Datablad

Program
Cotton
(Bomuld)
Temperatur Øko-funktion
Fyldning Strømforbrug*2 Vandforbrug*2
er valgt
40 °C
–
40 °C*1 Eco (Øko)
60 °C*1 Eco (Øko)
20 °C Wash
(20 °C vask)
Quick 50
(Kvikvask 50)
Rapid 15
(Kvikvask 15)
Easy-care
(Strygelet)
Wool (Uld)
Skin-care
(Hudvenlig)
Shirts
(Skjorter)
Sportswear
(Sportstøj)
Outdoor
(Udendørs tøj)
Denim
Oplysningsskema
Tid*2
8 kg
0,90 kWh
75 L
2:10
4 kg
0,40 kWh
40 L
3:00
8 kg
0,63 kWh
50 L
3:45
4 kg
0,48 kWh
40 L
3:25
20 °C
–
4 kg
0,19 kWh
50 L
1:29
40 °C
–
4 kg
0,54 kWh
40 L
0:49
30 °C
–
2 kg
0,16 kWh
23 L
0:15
40 °C
–
4 kg
0,58 kWh
50 L
1:22
30 °C
–
2 kg
0,50 kWh
55 L
0:40
40 °C
–
4 kg
0,70 kWh
70 L
1:49
40 °C
–
2 kg
0,52 kWh
35 L
1:08
40 °C
–
3 kg
0,65 kWh
45 L
1:30
30 °C
–
3 kg
0,27 kWh
58 L
1:48
30 °C
–
3 kg
0,24 kWh
40 L
0:55
*1Resultater beregnes på grundlag af brug af Øko-funktionen og den den
maksimale centrifugeringshastighed, i overensstemmelse med EN 60456.
*2Strøm-, vandforbruget og tiden angivet i tabellen kan muligvis afvige
pga. variationer i vandtryk, vandets hårdhedsgrad og temperaturer,
rumtemperaturer, typer og mængder af vasketøj, spændingsudsving og
anvendte funktioner.
Varemærke
Panasonic
Modelidentifikation
NA-148XR1
Nominel kapacitet i kg for
60 °C hel fyldning
kg
8
normalprogrammet Bomuld
Energieffektivitetsklasse
A+++
Vægtede årlige energiforbrug
kWh/år
117
Energiforbruget i kWh pr. år, baseret på 220 normale vaskecyklusser, for 60 °Cog 40 °C-normalprogrammerne til Bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i
laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen
benyttes.
60 °C hel fyldning
kWh
0,63
Energiforbruget for
60 °C halv fyldning
kWh
0,48
normalprogrammet Bomuld
40 °C halv fyldning
kWh
0,40
Tilstand
W
0,2
Vægtede effektforbrug
Left on-tilstand
W
0,2
Vægtede årlige vandforbrug
L/år
9750
Vandforbruget i liter pr. år, baseret på 220 normale vaskecyklusser, for 60 °C- og
40 °C-programmerne til Bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug
afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.
Restfugtigheden for normalprogrammet Bomuld. Den kan
udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går
B
fra G (højt forbrug) til A (lavt forbrug).
Maksimale
60 °C hel fyldning
r/min
1400
centrifugeringshastighed for
r/min
1400
normalprogrammet Bomuld 40 °C halv fyldning
Restfugtigheden for
normalprogrammet Bomuld
60 °C hel fyldning
%
Andet
Strøm- og vandforbrug
53
60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til Eco-Bomuld er de normalprogrammer, som
oplysningerne på energimærket og i oplysningsskemaet gælder for, og angivelse af, at
disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj, og at de er de mest
effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug for vask
af den pågældende type bomuldstøj.
60 °C hel fyldning
min
225
Programvarigheden for
60 °C halv fyldning
min
205
normalprogrammet Bomuld
40 °C halv fyldning
min
180
Varigheden af left on-tilstanden
5 - 10 sek.
Vask
dB
53
Emission af luftbåren
Centrifugering
dB
74
Fristående
Ja
(EU) Nr.1061/2010
46
47