Download

..
Vi satter standarden
Kabelförskruvningar
Kabelskyddssystem
2010
Vi sätter standarden
HUMMEL AG
2
Produkterna
Produktprogram
Beställ katalog:
[email protected]
Cirkulära kontaktdon
Kabel- och slangförskruvningar
Cirkulära kontaktdon
Industrikapslingar
Styr- och reglerteknik
Precisonsbearbetade detaljer
VVS-armaturer
Frontplattor
Industrikapslingar
3
Innehåll
Industrikabelförskruvningar
HSK standardförskruvningar
13
HSK EMC-förskruvningar
29
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
37
METRICA Kabelförskruvningar
55
Övriga kabelförskruvningar
61
Tillbehör
71
Speciallösningar
6
Nyheter
7
Index
8
Teknisk information
170
Monteringsanvisningar
173
Ansvarsbefrielse
Avbildningar och fotografier i denna katalog är ej bindande, i synnerhet avseende
utförande, storlek och färg på produkterna. Vi förbehåller oss rätten att ändra teknik
och design. Vi förbehåller oss också rätten, att utan föregående meddelande, ändra
produkter då detta påkallats av den tekniska utvecklingen, detta gällande också produkter i order. Uppgifter och tekniska data som anges i denna katalog, i andra skriftliga underlag liksom datautskrifter och t ex i ritningar, skisser och förslag, ska innan
övertagande och användning, prövas och godkännas av användare resp. planerare.
Anspråk kan ej göras gällande mot HUMMEL AG med hänvisning till dessa tekniska
underlag eller annan teknisk rådgivning. Fel i denna katalog beror på tryckfel och
ger ingen rätt till rättslig process. Alla uppgifter gäller utan garanti.
Impressum
Grafik och layout: intermedia marketing gmbh, Mozartstraße 2, 79183 Waldkirch, Germany, Tel. +49 (0) 76 81/ 47 78 99-0, Fax +49 (0) 76 81/ 47 78 99-27, [email protected]
Tryck: Druckerei Furtwängler GmbH, 79211 Denzlingen, Germany, Telefon +49 (0) 76 66 /13 31. Tryckt på miljövänligt papper i 04/2010. Svensk översättning 2010
4
Innehåll
Kabelförskruvningar för Ex-miljö
EXIOS
102
E1F, C, A2F, A2
103
Industrikabelförskruvningar för EX-klassade miljöer
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
109
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
121
HSK-Ex-e för speciella applikationer
129
HSK-Ex-d standardförskruvningar
137
Ex-tillbehör
141
5
Innehåll
Skyddsslang
Snapflex i metrisk industristandard
153
DN skyddsslang
167
Snapflex-Ex metrisk
Speciallösningar
HUMMEL är er partner för speciallösningar inom dragavlastning, slangssystem, Cirkulära kontaktdon och kapslingar i
termoplaster, aluminium, metall och rostfria material.
Berätta om era önskemål – vi kan förverkliga dem!
Ta kontakt med våra säljare eller våra tekniker.
Er återförsäljare finner ni på baksidan av denna katalog.
6
www.hummel.com
163
Nyheter
Nyheter
+ EXIOS High End-Förskruvning för amerad kabel i Explosionsfarlig miljö
Produkt på sid 102
+ KS (Ventilator)
Produkt på sid 81
+ SM-N för Snapflex
Produkt på sid 156
+ METRICA-P med knäckskyddProdukt på sid
+ METRICA-M-EMV Produkt på sid
56, 57
60
+ HSK-INOX i storlek M50 och M63
Produkt på sid 27
+ HSK-INOX i NPT; 3/8“, ½“, ¾“ och 1“
Produkt på sid 28
+ HSK-MZ i metrisk, PG, NPT och PVDF-variant
+ WADI-A M 40, M 50 och M 63
Produkt på sid 52, 53
Produkt på sid 62
www.hummel.com
7
Artikelnr-register
Artikel- Benämning
Nr-Serie
8
Sid
1.033.
1.039.
1.052.
1.052.
1.071.
1.076.
1.077.
1.078.
1.079.
1.089.
1.091.
1.094.
1.097.
1.098.
1.099.
E-Ms..............................................94
RE-Ms ............................................93
V-N-Ms ..........................................89
V-N-Ms-SD......................................89
R-H................................................91
R-H................................................91
RSD-Ms..........................................92
RSD-Ms-Ex....................................146
RSD-Ms-Ex....................................146
HSK-ME .........................................84
HSK-FLAKA ....................................85
RS-INOX ................................99, 100
RSD-INOX..............................99, 100
RSD-INOX-Ex................................150
RSD-INOX-Ex................................150
1.101.
1.105.
1.106.
1.106.
1.106.
1.106.
1.106.
1.112.
1.143.
1.152.
1.153.
1.154.
1.155.
1.156.
1.157.
1.161.
1.161.
1.167.
1.171.
1.192.
1.193.
1.194.
1.197.
1.198.
1.199.
DIN 46320-C4-Ms..........................67
Z ............................................68, 69
HSK-MINI ......................................49
HSK-XL ....................................50, 51
WADI-A ...................................62, 63
WADI-A-FPM ............................64, 65
GM-Ms ..........................................88
HSK-MINI ......................................49
KLE ...............................................95
V-INOX-NBR...................................98
V-INOX-FPM ...................................98
V-INOX-VMQ .................................98
V-NE-Ms ........................................90
V-NE-Ms-SD ...................................90
V-NE-Ms-SD-FPM .............................90
GM-Ms ..........................................88
GM-INOX ......................................97
GM-EMV .......................................88
RE-Ms ............................................93
V-INOX-Ex....................................149
V-INOX-Ex....................................149
V-INOX-Ex....................................149
V-Ms-Ex........................................145
V-Ms-FPM-Ex.................................145
V-Ms-VMQ-Ex ...............................145
1.201.
1.202.
1.209.
1.213.
1.215.
1.218.
1.219.
1.233.
1.235.
1.236.
1.238.
1.239.
1.250.
1.251.
1.255.
1.256.
1.262.
1.263.
1.271.
1.272.
1.273.
1.280.
1.282.
1.291.
DIN 46320-A-FS.............................66
DIN 46320-A-FS.............................66
HSK-K ...................14, 15, 16, 17, 19
KS.................................................81
HSK-K-MZ-Ex ................................132
METRICA-P...............................56, 57
HSK-K......................................14, 15
K-FS ..............................................79
R-FS ..............................................77
R-FS ..............................................77
METRICA-P-Flex ........................56, 57
E-M-PA...........................................79
DS ................................................75
V-N-FS ...........................................73
V-NE .............................................74
V-NE-SD.........................................74
GM-FS...........................................72
GM-KS ..........................................81
R-FS ..............................................77
R-FS ..............................................77
R-M-PA...........................................78
HSK-V ...........................................76
WN ..............................................75
HSK-K-Ex .............................110 – 114
Artikel- Benämning
Nr-Serie
Sid
1.293.
1.294.
1.295.
1.296.
1.296.
1.297.
1.299.
HSK-K-Flex ...............................40, 41
HSK-K-Flex ...............................40, 41
HSK-K-Ex .............................110, 111
HSK-V-Ex......................................144
HSK-V-Ex MZ................................144
V-Ex ....................................142, 143
HSK-K-PVDF .............................20, 21
1.306.
1.306.
1.309.
1.312.
1.313.
1.314.
1.315.
1.316.
1.317.
1.318.
1.321.
1.325.
FW-T .............................................83
FW-ZN ..........................................96
HSK-M-W ......................................54
KF-G .............................................82
HSK-W ....................................42, 43
HSK-W-Flex....................................44
Klapp-vinkel ...................................80
Klapp-vinkel ...................................80
HSK-W ..........................................43
Snapform.....................................162
O-ringar ........................................86
Tätningsbrickor................................87
1.510.
1.510.
1.511.
1.513.
1.514.
1.515.
1.518.
1.519.
1.542.
1.543.
1.547.
1.548.
1.552.
1.553.
1.554.
1.560.
1.566.
1.567.
1.587.
1.589.
1.590.
1.591.
1.597.
1.599.
Snapflex ......................................154
SM-WS-PA ...................................168
SM-N ..........................................168
SM-W ........................................169
SM-N ..........................................156
Snapturn......................................157
Snapsplit .....................................155
Snapsplit .....................................155
Snapclic-DUO-PA ..........................158
Snapclic-DUO-PA ..........................158
Snapclic-DUO-Ms..........................159
Snapclic-DUO-Ms..........................159
Snapclic-PA-W..............................160
Snapclic-DUO-PA-W ......................161
Snapclic-DUO-PA-W ......................161
Snapflex-Ex ..................................164
Snapclic-DUO-Ms-Ex......................165
Snapclic-DUO-Ms-Ex......................166
HSK-K-FLAKA..................................39
HSK-K-FLAKA-Ex ...........................131
HSK-KE..........................................18
HSK-KR..........................................18
HSK-K-Multi ....................................38
HSK-K-Multi-Ex ..............................130
1.601.
1.602.
1.603.
1.604.
1.609.
1.610.
1.611.
1.612.
1.616.
1.617.
1.618.
1.622.
1.623.
1.624.
1.628.
1.631.
1.632.
1.633.
1.634.
1.636.
A2 ..............................................108
C ................................................105
E1F .....................................103, 104
A2F ....................................106, 107
HSK-M ....................................22 – 26
HSK-M-Ex ............................115 – 118
HSK-MZ-Ex...........................135, 136
HSK-INOX-Ex .......................119, 120
HSK-M-EMV-Ex .....................124, 125
HSK-MZ-EMV-Ex ..................126 – 128
METRICA-M .............................58, 59
HSK-M-Ex-d ..................................138
HSK-M-Flex ..............................47, 48
HSK-M-Flex-EMV .......................34, 35
HSK-MZ-Ex-d ................................139
HSK-M-EMV-D...........................30, 31
HSK-INOX-Ex-d.............................140
HSK-INOX-PVDF-Ex-d.....................140
HSK-M-PVDF-Ex-d ..........................138
HSK-M-EMV-D-Ex...................122, 123
www.hummel.com
Artikel- Benämning
Nr-Serie
Sid
1.637.
1.640.
1.641.
1.642.
1.646.
1.647.
1.660.
1.661.
1.662.
1.666.
1.667.
1.669.
1.675.
1.676.
1.680.
1.681.
1.683.
1.687.
1.688.
1.689.
1.690.
1.691.
1.692.
1.695.
1.696.
1.697.
1.699.
HSK-M-EMV-D-Ex...................122, 123
HSK-M-Ex ............................115 – 118
HSK-MZ-Ex...........................135, 136
HSK-INOX-Ex .......................119, 120
HSK-M-EMV-Ex .....................124, 125
HSK-MZ-EMV-Ex ..................126 – 1 28
HSK-M-PVDF-Ex ....................115 – 118
HSK-MZ-PVDF-Ex...................135, 136
HSK-INOX-PVDF-Ex ...............119, 120
HSK-M-EMV-PVDF-Ex .....................125
HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex ...........127, 128
HSK-MZ-PVDF...........................52, 53
HSK-INOX ...............................27, 28
HSK-INOX-PVDF .......................27, 28
SE.................................................70
ZSE ...............................................70
METRICA-M-EMV ............................60
HSK-M-Multi-Ex .............................133
HSK-M-FLAKA.................................46
HSK-M-FLAKA-Ex...........................134
HSK-MZ...................................52, 53
HSK-M-EMV .............................32, 33
HSK-MZ-EMV .................................36
HSK-INOX ...............................27, 28
HSK-INOX-PVDF .......................27, 28
HSK-M-Multi ...................................45
HSK-M-PVDF ............................22 – 26
1.730.
1.731.
Snapclip ......................................162
Snapclip-Ex ..................................164
1.875.
1.876.
1.877.
1.878.
1.879.
1.895.
1.896.
1.897.
1.898.
1.899.
V-Ms-Ex-d .....................................147
V-Ms-Ex-d .....................................147
V-Ms-Ex-d .....................................147
RSD-Ms-Ex-d .................................148
RSD-Ms-Ex-d .................................148
V-INOX-Ex-d .................................151
V-INOX-Ex-d .................................151
V-INOX-Ex-d .................................151
RSD-INOX-Ex-d .............................152
RSD-INOX-Ex-d .............................152
EXIOS .........................................102
Alfabetiskt register
Artikel- Benämning
Nr-Serie
Sid
1.601.
1.604.
A2 ..............................................108
A2F ....................................106, 107
1.602.
C ................................................105
1.201.
1.202.
1.101.
1.250.
DIN 46320-A-FS.............................66
DIN 46320-A-FS.............................66
DIN 46320-C4-Ms..........................67
DS ................................................75
1.239.
1.033.
1.603.
E-M-PA...........................................79
E-Ms..............................................94
E1F .....................................103, 104
EXIOS .........................................102
1.306.
1.306.
FW-T .............................................83
FW-ZN ..........................................96
1.167.
1.262.
1.161.
1.263.
1.106.
1.161.
GM-EMV .......................................88
GM-FS...........................................72
GM-INOX ......................................97
GM-KS ..........................................81
GM-Ms ..........................................88
GM-Ms ..........................................88
1.091.
1.695.
1.675.
1.612.
1.642.
1.632.
1.696.
1.676.
1.662.
1.633.
1.209.
1.219.
1.291.
1.295.
1.587.
1.589.
1.293.
1.294.
1.597.
1.599.
1.215.
1.299.
1.590.
1.591.
1.609.
1.691.
1.631.
1.636.
1.637.
1.616.
1.646.
1.666.
1.610.
1.640.
1.622.
1.688.
1.689.
1.623.
1.624.
1.697.
1.687.
HSK-FLAKA ....................................85
HSK-INOX ...............................27, 28
HSK-INOX ...............................27, 28
HSK-INOX-Ex .......................119, 120
HSK-INOX-Ex .......................119, 120
HSK-INOX-Ex-d.............................140
HSK-INOX-PVDF .......................27, 28
HSK-INOX-PVDF .......................27, 28
HSK-INOX-PVDF-Ex ...............119, 120
HSK-INOX-PVDF-Ex-d.....................140
HSK-K ...................14, 15, 16, 17, 19
HSK-K......................................14, 15
HSK-K-Ex ............................110 – 114
HSK-K-Ex .............................110, 111
HSK-K-FLAKA..................................39
HSK-K-FLAKA-Ex ...........................131
HSK-K-Flex ...............................40, 41
HSK-K-Flex ...............................40, 41
HSK-K-Multi ....................................38
HSK-K-Multi-Ex ..............................130
HSK-K-MZ-Ex ................................132
HSK-K-PVDF .............................20, 21
HSK-KE..........................................18
HSK-KR..........................................18
HSK-M ...................................22 – 26
HSK-M-EMV .............................32, 33
HSK-M-EMV-D...........................30, 31
HSK-M-EMV-D-Ex...................122, 123
HSK-M-EMV-D-Ex...................122, 123
HSK-M-EMV-Ex .....................124, 125
HSK-M-EMV-Ex .....................124, 125
HSK-M-EMV-PVDF-Ex .....................125
HSK-M-Ex ...........................115 – 118
HSK-M-Ex ...........................115 – 118
HSK-M-Ex-d ..................................138
HSK-M-FLAKA.................................46
HSK-M-FLAKA-Ex...........................134
HSK-M-Flex ..............................47, 48
HSK-M-Flex-EMV .......................34, 35
HSK-M-Multi ...................................45
HSK-M-Multi-Ex .............................133
Artikel- Benämning
Nr-Serie
Sid
1.699.
1.660.
1.634.
1.309.
1.089.
1.106.
1.112.
1.690.
1.692.
1.617.
1.647.
1.667.
1.611.
1.641.
1.628.
1.669.
1.661.
1.280.
1.296.
1.296.
1.313.
1.317.
1.314.
1.106.
HSK-M-PVDF ...........................22 – 26
HSK-M-PVDF-Ex...................115 – 118
HSK-M-PVDF-Ex-d ..........................138
HSK-M-W ......................................54
HSK-ME .........................................84
HSK-MINI ......................................49
HSK-MINI ......................................49
HSK-MZ...................................52, 53
HSK-MZ-EMV .................................36
HSK-MZ-EMV-Ex ..................126 – 127
HSK-MZ-EMV-Ex ..................126 – 128
HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex ...........127, 128
HSK-MZ-Ex...........................135, 136
HSK-MZ-Ex...........................135, 136
HSK-MZ-Ex-d ................................139
HSK-MZ-PVDF...........................52, 53
HSK-MZ-PVDF-Ex...................135, 136
HSK-V ...........................................76
HSK-V-Ex......................................144
HSK-V-Ex MZ................................144
HSK-W ....................................42, 43
HSK-W ..........................................43
HSK-W-Flex....................................44
HSK-XL ....................................50, 51
1.233.
1.312.
1.315.
1.316.
1.143.
1.213.
K-FS ..............................................79
KF-G .............................................82
Klapp-vinkel ...................................80
Klapp-vinkel ...................................80
KLE ...............................................95
KS.................................................81
1.218.
1.238.
1.618.
1.683.
METRICA-P...............................56, 57
METRICA-P-Flex ........................56, 57
METRICA-M .............................58, 59
METRICA-M-EMV ............................60
1.321.
O-ringar ........................................86
1.235.
1.236.
1.271.
1.272.
1.071.
1.076.
1.273.
1.039.
1.171.
1.094.
1.097.
1.098.
1.099.
1.898.
1.899.
1.077.
1.078.
1.079.
1.878.
1.879.
R-FS ..............................................77
R-FS ..............................................77
R-FS ..............................................77
R-FS ..............................................77
R-H................................................91
R-H................................................91
R-M-PA...........................................78
RE-Ms ............................................93
RE-Ms ............................................93
RS-INOX ................................99, 100
RSD-INOX..............................99, 100
RSD-INOX-Ex................................150
RSD-INOX-Ex................................150
RSD-INOX-Ex-d .............................152
RSD-INOX-Ex-d .............................152
RSD-Ms..........................................92
RSD-Ms-Ex....................................146
RSD-Ms-Ex....................................146
RSD-Ms-Ex-d .................................148
RSD-Ms-Ex-d .................................148
1.680.
1.511.
1.514.
1.513.
1.510.
1.547.
SE.................................................70
SM-N ..........................................168
SM-N ..........................................156
SM-W ........................................169
SM-WS-PA ...................................168
Snapclic-DUO-Ms..........................159
www.hummel.com
Artikel- Benämning
Nr-Serie
Sid
1.548.
1.566.
1.567.
1.542.
1.543.
1.553.
1.554.
1.731.
1.552.
1.730.
1.510.
1.560.
1.318.
1.518.
1.519.
1.515.
Snapclic-DUO-Ms..........................159
Snapclic-DUO-Ms-Ex......................165
Snapclic-DUO-Ms-Ex......................166
Snapclic-DUO-PA ..........................158
Snapclic-DUO-PA ..........................158
Snapclic-DUO-PA-W ......................161
Snapclic-DUO-PA-W ......................161
Snapclip-Ex ..................................164
Snapclic-PA-W..............................160
Snapclip ......................................162
Snapflex ......................................154
Snapflex-Ex ..................................164
Snapform.....................................162
Snapsplit .....................................155
Snapsplit .....................................155
Snapturn......................................157
1.325.
Tätningsbrickor................................87
1.297.
1.192.
1.193.
1.194.
1.895.
1.896.
1.897.
1.153.
1.152.
1.154.
1.197.
1.875.
1.876.
1.877.
1.198.
1.199.
1.251.
1.052.
1.052.
1.255.
1.155.
1.156.
1.157.
1.256.
V-Ex ....................................142, 143
V-INOX-Ex....................................149
V-INOX-Ex....................................149
V-INOX-Ex....................................149
V-INOX-Ex-d .................................151
V-INOX-Ex-d .................................151
V-INOX-Ex-d .................................151
V-INOX-FPM ...................................98
V-INOX-NBR...................................98
V-INOX-VMQ .................................98
V-Ms-Ex........................................145
V-Ms-Ex-d .....................................147
V-Ms-Ex-d .....................................147
V-Ms-Ex-d .....................................147
V-Ms-FPM-Ex.................................145
V-Ms-VMQ-Ex ...............................145
V-N-FS ...........................................73
V-N-Ms ..........................................89
V-N-Ms-SD......................................89
V-NE .............................................74
V-NE-Ms ........................................90
V-NE-Ms-SD ...................................90
V-NE-Ms-SD-FPM .............................90
V-NE-SD.........................................74
1.106.
1.106.
1.282.
WADI-A ...................................62, 63
WADI-A-FPM ............................64, 65
WN ..............................................75
1.105.
1.681.
Z ............................................68, 69
ZSE ...............................................70
9
Vi sätter standarden
HSK-industristandard
även i
+ halogen- och fosforfri
+ Brandskyddsklass V0 enligt UL 94
+ Skyddsklass IP 68 upp till 10 bar enligt DIN EN 60529
+ Hattmutter med patenterat vibrationsskyd
10
HSK-K
HSK-M
Övergripande klämlameller
förhindrar urrivning av formtätningen
Övergripande klämlameller
förhindrar urrivning av formtätningen
En patenterad nedsänkt formtätning garanterar IP 68 till 10 bar
Den innerliggande tätningskanten ger optimal täthet mellan
kläminsats och underdel
Trapetsgänga för stabil
kraftöverföring
En patenterad nedsänkt formtätning garanterar IP 68 till 10 bar
Utsvarvning för O-ring / tätningsläpp för extra tätning
vid anslutningsgängan
Ett vridskydd förhindrar vridning av kläminsats och kabel
vid montage
Produkt på sid 13
Vi sätter standarden
HSK-EMV-industristandard
även i
+ halogen- och fosforfri
+ Brandskyddsklass V0 enligt UL 94
+ Skyddsklass IP 68 upp till 10 bar enligt DIN EN 60529
+ Snabbt montage och optimerad skärmanslutning
HSK-M-EMV
Övergripande klämlameller
förhindrar urrivning av formtätningen
HSK-M-EMV-D
Den innerliggande tätningskanten ger optimal täthet mellan
kläminsats och underdel
Övergripande klämlameller
förhindrar urrivning av formtätningen
Patenterad och säker 360°kontakt, då den invändiga
O-ringen pressar skärmflätan
mot anslutningsdelen
Metalliserad kläminsats
för optimal elektrisk ledningsförmåga
Flexibla kontaktlameller för
bästa möjliga kontakt vid olika
skärmdiametrar
Monteringsanvisningar sid 174 / 175 • Produkt på sid 29
11
Vi sätter standarden
Snapclic-DUO
+ Slang- och kabelförskruvning i samma enhet
+ halogen- och fosforfri
+ Snabbmontage
+ Skyddsklass IP 68, 10 bar, enligt DIN EN 60529
+ Också i EMC-utförande
drag åt
vrid
för in
klar
12
Produkt på sid 158
Snapclic-DUO
Slangmontage med
integrerad kabelförskruvning
HSK standardförskruvningar
Industrikabelförskruvningar
HSK standardförskruvningar
Kabelförskruvningar i serie HSK uppfyller de allra högsta kraven på kvalitet och säkerhet.
Extra högkvalitativa material ger tillsammans med innovativ teknik produkter av allra högsta kvalitet.
detta kapitel finner ni:
HSK standardförskruvningar av
• Polyamid
• PVDF
• Nickelplätterad mässing
• Olika rostfria kvaliteter
Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningsmaterial och temperaturområden.
Programmet möter ett flertal globala godkännanden.
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
Hänvisning:
HSK EMC-förskruvningar finns i nästa kapitel fr o m sidan 29
Förskruvningar mindre än M12 och större än M63, flerhålsförskruvningar och mycket mer hittar ni
fr o m sidan 37 i kapitel „HSK-förskruvningar för speciella applikationer
13
HSK standardförskruvningar
HSK-K
Metr.
Material
EN
50262
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
RoHS
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar “i”
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
2
5
6
5
10
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
12
9
14
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
8
8
8
8
8
9
9
9
11
11
11
11
13
13
13
13
14
14
21
21
22
22
25
27
27
28
31
31
39
39
48
48
49
49
49
49
15
15
19
19
22
24
24
27
33
33
42
42
53
53
60
60
65 / 68
65 / 68
1.209.1200.50
1.209.1200.51
1.209.1600.50
1.209.1600.51
1.219.1600.50
1.209.2000.50
1.209.2000.51
1.219.2000.50
1.209.2500.50
1.209.2500.51
1.209.3200.50
1.209.3200.51
1.209.4000.50
1.209.4000.51
1.209.5000.50
1.209.5000.51
1.209.6300.50
1.209.6300.51
1.209.1201.50
1.209.1201.51
1.209.1601.50
1.209.1601.51
1.219.1601.50
1.209.2001.50
1.209.2001.51
1.219.2001.50
1.209.2501.50
1.209.2501.51
1.209.3201.50
1.209.3201.51
1.209.4001.50
1.209.4001.51
1.209.5001.50
1.209.5001.51
1.209.6301.50
1.209.6301.51
1.209.1202.50
1.209.1202.51
1.209.1602.50
1.209.1602.51
1.219.1602.50
1.209.2002.50
1.209.2002.51
1.219.2002.50
1.209.2502.50
1.209.2502.51
1.209.3202.50
1.209.3202.51
1.209.4002.50
1.209.4002.51
1.209.5002.50
1.209.5002.51
1.209.6302.50
1.209.6302.51
Passande tillbehör på sidan 71
14
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK standardförskruvningar
HSK-K
Metr.-lång
EN
50262
Material
RoHS
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar “i”
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
H
GL
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
2
5
6
5
10
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
12
9
14
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
21
21
22
22
25
27
27
28
31
31
39
39
48
48
49
49
49
49
15
15
19
19
22
24
24
27
33
33
42
42
53
53
60
60
65 / 68
65 / 68
1.209.1200.30
1.209.1200.31
1.209.1600.30
1.209.1600.31
1.219.1600.30
1.209.2000.30
1.209.2000.31
1.219.2000.30
1.209.2500.30
1.209.2500.31
1.209.3200.30
1.209.3200.31
1.209.4000.30
1.209.4000.31
1.209.5000.30
1.209.5000.31
1.209.6300.30
1.209.6300.31
1.209.1201.30
1.209.1201.31
1.209.1601.30
1.209.1601.31
1.219.1601.30
1.209.2001.30
1.209.2001.31
1.219.2001.30
1.209.2501.30
1.209.2501.31
1.209.3201.30
1.209.3201.31
1.209.4001.30
1.209.4001.31
1.209.5001.30
1.209.5001.31
1.209.6301.30
1.209.6301.31
1.209.1202.30
1.209.1202.31
1.209.1602.30
1.209.1602.31
1.219.1602.30
1.209.2002.30
1.209.2002.31
1.219.2002.30
1.209.2502.30
1.209.2502.31
1.209.3202.30
1.209.3202.31
1.209.4002.30
1.209.4002.31
1.209.5002.30
1.209.5002.31
1.209.6302.30
1.209.6302.31
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
15
HSK standardförskruvningar
HSK-K
PG
Material
RoHS
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar “i”
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
H
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
29
29
36
36
42
42
48
48
3
2
4
2
5
3
6
5
10
7
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
13
13
13
13
14
14
21
21
22
22
25
25
27
27
28
28
31
31
39
39
48
48
49
49
49
49
15
15
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
42
42
53
53
60
60
65
65
1.209.0700.14
1.209.0700.15
1.209.0900.14
1.209.0900.15
1.209.1100.14
1.209.1100.15
1.209.1300.14
1.209.1300.15
1.209.1600.14
1.209.1600.15
1.209.2100.14
1.209.2100.15
1.209.2900.14
1.209.2900.15
1.209.3600.14
1.209.3600.15
1.209.4200.14
1.209.4200.15
1.209.4800.14
1.209.4800.15
1.209.0701.14
1.209.0701.15
1.209.0901.14
1.209.0901.15
1.209.1101.14
1.209.1101.15
1.209.1301.14
1.209.1301.15
1.209.1601.14
1.209.1601.15
1.209.2101.14
1.209.2101.15
1.209.2901.14
1.209.2901.15
1.209.3601.14
1.209.3601.15
1.209.4201.14
1.209.4201.15
1.209.4801.14
1.209.4801.15
1.209.0702.14
1.209.0702.15
1.209.0902.14
1.209.0902.15
1.209.1102.14
1.209.1102.15
1.209.1302.14
1.209.1302.15
1.209.1602.14
1.209.1602.15
1.209.2102.14
1.209.2102.15
1.209.2902.14
1.209.2902.15
1.209.3602.14
1.209.3602.15
1.209.4202.14
1.209.4202.15
1.209.4802.14
1.209.4802.15
Hänvisning: Ytterligare Polyamidförskruvningar med speciella klämområden och Pg-gänga, se sid 18.
Passande tillbehör på sidan 71
16
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK standardförskruvningar
HSK-K
PG-lång
RoHS
Material
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar “i”
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
H
GL
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
29
29
36
36
42
42
48
48
3
2
4
2
5
3
6
5
10
7
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
21
21
22
22
25
25
27
27
28
28
31
31
39
39
48
48
49
49
49
49
15
15
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
42
42
53
53
60
60
65
65
1.209.0700.60
1.209.0700.61
1.209.0900.60
1.209.0900.61
1.209.1100.60
1.209.1100.61
1.209.1300.60
1.209.1300.61
1.209.1600.60
1.209.1600.61
1.209.2100.60
1.209.2100.61
1.209.2900.60
1.209.2900.61
1.209.3600.60
1.209.3600.61
1.209.4200.60
1.209.4200.61
1.209.4800.60
1.209.4800.61
1.209.0701.60
1.209.0701.61
1.209.0901.60
1.209.0901.61
1.209.1101.60
1.209.1101.61
1.209.1301.60
1.209.1301.61
1.209.1601.60
1.209.1601.61
1.209.2101.60
1.209.2101.61
1.209.2901.60
1.209.2901.61
1.209.3601.60
1.209.3601.61
1.209.4201.60
1.209.4201.61
1.209.4801.60
1.209.4801.61
1.209.0702.60
1.209.0702.61
1.209.0902.60
1.209.0902.61
1.209.1102.60
1.209.1102.61
1.209.1302.60
1.209.1302.61
1.209.1602.60
1.209.1602.61
1.209.2102.60
1.209.2102.61
1.209.2902.60
1.209.2902.61
1.209.3602.60
1.209.3602.61
1.209.4202.60
1.209.4202.61
1.209.4802.60
1.209.4802.61
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
17
HSK standardförskruvningar
HSK-KE
PG
Material
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
4
2
5
3
6
5
10
7
13
9
-
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
D
-40 °C – 100 °C
Färger
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på
anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan
RoHS
Polyamid V0 enligt UL 94
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
H
GL
D
mm
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
7
7
9
9
10,5
10,5
12,5
12,5
15
15
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
22
22
25
25
24
24
28
28
31
31
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
1.590.0700.14
1.590.0700.15
1.590.0900.14
1.590.0900.15
1.590.1100.14
1.590.1100.15
1.590.1300.14
1.590.1300.15
1.590.1600.14
1.590.1600.15
1.590.0701.14
1.590.0701.15
1.590.0901.14
1.590.0901.15
1.590.1101.14
1.590.1101.15
1.590.1301.14
1.590.1301.15
1.590.1601.14
1.590.1601.15
Passande tillbehör på sidan 71
HSK-KR
PG
Material
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
3
2
4
2
5
3
6
5
10
7
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
-40 °C – 100 °C
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på
anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan
Färger
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
H
GL
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
21
21
22
22
25
25
27
27
28
28
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
1.591.0900.14
1.591.0900.15
1.591.1100.14
1.591.1100.15
1.591.1300.14
1.591.1300.15
1.591.1600.14
1.591.1600.15
1.591.2100.14
1.591.2100.15
1.591.0901.14
1.591.0901.15
1.591.1101.14
1.591.1101.15
1.591.1301.14
1.591.1301.15
1.591.1601.14
1.591.1601.15
1.591.2101.14
1.591.2101.15
Passande tillbehör på sidan 71
18
RoHS
Polyamid V0 enligt UL 94
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK standardförskruvningar
HSK-K
NPT
RoHS
Material
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar “i”
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
H
GL
AG
mm
3/8” NPT
3/8” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT/16
1/2” NPT/16
3/4” NPT
3/4” NPT
1” NPT
1” NPT
1 1/4” NPT
1 1/4” NPT
1 1/2” NPT
1 1/2” NPT
4
2
6
5
10
7
13
9
18
13
18
13
22
20
-
8
6
12
9
14
12
18
16
25
20
25
20
32
26
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
15
15
13
13
13
13
14
14
19
19
16
16
20
20
22
22
27
27
28
28
31
31
39
39
39
39
48
48
19 / 22
19 / 22
24
24
27
27
33
33
42
42
42 / 46
42 / 46
53
53
1.209.3800.70
1.209.3800.71
1.209.1200.70
1.209.1200.71
1.209.1216.70
1.209.1216.71
1.209.3400.70
1.209.3400.71
1.209.1000.70
1.209.1000.71
1.209.5400.70
1.209.5400.71
1.209.6400.70
1.209.6400.71
1.209.3801.70
1.209.3801.71
1.209.1201.70
1.209.1201.71
1.209.1217.70
1.209.1217.71
1.209.3401.70
1.209.3401.71
1.209.1001.70
1.209.1001.71
1.209.5401.70
1.209.5401.71
1.209.6401.70
1.209.6401.71
1.209.3802.70
1.209.3802.71
1.209.1202.70
1.209.1202.71
1.209.1218.70
1.209.1218.71
1.209.3402.70
1.209.3402.71
1.209.1002.70
1.209.1002.71
1.209.5402.70
1.209.5402.71
1.209.6402.70
1.209.6402.71
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
19
HSK standardförskruvningar
HSK-K-PVDF
Metr.
Material
Formtätning
FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 32 x 1,5
RoHS
-35 °C – 150 °C
Färger
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på
anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan
EN
50262
PVDF
natur
H
mm
GL
mm
H
mm
mm
3 - 6,5
2-5
4-8
2-6
6 - 12
5-9
13 - 18
9 - 16
18 - 25
13 - 20
8
8
8
8
9
9
11
11
11
11
21
21
22
22
27
27
31
31
39
39
15
15
19
19
24
24
33
33
42
42
GL
Best. Nr.
1.299.1200.50
1.299.1200.51
1.299.1600.50
1.299.1600.51
1.299.2000.50
1.299.2000.51
1.299.2500.50
1.299.2500.51
1.299.3200.50
1.299.3200.51
Passande tillbehör på sidan 71
HSK-K-PVDF
NPT
Material
Formtätning
FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
-35 °C – 150 °C
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslut- Färger
ningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan
AG
mm
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT/16
NPT/16
NPT
NPT
4
2
6
5
10
7
13
9
-
8
6
12
9
14
12
18
16
natur
H
GL
mm
H
mm
mm
15
15
13
13
13
13
14
14
22
22
27
27
28
28
31
31
19 / 22
19 / 22
24
24
27
27
33
33
GL
Best. Nr.
Passande tillbehör på sidan 71
20
RoHS
PVDF
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.299.3800.70
1.299.3800.71
1.299.1200.70
1.299.1200.71
1.299.1216.70
1.299.1216.71
1.299.3400.70
1.299.3400.71
HSK standardförskruvningar
HSK-K-PVDF
PG
RoHS
Material
PVDF
Formtätning
FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
-35 °C – 150 °C
Färger
natur
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
H
GL
AG
PG 7
PG 7
PG 9
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 29
PG 29
PG 36
PG 36
PG 42
PG 42
PG 48
PG 48
mm
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
3 - 6,5
2-5
4-8
2-6
5 - 10
3-7
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
18 - 25
13 - 20
22 - 32
20 - 26
32 - 38
25 - 31
37 - 44
29 - 35
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
13
13
13
13
14
14
21
21
22
22
25
25
27
27
28
28
31
31
39
39
48
48
49
49
49
49
15
15
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
42
42
53
53
60
60
65
65
1.299.0700.14
1.299.0700.15
1.299.0900.14
1.299.0900.15
1.299.1100.14
1.299.1100.15
1.299.1300.14
1.299.1300.15
1.299.1600.14
1.299.1600.15
1.299.2100.14
1.299.2100.15
1.299.2900.14
1.299.2900.15
1.299.3600.14
1.299.3600.15
1.299.4200.14
1.299.4200.15
1.299.4800.14
1.299.4800.15
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
21
HSK standardförskruvningar
HSK-M / HSK-M-PVDF
Metr.
Material
EN
50262
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-Ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Storlekar < M12 till > M 63, se sid 49
H
AG
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
M 63 x 1,5
mm
GL
mm
H
mm
3 - 6,5
2-5
4-8
2-6
5 - 10
6 - 12
5-9
10 - 14
13 - 18
9 - 16
18 - 25
13 - 20
22 - 32
20 - 26
32 - 38
25 - 31
37 - 44
29 - 35
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
19
19
21
21
22
23
23
24
26
26
31
31
37
37
37
37
38
38
mm
Best. Nr.
HSK-M
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
HSK-M-PVDF
-35 °C – 150 °C
14
14
17 / 19
17 / 19
20
22
22
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64 / 68
64 / 68
1.609.1200.50
1.609.1200.51
1.609.1600.50
1.609.1600.51
1.609.1611.50
1.609.2000.50
1.609.2000.51
1.609.2016.50
1.609.2500.50
1.609.2500.51
1.609.3200.50
1.609.3200.51
1.609.4000.50
1.609.4000.51
1.609.5000.50
1.609.5000.51
1.609.6300.50
1.609.6300.51
1.699.1200.50
1.699.1200.51
1.699.1600.50
1.699.1600.51
1.699.1611.50
1.699.2000.50
1.699.2000.51
1.699.2016.50
1.699.2500.50
1.699.2500.51
1.699.3200.50
1.699.3200.51
1.699.4000.50
1.699.4000.51
Passande tillbehör på sidan 71
22
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK standardförskruvningar
HSK-M / HSK-M-PVDF
EN
50262
Metr.-lång
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-Ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Storlekar < M12 till > M 63, se sid 49
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
GL
mm
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
2
5
6
5
10
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
12
9
14
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
19
19
21
21
22
23
23
24
26
26
31
31
37
37
37
37
38
38
mm
Best. Nr.
HSK-M
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
HSK-M-PVDF
-35 °C – 150 °C
14
14
17 / 19
17 / 19
20
22
22
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64 / 68
64 / 68
1.609.1200.30
1.609.1200.31
1.609.1600.30
1.609.1600.31
1.609.1611.30
1.609.2000.30
1.609.2000.31
1.609.2016.30
1.609.2500.30
1.609.2500.31
1.609.3200.30
1.609.3200.31
1.609.4000.30
1.609.4000.31
1.609.5000.30
1.609.5000.31
1.609.6300.30
1.609.6300.31
1.699.1200.30
1.699.1200.31
1.699.1600.30
1.699.1600.31
1.699.1611.30
1.699.2000.30
1.699.2000.31
1.699.2016.30
1.699.2500.30
1.699.2500.31
1.699.3200.30
1.699.3200.31
1.699.4000.30
1.699.4000.31
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
23
HSK standardförskruvningar
HSK-M / HSK-M-PVDF
PG
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-Ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
AG
PG 7
PG 7
PG 9
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 29
PG 29
PG 36
PG 36
PG 42
PG 42
PG 48
PG 48
mm
GL
mm
H
mm
3 - 6,5
2-5
4-8
2-6
5 - 10
3-7
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
18 - 25
13 - 20
22 - 32
20 - 26
32 - 38
25 - 31
37 - 44
29 - 35
5
5
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
19
19
21
21
22
22
24
24
23
23
24
24
29
29
35
35
37
37
38
38
mm
Best. Nr.
HSK-M
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
HSK-M-PVDF
-35 °C – 150 °C
14
14
17
17
20
20
22
22
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64
64
1.609.0700.01
1.609.0700.15
1.609.0900.01
1.609.0900.15
1.609.1100.01
1.609.1100.15
1.609.1300.01
1.609.1300.15
1.609.1600.01
1.609.1600.15
1.609.2100.01
1.609.2100.15
1.609.2900.01
1.609.2900.15
1.609.3600.01
1.609.3600.15
1.609.4200.01
1.609.4200.15
1.609.4800.01
1.609.4800.15
1.699.0700.01
1.699.0700.15
1.699.0900.01
1.699.0900.15
1.699.1100.01
1.699.1100.15
1.699.1300.01
1.699.1300.15
1.699.1600.01
1.699.1600.15
1.699.2100.01
1.699.2100.15
1.699.2900.01
1.699.2900.15
1.699.3600.01
1.699.3600.15
1.699.4200.01
1.699.4200.15
1.699.4800.01
1.699.4800.15
Passande tillbehör på sidan 71
24
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK standardförskruvningar
HSK-M / HSK-M-PVDF
RoHS
PG-lång
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-Ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
GL
AG
PG 7
PG 7
PG 9
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 29
PG 29
PG 36
PG 36
PG 42
PG 42
PG 48
PG 48
mm
GL
mm
H
mm
3 - 6,5
2-5
4-8
2-6
5 - 10
3-7
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
18 - 25
13 - 20
22 - 32
20 - 26
32 - 38
25 - 31
37 - 44
29 - 35
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
19
19
21
21
22
22
24
24
23
23
24
24
29
29
35
35
37
37
38
38
mm
Best. Nr.
HSK-M
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
HSK-M-PVDF
-35 °C – 150 °C
14
14
17
17
20
20
22
22
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64
64
1.609.0700.60
1.609.0700.61
1.609.0900.60
1.609.0900.61
1.609.1100.60
1.609.1100.61
1.609.1300.60
1.609.1300.61
1.609.1600.60
1.609.1600.61
1.609.2100.60
1.609.2100.61
1.609.2900.60
1.609.2900.61
1.609.3600.60
1.609.3600.61
1.609.4200.60
1.609.4200.61
1.609.4800.60
1.609.4800.61
1.699.0700.60
1.699.0700.61
1.699.0900.60
1.699.0900.61
1.699.1100.60
1.699.1100.61
1.699.1300.60
1.699.1300.61
1.699.1600.60
1.699.1600.61
1.699.2100.60
1.699.2100.61
1.699.2900.60
1.699.2900.61
1.699.3600.60
1.699.3600.61
1.699.4200.60
1.699.4200.61
1.699.4800.60
1.699.4800.61
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
25
HSK standardförskruvningar
HSK-M / HSK-M-PVDF
NPT
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
AG
mm
3/8” NPT
3/8” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT
3/4” NPT
3/4” NPT
1” NPT
1” NPT
4
2
6
5
13
9
18
13
-
8
6
12
9
18
16
25
20
GL
mm
H
mm
15
15
13
13
13
13
19
19
21
21
24
24
25
25
29
29
mm
Best. Nr.
HSK-M
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
HSK-M-PVDF
-35 °C – 150 °C
17 / 19
17 / 19
22 / 24
22 / 24
30
30
40
40
1.609.3800.70
1.609.3800.71
1.609.1200.70
1.609.1200.71
1.609.3400.70
1.609.3400.71
1.609.1000.70
1.609.1000.71
1.699.3800.70
1.699.3800.71
1.699.1200.70
1.699.1200.71
1.699.3400.70
1.699.3400.71
Passande tillbehör på sidan 71
26
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK standardförskruvningar
HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF
EN
50262
Metr.
Material
RoHS
1.4305 / 1.4404
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra storlekar på förfrågan
H
GL
AG
mm
NYHET*
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 40 x 1,5
*M 50 x 1,5
*M 50 x 1,5
*M 63 x 1,5
*M 63 x 1,5
3
2
5
3
10
7
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
10
7
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
6,5
6,5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
19
19
22
22
23
23
24
24
31
31
37
37
37
37
38
38
14
14
22
22
24
24
30
30
41
41
50
50
60
60
64/68
64/68
Best. Nr.
HSK-INOX
1.4305
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
HSK-INOX-PVDF
1.4305
-35 °C – 150 °C
Best. Nr.
HSK-INOX
1.4404
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
HSK-INOX-PVDF
1.4404
-35 °C – 150 °C
1.695.1200.50
1.695.1200.51
1.695.1600.50
1.695.1600.51
1.695.2000.50
1.695.2000.51
1.695.2500.50
1.695.2500.51
1.695.3200.50
1.695.3200.51
1.695.4000.50
1.695.4000.51
1.695.5000.50
1.695.5000.51
1.695.6300.50
1.695.6300.51
1.696.1200.50
1.696.1200.51
1.696.1600.50
1.696.1600.51
1.696.2000.50
1.696.2000.51
1.696.2500.50
1.696.2500.51
1.696.3200.50
1.696.3200.51
1.696.4000.50
1.696.4000.51
1.675.1200.50
1.675.1200.51
1.675.1600.50
1.675.1600.51
1.675.2000.50
1.675.2000.51
1.675.2500.50
1.675.2500.51
1.675.3200.50
1.675.3200.51
1.675.4000.50
1.675.4000.51
1.675.5000.50
1.675.5000.51
1.675.6300.50
1.675.6300.51
1.676.1200.50
1.676.1200.51
1.676.1600.50
1.676.1600.51
1.676.2000.50
1.676.2000.51
1.676.2500.50
1.676.2500.51
1.676.3200.50
1.676.3200.51
1.676.4000.50
1.676.4000.51
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
27
HSK standardförskruvningar
HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF
PG, NPT
Material
RoHS
1.4305 / 1.4404
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
AG
PG 7
PG 7
PG 9
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 29
PG 29
PG 36
PG 36
PG 42
PG 42
PG 48
PG 48
NYHET*
*3/8” NPT
*3/8” NPT
*1/2” NPT
*1/2” NPT
*3/4” NPT
*3/4” NPT
*1” NPT
*1” NPT
Best. Nr.
HSK-INOX
1.4305
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
HSK-INOX-PVDF
1.4305
-35 °C – 150 °C
Best. Nr.
HSK-INOX
1.4404
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
HSK-INOX-PVDF
1.4404
-35 °C – 150 °C
14
14
17
17
22
22
22
22
24
24
30
30
41
41
50
50
57
57
64
64
1.695.0700.01
1.695.0700.15
1.695.0900.01
1.695.0900.15
1.695.1100.01
1.695.1100.15
1.695.1300.01
1.695.1300.15
1.695.1600.01
1.695.1600.15
1.695.2100.01
1.695.2100.15
1.695.2900.01
1.695.2900.15
1.695.3600.01
1.695.3600.15
1.695.4200.01
1.695.4200.15
1.695.4800.01
1.695.4800.15
1.696.0700.01
1.696.0700.15
1.696.0900.01
1.696.0900.15
1.696.1100.01
1.696.1100.15
1.696.1300.01
1.696.1300.15
1.696.1600.01
1.696.1600.15
1.696.2100.01
1.696.2100.15
1.696.2900.01
1.696.2900.15
1.696.3600.01
1.696.3600.15
1.696.4200.01
1.696.4200.15
1.696.4800.01
1.696.4800.15
1.675.0700.01
1.675.0700.15
1.675.0900.01
1.675.0900.15
1.675.1100.01
1.675.1100.15
1.675.1300.01
1.675.1300.15
1.675.1600.01
1.675.1600.15
1.675.2100.01
1.675.2100.15
1.675.2900.01
1.675.2900.15
1.675.3600.01
1.675.3600.15
1.675.4200.01
1.675.4200.15
1.675.4800.01
1.675.4800.15
1.676.0700.01
1.676.0700.15
1.676.0900.01
1.676.0900.15
1.676.1100.01
1.676.1100.15
1.676.1300.01
1.676.1300.15
1.676.1600.01
1.676.1600.15
1.676.2100.01
1.676.2100.15
1.676.2900.01
1.676.2900.15
1.676.3600.01
1.676.3600.15
1.676.4200.01
1.676.4200.15
1.676.4800.01
1.676.4800.15
17 / 19
17 / 19
22 / 24
22 / 24
30
30
41
41
1.695.3800.70
1.695.3800.71
1.695.1200.70
1.695.1200.71
1.695.3400.70
1.695.3400.71
1.695.1000.70
1.695.1000.71
mm
GL
mm
H
mm
mm
3 - 6,5
2-5
4-8
2-6
5 - 10
3-7
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
18 - 25
13 - 20
22 - 32
20 - 26
32 - 38
25 - 31
37 - 44
29 - 35
5
5
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
19
19
21
21
22
22
24
24
23
23
24
24
29
29
35
35
37
37
38
38
4
2
6
5
13
9
18
13
15
15
13
13
13
13
19
19
21
21
24
24
25
25
29
29
-
8
6
12
9
18
16
25
20
Passande tillbehör på sidan 71
28
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.675.3800.70
1.675.3800.71
1.675.1200.70
1.675.1200.71
1.675.3400.70
1.675.3400.71
1.675.1000.70
1.675.1000.71
HSK EMC-förskruvninhgar
Industrikabelförskruvningar
HSK EMC-förskruvninhgar
Kabelförskruvningar i serie HSK uppfyller de allra högsta kraven på kvalitet och säkerhet.
Extra högkvalitativa material ger tillsammans med innovativ teknik produkter av allra högsta kvalitet.
detta kapitel finner ni:
HSK EMC-förskruvninhgar
• Version EMV-D med marknadens bästa skärmdämpning och enklast möjliga montage
• EMV-standardversion
• med knäckskydd
• med extra dragavlastning (dubbelbygel)
Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningsmaterial och temperaturområden.
Programmet möter ett flertal globala godkännanden.
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
Hänvisning:
Använder ni EMC-kapslingar, se vår katatalog „Enclosure Solutions“.
För vattentäta EMC-kontaktdon, se katalog „Circular Connectors“.
29
HSK EMC-förskruvninhgar
HSK-M-EMV-D
Metr., Metr.-lång
Material
M
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Metallackerad Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
AG
mm
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
3 - 6,5
4-8
5 - 10
6 - 12
10 - 14
13 - 18
18 - 25
24 - 32
32 - 38
37 - 44
GL
mm
6,5
6
6
6
6
7
8
8
9
10
H
mm
mm
25
29
32
32,5
33
39
45
51
57,5
52
14
17 / 19
20
22
24
30
40
50
57
64 / 68
Passande tillbehör på sidan 71
30
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
GL
Best. Nr.
GL
mm
Best. Nr.
lång
1.631.1200.50
1.631.1609.50
1.631.1600.50
1.631.2013.50
1.631.2000.50
1.631.2500.50
1.631.3200.50
1.631.4000.50
1.631.5000.50
1.631.6300.50
10
10
10
10
10
12
12
15
15
15
1.631.1200.30
1.631.1609.30
1.631.1600.30
1.631.2013.30
1.631.2000.30
1.631.2500.30
1.631.3200.30
1.631.4000.30
1.631.5000.30
1.631.6300.30
HSK EMC-förskruvninhgar
HSK-M-EMV-D
PG
RoHS
Material
Förnicklad mässing
AG
Kläminsats
Metallackerad Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
H
GL
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
-40 °C – 100 °C
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På
förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
3
4
5
6
10
13
18
24
32
37
-
GL
mm
H
mm
mm
5
6
6
6,5
6,5
7
8
8
9
10
24
28
29
31
32
38
43
48
45
46
14
17
20
22
24
30
40
50
57
64
6,5
8
10
12
14
18
25
32
38
44
Best. Nr.
1.631.0700.01
1.631.0900.01
1.631.1100.01
1.631.1300.01
1.631.1600.01
1.631.2100.01
1.631.2900.01
1.631.3600.01
1.631.4200.01
1.631.4800.01
Passande tillbehör på sidan 71
HSK-M-EMV-D
NPT
RoHS
Material
Förnicklad mässing
AG
Kläminsats
H
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
GL
AG
3/8" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
Metallackerad Polyamid
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På
förfrågan
-40 °C – 100 °C
mm
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
4-8
6 - 12
13 - 18
15
13
13
29
32,5
39
17 / 19
22 / 24
30
1.631.3800.70
1.631.1200.70
1.631.3400.70
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
31
HSK EMC-förskruvninhgar
HSK-M-EMV
Metr., Metr.-lång
Material
EN
50262
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
AG
Se vår hemsida www.hummel.com för
rekommenderade max kabeldiametrar.
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
5
3
10
7
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
10
7
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
6,5
6,5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
19
19
22
22
24
24
26
26
31
31
37
37
37
37
38
38
14
14
20
20
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64 / 68
64 / 68
Passande tillbehör på sidan 71
32
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
GL
Best. Nr.
GL
mm
Best. Nr.
lång
1.691.1200.50
1.691.1200.51
1.691.1600.50
1.691.1600.51
1.691.2000.50
1.691.2000.51
1.691.2500.50
1.691.2500.51
1.691.3200.50
1.691.3200.51
1.691.4000.50
1.691.4000.51
1.691.5000.50
1.691.5000.51
1.691.6300.50
1.691.6300.51
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
1.691.1200.30
1.691.1200.31
1.691.1600.30
1.691.1600.31
1.691.2000.30
1.691.2000.31
1.691.2500.30
1.691.2500.31
1.691.3200.30
1.691.3200.31
1.691.4000.30
1.691.4000.31
1.691.5000.30
1.691.5000.31
1.691.6300.30
1.691.6300.31
HSK EMC-förskruvninhgar
HSK-M-EMV
PG, PG-lång, NPT
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
AG
Hänvisning:
- Finns också i PVDF, -35 °C – 150 °C
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
H
GL
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
29
29
36
36
42
42
48
48
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
GL
mm
Best. Nr.
lång
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
1.691.0700.60
1.691.0700.61
1.691.0900.60
1.691.0900.61
1.691.1100.60
1.691.1100.61
1.691.1300.60
1.691.1300.61
1.691.1600.60
1.691.1600.61
1.691.2100.60
1.691.2100.61
1.691.2900.60
1.691.2900.61
1.691.3600.60
1.691.3600.61
1.691.4200.60
1.691.4200.61
1.691.4800.60
1.691.4800.61
3
2
4
2
5
3
6
5
10
7
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
5
5
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
19
19
21
21
22
22
24
24
23
23
24
24
29
29
35
35
37
37
38
38
14
14
17
17
20
20
22
22
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64
64
1.691.0700.01
1.691.0700.15
1.691.0900.01
1.691.0900.15
1.691.1100.01
1.691.1100.15
1.691.1300.01
1.691.1300.15
1.691.1600.01
1.691.1600.15
1.691.2100.01
1.691.2100.15
1.691.2900.01
1.691.2900.15
1.691.3600.01
1.691.3600.15
1.691.4200.01
1.691.4200.15
1.691.4800.01
1.691.4800.15
4
2
6
5
13
9
-
8
6
12
9
18
16
15
15
13
13
13
13
21
21
24
24
25
25
17 / 19
17 / 19
22 / 24
22 / 24
30
30
1.691.3800.70
1.691.3800.71
1.691.1200.70
1.691.1200.71
1.691.3400.70
1.691.3400.71
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
33
HSK EMC-förskruvninhgar
HSK-M-Flex-EMV
Metr., Metr.-lång
Material
EN
50262
Förnicklad mässing
Böjskydd
RoHS
1.4310
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Se vår hemsida www.hummel.com för
rekommenderade max kabeldiametrar.
d
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
20
25
25
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
5
3
10
7
13
9
- 6,5
-5
- 10
-7
- 14
- 12
- 18
- 16
GL
mm
H
mm
d
mm
mm
6,5
6,5
6
6
6
6
7
7
55
55
77
77
98
98
111
111
6,8
6,8
10,3
10,3
14,3
14,3
18,4
18,4
14
14
20
20
24
24
30
30
Passande tillbehör på sidan 71
34
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
GL
Best. Nr.
GL
mm
Best. Nr.
lång
1.624.1200.50
1.624.1200.51
1.624.1600.50
1.624.1600.51
1.624.2000.50
1.624.2000.51
1.624.2500.50
1.624.2500.51
10
10
10
10
10
10
12
12
1.624.1200.30
1.624.1200.31
1.624.1600.30
1.624.1600.31
1.624.2000.30
1.624.2000.31
1.624.2500.30
1.624.2500.31
HSK EMC-förskruvninhgar
HSK-M-Flex-EMV
PG, PG-lång, NPT
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Böjskydd
1.4310
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
d
AG
Hänvisning:
- Finns också i PVDF, -35 °C – 150 °C
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
GL
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
GL
mm
H
mm
d
mm
mm
Best. Nr.
GL
mm
Best. Nr.
lång
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
1.624.0700.60
1.624.0700.61
1.624.0900.60
1.624.0900.61
1.624.1100.60
1.624.1100.61
1.624.1300.60
1.624.1300.61
1.624.1600.60
1.624.1600.61
1.624.2100.60
1.624.2100.61
3
2
4
2
5
3
6
5
10
7
13
9
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
5
5
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
55
55
66
66
77
77
88
88
98
98
111
111
6,8
6,8
8,2
8,2
10,3
10,3
12,3
12,3
14,3
14,3
18,4
18,4
14
14
17
17
20
20
22
22
24
24
30
30
1.624.0700.01
1.624.0700.15
1.624.0900.01
1.624.0900.15
1.624.1100.01
1.624.1100.15
1.624.1300.01
1.624.1300.15
1.624.1600.01
1.624.1600.15
1.624.2100.01
1.624.2100.15
4
2
6
5
13
9
-
8
6
12
9
18
16
15
15
13
13
13
13
66
66
88
88
111
111
8,2
8,2
12,3
12,3
18,4
18,4
17 / 19
17 / 19
22 / 24
22 / 24
30
30
1.624.3800.70
1.624.3800.71
1.624.1200.70
1.624.1200.71
1.624.3400.70
1.624.3400.71
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
35
HSK EMC-förskruvninhgar
HSK-MZ-EMV
Metr., Metr.-lång, PG, PG-lång, NPT
Material
EN
50262
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Se vår hemsida www.hummel.com för
rekommenderade max kabeldiametrar.
AG
Hänvisning:
- Finns också i PVDF, -35 °C – 150 °C *
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
AG
mm
GL
mm
H
mm
mm
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
M 63 x 1,5
3 - 6,5
6 - 10
10 - 14
13 - 18
18 - 25
22 - 32
32 - 38
25 - 31
37 - 44
29 - 35
6,5
6
6
7
8
8
9
9
10
10
26
29
32
35
41
48
51
51
52
52
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
3
4
6
6
10
13
18
22
32
25
37
29
5
6
6
6,5
6,5
7
8
8
9
9
10
10
15
13
13
7*
9*
11*
13,5*
16*
21*
29*
36*
42*
42*
48*
48*
3/8” NPT
1/2” NPT
3/4” NPT
-
6,5
8
10
12
14
18
25
32
38
31
44
35
4-8
6 - 12
13 - 18
Best. Nr.
GL
mm
Best. Nr.
lång
14
20
24
30
40
50
57
57
64 / 68
64 / 68
1.692.1200.50
1.692.1600.50
1.692.2000.50
1.692.2500.50
1.692.3200.50
1.692.4000.50
1.692.5000.50
1.692.5000.51
1.692.6300.50
1.692.6300.51
10
10
10
12
12
15
15
15
15
15
1.692.1200.30
1.692.1600.30
1.692.2000.30
1.692.2500.30
1.692.3200.30
1.692.4000.30
1.692.5000.30
1.692.5000.31
1.692.6300.30
1.692.6300.31
26
28
29
33
32
35
41
48
51
51
51
51
14
17
20
22
24
30
40
50
57
57
64
64
1.692.0700.01
1.692.0900.01
1.692.1100.01
1.692.1300.01
1.692.1600.01
1.692.2100.01
1.692.2900.01
1.692.3600.01
1.692.4200.01
1.692.4200.15
1.692.4800.01
1.692.4800.15
10
10
10
10
10
12
12
15
15
15
15
15
1.692.0700.60
1.692.0900.60
1.692.1100.60
1.692.1300.60
1.692.1600.60
1.692.2100.60
1.692.2900.60
1.692.3600.60
1.692.4200.60
1.692.4200.61
1.692.4800.60
1.692.4800.61
28
29
35
17 / 19
22 / 24
30
1.692.3800.70
1.692.1200.70
1.692.3400.70
Passande tillbehör på sidan 71
36
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
Industrikabelförskruvningar
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
Kabelförskruvningar i serie HSK uppfyller de allra högsta kraven på kvalitet och säkerhet.
Extra högkvalitativa material ger tillsammans med innovativ teknik produkter av allra högsta kvalitet.
detta kapitel finner ni:
HSK Kabelförskruvningar
• I Polyamid ochnickelplätterad mässing med Multi- och plattkabelinsatser
• I Polyamid och mässing med knäckskydd
• Vinkelförskruvningar i Polyamid och mässing
• Mini-utföranden; M 6 – M 10 och PG7
• XL; M 63 – M 110
XL med gasgänga G 2 1/2" – G 4"
• Med extra dragavlastning (dubbelbygel)
Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningsmaterial och temperaturområden.
Programmet möter ett flertal globala godkännanden.
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
37
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-K-Multi
Metr., PG, NPT
Material
M
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 65
IP 68, möjlig med optimerad layout
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
RoHS
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Monteringtips, se sid 170
H
AG
M
M
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
50
63
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
7
9
11
13,5
16
16
21
29
36
42
48
3/8" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT/16
3/4" NPT
1" NPT
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
GL
mm
H
mm
8
9
11
11
13
13
14
22
27
31
39
48
49
49
19
24
33
42
53
60
65 / 68
8
8
8
9
10
10
11
11
13
13
14
21
22
25
27
28
28
31
39
48
49
49
15
19
22
24
27
27
33
42
53
60
65
15
13
13
14
19
16
20
22
27
28
31
39
39
48
19 / 22
24
27
33
42
42 / 46
53
mm
Antal
Hål
xd
4
6
4
6
7
x
x
x
x
x
1,4
3
6
6,5
9
6 x12
4
2
3
4
3
4
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
1,4
4
4
4
5,6
6
6,5
9
6 x 12
4
3
6
4
6
x
x
x
x
x
1,4
4
4
6
6,5
5x9
Best. Nr.
svart
1.597.1600.50
1.597.2001.50
1.597.2500.50
1.597.3200.50
1.597.4001.50
1.597.5099.50
1.597.6301.50
1.597.1600.51
1.597.2001.51
1.597.2500.51
1.597.3200.51
1.597.4001.51
1.597.5099.51
1.597.6301.51
2
2
3
4
2
1.597.0799.00
1.597.0900.00
1.597.1102.00
1.597.1302.00
1.597.1602.00
1.597.1606.00
1.597.2100.00
1.597.2900.00
1.597.3601.00
1.597.4299.00
1.597.4801.00
1.597.3800.70
1.597.1202.70
1.597.1220.70
1.597.3400.70
1.597.1000.70
1.597.5499.70
1.597.6400.70
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
3
5
7
9
15
1.597.1601.50
1.597.2003.50
1.597.2501.50
1.597.3201.50
1.597.4003.50
1.597.1601.51
1.597.2003.51
1.597.2501.51
1.597.3201.51
1.597.4003.51
3 x 18
1.597.6302.50
1.597.6302.51
1.597.0900.01
1.597.1102.01
1.597.1302.01
1.597.1602.01
1.597.1606.01
1.597.2100.01
1.597.2900.01
1.597.3601.01
2
3
2
6
2
3
4
2
3
3
5
4
6
7
9
15
1.597.0901.00
1.597.1101.00
1.597.1303.00
1.597.1604.00
1.597.1605.00
1.597.2101.00
1.597.2901.00
1.597.3603.00
1.597.0901.01
1.597.1101.01
1.597.1303.01
1.597.1604.01
1.597.1605.01
1.597.2101.01
1.597.2901.01
1.597.3603.01
1.597.4801.01
3 x 18
1.597.4802.00
1.597.4802.01
1.597.3800.71
1.597.1202.71
1.597.1220.71
1.597.3400.71
1.597.1000.71
1.597.5499.71
1.597.6400.71
2
2
2
3
4
3
5
6
7
9
1.597.3801.70
1.597.1203.70
1.597.1221.70
1.597.3401.70
1.597.1001.70
1.597.3801.71
1.597.1203.71
1.597.1221.71
1.597.3401.71
1.597.1001.71
7x9
1.597.6401.70
1.597.6401.71
Passande tillbehör på sidan 71
38
Antal
Hål
xd
Best. Nr.
grå
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-K-FLAKA
Metr., PG, NPT
M
Material
RoHS
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 65
IP 68, möjlig med optimerad layout
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Monteringtips, se sid 170
H
GL
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
20
20
25
32
40
40
50
63
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
16
16
21
29
36
36
42
48
1/2” NPT/16
1/2” NPT/16
3/4” NPT
1” NPT
1 1/4” NPT
1 1/2” NPT
1 1/2” NPT
GL
mm
H
mm
mm
BxH
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
9
9
11
11
13
13
13
14
28
28
31
39
48
48
49
49
27
27
33
42
53
53
60
65 / 68
11,5
14
14
22
28,5
30,5
33,5
38
x5
x 6
x 6
x 8
x 10
x 12
x 11,5
x 12
1.587.2016.50
1.587.2018.50
1.587.2500.50
1.587.3200.50
1.587.4000.50
1.587.4002.50
1.587.5000.50
1.587.6300.50
1.587.2016.51
1.587.2018.51
1.587.2500.51
1.587.3200.51
1.587.4000.51
1.587.4002.51
1.587.5000.51
1.587.6301.51
10
10
11
11
13
13
13
14
28
28
31
39
48
48
49
49
27
27
33
42
53
53
60
65
11,5
14
14
22
28,5
30,5
33,5
38
x
x
x
x
x
x
x
x
5
6
6
8
10
12
11,5
12
1.587.1600.00
1.587.1602.00
1.587.2100.00
1.587.2900.00
1.587.3600.00
1.587.3602.00
1.587.4200.00
1.587.4800.00
1.587.1600.01
1.587.1602.01
1.587.2100.01
1.587.2900.01
1.587.3600.01
1.587.3602.01
1.587.4200.01
1.587.4800.01
13
13
14
19
16
20
20
28
28
31
39
39
48
48
27
27
33
42
42 / 46
53
53
11,5
14
14
22
22
28,5
30,5
x
x
x
x
x
x
x
5,5
6
6
8
8
10
12
1.587.1216.70
1.587.1218.70
1.587.3400.70
1.587.1000.70
1.587.5400.70
1.587.6400.70
1.587.6402.70
1.587.1216.71
1.587.1218.71
1.587.3400.71
1.587.1000.71
1.587.5400.71
1.587.6400.71
1.587.6402.71
BxH
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
12 x 7
1.587.2017.50
1.587.2017.51
14 x 7
1.587.2501.50
1.587.2501.51
29 x 5,5
31 x 7,5
1.587.4001.50
1.587.4003.50
1.587.4001.51
1.587.4003.51
12 x 7
1.587.1601.00
1.587.1601.01
14 x 7
1.587.2101.00
1.587.2101.01
29 x 5,5
31 x 7,5
1.587.3601.00
1.587.3603.00
1.587.3601.01
1.587.3603.01
12 x 7
1.587.1217.70
1.587.1217.71
29 x 5,5
31 x 7,5
1.587.6401.70
1.587.6403.70
1.587.6401.71
1.587.6403.71
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
39
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-K-Flex
Metr., Metr.-lång
Material
EN
50262
Polyamid
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
RoHS
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
d
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
2
5
3
6
5
10
7
13
9
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
GL
mm
H
mm
d
mm
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
11
11
54
54
63
63
78
78
90
90
100
100
114
114
7
7
8,5
8,5
10,5
10,5
13
13
15,5
15,5
20
20
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
GL
mm
Best. Nr.
grå
lång
Best. Nr.
svart
lång
15
15
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
1.293.1200.50
1.293.1200.51
1.293.1600.50
1.293.1600.51
1.294.1600.50
1.294.1600.51
1.293.2000.50
1.293.2000.51
1.294.2000.50
1.294.2000.51
1.293.2500.50
1.293.2500.51
1.293.1201.50
1.293.1201.51
1.293.1601.50
1.293.1601.51
1.294.1601.50
1.294.1601.51
1.293.2001.50
1.293.2001.51
1.294.2001.50
1.294.2001.51
1.293.2501.50
1.293.2501.51
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1.293.1200.30
1.293.1200.31
1.293.1600.30
1.293.1600.31
1.294.1600.30
1.294.1600.31
1.293.2000.30
1.293.2000.31
1.294.2000.30
1.294.2000.31
1.293.2500.30
1.293.2500.31
1.293.1201.30
1.293.1201.31
1.293.1601.30
1.293.1601.31
1.294.1601.30
1.294.1601.31
1.293.2001.30
1.293.2001.31
1.294.2001.30
1.294.2001.31
1.293.2501.30
1.293.2501.31
Passande tillbehör på sidan 71
40
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-K-Flex
PG, PG-lång, NPT
RoHS
Material
Polyamid
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
d
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
H
GL
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7*
7*
9*
9*
11*
11*
13,5*
13,5*
16*
16*
21*
21*
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT/16
NPT/16
NPT
NPT
GL
mm
H
mm
d
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
GL
mm
Best. Nr.
grå
lång
Best. Nr.
svart
lång
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1.293.0700.60
1.293.0700.61
1.293.0900.60
1.293.0900.61
1.293.1100.60
1.293.1100.61
1.293.1300.60
1.293.1300.61
1.293.1600.60
1.293.1600.61
1.293.2100.60
1.293.2100.61
1.293.0701.60
1.293.0701.61
1.293.0901.60
1.293.0901.61
1.293.1101.60
1.293.1101.61
1.293.1301.60
1.293.1301.61
1.293.1601.60
1.293.1601.61
1.293.2101.60
1.293.2101.61
3
2
4
2
5
3
6
5
10
7
13
9
- 6,5
-5
-8
-6
- 10
-7
-12
-9
- 14
- 12
- 18
- 16
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
54
54
63
63
78
78
90
90
100
100
114
114
7
7
8,5
8,5
10,5
10,5
13
13
15,5
15,5
20
20
15
15
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
1.293.0700.14
1.293.0700.15
1.293.0900.14
1.293.0900.15
1.293.1100.14
1.293.1100.15
1.293.1300.14
1.293.1300.15
1.293.1600.14
1.293.1600.15
1.293.2100.14
1.293.2100.15
1.293.0701.14
1.293.0701.15
1.293.0901.14
1.293.0901.15
1.293.1101.14
1.293.1101.15
1.293.1301.14
1.293.1301.15
1.293.1601.14
1.293.1601.15
1.293.2101.14
1.293.2101.15
4
2
6
5
10
7
13
9
-
15
15
13
13
13
13
14
14
63
63
90
90
100
100
114
114
8,5
8,5
13
13
15,5
15,5
20
20
22 / 19
22 / 19
24
24
27
27
33
33
1.293.3800.70
1.293.3800.71
1.293.1200.70
1.293.1200.71
1.293.1216.70
1.293.1216.71
1.293.3400.70
1.293.3400.71
1.293.3801.70
1.293.3801.71
1.293.1201.70
1.293.1201.71
1.293.1217.70
1.293.1217.71
1.293.3401.70
1.293.3401.71
8
6
12
9
14
12
18
16
* Också som KE-Flex, med utökade klämområden och som KR-Flex med reducerade klämområden, se sid S. 18
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
41
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-W
Metr.
Material
EN
50262
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
RoHS
L
Drifttemperatur kontinuerligt
H
Färger
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
GL
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På
förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
-40 °C – 100 °C
AG
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
16
16
20
20
25
25
32
32
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
2
6
5
13
9
18
13
-
8
6
12
9
18
16
25
20
GL
mm
H
mm
L
mm
8
8
9
9
11
11
11
11
23
23
30,5
30,5
40
40
51,5
51,5
45
45
57
57
73
73
91
91
Best. Nr.
grå
mm
5
5
7
7
10
10
14
14
19
19
24
24
33
33
42
42
Best. Nr.
svart
1.313.1600.50
1.313.1600.51
1.313.2000.50
1.313.2000.51
1.313.2500.50
1.313.2500.51
1.313.3200.50
1.313.3200.51
1.313.1601.50
1.313.1601.51
1.313.2001.50
1.313.2001.51
1.313.2501.50
1.313.2501.51
1.313.3201.50
1.313.3201.51
Passande tillbehör på sidan 71
HSK-W
NPT
Material
RoHS
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
L
Drifttemperatur kontinuerligt
H
-40 °C – 100 °C
Hänvisning:
Färger
- Levereras utan O-ring på anslutningsgängan.
Vi rekommenderar en tätning (se sid 87)
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
AG
3/8” NPT
3/8” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT/16
1/2” NPT/16
3/4” NPT
3/4” NPT
1” NPT
1” NPT
GL
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
AG
mm
GL
mm
H
mm
L
mm
4-8
2-6
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
18 - 25
13 - 20
15
15
13
13
13
13
13
13
19
19
23
23
30,5
30,5
31,5
31,5
40
40
50
50
45
45
57
57
59
59
73
73
91
91
mm
5
5
7
7
8
8
10
10
14
14
19
19
24
24
27
27
33
33
42
42
Passande tillbehör på sidan 71
42
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
grå
1.313.3800.70
1.313.3800.71
1.313.1200.70
1.313.1200.71
1.313.1216.70
1.313.1216.71
1.313.3400.70
1.313.3400.71
1.313.1000.70
1.313.1000.71
Best. Nr.
svart
1.313.3801.70
1.313.3801.71
1.313.1201.70
1.313.1201.71
1.313.1217.70
1.313.1217.71
1.313.3401.70
1.313.3401.71
1.313.1001.70
1.313.1001.71
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-W
PG
RoHS
Material
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
L
Drifttemperatur kontinuerligt
H
-40 °C – 100 °C
Färger
GL
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På
förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
AG
AG
PG 9
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 29
PG 29
mm
GL
mm
H
mm
L
mm
4-8
2-6
5 - 10
3-7
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
18 - 25
13 - 20
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
23
23
27
27
30,5
30,5
32,5
32,5
40
40
51,5
51,5
45
45
50
50
57
57
59
59
73
73
91
91
Best. Nr.
grå
mm
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10
14
14
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
42
42
1.313.0900.14
1.313.0900.15
1.313.1100.14
1.313.1100.15
1.313.1300.14
1.313.1300.15
1.313.1600.14
1.313.1600.15
1.313.2100.14
1.313.2100.15
1.313.2900.14
1.313.2900.15
Best. Nr.
svart
1.313.0901.14
1.313.0901.15
1.313.1101.14
1.313.1101.15
1.313.1301.14
1.313.1301.15
1.313.1601.14
1.313.1601.15
1.313.2101.14
1.313.2101.15
1.313.2901.14
1.313.2901.15
Passande tillbehör på sidan 71
HSK-W
PG drehbar
RoHS
Material
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
AG
PG 9
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
mm
GL
mm
H
mm
L
mm
4-8
2-6
5 - 10
3-7
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
8
8
8
8
9
9
10
11
11
11
28
28
32
32
35,5
35,5
38,5
46
46
46
45
45
50
50
57
57
59
73
73
73
mm
5
5
6
6
7
7
8
10
10
10
19
19
22
22
24
24
27
33
33
33
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På
förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
Best. Nr.
grå
1.317.0900.14
1.317.0900.15
1.317.1100.14
1.317.1100.15
1.317.1300.14
1.317.1300.15
1.317.1600.14
1.317.1600.15
1.317.2100.14
1.317.2100.15
Best. Nr.
svart
1.317.0901.14
1.317.0901.15
1.317.1101.14
1.317.1101.15
1.317.1301.14
1.317.1301.15
1.317.1601.14
1.317.1601.15
1.317.2101.14
1.317.2101.15
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
43
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-W-Flex
Metr., PG, NPT
Material
EN
50262
Polyamid
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
RoHS
-40 °C – 100 °C
Färger
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
GL
H
d
L
AG
AG
mm
M
M
M
M
M
M
16
16
20
20
25
25
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
NPT*
NPT*
NPT*
NPT*
NPT / 16*
NPT / 16*
NPT*
NPT*
d
mm
GL
mm
H
mm
L
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
4
2
6
5
13
9
-
8
6
12
9
18
16
8,5
8,5
13
13
20
20
8
8
9
9
11
11
23
23
30,5
30,5
40
40
85
85
119
119
156
156
5
5
7
7
10
10
19
19
24
24
33
33
1.314.1600.50
1.314.1600.51
1.314.2000.50
1.314.2000.51
1.314.2500.50
1.314.2500.51
1.314.1601.50
1.314.1601.51
1.314.2001.50
1.314.2001.51
1.314.2501.50
1.314.2501.51
4
2
5
3
6
5
10
7
13
9
-
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
8,5
8,5
10,5
10,5
13
13
15,5
15,5
20
20
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
23
23
27
27
30,5
30,5
32,5
32,5
40
40
85
85
103
103
119
119
130
130
156
156
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
1.314.0900.14
1.314.0900.15
1.314.1100.14
1.314.1100.15
1.314.1300.14
1.314.1300.15
1.314.1600.14
1.314.1600.15
1.314.2100.14
1.314.2100.15
1.314.0901.14
1.314.0901.15
1.314.1101.14
1.314.1101.15
1.314.1301.14
1.314.1301.15
1.314.1601.14
1.314.1601.15
1.314.2101.14
1.314.2101.15
4
2
6
5
10
7
13
9
-
8
6
12
9
14
12
18
16
8,5
8,5
13
13
15,5
15,5
20
20
15
15
13
13
13
13
13
13
23
23
30,5
30,5
31,5
31,5
40
40
85
85
119
119
130
130
156
156
5
5
7
7
8
8
10
10
19
19
24
24
27
27
33
33
1.314.3800.70
1.314.3800.71
1.314.1200.70
1.314.1200.71
1.314.1216.70
1.314.1216.71
1.314.3400.70
1.314.3400.71
1.314.3801.70
1.314.3801.71
1.314.1201.70
1.314.1201.71
1.314.1217.70
1.314.1217.71
1.314.3401.70
1.314.3401.71
* Levereras utan O-ring på anslutningsgängan. Vi rekommenderar en tätning.
Vi rekommenderar en tätning. Passande tätningar, se sid 87.
Passande tillbehör på sidan 71
44
mm
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-M-Multi
Metr., PG, NPT
M
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
Elastomer
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 65
IP 68, möjlig med optimerad layout
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Monteringtips, se sid 170
H
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
7
9
11
13,5
16
16
21
29
36
42
48
3/8" NPT
1/2" NPT/16
3/4" NPT
1" NPT
GL
GL
mm
H
mm
mm
6,5
6
6
7
8
8
9
10
19
21
23
26
31
37
37
38
14
17 / 19
22
30
40
50
57
64 / 68
5
6
6
6,5
6,5
6,5
7
8
8
9
10
19
21
22
24
23
23
24
29
35
37
38
14
17
20
22
24
24
30
40
50
57
64
15
13
13
19
21
24
25
29
17 / 19
22 / 24
30
40
Antal
Hål
xd
4
6
4
6
7
x
x
x
x
x
1,4
3
6
6,5
9
6 x 12
Best. Nr.
1.697.1299.50
1.697.1600.50
1.697.2001.50
1.697.2500.50
1.697.3200.50
1.697.4001.50
1.697.5099.50
1.697.6301.50
6 x 12
1.697.0799.01
1.697.0900.01
1.697.1102.01
1.697.1302.01
1.697.1602.01
1.697.1606.01
1.697.2100.01
1.697.2900.01
1.697.3601.01
1.697.4299.01
1.697.4801.01
4
3
4
6
1.697.3800.70
1.697.1202.70
1.697.3400.70
1.697.1000.70
4
2
3
4
3
4
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,4
4
4
4
5,6
6
6,5
9
1,4
4
6
6,5
Antal
Hål
xd
Best. Nr.
3
5
7
9
15
1,697.1299.50
1.697.1601.50
1.697.2003.50
1.697.2501.50
1.697.3201.50
1.697.4003.50
3 x 18
1.697.6302.50
2
2
3
4
2
x
x
x
x
x
3 x 18
1.697.0799.01
1.697.0901.01
1.697.1101.01
1.697.1303.01
1.697.1604.01
1.697.1605.01
1.697.2101.01
1.697.2901.01
1.697.3603.01
1.697.4299.01
1.697.4802.01
2
2
3
4
1.697.3801.70
1.697.1203.70
1.697.3401.70
1.697.1001.70
2
3
2
6
2
3
4
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
3
5
4
6
7
9
15
3
5
7
9
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
45
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-M-FLAKA
Metr., PG, NPT
Material
M
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
Elastomer
O-ring
RoHS
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Monteringtips, se sid 170
H
AG
GL
mm
H
mm
mm
6
6
7
8
8
8
9
10
24
24
26
31
37
37
37
38
24
24
30
40
50
50
57
64/68
11,5
14
14
22
28,5
30,5
33,5
38
x
x
x
x
x
x
x
x
5
6
6
8
10
12
11,5
12
1.688.2016.50
1.688.2018.50
1.688.2500.50
1.688.3200.50
1.688.4000.50
1.688.4002.50
1.688.5000.50
1.688.6300.50
16
16
21
29
36
36
42
48
6,5
6,5
7
8
8
8
9
10
23
23
24
29
35
35
37
38
24
24
30
40
50
50
57
64
11,5
14
14
22
28,5
30,5
33,5
38
x 5
x6
x6
x8
x 10
x 12
x 11,5
x 12
1.688.1600.01
1.688.1602.01
1.688.2100.01
1.688.2900.01
1.688.3600.01
1.688.3602.01
1.688.4200.01
1.688.4802.01
3/4” NPT
1” NPT
13
19
25
29
30
40
M
M
M
M
M
M
M
M
20
20
25
32
40
40
50
63
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
BxH
mm
14 x 6
22 x 8
Passande tillbehör på sidan 71
46
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
1.688.3400.70
1.688.1000.70
B x Hl
mm
GL
Best. Nr.
12 x 7
1.688.2017.50
14 x 7
1.688.2501.50
29 x 5,5
31 x 7,5
1.688.4001.50
1.688.4003.50
12 x 7
1.688.1601.01
14 x 7
1.688.2101.01
29 x 5,5
31 x 7,5
1.688.3601.01
1.688.3603.01
14 x 7
1.688.3401.70
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-M-Flex
Metr. / Metr.-lång
EN
50262
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Böjskydd
1.4310
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
d
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
GL
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
2
5
3
6
5
10
7
13
9
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
GL
mm
H
mm
d
mm
mm
Best. Nr.
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
55
55
66
66
77
77
88
88
98
98
111
111
6,8
6,8
8,2
8,2
10,3
10,3
12,3
12,3
14,3
14,3
18,4
18,4
14
14
19
19
20
20
22
22
24
24
30
30
1.623.1200.50
1.623.1200.51
1.623.1600.50
1.623.1600.51
1.623.1611.50
1.623.1611.51
1.623.2000.50
1.623.2000.51
1.623.2016.50
1.623.2016.51
1.623.2500.50
1.623.2500.51
GL
mm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
Best. Nr.
lång
1.623.1200.30
1.623.1200.31
1.623.1600.30
1.623.1600.31
1.623.1611.30
1.623.1611.31
1.623.2000.30
1.623.2000.31
1.623.2016.30
1.623.2016.31
1.623.2500.30
1.623.2500.31
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
47
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-M-Flex
PG, PG-lång
Material
Böjskydd
1.4310
Kläminsats
Formtätning
O-ring
NBR
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
H
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
PG 7
PG 7
PG 9
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
AG
Polyamid
d
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På
förfrågan
RoHS
Förnicklad mässing
mm
GL
mm
H
mm
d
mm
3 - 6,5
2-5
4-8
2-6
5 - 10
3-7
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
5
5
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
55
55
66
66
77
77
88
88
98
98
111
111
6,8
6,8
8,2
8,2
10,3
10,3
12,3
12,3
14,3
14,3
18,4
18,4
GL
-40 °C – 100 °C
Best. Nr.
GL
mm
Best. Nr.
lång
1.623.0700.01
1.623.0700.15
1.623.0900.01
1.623.0900.15
1.623.1100.01
1.623.1100.15
1.623.1300.01
1.623.1300.15
1.623.1600.01
1.623.1600.15
1.623.2100.01
1.623.2100.15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
1.623.0700.60
1.623.0700.61
1.623.0900.60
1.623.0900.61
1.623.1100.60
1.623.1100.61
1.623.1300.60
1.623.1300.61
1.623.1600.60
1.623.1600.61
1.623.2100.60
1.623.2100.61
mm
14
14
17
17
20
20
22
22
24
24
30
30
Passande tillbehör på sidan 71
HSK-M-Flex
NPT
Material
Böjskydd
1.4310
Kläminsats
Formtätning
O-ring
NBR
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
H
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
mm
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
4
2
6
5
13
9
-
8
6
12
9
18
16
GL
-40 °C – 100 °C
GL
mm
H
mm
d
mm
mm
Best. Nr.
15
15
13
13
13
13
66
66
88
88
111
111
8,2
8,2
12,3
12,3
18,4
18,4
17/19
17/19
22/24
22/24
33
33
Passande tillbehör på sidan 71
48
AG
Polyamid
d
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På
förfrågan
RoHS
Förnicklad mässing
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.623.3800.70
1.623.3800.71
1.623.1200.70
1.623.1200.71
1.623.3400.70
1.623.3400.71
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-MINI
Metr., PG
M
Material
RoHS
Tätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Förnicklad mässing
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 100 °C (NBR)
-25 °C – 200 °C (FPM)
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra gang-stigningar – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
AG
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
NBR
Best. Nr.
FPM
3,2
4,5
5
6
6
3,5
6
6
10
14,3
13
14
8
11
11
12
1.106.0601.50
1.112.0801.01
1.106.0801.50
1.106.1001.50
1.106.0600.55
2 - 4,5
3,5
14,3
11/15
1.112.0708.01
mm
M
M
M
M
6x1
8 x 0,75
8 x 1,25
10 x 1,5
PG 7
2
2
3
4
-
1.106.0800.55
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
49
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-XL
Metr.
Material
M
Förnicklad mässing
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
RoHS
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
63 x 1,5
75 x 1,5
75 x 1,5
80 x 2
90 x 2
90 x 2
100 x 2
100 x 2
110 x 2
48
48
53
58
63
68
78
73
83
-
55
55
60
65
70
75
85
80
90
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
10
15
15
15
15
15
20
20
20
42
42
42
42
42
52
52
52
52
75
80
85
90
100
100
110
110
120
Passande tillbehör på sidan 71
50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.106.6375.50
1.106.7500.50
1.106.7500.51
1.106.8000.50
1.106.9000.50
1.106.9000.51
1.106.1000.50
1.106.1000.51
1.106.1100.51
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-XL
G
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 100 °C
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
AG
mm
G
G
G
G
G
G
G
G
2 1/2”
2 1/2”
3”
3”
4”
4”
4”
4”
48
53
58
63
68
73
78
83
-
55
60
65
70
75
80
85
90
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
18
18
18
18
22
22
22
22
42
42
42
42
52
52
52
52
90
90
100
105
125
125
125
130
1.106.5200.01
1.106.5201.01
1.106.3000.01
1.106.3001.01
1.106.4000.01
1.106.4001.01
1.106.4002.01
1.106.4003.01
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
51
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-MZ / HSK-MZ-PVDF
Metr., Metr.-lång
Material
EN
50262
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
Se vår hemsida www.hummel.com för
rekommenderade max kabeldiametrar.
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
16
20
20
25
32
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
4
6
6
10
13
18
22
32
25
37
29
-
6,5
8
10
12
14
18
25
32
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
6,5
6
6
6
6
7
8
8
9
9
10
10
26
28
30
33
33
37
43
50
51
51
52
52
14
19
20
22
24
30
40
50
57
57
64/68
64/68
Best. Nr.
HSK-MZ
-40 °C – 100 °C
1.690.1200.50
1.690.1600.50
1.690.1611.50
1.690.2000.50
1.690.2016.50
1.690.2500.50
1.690.3200.50
1.690.4000.50
1.690.5000.50
1.690.5000.51
1.690.6300.50
1.690.6300.51
Passande tillbehör på sidan 71
52
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
NYHET
Best. Nr.
HSK-MZ-PVDF
-35 °C – 150 °C
1.669.1200.50
1.669.1600.50
1.669.1611.50
1.669.2000.50
1.669.2016.50
1.669.2500.50
1.669.3200.50
1.669.4000.50
GL
GL
mm
Best. Nr.
HSK-MZ lång
-40 °C – 100 °C
10
10
10
10
10
12
12
15
15
15
15
15
1.690.1200.30
1.690.1600.30
1.690.1611.30
1.690.2000.30
1.690.2016.30
1.690.2500.30
1.690.3200.30
1.690.4000.30
1.690.5000.30
1.690.5000.31
1.690.6300.30
1.690.6300.31
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-MZ / HSK-MZ-PVDF
RoHS
PG, PG-lång
Material
Förnicklad mässing
AG
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
H
mm
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-MZ
-40 °C – 100 °C
3 - 6,5
4-8
6 - 10
6 - 12
10 - 14
13 - 18
18 - 25
22 - 36
32 - 38
25 - 31
37 - 44
29 - 35
5
6
6
6,5
6,5
7
8
8
9
9
10
10
26
28
30
33
33
37
43
50
51
51
52
51
14
17
20
22
24
30
40
50
57
57
64
64
1.690.0700.01
1.690.0900.01
1.690.1100.01
1.690.1300.01
1.690.1600.01
1.690.2100.01
1.690.2900.01
1.690.3600.01
1.690.4200.01
1.690.4200.15
1.690.4800.01
1.690.4800.15
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
42
48
48
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
GL
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På
förfrågan
NYHET
Best. Nr.
HSK-MZ-PVDF
-35 °C – 150 °C
GL
mm
Best. Nr.
lång
1.669.0700.01
1.669.0900.01
1.669.1100.01
1.669.1300.01
1.669.1600.01
1.669.2100.01
1.669.2900.01
1.669.3600.01
1.669.4200.01
1.669.4200.15
1.669.4800.01
1.669.4800.15
10
10
10
10
10
12
12
15
15
15
15
15
1.690.0700.60
1.690.0900.60
1.690.1100.60
1.690.1300.60
1.690.1600.60
1.690.2100.60
1.690.2900.60
1.690.3600.60
1.690.4200.60
1.690.4200.61
1.690.4800.60
1.690.4800.61
Passande tillbehör på sidan 71
HSK-MZ / HSK-MZ-PVDF
RoHS
NPT
Material
Förnicklad mässing
AG
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
H
mm
3/8” NPT
1/2” NPT
3/4” NPT
1”NPT
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)
GL
AG
4
7
13
18
-
8
12
18
25
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På
förfrågan
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-MZ
-40 °C – 100 °C
15
13
13
19
28
33
37
43
17/19
22/24
30
40
1.690.3800.70
1.690.1200.70
1.690.3400.70
1.690.1000.70
NYHET
Best. Nr.
HSK-MZ-PVDF
-35 °C – 150 °C
1.669.3800.70
1.669.1200.70
1.669.3400.70
1.669.1000.70
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
53
HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-M-W
Metr., PG
Material
EN
50262
Zinkgjutgods / Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68
med montagefläns
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
19,8
ø3,2
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
19,8
ø19,8
med gänga
min. 1 x 45°
M 20 x 1,5 / PG 13,5
AG
mm
GL
mm
H
mm
L
mm
Best. Nr.
29
29
66
66
7
7
25
25
1.309.2000.50
1.309.2000.51
mm
med montagefläns
10 - 14
7 - 12
med gänga
M 20 x 1,5
M40 x 1,5
PG 13,5
10 - 14
7 - 12
på förfrågan
6
6
37
37
66
66
7
7
25
25
1.309.2020.50
1.309.2020.51
10 - 14
7 - 12
6
6
37
37
66
66
7
7
25
25
1.309.2013.50
1.309.2013.51
Passande tillbehör på sidan 71
54
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
METRICA Kabelförskruvningar
Industrikabelförskruvningar
METRICA Kabelförskruvningar
Kabelförskruvningar i METRICA-serien baserar sig helt på metriska dimensioner.
De kräver minimal plats och erbjuder optimala klämområden
Både plast- och mässingsförskruvningarna är försedda med O-ringsspår vid anslutningsgängan.
I kombination med formtätningsinsatsen uppnås skyddsklass IP 68 vid så höga tryck som 10 bar.
detta kapitel finner ni:
METRICA Kabelförskruvningar
• av Polyamid
• av Polyamid, med knäckskydd
• av mässing
• av mässing, i EMC-utförande
Vi erbjuder ett brett urval av klämområden och gänglängder.
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
55
METRICA Kabelförskruvningar
METRICA-P, METRICA-P-Flex
Metr.
Material
EN
50262
Polyamid
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
RoHS
-40 °C – 100 °C
d
H
GL
AG
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
AG
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar “i”
H
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
NYHET
12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
METRICA-P-Flex
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
mm
GL
mm
H
mm
mm
4 -7
2- 5
6 - 10
3-7
8 - 13
7 - 10
11 - 17
8 - 13
11 - 21
10 - 15
19 - 28
15 - 23
27 - 35
22 - 29
34 - 48
28 - 39
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
22
22
26
26
29
29
33
33
41
41
46
46
52
52
57
57
15
15
19
19
24
24
30
30
36
36
46
46
55
55
68
68
4
2
6
3
8
7
11
8
8
8
8
8
9
9
10
10
55,5
55,5
67
67
92,5
92,5
113
113
15
15
19
19
24
24
30
30
-
7
5
10
7
13
10
17
13
d
mm
7,5
7,5
10,5
10,5
14
14
19
19
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
1.218.1200.50
1.218.1200.51
1.218.1600.50
1.218.1600.51
1.218.2000.50
1.218.2000.51
1.218.2500.50
1.218.2500.51
1.218.3200.50
1.218.3200.51
1.218.4000.50
1.218.4000.51
1.218.5000.50
1.218.5000.51
1.218.6300.50
1.218.6300.51
1.218.1201.50
1.218.1201.51
1.218.1601.50
1.218.1601.51
1.218.2001.50
1.218.2001.51
1.218.2501.50
1.218.2501.51
1.218.3201.50
1.218.3201.51
1.218.4001.50
1.218.4001.51
1.218.5001.50
1.218.5001.51
1.218.6301.50
1.218.6301.51
1.218.1202.50
1.218.1202.51
1.218.1602.50
1.218.1602.51
1.218.2002.50
1.218.2002.51
1.218.2502.50
1.218.2502.51
1.218.3202.50
1.218.3202.51
1.218.4002.50
1.218.4002.51
1.218.5002.50
1.218.5002.51
1.218.6302.50
1.218.6302.51
1.238.1200.50
1.238.1200.51
1.238.1600.50
1.238.1600.51
1.238.2000.50
1.238.2000.51
1.238.2500.50
1.238.2500.51
1.238.1201.50
1.238.1201.51
1.238.1601.50
1.238.1601.51
1.238.2001.50
1.238.2001.51
1.238.2501.50
1.238.2501.51
Passande tillbehör på sidan 71
56
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
METRICA Kabelförskruvningar
METRICA-P, METRICA-P-Flex
EN
50262
Metr.-lång
Material
RoHS
Polyamid
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
endast vid användning av O-ring
Drifttemperatur kontinuerligt
d
AG
Färger
GL
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar “i”
Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängan
- Passande O-ringar, se sid 86
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan
AG
H
-40 °C – 100 °C
H
GL
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
NYHET
12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
METRICA-P-Flex
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
GL
mm
H
mm
mm
4
2
6
3
8
7
11
8
11
10
19
15
27
22
34
28
-
7
5
10
7
13
10
17
13
21
15
28
23
35
29
48
39
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
22
22
26
26
29
29
33
33
41
41
46
46
52
52
57
57
15
15
19
19
24
24
30
30
36
36
46
46
55
55
68
68
4
2
6
3
8
7
11
8
-
7
5
10
7
13
10
17
13
15
15
15
15
15
15
15
15
55,5
55,5
67
67
92,5
92,5
113
113
15
15
15
15
15
15
15
15
d
mm
7,5
7,5
10,5
10,5
14
14
19
19
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
1.218.1200.30
1.218.1200.31
1.218.1600.30
1.218.1600.31
1.218.2000.30
1.218.2000.31
1.218.2500.30
1.218.2500.31
1.218.3200.30
1.218.3200.31
1.218.4000.30
1.218.4000.31
1.218.5000.30
1.218.5000.31
1.218.6300.30
1.218.6300.31
1.218.1201.30
1.218.1201.31
1.218.1601.30
1.218.1601.31
1.218.2001.30
1.218.2001.31
1.218.2501.30
1.218.2501.31
1.218.3201.30
1.218.3201.31
1.218.4001.30
1.218.4001.31
1.218.5001.30
1.218.5001.31
1.218.6301.30
1.218.6301.31
1.218.1202.30
1.218.1202.31
1.218.1602.30
1.218.1602.31
1.218.2002.30
1.218.2002.31
1.218.2502.30
1.218.2502.31
1.218.3202.30
1.218.3202.31
1.218.4002.30
1.218.4002.31
1.218.5002.30
1.218.5002.31
1.218.6302.30
1.218.6302.31
1.238.1200.30
1.238.1200.31
1.238.1600.30
1.238.1600.31
1.238.2000.30
1.238.2000.31
1.238.2500.30
1.238.2500.31
1.238.1201.30
1.238.1201.31
1.238.1601.30
1.238.1601.31
1.238.2001.30
1.238.2001.31
1.238.2501.30
1.238.2501.31
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
57
METRICA Kabelförskruvningar
METRICA-M
Metr.
Material
M
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
2
6
3
8
7
11
8
11
10
19
15
27
22
34
28
-
7
5
10
7
13
10
17
13
21
15
28
23
35
29
48
39
GL
mm
H
mm
mm
6
6
6
6
6,5
6,5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
20
20
25
25
26
26
29
29
37
37
40,5
40,5
49,5
49,5
49
49
14
14
19
19
24
24
29
29
34
34
44
44
55
55
68
68
Best. Nr.
Passande tillbehör på sidan 71
58
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.618.1200.50
1.618.1200.51
1.618.1600.50
1.618.1600.51
1.618.2000.50
1.618.2000.51
1.618.2500.50
1.618.2500.51
1.618.3200.50
1.618.3200.51
1.618.4000.50
1.618.4000.51
1.618.5000.50
1.618.5000.51
1.618.6300.50
1.618.6300.51
METRICA Kabelförskruvningar
METRICA-M
Metr.-lång
M
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
GL
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
2
6
3
8
7
8
11
11
10
19
15
27
22
34
28
-
7
5
10
7
13
10
13
17
21
15
28
23
35
29
48
39
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
20
20
25
25
26
26
29
29
37
37
40,5
40,5
49,5
49,5
49
49
14
14
19
19
24
24
29
29
34
34
44
44
55
55
68
68
1.618.1200.30
1.618.1200.31
1.618.1600.30
1.618.1600.31
1.618.2000.30
1.618.2000.31
1.618.2500.30
1.618.2500.31
1.618.3200.30
1.618.3200.31
1.618.4000.30
1.618.4000.31
1.618.5000.30
1.618.5000.31
1.618.6300.30
1.618.6300.31
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
59
METRICA Kabelförskruvningar
METRICA-M-EMV
NYHET
Metr., Metr.-lång
Material
M
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
AG
Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
H
AG
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
M 63 x 1,5
mm
GL
mm
H
mm
mm
4-7
2-5
6 - 10
3-7
8 - 13
7 - 10
11 - 17
8 - 13
11 - 21
10 - 15
19 - 28
15 - 23
27 - 35
22 - 29
34 - 48
28 - 39
6
6
6
6
6,5
6,5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
20
20
25
25
26
26
29
29
37
37
40,5
40,5
49,5
49,5
49
49
14
14
19
19
24
24
29
29
34
34
44
44
55
55
68
68
Passande tillbehör på sidan 71
60
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
GL
Best. Nr.
GL
mm
Best. Nr.
lång
1.683.1200.50
1.683.1200.51
1.683.1600.50
1.683.1600.51
1.683.2000.50
1.683.2000.51
1.683.2500.50
1.683.2500.51
1.683.3200.50
1.683.3200.51
1.683.4000.50
1.683.4000.51
1.683.5000.50
1.683.5000.51
1.683.6300.50
1.683.6300.51
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
1.683.1200.30
1.683.1200.31
1.683.1600.30
1.683.1600.31
1.683.2000.30
1.683.2000.31
1.683.2500.30
1.683.2500.31
1.683.3200.30
1.683.3200.31
1.683.4000.30
1.683.4000.31
1.683.5000.30
1.683.5000.31
1.683.6300.30
1.683.6300.31
Övriga kabelförskruvningar
Industrikabelförskruvningar
Övriga kabelförskruvningar
Kabelförskruvningarna i detta kapitel avviker i sin grundkonstruktion från moderna klämfingerförskruvningar.
Några av varianterna är perfekta i högtemperatur-applikationer alt erbjuder speciella klämområden.
detta kapitel finner ni:
Övriga kabelförskruvningar
• WADI-förskruvningar med varierande kläm- och temperaturområden.
• DIN 46320-förskruvningar i plast eller mässing
• Z-förskruvningar i mässing. Denna serie möter standarden enlig DIN 46320men har extra
dragavlastning (dubbelbygel)
• SE-förskruvningar i mässing. Denna serie möter DIN 46320-standarden och har dessutom intern skärmanslutning
• ZSE-förskruvningar i mässing kombinerar möjligheterna i serie Z och SE, dvs extra dragavlastning och intern
skärmanslutning.
Vi erbjuder ett brett urval av klämområden och gänglängder.
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
61
Övriga kabelförskruvningar
WADI-A
Metr.
Material
Tätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
mm
NYHET*
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
*M 40 x 1,5
*M 50 x 1,5
*M 63 x 1,5
4
4
7
10
20
27
35
45
-
6
9
13
18
24
32
40
52
-20 °C – 100 °C
kortvarigt 130 °C
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
5
5
6
7
8
8
10
10
16
18
22
23
26
27
28
36
14
18
22
28
35
45
55
70
Passande tillbehör på sidan 71
62
RoHS
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
M
Förnicklad mässing
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.106.1201.50
1.106.1601.50
1.106.2001.50
1.106.2501.50
1.106.3201.50
1.106.4001.50
1.106.5001.50
1.106.6301.50
Övriga kabelförskruvningar
WADI-A
PG
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Tätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
29
14
17
20
24
24
32
40
40
GL
mm
2
4
5
7
7
14
19
22
-
3
5
7
10
10
17
22,5
28
H
mm
mm
6
6
6
6
6
7,5
8
8
16
18
18
21
21
22,5
24
24
-20 °C – 100 °C
kortvarigt 130 °C
Best. Nr.
Best. Nr.
mm
1.106.0701.01
1.106.0904.01
1.106.1101.01
1.106.1303.01
1.106.1603.01
1.106.2102.01
1.106.2901.01
1.106.2903.01
4
5
7
9
9
16
20
26
-
Best. Nr.
mm
6,5
7
10
12
12
20,5
26
32
1.106.0700.01
1.106.0900.01
1.106.1103.01
1.106.1300.01
1.106.1600.01
1.106.2103.01
1.106.2902.01
1.106.2904.01
6,5
7
8
11
11
19
-
8
10
12
15
15
22
1.106.0702.01
1.106.0902.01
1.106.1100.01
1.106.1304.01
1.106.1604.01
1.106.2101.01
Passande tillbehör på sidan 71
WADI-A med 2-delad tätning
RoHS
PG
Material
Förnicklad mässing
Tätning
NBR (lökring)
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
11
11
13,5
16
21
29
36
42
48
20
24
24
24
32
40
50
58
64
GL
mm
5
8
8
8
11
18
25
35
38
-
12
15
15
15
20,5
26
35
45
49
-20 °C – 100 °C
kortvarigt 130 °C
H
mm
mm
Best. Nr.
6
6
6
6
7,5
8
8
10
11
18
21
21
21
22,5
24
29
30
33
1.106.1104.01
1.106.1105.01
1.106.1301.01
1.106.1601.01
1.106.2100.01
1.106.2900.01
1.106.3600.01
1.106.4200.01
1.106.4800.01
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
63
Övriga kabelförskruvningar
WADI-A-FPM
Metr.
Material
Tätning
FPM
O-Ring
FPM
Skyddsklass
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
7
10
15
20
27
35
45
-
6
9
13
18
24
32
40
52
RoHS
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
M
Förnicklad mässing
-25 °C – 200 °C
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
5
5
6
7
8
8
10
10
18
19
21
23
26
27
28
36
14
18
22
28
35
45
55
70
1.106.1200.58
1.106.1600.58
1.106.2000.58
1.106.2500.58
1.106.3200.58
1.106.4000.58
1.106.5000.58
1.106.6300.58
Passande tillbehör på sidan 71
WADI-A-FPM med 2-delad tätning
Metr.
Material
Tätning
FPM (lökring)
O-ring
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
mm
M
M
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
7
10
16
22
30
38
-
9
13
18
24
32
40
52
-25 °C – 200 °C
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
5
6
7
8
8
10
10
19
21
23
26
27
28
36
18
22
28
35
45
55
70
Passande tillbehör på sidan 71
64
RoHS
FPM
Skyddsklass
AG
M
Förnicklad mässing
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.106.1601.58
1.106.2001.58
1.106.2501.58
1.106.3201.58
1.106.4001.58
1.106.5001.58
1.106.6301.58
Övriga kabelförskruvningar
WADI-A-FPM
PG
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Tätning
FPM
O-ring
FPM
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
9
11
11
11
13,5
16
21
29
36
42
48
5
6
7
6
7
8
11
11
15
20
30
40
42
-
7
8
10
8
10
12
15
15
20,5
26
35
45
49
-25 °C – 200 °C
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
6
6
6
6
6
6
6
6
7,5
8
8
10
11
16
18
18
18
18
18
21
21
22,5
24
29
31
33
14
17
17
20
20
20
24
24
32
40
50
58
64
1.106.0700.80
1.106.0900.80
1.106.0901.80
1.106.1100.80
1.106.1101.80
1.106.1102.80
1.106.1300.80
1.106.1600.80
1.106.2100.80
1.106.2900.80
1.106.3600.80
1.106.4200.80
1.106.4800.80
WADI-A-FPM med 2-delad tätning
RoHS
PG
Material
Förnicklad mässing
Tätning
FPM (lökring)
O-Ring
FPM
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
11
11
13,5
16
21
29
36
42
48
5
8
8
8
11
18
25
35
34
-
12
15
15
15
20,5
26
35
45
49
-25 °C – 200 °C
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
6
6
6
6
7,5
8
8
10
11
18
21
21
21
22,5
24
29
30
33
20
24
24
24
32
40
50
58
64
1.106.1103.80
1.106.1104.80
1.106.1301.80
1.106.1601.80
1.106.2101.80
1.106.2901.80
1.106.3601.80
1.106.4201.80
1.106.4801.80
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
65
Övriga kabelförskruvningar
DIN 46320-A-FS med tätning Nr. 6
PG
Material
Styrengummi / Polyamid
Tätning
Mjuktgummi / NBR
Skyddsklass
Drifttemperatur kontinuerligt
Hänvisning:
- Metriska gängor på förfrågan
- Passande tätningar, se sid 87
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
mm
3,5
4,5
6
9
11
14
18
25
30
34
-
6
7
9
12
14
18
25
32
38
42
RoHS
IP 54,
med O-ring IP 65
-20 °C – 60 °C (Mjuktgummi)
-20 °C – 80 °C (NBR)
Färger
grå (RAL 7035)
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
SB / Mjuktgummi
-20 °C – 60 °C
Best. Nr.
PA / NBR
-20 °C – 80 °C
8
8
8
9
10
11
11
13
13
14
20
21
22
26
28
32
35
39
44
44
15 / 13
19 / 16
22 / 19
24 / 21
27 / 23
33 / 30
42 / 40
53 / 50
60 / 55
65 / 60
1.201.0700.10
1.201.0900.10
1.201.1100.10
1.201.1300.10
1.201.1600.10
1.201.2100.10
1.201.2900.10
1.201.3600.10
1.201.4200.10
1.201.4800.10
1.202.0700.11
1.202.0900.11
1.202.1100.11
1.202.1300.11
1.202.1600.11
1.202.2100.11
1.202.2900.11
1.202.3600.11
1.202.4200.11
1.202.4800.11
Passande tillbehör på sidan 71
DIN 46320-A-FS med lökrings-tätning Nr. 7
Material
PG
Styrengummi / Polyamid
Tätning
Mjuktgummi / NBR (lökring)
Skyddsklass
Drifttemperatur kontinuerligt
Hänvisning:
- Metriska gängor på förfrågan
- Passande tätningar, se sid 87
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
4
6,5
6,5
6,5
9
17
23
29
35
-
10
12
13,5
16
20
28
34
40
46
IP 54,
med O-ring IP 65
-20 °C – 60 °C (Mjuktgummi)
-20 °C – 80 °C (NBR)
Färger
svart (RAL 7035)
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
SB / Mjuktgummi
-20 °C – 60 °C
Best. Nr.
PA / NBR
-20 °C – 80 °C
8
8
9
10
11
11
13
13
14
21
22
26
28
32
35
39
44
44
19 / 16
22 / 19
24 / 21
27 / 23
33 / 30
42 / 40
53 / 50
60 / 55
65 / 60
1.201.0902.10
1.201.1102.10
1.201.1302.10
1.201.1602.10
1.201.2102.10
1.201.2902.10
1.201.3602.10
1.201.4202.10
1.201.4802.10
1.202.0901.11
1.202.1101.11
1.202.1301.11
1.202.1601.11
1.202.2101.11
1.202.2901.11
1.202.3601.11
1.202.4201.11
1.202.4801.11
Passande tillbehör på sidan 71
66
RoHS
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Övriga kabelförskruvningar
DIN 46320-C4-Ms med tätning Nr. 6
RoHS
PG
Material
Förnicklad mässing
Tätning
Mjuktgummi / NBR
Skyddsklass
IP 54,
med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 60 °C (Mjuktgummi)
-20 °C – 80 °C (NBR)
Hänvisning:
- Metriska gängor på förfrågan
- Passande tätningar, se sid 87
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
6
8
10
12
14
17
18
33
39
45
-
8
10
12
14
16
19
25
35
41
47
GL
mm
H
mm
5
6
6
6,5
6,5
7
8
9
10
10
15
15
17
20
22
24
26
30
34
37
- Denna förskruvning finns också med
extra dragavlastning (se sid S. 69) och
och i EMC-version (se sid S. 70)
mm
Best. Nr.
Mjuktgummi
-20 °C – 60 °C
Best. Nr.
NBR
-20 °C – 80 °C
14 / 13
17 / 15
20 / 18
22 / 20
24 / 22
30 / 28
40 / 37
50 / 47
57 / 54
64 / 60
1.101.0700.01
1.101.0900.01
1.101.1100.01
1.101.1300.01
1.101.1600.01
1.101.2100.01
1.101.2900.01
1.101.3600.01
1.101.4200.01
1.101.4800.01
1.101.0703.01
1.101.0903.01
1.101.1103.01
1.101.1303.01
1.101.1603.01
1.101.2103.01
1.101.2903.01
1.101.3603.01
1.101.4203.01
1.101.4803.01
Passande tillbehör på sidan 71
DIN 46320-C4-Ms med lökrings-tätning Nr. 7
RoHS
Material
PG
Förnicklad mässing
Tätning
NBR (lökring)
Skyddsklass
IP 54,
med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
Hänvisning:
- Metriska gängor på förfrågan
- Passande tätningar, se sid 87
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
4
6,5
6,5
6,5
9
17
23
29
35
-
10
12
13,5
16
20
28
34
40
46
GL
mm
H
mm
6
6
6,5
6,5
7
8
9
10
10
15
17
20
22
24
26
30
34
37
- Denna förskruvning finns också med
extra dragavlastning (se sid S. 69) och
och i EMC-version (se sid S. 70)
Best. Nr.
mm
17 / 15
20 / 18
22 / 20
24 / 22
30 / 28
40 / 37
50 / 47
57 / 54
64 / 60
1.101.0901.01
1.101.1101.01
1.101.1301.01
1.101.1601.01
1.101.2101.01
1.101.2901.01
1.101.3601.01
1.101.4201.01
1.101.4801.01
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
67
Övriga kabelförskruvningar
Z (DIN 46320-C4-Ms med tätning Nr. 6 med extra dragavlastning)
Metr.
Material
Förnicklad mässing
M
Tätning
Mjuktgummi / NBR
RoHS
Skyddsklass
Drifttemperatur kontinuerligt
IP 54,
med O-ring IP 65
-20 °C – 60 °C (Mjuktgummi)
-20 °C – 80 °C (NBR)
Hänvisning:
- Passande tätningar, se sid 87
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
20
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6
8
10
12
13
17
26
33
39
43
-
8
10
12
14
15
19
27
35
41
45
GL
mm
H
mm
mm
5
5
6
6
6
6
6
7
8
9
22
25
26
27,5
28,5
33
36
41
45
48
14 / 16
18 / 19
22 / 22
22 / 24
24 / 26
30 / 33
39 / 42
50 / 52
57 / 59
66 / 64
Best. Nr.
Mjuktgummi
-20 °C – 60 °C
1.105.1200.50
1.105.1600.50
1.105.2000.50
1.105.2013.50
1.105.2016.50
1.105.2500.50
1.105.3200.50
1.105.4000.50
1.105.5000.50
1.105.6300.50
Best. Nr.
NBR
-20 °C – 80 °C
1.105.1200.51
1.105.1600.51
1.105.2000.51
1.105.2013.51
1.105.2016.51
1.105.2500.51
1.105.3200.51
1.105.4000.51
1.105.5000.51
1.105.6300.51
Passande tillbehör på sidan 71
Z (DIN 46320-C4-Ms med lökrings-tätning Nr. 7 med extra dragavlastning)
Material
Metr.
M
Förnicklad mässing
Tätning
NBR (lökring)
Skyddsklass
Drifttemperatur kontinuerligt
RoHS
IP 54,
med O-ring IP 65
-20 °C – 80 °C
Hänvisning:
- Passande tätningar, se sid 87
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
20
20
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6,5
7,5
8,5
10,5
13
19
24
34
39
-
10
12
13,5
15
20
28
34
40
46
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
5
6
6
6
6
6
7
8
9
25
26
27,5
28,5
33
36
41
45
48
18 / 19
22 / 22
22 / 24
24 / 26
30 / 33
39 / 42
50 / 52
57 / 59
66 / 64
Passande tillbehör på sidan 71
68
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.105.1600.52
1.105.2000.52
1.105.2013.52
1.105.2016.52
1.105.2500.52
1.105.3200.52
1.105.4000.52
1.105.5000.52
1.105.6300.52
Övriga kabelförskruvningar
Z (DIN 4632-C4-Ms med tätning Nr. 6 med extra dragavlastning)
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Tätning
Mjuktgummi / NBR
Skyddsklass
PG
IP 54,
med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 60 °C (Mjuktgummi)
-20 °C – 80 °C (NBR)
Hänvisning:
- Passande tätningar, se sid 87
- EMC-varianten av denna förskruvning,
se sid 70
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
6
8
10
12
14
17
26
33
39
43
-
8
10
12
14
16
19
28
35
41
45
GL
mm
H
mm
5
6
6
6,5
6,5
7
8
9
10
10
22
25
26
27,5
28,5
33
36
41
45
48
mm
Best. Nr.
Mjuktgummi
-20 °C – 60 °C
Best. Nr.
NBR
-20 °C – 80 °C
14 / 16
17 / 19
20 / 22
22 / 24
24 / 26
30 / 33
40 / 42
50 / 52
57 / 59
64 / 64
1.105.0700.01
1.105.0900.01
1.105.1100.01
1.105.1300.01
1.105.1600.01
1.105.2100.01
1.105.2900.01
1.105.3600.01
1.105.4200.01
1.105.4800.01
1.105.0703.01
1.105.0903.01
1.105.1103.01
1.105.1303.01
1.105.1603.01
1.105.2103.01
1.105.2903.01
1.105.3603.01
1.105.4203.01
1.105.4803.01
Passande tillbehör på sidan 71
Z (DIN 46320-C4-Ms med lökrings-tätning Nr. 7 med extra dragavlastning)
RoHS
Material
PG
Förnicklad mässing
Tätning
NBR (lökring)
Skyddsklass
IP 54,
med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
Hänvisning:
- Passande tätningar, se sid 87
- EMC-varianten av denna förskruvning,
se sid 70
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
6,5
7,5
8,5
10,5
13
19
24
34
39
-
10
12
13,5
16
20
28
34
40
46
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
6
6
6,5
6,5
7
8
9
10
10
25
26
27,5
28,5
33
36
41
45
48
17 / 19
20 / 22
22 / 24
24 / 26
30 / 33
40 / 42
50 / 52
57 / 59
64 / 64
1.105.0901.01
1.105.1101.01
1.105.1301.01
1.105.1601.01
1.105.2101.01
1.105.2901.01
1.105.3601.01
1.105.4201.01
1.105.4801.01
Passande tillbehör på sidan 71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
69
Övriga kabelförskruvningar
SE (DIN 46320-C4-Ms med EMC-anslutning)
PG
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Tätning
NBR
Skyddsklass
IP 54,
med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
E
AG
-20 °C – 80 °C
Hänvisning:
- Passande tätningar, se sid 87
H
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
13,5
16
16
21
21
29
29
4
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
9
9
17
17
-
10
12
13,5
13,5
16
16
20
20
28
28
GL
GL
mm
H
mm
E
mm
Best. Nr.
mm
7
7
8
8
8
8
10
10
10
10
17
20
21
21
24
24
27
27
30
30
17 / 15
20 / 18
22 / 20
22 / 20
24 / 22
24 / 22
30 / 28
30 / 28
40 / 37
40 / 37
6
8
10
12
12
14
15
18
20
24
1.680.0906.01
1.680.1108.01
1.680.1310.01
1.680.1312.01
1.680.1612.01
1.680.1614.01
1.680.2115.01
1.680.2118.01
1.680.2920.01
1.680.2924.01
Passande tillbehör på sidan 71
ZSE (DIN 46320-C4-Ms med EMC-anslutning och extra dragavlastning)
Material
PG
RoHS
Förnicklad mässing
Tätning
NBR
Skyddsklass
IP 54,
med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
E
AG
-20 °C – 80 °C
Hänvisning:
- Passande tätningar, se sid 87
H
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
29
29
6,5
7,5
7,5
8,5
8,5
10,5
10,5
13
13
19
19
-
10
12
12
13,5
13,5
16
16
20
20
28
28
GL
mm
H
mm
7
7
7
8
8
8
8
10
10
10
10
27
29
29
30
30
31
31
36
36
40
40
mm
17
20
20
22
22
24
24
30
30
40
40
/ 19
/ 22
/ 22
/ 24
/ 24
/ 26
/ 26
/ 33
/ 33
/ 42
/ 42
E
mm
Best. Nr.
6
7
8
10
12
12
14
15
18
20
24
1.681.0906.01
1.681.1107.01
1.681.1108.01
1.681.1310.01
1.681.1312.01
1.681.1612.01
1.681.1614.01
1.681.2115.01
1.681.2118.01
1.681.2920.01
1.681.2924.01
Passande tillbehör på sidan 71
70
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Tillbehör
Industrikabelförskruvningar
Tillbehör
I detta kapitel finns tillbehör för alla våra industrikabelförskruvningar:
• Tillbehör i plast, fr o m sid 72
• Tillbehör i mässing, fr o m sid 88
• Tillbehör i rostfritt, INOX, fr o m sid 97
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
71
Tillbehör
GM-FS
Metr., PG, NPT
Material
M
Polyamid V0 enligt UL 94
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-40 °C – 100 °C
RoHS
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
Hänvisning:
- Andra färger – På förfrågan
mm
Best. Nr.
PA V0
grå
Best. Nr.
PA V0
svart
5
5
6
6,5
7
7
8
8
17
22
27
32
41
50
60
75
1.262.1200.50
1.262.1600.50
1.262.2000.50
1.262.2500.50
1.262.3200.50
1.262.4000.50
1.262.5000.50
1.262.6300.50
1.262.1201.50
1.262.1601.50
1.262.2001.50
1.262.2501.50
1.262.3201.50
1.262.4001.50
1.262.5001.50
1.262.6301.50
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
19
22
24
27
30
36
46
60
65
70
1.262.0700.11
1.262.0900.11
1.262.1100.11
1.262.1300.11
1.262.1600.11
1.262.2100.11
1.262.2900.11
1.262.3600.11
1.262.4200.11
1.262.4800.11
1.262.0701.11
1.262.0901.11
1.262.1101.11
1.262.1301.11
1.262.1601.11
1.262.2101.11
1.262.2901.11
1.262.3601.11
1.262.4201.11
1.262.4801.11
3/8" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
1" NPT
7
6
7
7
24
27
32
40
1.262.3800.70
1.262.1200.70
1.262.3400.70
1.262.1000.70
1.262.3801.70
1.262.1201.70
1.262.3401.70
1.262.1001.70
IG
M
M
M
M
M
M
M
M
72
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
H
mm
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Tillbehör
V-N-FS
Metr.
M
Material
RoHS
Polyamid
Skyddsklass
IP 54
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
H
Färger
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
D
AG
Hänvisning:
- Andra färger – På förfrågan
GL
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
D
mm
Best. Nr.
PA
grå
Best. Nr.
PA
svart
6
7
6
11
11
13
13
15
10
11,5
9,5
15,5
16
18
18,5
19
15
20
25
30
38
46
56
69
1.251.1200.50
1.251.1600.50
1.251.2000.50
1.251.2500.50
1.251.3200.50
1.251.4000.50
1.251.5000.50
1.251.6300.50
1.251.1201.50
1.251.1601.50
1.251.2001.50
1.251.2501.50
1.251.3201.50
1.251.4001.50
1.251.5001.50
1.251.6301.50
V-N-FS
PG
RoHS
Material
Polyamid
Skyddsklass
IP 54
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
H
Färger
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
D
AG
Hänvisning:
- Andra färger – På förfrågan
GL
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
GL
mm
H
mm
D
mm
Best. Nr.
PA
grå
Best. Nr.
PA
svart
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
8
9
9
9,5
9,5
11
12
15
16
16
15
19
22
25
27
33
44
55
62
69
1.251.0700.11
1.251.0900.11
1.251.1100.11
1.251.1300.11
1.251.1600.11
1.251.2100.11
1.251.2900.11
1.251.3600.11
1.251.4200.11
1.251.4800.11
1.251.0701.11
1.251.0901.11
1.251.1101.11
1.251.1301.11
1.251.1601.11
1.251.2101.11
1.251.2901.11
1.251.3601.11
1.251.4201.11
1.251.4801.11
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
73
Tillbehör
V-NE / V-NE-SD
Metr.
Material
Drifttemperatur kontinuerligt
Hänvisning:
- Andra färger – På förfrågan
- Andra O-ringar, se sid 86
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
Polyamid, glasfiberförstärkt
-20 °C – 80 °C
O-Ring
NBR
Färger
svart (RAL 9005)
Skyddsklass
RoHS
V-NE
V-NE-SD
IP 54 (V-NE)
IP 68 – 10 bar / IP 69K (V-NE-SD)
GL
mm
H
mm
D
mm
mm
8,5
8,5
9
10,5
11,5
11,5
13,5
14,5
13
13
14,5
16
17,5
18
20
21
16,5
20,5
25,5
30,5
38
48
60
75
15
19
24
28
36
46
55
70
Best. Nr.
V-NE-SD
mm
Best. Nr.
V-NE
ohne O-Ring
6
8
8
8
8
8
8
8
1.255.1201.50
1.255.1601.50
1.255.2001.50
1.255.2501.50
1.255.3201.50
1.255.4001.50
1.255.5001.50
1.255.6301.50
1.256.1201.50
1.256.1601.50
1.256.2001.50
1.256.2501.50
1.256.3201.50
1.256.4001.50
1.256.5001.50
1.256.6301.50
V-NE / V-NE-SD
PG
Material
Drifttemperatur kontinuerligt
Hänvisning:
- Andra färger – På förfrågan
- Andra O-ringar, se sid 86
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
74
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
RoHS
Polyamid, glasfiberförstärkt
-20 °C – 80 °C
O-Ring
NBR
Färger
svart (RAL 9005)
Skyddsklass
V-NE
V-NE-SD
IP 54 (V-NE)
IP 68 – 10 bar / IP 69K (V-NE-SD)
GL
mm
H
mm
D
mm
mm
8,5
8,5
9
9
10,5
11,5
11,5
13,5
13,5
14,5
13
13
14,5
14,5
16
17,5
18
20
20
21
16,5
20,5
25,5
25,5
30,5
38
48
60
65
75
15
19
24
24
28
36
46
55
60
70
Best. Nr.
V-NE-SD
mm
Best. Nr.
V-NE
ohne O-ring
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1.255.0701.11
1.255.0901.11
1.255.1101.11
1.255.1301.11
1.255.1601.11
1.255.2101.11
1.255.2901.11
1.255.3601.11
1.255.4201.11
1.255.4801.11
1.256.0701.11
1.256.0901.11
1.256.1101.11
1.256.1301.11
1.256.1601.11
1.256.2101.11
1.256.2901.11
1.256.3601.11
1.256.4201.11
1.256.4801.11
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Tillbehör
DS
Metr.
RoHS
Material
Elastomer
Skyddsklass
IP 54
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
H
D
Ø
mm
12
16
20
25
32
40
50
63
D
mm
H
mm
Best. Nr.
17
20
25
30
37
45
56
70
5
5
5
5
5
5
5
5
1.250.1201.50
1.250.1601.50
1.250.2001.50
1.250.2501.50
1.250.3201.50
1.250.4001.50
1.250.5001.50
1.250.6301.50
WN
Metr.
M
Material
RoHS
Polyethen
Skyddsklass
IP 54
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
Ø
GL
SW
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
Ø
mm
mm
Best. Nr.
9
12
12
14
14
18
20
19,8
24
29,5
37,5
65,8
55,8
68,8
15
19
24
30
37
46
56
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.282.1600.50
1.282.2000.50
1.282.2500.50
1.282.3200.50
1.282.4000.50
1.282.5000.50
1.282.6300.50
75
Tillbehör
HSK-V
Metr., PG, NPT
Material
RoHS
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Färger
svart (RAL 9005)
d
D
L
Passar till följande storlekar
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
76
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
16
20
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5 / 11
1,5
1,5 / 16
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3/8” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT/16
3/4” NPT
1” NPT 1 1/4” NPT
1 1/2” NPT
D
mm
d
mm
L
mm
Best. Nr.
6
7,5
9,5
11,5
13,5
17,5
24
31
37
43
4,5
5,5
6,5
8,5
11,5
15,5
19
25
30
34
15
17
19
19
19,5
23,5
26
28
28
28
1.280.0007.00
1.280.0009.00
1.280.0011.00
1.280.0013.00
1.280.0016.00
1.280.0021.00
1.280.0029.00
1.280.0036.00
1.280.0042.00
1.280.0048.00
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Tillbehör
R-FS
Metr., PG
M
Material
Styrengummi / Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
RoHS
-20 °C – 70 °C (Styrengummi)
-40 °C – 80 °C (Polyamid)
Färger
H
Typ B
IG
IG
AG
D
AG
Typ A
grå (RAL 7035)
GL
H
GL
AG
M
M
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
50
63
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
IG
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
13,5
16
16
21
21
29
36
Reducering
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
D
mm
mm
Typ
9
9
10
12
12
14
15
27
27
17
19
19
21
22
22
27
32
40
51
61
75
20
24
29
36
46
55
68
Best. Nr.
SB
B
B
A
A
A
A
A
Best. Nr.
PA
1.272.1612.50
1.272.2016.50
1.272.2520.50
1.272.3225.50
1.272.4032.50
1.272.5040.50
1.272.6350.50
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
9
11
13,5
16
21
29
8
10
10
11
11
11
11
12
13
13
13,5
13,5
13,5
15
27
29
29
36
36
46
58
A
A
A
A
A
A
A
1.271.1309.10
1.271.1609.10
1.271.1611.10
1.271.2113.10
1.271.2116.10
1.271.2921.10
1.271.3629.10
1.272.1309.11
1.272.1609.11
1.272.1611.11
1.272.2113.11
1.272.2116.11
1.272.2921.11
1.272.3629.11
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
8
8
9
10
14
18
21
25
19
22,5
25,5
28,5
B
B
B
B
1.235.0907.10
1.235.1109.10
1.235.1311.10
1.235.1613.10
1.236.0907.11
1.236.1109.11
1.236.1311.11
1.236.1613.11
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
77
Tillbehör
R-M-PA
Metr., PG
Material
M
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
Färger
RoHS
svart (RAL 9005)
IG
D
AG
Typ A
H
AG
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
25
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
PG
PG
PG
PG
PG
PG
13,5
16
21
29
36
42
M
M
M
M
M
M
M
M
M
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
12
16
20
25
32
40
50
Typ
M
M
M
M
M
M
M
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
78
IG
12
16
16
20
25
32
40
40
50
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
H
mm
D
mm
D
AG
IG
IG
H
AG
Typ C
D
Typ B
GL
H
GL
mm
GL
Best. Nr.
mm
B
B
B
B
C
C
C
8
8
8
10
15
15
15
6
6
6
6
5
5
5
10
13,5
18
23
30
38
48
20
25
29
36
1.273.1612.50
1.273.2016.50
1.273.2520.50
1.273.3225.50
1.273.4032.50
1.273.5040.50
1.273.6350.50
B
A
A
A
A
C
8
8
10
10
12
15
6
14
15
15
17
5
18
18
25
33
43
52
29
29
36
45
55
1.273.2513.50
1.273.2516.50
1.273.3221.50
1.273.4029.50
1.273.5036.50
1.273.6342.50
C
C
B
A
C
C
C
C
C
15
15
8
8
15
15
15
15
15
19
19
6
13
19
19
5
5
5
8,5
11,5
14
16
20,5
28
38
38
38
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
25
27
1.273.0912.11
1.273.1116.11
1.273.1316.11
1.273.1620.11
1.273.2125.11
1.273.2932.11
1.273.3640.11
1.273.4240.11
1.273.4850.11
Tillbehör
E-M-PA, K-FS
Metr., PG
M
Material
RoHS
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
K-FS grå (RAL 7035),
E-M-PA svart (RAL 9005)
Färger
H
IG
IG
D
AG
Typ A
GL
Typ C
IG
IG
D
AG
AG
Typ B
GL
H
H
AG
IG
16
20
25
32
40
50
63
Typ
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
63
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
PG
PG
PG
PG
7
9
13,5
48
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
20
25
32
40
50
50
63
PG
PG
PG
PG
11
13,5
16
21
PG
PG
PG
PG
GL
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
13,5
16
21
29
GL
H
mm
D
mm
mm
Best. Nr.
mm
A
A
A
C
C
C
C
8
8
8
15
15
15
15
12
13
15
15
19,5
19,5
20
6,5
9
14
16,5
23
30
39
21
25
30
1.239.1216.50
1.239.1620.50
1.239.2025.50
1.239.2532.50
1.239.3240.50
1.239.4050.50
1.239.5063.50
A
C
A
C
8
1
8
15
12
19
13
20
6,5
8,5
14
51
17
1.239.1207.50
1.239.1609.50
1.239.2013.50
1.239.6348.50
C
A
C
A
A
A
A
C
C
C
15
8
15
8
8
8
10
15
15
15
19
12
19
13
15
15
17
19,5
19,5
20
6
9
11,5
14
16
21
30
37
43
48
B
B
B
B
8
9
10
11
15
16
19
21
24
27
33
42
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
25
21
25
30
37
45
1.239.0712.11
1.239.0916.11
1.239.1120.11
1.239.1320.11
1.239.1625.11
1.239.2132.11
1.239.2940.11
1.239.3650.11
1.239.4250.11
1.239.4863.11
1.233.1113.11
1.233.1316.11
1.233.1621.11
1.233.2129.11
79
Tillbehör
Klapp-vinkel
Metr., PG, NPT
Material
M
Polyamid
O-ring
RoHS
NBR
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-20 °C – 80 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
GL
H
IG
L
AG
AG
GL
mm
H
mm
L
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
8
9
11
23
30,5
40
28,5
35
49
5
7
10
19
24
33
1.316.1600.50
1.316.2000.50
1.316.2500.50
1.316.1601.50
1.316.2001.50
1.316.2501.50
PG 9
PG 13,5
PG 21
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
8
9
11
23
30,5
40
28,5
35
49
5
7
10
19
24
33
1.316.0900.11
1.316.1300.11
1.316.2100.11
1.316.0901.11
1.316.1301.11
1.316.2101.11
M
M
M
M
PG
PG
PG
PG
9
13,5
21
29
8
9
11
11
23
30,5
40
51,5
28,5
35
49
60
5
7
10
14
19
24
33
42
1.315.1600.50
1.315.2000.50
1.315.2500.50
1.315.3200.50
1.315.1601.50
1.315.2001.50
1.315.2501.50
1.315.3201.50
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
16
21
29
8
8
9
10
11
11
23
27
30,5
32,5
40
51,5
28,5
31,5
35
37,5
49
60
5
6
7
8
10
14
19
22
24
27
33
42
1.315.0900.11
1.315.1100.11
1.315.1300.11
1.315.1600.11
1.315.2100.11
1.315.2900.11
1.315.0901.11
1.315.1101.11
1.315.1301.11
1.315.1601.11
1.315.2101.11
1.315.2901.11
PG
PG
PG
PG
9
13,5
21
29
15
13
13
19
23
30,5
40
51,5
28,5
35
49
60
5
7
10
14
19
24
33
42
1.315.3800.70
1.315.1200.70
1.315.3400.70
1.315.1000.70
1.315.3801.70
1.315.1201.70
1.315.3401.70
1.315.1001.70
16 x 1,5
20 x 1,5
25 x 1,5
32 x 1,5
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
16
21
29
3/8” NPT
1/2” NPT
3/4” NPT
1” NPT
80
IG
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Tillbehör
NYHET
KS
Material
Metr.
Polyamid
Skyddsklass
IP 54
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-40 °C – 100 °C
AG
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
H
GL
AG
M 25 x 1,5
GL
mm
H
mm
mm
15
21,5
30
Best. Nr.
grå
1.213.2500.50
NYHET
GM-KS
Material
1.213.2501.50
Metr.
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
Ø IG
Färger
Best. Nr.
svart
AG
M 25 x1,5
H
mm
mm
9
30
Best. Nr.
grå
1.263.2500.50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
svart
1.263.2501.50
81
Tillbehör
KF-G
Metr., PG
Material
Polyamid
Dichtung
NBR
Skyddsklass
M
RoHS
IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-20 °C – 80 °C
grå (RAL 7011), svart (RAL 9005)
D
H
A
F
A
E
Ø mm
C
B
Dim
M
M
M
M
M
M
16 x 1,5
20 x 1,5
25 x 1,5
32 x 1,5
40 x 1,5
50 x 1,5
PG
PG
PG
PG
PG
PG
82
11
16
21
29
36
48
C
B
Ø
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
F
mm
H
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
4
4
6
6
6
6
49
49
69
90
100
116
47
47
65
78
94
101
37
37
52
65
80
88
15
15
21
9
10
12
29,5
42
65
80
88,5
29,5
35
44
55
66
76
1.312.1600.50
1.312.2000.50
1.312.2500.50
1.312.3200.50
1.312.4000.50
1.312.5000.50
1.312.1601.50
1.312.2001.50
1.312.2501.50
1.312.3201.50
1.312.4001.50
1.312.5001.50
4
4
6
6
6
6
49
49
69
90
100
116
47
47
65
78
94
101
37
37
52
65
80
88
15
15
21
9
10
12
29,5
29,5
42
65
80
88,5
35
35
44
55
66
76
1.312.1100.11
1.312.1600.11
1.312.2100.11
1.312.2900.11
1.312.3600.11
1.312.4800.11
1.312.1101.11
1.312.1601.11
1.312.2101.11
1.312.2901.11
1.312.3601.11
1.312.4801.11
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Tillbehör
FW-T
PG
RoHS
Material
Polyamid
Skyddsklass
IP 65
Färger
grå (RAL 7011)
O-ring
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C
Hänvisning:
- Metriska varianter på förfrågan
D
E
C
G
H
A
A
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
16
21
29
36
C
mm
D
mm
E
mm
G
mm
H
mm
Best. Nr.
50
50
56
56
68
74
93
45
45
53
53
68
70
88
37
37
44
44
55,5
60
72
4,3
4,3
5,5
5,5
5,5
5,5
6,5
29
29
35
35
43
52
68
1.306.0900.14
1.306.1100.14
1.306.1300.14
1.306.1600.14
1.306.2100.14
1.306.2900.14
1.306.3600.14
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
83
Tillbehör
HSK-ME
Metr., PG, NPT
Material
RoHS
Elastomer
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Hänvisning:
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Monteringtips, se sid 170
- Andra material på förfrågan
- Insatserna är uteslutande avsedda för montage i HSK-förskruvningarna.
d
Antal
Hål
xd
Passar till följande storlekar
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
84
7 / KR PG 9
9 / KE PG 7 / KR PG 11
9 / KE PG 7 / KR PG 11
11 / KE PG 9 / KR PG 13,5
11 / KE PG 9 / KR PG 13,5
13,5 / KE PG 11 / KR PG 16
13,5 / KE PG 11 / KR PG 16
16 / KE PG 13,5 / KR PG 21
16 / KE PG 13,5 / KR PG 21
21 / KE PG 16
21 / KE PG 16
29
36
36
42
48
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M
M
M
M
M
M
M
25
25
32
40
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3/8" NPT
3/8" NPT
4
5
2
2
1/2" NPT
3
1/2" NPT
3
1/2" NPT / 16
4
1/2" NPT / 16
6
3/4" NPT
4
3/4" NPT
2
1" NPT / 1 1/4" NPT 6
1 1/2" NPT
5
1 1/2" NPT
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,4
1,6
3
4
2
4
4
4
6
8
6,5
9
8
8 x 10
Best. Nr.
1.089.0799.19
1.089.0900.19
1.089.0902.19
1.089.1100.19
1.089.1102.19
1.089.1300.19
1.089.1302.19
1.089.1602.19
1.089.1604.19
1.089.2100.19
1.089.2102.19
1.089.2900.19
1.089.3600.19
1.089.3602.19
1.089.4299.19
1.089.4800.19
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Antal
Hål
xd
2
10
3
3
6
2
5
2
3
4
4
7
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
1,4
3
1,5
3
5
4
6
7
5
9
9
15
6 x 12
Best. Nr.
Best. Nr.
utan Hål
1.089.0901.19
1.089.0904.19
1.089.1101.19
1.089.1103.19
1.089.1301.19
1.089.1303.19
1.089.1603.19
1.089.1605.19
1.089.2101.19
1.089.2103.19
1.089.2901.19
1.089.3601.19
1.089.3603.19
1.089.0999.19
1.089.4801.19
1.089.1199.19
1.089.1399.19
1.089.2199.19
1.089.2999.19
1.089.3699.19
1.089.4899.19
Tillbehör
HSK-FLAKA
Metr., PG, NPT
RoHS
Material
Elastomer
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Hänvisning:
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Monteringtips, se sid 170
- Andra material på förfrågan
- Insatserna är uteslutande avsedda för montage i HSK-förskruvningarna.
l
b
l
b
b
l
ASI-BUS
Passar till följande storlekar
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
13 (ASI-BUS)
16 / KE PG 13,5 / KR PG 21
16 / KE PG 13,5 / KR PG 21
21 / KE PG 16
29
36
42
48
Dimensioner
bxl
M 20 x 1,5
M
M
M
M
M
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1/2" NPT
1/2" NPT/16
1/2" NPT/16
3/4" NPT
1" NPT / 1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
4,2
6
7
6
8
10
11,5
12
x
x
x
x
x
x
x
x
10,4
14
12
14
22
28,5
33,5
38
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
1.091.1300.19
1.091.1600.19
1.091.1602.19
1.091.2100.19
1.091.2900.19
1.091.3600.19
1.091.4200.19
1.091.4800.19
Dimensioner
bxl
Best. Nr.
5 x 11,5
1.091.1601.19
7 x 14
1.091.2101.19
5,5 x 29
1.091.3601.19
85
Tillbehör
O-ringar
Metr., PG, NPT
RoHS
O-ring NBR
Material
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
-30 °C – 120 °C
O-ring FPM
Material
FPM
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 200 °C
O-ring VMQ
Material
VMQ (Silikon)
Drifttemperatur kontinuerligt
-60 °C – 250 °C
S
d
Passar till följande storlekar
d
mm
s
mm
Best. Nr.
NBR
10
12
17
22
29
35
43
55
1,5
1,5
1,8
2
2
2
2
2
1.321.1200.57
1.321.1600.57
1.321.2000.57
1.321.2500.57
1.321.3200.57
1.321.4000.57
1.321.5000.57
1.321.6300.57
1.321.1200.58
1.321.1600.58
1.321.2000.58
1.321.2500.58
1.321.3200.58
1.321.4000.58
1.321.5000.58
1.321.6300.58
1.321.1200.59
1.321.1600.59
1.321.2000.59
1.321.2500.59
1.321.3200.59
1.321.4000.59
1.321.5000.59
1.321.6300.59
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
10
12
16
17
18
26
33
43
50
55
1,5
1,5
1,5
1,8
1,5
2
2
2
2
2
1.321.0700.17
1.321.0900.17
1.321.1100.17
1.321.1300.17
1.321.1600.17
1.321.2100.17
1.321.2900.17
1.321.3600.17
1.321.4200.17
1.321.4800.17
1.321.0700.21
1.321.0900.21
1.321.1100.21
1.321.1300.21
1.321.1600.21
1.321.2100.21
1.321.2900.21
1.321.3600.21
1.321.4200.21
1.321.4800.21
1.321.0700.22
1.321.0900.22
1.321.1100.22
1.321.1300.22
1.321.1600.22
1.321.2100.22
1.321.2900.22
1.321.3600.22
1.321.4200.22
1.321.4800.22
3/8” NPT
1/2” NPT
3/4“ NPT
1” NPT
1 1/4“ NPT
1 1/2“ NPT
13
19
22
29
38
45
2
1,8
2
2
2,5
2,5
1.321.3800.77
1.321.1200.77
1.321.3400.77
1.321.1000.77
1.321.5400.77
1.321.6400.77
1.321.3800.78
1.321.1200.78
1.321.3400.78
1.321.1000.78
1.321.5400.78
1.321.6400.78
1.321.3800.79
1.321.1200.79
1.321.3400.79
1.321.1000.79
1.321.5400.79
1.321.6400.79
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
86
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
FPM
Best. Nr.
VMQ
Tillbehör
Tätningsbrickor
Metr.
RoHS
Tätningsbrickor PE
Material
Polyethen
Drifttemperatur kontinuerligt
-30 °C – 70 °C
Tätningsbrickor HD
d
Material
S
Fiber-kompound
Drifttemperatur kontinuerligt
D
Dim
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-40 °C – 300 °C
d
mm
D
mm
S
mm
Best. Nr.
Polyethen
Best. Nr.
Fiber-kompound
12
16
20
25
32
40
50
63
16
20
25
31
38
48
58
72
2
2
2
2
2
2
2
2
1.325.1200.59
1.325.1600.59
1.325.2000.59
1.325.2500.59
1.325.3200.59
1.325.4000.59
1.325.5000.59
1.325.6300.59
1.325.1200.50
1.325.1600.50
1.325.2000.50
1.325.2500.50
1.325.3200.50
1.325.4000.50
1.325.5000.50
1.325.6300.50
Tätningsbrickor
PG
RoHS
Tätningsbrickor PE
Material
Polyethen
Drifttemperatur kontinuerligt
-30 °C – 70 °C
Tätningsbrickor HD
d
Material
S
Fiber-kompound
D
Dim
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 300 °C
d
mm
D
mm
S
mm
Best. Nr.
Polyethen
Best. Nr.
Fiber-kompound
12,5
15,2
18,6
20,4
22,5
28,3
37
47
54
59,3
16,5
19
22,5
25
27
33,5
43,5
55
63
69
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
1.325.0700.19
1.325.0900.19
1.325.1100.19
1.325.1300.19
1.325.1600.19
1.325.2100.19
1.325.2900.19
1.325.3600.19
1.325.4200.19
1.325.4800.19
1.325.0700.20
1.325.0900.20
1.325.1100.20
1.325.1300.20
1.325.1600.20
1.325.2100.20
1.325.2900.20
1.325.3600.20
1.325.4200.20
1.325.4800.20
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
87
Tillbehör
GM-Ms
Metr., PG, G
Material
M
Förnicklad mässing
RoHS
IG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12 x 1,5
16 x 1,5
20 x 1,5
25 x 1,5
32 x 1,5
40 x 1,5
50 x 1,5
63 x 1,5
75 x 1,5
80 x 2
90 x 2
100 x 2
110 x 2
H
mm
mm
Best. Nr.
2,8
2,8
3,0
3,5
4,0
4,5
5,5
6,0
8,0
8,0
8,0
11
11
15
19
23
29
36
45
55
70
85
90
100
115
125
1.161.1200.50
1.161.1600.50
1.161.2000.50
1.161.2500.50
1.161.3200.50
1.161.4000.50
1.161.5000.50
1.161.6300.50
1.161.7500.50
1.161.8000.50
1.161.9000.50
1.161.1000.50
1.161.1100.50
IG
G 2 1/2“
G 3“
G 4“
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48
H
mm
mm
Best. Nr.
7
8
11
2,8
2,8
3,0
3,0
3,0
3,5
4,0
5,0
5,0
5,5
80
95
125
15
18
21
23
26
32
41
51
60
64
1.106.5200.99
1.106.3000.99
1.106.4000.99
1.161.0700.01
1.161.0900.01
1.161.1100.01
1.161.1300.01
1.161.1600.01
1.161.2100.01
1.161.2900.01
1.161.3600.01
1.161.4200.01
1.161.4800.01
GM-EMV
Metr., PG
Material
M
Förnicklad mässing
RoHS
S
H
IG
IG
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
88
H
mm
S
mm
Best. Nr.
mm
2,8
2,8
3,0
3,5
4,5
5,0
5,0
6,0
15
19
24
30
36
46
60
70
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1.167.1200.50
1.167.1600.50
1.167.2000.50
1.167.2500.50
1.167.3200.50
1.167.4000.50
1.167.5000.50
1.167.6300.50
IG
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
H
mm
mm
S
mm
2,8
3,0
3,0
3,0
3,5
4,0
5,0
5,0
5,5
18
21
23
26
32
41
51
60
64
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Best. Nr.
1.167.0900.01
1.167.1100.01
1.167.1300.01
1.167.1600.01
1.167.2100.01
1.167.2900.01
1.167.3600.01
1.167.4200.01
1.167.4800.01
Tillbehör
V-N-Ms
Metr., PG
M
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Skyddsklass
IP 54
D
AG
H
GL
IG
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
GL
mm
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5
5
6,5
7
8
8,5
9
10
H
mm
D
mm
7,5
9,0
9,5
11,0
12,0
13,0
15,0
16,0
14
18
22
28
35
44
54
67
Best. Nr.
1.052.1200.50
1.052.1600.50
1.052.2000.50
1.052.2500.50
1.052.3200.50
1.052.4000.50
1.052.5000.50
1.052.6300.50
IG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
GL
mm
H
mm
D
mm
5
6
6
6,5
6,5
7
8
9
10
10
8
9
9
9,5
9,5
11
12
15
16
16
14
17
20
22
24
30
39
50
57
64
V-N-Ms-SD
Best. Nr.
1.052.0700.01
1.052.0900.01
1.052.1100.01
1.052.1300.01
1.052.1600.01
1.052.2100.01
1.052.2900.01
1.052.3600.01
1.052.4200.01
1.052.4800.01
Metr., PG
M
Material
RoHS
Förnicklad mässing
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 80 °C
Hänvisning:
- NPT-hänga – På förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan
IG
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
D
mm
6,5
6
6,5
7
8
8
9
10
9,5
9
9,5
11
12,5
12
15
16
14
20
24
28
35
45
55
68
Best. Nr.
1.052.1201.50
1.052.1601.50
1.052.2001.50
1.052.2501.50
1.052.3201.50
1.052.4001.50
1.052.5001.50
1.052.6301.50
IG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
GL
mm
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
4,8
5,5
5,5
6
6
6,5
7,5
9
10
10
H
mm
D
mm
8
9
9
9,5
9,5
11
12
15
16
16
14
17
20
22
24
30
39
50
57
64
Best. Nr.
1.052.0701.01
1.052.0901.01
1.052.1101.01
1.052.1301.01
1.052.1601.01
1.052.2101.01
1.052.2901.01
1.052.3601.01
1.052.4201.01
1.052.4801.01
89
Tillbehör
V-NE-Ms
Metr.
Material
M
Förnicklad mässing
V-NE-Ms
RoHS
V-NE-Ms
Skyddsklass
IP 54
+
*/
$*
V-NE-Ms-SD/ V-NE-Ms-SD-FPM
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
IP 68 – 10 bar / IP 69K
O-ring
GL
mm
H
mm
6,5
6
6
7
8
8
9
10
9,5
9
9,5
10,5
12,5
13
15
16,5
-20 °C – 95 °C (NBR)
-20 °C – 180 °C (FPM)
+
AG
Skyddsklass
*/
Hänvisning:
- NPT-Gewinde auf Anfrage
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan
V-NE-Ms-SD
$*
mm
Best. Nr.
V-NE-Ms
utan O-ring
Best. Nr.
V-NE-Ms-SD
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
V-NE-Ms-SD-FPM
-20 °C – 180 °C
14
19
22
30
41
46
55
70
1.155.1200.50
1.155.1600.50
1.155.2000.50
1.155.2500.50
1.155.3200.50
1.155.4000.50
1.155.5000.50
1.155.6300.50
1.156.1200.50
1.156.1600.50
1.156.2000.50
1.156.2500.50
1.156.3200.50
1.156.4000.50
1.156.5000.50
1.156.6300.50
1.157.1200.50
1.157.1600.50
1.157.2000.50
1.157.2500.50
1.157.3200.50
1.157.4000.50
1.157.5000.50
1.157.6300.50
V-NE-Ms
PG
Material
RoHS
Förnicklad mässing
V-NE-Ms
V-NE-Ms
Skyddsklass
IP 54
+
*/
$*
V-NE-Ms-SD/ V-NE-Ms-SD-FPM
Hänvisning:
- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan
V-NE-Ms-SD
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
90
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
GL
mm
H
mm
5
6
6
6,5
6,5
7
8
8
9
10
8
9
9,5
10
10
10,5
12,5
13
15
16,5
+
AG
-20 °C – 95 °C (NBR)
-20 °C – 180 °C (FPM)
*/
O-ring
$*
mm
Best. Nr.
V-NE-Ms
utan O-ring
Best. Nr.
V-NE-Ms-SD
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
V-NE-Ms-SD-FPM
-20 °C – 180 °C
14
17
20
22
24
30
41
50
58
65
1.155.0700.01
1.155.0900.01
1.155.1100.01
1.155.1300.01
1.155.1600.01
1.155.2100.01
1.155.2900.01
1.155.3600.01
1.155.4200.01
1.155.4800.01
1.156.0700.01
1.156.0900.01
1.156.1100.01
1.156.1300.01
1.156.1600.01
1.156.2100.01
1.156.2900.01
1.156.3600.01
1.156.4200.01
1.156.4800.01
1.157.0700.01
1.157.0900.01
1.157.1100.01
1.157.1300.01
1.157.1600.01
1.157.2100.01
1.157.2900.01
1.157.3600.01
1.157.4200.01
1.157.4800.01
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Tillbehör
R-H
Metr., PG
M
Material
Förnicklad mässing
Hänvisning:
- Metrisk gänga med O-ring på förfrågan
RoHS
GL
H
D
IG
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
IG
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9
11
11
13,5
13,5
16
16
16
21
21
21
29
29
36
36
42
42
48
48
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
7
7
9
9
11
9
11
13,5
11
13,5
16
16
21
21
29
29
36
36
42
GL
mm
H
mm
D
mm
Best. Nr.
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,5
9,0
9,0
10,0
10,0
11,5
11,5
11,5
12,5
14,0
14,0
14,0
14,0
18
24
24
30
30
39
39
43
43
57
57
64
64
1.076.1612.50
1.076.2012.50
1.076.2016.50
1.076.2516.50
1.076.2520.50
1.076.3220.50
1.076.3225.50
1.076.4025.50
1.076.4032.50
1.076.5032.50
1.076.5040.50
1.076.6340.50
1.076.6350.50
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
8,5
8,5
8,5
9
9
9,5
9,5
9,5
10
10
10
11,5
11,5
12,5
12,5
14
14
14
14
17
20
20
22
22
24
24
24
30
30
30
39
39
50
50
57
57
64
64
1.071.0907.01
1.071.1107.01
1.071.1109.01
1.071.1309.01
1.071.1311.01
1.071.1609.01
1.071.1611.01
1.071.1613.01
1.071.2111.01
1.071.2113.01
1.071.2116.01
1.071.2916.01
1.071.2921.01
1.071.3621.01
1.071.3629.01
1.071.4229.01
1.071.4236.01
1.071.4836.01
1.071.4842.01
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
91
Tillbehör
RSD-Ms
Metr.
Material
M
Förnicklad mässing
O-ring
RoHS
NBR
IG
GL
H
Hänvisning:
- Metrisk gänga med O-ring på förfrågan
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
20
20
25
25
32
32
32
40
40
40
IG
mm
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
16
20
25
20
25
32
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
5
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
17
22
22
27
27
34
34
34
43
43
43
1.077.1612.50
1.077.2012.50
1.077.2016.50
1.077.2516.50
1.077.2520.50
1.077.3216.50
1.077.3220.50
1.077.3225.50
1.077.4020.50
1.077.4025.50
1.077.4032.50
AG
M
M
M
M
M
M
50
50
50
63
63
63
IG
mm
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
25
32
40
32
40
50
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
9
9
9
10
10
10
13
13
13
14
14
14
55
55
55
65
65
65
1.077.5025.50
1.077.5032.50
1.077.5040.50
1.077.6332.50
1.077.6340.50
1.077.6350.50
RSD-Ms
PG
Material
RoHS
Förnicklad mässing
O-ring
NBR
IG
GL
H
Hänvisning:
- Metrisk gänga med O-ring på förfrågan
AG
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
92
9
11
11
13,5
13,5
16
16
16
21
21
21
IG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
9
11
13,5
11
13,5
16
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
7
8,8
9
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
10,3
10,3
10,3
17
20
20
22
22
24
24
24
30
30
30
1.077.0907.01
1.077.1107.01
1.077.1109.01
1.077.1309.01
1.077.1311.01
1.077.1609.01
1.077.1611.01
1.077.1613.01
1.077.2111.01
1.077.2113.01
1.077.2116.01
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
29
29
36
36
42
42
48
48
IG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
16
21
21
29
29
36
36
42
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
8
8
9
9
10
10
10
10
11,5
11,5
12,5
12,5
13,5
13,5
13,5
13,5
40
40
50
50
57
57
64
64
1.077.2916.01
1.077.2921.01
1.077.3621.01
1.077.3629.01
1.077.4229.01
1.077.4236.01
1.077.4836.01
1.077.4842.01
Tillbehör
RE-Ms
Metr.
M
Material
Förnicklad mässing
H
GL
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
20
20
20
25
25
32
16
20
25
25
32
32
H
IG
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
AG
IG
AG
IG
D
RoHS
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 29
1/2“ NPT
1/2“ NPT
1/2“ NPT
3/4“ NPT
1“ NPT
1 1/4“ NPT
Hänvisning:
- Passande O-ringar, se sid 86
GL
GL
mm
H
mm
D
mm
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7
6
6
7
7
8
8
10,5
12,5
12,5
12,5
12,5
14,5
16
17
17
8
19
25
25
20
22
22
24
28
30
39
Best. Nr.
mm
24
24
30
30
40
46
1.039.1609.01
1.039.2011.01
1.039.2013.01
1.039.2016.01
1.039.2516.01
1.039.2521.01
1.039.3229.01
1.171.1612.50
1.171.2012.50
1.171.2512.50
1.171.2534.50
1.171.3210.50
1.171.3254.50
RE-Ms
PG
H
GL
IG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
16
M
M
M
M
16
20
20
25
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
PG
PG
PG
PG
PG
PG
11
13,5
16
21
21
29
1/2” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT
3/4” NPT
1” NPT
Hänvisning:
- Passande O-ringar, se sid 86
AG
H
AG
Förnicklad mässing
IG
AG
Material
IG
D
RoHS
GL
GL
mm
H
mm
D
mm
6
6,5
6,5
6,5
10,5
12,5
12,5
14,5
20
22
22
27
6
6,5
6,5
7
7
8
16,7
17
16,5
8
17
12
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
mm
1.039.0916.01
1.039.1120.01
1.039.1320.01
1.039.1625.01
24
24
24
30
30
40
1.171.1112.01
1.171.1312.01
1.171.1612.01
1.171.2112.01
1.171.2134.01
1.171.2910.01
93
Tillbehör
E-Ms
Metr.
Material
M
Förnicklad mässing
RoHS
IG
D
AG
GL
H
AG
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
IG
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
D
mm
Best. Nr.
5
6
6,5
6,5
7
9
9
15
17,5
19
21
23
31
31
18
22
27
34
42
53
66
1.033.1216.50
1.033.1620.50
1.033.2025.50
1.033.2532.50
1.033.3240.50
1.033.4050.50
1.033.5063.50
E-Ms
PG
Material
RoHS
Förnicklad mässing
IG
D
AG
GL
H
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
94
7
9
9
11
11
11
13,5
13,5
16
16
21
IG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
13,5
16
21
16
21
21
29
29
GL
mm
H
mm
D
mm
Best. Nr.
5
6
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
15
16,5
17,5
17,5
18,5
20,5
19
21
21
22,5
23
17
20
22
22
24
30
24
30
30
39
39
1.033.0709.01
1.033.0911.01
1.033.0913.01
1.033.1113.01
1.033.1116.01
1.033.1121.01
1.033.1316.01
1.033.1321.01
1.033.1621.01
1.033.1629.01
1.033.2129.01
AG
PG 29
PG 36
PG 42
IG
GL
mm
H
mm
D
mm
Best. Nr.
PG 36
PG 42
PG 48
8
9
10
27,5
31
33
50
57
64
1.033.2936.01
1.033.3642.01
1.033.4248.01
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Tillbehör
KLE
Metr.
M
Material
Förnicklad mässing
GL
H
RoHS
AG
AG
M 12
M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
GL
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5,5
6,0
6,5
8,0
8,0
9,5
9,5
H
mm
mm
Best. Nr.
15,0
16,0
18,0
21,0
22,0
25,5
25,5
16
19
24
34
42
52
52
mm
5 - 7,5
7 - 10
10 - 14
12 - 21,5
16 - 27
22 - 33
25 - 38,5
1.143.1200.50
1.143.1600.50
1.143.2000.50
1.143.2500.50
1.143.3200.50
1.143.4000.50
1.143.5000.50
KLE
PG
RoHS
Material
GL
H
Förnicklad mässing
AG
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
GL
5,5
6
6
6,5
6,5
7,5
8
9,5
10
11
H
mm
mm
Best. Nr.
14,8
16,6
17,3
17,8
18,3
20,8
21,8
25,3
26,3
27,3
16
19
22
24
26
33
42
52
59
64
mm
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
12
19
25
31
35
-8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 21
- 30
- 37
- 43
- 48
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.143.0700.01
1.143.0900.01
1.143.1100.01
1.143.1300.01
1.143.1600.01
1.143.2100.01
1.143.2900.01
1.143.3600.01
1.143.4200.01
1.143.4800.01
95
Tillbehör
FW-ZN
Metr.
Material
M
Zinkgjutgods
Skyddsklass
RoHS
IP 65
O-Ring
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
D
E
H
C
G
-20 °C – 95 °C
A
A
M
M
M
M
M
20
25
32
50
63
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
C
mm
D
mm
E
mm
G
mm
H
mm
Best. Nr.
56
65
75
93
114
53
63
71
89
96
44
54
60
72
84
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
35
42
52
69
74
1.306.2000.50
1.306.2500.50
1.306.3200.50
1.306.5000.50
1.306.6300.50
FW-ZN
PG
Material
RoHS
Zinkgjutgods
Skyddsklass
IP 65
O-Ring
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
D
E
H
C
G
-20 °C – 95 °C
A
96
A
C
mm
D
mm
E
mm
G
mm
H
mm
Best. Nr.
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48
50
50
56
56
65
74
94
114
114
45
45
53
53
63
70
89
96
96
37
37
44
44
54
60
72
84
84
4,3
4,3
5,5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
30
30
35
35
42
52
69
74
74
1.306.0900.05
1.306.1100.05
1.306.1300.05
1.306.1600.05
1.306.2100.05
1.306.2900.05
1.306.3600.05
1.306.4200.05
1.306.4800.05
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Tillbehör
GM-INOX
Metr.
M
Material
1.4305
RoHS
Hänvisning:
- Andra storlekar – På förfrågan
- Andra rostfria stål på förfrågan
IG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
H
mm
mm
Best. Nr.
3
3
3
4
5
5
5
6
17
19
24
27
36
46
55
70
1.161.1200.58
1.161.1600.58
1.161.2000.58
1.161.2500.58
1.161.3200.58
1.161.4000.58
1.161.5000.58
1.161.6300.58
GM-INOX
PG
RoHS
Material
1.4305
Hänvisning:
- Andra storlekar – På förfrågan
- Andra rostfria stål på förfrågan
IG
mm
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG16
PG 21
PG 29
PG 36
H
mm
mm
Best. Nr.
2,8
2,8
3
3
3
3,5
4
5
17
22
22
24
27
32
41
50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.161.0700.08
1.161.0900.08
1.161.1100.08
1.161.1300.08
1.161.1600.08
1.161.2100.08
1.161.2900.08
1.161.3600.08
97
Tillbehör
V-INOX
Metr.
Material
M
1.4305
Skyddsklass
RoHS
IP 68 – 10 bar / IP 69K
O-ring
NBR / FPM / VMQ
GL
H
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Andra storlekar – På förfrågan
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan
AG
AG
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
V-INOX-NBR
-20 °C – 95 °C
6,5
6
6
7
8
8
9,5
9
9,5
10,5
12,5
13
14
19
22
30
41
46
1.152.1200.50
1.152.1600.50
1.152.2000.50
1.152.2500.50
1.152.3200.50
1.152.4000.50
Best. Nr.
V-INOX-FPM
-20 °C – 180 °C
Best. Nr.
V-INOX-VMQ
-60 °C – 180 °C
1.153.1200.50
1.153.1600.50
1.153.2000.50
1.153.2500.50
1.153.3200.50
1.153.4000.50
1.154.1200.50
1.154.1600.50
1.154.2000.50
1.154.2500.50
1.154.3200.50
1.154.4000.50
V-INOX
PG
Material
RoHS
1.4305
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
O-ring
NBR / FPM / VMQ
GL
H
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Andra storlekar – På förfrågan
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan
AG
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
98
7
9
11
13,5
16
21
29
36
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
V-INOX-NBR
-20 °C – 95 °C
5
6
6
6,5
6,5
7
8
8
8
9
9,5
10
10
10,5
12,5
13
14
17
20
22
24
30
41
50
1.152.0700.01
1.152.0900.01
1.152.1100.01
1.152.1300.01
1.152.1600.01
1.152.2100.01
1.152.2900.01
1.152.3600.01
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
V-INOX-FPM
-20 °C – 180 °C
Best. Nr.
V-INOX-VMQ
-60 °C – 180 °C
1.153.0700.01
1.153.0900.01
1.153.1100.01
1.153.1300.01
1.153.1600.01
1.153.2100.01
1.153.2900.01
1.153.3600.01
1.154.0700.01
1.154.0900.01
1.154.1100.01
1.154.1300.01
1.154.1600.01
1.154.2100.01
1.154.2900.01
1.154.3600.01
Tillbehör
RS-INOX / RSD-INOX
Metr.
M
Material
RoHS
1.4305
O-ring
NBR
Hänvisning:
- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan
RS-INOX
RSD-INOX
IG
GL
H
GL
H
IG
AG
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
20
20
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
63
IG
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
16
20
25
20
25
32
25
32
40
32
40
50
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
D
mm
Best. Nr.
RS-INOX
utan O-ring
Best. Nr.
RSD-INOX
-20 °C – 95 °C
5
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
9
9,5
9,5
10,5
10,5
12,5
12,5
12,5
13
13
13
15
15
15
16,5
16,5
16,5
17
22
22
27
27
34
34
34
43
43
43
55
55
55
65
65
65
1.094.1612.50
1.094.2012.50
1.094.2016.50
1.094.2516.50
1.094.2520.50
1.094.3216.50
1.094.3220.50
1.094.3225.50
1.094.4020.50
1.094.4025.50
1.094.4032.50
1.094.5025.50
1.094.5032.50
1.094.5040.50
1.094.6332.50
1.094.6340.50
1.094.6350.50
1.097.1612.50
1.097.2012.50
1.097.2016.50
1.097.2516.50
1.097.2520.50
1.097.3216.50
1.097.3220.50
1.097.3225.50
1.097.4020.50
1.097.4025.50
1.097.4032.50
1.097.5025.50
1.097.5032.50
1.097.5040.50
1.097.6332.50
1.097.6340.50
1.097.6350.50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
99
Tillbehör
RS-INOX / RSD-INOX
PG
Material
RoHS
1.4305
O-ring
NBR
Hänvisning:
- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan
RS-INOX
RSD-INOX
IG
AG
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
100
9
11
11
13,5
13,5
16
16
16
21
21
21
29
29
36
36
42
42
48
48
GL
H
GL
H
IG
AG
IG
GL
mm
H
mm
D
mm
Best. Nr.
RS-INOX
utan O-ring
Best. Nr.
RSD-INOX
-20 °C – 95 °C
PG 7
PG 7
PG 9
PG 9
PG 11
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 29
PG 29
PG 36
PG 36
PG 42
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
8,8
9
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
10,3
10,3
10,3
11,5
11,5
12,5
12,5
13,5
13,5
13,5
13,5
17
22
22
22
22
24
24
24
30
30
30
40
40
50
50
57
57
64
64
1.094.0907.01
1.094.1107.01
1.094.1109.01
1.094.1309.01
1.094.1311.01
1.094.1609.01
1.094.1611.01
1.094.1613.01
1.094.2111.01
1.094.2113.01
1.094.2116.01
1.094.2916.01
1.094.2921.01
1.094.3621.01
1.094.3629.01
1.094.4229.01
1.094.4236.01
1.094.4836.01
1.094.4842.01
1.097.0907.01
1.097.1107.01
1.097.1109.01
1.097.1309.01
1.097.1311.01
1.097.1609.01
1.097.1611.01
1.097.1613.01
1.097.2111.01
1.097.2113.01
1.097.2116.01
1.097.2916.01
1.097.2921.01
1.097.3621.01
1.097.3629.01
1.097.4229.01
1.097.4236.01
1.097.4836.01
1.097.4842.01
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Kabelförskruvningar för Ex-miljö
Kabelförskruvningar för Ex-miljö
EXIOS
A2, C, A2F, E1F
Kabelförskruvningar med olika gängstorlekar och – standarder för installation ab elektriska apparater i Ex-klassad miljö.
De Exd-, Exe- och ExtD- certifierade kabelförskruv-ningarna är designade för alla explosionsfarliga miljöer, med höga
krav på tillförlitlighet, dragavlast-ning och täthet, t ex marina miljöer, offshore, gasanläggningar, rafinaderier och i
kemisk industri.
NYHET
EXIOS
E1F
A2F
C
A
Armering
Ex-d IIC
Ex-e II
Ex-tD
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
detta kapitel finner ni:
• EXIOS, de nya High End-förskruvningen för armerad kabel i explosionsfarliga miljöer och enligt
senaste IECEx- oc ATEX-normer.För användning i EX-e, Ex-d och Ex-tD-miljöer
• E1F-förskruvning för Ex-d-applikationer
• C-förskruvning för armerad kabel Ex-e-applikationer
• A2F-förskruvning för icke armerad kabel i Ex-d-applikationer
• A2-förskruvning för icke armerad kabel i Ex-e-applikationer
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
101
NYHET
Kabelförskruvningar
för Ex-miljö
• IECEx- och ATEX-certifierad enligt senaste standarder
• Ex-d / Ex-e
• Zon 1, Zon 2, Zon 20, Zon 21 och Zon 22
• Gasgrupp IIA, IIB och IIC – Apparatgrupp III
• Equipment Protection Level GbDa
Ex-d
Ex-e
• Dubbel tätning mot yttre och inre kabelmantel
• Armeringar från 0 mm – 2,5 mm
• 100 %-lig dragavlastning genom 2 separata
kläminsatser*
• Maximalt klämområde
• Speciell låskona för armerad kabel
„Interlocking Armour Cone“
• Ingen torsion på ledare och armering
• Snabbt och enkelt förmontage för hand tack
vare profilmaterial med max grepp
°C
°C
+105
– 60
• IP 68 5 bar, EN 60529
• Tempområde: -60 °C – +105 °C
• Halogen- och fosforfri
• Silikontätningar och O-ringar som standard
Mer information finns i HUMMELs
infomaterial „Hazardous Areas“ och
på vår hemsida
102
* Storlekarna M 50 och M 63 endast för fast installerade kablar (25 %)
Kabelförskruvningar för Ex-miljö
E1F
Metr.
Material
BR-Ex d II C
II 2G Ex d II C
Mässing
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 66
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
Hänvisning:
- Aluminium och rostfritt stål på förfrågan
- Nickelplättering på förfrågan
AG
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
M 63 x 1,5
ytterdiam
mm
innerdiam
mm
GL
mm
H
mm
mm
8,4 - 13,2
12,9 - 15,8
8,4 - 13,2
12,9 - 15,8
15 - 20,8
20,3 - 27,2
26,7 - 33,5
33 - 39,9
39,4 - 46,3
45,7 - 52,6
52,1 - 58,9
58,4 - 65,3
3,5 - 8,5
8 - 11,5
3,5 - 8,5
8 - 11,5
11 - 13,5
13 - 19,5
19 - 25,5
25 - 32
31 - 37
36,5 - 43
42,5 - 50
49,5 - 55
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
85,5
85
85,5
85
85,5
92,5
99
109
113
113
117
116
25
25
25
25
32
38
50
57
70
70
89
89
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Ø
Armering
mm
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
-
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,65
2,0
2,5
2,5
2,6
2,6
Best. Nr.
1.603.1600.50
1.603.1600.51
1.603.2000.50
1.603.2000.51
1.603.2000.52
1.603.2500.50
1.603.3200.50
1.603.4000.50
1.603.5000.50
1.603.5000.51
1.603.6300.50
1.603.6300.51
103
Kabelförskruvningar för Ex-miljö
E1F
NPT
Material
Mässing
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 66
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
BR-Ex d II C
II 2G Ex d II C
Hänvisning:
- Aluminium och rostfritt stål på förfrågan
- Nickelplättering på förfrågan
AG
1/2“ NPT
1/2“ NPT
3/4“ NPT
3/4“ NPT
3/4“ NPT
1“ NPT
1 1/4“ NPT
1 1/2“ NPT
2“ NPT
2“ NPT
2 1/2“ NPT
2 1/2“ NPT
104
ytterdiam
mm
8,4
12,9
8,4
12,9
15
20,3
26,7
33
39,4
45,7
52,1
58,4
-
13,2
15,8
13,2
15,8
20,8
27,2
33,5
39,9
46,3
52,6
58,9
65,3
innerdiam
mm
3,5
8
3,5
8
11
13
19
25
31
36,5
42,5
49,5
-
8,5
11,5
8,5
11,5
13,5
19,5
25,5
32
37
43
50
55
GL
mm
H
mm
mm
14
14
14
14
14
17
18
18
19
19
29
29
81,5
81
81,5
81
81,5
88,5
96
105
111
111
113
112
25
25
32
32
32
38
50
57
70
70
89
89
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Ø
Armering
mm
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
-
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,65
2,0
2,5
2,5
2,6
2,6
Best. Nr.
1.603.1200.70
1.603.1200.71
1.603.3400.70
1.603.3400.71
1.603.3400.72
1.603.1000.70
1.603.5400.70
1.603.6400.70
1.603.2000.70
1.603.2000.71
1.603.5200.70
1.603.5200.71
Kabelförskruvningar för Ex-miljö
C
NPT
Material
BR-Ex e II
II 2G Ex e II
Mässing
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 54
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
Hänvisning:
- Aluminium och rostfritt stål på förfrågan
- Nickelplättering på förfrågan
- Finns också i metriska storlekar
AG
mm
1/2“ NPT
1/2“ NPT
3/4“ NPT
3/4“ NPT
3/4“ NPT
1“ NPT
1 1/4“ NPT
1 1/2“ NPT
2“ NPT
2“ NPT
2 1/2“ NPT
2 1/2“ NPT
3“ NPT
3“ NPT
8,4
12,9
8,4
12,9
15
20,3
26,7
33
39,4
45,7
52,1
58,4
64,8
71,1
-
13,2
15,8
13,2
15,8
20,8
27,2
33,5
39,9
46,3
52,6
58,9
65,3
71,6
78
GL
mm
H
mm
Ø
Armering
mm
Best. Nr.
mm
14
14
14
14
14
17
18
18
19
19
29
29
30
30
48
47,5
48
47,5
49
55,5
57
64
68
68
70,5
69,5
70
70
25
25
32
32
32
38
50
57
70
70
89
89
102
102
0,3 - 1,22
0,3 - 1,22
0,3 - 1,22
0,3 - 1,22
0,3 - 1,22
0,3 - 1,22
0,3 - 1,65
0,3 - 2,0
0,4 - 2,5
0,4 - 2,5
0,4 - 2,6
0,4 - 2,6
0,4 - 3,4
0,4 - 3,4
1.602.1200.70
1.602.1200.71
1.602.3400.70
1.602.3400.71
1.602.3400.72
1.602.1000.70
1.602.5400.70
1.602.6400.70
1.602.2000.70
1.602.2000.71
1.602.5200.70
1.602.5200.71
1.602.3000.70
1.602.3000.71
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
105
Kabelförskruvningar för Ex-miljö
A2F
Metr.
Material
Mässing
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 66
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
BR-Ex d II C
II 2G Ex d II C
Hänvisning:
- Aluminium och rostfritt stål på förfrågan
- Nickelplättering på förfrågan
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
106
16
16
20
20
20
25
32
40
50
63
x 1,5
x 1,5
x 1,5
x1 ,5
x1 ,5
x 1,5
x 1,5
x 1,5
x 1,5
x 1,5
3,5
8
3,5
8
11
13
19
25
31
42,5
-
8,5
11,5
8,5
11,5
13,5
19,5
25,5
32
43
55
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
46
52
55
55
59,5
25
25
25
25
25
38
50
57
70
89
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.604.1600.50
1.604.1600.52
1.604.2000.50
1.604.2000.52
1.604.2000.53
1.604.2500.50
1.604.3200.50
1.604.4000.50
1.604.5000.50
1.604.6300.50
Kabelförskruvningar för Ex-miljö
A2F
NPT
Material
BR-Ex d II C
II 2G Ex d II C
Mässing
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 66
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
Hänvisning:
- Aluminium och rostfritt stål på förfrågan
- Nickelplättering på förfrågan
AG
mm
1/2“ NPT
1/2“ NPT
3/4“ NPT
3/4“ NPT
3/4“ NPT
1“ NPT
1 1/4“ NPT
1 1/2“ NPT
2“ NPT
2 1/2“ NPT
3,5
8
3,5
8
11
13
19
25
31
42,5
-
8,5
11,5
8,5
11,5
13,5
19,5
25,5
32
43
55
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
14
14
14
14
14
17
18
18
19
29
41,5
41,5
41,5
40,5
40,5
42
49
51
53
55,5
25
25
32
32
32
38
50
57
70
89
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.604.1200.70
1.604.1200.72
1.604.3400.70
1.604.3400.72
1.604.3400.73
1.604.1000.70
1.604.5400.70
1.604.6400.70
1.604.2000.70
1.604.5200.70
107
Kabelförskruvningar för Ex-miljö
A2
NPT
Material
Mässing
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 54
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
BR-Ex e II
II 2G Ex e II
Hänvisning:
- Aluminium och rostfritt stål på förfrågan
- Nickelplättering på förfrågan
- Finns också i metriska storlekar
AG
mm
1/2“ NPT
1/2“ NPT
3/4“ NPT
3/4“ NPT
3/4“ NPT
1“ NPT
1 1/4“ NPT
1 1/2“ NPT
2“ NPT
2“ NPT
2 1/2“ NPT
2 1/2“ NPT
3“ NPT
3“ NPT
108
3,5
8
3,5
8
11,5
13
19
25
31
36,5
42,5
49,5
54,5
60,5
-
8,5
11,5
8,5
11,5
13,5
19,5
25,5
32
37
43
50
55
61
67
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
14
14
14
14
14
17
18
18
19
19
29
29
30
30
25,5
25
25,5
25
25,5
31,5
33
35,5
34,5
34,5
42,5
43
38
38
25
25
32
32
32
38
50
57
70
70
89
89
102
102
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.601.1200.70
1.601.1200.72
1.601.3400.70
1.601.3400.72
1.601.3400.75
1.601.1000.70
1.601.5400.70
1.601.6400.70
1.601.2000.70
1.601.2000.72
1.601.5200.70
1.601.5200.72
1.601.3000.70
1.601.3000.72
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
Industrikabelförskruvningar
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
Kabelförskruvningar i HSK-Ex-e-serien är designade för användning på elektriska apparater i explosionsfarlig
miljöer med skyddsklass „e“ enligt EN 600779-0 och EN 60079-7.
detta kapitel finner ni:
HSK-Ex-e-standardkabelförskruvningar
• Polyamid
• Nickelplätterad mässing med flera temperaturområden
• Olika rostfria stål med flera temperaturområden
Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningsmaterial och temperaturområden.
Programmet möter ett flertal globala godkännanden.
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
Hänvisning:
HSK-EMV-Ex-e-förskruvningar i nästa kapitel fr o m sid 121
HSK-Ex-e-multiförskruvningar och mycket annat finner ni i kapitel „HSK-Ex-eförskruvningar för speciella
applikationer“ fr o m sid 129
HSK-Ex-d-förskruvningar fr o m sid 137
109
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-K-Ex
Metr.
Material
EN
50262
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
RoHS
II 2G 1D
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-20 °C – 95 °C
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
grå (RAL 7035)
svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
3
5
3
6,5
5
10
7
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
11
11
11
11
13
13
13
13
14
14
21
21
22
22
25
25
27
27
28
28
31
31
39
39
48
48
49
49
49
49
15
15
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
42
42
53
53
60
60
65 / 68
65 / 68
1.291.1200.50
1.291.1200.51
1.291.1600.50
1.291.1600.51
1.295.1600.50
1.295.1600.51
1.291.2000.50
1.291.2000.51
1.295.2000.50
1.295.2000.51
1.291.2500.50
1.291.2500.51
1.291.3200.50
1.291.3200.51
1.291.4000.50
1.291.4000.51
1.291.5000.50
1.291.5000.51
1.291.6300.50
1.291.6300.51
1.291.1201.50
1.291.1201.51
1.291.1601.50
1.291.1601.51
1.295.1601.50
1.295.1601.51
1.291.2001.50
1.291.2001.51
1.295.2001.50
1.295.2001.51
1.291.2501.50
1.291.2501.51
1.291.3201.50
1.291.3201.51
1.291.4001.50
1.291.4001.51
1.291.5001.50
1.291.5001.51
1.291.6301.50
1.291.6301.51
1.291.1202.50
1.291.1202.51
1.291.1602.50
1.291.1602.51
1.295.1602.50
1.295.1602.51
1.291.2002.50
1.291.2002.51
1.295.2002.50
1.295.2002.51
1.291.2502.50
1.291.2502.51
1.291.3202.50
1.291.3202.51
1.291.4002.50
1.291.4002.51
1.291.5002.50
1.291.5002.51
1.291.6302.50
1.291.6302.51
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
110
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-K-Ex
Metr.-lång
EN
50262
Material
RoHS
II 2G 1D
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C
Färger
grå (RAL 7035)
svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)
AG
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
H
GL
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
3
5
3
6,5
5
10
7
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
21
21
22
22
25
25
27
27
28
28
31
31
39
39
48
48
49
49
49
49
15
15
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
42
42
53
53
60
60
65 / 68
65 / 68
1.291.1200.30
1.291.1200.31
1.291.1600.30
1.291.1600.31
1.295.1600.30
1.295.1600.31
1.291.2000.30
1.291.2000.31
1.295.2000.30
1.295.2000.31
1.291.2500.30
1.291.2500.31
1.291.3200.30
1.291.3200.31
1.291.4000.30
1.291.4000.31
1.291.5000.30
1.291.5000.31
1.291.6300.30
1.291.6300.31
Best. Nr.
svart
1.291.1201.30
1.291.1201.31
1.291.1601.30
1.291.1601.31
1.295.1601.30
1.295.1601.31
1.291.2001.30
1.291.2001.31
1.295.2001.30
1.295.2001.31
1.291.2501.30
1.291.2501.31
1.291.3201.30
1.291.3201.31
1.291.4001.30
1.291.4001.31
1.291.5001.30
1.291.5001.31
1.291.6301.30
1.291.6301.31
Best. Nr.
blå
1.291.1202.30
1.291.1202.31
1.291.1602.30
1.291.1602.31
1.295.1602.30
1.295.1602.31
1.291.2002.30
1.291.2002.31
1.295.2002.30
1.295.2002.31
1.291.2502.30
1.291.2502.31
1.291.3202.30
1.291.3202.31
1.291.4002.30
1.291.4002.31
1.291.5002.30
1.291.5002.31
1.291.6302.30
1.291.6302.31
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
111
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-K-Ex
PG
Material
RoHS
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
II 2G 1D
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-20 °C – 95 °C
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
grå (RAL 7035)
svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)
H
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
29
29
36
36
42
42
48
48
3
2
4
3
5
3
6,5
5
10
7
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
13
13
13
13
14
14
21
21
22
22
25
25
27
27
28
28
31
31
39
39
48
48
49
49
49
49
15
15
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
42
42
53
53
60
60
65
65
1.291.0700.14
1.291.0700.15
1.291.0900.14
1.291.0900.15
1.291.1100.14
1.291.1100.15
1.291.1300.14
1.291.1300.15
1.291.1600.14
1.291.1600.15
1.291.2100.14
1.291.2100.15
1.291.2900.14
1.291.2900.15
1.291.3600.14
1.291.3600.15
1.291.4200.14
1.291.4200.15
1.291.4800.14
1.291.4800.15
1.291.0701.14
1.291.0701.15
1.291.0901.14
1.291.0901.15
1.291.1101.14
1.291.1101.15
1.291.1301.14
1.291.1301.15
1.291.1601.14
1.291.1601.15
1.291.2101.14
1.291.2101.15
1.291.2901.14
1.291.2901.15
1.291.3601.14
1.291.3601.15
1.291.4201.14
1.291.4201.15
1.291.4801.14
1.291.4801.15
1.291.0702.14
1.291.0702.15
1.291.0902.14
1.291.0902.15
1.291.1102.14
1.291.1102.15
1.291.1302.14
1.291.1302.15
1.291.1602.14
1.291.1602.15
1.291.2102.14
1.291.2102.15
1.291.2902.14
1.291.2902.15
1.291.3602.14
1.291.3602.15
1.291.4202.14
1.291.4202.15
1.291.4802.14
1.291.4802.15
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
112
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-K-Ex
PG-lång
RoHS
Material
II 2G 1D
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
-20 °C – 95 °C
Färger
AG
grå (RAL 7035)
svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)
H
GL
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
29
29
36
36
42
42
48
48
3
2
4
3
5
3
6,5
5
10
7
13
9
18
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
21
21
22
22
25
25
27
27
28
28
31
31
39
39
48
48
49
49
49
49
15
15
19
19
22
22
24
24
27
27
33
33
42
42
53
53
60
60
65
65
1.291.0700.60
1.291.0700.61
1.291.0900.60
1.291.0900.61
1.291.1100.60
1.291.1100.61
1.291.1300.60
1.291.1300.61
1.291.1600.60
1.291.1600.61
1.291.2100.60
1.291.2100.61
1.291.2900.60
1.291.2900.61
1.291.3600.60
1.291.3600.61
1.291.4200.60
1.291.4200.61
1.291.4800.60
1.291.4800.61
1.291.0701.60
1.291.0701.61
1.291.0901.60
1.291.0901.61
1.291.1101.60
1.291.1101.61
1.291.1301.60
1.291.1301.61
1.291.1601.60
1.291.1601.61
1.291.2101.60
1.291.2101.61
1.291.2901.60
1.291.2901.61
1.291.3601.60
1.291.3601.61
1.291.4201.60
1.291.4201.61
1.291.4801.60
1.291.4801.61
Best. Nr.
blå
1.291.0702.60
1.291.0702.61
1.291.0902.60
1.291.0902.61
1.291.1102.60
1.291.1102.61
1.291.1302.60
1.291.1302.61
1.291.1602.60
1.291.1602.61
1.291.2102.60
1.291.2102.61
1.291.2902.60
1.291.2902.61
1.291.3602.60
1.291.3602.61
1.291.4202.60
1.291.4202.61
1.291.4802.60
1.291.4802.61
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
113
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-K-Ex
NPT
Material
RoHS
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
II 2G 1D
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-20 °C – 95 °C
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
grå (RAL 7035)
svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)
H
AG
mm
3/8” NPT
3/8” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT / 16
1/2” NPT / 16
3/4” NPT
3/4” NPT
1” NPT
1” NPT
1 1/4” NPT
1 1/4” NPT
1 1/2” NPT
1 1/2” NPT
4
2
6,5
5
10
7
13
9
18
13
18
13
22
20
-
8
6
12
9
14
12
18
16
25
20
25
20
32
26
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
Best. Nr.
blå
15
15
13
13
13
13
14
14
19
19
16
16
20
20
22
22
27
27
28
28
31
31
39
39
39
39
48
48
19 / 22
19 / 22
24
24
27
27
33
33
42
42
42 / 46
42 / 46
53
53
1.291.3800.70
1.291.3800.71
1.291.1200.70
1.291.1200.71
1.291.1216.70
1.291.1216.71
1.291.3400.70
1.291.3400.71
1.291.1000.70
1.291.1000.71
1.291.5400.70
1.291.5400.71
1.291.6400.70
1.291.6400.71
1.291.3801.70
1.291.3801.71
1.291.1201.70
1.291.1201.71
1.291.1217.70
1.291.1217.71
1.291.3401.70
1.291.3401.71
1.291.1001.70
1.291.1001.71
1.291.5401.70
1.291.5401.71
1.291.6401.70
1.291.6401.71
1.291.3802.70
1.291.3802.71
1.291.1202.70
1.291.1202.71
1.291.1218.70
1.291.1218.71
1.291.3402.70
1.291.3402.71
1.291.1002.70
1.291.1002.71
1.291.5402.70
1.291.5402.71
1.291.6402.70
1.291.6402.71
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
114
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex
EN
50262
Metr.
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
II 2G 1D
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C / -60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)
AG
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
H
GL
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
2
6
3
6
5
10
7
14
10
20
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
19
19
21
21
22
22
23
23
24
24
26
26
31
31
37
37
37
37
38
38
mm
Best. Nr.
HSK-M-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-M-Ex
-60 °C – 105 °C
Best. Nr.
HSK-M-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
14
14
17 / 19
17 / 19
20
20
22
22
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64 / 68
64 / 68
1.610.1200.50
1.610.1200.51
1.610.1600.50
1.610.1600.51
1.610.1611.50
1.610.1611.51
1.610.2000.50
1.610.2000.51
1.610.2016.50
1.610.2016.51
1.610.2500.50
1.610.2500.51
1.610.3200.50
1.610.3200.51
1.610.4000.50
1.610.4000.51
1.610.5000.50
1.610.5000.51
1.610.6300.50
1.610.6300.51
1.640.1200.50
1.640.1200.51
1.640.1600.50
1.640.1600.51
1.640.1611.50
1.640.1611.51
1.640.2000.50
1.640.2000.51
1.640.2016.50
1.640.2016.51
1.640.2500.50
1.640.2500.51
1.640.3200.50
1.640.3200.51
1.640.4000.50
1.640.4000.51
1.640.5000.50
1.640.5000.51
1.640.6300.50
1.640.6300.51
1.660.1200.50
1.660.1200.51
1.660.1600.50
1.660.1600.51
1.660.1611.50
1.660.1611.51
1.660.2000.50
1.660.2000.51
1.660.2016.50
1.660.2016.51
1.660.2500.50
1.660.2500.51
1.660.3200.50
1.660.3200.51
1.660.4000.50
1.660.4000.51
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
115
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex
Metr.-lång
Material
EN
50262
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
-20 °C – 95 °C / -60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
Drifttemperatur kontinuerligt
II 2G 1D
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
2
6
3
6
5
10
7
14
10
20
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
19
19
21
21
22
22
23
23
24
24
26
26
31
31
37
37
37
37
38
38
mm
Best. Nr.
HSK-M-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-M-Ex
-60 °C – 105 °C
Best. Nr.
HSK-M-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
14
14
17 / 19
17 / 19
20
20
22
22
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64 / 68
64 / 68
1.610.1200.30
1.610.1200.31
1.610.1600.30
1.610.1600.31
1.610.1611.30
1.610.1611.31
1.610.2000.30
1.610.2000.31
1.610.2016.30
1.610.2016.31
1.610.2500.30
1.610.2500.31
1.610.3200.30
1.610.3200.31
1.610.4000.30
1.610.4000.31
1.610.5000.30
1.610.5000.31
1.610.6300.30
1.610.6300.31
1.640.1200.30
1.640.1200.31
1.640.1600.30
1.640.1600.31
1.640.1611.30
1.640.1611.31
1.640.2000.30
1.640.2000.31
1.640.2016.30
1.640.2016.31
1.640.2500.30
1.640.2500.31
1.640.3200.30
1.640.3200.31
1.640.4000.30
1.640.4000.31
1.640.5000.30
1.640.5000.31
1.640.6300.30
1.640.6300.31
1.660.1200.30
1.660.1200.31
1.660.1600.30
1.660.1600.31
1.660.1611.30
1.660.1611.31
1.660.2000.30
1.660.2000.31
1.660.2016.30
1.660.2016.31
1.660.2500.30
1.660.2500.31
1.660.3200.30
1.660.3200.31
1.660.4000.30
1.660.4000.31
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
116
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex
RoHS
PG, NPT
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
II 2G 1D
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C / -60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)
AG
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
H
GL
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
29
29
36
36
42
42
48
48
3/8” NPT
3/8” NPT
1/2” NPT
1/2” NPT
3/4” NPT
3/4” NPT
1” NPT
1” NPT
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-M-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-M-Ex
-60 °C – 105 °C
Best. Nr.
HSK-M-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
3
2
4
2
6
3
6
5
10
7
14
10
20
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
5
5
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
19
19
21
21
22
22
24
24
23
23
24
24
29
29
35
35
37
37
38
38
14
14
17
17
20
20
22
22
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64
64
1.610.0700.01
1.610.0700.15
1.610.0900.01
1.610.0900.15
1.610.1100.01
1.610.1100.15
1.610.1300.01
1.610.1300.15
1.610.1600.01
1.610.1600.15
1.610.2100.01
1.610.2100.15
1.610.2900.01
1.610.2900.15
1.610.3600.01
1.610.3600.15
1.610.4200.01
1.610.4200.15
1.610.4800.01
1.610.4800.15
1.640.0700.01
1.640.0700.15
1.640.0900.01
1.640.0900.15
1.640.1100.01
1.640.1100.15
1.640.1300.01
1.640.1300.15
1.640.1600.01
1.640.1600.15
1.640.2100.01
1.640.2100.15
1.640.2900.01
1.640.2900.15
1.640.3600.01
1.640.3600.15
1.640.4200.01
1.640.4200.15
1.640.4800.01
1.640.4800.15
1.660.0700.01
1.660.0700.15
1.660.0900.01
1.660.0900.15
1.660.1100.01
1.660.1100.15
1.660.1300.01
1.660.1300.15
1.660.1600.01
1.660.1600.15
1.660.2100.01
1.660.2100.15
1.660.2900.01
1.660.2900.15
1.660.3600.01
1.660.3600.15
1.660.4200.01
1.660.4200.15
1.660.4800.01
1.660.4800.15
4
2
6
5
14
10
20
13
-
8
6
12
9
18
16
25
20
15
15
13
13
13
13
19
19
21
21
24
24
25
25
29
29
17 / 19
17 / 19
22 / 24
22 / 24
30
30
40
40
1.610.3800.70
1.610.3800.71
1.610.1200.70
1.610.1200.71
1.610.3400.70
1.610.3400.71
1.610.1000.70
1.610.1000.71
1.640.3800.70
1.640.3800.71
1.640.1200.70
1.640.1200.71
1.640.3400.70
1.640.3400.71
1.640.1000.70
1.640.1000.71
1.660.3800.70
1.660.3800.71
1.660.1200.70
1.660.1200.71
1.660.3400.70
1.660.3400.71
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
117
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex
PG-lång
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
-20 °C – 95 °C / -60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
Drifttemperatur kontinuerligt
II 2G 1D
H
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
11
13,5
13,5
16
16
21
21
29
29
36
36
42
42
48
48
3
2
4
2
6
3
6
5
10
7
14
10
20
13
22
20
32
25
37
29
-
6,5
5
8
6
10
7
12
9
14
12
18
16
25
20
32
26
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
19
19
21
21
22
22
24
24
23
23
24
24
29
29
35
35
37
37
38
38
mm
Best. Nr.
HSK-M-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-M-Ex
-60 °C – 105 °C
Best. Nr.
HSK-M-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
14
14
17
17
20
20
22
22
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64
64
1.610.0700.60
1.610.0700.61
1.610.0900.60
1.610.0900.61
1.610.1100.60
1.610.1100.61
1.610.1300.60
1.610.1300.61
1.610.1600.60
1.610.1600.61
1.610.2100.60
1.610.2100.61
1.610.2900.60
1.610.2900.61
1.610.3600.60
1.610.3600.61
1.610.4200.60
1.610.4200.61
1.610.4800.60
1.610.4800.61
1.640.0700.60
1.640.0700.61
1.640.0900.60
1.640.0900.61
1.640.1100.60
1.640.1100.61
1.640.1300.60
1.640.1300.61
1.640.1600.60
1.640.1600.61
1.640.2100.60
1.640.2100.61
1.640.2900.60
1.640.2900.61
1.640.3600.60
1.640.3600.61
1.640.4200.60
1.640.4200.61
1.640.4800.60
1.640.4800.61
1.660.0700.60
1.660.0700.61
1.660.0900.60
1.660.0900.61
1.660.1100.60
1.660.1100.61
1.660.1300.60
1.660.1300.61
1.660.1600.60
1.660.1600.61
1.660.2100.60
1.660.2100.61
1.660.2900.60
1.660.2900.61
1.660.3600.60
1.660.3600.61
1.660.4200.60
1.660.4200.61
1.660.4800.60
1.660.4800.61
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
118
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex
EN
50262
Metr.
Material
RoHS
1.4305
Kläminsats
II 2G 1D
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C / -60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan
H
GL
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
5
3
10
7
13
9
20
13
22
20
-
6,5
5
10
7
14
12
18
16
25
20
32
26
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-INOX-Ex
-20 °C – 95 °C
6,5
6,5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
19
19
22
22
23
23
24
24
29
29
35
35
14
14
22
22
24
24
30
30
41
41
50
50
1.612.1200.50
1.612.1200.51
1.612.1600.50
1.612.1600.51
1.612.2000.50
1.612.2000.51
1.612.2500.50
1.612.2500.51
1.612.3200.50
1.612.3200.51
1.612.4000.50
1.612.4000.51
Best. Nr.
HSK-INOX-Ex
-60 °C – 105 °C
1.642.1200.50
1.642.1200.51
1.642.1600.50
1.642.1600.51
1.642.2000.50
1.642.2000.51
1.642.2500.50
1.642.2500.51
1.642.3200.50
1.642.3200.51
1.642.4000.50
1.642.4000.51
Best. Nr.
HSK-INOX-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
1.662.1200.50
1.662.1200.51
1.662.1600.50
1.662.1600.51
1.662.2000.50
1.662.2000.51
1.662.2500.50
1.662.2500.51
1.662.3200.50
1.662.3200.51
1.662.4000.50
1.662.4000.51
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
119
HSK-Ex-e Standardförskruvningar
HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex
PG
Material
RoHS
1.4305
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C / -60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)
II 2G 1D
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
Hänvisning:
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan
H
mm
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-INOX-Ex
-20 °C – 95 °C
3 - 6,5
2-5
4-8
2-6
5 - 10
3-7
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
20 - 25
13 - 20
22 - 32
20 - 26
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
19
19
21
21
22
22
24
24
23
23
24
24
29
29
35
35
14
14
17
17
22
22
22
22
24
24
30
30
41
41
50
50
1.612.0700.01
1.612.0700.15
1.612.0900.01
1.612.0900.15
1.612.1100.01
1.612.1100.15
1.612.1300.01
1.612.1300.15
1.612.1600.01
1.612.1600.15
1.612.2100.01
1.612.2100.15
1.612.2900.01
1.612.2900.15
1.612.3600.01
1.612.3600.15
AG
PG 7
PG 7
PG 9
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 29
PG 29
PG 36
PG 36
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
120
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
HSK-INOX-Ex
-60 °C – 105 °C
1.642.0700.01
1.642.0700.15
1.642.0900.01
1.642.0900.15
1.642.1100.01
1.642.1100.15
1.642.1300.01
1.642.1300.15
1.642.1600.01
1.642.1600.15
1.642.2100.01
1.642.2100.15
1.642.2900.01
1.642.2900.15
1.642.3600.01
1.642.3600.15
GL
Best. Nr.
HSK-INOX-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
1.662.0700.01
1.662.0700.15
1.662.0900.01
1.662.0900.15
1.662.1100.01
1.662.1100.15
1.662.1300.01
1.662.1300.15
1.662.1600.01
1.662.1600.15
1.662.2100.01
1.662.2100.15
1.662.2900.01
1.662.2900.15
1.662.3600.01
1.662.3600.15
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
Industrikabelförskruvningar
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
Kabelförskruvningar i HSK-EMV-Ex-e-serien är designade för användning på elektriska apparater i
explosionsfarlig miljöer med skyddsklass „e“ enligt EN 600779-0 och EN 60079-7.
detta kapitel finner ni:
HSK-EMV-Ex-e-förskruvningar
• Nickelplätterad mässing med flera temperaturområden
• Olika rostfria stål med flera temperaturområden
Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningsmaterial och temperaturområden.
Programmet möter ett flertal globala godkännanden.
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
Hänvisning:
HSK-Ex-e Multiförskruvningar och mycket mer finns i kapitel „HSK-Ex-e Kabelförskruvningar“ för speciella
applikationer, fr o m sid 129
HSK-Ex-d standardförskruvningar fr o m sid 137
121
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
HSK-M-EMV-D-Ex
Metr.
Material
Kläminsats
RoHS
Metallackerad Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
II 2G 1D
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
M
Förnicklad mässing
- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 105 °C
H
AG
mm
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5
10
13
18
24
-
10
14
18
25
32
GL
mm
H
mm
6
6
7
8
8
29
31
38
43
51
GL
mm
Best. Nr.
HSK-M-EMV-D-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-M-EMV-D-Ex
-60 °C – 105 °C
20
24
30
40
50
1.636.1600.50
1.636.2000.50
1.636.2500.50
1.636.3200.50
1.636.4000.50
1.637.1600.50
1.637.2000.50
1.637.2500.50
1.637.3200.50
1.637.4000.50
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
HSK-M-EMV-D-Ex
Metr.-lång
Material
Kläminsats
RoHS
Metallackerad Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
II 2G 1D
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
Internationale Zulassungen finden Sie
auf Seite 170 oder im Internet auf
unserer Homepage www.hummel.com
M
Förnicklad mässing
- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 105 °C
H
AG
mm
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5
10
13
18
24
-
10
14
18
25
32
GL
mm
H
mm
10
10
12
12
15
29
31
38
43
51
mm
Best. Nr.
HSK-M-EMV-D-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-M-EMV-D-Ex
-60 °C – 105 °C
20
24
30
40
50
1.636.1600.30
1.636.2000.30
1.636.2500.30
1.636.3200.30
1.636.4000.30
1.637.1600.30
1.637.2000.30
1.637.2500.30
1.637.3200.30
1.637.4000.30
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
122
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
HSK-M-EMV-D-Ex
PG
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
II 2G 1D
Metallackerad Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 105 °C
AG
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
H
GL
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
11
13,5
16
21
29
36
5
6
10
13
18
22
-
10
12
14
18
25
32
GL
mm
H
mm
6
6,5
6,5
7
8
8
29
31
32
38
43
48
mm
Best. Nr.
HSK-M-EMV-D-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-M-EMV-D-Ex
-60 °C – 105 °C
20
22
24
30
40
50
1.636.1100.01
1.636.1300.01
1.636.1600.01
1.636.2100.01
1.636.2900.01
1.636.3600.01
1.637.1100.01
1.637.1300.01
1.637.1600.01
1.637.2100.01
1.637.2900.01
1.637.3600.01
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
123
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
HSK-M-EMV-Ex
Metr.
Material
EN
50262
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 105 °C
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
Se vår hemsida www.hummel.com för
rekommenderade max kabeldiametrar.
AG
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
II 2G 1D
H
AG
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
M 63 x 1,5
mm
GL
mm
H
mm
3 - 6,5
2-5
6 - 10
3-7
10 - 14
7 - 12
14 - 18
10 - 16
20 - 25
13 - 20
22 - 32
20 - 26
32 - 38
25 - 31
37 - 44
29 - 35
6,5
6,5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
19
19
22
22
23
23
24
24
31
31
37
37
37
37
38
38
mm
Best. Nr.
HSK-M-EMV-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-M-EMV-Ex
-60 °C – 105 °C
14
14
20
20
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64 / 68
64 / 68
1.616.1200.50
1.616.1200.51
1.616.1600.50
1.616.1600.51
1.616.2000.50
1.616.2000.51
1.616.2500.50
1.616.2500.51
1.616.3200.50
1.616.3200.51
1.616.4000.50
1.616.4000.51
1.616.5000.50
1.616.5000.51
1.616.6300.50
1.616.6300.51
1.646.1200.50
1.646.1200.51
1.646.1600.50
1.646.1600.51
1.646.2000.50
1.646.2000.51
1.646.2500.50
1.646.2500.51
1.646.3200.50
1.646.3200.51
1.646.4000.50
1.646.4000.51
1.646.5000.50
1.646.5000.51
1.646.6300.50
1.646.6300.51
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
124
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
HSK-M-EMV-Ex / HSK-M-EMV-PVDF-Ex
RoHS
PG, NPT
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
II 2G 1D
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
H
GL
AG
mm
Best. Nr.
HSK-M-EMV-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-M-EMV-Ex
-60 °C – 105 °C
Best. Nr.
HSK-M-EMV-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
19
19
21
21
22
22
24
24
23
23
24
24
29
29
35
35
37
37
38
38
14
14
17
17
20
20
22
22
24
24
30
30
40
40
50
50
57
57
64
64
1.616.0700.01
1.616.0700.15
1.616.0900.01
1.616.0900.15
1.616.1100.01
1.616.1100.15
1.616.1300.01
1.616.1300.15
1.616.1600.01
1.616.1600.15
1.616.2100.01
1.616.2100.15
1.616.2900.01
1.616.2900.15
1.616.3600.01
1.616.3600.15
1.616.4200.01
1.616.4200.15
1.616.4800.01
1.616.4800.15
1.646.0700.01
1.646.0700.15
1.646.0900.01
1.646.0900.15
1.646.1100.01
1.646.1100.15
1.646.1300.01
1.646.1300.15
1.646.1600.01
1.646.1600.15
1.646.2100.01
1.646.2100.15
1.646.2900.01
1.646.2900.15
1.646.3600.01
1.646.3600.15
1.646.4200.01
1.646.4200.15
1.646.4800.01
1.646.4800.15
1.666.0700.01
1.666.0700.15
1.666.0900.01
1.666.0900.15
1.666.1100.01
1.666.1100.15
1.666.1300.01
1.666.1300.15
1.666.1600.01
1.666.1600.15
1.666.2100.01
1.666.2100.15
1.666.2900.01
1.666.2900.15
1.666.3600.01
1.666.3600.15
1.666.4200.01
1.666.4200.15
1.666.4800.01
1.666.4800.15
21
21
24
24
25
25
17 / 19
17 / 19
22 / 24
22 / 24
30
30
1.616.3800.70
1.616.3800.71
1.616.1200.70
1.616.1200.71
1.616.3400.70
1.616.3400.71
1.646.3800.70
1.646.3800.71
1.646.1200.70
1.646.1200.71
1.646.3400.70
1.646.3400.71
1.666.3800.70
1.666.3800.71
1.666.1200.70
1.666.1200.71
1.666.3400.70
1.666.3400.71
mm
GL
mm
H
mm
PG 7
PG 7
PG 9
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 29
PG 29
PG 36
PG 36
PG 42
PG 42
PG 48
PG 48
3 - 6,5
2-5
4-8
2-6
6 - 10
3-7
6 - 12
5-9
10 - 14
7 - 12
14 - 18
10 - 16
20 - 25
13 - 20
22 - 32
20 - 26
32 - 38
25 - 31
37 - 44
29 - 35
5
5
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
4
2
6
5
14
10
15
15
13
13
13
13
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
-
8
6
12
9
18
16
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
125
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
HSK-MZ-EMV-Ex
Metr.
Material
EN
50262
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
Polyamid
Formtätning
NBR
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 105 °C
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
Se vår hemsida www.hummel.com för
rekommenderade max kabeldiametrar.
AG
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
II 2G 1D
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
50
63
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
6
10
14
20
24
32
28
37
32
-
6,5
10
14
18
25
32
38
31
44
35
GL
mm
H
mm
mm
6,5
6
6
7
8
8
9
9
10
10
26
29
32
35
41
48
51
51
52
52
14
20
24
30
40
50
57
57
68
68
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
126
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
HSK-M-EMV-Ex
-20 °C – 95 °C
1.617.1200.50
1.617.1600.50
1.617.2000.50
1.617.2500.50
1.617.3200.50
1.617.4000.50
1.617.5000.50
1.617.5000.51
1.617.6300.50
1.617.6300.51
GL
Best. Nr.
HSK-M-EMV-Ex
-60 °C – 105 °C
1.647.1200.50
1.647.1600.50
1.647.2000.50
1.647.2500.50
1.647.3200.50
1.647.4000.50
1.647.5000.50
1.647.5000.51
1.647.6300.50
1.647.6300.51
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
HSK-MZ-EMV-Ex / HSK-Mz-EMV-PVDF-Ex
RoHS
PG
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
II 2G 1D
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
H
GL
mm
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-MZ-EMV-Ex
-20 °C – 95 °C
3 - 6,5
4-8
6 - 10
7 - 12
10 - 14
13 - 18
20 - 25
24 - 32
32 - 38
28 - 31
37 - 44
32 - 35
5
6
6
6,5
6,5
7
8
8
9
9
10
10
26
28
29
33
32
35
41
48
51
51
51
51
14
17
20
22
24
30
40
50
57
57
64
64
1.617.0700.01
1.617.0900.01
1.617.1100.01
1.617.1300.01
1.617.1600.01
1.617.2100.01
1.617.2900.01
1.617.3600.01
1.617.4200.01
1.617.4200.15
1.617.4800.01
1.617.4800.15
AG
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 42
PG 48
PG 48
Best. Nr.
Best. Nr.
HSK-MZ-EMV-Ex HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex
-60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C
1.647.0700.01
1.647.0900.01
1.647.1100.01
1.647.1300.01
1.647.1600.01
1.647.2100.01
1.647.2900.01
1.647.3600.01
1.647.4200.01
1.647.4200.15
1.647.4800.01
1.647.4800.15
1.667.0700.01
1.667.0900.01
1.667.1100.01
1.667.1300.01
1.667.1600.01
1.667.2100.01
1.667.2900.01
1.667.3600.01
1.667.4200.01
1.667.4200.15
1.667.4800.01
1.667.4800.15
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
127
HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar
HSK-MZ-EMV-Ex / HSK-Mz-EMV-PVDF-Ex
NPT
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)
II 2G 1D
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
H
AG
mm
3/8” NPT
1/2” NPT
3/4” NPT
4-8
7 - 12
13 - 18
GL
mm
H
mm
15
13
13
27
31
36
mm
Best. Nr.
HSK-MZ-EMV-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
Best. Nr.
HSK-MZ-EMV-Ex HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex
-60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C
17/19
22/24
30
1.617.3800.70
1.617.1200.70
1.617.3400.70
1.647.3800.70
1.647.1200.70
1.647.3400.70
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
128
GL
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.667.3800.70
1.667.1200.70
1.667.3400.70
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer
Industrikabelförskruvningar
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer
Kabelförskruvningar i HSK-Ex-e-serien är designade för användning på elektriska apparater i
explosionsfarlig miljöer med skyddsklass „e“ enligt EN 600779-0 och EN 60079-7.
detta kapitel finner ni:
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar i
• Polyamid och mässing, med multi- och plattkabelinsatser
• Polyamid och mässing med extra dragavlastning (dubbelbygel)
Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningsmaterial och temperaturområden.
Programmet möter ett flertal globala godkännanden.
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
Hänvisning:
HSK-Ex-d standardförskruvningar fr o m sid 137
129
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-K-Multi-Ex
Metr., PG, NPT
Material
M
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
RoHS
II 2G 1D
-20 °C – 95 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
O-ring
NBR
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
Hänvisning:
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Monteringtips, se sid 170
AG
M
M
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
50
63
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9
11
13,5
16
16
21
29
36
48
3/8" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT/16
3/4" NPT
1" NPT
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
Antal
Hål
xd
GL
mm
H
mm
mm
8
9
11
11
13
13
14
22
27
31
39
48
49
49
19
24
33
42
53
60
65 / 68
4
6
4
6
7
8
8
9
10
10
11
11
13
14
22
25
27
28
28
31
39
48
49
15
13
13
14
19
16
20
22
27
28
31
39
39
48
Best. Nr.
svart
1.599.1600.51
1.599.2001.51
1.599.2500.51
1.599.3200.51
1.599.4001.51
1.599.5099.51
1.599.6301.51
2
2
3
4
2
6 x 12
1.599.1600.50
1.599.2001.50
1.599.2500.50
1.599.3200.50
1.599.4001.50
1.599.5099.50
1.599.6301.50
19
22
24
27
27
33
42
53
65
4
2
3
4
3
4
6
7
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,4
4
4
4
5,6
6
6,5
9
12
1.599.0900.00
1.599.1102.00
1.599.1302.00
1.599.1602.00
1.599.1606.00
1.599.2100.00
1.599.2900.00
1.599.3601.00
1.599.4801.00
19 / 22
24
27
33
42
42 / 46
53
4
3
6
4
6
x
x
x
x
x
1,4
4
4
6
6,5
1.599.3800.70
1.599.1202.70
1.599.1220.70
1.599.3400.70
1.599.1000.70
1.599.5499.70
1.599.6400.70
x 1,4
x3
x6
x 6,5
x9
5 x9
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
3
5
7
9
15
1.599.1601.50
1.599.2003.50
1.599.2501.50
1.599.3201.50
1.599.4003.50
1.599.1601.51
1.599.2003.51
1.599.2501.51
1.599.3201.51
1.599.4003.51
3 x 18
1.599.6302.50
1.599.6302.51
1.599.0900.01
1.599.1102.01
1.599.1302.01
1.599.1602.01
1.599.1606.01
1.599.2100.01
1.599.2900.01
1.599.3601.01
1.599.4801.01
2
3
2
6
2
3
4
2
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
3
5
4
6
7
9
15
18
1.599.0901.00
1.599.1101.00
1.599.1303.00
1.599.1604.00
1.599.1605.00
1.599.2101.00
1.599.2901.00
1.599.3603.00
1.599.4802.00
1.599.0901.01
1.599.1101.01
1.599.1303.01
1.599.1604.01
1.599.1605.01
1.599.2101.01
1.599.2901.01
1.599.3603.01
1.599.4802.01
1.599.3800.71
1.599.1202.71
1.599.1220.71
1.599.3400.71
1.599.1000.71
1.599.5499.71
1.599.6400.71
2
2
2
3
4
x
x
x
x
x
3
5
6
7
9
1.599.3801.70
1.599.1203.70
1.599.1221.70
1.599.3401.70
1.599.1001.70
1.599.3801.71
1.599.1203.71
1.599.1221.71
1.599.3401.71
1.599.1001.71
7x9
1.599.6401.70
1.599.6401.71
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
130
Antal
Hål
xd
Best. Nr.
grå
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
x
x
x
x
x
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-K-FLAKA-Ex
Metr., PG, NPT
M
Material
RoHS
II 2G 1D
Polyamid V0 enligt UL 94
Formtätning
Elastomer
Skyddsklass
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
-20 °C – 95 °C
Färger
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
O-ring
NBR
Hänvisning:
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Monteringtips, se sid 170
AG
M
M
M
M
M
M
20
25
32
40
40
50
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
16
21
29
36
36
42
1/2” NPT/16
3/4” NPT
1” NPT
1 1/4” NPT
1 1/2” NPT
1 1/2” NPT
Antal
Hål
xd
GL
mm
H
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
mm
9
11
11
13
13
13
28
31
39
48
48
49
27
33
42
53
53
60
12
14
22
28,5
30,5
33,5
x
x
x
x
x
x
7
6
8
10
12
11,5
1.589.2017.50
1.589.2500.50
1.589.3200.50
1.589.4000.50
1.589.4002.50
1.589.5000.50
1.589.2017.51
1.589.2500.51
1.589.3200.51
1.589.4000.51
1.589.4002.51
1.589.5000.51
10
11
11
13
13
13
28
31
39
48
48
49
27
33
42
53
53
60
12
14
22
28,5
30,5
33,5
x
x
x
x
x
x
7
6
8
10
12
11,5
1.589.1601.00
1.589.2100.00
1.589.2900.00
1.589.3600.00
1.589.3602.00
1.589.4200.00
13
14
19
16
20
20
28
31
39
39
48
48
27
33
42
42/46
53
53
12
14
22
22
28,5
30,5
x
x
x
x
x
x
7
6
8
8
10
12
1.589.1217.70
1.589.3400.70
1.589.1000.70
1.589.5400.70
1.589.6400.70
1.589.6402.70
Antal
Hål
xd
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
14 x 6
14 x 7
1.589.2018.50
1.589.2501.50
1.589.2018.51
1.589.2501.51
29 x 5,5
31 x 7,5
1.589.4001.50
1.589.4003.50
1.589.4001.51
1.589.4003.51
1.589.1601.01
1.589.2100.01
1.589.2900.01
1.589.3600.01
1.589.3602.01
1.589.4200.01
14 x 6
14 x 7
1.589.1602.00
1.589.2101.00
1.589.1602.01
1.589.2101.01
29 x 5,5
31 x 7,5
1.589.3601.00
1.589.3603.00
1.589.3601.01
1.589.3603.01
1.589.1217.71
1.589.3400.71
1.589.1000.71
1.589.5400.71
1.589.6400.71
1.589.6402.71
14 x 6
1.589.1218.70
1.589.1218.71
29 x 5,5
31 x 7,5
1.589.6401.70
1.589.6403.70
1.589.6401.71
1.589.6403.71
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
131
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-K-MZ-Ex
Metr.
Material
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
O-ring
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
6
13
18
22
32
37
-
8
12
18
25
32
38
44
M
Polyamid-AL
RoHS
II 2G 1D
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
GL
mm
H
mm
mm
15
15
11
11
13
13
14
29
35,5
41
49
58
61,5
62
19
24
33
42
53
60
65 / 68
-20 °C – 70 °C
Best. Nr.
1.215.1601.50
1.215.2001.50
1.215.2501.50
1.215.3201.50
1.215.4001.50
1.215.5001.50
1.215.6301.50
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
HSK-K-MZ-Ex
PG
Material
Polyamid-AL
Formtätning
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
O-ring
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
4
6
6
10
13
18
22
32
37
-
8
10
12
14
18
25
32
38
44
II 2G 1D
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
GL
mm
H
mm
mm
15
15
15
10
11
11
13
13
14
29
32,5
35,5
37,5
41
49
58
61,5
62
19
22
24
27
33
42
53
60
65
-20 °C – 70 °C
Best. Nr.
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
132
RoHS
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.215.0901.14
1.215.1101.14
1.215.1301.14
1.215.1601.14
1.215.2101.14
1.215.2901.14
1.215.3601.14
1.215.4201.14
1.215.4801.14
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-M-Multi-Ex
Metr., PG, NPT
M
Material
RoHS
II 2G 1D
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
Elastomer
O-ring
NBR
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C
AG
Hänvisning:
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
H
AG
M
M
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
50
63
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9
11
13,5
16
16
21
29
36
48
3/8" NPT
1/2" NPT/16
3/4" NPT
1" NPT
GL
Antal
Hål
xd
Best. Nr.
Antal
Hål
xd
GL
mm
H
mm
mm
6
6
7
8
8
9
10
21
23
26
31
37
37
38
17 / 19
22
30
40
50
57
64 / 68
4 x 1,4
6x3
4x6
6 x 6,5
7x9
1.687.1600.50
1.687.2001.50
1.687.2500.50
1.687.3200.50
1.687.4001.50
2x3
2x5
3x7
4x9
2 x 15
6 x 12
1.687.6301.50
3 x 18
1.687.1601.50
1.687.2003.50
1.687.2501.50
1.687.3201.50
1.687.4003.50
1.687.5099.50
1.687.6302.50
6
6
6,5
6,5
6,5
7
8
8
10
21
22
24
23
23
24
29
35
38
17
20
22
24
24
30
40
50
64
4 x 1,4
2x4
3x4
4x4
3 x 5,6
4x6
6 x 6,5
7x9
6 x 12
1.687.0900.01
1.687.1102.01
1.687.1302.01
1.687.1602.01
1.687.1606.01
1.687.2100.01
1.687.2900.01
1.687.3601.01
1.687.4801.01
2x3
3x3
2x5
6x4
2x6
3x7
4x9
2 x 15
3 x 18
1.687.0901.01
1.687.1101.01
1.687.1303.01
1.687.1604.01
1.687.1605.01
1.687.2101.01
1.687.2901.01
1.687.3603.01
1.687.4802.01
15
13
13
19
21
24
25
29
17 / 19
22 / 24
30
40
4 x 1,4
3x4
4x6
6 x 6,5
1.687.3800.70
1.687.1220.70
1.687.3400.70
1.687.1000.70
2
2
3
4
x
x
x
x
3
5
7
9
Best. Nr.
1.687.3801.70
1.687.1221.70
1.687.3401.70
1.687.1001.70
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
133
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-M-FLAKA-Ex
Metr.
Material
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
Elastomer
O-ring
M
M
M
M
M
M
M
20
25
32
40
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
RoHS
II 2G 1D
NBR
AG
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
M
Förnicklad mässing
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C
Hänvisning:
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
GL
mm
H
mm
mm
6
7
8
8
8
9
10
24
26
31
37
37
37
38
24
30
40
50
50
57
64 /68
BxH
mm
12
14
22
28,5
30,5
33,5
38
x
x
x
x
x
x
x
7
6
8
10
12
11,5
12
H
GL
Best. Nr.
BxH
mm
Best. Nr.
1.689.2017.50
1.689.2500.50
1.689.3200.50
1.689.4000.50
1.689.4002.50
1.689.5000.50
1.689.6300.50
14 x 6
14 x 7
1.689.2018.50
1.689.2501.50
29 x 5,5
31 x 7,5
1.689.4001.50
1.689.4003.50
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
HSK-M-FLAKA-Ex
PG, NPT
Material
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
Elastomer
O-ring
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C
Hänvisning:
- Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
GL
mm
H
mm
mm
16
21
29
36
36
42
48
6,5
7
8
8
8
9
10
23
24
29
35
35
37
38
24
30
40
50
50
57
64
3/4” NPT
1” NPT
13
19
25
29
30
40
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
BxH
mm
12
14
22
28,5
30,5
33,5
38
x
x
x
x
x
x
x
7
6
8
10
12
11,5
12
14 x 6
22 x 8
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
134
II 2G 1D
AG
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
RoHS
Förnicklad mässing
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
H
GL
Best. Nr.
BxH
mm
Best. Nr.
1.689.1601.01
1.689.2100.01
1.689.2900.01
1.689.3600.01
1.689.3602.01
1.689.4200.01
1.689.4802.01
14 x 6
14 x 7
1.689.1602.01
1.689.2101.01
29 x 5,5
31 x 7,5
1.689.3601.01
1.689.3603.01
14 x 7
1.689.3401.70
1.689.3400.70
1.689.1000.70
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex
EN
50262
Metr.
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
II 2G 1D
Polyamid / PVDF
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C /-60 °C – 105 °C /
-20 °C – 130 °C (PVDF)
AG
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan.
H
GL
AG
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
mm
GL
mm
H
mm
mm
3 - 6,5
4-8
6 - 10
6 - 12
10 - 14
14 - 18
20 - 25
24 - 32
32 - 38
37 - 44
6,5
6
6
6
6
7
8
8
9
10
26
28
30
33
33
37
43
50
51
52
14
19
20
22
24
30
40
50
57
64 / 68
Best. Nr.
HSK-MZ-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
HSK-MZ-Ex
-60 °C – 105 °C
Best. Nr.
HSK-MZ-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
1.611.1200.50
1.611.1600.50
1.611.1611.50
1.611.2000.50
1.611.2016.50
1.611.2500.50
1.611.3200.50
1.611.4000.50
1.611.5000.50
1.611.6300.50
1.641.1200.50
1.641.1600.50
1.641.1611.50
1.641.2000.50
1.641.2016.50
1.641.2500.50
1.641.3200.50
1.641.4000.50
1.641.5000.50
1.641.6300.50
1.661.1200.50
1.661.1600.50
1.661.1611.50
1.661.2000.50
1.661.2016.50
1.661.2500.50
1.661.3200.50
1.661.4000.50
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
135
HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer
HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex
PG
Material
Kläminsats
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
3
4
6
7
10
13
20
24
32
37
- 6,5
-8
- 10
- 12
- 14
- 18
- 25
- 32
- 38
- 44
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
II 2G 1D
AG
Formtätning
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan.
AG
Polyamid / PVDF
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
RoHS
Förnicklad mässing
-20 °C – 95 °C / -60 °C – 105 °C /
-20 °C – 130 °C (PVDF)
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-MZ-Ex
-20 °C – 95 °C
5
6
6
6
6
7
8
8
9
10
26
28
30
33
33
37
43
50
51
52
14
17
20
22
24
30
40
50
57
64
1.611.0700.01
1.611.0900.01
1.611.1100.01
1.611.1300.01
1.611.1600.01
1.611.2100.01
1.611.2900.01
1.611.3600.01
1.611.4200.01
1.611.4800.01
H
Best. Nr.
HSK-MZ-Ex
-60 °C – 105 °C
1.641.0700.01
1.641.0900.01
1.641.1100.01
1.641.1300.01
1.641.1600.01
1.641.2100.01
1.641.2900.01
1.641.3600.01
1.641.4200.01
1.641.4800.01
GL
Best. Nr.
HSK-MZ-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
1.661.0700.01
1.661.0900.01
1.661.1100.01
1.661.1300.01
1.661.1600.01
1.661.2100.01
1.661.2900.01
1.661.3600.01
1.661.4200.01
1.661.4800.01
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex
NPT
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
mm
3/8” NPT
1/2” NPT
3/4” NPT
1” NPT
4
7
13
20
-
8
12
18
25
Formtätning
NBR / FPM
O-ring
NBR / FPM
Skyddsklass
-20 °C – 95 °C / -60 °C – 105 °C /
-20 °C – 130 °C (PVDF)
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-MZ-Ex
-20 °C – 95 °C
15
13
13
19
28
33
37
43
17 / 19
22 / 24
30
40
1.611.3800.70
1.611.1200.70
1.611.3400.70
1.611.1000.70
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
136
II 2G 1D
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan.
AG
Polyamid / PVDF
AG
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
RoHS
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
H
Best. Nr.
HSK-MZ-Ex
-60 °C – 105 °C
1.641.3800.70
1.641.1200.70
1.641.3400.70
1.641.1000.70
GL
Best. Nr.
HSK-MZ-PVDF-Ex
-20 °C – 130 °C
1.661.3800.70
1.661.1200.70
1.661.3400.70
HSK-Ex-d Standardkabelverschraubungen
Industrikabelförskruvningar
HSK-Ex-d Standardkabelverschraubungen
Kabelförskruvningar i serie HSK-Ex-d-serien är designade för användning på elektriska apparater i explosionsfarlig
miljö med skyddsklass „e“ och „d“ enligt EN 60079-0, EN60079-1 och EN 60079-7.
detta kapitel finner ni:
HSK-Ex-d-förskruvningar i
• Mässing
• Mässing med extra dragavlastning (dubbelbygel)
• Syrafast stål
Vi erbjuder olika klämområden, gängtyper och diverse temperaturområden.
Ett flertal certifieringar kröner urvalet!
Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!
Kontakta oss:
E-Mail: [email protected]
Tel.:
+49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
137
HSK-Ex-d standardförskruvningar
HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d
Metr.
Material
Kläminsats
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
5
3
10
7
13
9
18
14
22
20
-
6,5
5
10
7
14
12
18
16
25
20
32
26
Polyamid / PVDF
Formtätning
FPM / FPM
O-ring
FPM / FPM
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
M
Förnicklad mässing
RoHS
II 2G 1D Ex d IIC
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
GL
mm
H
mm
mm
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19
19
22
22
25
25
26,5
26,5
32
32
38,5
38,5
14
14
20
20
24
24
30
30
40
40
50
50
- 60 °C – 105 °C) (PA)
- 20 °C – 130 °C (PVDF)
Best. Nr.
HSK-M-Ex-d
-60 °C – 105 °C
1.622.1200.50
1.622.1200.51
1.622.1600.50
1.622.1600.51
1.622.2000.50
1.622.2000.51
1.622.2500.50
1.622.2500.51
1.622.3200.50
1.622.3200.51
1.622.4000.50
1.622.4000.51
Best. Nr.
HSK-M-PVDF-Ex-d
-20 °C – 130 °C
1.634.1200.50
1.634.1200.51
1.634.1600.50
1.634.1600.51
1.634.2000.50
1.634.2000.51
1.634.2500.50
1.634.2500.51
1.634.3200.50
1.634.3200.51
1.634.4000.50
1.634.4000.51
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d
NPT
Material
Kläminsats
AG
mm
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
3/8“
3/8“
1/2“
1/2“
3/4“
3/4“
1“
1“
1 1/4“
1 1/4“
1 1/2“
1 1/2“
5
3
10
7
13
9
18
14
22
20
22
20
-
10
7
14
12
18
16
25
20
32
26
32
26
Polyamid / PVDF
Formtätning
FPM / FPM
O-ring
FPM / FPM
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
II 2G 1D Ex d IIC
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
GL
mm
H
mm
mm
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
19
22
22
25
25
26,5
26,5
32
32
38,5
38,5
38,5
38,5
20
20
24
24
30
30
40
40
50
50
50
50
- 60 °C – 105 °C (PA)
- 20 °C – 130 °C (PVDF)
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
138
RoHS
Förnicklad mässing
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
HSK-M-Ex-d
-60 °C – 105 °C
1.622.3800.70
1.622.3800.71
1.622.1200.70
1.622.1200.71
1.622.3400.70
1.622.3400.71
1.622.1000.70
1.622.1000.71
1.622.5400.70
1.622.5400.71
1.622.6400.70
1.622.6400.71
Best. Nr.
HSK-M-PVDF-Ex-d
-20 °C – 130 °C
1.634.3800.70
1.634.3800.71
1.634.1200.70
1.634.1200.71
1.634.3400.70
1.634.3400.71
HSK-Ex-d standardförskruvningar
HSK-MZ-Ex-d
Metr.
M
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
RoHS
II 2G 1D Ex d IIC
Polyamid
Formtätning
FPM
O-ring
FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
mm
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
5
10
13
18
22
-
6,5
10
14
18
25
32
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
- 60 °C – 105 °C
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-MZ-Ex-d
-60 °C – 105 °C
14
14
14
14
14
14
26
30
34
38
44
51,5
14
20
24
30
40
50
1.628.1200.50
1.628.1600.50
1.628.2000.50
1.628.2500.50
1.628.3200.50
1.628.4000.50
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
HSK-MZ-Ex-d
NPT
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
II 2G 1D Ex d IIC
Polyamid
Formtätning
FPM
O-ring
FPM
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
AG
mm
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
5
10
13
18
22
22
-
10
14
18
25
32
32
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
- 60 °C – 105 °C
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-MZ-Ex-d
-60 °C – 105 °C
15
15
15
19
19
19
30
34
38
44
51,5
51,5
20
24
30
40
50
50
1.628.3800.70
1.628.1200.70
1.628.3400.70
1.628.1000.70
1.628.5400.70
1.628.6400.70
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
139
HSK-Ex-d standardförskruvningar
HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d
Metr.
Material
Kläminsats
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
5
3
10
7
13
9
18
14
22
20
-
6,5
5
10
7
14
12
18
16
25
20
32
26
M
Polyamid / PVDF
RoHS
Formtätning
FPM / FPM
O-ring
FPM / FPM
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
INOX (1.4404)
II 2G 1D Ex d IIC
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
- 60 °C – 105 °C (PA)
- 20 °C – 130 °C (PVDF)
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-INOX-Ex-d
-60 °C – 105 °C
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19
19
22
22
25
25
26,5
26,5
32
32
38,5
38,5
14
14
20
20
24
24
30
30
40
40
50
50
1.632.1200.50
1.632.1200.51
1.632.1600.50
1.632.1600.51
1.632.2000.50
1.632.2000.51
1.632.2500.50
1.632.2500.51
1.632.3200.50
1.632.3200.51
1.632.4000.50
1.632.4000.51
Best. Nr.
HSK-INOX-PVDF-Ex-d
-20 °C – 130 °C
1.633.1200.50
1.633.1200.51
1.633.1600.50
1.633.1600.51
1.633.2000.50
1.633.2000.51
1.633.2500.50
1.633.2500.51
1.633.3200.50
1.633.3200.51
1.633.4000.50
1.633.4000.51
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d
NPT
Material
INOX (1.4404)
Kläminsats
AG
mm
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
3/8“
3/8“
1/2“
1/2“
3/4“
3/4“
5
3
10
7
13
9
-
10
7
14
12
18
16
Polyamid / PVDF
Formtätning
FPM / FPM
O-ring
FPM / FPM
Skyddsklass
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
II 2G 1D Ex d IIC
IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt
- 60 °C – 105 °C (PA)
- 20 °C – 130 °C (PVDF)
GL
mm
H
mm
mm
Best. Nr.
HSK-INOX-Ex-d
-60 °C – 105 °C
15
15
15
15
15
15
22
22
25
25
26,5
26,5
20
20
24
24
30
30
1.632.3800.70
1.632.3800.71
1.632.1200.70
1.632.1200.71
1.632.3400.70
1.632.3400.71
Passande tillbehör fr o m sid 71 och fr o m sid 141
140
RoHS
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
HSK-INOX-PVDF-Ex-d
-20 °C – 130 °C
1.633.3800.70
1.633.3800.71
1.633.1200.70
1.633.1200.71
1.633.3400.70
1.633.3400.71
Ex-tillbehör
Industrikabelförskruvningar
Ex-tillbehör
Detta kapitel omfattar tillbehör för alla serier av våra industrikabelförskruvningar för explosionsfarliga
miljöer i skyddsklass „e“ och/eller „d“:
• Tillbehör i plast, fr o m sid 142
• Tillbehör i mässing fr o m sid 145
• Tillbehör i rostfritt INOX, fr o m sid 149
141
Ex-tillbehör
V-Ex
Metr.
Material
M
Polyamid
O-ring
RoHS
NBR
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
Drifttemperatur kontinuerligt
II 2G 1D
-20 °C – 90 °C
Färger
svart (RAL 9005)
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
GL
H
D
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
142
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
D
mm
mm
mm
Best. Nr.
8,5
8,5
9
10,5
11,5
11,5
13,5
14,5
13
13
14,5
16
17,5
18
20
21
16,5
20,5
25,5
30,5
38
48
60
75
15
19
24
28
36
46
55
70
6
8
8
8
8
8
8
8
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.297.1201.50
1.297.1601.50
1.297.2001.50
1.297.2501.50
1.297.3201.50
1.297.4001.50
1.297.5001.50
1.297.6301.50
Ex-tillbehör
V-Ex
PG
RoHS
Material
Polyamid
O-ring
NBR
Skyddsklass
II 2G 1D
IP 68 – 10 bar / IP 69K
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 90 °C
Färger
svart (RAL 9005)
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
GL
H
D
AG
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
GL
mm
H
mm
8,5
8,5
9
9
10,5
11,5
11,5
13,5
13,5
14,5
13
13
14,5
14,5
16
17,5
18
20
20
21
D
mm
mm
mm
Best. Nr.
16,5
20,5
25,5
25,5
30,5
38
48
60
65
75
15
19
24
24
28
36
46
55
60
70
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
1.297.0701.11
1.297.0901.11
1.297.1101.11
1.297.1301.11
1.297.1601.11
1.297.2101.11
1.297.2901.11
1.297.3601.11
1.297.4201.11
1.297.4801.11
143
Ex-tillbehör
HSK-V-Ex
Metr., PG, NPT
Material
RoHS
Elastomer
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 95 °C
Färger
svart (RAL 9005)
II 2G 1D
D
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
Passar till följande gängor
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
16
20
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
NPT 3/8”
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
1/2”
1/2”/16
3/4”
1” NPT 1 1/4”
1 1/2”
d
h
Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
D
mm
d
mm
H
mm
h
mm
Best. Nr.
9,5
11
13,5
16
18,5
22
29
38
43
49
6,3
7,8
9,8
11,8
13,8
17,8
25
32
38
44
11,5
13,5
14,5
18
19
22
25
28
30
30
4,5
5,5
5,5
8
9
11
10
11
12
12
1.296.0701.11
1.296.0901.11
1.296.1101.11
1.296.1301.11
1.296.1601.11
1.296.2101.11
1.296.2901.11
1.296.3601.11
1.296.4201.11
1.296.4801.11
HSK-V-Ex MZ Variante
Metr., PG, NPT
Material
RoHS
Elastomer
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 95 °C
Färger
svart (RAL 9005)
II 2G 1D
Hänvisning:
- Denna plug passar i alla HSK-förskruvningar med ytterligare
dragavlastning (dubbelbygel)
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
Passar till följande gängor
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
144
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
16
20
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
NPT 3/8”
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
1/2”
1/2”/16
3/4”
1” NPT 1 1/4”
1 1/2”
D
mm
d
mm
H
mm
h
mm
Best. Nr.
9,5
11
13,5
16
18,5
22
29
38
43
49
6,3
7,8
9,8
11,8
13,8
17,8
25
32
38
44
18
20,5
22
26,5
28,4
32
35,5
39
42,5
42,5
4,5
5,5
5,5
8
9
11
10
11
12
12
1.296.0701.61
1.296.0901.61
1.296.1101.61
1.296.1301.61
1.296.1601.61
1.296.2101.61
1.296.2901.61
1.296.3601.61
1.296.4201.61
1.296.4801.61
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Ex-tillbehör
V-Ms-Ex / V-Ms-FPM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex
M
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
V-Ms-Ex
O-ring
NBR
V-Ms-FPM-Ex
O-ring
FPM
V-Ms-VMQ-Ex
O-ring
VMQ
GL
H
II 2G 1D
Metr.
- 20 °C – 95 °C (NBR)
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
6,5
6
6
7
8
8
9
10
9,5
9
9,5
10,5
12,5
13
15
16,5
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
mm
Best. Nr.
V-Ms-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
V-Ms-FPM-Ex
-20 °C – 180 °C
Best. Nr.
V-Ms-VMQ-Ex
-60 °C – 180 °C
14
19
22
30
41
46
55
70
1.197.1200.50
1.197.1600.50
1.197.2000.50
1.197.2500.50
1.197.3200.50
1.197.4000.50
1.197.5000.50
1.197.6300.50
1.198.1200.50
1.198.1600.50
1.198.2000.50
1.198.2500.50
1.198.3200.50
1.198.4000.50
1.198.5000.50
1.198.6300.50
1.199.1200.50
1.199.1600.50
1.199.2000.50
1.199.2500.50
1.199.3200.50
1.199.4000.50
1.199.5000.50
1.199.6300.50
V-Ms-Ex / V-Ms-FPM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
V-Ms-Ex
O-ring
NBR
V-Ms-FPM-Ex
O-ring
FPM
V-Ms-VMQ-Ex
O-ring
VMQ
GL
H
II 2G 1D
PG
- 20 °C – 95 °C (NBR)
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)
AG
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
GL
mm
H
mm
5
6
6
6,5
6,5
7
8
8
9
10
8
9
9,5
10
10
10,5
12,5
13
15
16,5
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
mm
Best. Nr.
V-Ms-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
V-Ms-FPM-Ex
-20 °C – 180 °C
Best. Nr.
V-Ms-VMQ-Ex
-60 °C – 180 °C
14
17
20
22
24
30
41
50
58
65
1.197.0700.01
1.197.0900.01
1.197.1100.01
1.197.1300.01
1.197.1600.01
1.197.2100.01
1.197.2900.01
1.197.3600.01
1.197.4200.01
1.197.4800.01
1.198.0700.01
1.198.0900.01
1.198.1100.01
1.198.1300.01
1.198.1600.01
1.198.2100.01
1.198.2900.01
1.198.3600.01
1.198.4200.01
1.198.4800.01
1.199.0700.01
1.199.0900.01
1.199.1100.01
1.199.1300.01
1.199.1600.01
1.199.2100.01
1.199.2900.01
1.199.3600.01
1.199.4200.01
1.199.4800.01
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
145
Ex-tillbehör
RSD-Ms-Ex
Metr.
Material
M
Förnicklad mässing
O-ring
RoHS
NBR / VMQ
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)
II 2G 1D
IG
GL
H
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
20
20
25
25
32
32
32
40
40
40
50
IG
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
16
20
25
20
25
32
25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
GL
mm mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
9
17
22
22
27
27
34
34
34
43
43
43
55
Best. Nr.
Best. Nr.
NBR
VMQ
-20 °C – 95 °C -60 °C – 180 °C
1.078.1612.50
1.078.2012.50
1.078.2016.50
1.078.2516.50
1.078.2520.50
1.078.3216.50
1.078.3220.50
1.078.3225.50
1.078.4020.50
1.078.4025.50
1.078.4032.50
1.078.5025.50
1.079.1612.50
1.079.2012.50
1.079.2016.50
1.079.2516.50
1.079.2520.50
1.079.3216.50
1.079.3220.50
1.079.3225.50
1.079.4020.50
1.079.4025.50
1.079.4032.50
1.079.5025.50
AG
M
M
M
M
M
50
50
63
63
63
IG
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
32
40
32
40
50
x
x
x
x
x
GL
mm mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9
9
10
10
10
55
55
65
65
65
Best. Nr.
Best. Nr.
NBR
VMQ
-20 °C – 95 °C -60 °C – 180 °C
1.078.5032.50
1.078.5040.50
1.078.6332.50
1.078.6340.50
1.078.6350.50
1.079.5032.50
1.079.5040.50
1.079.6332.50
1.079.6340.50
1.079.6350.50
RSD-Ms-Ex
PG
Material
RoHS
Förnicklad mässing
O-ring
NBR / VMQ
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)
II 2G 1D
IG
GL
H
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
146
9
11
11
13,5
16
16
16
21
21
21
29
29
IG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
9
11
13,5
11
13,5
16
16
21
GL H
mm mm
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
7
8
8
8,8
9
9
9,5
9,5
9,5
9,5
10,3
10,3
10,3
11,5
11,5
mm
17
20
20
22
24
24
24
30
30
30
40
40
Best. Nr.
Best. Nr.
NBR
VMQ
-20 °C – 95 °C -60 °C – 180 °C
1.078.0907.01
1.078.1107.01
1.078.1109.01
1.078.1309.01
1.078.1609.01
1.078.1611.01
1.078.1613.01
1.078.2111.01
1.078.2113.01
1.078.2116.01
1.078.2916.01
1.078.2921.01
1.079.0907.01
1.079.1107.01
1.079.1109.01
1.079.1309.01
1.079.1609.01
1.079.1611.01
1.079.1613.01
1.079.2111.01
1.079.2113.01
1.079.2116.01
1.079.2916.01
1.079.2921.01
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
36
36
42
42
48
48
IG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
21
29
29
36
36
42
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
9
9
10
10
10
10
GL
mm
12,5
12,5
13,5
13,5
13,5
13,5
mm
50
50
57
57
64
64
Best. Nr.
Best. Nr.
NBR
VMQ
-20 °C – 95 °C -60 °C – 180 °C
1.078.3621.01
1.078.3629.01
1.078.4229.01
1.078.4236.01
1.078.4836.01
1.078.4842.01
1.079.3621.01
1.079.3629.01
1.079.4229.01
1.079.4236.01
1.079.4836.01
1.079.4842.01
Ex-tillbehör
V-Ms-Ex-d
Metr.
M
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
O-ring
II 2G 1D Ex d IIC
NBR / FPM / VMQ
-20 °C – 95 °C (NBR)
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
H
GL
AG
AG
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
GL
mm
H
mm
12
12
12
12
12
12
12
12
17
16
15,5
15,5
16,5
17
18
18,5
mm
Best. Nr.
NBR
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
FPM
-20 °C – 180 °C
Best. Nr.
VMQ
-60 °C – 180 °C
14
19
22
30
41
46
55
70
1.875.1200.50
1.875.1600.50
1.875.2000.50
1.875.2500.50
1.875.3200.50
1.875.4000.50
1.875.5000.50
1.875.6300.50
1.876.1200.50
1.876.1600.50
1.876.2000.50
1.876.2500.50
1.876.3200.50
1.876.4000.50
1.876.5000.50
1.876.6300.50
1.877.1200.50
1.877.1600.50
1.877.2000.50
1.877.2500.50
1.877.3200.50
1.877.4000.50
1.877.5000.50
1.877.6300.50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
147
Ex-tillbehör
RSD-Ms-Ex-d
Metr.
Material
M
Förnicklad mässing
O-ring
RoHS
NBR / VMQ
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
Drifttemperatur kontinuerligt
II 2G 1D Ex d IIC
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
GL
H
IG
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
148
16
20
20
25
25
32
32
32
40
40
40
IG
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
16
20
25
20
25
32
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
mm
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15,5
15,5
15,5
15,5
16,5
16,5
16,5
17
17
17
19
22
22
30
30
41
41
41
46
46
46
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
NBR
-20 °C – 95 °C
1.878.1612.50
1.878.2012.50
1.878.2016.50
1.878.2516.50
1.878.2520.50
1.878.3216.50
1.878.3220.50
1.878.3225.50
1.878.4020.50
1.878.4025.50
1.878.4032.50
Best. Nr.
VMQ
-60 °C – 180 °C
1.879.1612.50
1.879.2012.50
1.879.2016.50
1.879.2516.50
1.879.2520.50
1.879.3216.50
1.879.3220.50
1.879.3225.50
1.879.4020.50
1.879.4025.50
1.879.4032.50
Ex-tillbehör
V-INOX-Ex
Metr.
M
Material
RoHS
INOX (1.4305)
Skyddsklass
V-INOX-Ex
O-ring
NBR
V-INOX-FPM-Ex
O-ring
FPM
V-INOX-VMQ-Ex
O-ring
VMQ
GL
H
II 2G 1D
IP 68 - 10 bar / IP 69K
-20 °C – 95 °C (NBR)
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
6,5
6
6
7
8
8
9
10
9,5
9
9,5
10,5
12,5
13
15
16,5
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
mm
Best. Nr.
V-INOX-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
V-INOX-FPM-Ex
-20 °C – 180 °C
Best. Nr.
V-INOX-VMQ-Ex
-60 °C – 180 °C
14
19
22
30
41
46
55
70
1.192.1200.50
1.192.1600.50
1.192.2000.50
1.192.2500.50
1.192.3200.50
1.192.4000.50
1.192.5000.50
1.192.6300.50
1.193.1200.50
1.193.1600.50
1.193.2000.50
1.193.2500.50
1.193.3200.50
1.193.4000.50
1.193.5000.50
1.193.6300.50
1.194.1200.50
1.194.1600.50
1.194.2000.50
1.194.2500.50
1.194.3200.50
1.194.4000.50
1.194.5000.50
1.194.6300.50
V-INOX-Ex
PG
RoHS
Material
INOX (1.4305)
Skyddsklass
GL
H
II 2G 1D
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
V-INOX-Ex
O-ring
NBR
V-INOX-FPM-Ex
O-ring
FPM
V-INOX-VMQ-Ex
O-ring
VMQ
-20 °C – 95 °C (NBR)
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)
AG
AG
IP 68 - 10 bar / IP 69K
GL
mm
H
mm
5
6
6
6,5
6,5
7
8
8
9
10
8
9
9,5
10
10
10,5
12,5
13
15
16,5
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
mm
Best. Nr.
V-INOX-Ex
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
V-INOX-FPM-Ex
-20 °C – 180 °C
Best. Nr.
V-INOX-VMQ-Ex
-60 °C – 180 °C
14
17
20
22
24
30
41
50
58
65
1.192.0700.01
1.192.0900.01
1.192.1100.01
1.192.1300.01
1.192.1600.01
1.192.2100.01
1.192.2900.01
1.192.3600.01
1.192.4200.01
1.192.4800.01
1.193.0700.01
1.193.0900.01
1.193.1100.01
1.193.1300.01
1.193.1600.01
1.193.2100.01
1.193.2900.01
1.193.3600.01
1.193.4200.01
1.193.4800.01
1.194.0700.01
1.194.0900.01
1.194.1100.01
1.194.1300.01
1.194.1600.01
1.194.2100.01
1.194.2900.01
1.194.3600.01
1.194.4200.01
1.194.4800.01
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
149
Ex-tillbehör
RSD-INOX-Ex
Metr.
Material
M
INOX (1.4305)
O-ring
RoHS
NBR / VMQ
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
Drifttemperatur kontinuerligt
II 2G 1D
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)
IG
GL
H
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
20
20
25
25
32
32
32
40
40
40
50
IG
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
16
20
25
20
25
32
25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
5
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
9
mm
Best. Nr.
NBR
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
VMQ
-60 °C – 180 °C
17
22
22
27
27
34
34
34
43
43
43
55
1.098.1612.50
1.098.2012.50
1.098.2016.50
1.098.2516.50
1.098.2520.50
1.098.3216.50
1.098.3220.50
1.098.3225.50
1.098.4020.50
1.098.4025.50
1.098.4032.50
1.098.5025.50
1.099.1612.50
1.099.2012.50
1.099.2016.50
1.099.2516.50
1.099.2520.50
1.099.3216.50
1.099.3220.50
1.099.3225.50
1.099.4020.50
1.099.4025.50
1.099.4032.50
1.099.5025.50
AG
M
M
M
M
M
50
50
63
63
63
IG
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
32
40
32
40
50
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
9
9
10
10
10
mm
Best. Nr.
NBR
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
VMQ
-60 °C – 180 °C
55
55
65
65
65
1.098.5032.50
1.098.5040.50
1.098.6332.50
1.098.6340.50
1.098.6350.50
1.099.5032.50
1.099.5040.50
1.099.6332.50
1.099.6340.50
1.099.6350.50
RSD-INOX-Ex
PG
Material
RoHS
INOX (1.4305)
O-ring
NBR / VMQ
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
II 2G 1D
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)
IG
GL
H
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
AG
PG 9
PG 11
PG 11
PG 13,5
PG 13,5
PG16
PG16
PG16
PG 21
PG21
PG21
PG29
150
IG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
7
9
9
11
9
11
13,5
11
13,5
16
16
GL H
mm mm
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
7
8
8,8
9
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
10,3
10,3
10,3
11,5
mm
17
20
20
22
22
24
24
24
30
30
30
40
Best. Nr.
Best. Nr.
NBR
VMQ
-20 °C – 95 °C -60 °C – 180 °C
1.098.0907.01
1.098.1107.01
1.098.1109.01
1.098.1309.01
1.098.1311.01
1.098.1609.01
1.098.1611.01
1.098.1613.01
1.098.2111.01
1.098.2113.01
1.098.2116.01
1.098.2916.01
1.099.0907.01
1.099.1107.01
1.099.1109.01
1.099.1309.01
1.099.1311.01
1.099.1609.01
1.099.1611.01
1.099.1613.01
1.099.2111.01
1.099.2113.01
1.099.2116.01
1.099.2916.01
AG
PG29
PG 36
PG36
PG42
PG 42
PG 48
PG 48
IG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
21
21
29
29
36
36
42
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
8
9
9
10
10
10
10
GL
mm
11,5
12,5
12,5
13,5
13,5
13,5
13,5
mm
40
50
50
57
57
64
64
Best. Nr.
Best. Nr.
NBR
VMQ
-20 °C – 95 °C -60 °C – 180 °C
1.098.2921.01
1.098.3621.01
1.098.3629.01
1.098.4229.01
1.098.4236.01
1.098.4836.01
1.098.4842.01
1.099.2921.01
1.099.3621.01
1.099.3629.01
1.099.4229.01
1.099.4236.01
1.099.4836.01
1.099.4842.01
Ex-tillbehör
V-INOX-Ex-d
Metr.
M
Material
RoHS
INOX (1.4404)
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
O-ring
II 2G 1D Ex d IIC
NBR / FPM / VMQ
-20 °C – 95 °C (NBR)
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
AG
H
GL
AG
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 63 x 1,5
GL
mm
H
mm
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15,5
15,5
16,5
17
18
18,5
mm
Best. Nr.
NBR
-20 °C – 95 °C
Best. Nr.
FPM
-20 °C – 180 °C
Best. Nr.
VMQ
-60 °C – 180 °C
14
19
22
30
41
46
55
70
1.895.1200.50
1.895.1600.50
1.895.2000.50
1.895.2500.50
1.895.3200.50
1.895.4000.50
1.895.5000.50
1.895.6300.50
1.896.1200.50
1.896.1600.50
1.896.2000.50
1.896.2500.50
1.896.3200.50
1.896.4000.50
1.896.5000.50
1.896.6300.50
1.897.1200.50
1.897.1600.50
1.897.2000.50
1.897.2500.50
1.897.3200.50
1.897.4000.50
1.897.5000.50
1.897.6300.50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
151
Ex-tillbehör
RSD-INOX-Ex-d
Metr.
Material
M
INOX ( 1.4404)
O-ring
RoHS
NBR / VMQ
Skyddsklass
IP 68 – 10 bar / IP 69K
Drifttemperatur kontinuerligt
II 2G 1D Ex d IIC
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)
För alla godkännanden och
certifikat, se sid 170 eller vår
hemsida www.hummel.com
GL
H
IG
AG
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
152
16
20
20
25
25
32
32
32
40
40
40
IG
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
12
12
16
16
20
16
20
25
20
25
32
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
mm
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15,5
15,5
15,5
15,5
16,5
16,5
16,5
17
17
17
19
22
22
30
30
41
41
41
46
46
46
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
NBR
-20 °C – 95 °C
1.898.1612.50
1.898.2012.50
1.898.2016.50
1.898.2516.50
1.898.2520.50
1.898.3216.50
1.898.3220.50
1.898.3225.50
1.898.4020.50
1.898.4025.50
1.898.4032.50
Best. Nr.
VMQ
-60 °C – 180 °C
1.899.1612.50
1.899.2012.50
1.899.2016.50
1.899.2516.50
1.899.2520.50
1.899.3216.50
1.899.3220.50
1.899.3225.50
1.899.4020.50
1.899.4025.50
1.899.4032.50
Snapflex i metrisk industristandard
Skyddsslang
Snapflex i metrisk industristandard
Spiraliserad skyddsslang i Snapflex-serien är baserad på metriska dimensioner och motsvar
aktuella och framtida krav.
detta kapitel finner ni:
•
•
•
•
•
•
Metriska skyddsslangar
Slangförskruvningar
Kombinerade slang- / kabelförskruvningar
T- och Y-föregreningar för metrisk skyddsslang
Vinklade versioner
Hållarclips för metrisk skyddsslang
153
Snapflex i metrisk industristandard
Snapflex
Material
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
RoHS
-30 °C – 100 °C
grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)
Hänvisning:
- PP på förfrågan
d
D
154
Storlek
D
d
mm
D
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
16
20
25
32
40
50
63
10,7
14,1
18,3
24,3
31,2
39,6
50,6
16
20
25
32
40
50
63
1.510.1600.50
1.510.2000.50
1.510.2500.50
1.510.3200.50
1.510.4000.50
1.510.5000.50
1.510.6300.50
1.510.1601.50
1.510.2001.50
1.510.2501.50
1.510.3201.50
1.510.4001.50
1.510.5001.50
1.510.6301.50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Snapflex i metrisk industristandard
Snapsplit
RoHS
Material
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Skyddsklass
IP 42
Färger
T-stycke
svart (RAL 9005)
Y-förgrening
L
B
C
B
A
C
B
B
L
A
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
Best. Nr.
svart
T-stycke
20
25
32
40
16
20
25
32
43
49
57
65
60
63
73
85
1.518.2001.50
1.518.2501.50
1.518.3201.50
1.518.4001.50
Y-förgrening
20
25
32
40
16
20
25
32
52
62
72
86
52
62
72
86
1.519.2001.50
1.519.2501.50
1.519.3201.50
1.519.4001.50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
155
Snapflex i metrisk industristandard
NYHET
SM-N
Metr.
Material
M
Polyamid
Skyddsklass
IP 54, endast vid använding av O-ring
med O-ring och fats montage IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
RoHS
-20 °C – 80 °C
grå (RAL 7031), svart (RAL 9005)
AG
Hänvisning:
- Artikel under bearbetning
- Internationella godkännanden under bearbetning
GL
AG
M
M
M
M
156
16
20
25
32
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
H
GL
mm
H
mm
mm
Passar till
Snapflex
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
8
9
11
11
23
28
32
35
17
24
35
42
16
20
25
32
1.514.1600.50
1.514.2000.50
1.514.2500.50
1.514.3200.50
1.514.1601.50
1.514.2001.50
1.514.2501.50
1.514.3201.50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Snapflex i metrisk industristandard
Snapturn
Metr.
M
Material
RoHS
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
Skyddsklass
IP 42
Färger
svart (RAL 9005)
Hänvisning:
- Internationella godkännanden under bearbetning
AG
D
GL
H
Storlek
D
16
20
25
32
40
50
AG
M
M
M
M
M
M
16
20
25
32
40
50
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
H
mm
D
mm
Passar till
Snapflex
Best. Nr.
mm
9
9
11
11
13
13
26,5
29
32
36
36
40
25
30
39
46
55
65
9
12,5
16,5
22,5
29,5
36,5
16
20
25
32
40
50
1.515.1601.50
1.515.2001.50
1.515.2501.50
1.515.3201.50
1.515.4001.50
1.515.5001.50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
157
Snapflex i metrisk industristandard
Snapclic-DUO-PA
Metr.
Material
M
Polyamid
Formtätning
RoHS
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Färger
svart (RAL 9005)
D
Hänvisning:
- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
AG
NBR
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5
3
10
7
13
9
18
13
22
20
-
10
7
14
12
18
16
24
20
31
26
GL
GL
mm
H
mm
D
mm
Passar till
Snapflex
Best. Nr.
mm
8
8
10
10
11
11
11
11
13
13
42
42
46
46
50
50
60
60
60
60
25
25
30
30
35
35
42
42
50
50
22
22
27
27
33
33
42
42
53
53
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
1.542.1601.50
1.542.1601.51
1.542.2001.50
1.542.2001.51
1.542.2501.50
1.542.2501.51
1.542.3201.50
1.542.3201.51
1.542.4001.50
1.542.4001.51
Snapclic-DUO-PA
PG
Material
RoHS
Polyamid
Formtätning
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Färger
svart (RAL 9005)
D
Hänvisning:
- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
AG
NBR
H
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
158
11
11
16
16
21
21
29
29
36
36
5
3
10
7
13
9
18
13
22
20
-
10
7
14
12
16
16
22
20
28
16
GL
mm
H
mm
D
mm
8
8
10
10
11
11
11
11
13
13
42
42
46
46
50
50
60
60
60
60
25
25
30
30
35
35
42
42
50
50
mm
22
22
27
27
33
33
42
42
53
53
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Passar till
Snapflex
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
GL
Best. Nr.
1.543.1116.14
1.543.1116.15
1.543.1620.14
1.543.1620.15
1.543.2125.14
1.543.2125.15
1.543.2932.14
1.543.2932.15
1.543.3640.14
1.543.3640.15
Snapflex i metrisk industristandard
Snapclic-DUO-Ms
Metr.
M
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
NBR
D
AG
Drifttemperatur kontinuerligt
H
mm
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Hänvisning:
- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
- Finns också i EMC-version!
GL
AG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
-40 °C – 100 °C
5
3
10
7
13
9
18
13
22
20
- 10
-7
- 14
- 12
- 18
- 16
- 24
- 20
- 31
- 26
GL
mm
H
mm
D
mm
Passar till
Snapflex
Best. Nr.
mm
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
38,5
38,5
41,5
41,5
44,5
44,5
52,5
52,5
59
59
23
23
29
29
30
30
39
39
45
45
20
20
24
24
30
30
40
40
50
50
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
1.547.1601.50
1.547.1601.51
1.547.2001.50
1.547.2001.51
1.547.2501.50
1.547.2501.51
1.547.3201.50
1.547.3201.51
1.547.4001.50
1.547.4001.51
Snapclic-DUO-Ms
PG
RoHS
Material
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
NBR
D
AG
Drifttemperatur kontinuerligt
H
Hänvisning:
- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
- Finns också i EMC-version!
GL
AG
PG 11
PG 11
PG 16
PG 16
PG 21
PG 21
PG 29
PG 29
PG 36
PG 36
-40 °C – 100 °C
GL
mm
H
mm
D
mm
mm
Passar till
Snapflex
Best. Nr.
mm
5 - 10
3 -7
10 - 14
7 - 12
13 - 16
9 - 16
18 - 22
13 - 20
22 - 28
20 - 16
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
38,5
38,5
41,5
41,5
44,5
44,5
52,5
52,5
59
59
23
23
29
29
30
30
39
39
45
45
20
20
24
24
30
30
40
40
50
50
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
1.548.1116.01
1.548.1116.15
1.548.1620.01
1.548.1620.15
1.548.2125.01
1.548.2125.15
1.548.2932.01
1.548.2932.15
1.548.3640.01
1.548.3640.15
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
159
Snapflex i metrisk industristandard
Snapclic-PA-W
Metr.
Material
M
Polyamid
O-ring
RoHS
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Färger
svart (RAL 9005)
H
L
GL
Hänvisning:
- NPT-hänga – På förfrågan
AG
AG
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
GL
mm
H
mm
L
mm
R
mm
11
11
11
40
40
51,5
53
53
64,5
10
10
14
10
10
14
Passar till
Snapflex
Best. Nr.
mm
33
33
42
20
25
32
1.552.2520.50
1.552.2525.50
1.552.3200.50
Snapclic-PA-W
PG, NPT
Material
RoHS
Polyamid
O-ring
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Färger
svart (RAL 9005)
H
L
GL
Hänvisning:
- NPT-hänga – På förfrågan
AG
AG
GL
mm
H
mm
L
mm
R
mm
16
21
21
29
10
11
11
11
32,5
40
40
51,5
41,5
53
53,5
64,5
30
35
35
42
3/4“ NPT
3/4“ NPT
1“ NPT
13
13
19
40
40
51,5
53
53,5
64,5
35
35
42
PG
PG
PG
PG
160
Passar till
Snapflex
Best. Nr.
mm
8
10
10
14
27
33
33
42
16
20
25
32
1.552.1616.14
1.552.2120.14
1.552.2125.14
1.552.2932.14
10
10
14
33
33
42
20
25
32
1.552.3420.70
1.552.3425.70
1.552.1032.70
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Snapflex i metrisk industristandard
Snapclic-DUO-PA-W
M
Metr.
Material
RoHS
Polyamid
Formtätning
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Färger
svart (RAL 9005)
Hänvisning:
- NPT-hänga – På förfrågan
GL
H
D
L
NBR
AG
AG
mm
M
M
M
M
25
25
32
32
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
13
9
18
13
-
18
16
22
20
GL
mm
H
mm
L
mm
D
mm
11
11
11
11
40
40
51,5
51,5
93
93
110,5
110,5
35
35
42
42
10
10
14
14
Passar till
Snapflex
Best. Nr.
mm
33
33
42
42
25
25
32
32
1.553.2501.50
1.553.2501.51
1.553.3201.50
1.553.3201.51
Snapclic-DUO-PA-W
RoHS
PG
Material
Polyamid
Formtätning
Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C
Färger
svart (RAL 9005)
Hänvisning:
- NPT-hänga – På förfrågan
GL
H
D
L
NBR
AG
AG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
11
11
16
16
21
21
29
29
GL
mm
5
3
10
7
13
9
18
13
-
10
7
14
12
16
16
22
20
H
mm
L
mm
D
mm
8
8
10
10
11
11
11
11
27
27
32,5
32,5
40
40
51,5
51,5
66,5
66,5
78
78
93
93
110,5
110,5
25
25
30
30
35
35
42
42
mm
Passar till
Snapflex
Best. Nr.
mm
6
6
8
8
10
10
14
14
22
22
27
27
33
33
42
42
16
16
20
20
25
25
32
32
1.554.1116.14
1.554.1116.15
1.554.1620.14
1.554.1620.15
1.554.2125.14
1.554.2125.15
1.554.2932.14
1.554.2932.15
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
161
Snapflex i metrisk industristandard
Snapclip
Material
RoHS
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-30 °C – 100 °C
grå (RAL 7031), svart (RAL 9005)
H
Hänvisning:
- PP på förfrågan
L
Passar till
Snapflex
16
20
25
32
40
50
63
H
mm
L
mm
25
30
34
40
50
60
72
21
28
34
42
51
62
76
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
1.730.1600.50
1.730.2000.50
1.730.2500.50
1.730.3200.50
1.730.4000.50
1.730.5000.50
1.730.6300.50
1.730.1601.50
1.730.2001.50
1.730.2501.50
1.730.3201.50
1.730.4001.50
1.730.5001.50
1.730.6301.50
Snapform
Material
RoHS
Rostfritt stål
H
B
L
Passar till
Snapflex
16
20
25
32
40
50
63
162
H
mm
L
mm
B
mm
Best. Nr.
50
60
65
75
95
115
145
66
75
80
90
105
125
165
30
34
39
46
55
66
82
1.318.1600.04
1.318.2000.04
1.318.2500.04
1.318.3200.04
1.318.4000.04
1.318.5000.04
1.318.6300.04
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Snapflex-Ex metrisk
Skyddsslang
Snapflex-Ex metrisk
Snapflex-Ex-serien är baserad på metriska dimensioner och är avsedd för användning på elektriska apparater
i explosionsfarlig miljö med skyddssklass „e“ enlöigt nach EN 60079-0 och EN 60079-7
detta kapitel finner ni:
• ATEX-certifierad skyddsslang
• ATEX-certifierade slang- / kabelförskruvning
163
Snapflex-Ex metrisk
Snapflex-Ex
Material
RoHS
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-20 °C – 95 °C
svart (RAL 9005)
För alla godkännanden och certifikat,
se sid 170 eller vår hemsida
www.hummel.com
d
D
Storlek
D
16
20
25
32
40
d
mm
D
mm
Best. Nr.
svart
10,7
14,1
18,3
24,3
31,2
16
20
25
32
40
1.560.1601.50
1.560.2001.50
1.560.2501.50
1.560.3201.50
1.560.4001.50
Snapclip-Ex
Material
RoHS
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-20 °C – 95 °C
För alla godkännanden och certifikat,
se sid 170 eller vår hemsida
www.hummel.com
H
svart (RAL 9005)
L
Storlek
D
16
20
25
32
40
164
H
mm
L
mm
25
30
34
40
50
21
28
34
42
51
Best. Nr.
svart
1.731.1601.50
1.731.2001.50
1.731.2501.50
1.731.3201.50
1.731.4001.50
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Snapflex-Ex metrisk
Snapclic-DUO-Ms-Ex
M
Metr.
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
II 2G 1D
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
Hänvisning:
- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
D
AG
För alla godkännanden och certifikat,
se sid 170 eller vår hemsida
www.hummel.com
-20 °C – 95 °C
H
AG
mm
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
GL
mm
GL
mm
H
mm
D
mm
mm
20
20
24
24
30
30
40
40
50
50
5- 10
3-7
10 - 14
7 - 12
13 - 18
9 - 16
18 - 24
13 - 20
22 - 31
20 - 26
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
38,5
38,5
41,5
41,5
44,5
44,5
52,5
52,5
59
59
23
23
29
29
30
30
39
39
45
45
Passar till
Snapflex-Ex
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Best. Nr.
1.566.1601.50
1.566.1601.51
1.566.2001.50
1.566.2001.51
1.566.2501.50
1.566.2501.51
1.566.3201.50
1.566.3201.51
1.566.4001.50
1.566.4001.51
165
Snapflex-Ex metrisk
Snapclic-DUO-Ms-Ex
PG
Material
RoHS
Förnicklad mässing
Kläminsats
Polyamid
Formtätning
II 2G 1D
NBR
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C
Hänvisning:
- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
D
AG
För alla godkännanden och certifikat,
se sid 170 eller vår hemsida
www.hummel.com
H
AG
mm
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
166
11
11
16
16
21
21
29
29
36
36
mm
5
3
10
7
13
9
18
13
22
20
-
10
7
14
12
16
16
22
20
28
16
GL
mm
H
mm
D
mm
mm
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
38,5
38,5
41,5
41,5
44,5
44,5
52,5
52,5
59
59
23
23
29
29
30
30
39
39
45
45
20
20
24
24
30
30
40
40
50
50
Passar till
Snapflex-Ex
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
GL
Best. Nr.
1.567.1116.01
1.567.1116.15
1.567.1620.01
1.567.1620.15
1.567.2125.01
1.567.2125.15
1.567.2932.01
1.567.2932.15
1.567.3640.01
1.567.3640.15
DN Skyddsslang
Skyddsslang
DN Skyddsslang
detta kapitel finner ni:
• DN Skyddsslang i Polyamid
• SM-nippel för snabbmontage av DN-slang
• Vinkelsystem för DN-slang
167
DN Skyddsslang
SM-WS-PA
DN
Material
RoHS
Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
-40 °C – 110 °C
grå (RAL 7031), svart (RAL 9005)
d
D
Storlek
DN
10
12
14
17
23
29
37
50
Typ
d
mm
D
mm
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
10
12
14
16,5
22,5
28,5
36
47,5
13
15,5
18,5
21
28,5
34,5
42
54
1.510.0900.14
1.510.1100.14
1.510.1300.14
1.510.1600.14
1.510.2100.14
1.510.2900.14
1.510.3600.14
1.510.4800.14
1.510.0901.14
1.510.1101.14
1.510.1301.14
1.510.1601.14
1.510.2101.14
1.510.2901.14
1.510.3601.14
1.510.4801.14
SM-N
Metr., PG, NPT
Material
M
Polyamid
Skyddsklass
IP 54, endast vid använding av O-ring
med O-ring och fats montage IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
Färger
RoHS
-20 °C – 80 °C
AG
grå (RAL 7031), svart (RAL 9005)
GL
AG
M
M
M
M
16
20
25
32
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
168
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
9
11
13,5
16
21
29
36
48
GL
mm
H
mm
mm
DN
Best. Nr.
grå
Best. Nr.
svart
8
9
11
11
23
28
32
35
17
24
35
42
10
14
23
29
1.511.1600.50
1.511.2000.50
1.511.2500.50
1.511.3200.50
1.511.1601.50
1.511.2001.50
1.511.2501.50
1.511.3201.50
8
8
9
10
11
11
13
14
23
25
28
29
32
35
41
46
17
21
24
27
35
42
50
64
10
12
14
17
23
29
37
50
1.511.0900.14
1.511.1100.14
1.511.1300.14
1.511.1600.14
1.511.2100.14
1.511.2900.14
1.511.3600.14
1.511.4800.14
1.511.0901.14
1.511.1101.14
1.511.1301.14
1.511.1601.14
1.511.2101.14
1.511.2901.14
1.511.3601.14
1.511.4801.14
AG
NPT
NPT
NPT
NPT
3/8"
1/2"
3/4"
1"
GL
mm
H
mm
mm
15
13
13
15
23
29
32
35
17
27
35
42
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
DN
10
17
23
29
Best. Nr.
grå
1.511.3800.70
1.511.1216.70
1.511.3400.70
1.511.1000.70
H
Best. Nr.
svart
1.511.3801.70
1.511.1217.70
1.511.3401.70
1.511.1001.70
DN Skyddsslang
SM-W
Metr., PG, NPT
M
Material
RoHS
Polyamid
O-ring
NBR
Skyddsklass
IP 54
vid fast montage IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 80 °C
Färger
svart (RAL 9005)
GL
H
L
AG
AG
M
M
M
M
16
20
25
32
PG
PG
PG
PG
PG
PG
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
9
11
13,5
16
21
29
NPT
NPT
NPT
NPT
3/8"
1/2"
3/4"
1"
Passar till
SM-Slang
DN
Best. Nr.
19
24
33
42
10
14
23
29
1.513.1601.50
1.513.2001.50
1.513.2501.50
1.513.3201.50
43
48
52
56
70
83
19
22
24
27
33
42
10
12
14
17
23
29
1.513.0901.14
1.513.1101.14
1.513.1301.14
1.513.1601.14
1.513.2101.14
1.513.2901.14
43
56
70
83
19
27
33
42
10
17
23
29
1.513.3801.70
1.513.1217.70
1.513.3401.70
1.513.1001.70
GL
mm
H
mm
L
mm
mm
8
9
11
11
23
30,5
40
51,5
43
52
70
83
8
8
9
10
11
11
23
27
30,5
32,5
40
51,5
15
13
13
15
23
32,5
40
51,5
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
169
Teknisk information
Övriga utländska Ex-godkännanden
Ukraina
No. 1100
Ryssland
PCT 7454206
PPC 00-27485
Kina
CQST CNEx06.1147U
CQST CNEx06.1148U
Brasilien
INMETRO MC AEX-4665-X
INMETRO MC AEX-5233-X
INMETRO MC AEX-5234-X
INMETRO MC AEX-5235-X
INMETRO MC AEX-8528
Monteringstips
Multi-insatser: Kabeldiametern kan tillåtas vara 80 % av håldiamern,
dock max 1 mm mindre!
Plattkabel-insats: Plattkabelns dimensioner får inte avvika med mer än minus
1 mm från det nominella måttet, bade på bredden och på höjden. Geometrin
på kabeln och hålbilden måste också överensstämma (halvrunda eller raka sidor).
INMETRO MC AEX-6203-X
INMETRO MC AEX-6410-X
INMETRO MC AEX-6411-X
INMETRO MC AEX-6412-X
INMETRO MC AEX-8822-X
Godkännanden för HSK-kabelförskruvningar/
Katalogsida
146
146
150
150
149
149
149
145
145
145
132
110 – 114
110, 111
144
142, 143
165, 166
164
131
134
130
108
105
103, 104
106, 107
115 – 118, 124, 125
126, 127, 135, 136
119, 120
138
139
140
140
138
122, 123
122, 123
115 – 118, 124, 125
126 – 128
119, 120
115 – 118
135, 136
119, 120
125
127, 128
133
164
147, 151
147, 151
147, 151
148, 152
148, 152
170
IECEx
IECEx
IECEx
IECEx
KEM 07.0012
BVS 07.0020X
KEM 07.0013X
BVS 07.0021
IECEx
IECEx
IECEx
IECEx
KEM 07.0014X
BVS 07.0022X
BVS 07.0019X
KEM 06.0056
Licens nummer 40012033
Artikel
Best. Nr.
Temperaturområde
RSD-Ms-Ex
RSD-Ms-Ex
RSD-INOX-Ex
RSD-INOX-Ex
V-INOX-Ex
V-INOX-FPM-Ex
V-INOX-VMQ-Ex
V-Ms-Ex
V-Ms-FPM-Ex
V-Ms-VMQ-Ex
HSK-K-MZ-Ex
HSK-K-Ex
HSK-K-Ex
HSK-V-Ex / Mz-V-Ex
V-Ex
Snapclic-Duo-Ms-Ex
Snapflex-Ex
HSK-K-FLAKA-Ex
HSK-M-FLAKA-Ex
HSK-K-Multi-Ex
A2
C
E1F
A2F
HSK-M/EMV-Ex
HSK-MZ/EMV-Ex
HSK-INOX-Ex
HSK-M-Ex-d
HSK-MZ-Ex-d
HSK-INOX-Ex-d
HSK-INOX-PVDF-Ex-d
HSK-M-PVDF-Ex-d
HSK-M-EMV-D-Ex
HSK-M-EMV-D-Ex
HSK-M/EMV-Ex
HSK-MZ/EMV-Ex
HSK-INOX--Ex
HSK-M-PVDF-Ex
HSK-MZ-PVDF-Ex
HSK-INOX--PVDF-Ex
HSK-M-EMV-PVDF-Ex
HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex
HSK-M-Multi-Ex
Snapclip-Ex
V-Ms-/INOX-Ex-d
V-Ms-/INOX-FPM-Ex-d
V-Ms-/INOX-VMQ-Ex-d
RSD-Ms-/INOX-Ex-d
RSD-Ms-/INOX-Ex-d
1.078.*
1.079.*
1.098.*
1.099.*
1.192.*
1.193.*
1.194.*
1.197.*
1.198.*
1.199.*
1.215.*
1.291.*
1.295.*
1.296.*
1.297.*
1.566.*/1.567.*
1.560.*
1.589.*
1.689.*
1.599.*
1.601.*
1.602.*
1.603.*
1.604.*
1.610.* / 1.616.*
1.611.* / 1.617.*
1.612.*
1.622.*
1.628.*
1.632.*
1.633.*
1.634.*
1.636.*
1.637.*
1.640.* / 1.646.*
1.641.* / 1.647.*
1.642.*
1.660.*
1.661.*
1.662.*
1.666.*
1.667.*
1.687.*
1.731.*
1.875.*/1.895.*
1.876.*/1.896.*
1.877.*/1.897.*
1.878.*/1.898.*
1.879.*/1.899.*
-20 °C – 95 °C
-60 °C – 180 °C
-20 °C – 180 °C
-60 °C – 180 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 180 °C
-60 °C – 180 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 180 °C
-60 °C – 180 °C
-20 °C – 70 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 90 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 80 °C
-20 °C – 80 °C
-20 °C – 80 °C
-20 °C – 80 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-60 °C – 105 °C
-60 °C – 105 °C
-60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C
-20 °C – 130 °C
-20 °C – 95 °C
-60 °C – 105 °C
-60 °C – 105 °C
-60 °C – 105 °C
-60 °C – 105 °C
-20 °C – 130 °C
-20 °C – 130 °C
-20 °C – 130 °C
-20 °C – 130 °C
-20 °C – 130 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 95 °C
-20 °C – 180 °C
-60 °C – 180 °C
-20 °C – 95 °C
-60 °C – 180 °C
Godkännande
G (gas)
D (damm)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Andra temperaturområden på förfrågan. Ytterligare information på: www.hummel.com
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EG-typgodkännande
DMT 03 ATEX E 049
DMT 03 ATEX E 049
DMT 03 ATEX E 049
DMT 03 ATEX E 049
DMT 03 ATEX E 049
DMT 03 ATEX E 049
DMT 03 ATEX E 049
DMT 03 ATEX E 049
DMT 03 ATEX E 049
DMT 03 ATEX E 049
KEMA 99 ATEX 6971 X
DMT 02 ATEX E 047 X
DMT 02 ATEX E 047 X
BVS 03 ATEX E 298
DMT 03 ATEX E 049
BVS 06 ATEX E 069 X
BVS 06 ATEX E 069 X
DMT 02 ATEX E 047 X
DMT 03 ATEX E 051 X
DMT 02 ATEX E 047 X
CESI 09 ATEX 018X
CESI 09 ATEX 018 X
CESI 09 ATEX 019 X
CESI 09 ATEX 019 X
DMT 03 ATEX E 051 X
DMT 03 ATEX E 051 X
DMT 03 ATEX E 051 X
KEMA 99 ATEX 6968 X
KEMA 99 ATEX 6968 X
KEMA 99 ATEX 6968 X
KEMA 99 ATEX 6968 X
KEMA 99 ATEX 6968 X
DMT 03 ATEX E 051 X
KEMA 99 ATEX 6971 X
KEMA 99 ATEX 6971 X
KEMA 99 ATEX 6971 X
KEMA 99 ATEX 6971 X
KEMA 99 ATEX 6971 X
KEMA 99 ATEX 6971 X
KEMA 99 ATEX 6971 X
KEMA 99 ATEX 6971 X
KEMA 99 ATEX 6971 X
DMT 03 ATEX E 051 X
BVS 06 ATEX E 069 X
KEMA 06 ATEX 0024
KEMA 06 ATEX 0024
KEMA 06 ATEX 0024
KEMA 06 ATEX 0024
KEMA 06 ATEX 0024
Teknisk information
IP 10
IP 11
IP 12
IP 2x
IP 20
IP 21
IP 22
IP 23
Skydd mot inträngande
delar med diameter
> 2,5 mm
IP 3x
IP 30
IP 31
IP 32
IP 33
IP 34
Skydd mot oavsiktlig
beröring av ledande
delar med ledare med
diam > 1,0 mm
Skydd mot inträngande
delar med diameter
> 1 mm
IP 4x
IP 40
IP 41
IP 42
IP 43
IP 44
Skydd mot oavsiktlig
beröring av ledande
delar med ledare med
diam > 1,0 mm
Skydd mot inträngande
av dam i sådan mängd
att funktionen äventyras
IP 5x
IP 50
Skydd mot oavsiktlig
beröring av ledande
delar med ledare med
diam > 1,0 mm
Dammtät
IP 6x
IP 60
Tryckvattentätt
Skydd mot permanent
nedsänkning
Striltätt Skydd mot strilande vatten ur alla riktningar och lutningar
IP x4
Vattentätt Skydd mot
temporär nedsänkning
Strilsäkert Skydd mot strilande vatten ur alla riktningar och upp till 60
grader lutning av enheten
IP x3
Spoltätt Skydd mot
kraftiga vattenstrålar ur
alla riktningar
Droppskyddat vid lutning
Skydd mot droppande
vatten då enheten lutar
upp till 15 grader
IP x2
Spolsäkert Skydd mot
vattenstrålar ur alla
riktningra
Droppskyddat, mot vertikalt droppande vatten
(kondensation)
IP x1
Skydd mot inträngande
fukt och vatten
IP x0
2. Siffran
Oskyddat
IP-skyddsklasser, EN 60529
IP x5
IP x6
IP x7
IP x8
IP 66
IP 67
IP 68
1. Siffran
Beröringsskydd
Skydd mot inträngande
främmande föremål
Oskyddad
Oskyddad
IP 0x
IP 00
Skydd mot oavsiktlig
beröring av ledande
delar med baksidan
av en hand.
Skydd mot inträngande
delar med diameter
> 50 mm
IP 1x
Skydd mot oavsiktlig
beröring av ledande
delar med ett finger
Skydd mot inträngande
delar med diameter
> 12,5 mm
Skydd mot oavsiktlig
beröring av ledande
delar med ledare med
diam > 2,5 mm
IP 54
IP 55
IP 65
Använda förkortningar
CR
FPM
Ms
NBR
PA
PE
Kloroprengummi
Fluorgummi
Mässing
Akrylnitrilbutadiengummi
Polyamid
Polyethen
PP
PVC
PVDF
SB
VMQ
Polypropen
Polyvinylklorid
Polyvinyldifluoriden
Styrengummi
Silikon
Alla uppgifter med reservation
171
Teknisk information
Metriska ISO-gängor
Storlek
øD1
Stigning
øD2
60°
M
M
M
M
M
M
M
M
12
16
20
25
32
40
50
63
x
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Stigning
mm
Ytterdiameter
D1
mm
Innerdiameter
D2
mm
Genomgångshål
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
12
16
20
25
32
40
50
63
10,13
14,13
18,13
23,13
30,13
38,13
48,13
61,13
12,2
16,2
20,2
25,2
32,2
40,2
50,2
63,2
Stigning
mm
Ytterdiameter
D1
mm
Innerdiameter
D2
mm
Genomgångshål
mm
1,270
1,410
1,410
1,410
1,410
1,588
1,588
1,588
1,588
1,588
12,5
15,2
18,6
20,4
22,5
28,3
37,0
47,0
54,0
59,3
11,28
13,86
17,26
19,06
21,16
26,78
35,48
45,48
52,48
57,78
12,7
15,4
18,8
20,7
22,8
28,6
37,4
47,5
54,5
59,8
Stigning
mm
Ytterdiameter
mm
Gängtal
n
1,411
1,411
1,814
1,814
2,208
2,208
2,208
2,208
3,175
3,175
3,175
13,716
17,145
21,336
26,67
33,4
42,164
48,26
60,325
73,025
88,9
101,6
18
18
14
14
11 1/2
11 1/2
11 1/2
11 1/2
8
8
8
Stigning
mm
Ytterdiameter
D1
mm
Innerdiameter
D2
mm
Genomgångshål
mm
1,337
1,337
1,814
1,814
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
13,157
16,662
20,955
26,441
33,249
41,910
47,803
59,614
75,184
87,884
100,330
113,030
11,145
14,950
18,631
24,117
30,291
38,952
44,845
56,656
72,226
84,926
97,372
110,072
13,4
17,0
21,3
26,8
33,7
42,4
48,3
60,2
75,7
88,5
101,0
114,0
Spec PG-gängor
Storlek
øD2
øD1
Stigning
80°
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
7
9
11
13,5
16
21
29
36
42
48
Spec NPT-gängor
Storlek
60°
1/4" NPT
3/8" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
1" NPT
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
2" NPT
2 1/2" NPT
3" NPT
3 1/2" NPT
Stigning
Konicitet
6,25 %
90°
Spec G-gängor
Storlek
172
øD1
Stigning
øD2
55°
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"
Alla uppgifter med reservation
Monteringsanvisningar
Snapturn
Hög dragavlastning av skyddsslangen!
1. Skruva in Snapturn I monteringshålet
2. Skjut in Snapflex I Snapturn
3. Tryck Snapfix mot kapslingen, vrid – klar!
drag åt
tryck in
kabeln
vrid
klar
Snapturn
det effektiva
slangmontaget
173
Monteringsanvisningar
HSK-M-EMV / METRICA-M-EMV
Steg 1
+ Avisolera kabeln
+ Frilägg skärmflätan
Steg 2
+ För in kabeln genom hattmuttern
+ För in kabeln i kläminsatsen
+ Trä skärmflätan över
kläminsatsen
+ Skärmflätan måste täcka
O-ringen med minst 2 mm
Steg 3
174
+ För in kläminsatsen i hylsan
+ Montera förskruvningen
+ Klar!
Monteringsanvisningar
HSK-M-EMV-D
Variant 1
Vid genomdragning av skärmfläta och isolering
+ Frilägg skärmflätan ca. 10 mm
+ För in kabeln i förskruvingen tills skärmflätan når kontaktläget
+ Dra åt hattmuttern
Variant 2
Vid vidareledning av skärmfläta
+
+
+
+
Frilägg skärmflätan i önskad längd
För in kablen i förskruvingen tills skärmflätan når kontaktläget
Dra åt hattmuttern
Monteringstips: Kontakttrycket mellan lamell och skärm kan höjas om
ca 20 mm av den redan avisolerade yttermanteln skjuts in under skärmen,
men över ledarna
Variant 3
Vid avslutning av skärmflätan i förskruvningen
+
+
+
+
Skala av skärmflätan och isolering stegvis
Vid tunn kabel kan skärmflätan dras tillbaka över isoleringen
För in kabeln i förskruvningen tills skärmflätan når kontaktläget
Dra åt hattmuttern
175
Similar pages