AUK KLM-321CYU

A0
A0
A1
A1
A2
A2
A3
A3
DA T A
DA T A
32 B I T S HI FT R EGISTE R
LAT CH
D RI VER
4 T O 16
L I NE
DEC O D ER
A ND
D RI VER
16 * 3 2
L ED DOT M A TRIX
A RRA Y
B RI G H T
C O NT R O L
CLK
O SC
CLK
L AT C H
LAT CH
E NA B L E
E NA B L E