Alcoa Dura-Bright servicebulletin

Alcoa Wheel Service-bulletin – Europa – utgåva 2 – 2014
Dura-Bright® med XBR®- och EVO-teknik
ytterligare underhåll
(Ersätter utgåvan från maj 2009)
Den här servicebulletinen informerar om underhåll av Dura-Bright®-fälgar där Dura-Bright-behandlingen utsätts för skador,
erosion och missfärgning. Läs följande instruktioner noggrant.
1. Vanliga förhållanden kräver inte några specialrutiner
Dura-Bright®-fälgar kan hållas rena med tvål och vatten eller ett milt surt rengöringsmedel som också kan användas på ett
säkert sätt på lackerade ytor.
2. Förhållanden som kan kräva ytterligare underhåll
Hanteringsmärken, spår av användning
Dura-Bright®-fälgar med hanteringsmärken eller spår av användning som repor, hack, bucklor eller urholkningar samlar
bromsdamm på de delar av ytan där behandling saknas. De här ytorna kommer att se ut som om de inte har Dura-Bright®behandlats.
Erosion
På Dura-Bright®-fälgar som används på fordon på grusvägar eller vid förhållanden på asfaltsväg där sand, stenar eller
material eroderar kommer Dura-Bright®-ytan att gradvis uppvisa minskad beläggning. Eftersom Dura-Bright®-behandlingen
inte har full täckning kommer skivbromsdamm gradvis att byggas upp på fälgen nära ventilationshålen.
Missfärgning
Dura-Bright®-fälgar på axlar som används med skivbromsar kan resultera i en gradvis missfärgning över tid. Det här uppstår
oftast på frontaxlar där fälgarna utvecklar en brunaktig, kopparfärgad eller gyllene ton bredvid eller bakom ventilationshålen beroende på rotationsriktning. Den här missfärgningen beror på avlagringar från rester från skivbromsbeläggen.
Ovan nämnda förhållanden kan uppstå snabbare efter en vinterperiod eller vid längre intervall mellan rengöring. Mer regelbunden rengöring med vatten och tvål rekommenderas.
OBSERVERA: Dessa förhållanden lyder inte under garantin.
Endast blåsbildning, avflagning av Dura-Bright®-behandlingen samt filiformkorrosion ersätts i garantin under en
period på 60 månader från tillverkningsdatumet.
3. Ytterligare underhåll
•
•
•
Fälgar eller delar av fälgar som uppvisar något av ovanstående beskrivna förhållanden kan kräva ytterligare
underhåll.
Användningen av ALclean med ALbrush rekommenderas för att avlägsna skivbromsdamm, korrosion eller
missfärgning som på vanliga obehandlade ytor.
Dura-Bright®-behandlingen påverkas inte av användningen av ALclean om den används vid ett begränsat antal
tillfällen och under en begränsad tid.
Observera
Läs den säkerhetsinformation som finns på etiketten på ALclean 1-litersflaska eller 5- eller
25-litersbehållare. Informationsblad finns tillgängliga vid förfrågan.
ALclean och ALbrush finns hos Alcoa-distributörer och -återförsäljare i Europa. För kontaktlista, se:
http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/sv/distributors.asp
Hur man gör:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Se till att fälgen inte är het. Rekommenderad temperatur på fälgen är mellan 5 och 35 °C.
Avlägsna alla eventuella mutterkåpor.
Avlägsna noggrant damm och sand med vattenslang eller högtryckstvätt. Torka inte fälgen.
Använd en begränsad mängd (10 cl) outspädd ALclean med ALbrush och borsta försiktigt fälgen 2 till 3 gånger med
korta pauser på totalt 2 till 3 minuter.
Skölj fälgen noggrant med rikliga mängder kallt eller ljummet vatten.
Upprepa steg 4 och 5 tills skivbromsdammet, korrosionen och/eller missfärgningarna avlägsnas.
När fälgen har torkat kan du sätta tillbaka mutterkåporna.
Fortsätt rengöra med tvål och vatten ofta och regelbundet på Dura-Bright®-behandlade fälgar.
Utför ytterligare underhåll med ALclean enligt steg 1 till 7 endast vid ett fåtal tillfällen.
VARNING: Den aktiva substansen i ALclean är fosforsyra med pH-värde 2.
Dura-Bright® (vanliga) och XBR® 2003 > 2013
Rengöringsmedel rekommenderas ha ett pH-värde på 5 till 9. Använd helst inte fälgrengöring då dessa kan ha starkare syra med lägre pH-värde (ju lägre siffra, desto starkare
syra). Dessa rengöringsmedel kan innehålla saltsyra, fosforsyra eller salpetersyra och även
fluorvätesyre. Det senare, fluorvätesyra, som ofta används i förbehandling av fälgar inför
bil-/lastbilstvätt ska aldrig användas på fälgar som behandlats med Dura-Bright® XBR®.
Dura-Bright® EVO 2014 och senare
Rengöringsmedel rekommenderas ha ett pH-värde på 2 till 12. Ytbehandlingen DuraBright® EVO gör att man regelbundet kan använda produkter med ett större pH-intervall.
För mer information, kontakta:
Alcoa Wheel Products Europe – Tel. +32 11 458 478 – E-post: [email protected] – www.alcoawheels.com – www.alcoafleet.eu
Similar pages