger
ja
nei
83MS00N
40MS00N
klebe
klebe og klemme
22.5” FrontRunner ® offset 120 mm
22.5 x 11.75
818560
818567
22.5 x 11.75
818550
818557
22.5” FrontRunner ® offset 135 mm
22.5 x 11.75
811520
811527
22.5 x 11.75
811510
811517
22.5 x 11.75
814520
814527
818561DB
818551DB
818560DF
818550DF
24.8
24.8
5000
5000
120
120
-
25.3
25.3
26
32
10
10
335
335
281.2
281.2
nei
nei
54MS00N
54MS00N
klebe og klemme
klebe og klemme
811521DB
811511DB
814521DB
811510DF
814520DF
23.4
23.4
25.8
4500
4500
5000
135
135
135
-
24.1
24.1
26.0
26
32
26
10
10
10
335
335
335
281.2
281.2
281.2
nei
nei
nei
40MS00N
40MS00N
40MS00N
klebe og klemme
klebe og klemme
klebe og klemme
Trailerfelger
Trailerfelger 19.5” & 22.5”
22.5 x 11.75
812520
22.5 x 11.75
812510
22.5 x 11.75
810560
22.5 x 11.75
818560
22.5 x 11.75
818550
22.5 x 11.75
812560
22.5 x 11.75
812550
22.5 x 13.00
835520
19.5 x 14.00
22.5 x 14.00
-
812522DB
812512DB
810562DB
818561DB
818551DB
812562DB
812552DB
835522DB
743402DB
841512DB
818560DF
818550DF
-
21.0
21.0
24.6
24.8
24.8
25.0
25.0
25.2
23.6
30.7
4750
4750
5000
5000
5000
5000
5000
5500
4500
5800
0
0
0
120
120
45
45
-14
0
0
-
21.0
21.0
24.1
25.3
25.3
25.3
25.3
28.0
25.0
28.5
26
32
26
26
32
26
32
26
26
26
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
335
335
335
335
335
335
335
335
275
335
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
221.2
281.2
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
40MS00N
40MS00N
40MS00N
54MS00N
54MS00N
40MS00N
40MS00N
40MS00N
40MS00N
40MS00N
klebe og klemme
klebe og klemme
klebe og klemme
klebe og klemme
klebe og klemme
klebe og klemme
klebe og klemme
klebe og klemme
klebe
klebe
Felger for drivhjul
med wide base
På to-akslede kjøretøy er det obligatorisk med TPMS (kontrollsystem av dekktrykket) og ESP (elektronisk stabilitetsprogram).
22.5 x 17.00
840520
840522DB
35.7
5800
-67
28.5
26
10
22.5 x 17.00
840510
840512DB
35.7
5800
-67
28.5
32
10
335
335
281.2
281.2
nei
nei
*
*
klebe
klebe
FrontRunner®
812527
812517
810567
818567
818557
812567
812557
835527
-
* Informasjon på forespørsel
www.alcoawheelseurope.com
Alcoa Wheel Products Europe
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgia
Tel:
+32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
E-mail:[email protected]