Download

CLI – CableLine®
Part och Kabelmärkning
Produktinformation
CLI – CableLine® Laser-printed Identification
Inledning
Materialbeskrivning
Tester och kontroller hos Weidmüller
Urvalstabell
Förpackningsvarianter för CableLine®
Kundanpassad märkning
4
5
6
7
8
9
CableLine® – Neutral märkning
CableLine® – Kundanpassad märkning
CableLine® – Internationell färgkod
10
13
16
CableLine® – Sluten Part och Kabelmärkning
CableLine® – CLI C 02-3
CableLine® – CLI C 02-6, 02-9
CableLine® – CLI C 1-3
CableLine® – CLI C 1-6
CableLine® – CLI C 1-6, 1-9
CableLine® – CLI C 2-4
CableLine® – CLI C 2-4, 2-6, 2-9
CableLine® – CLI C 3-6
CableLine® – CLI C 3-6, 3-9
CableLine® – Paginerad märkning
CableLine® – CLI R 02
CableLine® – CLI R 02-3, 1-3
CableLine® – CLI R 1-3, 1-9, 1-12
18
19
21
22
25
27
28
29
30
31
32
35
36
37
CableLine® – Öppen Part och Kabelmärkning
CableLine® – CLI O 10
CableLine® – CLI O 20
CableLine® – CLI O 30
38
39
40
41
CableLine® – Kabelmärkning och hållare
CableLine® – CLI M 2-4, 2-6
CableLine® – Tillbehör
42
43
45
CableLine® – Transparenta Märkhylsor
CableLine® – CLI T, CLI TM
48
49
CableLine® – Rostfri märkning
CableLine® – WSM
CableLine® – Tillbehör rostfri märkning
50
51
52
CableLine® – Tillbehör
CableLine® – Tillbehör: insticksmärkning
CableLine® – Tillbehör buntband
CableLine® – Hållare och verktyg
53
54
55
Bilaga
Aktiviteter i hela världen
56
3
Inledning
CableLine®
Ett komplett sortiment för alla typer av Part och Kabelmärkning
Produktprogrammet CableLine® innehåller separat kombinationsmärkning för kablar
och ledningar med area 0,2 mm2 till 70 mm2. Enkel och flexibel märkning av elektrisk
utrustning. I CableLine®-sortimentet finns såväl slutna som öppna märkningar vilka
kan monteras i förväg eller när kabeln redan är förlagd.
CableLine®-märkning trycks med laserteknik och erbjuder absolut bästa kvalitet. All
märkning motsvarar kraven enligt UL94-V0 och är tillverkade i kadmium- och silikonfri
PVC.
CableLine®-programmet omfattar
• Part och Kabelmärkning
• Kabelmärkning
• Standard- eller specialtryck
• Tillbehör och verktyg
• Olika materialutföranden i plast eller rostfritt stål
Lasertryckmetod
Samtliga standardmärken på CableLine® brännas in med laserteknik. Unikt, och
permanent med färggenomslaget i materialet. Lasermetoden medför att märkningen
kan skapas i klara färger och med högsta kvalitet. Den perfekt konturskarpa och
lättlästa märkningen är förfalskningssäker och lämpad även för extrema omgivningsförhållanden. Håller för samtliga på marknaden forekommende tester beträffande
slitagebeständighet. Inte heller lösningsmedel typ aceton påverkar märkningen.
LASER
LASER
LASER
Materialet i CableLine®-märkning är extremt motståndkraftig och lämpligt för kontinuerlig användning i temperaturer mellan –40 °C och +80 °C. Märkningen är därmed även
avsedd för hårda klimatkrav.
4
Inledning
Materialbeskrivning
Material
Beskrivning
Polyamid
Temperaturområde:
–40 °C till +100 °C
Polyamid (PA) är en av de mest använda tekniska plasterna tack vare goda
elektriska och mekaniska egenskaper, hög flexibilitet och brotthållfasthet.
Genom sin kemiska struktur är PA även brandtålig utan användning av
flamskyddsmedel.
PVC
Temperaturområde:
–30 °C till +80 °C
Mjuk PVC tillverkas av polyvinylklorid och mjukgörare samt tillsatser som
t.ex. stabilisatorer och släppmedel. Materialet är i allmänhet transparent och
kan färgas i olika färger. PVC är beständigt mot korrosiva saltlösningar och
de flesta syror och alkalier. Den kemiska substansen i rå PVC gör materialet
åldringsbeständigt. Det angrips inte heller av syre eller ozon.
Hård PVC
Temperaturområde:
–30 °C till +80 °C
Hård PVC tillverkas av polyvinylklorid utan mjukgörare. Materialet har tack
vare detta hög mekanisk hållfasthet, styvhet och hårdhet. Utmärkande är
även dess kemiska beständighet. Tack vare att hård PVC inte innehåller
några mjukmedel är materialet dessutom självslocknande när det avlägsnas
från en flamma.
Rostfritt material
Temperaturområde:
–80 °C till +500 °C
SS 2348 motsvarar AI SI 316 och W.-Nr. 1.4404. Det syrafasta stålet
innehåller minst 17 % krom, 11 % nickel och 2 % molybden. Materialet
uppvisar god väderbeständighet mot salthaltiga och fuktiga miljöförhållande
och är korrosionsbeständigt mot syror.
POM
Temperaturområde:
–40 °C till +80 °C
Acetatplast som även betecknas polyoxymetylen, förkortat POM. Materialet
utmärker sig genom hög hållfasthet, hårdhet och styvhet och används inom
ett stort temperaturområde.
Eftersom alla användningsmöjligheter inte kan överblickas och vi därför inte kan förutse all
inverkan på produkterna som miljön kan innebära i form av fuktighet, strålning, gaser och
temperatur, kan Weidmüller inte lämna någon garanti för produkternas lämplighet när det
gäller hur kunderna använder dem. När det gäller speciella tillämpningar måste därför kunden
själv utföra erfroderliga lämplighetstester. På förfrågan ger Weidmüller gärna råd och stöd i
dessa avseenden.
De många varianter av märksystem som finns på marknaden innebär att Weidmüller inte kan
påtaga sig någon ansvar för industriell märkning där Weidmüller-komponenter (märkning –
transparenta skyddshylsor – etiketter – bläck/toner/färgband – utskriftssystem) kombineras
med märkprodukter från andra tillverkare. Weidmüller fritar sig därför uttryckligen från ansvaret
för alla av kunden själv speciellt utformade användningar.
5
Inledning
Tester och kontroller hos Weidmüller
Tester
Kontrollvillkor/krav
Materialkontroll
Brännbarhet enligt UL94-V0.
Hårdhetskontroll enligt Shore A – ISO 868.
Ytmotstånd – DIN IEC 60093
Åldringsprocess
Allt material som används i våra märksystem kontrolleras med avseende
åldringsbeständigheten. Weidmüllers kontrollföreskrifter B2- LPV 2216
Funktionskontroll på PTFE- och
PVC-ledningar
Märkningens monterbarhet vid –10 °C till +40 °C.
Stabilitetskontroll från minsta till största ledningsdiameter för varje
märkningsstorlek. Symmetrikontroll av märkningen på ledningen.
Bärprofilens skaksäkerhet
Vibrationskontroll för industrin enligt DIN EN 60068-2-6, sinussvängningar
(3 axlar, 10 cykler per axel, acceleration 5g, frekvens 10-500Hz, sveptid
1 oktav/minut) Weidmüllers kontrollföreskrifter – LPV 2272
Avtorkningsbeständignhet
Tryckets beständighet mot påverkan av handsvett, maskinolja, vatten och
etylalkohol. En lätt förändrig är tillåten. Entydig identifiering (läsbarhet) måste
dock vara säkerställd. Vid tryck enligt VDE 0611 T 4 (typskyltar) skall
avtorkningsbeständigheten mot vatten och testbensin kontrolleras under
15 minuter.
Normer:
DIN VDE 0611- 4 / pkt. 3.1.3
DIN EN 60947-1/ pkt. 5.1
DIN EN 60742, CEI 16-7
Weidmüllers kontrollföreskrifter – LPV 2166
Skrapbeständighet
Ytan eller bärprofilen får ej påverkas av skrapning med fingernagel. En lätt
förändrig är tillåten. Entydig identifiering måste dock vara säkerställd.
Weidmüllers kontrollföreskrifter – LPV 2165
Beständighet mot UV-ljus
Funktionen måste vara säkerställd. Tryck och färg på produkten måste vara
entydigt urskiljbara.
Norm: DIN EN ISO 4892-2; Weidmüllers kontrollföreskrifter – LPV 2216
Tryckets kemikaliska beständighet
Weidmüllers kontrollföreskrifter – LPV 2167
6
Inledning
Urvalstabell
Mall
Isoleringens ytterdiameter
mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15,2
14,2
13,2
12,2
11,2
10,2
9,2
8,2
7,2
6,2
5,2
4,2
3,2
2,2
1,2
15,4
14,4
13,4
12,4
11,4
10,4
9,4
8,4
7,4
6,4
5,4
4,4
3,4
2,4
1,4
15,6
14,6
13,6
12,6
11,6
10,6
9,6
8,6
7,6
6,6
5,6
4,6
3,6
2,6
1,6
15,8
14,8
13,8
12,8
11,8
10,8
9,8
8,8
7,8
6,8
5,8
4,8
3,8
2,8
1,8
CLI C
CLI C 02
CLI C 2
CLI C1
mm
1
2
3
CLI C 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13
14
15
16
CLI O
CLI O 10
CLI O 30
CLI O 20
mm
1
2
3
4
CLI T
CLI T 02
CLI T 2
CLI T 1
mm
1
2
3
4
CLI T 3
5
6
7
0,5 AWG 20
8
9
10
11
16 AWG 6
0,75 AWG 18
10 AWG 8
1 AWG 18
6 AWG 10
1,5 AWG 16
25 AWG 4
35 AWG 2
4 AWG 18
50 AWG 1
2,5 AWG 14
mm
12
70 AWG 0
11,2
10,2
9,2
8,2
7,2
6,2
5,2
4,2
3,2
2,2
1,2
15,2
14,2
13,2
12,2
10,4
9,4
8,4
7,4
6,4
5,4
4,4
3,4
2,4
1,4
15,4
14,4
13,4
12,4
11,4
10,6
9,6
8,6
7,6
6,6
5,6
4,6
3,6
2,6
1,6
15,6
14,6
13,6
12,6
11,6
10,8
9,8
8,8
7,8
6,8
5,8
4,8
3,8
2,8
1,8
15,8
14,8
13,8
12,8
11,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
* icke bindande börvärden. Observera isoleringens ytterdiameter.
Ledning enligt DIN 47726 och DIN 47727
= area (mm2) resp. AWG
7
Inledning
Förpackningsvarianter för CableLine®
Tekniska data
Typ
CD
MultiPack
Slinga
02-3
02-6
02-9
02-12
02-15
02-18
02-21
3
6
9
12
15
18
21
500
250
125
-
1000
1000
500
1000
200)
200)
100)
200)
-
-
1000
1000
1000
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-3
1-6
1-9
1-12
1-15
1-18
1-21
1-24
1-33
3
6
9
12
15
18
21
24
33
500
250
125
-
1000 (5 x 200)
500 (5 x 100)
500 (5 x 100)
-
-
1000
1000
1000
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
2-4
2-6
2-9
2-12
2-15
2-18
2-21
4
6
9
12
15
18
21
250
125
125
-
500 (5 x 100)
500 (5 x 100)
500 (5 x 100)
-
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
3-6
3-9
3-12
3-15
3-18
3-21
6
9
12
15
18
21
-
100 (5 x 20)
100 (5 x 20)
-
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
O
O
O
O
O
10-3
10-6
20-3
20-6
30-3
3
6
3
6
3
-
200)
200)
200)
200)
200)
-
-
-
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
M
M
M
M
M
M
M
2-4
2-6
2-9
2-12
2-21
2-25Q
2-40Q
4
6
9
12
21
25
40
500
250
125
-
500 (5 x 100)
500 (5 x 100)
-
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
70
110
-
-
100
100
-
-
(5
(5
(5
(5
(5
x
x
x
x
Rulle
Paginerad
C
C
C
C
C
C
C
1000
1000
1000
1000
1000
(5
(5
(5
(5
Påse
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI MH-70
CLI MH-110
8
Märkningens längd
mm
x
x
x
x
x
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
T
T
T
T
T
02-12
02-15
02-18
02-20
02-30
12
15
18
20
30
-
-
200
200
200
200
200
-
-
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
T
T
T
T
T
1-12
1-15
1-18
1-20
1-30
12
15
18
20
30
-
-
200
200
200
200
200
-
-
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
T
T
T
T
T
2-12
2-15
2-18
2-20
2-30
12
15
18
20
30
-
-
100
100
100
100
100
-
-
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
T
T
T
T
T
3-12
3-15
3-18
3-20
3-30
12
15
18
20
30
-
-
100
100
100
100
100
-
-
Inledning
Kundanpassad märkning
CableLine produktsortiment finns även med specialtryck. Vid
mera omfattande märkningsbehov används längre märkhylsor
för kundanpassad märkning.
Produktfamiljerna CLI C, CLI O och CLI M trycks upp enligt
dina önskemål. Den färdiga märkningen levereras på CD,
multipack eller slinga.
Fördelar
• Individuell märkning med flera tecken, kundanpassad märkning
• Lämpat för märkning med flera tecken och ofta återkommande standardinformation
• Flexibel märkning utan lagerhållning och spill
• Rationell montering med ett enda handgrepp
• Upp till 50 % kostnadssänkning för märkning
• Kan även levereras i alfanumeriska serier enligt kundens behov
• Reducerade lagerkostnader
• Korta leveranstider
9
CableLine® - neutral märkning, blank
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI R 02
Märkstickor med CLI C 02 märkning
Tekniska data
Ledningsarea
Ledningens ytterdiameter Ø
Typ
CLI R 02-3
Färg
● gul
Längd
3
VPE
10
MultiPack
Best-nr
0560001687
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Typ
CLI R 1-3
CLI R 1-3
Färg
● blå
● gul
Längd
3
3
VPE
10
10
MultiPack
Best-nr
0572900002
0572901687
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Typ
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-6
CLI C 02-9
CLI C 02-18
CLI C 02-18
Färg
● gul
● gul
● röd
● röd
❍ vit
❍ vit
● grå
● grå
● blå
● blå
● rosa
● brun
● lila
● svart
● orange
● grön
● gul
● gul
● gul
❍ vit
Längd
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
9
18
18
VPE
200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
500
500
500
500
500
500
250
125
1000
1000
MultiPack
Best-nr
0213811687
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
CLI R 1
Märkstickor med CLI C 1 märkning
Tekniska data
Ledningsarea
Ledningens ytterdiameter Ø
1,5 mm2 - 4 mm2
3 mm - 5 mm
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
CLI C 02
Tekniska data
Ledningsarea
Ledningens ytterdiameter Ø
10
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
1568241058
0213811686
1568241686
0213811044
1869821044
1869351691
1878201691
0213811693
1878201693
1568241695
1568241692
1568241689
1568241694
1568241690
1568241688
1568241059
1568241060
1873741687
1873741044
CableLine® - neutral märkning, blank
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 1
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
Typ
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-6
CLI C 1-9
CLI C 1-12
CLI C 1-12
CLI C 1-15
CLI C 1-15
CLI C 1-18
CLI C 1-18
CLI C 1-21
CLI C 1-24
CLI C 1-33
Färg
● gul
● gul
● blå
● blå
● grå
● grå
● grön
● grön
● röd
● röd
❍ vit
❍ vit
● rosa
● lila
● orange
● brun
● svart
● gul
● gul
● gul
❍ vit
● gul
❍ vit
● gul
❍ vit
● gul
❍ vit
● gul
Längd
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
9
12
12
15
15
18
18
21
24
33
VPE
200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
500
500
500
500
500
250
125
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Typ
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-4
CLI C 2-6
CLI C 2-9
CLI C 2-18
CLI C 2-18
Färg
● blå
● gul
● gul
● grön
● grå
❍ vit
❍ vit
● svart
● brun
● röd
● orange
● lila
● gul
● gul
● gul
❍ vit
Längd
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
9
18
18
VPE
250
100
250
250
250
100
250
250
250
250
250
250
125
125
1000
1000
MultiPack
Best-nr
0171111687
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
1568251699
0171111693
1568251693
0171111691
1568251691
0171111688
1568251688
0171111686
1568251686
0171111044
1568251044
1568251695
1568251689
1568251690
1568251692
1568251694
1868811687
1868810004
1871841687
1871841044
1871791687
1871791044
1871801687
1871801044
1913311687
1871811044
1871821687
CLI C 2
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
2,5 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
MultiPack
Best-nr
CD
Best-nr
0171301693
Slinga
Best-nr
0171310000
0171301687
0171301688
0171301691
0251311060
0171301044
0171301694
0171301692
0171301686
0171301690
0171301689
1871901687
1871971687
1871831687
1871831044
11
CableLine® - neutral märkning, blank
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 3
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
16 mm2 - 70 mm2
8 mm - 16 mm
MultiPack
Best-nr
0240011687
0240011044
0240011694
0240011692
0240011686
0240011690
0240011688
0240011693
0240011689
0240011691
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Typ
CLI C 3-6
CLI C 3-6
CLI C 3-6
CLI C 3-6
CLI C 3-6
CLI C 3-6
CLI C 3-6
CLI C 3-6
CLI C 3-6
CLI C 3-6
CLI C 3-18
Färg
● gul
❍ vit
● svart
● brun
● röd
● orange
● grön
● blå
● lila
● grå
● gul
Längd
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
18
VPE
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1000
Typ
CLI O 10-3
CLI O 10-3
Färg
● gul
❍ vit
Längd
3
3
VPE
200
200
MultiPack
Best-nr
0689600000
1872681044
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Typ
CLI O 20-3
CLI O 20-3
Färg
● gul
❍ vit
Längd
3
3
VPE
200
200
MultiPack
Best-nr
0689700000
1872691044
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Typ
CLI O 30-3
CLI O 30-3
Färg
● gul
❍ vit
Längd
3
3
VPE
200
200
MultiPack
Best-nr
0689800000
1872701044
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Typ
CLI M 2-4
Färg
● gul
Längd
4
VPE
100
MultiPack
Best-nr
1733650004
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-25Q
CLI M 2-40Q
●
❍
❍
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
25
40
500
100
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1872671687
CLI O 10
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
0,4 mm2 - 1,5 mm2
2 mm - 3 mm
CLI O 20
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
1,5 mm2 - 3 mm2
3 mm - 4 mm
CLI O 30
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
3 mm2 - 4 mm2
4 mm - 5 mm
CLI M 2
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
12
16 mm2 - 500 mm2
10 mm - 317 mm
gul
vit
vit
röd
grön
blå
lila
orange
brun
svart
gul
gul
1568300001
1871371044
1568301051
1568301686
1568301688
1568301693
1568301689
1568301701
1568301692
1568301700
1886531687
1886541687
CableLine® - Kundanpassad märkning
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI R 02
Monteringsverktyg med CLI C 02
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Typ
CLI R 02-3
max. tecken
per märkning
1
Längd
3
VPE
10
MultiPack
Best-nr
0560009999
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Typ
CLI R 1-3
max. tecken
per märkning
1
Längd
3
VPE
10
MultiPack
Best-nr
0572909999
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Typ
CLI C 02-3
CLI C 02-3
CLI C 02-6
CLI C 02-6
CLI C 02-9
CLI C 02-9
CLI C 02-12
CLI C 02-15
CLI C 02-18
CLI C 02-21
CLI C 02-24
CLI C 02-27
CLI C 02-30
CLI C 02-33
CLI C 02-36
CLI C 02-39
max. tecken
per märkning
1
1
2
2
3
3
4
5
8
10
12
13
15
17
19
21
Längd
3
3
6
6
9
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
VPE
500
1
250
1
125
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MultiPack
Best-nr
CD
Best-nr
1568249999
Slinga
Best-nr
Typ
CLI C 1-3
CLI C 1-3
CLI C 1-6
CLI C 1-6
CLI C 1-9
CLI C 1-9
CLI C 1-12
CLI C 1-15
CLI C 1-18
CLI C 1-21
CLI C 1-24
CLI C 1-27
CLI C 1-30
CLI C 1-33
CLI C 1-36
CLI C 1-39
max. tecken
per märkning
1
1
2
2
3
3
4
5
8
10
12
13
15
17
19
21
Längd
3
3
6
6
9
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
VPE
500
1
250
1
125
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
CLI R 1
Monteringsverktyg med CLI C 1
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
1,5 mm2 - 4 mm2
3 mm - 5 mm
CLI C 02
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
1912550000
1869999999
1912620000
1899290000
1869829999
1873330000
0252509999
1873749999
1873340000
1912500000
1912510000
1912580000
1912590000
1912600000
1912610000
CLI C 1
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
MultiPack
Best-nr
CD
Best-nr
1568259999
Slinga
Best-nr
1912650000
0252709999
1912700000
0252809999
1868819999
1873350000
1873360000
1871809999
1873370000
1912630000
1912640000
1912660000
1912670000
1912680000
1912690000
13
CableLine® - Kundanpassad märkning
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 2
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
2,5 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
Typ
CLI C 2-4
CLI C 2-6
CLI C 2-9
CLI C 2-9
CLI C 2-12
CLI C 2-15
CLI C 2-18
CLI C 2-21
CLI C 2-24
CLI C 2-27
CLI C 2-30
CLI C 2-33
CLI C 2-36
CLI C 2-39
max. tecken
per märkning
1
2
3
3
4
6
8
10
12
13
15
17
19
13
Längd
4
6
9
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
VPE
250
125
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Typ
CLI C 3-6
CLI C 3-9
CLI C 3-12
CLI C 3-15
CLI C 3-18
CLI C 3-21
CLI C 3-24
CLI C 3-27
CLI C 3-30
CLI C 3-33
CLI C 3-36
CLI C 3-39
max. tecken
per märkning
2
3
4
5
8
10
12
13
15
17
19
21
Längd
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
VPE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Typ
CLI O 10-3
CLI O 10-6
max. tecken
per märkning
1
2
Längd
3
6
Typ
CLI O 20-3
CLI O 20-6
max. tecken
per märkning
1
2
Typ
CLI O 30-3
CLI O 30-6
max. tecken
per märkning
1
2
MultiPack
Best-nr
CD
Best-nr
1568269999
1871909999
1899240000
Slinga
Best-nr
1871979999
1873380000
1873390000
1871839999
1873400000
1912710000
1912720000
1912730000
1912740000
1912750000
1912760000
CLI C 3
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
16 mm2 - 70 mm2
8 mm - 16 mm
MultiPack
Best-nr
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
1872309999
1872659999
1873420000
1873430000
1872679999
1873410000
1912770000
1912780000
1912790000
1912800000
1912810000
1912820000
VPE
1000
1000
MultiPack
Best-nr
0648009999
0660100000
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Längd
3
6
VPE
1000
1000
MultiPack
Best-nr
0648109999
0694700000
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
Längd
3
6
VPE
1000
1000
MultiPack
Best-nr
0648209999
1873470000
CD
Best-nr
Slinga
Best-nr
CLI O 10
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
0,4 mm2 - 1,5 mm2
2 mm - 3 mm
CLI O 20
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
1,5 mm2 - 3 mm2
3 mm - 4 mm
CLI O 30
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
14
3 mm2 - 4 mm2
4 mm - 5 mm
CableLine® - Kundanpassad märkning
Specialtryck med angivande av färg och text
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI M
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
16 mm2 - 500 mm2
10 mm - 317 mm
Typ
CLI M 2-4
CLI M 2-4
CLI M 2-6
CLI M 2-6
CLI M 2-9
CLI M 2-9
CLI M 2-12
CLI M 2-15
CLI M 2-18
CLI M 2-21
CLI M 2-24
CLI M 2-27
CLI M 2-30
CLI M 2-33
CLI M 2-36
CLI M 2-39
CLI M 2-25
CLI M 2-40
max. tecken
per märkning
1
1
2
2
3
3
4
5
8
10
12
13
15
17
19
21
12
21
Längd
4
4
6
6
9
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
25
40
VPE
500
1
250
1
200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MultiPack
Best-nr
CD
Best-nr
1568309999
Slinga
Best-nr
1912830000
1871789999
1912840000
1899250000
1873440000
1873450000
1899260000
1899230000
1873460000
1912860000
1912870000
1912880000
1912920000
1912950000
1912960000
1579500000
1634790000
15
CableLine® - Internationell färgkod
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 02-3
Tekniska data
Ledningsarea
0,5 mm2 - 1,5 mm2
Isolationens ytterdiameter
Längd
1 mm - 3 mm
3 mm
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Färg
● svart
● brun
● röd
● orange
● gul
● grön
● blå
● lila
● grå
❍ vit
Textfärg
vit
vit
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252111503
0252111506
0252111509
0252111512
0252111514
0252111518
0252111521
0252111524
0252111527
0252111530
CD
VPE = 500
Best-nr
1568241503
1568241506
1568241509
1568241512
1568241514
1568241518
1568241521
1568241524
1568241527
1568241530
Textfärg
vit
vit
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252611503
0252611506
0252611509
0252611512
0252611514
0252611518
0252611521
0252611524
0252611527
0252611530
CD
VPE = 500
Best-nr
1568251503
1568251506
1568251509
1568251512
1568251514
1568251518
1568251521
1568251524
1568251527
1568251530
Textfärg
vit
vit
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0251311503
0251311506
0251311509
0251311512
0251311514
0251311518
0251311521
0251311524
0251311527
0251310009
CD
VPE = 500
Best-nr
1568261503
1568261506
1568261509
1568261512
1568261514
1568261518
1568261521
1568261524
1568261527
1568261530
Textfärg
vit
vit
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0253411503
0253411506
0253411509
0253411512
0253411514
0253411518
0253411521
0253411524
0253411527
0253411530
CLI C 1-3
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
3 mm
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Färg
● svart
● brun
● röd
● orange
● gul
● grön
● blå
● lila
● grå
❍ vit
CLI C 2-4
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
2,5 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
4 mm
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Färg
● svart
● brun
● röd
● orange
● gul
● grön
● blå
● lila
● grå
❍ vit
CLI C 3-6
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
16
16 mm2 - 70 mm2
8 mm - 16 mm
6 mm
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Färg
● svart
● brun
● röd
● orange
● gul
● grön
● blå
● lila
● grå
❍ vit
CableLine® - Internationell färgkod
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI M 2-4
Tekniska data
Ledningsarea
16 mm2 - 500 mm2
Isolationens ytterdiameter
Längd
10 mm - 317 mm
4 mm
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
1733651503
1733651506
1733651509
1733651512
1733651514
1733651518
1733651521
1733651524
1733651527
1733651530
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Färg
● svart
● brun
● röd
● orange
● gul
● grön
● blå
● lila
● grå
❍ vit
Textfärg
vit
vit
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Färg
● svart
● brun
● röd
● orange
● gul
● grön
● blå
● lila
● grå
❍ vit
Textfärg
vit
vit
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
VPE
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Best-nr
0560001503
0560001506
0560001509
0560001512
0560001513
0560001518
0560001521
0560001524
0560001527
0560001530
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Färg
● svart
● brun
● röd
● orange
● gul
● grön
● blå
● lila
● grå
❍ vit
Textfärg
vit
vit
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
VPE
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Best-nr
0572901502
0572901505
0572901508
0572901511
0572901515
0572901517
0572901520
0572901523
0572901526
0572901529
CD
VPE = 500
Best-nr
1568301503
1568301506
1568301509
1568301512
1568301514
1568301518
1568301521
1568301524
1568301527
1568301530
CLI R 02
Märkstickor med CLI C 02
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
CLI R 1
Märkstickor med CLI C 1
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
1,5 mm2 - 4 mm2
3 mm - 5 mm
3 mm
17
CableLine® – CLI C
Sluten Part och Kabelmärkning
Part och Kabelmärkning typ CLI C monteras på icke anslutna
ledningar. Ledningsareor från 0,5 mm2 till max 70 mm2 kan
märkas i fyra olika storlekar. Märkningarna är tryckta och
klara för användning. Individuell märkning erhålles genom
att de olika märkhylsorna kombineras.
Fördelar:
• Sluten märkning, säker och utbytbar för icke anslutna
ledningar
• Stort användningsområde tack vare speciell fjädrande
bälgprofil
• Snabb och enkel montering med ett par handgrepp
• Lämpliga tillbehör underlättar märkningsarbetet
• Permanent märkning med hög kvalitet
• Skarpa kontraster och optimal läsbarhet
CLI C
Utförande
Material
Temperaturområde
Brandklassificering
Beständighet
Tryck
18
Sluten märkning i mjuk PVC.
Den flexibla bälgkonstruktionen medför snabb och enkel
montering. Kan erhållas med standard- eller specialtryck
samt med internationell färgkod.
Kadmium- och silikonfri mjuk PVC
–30 °C till +80 °C
Uppfyller V0 enligt UL 94
Hög motståndskraft mot olja och bensin samt gammaoch UV-strålning
Lasertryck
CableLine® - CLI C 02-3
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 02-3
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gul
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE = 500
Best-nr
Best-nr
0252111502 1568241502
0252111505 1568241505
0252111508 1568241508
0252111511 1568241511
0252111514 1568241514
0252111517 1568241517
0252111520 1568241520
0252111523 1568241523
0252111526 1568241526
0252111529 1568241529
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
grå
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE = 500
Best-nr
Best-nr
1869351502
1878201502
1869351505
1878201505
1869351508
1878201508
1869351511
1878201511
1869351514
1878201514
1869351517
1878201517
1869351520
1878201520
1869351523
1878201523
0252111527
1568241527
1869351529
1878201529
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252111637
0252111639
0252111641
0252111643
0252111645
0252111647
0252111649
0252111651
0252111653
0252111655
0252111657
0252111659
0252111661
0252111663
0252111665
0252111667
0252111669
0252111671
0252111673
0252111676
0252111679
0252111681
0252111683
0252111687
0252111696
0252111698
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
vit
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252111000
0252110001
0252110002
0252110003
0252110004
0252110005
0252110006
0252110007
0252110008
0252111530
rosa
CD
VPE = 500
Best-nr
1869821502
1869821505
1869821508
1869821511
1869821514
1869821517
1869821520
1869821523
1869821526
1568241530
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE = 500
Best-nr
1869491502
1869491505
1869491508
1869491511
1869491514
1869491517
1869491520
1869491523
1869491526
1869491529
CLI C 02-3
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
svart
MultiPack
CD
VPE =
VPE =
Best-nr
Best-nr
CLI C 02-3
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
vit
CD
VPE = 500
Best-nr
1568241637
1568241639
1568241641
1568241643
1568241645
1568241647
1568241649
1568241651
1568241653
1568241655
1568241657
1568241659
1568241661
1568241663
1568241665
1568241667
1568241669
1568241671
1568241673
1568241676
1568241679
1568241681
1568241683
1568241687
1568241696
1568241698
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
1869991637
1869991639
1869991641
1869991643
1869991645
1869991647
1869991649
1869991651
1869991653
1869991655
1869991657
1869991659
1869991661
1869991663
1869991665
1869991667
1869991669
1869991671
1869991673
1869991676
1869991679
1869991681
1869991683
1869991687
1869991696
1869991698
rosa
CD
VPE = 500
Best-nr
1869821637
1869821639
1869821641
1869821643
1869821645
1869821647
1869821649
1869821651
1869821653
1869821655
1869821657
1869821659
1869821661
1869821663
1869821665
1869821667
1869821669
1869821671
1869821673
1869821676
1869821679
1869821681
1869821683
1869821687
1869821696
1869821698
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE = 500
Best-nr
1869491637
1869491639
1869491641
1869491643
1869491645
1869491647
1869491649
1869491651
1869491653
1869491655
1869491657
1869491659
1869491661
1869491663
1869491665
1869491667
1869491669
1869491671
1869491673
1869491676
1869491679
1869491681
1869491683
1869491687
1869491696
1869491698
19
CableLine® - CLI C 02-3
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 02-3
Tryck
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
gul
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252111700
0252111701
0252111702
0252111703
0252111704
0252111705
0252111706
0252111707
0252111708
0252111709
0252111710
0252111711
0252111712
0252111713
0252111714
0252111715
0252111716
0252111717
0252111718
0252111719
0252111720
0252111721
0252111722
0252111723
0252111724
0252111725
Tryck
Ä
Å
Ö
/
+
.
:
=
~
h
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252111697
0252111699
0252111695
0252111742
0252111738
0252111740
0252111748
0252111750
0252111751
0252111752
0252111747
CD
VPE = 500
Best-nr
1568241056
1568241055
1568241057
1568241742
1568241738
1568241740
1568241748
1568241750
1568241751
1568241752
1568241747
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
1869991697
1869991699
1869991695
1869991742
1869991738
1869991740
1869991748
1869991750
1869991751
1869991752
1869991747
CD
VPE = 500
Best-nr
1869821697
1869821699
1869821695
1869821742
1869821738
1869821740
1869821748
1869821750
1869821751
1869821752
1869821747
0252111746
1568241746
1568241735
1568241736
1869991746
1869821746
CD
VPE = 500
Best-nr
1568241741
1568241664
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
CD
VPE = 500
Best-nr
0252111737
1568241737
a-z
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
vit
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
rosa
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI C 02-3
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
g
Æ
Ø
vit
rosa
CD
VPE = 500
Best-nr
1869491697
1869491699
1869491695
1869491742
1869491738
1869491740
1869491748
1869491750
1869491751
1869491752
1869491747
1869491746
CLI C 02-3
blå
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
20
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
Tryck
N
+
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252111741
0252111664
röd
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CableLine® - CLI C 02-6, 02-9
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 02-6
Tryck
L1
L2
L3
A1
A2
VS
gul
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE = 250
Best-nr
Best-nr
0252111728 1568241728
0252111729 1568241729
0252111730 1568241730
0252111726 1568241726
0252111727 1568241727
1568241731
Tryck
PEN
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
0252111734
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
6 mm
vit
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
1869991728
1869991729
1869991730
1869991726
1869991727
rosa
CD
VPE = 250
Best-nr
1869821728
1869821729
1869821730
1869821726
1869821727
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE = 125
Best-nr
1869821734
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI C 02-9
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
9 mm
vit
CD
VPE = 125
Best-nr
1568241734
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
1869991734
rosa
CD
VPE =
Best-nr
21
CableLine® - CLI C 1-3
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 1-3
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gul
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE = 500
Best-nr
Best-nr
0252611502 1568251502
0252611505 1568251505
0252611508 1568251508
0252611511 1568251511
0252611514 1568251514
0252611517 1568251517
0252611520 1568251520
0252611523 1568251523
0252611526 1568251526
0252611529 1568251529
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252611000
0252610001
0252610002
0252610003
0252610004
0252610005
0252610006
0252610007
0252610008
0252611530
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
grå
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE = 500
Best-nr
Best-nr
1869181502
1878171502
1869181505
1878171505
1869181508
1878171508
1869181511
1878171511
1869181514
1878171514
1869181517
1878171517
1869181520
1878171520
1869181523
1878171523
0252611527
1568251527
1869181529
1878171529
svart
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE =
Best-nr
Best-nr
0252611503
1856620001
1856620002
1856620003
1856620004
1856620005
1856620006
1856620007
1856620008
1856620009
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252611637
0252611639
0252611641
0252611643
0252611645
0252611647
0252611649
0252611651
0252611653
0252611655
0252611657
0252611659
0252611661
0252611663
0252611665
0252611667
0252611669
0252611671
0252611673
0252611676
0252611679
0252611681
0252611683
0252611687
0252611696
0252611698
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
3 mm
vit
rosa
CD
VPE = 500
Best-nr
1568251000
1568250001
1568250002
1568250003
1568250004
1568250005
1568250006
1568250007
1568250008
1568251530
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE = 500
Best-nr
1568252010
1568252001
1568252002
1568252003
1568252004
1568252005
1568252006
1568252007
1568252008
1568252009
CLI C 1-3
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
3 mm
CLI C 1-3
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
22
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
3 mm
vit
CD
VPE = 500
Best-nr
1568251637
1568251639
1568251641
1568251643
1568251645
1568251647
1568251649
1568251651
1568251653
1568251655
1568251657
1568251659
1568251661
1568251663
1568251665
1568251667
1568251669
1568251671
1568251673
1568251676
1568251679
1568251681
1568251683
1568251687
1568251696
1568251698
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252611021
0252611022
0252611023
0252611024
0252611025
0252611026
0252611027
0252611028
0252611029
0252611030
0252611031
0252611032
0252611033
0252611034
0252611035
0252611036
0252611037
0252611038
0252611039
0252611040
0252611041
0252611042
0252611043
0252611044
0252611045
0252611046
rosa
CD
VPE = 500
Best-nr
1568251021
1568251022
1568251023
1568251024
1568251025
1568251026
1568251027
1568251028
1568251029
1568251030
1568251031
1568251032
1568251033
1568251034
1568251035
1568251036
1568251037
1568251038
1568251039
1568251040
1568251041
1568251042
1568251043
1568251054
1568251045
1568251046
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE = 500
Best-nr
1568252011
1568252012
1568252013
1568252014
1568252015
1568252016
1568252017
1568252018
1568252019
1568252020
1568252021
1568252022
1568252023
1568252024
1568252025
1568252026
1568252027
1568252028
1568252029
1568252030
1568252031
1568252032
1568252033
1568252034
1568252035
1568252036
CableLine® - CLI C 1-3
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 1-3
grå
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
3 mm
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
svart
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE =
Best-nr
Best-nr
1856620011
1856620012
1856620013
1856620014
1856620015
1856620016
1856620017
1856620018
1856620019
1856620020
1856620021
1856620022
1856620023
1856620024
1856620025
1856620026
1856620027
1856620028
1856620029
1856620030
1856620031
1856620032
1856620033
1856620034
1856620035
1856620036
CLI C 1-3
gul
a-z
Tryck
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
CD
VPE = 500
Best-nr
1568251700
1568251701
1568251702
1568251703
1568251704
1568251705
1568251706
1568251707
1568251708
1568251709
1568251710
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
0252611711
0252611712
0252611713
0252611714
0252611715
0252611716
0252611717
0252611718
0252611719
0252611720
0252611721
0252611722
0252611723
0252611724
0252611725
1568251711
1568251712
1568251713
1568251714
1568251715
1568251716
1568251717
1568251718
1568251719
1568251720
1568251721
1568251722
1568251723
1568251724
1568251725
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
3 mm
vit
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252611700
0252611701
0252611702
0252611703
0252611704
0252611705
0252611706
0252611707
0252611708
0252611709
0252611710
MultiPack
VPE =
Best-nr
rosa
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
23
CableLine® - CLI C 1-3
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 1-3
Tryck
Ä
Å
Ö
+
/
.
:
=
~
*
Ø
Æ
h
g
gul
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE = 500
Best-nr
Best-nr
0252611697 1568251797
0252611699 1568251799
0252611695 1568251795
0252611738 1568251738
0252611740 1568251740
0252611742 1568251742
0252611748 1568251748
0252611750 1568251750
0252611751 1568251751
0252611752 1568251752
1568251753
1568251736
1568251735
0252611747 1568251747
0252611746 1568251746
Tryck
-
grå
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE =
Best-nr
Best-nr
1869181740
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
3 mm
vit
rosa
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252611056
0252611055
0252611057
0252611048
0252611049
0252611050
0252611047
0252611051
0252611052
0252611059
CD
VPE = 500
Best-nr
1568251056
1568251055
1568251057
1568251048
1568251049
1568251050
1568251047
1568251051
1568251052
1568251059
0252611058
0252611053
1568251058
1568251053
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252612038
CD
VPE = 500
Best-nr
1568252037
1568252038
1568252040
1568252039
1568252041
1568252042
1568252045
1568252044
1568252043
CLI C 1-3
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
3 mm
svart
MultiPack
CD
VPE =
VPE =
Best-nr
Best-nr
CLI C 1-3
blå
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
24
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
3 mm
Tryck
N
+
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
0252611741
0252611664
röd
CD
VPE = 500
Best-nr
1568251741
1568251664
MultiPack
VPE = 200
Best-nr
CD
VPE = 500
Best-nr
0252611737
1568251737
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CableLine® - CLI C 1-6
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 1-6
Tryck
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
gul
MultiPack
CD
VPE = 100
VPE = 250
Best-nr
Best-nr
0252711522 1868811522
0252711523 1868811523
0252711524 1868811524
0252711525 1868811525
0252711526 1868811526
0252711527 1868811527
0252711528 1868811528
0252711529 1868811529
0252711530 1868811530
0252711531 1868811531
0252711532 1868811532
0252711533 1868811533
0252711534 1868811534
0252711535 1868811535
0252711536 1868811536
0252711537 1868811537
0252711538 1868811538
0252711539 1868811539
0252711540 1868811540
0252711541 1868811541
0252711542 1868811542
0252711543 1868811543
0252711544 1868811544
0252711545 1868811545
0252711546 1868811546
0252711547 1868811547
0252711548 1868811548
0252711549 1868811549
0252711550 1868811550
0252711551 1868811551
0252711552 1868811552
0252711553 1868811553
0252711554 1868811554
0252711555 1868811555
0252711556 1868811556
0252711557 1868811557
0252711558 1868811558
0252711559 1868811559
0252711560 1868811560
0252711561 1868811561
0252711562 1868811562
0252711563 1868811563
0252711564 1868811564
0252711565 1868811565
0252711566 1868811566
0252711567 1868811567
0252711568 1868811568
0252711569 1868811569
0252711570 1868811570
0252711571 1868811571
0252711572 1868811572
0252711573 1868811573
0252711574 1868811574
0252711575 1868811575
0252711576 1868811576
0252711577 1868811577
0252711578 1868811578
0252711579 1868811579
59
60
0252711580
0252711581
01 - 60
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
6 mm
vit
MultiPack
VPE =
Best-nr
rosa
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
1868811580
1868811581
25
CableLine® - CLI C 1-6
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 1-6
61 - 99
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
26
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
6 mm
Tryck
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
gul
MultiPack
CD
VPE = 100
VPE = 250
Best-nr
Best-nr
0252711582 1868811582
0252711583 1868811583
0252711584 1868811584
0252711585 1868811585
0252711586 1868811586
0252711587 1868811587
0252711588 1868811588
0252711589 1868811589
0252711590 1868811590
0252711591 1868811591
0252711592 1868811592
0252711593 1868811593
0252711594 1868811594
0252711595 1868811595
0252711596 1868811596
0252711597 1868811597
0252711598 1868811598
0252711599 1868811599
0252711600 1868811600
0252711601 1868811601
0252711602 1868811602
0252711603 1868811603
0252711604 1868811604
0252711605 1868811605
0252711606 1868811606
0252711607 1868811607
0252711608 1868811608
0252711609 1868811609
0252711610 1868811610
0252711611 1868811611
0252711612 1868811612
0252711613 1868811613
0252711614 1868811614
0252711615 1868811615
0252711616 1868811616
0252711617 1868811617
0252711618 1868811618
0252711619 1868811619
0252711620 1868811620
vit
MultiPack
VPE =
Best-nr
rosa
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CableLine® - CLI C 1-6, 1-9
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 1-6
Tryck
L1
L2
L3
A1
A2
X1
X2
MP
PE
I1
I2
U1
U2
U3
UN
IC
gul
MultiPack
CD
VPE = 100
VPE = 250
Best-nr
Best-nr
0252711728 1868811728
0252711729 1868811729
0252711730 1868811730
0252711726 1868811726
0252711727 1868811727
1868811150
1868811151
1868811731
0252711733 1868811733
1868811739
1868811740
1868811735
1868811736
1868811737
1868811738
1868811741
Tryck
MP
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
0252711732
Tryck
L1
L2
L3
grå
MultiPack
CD
VPE = 100
VPE =
Best-nr
Best-nr
1878191728
1878191729
1878191730
Tryck
PEN
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
0252711734
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
6 mm
vit
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
1871341728
1871341729
1871341730
1871341726
1871341727
rosa
CD
VPE = 250
Best-nr
1871351728
1871351729
1871351730
1871351726
1871351727
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE = 250
Best-nr
1871361728
1871361729
1871361730
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI C 1-6
blå
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
6 mm
röd
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI C 1-6
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
6 mm
svart
MultiPack
CD
VPE =
VPE =
Best-nr
Best-nr
CLI C 1-9
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
9 mm
vit
CD
VPE = 125
Best-nr
1868811734
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
1871341734
rosa
CD
VPE = 125
Best-nr
1871351734
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
27
CableLine® - CLI C 2-4
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 2-4
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gul
MultiPack
CD
VPE = 100
VPE = 250
Best-nr
Best-nr
0251311502 1568261502
0251311505 1568261505
0251311508 1568261508
0251311511 1568261511
0251311514 1568261514
0251311517 1568261517
0251311520 1568261520
0251311523 1568261523
0251311526 1568261526
0251311529 1568261529
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
grå
MultiPack
CD
VPE = 100
VPE =
Best-nr
Best-nr
1871851502
1871851505
1871851508
1871851511
1871851514
1871851517
1871851520
1871851523
0251311527
1871851529
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
0251311637
0251311639
0251311641
0251311643
0251311645
0251311647
0251311649
0251311651
0251311653
0251311655
0251311657
0251311659
0251311661
0251311663
0251311665
0251311667
0251311669
0251311671
0251311673
0251311676
0251311679
0251311681
0251311683
0251311687
0251311696
0251311698
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
2,5 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
4 mm
vit
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
0251311000
0251310001
0251310002
0251310003
0251310004
0251310005
0251310006
0251310007
0251310008
0251310009
rosa
CD
VPE = 250
Best-nr
1871871502
1871871505
1871871508
1871871511
1871871514
1871871517
1871871520
1871871523
1871871526
1568261530
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI C 2-4
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
2,5 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
4 mm
svart
MultiPack
CD
VPE =
VPE =
Best-nr
Best-nr
CLI C 2-4
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
28
2,5 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
4 mm
vit
CD
VPE = 250
Best-nr
1568261637
1568261639
1568261641
1568261643
1568261645
1568261647
1568261649
1568261651
1568261653
1568261655
1568261657
1568261659
1568261661
1568261663
1568261665
1568261667
1568261669
1568261671
1568261673
1568261676
1568261679
1568261681
1568261683
1568261687
1568261696
1568261698
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
0251311021
0251311022
0251311023
0251311024
0251311025
0251311026
0251311027
0251311028
0251311029
0251311030
0251311031
0251311032
0251311033
0251311034
0251311035
0251311036
0251311037
0251311038
0251311039
0251311040
0251311041
0251311042
0251311043
0251311044
0251311045
0251311046
rosa
CD
VPE = 250
Best-nr
1871871637
1871871639
1871871641
1871871643
1871871645
1871871647
1871871649
1871871651
1871871653
1871871655
1871871657
1871871659
1871871661
1871871663
1871871665
1871871667
1871871669
1871871671
1871871673
1871871676
1871871679
1871871681
1871871683
1871871685
1871871696
1871871698
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CableLine® - CLI C 2-4, 2-6, 2-9
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 2-4
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
2,5 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
4 mm
Tryck
Ä
Å
Ö
+
/
.
:
=
~
Ø
Æ
h
g
gul
MultiPack
CD
VPE = 100
VPE = 250
Best-nr
Best-nr
0251311697 1568261697
0251311699 1568261699
0251311695 1568261695
0251311738 1568261738
0251311740 1568261740
0251311742 1568261742
0251311748 1568261748
0251311750 1568261750
0251311751 1568261751
0251311752 1568261752
0251311736 1568261736
0251311735 1568261735
0251311747 1568261747
0251311746 1568261746
vit
rosa
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
0251311056
0251311055
0251311057
0251311048
0251311049
0251311050
0251311047
0251311051
0251311052
0251311059
CD
VPE = 250
Best-nr
1871871697
1871871699
1871871695
1871871738
1871871740
1871871742
1871871748
1871871750
1871871751
1871871752
0251311058
0251311053
1871871747
1871871746
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI C 2-4
blå
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
2,5 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
4 mm
Tryck
N
+
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
0251311741
0251311664
röd
CD
VPE = 250
Best-nr
1568261741
1568261664
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
CD
VPE = 250
Best-nr
0251311737
1568261737
CLI C 2-6
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
2,5 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
6 mm
Tryck
L1
L2
L3
PE
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
1871891728
1871891729
1871891730
vit
CD
VPE = 125
Best-nr
1871901728
1871901729
1871901730
1871901731
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
1871921728
1871921729
1871921730
CD
VPE = 125
Best-nr
1871971734
MultiPack
VPE =
Best-nr
rosa
CD
VPE = 125
Best-nr
1871911728
1871911729
1871911730
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI C 2-9
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
4 mm2 - 16 mm2
4 mm - 10 mm
9 mm
Tryck
PEN
MultiPack
VPE = 100
Best-nr
1872031734
vit
rosa
CD
VPE =
Best-nr
29
CableLine® - CLI C 3-6
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 3-6
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gul
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
0253411502
0253411505
0253411508
0253411511
0253411514
0253411517
0253411520
0253411523
0253411526
0253411529
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
0253411637
0253411639
0253411641
0253411643
0253411645
0253411647
0253411649
0253411651
0253411653
0253411655
0253411657
0253411659
0253411661
0253411663
0253411665
0253411667
0253411669
0253411671
0253411673
0253411676
0253411679
0253411681
0253411683
0253411687
0253411696
0253411698
Tryck
Ä
Å
Ö
+
/
.
:
=
~
g
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
0253411697
0253411699
0253411695
0253411738
0253411740
0253411742
0253411748
0253411750
0253411751
0253411752
0253411746
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
16 mm2 - 70 mm2
8 mm - 16 mm
6 mm
vit
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
1872301502
1872301505
1872301508
1872301511
1872301514
1872301517
1872301520
1872301523
1872301526
0253411530
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
1872301637
1872301639
1872301641
1872301643
1872301645
1872301647
1872301649
1872301651
1872301653
1872301655
1872301657
1872301659
1872301661
1872301663
1872301665
1872301667
1872301669
1872301671
1872301673
1872301676
1872301679
1872301681
1872301683
1872301687
1872301696
1872301698
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
1872301697
1872301699
1872301695
1872301738
1872301740
1872301742
1872301748
1872301750
1872301751
1872301752
1872301746
rosa
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI C 3-6
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
16 mm2 - 70 mm2
8 mm - 16 mm
6 mm
vit
rosa
CD
VPE =
Best-nr
CLI C 3-6
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
30
16 mm2 - 70 mm2
8 mm - 16 mm
6 mm
vit
rosa
CD
VPE =
Best-nr
CableLine® - CLI C 3-6, 3-9
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI C 3-6
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
16 mm2 - 70 mm2
8 mm - 16 mm
6 mm
Tryck
N
+
blå
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
0253411741
0253411664
röd
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
0253411737
CLI C 3-9
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
16 mm2 - 70 mm2
8 mm - 16 mm
9 mm
Tryck
L1
L2
L3
A1
A2
PE
SL
X1
X2
X3
PEN
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
0253511728
0253511729
0253511730
0253511726
0253511727
0253511733
0253511735
0253511750
0253511751
0253511752
1872661733
vit
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE = 20
Best-nr
1872651728
1872651729
1872651730
1872651726
1872651727
rosa
CD
VPE =
Best-nr
1872651734
31
CableLine® - Paginerad märkning
Paginerad märkning typ CLI kombinerar märkning
typ CLI C med löpande numrering (två av varje
siffra, t.ex. 10, 10, 11, 11, osv.)
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C - till +80 °C
CLI C 02-6
Beställningsuppgifter
Tekniska data
Ledningsarea
0,5 mm2 - 1,5 mm2
Isoleringens ytterdiameter
Längd
1 mm - 3 mm
6 mm
Tryck
0-9
10-19
20-39
40-59
60-79
80-99
Färg
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
Textfärg
svart
svart
svart
svart
svart
svart
Stor rulle
VPE = 1000
Best-nr
1878310001
1878310010
1878310020
1878310040
1878310060
1878310080
CLI C 02-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
9 mm
Tryck
100-119
120-139
Färg
● gul
● gul
Textfärg
svart
svart
Stor rulle
VPE = 1000
Best-nr
1878390100
1878390120
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240-259
260-279
280-299
300-319
320-339
340-359
360-379
380-399
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
1878390140
1878390160
1878390180
1878390200
1878390220
1878390240
1878390260
1878390280
1878390300
1878390320
1878390340
1878390360
1878390380
Textfärg
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
Stor rulle
VPE = 1000
Best-nr
1878480100
1878480120
1878480140
1878480160
1878480180
1878480200
1878480220
1878480240
1878480260
1878480280
1878480300
1878480320
1878480340
1878480360
1878480380
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
CLI C 02-12
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
32
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
12 mm
Tryck
0100-0119
0120-0139
0140-0159
0160-0179
0180-0199
0200-0219
0220-0239
0240-0259
0260-0279
0280-0299
0300-0319
0320-0339
0340-0359
0360-0379
0380-0399
Färg
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
CableLine® - Paginerad märkning
Paginerad märkning typ CLI kombinerar märkning
typ CLI C med löpande numrering (två av varje
siffra, t.ex. 10, 10, 11, 11, osv.)
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C - till +80 °C
CLI C 1-6
Beställningsuppgifter
Tekniska data
Ledningsarea
0,75 mm2 - 4 mm2
Isoleringens ytterdiameter
Längd
1,8 mm - 5 mm
6 mm
Tryck
0-9
10-19
20-39
40-59
60-79
80-99
Färg
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
Textfärg
svart
svart
svart
svart
svart
svart
Stor rulle
VPE = 1000
Best-nr
1878470001
1878470010
1878470020
1878470040
1878470060
1878470080
CLI C 1-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,75 mm2 - 4 mm2
1,8 mm - 5 mm
9 mm
Tryck
000-019
020-039
Färg
● gul
● gul
Textfärg
svart
svart
Stor rulle
VPE = 1000
Best-nr
1878260001
1878260020
040-059
060-079
080-099
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240-259
260-279
280-299
300-319
320-339
340-359
360-379
380-399
400-419
420-439
440-459
460-479
480-499
500-519
520-539
540-559
560-579
580-599
600-619
620-639
640-659
660-679
680-699
700-719
720-739
740-759
760-779
780-799
800-819
820-839
840-859
860-879
880-899
900-919
920-939
940-959
960-979
980-999
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
1878260040
1878260060
1878260080
1878260100
1878260120
1878260140
1878260160
1878260180
1878260200
1878260220
1878260240
1878260260
1878260280
1878260300
1878260320
1878260340
1878260360
1878260380
1878260400
1878260420
1878260440
1878260460
1878260480
1878260500
1878260520
1878260540
1878260560
1878260580
1878260600
1878260620
1878260640
1878260660
1878260680
1878260700
1878260720
1878260740
1878260760
1878260780
1878260800
1878260820
1878260840
1878260860
1878260880
1878260900
1878260920
1878260940
1878260960
1878260980
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
gul
33
CableLine® - Paginerad märkning
Paginerad märkning typ CLI kombinerar märkning
typ CLI C med löpande numrering (två av varje
siffra, t.ex. 10, 10, 11, 11, osv.)
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C - till +80 °C
CLI C 1-12
Beställningsuppgifter
Tekniska data
Ledningsarea
0,75 mm2 - 4 mm2
Isoleringens ytterdiameter
Längd
1,8 mm - 5 mm
12 mm
34
Tryck
0100-0119
0120-0139
0140-0159
0160-0179
0180-0199
0200-0219
0220-0239
0240-0259
0260-0279
0280-0299
0300-0319
0320-0339
0340-0359
0360-0379
0380-0399
0400-0419
Färg
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
● gul
Textfärg
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
svart
Stor rulle
VPE = 1000
Best-nr
1878460100
1878460120
1878460140
1878460160
1878460180
1878460200
1878460220
1878460240
1878460260
1878460280
1878460300
1878460320
1878460340
1878460360
1878460380
1878460400
0420-0439
0440-0459
0460-0479
0480-0499
●
●
●
●
svart
svart
svart
svart
1878460420
1878460440
1878460460
1878460480
gul
gul
gul
gul
CableLine® - CLI R 02
Monteringsverktyg CLI R för märkning typ CLI M
levereras klar för användning bestyckat med
märkning typ CLI C 02 eller CLI C 1.
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI R 02
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gul
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
0560001501
0560001504
0560001507
0560001510
0560001513
0560001516
0560001519
0560001522
0560001525
0560001528
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
0560001638
0560001640
0560001642
0560001644
0560001646
0560001648
0560001650
0560001652
0560001654
0560001656
0560001658
0560001660
0560001662
0560001664
0560001666
0560001668
0560001670
0560001672
0560001675
0560001678
0560001680
0560001682
0560001684
0560001693
0560001697
0560001699
Tryck
Ä
Å
Ö
+
/
.
g
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
0560001696
0560001698
0560001695
0560001738
0560001740
0560001743
0560001749
0560001745
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
vit
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
1872711502
1872711505
1872711508
1872711511
1872711514
1872711517
1872711520
1872711523
1872711526
0560001530
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
rosa
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI R 02
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
vit
rosa
CD
VPE =
Best-nr
CLI R 02
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
vit
rosa
CD
VPE =
Best-nr
35
CableLine® - CLI R 02-3, 1-3
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI R 02-3
Tryck
+
N
blå
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
0560001737
0560001741
0560001746
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
0572901503
0572901506
0572901509
0572901512
0572901515
0572901518
0572901521
0572901524
0572901527
0572901530
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
0572901638
0572901640
0572901642
0572901644
0572901646
0572901648
0572901650
0572901652
0572901654
0572901656
0572901658
0572901660
0572901662
0572901664
0572901666
0572901668
0572901670
0572901672
0572901675
0572901678
0572901680
0572901682
0572901684
0572901693
0572901697
0572901699
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
0,5 mm2 - 1,5 mm2
1 mm - 3 mm
3 mm
CD
VPE =
Best-nr
röd
MultiPack
CD
VPE = 10
VPE =
Best-nr
Best-nr
0560001739
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI R 1-3
gul
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
1,5 mm2 - 4 mm2
3 mm - 5 mm
3 mm
vit
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
rosa
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI R 1-3
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
36
1,5 mm2 - 4 mm2
3 mm - 5 mm
3 mm
vit
rosa
CD
VPE =
Best-nr
CableLine® - CLI R 1-3, 1-9, 1-12
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI R 1-3
gul
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
0572901696
0572901698
0572901695
0572901738
0572901740
0572901743
0572901749
0572901745
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
1,5 mm2 - 4 mm2
3 mm - 5 mm
3 mm
Tryck
Ä
Å
Ö
+
/
.
g
vit
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
rosa
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
MultiPack
VPE =
Best-nr
CD
VPE =
Best-nr
CLI R 1-3
blå
Specialtecken
MultiPack
VPE = 10
Best-nr
0572901741
0572901746
Tekniska data
Ledningsarea
1,5 mm2 - 4 mm2
Isoleringens ytterdiameter
Längd
3 mm - 5 mm
3 mm
Tryck
N
+
röd
0572901739
CLI R 1-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
1,5 mm2 - 4 mm2
3 mm - 5 mm
9 mm
Tryck
L1l
L2l
L3l
L1U
L2U
L3U
NJU
Färg
● brun
● svart
❍ vit
● brun
● svart
❍ vit
● blå
Textfärg
vit
vit
svart
vit
vit
svart
svart
VPE
10
10
10
10
10
10
10
Best-nr
1872761030
1872761031
1872761032
1872761033
1872761034
1872761035
1872761036
Tryck
L1Jl
L2Jl
L3Jl
L1Jl
L2Jl
L3Jl
Färg
● brun
● svart
❍ vit
● blå
● blå
● blå
Textfärg
svart
svart
svart
svart
svart
svart
VPE
10
10
10
10
10
10
Best-nr
1872751030
1872751031
1872751032
1872751033
1872751034
1872751035
CLI R 1-12
Tekniska data
Ledningsarea
Isoleringens ytterdiameter
Längd
1,5 mm2 - 4 mm2
3 mm - 5 mm
12 mm
37
CableLine® – CLI O
Öppen Part och Kabelmärkning
Part och Kabelmärkning typ CLI O monteras på anslutna
ledningar och lämpar sig bäst för ommärkning av befintliga
anläggningar. Ledningsareor från 0,5 mm2 till max 4,0 mm2
kan problemfritt märkas i tre olika storlekar. Form och design
garanterar lång hållbarhetstid för den individuellt kombinerbara
märkningen.
Fördelar:
• Öppen märkning av redan anslutna ledningar
• Märkningsdesign med vridskydd för säker
kombinationsmärkning
• Perfekt för alla märkarbeten i efterhand.
• Ytterst litet platsbehov
• Sparar tid tack vare snabbt montage
-
CLI O
Utförande
Material
Temperaturområde
Brandklassificering
Beständighet
Tryck
38
Öppen märkning i hård PVC Flexibelt, starkt grepp garanterar
säker anliggning mot ledningen. Kan erhållas med standardeller specialtryck samt med internationell färgkod.
Kadmium- och silikonfri mjuk PVC
–30 °C till +80 °C
Uppfyller V0 enligt UL 94
Hög motståndskraft mot olja och bensin samt gamma- och
UV-strålning
Lasertryck
CableLine® - CLI O 10
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI O 10
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gul
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE =
Best.-nr
Best.-nr
0648001502
0648001505
0648001508
0648001511
0648001514
0648001517
0648001520
0648001523
0648001526
0648001529
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648001637
0648001639
0648001641
0648001643
0648001645
0648001647
0648001649
0648001651
0648001653
0648001655
0648001657
0648001659
0648001661
0648001663
0648001665
0648001667
0648001669
0648001671
0648001673
0648001676
0648001679
0648001681
0648001683
0648001687
0648001696
0648001698
Tryck
Ä
Å
Ö
+
g
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648001697
0648001699
0648001695
0648001738
0648001740
0648001746
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
0,4 mm2 - 1,5 mm2
2 mm - 3 mm
3 mm
vit
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
1872681502
1872681505
1872681508
1872681511
1872681514
1872681517
1872681520
1872681523
1872681526
1872681529
rosa
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CLI O 10
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
0,4 mm2 - 1,5 mm2
2 mm - 3 mm
3 mm
vit
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
rosa
CD
VPE =
Best.-nr
CLI O 10
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
0,4 mm2 - 1,5 mm2
2 mm - 3 mm
3 mm
vit
rosa
1872681738
1872681740
CLI O 10
blå
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
0,4 mm2 - 1,5 mm2
2 mm - 3 mm
3 mm
Tryck
+
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648001741
röd
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648001737
39
CableLine® - CLI O 20
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI O 20
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gul
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE =
Best.-nr
Best.-nr
0648101502
0648101505
0648101508
0648101511
0648101514
0648101517
0648101520
0648101523
0648101526
0648101529
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648101637
0648101639
0648101641
0648101643
0648101645
0648101647
0648101649
0648101651
0648101653
0648101655
0648101657
0648101659
0648101661
0648101663
0648101665
0648101667
0648101669
0648101671
0648101673
0648101676
0648101679
0648101681
0648101683
0648101687
0648101696
0648101698
Tryck
Ä
Å
Ö
+
g
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648101697
0648101699
0648101695
0648101738
0648101740
0648101746
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
1,5 mm2 - 3 mm2
3 mm - 4 mm
3 mm
vit
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
1872691502
1872691505
1872691508
1872691511
1872691514
1872691517
1872691520
1872691523
1872691526
1872691529
rosa
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CLI O 20
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
1,5 mm2 - 3 mm2
3 mm - 4 mm
3 mm
vit
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
rosa
CD
VPE =
Best.-nr
CLI O 20
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
1,5 mm2 - 3 mm2
3 mm - 4 mm
3 mm
vit
rosa
1872691738
1872691740
CLI O 20
blå
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
40
1,5 mm2 - 3 mm2
3 mm - 4 mm
3 mm
Tryck
+
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648101741
röd
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648101737
CableLine® - CLI O 30
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI O 30
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gul
MultiPack
CD
VPE = 200
VPE =
Best.-nr
Best.-nr
0648201502
0648201505
0648201508
0648201511
0648201514
0648201517
0648201520
0648201523
0648201526
0648201529
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648201637
0648201639
0648201641
0648201643
0648201645
0648201647
0648201649
0648201651
0648201653
0648201655
0648201657
0648201659
0648201661
0648201663
0648201665
0648201667
0648201669
0648201671
0648201673
0648201676
0648201679
0648201681
0648201683
0648201687
0648201696
0648201698
Tryck
Ä
Å
Ö
+
g
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648201697
0648201699
0648201695
0648201738
0648201740
0648201746
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
3 mm2 - 4 mm2
4 mm - 5 mm
3 mm
vit
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
1872701502
1872701505
1872701508
1872701511
1872701514
1872701517
1872701520
1872701523
1872701526
1872701529
rosa
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CLI O 30
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
3 mm2 - 4 mm2
4 mm - 5 mm
3 mm
vit
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
rosa
CD
VPE =
Best.-nr
CLI O 30
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
3 mm2 - 4 mm2
4 mm - 5 mm
3 mm
vit
rosa
1872701738
1872701740
CLI O 30
blå
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
3 mm2 - 4 mm2
4 mm - 5 mm
3 mm
Tryck
+
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648201741
röd
CD
VPE =
Best.-nr
MultiPack
VPE = 200
Best.-nr
0648201737
41
CableLine® – CLI M, CLI MH
Kabelmärkning och hållare
CLI M märkningen skjuts på hållare CLI MH och monteras
med buntband. CLI MH finns i två längder. Detta system är
speciellt lämpligt för stora lednings- och kabelareor.
Fördelar:
• Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
• En storlek för alla areor fr.o.m. 16mm2
• Obegränsade kombinationsmöjligheter
• Sluten, beständig märkning
• Mycket god läsbarhet
CLI MH
Utförande
Material
Temperaturområde
Brandklassificering
Beständighet
Tryck
CLI MH hållare för märkning CLI M finns i längderna 70 och
110 mm för vardera max 10 resp. 20 CLI M. Montering med
ett eller två buntband.
PA 6.6
–30 °C till +80 °C
V2 enligt UL 94
Hög motståndskraft mot olja och bensin samt gamma- och
UV-strålning
Max. 6,2 mm
CLI M
Utförande
Sluten oval kombinationsmärkning. Märkningen placeras på
hållaren och monteras med buntband. Kan erhållas med
standard- eller specialtryck samt med internationell färgkod.
Material
Temperaturområde
Brandklassificering
Beständighet
Kadmium- och silikonfri mjuk PVC
–30 °C till +80 °C
Uppfyller V0 enligt UL 94
Hög motståndskraft mot olja och bensin samt gamma- och
UV-strålning
Lasertryck
Tryck
42
CableLine® - CLI M 2-4, 2-6
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI M 2-4
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gul
MultiPack
CD
VPE = 100
VPE = 500
Best.-nr
Best.-nr
1733651502 1568301502
1733651505 1568301505
1733651508 1568301508
1733651511 1568301511
1733651514 1568301514
1733651517 1568301517
1733651520 1568301520
1733651523 1568301523
1733651526 1568301526
1733651529 1568301529
Tryck
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MultiPack
VPE = 100
Best.-nr
1733651637
1733651639
1733651641
1733651643
1733651645
1733651647
1733651649
1733651651
1733651653
1733651655
1733651657
1733651659
1733651661
1733651663
1733651665
1733651667
1733651669
1733651671
1733651673
1733651676
1733651679
1733651681
1733651683
1733651687
1733651696
1733651698
0-9
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
16 mm2 - 500 mm2
10 mm - 317 mm
4 mm
vit
MultiPack
VPE = 100
Best.-nr
1871371502
1871371505
1871371508
1871371511
1871371514
1871371517
1871371520
1871371523
1871371526
1733651530
rosa
CD
VPE = 500
Best.-nr
1568301000
1568301697
1568300002
1568300003
1568300004
1568300005
1568300006
1568300007
1568300008
1568301530
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE = 500
Best.-nr
1568301021
1568301022
1568301023
1568301024
1568301025
1568301026
1568301027
1568301028
1568301029
1568301030
1568301031
1568301032
1568301033
1568301034
1568301035
1568301036
1568301037
1568301038
1568301039
1568301040
1568301041
1568301042
1568301043
1568301044
1568301045
1568301046
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE = 500
Best.-nr
1568302010
1568302001
1568302002
1568302003
1568302004
1568302005
1568302006
1568302007
1568302008
1568302009
CLI M 2-4
gul
A-Z
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
16 mm2 - 500 mm2
10 mm - 317 mm
4 mm
vit
CD
VPE = 500
Best.-nr
1568301637
1568301639
1568301641
1568301643
1568301645
1568301647
1568301649
1568301651
1568301653
1568301655
1568301657
1568301659
1568301661
1568301663
1568301665
1568301667
1568301669
1568301671
1568301673
1568301676
1568301679
1568301681
1568301683
1568301687
1568301696
1568301698
MultiPack
VPE = 100
Best.-nr
1871371637
1871371639
1871371641
1871371643
1871371645
1871371647
1871371649
1871371651
1871371653
1871371655
1871371657
1871371659
1871371661
1871371663
1871371665
1871371667
1871371669
1871371671
1871371673
1871371676
1871371679
1871371681
1871371683
1871371687
1871371696
1871371698
rosa
CD
VPE = 500
Best.-nr
1568302011
1568302012
1568302013
1568302014
1568302015
1568302016
1568302017
1568302018
1568302019
1568302020
1568302021
1568302022
1568302023
1568302024
1568302025
1568302026
1568302027
1568302028
1568302029
1568302030
1568302031
1568302032
1568302033
1568302034
1568302035
1568302036
43
CableLine® - CLI M 2-4, 2-6
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Temperaturområde
Mjuk PVC
uppfyller V-0
–30 °C till +80 °C
Beställningsuppgifter
CLI M 2-4
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
16 mm2 - 500 mm2
10 mm - 317 mm
4 mm
Tryck
Ä
Å
Ö
+
/
.
:
=
~
h
g
Æ
Ø
X
gul
MultiPack
CD
VPE = 100
VPE = 500
Best.-nr
Best.-nr
1733651697 1568301694
1733651699 1568301699
1733651695 1568301695
1733651738 1568301738
1733651740 1568301740
1733651742 1568301742
1733651748 1568301748
1733651750 1568301750
1733651751 1568301751
1733651752 1568301752
1733651747
1733651746 1568301746
1568301735
1568301736
1568301747
vit
MultiPack
VPE = 100
Best.-nr
1871371697
1871371699
1871371695
1871371738
1871371740
1871371742
1871371748
1871371750
1871371751
1871371752
1871371747
1871371746
rosa
CD
VPE = 500
Best.-nr
1568301056
1568301055
1568301057
1568301048
1568301049
1568301050
1568301047
1568301054
1568301052
1568301059
1568301058
1568301053
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE = 500
Best.-nr
1568302037
1568302038
1568302040
1568302039
1568302041
1568302042
1568302045
1568302044
1568302043
CLI M 2-4
blå
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
16 mm2 - 500 mm2
10 mm - 317 mm
4 mm
Tryck
N
+
MultiPack
VPE = 100
Best.-nr
1733651741
1733651664
röd
CD
VPE = 500
Best.-nr
1568301741
1568301664
MultiPack
VPE = 100
Best.-nr
CD
VPE = 500
Best.-nr
1733651737
1568301737
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE =
Best.-nr
CLI M 2-6
gul
Specialtecken
Tekniska data
Ledningsarea
Isolationens ytterdiameter
Längd
44
16 mm2 - 500 mm2
10 mm - 317 mm
6 mm
Tryck
L1
L2
L3
MultiPack
VPE = 100
Best.-nr
1871751728
1871751729
1871751730
vit
CD
VPE = 250
Best.-nr
1871781728
1871781729
1871781730
MultiPack
VPE = 100
Best.-nr
1871741728
1871741729
1871741730
rosa
CD
VPE = 250
Best.-nr
1871771728
1871771729
1871771730
MultiPack
VPE =
Best.-nr
CD
VPE = 250
Best.-nr
1871761728
1871761729
1871761730
CableLine® - Tillbehör
Hållare (remsor) Typ CLI MH för märkning typ CLI M finns i längderna 70 och 100 mm för 10 respektive
20 CLI M 2-4. Monteras med ett eller två buntband
Hållare för märkning typ CLI
Tekniska data
Material
Ledningsarea
Polyamid
16 mm2
Beställningsuppgifter
Typ
CLI MH 70
CLI MH 110
Längd
70 mm
110 mm
Materialfärg
svart
svart
VPE
100
100
Best.-nr
0524400000
0189400000
VPE
1
Best.-nr
1763290000
VPE
1
1
Best.-nr
0563700000
0563600000
Stålkassetter för förvaring av CD
• 25 CD med CLI C 02-3
• 21 CD med CLI C 1-3
• 14 CD med CLI C 2-4
• 11 CD CLI M 2-4
CLI CD-box
Beställningsuppgifter
Typ
CLI CD-box
CLI RH
Tekniska data
Material
Beställningsuppgifter
Polyamid
Typ
CLI RH 20-02
CLI RH 20-1
Beställningsuppgifter
obestyckad
obestyckad
45
CableLine® - Tillbehör
Beställningsuppgifter
WSK 12
Typ
WSK 12
WSK 12
Breite
250 mm
250 mm
Beställningsuppgifter
tom
med CLI C 1-3, 0-9
VPE
1
1
Best.-nr
0335900000
0336000000
Monteringsverktyg typ CLI RS av metall är idealiska verktyg för bestyckning av ledare med CLI C.
• CLI RS 3 för CLI C 02
• CLI RS 4 för CLI C 1 (max Ø 4,2 mm)
• CLI RS 5 för CLI C 1 (max Ø 5 mm)
CLI RS
Tekniska data
Material
Beställningsuppgifter
Stål
Typ
CLI RS 3
CLI RS 4
CLI RS 5
Beställningsuppgifter
obestyckad
obestyckad
obestyckad
Materialfärg
silver
silver
VPE
1
1
1
Best.-nr
0559200000
0559300000
0648300000
Monteringsverktyg typ CLI R är idealiska verktyg för bestyckning av ledare med CLI C.
• CLI R 02 för CLI C 02-3
• CLI R 1 för CLI C 1-3
CLI R
Tekniska data
Material
46
Beställningsuppgifter
POM
Typ
CLI R 02 F. CLI C 02-3
CLI R 1 F. CLI C 1-3
Beställningsuppgifter
obestyckad
obestyckad
Materialfärg
röd
blå
VPE
20
20
Best.-nr
0559900000
0532100000
CableLine® - Tillbehör
CLI R 02-3 levereras som sats med vardera ett monteringsverktyg 0-9, R, S, T, L +, -, jord (gul) och
nolledning (grå)
CLI R 02-3
Beställningsuppgifter
Typ
Sats CLR 02-3
VPE
19
Best.-nr
0560001531
CLI R 1-3 levereras som sats med vardera ett monteringsverktyg 0-9, R, S, T, L +, -, jord (gul) och
nolledning (grå)
CLI R 1-3
Beställningsuppgifter
Typ
Sats CLR 1-3
VPE
19
Best.-nr
0572901531
47
CableLine® – CLI T, CLI TM
Transparent Part och Kabelmärkning
CLI T
Typ CLI T är en högkvalitativ transparent märkning i olika
längder för märkning av kablar med areor från 0,22 mm2 till
max. 75 mm2. Det slutna märkningselementet monteras före
anslutning. Insticksmärkningen placeras i den transparanta
fickan (TM-I finns i MultiCard-format).
Födelar:
• Transparent material
• Stort användningsområde tack vare speciell fjädrande
bälgprofil
• Monteringssäkerhet och skydd mot miljöpåverkan tack
vare fjädrande ficka
• Bekväm och skyddad märkning
• Enkel montering av insticksmärkningen i fickan före eller
efter anslutning
• Finns i fem längder och fyra storlekar
CLI T
Utförande
Material
Temperaturområde
Brandklassificering
Beständighet
Tryck
Sluten transparent märkning i mjuk PVC med ficka för insticksmärkning. Den flexibla bälgkonstruktionen medför snabb och
enkel montering.
Kadmium- och silikonfri mjuk PVC
–30 °C till +80 °C
Uppfyller V0 enligt UL 94
Hög motståndskraft mot olja och bensin samt gamma- och
UV-strålning
Insticksmärkning
– TM-I för CLI T, se sidan 53
CLI TM
Part och Kabelmärkning typ CLI TM är en lämplig hylsa för
stora ledningsareor. Hylsans transparenta ficka skyddar
insticksmärkningen mot miljöpåverkan. Den transparenta
hylsan typ CLI-TM fästes med buntband.
Fördelar:
• Stadigt grepp genom montering med buntband.
• Professionellt tryck med Weidmüllers utskriftssystem för
MultiCard.
CLI TM
Utförande
Material
Temperaturområde
Brandklassificering
Beständighet
Tryck
48
Transparent etikett- och märkningshållare i två storlekar, med
stansade hål för montering med buntband.
Kadmium- och silikonfri mjuk PVC
–30 °C till +60 °C
Uppfyller V0 enligt UL 94
Hög motståndskraft mot olja och bensin samt gamma- och
UV-strålning
Insticksmärkning
– ESG och CLI F2 för CLI TM 20-33
– TM-I och CLI F1 för CLI TM 10-33
CableLine® – CLI T, CLI TM
CLI T – Hylsa
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Lägsta långvarigt tillåtna temperatur
Högsta långvarigt tillåtna temperatur
Materialfärg
Beställningsuppgifter
PVC
V0
–30 °C
80 °C
transparent
CLI TM
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Lägsta långvarigt tillåtna temperatur
Högsta långvarigt tillåtna temperatur
Materialfärg
Typ
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
CLI T
02-12
02-15
02-18
02-20
02-30
1-12
1-15
1-18
1-20
1-30
2-12
2-15
2-18
2-20
2-30
3-12
Längd
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
12 mm
CLI
CLI
CLI
CLI
3-15
3-18
3-20
3-30
15
18
20
30
T
T
T
T
mm
mm
mm
mm
Isoleringens ytterdiameter Ø
1-3 mm
1-3 mm
1-3 mm
1-3 mm
1-3 mm
3-5 mm
3-5 mm
3-5 mm
3-5 mm
3-5 mm
4-10 mm
4-10 mm
4-10 mm
4-10 mm
4-10 mm
8-16 mm
8-16
8-16
8-16
8-16
mm
mm
mm
mm
Ledningsarea
0,22-1,5 mm2
0,22-1,5 mm2
0,22-1,5 mm2
0,22-1,5 mm2
0,22-1,5 mm2
0,75-6 mm2
0,75-6 mm2
0,75-6 mm2
0,75-6 mm2
0,75-6 mm2
4-35 mm2
4-35 mm2
4-35 mm2
4-35 mm2
4-35 mm2
25-75 mm2
25-75
25-75
25-75
25-75
mm2
mm2
mm2
mm2
VPE
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
Best.-nr
1764060000
1764070000
1764140000
1764150000
1889580000
1764190000
1764200000
1764210000
1764220000
1889560000
1764230000
1764240000
1764250000
1764260000
1889570000
1764270000
100
100
100
100
1764280000
1764290000
1764300000
1889550000
VPE
100
100
50
Best.-nr
1763270000
1763280000
1763390000
VPE
10
1
320
200
Best.-nr
1600740000
1764050000
1718431044
1724760000
Beställningsuppgifter
PVC
V0
–30 °C
60 °C
transparent
Typ
CLI TM 10-33
CLI TM 20-33
CLI TM 20-66
Längd
33 mm
33 mm
66 mm
Bredd
6 mm
11,3 mm
11,3 mm
Typ
CLI F 1/20 vit / gul
CLI F 2/17,5 vit / gul
TM-I 18 MC
ESG 9-17 MC
Längd
21 mm
17,5 mm
18 mm
17 mm
Bredd
4 mm
9 mm
4 mm
9 mm
Tillbehör
Antal per enhet
594
352
49
CableLine® – WSM
Rostfri märkning
WSM är ett komplett märkningssystem för kablar, ledningar,
rör och komponenter. Systemet erbjuder beständig märkning
i omgivningar där vanlig märkning inte håller. Systemet består
av märkbrickor, hållare och buntband i rostfritt stål, separat
eller komplett i WSM-sats eller servicebox.
Fördelar:
• Kraftigt präglad text för optimal läsbarhet
• Beständig mot värme, kyla, korrosion, syra, kemikalier,
eld osv.
• Märkning med ett eller flera tecken, kan kombineras
• Snabb montering
• Idealisk för utomhusmiljöer
• Enkel montering med buntband
WSM
Utförande
Material
Temperaturområde
Beständighet
Tryck
Montering
50
Märkningshållare med upphöjd stansning i båda ändarna för
bekväm montering med buntband av stål. I hållaren kan
enstaka märkbrickor eller märkning kobinerad till önskad text
skjutas in. Finns även som kundanpassad märkning.
Syrabeständigt, rostfritt stål enligt SS 2348 (AISI-316)
–80 °C till +500 °C
Eldfast. Beständig mot värme, kyla, korrosion, syra,
kemikalier osv.
Prägling av hög kvalitet. Alfanumeriska tecken och
specialtecken
Rostfria buntband med kullåsning
CableLine® – WSM
•
•
•
•
Beställningsuppgifter
WSM-brickor
Tekniska data
Material
Bredd
Helt rostfri och syrabeständig
Präglade tecken som även efter lackering har hög läsbarhet
Kan även erhållas som specialtryck, präglat på hållare
WSM Service Boxar innehåller vardera 40 st 0-9, A-Ö, +, –, x, /, :, ., ~, =, ü, jord, nolla.
200 st. buntband i stål 200 mm. WSM-hållare med 30 St. à 48 mm, 30 St. à 60 mm,
30 St à 84 mm, 10 St. à 108 mm och 10 St. à 288 mm.
Rostfritt stål 1.4404
9,9 mm
Typ
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
10 0
10 1
10 2
10 3
10 4
10 5
10 6
10 7
10 8
10 9
10 A
10 B
10 C
10 D
10 E
10 F
10 G
10 H
10 I
10 J
10 K
10 L
10 M
10 N
10 O
10 P
10 Q
10 R
10 S
10 T
10 U
10 V
10 W
10 X
10 Y
10 Z
10 Ä
10 Å
10 Ö
10 Ü
10 Æ
10 Ø
10 NEUTRAL
10 g
10 +
10 10 /
10 :
10 =
10 .
10 ~
10 (
Service Box
Tryck
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ä
Å
Ö
Ü
Æ
Ø
NEUTRAL
g
+
/
:
=
.
~
(
s. Text
Längd
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
VPE
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1
Best.-nr
1712501000
1712500001
1712500002
1712500003
1712500004
1712500005
1712500006
1712500007
1712500008
1712500009
1712501637
1712501639
1712501641
1712501643
1712501645
1712501647
1712501649
1712501651
1712501653
1712501655
1712501657
1712501659
1712501661
1712501663
1712501665
1712501667
1712501669
1712501671
1712501673
1712501676
1712501679
1712501681
1712501683
1712501687
1712501696
1712501698
1712501054
1712501700
1712501055
1712501699
1712501672
1712501670
1712502000
1712501053
1712501738
1712501740
1712501739
1712501741
1712501742
1712501743
1712501056
1712501744
1924930000
51
CableLine® – Tillbehör rostfri märkning
WSM-hållare
Tekniska data
Material
Bredd
Beställningsuppgifter
Rostfritt stål 1.4404
11 mm
Typ
WSMH
WSMH
WSMH
WSMH
WSMH
48 mm
60 mm
84 mm
108 mm
288 mm
Tecken
6
8
12
16
46
Längd
48 mm
60 mm
84 mm
108 mm
288 mm
VPE
50
50
50
50
50
Best.-nr
1774500000
1774510000
1774520000
1774530000
1774490000
Typ
WSMC
WSMC
WSMC
WSMC
WSMC
WSMC
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Tecken
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Längd
53,5 mm
74 mm
93 mm
112 mm
131 mm
150 mm
VPE
1
1
1
1
1
1
Best.-nr
1912170000
1891680000
1891670000
1912140000
1912150000
1912160000
WSM-hållare Specialtryck
Tekniska data
Material
Bredd
Rostfritt stål 1.4404
10 mm
WeidSteel omfattar ett stort sortiment buntband i stål för extrema materialpåfrestningar, t.ex. höga
temperaturer eller inverkan av starka kemikalier.
• Rostfritt stål enligt DIN AISI 304
• Enkel och säker installation med patenterad låsmekanism
• Patenterade, avrundade kanter och därför ingen risk för skador
• Idealiska för utomhusbruk
• Strålnings- och korrosionsbeständiga
• Antimagnetiska
• Ingen tandning, därför ingen nötning på isoleringen
WSM-tillbehör, buntband i rostfritt stål
Tekniska data
Material
Rostfritt stål 1.4301
Beställningsuppgifter
Typ
SCT
SCT
SCT
SCT
4,6/127
4,6/201
4,6/266
4,6/360
Bredd
4,6 mm
4,6 mm
4,6 mm
4,6 mm
Längd
127 mm
201 mm
266 mm
360 mm
VPE
100
100
100
100
Best.-nr
1699800000
1699810000
1699900000
1699910000
SCT 4,6/520
SCT 4,6/679
SCT 4,6/838
4,6 mm
4,6 mm
4,6 mm
520 mm
679 mm
838 mm
100
100
100
1699920000
1699930000
1699940000
WSM-Tool är ett verktyg för fastdragning av rostfriabuntband. Finns i två olika utföranden: Buntbandet
dras fast och det överblivna bandet klipps av i samma arbetsmoment i automatutförandet. Den
manuella varianten av WSM-Tool har endast fastdragning av buntbandet, den överblivna delen måste
vridas av i 90°.
WSM-tillbehör verktyg
Tekniska data
Material
52
Metall
Beställningsuppgifter
Typ
WSM TOOL AUTOMATIK
WSM TOOL MANUELL
Vikt
600 g
500 g
Längd
180 mm
210 mm
VPE
1
1
Best.-nr
1774470000
1774480000
CableLine® – Tillbehör: insticksmärkning
Halogen
Halogen
TM-I – Specialtryck
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Lägsta långvarigt tillåtna temperatur
Högsta långvarigt tillåtna temperatur
Materialfärg
Beställningsuppgifter
Polyamid 66
V2
–40 °C
100 °C
Enligt kundens önskan
TM-I – Neutral
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
Lägsta långvarigt tillåtna temperatur
Högsta långvarigt tillåtna temperatur
Typ
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
12
15
18
20
30
SPECIALTRYCK
SPECIALTRYCK
SPECIALTRYCK
SPECIALTRYCK
MC SPECIALTRYCK
Längd
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
Bredd
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
VPE
320
80
64
80
60
Best.-nr
1718420000
1609990000
1718440000
1680420000
1876320000
VPE
320
320
320
320
320
400
400
400
400
400
320
320
320
320
320
400
400
400
400
400
300
300
300
300
Best.-nr
1718411044
1718411687
1718411693
1718411686
1718411688
1609981044
1609981687
1609981693
1609981686
1609981688
1718431044
1718431687
1718431693
1718431686
1718431688
1680411044
1680411687
1680411693
1680411686
1680411688
1876390000
1876370000
1876400000
1876380000
Beställningsuppgifter
Polyamid 66
V2
–40 °C
100 °C
Typ
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
30
30
30
30
NEUTRAL WS
NEUTRAL GE
NEUTRAL BL
NEUTRAL RT
NEUTRAL GN
NEUTRAL WS
NEUTRAL GE
NEUTRAL BL
NEUTRAL RT
NEUTRAL GN
NEUTRAL WS
NEUTRAL GE
NEUTRAL BL
NEUTRAL RT
NEUTRAL GN
NEUTRAL WS
NEUTRAL GE
NEUTRAL BL
NEUTRAL RT
NEUTRAL GN
MC NEUTRAL
MC NEUTRAL
MC NEUTRAL
MC NEUTRAL
WS
GE
BL
RT
Längd
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Bredd
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
Materialfärg
vit
gul
blå
röd
grön
vit
gul
blå
röd
grön
vit
gul
blå
röd
grön
vit
gul
blå
röd
grön
vit
gul
blå
röd
53
CableLine® – Tillbehör buntband
Med buntband typ CB kan kablar och märkning fästas i enlighet med särskilda krav. Dessa band lämpar
sig speciellt för montering av kabelmärkning typ CLI M, SFX, WKM och WKS. Materialet är brotthållfast
polyamid PA 6.6 med brandklass V2 enligt UL-94.
Buntband
Beställningsuppgifter
Typ
Tekniska data
Material
Brandklass enligt UL 94
54
Polyamid 6.6
V2
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
100/2,5 1000
100/2,5 100
120/4,8
120/7,6
142/2,5
150/3,6
160/4,5
165/2,5
190/4,8
203/2,5
203/4,8
203/7,6
203/3,6
230 12,7
240/7,6
250/4,8
292/3,6
300/4,8
300/7,6
368/3,6
368/4,8
380/7,6
385/4,8
432/4,8
450/8,0
480/12,7
550/8,0
762/9,0
812/9,0
880/12,7
1030/12,7
Längd
natur
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
142 mm
140 mm
160 mm
165 mm
178 mm
203 mm
203 mm
203 mm
203 mm
230 mm
240 mm
250 mm
292 mm
290 mm
300 mm
368 mm
360 mm
365 mm
385 mm
432 mm
450 mm
480 mm
550 mm
762 mm
812 mm
880 mm
1030 mm
Bredd
svart
2,5 mm
2,5 mm
4,8 mm
7,6 mm
2,5 mm
3,6 mm
4,5 mm
2,5 mm
4,8 mm
2,5 mm
4,8 mm
7,6 mm
3,6 mm
12,7 mm
7,6 mm
4,8 mm
3,6 mm
4,8 mm
7,6 mm
3,6 mm
4,8 mm
7,8 mm
4,8 mm
4,8 mm
8 mm
12,7 mm
8 mm
7,8 mm
9 mm
12,7 mm
12,7 mm
Max buntdiameter Ø
VPE
Best.-nr
Best.-nr
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
44 mm
45 mm
55 mm
50 mm
55 mm
50 mm
63 mm
66 mm
74 mm
80 mm
80 mm
85 mm
102 mm
100 mm
105 mm
110 mm
125 mm
133 mm
140 mm
166 mm
220 mm
264 mm
267 mm
317 mm
1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
20
50
20
20
10
10
7940006690
1278600000
7940006052
7940006062
7940006040
1278700000
1723540000
7940006048
1723550000
7940006050
1278800000
7940006064
1720630000
7940006076
7940006066
7940006054
1720640000
1278900000
7940006068
7940006056
1279000000
1279100000
7940006058
7940006060
7940006070
7940006078
7940006072
1720680000
7940006074
7940006082
7940006084
7940007051
1697890000
7940006053
7940006063
7940006047
1697900000
1723560000
7940006049
1723570000
7940006051
1697910000
7940006065
1720660000
7940006077
7940006067
7940006055
1720650000
1697920000
7940006069
7940006057
1697930000
1697940000
7940006059
7940006061
7940006071
7940006079
7940006073
1720670000
7940006075
7940006085
CableLine® – Tillbehör: Hållare och verktyg
Tillbehör hållare
Beställningsuppgifter
Typ
CBH 1
CBH 2
CBH 2
CBH 3
CBH 3
CBDM
CBFP 43,5/10
Beskrivning
Instickbar/för hål Ø 6,2 mm
Självklistrande
Självklistrande
Självklistrande
Självklistrande
Instickbar/för kabelstam Ø 44,5
För borrhål 8 mm
Materialfärg
natur
natur
svart
natur
svart
natur
svart
VPE
100
100
100
100
100
100
100
Best.-nr
1279200000
1289200000
1697950000
1289400000
1697960000
1279300000
1859410000
RT 1 är ett kompakt pistolformat verktyg med vilket man i ett arbetsmoment kan dra åt och klippa av
buntbandet. Spännkraften kan ställas in inom ett stort område, från små buntband till buntband av
standardtyp. RT 1 kan användas för buntband från med diameter från 1,6 mm till 100 mm.
Tillbehör verktyg
Beställningsuppgifter
Typ
RT 1
Längd
170 mm
Vikt
260 g
VPE
1
Best.-nr
1296000000
55
Best.-nr
E-nummer
Benämning
Sidan
0170000000
0171111044
0171111686
0171111687
0171111688
0171111691
0171111693
0171301044
0171301686
0171301687
0171301688
0171301689
0171301690
0171301691
0171301692
0171301693
0171301694
0171310000
E29 852 30
E29 853 10
E29 855 32
E29 854 82
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
WS NE MP
RT NE MP
GE NE MP
GN NE MP
GR NE MP
BL NE MP
WS NE CD
RT NE CD
GE NE CD
GN NE CD
VI NE CD
OR NE CD
GR NE CD
BR NE CD
BL NE CD
SW NE CD
GE NE MP
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
0180000000
0189400000 E29 859 95
CLI MH 110 HSTR
45
0210000000
0213811044
0213811686
0213811687 E29 850 00
0213811693
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
02-3
02-3
02-3
02-3
WS NE MP
RT NE MP
GE NE MP
BL NE MP
10
10
10
10
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
WS NE MP
RT NE MP
GE NE MP
GN NE MP
VI NE MP
OR NE MP
GR NE MP
BR NE MP
BL NE MP
SW NE MP
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
WS/SW 1 MP
WS/SW 2 MP
WS/SW 3 MP
WS/SW 4 MP
WS/SW 5 MP
WS/SW 6 MP
WS/SW 7 MP
WS/SW 8 MP
WS/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
WS/SW 0 MP
WS/SW A MP
WS/SW B MP
WS/SW C MP
WS/SW D MP
WS/SW E MP
WS/SW F MP
WS/SW G MP
WS/SW H MP
WS/SW I MP
WS/SW J MP
WS/SW K MP
WS/SW L MP
WS/SW M MP
WS/SW N MP
WS/SW O MP
WS/SW P MP
WS/SW Q MP
WS/SW R MP
WS/SW S MP
WS/SW T MP
WS/SW U MP
WS/SW V MP
WS/SW W MP
WS/SW X MP
WS/SW Y MP
WS/SW Z MP
WS/SW . MP
WS/SW + MP
WS/SW - MP
WS/SW / MP
WS/SW : MP
WS/SW = MP
WS/SW ET MP
WS/SW Å MP
WS/SW Ä MP
WS/SW Ö MP
WS/SW PET. MP
WS/SW AC MP
WS NE MP
GE/SW 0 MP
28
28
28
28
28
28
28
28
16
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
11
28
0240000000
0240011044
0240011686
0240011687 E29 855 62
0240011688
0240011689
0240011690
0240011691
0240011692
0240011693
0240011694
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
0250000000
0251310001
0251310002
0251310003
0251310004
0251310005
0251310006
0251310007
0251310008
0251310009
0251310009
0251311000
0251311021
0251311022
0251311023
0251311024
0251311025
0251311026
0251311027
0251311028
0251311029
0251311030
0251311031
0251311032
0251311033
0251311034
0251311035
0251311036
0251311037
0251311038
0251311039
0251311040
0251311041
0251311042
0251311043
0251311044
0251311045
0251311046
0251311047
0251311048
0251311049
0251311050
0251311051
0251311052
0251311053
0251311055
0251311056
0251311057
0251311058
0251311059
0251311060
0251311502 E29 854 55
56
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
Best.-nr
0251311503
0251311505
0251311506
0251311508
0251311509
0251311511
0251311512
0251311514
0251311514
0251311517
0251311518
0251311520
0251311521
0251311523
0251311524
0251311526
0251311527
0251311527
0251311529
0251311637
0251311639
0251311641
0251311643
0251311645
0251311647
0251311649
0251311651
0251311653
0251311655
0251311657
0251311659
0251311661
0251311663
0251311664
0251311665
0251311667
0251311669
0251311671
0251311673
0251311676
0251311679
0251311681
0251311683
0251311687
0251311695
0251311696
0251311697
0251311698
0251311699
0251311735
0251311736
0251311737
0251311738
0251311740
0251311741
0251311742
0251311746
0251311747
0251311748
0251311750
0251311751
0251311752
0252110001
0252110002
0252110003
0252110004
0252110005
0252110006
0252110007
0252110008
0252111000
0252111502
0252111503
0252111505
0252111506
0252111508
0252111509
0252111511
0252111512
0252111514
0252111514
0252111517
0252111518
0252111520
0252111521
0252111523
0252111524
0252111526
0252111527
0252111527
0252111529
0252111530
0252111530
0252111637
0252111639
0252111641
0252111643
0252111645
0252111647
0252111649
E-nummer
E29 854 56
E29 854 57
E29 854 58
E29 854 59
E29 854 59
E29 854 60
E29 854 61
E29 854 62
E29 854 63
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
51
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
95
92
94
93
66
E29
E29
E29
E29
854
854
854
854
96
54
52
50
E29 854 76
E29 854 53
E29 850 04
E29 850 05
E29 850 06
E29 850 07
E29 850 08
E29 850 08
E29 850 09
E29 850 10
E29 850 11
E29
E29
E29
E29
850
851
851
850
12
08
08
13
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
850
850
850
850
850
850
850
14
16
17
18
19
20
21
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
2-4 SW/WS 0 MP
2-4 GE/SW 1 MP
2-4 BR/WS 1 MP
2-4 GE/SW 2 MP
2-4 RT/SW 2 MP
2-4 GE/SW 3 MP
2-4 OR/SW 3 MP
2-4 GE/SW 4 MP
2-4 GE/SW 4 MP
2-4 GE/SW 5 MP
2-4 GN/SW 5 MP
2-4 GE/SW 6 MP
2-4 BL/SW 6 MP
2-4 GE/SW 7 MP
2-4 VI/SW 7 MP
2-4 GE/SW 8 MP
2-4 GR/SW 8 MP
2-4 GR/SW 8 MP
2-4 GE/SW 9 MP
2-4 GE/SW A MP
2-4 GE/SW B MP
2-4 GE/SW C MP
2-4 GE/SW D MP
2-4 GE/SW E MP
2-4 GE/SW F MP
2-4 GE/SW G MP
2-4 GE/SW H MP
2-4 GE/SW I MP
2-4 GE/SW J MP
2-4 GE/SW K MP
2-4 GE/SW L MP
2-4 GE/SW M MP
2-4 GE/SW N MP
2-4 BL/SW N MP
2-4 GE/SW O MP
2-4 GE/SW P MP
2-4 GE/SW Q MP
2-4 GE/SW R MP
2-4 GE/SW S MP
2-4 GE/SW T MP
2-4 GE/SW U MP
2-4 GE/SW V MP
2-4 GE/SW W MP
2-4 GE/SW X MP
2-4 GE/SW Ö MP
2-4 GE/SW Y MP
2-4 GE/SW Ä MP
2-4 GE/SW Z MP
2-4 GE/SW Å MP
2-4 GE/SW Æ MP
2-4 GE/SW Ø MP
2-4 RT/SW + MP
2-4 GE/SW + MP
2-4 GE/SW - MP
2-4 BL/SW - MP
2-4 GE/SW / MP
2-4 GE/SW ET MP
2-4 GE/SW PET. MP
2-4 GE/SW . MP
2-4 GE/SW : MP
2-4 GE/SW = MP
2-4 GE/SW AC MP
02-3 WS/SW 1 MP
02-3 WS/SW 2 MP
02-3 WS/SW 3 MP
02-3 WS/SW 4 MP
02-3 WS/SW 5 MP
02-3 WS/SW 6 MP
02-3 WS/SW 7 MP
02-3 WS/SW 8 MP
02-3 WS/SW 0 MP
02-3 GE/SW 0 MP
02-3 SW/WS 0 MP
02-3 GE/SW 1 MP
02-3 BR/WS 1 MP
02-3 GE/SW 2 MP
02-3 RT/SW 2 MP
02-3 GE/SW 3 MP
02-3 OR/SW 3 MP
02-3 GE/SW 4 MP
02-3 GE/SW 4 MP
02-3 GE/SW 5 MP
02-3 GN/SW 5 MP
02-3 GE/SW 6 MP
02-3 BL/SW 6 MP
02-3 GE/SW 7 MP
02-3 VI/SW 7 MP
02-3 GE/SW 8 MP
02-3 GR/SW 8 MP
02-3 GR/SW 8 MP
02-3 GE/SW 9 MP
02-3 WS/SW 9 MP
02-3 WS/SW 9 MP
02-3 GE/SW A MP
02-3 GE/SW B MP
02-3 GE/SW C MP
02-3 GE/SW D MP
02-3 GE/SW E MP
02-3 GE/SW F MP
02-3 GE/SW G MP
Sidan
16
28
16
28
16
28
16
16
28
28
16
28
16
28
16
28
16
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
28
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
19
16
19
16
19
16
16
19
19
16
19
16
19
16
19
16
19
19
16
19
19
19
19
19
19
19
19
Best.-nr
0252111651
0252111653
0252111655
0252111657
0252111659
0252111661
0252111663
0252111664
0252111665
0252111667
0252111669
0252111671
0252111673
0252111676
0252111679
0252111681
0252111683
0252111687
0252111695
0252111696
0252111697
0252111698
0252111699
0252111700
0252111701
0252111702
0252111703
0252111704
0252111705
0252111706
0252111707
0252111708
0252111709
0252111710
0252111711
0252111712
0252111713
0252111714
0252111715
0252111716
0252111717
0252111718
0252111719
0252111720
0252111721
0252111722
0252111723
0252111724
0252111725
0252111726
0252111727
0252111728
0252111729
0252111730
0252111734
0252111737
0252111738
0252111740
0252111741
0252111742
0252111746
0252111747
0252111748
0252111750
0252111751
0252111752
0252509999
0252610001
0252610002
0252610003
0252610004
0252610005
0252610006
0252610007
0252610008
0252611000
0252611021
0252611022
0252611023
0252611024
0252611025
0252611026
0252611027
0252611028
0252611029
0252611030
0252611031
0252611032
0252611033
0252611034
0252611035
0252611036
0252611037
0252611038
0252611039
0252611040
0252611041
0252611042
0252611043
0252611044
E-nummer
Benämning
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
850
850
850
850
850
850
850
851
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
22
23
24
26
27
28
29
43
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
43
40
42
41
15
E29 851 51
E29 851 53
E29 851 55
E29
E29
E29
E29
851
850
850
851
46
03
01
41
E29 850 25
E29 850 02
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
02-3 GE/SW H MP
02-3 GE/SW I MP
02-3 GE/SW J MP
02-3 GE/SW K MP
02-3 GE/SW L MP
02-3 GE/SW M MP
02-3 GE/SW N MP
02-3 BL/SW N MP
02-3 GE/SW O MP
02-3 GE/SW P MP
02-3 GE/SW Q MP
02-3 GE/SW R MP
02-3 GE/SW S MP
02-3 GE/SW T MP
02-3 GE/SW U MP
02-3 GE/SW V MP
02-3 GE/SW W MP
02-3 GE/SW X MP
02-3 GE/SW Ö MP
02-3 GE/SW Y MP
02-3 GE/SW Ä MP
02-3 GE/SW Z MP
02-3 GE/SW Å MP
02-3 GE/SW a MP
02-3 GE/SW b MP
02-3 GE/SW c MP
02-3 GE/SW d MP
02-3 GE/SW e MP
02-3 GE/SW f MP
02-3 GE/SW g MP
02-3 GE/SW h MP
02-3 GE/SW i MP
02-3 GE/SW j MP
02-3 GE/SW k MP
02-3 GE/SW l MP
02-3 GE/SW m MP
02-3 GE/SW n MP
02-3 GE/SW o MP
02-3 GE/SW p MP
02-3 GE/SW q MP
02-3 GE/SW r MP
02-3 GE/SW s MP
02-3 GE/SW t MP
02-3 GE/SW u MP
02-3 GE/SW v MP
02-3 GE/SW w MP
02-3 GE/SW x MP
02-3 GE/SW y MP
02-3 GE/SW z MP
02-6 GE/SW A1 MP
02-6 GE/SW A2 MP
02-6 GE/SW L1 MP
02-6 GE/SW L2 MP
02-6 GE/SW L3 MP
02-9 GE/SW PEN MP
02-3 RT/SW + MP
02-3 GE/SW + MP
02-3 GE/SW - MP
02-3 BL/SW - MP
02-3 GE/SW / MP
02-3 GE/SW ET MP
02-3 GE/SW PET. MP
02-3 GE/SW . MP
02-3 GE/SW : MP
02-3 GE/SW = MP
02-3 GE/SW AC MP
02-15 SDR SG
1-3 WS/SW 1 MP
1-3 WS/SW 2 MP
1-3 WS/SW 3 MP
1-3 WS/SW 4 MP
1-3 WS/SW 5 MP
1-3 WS/SW 6 MP
1-3 WS/SW 7 MP
1-3 WS/SW 8 MP
1-3 WS/SW 0 MP
1-3 WS/SW A MP
1-3 WS/SW B MP
1-3 WS/SW C MP
1-3 WS/SW D MP
1-3 WS/SW E MP
1-3 WS/SW F MP
1-3 WS/SW G MP
1-3 WS/SW H MP
1-3 WS/SW I MP
1-3 WS/SW J MP
1-3 WS/SW K MP
1-3 WS/SW L MP
1-3 WS/SW M MP
1-3 WS/SW N MP
1-3 WS/SW O MP
1-3 WS/SW P MP
1-3 WS/SW Q MP
1-3 WS/SW R MP
1-3 WS/SW S MP
1-3 WS/SW T MP
1-3 WS/SW U MP
1-3 WS/SW V MP
1-3 WS/SW W MP
1-3 WS/SW X MP
Sidan
19
19
19
19
19
19
19
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
19
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
13
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Best.-nr
0252611045
0252611046
0252611047
0252611048
0252611049
0252611050
0252611051
0252611052
0252611053
0252611055
0252611056
0252611057
0252611058
0252611059
0252611502
0252611503
0252611503
0252611505
0252611506
0252611508
0252611509
0252611511
0252611512
0252611514
0252611514
0252611517
0252611518
0252611520
0252611521
0252611523
0252611524
0252611526
0252611527
0252611527
0252611529
0252611530
0252611530
0252611637
0252611639
0252611641
0252611643
0252611645
0252611647
0252611649
0252611651
0252611653
0252611655
0252611657
0252611659
0252611661
0252611663
0252611664
0252611665
0252611667
0252611669
0252611671
0252611673
0252611676
0252611679
0252611681
0252611683
0252611687
0252611695
0252611696
0252611697
0252611698
0252611699
0252611700
0252611701
0252611702
0252611703
0252611704
0252611705
0252611706
0252611707
0252611708
0252611709
0252611710
0252611711
0252611712
0252611713
0252611714
0252611715
0252611716
0252611717
0252611718
0252611719
0252611720
0252611721
0252611722
0252611723
0252611724
0252611725
0252611737
0252611738
0252611740
0252611741
0252611742
0252611746
0252611747
E-nummer
E29 852 03
E29 852 04
E29 852 05
E29
E29
E29
E29
E29
852
851
852
852
852
06
96
07
07
08
E29 852 09
E29 852 10
E29
E29
E29
E29
852
853
853
852
11
08
08
12
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
851
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
93
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
43
40
42
41
14
E29
E29
E29
E29
851
852
852
851
95
02
00
91
E29 852 24
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
WS/SW Y MP
WS/SW Z MP
WS/SW . MP
WS/SW + MP
WS/SW - MP
WS/SW / MP
WS/SW : MP
WS/SW = MP
WS/SW ET MP
WS/SW Å MP
WS/SW Ä MP
WS/SW Ö MP
WS/SW PET. MP
WS/SW AC MP
GE/SW 0 MP
SW/WS 0 MP
SW/WS 0 MP
GE/SW 1 MP
BR/WS 1 MP
GE/SW 2 MP
RT/SW 2 MP
GE/SW 3 MP
OR/SW 3 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 5 MP
GN/SW 5 MP
GE/SW 6 MP
BL/SW 6 MP
GE/SW 7 MP
VI/SW 7 MP
GE/SW 8 MP
GR/SW 8 MP
GR/SW 8 MP
GE/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
GE/SW A MP
GE/SW B MP
GE/SW C MP
GE/SW D MP
GE/SW E MP
GE/SW F MP
GE/SW G MP
GE/SW H MP
GE/SW I MP
GE/SW J MP
GE/SW K MP
GE/SW L MP
GE/SW M MP
GE/SW N MP
BL/SW N MP
GE/SW O MP
GE/SW P MP
GE/SW Q MP
GE/SW R MP
GE/SW S MP
GE/SW T MP
GE/SW U MP
GE/SW V MP
GE/SW W MP
GE/SW X MP
GE/SW Ö MP
GE/SW Y MP
GE/SW Ä MP
GE/SW Z MP
GE/SW Å MP
GE/SW a MP
GE/SW b MP
GE/SW c MP
GE/SW d MP
GE/SW e MP
GE/SW f MP
GE/SW g MP
GE/SW h MP
GE/SW i MP
GE/SW j MP
GE/SW k MP
GE/SW l MP
GE/SW m MP
GE/SW n MP
GE/SW o MP
GE/SW p MP
GE/SW q MP
GE/SW r MP
GE/SW s MP
GE/SW t MP
GE/SW u MP
GE/SW v MP
GE/SW w MP
GE/SW x MP
GE/SW y MP
GE/SW z MP
RT/SW + MP
GE/SW + MP
GE/SW - MP
BL/SW - MP
GE/SW / MP
GE/SW ET MP
GE/SW PET. MP
Sidan
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22
16
22
22
16
22
16
22
16
16
22
22
16
22
16
22
16
22
16
22
22
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
22
24
22
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
Best.-nr
E-nummer
0252611748
0252611750 E29 852 44
0252611751
0252611752 E29 852 01
0252612038
0252709999
0252711522
0252711523
0252711524
0252711525
0252711526
0252711527
0252711528
0252711529
0252711530
0252711531
0252711532
0252711533
0252711534
0252711535
0252711536
0252711537
0252711538
0252711539
0252711540
0252711541
0252711542
0252711543
0252711544
0252711545
0252711546
0252711547
0252711548
0252711549
0252711550
0252711551
0252711552
0252711553
0252711554
0252711555
0252711556
0252711557
0252711558
0252711559
0252711560
0252711561
0252711562
0252711563
0252711564
0252711565
0252711566
0252711567
0252711568
0252711569
0252711570
0252711571
0252711572
0252711573
0252711574
0252711575
0252711576
0252711577
0252711578
0252711579
0252711580
0252711581
0252711582
0252711583
0252711584
0252711585
0252711586
0252711587
0252711588
0252711589
0252711590
0252711591
0252711592
0252711593
0252711594
0252711595
0252711596
0252711597
0252711598
0252711599
0252711600
0252711601
0252711602
0252711603
0252711604
0252711605
0252711606
0252711607
0252711608
0252711609
0252711610
0252711611
0252711612
0252711613
0252711614
0252711615
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
GE/SW . MP
GE/SW : MP
GE/SW = MP
GE/SW AC MP
RS/SW - MP
SDR CD
GE/SW 01 MP
GE/SW 02 MP
GE/SW 03 MP
GE/SW 04 MP
GE/SW 05 MP
GE/SW 06 MP
GE/SW 07 MP
GE/SW 08 MP
GE/SW 09 MP
GE/SW 10 MP
GE/SW 11 MP
GE/SW 12 MP
GE/SW 13 MP
GE/SW 14 MP
GE/SW 15 MP
GE/SW 16 MP
GE/SW 17 MP
GE/SW 18 MP
GE/SW 19 MP
GE/SW 20 MP
GE/SW 21 MP
GE/SW 22 MP
GE/SW 23 MP
GE/SW 24 MP
GE/SW 25 MP
GE/SW 26 MP
GE/SW 27 MP
GE/SW 28 MP
GE/SW 29 MP
GE/SW 30 MP
GE/SW 31 MP
GE/SW 32 MP
GE/SW 33 MP
GE/SW 34 MP
GE/SW 35 MP
GE/SW 36 MP
GE/SW 37 MP
GE/SW 38 MP
GE/SW 39 MP
GE/SW 40 MP
GE/SW 41 MP
GE/SW 42 MP
GE/SW 43 MP
GE/SW 44 MP
GE/SW 45 MP
GE/SW 46 MP
GE/SW 47 MP
GE/SW 48 MP
GE/SW 49 MP
GE/SW 50 MP
GE/SW 51 MP
GE/SW 52 MP
GE/SW 53 MP
GE/SW 54 MP
GE/SW 55 MP
GE/SW 56 MP
GE/SW 57 MP
GE/SW 58 MP
GE/SW 59 MP
GE/SW 60 MP
GE/SW 61 MP
GE/SW 62 MP
GE/SW 63 MP
GE/SW 64 MP
GE/SW 65 MP
GE/SW 66 MP
GE/SW 67 MP
GE/SW 68 MP
GE/SW 69 MP
GE/SW 70 MP
GE/SW 71 MP
GE/SW 72 MP
GE/SW 73 MP
GE/SW 74 MP
GE/SW 75 MP
GE/SW 76 MP
GE/SW 77 MP
GE/SW 78 MP
GE/SW 79 MP
GE/SW 80 MP
GE/SW 81 MP
GE/SW 82 MP
GE/SW 83 MP
GE/SW 84 MP
GE/SW 85 MP
GE/SW 86 MP
GE/SW 87 MP
GE/SW 88 MP
GE/SW 89 MP
GE/SW 90 MP
GE/SW 91 MP
GE/SW 92 MP
GE/SW 93 MP
GE/SW 94 MP
Sidan
24
24
24
24
24
13
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Best.-nr
0252711616
0252711617
0252711618
0252711619
0252711620
0252711726
0252711727
0252711728
0252711729
0252711730
0252711732
0252711733
0252711734
0252809999
0253411502
0253411503
0253411505
0253411506
0253411508
0253411509
0253411511
0253411512
0253411514
0253411514
0253411517
0253411518
0253411520
0253411521
0253411523
0253411524
0253411526
0253411527
0253411529
0253411530
0253411530
0253411637
0253411639
0253411641
0253411643
0253411645
0253411647
0253411649
0253411651
0253411653
0253411655
0253411657
0253411659
0253411661
0253411663
0253411664
0253411665
0253411667
0253411669
0253411671
0253411673
0253411676
0253411679
0253411681
0253411683
0253411687
0253411695
0253411696
0253411697
0253411698
0253411699
0253411737
0253411738
0253411740
0253411741
0253411742
0253411746
0253411748
0253411750
0253411751
0253411752
0253511726
0253511727
0253511728
0253511729
0253511730
0253511733
0253511735
0253511750
0253511751
0253511752
E-nummer
E29 853 35
E29 853 36
E29 853 37
E29 853 38
E29 855 66
E29 855 67
E29 855 68
E29 855 69
E29 855 70
E29 855 70
E29 855 71
E29 855 72
E29 855 73
E29 855 74
E29 855 75
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
90
91
61
92
93
94
95
96
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
855
855
856
856
856
856
856
856
855
856
855
855
855
98
99
00
01
06
02
05
03
77
07
65
63
60
E29 855 87
E29 855 64
E29 856 20
E29 856 21
E29 856 22
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-9
1-9
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-9
3-9
3-9
3-9
3-9
3-9
3-9
3-9
3-9
3-9
GE/SW 95 MP
GE/SW 96 MP
GE/SW 97 MP
GE/SW 98 MP
GE/SW 99 MP
GE/SW A1 MP
GE/SW A2 MP
GE/SW L1 MP
GE/SW L2 MP
GE/SW L3 MP
BL/SW MP MP
GE/SW PE MP
GE/SW PEN MP
SDR CD
GE/SW 0 MP
SW/WS 0 MP
GE/SW 1 MP
BR/WS 1 MP
GE/SW 2 MP
RT/SW 2 MP
GE/SW 3 MP
OR/SW 3 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 5 MP
GN/SW 5 MP
GE/SW 6 MP
BL/SW 6 MP
GE/SW 7 MP
VI/SW 7 MP
GE/SW 8 MP
GR/SW 8 MP
GE/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
GE/SW A MP
GE/SW B MP
GE/SW C MP
GE/SW D MP
GE/SW E MP
GE/SW F MP
GE/SW G MP
GE/SW H MP
GE/SW I MP
GE/SW J MP
GE/SW K MP
GE/SW L MP
GE/SW M MP
GE/SW N MP
BL/SW N MP
GE/SW O MP
GE/SW P MP
GE/SW Q MP
GE/SW R MP
GE/SW S MP
GE/SW T MP
GE/SW U MP
GE/SW V MP
GE/SW W MP
GE/SW X MP
GE/SW Ö MP
GE/SW Y MP
GE/SW Ä MP
GE/SW Z MP
GE/SW Å MP
RT/SW + MP
GE/SW + MP
GE/SW - MP
BL/SW - MP
GE/SW / MP
GE/SW ET MP
GE/SW . MP
GE/SW : MP
GE/SW = MP
GE/SW AC MP
GE/SW A1 MP
GE/SW A2 MP
GE/SW L1 MP
GE/SW L2 MP
GE/SW L3 MP
GE/SW PE MP
GE/SW SL MP
GE/SW X1 MP
GE/SW X2 MP
GE/SW X3 MP
Sidan
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
13
30
16
30
16
30
16
30
16
16
30
30
16
30
16
30
16
30
16
30
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
30
30
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
0330000000
0335900000
0336000000 E29 857 24
WSK 12 , LEER
WSK12 m. CLI C 1-3 GE/SW
Bez. 0-9
46
46
0520000000
0524400000 E29 859 96
CLI MH 70 HSTR
45
57
Best.-nr
E-nummer
Benämning
Sidan
0530000000
0532100000 E29 856 50
CLI R 1 F. CLI C 1-3
46
0550000000
0559200000 E29 859 91
0559300000 E29 859 92
0559900000 E29 856 47
CLI RS 3 MDCLI C 02
CLI RS 4 MDCLI C1+02
CLI R 02 F. CLI C 02-3
46
46
46
0560000000
0560001501
0560001503
0560001504
0560001506
0560001507
0560001509
0560001510
0560001512
0560001513
0560001513
0560001516
0560001518
0560001519
0560001521
0560001522
0560001524
0560001525
0560001527
0560001528
0560001530
0560001530
0560001531
0560001638
0560001640
0560001642
0560001644
0560001646
0560001648
0560001650
0560001652
0560001654
0560001656
0560001658
0560001660
0560001662
0560001664
0560001666
0560001668
0560001670
0560001672
0560001675
0560001678
0560001680
0560001682
0560001684
0560001687
0560001693
0560001695
0560001696
0560001697
0560001698
0560001699
0560001737
0560001738
0560001739
0560001740
0560001741
0560001743
0560001745
0560001746
0560001749
0560009999
0563600000
0563700000
E29 856 35
E29 856 36
E29 856 37
E29 856 38
E29 856 39
E29 856 39
E29 856 40
E29 856 41
E29 856 42
E29 856 43
E29 856 44
E29
E29
E29
E29
E29
856
856
856
856
856
31
34
46
33
30
E29 856 45
E29 856 32
E29 856 75
E29 856 74
CLI R 02-3 GE/SW 0
CLI R 02-3 SW/WS 0
CLI R 02-3 GE/SW 1
CLI R 02-3 BR/WS 1
CLI R 02-3 GE/SW 2
CLI R 02-3 RT/SW 2
CLI R 02-3 GE/SW 3
CLI R 02-3 OR/SW 3
CLI R 02-3 GE/SW 4
CLI R 02-3 GE/SW 4
CLI R 02-3 GE/SW 5
CLI R 02-3 GN/SW 5
CLI R 02-3 GE/SW 6
CLI R 02-3 BL/SW 6
CLI R 02-3 GE/SW 7
CLI R 02-3 VI/SW 7
CLI R 02-3 GE/SW 8
CLI R 02-3 GR/SW 8
CLI R 02-3 GE/SW 9
CLI R 02-3 WS/SW 9
CLI R 02-3 WS/SW 9
CLI R 02-3 SET 0-9,R,S,
T TO GR NEUT
CLI R 02-3 GE/SW A
CLI R 02-3 GE/SW B
CLI R 02-3 GE/SW C
CLI R 02-3 GE/SW D
CLI R 02-3 GE/SW E
CLI R 02-3 GE/SW F
CLI R 02-3 GE/SW G
CLI R 02-3 GE/SW H
CLI R 02-3 GE/SW I
CLI R 02-3 GE/SW J
CLI R 02-3 GE/SW K
CLI R 02-3 GE/SW L
CLI R 02-3 GE/SW M
CLI R 02-3 GE/SW N
CLI R 02-3 GE/SW O
CLI R 02-3 GE/SW P
CLI R 02-3 GE/SW Q
CLI R 02-3 GE/SW R
CLI R 02-3 GE/SW S
CLI R 02-3 GE/SW T
CLI R 02-3 GE/SW U
CLI R 02-3 GE/SW V
CLI R 02-3 GE/SW W
CLI R 02-3 GE NE
CLI R 02-3 GE/SW X
CLI R 02-3 GE/SW Ö
CLI R 02-3 GE/SW Ä
CLI R 02-3 GE/SW Y
CLI R 02-3 GE/SW Å
CLI R 02-3 GE/SW Z
CLI R 02-3 BL/SW +
CLI R 02-3 GE/SW +
CLI R 02-3 RT/SW +
CLI R 02-3 GE/SW CLI R 02-3 BL/SW CLI R 02-3 GE/SW /
CLI R 02-3 GE/SW ET
CLI R 02-3 BL/SW N
CLI R 02-3 GE/SW .
CLI R 02-3 SDR
CLI RH 20/10 CLI R 10
CLI RH 20-02 CLI R 02
35
17
35
17
35
17
35
17
17
35
35
17
35
17
35
17
35
17
35
17
35
47
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
10
35
35
35
35
35
35
36
35
36
35
36
35
35
36
35
13
45
45
0570000000
0572900002
0572901502
0572901503
0572901505
0572901506
0572901508
0572901509
0572901511
0572901512
0572901515
0572901515
0572901517
0572901518
0572901520
0572901521
0572901523
0572901524
0572901526
58
E29 856 55
E29 856 56
E29 856 57
E29 856 58
E29 856 59
E29 856 59
E29 856 60
E29 856 61
E29 856 62
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
BL NE
SW/WS 0
GE/SW 0
BR/WS 1
GE/SW 1
RT/SW 2
GE/SW 2
OR/SW 3
GE/SW 3
GE/SW 4
GE/SW 4
GN/SW 5
GE/SW 5
BL/SW 6
GE/SW 6
VI/SW 7
GE/SW 7
GR/SW 8
10
17
36
17
36
17
36
17
36
17
36
17
36
17
36
17
36
17
Best.-nr
E-nummer
0572901527 E29 856 63
0572901529
0572901530 E29 856 64
0572901531 E29 856 76
0572901638
0572901640
0572901642
0572901644
0572901646
0572901648
0572901650
0572901652
0572901654
0572901656
0572901658
0572901660 E29 856 77
0572901662
0572901664
0572901666
0572901668
0572901670
0572901672
0572901675
0572901678
0572901680
0572901682
0572901684
0572901687 E29 856 65
0572901693
0572901695
0572901696
0572901697
0572901698
0572901699
0572901738
0572901739
0572901740
0572901741
0572901743
0572901745
0572901746 E29 856 54
0572901749
0572909999
Benämning
Sidan
CLI R 1-3 GE/SW 8
CLI R 1-3 WS/SW 9
CLI R 1-3 GE/SW 9
CLI R 1-3 SET 0-9,R,S,
T TO GR NEUT
CLI R 1-3 GE/SW A
CLI R 1-3 GE/SW B
CLI R 1-3 GE/SW C
CLI R 1-3 GE/SW D
CLI R 1-3 GE/SW E
CLI R 1-3 GE/SW F
CLI R 1-3 GE/SW G
CLI R 1-3 GE/SW H
CLI R 1-3 GE/SW I
CLI R 1-3 GE/SW J
CLI R 1-3 GE/SW K
CLI R 1-3 GE/SW L
CLI R 1-3 GE/SW M
CLI R 1-3 GE/SW N
CLI R 1-3 GE/SW O
CLI R 1-3 GE/SW P
CLI R 1-3 GE/SW Q
CLI R 1-3 GE/SW R
CLI R 1-3 GE/SW S
CLI R 1-3 GE/SW T
CLI R 1-3 GE/SW U
CLI R 1-3 GE/SW V
CLI R 1-3 GE/SW W
CLI R 1-3 GE NE
CLI R 1-3 GE/SW X
CLI R 1-3 GE/SW Ö
CLI R 1-3 GE/SW Ä
CLI R 1-3 GE/SW Y
CLI R 1-3 GE/SW Å
CLI R 1-3 GE/SW Z
CLI R 1-3 GE/SW +
CLI R 1-3 RT/SW +
CLI R 1-3 GE/SW CLI R 1-3 BL/SW CLI R 1-3 GE/SW /
CLI R 1-3 GE/SW ET
CLI R 1-3 BL/SW N
CLI R 1-3 GE/SW .
CLI R 1-3 SDR
36
17
36
47
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
10
36
37
37
36
37
36
37
37
37
37
37
37
37
37
13
0640000000
0648001502
0648001505
0648001508
0648001511
0648001514
0648001517
0648001520
0648001523
0648001526
0648001529
0648001637
0648001639
0648001641
0648001643
0648001645
0648001647
0648001649
0648001651
0648001653
0648001655
0648001657
0648001659
0648001661
0648001663
0648001665
0648001667
0648001669
0648001671
0648001673
0648001676
0648001679
0648001681
0648001683
0648001687
0648001695
0648001696
0648001697
0648001698
0648001699
0648001737
0648001738
0648001740
0648001741
0648001746
0648009999
0648101502
0648101505
0648101508
0648101511
0648101514
0648101517
0648101520
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
E29 856 94
E29
E29
E29
E29
856
856
856
856
95
83
82
80
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
856
856
857
857
857
857
857
98
99
00
01
02
03
04
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
GE/SW 0 MP
GE/SW 1 MP
GE/SW 2 MP
GE/SW 3 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 5 MP
GE/SW 6 MP
GE/SW 7 MP
GE/SW 8 MP
GE/SW 9 MP
GE/SW A MP
GE/SW B MP
GE/SW C MP
GE/SW D MP
GE/SW E MP
GE/SW F MP
GE/SW G MP
GE/SW H MP
GE/SW I MP
GE/SW J MP
GE/SW K MP
GE/SW L MP
GE/SW M MP
GE/SW N MP
GE/SW O MP
GE/SW P MP
GE/SW Q MP
GE/SW R MP
GE/SW S MP
GE/SW T MP
GE/SW U MP
GE/SW V MP
GE/SW W MP
GE/SW X MP
GE/SW Ö MP
GE/SW Y MP
GE/SW Ä MP
GE/SW Z MP
GE/SW Å MP
RT/SW + MP
GE/SW + MP
GE/SW - MP
BL/SW - MP
GE/SW ET MP
SDR MP
GE/SW 0 MP
GE/SW 1 MP
GE/SW 2 MP
GE/SW 3 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 5 MP
GE/SW 6 MP
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
14
40
40
40
40
40
40
40
Best.-nr
0648101523
0648101526
0648101529
0648101637
0648101639
0648101641
0648101643
0648101645
0648101647
0648101649
0648101651
0648101653
0648101655
0648101657
0648101659
0648101661
0648101663
0648101665
0648101667
0648101669
0648101671
0648101673
0648101676
0648101679
0648101681
0648101683
0648101687
0648101695
0648101696
0648101697
0648101698
0648101699
0648101737
0648101738
0648101740
0648101741
0648101746
0648109999
0648201502
0648201505
0648201508
0648201511
0648201514
0648201517
0648201520
0648201523
0648201526
0648201529
0648201637
0648201639
0648201641
0648201643
0648201645
0648201647
0648201649
0648201651
0648201653
0648201655
0648201657
0648201659
0648201661
0648201663
0648201665
0648201667
0648201669
0648201671
0648201673
0648201676
0648201679
0648201681
0648201683
0648201687
0648201695
0648201696
0648201697
0648201698
0648201699
0648201737
0648201738
0648201740
0648201741
0648201746
0648209999
0648300000
E-nummer
Benämning
E29 857 05
E29 857 06
E29 857 07
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
E29 857 09
E29 856 97
E29 856 96
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
E29
E29
E29
E29
857
857
857
857
23
12
11
10
E29 859 93
O 20-3 GE/SW 7 MP
O 20-3 GE/SW 8 MP
O 20-3 GE/SW 9 MP
O 20-3 GE/SW A MP
O 20-3 GE/SW B MP
O 20-3 GE/SW C MP
O 20-3 GE/SW D MP
O 20-3 GE/SW E MP
O 20-3 GE/SW F MP
O 20-3 GE/SW G MP
O 20-3 GE/SW H MP
O 20-3 GE/SW I MP
O 20-3 GE/SW J MP
O 20-3 GE/SW K MP
O 20-3 GE/SW L MP
O 20-3 GE/SW M MP
O 20-3 GE/SW N MP
O 20-3 GE/SW O MP
O 20-3 GE/SW P MP
O 20-3 GE/SW Q MP
O 20-3 GE/SW R MP
O 20-3 GE/SW S MP
O 20-3 GE/SW T MP
O 20-3 GE/SW U MP
O 20-3 GE/SW V MP
O 20-3 GE/SW W MP
O 20-3 GE/SW X MP
O 20-3 GE/SW Ö MP
O 20-3 GE/SW Y MP
O 20-3 GE/SW Ä MP
O 20-3 GE/SW Z MP
O 20-3 GE/SW Å MP
O 20-3 RT/SW + MP
O 20-3 GE/SW + MP
O 20-3 GE/SW - MP
O 20-3 BL/SW - MP
O 20-3 GE/SW ET MP
O 20-3 SDR MP
O 30-3 GE/SW 0 MP
O 30-3 GE/SW 1 MP
O 30-3 GE/SW 2 MP
O 30-3 GE/SW 3 MP
O 30-3 GE/SW 4 MP
O 30-3 GE/SW 5 MP
O 30-3 GE/SW 6 MP
O 30-3 GE/SW 7 MP
O 30-3 GE/SW 8 MP
O 30-3 GE/SW 9 MP
O 30-3 GE/SW A MP
O 30-3 GE/SW B MP
O 30-3 GE/SW C MP
O 30-3 GE/SW D MP
O 30-3 GE/SW E MP
O 30-3 GE/SW F MP
O 30-3 GE/SW G MP
O 30-3 GE/SW H MP
O 30-3 GE/SW I MP
O 30-3 GE/SW J MP
O 30-3 GE/SW K MP
O 30-3 GE/SW L MP
O 30-3 GE/SW M MP
O 30-3 GE/SW N MP
O 30-3 GE/SW O MP
O 30-3 GE/SW P MP
O 30-3 GE/SW Q MP
O 30-3 GE/SW R MP
O 30-3 GE/SW S MP
O 30-3 GE/SW T MP
O 30-3 GE/SW U MP
O 30-3 GE/SW V MP
O 30-3 GE/SW W MP
O 30-3 GE/SW X MP
O 30-3 GE/SW Ö MP
O 30-3 GE/SW Y MP
O 30-3 GE/SW Ä MP
O 30-3 GE/SW Z MP
O 30-3 GE/SW Å MP
O 30-3 RT/SW + MP
O 30-3 GE/SW + MP
O 30-3 GE/SW - MP
O 30-3 BL/SW - MP
O 30-3 GE/SW ET MP
O 30-3 SDR MP
RS 5 MDCLI C 1
Sidan
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
14
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
14
46
0660000000
0660100000
CLI O 10-6 SDR MP
14
0680000000
0689600000 E29 856 81
0689700000 E29 857 08
0689800000
CLI O 10-3 GE NE MP
CLI O 20-3 GE NE MP
CLI O 30-3 GE NE MP
12
12
12
0690000000
0694700000
CLI O 20-6 SDR MP
14
Best.-nr
E-nummer
Benämning
Sidan
1270000000
1278600000
1278700000
1278800000
1278900000
1279000000
1279100000
1279200000
1279300000
CB 100/2.5 NATUR
CB 150/3.6 NATUR
CB 203/4.6 NATUR
CB 300/4.8 NATUR
CB 368/4.8 NATUR
CB 380/7.6 NATUR
CBH 8.1/6.2 NATUR
CBDM 203/4.8 NATUR
54
54
54
54
54
54
55
55
1280000000
1289200000
1289400000
CBH 18/18 NATUR
CBH 26.3/26.3 NATUR
55
55
1290000000
1296000000
KABELBINDERZANGE RT-1
55
1560000000
1568241055
1568241056
1568241057
1568241058
1568241059
1568241060
1568241502
1568241503
1568241505
1568241506
1568241508
1568241509
1568241511
1568241512
1568241514
1568241514
1568241517
1568241518
1568241520
1568241521
1568241523
1568241524
1568241526
1568241527
1568241527
1568241529
1568241530
1568241530
1568241637
1568241639
1568241641
1568241643
1568241645
1568241647
1568241649
1568241651
1568241653
1568241655
1568241657
1568241659
1568241661
1568241663
1568241664
1568241665
1568241667
1568241669
1568241671
1568241673
1568241676
1568241679
1568241681
1568241683
1568241686
1568241687
1568241688
1568241689
1568241690
1568241692
1568241694
1568241695
1568241696
1568241698
1568241726
1568241727
1568241728
1568241729
1568241730
1568241731
1568241734
1568241735
1568241736
1568241737
1568241738
1568241740
1568241741
1568241742
E29
E29
E29
E29
850
850
850
850
65
92
93
50
E29 850 54
E29 850 55
E29 850 56
E29 850 57
E29 850 58
E29 850 58
E29 850 59
E29 850 60
E29 850 61
E29
E29
E29
E29
850
851
851
850
62
28
28
63
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
851
850
850
850
850
850
850
850
850
850
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
42
80
81
82
83
84
85
86
87
88
E29 850 89
E29 850 90
E29 850 91
E29
E29
E29
E29
851
851
851
851
50
52
54
56
E29
E29
E29
E29
851
850
850
851
44
53
51
40
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
02-3
02-3
02-3
02-3
02-6
02-9
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-6
02-6
02-6
02-6
02-6
02-6
02-9
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
GE/SW Å CD
GE/SW Ä CD
GE/SW Ö CD
GE NE CD
GE NE CD
GE NE CD
GE/SW 0 CD
SW/WS 0 CD
GE/SW 1 CD
BR/WS 1 CD
GE/SW 2 CD
RT/SW 2 CD
GE/SW 3 CD
OR/SW 3 CD
GE/SW 4 CD
GE/SW 4 CD
GE/SW 5 CD
GN/SW 5 CD
GE/SW 6 CD
BL/SW 6 CD
GE/SW 7 CD
VI/SW 7 CD
GE/SW 8 CD
GR/SW 8 CD
GR/SW 8 CD
GE/SW 9 CD
WS/SW 9 CD
WS/SW 9 CD
GE/SW A CD
GE/SW B CD
GE/SW C CD
GE/SW D CD
GE/SW E CD
GE/SW F CD
GE/SW G CD
GE/SW H CD
GE/SW I CD
GE/SW J CD
GE/SW K CD
GE/SW L CD
GE/SW M CD
GE/SW N CD
BL/SW N CD
GE/SW O CD
GE/SW P CD
GE/SW Q CD
GE/SW R CD
GE/SW S CD
GE/SW T CD
GE/SW U CD
GE/SW V CD
GE/SW W CD
RT NE CD
GE/SW X CD
GN NE CD
VI NE CD
OR NE CD
BR NE CD
SW NE CD
RS NE CD
GE/SW Y CD
GE/SW Z CD
GE/SW A1 CD
GE/SW A2 CD
GE/SW L1 CD
GE/SW L2 CD
GE/SW L3 CD
GE/SW VS CD
GE/SW PEN CD
GE/SW Æ CD
GE/SW Ø CD
RT/SW + CD
GE/SW + CD
GE/SW - CD
BL/SW - CD
GE/SW / CD
20
20
20
10
10
10
19
16
19
16
19
16
19
16
16
19
19
16
19
16
19
16
19
16
19
19
16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
10
19
10
10
10
10
10
10
19
19
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
Best.-nr
E-nummer
Benämning
1568241746
1568241747
1568241748
1568241750
1568241751
1568241752
1568249999
1568250001
1568250002
1568250003
1568250004
1568250005
1568250006
1568250007
1568250008
1568251000
1568251021
1568251022
1568251023
1568251024
1568251025
1568251026
1568251027
1568251028
1568251029
1568251030
1568251031
1568251032
1568251033
1568251034
1568251035
1568251036
1568251037
1568251038
1568251039
1568251040
1568251041
1568251042
1568251043
1568251044
1568251045
1568251046
1568251047
1568251048
1568251049
1568251050
1568251051
1568251052
1568251053
1568251054
1568251055
1568251056
1568251057
1568251058
1568251059
1568251502
1568251503
1568251505
1568251506
1568251508
1568251509
1568251511
1568251512
1568251514
1568251514
1568251517
1568251518
1568251520
1568251521
1568251523
1568251524
1568251526
1568251527
1568251527
1568251529
1568251530
1568251530
1568251637
1568251639
1568251641
1568251643
1568251645
1568251647
1568251649
1568251651
1568251653
1568251655
1568251657
1568251659
1568251661
1568251663
1568251664
1568251665
1568251667
1568251669
1568251671
1568251673
1568251676
1568251679
1568251681
E29 850 75
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
E29 850 52
E29 852 53
E29 852 54
E29 852 55
E29 852 56
E29 852 57
E29 852 57
E29 852 58
E29 852 59
E29 852 60
E29
E29
E29
E29
852
853
853
852
61
23
23
62
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
851
852
852
852
852
852
852
852
852
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
92
79
81
82
83
84
85
86
87
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
02-3 GE/SW ET CD
02-3 GE/SW PET. CD
02-3 GE/SW . CD
02-3 GE/SW : CD
02-3 GE/SW = CD
02-3 GE/SW AC CD
02-3 SDR CD
1-3 WS/SW 1 CD
1-3 WS/SW 2 CD
1-3 WS/SW 3 CD
1-3 WS/SW 4 CD
1-3 WS/SW 5 CD
1-3 WS/SW 6 CD
1-3 WS/SW 7 CD
1-3 WS/SW 8 CD
1-3 WS/SW 0 CD
1-3 WS/SW A CD
1-3 WS/SW B CD
1-3 WS/SW C CD
1-3 WS/SW D CD
1-3 WS/SW E CD
1-3 WS/SW F CD
1-3 WS/SW G CD
1-3 WS/SW H CD
1-3 WS/SW I CD
1-3 WS/SW J CD
1-3 WS/SW K CD
1-3 WS/SW L CD
1-3 WS/SW M CD
1-3 WS/SW N CD
1-3 WS/SW O CD
1-3 WS/SW P CD
1-3 WS/SW Q CD
1-3 WS/SW R CD
1-3 WS/SW S CD
1-3 WS/SW T CD
1-3 WS/SW U CD
1-3 WS/SW V CD
1-3 WS/SW W CD
1-3 WS NE CD
1-3 WS/SW Y CD
1-3 WS/SW Z CD
1-3 WS/SW . CD
1-3 WS/SW + CD
1-3 WS/SW - CD
1-3 WS/SW / CD
1-3 WS/SW : CD
1-3 WS/SW = CD
1-3 WS/SW ET CD
1-3 WS/SW X CD
1-3 WS/SW ? CD
1-3 WS/SW Ä CD
1-3 WS/SW Ö CD
1-3 WS/SW PET. CD
1-3 WS/SW AC CD
1-3 GE/SW 0 CD
1-3 SW/WS 0 CD
1-3 GE/SW 1 CD
1-3 BR/WS 1 CD
1-3 GE/SW 2 CD
1-3 RT/SW 2 CD
1-3 GE/SW 3 CD
1-3 OR/SW 3 CD
1-3 GE/SW 4 CD
1-3 GE/SW 4 CD
1-3 GE/SW 5 CD
1-3 GN/SW 5 CD
1-3 GE/SW 6 CD
1-3 BL/SW 6 CD
1-3 GE/SW 7 CD
1-3 VI/SW 7 CD
1-3 GE/SW 8 CD
1-3 GR/SW 8 CD
1-3 GR/SW 8 CD
1-3 GE/SW 9 CD
1-3 WS/SW 9 CD
1-3 WS/SW 9 CD
1-3 GE/SW A CD
1-3 GE/SW B CD
1-3 GE/SW C CD
1-3 GE/SW D CD
1-3 GE/SW E CD
1-3 GE/SW F CD
1-3 GE/SW G CD
1-3 GE/SW H CD
1-3 GE/SW I CD
1-3 GE/SW J CD
1-3 GE/SW K CD
1-3 GE/SW L CD
1-3 GE/SW M CD
1-3 GE/SW N CD
1-3 BL/SW N CD
1-3 GE/SW O CD
1-3 GE/SW P CD
1-3 GE/SW Q CD
1-3 GE/SW R CD
1-3 GE/SW S CD
1-3 GE/SW T CD
1-3 GE/SW U CD
1-3 GE/SW V CD
Sidan
20
20
20
20
20
20
13
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
11
22
22
24
24
24
24
24
24
24
22
24
24
24
24
24
22
16
22
16
22
16
22
16
16
22
22
16
22
16
22
16
22
16
22
22
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
22
22
22
22
22
22
22
22
Best.-nr
1568251683
1568251686
1568251687
1568251688
1568251689
1568251690
1568251691
1568251692
1568251693
1568251694
1568251695
1568251696
1568251698
1568251699
1568251700
1568251701
1568251702
1568251703
1568251704
1568251705
1568251706
1568251707
1568251708
1568251709
1568251710
1568251711
1568251712
1568251713
1568251714
1568251715
1568251716
1568251717
1568251718
1568251719
1568251720
1568251721
1568251722
1568251723
1568251724
1568251725
1568251735
1568251736
1568251737
1568251738
1568251740
1568251741
1568251742
1568251746
1568251747
1568251748
1568251750
1568251751
1568251752
1568251753
1568251795
1568251797
1568251799
1568252001
1568252002
1568252003
1568252004
1568252005
1568252006
1568252007
1568252008
1568252009
1568252010
1568252011
1568252012
1568252013
1568252014
1568252015
1568252016
1568252017
1568252018
1568252019
1568252020
1568252021
1568252022
1568252023
1568252024
1568252025
1568252026
1568252027
1568252028
1568252029
1568252030
1568252031
1568252032
1568252033
1568252034
1568252035
1568252036
1568252037
1568252038
1568252039
1568252040
1568252041
1568252042
1568252043
E-nummer
Benämning
E29 852 88
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
E29 852 89
E29 853 25
E29 852 90
E29 852 91
E29 852 80
E29
E29
E29
E29
851
852
852
851
94
52
50
90
E29 852 74
E29 852 51
E29 852 93
E29 852 92
E29 852 64
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
GE/SW W CD
RT NE CD
GE/SW X CD
GN NE CD
VI NE CD
OR NE CD
GR NE CD
BR NE CD
BL NE CD
SW NE CD
RS NE CD
GE/SW Y CD
GE/SW Z CD
GE NE CD
GE/SW a CD
GE/SW b CD
GE/SW c CD
GE/SW d CD
GE/SW e CD
GE/SW f CD
GE/SW g CD
GE/SW h CD
GE/SW i CD
GE/SW j CD
GE/SW k CD
GE/SW l CD
GE/SW m CD
GE/SW n CD
GE/SW o CD
GE/SW p CD
GE/SW q CD
GE/SW r CD
GE/SW s CD
GE/SW t CD
GE/SW u CD
GE/SW v CD
GE/SW w CD
GE/SW x CD
GE/SW y CD
GE/SW z CD
GE/SW Æ CD
GE/SW Ø CD
RT/SW + CD
GE/SW + CD
GE/SW - CD
BL/SW - CD
GE/SW / CD
GE/SW ET CD
GE/SW PET. CD
GE/SW . CD
GE/SW : CD
GE/SW = CD
GE/SW AC CD
GE/SW * CD
GE/SW Ö CD
GE/SW Ä CD
GE/SW Å CD
RS/SW 1 CD
RS/SW 2 CD
RS/SW 3 CD
RS/SW 4 CD
RS/SW 5 CD
RS/SW 6 CD
RS/SW 7 CD
RS/SW 8 CD
RS/SW 9 CD
RS/SW 0 CD
RS/SW A CD
RS/SW B CD
RS/SW C CD
RS/SW D CD
RS/SW E CD
RS/SW F CD
RS/SW G CD
RS/SW H CD
RS/SW I CD
RS/SW J CD
RS/SW K CD
RS/SW L CD
RS/SW M CD
RS/SW N CD
RS/SW O CD
RS/SW P CD
RS/SW Q CD
RS/SW R CD
RS/SW S CD
RS/SW T CD
RS/SW U CD
RS/SW V CD
RS/SW W CD
RS/SW X CD
RS/SW Y CD
RS/SW Z CD
RS/SW + CD
RS/SW - CD
RS/SW . CD
RS/SW / CD
RS/SW : CD
RS/SW = CD
RS/SW ET CD
Sidan
22
11
22
11
11
11
11
11
11
11
11
22
22
11
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
59
Best.-nr
1568252044
1568252045
1568259999
1568261502
1568261503
1568261505
1568261506
1568261508
1568261509
1568261511
1568261512
1568261514
1568261514
1568261517
1568261518
1568261520
1568261521
1568261523
1568261524
1568261526
1568261527
1568261529
1568261530
1568261530
1568261637
1568261639
1568261641
1568261643
1568261645
1568261647
1568261649
1568261651
1568261653
1568261655
1568261657
1568261659
1568261661
1568261663
1568261664
1568261665
1568261667
1568261669
1568261671
1568261673
1568261676
1568261679
1568261681
1568261683
1568261687
1568261695
1568261696
1568261697
1568261698
1568261699
1568261735
1568261736
1568261737
1568261738
1568261740
1568261741
1568261742
1568261746
1568261747
1568261748
1568261750
1568261751
1568261752
1568269999
1568300001
1568300002
1568300003
1568300004
1568300005
1568300006
1568300007
1568300008
1568301000
1568301021
1568301022
1568301023
1568301024
1568301025
1568301026
1568301027
1568301028
1568301029
1568301030
1568301031
1568301032
1568301033
1568301034
1568301035
1568301036
1568301037
1568301038
1568301039
1568301040
1568301041
1568301042
1568301043
60
E-nummer
E29 855 05
E29 855 06
E29 855 07
E29 855 08
E29 855 09
E29 855 09
E29 855 10
E29 855 11
E29 855 12
E29 855 13
E29 855 14
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
01
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
45
42
44
43
16
E29
E29
E29
E29
855
855
855
855
46
04
02
00
E29 855 26
E29 855 03
E29 858 00
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C 1-3 RS/SW PET. CD
C 1-3 RS/SW AC CD
C 1-3 SDR CD
C 2-4 GE/SW 0 CD
C 2-4 SW/WS 0 CD
C 2-4 GE/SW 1 CD
C 2-4 BR/WS 1 CD
C 2-4 GE/SW 2 CD
C 2-4 RT/SW 2 CD
C 2-4 GE/SW 3 CD
C 2-4 OR/SW 3 CD
C 2-4 GE/SW 4 CD
C 2-4 GE/SW 4 CD
C 2-4 GE/SW 5 CD
C 2-4 GN/SW 5 CD
C 2-4 GE/SW 6 CD
C 2-4 BL/SW 6 CD
C 2-4 GE/SW 7 CD
C 2-4 VI/SW 7 CD
C 2-4 GE/SW 8 CD
C 2-4 GR/SW 8 CD
C 2-4 GE/SW 9 CD
C 2-4 WS/SW 9 CD
C 2-4 WS/SW 9 CD
C 2-4 GE/SW A CD
C 2-4 GE/SW B CD
C 2-4 GE/SW C CD
C 2-4 GE/SW D CD
C 2-4 GE/SW E CD
C 2-4 GE/SW F CD
C 2-4 GE/SW G CD
C 2-4 GE/SW H CD
C 2-4 GE/SW I CD
C 2-4 GE/SW J CD
C 2-4 GE/SW K CD
C 2-4 GE/SW L CD
C 2-4 GE/SW M CD
C 2-4 GE/SW N CD
C 2-4 BL/SW N CD
C 2-4 GE/SW O CD
C 2-4 GE/SW P CD
C 2-4 GE/SW Q CD
C 2-4 GE/SW R CD
C 2-4 GE/SW S CD
C 2-4 GE/SW T CD
C 2-4 GE/SW U CD
C 2-4 GE/SW V CD
C 2-4 GE/SW W CD
C 2-4 GE/SW X CD
C 2-4 GE/SW Ö CD
C 2-4 GE/SW Y CD
C 2-4 GE/SW Ä CD
C 2-4 GE/SW Z CD
C 2-4 GE/SW Å CD
C 2-4 GE/SW Æ CD
C 2-4 GE/SW Ø CD
C 2-4 RT/SW + CD
C 2-4 GE/SW + CD
C 2-4 GE/SW - CD
C 2-4 BL/SW - CD
C 2-4 GE/SW / CD
C 2-4 GE/SW ET CD
C 2-4 GE/SW PET. CD
C 2-4 GE/SW . CD
C 2-4 GE/SW : CD
C 2-4 GE/SW = CD
C 2-4 GE/SW AC CD
C 2-4 SDR CD
M 2-4 GE NE CD
M 2-4 WS/SW 2 CD
M 2-4 WS/SW 3 CD
M 2-4 WS/SW 4 CD
M 2-4 WS/SW 5 CD
M 2-4 WS/SW 6 CD
M 2-4 WS/SW 7 CD
M 2-4 WS/SW 8 CD
M 2-4 WS/SW 0 CD
M 2-4 WS/SW A CD
M 2-4 WS/SW B CD
M 2-4 WS/SW C CD
M 2-4 WS/SW D CD
M 2-4 WS/SW E CD
M 2-4 WS/SW F CD
M 2-4 WS/SW G CD
M 2-4 WS/SW H CD
M 2-4 WS/SW I CD
M 2-4 WS/SW J CD
M 2-4 WS/SW K CD
M 2-4 WS/SW L CD
M 2-4 WS/SW M CD
M 2-4 WS/SW N CD
M 2-4 WS/SW O CD
M 2-4 WS/SW P CD
M 2-4 WS/SW Q CD
M 2-4 WS/SW R CD
M 2-4 WS/SW S CD
M 2-4 WS/SW T CD
M 2-4 WS/SW U CD
M 2-4 WS/SW V CD
M 2-4 WS/SW W CD
Sidan
24
24
13
28
16
28
16
28
16
28
16
16
28
28
16
28
16
28
16
28
16
28
16
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
28
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
14
12
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Best.-nr
1568301044
1568301045
1568301046
1568301047
1568301048
1568301049
1568301050
1568301051
1568301052
1568301053
1568301054
1568301055
1568301056
1568301057
1568301058
1568301059
1568301502
1568301503
1568301505
1568301506
1568301508
1568301509
1568301511
1568301512
1568301514
1568301514
1568301517
1568301518
1568301520
1568301521
1568301523
1568301524
1568301526
1568301527
1568301529
1568301530
1568301530
1568301637
1568301639
1568301641
1568301643
1568301645
1568301647
1568301649
1568301651
1568301653
1568301655
1568301657
1568301659
1568301661
1568301663
1568301664
1568301665
1568301667
1568301669
1568301671
1568301673
1568301676
1568301679
1568301681
1568301683
1568301686
1568301687
1568301688
1568301689
1568301692
1568301693
1568301694
1568301695
1568301696
1568301697
1568301698
1568301699
1568301700
1568301701
1568301735
1568301736
1568301737
1568301738
1568301740
1568301741
1568301742
1568301746
1568301747
1568301748
1568301750
1568301751
1568301752
1568302001
1568302002
1568302003
1568302004
1568302005
1568302006
1568302007
1568302008
1568302009
1568302010
1568302011
1568302012
E-nummer
E29 858 03
E29 858 04
E29 858 05
E29 858 06
E29 858 07
E29 858 07
E29 858 08
E29 858 09
E29 858 10
E29 858 11
E29 858 12
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
47
29
30
31
32
33
34
35
36
37
E29 858 38
E29 858 41
E29 858 42
E29 858 39
E29 858 40
E29 858 14
E29 858 02
E29 858 01
E29 858 46
E29 858 24
E29 858 48
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
WS/SW X CD
WS/SW Y CD
WS/SW Z CD
WS/SW . CD
WS/SW + CD
WS/SW - CD
WS/SW / CD
WS NE CD
WS/SW = CD
WS/SW ET CD
WS/SW : CD
WS/SW ? CD
WS/SW Ä CD
WS/SW Ö CD
WS/SW PET. CD
WS/SW AC CD
GE/SW 0 CD
SW/WS 0 CD
GE/SW 1 CD
BR/WS 1 CD
GE/SW 2 CD
RT/SW 2 CD
GE/SW 3 CD
OR/SW 3 CD
GE/SW 4 CD
GE/SW 4 CD
GE/SW 5 CD
GN/SW 5 CD
GE/SW 6 CD
BL/SW 6 CD
GE/SW 7 CD
VI/SW 7 CD
GE/SW 8 CD
GR/SW 8 CD
GE/SW 9 CD
WS/SW 9 CD
WS/SW 9 CD
GE/SW A CD
GE/SW B CD
GE/SW C CD
GE/SW D CD
GE/SW E CD
GE/SW F CD
GE/SW G CD
GE/SW H CD
GE/SW I CD
GE/SW J CD
GE/SW K CD
GE/SW L CD
GE/SW M CD
GE/SW N CD
BL/SW N CD
GE/SW O CD
GE/SW P CD
GE/SW Q CD
GE/SW R CD
GE/SW S CD
GE/SW T CD
GE/SW U CD
GE/SW V CD
GE/SW W CD
RT NE CD
GE/SW X CD
GN NE CD
VI NE CD
BR NE CD
BL NE CD
GE/SW Ä CD
GE/SW Ö CD
GE/SW Y CD
WS/SW 1 CD
GE/SW Z CD
GE/SW Å CD
SW NE CD
RS NE CD
GE/SW Æ CD
GE/SW Ø CD
RT/SW + CD
GE/SW + CD
GE/SW - CD
BL/SW - CD
GE/SW / CD
GE/SW ET CD
GE/SW PET. CD
GE/SW . CD
GE/SW : CD
GE/SW = CD
GE/SW AC CD
RS/SW 1 CD
RS/SW 2 CD
RS/SW 3 CD
RS/SW 4 CD
RS/SW 5 CD
RS/SW 6 CD
RS/SW 7 CD
RS/SW 8 CD
RS/SW 9 CD
RS/SW 0 CD
RS/SW A CD
RS/SW B CD
Sidan
43
43
43
44
44
44
44
12
44
44
44
44
44
44
44
44
43
17
43
17
43
17
43
17
17
43
43
17
43
17
43
17
43
17
43
17
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
12
43
12
12
12
12
44
44
43
43
43
44
12
12
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Best.-nr
E-nummer
1568302013
1568302014
1568302015
1568302016
1568302017
1568302018
1568302019
1568302020
1568302021
1568302022
1568302023
1568302024
1568302025
1568302026
1568302027
1568302028
1568302029
1568302030
1568302031
1568302032
1568302033
1568302034
1568302035
1568302036
1568302037
1568302038
1568302039
1568302040
1568302041
1568302042
1568302043
1568302044
1568302045
1568309999
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
RS/SW C CD
RS/SW D CD
RS/SW E CD
RS/SW F CD
RS/SW G CD
RS/SW H CD
RS/SW I CD
RS/SW J CD
RS/SW K CD
RS/SW L CD
RS/SW M CD
RS/SW N CD
RS/SW O CD
RS/SW P CD
RS/SW Q CD
RS/SW R CD
RS/SW S CD
RS/SW T CD
RS/SW U CD
RS/SW V CD
RS/SW W CD
RS/SW X CD
RS/SW Y CD
RS/SW Z CD
RS/SW + CD
RS/SW - CD
RS/SW . CD
RS/SW / CD
RS/SW : CD
RS/SW = CD
RS/SW ET CD
RS/SW PET. CD
RS/SW AC CD
SDR CD
Sidan
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
15
1570000000
1579500000
CLI M 2-25Q SDR SG
15
1600000000
1600740000
1609981044
1609981686
1609981687
1609981688
1609981693
1609990000
CLI F 1-20 WS/GE NE
TM-I 15 NEUTRAL WS
TM-I 15 NEUTRAL RT
TM-I 15 NEUTRAL GE
TM-I 15 NEUTRAL GN
TM-I 15 NEUTRAL BL
TM-I 15 SONDERDRUCK
49
53
53
53
53
53
53
1630000000
1634790000
CLI M 2-40Q SDR SG
15
1680000000
1680411044
1680411686
1680411687
1680411688
1680411693
1680420000
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
20
20
20
20
20
20
NEUTRAL WS
NEUTRAL RT
NEUTRAL GE
NEUTRAL GN
NEUTRAL BL
SONDERDRUCK
53
53
53
53
53
53
1690000000
1697890000
1697900000
1697910000
1697920000
1697930000
1697940000
1697950000
1697960000
1699800000
1699810000
1699900000
1699910000
1699920000
1699930000
1699940000
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
859
859
80
81
82
83
84
85
86
CB 100/2.5 BLACK
CB 150/3.6 BLACK
CB 203/4.6 BLACK
CB 300/4.8 BLACK
CB 368/4.8 BLACK
CB 380/7.6 BLACK
CBH 18/18 BLACK
CBH 26.3/26.3 BLACK
SCT 4 ,6/127 C
SCT 4,6/201 C
SCT 4,6/266C
SCT 4,6/360 C
SCT 4,6/520
SCT 4,6/679
SCT 4,6/838
54
54
54
54
54
54
55
55
52
52
52
52
52
52
52
1710000000
1712500001
1712500002
1712500003
1712500004
1712500005
1712500006
1712500007
1712500008
1712500009
1712501000
1712501053
1712501054
1712501055
1712501056
1712501637
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
07
08
09
10
11
12
13
14
15
06
26
45
46
36
16
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
WSM
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ERDE
Ä
Ö
~
A
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
Best.-nr
E-nummer
Benämning
1712501639
1712501641
1712501643
1712501645
1712501647
1712501649
1712501651
1712501653
1712501655
1712501657
1712501659
1712501661
1712501663
1712501665
1712501667
1712501669
1712501670
1712501671
1712501672
1712501673
1712501676
1712501679
1712501681
1712501683
1712501687
1712501696
1712501698
1712501699
1712501700
1712501738
1712501739
1712501740
1712501741
1712501742
1712501743
1712501744
1712502000
1718411044
1718411686
1718411687
1718411688
1718411693
1718431044
1718431044
1718431686
1718431687
1718431688
1718431693
1718440000
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
WSM 10 B
WSM 10 C
WSM 10 D
WSM 10 E
WSM 10 F
WSM 10 G
WSM 10 H
WSM 10 I
WSM 10 J
WSM 10 K
WSM 10 L
WSM 10 M
WSM 10 N
WSM 10 O
WSM 10 P
WSM 10 Q
WSM 10 Ø
WSM 10 R
WSM 10 Æ
WSM 10 S
WSM 10 T
WSM 10 U
WSM 10 V
WSM 10 W
WSM 10 X
WSM 10 Y
WSM 10 Z
WSM 10 Ü
WSM 10 Å
WSM 10 +
WSM 10 /
WSM 10 WSM 10 :
WSM 10 =
WSM 10 .
WSM 10 (
WSM 10 NEUTRAL
TM-I 12 NEUTRAL WS
TM-I 12 NEUTRAL RT
TM-I 12 NEUTRAL GE
TM-I 12 NEUTRAL GN
TM-I 12 NEUTRAL BL
TM-I 18 NEUTRAL WS
TM-I 18 NEUTRAL WS
TM-I 18 NEUTRAL RT
TM-I 18 NEUTRAL GE
TM-I 18 NEUTRAL GN
TM-I 18 NEUTRAL BL
TM-I 18 SONDERDRUCK
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
E29 859 34
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
859
859
859
35
37
38
39
40
41
42
43
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
859
859
44
04
02
00
03
05
01
E29 859 52
Sidan
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
53
53
53
53
53
49
53
53
53
53
53
53
1720000000
1720630000
1720640000
1720650000
1720660000
1720670000
1720680000
1723540000
1723550000
1723560000
1723570000
1724760000
CB 203/3.6 NATUR
CB 292/3.6 NATUR
CB 290/3.6 BLACK
CB 203/3.6 BLACK
CB 762/9.0 BLACK
CB 750/7.8 NATUR
CB 160/4.8 NATUR
CB 178/4.8 NATUR
CB 160/4.8 BLACK
CB 190/4.8 BLACK
ESG 9/17 MC NEUTRAL
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
49
1730000000
1733650004
1733651502
1733651503
1733651505
1733651506
1733651508
1733651509
1733651511
1733651512
1733651514
1733651514
1733651517
1733651518
1733651520
1733651521
1733651523
1733651524
1733651526
1733651527
1733651529
1733651530
1733651530
1733651637
1733651639
1733651641
1733651643
1733651645
1733651647
1733651649
1733651651
1733651653
1733651655
1733651657
E29 857 50
E29 857 53
E29 857 54
E29 857 55
E29 857 56
E29 857 57
E29 857 57
E29 857 58
E29 857 59
E29 857 60
E29 857 61
E29 857 62
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
GE NE MP
GE/SW 0 MP
SW/WS 0 MP
GE/SW 1 MP
BR/WS 1 MP
GE/SW 2 MP
RT/SW 2 MP
GE/SW 3 MP
OR/SW 3 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 5 MP
GN/SW 5 MP
GE/SW 6 MP
BL/SW 6 MP
GE/SW 7 MP
VI/SW 7 MP
GE/SW 8 MP
GR/SW 8 MP
GE/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
GE/SW A MP
GE/SW B MP
GE/SW C MP
GE/SW D MP
GE/SW E MP
GE/SW F MP
GE/SW G MP
GE/SW H MP
GE/SW I MP
GE/SW J MP
GE/SW K MP
12
43
17
43
17
43
17
43
17
17
43
43
17
43
17
43
17
43
17
43
17
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Best.-nr
E-nummer
Benämning
1733651659
1733651661
1733651663
1733651664
1733651665
1733651667
1733651669
1733651671
1733651673
1733651676
1733651679
1733651681
1733651683
1733651687
1733651695
1733651696
1733651697
1733651698
1733651699
1733651737
1733651738
1733651740
1733651741
1733651742
1733651746
1733651747
1733651748
1733651750
1733651751
1733651752
E29 857 76
E29 857 77
E29 857 78
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
92
89
91
90
64
E29 857 52
E29 857 51
E29 857 74
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
Sidan
GE/SW L MP
GE/SW M MP
GE/SW N MP
BL/SW N MP
GE/SW O MP
GE/SW P MP
GE/SW Q MP
GE/SW R MP
GE/SW S MP
GE/SW T MP
GE/SW U MP
GE/SW V MP
GE/SW W MP
GE/SW X MP
GE/SW Ö MP
GE/SW Y MP
GE/SW Ä MP
GE/SW Z MP
GE/SW Å MP
RT/SW + MP
GE/SW + MP
GE/SW - MP
BL/SW - MP
GE/SW / MP
GE/SW ET MP
GE/SW PET. MP
GE/SW . MP
GE/SW : MP
GE/SW = MP
GE/SW AC MP
43
43
43
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
44
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
1760000000
1763270000
1763280000
1763290000
1763390000
1764050000
1764060000
1764070000
1764140000
1764150000
1764190000
1764200000
1764210000
1764220000
1764230000
1764240000
1764250000
1764260000
1764270000
1764280000
1764290000
1764300000
E29 859 90
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
60
61
62
63
65
66
67
68
70
71
72
73
75
76
77
78
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
TM 10-33
TM 20-33
CD-BOX
TM 20-66
F 2-17,5 WS/GE NE
T 02-12
T 02-15
T 02-18
T 02-20
T 1-12
T 1-15
T 1-18
T 1-20
T 2-12
T 2-15
T 2-18
T 2-20
T 3-12
T 3-15
T 3-18
T 3-20
49
49
45
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
1770000000
1774470000
1774480000
1774490000
1774500000
1774510000
1774520000
1774530000
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
48
49
50
51
47
WSM TOOL AUTOMATIK
WSM TOOL MANUELL
WSMH 288mm
WSMH 48mm
WSMH 60mm
WSMH 84mm
WSMH 108mm
52
52
52
52
52
52
52
1850000000
1856620001
1856620002
1856620003
1856620004
1856620005
1856620006
1856620007
1856620008
1856620009
1856620011
1856620012
1856620013
1856620014
1856620015
1856620016
1856620017
1856620018
1856620019
1856620020
1856620021
1856620022
1856620023
1856620024
1856620025
1856620026
1856620027
1856620028
1856620029
1856620030
1856620031
1856620032
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
SW/WS
1 MP
2 MP
3 MP
4 MP
5 MP
6 MP
7 MP
8 MP
9 MP
A MP
B MP
C MP
D MP
E MP
F MP
G MP
H MP
I MP
J MP
K MP
L MP
M MP
N MP
O MP
P MP
Q MP
R MP
S MP
T MP
U MP
V MP
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Best.-nr
E-nummer
1856620033
1856620034
1856620035
1856620036
1859410000
Benämning
CLI C 1-3 SW/WS
CLI C 1-3 SW/WS
CLI C 1-3 SW/WS
CLI C 1-3 SW/WS
CBFP 43.5/10 sw
Sidan
W MP
X MP
Y MP
Z MP
23
23
23
23
55
GE NE CD
GE/SW X1 CD
GE/SW X2 CD
GE/SW 01 CD
GE/SW 02 CD
GE/SW 03 CD
GE/SW 04 CD
GE/SW 05 CD
GE/SW 06 CD
GE/SW 07 CD
GE/SW 08 CD
GE/SW 09 CD
GE/SW 10 CD
GE/SW 11 CD
GE/SW 12 CD
GE/SW 13 CD
GE/SW 14 CD
GE/SW 15 CD
GE/SW 16 CD
GE/SW 17 CD
GE/SW 18 CD
GE/SW 19 CD
GE/SW 20 CD
GE/SW 21 CD
GE/SW 22 CD
GE/SW 23 CD
GE/SW 24 CD
GE/SW 25 CD
GE/SW 26 CD
GE/SW 27 CD
GE/SW 28 CD
GE/SW 29 CD
GE/SW 30 CD
GE/SW 31 CD
GE/SW 32 CD
GE/SW 33 CD
GE/SW 34 CD
GE/SW 35 CD
GE/SW 36 CD
GE/SW 37 CD
GE/SW 38 CD
GE/SW 39 CD
GE/SW 40 CD
GE/SW 41 CD
GE/SW 42 CD
GE/SW 43 CD
GE/SW 44 CD
GE/SW 45 CD
GE/SW 46 CD
GE/SW 47 CD
GE/SW 48 CD
GE/SW 49 CD
GE/SW 50 CD
GE/SW 51 CD
GE/SW 52 CD
GE/SW 53 CD
GE/SW 54 CD
GE/SW 55 CD
GE/SW 56 CD
GE/SW 57 CD
GE/SW 58 CD
GE/SW 59 CD
GE/SW 60 CD
GE/SW 61 CD
GE/SW 62 CD
GE/SW 63 CD
GE/SW 64 CD
GE/SW 65 CD
GE/SW 66 CD
GE/SW 67 CD
GE/SW 68 CD
GE/SW 69 CD
GE/SW 70 CD
GE/SW 71 CD
GE/SW 72 CD
GE/SW 73 CD
GE/SW 74 CD
GE/SW 75 CD
GE/SW 76 CD
GE/SW 77 CD
GE/SW 78 CD
GE/SW 79 CD
GE/SW 80 CD
GE/SW 81 CD
GE/SW 82 CD
GE/SW 83 CD
GE/SW 84 CD
GE/SW 85 CD
GE/SW 86 CD
GE/SW 87 CD
GE/SW 88 CD
11
27
27
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
1860000000
1868810004
1868811150
1868811151
1868811522
1868811523
1868811524
1868811525
1868811526
1868811527
1868811528
1868811529
1868811530
1868811531
1868811532
1868811533
1868811534
1868811535
1868811536
1868811537
1868811538
1868811539
1868811540
1868811541
1868811542
1868811543
1868811544
1868811545
1868811546
1868811547
1868811548
1868811549
1868811550
1868811551
1868811552
1868811553
1868811554
1868811555
1868811556
1868811557
1868811558
1868811559
1868811560
1868811561
1868811562
1868811563
1868811564
1868811565
1868811566
1868811567
1868811568
1868811569
1868811570
1868811571
1868811572
1868811573
1868811574
1868811575
1868811576
1868811577
1868811578
1868811579
1868811580
1868811581
1868811582
1868811583
1868811584
1868811585
1868811586
1868811587
1868811588
1868811589
1868811590
1868811591
1868811592
1868811593
1868811594
1868811595
1868811596
1868811597
1868811598
1868811599
1868811600
1868811601
1868811602
1868811603
1868811604
1868811605
1868811606
1868811607
1868811608
1868811609
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
58
59
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-9
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
61
Best.-nr
1868811610
1868811611
1868811612
1868811613
1868811614
1868811615
1868811616
1868811617
1868811618
1868811619
1868811620
1868811687
1868811726
1868811727
1868811728
1868811729
1868811730
1868811731
1868811733
1868811734
1868811735
1868811736
1868811737
1868811738
1868811739
1868811740
1868811741
1868819999
1869181502
1869181505
1869181508
1869181511
1869181514
1869181517
1869181520
1869181523
1869181529
1869181740
1869351502
1869351505
1869351508
1869351511
1869351514
1869351517
1869351520
1869351523
1869351529
1869351691
1869491502
1869491505
1869491508
1869491511
1869491514
1869491517
1869491520
1869491523
1869491526
1869491529
1869491637
1869491639
1869491641
1869491643
1869491645
1869491647
1869491649
1869491651
1869491653
1869491655
1869491657
1869491659
1869491661
1869491663
1869491665
1869491667
1869491669
1869491671
1869491673
1869491676
1869491679
1869491681
1869491683
1869491687
1869491695
1869491696
1869491697
1869491698
1869491699
1869491738
1869491740
1869491742
1869491746
1869491747
1869491748
1869491750
1869491751
1869491752
1869821044
1869821502
1869821505
1869821508
62
E-nummer
E29 853 55
E29 853 56
E29 853 57
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
853
853
853
853
853
853
853
853
853
00
01
02
03
04
05
06
07
09
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
00
01
02
03
04
05
06
07
09
10
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-6 GE/SW 89 CD
1-6 GE/SW 90 CD
1-6 GE/SW 91 CD
1-6 GE/SW 92 CD
1-6 GE/SW 93 CD
1-6 GE/SW 94 CD
1-6 GE/SW 95 CD
1-6 GE/SW 96 CD
1-6 GE/SW 97 CD
1-6 GE/SW 98 CD
1-6 GE/SW 99 CD
1-6 GE NE CD
1-6 GE/SW A1 CD
1-6 GE/SW A2 CD
1-6 GE/SW L1 CD
1-6 GE/SW L2 CD
1-6 GE/SW L3 CD
1-6 GE/SW MP CD
1-6 GE/SW PE CD
1-9 GE/SW PEN CD
1-6 GE/SW U1 CD
1-6 GE/SW U2 CD
1-6 GE/SW U3 CD
1-6 GE/SW UN CD
1-6 GE/SW I1 CD
1-6 GE/SW I2 CD
1-6 GE/SW IC CD
1-9 SDR SG
1-3 GR/SW 0 MP
1-3 GR/SW 1 MP
1-3 GR/SW 2 MP
1-3 GR/SW 3 MP
1-3 GR/SW 4 MP
1-3 GR/SW 5 MP
1-3 GR/SW 6 MP
1-3 GR/SW 7 MP
1-3 GR/SW 9 MP
1-3 GR/SW - MP
02-3 GR/SW 0 MP
02-3 GR/SW 1 MP
02-3 GR/SW 2 MP
02-3 GR/SW 3 MP
02-3 GR/SW 4 MP
02-3 GR/SW 5 MP
02-3 GR/SW 6 MP
02-3 GR/SW 7 MP
02-3 GR/SW 9 MP
02-3 GR NE MP
02-3 RS/SW 0 CD
02-3 RS/SW 1 CD
02-3 RS/SW 2 CD
02-3 RS/SW 3 CD
02-3 RS/SW 4 CD
02-3 RS/SW 5 CD
02-3 RS/SW 6 CD
02-3 RS/SW 7 CD
02-3 RS/SW 8 CD
02-3 RS/SW 9 CD
02-3 RS/SW A CD
02-3 RS/SW B CD
02-3 RS/SW C CD
02-3 RS/SW D CD
02-3 RS/SW E CD
02-3 RS/SW F CD
02-3 RS/SW G CD
02-3 RS/SW H CD
02-3 RS/SW I CD
02-3 RS/SW J CD
02-3 RS/SW K CD
02-3 RS/SW L CD
02-3 RS/SW M CD
02-3 RS/SW N CD
02-3 RS/SW O CD
02-3 RS/SW P CD
02-3 RS/SW Q CD
02-3 RS/SW R CD
02-3 RS/SW S CD
02-3 RS/SW T CD
02-3 RS/SW U CD
02-3 RS/SW V CD
02-3 RS/SW W CD
02-3 RS/SW X CD
02-3 RS/SW Ö CD
02-3 RS/SW Y CD
02-3 RS/SW Ä CD
02-3 RS/SW Z CD
02-3 RS/SW Å CD
02-3 RS/SW + CD
02-3 RS/SW - CD
02-3 RS/SW / CD
02-3 RS/SW ET CD
02-3 RS/SW PET. CD
02-3 RS/SW . CD
02-3 RS/SW : CD
02-3 RS/SW = CD
02-3 RS/SW AC CD
02-3 WS NE CD
02-3 WS/SW 0 CD
02-3 WS/SW 1 CD
02-3 WS/SW 2 CD
Sidan
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
11
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
13
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
19
19
19
19
19
19
19
19
19
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
19
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
19
19
19
Best.-nr
1869821511
1869821514
1869821517
1869821520
1869821523
1869821526
1869821637
1869821639
1869821641
1869821643
1869821645
1869821647
1869821649
1869821651
1869821653
1869821655
1869821657
1869821659
1869821661
1869821663
1869821665
1869821667
1869821669
1869821671
1869821673
1869821676
1869821679
1869821681
1869821683
1869821687
1869821695
1869821696
1869821697
1869821698
1869821699
1869821726
1869821727
1869821728
1869821729
1869821730
1869821734
1869821738
1869821740
1869821742
1869821746
1869821747
1869821748
1869821750
1869821751
1869821752
1869829999
1869991637
1869991639
1869991641
1869991643
1869991645
1869991647
1869991649
1869991651
1869991653
1869991655
1869991657
1869991659
1869991661
1869991663
1869991665
1869991667
1869991669
1869991671
1869991673
1869991676
1869991679
1869991681
1869991683
1869991687
1869991695
1869991696
1869991697
1869991698
1869991699
1869991726
1869991727
1869991728
1869991729
1869991730
1869991734
1869991738
1869991740
1869991742
1869991746
1869991747
1869991748
1869991750
1869991751
1869991752
1869999999
E-nummer
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-6
02-6
02-6
02-6
02-6
02-9
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-9
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-6
02-6
02-6
02-6
02-6
02-9
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-6
Sidan
WS/SW 3 CD
WS/SW 4 CD
WS/SW 5 CD
WS/SW 6 CD
WS/SW 7 CD
WS/SW 8 CD
WS/SW A CD
WS/SW B CD
WS/SW C CD
WS/SW D CD
WS/SW E CD
WS/SW F CD
WS/SW G CD
WS/SW H CD
WS/SW I CD
WS/SW J CD
WS/SW K CD
WS/SW L CD
WS/SW M CD
WS/SW N CD
WS/SW O CD
WS/SW P CD
WS/SW Q CD
WS/SW R CD
WS/SW S CD
WS/SW T CD
WS/SW U CD
WS/SW V CD
WS/SW W CD
WS/SW X CD
WS/SW Ö CD
WS/SW Y CD
WS/SW Ä CD
WS/SW Z CD
WS/SW Å CD
WS/SW A1 CD
WS/SW A2 CD
WS/SW L1 CD
WS/SW L2 CD
WS/SW L3 CD
WS/SW PEN CD
WS/SW + CD
WS/SW - CD
WS/SW / CD
WS/SW ET CD
WS/SW PET. CD
WS/SW . CD
WS/SW : CD
WS/SW = CD
WS/SW AC CD
SDR SG
WS/SW A MP
WS/SW B MP
WS/SW C MP
WS/SW D MP
WS/SW E MP
WS/SW F MP
WS/SW G MP
WS/SW H MP
WS/SW I MP
WS/SW J MP
WS/SW K MP
WS/SW L MP
WS/SW M MP
WS/SW N MP
WS/SW O MP
WS/SW P MP
WS/SW Q MP
WS/SW R MP
WS/SW S MP
WS/SW T MP
WS/SW U MP
WS/SW V MP
WS/SW W MP
WS/SW X MP
WS/SW Ö MP
WS/SW Y MP
WS/SW Ä MP
WS/SW Z MP
WS/SW Å MP
WS/SW A1 MP
WS/SW A2 MP
WS/SW L1 MP
WS/SW L2 MP
WS/SW L3 MP
WS/SW PEN MP
WS/SW + MP
WS/SW - MP
WS/SW / MP
WS/SW ET MP
WS/SW PET. MP
WS/SW . MP
WS/SW : MP
WS/SW = MP
WS/SW AC MP
SDR CD
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
19
20
19
20
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
13
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
19
20
19
20
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
13
Best.-nr
E-nummer
Benämning
Sidan
1870000000
1871341726
1871341727
1871341728
1871341729
1871341730
1871341734
1871351726
1871351727
1871351728
1871351729
1871351730
1871351734
1871361728
1871361729
1871361730
1871371044
1871371502
1871371505
1871371508
1871371511
1871371514
1871371517
1871371520
1871371523
1871371526
1871371637
1871371639
1871371641
1871371643
1871371645
1871371647
1871371649
1871371651
1871371653
1871371655
1871371657
1871371659
1871371661
1871371663
1871371665
1871371667
1871371669
1871371671
1871371673
1871371676
1871371679
1871371681
1871371683
1871371687
1871371695
1871371696
1871371697
1871371698
1871371699
1871371738
1871371740
1871371742
1871371746
1871371747
1871371748
1871371750
1871371751
1871371752
1871741728
1871741729
1871741730
1871751728
1871751729
1871751730
1871761728
1871761729
1871761730
1871771728
1871771729
1871771730
1871781728
1871781729
1871781730
1871789999
1871791044
1871791687
1871801044
1871801687
1871809999
1871811044
1871821687
1871831044
1871831687
1871839999
1871841044
1871841687
1871851502
1871851505
1871851508
1871851511
1871851514
1871851517
E29 857 93
E29 857 94
E29 857 95
E29 858 43
E29 858 44
E29 858 45
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C 1-6 WS/SW A1 MP
C 1-6 WS/SW A2 MP
C 1-6 WS/SW L1 MP
C 1-6 WS/SW L2 MP
C 1-6 WS/SW L3 MP
C 1-9 WS/SW PEN MP
C 1-6 WS/SW A1 CD
C 1-6 WS/SW A2 CD
C 1-6 WS/SW L1 CD
C 1-6 WS/SW L2 CD
C 1-6 WS/SW L3 CD
C 1-9 WS/SW PEN CD
C 1-6 RS/SW L1 CD
C 1-6 RS/SW L2 CD
C 1-6 RS/SW L3 CD
M 2-4 WS NE MP
M 2-4 WS/SW 0 MP
M 2-4 WS/SW 1 MP
M 2-4 WS/SW 2 MP
M 2-4 WS/SW 3 MP
M 2-4 WS/SW 4 MP
M 2-4 WS/SW 5 MP
M 2-4 WS/SW 6 MP
M 2-4 WS/SW 7 MP
M 2-4 WS/SW 8 MP
M 2-4 WS/SW A MP
M 2-4 WS/SW B MP
M 2-4 WS/SW C MP
M 2-4 WS/SW D MP
M 2-4 WS/SW E MP
M 2-4 WS/SW F MP
M 2-4 WS/SW G MP
M 2-4 WS/SW H MP
M 2-4 WS/SW I MP
M 2-4 WS/SW J MP
M 2-4 WS/SW K MP
M 2-4 WS/SW L MP
M 2-4 WS/SW M MP
M 2-4 WS/SW N MP
M 2-4 WS/SW O MP
M 2-4 WS/SW P MP
M 2-4 WS/SW Q MP
M 2-4 WS/SW R MP
M 2-4 WS/SW S MP
M 2-4 WS/SW T MP
M 2-4 WS/SW U MP
M 2-4 WS/SW V MP
M 2-4 WS/SW W MP
M 2-4 WS/SW X MP
M 2-4 WS/SW Ö MP
M 2-4 WS/SW Y MP
M 2-4 WS/SW Ä MP
M 2-4 WS/SW Z MP
M 2-4 WS/SW Å MP
M 2-4 WS/SW + MP
M 2-4 WS/SW - MP
M 2-4 WS/SW / MP
M 2-4 WS/SW ET MP
M 2-4 WS/SW PET. MP
M 2-4 WS/SW . MP
M 2-4 WS/SW : MP
M 2-4 WS/SW = MP
M 2-4 WS/SW AC MP
M 2-6 WS/SW L1 MP
M 2-6 WS/SW L2 MP
M 2-6 WS/SW L3 MP
M 2-6 GE/SW L1 MP
M 2-6 GE/SW L2 MP
M 2-6 GE/SW L3 MP
M 2-6 RS/SW L1 CD
M 2-6 RS/SW L2 CD
M 2-6 RS/SW L3 CD
M 2-6 WS/SW L1 CD
M 2-6 WS/SW L2 CD
M 2-6 WS/SW L3 CD
M 2-6 GE/SW L1 CD
M 2-6 GE/SW L2 CD
M 2-6 GE/SW L3 CD
M 2-6 SDR CD
C 1-15 WS NE SG
C 1-15 GE NE SG
C 1-18 WS NE SG
C 1-18 GE NE SG
C 1-18 SDR SG
C 1-24 WS NE SG
C 1-33 GE NE SG
C 2-18 WS NE SG
C 2-18 GE NE SG
C 2-18 SDR SG
C 1-12 WS NE SG
C 1-12 GE NE SG
C 2-4 GR/SW 0 MP
C 2-4 GR/SW 1 MP
C 2-4 GR/SW 2 MP
C 2-4 GR/SW 3 MP
C 2-4 GR/SW 4 MP
C 2-4 GR/SW 5 MP
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
12
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
44
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
15
11
11
11
11
13
11
11
11
11
14
11
11
28
28
28
28
28
28
Best.-nr
1871851520
1871851523
1871851529
1871871502
1871871505
1871871508
1871871511
1871871514
1871871517
1871871520
1871871523
1871871526
1871871637
1871871639
1871871641
1871871643
1871871645
1871871647
1871871649
1871871651
1871871653
1871871655
1871871657
1871871659
1871871661
1871871663
1871871665
1871871667
1871871669
1871871671
1871871673
1871871676
1871871679
1871871681
1871871683
1871871685
1871871695
1871871696
1871871697
1871871698
1871871699
1871871738
1871871740
1871871742
1871871746
1871871747
1871871748
1871871750
1871871751
1871871752
1871891728
1871891729
1871891730
1871901687
1871901728
1871901729
1871901730
1871901731
1871909999
1871911728
1871911729
1871911730
1871921728
1871921729
1871921730
1871971687
1871971734
1871979999
1872031734
1872301502
1872301505
1872301508
1872301511
1872301514
1872301517
1872301520
1872301523
1872301526
1872301637
1872301639
1872301641
1872301643
1872301645
1872301647
1872301649
1872301651
1872301653
1872301655
1872301657
1872301659
1872301661
1872301663
1872301665
1872301667
1872301669
1872301671
1872301673
1872301676
1872301679
1872301681
E-nummer
E29 855 50
E29 855 51
E29 855 52
E29 855 55
E29 855 56
E29 855 57
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-9
2-9
2-9
2-9
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
GR/SW 6 MP
GR/SW 7 MP
GR/SW 9 MP
WS/SW 0 CD
WS/SW 1 CD
WS/SW 2 CD
WS/SW 3 CD
WS/SW 4 CD
WS/SW 5 CD
WS/SW 6 CD
WS/SW 7 CD
WS/SW 8 CD
WS/SW A CD
WS/SW B CD
WS/SW C CD
WS/SW D CD
WS/SW E CD
WS/SW F CD
WS/SW G CD
WS/SW H CD
WS/SW I CD
WS/SW J CD
WS/SW K CD
WS/SW L CD
WS/SW M CD
WS/SW N CD
WS/SW O CD
WS/SW P CD
WS/SW Q CD
WS/SW R CD
WS/SW S CD
WS/SW T CD
WS/SW U CD
WS/SW V CD
WS/SW W CD
WS/SW X CD
WS/SW Ö CD
WS/SW Y CD
WS/SW Ä CD
WS/SW Z CD
WS/SW ? CD
WS/SW + CD
WS/SW - CD
WS/SW / CD
WS/SW ET CD
WS/SW PET. CD
WS/SW . CD
WS/SW : CD
WS/SW = CD
WS/SW AC CD
GE/SW L1 MP
GE/SW L2 MP
GE/SW L3 MP
GE NE CD
GE/SW L1 CD
GE/SW L2 CD
GE/SW L3 CD
GE/SW PE CD
SDR CD
WS/SW L1 CD
WS/SW L2 CD
WS/SW L3 CD
WS/SW L1 MP
WS/SW L2 MP
WS/SW L3 MP
GE NE CD
GE/SW PEN CD
SDR SG
GE/SW PEN MP
WS/SW 0 MP
WS/SW 1 MP
WS/SW 2 MP
WS/SW 3 MP
WS/SW 4 MP
WS/SW 5 MP
WS/SW 6 MP
WS/SW 7 MP
WS/SW 8 MP
WS/SW A MP
WS/SW B MP
WS/SW C MP
WS/SW D MP
WS/SW E MP
WS/SW F MP
WS/SW G MP
WS/SW H MP
WS/SW I MP
WS/SW J MP
WS/SW K MP
WS/SW L MP
WS/SW M MP
WS/SW N MP
WS/SW O MP
WS/SW P MP
WS/SW Q MP
WS/SW R MP
WS/SW S MP
WS/SW T MP
WS/SW U MP
WS/SW V MP
Sidan
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
28
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
11
29
29
29
29
14
29
29
29
29
29
29
11
29
14
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Best.-nr
1872301683
1872301687
1872301695
1872301696
1872301697
1872301698
1872301699
1872301738
1872301740
1872301742
1872301746
1872301748
1872301750
1872301751
1872301752
1872309999
1872651726
1872651727
1872651728
1872651729
1872651730
1872651734
1872659999
1872661733
1872671687
1872679999
1872681044
1872681502
1872681505
1872681508
1872681511
1872681514
1872681517
1872681520
1872681523
1872681526
1872681529
1872681738
1872681740
1872691044
1872691502
1872691505
1872691508
1872691511
1872691514
1872691517
1872691520
1872691523
1872691526
1872691529
1872691738
1872691740
1872701044
1872701502
1872701505
1872701508
1872701511
1872701514
1872701517
1872701520
1872701523
1872701526
1872701529
1872701738
1872701740
1872711502
1872711505
1872711508
1872711511
1872711514
1872711517
1872711520
1872711523
1872711526
1872751030
1872751031
1872751032
1872751033
1872751034
1872751035
1872761030
1872761031
1872761032
1872761033
1872761034
1872761035
1872761036
1873330000
1873340000
1873350000
1873360000
1873370000
1873380000
1873390000
1873400000
1873410000
1873420000
1873430000
1873440000
1873450000
E-nummer
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
51
52
53
67
69
71
68
70
72
66
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C 3-6 WS/SW W MP
C 3-6 WS/SW X MP
C 3-6 WS/SW Ö MP
C 3-6 WS/SW Y MP
C 3-6 WS/SW Ä MP
C 3-6 WS/SW Z MP
C 3-6 WS/SW Å MP
C 3-6 WS/SW + MP
C 3-6 WS/SW - MP
C 3-6 WS/SW / MP
C 3-6 WS/SW ET MP
C 3-6 WS/SW . MP
C 3-6 WS/SW : MP
C 3-6 WS/SW = MP
C 3-6 WS/SW AC MP
C 3-6 SDR SG
C 3-6 WS/SW A1 MP
C 3-9 WS/SW A2 MP
C 3-9 WS/SW L1 MP
C 3-9 WS/SW L2 MP
C 3-9 WS/SW L3 MP
C 3-9 WS/SW PEN MP
C 3-9 SDR SG
C 3-9 GE/SW PEN MP
C 3-18 GE NE SG
C 3-18 SDR SG
O 10-3 WS NE MP
O 10-3 WS/SW 0 MP
O 10-3 WS/SW 1 MP
O 10-3 WS/SW 2 MP
O 10-3 WS/SW 3 MP
O 10-3 WS/SW 4 MP
O 10-3 WS/SW 5 MP
O 10-3 WS/SW 6 MP
O 10-3 WS/SW 7 MP
O 10-3 WS/SW 8 MP
O 10-3 WS/SW 9 MP
O 10-3 WS/SW + MP
O 10-3 WS/SW - MP
O 20-3 WS NE MP
O 20-3 WS/SW 0 MP
O 20-3 WS/SW 1 MP
O 20-3 WS/SW 2 MP
O 20-3 WS/SW 3 MP
O 20-3 WS/SW 4 MP
O 20-3 WS/SW 5 MP
O 20-3 WS/SW 6 MP
O 20-3 WS/SW 7 MP
O 20-3 WS/SW 8 MP
O 20-3 WS/SW 9 MP
O 20-3 WS/SW + MP
O 20-3 WS/SW - MP
O 30-3 WS NE MP
O 30-3 WS/SW 0 MP
O 30-3 WS/SW 1 MP
O 30-3 WS/SW 2 MP
O 30-3 WS/SW 3 MP
O 30-3 WS/SW 4 MP
O 30-3 WS/SW 5 MP
O 30-3 WS/SW 6 MP
O 30-3 WS/SW 7 MP
O 30-3 WS/SW 8 MP
O 30-3 WS/SW 9 MP
O 30-3 WS/SW + MP
O 30-3 WS/SW - MP
R 02-3 WS/SW 0
R 02-3 WS/SW 1
R 02-3 WS/SW 2
R 02-3 WS/SW 3
R 02-3 WS/SW 4
R 02-3 WS/SW 5
R 02-3 WS/SW 6
R 02-3 WS/SW 7
R 02-3 WS/SW 8
R 1-12 BR/WS L1JI
R 1-12 SW/WS L2JI
R 1-12 WS/SW L3JI
R 1-12 BL/SW L1JI
R 1-12 BL/SW L2JI
R 1-12 BL/SW L3JI
R 1-9 BR/WS L1I
R 1-9 SW/WS L2I
R 1-9 WS/SW L3I
R 1-9 BR/WS L1U
R 1-9 SW/WS L2U
R 1-9 WS/SW L3U
R 1-9 BL/SW NJU
C 02-12 SDR SG
C 02-21 SDR SG
C 1-12 SDR SG
C 1-15 SDR SG
C 1-21 SDR SG
C 2-12 SDR SG
C 2-15 SDR SG
C 2-21 SDR SG
C 3-21 SDR SG
C 3-12 SDR SG
C 3-15 SDR SG
M 2-9 SDR SG
M 2-12 SDR SG
Sidan
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
14
31
31
31
31
31
31
14
31
12
14
12
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
12
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
12
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
35
35
35
35
35
35
35
35
35
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
Best.-nr
1873460000
1873470000
1873741044
1873741687
1873749999
1876320000
1876370000
1876380000
1876390000
1876400000
1878171502
1878171505
1878171508
1878171511
1878171514
1878171517
1878171520
1878171523
1878171529
1878191728
1878191729
1878191730
1878201502
1878201505
1878201508
1878201511
1878201514
1878201517
1878201520
1878201523
1878201529
1878201691
1878201693
1878260001
E-nummer
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
853
853
853
853
853
853
853
853
853
15
16
17
18
19
20
21
22
24
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
E29 853 70
1878260020 E29 853 71
1878260040 E29 853 72
1878260060 E29 853 73
1878260080 E29 853 74
1878260100 E29 853 75
1878260120 E29 853 76
1878260140 E29 853 77
1878260160 E29 853 78
1878260180 E29 853 79
1878260200 E29 853 80
1878260220 E29 853 81
1878260240 E29 853 82
1878260260 E29 853 83
1878260280 E29 853 84
1878260300 E29 853 85
1878260320 E29 853 86
1878260340 E29 853 87
1878260360 E29 853 88
1878260380 E29 853 89
1878260400 E29 853 90
1878260420 E29 853 91
1878260440 E29 853 92
1878260460 E29 853 93
1878260480 E29 853 94
1878260500 E29 853 95
1878260520 E29 853 96
1878260540 E29 853 97
1878260560 E29 853 98
1878260580 E29 853 99
1878260600 E29 854 00
1878260620 E29 854 01
1878260640 E29 854 02
Benämning
CLI M 2-21 SDR SG
CLI O 30-6 SDR MP
CLI C 02-18 WS NE SG
CLI C 02-18 GE NE SG
CLI C 02-18 SDR SG
TM-I 30 MC SONDERDRUCK
TM-I 30 MC NEUTRAL GE
TM-I 30 MC NEUTRAL RT
TM-I 30 MC NEUTRAL WS
TM-I 30 MC NEUTRAL BL
CLI C 1-3 GR/SW 0 CD
CLI C 1-3 GR/SW 1 CD
CLI C 1-3 GR/SW 2 CD
CLI C 1-3 GR/SW 3 CD
CLI C 1-3 GR/SW 4 CD
CLI C 1-3 GR/SW 5 CD
CLI C 1-3 GR/SW 6 CD
CLI C 1-3 GR/SW 7 CD
CLI C 1-3 GR/SW 9 CD
CLI C 1-6 GR/SW L1 MP
CLI C 1-6 GR/SW L2 MP
CLI C 1-6 GR/SW L3 MP
CLI C 02-3 GR/SW 0 CD
CLI C 02-3 GR/SW 1 CD
CLI C 02-3 GR/SW 2 CD
CLI C 02-3 GR/SW 3 CD
CLI C 02-3 GR/SW 4 CD
CLI C 02-3 GR/SW 5 CD
CLI C 02-3 GR/SW 6 CD
CLI C 02-3 GR/SW 7 CD
CLI C 02-3 GR/SW 9 CD
CLI C 02-3 GR NE CD
CLI C 02-3 BL NE CD
CLI C 1-9 GE/SW
000-019 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
020-039 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
040-059 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
060-079 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
080-099 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
100-119 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
120-139 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
140-159 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
160-179 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
180-199 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
200-219 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
220-239 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
240-259 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
260-279 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
280-299 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
300-319 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
320-339 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
340-359 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
360-379 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
380-399 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
400-419 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
420-439 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
440-459 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
460-479 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
480-499 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
500-519 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
520-539 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
540-559 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
560-579 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
580-599 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
600-619 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
620-639 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
640-659 2-PAG RL
Sidan
15
14
10
10
13
53
53
53
53
53
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
19
19
19
19
19
19
19
19
19
10
10
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
63
Best.-nr
E-nummer
1878260660 E29 854 03
1878260680 E29 854 04
1878260700 E29 854 05
1878260720 E29 854 06
1878260740 E29 854 07
1878260760 E29 854 08
1878260780 E29 854 09
1878260800 E29 854 10
1878260820 E29 854 11
1878260840 E29 854 12
1878260860 E29 854 13
1878260880 E29 854 14
1878260920 E29 854 16
1878260940 E29 854 17
1878260960 E29 854 18
1878260980 E29 854 19
1878310001 E29 851 60
1878310010 E29 851 61
1878310020 E29 851 62
1878310040 E29 851 63
1878310060 E29 851 64
1878310080 E29 851 65
1878390100 E29 857 30
1878390120 E29 857 31
1878390140 E29 857 32
1878390160 E29 857 33
1878390180 E29 857 34
1878390200 E29 857 35
1878390220 E29 857 36
1878390240 E29 857 37
1878390260 E29 857 38
1878390280 E29 857 39
1878390300 E29 857 40
1878390320 E29 857 41
1878390340 E29 857 42
1878390360 E29 857 43
1878390380 E29 857 44
1878460100 E29 854 20
1878460120 E29 854 21
1878460140 E29 854 22
1878460160 E29 854 23
1878460180 E29 854 24
1878460200 E29 854 25
1878460220 E29 854 26
1878460240 E29 854 27
1878460260 E29 854 28
1878460280 E29 854 29
1878460300 E29 854 30
1878460320 E29 854 31
1878460340 E29 854 32
64
Benämning
CLI C 1-9 GE/SW
660-679 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
680-699 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
700-719 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
720-739 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
740-759 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
760-779 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
780-799 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
800-819 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
820-839 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
840-859 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
860-879 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
880-899 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
920-939 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
940-959 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
960-979 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
980-999 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
0-9 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
10-19 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
20-39 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
40-59 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
60-79 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
80-99 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
100-119 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
120-139 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
140-159 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
160-179 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
180-199 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
200-219 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
220-239 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
240-259 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
260-279 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
280-299 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
300-319 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
320-339 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
340-359 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
360-379 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
380-399 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0100-0119 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0120-0139 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0140-0159 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0160-0179 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0180-0199 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0200-0219 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0220-0239 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0240-0259 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0260-0279 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0280-0299 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0300-0319 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0320-0339 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0340-0359 2-PAG RL
Sidan
Best.-nr
E-nummer
33
1878460360 E29 854 33
33
1878460380 E29 854 34
33
1878460400 E29 854 35
33
1878460420
33
1878460440
33
1878460460
33
1878460480
33
33
1878470001
1878470010
1878470020
1878470040
1878470060
1878470080
1878480100
33
1878480120 E29 851 71
33
1878480140 E29 851 72
33
1878480160 E29 851 73
33
1878480180 E29 851 74
33
1878480200 E29 851 75
32
1878480220 E29 851 76
32
1878480240 E29 851 77
32
1878480260 E29 851 78
32
1878480280 E29 851 79
32
1878480300 E29 851 80
32
1878480320 E29 851 81
32
1878480340 E29 851 82
32
1878480360 E29 851 83
32
1878480380 E29 851 84
33
33
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
853
853
853
853
853
853
851
60
61
62
63
64
65
70
Benämning
Sidan
CLI C 1-12 GE/SW
0360-0379 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0380-0399 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0400-0419 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0420-0439 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0440-0459 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0460-0479 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0480-0499 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW 0-9 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW 10-19 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW 20-39 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW 40-59 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW 60-79 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW 80-99 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0100-0119 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0120-0139 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0140-0159 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0160-0179 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0180-0199 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0200-0219 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0220-0239 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0240-0259 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0260-0279 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0280-0299 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0300-0319 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0320-0339 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0340-0359 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0360-0379 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0380-0399 2-PAG RL
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
1880000000
1886531687
1886541687
1889550000
1889560000
1889570000
1889580000
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
79
69
74
64
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
M 2-25Q GE NEUT SG
M 2-40Q GE NEUT SG
T 3-30
T 1-30
T 2-30
T 02-30
12
12
49
49
49
49
1890000000
1891670000
1891680000
1899230000
1899240000
1899250000
1899260000
1899290000
WSMC 11-15
WSMC 6-10
CLI M 2-18 SDR SG
CLI C 2-9 SDR CD
CLI M 2-9 SDR CD
CLI M 2-15 SDR SG
CLI C 02-9 SDR CD
52
52
15
14
15
15
13
32
32
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
1910000000
1912140000
1912150000
1912160000
1912170000
1912500000
1912510000
1912550000
1912580000
1912590000
1912600000
1912610000
1912620000
1912630000
1912640000
1912650000
1912660000
1912670000
1912680000
1912690000
1912700000
1912710000
1912720000
1912730000
1912740000
1912750000
1912760000
WSMC 16-20
WSMC 21-25
WSMC 26-30
WSMC 1-5
CLI C 02-24 SDR SG
CLI C 02-27 SDR SG
CLI C 02-3 SDR SG
CLI C 02-30 SDR SG
CLI C 02-33 SDR SG
CLI C 02-36 SDR SG
CLI C 02-39 SDR SG
CLI C 02-6 SDR SG
CLI C 1-24 SDR SG
CLI C 1-27 SDR SG
CLI C 1-3 SDR SG
CLI C 1-30 SDR SG
CLI C 1-33 SDR SG
CLI C 1-36 SDR SG
CLI C 1-39 SDR SG
CLI C 1-6 SDR SG
CLI C 2-24 SDR SG
CLI C 2-27 SDR SG
CLI C 2-30 SDR SG
CLI C 2-33 SDR SG
CLI C 2-36 SDR SG
CLI C 2-39 SDR SG
52
52
52
52
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
Best.-nr
1912770000
1912780000
1912790000
1912800000
1912810000
1912820000
1912830000
1912840000
1912860000
1912870000
1912880000
1912920000
1912950000
1912960000
1913311687
E-nummer
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C 3-24 SDR SG
C 3-27 SDR SG
C 3-30 SDR SG
C 3-33 SDR SG
C 3-36 SDR SG
C 3-39 SDR SG
M 2-4 SDR SG
M 2-6 SDR SG
M 2-24 SDR SG
M 2-27 SDR SG
M 2-30 SDR SG
M 2-33 SDR SG
M 2-36 SDR SG
M 2-39 SDR SG
C 1-21 GE NE SG
Sidan
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
11
1920000000
1924930000
WSM SERVICE BOX KOMP.
51
7940000000
7940006040
7940006047
7940006048
7940006049
7940006050
7940006051
7940006052
7940006053
7940006054
7940006055
7940006056
7940006057
7940006058
7940006059
7940006060
7940006061
7940006062
7940006063
7940006064
7940006065
7940006066
7940006067
7940006068
7940006069
7940006070
7940006071
7940006072
7940006073
7940006074
7940006075
7940006076
7940006077
7940006078
7940006079
7940006084
7940006690
7940007051
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
142/2.5 NATUR
142/2.5 BLACK
165/2.5 natur
165/2.5 black
203/2.5 NATUR
203/2.5 BLACK
120/4.8 natur
120/4.8 black
250/4.8 natur
250/4.8 black
368/3.6 NATUR
368/3.6 black
390/4.8 NATUR
390/4.8 BLACK
432/4.8 natur
432/4.8 black
120/7.6 natur
120/7.6 black
203/7.6 NATUR
203/7.6 BLACK
240/7.6 natur
240/7.6 black
300/7.6 natur
300/7.8 BLACK
450/7.8 NATUR
450/8.0 black
550/8.0 natur
550/8.0 black
812/9.0 NATUR
780/9.0 BLACK
230/12.7 natur
230/12.7 black
480/12.7 natur
500/12.5 BLACK
1000/12.5 NATUR
100/2.5 natur 1000 pcs.
100/2.5 black 1000 pcs.
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Benämning
Best.-nr
E-nummer
Sidan
C
CB 100/2.5 BLACK
CB 100/2.5 black 1000 pcs.
CB 100/2.5 NATUR
CB 100/2.5 natur 1000 pcs.
CB 1000/12.5 NATUR
CB 120/4.8 black
CB 120/4.8 natur
CB 120/7.6 black
CB 120/7.6 natur
CB 142/2.5 BLACK
CB 142/2.5 NATUR
CB 150/3.6 BLACK
CB 150/3.6 NATUR
CB 160/4.8 BLACK
CB 160/4.8 NATUR
CB 165/2.5 black
CB 165/2.5 natur
CB 178/4.8 NATUR
CB 190/4.8 BLACK
CB 203/2.5 BLACK
CB 203/2.5 NATUR
CB 203/3.6 BLACK
CB 203/3.6 NATUR
CB 203/4.6 BLACK
CB 203/4.6 NATUR
CB 203/7.6 BLACK
CB 203/7.6 NATUR
CB 230/12.7 black
CB 230/12.7 natur
CB 240/7.6 black
CB 240/7.6 natur
CB 250/4.8 black
CB 250/4.8 natur
CB 290/3.6 BLACK
CB 292/3.6 NATUR
CB 300/4.8 BLACK
CB 300/4.8 NATUR
CB 300/7.6 natur
CB 300/7.8 BLACK
CB 368/3.6 black
CB 368/3.6 NATUR
CB 368/4.8 BLACK
CB 368/4.8 NATUR
CB 380/7.6 BLACK
CB 380/7.6 NATUR
CB 390/4.8 BLACK
CB 390/4.8 NATUR
CB 432/4.8 black
CB 432/4.8 natur
CB 450/7.8 NATUR
CB 450/8.0 black
CB 480/12.7 natur
CB 500/12.5 BLACK
CB 550/8.0 black
CB 550/8.0 natur
CB 750/7.8 NATUR
CB 762/9.0 BLACK
CB 780/9.0 BLACK
CB 812/9.0 NATUR
CBDM 203/4.8 NATUR
CBFP 43.5/10 sw
CBH 18/18 BLACK
CBH 18/18 NATUR
CBH 26.3/26.3 BLACK
CBH 26.3/26.3 NATUR
CBH 8.1/6.2 NATUR
CLI C 02-12 GE/SW
0100-0119 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0120-0139 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0140-0159 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0160-0179 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0180-0199 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0200-0219 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0220-0239 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0240-0259 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0260-0279 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0280-0299 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0300-0319 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0320-0339 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0340-0359 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0360-0379 2-PAG RL
CLI C 02-12 GE/SW
0380-0399 2-PAG RL
CLI C 02-12 SDR SG
1697890000
7940007051
1278600000
7940006690
7940006084
7940006053
7940006052
7940006063
7940006062
7940006047
7940006040
1697900000
1278700000
1723560000
1723540000
7940006049
7940006048
1723550000
1723570000
7940006051
7940006050
1720660000
1720630000
1697910000
1278800000
7940006065
7940006064
7940006077
7940006076
7940006067
7940006066
7940006055
7940006054
1720650000
1720640000
1697920000
1278900000
7940006068
7940006069
7940006057
7940006056
1697930000
1279000000
1697940000
1279100000
7940006059
7940006058
7940006061
7940006060
7940006070
7940006071
7940006078
7940006079
7940006073
7940006072
1720680000
1720670000
7940006075
7940006074
1279300000
1859410000
1697950000
1289200000
1697960000
1289400000
1279200000
1878480100 E29 851 70
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
32
1878480120 E29 851 71
32
1878480140 E29 851 72
32
1878480160 E29 851 73
32
1878480180 E29 851 74
32
1878480200 E29 851 75
32
1878480220 E29 851 76
32
1878480240 E29 851 77
32
1878480260 E29 851 78
32
1878480280 E29 851 79
32
1878480300 E29 851 80
32
1878480320 E29 851 81
32
1878480340 E29 851 82
32
1878480360 E29 851 83
32
1878480380 E29 851 84
32
1873330000
13
Benämning
Best.-nr
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
0252509999
1873741687
1873749999
1873741044
1873340000
1912500000
1912510000
0213811693
1878201693
1568241741
0252111741
1568241521
0252111521
1568241664
0252111664
1568241692
1568241506
0252111506
1568241058
0213811687
0252111742
1568241740
0252111740
1568241748
0252111748
1568241742
1568241750
0252111750
1568241738
0252111738
1568241751
0252111751
1568241502
0252111502
1568241505
0252111505
1568241508
0252111508
1568241511
0252111511
1568241514
1568241514
0252111514
0252111514
1568241517
0252111517
1568241520
0252111520
1568241523
0252111523
1568241526
0252111526
1568241529
0252111529
1568241637
1568241056
1568241055
0252111637
0252111700
0252111697
0252111699
1568241752
0252111752
1568241735
1568241639
0252111639
0252111701
1568241641
0252111641
0252111702
1568241643
0252111643
0252111703
1568241645
0252111645
0252111704
1568241746
0252111746
1568241647
0252111647
0252111705
1568241649
0252111649
0252111706
1568241651
0252111651
0252111707
1568241653
0252111653
0252111708
1568241655
0252111655
0252111709
1568241657
0252111657
0252111710
1568241659
0252111659
0252111711
1568241661
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
02-15 SDR SG
02-18 GE NE SG
02-18 SDR SG
02-18 WS NE SG
02-21 SDR SG
02-24 SDR SG
02-27 SDR SG
02-3 BL NE MP
02-3 BL NE CD
02-3 BL/SW - CD
02-3 BL/SW - MP
02-3 BL/SW 6 CD
02-3 BL/SW 6 MP
02-3 BL/SW N CD
02-3 BL/SW N MP
02-3 BR NE CD
02-3 BR/WS 1 CD
02-3 BR/WS 1 MP
02-3 GE NE CD
02-3 GE NE MP
02-3 GE/SW / MP
02-3 GE/SW - CD
02-3 GE/SW - MP
02-3 GE/SW . CD
02-3 GE/SW . MP
02-3 GE/SW / CD
02-3 GE/SW : CD
02-3 GE/SW : MP
02-3 GE/SW + CD
02-3 GE/SW + MP
02-3 GE/SW = CD
02-3 GE/SW = MP
02-3 GE/SW 0 CD
02-3 GE/SW 0 MP
02-3 GE/SW 1 CD
02-3 GE/SW 1 MP
02-3 GE/SW 2 CD
02-3 GE/SW 2 MP
02-3 GE/SW 3 CD
02-3 GE/SW 3 MP
02-3 GE/SW 4 CD
02-3 GE/SW 4 CD
02-3 GE/SW 4 MP
02-3 GE/SW 4 MP
02-3 GE/SW 5 CD
02-3 GE/SW 5 MP
02-3 GE/SW 6 CD
02-3 GE/SW 6 MP
02-3 GE/SW 7 CD
02-3 GE/SW 7 MP
02-3 GE/SW 8 CD
02-3 GE/SW 8 MP
02-3 GE/SW 9 CD
02-3 GE/SW 9 MP
02-3 GE/SW A CD
02-3 GE/SW Ä CD
02-3 GE/SW Å CD
02-3 GE/SW A MP
02-3 GE/SW a MP
02-3 GE/SW Ä MP
02-3 GE/SW Å MP
02-3 GE/SW AC CD
02-3 GE/SW AC MP
02-3 GE/SW Æ CD
02-3 GE/SW B CD
02-3 GE/SW B MP
02-3 GE/SW b MP
02-3 GE/SW C CD
02-3 GE/SW C MP
02-3 GE/SW c MP
02-3 GE/SW D CD
02-3 GE/SW D MP
02-3 GE/SW d MP
02-3 GE/SW E CD
02-3 GE/SW E MP
02-3 GE/SW e MP
02-3 GE/SW ET CD
02-3 GE/SW ET MP
02-3 GE/SW F CD
02-3 GE/SW F MP
02-3 GE/SW f MP
02-3 GE/SW G CD
02-3 GE/SW G MP
02-3 GE/SW g MP
02-3 GE/SW H CD
02-3 GE/SW H MP
02-3 GE/SW h MP
02-3 GE/SW I CD
02-3 GE/SW I MP
02-3 GE/SW i MP
02-3 GE/SW J CD
02-3 GE/SW J MP
02-3 GE/SW j MP
02-3 GE/SW K CD
02-3 GE/SW K MP
02-3 GE/SW k MP
02-3 GE/SW L CD
02-3 GE/SW L MP
02-3 GE/SW l MP
02-3 GE/SW M CD
E-nummer
E29 851 40
E29 851 41
E29 851 42
E29 851 43
E29 850 50
E29 850 00
E29 850 51
E29 850 01
E29 850 53
E29 850 03
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
54
04
55
05
56
06
57
07
58
58
08
08
59
09
60
10
61
11
62
12
63
13
64
92
65
14
E29
E29
E29
E29
850
850
850
850
42
15
52
02
E29 850 66
E29 850 16
E29 850 67
E29 850 17
E29 850 68
E29 850 18
E29 850 69
E29 850 19
E29
E29
E29
E29
850
850
850
850
75
25
70
20
E29 850 71
E29 850 21
E29 850 72
E29 850 22
E29 850 73
E29 850 23
E29 850 74
E29 850 24
E29 850 76
E29 850 26
E29 850 77
E29 850 27
E29 850 78
Sidan
13
10
13
10
13
13
13
10
10
20
20
16
16
20
20
10
16
16
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
16
19
16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
19
20
20
20
20
20
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
20
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
GE/SW M MP
GE/SW m MP
GE/SW N CD
GE/SW N MP
GE/SW n MP
GE/SW O CD
GE/SW Ö CD
GE/SW Ø CD
GE/SW O MP
GE/SW o MP
GE/SW Ö MP
GE/SW P CD
GE/SW P MP
GE/SW p MP
GE/SW PET. CD
GE/SW PET. MP
GE/SW Q CD
GE/SW Q MP
GE/SW q MP
GE/SW R CD
GE/SW R MP
GE/SW r MP
GE/SW S CD
GE/SW S MP
GE/SW s MP
GE/SW T CD
GE/SW T MP
GE/SW t MP
GE/SW U CD
GE/SW U MP
GE/SW u MP
GE/SW V CD
GE/SW V MP
GE/SW v MP
GE/SW W CD
GE/SW W MP
GE/SW w MP
GE/SW X CD
GE/SW X MP
GE/SW x MP
GE/SW Y CD
GE/SW Y MP
GE/SW y MP
GE/SW Z CD
GE/SW Z MP
GE/SW z MP
GN NE CD
GN/SW 5 CD
GN/SW 5 MP
GR NE CD
GR NE MP
GR/SW 0 CD
GR/SW 0 MP
GR/SW 1 CD
GR/SW 1 MP
GR/SW 2 CD
GR/SW 2 MP
GR/SW 3 CD
GR/SW 3 MP
GR/SW 4 CD
GR/SW 4 MP
GR/SW 5 CD
GR/SW 5 MP
GR/SW 6 CD
GR/SW 6 MP
GR/SW 7 CD
GR/SW 7 MP
GR/SW 8 CD
GR/SW 8 CD
GR/SW 8 MP
GR/SW 8 MP
GR/SW 9 CD
GR/SW 9 MP
OR NE CD
OR/SW 3 CD
OR/SW 3 MP
RS NE CD
RS/SW - CD
RS/SW . CD
RS/SW / CD
RS/SW : CD
RS/SW + CD
RS/SW = CD
RS/SW 0 CD
RS/SW 1 CD
RS/SW 2 CD
RS/SW 3 CD
RS/SW 4 CD
RS/SW 5 CD
RS/SW 6 CD
RS/SW 7 CD
RS/SW 8 CD
RS/SW 9 CD
RS/SW A CD
RS/SW Ä CD
RS/SW Å CD
RS/SW AC CD
RS/SW B CD
RS/SW C CD
RS/SW D CD
Best.-nr
E-nummer
0252111661
0252111712
1568241663
0252111663
0252111713
1568241665
1568241057
1568241736
0252111665
0252111714
0252111695
1568241667
0252111667
0252111715
1568241747
0252111747
1568241669
0252111669
0252111716
1568241671
0252111671
0252111717
1568241673
0252111673
0252111718
1568241676
0252111676
0252111719
1568241679
0252111679
0252111720
1568241681
0252111681
0252111721
1568241683
0252111683
0252111722
1568241687
0252111687
0252111723
1568241696
0252111696
0252111724
1568241698
0252111698
0252111725
1568241688
1568241518
0252111518
1878201691
1869351691
1878201502
1869351502
1878201505
1869351505
1878201508
1869351508
1878201511
1869351511
1878201514
1869351514
1878201517
1869351517
1878201520
1869351520
1878201523
1869351523
1568241527
1568241527
0252111527
0252111527
1878201529
1869351529
1568241690
1568241512
0252111512
1568241695
1869491740
1869491748
1869491742
1869491750
1869491738
1869491751
1869491502
1869491505
1869491508
1869491511
1869491514
1869491517
1869491520
1869491523
1869491526
1869491529
1869491637
1869491697
1869491699
1869491752
1869491639
1869491641
1869491643
E29 850 28
E29 850 79
E29 850 29
E29 850 80
E29 850 93
E29 850 30
E29 850 43
E29 850 81
E29 850 31
E29 850 82
E29 850 32
E29 850 83
E29 850 33
E29 850 84
E29 850 34
E29 850 85
E29 850 35
E29 850 86
E29 850 36
E29 850 87
E29 850 37
E29 850 88
E29 850 38
E29 850 89
E29 850 39
E29 850 90
E29 850 40
E29 850 91
E29 850 41
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
30
10
20
00
21
01
22
02
23
03
24
04
25
05
26
06
27
07
28
28
08
08
29
09
Sidan
19
20
19
19
20
19
20
20
19
20
20
19
19
20
20
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
19
19
20
10
16
16
10
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
19
16
19
19
19
10
16
16
10
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
19
19
19
65
Benämning
Best.-nr
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
1869491645
1869491746
1869491647
1869491649
1869491651
1869491653
1869491655
1869491657
1869491659
1869491661
1869491663
1869491665
1869491695
1869491667
1869491747
1869491669
1869491671
1869491673
1869491676
1869491679
1869491681
1869491683
1869491687
1869491696
1869491698
1568241686
0213811686
1568241737 E29 851 44
0252111737 E29 851 46
1568241509
0252111509
1568249999
1912550000
1568241694
1568241503
0252111503
1568241689
1568241524
0252111524
1869821044
0213811044
1869821740
1869991740
1869821748
1869991748
1869821742
1869991742
1869821750
1869991750
1869821738
1869991738
1869821751
1869991751
1869821502
0252111000
1869821505
0252110001
1869821508
0252110002
1869821511
0252110003
1869821514
0252110004
1869821517
0252110005
1869821520
0252110006
1869821523
0252110007
1869821526
0252110008
1568241530
1568241530
0252111530
0252111530
1869821637
1869821697
1869821699
1869991637
1869991697
1869991699
1869821752
1869991752
1869821639
1869991639
1869821641
1869991641
1869821643
1869991643
1869821645
1869991645
1869821746
1869991746
1869821647
1869991647
1869821649
1869991649
1869821651
1869991651
1869821653
66
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
02-3
RS/SW E CD
RS/SW ET CD
RS/SW F CD
RS/SW G CD
RS/SW H CD
RS/SW I CD
RS/SW J CD
RS/SW K CD
RS/SW L CD
RS/SW M CD
RS/SW N CD
RS/SW O CD
RS/SW Ö CD
RS/SW P CD
RS/SW PET. CD
RS/SW Q CD
RS/SW R CD
RS/SW S CD
RS/SW T CD
RS/SW U CD
RS/SW V CD
RS/SW W CD
RS/SW X CD
RS/SW Y CD
RS/SW Z CD
RT NE CD
RT NE MP
RT/SW + CD
RT/SW + MP
RT/SW 2 CD
RT/SW 2 MP
SDR CD
SDR SG
SW NE CD
SW/WS 0 CD
SW/WS 0 MP
VI NE CD
VI/SW 7 CD
VI/SW 7 MP
WS NE CD
WS NE MP
WS/SW - CD
WS/SW - MP
WS/SW . CD
WS/SW . MP
WS/SW / CD
WS/SW / MP
WS/SW : CD
WS/SW : MP
WS/SW + CD
WS/SW + MP
WS/SW = CD
WS/SW = MP
WS/SW 0 CD
WS/SW 0 MP
WS/SW 1 CD
WS/SW 1 MP
WS/SW 2 CD
WS/SW 2 MP
WS/SW 3 CD
WS/SW 3 MP
WS/SW 4 CD
WS/SW 4 MP
WS/SW 5 CD
WS/SW 5 MP
WS/SW 6 CD
WS/SW 6 MP
WS/SW 7 CD
WS/SW 7 MP
WS/SW 8 CD
WS/SW 8 MP
WS/SW 9 CD
WS/SW 9 CD
WS/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
WS/SW A CD
WS/SW Ä CD
WS/SW Å CD
WS/SW A MP
WS/SW Ä MP
WS/SW Å MP
WS/SW AC CD
WS/SW AC MP
WS/SW B CD
WS/SW B MP
WS/SW C CD
WS/SW C MP
WS/SW D CD
WS/SW D MP
WS/SW E CD
WS/SW E MP
WS/SW ET CD
WS/SW ET MP
WS/SW F CD
WS/SW F MP
WS/SW G CD
WS/SW G MP
WS/SW H CD
WS/SW H MP
WS/SW I CD
E-nummer
Sidan
19
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
19
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
10
10
20
20
16
16
13
13
10
16
16
10
16
16
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
19
16
19
19
20
20
19
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
19
19
19
19
19
19
19
Benämning
Best.-nr
E-nummer
CLI C 02-3 WS/SW I MP
CLI C 02-3 WS/SW J CD
CLI C 02-3 WS/SW J MP
CLI C 02-3 WS/SW K CD
CLI C 02-3 WS/SW K MP
CLI C 02-3 WS/SW L CD
CLI C 02-3 WS/SW L MP
CLI C 02-3 WS/SW M CD
CLI C 02-3 WS/SW M MP
CLI C 02-3 WS/SW N CD
CLI C 02-3 WS/SW N MP
CLI C 02-3 WS/SW O CD
CLI C 02-3 WS/SW Ö CD
CLI C 02-3 WS/SW O MP
CLI C 02-3 WS/SW Ö MP
CLI C 02-3 WS/SW P CD
CLI C 02-3 WS/SW P MP
CLI C 02-3 WS/SW PET. CD
CLI C 02-3 WS/SW PET. MP
CLI C 02-3 WS/SW Q CD
CLI C 02-3 WS/SW Q MP
CLI C 02-3 WS/SW R CD
CLI C 02-3 WS/SW R MP
CLI C 02-3 WS/SW S CD
CLI C 02-3 WS/SW S MP
CLI C 02-3 WS/SW T CD
CLI C 02-3 WS/SW T MP
CLI C 02-3 WS/SW U CD
CLI C 02-3 WS/SW U MP
CLI C 02-3 WS/SW V CD
CLI C 02-3 WS/SW V MP
CLI C 02-3 WS/SW W CD
CLI C 02-3 WS/SW W MP
CLI C 02-3 WS/SW X CD
CLI C 02-3 WS/SW X MP
CLI C 02-3 WS/SW Y CD
CLI C 02-3 WS/SW Y MP
CLI C 02-3 WS/SW Z CD
CLI C 02-3 WS/SW Z MP
CLI C 02-30 SDR SG
CLI C 02-33 SDR SG
CLI C 02-36 SDR SG
CLI C 02-39 SDR SG
CLI C 02-6 GE NE CD
CLI C 02-6 GE/SW
0-9 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
10-19 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
20-39 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
40-59 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
60-79 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW
80-99 2-PAG RL
CLI C 02-6 GE/SW A1 CD
CLI C 02-6 GE/SW A1 MP
CLI C 02-6 GE/SW A2 CD
CLI C 02-6 GE/SW A2 MP
CLI C 02-6 GE/SW L1 CD
CLI C 02-6 GE/SW L1 MP
CLI C 02-6 GE/SW L2 CD
CLI C 02-6 GE/SW L2 MP
CLI C 02-6 GE/SW L3 CD
CLI C 02-6 GE/SW L3 MP
CLI C 02-6 GE/SW VS CD
CLI C 02-6 SDR CD
CLI C 02-6 SDR SG
CLI C 02-6 WS/SW A1 CD
CLI C 02-6 WS/SW A1 MP
CLI C 02-6 WS/SW A2 CD
CLI C 02-6 WS/SW A2 MP
CLI C 02-6 WS/SW L1 CD
CLI C 02-6 WS/SW L1 MP
CLI C 02-6 WS/SW L2 CD
CLI C 02-6 WS/SW L2 MP
CLI C 02-6 WS/SW L3 CD
CLI C 02-6 WS/SW L3 MP
CLI C 02-9 GE NE CD
CLI C 02-9 GE/SW
100-119 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
120-139 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
140-159 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
160-179 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
180-199 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
200-219 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
220-239 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
240-259 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
260-279 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
280-299 2-PAG RL
1869991653
1869821655
1869991655
1869821657
1869991657
1869821659
1869991659
1869821661
1869991661
1869821663
1869991663
1869821665
1869821695
1869991665
1869991695
1869821667
1869991667
1869821747
1869991747
1869821669
1869991669
1869821671
1869991671
1869821673
1869991673
1869821676
1869991676
1869821679
1869991679
1869821681
1869991681
1869821683
1869991683
1869821687
1869991687
1869821696
1869991696
1869821698
1869991698
1912580000
1912590000
1912600000
1912610000
1568241059
1878310001 E29 851 60
Sidan
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
19
20
19
19
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
13
13
13
13
10
32
1878310010 E29 851 61
32
1878310020 E29 851 62
32
1878310040 E29 851 63
32
1878310060 E29 851 64
32
1878310080 E29 851 65
32
1568241726
0252111726
1568241727
0252111727
1568241728
0252111728
1568241729
0252111729
1568241730
0252111730
1568241731
1869999999
1912620000
1869821726
1869991726
1869821727
1869991727
1869821728
1869991728
1869821729
1869991729
1869821730
1869991730
1568241060
1878390100
E29 857 30
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
13
13
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
10
32
1878390120 E29 857 31
32
1878390140 E29 857 32
32
1878390160 E29 857 33
32
1878390180 E29 857 34
32
1878390200 E29 857 35
32
1878390220 E29 857 36
32
1878390240 E29 857 37
32
1878390260 E29 857 38
32
1878390280 E29 857 39
32
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
851
851
851
851
851
851
851
50
51
52
53
54
55
56
Benämning
CLI C 02-9 GE/SW
300-319 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
320-339 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
340-359 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
360-379 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW
380-399 2-PAG RL
CLI C 02-9 GE/SW PEN CD
CLI C 02-9 GE/SW PEN MP
CLI C 02-9 SDR CD
CLI C 02-9 SDR SG
CLI C 02-9 WS/SW PEN CD
CLI C 02-9 WS/SW PEN MP
CLI C 1-12 GE NE SG
CLI C 1-12 GE/SW
0100-0119 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0120-0139 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0140-0159 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0160-0179 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0180-0199 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0200-0219 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0220-0239 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0240-0259 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0260-0279 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0280-0299 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0300-0319 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0320-0339 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0340-0359 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0360-0379 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0380-0399 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0400-0419 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0420-0439 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0440-0459 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0460-0479 2-PAG RL
CLI C 1-12 GE/SW
0480-0499 2-PAG RL
CLI C 1-12 SDR SG
CLI C 1-12 WS NE SG
CLI C 1-15 GE NE SG
CLI C 1-15 SDR SG
CLI C 1-15 WS NE SG
CLI C 1-18 GE NE SG
CLI C 1-18 SDR SG
CLI C 1-18 WS NE SG
CLI C 1-21 GE NE SG
CLI C 1-21 SDR SG
CLI C 1-24 SDR SG
CLI C 1-24 WS NE SG
CLI C 1-27 SDR SG
CLI C 1-3 BL NE CD
CLI C 1-3 BL NE MP
CLI C 1-3 BL/SW - CD
CLI C 1-3 BL/SW - MP
CLI C 1-3 BL/SW 6 CD
CLI C 1-3 BL/SW 6 MP
CLI C 1-3 BL/SW N CD
CLI C 1-3 BL/SW N MP
CLI C 1-3 BR NE CD
CLI C 1-3 BR/WS 1 CD
CLI C 1-3 BR/WS 1 MP
CLI C 1-3 GE NE CD
CLI C 1-3 GE NE MP
CLI C 1-3 GE/SW - CD
CLI C 1-3 GE/SW - MP
CLI C 1-3 GE/SW * CD
CLI C 1-3 GE/SW . CD
CLI C 1-3 GE/SW . MP
CLI C 1-3 GE/SW / CD
CLI C 1-3 GE/SW / MP
CLI C 1-3 GE/SW : CD
CLI C 1-3 GE/SW : MP
CLI C 1-3 GE/SW + CD
CLI C 1-3 GE/SW + MP
CLI C 1-3 GE/SW = CD
CLI C 1-3 GE/SW = MP
CLI C 1-3 GE/SW 0 CD
CLI C 1-3 GE/SW 0 MP
CLI C 1-3 GE/SW 1 CD
CLI C 1-3 GE/SW 1 MP
Best.-nr
E-nummer
Sidan
1878390300 E29 857 40
32
1878390320 E29 857 41
32
1878390340 E29 857 42
32
1878390360 E29 857 43
32
1878390380 E29 857 44
32
1568241734
0252111734
1899290000
1869829999
1869821734
1869991734
1871841687
1878460100 E29 854 20
21
21
13
13
21
21
11
34
1878460120 E29 854 21
34
1878460140 E29 854 22
34
1878460160 E29 854 23
34
1878460180 E29 854 24
34
1878460200 E29 854 25
34
1878460220 E29 854 26
34
1878460240 E29 854 27
34
1878460260 E29 854 28
34
1878460280 E29 854 29
34
1878460300 E29 854 30
34
1878460320 E29 854 31
34
1878460340 E29 854 32
34
1878460360 E29 854 33
34
1878460380 E29 854 34
34
1878460400 E29 854 35
34
1878460420
34
1878460440
34
1878460460
34
1878460480
34
1873350000
1871841044
1871791687
1873360000
1871791044
1871801687
1871809999
1871801044
1913311687
1873370000
1912630000
1871811044
1912640000
1568251693
0171111693
1568251741
0252611741
1568251521
0252611521
1568251664
0252611664
1568251692
1568251506
0252611506
1568251699
0171111687
1568251740
0252611740
1568251753
1568251748
0252611748
1568251742
0252611742
1568251750
0252611750
1568251738
0252611738
1568251751
0252611751
1568251502
0252611502
1568251505
0252611505
13
11
11
13
11
11
13
11
11
13
13
11
13
11
11
24
24
16
16
24
24
11
16
16
11
11
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22
22
22
22
E29 851 90
E29 851 91
E29 851 92
E29 851 93
E29
E29
E29
E29
852
852
852
852
80
30
50
00
E29 852 44
E29 852 52
E29 852 02
E29
E29
E29
E29
852
852
852
852
53
03
54
04
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
GE/SW
2 CD
2 MP
3 CD
3 MP
4 CD
4 CD
4 MP
4 MP
5 CD
5 MP
6 CD
6 MP
7 CD
7 MP
8 CD
8 MP
9 CD
9 MP
A CD
a CD
Ä CD
Å CD
A MP
a MP
Ä MP
Å MP
AC CD
AC MP
Æ CD
B CD
b CD
B MP
b MP
C CD
c CD
C MP
c MP
D CD
d CD
D MP
d MP
E CD
e CD
E MP
e MP
ET CD
ET MP
F CD
f CD
F MP
f MP
G CD
g CD
G MP
g MP
H CD
h CD
H MP
h MP
I CD
i CD
I MP
i MP
J CD
j CD
J MP
j MP
K CD
k CD
K MP
k MP
L CD
l CD
L MP
l MP
M CD
m CD
M MP
m MP
N CD
n CD
N MP
n MP
O CD
o CD
Ö CD
Ø CD
O MP
o MP
Ö MP
P CD
p CD
P MP
p MP
PET. CD
PET. MP
Q CD
q CD
Q MP
q MP
Best.-nr
E-nummer
1568251508
0252611508
1568251511
0252611511
1568251514
1568251514
0252611514
0252611514
1568251517
0252611517
1568251520
0252611520
1568251523
0252611523
1568251526
0252611526
1568251529
0252611529
1568251637
1568251700
1568251797
1568251799
0252611637
0252611700
0252611697
0252611699
1568251752
0252611752
1568251735
1568251639
1568251701
0252611639
0252611701
1568251641
1568251702
0252611641
0252611702
1568251643
1568251703
0252611643
0252611703
1568251645
1568251704
0252611645
0252611704
1568251746
0252611746
1568251647
1568251705
0252611647
0252611705
1568251649
1568251706
0252611649
0252611706
1568251651
1568251707
0252611651
0252611707
1568251653
1568251708
0252611653
0252611708
1568251655
1568251709
0252611655
0252611709
1568251657
1568251710
0252611657
0252611710
1568251659
1568251711
0252611659
0252611711
1568251661
1568251712
0252611661
0252611712
1568251663
1568251713
0252611663
0252611713
1568251665
1568251714
1568251795
1568251736
0252611665
0252611714
0252611695
1568251667
1568251715
0252611667
0252611715
1568251747
0252611747
1568251669
1568251716
0252611669
0252611716
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
55
05
56
06
57
57
07
07
58
08
59
09
60
10
61
11
62
12
63
E29 852 92
E29 852 64
E29 852 13
E29
E29
E29
E29
852
852
852
852
42
14
51
01
E29 852 65
E29 852 15
E29 852 66
E29 852 16
E29 852 67
E29 852 17
E29 852 68
E29 852 18
E29 852 74
E29 852 24
E29 852 69
E29 852 19
E29 852 70
E29 852 20
E29 852 71
E29 852 21
E29 852 72
E29 852 22
E29 852 73
E29 852 23
E29 852 75
E29 852 25
E29 852 76
E29 852 26
E29 852 77
E29 852 27
E29 852 78
E29 852 28
E29 852 79
E29 852 93
E29 852 29
E29 852 43
E29 852 81
E29 852 31
E29 852 82
E29 852 32
Sidan
22
22
22
22
16
22
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
24
24
22
23
24
24
24
24
24
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
24
24
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
24
24
22
23
24
22
23
22
23
24
24
22
23
22
23
Benämning
Best.-nr
E-nummer
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
1568251671
1568251717
0252611671
0252611717
1568251673
1568251718
0252611673
0252611718
1568251676
1568251719
0252611676
0252611719
1568251679
1568251720
0252611679
0252611720
1568251681
1568251721
0252611681
0252611721
1568251683
1568251722
0252611683
0252611722
1568251687
1568251723
0252611687
0252611723
1568251696
1568251724
0252611696
0252611724
1568251698
1568251725
0252611698
0252611725
1568251688
0171111688
1568251518
0252611518
1568251691
0171111691
1869181740
1878171502
1869181502
1878171505
1869181505
1878171508
1869181508
1878171511
1869181511
1878171514
1869181514
1878171517
1869181517
1878171520
1869181520
1878171523
1869181523
1568251527
1568251527
0252611527
0252611527
1878171529
1869181529
1568251690
1568251512
0252611512
1568251695
1568252038
0252612038
1568252039
1568252040
1568252041
1568252037
1568252042
1568252010
1568252001
1568252002
1568252003
1568252004
1568252005
1568252006
1568252007
1568252008
1568252009
1568252011
1568252045
1568252012
1568252013
1568252014
1568252015
1568252043
1568252016
1568252017
1568252018
1568252019
1568252020
1568252021
1568252022
E29 852 83
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
GE/SW R CD
GE/SW r CD
GE/SW R MP
GE/SW r MP
GE/SW S CD
GE/SW s CD
GE/SW S MP
GE/SW s MP
GE/SW T CD
GE/SW t CD
GE/SW T MP
GE/SW t MP
GE/SW U CD
GE/SW u CD
GE/SW U MP
GE/SW u MP
GE/SW V CD
GE/SW v CD
GE/SW V MP
GE/SW v MP
GE/SW W CD
GE/SW w CD
GE/SW W MP
GE/SW w MP
GE/SW X CD
GE/SW x CD
GE/SW X MP
GE/SW x MP
GE/SW Y CD
GE/SW y CD
GE/SW Y MP
GE/SW y MP
GE/SW Z CD
GE/SW z CD
GE/SW Z MP
GE/SW z MP
GN NE CD
GN NE MP
GN/SW 5 CD
GN/SW 5 MP
GR NE CD
GR NE MP
GR/SW - MP
GR/SW 0 CD
GR/SW 0 MP
GR/SW 1 CD
GR/SW 1 MP
GR/SW 2 CD
GR/SW 2 MP
GR/SW 3 CD
GR/SW 3 MP
GR/SW 4 CD
GR/SW 4 MP
GR/SW 5 CD
GR/SW 5 MP
GR/SW 6 CD
GR/SW 6 MP
GR/SW 7 CD
GR/SW 7 MP
GR/SW 8 CD
GR/SW 8 CD
GR/SW 8 MP
GR/SW 8 MP
GR/SW 9 CD
GR/SW 9 MP
OR NE CD
OR/SW 3 CD
OR/SW 3 MP
RS NE CD
RS/SW - CD
RS/SW - MP
RS/SW . CD
RS/SW / CD
RS/SW : CD
RS/SW + CD
RS/SW = CD
RS/SW 0 CD
RS/SW 1 CD
RS/SW 2 CD
RS/SW 3 CD
RS/SW 4 CD
RS/SW 5 CD
RS/SW 6 CD
RS/SW 7 CD
RS/SW 8 CD
RS/SW 9 CD
RS/SW A CD
RS/SW AC CD
RS/SW B CD
RS/SW C CD
RS/SW D CD
RS/SW E CD
RS/SW ET CD
RS/SW F CD
RS/SW G CD
RS/SW H CD
RS/SW I CD
RS/SW J CD
RS/SW K CD
RS/SW L CD
E29 852 33
E29 852 84
E29 852 34
E29 852 85
E29 852 35
E29 852 86
E29 852 36
E29 852 87
E29 852 37
E29 852 88
E29 852 38
E29 852 89
E29 852 39
E29 852 90
E29 852 40
E29 852 91
E29 852 41
E29 853 25
E29 853 10
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
15
00
16
01
17
02
18
03
19
04
20
05
21
06
22
07
23
23
08
08
24
09
E29 851 96
Sidan
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
22
23
11
11
16
16
11
11
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
16
22
16
22
22
22
11
16
16
11
24
24
24
24
24
24
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
22
22
22
22
24
22
22
22
22
22
22
22
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
RS/SW M CD
RS/SW N CD
RS/SW O CD
RS/SW P CD
RS/SW PET. CD
RS/SW Q CD
RS/SW R CD
RS/SW S CD
RS/SW T CD
RS/SW U CD
RS/SW V CD
RS/SW W CD
RS/SW X CD
RS/SW Y CD
RS/SW Z CD
RT NE CD
RT NE MP
RT/SW + CD
RT/SW + MP
RT/SW 2 CD
RT/SW 2 MP
SDR CD
SDR SG
SW NE CD
SW/WS 0 CD
SW/WS 0 MP
SW/WS 0 MP
SW/WS 1 MP
SW/WS 2 MP
SW/WS 3 MP
SW/WS 4 MP
SW/WS 5 MP
SW/WS 6 MP
SW/WS 7 MP
SW/WS 8 MP
SW/WS 9 MP
SW/WS A MP
SW/WS B MP
SW/WS C MP
SW/WS D MP
SW/WS E MP
SW/WS F MP
SW/WS G MP
SW/WS H MP
SW/WS I MP
SW/WS J MP
SW/WS K MP
SW/WS L MP
SW/WS M MP
SW/WS N MP
SW/WS O MP
SW/WS P MP
SW/WS Q MP
SW/WS R MP
SW/WS S MP
SW/WS T MP
SW/WS U MP
SW/WS V MP
SW/WS W MP
SW/WS X MP
SW/WS Y MP
SW/WS Z MP
VI NE CD
VI/SW 7 CD
VI/SW 7 MP
WS NE CD
WS NE MP
WS/SW - CD
WS/SW - MP
WS/SW . CD
WS/SW . MP
WS/SW / CD
WS/SW / MP
WS/SW : CD
WS/SW : MP
WS/SW ? CD
WS/SW + CD
WS/SW + MP
WS/SW = CD
WS/SW = MP
WS/SW 0 CD
WS/SW 0 MP
WS/SW 1 CD
WS/SW 1 MP
WS/SW 2 CD
WS/SW 2 MP
WS/SW 3 CD
WS/SW 3 MP
WS/SW 4 CD
WS/SW 4 MP
WS/SW 5 CD
WS/SW 5 MP
WS/SW 6 CD
WS/SW 6 MP
WS/SW 7 CD
WS/SW 7 MP
WS/SW 8 CD
WS/SW 8 MP
WS/SW 9 CD
WS/SW 9 CD
Best.-nr
E-nummer
1568252023
1568252024
1568252025
1568252026
1568252044
1568252027
1568252028
1568252029
1568252030
1568252031
1568252032
1568252033
1568252034
1568252035
1568252036
1568251686
0171111686
1568251737 E29 851 94
0252611737 E29 851 95
1568251509
0252611509
1568259999
1912650000
1568251694
1568251503
0252611503
0252611503
1856620001
1856620002
1856620003
1856620004
1856620005
1856620006
1856620007
1856620008
1856620009
1856620011
1856620012
1856620013
1856620014
1856620015
1856620016
1856620017
1856620018
1856620019
1856620020
1856620021
1856620022
1856620023
1856620024
1856620025
1856620026
1856620027
1856620028
1856620029
1856620030
1856620031
1856620032
1856620033
1856620034
1856620035
1856620036
1568251689
1568251524
0252611524
1568251044
0171111044
1568251049
0252611049
1568251047
0252611047
1568251050
0252611050
1568251051
0252611051
1568251055
1568251048
0252611048
1568251052
0252611052
1568251000
0252611000
1568250001
0252610001
1568250002
0252610002
1568250003
0252610003
1568250004
0252610004
1568250005
0252610005
1568250006
0252610006
1568250007
0252610007
1568250008
0252610008
1568251530
1568251530
Sidan
22
22
22
22
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
11
11
24
24
16
16
13
13
11
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
11
16
16
11
11
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
16
22
67
Benämning
Best.-nr
CLI C 1-3 WS/SW 9 MP
CLI C 1-3 WS/SW 9 MP
CLI C 1-3 WS/SW A CD
CLI C 1-3 WS/SW Ä CD
CLI C 1-3 WS/SW A MP
CLI C 1-3 WS/SW Ä MP
CLI C 1-3 WS/SW Å MP
CLI C 1-3 WS/SW AC CD
CLI C 1-3 WS/SW AC MP
CLI C 1-3 WS/SW B CD
CLI C 1-3 WS/SW B MP
CLI C 1-3 WS/SW C CD
CLI C 1-3 WS/SW C MP
CLI C 1-3 WS/SW D CD
CLI C 1-3 WS/SW D MP
CLI C 1-3 WS/SW E CD
CLI C 1-3 WS/SW E MP
CLI C 1-3 WS/SW ET CD
CLI C 1-3 WS/SW ET MP
CLI C 1-3 WS/SW F CD
CLI C 1-3 WS/SW F MP
CLI C 1-3 WS/SW G CD
CLI C 1-3 WS/SW G MP
CLI C 1-3 WS/SW H CD
CLI C 1-3 WS/SW H MP
CLI C 1-3 WS/SW I CD
CLI C 1-3 WS/SW I MP
CLI C 1-3 WS/SW J CD
CLI C 1-3 WS/SW J MP
CLI C 1-3 WS/SW K CD
CLI C 1-3 WS/SW K MP
CLI C 1-3 WS/SW L CD
CLI C 1-3 WS/SW L MP
CLI C 1-3 WS/SW M CD
CLI C 1-3 WS/SW M MP
CLI C 1-3 WS/SW N CD
CLI C 1-3 WS/SW N MP
CLI C 1-3 WS/SW O CD
CLI C 1-3 WS/SW Ö CD
CLI C 1-3 WS/SW O MP
CLI C 1-3 WS/SW Ö MP
CLI C 1-3 WS/SW P CD
CLI C 1-3 WS/SW P MP
CLI C 1-3 WS/SW PET. CD
CLI C 1-3 WS/SW PET. MP
CLI C 1-3 WS/SW Q CD
CLI C 1-3 WS/SW Q MP
CLI C 1-3 WS/SW R CD
CLI C 1-3 WS/SW R MP
CLI C 1-3 WS/SW S CD
CLI C 1-3 WS/SW S MP
CLI C 1-3 WS/SW T CD
CLI C 1-3 WS/SW T MP
CLI C 1-3 WS/SW U CD
CLI C 1-3 WS/SW U MP
CLI C 1-3 WS/SW V CD
CLI C 1-3 WS/SW V MP
CLI C 1-3 WS/SW W CD
CLI C 1-3 WS/SW W MP
CLI C 1-3 WS/SW X CD
CLI C 1-3 WS/SW X MP
CLI C 1-3 WS/SW Y CD
CLI C 1-3 WS/SW Y MP
CLI C 1-3 WS/SW Z CD
CLI C 1-3 WS/SW Z MP
CLI C 1-30 SDR SG
CLI C 1-33 GE NE SG
CLI C 1-33 SDR SG
CLI C 1-36 SDR SG
CLI C 1-39 SDR SG
CLI C 1-6 BL/SW MP MP
CLI C 1-6 GE NE CD
CLI C 1-6 GE/SW 01 CD
CLI C 1-6 GE/SW 01 MP
CLI C 1-6 GE/SW 02 CD
CLI C 1-6 GE/SW 02 MP
CLI C 1-6 GE/SW 03 CD
CLI C 1-6 GE/SW 03 MP
CLI C 1-6 GE/SW 04 CD
CLI C 1-6 GE/SW 04 MP
CLI C 1-6 GE/SW 05 CD
CLI C 1-6 GE/SW 05 MP
CLI C 1-6 GE/SW 06 CD
CLI C 1-6 GE/SW 06 MP
CLI C 1-6 GE/SW 07 CD
CLI C 1-6 GE/SW 07 MP
CLI C 1-6 GE/SW 08 CD
CLI C 1-6 GE/SW 08 MP
CLI C 1-6 GE/SW
0-9 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW 09 CD
CLI C 1-6 GE/SW 09 MP
CLI C 1-6 GE/SW 10 CD
CLI C 1-6 GE/SW 10 MP
CLI C 1-6 GE/SW
10-19 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW 11 CD
CLI C 1-6 GE/SW 11 MP
CLI C 1-6 GE/SW 12 CD
CLI C 1-6 GE/SW 12 MP
0252611530
0252611530
1568251021
1568251056
0252611021
0252611056
0252611055
1568251059
0252611059
1568251022
0252611022
1568251023
0252611023
1568251024
0252611024
1568251025
0252611025
1568251053
0252611053
1568251026
0252611026
1568251027
0252611027
1568251028
0252611028
1568251029
0252611029
1568251030
0252611030
1568251031
0252611031
1568251032
0252611032
1568251033
0252611033
1568251034
0252611034
1568251035
1568251057
0252611035
0252611057
1568251036
0252611036
1568251058
0252611058
1568251037
0252611037
1568251038
0252611038
1568251039
0252611039
1568251040
0252611040
1568251041
0252611041
1568251042
0252611042
1568251043
0252611043
1568251054
0252611044
1568251045
0252611045
1568251046
0252611046
1912660000
1871821687
1912670000
1912680000
1912690000
0252711732
1868811687
1868811522
0252711522
1868811523
0252711523
1868811524
0252711524
1868811525
0252711525
1868811526
0252711526
1868811527
0252711527
1868811528
0252711528
1868811529
0252711529
1878470001 E29 853 60
16
22
22
24
22
24
24
24
24
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
22
24
22
22
24
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
13
11
13
13
13
27
11
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33
1868811530
0252711530
1868811531 E29 853 40
0252711531
1878470010 E29 853 61
25
25
25
25
33
1868811532 E29 853 41
0252711532
1868811533 E29 853 42
0252711533
25
25
25
25
68
E-nummer
Sidan
Benämning
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
20-39 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
40-59 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
Best.-nr
E-nummer
1868811534
0252711534
1868811535
0252711535
1868811536
0252711536
1868811537
0252711537
1868811538
0252711538
1868811539
0252711539
1868811540
0252711540
1868811541
0252711541
1878470020
E29 853 43
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
1868811542
0252711542
1868811543
0252711543
1868811544
0252711544
1868811545
0252711545
1868811546
0252711546
1868811547
0252711547
1868811548
0252711548
1868811549
0252711549
1868811550
0252711550
1868811551
0252711551
1868811552
0252711552
1868811553
0252711553
1868811554
0252711554
1868811555
0252711555
1868811556
0252711556
1868811557
0252711557
1868811558
0252711558
1868811559
0252711559
1868811560
0252711560
1868811561
0252711561
1878470040
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
1868811562
0252711562
1868811563
0252711563
1868811564
0252711564
1868811565
0252711565
1868811566
0252711566
1868811567
0252711567
1868811568
0252711568
1868811569
0252711569
1868811570
0252711570
1868811571
0252711571
1868811572
0252711572
1868811573
0252711573
1868811574
0252711574
1868811575
0252711575
1868811576
0252711576
1868811577
0252711577
1868811578
0252711578
1868811579
0252711579
1868811580
0252711580
1868811581
0252711581
E29 853 44
E29 853 45
E29 853 46
E29 853 47
E29 853 48
E29 853 49
E29 853 50
E29 853 62
E29 853 51
E29 853 52
E29 853 53
E29 853 54
E29 853 58
E29 853 59
E29 853 63
Sidan
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Benämning
CLI C 1-6 GE/SW
60-79 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
80-99 2-PAG RL
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
CLI C 1-6 GE/SW
Best.-nr
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
CD
MP
81 CD
81 MP
82 CD
82 MP
83 CD
83 MP
84 CD
84 MP
85 CD
85 MP
86 CD
86 MP
87 CD
87 MP
88 CD
88 MP
89 CD
89 MP
90 CD
90 MP
91 CD
91 MP
92 CD
92 MP
93 CD
93 MP
94 CD
94 MP
95 CD
95 MP
96 CD
96 MP
97 CD
97 MP
98 CD
98 MP
99 CD
99 MP
A1 CD
A1 MP
A2 CD
A2 MP
I1 CD
I2 CD
IC CD
L1 CD
L1 MP
L2 CD
L2 MP
L3 CD
L3 MP
MP CD
PE CD
PE MP
U1 CD
U2 CD
E-nummer
Sidan
1878470060 E29 853 64
33
1868811582
0252711582
1868811583
0252711583
1868811584
0252711584
1868811585
0252711585
1868811586
0252711586
1868811587
0252711587
1868811588
0252711588
1868811589
0252711589
1868811590
0252711590
1868811591
0252711591
1868811592
0252711592
1868811593
0252711593
1868811594
0252711594
1868811595
0252711595
1868811596
0252711596
1868811597
0252711597
1868811598
0252711598
1868811599
0252711599
1868811600
0252711600
1868811601
0252711601
1878470080 E29 853 65
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
33
1868811602
0252711602
1868811603
0252711603
1868811604
0252711604
1868811605
0252711605
1868811606
0252711606
1868811607
0252711607
1868811608
0252711608
1868811609
0252711609
1868811610
0252711610
1868811611
0252711611
1868811612
0252711612
1868811613
0252711613
1868811614
0252711614
1868811615
0252711615
1868811616
0252711616
1868811617
0252711617
1868811618
0252711618
1868811619
0252711619
1868811620
0252711620
1868811726
0252711726
1868811727
0252711727
1868811739
1868811740
1868811741
1868811728
0252711728
1868811729
0252711729
1868811730
0252711730
1868811731
1868811733
0252711733
1868811735
1868811736
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
E29
E29
E29
E29
E29
E29
853
853
853
853
853
853
55
35
56
36
57
37
E29 853 38
Benämning
Best.-nr
E-nummer
Sidan
CLI C 1-6 GE/SW U3 CD
CLI C 1-6 GE/SW UN CD
CLI C 1-6 GE/SW X1 CD
CLI C 1-6 GE/SW X2 CD
CLI C 1-6 GR/SW L1 MP
CLI C 1-6 GR/SW L2 MP
CLI C 1-6 GR/SW L3 MP
CLI C 1-6 RS/SW L1 CD
CLI C 1-6 RS/SW L2 CD
CLI C 1-6 RS/SW L3 CD
CLI C 1-6 SDR CD
CLI C 1-6 SDR SG
CLI C 1-6 WS/SW A1 CD
CLI C 1-6 WS/SW A1 MP
CLI C 1-6 WS/SW A2 CD
CLI C 1-6 WS/SW A2 MP
CLI C 1-6 WS/SW L1 CD
CLI C 1-6 WS/SW L1 MP
CLI C 1-6 WS/SW L2 CD
CLI C 1-6 WS/SW L2 MP
CLI C 1-6 WS/SW L3 CD
CLI C 1-6 WS/SW L3 MP
CLI C 1-9 GE NE CD
CLI C 1-9 GE/SW
000-019 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
020-039 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
040-059 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
060-079 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
080-099 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
100-119 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
120-139 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
140-159 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
160-179 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
180-199 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
200-219 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
220-239 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
240-259 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
260-279 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
280-299 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
300-319 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
320-339 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
340-359 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
360-379 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
380-399 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
400-419 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
420-439 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
440-459 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
460-479 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
480-499 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
500-519 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
520-539 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
540-559 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
560-579 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
580-599 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
600-619 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
620-639 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
640-659 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
660-679 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
680-699 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
700-719 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
720-739 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
740-759 2-PAG RL
1868811737
1868811738
1868811150
1868811151
1878191728
1878191729
1878191730
1871361728
1871361729
1871361730
0252709999
1912700000
1871351726
1871341726
1871351727
1871341727
1871351728
1871341728
1871351729
1871341729
1871351730
1871341730
1868810004
1878260001 E29 853 70
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
13
13
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
11
33
1878260020 E29 853 71
33
1878260040 E29 853 72
33
1878260060 E29 853 73
33
1878260080 E29 853 74
33
1878260100 E29 853 75
33
1878260120 E29 853 76
33
1878260140 E29 853 77
33
1878260160 E29 853 78
33
1878260180 E29 853 79
33
1878260200 E29 853 80
33
1878260220 E29 853 81
33
1878260240 E29 853 82
33
1878260260 E29 853 83
33
1878260280 E29 853 84
33
1878260300 E29 853 85
33
1878260320 E29 853 86
33
1878260340 E29 853 87
33
1878260360 E29 853 88
33
1878260380 E29 853 89
33
1878260400 E29 853 90
33
1878260420 E29 853 91
33
1878260440 E29 853 92
33
1878260460 E29 853 93
33
1878260480 E29 853 94
33
1878260500 E29 853 95
33
1878260520 E29 853 96
33
1878260540 E29 853 97
33
1878260560 E29 853 98
33
1878260580 E29 853 99
33
1878260600 E29 854 00
33
1878260620 E29 854 01
33
1878260640 E29 854 02
33
1878260660 E29 854 03
33
1878260680 E29 854 04
33
1878260700 E29 854 05
33
1878260720 E29 854 06
33
1878260740 E29 854 07
33
Benämning
Best.-nr
E-nummer
CLI C 1-9 GE/SW
760-779 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
780-799 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
800-819 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
820-839 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
840-859 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
860-879 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
880-899 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
920-939 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
940-959 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
960-979 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW
980-999 2-PAG RL
CLI C 1-9 GE/SW PEN CD
CLI C 1-9 GE/SW PEN MP
CLI C 1-9 SDR CD
CLI C 1-9 SDR SG
CLI C 1-9 WS/SW PEN CD
CLI C 1-9 WS/SW PEN MP
CLI C 2-12 SDR SG
CLI C 2-15 SDR SG
CLI C 2-18 GE NE SG
CLI C 2-18 SDR SG
CLI C 2-18 WS NE SG
CLI C 2-21 SDR SG
CLI C 2-24 SDR SG
CLI C 2-27 SDR SG
CLI C 2-30 SDR SG
CLI C 2-33 SDR SG
CLI C 2-36 SDR SG
CLI C 2-39 SDR SG
CLI C 2-4 BL NE CD
CLI C 2-4 BL/SW - CD
CLI C 2-4 BL/SW - MP
CLI C 2-4 BL/SW 6 CD
CLI C 2-4 BL/SW 6 MP
CLI C 2-4 BL/SW N CD
CLI C 2-4 BL/SW N MP
CLI C 2-4 BR NE CD
CLI C 2-4 BR/WS 1 CD
CLI C 2-4 BR/WS 1 MP
CLI C 2-4 GE NE CD
CLI C 2-4 GE NE MP
CLI C 2-4 GE/SW - CD
CLI C 2-4 GE/SW - MP
CLI C 2-4 GE/SW . CD
CLI C 2-4 GE/SW . MP
CLI C 2-4 GE/SW / CD
CLI C 2-4 GE/SW / MP
CLI C 2-4 GE/SW : CD
CLI C 2-4 GE/SW : MP
CLI C 2-4 GE/SW + CD
CLI C 2-4 GE/SW + MP
CLI C 2-4 GE/SW = CD
CLI C 2-4 GE/SW = MP
CLI C 2-4 GE/SW 0 CD
CLI C 2-4 GE/SW 0 MP
CLI C 2-4 GE/SW 1 CD
CLI C 2-4 GE/SW 1 MP
CLI C 2-4 GE/SW 2 CD
CLI C 2-4 GE/SW 2 MP
CLI C 2-4 GE/SW 3 CD
CLI C 2-4 GE/SW 3 MP
CLI C 2-4 GE/SW 4 CD
CLI C 2-4 GE/SW 4 CD
CLI C 2-4 GE/SW 4 MP
CLI C 2-4 GE/SW 4 MP
CLI C 2-4 GE/SW 5 CD
CLI C 2-4 GE/SW 5 MP
CLI C 2-4 GE/SW 6 CD
CLI C 2-4 GE/SW 6 MP
CLI C 2-4 GE/SW 7 CD
CLI C 2-4 GE/SW 7 MP
CLI C 2-4 GE/SW 8 CD
CLI C 2-4 GE/SW 8 MP
CLI C 2-4 GE/SW 9 CD
CLI C 2-4 GE/SW 9 MP
CLI C 2-4 GE/SW A CD
CLI C 2-4 GE/SW Ä CD
CLI C 2-4 GE/SW Å CD
CLI C 2-4 GE/SW A MP
CLI C 2-4 GE/SW Ä MP
CLI C 2-4 GE/SW Å MP
CLI C 2-4 GE/SW AC CD
CLI C 2-4 GE/SW AC MP
CLI C 2-4 GE/SW Æ CD
CLI C 2-4 GE/SW Æ MP
CLI C 2-4 GE/SW B CD
CLI C 2-4 GE/SW B MP
CLI C 2-4 GE/SW C CD
CLI C 2-4 GE/SW C MP
1878260760 E29 854 08
33
1878260780 E29 854 09
33
1878260800 E29 854 10
33
1878260820 E29 854 11
33
1878260840 E29 854 12
33
1878260860 E29 854 13
33
1878260880 E29 854 14
33
1878260920 E29 854 16
33
1878260940 E29 854 17
33
1878260960 E29 854 18
33
1878260980 E29 854 19
33
1868811734
0252711734
0252809999
1868819999
1871351734
1871341734
1873380000
1873390000
1871831687
1871839999
1871831044
1873400000
1912710000
1912720000
1912730000
1912740000
1912750000
1912760000
0171301693
1568261741
0251311741
1568261521
0251311521
1568261664
0251311664
0171301692
1568261506
0251311506
0171301687
0171310000
1568261740
0251311740
1568261748
0251311748
1568261742
0251311742
1568261750
0251311750
1568261738
0251311738
1568261751
0251311751
1568261502
0251311502
1568261505
0251311505
1568261508
0251311508
1568261511
0251311511
1568261514
1568261514
0251311514
0251311514
1568261517
0251311517
1568261520
0251311520
1568261523
0251311523
1568261526
0251311526
1568261529
0251311529
1568261637
1568261697
1568261699
0251311637
0251311697
0251311699
1568261752
0251311752
1568261735
0251311735
1568261639
0251311639
1568261641
0251311641
27
27
13
13
27
27
14
14
11
14
11
14
14
14
14
14
14
14
11
29
29
16
16
29
29
11
16
16
11
11
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
16
28
16
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
28
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
E29 855 00
E29 854 50
E29 855 01
E29 854 51
E29
E29
E29
E29
855
854
855
854
32
82
02
52
E29 855 04
E29 854 54
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
855
854
855
854
855
854
855
854
855
855
854
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
855
855
854
854
854
855
854
05
55
06
56
07
57
08
58
09
09
59
59
10
60
11
61
12
62
13
63
14
64
15
44
16
65
94
66
03
53
E29
E29
E29
E29
855
854
855
854
17
67
18
68
Sidan
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
GE/SW D CD
GE/SW D MP
GE/SW E CD
GE/SW E MP
GE/SW ET CD
GE/SW ET MP
GE/SW F CD
GE/SW F MP
GE/SW G CD
GE/SW G MP
GE/SW H CD
GE/SW H MP
GE/SW I CD
GE/SW I MP
GE/SW J CD
GE/SW J MP
GE/SW K CD
GE/SW K MP
GE/SW L CD
GE/SW L MP
GE/SW M CD
GE/SW M MP
GE/SW N CD
GE/SW N MP
GE/SW O CD
GE/SW Ö CD
GE/SW Ø CD
GE/SW O MP
GE/SW Ö MP
GE/SW Ø MP
GE/SW P CD
GE/SW P MP
GE/SW PET. CD
GE/SW PET. MP
GE/SW Q CD
GE/SW Q MP
GE/SW R CD
GE/SW R MP
GE/SW S CD
GE/SW S MP
GE/SW T CD
GE/SW T MP
GE/SW U CD
GE/SW U MP
GE/SW V CD
GE/SW V MP
GE/SW W CD
GE/SW W MP
GE/SW X CD
GE/SW X MP
GE/SW Y CD
GE/SW Y MP
GE/SW Z CD
GE/SW Z MP
GN NE CD
GN/SW 5 CD
GN/SW 5 MP
GR NE CD
GR/SW 0 MP
GR/SW 1 MP
GR/SW 2 MP
GR/SW 3 MP
GR/SW 4 MP
GR/SW 5 MP
GR/SW 6 MP
GR/SW 7 MP
GR/SW 8 CD
GR/SW 8 MP
GR/SW 8 MP
GR/SW 9 MP
OR NE CD
OR/SW 3 CD
OR/SW 3 MP
RT NE CD
RT/SW + CD
RT/SW + MP
RT/SW 2 CD
RT/SW 2 MP
SDR CD
SW NE CD
SW/WS 0 CD
SW/WS 0 MP
VI NE CD
VI/SW 7 CD
VI/SW 7 MP
WS NE CD
WS NE MP
WS/SW - CD
WS/SW - MP
WS/SW . CD
WS/SW . MP
WS/SW / CD
WS/SW / MP
WS/SW : CD
WS/SW : MP
WS/SW ? CD
WS/SW + CD
WS/SW + MP
WS/SW = CD
WS/SW = MP
Best.-nr
E-nummer
1568261643
0251311643
1568261645
0251311645
1568261746
0251311746
1568261647
0251311647
1568261649
0251311649
1568261651
0251311651
1568261653
0251311653
1568261655
0251311655
1568261657
0251311657
1568261659
0251311659
1568261661
0251311661
1568261663
0251311663
1568261665
1568261695
1568261736
0251311665
0251311695
0251311736
1568261667
0251311667
1568261747
0251311747
1568261669
0251311669
1568261671
0251311671
1568261673
0251311673
1568261676
0251311676
1568261679
0251311679
1568261681
0251311681
1568261683
0251311683
1568261687
0251311687
1568261696
0251311696
1568261698
0251311698
0171301688
1568261518
0251311518
0171301691
1871851502
1871851505
1871851508
1871851511
1871851514
1871851517
1871851520
1871851523
1568261527
0251311527
0251311527
1871851529
0171301690
1568261512
0251311512
0171301686
1568261737
0251311737
1568261509
0251311509
1568269999
0171301694
1568261503
0251311503
0171301689
1568261524
0251311524
0171301044
0251311060
1871871740
0251311049
1871871748
0251311047
1871871742
0251311050
1871871750
0251311051
1871871699
1871871738
0251311048
1871871751
0251311052
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
855
19
69
20
70
26
76
21
71
22
72
23
73
24
74
25
75
27
77
28
78
29
79
30
80
31
45
E29 854 81
E29 854 95
E29 855 33
E29 854 83
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
855
854
34
84
35
85
36
86
37
87
38
88
39
89
40
90
41
91
42
92
43
93
E29 855 46
E29 854 96
Sidan
28
28
28
28
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
28
29
29
28
28
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
11
16
16
11
28
28
28
28
28
28
28
28
16
16
28
28
11
16
16
11
29
29
16
16
14
11
16
16
11
16
16
11
11
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
69
Benämning
Best.-nr
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
1871871502
0251311000
1871871505
0251310001
1871871508
0251310002
1871871511
0251310003
1871871514
0251310004
1871871517
0251310005
1871871520
0251310006
1871871523
0251310007
1871871526
0251310008
1568261530
1568261530
0251310009
0251310009
1871871637
1871871697
0251311021
0251311056
0251311055
1871871752
0251311059
1871871639
0251311022
1871871641
0251311023
1871871643
0251311024
1871871645
0251311025
1871871746
0251311053
1871871647
0251311026
1871871649
0251311027
1871871651
0251311028
1871871653
0251311029
1871871655
0251311030
1871871657
0251311031
1871871659
0251311032
1871871661
0251311033
1871871663
0251311034
1871871665
1871871695
0251311035
0251311057
1871871667
0251311036
1871871747
0251311058
1871871669
0251311037
1871871671
0251311038
1871871673
0251311039
1871871676
0251311040
1871871679
0251311041
1871871681
0251311042
1871871683
0251311043
1871871685
0251311044
1871871696
0251311045
1871871698
0251311046
1871901687
1871901728
1871891728
1871901729
1871891729
1871901730
1871891730
1871901731
1871909999
1871911728
1871921728
1871911729
1871921729
1871911730
1871921730
70
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
WS/SW 0 CD
WS/SW 0 MP
WS/SW 1 CD
WS/SW 1 MP
WS/SW 2 CD
WS/SW 2 MP
WS/SW 3 CD
WS/SW 3 MP
WS/SW 4 CD
WS/SW 4 MP
WS/SW 5 CD
WS/SW 5 MP
WS/SW 6 CD
WS/SW 6 MP
WS/SW 7 CD
WS/SW 7 MP
WS/SW 8 CD
WS/SW 8 MP
WS/SW 9 CD
WS/SW 9 CD
WS/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
WS/SW A CD
WS/SW Ä CD
WS/SW A MP
WS/SW Ä MP
WS/SW Å MP
WS/SW AC CD
WS/SW AC MP
WS/SW B CD
WS/SW B MP
WS/SW C CD
WS/SW C MP
WS/SW D CD
WS/SW D MP
WS/SW E CD
WS/SW E MP
WS/SW ET CD
WS/SW ET MP
WS/SW F CD
WS/SW F MP
WS/SW G CD
WS/SW G MP
WS/SW H CD
WS/SW H MP
WS/SW I CD
WS/SW I MP
WS/SW J CD
WS/SW J MP
WS/SW K CD
WS/SW K MP
WS/SW L CD
WS/SW L MP
WS/SW M CD
WS/SW M MP
WS/SW N CD
WS/SW N MP
WS/SW O CD
WS/SW Ö CD
WS/SW O MP
WS/SW Ö MP
WS/SW P CD
WS/SW P MP
WS/SW PET. CD
WS/SW PET. MP
WS/SW Q CD
WS/SW Q MP
WS/SW R CD
WS/SW R MP
WS/SW S CD
WS/SW S MP
WS/SW T CD
WS/SW T MP
WS/SW U CD
WS/SW U MP
WS/SW V CD
WS/SW V MP
WS/SW W CD
WS/SW W MP
WS/SW X CD
WS/SW X MP
WS/SW Y CD
WS/SW Y MP
WS/SW Z CD
WS/SW Z MP
GE NE CD
GE/SW L1 CD
GE/SW L1 MP
GE/SW L2 CD
GE/SW L2 MP
GE/SW L3 CD
GE/SW L3 MP
GE/SW PE CD
SDR CD
WS/SW L1 CD
WS/SW L1 MP
WS/SW L2 CD
WS/SW L2 MP
WS/SW L3 CD
WS/SW L3 MP
E-nummer
E29
E29
E29
E29
E29
E29
855
855
855
855
855
855
55
50
56
51
57
52
Sidan
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
16
28
16
28
28
29
28
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
28
29
28
28
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
11
29
29
29
29
29
29
29
14
29
29
29
29
29
29
Benämning
Best.-nr
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
1871971687
1871971734
1872031734
1899240000
1871979999
1873420000
1873430000
1872671687
1872679999
1873410000
1912770000
1912780000
1912790000
1912800000
1912810000
1912820000
0240011693
0253411741
0253411521
0253411664
0240011692
0253411506
0240011687
0253411742
0253411740
0253411748
0253411750
0253411738
0253411751
0253411502
0253411505
0253411508
0253411511
0253411514
0253411514
0253411517
0253411520
0253411523
0253411526
0253411529
0253411637
0253411697
0253411699
0253411752
0253411639
0253411641
0253411643
0253411645
0253411746
0253411647
0253411649
0253411651
0253411653
0253411655
0253411657
0253411659
0253411661
0253411663
0253411665
0253411695
0253411667
0253411669
0253411671
0253411673
0253411676
0253411679
0253411681
0253411683
0253411687
0253411696
0253411698
0240011688
0253411518
0240011691
0253411527
0240011690
0253411512
0240011686
0253411737
0253411509
1872309999
0240011694
0253411503
0240011689
0253411524
0240011044
1872301740
1872301748
1872301742
1872301750
1872301738
1872301751
1872301502
1872301505
1872301508
1872301511
1872301514
1872301517
1872301520
1872301523
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
2-9 GE NE CD
2-9 GE/SW PEN CD
2-9 GE/SW PEN MP
2-9 SDR CD
2-9 SDR SG
3-12 SDR SG
3-15 SDR SG
3-18 GE NE SG
3-18 SDR SG
3-21 SDR SG
3-24 SDR SG
3-27 SDR SG
3-30 SDR SG
3-33 SDR SG
3-36 SDR SG
3-39 SDR SG
3-6 BL NE MP
3-6 BL/SW - MP
3-6 BL/SW 6 MP
3-6 BL/SW N MP
3-6 BR NE MP
3-6 BR/WS 1 MP
3-6 GE NE MP
3-6 GE/SW / MP
3-6 GE/SW - MP
3-6 GE/SW . MP
3-6 GE/SW : MP
3-6 GE/SW + MP
3-6 GE/SW = MP
3-6 GE/SW 0 MP
3-6 GE/SW 1 MP
3-6 GE/SW 2 MP
3-6 GE/SW 3 MP
3-6 GE/SW 4 MP
3-6 GE/SW 4 MP
3-6 GE/SW 5 MP
3-6 GE/SW 6 MP
3-6 GE/SW 7 MP
3-6 GE/SW 8 MP
3-6 GE/SW 9 MP
3-6 GE/SW A MP
3-6 GE/SW Ä MP
3-6 GE/SW Å MP
3-6 GE/SW AC MP
3-6 GE/SW B MP
3-6 GE/SW C MP
3-6 GE/SW D MP
3-6 GE/SW E MP
3-6 GE/SW ET MP
3-6 GE/SW F MP
3-6 GE/SW G MP
3-6 GE/SW H MP
3-6 GE/SW I MP
3-6 GE/SW J MP
3-6 GE/SW K MP
3-6 GE/SW L MP
3-6 GE/SW M MP
3-6 GE/SW N MP
3-6 GE/SW O MP
3-6 GE/SW Ö MP
3-6 GE/SW P MP
3-6 GE/SW Q MP
3-6 GE/SW R MP
3-6 GE/SW S MP
3-6 GE/SW T MP
3-6 GE/SW U MP
3-6 GE/SW V MP
3-6 GE/SW W MP
3-6 GE/SW X MP
3-6 GE/SW Y MP
3-6 GE/SW Z MP
3-6 GN NE MP
3-6 GN/SW 5 MP
3-6 GR NE MP
3-6 GR/SW 8 MP
3-6 OR NE MP
3-6 OR/SW 3 MP
3-6 RT NE MP
3-6 RT/SW + MP
3-6 RT/SW 2 MP
3-6 SDR SG
3-6 SW NE MP
3-6 SW/WS 0 MP
3-6 VI NE MP
3-6 VI/SW 7 MP
3-6 WS NE MP
3-6 WS/SW - MP
3-6 WS/SW . MP
3-6 WS/SW / MP
3-6 WS/SW : MP
3-6 WS/SW + MP
3-6 WS/SW = MP
3-6 WS/SW 0 MP
3-6 WS/SW 1 MP
3-6 WS/SW 2 MP
3-6 WS/SW 3 MP
3-6 WS/SW 4 MP
3-6 WS/SW 5 MP
3-6 WS/SW 6 MP
3-6 WS/SW 7 MP
E-nummer
E29 855 60
E29 855 61
E29 855 62
E29 855 63
E29 855 65
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
856
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
856
855
855
855
855
66
67
68
69
70
70
71
72
73
74
75
76
05
77
64
78
79
80
81
87
82
83
84
85
86
88
89
90
91
92
06
93
94
95
96
E29
E29
E29
E29
E29
E29
855
855
856
856
856
856
98
99
00
01
02
03
E29 856 07
Sidan
11
29
29
14
14
14
14
12
14
14
14
14
14
14
14
14
12
31
16
31
12
16
12
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
12
16
12
16
12
16
12
31
16
14
12
16
12
16
12
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
C 3-6 WS/SW 8 MP
C 3-6 WS/SW 9 MP
C 3-6 WS/SW 9 MP
C 3-6 WS/SW A MP
C 3-6 WS/SW Ä MP
C 3-6 WS/SW Å MP
C 3-6 WS/SW A1 MP
C 3-6 WS/SW AC MP
C 3-6 WS/SW B MP
C 3-6 WS/SW C MP
C 3-6 WS/SW D MP
C 3-6 WS/SW E MP
C 3-6 WS/SW ET MP
C 3-6 WS/SW F MP
C 3-6 WS/SW G MP
C 3-6 WS/SW H MP
C 3-6 WS/SW I MP
C 3-6 WS/SW J MP
C 3-6 WS/SW K MP
C 3-6 WS/SW L MP
C 3-6 WS/SW M MP
C 3-6 WS/SW N MP
C 3-6 WS/SW O MP
C 3-6 WS/SW Ö MP
C 3-6 WS/SW P MP
C 3-6 WS/SW Q MP
C 3-6 WS/SW R MP
C 3-6 WS/SW S MP
C 3-6 WS/SW T MP
C 3-6 WS/SW U MP
C 3-6 WS/SW V MP
C 3-6 WS/SW W MP
C 3-6 WS/SW X MP
C 3-6 WS/SW Y MP
C 3-6 WS/SW Z MP
C 3-9 GE/SW A1 MP
C 3-9 GE/SW A2 MP
C 3-9 GE/SW L1 MP
C 3-9 GE/SW L2 MP
C 3-9 GE/SW L3 MP
C 3-9 GE/SW PE MP
C 3-9 GE/SW PEN MP
C 3-9 GE/SW SL MP
C 3-9 GE/SW X1 MP
C 3-9 GE/SW X2 MP
C 3-9 GE/SW X3 MP
C 3-9 SDR SG
C 3-9 WS/SW A2 MP
C 3-9 WS/SW L1 MP
C 3-9 WS/SW L2 MP
C 3-9 WS/SW L3 MP
C 3-9 WS/SW PEN MP
CD-BOX
F 1-20 WS/GE NE
F 2-17,5 WS/GE NE
M 2-12 SDR SG
M 2-15 SDR SG
M 2-18 SDR SG
M 2-21 SDR SG
M 2-24 SDR SG
M 2-25Q GE NEUT SG
M 2-25Q SDR SG
M 2-27 SDR SG
M 2-30 SDR SG
M 2-33 SDR SG
M 2-36 SDR SG
M 2-39 SDR SG
M 2-4 BL NE CD
M 2-4 BL/SW - CD
M 2-4 BL/SW - MP
M 2-4 BL/SW 6 CD
M 2-4 BL/SW 6 MP
M 2-4 BL/SW N CD
M 2-4 BL/SW N MP
M 2-4 BR NE CD
M 2-4 BR/WS 1 CD
M 2-4 BR/WS 1 MP
M 2-4 GE NE CD
M 2-4 GE NE MP
M 2-4 GE/SW / CD
M 2-4 GE/SW / MP
M 2-4 GE/SW - CD
M 2-4 GE/SW - MP
M 2-4 GE/SW . CD
M 2-4 GE/SW . MP
M 2-4 GE/SW : CD
M 2-4 GE/SW : MP
M 2-4 GE/SW + CD
M 2-4 GE/SW + MP
M 2-4 GE/SW = CD
M 2-4 GE/SW = MP
M 2-4 GE/SW 0 CD
M 2-4 GE/SW 0 MP
M 2-4 GE/SW 1 CD
M 2-4 GE/SW 1 MP
M 2-4 GE/SW 2 CD
M 2-4 GE/SW 2 MP
M 2-4 GE/SW 3 CD
M 2-4 GE/SW 3 MP
M 2-4 GE/SW 4 CD
Best.-nr
1872301526
0253411530
0253411530
1872301637
1872301697
1872301699
1872651726
1872301752
1872301639
1872301641
1872301643
1872301645
1872301746
1872301647
1872301649
1872301651
1872301653
1872301655
1872301657
1872301659
1872301661
1872301663
1872301665
1872301695
1872301667
1872301669
1872301671
1872301673
1872301676
1872301679
1872301681
1872301683
1872301687
1872301696
1872301698
0253511726
0253511727
0253511728
0253511729
0253511730
0253511733
1872661733
0253511735
0253511750
0253511751
0253511752
1872659999
1872651727
1872651728
1872651729
1872651730
1872651734
1763290000
1600740000
1764050000
1873450000
1899260000
1899230000
1873460000
1912860000
1886531687
1579500000
1912870000
1912880000
1912920000
1912950000
1912960000
1568301693
1568301741
1733651741
1568301521
1733651521
1568301664
1733651664
1568301692
1568301506
1733651506
1568300001
1733650004
1568301742
1733651742
1568301740
1733651740
1568301748
1733651748
1568301750
1733651750
1568301738
1733651738
1568301751
1733651751
1568301502
1733651502
1568301505
1733651505
1568301508
1733651508
1568301511
1733651511
1568301514
E-nummer
E29 856 20
E29 856 21
E29 856 22
E29 859 90
E29 858 46
E29 858 47
E29 858 00
E29 857 50
E29 858 01
E29 857 51
E29 858 02
E29 857 52
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
858
857
858
857
858
857
858
857
858
03
53
04
54
05
55
06
56
07
Sidan
30
16
30
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
14
31
31
31
31
31
45
49
49
15
15
15
15
15
12
15
15
15
15
15
15
12
44
44
17
17
44
44
12
17
17
12
12
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
17
Benämning
Best.-nr
E-nummer
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
1568301514
1733651514
1733651514
1568301517
1733651517
1568301520
1733651520
1568301523
1733651523
1568301526
1733651526
1568301529
1733651529
1568301637
1568301694
1568301699
1733651637
1733651697
1733651699
1568301752
1733651752
1568301735
1568301639
1733651639
1568301641
1733651641
1568301643
1733651643
1568301645
1733651645
1568301746
1733651746
1568301647
1733651647
1568301649
1733651649
1568301651
1733651651
1568301653
1733651653
1568301655
1733651655
1568301657
1733651657
1568301659
1733651659
1568301661
1733651661
1568301663
1733651663
1568301665
1568301695
1568301736
1733651665
1733651695
1568301667
1733651667
1568301747
1733651747
1568301669
1733651669
1568301671
1733651671
1568301673
1733651673
1568301676
1733651676
1568301679
1733651679
1568301681
1733651681
1568301683
1733651683
1568301687
1733651687
1568301696
1733651696
1568301698
1733651698
1568301688
1568301518
1733651518
1568301527
1733651527
1568301512
1733651512
1568301701
1568302038
1568302039
1568302040
1568302041
1568302037
1568302042
1568302010
1568302001
1568302002
1568302003
1568302004
1568302005
1568302006
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
858
857
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
858
858
857
857
857
858
07
57
57
08
58
09
59
10
60
11
61
12
62
13
41
14
63
91
64
48
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
858
15
65
16
66
17
67
18
68
24
74
19
69
20
70
21
71
22
72
23
73
25
75
26
76
27
77
28
78
29
42
E29
E29
E29
E29
857
857
858
857
79
92
30
80
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
858
857
31
81
32
82
33
83
34
84
35
85
36
86
37
87
38
88
39
89
40
90
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
GE/SW 4 CD
GE/SW 4 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 5 CD
GE/SW 5 MP
GE/SW 6 CD
GE/SW 6 MP
GE/SW 7 CD
GE/SW 7 MP
GE/SW 8 CD
GE/SW 8 MP
GE/SW 9 CD
GE/SW 9 MP
GE/SW A CD
GE/SW Ä CD
GE/SW Å CD
GE/SW A MP
GE/SW Ä MP
GE/SW Å MP
GE/SW AC CD
GE/SW AC MP
GE/SW Æ CD
GE/SW B CD
GE/SW B MP
GE/SW C CD
GE/SW C MP
GE/SW D CD
GE/SW D MP
GE/SW E CD
GE/SW E MP
GE/SW ET CD
GE/SW ET MP
GE/SW F CD
GE/SW F MP
GE/SW G CD
GE/SW G MP
GE/SW H CD
GE/SW H MP
GE/SW I CD
GE/SW I MP
GE/SW J CD
GE/SW J MP
GE/SW K CD
GE/SW K MP
GE/SW L CD
GE/SW L MP
GE/SW M CD
GE/SW M MP
GE/SW N CD
GE/SW N MP
GE/SW O CD
GE/SW Ö CD
GE/SW Ø CD
GE/SW O MP
GE/SW Ö MP
GE/SW P CD
GE/SW P MP
GE/SW PET. CD
GE/SW PET. MP
GE/SW Q CD
GE/SW Q MP
GE/SW R CD
GE/SW R MP
GE/SW S CD
GE/SW S MP
GE/SW T CD
GE/SW T MP
GE/SW U CD
GE/SW U MP
GE/SW V CD
GE/SW V MP
GE/SW W CD
GE/SW W MP
GE/SW X CD
GE/SW X MP
GE/SW Y CD
GE/SW Y MP
GE/SW Z CD
GE/SW Z MP
GN NE CD
GN/SW 5 CD
GN/SW 5 MP
GR/SW 8 CD
GR/SW 8 MP
OR/SW 3 CD
OR/SW 3 MP
RS NE CD
RS/SW - CD
RS/SW . CD
RS/SW / CD
RS/SW : CD
RS/SW + CD
RS/SW = CD
RS/SW 0 CD
RS/SW 1 CD
RS/SW 2 CD
RS/SW 3 CD
RS/SW 4 CD
RS/SW 5 CD
RS/SW 6 CD
Sidan
43
17
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
43
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
43
44
43
43
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
12
17
17
17
17
17
17
12
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
Benämning
Best.-nr
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
1568302007
1568302008
1568302009
1568302011
1568302045
1568302012
1568302013
1568302014
1568302015
1568302043
1568302016
1568302017
1568302018
1568302019
1568302020
1568302021
1568302022
1568302023
1568302024
1568302025
1568302026
1568302044
1568302027
1568302028
1568302029
1568302030
1568302031
1568302032
1568302033
1568302034
1568302035
1568302036
1568301686
1568301737
1733651737
1568301509
1733651509
1568309999
1912830000
1568301700
1568301503
1733651503
1568301689
1568301524
1733651524
1568301051
1871371044
1568301050
1568301049
1871371740
1568301047
1871371748
1871371742
1568301054
1871371750
1568301055
1568301048
1871371738
1568301052
1871371751
1568301000
1871371502
1568301697
1871371505
1568300002
1871371508
1568300003
1871371511
1568300004
1871371514
1568300005
1871371517
1568300006
1871371520
1568300007
1871371523
1568300008
1871371526
1568301530
1568301530
1733651530
1733651530
1568301021
1568301056
1871371637
1871371697
1871371699
1568301059
1871371752
1568301022
1871371639
1568301023
1871371641
1568301024
1871371643
1568301025
1871371645
1568301053
1871371746
1568301026
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
RS/SW 7 CD
RS/SW 8 CD
RS/SW 9 CD
RS/SW A CD
RS/SW AC CD
RS/SW B CD
RS/SW C CD
RS/SW D CD
RS/SW E CD
RS/SW ET CD
RS/SW F CD
RS/SW G CD
RS/SW H CD
RS/SW I CD
RS/SW J CD
RS/SW K CD
RS/SW L CD
RS/SW M CD
RS/SW N CD
RS/SW O CD
RS/SW P CD
RS/SW PET. CD
RS/SW Q CD
RS/SW R CD
RS/SW S CD
RS/SW T CD
RS/SW U CD
RS/SW V CD
RS/SW W CD
RS/SW X CD
RS/SW Y CD
RS/SW Z CD
RT NE CD
RT/SW + CD
RT/SW + MP
RT/SW 2 CD
RT/SW 2 MP
SDR CD
SDR SG
SW NE CD
SW/WS 0 CD
SW/WS 0 MP
VI NE CD
VI/SW 7 CD
VI/SW 7 MP
WS NE CD
WS NE MP
WS/SW / CD
WS/SW - CD
WS/SW - MP
WS/SW . CD
WS/SW . MP
WS/SW / MP
WS/SW : CD
WS/SW : MP
WS/SW ? CD
WS/SW + CD
WS/SW + MP
WS/SW = CD
WS/SW = MP
WS/SW 0 CD
WS/SW 0 MP
WS/SW 1 CD
WS/SW 1 MP
WS/SW 2 CD
WS/SW 2 MP
WS/SW 3 CD
WS/SW 3 MP
WS/SW 4 CD
WS/SW 4 MP
WS/SW 5 CD
WS/SW 5 MP
WS/SW 6 CD
WS/SW 6 MP
WS/SW 7 CD
WS/SW 7 MP
WS/SW 8 CD
WS/SW 8 MP
WS/SW 9 CD
WS/SW 9 CD
WS/SW 9 MP
WS/SW 9 MP
WS/SW A CD
WS/SW Ä CD
WS/SW A MP
WS/SW Ä MP
WS/SW Å MP
WS/SW AC CD
WS/SW AC MP
WS/SW B CD
WS/SW B MP
WS/SW C CD
WS/SW C MP
WS/SW D CD
WS/SW D MP
WS/SW E CD
WS/SW E MP
WS/SW ET CD
WS/SW ET MP
WS/SW F CD
E-nummer
Sidan
43
43
43
43
44
43
43
43
43
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
12
44
44
17
17
15
15
12
17
17
12
17
17
12
12
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
17
43
17
43
43
44
43
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
43
Benämning
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
M 2-4 WS/SW F MP
M 2-4 WS/SW G CD
M 2-4 WS/SW G MP
M 2-4 WS/SW H CD
M 2-4 WS/SW H MP
M 2-4 WS/SW I CD
M 2-4 WS/SW I MP
M 2-4 WS/SW J CD
M 2-4 WS/SW J MP
M 2-4 WS/SW K CD
M 2-4 WS/SW K MP
M 2-4 WS/SW L CD
M 2-4 WS/SW L MP
M 2-4 WS/SW M CD
M 2-4 WS/SW M MP
M 2-4 WS/SW N CD
M 2-4 WS/SW N MP
M 2-4 WS/SW O CD
M 2-4 WS/SW Ö CD
M 2-4 WS/SW O MP
M 2-4 WS/SW Ö MP
M 2-4 WS/SW P CD
M 2-4 WS/SW P MP
M 2-4 WS/SW PET. CD
M 2-4 WS/SW PET. MP
M 2-4 WS/SW Q CD
M 2-4 WS/SW Q MP
M 2-4 WS/SW R CD
M 2-4 WS/SW R MP
M 2-4 WS/SW S CD
M 2-4 WS/SW S MP
M 2-4 WS/SW T CD
M 2-4 WS/SW T MP
M 2-4 WS/SW U CD
M 2-4 WS/SW U MP
M 2-4 WS/SW V CD
M 2-4 WS/SW V MP
M 2-4 WS/SW W CD
M 2-4 WS/SW W MP
M 2-4 WS/SW X CD
M 2-4 WS/SW X MP
M 2-4 WS/SW Y CD
M 2-4 WS/SW Y MP
M 2-4 WS/SW Z CD
M 2-4 WS/SW Z MP
M 2-40Q GE NEUT SG
M 2-40Q SDR SG
M 2-6 GE/SW L1 CD
M 2-6 GE/SW L1 MP
M 2-6 GE/SW L2 CD
M 2-6 GE/SW L2 MP
M 2-6 GE/SW L3 CD
M 2-6 GE/SW L3 MP
M 2-6 RS/SW L1 CD
M 2-6 RS/SW L2 CD
M 2-6 RS/SW L3 CD
M 2-6 SDR CD
M 2-6 SDR SG
M 2-6 WS/SW L1 CD
M 2-6 WS/SW L1 MP
M 2-6 WS/SW L2 CD
M 2-6 WS/SW L2 MP
M 2-6 WS/SW L3 CD
M 2-6 WS/SW L3 MP
M 2-9 SDR CD
M 2-9 SDR SG
MH 110 HSTR
MH 70 HSTR
O 10-3 BL/SW - MP
O 10-3 GE NE MP
O 10-3 GE/SW - MP
O 10-3 GE/SW + MP
O 10-3 GE/SW 0 MP
O 10-3 GE/SW 1 MP
O 10-3 GE/SW 2 MP
O 10-3 GE/SW 3 MP
O 10-3 GE/SW 4 MP
O 10-3 GE/SW 5 MP
O 10-3 GE/SW 6 MP
O 10-3 GE/SW 7 MP
O 10-3 GE/SW 8 MP
O 10-3 GE/SW 9 MP
O 10-3 GE/SW A MP
O 10-3 GE/SW Ä MP
O 10-3 GE/SW Å MP
O 10-3 GE/SW B MP
O 10-3 GE/SW C MP
O 10-3 GE/SW D MP
O 10-3 GE/SW E MP
O 10-3 GE/SW ET MP
O 10-3 GE/SW F MP
O 10-3 GE/SW G MP
O 10-3 GE/SW H MP
O 10-3 GE/SW I MP
O 10-3 GE/SW J MP
O 10-3 GE/SW K MP
O 10-3 GE/SW L MP
O 10-3 GE/SW M MP
O 10-3 GE/SW N MP
O 10-3 GE/SW O MP
Best.-nr
1871371647
1568301027
1871371649
1568301028
1871371651
1568301029
1871371653
1568301030
1871371655
1568301031
1871371657
1568301032
1871371659
1568301033
1871371661
1568301034
1871371663
1568301035
1568301057
1871371665
1871371695
1568301036
1871371667
1568301058
1871371747
1568301037
1871371669
1568301038
1871371671
1568301039
1871371673
1568301040
1871371676
1568301041
1871371679
1568301042
1871371681
1568301043
1871371683
1568301044
1871371687
1568301045
1871371696
1568301046
1871371698
1886541687
1634790000
1871781728
1871751728
1871781729
1871751729
1871781730
1871751730
1871761728
1871761729
1871761730
1871789999
1912840000
1871771728
1871741728
1871771729
1871741729
1871771730
1871741730
1899250000
1873440000
0189400000
0524400000
0648001741
0689600000
0648001740
0648001738
0648001502
0648001505
0648001508
0648001511
0648001514
0648001517
0648001520
0648001523
0648001526
0648001529
0648001637
0648001697
0648001699
0648001639
0648001641
0648001643
0648001645
0648001746
0648001647
0648001649
0648001651
0648001653
0648001655
0648001657
0648001659
0648001661
0648001663
0648001665
E-nummer
E29
E29
E29
E29
E29
E29
858
857
858
857
858
857
43
93
44
94
45
95
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
95
96
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
E29 856 94
Sidan
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
44
43
43
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
12
15
44
44
44
44
44
44
44
44
44
15
15
44
44
44
44
44
44
15
15
45
45
39
12
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
71
Benämning
Best.-nr
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
0648001695
0648001667
0648001669
0648001671
0648001673
0648001676
0648001679
0648001681
0648001683
0648001687
0648001696
0648001698
0648001737
0648009999
1872681044
1872681740
1872681738
1872681502
1872681505
1872681508
1872681511
1872681514
1872681517
1872681520
1872681523
1872681526
1872681529
0660100000
0648101741
0689700000
0648101740
0648101738
0648101502
0648101505
0648101508
0648101511
0648101514
0648101517
0648101520
0648101523
0648101526
0648101529
0648101637
0648101697
0648101699
0648101639
0648101641
0648101643
0648101645
0648101746
0648101647
0648101649
0648101651
0648101653
0648101655
0648101657
0648101659
0648101661
0648101663
0648101665
0648101695
0648101667
0648101669
0648101671
0648101673
0648101676
0648101679
0648101681
0648101683
0648101687
0648101696
0648101698
0648101737
0648109999
1872691044
1872691740
1872691738
1872691502
1872691505
1872691508
1872691511
1872691514
1872691517
1872691520
1872691523
1872691526
1872691529
0694700000
0648201741
0689800000
0648201740
0648201738
0648201502
0648201505
0648201508
0648201511
0648201514
0648201517
0648201520
0648201523
72
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-6
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
20-6
30-3
30-3
30-3
30-3
30-3
30-3
30-3
30-3
30-3
30-3
30-3
30-3
GE/SW Ö MP
GE/SW P MP
GE/SW Q MP
GE/SW R MP
GE/SW S MP
GE/SW T MP
GE/SW U MP
GE/SW V MP
GE/SW W MP
GE/SW X MP
GE/SW Y MP
GE/SW Z MP
RT/SW + MP
SDR MP
WS NE MP
WS/SW - MP
WS/SW + MP
WS/SW 0 MP
WS/SW 1 MP
WS/SW 2 MP
WS/SW 3 MP
WS/SW 4 MP
WS/SW 5 MP
WS/SW 6 MP
WS/SW 7 MP
WS/SW 8 MP
WS/SW 9 MP
SDR MP
BL/SW - MP
GE NE MP
GE/SW - MP
GE/SW + MP
GE/SW 0 MP
GE/SW 1 MP
GE/SW 2 MP
GE/SW 3 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 5 MP
GE/SW 6 MP
GE/SW 7 MP
GE/SW 8 MP
GE/SW 9 MP
GE/SW A MP
GE/SW Ä MP
GE/SW Å MP
GE/SW B MP
GE/SW C MP
GE/SW D MP
GE/SW E MP
GE/SW ET MP
GE/SW F MP
GE/SW G MP
GE/SW H MP
GE/SW I MP
GE/SW J MP
GE/SW K MP
GE/SW L MP
GE/SW M MP
GE/SW N MP
GE/SW O MP
GE/SW Ö MP
GE/SW P MP
GE/SW Q MP
GE/SW R MP
GE/SW S MP
GE/SW T MP
GE/SW U MP
GE/SW V MP
GE/SW W MP
GE/SW X MP
GE/SW Y MP
GE/SW Z MP
RT/SW + MP
SDR MP
WS NE MP
WS/SW - MP
WS/SW + MP
WS/SW 0 MP
WS/SW 1 MP
WS/SW 2 MP
WS/SW 3 MP
WS/SW 4 MP
WS/SW 5 MP
WS/SW 6 MP
WS/SW 7 MP
WS/SW 8 MP
WS/SW 9 MP
SDR MP
BL/SW - MP
GE NE MP
GE/SW - MP
GE/SW + MP
GE/SW 0 MP
GE/SW 1 MP
GE/SW 2 MP
GE/SW 3 MP
GE/SW 4 MP
GE/SW 5 MP
GE/SW 6 MP
GE/SW 7 MP
E-nummer
E29 856 95
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
857
856
856
856
856
857
857
857
857
857
857
857
857
08
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
E29 857 09
E29 857 10
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sidan
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
14
12
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
14
40
12
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
14
12
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
14
41
12
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Benämning
Best.-nr
E-nummer
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
0648201526
0648201529
0648201637
0648201697
0648201699
0648201639
0648201641
0648201643
0648201645
0648201746
0648201647
0648201649
0648201651
0648201653
0648201655
0648201657
0648201659
0648201661
0648201663
0648201665
0648201695
0648201667
0648201669
0648201671
0648201673
0648201676
0648201679
0648201681
0648201683
0648201687
0648201696
0648201698
0648201737
0648209999
1872701044
1872701740
1872701738
1872701502
1872701505
1872701508
1872701511
1872701514
1872701517
1872701520
1872701523
1872701526
1872701529
1873470000
0559900000
0560001741
0560001737
0560001521
0560001746
0560001506
0560001687
0560001740
0560001749
0560001743
0560001738
0560001501
0560001504
0560001507
0560001510
0560001513
0560001513
0560001516
0560001519
0560001522
0560001525
0560001528
0560001638
0560001696
0560001698
0560001640
0560001642
0560001644
0560001646
0560001745
0560001648
0560001650
0560001652
0560001654
0560001656
0560001658
0560001660
0560001662
0560001664
0560001666
0560001695
0560001668
0560001670
0560001672
0560001675
0560001678
0560001680
0560001682
0560001684
0560001693
0560001697
0560001699
E29 857 21
E29 857 22
O 30-3 GE/SW 8 MP
O 30-3 GE/SW 9 MP
O 30-3 GE/SW A MP
O 30-3 GE/SW Ä MP
O 30-3 GE/SW Å MP
O 30-3 GE/SW B MP
O 30-3 GE/SW C MP
O 30-3 GE/SW D MP
O 30-3 GE/SW E MP
O 30-3 GE/SW ET MP
O 30-3 GE/SW F MP
O 30-3 GE/SW G MP
O 30-3 GE/SW H MP
O 30-3 GE/SW I MP
O 30-3 GE/SW J MP
O 30-3 GE/SW K MP
O 30-3 GE/SW L MP
O 30-3 GE/SW M MP
O 30-3 GE/SW N MP
O 30-3 GE/SW O MP
O 30-3 GE/SW Ö MP
O 30-3 GE/SW P MP
O 30-3 GE/SW Q MP
O 30-3 GE/SW R MP
O 30-3 GE/SW S MP
O 30-3 GE/SW T MP
O 30-3 GE/SW U MP
O 30-3 GE/SW V MP
O 30-3 GE/SW W MP
O 30-3 GE/SW X MP
O 30-3 GE/SW Y MP
O 30-3 GE/SW Z MP
O 30-3 RT/SW + MP
O 30-3 SDR MP
O 30-3 WS NE MP
O 30-3 WS/SW - MP
O 30-3 WS/SW + MP
O 30-3 WS/SW 0 MP
O 30-3 WS/SW 1 MP
O 30-3 WS/SW 2 MP
O 30-3 WS/SW 3 MP
O 30-3 WS/SW 4 MP
O 30-3 WS/SW 5 MP
O 30-3 WS/SW 6 MP
O 30-3 WS/SW 7 MP
O 30-3 WS/SW 8 MP
O 30-3 WS/SW 9 MP
O 30-6 SDR MP
R 02 F. CLI C 02-3
R 02-3 BL/SW R 02-3 BL/SW +
R 02-3 BL/SW 6
R 02-3 BL/SW N
R 02-3 BR/WS 1
R 02-3 GE NE
R 02-3 GE/SW R 02-3 GE/SW .
R 02-3 GE/SW /
R 02-3 GE/SW +
R 02-3 GE/SW 0
R 02-3 GE/SW 1
R 02-3 GE/SW 2
R 02-3 GE/SW 3
R 02-3 GE/SW 4
R 02-3 GE/SW 4
R 02-3 GE/SW 5
R 02-3 GE/SW 6
R 02-3 GE/SW 7
R 02-3 GE/SW 8
R 02-3 GE/SW 9
R 02-3 GE/SW A
R 02-3 GE/SW Ä
R 02-3 GE/SW Å
R 02-3 GE/SW B
R 02-3 GE/SW C
R 02-3 GE/SW D
R 02-3 GE/SW E
R 02-3 GE/SW ET
R 02-3 GE/SW F
R 02-3 GE/SW G
R 02-3 GE/SW H
R 02-3 GE/SW I
R 02-3 GE/SW J
R 02-3 GE/SW K
R 02-3 GE/SW L
R 02-3 GE/SW M
R 02-3 GE/SW N
R 02-3 GE/SW O
R 02-3 GE/SW Ö
R 02-3 GE/SW P
R 02-3 GE/SW Q
R 02-3 GE/SW R
R 02-3 GE/SW S
R 02-3 GE/SW T
R 02-3 GE/SW U
R 02-3 GE/SW V
R 02-3 GE/SW W
R 02-3 GE/SW X
R 02-3 GE/SW Y
R 02-3 GE/SW Z
E29 857 23
E29 856 47
E29 856 30
E29 856 31
E29 856 32
E29 856 33
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
34
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
44
E29 856 45
Sidan
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
14
12
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
14
46
36
36
17
36
17
10
35
35
35
35
35
35
35
35
17
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Benämning
CLI R 02-3 GN/SW 5
CLI R 02-3 GR/SW 8
CLI R 02-3 OR/SW 3
CLI R 02-3 RT/SW +
CLI R 02-3 RT/SW 2
CLI R 02-3 SDR
CLI R 02-3 SET 0-9,R,S,
T TO GR NEUT
CLI R 02-3 SW/WS 0
CLI R 02-3 VI/SW 7
CLI R 02-3 WS/SW 0
CLI R 02-3 WS/SW 1
CLI R 02-3 WS/SW 2
CLI R 02-3 WS/SW 3
CLI R 02-3 WS/SW 4
CLI R 02-3 WS/SW 5
CLI R 02-3 WS/SW 6
CLI R 02-3 WS/SW 7
CLI R 02-3 WS/SW 8
CLI R 02-3 WS/SW 9
CLI R 02-3 WS/SW 9
CLI R 1 F. CLI C 1-3
CLI R 1-12 BL/SW L1JI
CLI R 1-12 BL/SW L2JI
CLI R 1-12 BL/SW L3JI
CLI R 1-12 BR/WS L1JI
CLI R 1-12 SW/WS L2JI
CLI R 1-12 WS/SW L3JI
CLI R 1-3 BL NE
CLI R 1-3 BL/SW CLI R 1-3 BL/SW 6
CLI R 1-3 BL/SW N
CLI R 1-3 BR/WS 1
CLI R 1-3 GE NE
CLI R 1-3 GE/SW CLI R 1-3 GE/SW .
CLI R 1-3 GE/SW /
CLI R 1-3 GE/SW +
CLI R 1-3 GE/SW 0
CLI R 1-3 GE/SW 1
CLI R 1-3 GE/SW 2
CLI R 1-3 GE/SW 3
CLI R 1-3 GE/SW 4
CLI R 1-3 GE/SW 4
CLI R 1-3 GE/SW 5
CLI R 1-3 GE/SW 6
CLI R 1-3 GE/SW 7
CLI R 1-3 GE/SW 8
CLI R 1-3 GE/SW 9
CLI R 1-3 GE/SW A
CLI R 1-3 GE/SW Ä
CLI R 1-3 GE/SW Å
CLI R 1-3 GE/SW B
CLI R 1-3 GE/SW C
CLI R 1-3 GE/SW D
CLI R 1-3 GE/SW E
CLI R 1-3 GE/SW ET
CLI R 1-3 GE/SW F
CLI R 1-3 GE/SW G
CLI R 1-3 GE/SW H
CLI R 1-3 GE/SW I
CLI R 1-3 GE/SW J
CLI R 1-3 GE/SW K
CLI R 1-3 GE/SW L
CLI R 1-3 GE/SW M
CLI R 1-3 GE/SW N
CLI R 1-3 GE/SW O
CLI R 1-3 GE/SW Ö
CLI R 1-3 GE/SW P
CLI R 1-3 GE/SW Q
CLI R 1-3 GE/SW R
CLI R 1-3 GE/SW S
CLI R 1-3 GE/SW T
CLI R 1-3 GE/SW U
CLI R 1-3 GE/SW V
CLI R 1-3 GE/SW W
CLI R 1-3 GE/SW X
CLI R 1-3 GE/SW Y
CLI R 1-3 GE/SW Z
CLI R 1-3 GN/SW 5
CLI R 1-3 GR/SW 8
CLI R 1-3 OR/SW 3
CLI R 1-3 RT/SW +
CLI R 1-3 RT/SW 2
CLI R 1-3 SDR
CLI R 1-3 SET 0-9,R,S,
T TO GR NEUT
CLI R 1-3 SW/WS 0
CLI R 1-3 VI/SW 7
CLI R 1-3 WS/SW 9
CLI R 1-9 BL/SW NJU
CLI R 1-9 BR/WS L1I
CLI R 1-9 BR/WS L1U
CLI R 1-9 SW/WS L2I
CLI R 1-9 SW/WS L2U
CLI R 1-9 WS/SW L3I
CLI R 1-9 WS/SW L3U
CLI RH 20/10 CLI R 10
CLI RH 20-02 CLI R 02
CLI RS 3 MDCLI C 02
Best.-nr
E-nummer
Sidan
0560001518
0560001527
0560001512
0560001739 E29 856 46
0560001509
0560009999
0560001531
17
17
17
36
17
13
47
0560001503
0560001524
1872711502
1872711505
1872711508
1872711511
1872711514
1872711517
1872711520
1872711523
1872711526
0560001530
0560001530
0532100000
1872751033
1872751034
1872751035
1872751030
1872751031
1872751032
0572900002
0572901741
0572901520
0572901746
0572901505
0572901687
0572901740
0572901749
0572901743
0572901738
0572901503
0572901506
0572901509
0572901512
0572901515
0572901515
0572901518
0572901521
0572901524
0572901527
0572901530
0572901638
0572901696
0572901698
0572901640
0572901642
0572901644
0572901646
0572901745
0572901648
0572901650
0572901652
0572901654
0572901656
0572901658
0572901660
0572901662
0572901664
0572901666
0572901695
0572901668
0572901670
0572901672
0572901675
0572901678
0572901680
0572901682
0572901684
0572901693
0572901697
0572901699
0572901517
0572901526
0572901511
0572901739
0572901508
0572909999
0572901531
E29 856 76
17
17
35
35
35
35
35
35
35
35
35
17
35
46
37
37
37
37
37
37
10
37
17
37
17
10
37
37
37
37
36
36
36
36
17
36
36
36
36
36
36
36
37
37
36
36
36
36
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
17
17
17
37
17
13
47
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
17
17
17
37
37
37
37
37
37
37
45
45
46
0572901502
0572901523
0572901529
1872761036
1872761030
1872761033
1872761031
1872761034
1872761032
1872761035
0563600000
0563700000
0559200000
E29
E29
E29
E29
856
856
856
856
50
51
52
53
E29 856 54
E29 856 65
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
55
56
57
58
59
59
60
61
62
63
64
E29 856 77
856
856
856
856
856
856
856
856
856
859
66
67
68
69
70
71
72
75
74
91
Benämning
Best.-nr
E-nummer
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
CLI
RS 4 MDCLI C1+02
RS 5 MDCLI C 1
T 02-12
T 02-15
T 02-18
T 02-20
T 02-30
T 1-12
T 1-15
T 1-18
T 1-20
T 1-30
T 2-12
T 2-15
T 2-18
T 2-20
T 2-30
T 3-12
T 3-15
T 3-18
T 3-20
T 3-30
TM 10-33
TM 20-33
TM 20-66
0559300000
0648300000
1764060000
1764070000
1764140000
1764150000
1889580000
1764190000
1764200000
1764210000
1764220000
1889560000
1764230000
1764240000
1764250000
1764260000
1889570000
1764270000
1764280000
1764290000
1764300000
1889550000
1763270000
1763280000
1763390000
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
ESG 9/17 MC NEUTRAL
1724760000
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
92
93
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Sidan
46
46
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
E
49
K
KABELBINDERZANGE RT-1
1296000000
55
S
SCT
SCT
SCT
SCT
SCT
SCT
SCT
4 ,6/127 C
4,6/201 C
4,6/266C
4,6/360 C
4,6/520
4,6/679
4,6/838
1699800000
1699810000
1699900000
1699910000
1699920000
1699930000
1699940000
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
1718411693
1718411687
1718411688
1718411686
1718411044
1609981693
1609981687
1609981688
1609981686
1609981044
1609990000
1718431693
1718431687
1718431688
1718431686
1718431044
1718431044
1718440000
1680411693
1680411687
1680411688
1680411686
1680411044
1680420000
1876400000
1876370000
1876380000
1876390000
1876320000
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
859
859
80
81
82
83
84
85
86
52
52
52
52
52
52
52
T
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
TM-I
NEUTRAL BL
NEUTRAL GE
NEUTRAL GN
NEUTRAL RT
NEUTRAL WS
NEUTRAL BL
NEUTRAL GE
NEUTRAL GN
NEUTRAL RT
NEUTRAL WS
SONDERDRUCK
NEUTRAL BL
NEUTRAL GE
NEUTRAL GN
NEUTRAL RT
NEUTRAL WS
NEUTRAL WS
SONDERDRUCK
NEUTRAL BL
NEUTRAL GE
NEUTRAL GN
NEUTRAL RT
NEUTRAL WS
SONDERDRUCK
MC NEUTRAL BL
MC NEUTRAL GE
MC NEUTRAL RT
MC NEUTRAL WS
MC SONDERDRUCK
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
49
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
Benämning
Best.-nr
E-nummer
WSM 10 8
WSM 10 9
WSM 10 A
WSM 10 Ä
WSM 10 Å
WSM 10 Æ
WSM 10 B
WSM 10 C
WSM 10 D
WSM 10 E
WSM 10 ERDE
WSM 10 F
WSM 10 G
WSM 10 H
WSM 10 I
WSM 10 J
WSM 10 K
WSM 10 L
WSM 10 M
WSM 10 N
WSM 10 O
WSM 10 Ö
WSM 10 Ø
WSM 10 P
WSM 10 Q
WSM 10 R
WSM 10 S
WSM 10 T
WSM 10 U
WSM 10 Ü
WSM 10 V
WSM 10 W
WSM 10 X
WSM 10 Y
WSM 10 Z
WSM SERVICE BOX KOMP.
WSM TOOL AUTOMATIK
WSM TOOL MANUELL
WSMC 11-15
WSMC 1-5
WSMC 16-20
WSMC 21-25
WSMC 26-30
WSMC 6-10
WSMH 108mm
WSMH 288mm
WSMH 48mm
WSMH 60mm
WSMH 84mm
WSM 10 NEUTRAL
1712500008
1712500009
1712501637
1712501054
1712501700
1712501672
1712501639
1712501641
1712501643
1712501645
1712501053
1712501647
1712501649
1712501651
1712501653
1712501655
1712501657
1712501659
1712501661
1712501663
1712501665
1712501055
1712501670
1712501667
1712501669
1712501671
1712501673
1712501676
1712501679
1712501699
1712501681
1712501683
1712501687
1712501696
1712501698
1924930000
1774470000
1774480000
1891670000
1912170000
1912140000
1912150000
1912160000
1891680000
1774530000
1774490000
1774500000
1774510000
1774520000
1712502000
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
14
15
16
45
44
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
17
18
19
20
26
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
46
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
859
32
33
34
35
37
38
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
39
40
41
42
43
E29
E29
E29
E29
E29
E29
859
859
859
859
859
859
47
48
49
50
51
52
Sidan
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
51
W
WSK 12 , LEER
0335900000
WSK12 m. CLI C 1-3 GE/SW 0336000000 E29 857 24
Bez. 0-9
WSM 10 1712501740 E29 859 00
WSM 10 (
1712501744
WSM 10 .
1712501743 E29 859 01
WSM 10 /
1712501739 E29 859 02
WSM 10 :
1712501741 E29 859 03
WSM 10 ~
1712501056 E29 859 36
WSM 10 +
1712501738 E29 859 04
WSM 10 =
1712501742 E29 859 05
WSM 10 0
1712501000 E29 859 06
WSM 10 1
1712500001 E29 859 07
WSM 10 2
1712500002 E29 859 08
WSM 10 3
1712500003 E29 859 09
WSM 10 4
1712500004 E29 859 10
WSM 10 5
1712500005 E29 859 11
WSM 10 6
1712500006 E29 859 12
WSM 10 7
1712500007 E29 859 13
46
46
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
73
Aktiviteter I hela världen
AE
UAE
Förenade Arabiska Emirat
Weidmüller Middle-East
P.O. Box 62448
Dubai
Tel. +971 4 3522215, 3523043
Fax +971 4 3599950
[email protected]
CA
Kanada
W Interconnections Canada Inc.
10 Spy Court, Markham,
Ontario L3 R5 H6
Tel. +1 905 475-1507
Fax +1 905 475-5855
[email protected]
www.weidmuller.ca
AR
Argentina
CPI SA
Bauness 2660
1431 Buenos Aires
Tel. +54 11 45238008
Fax +54 11 45220546
[email protected]
CG
Montenegro
Kontakta
ES-YU Elektrossistem,
Serbien
AT
AU
AZ
BA
BE
BG
Österrike
Weidmüller Ges.m.b.H.
Industriezentrum Nö Süd
Straße 2, Objekt M2
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 2236 6708-0
Fax +43 2236 6708-199
[email protected]
Australien
Weidmüller Pty. Ltd.
43 Huntingwood Drive
Huntingwood,
NSW, 2148
P.O.Box 6944
Blacktown
NSW, 2148
Tel. +61 2 9671-9999
Fax +61 2 9671-9911
[email protected]
www.weidmuller.com.au
Azerbadjan
West Industries Ltd.
Caspian Plaza, 5-th Floor
44 J. Jabbarly Str., Baku, Azerbaijan
Tel. +99412 499 15 15
Fax +99412 499 14 93
[email protected]
Bosnien-Herzegowina
BH ES Elektrosistem d.o.o.
ul. J. Veselinovica 18
78000 Banja Luka
Bosna
Tel. +387 51 317500
Fax +387 51 317500
[email protected]
www.elektrosistem.co.yu
Belgien
Weidmüller Benelux B.V.
Mechelsesteenweg 519 bus 6 en 7
1930 Nossegem
Tel. +32 16 395990
Fax +32 16 401051
[email protected]
Bulgarien
Weid-Bul eOOd
ul. Nezabravka 33 A,
bl. 315/3/10
1113 Sofia
Tel. +359 2 9632560
Fax +359 2 9631098
[email protected]
BH
Bahrain
Khayber Trading Company
P.O. Box 1976 Manama,
Bahrain
Tel. +973 17720747
Fax +973 17720331
[email protected]
BR
Brasilien
Conexel Conexoes Elétricas Ltda.
Rua Garcia Lorca, 176- V. Paulicéia,
09695-900, Sao Bernado do
Campo - SP, Brasil
Tel. +55 11 43669600
Fax +55 11 43621677
[email protected]
www.conexel.com.br
BY
74
Vitryssland
TECHNIKON Ltd.
Oktyabrskaya Str. 16/5
Apt. 704
220030 Minsk
Belarus
Tel. +375 17 2104626
Fax +375 17 2275830
[email protected]
CH
CL
CN
CO
Schweiz
Weidmüller Schweiz AG
Rundbuckstrasse 2
8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 52 6740707
Fax +41 52 6740708
[email protected]
www.weidmueller.ch
Chile
Felipe Bahamondes S.A./ATS AGRO
Servicios Agroindustriales
Maria Luisa Santander 0475
Providencia
Casilla 3425
Santiago
Tel. +56 2 341-1271
Fax +56 2 341-1275
[email protected]
Kina
Weidmüller Interface International
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
12 F, Century Ba-Shi Building,
No. 398 Huaihai Road (M)
Shanghai 200020
P.R. China
Tel. +86 21 63868188
Fax +86 21 63867177
www.cnweidmuller.com
Colombia
Automatizacion Avanzada S. A.
Carrera 97 No. 42 A-23 B3,
Santafe de Bogotá Colombia.
Tel. +57 1 4132048
Fax +57 1 4159788
[email protected]
automatizacionavanzada.com
CR
Costa Rica
ELVATRON S.A.
400 Norte
Banco Costa Rica, la Uruca,
San José, Costa Rica
Tel. +506 2 961060
Fax +506 2 960328
[email protected]
CS
Serbien
ES-YU Elektrosistem
Pariske komune 41
11070 Novi Beograd
Serbien
Tel. +381 11 697212
Fax +381 11 693608
[email protected]
www.elektrosistem.co.yu
CZ
Tjeckien
Weidmüller s. r. o.
Videnska ul. 340
25242 Vestec u Prahy
Tel. +420 2 44001400
Fax +420 2 44001499
[email protected]
DE
Tyskland
Weidmüller GmbH & Co. KG
Ohmstraße 9
32758 Detmold
Tel. +49 5231 1428-0
Fax +49 5231 1428-116
[email protected]
www.weidmueller.de
DK
Danmark
Knud Wexøe A/S
Skaettekaeret 11
P.O. Box 152
2840 Holte
Tel. +45 45465800
Fax +45 45465801
[email protected]
EC
Ecuador
Elsystec S.A.
Electricidad Sistemas y Tecnología
Joaquin Tinajero E 3-25 y Jorge Drom
Edificio Oquendo, Planta baja, Oficina 101
Quito, Ecuador
Tel. +593 2 2245 241
Fax +593 2 2456 755
[email protected]
EE
Estland
Alter Electric OÜ
Türi 6, 11313 Tallinn, Estonia
Tel. +372 65 19 666
Fax +372 65 19667
[email protected]
EG
Egypten
Standard Electric
87, Mohamed Farid Street
Heliopolis, Cairo, Egypt
Tel. +20 6 42 29 77/ 6 42 29 88
Fax +20 6 42 29 55
[email protected]
ES
FI
FR
GB
GR
HK
Spanien
Weidmüller S. A.
Narcis Monturiol 11-13
Pol.Ind. Sudoeste
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel. +34 93 4803386
Fax +34 93 3718055
[email protected]
www.weidmuller.es
Finland
JUHA-ELEKTRO OY
Kylvöpolku 6, P. O. Box 57
00681 Helsinki
Tel. +358 10 8328 100
Fax +358 10 8328 169
Frankrike
Weidmüller EURL
12, Chaussée Jules César
B.P. 263 Osny
95523 CERGY PONTOISE Cedex
Tel. +33 1 34245500
Fax +33 1 34245501
[email protected]
www.weidmueller.com
Storbritannien
Weidmuller Ltd.
1 Abbey Wood Road
Kings Hill, West Malling
Kent ME19 4YT
Tel. +44 1732 877000
Fax +44 1732 873873
[email protected]
www.weidmueller.com
Grekland
Electrorama S.A.
1 An. Martali Str.
41335 Larissa
Tel. +30 2410 552533
Fax +30 2410 283463
[email protected]
Hongkong
United Equity Limited
Suite B, 11/F International Industrial
Centre
2-8 Kwei Tei Street, Fotan, Shatin
Hong Kong
Tel. +852 26876739
Fax +852 26876735
[email protected]
HR
Kroatien
Elektro Partner d.o.o.
Radnicka cesta 22
10000 Zagreb
Tel. +385 1 6184793
Fax +385 1 6184795
[email protected]
HU
Ungern
Weidmüller Kereskedelmi Kft
Mádi u. 50
1104 Budapest
P. O. Box 22
1507 Budapest
Tel. +36 1 464-7888
Fax +36 1 3827701
[email protected]
ID
Indonesien
P. T. Nego Electrindo
Komplek Sentra Kramat, Blok A18
Jl. Kramat Raya No. 7-9
Jakarta 10450 Indonesia
Tel. +62 21 315 6218
Fax +62 21 315 6219
[email protected]
IE
Irland
A.P. Haslam Ltd.
14 Sunshine Ind. Estate
Crumlin Road
Dublin 12
Tel. +353 1 453-2522
Fax +353 1 453-2949
[email protected]
IL
Israel
A.U. Shay Ltd.
Embar Street 23/25
P.O.Box 10049
Petach-Tikva 49222
Tel. +972 3 9233601
Fax +972 3 9234601
[email protected]
IN
Indien
Weidmüller
Repräsentanzbüro
Vijay Dattani
# 156-4th cross, Prashant Extension
Whitefield
Bangalore - 560 066
Tel. +91 80 8453999
[email protected]
IR
Iran
TAF Co.
72, Iranshahr Av.
Unit 5,
15816 Teheran
Tel. +98 21 8831-7851
Fax +98 21 8882-0268
[email protected]
IS
Island
Samey Automation Center
Lyngas 13, 210 Garoabaer,
Iceland
Tel. +354 510 5200
Fax +354 510 5201
[email protected]
IT
Italien
Weidmüller S.r.l.
Via Albert Einstein 4
20092 Cinisello Balsamo
Milano
Tel. +39 02 660681
Fax +39 02 6124945
[email protected]
www.weidmuller.it
JO
Jordanien
Horizons Engineering
P.O. Box 330607 ZC
11133 Amman
Tel. +962 64882114
Fax +962 4882115
[email protected]
JP
Japan
Nihon Weidmüller Co. Ltd.
Asahi Seimei Bldg. 11F
1-14-1 Fuchucho Fuchu-shi
Tokyo 183-0055 Japan
Tel. +81 42 330-7891
Fax +81 42 330-7895
www.weidmuller.co.jp
KR
Sydkorea
Weidmüller Co., Ltd.
2 floor Wooam B/D 46-27
Samsung2-Dong, Kangnam-Ku
Seoul
Korea, Zip: 135-868
Tel. +82 2 5160003
Fax +82 2 5160090
[email protected]
KW
Kuwait
NOURI Industrial Establishment Co.
P.O.Box 2829,
Safat 13029 Kuwait
Tel. +965 4333355
Fax +965 4344085
[email protected]
KZ
KZ
LB
LT
LU
LV
MD
MK
MT
MX
MY
Kazakstan
SEA STAR INTERNATIONAL. L.L.P.
42-A, Suite-15, Dostyk Ave
Almaty - 050010
Republic of Kazakhstan
Tel. +7 3272 2 662502 / 938842 /
910580 / 911193
Fax +7 3272 2 501780
[email protected]
www.seastar.kz
NL
Kazakstan
Electric Light LLP
84, Auezov Street
Office 310
480057 Almaty
Kazakhstan
Tel. +7 3272 2 421709
Fax +7 3272 2 779955
[email protected]
NO
Libanon
Progress Engineering & Trading
Enterprises
P.O. Box 11-1111
Pharaon Bldg., Opp Electr. du Liban
Chafaca Str., Al Nahr
Beirut - Lebanon
Tel. +961 1 444664
Fax +961 1 561880
[email protected]
Litauen
ELEKTROS IRANGA
Tinklu g.29a, 5319 Panevezys,
Lithuania
Tel. +370 45582828
Fax +370 45582727
[email protected]
Luxemburg
Weidmüller Benelux B.V.
Tel. +352 24 527145
Fax +352 24 527147
[email protected]
Lettland
PROFS Latvija SIA
K. Ulmana gatve 140
LV-1029 Riga
Latvia
Tel. +371 7870557
Fax +371 7870541
[email protected]
www.profs.lv
NZ
OM
PE
Malta
E.S.S.
Electrical Supplies & Services Ltd
104 J. Sciberras Str.
Hamrun
Malta HMR 08
Tel. +356 21 255 777
Fax +356 21 255 999
[email protected]
Mexico
W Interconnections, S.A. de C.V
Av. Ingenieros Civiles No. 204-B,
Conjunto Industrial Chachapa
72990 Chachapa,
Puebla Mexico
Tel. +52 222 2866247/48/49
Fax +52 222 2866242
[email protected]
Malaysia
Connect Plus Technology Sdn Bhd
9, Jalan PJS 11/24,
Bandar Sunway,
46150 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel. +60 3 5633 7363
Fax +60 3 5633 6562
[email protected]
www.cptech.com.my
Norge
Siv. Ing. J. F. Knudtzen A/S
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad, P.O. Box 160
1378 Nesbru
Tel. +47 66 983350
Fax +47 66 980955
[email protected]
Nya Zeeland
Cuthbert S. Steward Limited
27 Te Puni Street
POB 38496 Petone
Petone, Wellington
Tel. +64 4 5686156
Fax +64 4 5686056
Oman
DAN INTERNATIONAL LLC.
PO.BOX 2901
111 Seeb
Oman
Tel. +968 503 677
Fax +968 503 755
[email protected]
Peru
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
Y SOLUCIONES S.A.C.
Calle Huandoy 501, Lima 32 – Perú
Tel. +51 1 5620004
Fax +51 1 5620004
[email protected]
PH
Filippinerna
El Criscent Corporation
B-41 L-10, Villa Palao,
Banlic, Calamba City
Laguna 4027,
Philippines
Tel. +63 49 345 6329
Fax +63 49 345 6329
[email protected]
PH
Filippinerna
Enclosure Systems Specialists Inc
G/F, GE Building
2291 Don Chino Roces Ava Ext
Makati City 1231,
Philippines
Tel. +63 2 813 8580
Fax +63 2 813 8596
[email protected]
Moldavien
BERHORD A&D srl
44, srt. Sarmizegetusa 37/3
Off 414. b-dul Decebal, 3, MD2001
Chisinau, Republic of Moldova
Tel. +373 22 507137
Fax +373 22 507134
[email protected]
Makedonien
ELEKTRO – SMK dooel
UL. III Makedonska brigada b.b.
1000 Skopje
Makedonien
Tel. +389 22 460 295
Fax +389 22 460 298
[email protected]
Nederländerna
Weidmüller Benelux B.V.
Franciscusweg 221
1216 SE Hilversum
Postbus 1505
1200 BM Hilversum
Tel. +31 35 6261261
Fax +31 35 6234569
[email protected]
www.weidmuller.nl
PL
PT
Polen
Weidmüller Sp. z o.o.
ul. Gol˛edzinowska 10
03-302 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 5100940
Fax +48 22 5100941
[email protected]
www.weidmuller.pl
Portugal
Weidmüller - Sistemas de
Interface, S. A.
Estrada Outeiro Polima, Lote B,
N° B2, Escritório 2 - Abóboda
2785-518 Sao Domingos de Rana
Lisboa
Tel. +351 21 4459190
Fax +351 21 4455871
[email protected]
www.weidmuller.pt
PY
Paraguay
Kontakta
CPI S.A., Buenos Aires, Argentina
QA
Qatar
Doha Motors
(Technical Division)
Post Box No. 145
Al Wakrath Road
Doha-Qatar
Tel. +974 465 1441
Fax +974 465 4579
[email protected]
RO
Rumänien
Rominterface Impex SRL
Str. Gh. Dem Teodorescu 30A
030916 Bukarest - sector 3
Tel. +40 21 3220230
Fax +40 21 3228857
[email protected]
RU
Ryssland
Weidmüller Repräsentanzbüro
Shabolovka street 2
119049 Russia, Moskau
Tel. +7 095 771-6940
Fax +7 095 771-6941
[email protected]
www.weidmueller.ru
SA
SA
SE
SG
SI
SK
SY
TH
TR
Saudi-Arabien
Saudi Electric Supply Co.
P.O. Box 3298, Al Khobar
31952 Saudi Arabia
Tel. +966 3 882-9546227
Fax +966 3 882-9547
[email protected]
Saudi-Arabien
Al Abdulkarim Trading
P.O. Box 5777, Dammam
31432 Saudi Arabia
Tel. +966 3 833-7110
Fax +966 3 833-8242
[email protected]
Sverige
Weidmüller AB
Axel Danielssonsväg 271
P.O. box 31025
200 49 Malmö
Tel. +46 (0) 7 71 43 00 44
Fax +46 (0) 40 37 48 60
www.weidmuller.se
[email protected]
Singapore
Weidmüller Pte. Ltd
629 Aljunied Road, #05-05
Cititech Industrial Building
Singapore 389838
Tel. +65 6841 5311
Fax +65 6841 5377
[email protected]
www.weidmuller.com.sg
Slovenien
ELEKTROSPOJI d.o.o.
Stegne 25
1000 Ljubljana
Tel. +38 6 15113810
Fax +38 6 15111604
[email protected]
Slovakien
Elektris s.r.o.
Racianska 188
SK 83153 Bratislava, Slovakia
Tel. +421 2 49200113
Fax +421 2 44680328
[email protected]
Syrien
Hovaguimian Bros.
P.O. Box 5093
Damascus
Syria
Tel. +963 11-221 84 05
Fax +96311-224 48 69
[email protected]
Thailand
Pisanu Engineering Co., Ltd.
800/2 Asoke Dindaeng Road,
Dindaeng,
Bangkok 10400,
Thailand
Tel. +66 2 2459113
Fax +66 2 2463214
[email protected]
www.pisanu.co.th
TW
Taiwan
Fittatek Co., Ltd.
12F No. 185 Fu-Kuo Road,
Tso Ying Dist
Kaohsiung, Taiwan
Tel. +886 7 556 0858
Fax +886 7 556 3279
[email protected]
TW
Taiwan
Eucan Enterprise Ltd.
No. 145 He Ping 2nd Rd
Kaohsiung, Taiwan
Tel. +886 7 715 6610
Fax +886 7 715 8748
[email protected]
www.eucan.com.tw
UA
Ukraina
TEKO INTERFACE ooo
ul. Lewanewskogo 6
03058 Kiew
Tel. +38 044 401 09 90/91/92
Fax +38 044 401 08 64
[email protected]
www.tekointerface.com.ua
US
USA
W-Interconnections, Inc.
821 Southlake Boulevard,
Richmond, VA 23236
Tel. +1 804 7942877
Fax +1 804 3792593
[email protected]
www.weidmuller.com
UY
Uruguay
Rewo Uruguay S.A.
AV. Bolivia 2001 Esq Rocafuerte
Carrasco Montevideo
Tel. +598 260 4 8439
Fax +598 260 4 8439
[email protected]
VE
Venezuela
Somerinca C. A.
Edificio Esteban Piso 2
Calle Vargas Bolleita Notre
Caracas 1070 A
Venezuela
Tel. +58 212 2352748
Fax +58 212 2385625
[email protected]
VN
Vietnam
New Sky Co., Ltd
206 Nguyen Thai Binh Str.,
Ward 12., Tan Binh Dist.,
Ho Chin Minh City
Vietnam
Tel. +848 811 6768
Fax +848 811 7899
[email protected]
www.newsky-e.com
YE
Jemen
Kontakta
Weidmüller Middle-East
Förenade Arabiska Emirat
ZA
Sydafrika
Phambili Interface (Pty.) Ltd.
5 Bundo Road
Sebenza Extension
Edenvale 1609
P.O.Box 193
Edenvale 1610
Tel. +27 11 452-1930
Fax +27 11 452-6455
[email protected]
DE
Övriga länder
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Postfach 3030
32720 Detmold
Klingenbergstraße 16
32758 Detmold
Tel. +49 5231 14-0
Fax +49 5231 14-20 83
[email protected]
www.weidmueller.com
DE
Gruppföretag
DE
Agenturer (er)/
representant (er) i utlandet
DE
Utan egen agent/representant
Turkiet
Weidmüller Elektronik Ticaret Ltd. Şti.
Kavacik Mah. Mihrabad
Cad. 143/1
.
34810 Beykoz – Istanbul / Turkey
Tel. +90 216 5371070 (Pbx)
Fax +90 216 5371077
[email protected]
75
www.weidmueller.com
Argentina
Australien
Azerbadjan
Bahrain
Belgien
BosnienHerzegowina
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Danmark
Ecuador
Egypten
Estland
Filippinerna
Finland
Frankrike
Grekland
Hongkong
Indien
Indonesien
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Jemen
Jordanien
Kanada
Kazakstan
Kina
Kroatien
Kuwait
Lettland
Libanon
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Malaysia
Malta
Mexico
Moldavien
Montenegro
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Oman
Österrike
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Rumänien
Ryssland
Saudi-Arabien
Schweiz
Serbien
Singapore
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydafrika
Sydkorea
Syrien
Taiwan
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
UAE
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Venezuela
Vietnam
Vitryssland
Weidmüller är en av de främsta tillverkarna av komponenter inom anslutningsteknologi för elkraft, styr- och
datasignaler. Weidmüllers produktportfölj omfattar
kopplingsplintar, stick- och kopplingsklämmor för
kretskort, mångpoliga kontaktdon, reläsocklar,
Industriella Ethernet-komponenter, strömförsörjningsaggregat och överspänningsskydd för alla typer av
anläggningar. Installations- och märkmateriel,
I/O-komponenter samt en omfattande verktygsserie
kompletterar sortimentet. Som OEM-leverantör är
företaget vägledande inom området elektrisk
anslutningsteknologi.
Vi kan inte garantera att det inte finns felaktigheter i de
publikationer eller den mjukvara som vi lämnat till kunden för
beställningsändamål. Vi gör vårt bästa för att korrigera
felaktigheter så snart de har upptäckts. Alla korrigeringar
gjorda efter publiceringen av en katalog finner ni på vår
webbsida www.weidmueller.com. För att det ska vara enkelt att
hitta, listar vi ordernummer och katalogsida bredvid varandra.
Denna internet-databas är en del av vår katalog.
Alla order är baserade på våra allmänna leveransbestämmelser.
Dessa finner ni på det gruppföretags hemsida där ni gör era
beställningar. På begäran kan vi också sända de allmänna
leveransbestämmelserna till er.
Beställningsnummer:
5658470000/03/2007/DMMD