ELM852xA

ELM852xA CMOS オペアンプ
http://www.elm-tech.com
■概要
ELM852xA は同相信号入力電圧範囲が広く、 プッシュプル出力段を備えた CMOS シングルオペアンプで
す。 位相補償回路を内蔵しているため、 少ない部品点数での回路設計が可能です。 1.2V の単一電源から
動作可能で、 消費電流が 150μA 程度と低いため携帯機器等の用途に適しています。
■特長
■用途
• 単一電源動作
• バッテリー動作機器 • 低電圧動作
• 低消費電流
: 1.2V≦Vdd≦6.0V
: Typ.150μA(Vdd=3.0V)
• 低電力信号処理
• 低電圧アナログ回路
• 同相信号入力電圧範囲 : Vss~Vdd-0.3V (Vdd=1.5V)
: Vss~Vdd-0.1V (Vdd=3.0V)
• 出力段
: プッシュプル
• 利得帯域幅積
• パッケージ
• 簡易電圧フォロワー
: Typ.1MHz
: SOT-25, SC-70-5(SOT-353)
■絶対最大定格値
項目
電源電圧
入力電圧
出力電圧
出力短絡回路
記号
Vdd
Vin
Vout
許容損失
Pd
動作温度
保存温度
Top
Tstg
規格値
7.0
Vss-0.3~Vdd+0.3
Vss-0.3~Vdd+0.3
連続
300 (SOT-25)
150 ((SC-70-5)(SOT-353))
-40~+85
-55~+125
単位
V
V
V
Sec.
mW
℃
℃
■セレクションガイド
ELM852xA-x
記号
a
パッケージ
b
c
製品バージョン
テーピング方向
■端子配列図
■標準回路図
�
�
�
�
�
�
ELM852 x A - x
↑↑ ↑
a b c
B: SOT-25
C: SC-70-5(SOT-353)
A
S, N: パッケージ ファイル参照
�
端子番号
1
2
3
4
5
端子記号
OUT
VDD
IN+
INVSS
���
�
��������
����
�
�����
����
Rev.1.0
9- 1
ELM852xA CMOS オペアンプ
http://www.elm-tech.com
■電気的特性
項目
動作電圧
記号
Vdd
条件
Vss=0V, Top=-40 ~ +85℃
Min. Typ. Max. 単位
1.2
6.0
V
Vdd=1.5V
項目
入力オフセット電圧
入力バイアス電流
同相信号入力電圧範囲
最大出力電圧幅
最小出力電圧幅
ソース電流
シンク電流
大信号電圧ゲイン
同相信号除去比
電源電圧除去比
消費電流
短絡電流
利得帯域幅積
スルーレート
記号
Vio
条件
Min.
Vcm=Vdd/2,
ユニティゲインフォロワー
Iib
Vcmr
Voutsh
Voutsl
Isource
Isink
Avd
CMRR
PSRR
For CMRR≧45dB
Vid=100mV, RL=10kΩ~Vss
Vid=100mV, RL=10kΩ~Vdd
Vout=1.2V, Vid=100mV
Vout=0.3V, Vid=100mV
RL=10kΩ~Vss, Vcm=0.75V
RL=10kΩ~Vss, Vcm=0.75V
RL=10kΩ~Vss, Vcm=0.75V
Vcm=Vdd/2,
Iss
ユニティゲインフォロワー
Ishortp Vout~Vss short, Vid=100mV
Ishortn Vout~Vdd short, Vid=100mV
GBW
SR
RL=100kΩ, CL=20pF
0.00
1.40
入力オフセット電圧
入力バイアス電流
同相信号入力電圧範囲
最大出力電圧幅
最小出力電圧幅
ソース電流
シンク電流
大信号電圧ゲイン
同相信号除去比
電源電圧除去比
消費電流
短絡電流
利得帯域幅積
スルーレート
記号
Vio
条件
0.4
1.0
For CMRR≧45dB
Vid=100mV, RL=10kΩ~Vss
Vid=100mV, RL=10kΩ~Vdd
Vout=2.7V, Vid=100mV
Vout=0.3V, Vid=100mV
RL=10kΩ~Vss, Vcm=1.5V
RL=10kΩ~Vss, Vcm=1.5V
RL=10kΩ~Vss, Vcm=1.5V
Vcm=Vdd/2,
Iss
ユニティゲインフォロワー
Ishortp Vout~Vss short, Vid=100mV
Ishortn Vout~Vdd short, Vid=100mV
GBW
SR
RL=100kΩ, CL=20pF
mV
1.0
1.20
nA
V
V
V
mA
mA
dB
dB
dB
1.0
2.5
115
95
90
140
280
μA
0.55
1.4
4.0
1
1.00
Min.
Vss=0V, Top=25℃
Typ. Max. 単位
Vcm=Vdd/2,
ユニティゲインフォロワー
Iib
Vcmr
Voutsh
Voutsl
Isource
Isink
Avd
CMRR
PSRR
±6
0.10
Vdd=3.0V
項目
Vss=0V, Top=25℃
Typ. Max. 単位
0.00
2.90
mA
mA
MHz
V/μs
±6
mV
1.0
2.90
nA
V
V
V
mA
mA
dB
dB
dB
0.10
1.5
3.0
4.0
7.5
120
85
100
150
0.40
14
25
1
1.00
300
μA
mA
mA
MHz
V/μs
Rev.1.0
9- 2
ELM852xA CMOS オペアンプ
http://www.elm-tech.com
■使用時の注意
1) 同相信号入力電圧範囲
ELM852xA の同相信号入力電圧範囲は CMRR≧45dB の条件で決定されていますが、 CMRR の劣
化を許容すれば仕様範囲外での使用も可能です。 たとえ入力電圧が正もしくは負の電源電圧を超えた場
合でも出力の反転のような問題は生じません。
絶対最大定格として (Vss-0.3V)~(Vdd+0.3V) の範囲の入力が可能です。
2) 単一電源の動作
ELM852xA は 2 電源でも動作させることは可能ですが、 単一電源の動作に対して最適に設計されて
おり、 そのためロジック系回路と電源を共有することができます。 ただし、 ご使用時には互いの電源ノイ
ズの干渉を低減させるため、 電源ラインは分離してカップリング ( バイパス ) コンデンサを使用してくださ
い。 コンデンサを使用することで、 特に 10kHz ~ 100kHz、 またはそれ以上の周波数帯域での PSRR
特性を改善することが可能です。
3) フィードバック
ELM852xA をユニティゲインフォロワーとして使用する場合は、 100pF の負荷容量を直接ドライブしても
発振しないよう設計されています。 しかし、 それ以上の負荷容量をドライブする場合や抵抗値の高いフィー
ドバック抵抗と一緒に使用する場合は、 ユニティゲインフォロワーの様なループ帰還量の大きい条件では
制御が不安定となり発振が生じることがあります。 そのよう場合、 以下のような対策が効果的です。 a) 高いフィードバック抵抗値を使用すると、 オペアンプの入力部の寄生容量との関係で位相余裕が
小さくなり、 発振が生じやすくなります。 このような場合は図 1 のようにフィードバック抵抗と並列に
コンデンサ (50~500pF: R2/R1 が大きいほど大 ) を接続する対策が効果的です。
b) 容量負荷の場合、 図 2 のように直列に外部抵抗 (RL=300~500Ω)を入れると効果的です。
a) 図1
���
b) 図 2
�
���
����
��������
�
��������
��
����
�
�
��
��
��
��
■マーキング
SOT-25
SC-70-5
記号
a, b
c
d
マーク
5D
>3
0~9 & A~Z
(I, O, X を除く )
0~9 & A~Z
(I, O, X を除く )
内容
ELM852BA (SOT-25)
ELM852CA (SC-70-5)
ロット番号
ロット番号
Rev.1.0
9- 3
ELM852xA CMOS オペアンプ
http://www.elm-tech.com
250
200
200
100
100
50
50
Vdd (V) Vdd (V)
250
200
200
100
100
50
50
Top=-40 �Top=-40 �
Input Voltage
Input(V)
Voltage (V)
100
80
80
0
200
150
100
50
50
15.0
10.0
Avd-Frequency
Avd-Frequency
� Top=25�
Top=25
���load,
Vcm=Vdd/2,Vcm=Vdd/2,
10k ���load, 10k
60
Vdd=6.0V Vdd=6.0V
Vdd=3.0V Vdd=3.0V
40
Vdd=1.5V Vdd=1.5V
20
Vdd=1.2V Vdd=1.2V
0
Top ( �)Top ( �)
25.0
-20
-20
1 0.110
0.1 0.01
0.001 0.010.001
100001000 10000
1000 100
1100 10
FrequencyFrequency
(kHz) (kHz)
80
Unity Gain, Unity
Vdd=3.0V,
Gain,Vcm=1.5V,
Vdd=3.0V, Vcm=1.5V,
� Top=25 �
No load, Top=25
No load,
20.0
15.0
10.0
5.0
0
-4.0-6.0-2.0-4.00.0 -2.02.0 0.0 4.0 2.0 6.0 4.0
Offset Voltage
Offset(mV)
Voltage (mV)
120
100
100
80
80
40
Vdd=3.0V Vdd=3.0V
Vdd=1.5V Vdd=1.5V
Vdd=1.2V Vdd=1.2V
0
-20 -40 0 -20 20 0 40 20 60 40 80 60
120
60
Vdd=6.0V Vdd=6.0V
Offset Voltage
Offsetdistribution
Voltage distribution
0
-6.0
3.0
Iss-Top Iss-Top
Unity Gain, Unity
Vcm=Vdd/2,
Gain, Vcm=Vdd/2,
No load
No load
150
100
5.0
0
0.5 0.0 1.0 0.5 1.5 1.0 2.0 1.5 2.5 2.0 3.0 2.5
Avd (dB)
Avd (dB)
Top=+25 �
Top=+25 �
100
20
200
20.0
Top=+85 �
Top=+85 �
120
40
250
25.0
Unity Gain, Unity
Vdd=3.0V,
Gain,No
Vdd=3.0V,
load
No load
120
60
250
0
-40
6.0
Iss-Input Iss-Input
Voltage Voltage
150
300
Avd (dB)
250
Iss (�A)
300
0
0.0
Top=-40 �Top=-40 �
0
1.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 4.0 3.0 5.0 4.0 6.0 5.0
300
150
Top=+25 �
Top=+25 �
Percent (%)
0
0.0
Iss (�A)
150
Avd (dB)
150
Top=+85 �
Top=+85 �
300
Iss (�A)
250
Iss-Vdd Iss-Vdd
Unity Gain, Unity
Vcm=Vdd/2,
Gain, Vcm=Vdd/2,
No load
No load
Percent (%)
300
Iss (�A)
300
Iss (�A)
Iss (�A)
■標準特性曲線
60
6.0
Avd-Frequency
Avd-Frequency
���load 10k���load
Vdd=3.0V, Vcm=1.5V,
Vdd=3.0V, 10k
Vcm=1.5V,
Top=+85�
Top=+85�
Top=+25�
Top=+25�
40
20
20
0
0
Top=-40�Top=-40�
-20
-20
1 0.110
0.1 0.01
0.001 0.010.001
100001000 10000
1000 100
1100 10
FrequencyFrequency
(kHz) (kHz)
Rev.1.0
9- 4
ELM852xA CMOS オペアンプ
http://www.elm-tech.com
60
40
20
80
Vdd=6.0V
60
Vdd=3.0V
40
Vdd=3.0V
20
0
Vdd=6.0V
Vdd=1.2V
0
Vdd=1.2V
PSRR-Frequency
PSRR-Frequency
120
120
100
100
80
80
60
PSRR (dB)
80
Unity Gain, Vcm=Vdd/2,
Unity Gain, Vcm=Vdd/2,
Vdd=1.5V
�load, Top=25�
10k ���load, Top=25
10k ���
PSRR (dB)
CMRR (dB)
100
CMRR-Frequency
CMRR-Frequency
120
Vdd=1.5V
100
CMRR (dB)
120
Unity Gain, Vdd=3.0V,
Unity Gain, Vdd=3.0V,
���load 10k���load
Vcm=1.5V, 10kVcm=1.5V,
60
Top=+85 � Top=+85 �
40
40
Top=+25� Top=+25�
20
20
Top=-40 � Top=-40 �
0
0
-20
-20
-20
-20
0.1 0.01
1
10
10
1
0.1 0.01
0.001 0.01 0.001
0.1 100
1 1000
10 10000
100 1000 10000
100 1000 10000 0.001 0.01 0.001
10 10000
1 1000
0.1 100
Frequency (kHz)
Frequency (kHz)
40
20
0
0.0
� Top=+25�
Top=+25
60
40
� Top=+85� Top=-40 �
100 Top=+85100
Top=-40 �
80
60
40
20
20
0.2
120
0
0.4
0.0
0.6
0.2
0.8
0.4
1.0
0.6
Vcm (V) Vcm (V)
1.2
0.8
1.0
1.2
CMRR-Vcm
[Vdd=3.0V][Vdd=3.0V]
CMRR-Vcm
80
60
20
0
0.0
0
0.5
0.0
100
100
100
80
80
80
80
20
0
0.0
40
40
120
Top=+85� Top=+85�
Top=-40� Top=-40�
60
Top=+25 � Top=+25 �
20
20
0.5
60
0
1.0
0.0
1.5
0.5
2.0
1.0
2.5
1.5
Vcm (V) Vcm (V)
3.0
2.0
2.5
3.0
0
0.0
1.5
���load
Frequency=10Hz,
Unity Gain, 10k
Frequency=10Hz,
Unity
Gain, 10k���load
CMRR (dB)
CMRR (dB)
40
Top=-40� Top=-40�
60 � Top=+25�
Top=+25
Top=+85 � Top=+85 �
1.5
1.0
CMRR-Vcm
[Vdd=6.0V][Vdd=6.0V]
CMRR-Vcm
100
60
1.0
0.5
Vcm (V) Vcm (V)
120
���load
Frequency=10Hz,
Unity Gain, 10k
Frequency=10Hz,
Unity
Gain, 10k���load
Top=+25 � Top=+25 �
40
120
120
CMRR (dB)
80
CMRR-Vcm
[Vdd=1.5V][Vdd=1.5V]
CMRR-Vcm
���load
Frequency=10Hz,
Unity Gain, 10k
Frequency=10Hz,
Unity
Gain, 10k���load
CMRR (dB)
60
Top=+85� Top=+85�
Top=-40 � Top=-40 �
100
CMRR (dB)
80
120
120
CMRR (dB)
CMRR (dB)
100
CMRR-Vcm
[Vdd=1.2V][Vdd=1.2V]
CMRR-Vcm
���load
Frequency=10Hz,
Unity Gain, 10k
Frequency=10Hz,
Unity
Gain, 10k���load
CMRR (dB)
120
Frequency (kHz)
Frequency (kHz)
40
20
1.0
0
2.0
0.0
3.0
1.0
4.0
2.0
5.0
3.0
Vcm (V) Vcm (V)
6.0
4.0
5.0
6.0
Rev.1.0
9- 5
ELM852xA CMOS オペアンプ
http://www.elm-tech.com
120
Unity Gain, Unity
Vcm=Vdd/2,
Gain, Vcm=Vdd/2,
Vdd=6.0V Vdd=6.0V
� Top=25�
Top=25
���load,
10k ���load, 10k
100
Vdd=1.5V
Vdd=1.5V
40
20
Vdd=1.2V Vdd=1.2V
20
0
FrequencyFrequency
(kHz) (kHz)
2.0
1.8
1.8
load100k ���load
Unity Gain, Unity
100k ���
Gain,
)
�)
Rising edge (Top=+25
Rising edge�(Top=+25
1.0
0.8
)
�)
Falling edge Falling
(Top=+25
edge�(Top=+25
0.6
0.4
0.4
)
�(Top=-40
�)
(Top=-40
edge
0.2 Falling edge Falling
0
1.0
0
2.01.0
0.2
0.1
0
0.0
)
�(Top=-40
�)
Rising edge (Top=-40
Rising edge
3.02.0
4.03.0
5.04.0
Vdd (V) Vdd (V)
0.6
6.05.0
6.0
Unity Gain, Unity
Vdd=3.0V,
Gain, Vdd=3.0V,
���load 10k���load
Vcm=1.5V, 10k
Vcm=1.5V,
�
Top=+85
Top=+85�
60
Top=+25�
Top=+25�
40
Top=-40�Top=-40�
20
20
40
0
-20
0.01
-20
0.10.01 1 0.1 10 1 100 101000100
1000 10000
10000
FrequencyFrequency
(kHz) (kHz)
2.0
2.0
1.5
1.5
SR-Top SR-Top
load100k ���load
Vdd=3.0V, Unity
Vdd=3.0V,
Gain, Unity
100k ���
Gain,
0.4
Top=+25�
Top=+25�
0.3
Top=-40�Top=-40�
0.2
1.0
0
-40
1.5
1.0
0.5
0.1
0
0.2 0.0 0.4 0.2 0.6 0.4 0.8 0.6 1.0 0.8 1.2 1.0
Vout (V) Vout (V)
1.2
0
0.0
Rising edge Rising edge
1.0
Falling edgeFalling edge
0.5
0
-20 -40 0 -20 20 0 40 20 60 40 80 60
Top ( �)Top ( �)
80
Isource-Vout
Isource-Vout
[Vdd=1.5V]
[Vdd=1.5V]
2.0
Vid=100mVVid=100mV
0.5
�
Top=+85
Top=+85�
Isource (mA)
0.3
60
0.5
Isource-Vout
Isource-Vout
[Vdd=1.2V]
[Vdd=1.2V]
0.6
0.4
SR (V/�s)
1.2
0.2
0.5
80
PSRR-Frequency
PSRR-Frequency
)
�)
Rising edge (Top=+85
Rising edge�(Top=+85
Isource (mA)
1.0
0.6
Isource (mA)
SR-Vdd SR-Vdd
1.6 Falling1.6
)
�)
edge Falling
(Top=+85
edge�(Top=+85
1.4
1.4
0.8
80
0
-20
10000
1000 10000
0.1 0.01 1 0.1 10 1 100 101000100
2.0
1.2
100
0
SR (V/�s)
SR (V/�s)
-20
0.01
100
SR (V/�s)
40
120
2.0
Vid=100mVVid=100mV
Top=+85�
Top=+85�
Top=+25 �
Top=+25 �
1.5
Top=-40 �Top=-40 �
Isource (mA)
60
80
Vdd=3.0V Vdd=3.0V
60
PSRR (dB)
80
PSRR (dB)
PSRR (dB)
100
120
PSRR (dB)
PSRR-Frequency
PSRR-Frequency
120
1.0
0.5
0
0.0 0.5
0.5 1.0
Vout (V) Vout (V)
1.0 1.5
1.5
Rev.1.0
9- 6
ELM852xA CMOS オペアンプ
http://www.elm-tech.com
Top=-40� Top=-40�
Top=+25� Top=+25�
15.0
10.0
Top=+85 � Top=+85 �
5.0
5.0
Isource-Vout
Isource-Vout
[Vdd=6.0V][Vdd=6.0V]
70
70
Vid=100mV
Vid=100mV
60
60
50
50
Isource (mA)
10.0
20.0
Isource (mA)
15.0
Isource-Vout
Isource-Vout
[Vdd=3.0V][Vdd=3.0V]
Isource (mA)
Isource (mA)
20.0
40
30
20
Top=+25 � Top=+25 �
0.5
0.2
0.4
0.8
0.2
0.6
0.6
1.0
Vout (V) Vout (V)
Isink-Vout [Vdd=3.0V]
Isink-Vout [Vdd=3.0V]
35
Vid=100mV
Vid=100mV
30
Top=-40� Top=-40�
25
25
20
15
Isink (mA)
Isink (mA)
30
20
15
10
10
5
5
0
0.0
0.5
2.0
Top=+85� Top=+85�
Top=+25� Top=+25�
0.5
1.5
1.0
2.0
1.5
2.5
Vout (V) Vout (V)
2.0
3.0
2.5
4.0
6.0
Vid=100mV
5.0
6.0
Vid=100mV
Top=+85� Top=+85�
2.0
Top=+25� Top=+25�
0
0.0
0.5
0.5
1.0
Vout (V) Vout (V)
1.0
1.5
1.5
Isink-Vout [Vdd=6.0V]
Isink-Vout [Vdd=6.0V]
120
Vid=100mV
Vid=100mV
100
Top=-40� Top=-40�
80
60
40
0
3.0 0.0
60
40
Top=+85� Top=+85�
Top=+25 � Top=+25 �
20
20
0
0.0
1.0
3.0
5.0
1.0
120
80
2.0
4.0
3.0
0
0.0
100
1.0
3.0
Top=-40 � Top=-40 �
4.0
3.0
1.2
1.0
0.8
1.2
Top=+85� Top=+85�
20
5.0
1.0
0
0.0
0.4
30
Vout (V) Vout (V)
Isink (mA)
Isink (mA)
1.0
40
Isink-Vout [Vdd=1.5V]
Isink-Vout [Vdd=1.5V]
4.0
Top=+85 � Top=+85 �
Top=+25� Top=+25�
0
0.0
2.0
1.0
5.0
Vid=100mV
Vid=100mV
Isink (mA)
35
0
3.0 0.0
2.5
2.0
3.0
Top=-40� Top=-40�
1.5
0.5
0
0.0
1.5
2.5
Vout (V) Vout (V)
2.0
Isink (mA)
Isink (mA)
1.0
1.0
2.0
0.5
1.5
Isink-Vout [Vdd=1.2V]
Isink-Vout [Vdd=1.2V]
2.0
1.5
0
0.0
1.0
Isink (mA)
0.5
Top=-40 � Top=-40 �
10
10
0
0.0
Vid=100mV
Vid=100mV
1.0
0
0.0
2.0
1.0
3.0
2.0
4.0
3.0
5.0
Vout (V) Vout (V)
4.0
6.0
5.0
6.0
Rev.1.0
9- 7
ELM852xA CMOS オペアンプ
http://www.elm-tech.com
0
1.0
1.0
0.8
0.6
0.4
10
1.0
0.8
1.5
1.0
4.03.0
5.04.0
Vdd (V) Vdd (V)
6.05.0
6.0
Top=+85�
Top=+85�
Top=+25 �
Top=+25 �
0.6
0.4
0.0
10 1
2.0
3.02.0
1.2
0.0
1
2.5
Top=+85 �
Top=+85 �
1.4
0.2
3.0
Top=+25 �
Top=+25 �
Top=-40�Top=-40�
10010
80
60
40
20
0
1.0
2.0
RL is connected
RL isbetween
connected
Vout
between
and Vss.
Vout and Vss.
Vid=100mVVid=100mV
0.2
3.5
Maximum Vout (V)
20
MaximumMaximum
Vout-RL Vout-RL
[Vdd=1.2V]
[Vdd=1.2V]
Maximum Vout (V)
1.2
30
0
2.01.0
100 10000
1000
1000 100000
10000 100000
RL ( �� RL ( ��
MaximumMaximum
Vout-RL Vout-RL
[Vdd=3.0V]
[Vdd=3.0V]
1.5
1.0
0.5
7.0
3.0
Top=-40 �Top=-40 �
2.5
6.0
Top=+25�
Top=+25�
2.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.0
1
0.0
10 1
Top=+85�
Top=+85�
10010
100 10000
1000
1000 100000
10000 100000
RL ( �� RL ( ��
5.0
4.0
3.0
2.0
Vout to VddVout
short,toVid=100mV
Vdd short, Vid=100mV
100
80
Top=-40�Top=-40�
60
40
Top=+25 �
Top=+25 �
Top=+85 �
Top=+85 �
20
0
2.01.0
3.02.0
4.03.0
5.04.0
Vdd (V) Vdd (V)
6.05.0
6.0
MaximumMaximum
Vout-RL Vout-RL
[Vdd=1.5V]
[Vdd=1.5V]
2.0
RL is connected
RL isbetween
connected
Vout
between
and Vss.
Vout and Vss.
Vid=100mVVid=100mV
1.5
1.0
Top=-40�Top=-40�
Top=+25�
Top=+25�
Top=+85 �
Top=+85 �
0.5
0.0
1
3.5
RL is connected
RL isbetween
connected
Vout
between
and Vss.
Vout and Vss.
Vid=100mVVid=100mV
Maximum Vout (V)
Maximum Vout (V)
1.4
Top=-40�Top=-40�
Short Circuit Current (mA)
10
40
120
Maximum Vout (V)
20
50
100
Short Circuit
Short
Current-Vdd
Circuit Current-Vdd
0.0
10 1
10010
100 10000
1000
1000 100000
10000 100000
RL ( �� RL ( ��
MaximumMaximum
Vout-RL Vout-RL
[Vdd=6.0V]
[Vdd=6.0V]
7.0
RL is connected
RL isbetween
connected
Vout
between
and Vss.
Vout and Vss.
Vid=100mVVid=100mV
6.0
Top=-40�Top=-40�
5.0
Top=+25 �
Top=+25 �
4.0
Maximum Vout (V)
30
60
120
Short Circuit Current (mA)
40
Vout to Vss Vout
short,toVid=100mV
Vss short, Vid=100mV
Maximum Vout (V)
50
70
Maximum Vout (V)
60
Short Circuit
Short
Current-Vdd
Circuit Current-Vdd
Short Circuit Current (mA)
Short Circuit Current (mA)
70
3.0
2.0
1.0
1.0
0.0
1
0.0
10 1
Top=+85�
Top=+85�
10010
100 10000
1000
1000 100000
10000 100000
RL ( �� RL ( ��
Rev.1.0
9- 8
ELM852xA CMOS オペアンプ
http://www.elm-tech.com
0.0
1
Vin (V)
1.5
1.0
0.5
6.0
2.5
2.0
1.5
Top=+85 � Top=+85 �
Top=+25 � Top=+25 �
1.0
Minimum Vout (V)
Top=-40� Top=-40�
0.0
10000 100000
100000
10 1 100 10 1000 100100001000
RL (��
RL (��
7.0
RLbetween
is connected
between
RL is connected
Vdd and
Vout. Vdd and Vout.
Vid=100mV Vid=100mV
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.5
3.0
1.0
2.0
load, Top=25�
Unity
Gain,Top=25
100k ���
�
���load,
Unity Gain, 100k
Vin
0.5
Vin
0.0
Vout
1.0
Vout
0.5
0.0
2.0 0.0 4.0 2.0 6.0 4.0 8.0 6.0 10.0 8.0
Time ( �s) Time ( �s)
3.0
2.0
Top=+85 � Top=+85 �
Top=+25� Top=+25�
RL (��
RL (��
Pulse[Vdd=3.0V]
Response [Vdd=3.0V]
Pulse Response
3.0
load, Top=25�
Unity
Gain,Top=25
100k ���
�
���load,
Unity Gain, 100k
Vin
1.00.0
0.5
4.0
Top=-40� Top=-40�
0.0
10000 100000
10 1 100 10 1000 100100001000
100000
1.51.0
1.5
5.0
1.0
RL (��
Pulse[Vdd=1.5V]
Response [Vdd=1.5V]
Pulse Response
RL (��
Minimum[Vdd=6.0V]
Vout-RL [Vdd=6.0V]
Minimum Vout-RL
0.5
1.0
Top=-40 � Top=-40 �
0.0
0.0
10000 100000 1
10 1 100 10 1000 100100001000
100000
0.0
0.0
3.0
Top=+25 � Top=+25 �
0.5
2.0
1.0
Vin
0.0
Vout
0.0
10.0 0.0
Vout
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
0.0
2.0 0.0 4.0 2.0 6.0 4.0 8.0 6.0 10.0 8.0
Time ( �s) Time ( �s)
1.0
Vout (V)
0.5
7.0
Top=+85� Top=+85�
Vout (V)
1.0
3.5
RLbetween
is connected
between
RL is connected
Vdd and
Vout. Vdd and Vout.
Vid=100mV Vid=100mV
1.0
Vin (V)
1.5
0.5
RL (��
Minimum[Vdd=3.0V]
Vout-RL [Vdd=3.0V]
Minimum Vout-RL
Minimum Vout (V)
2.0
0.4
RL (��
Vin (V)
Minimum Vout (V)
2.5
Top=+25� Top=+25�
1.0
1.5
Minimum Vout (V)
0.0
1
3.0
0.6
Top=+85 � Top=+85 �
0.2
Top=-40� Top=-40�
0.0
0.0
10000 100000 1
100000
10 1 100 10 1000 100100001000
0.2
3.5
0.8
1.5
Vout (V)
0.4
1.0
Minimum Vout (V)
0.6
2.0
RLbetween
is connected
between
RL is connected
Vdd and
Vout. Vdd and Vout.
Vid=100mV Vid=100mV
1.2
Minimum Vout (V)
0.8
Minimum[Vdd=1.5V]
Vout-RL [Vdd=1.5V]
Minimum Vout-RL
2.0
Vin (V)
1.0
1.4
RLbetween
is connected
between
RL is connected
Vdd and
Vout. Vdd and Vout.
Vid=100mV Vid=100mV
Vout (V)
1.2
Minimum[Vdd=1.2V]
Vout-RL [Vdd=1.2V]
Minimum Vout-RL
Minimum Vout (V)
Minimum Vout (V)
1.4
0.0
10.0
Rev.1.0
9- 9