elm73 series

ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■概要
ELM73xxxxxAは、遅延機能付きの CMOS 電圧検出器 ICであり、遅延時間は外付けコンデンサで調整可能です。
また、 非常に低い消費電流 (Tpy.260nA)で動作します。 ELM73xxxBxAシリーズはマニュアルリセット機能付きタイ
プで、 いつでも手動でリセットすることができます。 出力スタイルは N-chオープンドレイン出力と CMOS出力の 2つ
があります。 電源電圧Vddは検出電圧以下に低下したとき、 出力レベルは Lowとなります。 検出電圧は標準品と
して 2.2V、 2.7V、 3.0Vおよび 4.0Vが用意されてますが、 1.4~ 5.0Vの範囲で、 0.1V単位のステップでカスタマ
イズ可能です。
■特長
• 検出電圧範囲
: 1.4V~5.0V (0.1V単位)
• 低消費電流
: Typ.260nA (Vdd=VdetN+1V)
• 高精度検出電圧
: ± 30mV (VdetN<2.5V)
± 1.2% (VdetN � 2.5V)
• 遅延時間精度
: Typ.15%(ExtC=4.7nF)
• ヒステリシス電圧
: Typ.VdetN×1.04
• マニュアルリセット入力 : MR ピン (ELM73xxxBxA のみ、 内蔵プルアップ抵抗)
• パッケージ
: SC-82AB(SOT-343), SC-70-5(SOT-353), SOT-25
■用途 • マイコンのリセット
• 電圧不足の検出
• バックアップ電源への切替
• バッテリーチェッカー
■絶対最大定格値
項目
電源電圧
記号
Vdd
出力電圧
Vout
ExtC 端子印加電圧
MR 端子印加電圧
出力電流
VExtC
Vmr
Iout
許容損失
Pd
動作温度
保存温度
Top
Tstg
規格値
Vss-0.3 ~ 7.0
N-ch : Vss-0.3 ~ 7.0
CMOS : Vss-0.3 ~ Vdd+0.3
Vss-0.3 ~ Vdd+0.3
Vss-0.3 ~ Vdd+0.3
100
250 (SOT-25)
150 (SC-82AB(SOT-343))
150 (SC-70-5(SOT-353))
-40 ~ +85
-55 ~ +125
16 - 1
単位
V
V
V
V
mA
mW
℃
℃
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■セレクションガイド
ELM73xxxxxA-x
記号
a, b
検出電圧
( 例)
22: VdetN=2.2V, 27: VdetN=2.7V
30: VdetN=3.0V, 40: VdetN=4.0V
c
出力形態
N : Nチャンネルオープンドレイン 出力
C : CMOS 出力
d
マニュアル
リセット 機能
A : MR 機能無し
B : MR機能付き
ELM73 x x x x x A - x
↑↑↑↑↑↑ ↑
a bc d e f
g
B: SOT-25
C: SC-82AB(SOT-343)
SC-70-5(SOT-353)
e
パッケージ
f
g
製品バージョン
テーピング方向
A
S, N: パッケージ ファイル 参照
■端子配列図
SOT-25(TOP VIEW)
�
�
�
�
�
SOT-25(TOP VIEW)
端子番号
1
2
3
4
5
端子記号
(73xxxABA)
OUT
VDD
VSS
NC
ExtC
SC-82AB(TOP VIEW)
�
�
�
�
�
端子番号
1
2
3
4
5
端子記号
(73xxxBBA)
MR
VSS
VDD
ExtC
OUT
SC-70-5(TOP VIEW)
端子番号
1
2
3
4
端子記号
(73xxxACA)
VSS
VDD
ExtC
OUT
端子番号
1
2
3
4
5
16 - 2
端子記号
(73xxxBCA)
MR
VSS
VDD
ExtC
OUT
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■標準回路図
• ELM73xxNAxA
VDD
• ELM73xxCAxA
OUT
ExtC
VSS
100k
VDD
Cex
VSS
100k VDD
OUT
ExtC
Cex
VDD
OUT
ExtC
Cex
VSS
VSS
VDD
Vref
• ELM73xxNBxA
OUT
ExtC
VSS
VDD
Vref
+
-
Delay
circuit
100k
VDD
MR
Cex
VSS
100k VDD
OUT
ExtC
VSS
MR
VDD
Cex
VDD
OUT
OUT
ExtC
Vref
Vref
■ブロック図
OUT
Cex
VSS
+
+
-
ExtC
OUT
ExtC
Delay
circuit
Cex
OUT
Delay
circuit
OUT
ExtC
• ELM73xxCAxA
ExtC
VSS
VDD
VDD
Vref
Vref
+
+
-
Delay
circuit
Delay
circuit
OUT
VDD
Vref
+
-
Delay
circuit
Vref
+
-
Delay
circuit
OUT
ExtC
VSS
Vref
Vref
+
+
-
ExtC
VSS
•VDD
ELM73xxNBxA
OUT
OUT
MR
ExtC
VSS
ExtC
VSS
•VDD
ELM73xxCBxA
Delay
circuit
Delay
circuit
VDD
OUT
OUT
+
+
-
Delay
circuit
Delay
circuit
OUT
OUT
MR
MR
ExtC
VSS
ExtC
VSS
Vref
Vref
MR
ExtC
VSS
VDD
VDD
MR
VSS
ExtC
•VSS
ELM73xxNAxA
VDD
Cex
Delay
circuit
VDD
VSS
* 遅延機能が不要な場合は、 Cex は必要ありません。
VDD
ExtC
• ELM73xxCBxA
VDD
MR
+
-
OUT
ExtC
VSS
VDD
Vref
Vref
+
+-
Delay
circuit
Delay
circuit
Vref
OUT
16 - 3
OUT
MR
MR
+
-
Delay
circuit
Rev.1.1
OUT
MR
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■タイミングチャート
• ELM73xxxAxA
VDD
VdetP
VdetN
VdetP
Vhys
VDD
Vhys
VdetN
VopMin
VopMin
Vss
Vss
OUT
OUT
Vss
Vss
tPLH
tPLH
tPHL
tPHL
• ELM73xxxBxA
VDD
VDD
VdetP
VdetP
VdetN
VdetN
Vhys
Vhys
VopMin
VopMin
Vss
Vss
VMR
VMR
MR=Open
MR=Open
MR=Open
MR=Open
MR=VSS
Vss
MR=VSS
OUT Vss
OUT
Vss
Vss
tPHL
tPHL
tPLH
tPLH
16 - 4
tPLH
tPLH
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■電気的特性
ELM7322xxxA
項目
検出電圧
ヒステリシス幅
消費電流
電源電圧
出力電流
リーク電流
遅延時間
MR 電圧 High
MR 電圧 Low
MR プルアップ抵抗
検出電圧温度特性
記号
VdetN
条件
Min.
2.170
VdetN
×0.02
Vhys
Iss
Vdd
IoutN1
IoutN2
IoutP*2
Ileak
tPLH
tPHL
VmrH
VmrL
Rmr
ΔVdetN
ΔTop
Vdd=3.2V
Vdd=0.8V, Vds=0.4V
Vdd=1.0V, Vds=0.4V
Vdd=3.0V, Vds=0.4V
Vdd=VLX=6.0V
Vdd=1.0V~3.2V, Cex=4.7nF
Vdd=3.2V~1.0V
Vdd=6.0V
Vdd=2.7V
Vdd=3.2V
0.8
0.01
0.50
0.60
22.1
0.3
1
Typ.
2.200
VdetN
×0.04
0.26
Max.
2.230
VdetN
×0.08
0.80
6.0
3
Top=25℃
備考 *1
1
V
1
μA
V
2
1
mA
3-(1)
3-(2)
4
1.2
mA
μA
ms
μs
V
6
MΩ
0.50
2.50
1.90
26.0*3
30
単位
V
0.1
29.9
±30
5
6
6
7
ppm/°C
(注) 1. 備考欄は試験回路番号。
2. IoutP はCMOS 出力のみに適用。
3. tPLH(typ.) はCex を用いて次式より得られる : tPLH(typ.)[ms]=5.532×Cex[nF]
ELM7327xxxA
項目
検出電圧
ヒステリシス幅
消費電流
電源電圧
出力電流
リーク電流
遅延時間
MR 電圧 High
MR 電圧 Low
MR プルアップ抵抗
検出電圧温度特性
記号
VdetN
条件
Min.
2.668
VdetN
×0.02
Vhys
Iss
Vdd
IoutN1
IoutN2
IoutP*2
Ileak
tPLH
tPHL
VmrH
VmrL
Rmr
ΔVdetN
ΔTop
Vdd=3.7V
Vdd=0.8V, Vds=0.4V
Vdd=1.0V, Vds=0.4V
Vdd=4.5V, Vds=0.4V
Vdd=VLX=6.0V
Vdd=1.0V~3.7V, Cex=4.7nF
Vdd=3.7V~1.0V
Vdd=6.0V
Vdd=3.2V
Vdd=3.7V
0.8
0.01
0.50
0.80
22.1
0.3
1
Typ.
2.700
VdetN
×0.05
0.26
Max.
2.732
VdetN
×0.08
0.80
6.0
3
±30
Top=25℃
備考 *1
1
V
1
μA
V
2
1
mA
3-(1)
3-(2)
4
1.2
mA
μA
ms
μs
V
6
MΩ
0.50
2.50
2.30
26.0*3
30
単位
V
0.1
29.9
5
6
6
7
ppm/°C
(注) 1. 備考欄は試験回路番号。
2. IoutP はCMOS 出力のみに適用。
3. tPLH(typ.) はCex を用いて次式より得られる : tPLH(typ.)[ms]=5.532×Cex[nF]
16 - 5
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
ELM7330xxxA
項目
検出電圧
ヒステリシス幅
消費電流
電源電圧
出力電流
リーク電流
遅延時間
MR 電圧 High
MR 電圧 Low
MR プルアップ抵抗
検出電圧温度特性
記号
VdetN
条件
Min.
2.964
VdetN
×0.02
Vhys
Iss
Vdd
IoutN1
IoutN2
IoutP*2
Ileak
tPLH
tPHL
VmrH
VmrL
Rmr
ΔVdetN
ΔTop
Vdd=4.0V
Vdd=0.8V, Vds=0.4V
Vdd=1.0V, Vds=0.4V
Vdd=4.5V, Vds=0.4V
Vdd=VLX=6.0V
Vdd=1.0V~4.0V, Cex=4.7nF
Vdd=4.0V~1.0V
Vdd=6.0V
Vdd=3.5V
Vdd=4.0V
0.8
0.01
0.50
0.80
22.1
0.3
1
Typ.
3.000
VdetN
×0.06
0.26
Max.
3.036
VdetN
×0.08
0.80
6.0
V
1
μA
V
2
1
mA
3-(1)
3-(2)
4
1.2
mA
μA
ms
μs
V
6
MΩ
0.50
2.50
2.30
26.0*3
30
3
Top=25℃
単位 備考 *1
V
1
0.1
29.9
±30
5
6
6
7
ppm/°C
(注) 1. 備考欄は試験回路番号。
2. IoutP はCMOS 出力のみに適用。
3. tPLH(typ.) はCex を用いて次式より得られる : tPLH(typ.)[ms]=5.532×Cex[nF]
ELM7340xxxA
項目
検出電圧
ヒステリシス幅
消費電流
電源電圧
出力電流
リーク電流
遅延時間
MR 電圧 High
MR 電圧 Low
MR プルアップ抵抗
検出電圧温度特性
記号
VdetN
条件
Min.
3.952
VdetN
×0.02
Vhys
Iss
Vdd
IoutN1
IoutN2
IoutP*2
Ileak
tPLH
tPHL
VmrH
VmrL
Rmr
ΔVdetN
ΔTop
Vdd=5.0V
Vdd=0.8V, Vds=0.4V
Vdd=1.0V, Vds=0.4V
Vdd=4.5V, Vds=0.4V
Vdd=VLX=6.0V
Vdd=1.0V~5.0V, Cex=4.7nF
Vdd=5.0V~1.0V
Vdd=6.0V
Vdd=4.5V
Vdd=5.0V
0.8
0.01
0.50
0.80
22.1
0.3
1
Typ.
4.000
VdetN
×0.06
0.26
Max.
4.048
VdetN
×0.08
0.80
6.0
V
1
μA
V
2
1
mA
3-(1)
3-(2)
4
1.2
mA
μA
ms
μs
V
6
MΩ
0.50
2.50
2.30
26.0*3
30
3
±30
Top=25℃
単位 備考 *1
V
1
0.1
29.9
5
6
6
7
ppm/°C
(注) 1. 備考欄は試験回路番号。
2. IoutP はCMOS 出力のみに適用。
3. tPLH(typ.) はCex を用いて次式より得られる : tPLH(typ.)[ms]=5.532×Cex[nF]
16 - 6
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■試験回路
1) 検出電圧
2) 消費電流
VDD
VDD
VDD
VDD
A
AA
A
R*
R*R*
R*
OUT
OUT
OUT
OUT
VDD
VDD
MR
MR
VDD
VDDMR
MRELM73xxxxxA
VdetN
VdetN
ELM73xxxxxA
VdetN
ELM73xxxxxA
ELM73xxxxxAExtC
ExtC
ExtC
ExtC VdetN
3V
3V3V
3V
V
V
V
V
VSS
VSS
VSS
VSS
VDD
VDD
VDD
VDD
OUT
OUT
OUT
OUT
MR
MR
MR
MRELM73xxxxxA
ELM73xxxxxA
ExtC
ELM73xxxxxA
ELM73xxxxxAExtC
ExtC
ExtC
VSS
VSS
VSS
VSS
** プルアップ回路は、
** プルアップ回路は、
N-ch
N-ch
出力のみ必要。
出力のみ必要。
プルアップ回路は、
プルアップ回路は、
N-ch
N-ch
出力のみ必要。
出力のみ必要。
** R=100kΩ(R=1MΩはVdd
*
R=100kΩ(R=1MΩはVdd
の最小測定値。
の最小測定値。
R=100kΩ(R=1MΩはVdd
* R=100kΩ(R=1MΩはVdd
の最小測定値。
の最小測定値。)) ))
3)-(1) 出力電流 (N-ch)
VDD
VDD
VDD
VDD
3)-(2) 出力電流 (P-ch)
VDD
VDD
VDD
VDD
OUT
OUT
OUT
OUTA A
VDD
VDD
MR
AA
VDD
VDDMR
MR
MRELM73xxxxxA
ELM73xxxxxA
ExtC
ExtC
ELM73xxxxxA
ELM73xxxxxAExtC
ExtC
VDD
VDD
VDD
VDD
VDS
VDS
VDS
VDS
OUT
OUT
OUT
OUT
VDD
VDD
MR
VDD
VDDMR
MR
MRELM73xxxxxA
ELM73xxxxxA
ExtC
ELM73xxxxxA
ELM73xxxxxAExtC
ExtC
ExtCA A
VDS
VDS
VDS
VDS
AA
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
4) リーク電流
5) 遅延時間
VDD
VDD
VDD
VDD
A
AA
A
OUT
OUT
OUT
OUT
VDD
VDD
MR
VDD
VDDMR
MR
MRELM73xxxxxA
ELM73xxxxxA
ExtC
ELM73xxxxxA
ELM73xxxxxAExtC
ExtC
ExtC
VSS
VSS
VSS
VSS
VDD
VDD
VDD
VDD
1MΩ
1MΩ
1MΩ
1MΩ
OUT
OUT
OUT
OUT
MR
MR
3V
MR
MRELM73xxxxxA
3V3V
3V
ELM73xxxxxA
ExtC
ELM73xxxxxA
ELM73xxxxxAExtC
** **
ExtC
ExtC
1.0V
1.0V
P.G
1.0V
1.0VP.G
P.GP.G
4.7nF
4.7nF
VSS
VSS
4.7nF
4.7nF
VSS
VSS
**
入力パルス
**
入力パルス
VSS
VSS
** 入力パルス
** 入力パルス
VSS
VSS
VdetN+1V
VdetN+1V
VdetN+1V
VdetN+1V
** プルアップ回路は、
** プルアップ回路は、
N-ch
N-ch
出力のみ必要。
出力のみ必要。
プルアップ回路は、
プルアップ回路は、
N-ch
N-ch
出力のみ必要。
出力のみ必要。
6) MR 電圧
7) MR プルアップ抵抗
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
V
VV
V
100kΩ
100kΩ
100kΩ
100kΩ
OUT
OUT
OUT
OUT
MR
MR
MR
MRELM73xxxxxA
ELM73xxxxxA
ExtC
ELM73xxxxxA
ELM73xxxxxAExtC
ExtC
ExtC
3V
3V3V
3V
VV
Vmr
Vmr
VSS
VSS
Vmr
Vmr
VSS
VSS
** プルアップ回路は、
** プルアップ回路は、
N-ch
N-ch
出力のみ必要。
出力のみ必要。
プルアップ回路は、
プルアップ回路は、
N-ch
N-ch
出力のみ必要。
出力のみ必要。
VDD
VDD
VDD
VDD
OUT
OUT
OUT
OUT
MR
MR
MR
MRELM73xxxxxA
ELM73xxxxxA
ExtC
ELM73xxxxxA
ELM73xxxxxAExtC
ExtC
ExtC
V
VV
V Vmr
Vmr
Vmr
Vmr
VSS
VSS
VSS
VSS
100kΩ
100kΩ
100kΩ
100kΩ
3V
3V3V
3V
V
V
VV
** プルアップ回路は、
** プルアップ回路は、
N-ch
N-ch
出力のみ必要。
出力のみ必要。
プルアップ回路は、
プルアップ回路は、
N-ch
N-ch
出力のみ必要。
出力のみ必要。
16 - 7
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■マーキング
• SOT-25 パッケージ
SOT-25
a, b : 出力形態、 マニュアルリセット 機能、 検出電圧範囲
マニュアル
検出電圧範囲
記号
出力形態
リセット 機能
(V)
78
1.4 ~ 3.0
MR 機能無し
79
3.1 ~ 5.0
CMOS
7A
1.4 ~ 3.0
MR機能付き
7B
3.1 ~ 5.0
7C
1.4 ~ 3.0
MR 機能無し
7D
3.1 ~ 5.0
Nch
7E
1.4 ~ 3.0
MR機能付き
7F
3.1 ~ 5.0
c : 検出電圧
記号
検出電圧 (V)
1
3.1
2
3.2
3
3.3
4
3.4
5
3.5
6
3.6
7
3.7
8
3.8
9
3.9
0
4.0
A
4.1
B
4.2
C
4.3
D
1.4
4.4
E
1.5
4.5
記号
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
検出電圧 (V)
1.6
4.6
1.7
4.7
1.8
4.8
1.9
4.9
2.0
5.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
d : 組み立てロット番号
記号
1 ~ 0 と A ~ Z (I, O, X を除く)
16 - 8
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
• SC-70-5, SC-82AB package
SC-70-5
SC-82AB
a : 出力形態、 検出電圧範囲
記号
出力形態
H
CMOS
J
K
Nch
L
b : 検出電圧
記号
検出電圧 (V)
1
3.1
2
3.2
3
3.3
4
3.4
5
3.5
6
3.6
7
3.7
8
3.8
9
3.9
0
4.0
A
4.1
B
4.2
C
4.3
D
1.4
4.4
E
1.5
4.5
検出電圧範囲 (V)
1.4 ~ 3.0
3.1 ~ 5.0
1.4 ~ 3.0
3.1 ~ 5.0
記号
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
検出電圧 (V)
1.6
4.6
1.7
4.7
1.8
4.8
1.9
4.9
2.0
5.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
c : 組み立てロット番号
記号
1 ~ 0 と A ~ Z (I, O, X を除く)
16 - 9
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■消費電流特性曲線
• VdetN=2.2V (ELM7322xxxA)
• VdetN=2.7V (ELM7327xxxA)
Iss-Vdd
0.6
0.5
+85°C
0.4
Iss (���
Iss (���
0.5
+25°C
0.3
-40°C
0.2
1.0
2.0
3.0
Vdd (V)
4.0
5.0
0
0
6.0
-40°C
1.0
2.0
3.0
Vdd (V)
4.0
5.0
6.0
• VdetN=4.0V (ELM7340xxxA)
Iss-Vdd
0.6
Iss-Vdd
0.6
0.5
0.5
0.4
+85°C
Iss (���
Iss (���
+25°C
0.3
0.1
• VdetN=3.0V (ELM7330xxxA)
+25°C
0.3
0.2
-40°C
0.1
0
0
+85°C
0.4
0.2
0.1
0
0
Iss-Vdd
0.6
1.0
2.0
3.0
Vdd (V)
4.0
5.0
0.4
0.3
+85°C
0.2
+25°C
0.1
-40°C
0
0
6.0
1.0
2.0
3.0
Vdd (V)
4.0
5.0
6.0
■検出電圧特性曲線
• VdetN=2.2V (ELM7322xxxA)
• VdetN=2.7V (ELM7327xxxA)
Vdet-Top
2.36
2.34
2.86
2.32
2.84
VdetP
Vdet (V)
Vdet (V)
2.28
2.26
2.24
3.20
-20
0
20
40
Top (°C)
60
2.74
Vdet-Top
2.66
-40
80
VdetN
-20
0
20
40
Top (°C)
60
80
• VdetN=4.0V (ELM7340xxxA)
16 - 10
4.32
4.28
VdetP
4.24
)
3.16
)
2.76
2.68
• VdetN=3.0V (ELM7330xxxA)
3.24
2.78
2.70
2.18
2.16
-40
2.80
2.72
VdetN
2.20
VdetP
2.82
2.30
2.22
Vdet-Top
2.88
4.20
Vdet-Top
VdetP
Rev.1.1
Vdet (V)
Vdet (V)
2.28
2.26
2.24
2.22
2.78
2.76
2.74
2.72
VdetN
2.20
2.80
VdetN
2.70
CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
ELM73xxxxxA
2.18
2.68
2.16
-40
-20
0
20
40
60
Top (°C)
2.66
-40
80
• VdetN=3.0V (ELM7330xxxA)
3.20
4.28
VdetP
40
60
80
VdetP
4.24
Vdet (V)
Vdet (V)
20
Top (°C)
Vdet-Top
4.32
3.16
3.12
3.08
4.20
4.16
4.12
4.08
3.04
4.04
VdetN
3.00
2.96
-40
0
• VdetN=4.0V (ELM7340xxxA)
Vdet-Top
3.24
-20
VdetN
4.00
-20
0
20
40
60
Top (°C)
3.96
-40
80
-20
0
20
40
60
Top (°C)
80
■N-ch 出力電流特性曲線
IoutN-Vds
1.6
1.4
Top=25°C
IoutN (mA)
IoutN (mA)
1.5
1.0
0.6
Vds=0.4V
Vdd=0.9V
1.2
0.8
IoutN-Top
2.0
Vdd=0.8V
0.4
Vdd=0.9V
1.0
0.5
Vdd=0.8V
0.2
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0
-40
Vds (V)
18.0
IoutN-Vds
Top=25°C
Vdd=1.2V
6.0
4.0
40
60
80
Vds=0.4V
Vdd=1.5V
10.0
8.0
Vdd=1.2V
6.0
4.0
Vdd=1.0V
Vdd=1.0V
2.0
2.0
0
0
20
Top (°C)
12.0
IoutN (mA)
IoutN (mA)
10.0
8.0
14.0
Vdd=1.5V
12.0
0
IoutN-Top
16.0
16.0
14.0
-20
0
-40
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Vds (V)
16 - 11
-20
0
20
40
Top (°C)
60
80
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■P-ch 出力電流特性曲線 (ELM73xxCxxA)
IoutP-Vds
20.0
Top=25°C
18.0
Vds=0.4V
3.0
16.0
14.0
Vdd=4.5V
IoutP (mA)
IoutP (mA)
IoutP-Top
3.5
12.0
10.0
8.0
Vdd=3.0V
6.0
Vdd=4.5V
2.5
2.0
Vdd=3.0V
1.5
1.0
4.0
0.5
2.0
0
-40
0
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Vds (V)
-20
0
20
40
Top (°C)
60
80
■遅延時間特性曲線
• VdetN=2.2V (ELM7322xxxA)
tPLH-Supply voltage
tPLH-Top
Cex=4.7nF, Vdd=1.0V � 3.2V
30.0
29.0
29.0
28.0
28.0
tPLH (ms)
tPLH (ms)
30.0
27.0
26.0
25.0
23.0
104
20
40
Top (°C)
60
22.0
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
80
Supply voltage (V)
tPLH-Cex
tPHL-Top
Vdd=1.0V � 3.2V, Top=25°C
150
tPHL (�s)
tPLH (ms)
Cex=4.7nF, Vdd=3.2V � 1.0V
200
103
102
101
100 0
10
+25°C
25.0
23.0
0
-40°C
26.0
24.0
-20
+85°C
27.0
24.0
22.0
-40
Cex=4.7nF, Vdd=1.0V � Supply voltage
100
50
101
Cex (nF)
102
103
16 - 12
0
-40
-20
0
20
40
Top (°C)
60
80
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
• VdetN=2.7V (ELM7327xxxA)
tPLH-Supply voltage
tPLH-Top
Cex=4.7nF, Vdd=1.0V � 3.7V
30.0
29.0
29.0
28.0
28.0
tPLH (ms)
tPLH (ms)
30.0
27.0
26.0
25.0
25.0
23.0
23.0
0
20
40
Top (°C)
60
22.0
2.5
80
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Supply voltage (V)
tPLH-Cex
6.0
tPHL-Top
Vdd=1.0V � 3.7V, Top=25°C
104
Cex=4.7nF, Vdd=3.7V � 1.0V
200
103
150
tPHL (�s)
tPLH (ms)
-40°C
+25°C
26.0
24.0
-20
+85°C
27.0
24.0
22.0
-40
Cex=4.7nF, Vdd=1.0V � Supply voltage
102
101
100
50
100 0
10
101
Cex (nF)
102
0
-40
103
-20
0
20
40
Top (°C)
60
80
• VdetN=3.0V (ELM7330xxxA)
tPLH-Top
30.0
29.0
29.0
28.0
28.0
tPLH (ms)
tPLH (ms)
tPLH-Supply voltage
Cex=4.7nF, Vdd=1.0V � 4.0V
30.0
27.0
26.0
25.0
23.0
104
20
40
Top (°C)
60
22.0
3.0
80
Vdd=1.0V � 4.0V, Top=25°C
160
102
16 - 13
tPHL (�s)
tPLH (ms)
10
3.5
4.0
4.5
5.0
Supply voltage (V)
5.5
6.0
tPHL-Top
tPLH-Cex
140
3
+25°C
25.0
23.0
0
-40°C
26.0
24.0
-20
+85°C
27.0
24.0
22.0
-40
Cex=4.7nF, Vdd=1.0V � Supply voltage
120
100
80
Cex=4.7nF, Vdd=4.0V � 1.0V
Rev.1.1
27.0
tPLH (
tPLH (
27.0
26.0
25.0
24.0
+25°C
26.0
25.0
24.0
23.0
23.0
CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
ELM73xxxxxA
22.0
-40
-20
0
20
40
Top (°C)
60
22.0
3.0
80
3.5
4.0
tPLH-Cex
5.0
5.5
6.0
tPHL-Top
Vdd=1.0V � 4.0V, Top=25°C
104
4.5
Supply voltage (V)
Cex=4.7nF, Vdd=4.0V � 1.0V
160
140
120
tPHL (�s)
tPLH (ms)
103
2
10
1
10
100
80
60
40
20
0
10
100
101
Cex (nF)
102
0
-40
103
-20
0
20
40
60
Top (°C)
80
• VdetN=4.0V (ELM7340xxxA)
tPLH-Top
30.0
29.0
29.0
28.0
28.0
tPLH (ms)
tPLH (ms)
tPLH-Supply voltage
Cex=4.7nF, Vdd=1.0V � 5.0V
30.0
27.0
26.0
25.0
23.0
104
20
40
Top (°C)
60
22.0
4.0
80
4.5
5.0
5.5
Supply voltage (V)
tPLH-Cex
6.0
tPHL-Top
Vdd=1.0V � 5.0V, Top=25°C
Cex=4.7nF, Vdd=5.0V � 1.0V
120
100
tPHL (�s)
103
tPLH (ms)
+25°C
25.0
23.0
0
-40°C
26.0
24.0
-20
+85°C
27.0
24.0
22.0
-40
Cex=4.7nF, Vdd=1.0V � Supply voltage
102
80
60
40
101
20
100 0
10
101
Cex (nF)
102
103
16 - 14
0
-40
-20
0
20
40
Top (°C)
60
80
Rev.1.1
ELM73xxxxxA CMOS 遅延回路 & マニュアルリセット機能付き電圧検出器
■MR 電圧特性 (ELM73xxxBxA)
VmrH-Vdd
0.9
-40°C
VmrL (V)
VmrH (V)
0.8
0.7
0.6
+25°C
0.5
+85°C
0.4
1.0
VmrL-Vdd
0.9
0.8
-40°C
0.7
+25°C
0.6
+85°C
0.5
0.4
2.0
3.0
4.0
5.0
Vdd (V)
0.3
1.0
6.0
2.0
3.0
VmrH-Top
6.0
0.9
0.8
0.8
Vdd=4.5V
Vdd=6.0V
VmrL (V)
VmrH (V)
5.0
VmrL-Top
0.9
0.7
0.6
Vdd=3.0V
-20
0
20
40
Top (°C)
Vdd=4.5V
Vdd=6.0V
0.7
0.6
0.5
Vdd=1.5V
0.5
0.4
-40
4.0
Vdd (V)
Vdd=3.0V
Vdd=1.5V
0.4
60
0.3
-40
80
-20
0
20
40
Top (°C)
60
80
■MR プルアップ抵抗特性曲線 (ELM73xxxBxA)
Rmr-Top
5.0
Rmr (M��
4.0
3.0
2.0
1.0
0
-40
-20
0
20
40
Top (°C)
IleakN-Vout
5.0
60
80
16 - 15
4.0
A)
4.0
)
5.0
IleakN-Top
Rev.1.1
Rm
2.0
1.0
0
-40 -20
0 CMOS
20
40 遅延回路
60
80
& マニュアルリセット機能付き電圧検出器
ELM73xxxxxA
Top (°C)
■N-ch 出力リーク電流特性曲線 (ELM73xxNxxA)
5.0
4.0
4.0
IleakN (nA)
IleakN (nA)
IleakN-Vout
5.0
3.0
+85°C
2.0
3.0
Vout=6.0V
2.0
Vout=4.5V
1.0
1.0
0
0
IleakN-Top
1.0
2.0
-40°C, +25°C
3.0
4.0
5.0
Vout (V)
0
-40
6.0
16 - 16
Vout=3.0V
-20
0
20
40
Top (°C)
60
80
Rev.1.1