Download

Solen är din kraftkälla
Vi hjälper dig att utnyttja din potential
Let‘s connect
Solceller är en viktig del av energiproduktionen från förnybara energikällor. Dess andel av elproduktionen kommer att
fortsätta öka signifikativt. Med ett stort urval av mycket effektiva komponenter och lösningar speciellt utformade för att
uppfylla kraven för den fotoelektriska marknaden ökar Weidmüller effektiviteten av solceller. Ett brett utbud av förkopplade kopplingsboxar har utformats speciellt för kraven i 1000 V DC-system, de innehåller överspänningsskydd samt i vissa
brytare och säkringar. CLINICS Solar är ett unikt verktyg för att diagnostisera solcellsmoduler, överspänningsskydd, plugin-kontakter för solceller och professionella verktyg för att arbeta med solcellssystem.
PV-Stick är nominerad till German Design Awards 2014. Är
redan en av årets vinnare av “iF product design award” och “red
dot award: product design.
Produkter
Anslutningskontakter
Snabbkontakter PV-Stick, PUSH IN-anslutning. Med de nya snabbanslutningskontakterna behövs inga verktyg.
E-nummer
Benämning
Artikelnr
Förp
12 735 01
Snabbkontakt hane
1303500000
50
12 735 02
Snabbkontakt hona
1303460000
50
Anslutningskontakter
Hus och crimpkontaker för 4-6 mm² kabel
E-nummer
Benämning
Artikelnr
Förp
12 735 06
Hus Hane
1217850000
100
12 735 07
Crimphylsa Hane
1217670000
100
12 735 05
Hus Hona
1217960000
100
12 735 08
Crimphylsa Hona
1217760000
100
E-nummer
Benämning
Artikelnr
Förp
12 735 03
CHASSIEKONTAKT HONA WM4
1453040000
100
12 735 04
CHASSIEKONTAKT HANE WM4
1453050000
100
Chassikontakter
Verktyg för Crimpkontakter och kablar
Multi-stripax PV
• för fintrådiga och massiva ledare 2,5-6 mm² med specialisoleringsmaterial
• hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande
kraven inom flygindustrin)
• avisoleringslängd inställningsbar
Pressverktyg CTF
crimpverktyg för fotovoltaikkontakter, 2,5-6 mm²
Multi tool PV
multifunktionellt verktyg för bearbetning av kontakten
E-nummer
Benämning
Artikelnr
Förp
16 232 43
Multi tool PV
1217280000
2
16 232 44
Pressverktyg CTF 2,5-6 mm2
1222870000
1
16 232 38
Multristripax
1190490000
1
Lastfrånskiljare AC och DC
Lastfrånskiljare/huvudbrytare för panelmontage max 25A AC. Lastfrånskiljare/huvudbrytare för panelmontage max 1000V DC.
E-nummer
Benämning
Artikelnr
Förp
31 340 41
Lastfrånskiljare 25A AC
7770006273
1
31 340 42
Lastfrånskiljare 1000 V DC
7770016276
1
Färdiga kopplingslådor/skydd för solpanelsanläggningar
Kopplingslåda med överspänningsskydd, den anpassade lösningen
för säkerhet i solcellsanläggningar. På grund av deras yta och utsatta
installationsplats, solceller är särskilt utsatta för atmosfäriska urladdningar såsom åskväder. Resulterande skada kan påverka enskilda
komponenter eller ta ner hela systemet.
För att öka systemets upptid, erbjuder Weidmüller färdigkopplad plug
and play lösning för att skydda DC-och AC-sidorna på en växelriktare.
Kopplingslådorna kan konfigureras utifrån individuella kundbehov.
Detta ger en lämplig lösning för varje applikation.
E-nummer
Benämning
Beskrivning
Artikelnr
52 872 10
PV 1STR SW OVP
1 sträng in, 1 sträng ut, brytare
8000012787
52 872 11
PV DC 1IN SPD WM4 1000V
1 sträng in, 1 sträng ut, snabbkontakt WM4
7504811001
52 875 30
PV DC 1INx2 2MPPT 2SPD WM4 1000V
1+1 sträng in, 1+1 sträng ut (2MPPT), snabbkontakt WM4
7504811002
52 872 12
PV DC 2INx2 2SW 2MPPT 2SPD CG 1000V
2+2 strängar in, 1+1 strängar ut (2MPPT), 1+1 brytare
7504811012
52 872 13
PV DC 2INx3 3SW 3MPPT 3SPD CG 1000V
2+2+2 strängar in, 1+1+1 strängar ut (3MPPT), 1+1+1 brytare
7504811013
52 872 14
PV DC 3IN SW SPD CG 1000V
3 strängar in, 1 sträng ut, brytare
7504811015
52 872 15
PV DC 4IN SW FH SPD CG 1000V
4 strängar in, 1 sträng ut, brytare, 4+4 säkringshållare (+ och -)
7504811016
Förp
Övervakningsprodukter
TRANSCLINIC VI50 mäter spänningen och strömmen, för övervakning och felsökning av solpaneler. Datan sänds trådlöst till insamlingsmodulen Reclinic USB.
TRANSCLINIC 4I+ kontrollerar kontinuerligt strömmen från enskilda strängar eller stränggrupper liksom spänningen i en fotovoltaikanläggning och möjliggör på detta sätt en mycket detaljerad övervakning. Max 4 strängar DIN-monterad.
TRANSCLINIC 8I+ kontrollerar kontinuerligt strömmen från enskilda strängar eller stränggrupper liksom spänningen i en fotovoltaikanläggning och möjliggör på detta sätt en mycket detaljerad övervakning. Max 8 strängar DIN-monterad.
RECLINIC USB Insamlingsmodul tar emot all data som skickas via ett PV-systems TRANSCLINIC VI50 moduler och överför dem till en
PC via ett USB-gränssnitt.
E-nummer
Benämning
Artikelnr
52 872 16
TransClinic VI50
1175050000
1
52 872 18
TransClinic 8I+
1238120000
1
52 872 19
ReClinic USB
1175040000
1
TransClinic VI50
TransClinic 8I+
Förp
ReClinic USB
Överspänningsskydd och säkerhetsplint
E-nummer
Benämning
52 701 03
VPU II 3 PV 1000V DC
DC-skydd
1351270000
1
52 701 01
VPU II 4 280V/40KA
AC-skydd
1352680000
1
52 701 11
VPU II 3 280V/40KA
AC-skydd
1352700000
1
29 198 77
WSI 25/1 10x38 1KV
Säkringsplint
1137790000
1
20 268 13
FUSE 1KV DC 2A 10/38
Säkring
1224870000
1
20 268 14
FUSE 1KV DC 4A 10/38
Säkring
1224880000
1
20 268 15
FUSE 1KV DC 6A 10/38
Säkring
1224890000
1
20 268 16
FUSE 1KV DC 8A 10/38
Säkring
1224900000
1
20 268 17
FUSE 1KV DC 10A 10/38
Säkring
1224910000
1
20 268 18
FUSE 1KV DC 12A 10/38
Säkring
1224920000
1
VPU II 3 PV
Artikelnr
Säkringsplint
Weidmüller AB
Box 31025
200 49 Malmö
[email protected] | weidmuller.se
Tel: +46 (0)071 - 43 00 44 | Fax:+46 (0)40 - 37 48 60
Förp