downloads spec sk

17.5” disky
dis
k(
mo
mm
ntá
)
ž
ny
Hr
ch
úb
ka
otv
dis
oro
ko
v(
v(
mm
mm
Po
)
čet
)
mo
ntá
žn
Pri
ych
em
otv
otv er k
oro
oru ruž
v
n
(m ice
m
Pri
em ) mon
táž
otv er s
ne
oru tre
ho
d
(m ové
m) ho
Dv
oji
tá
mo
ntá
ž
áva
žie
ez
Vy
važ
ov
aci
Ve
nti
l
me
r
Pri
e
(m
m)
Zá
lis
Vzd
ial
en
osť
–
kg
)
ie (
aťa
žen
)
(kg
Ma
x. z
osť
Hm
otn
Vý
ro
March 2016 Slovakian / Marec 2016 Slovensky
dv
oji
tý
an
ge
®”
ura
-Fl
éč
íslo
bn
éč
íslo
bn
Vý
ro
Pre stredne ťažké nákladné vozidlá
17.5 x 6.75
661820
661827DB
Pre nízkonákladné návesy (low deck trailers)
17.5 x 6.00
663203*
17.5 x 6.75
663823*
663823DB**
* Dostupné iba v prevedení zrkadlový lesk
-”D
ura
-Br
-”D
-” L
vL
O
Vý
ro
bn
éč
íslo
-”M
atn
ý
éč
íslo
bn
Vý
ro
Ro
zm
er y
dis
ku
”
NE
®
”
igh
t®”
Špecifikácia výrobku Kované hliníkové disky Alcoa
-
13.7
2500
123
143
20.0
26
6
245
202.2
áno
54MS00N
samolepiacie a nabíjacie
-
12.6
13.7
2500
3000
114
117
133
137
19.0
20.0
26
26
10
10
225
225
176.2
176.2
áno
áno
TR543D ***
TR554C****
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
** od 01/10/2016
*** Náhradný ventil 70MS60N
**** Náhradný ventil 70MS45N
19.5” disky
Pre stredne ťažké nákladné automobily a prívesy
19.5 x 7.50
773470
773477
773473DB
19.5 x 7.50
773460
773467
773463DB
19.5 x 7.50
773450
773457
773453DB
19.5 x 8.25
783460
783467
783463DB
19.5 x 8.25
783450
783457
783453DB
773450DF
783450DF
17.7
17.7
17.7
18.5
18.5
3000
3000
3000
3150
3150
134
134
134
146
146
155
155
155
167
167
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
24
30
32
30
32
8
8
8
8
8
275
275
275
275
275
221.2
221.2
221.2
221.2
221.2
áno
áno
áno
áno
áno
54MS00N
54MS00N
54MS00N
54MS00N
54MS00N
samolepiacie
samolepiacie
samolepiacie
samolepiacie
samolepiacie
22.5” disky
Pre nákladné automobily, autobusy a prívesy
22.5 x 7.50
874520
874527
874523DB
22.5 x 7.50
874510
874517
874513DB
22.5 x 8.25
882520
882527
882523DB
22.5 x 8.25
882510
882517
882513DB
22.5 x 9.00
892520
892527
892523DB
22.5 x 9.00
892510
892517
892513DB
882520DF
882510DF
892520DF
892510DF
23.7
23.7
23.1
23.1
23.5
23.5
3550
3550
3750
3750
4125
4125
138
138
146
146
154
154
160
160
168
168
176
176
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
26
32
26
32
26
32
10
10
10
10
10
10
335
335
335
335
335
335
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
áno
áno
áno
áno
áno
áno
70MS07N2
70MS07N2
60MS00N
60MS00N
60MS00N
60MS00N
samolepiacie
samolepiacie
samolepiacie
samolepiacie
samolepiacie
samolepiacie
Šroby &
matice
Skrutka
M22 X 1.5
7/8” - 11 BSF
7/8” - 14 UNF
M20 x 1.5
M18 x 1.5
Priemer montážnych
otvorov
32 or 33 mm
33 mm
33 mm
30 mm
27 mm
Priemerov montážnych otvorov
Dlhšie skrutky
Zápustné matice
Ø 26 mm
Ø 32 mm
Ø 26 mm
Ø 32 mm
Ø 26 mm
Ø 32 mm
Ø 24 mm
Ø 30 mm
Ø 21 mm
Ø 26 mm
PRED ZAPOČATÍM MONTÁŽE JE TREBA PREČÍTAŤ TECHNICKÝ MANUÁL
Dura-Bright® je patentovaná metóda povrchovej úpravy, ktorá preniká hliníkom a umožňuje jednoduché čistenie pomocou mydla a vody.
Dura-Flange® je patentovaná úprava ráfu kola, ktorá zaisťuje ochranu proti
opotrebovaniu a dlhú životnosť.
V prípade záujmu o technické informácie čísel častí, ktoré nie sú uvedené v
špecifikácii, kontaktujte Alcoa.
Chyby a opomenutia nemajú vplyv na tu uvedené.
WorkHorse®
FrontRunner®
Disky na prívesy
dis
k(
mo
mm
ntá
)
ž
ny
Hr
ch
úb
ka
otv
dis
oro
ko
v(
v(
mm
mm
Po
)
čet
)
mo
ntá
žn
Pri
ych
em
otv
otv er k
oro
oru ruž
v
n
(m ice
m
Pri
em ) mon
táž
otv er s
ne
oru tre
ho
d
(m ové
m) ho
Dv
oji
tá
mo
ntá
ž
WorkHorse® disky sú bez vetracích otvorov, ktoré chránia kotúčové brzdy off-road (terénnych) vozidiel, avšak môžu byť použité aj pre cestné vozidlá.
22.5 x 9.00
896570
26.7
4335
154
176
22.0
32
10
335
281.2
22.5 x 11.75
818570
24.2
5000
120
25.3
32
10
335
281.2
22.5” FrontRunner ® zális 120
22.5 x 11.75
818560
22.5 x 11.75
818550
22.5” FrontRunner ® zális 135
22.5 x 11.75
811520
22.5 x 11.75
811510
22.5 x 11.75
814520
áva
žie
ez
Vy
važ
ov
aci
Ve
nti
l
me
r
Pri
e
Vzd
ial
en
osť
–
kg
)
(m
m)
ie (
Zá
lis
aťa
žen
)
(kg
Ma
x. z
osť
Hm
otn
bn
Vý
ro
March 2016 Slovakian / Marec 2016 Slovensky
dv
oji
tý
an
ge
®”
ura
-Fl
éč
íslo
-”D
ura
-Br
-”D
éč
íslo
bn
Vý
ro
Vý
ro
bn
éč
íslo
-” L
vL
O
-”M
atn
ý
éč
íslo
bn
Vý
ro
Ro
zm
er y
dis
ku
”
NE
®
”
igh
t®”
Špecifikácia výrobku Kované hliníkové disky Alcoa
áno
nie
83MS00N
40MS00N
samolepiacie
samolepiacie a nabíjacie
818567
818557
818561DB
818551DB
818560DF
818550DF
24.8
24.8
5000
5000
120
120
-
25.3
25.3
26
32
10
10
335
335
281.2
281.2
nie
nie
54MS00N
54MS00N
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
811527
811517
814527
811521DB
811511DB
814521DB
811510DF
814520DF
23.4
23.4
25.8
4500
4500
5000
135
135
135
-
24.1
24.1
26.0
26
32
26
10
10
10
335
335
335
281.2
281.2
281.2
nie
nie
nie
40MS00N
40MS00N
40MS00N
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
19.5” & 22.5” disky na prívesy
22.5 x 11.75
812520
812527
22.5 x 11.75
812510
812517
22.5 x 11.75
810560
810567
22.5 x 11.75
818560
818567
22.5 x 11.75
818550
818557
22.5 x 11.75
812560
812567
22.5 x 11.75
812550
812557
22.5 x 13.00
835520
835527
19.5 x 14.00
22.5 x 14.00
-
812522DB
812512DB
810562DB
818561DB
818551DB
812562DB
812552DB
835522DB
743402DB
841512DB
818560DF
818550DF
-
21.0
21.0
24.6
24.8
24.8
25.0
25.0
25.2
23.6
30.7
4750
4750
5000
5000
5000
5000
5000
5500
4500
5800
0
0
0
120
120
45
45
-14
0
0
-
21.0
21.0
24.1
25.3
25.3
25.3
25.3
28.0
25.0
28.5
26
32
26
26
32
26
32
26
26
26
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
335
335
335
335
335
335
335
335
275
335
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
281.2
221.2
281.2
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
40MS00N
40MS00N
40MS00N
54MS00N
54MS00N
40MS00N
40MS00N
40MS00N
40MS00N
40MS00N
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie a nabíjacie
samolepiacie
samolepiacie
*
*
samolepiacie
samolepiacie
Disky pre pneu SuperSingle Doležité: u dvojosých vozidiel sú povinné elektronické systémy TPMS ( kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách) a ESP (elektronický stabilizačný program)
na hnacie nápravy
22.5 x 17.00
840520
840522DB
35.7
5800
-67
28.5
26
10
335
281.2
nie
22.5 x 17.00
840510
-
840512DB
-
35.7
5800
-67
-
28.5
32
10
335
281.2
nie
* Informácie budú poskytnuté na požiadanie
www.alcoawheelseurope.com
Alcoa Wheel Products Europe
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgia
Tel:
+32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
E-mail:[email protected]