Centralki Wentylacyjne ERV

CENTRALKI WENTYLACYJNE ERV
Zaprojektuj idealny klimat
Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną
wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła.
• Odzysk ciepła do 85%
• Odzysk wilgoci
• Cicha praca 22 dB (A)
• Automatyczny „by-pass”
• Jonizator Virus Doctor z atestem TÜV Rheinland (opcja)
• Czujnik stężenia CO2 (opcja)
• 2 typy sterowników do wyboru
• Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji
• Sterowanie sprzężone z okapem kuchennym
* Więcej informacji na: www.klimatyzacja.samsung.pl
facebook.com/SamsungPolska
Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii
Doskonały system wentylacji, oferujący świeże i czyste powietrze oraz oszczędność energii przez cały rok.
Zasada działania
34oC
34oC
27oC
34oC
0oC
0oC
17oC
0oC
26oC
26oC
26oC
29oC
22oC
22oC
22oC
5oC
LATO
ZIMA
Strumień powietrza usuwanego z pomieszczeń przekazuje ciepło, ogrzewając zimne powietrze czerpane z zewnątrz. Dzięki temu można
znacznie ograniczyć koszty ogrzewania pomieszczeń, nie rezygnując ze świeżego powietrza. Konstrukcja wymiennika ciepła umożliwia
częściowy odzysk wilgoci z powietrza usuwanego, co pozwala zachować właściwą wilgotność w pomieszczeniu. W lecie powietrze usuwane
z klimatyzowanego pomieszczenia schładza powietrze nawiewane, ograniczając tym samym koszty chłodzenia.
(DVM)
ERV i ERV Plus
Zanieczyszczenia
O2 O2
Ciepło
CO2
Świeże i nawilżone powietrze
O2
CO2
CO2
O2
Centralki ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza
w pomieszczeniach, przy jednoczesnym odzysku ciepła
i wilgoci ze strumienia powietrza usuwanego. Urządzenia
dedykowane są do domów jednorodzinnych i powierzchni
komercyjnych.
CO2
CO2
O2
CO2
Krzyżowy wymiennik ciepła
CO2
Świeże powietrze z zewnątrz
Zużyte powietrze wewnętrzne
Wewnątrz
Na zewnątrz
Wymiennik freonowy chłodnica/ nagrzewnica
Centralki ERV Plus to rozbudowana wersja klasycznego
urządzenia ERV. Nowy typ może współpracować z systemem
DVM Plus IV jak każda z wielu typów jednostek wewnętrznych, umożliwiając ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń
przy jednoczesnej wymianie powietrza. System znajduje zastosowanie w pomieszczeniach biurowych czy handlowych.
CO2
O2
Świeże powietrze
schłodzone lub ogrzane
O2
CO2
CO2
O2
CO2
Krzyżowy wymiennik ciepła
CO2
Zużyte powietrze wewnętrzne
Świeże powietrze z zewnątrz
Wymiennik freonowy w ERV Plus zostanie uruchomiony w funkcji chłodzenia lub ogrzewania pod warunkiem połączenia
za pomocą wspólnego sterownika MWR-WE10 razem z jednostką wewnętrzną DVM.
Wentylatory
Wentylatory nawiewny oraz wyciągowy
pracują w oparciu o energooszczędne
silniki prądu stałego, z możliwością
dostosowania charakterystyki do strat
ciśnienia w instalacji.
Przepustnica by-pass
Wbudowany wymiennik freonowy
Umożliwia przepływ powietrza z obejściem krzyżowego
wymiennika ciepła. Dzięki temu elementowi, gdy jest to
konieczne, możemy korzystać z pracy w trybie freecoling
do schłodzenia pomieszczenia powietrzem zewnętrznym.
Ta sekcja umożliwia wtórne chłodzenie lub
ogrzewanie powietrza nawiewanego do
pomieszczenia we współpracy z systemem
DVM Plus IV. Centralka może więc bilansować
straty lub zyski ciepła w pomieszczeniu jak
inne jednostki wewnętrzne.
Technologoie
ERV Plus konstrukcja
Wyrzutnia
Wywiew
Czujniki temperatury
Odpowiadają za automatyczną
zmianę trybu pracy
urządzenia w zależności
od warunków
Czerpnia
wewnętrznych
i zewnętrznych.
Filtr powietrza
Zapewniają właściwą filtrację
powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
Nawiew
Jonizator (opcja)
Krzyżowy wymiennik ciepła
Umożliwia odzysk ciepła i wilgoci
z powietrza usuwanego z pomieszczeń.
Elementy automatyki
Neutralizuje liczne patogeny
obecne w powietrzu takie jak
wirusy, bakterie czy grzyby.
Odpowiadają za utrzymanie
właściwej pracy urządzenia
zależnie od wprowadzonych
ustawień.
Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2015
147
Zasada działania
Odzysk ciepła
Zima
Strumień powietrza usuwanego z pomieszczeń przekazuje ciepło, ogrzewając zimne powietrze czerpane z zewnątrz.
Dzięki temu można znacznie ograniczyć koszty ogrzewania pomieszczeń, nie rezygnując ze świeżego powietrza.
Konstrukcja wymiennika ciepła umożliwia częściowy odzysk wilgoci z powietrza usuwanego, co pozwala zachować
właściwą wilgotność w pomieszczeniu.
Powietrze usuwane na zewnątrz
ochłodzone i osuszone
Powietrze usuwane z pomieszczeń
ciepłe i wilgotne
Powietrze zewnętrzne
zimne i suche
Powietrze nawiewane do pomieszczeń
ogrzane i nawilżone
Wymiennik
krzyżowy
Lato
Powietrze usuwane z klimatyzowanego pomieszczenia schładza powietrze nawiewane,
ograniczając tym samym koszty chłodzenia.
Filtry klasy F8
Centralki wentylacyjne ERV firm Samsung są wyposażone
standardowo w wysoce wydajne filtry klasy F8 (EU8), według
PN-EN 779, gwarantujące dokładną filtrację powietrza nawiewanego do pomieszczeń, podczas gdy filtry oferowane standardowo
w centralach innych producentów to najczęściej filtry klasy G3 i G4.
Podstawa klasyfikacji
PN-EN 779
G1
Filtry wstępne
G2
G3
G4
F5
F6
Klasa
F8
Filtry
bardzo
dokładne
Przeznaczenie
Instalacje wentylacji
w pomieszczeniach
czystych o wysokich
rygorach jakości
powietrza
Skuteczność filtracji PN-EN 779
Wszystkie rodzaje pyłu, sadze, mgła
olejowa, zarodniki grzybów,
częściowa skuteczność
dla dymu tytoniowego i bakterii
80–90%
Virus Doctor (SPI) (Opcja)
Centralka ERV może być opcjonalnie wyposażona w jonizator
Virus Doctor (SPI), który ma zdolność do eliminowania licznych
patogenów obecnych w powietrzu wewnętrznym takich jak
bakterie, wirusy, roztocza, pleśnie i alergeny. Właściwości Virus
Doctor zostały potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland
Polska.
148
Filtry dokładne
F7
F8
F9
H10
H11
Filtry absolutne HEPA
H12
H13
H14
Automatyczny – „by-pass”
W trybie pracy Auto, w zależności od różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz, centralka automatycznie steruje obejściem
wymiennika (by-pass). Jeżeli różnica temperatur jest mniejsza niż 50C, urządzenie otwiera by-pass, zapewniając jedynie wymianę
powietrza bez odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym. Takie rozwiązanie zapobiega zjawisku niepożądanego podgrzewania
powietrza, nawiewanego do pomieszczenia w okresach przejściowych (wiosna, jesień), gdy np. w pomieszczeniu panuje temperatura
250C (zyski ciepła), a na zewnątrz temperatura wynosi 200C.
Warunki ekstremalne (zima i lato)
Warunki łagodne (wiosna i jesień)
Kiedy różnica temperatur powietrza na zewnątrz
i wewnątrz jest duża, centralka pracuje z odzyskiem ciepła.
Kiedy różnica temperatur powietrza na zewnątrz
i wewnątrz jest nieduża, system pracuje, wykorzystując
by-pass.
Szyber
EA
Szyber
RA
EA
Centrala
Centrala
OA
RA
SA
OA
SA
Współpraca z GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła)
Centralki wentylacyjne ERV pracują bez dodatkowej nagrzewnicy powietrza aż do temperatury zewnętrznej -15oC.
Po połączeniu z odpowiednio dobranym gruntowym wymiennikiem ciepła, zapewniają całoroczną pracę, zużywając
minimalne ilości energii elektrycznej. Moc elektryczna modelu RHF025EE na najniższym biegu to tylko 85 W!
Technologoie
Funkcjonalne rozwiązania
Współpraca z okapem kuchennym
Na płytce sterującej centralki ERV znajduje się styk umożliwiający wprowadzenie sygnału o załączeniu okapu kuchennego. W momencie uruchomienia okapu wentylator nawiewny centralki przełącza się na bieg turbo, a wyciągowy na
minimum. Dzięki temu rozwiązaniu w domu nie tworzy się
nadmierne podciśnienie.
Centralki ERV umożliwiają automatyczny pomiar straty
ciśnienia w instalacji i dostosowanie punktu pracy wentylatorów do zaprojektowanej wydajności powietrza. Chroni
to przed wzrostem hałasu wskutek nadmiernej prędkości
powietrza czy dodatkowego dławienia na nawiewnikach.
Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznych elementów
współpracujących z centralką, takich jak nawilżacz parowy,
przepustnica powietrza świeżego czy dodatkowy wentylator
gruntowego wymiennika ciepła.
Automatyczna regulacja punktu pracy
wentylatorów
W wielu przypadkach po zakończonym montażu przewodów
wentylacyjnych okazuje się, że rzeczywista strata ciśnienia
w instalacji różni się od wartości założonej. Niezbędna jest
wtedy dodatkowa regulacja sieci w celu zapewnienia właściwego
wydatku powietrza.
Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2015
149
Sterowanie – dwa typy sterowników do wyboru
Centralka wentylacyjna ERV może być sterowana za pomocą prostego sterownika MWR-VH02, który po podłączeniu czujnika informuje
o poziomie stężenia CO2. Nowy sterownik MWR-WE10 umożliwia pełne programowanie pracy ERV.
Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji
W rozbudowanych systemach klimatyzacji centralki Samsung mogą być podłączone do zaawansowanych systemów
sterowania S-NET Mini czy DMS za pomocą interfejsu sterowania centralnego MIM-B13.
Sterownik centralki ERV MWR-VH02
• Sterowanie proste ERV
• Włączanie i wyłączanie
• Tryb pracy (auto, obejście wymiennika,
odzysk ciepła, cicha praca)
• Ustawianie czasu wyłączenia
• Wskazanie kodu błędu
• Wskazanie poziomu CO2
(po podłączeniu czujnika CO2)
Sterownik uniwersalny MWR-WE10
• Sterowanie ERV, ERV + klimatyzator
• Włączanie i wyłączanie
• Tryb pracy (auto, obejście wymiennika, odzysk
ciepła, cicha praca, Virus Doctor)
• Ustawienia tygodniowego
harmonogramu pracy
• Podświetlany ekran
• Wskazanie kodu błędu
Łatwy montaż
Kompaktowe rozmiary
Brak tacy skroplin i instalacji odprowadzenia kondensatu sprawiają,
że urządzenia mogą być instalowane w dowolnej pozycji.
Umożliwiają montaż w ograniczonej przestrzeni.
Dla modeli RHF-035–050
150
Czujnik stężenia CO2 (opcja)
O2
W pomieszczeniach biurowych, szkołach, salach konferencyjnych i wszędzie tam, gdzie na małej przestrzeni przebywa wiele osób, poziom stężenia dwutlenku węgla może wzrosnąć znacznie w krótkim czasie. Duża
wilgotność powietrza, wysoka temperatura i zwiększone stężenie dwutlenku węgla są główną przyczyną dyskomfortu. Centralki wentylacyjne
ERV umożliwiają zwiększenie wymiany powietrza w sposób automatyczny na podstawie sygnału z opcjonalnego czujnika stężenia CO2, zapewniając odpowiednią ilość świeżego powietrza.
O2
O2
O2
O2
Cicha praca
Centralki wentylacyjne ERV są wyjątkowo ciche. Poziom
ciśnienia akustycznego na niskim biegu dla modelu RHF025EE
to jedynie 22 dB(A).
Dane techniczne
Model
RHF025EE
RHF035EE
RHF050EE
RHF080EE
RHF100EE
1/220–240/50
1/220–240/50
1/220–240/50
1/220–240/50
1/220–240/50
250/210/180
350/300/260
500/420/350
800/700/600
1000/800/670
Ø/V/Hz
Wydajność powietrza (max./
śr./min.)
m /h
Spręż dyspozycyjny
(max./śr./min.)
Pa
120/90/61
167/120/88
180/133/93
175/122/80
182/129/90
Moc elektryczna
(max./śr./min.)
W
120/105/85
115/100/85
180/155/130
340/290/240
460/380/320
Pobór prądu (max)
A
0,7
0,7
1,1
2,1
2,9
Sprawność odzysku
ciepła temperaturowa
(max./śr./min.)
Sprawność odzysku
ciepła entalpiczna
(max./śr./min.)
Poziom ciśnienia
akustycznego
(max./min.) *3)
3
Zima *
81/83/85
80/82/84
80/82/84
81/82/83
80/81/83
Lato *1)
69/71/73
71/73/75
70/72/74
70/71/72
68/69/70
Zima *2)
72/74/77
71/74/77
70/73/76
72/74/76
72/74/77
Lato *1)
52/55/59
54/57/60
50/53/56
55/57/59
50/53/55
dB(A)
27/22
31/24
32/25
33/29
37/32
Filtr standardowy
klasa
F8
F8
F8
F8
F8
Wymiary netto
(szer. x wys. x głęb.)
Wymiary brutto
(szer. x wys. x głęb.)
(transportowe)
mm
600 x 350 x 660
1012 x 270 x 1000
1012 x 270 x 1000
1220 x 340 x 1135
1220 x 340 x 1135
mm
760 x 400 x 807
1299 x 337 x 1183
1299 x 337 x 1183
1475 x 440 x 1330
1475 x 440 x 1330
Waga (netto/brutto)
kg
25,5/30
42,5/53,5
42,5/53,5
67/75,5
67/75,5
Średnica przewodów
wentylacyjnych
mm
140
200
200
250
250
2)
Dane techniczne
Zasilanie
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) Nr. 626/2011 dotyczące urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/uk/business/system-air-conditioner/energylabel
Uwagi
1) Nominalny odzysk ciepła dla okresu lata podany przy temperaturze wewnętrznej: 24°C (termometr suchy), 17°C (termometr mokry)
oraz zewnętrznej: 35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry).
2) Nominalny odzysk ciepła dla okresu zimy podany przy temperaturze wewnętrznej: 22°C (termometr suchy), 13,9°C (termometr mokry)
oraz zewnętrznej: 2°C (termometr suchy), 0,44°C (termometr mokry).
3) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej 1,5 m poniżej punktu centralnego urządzenia.
Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków instalacji.
Etykiety efektywności energetycznej dostępne są pod adresem: http://www.samsung.com/global/business/system-air-conditioner/energylabel/#
Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej produktów, jak i w informacjach zawartych
w niniejszym katalogu.
Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2015
151
Dane techniczne ERV
Model
Wymiary
Charakterystyka
wentylatorów
Model
RHF025EE
Odzysk ciepła
By-pass
Odzysk ciepła
By-pass
250/210/180
250/210/180
350/300/260
350/300/260
120/90/61
120/90/61
167/120/88
167/120/88
120/105/85
120/105/85
115/100/85
115/100/85
81/83/85
–
80/82/84
–
Lato *1)
69/71/73
–
71/73/75
–
Zima *2)
72/74/77
–
71/7477
–
Lato *1)
52/55/59
–
54/57/60
–
Wydajność powietrza (max./śr./min.)
m3/h
Spręż dyspozycyjny (max./śr./min.)
Pa
Moc elektryczna (max./śr./min.)
W
Sprawność odzysku ciepła
temperaturowa (max./śr./min.)
Zima *2)
Sprawność odzysku ciepła
entalpiczna (max./śr./min.)
Poziom ciśnienia akustycznego
(max./min.) *3)
RHF035EE
dB(A)
27/22
31/24
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.)
mm
600 x 350 x 660
1012 x 270 x 1000
Wymiary brutto (szer. x wys. x głęb.)
(transportowe)
mm
760 x 400 x 807
1299 x 337 x 1183
Waga (netto/brutto)
kg
25,5/30
42,5/53,5
Średnica przewodów wentylacyjnych
mm
140
200
Uwagi
1) Nominalny odzysk ciepła dla okresu lata podany przy temperaturze wewnętrznej: 24°C (termometr suchy), 17°C (termometr mokry)
oraz zewnętrznej: 35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry).
2) Nominalny odzysk ciepła dla okresu zimy podany przy temperaturze wewnętrznej: 22°C (termometr suchy), 13,9°C (termometr mokry)
oraz zewnętrznej: 2°C (termometr suchy), 0,44°C (termometr mokry).
3) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej 1,5 m poniżej punktu centralnego urządzenia.
Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków instalacji.
Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej produktów, jak i w informacjach zawartych
w niniejszym katalogu.
152
RHF080EE
Dane techniczne
RHF050EE
RHF100EE
Odzysk ciepła
By-pass
Odzysk ciepła
By-pass
Odzysk ciepła
By-pass
500/420/350
500/420/350
800/700/600
800/700/600
1000/800/670
1000/800/670
180/133/93
180/133/93
175/122/80
175/122/80
182/129/90
182/129/90
180/155/130
180/155/130
340/290/240
340/290/240
460/380/320
460/380/320
80/82/84
–
81/82/83
–
80/81/83
–
70/72/74
–
70/71/72
–
68/69/70
–
70/73/76
–
72/74/76
–
72/74/77
–
50/53/56
–
55/57/59
–
50/53/55
–
32/25
33/29
37/32
1012 x 270 x 1000
1220 x 340 x 1135
1220 x 340 x 1135
1299 x 337 x 1183
1475 x 440 x 1330
1475 x 440 x 1330
42,5/53,5
67/75,5
67/75,5
200
250
250
Uwagi
1) Nominalny odzysk ciepła dla okresu lata podany przy temperaturze wewnętrznej: 24°C (termometr suchy), 17°C (termometr mokry)
oraz zewnętrznej: 35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry).
2) Nominalny odzysk ciepła dla okresu zimy podany przy temperaturze wewnętrznej: 22°C (termometr suchy), 13,9°C (termometr mokry)
oraz zewnętrznej: 2°C (termometr suchy), 0,44°C (termometr mokry).
3) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej 1,5 m poniżej punktu centralnego urządzenia.
Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków instalacji.
Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej produktów, jak i w informacjach zawartych
w niniejszym katalogu.
Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2015
153