ETC DSV321SR

表面実装電圧制御水晶発振器
DSV321SV/DSV321SR
特長
3225サイズ、厚さ1.1mm、超小型SMD-VCXO(0.009cc)
● 小型ながら十分な可変量を確保し、
リニアに
周波数が変化するアナログタイプのVCXO
● 低消費電流
●
鉛フリー
RoHS対応
用途
DVD、デジタルTV、STB、ADSL、BBモデム、基幹伝送用
● 携帯電話用デジタルテレビ
●
原寸大
一般仕様
型名
項目
出
力
特
性
DSV321SV
DSV321SR
Vdd
+2.8V±0.14V
出力周波数範囲
Fo
6.75∼54MHz
6.75∼90MHz
27MHz
周波数制御電圧
Vcont
+1.4±1.4V
+1.65±1.65V
+0.9±0.9V
保存温度範囲
T_stg
動作温度範囲
T_use
周波数許容偏差
F_tol
電源電圧仕様
一
般
特
性
記号
周波数可変範囲
+3.3V±0.3V
-40℃∼85℃
Idd
"0"レベル
Vol
-30℃∼85℃
-10℃∼60℃
±40×10-6 min.
-6
±50×10 min.
-6
Fcntr
消費電流
+1.8V±0.09V
±90×10 min. [Positive Slope]
5mA max.(6.75<Fo≦40MHz)
3mA max.(6.75<Fo≦40MHz) 8mA max.(40<Fo≦54MHz)
5mA max.(40<Fo≦54MHz) 12mA max.(54<Fo≦90MHz)
[無負荷時]
[無負荷時]
Vdd×0.1 max.
"1"レベル
Voh
Vdd×0.9 min.
波形シンメトリ
SYM
40%∼60% [Vdd×0.5 Level]
tr, tf
10ns max.(6.75<Fo≦40MHz) 10ns max.(6.75<Fo≦40MHz)
6ns max.(40<Fo≦54MHz)
6ns max.(40<Fo≦54MHz)
4ns max.(54<Fo≦90MHz)
[Vdd × 0.1∼Vdd × 0.9 Level]
[Vdd × 0.1∼Vdd × 0.9 Level]
立ち上がり時間
立ち下がり時間
出力負荷条件(C-MOS) L_CMOS
出力
2mA max.
[無負荷時]
10ns max.
[Vdd × 0.1∼Vdd × 0.9 Level]
15pF
C-MOS
–
2000pcs./reel(φ180)
梱包単位
この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合せください。
ランドパターン(参考)
外形寸法[mm]
3.2±0.15
VV : DSV321SV
VR : DSV321SR
#3
#4
[mm]
〈Top View〉
1.2
周波数
0.95
2.5±0.15
型名コード
1.75
ロット No.
端子#1マーク
社名
#2
1.0
#1
#2
1.1±0.1/−0.2
#1
#4
#3
1.2
2.2
Pin Connection
Connection
Pin No.
#1
Vcont
GND
#2
Output
#3
Vdd
#4