ETC BH6522FV

BH6522FV
光ディスク IC
CD・MD 用 PWM ドライバ
BH6522FV
BH6522FV は CD、MD のモータ及びアクチュエータ駆動用に開発された 3chPWM ドライバ+1ch ハーフブリッジドラ
イバです。出力段にパワーMOS を使用しており、セットの低消費電力化が可能です。汎用オペアンプを内蔵しており、
多様なアプリケーションに対応できます。
!特長
特長
1) 低消費電力
2) 低 ON 抵抗
3) SSOP-B40 パッケージ
4) プリ部の電源を落とした場合のパワー部の電源電流は非常に少なく、スタンバイモードとして使用できる。
!用途
用途
ポータブル CD、MD
!絶対最大定格
絶対最大定格(Ta
= 25°C)
絶対最大定格
Parameter
H,ハーフブリッジ電源電圧
コントロール回路電源電圧
プリドライバ電源電圧
ドライバ出力電流
許容損失
動作温度範囲
保存温度範囲
Symbol
Limits
Unit
PVCC
VCC
7
7
V
V
VG(18pin)
Io
9
500
V
mA
Pd
Topr
Tstg
1000 ∗
−30 ∼ +85
mW
−55 ∼ +150
°C
°C
∗ PCB(70.0mm×70.0mm、厚さ1.6mmガラスエキポシ)基板実装時。
Ta=25°C以上は8.0mW/°Cで軽減する。
!推奨動作条件
推奨動作条件(Ta
= 25°C)
推奨動作条件
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
PVCC
VCC
1.2
2.0
2.4
2.4
4.5
3.6
V
V
プリドライバ電源電圧
VG(23pin)
6.0
7.0
8.0
V
基準電圧
Vref(4pin)
1.0
1.2
VCC−1.0
V
Parameter
H,ハーフブリッジ電源電圧
コントロール回路電源電圧
BH6522FV
光ディスク IC
!ブロックダイアグラム
ブロックダイアグラム
39
38
37
36
35
34
33
20K
+−
3.75K
20K
31
30
29
28
27
R
F
PGND34
PVCC4
NF
Amp
26
25
R
N.C.
PRE
DRIVER3
PGND1
PVCC1
CLK
4
LOGIC2
PVCC / 2
MONITOR
H BRIDGE2
Vref
VCC
3
GND
LOGIC1
PRE
DRIVER2
H BRIDGE1
OSC
2
21
PRE
DRIVER4
SAW
1
22
LOGIC3
PRE
DRIVER1
N.C.
23
VG
PGND3
PVCC3
I BRIDGE4
LOGIC4
CT
24
F
H BRIDGE3
I N4_2
−
+
32
N.C.
MUTE4
40
5
F
R
6
7
8
PGND2
PVCC12
9
10
11
PVCC2
R
F
12
N.C.
13
14
15
16
F
17
R
18
R
19
F
20
!端子説明
端子説明
Pin No.
端子名
Pin No.
端子名
1
2
3
CT
VCC
21
22
23
GND
MUTE4
VG
4
5
VREF
CLK
基準電圧入力端子
外部クロック入力端子
24
25
IN3F
IN3R
6
PVCC1
パワー部電源入力
26
7
OUT_1R
CH1 リバース出力
27
PGND3
パワー部グランド
8
PGND1
28
OUT_3R
CH3 リバース出力
9
10
11
12
OUT_1F
PVCC12
OUT_2F
PGND2
パワー部グランド
CH1 フォワード出力
パワー部電源入力
CH2 フォワード出力
パワー部グランド
29
30
31
32
PVCC3
OUT_3F
PGND34
パワー部電源入力
CH3 フォワード出力
パワー部グランド
N.C.
13
OUT_2R
CH2 リバース出力
33
OUT_4
CH4 出力
14
15
PVCC2
VMON
パワー部電源入力
PVCC/2 モニタ端子
34
35
PVCC4
IN4_2
パワー部電源入力
CH4 入力端子2
16
17
IN1F
N.C.
CH1 フォワード入力端子
36
37
CN4
IN4_1
CH4 フィルタ端子
CH4 入力端子1
18
19
20
IN1R
IN2R
IN2F
CH1 リバース入力端子
CH2 リバース入力端子
CH2 フォワード入力端子
38
39
40
OPOUT
OPIN−
OPIN+
端子説明
三角波出力端子
コントロール回路電源入力
N.C.
端子説明
アナログ部、デジタル部グランド
CH4 ミュート端子
プリドライブ回路電源入力
CH3 フォワード入力端子
CH3 リバース入力端子
N.C.
オペアンプ出力端子
オペアンプ−入力端子
オペアンプ+入力端子
BH6522FV
光ディスク IC
!入出力回路図
入出力回路図
端子名
IN1F
IN1R
17
18
IN2R
19
20
24
25
IN2F
IN3F
IN3R
端 子 等 価 回 路 図
Pin No.
PVCC1
6
OUT_1R
PGND1
OUT_1F
PVCC12
OUT_2F
PGND2
OUT_2R
PVCC2
7
8
9
10
11
12
13
14
VCC
17 18
2019
24 25
VCC
30k
10
6
7
9
14
11
13
8
CN4_1
IN4
36
37
12
VCC
20k
37
20k
3..75k
VCC
VCC
36
PGND3
OUT_3R
PVCC3
OUT_3F
PGND34
OUT_4
PVCC4
27
30
29
28
31
33
34
29
180k
28
30
33
31
27
CT
34
VCC
1
VCC
×2
1
VCC
2
コントロール回路電源端子
BH6522FV
光ディスク IC
端子名
VREF
端 子 等 価 回 路 図
Pin No.
4
VCC
40k
4
20k
20k
46k
CLK
5
VCC
30k
5
VMON
VCC
15
PVCC2
VCC
50k
15
50k
MUTE4
22
23
IN4_2
35
VCC
VCC
30k
22
VG
2k
プリドライバ回路電源端子
VCC
VCC
35
5k
OPOUT
VCC
38
VCC
38
OPIN−
OPIN+
39
40
VCC
39
VCC
VCC
40
BH6522FV
光ディスク IC
!電気的特性
電気的特性(特に指定のない限り
Ta = 25°C、PVcc = 2.4V、Vcc = 2.4V、VG = 7V、Vref = 1.2V、fCLK = 88.2kHZ、
電気的特性
Ct = 1000pF,RL = 8Ω−47µH)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
−
−
−
0
1.1
0.5
3
2.0
1.0
µA
mA
mA
−
1.68
−
−
−
-50
150
1.5
−
−
150
65
75
−
2.5
−
0.72
500
300
200
−
Ω
V
V
nsec
nsec
nsec
nsec
−
−
17.8
−
22.3
-10
0.55
0.55
22.3
0
24.3
0
0.9
0.9
26.8
150
26.3
10
Ω
Ω
kΩ
mV
dB
mV
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
−
−
14
−
0.1
0
17
0
0.3
200
20
30
µA
mV
dB
mV
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
25
90
84
33
120
88.2
41
150
93
µA
µA
kHz
Fig.1
Fig.1
Fig.1
1.68
−
−
−
−
-2
-2
0
0
0.72
2
2
V
V
µA
µA
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
−
-5
2.1
−
90
1
−
0
−
−
130
−
300
5
−
0.3
170
−
nA
mV
V
V
µA
mA
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
GVO
SR
−
−
70
0.5
−
−
dB
V/µS
VMON1
VMON2
1.1
1.4
1.2
1.55
1.3
1.7
V
V
スタンバイ時電流(PVcc)
IST
無信号時電流(Vcc)
ICC
動作時電流(VG)
IG
Hブリッジ ドライバ (CH1,2,3)
出力ON抵抗
Hレベル入力電圧
Lレベル入力電圧
出力伝搬遅延時間
RON
VIN
VIL
tRISE
tFALL
△tRF
tmin
出力伝搬遅延時間差
最小入力パルス幅
ハーフブリッジ ドライバ (CH4)
RON4H
出力ON抵抗‘H’
RON4L
出力ON抵抗‘L’
RIN41
入力部抵抗
IN1
VOO41
出力オフセット電圧
電圧利得
GVC41
入力不感帯幅
VDB41
IIN42
入力電流
VOO42
出力オフセット電圧
IN2
GVC42
電圧利得
VDB42
入力不感帯幅
三角波発生回路
ISO
ソース電流
ISI
シンク電流
fCLK1
同期信号入力周波数1
コントロール端子スレッショルド
MUTE4 ONレベル入力電圧
VMTON
OFFレベル入力電圧 VMTOFF
‘H’レベル入力電流 IMTH
‘L’レベル入力電流
IMTL
オペアンプ
IBIAS
入力バイアス電流
VIOOP
入力オフセット電圧
VOHOP
ハイレベル出力電圧
VOLOP
ローレベル出力電圧
ISOOP
出力駆動電流(ソース)
ISIOP
出力駆動電流(シンク)
開ループ電圧利得
スルーレート
Conditions
VCC=OFF
4CH駆動時
トップとボトムのON抵抗の和
tRISE−tFALL
出力パルス幅 1/2tmin以上
Vinop=-75dBV,f=1kHz
Test Circuit
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.2
Fig.2
PVcc/2モニタ端子
モニタ端子電圧1
モニタ端子電圧2
•耐放射線設計はしておりません。
Vcc=1.5V,PVcc=4.5V
Fig.1
Fig.1
BH6522FV
光ディスク IC
!測定回路図
測定回路図
VREF
RIN4
1.2V
Ω
8
1k
V
~
V03
V28
V
1µF
47 µH
V
SW3 RL4
VG
A
RL3
39
40
38
37
36
35
34
33
1µF
+−
3.75k
20k
31
30
29
28
27
26
R
F
PGND34
PVCC4
NF
Amp
25
R
N.C.
24
F
SAW
PRE
DRIVER3
VREF
PVCC1
CLK
4
GND
LOGIC1
LOGIC2
PVcc / 2
MONITOR
H BRIDGE2
VCC
3
21
LOGIC3
PRE
DRIVER2
H BRIDGE1
OSC
2
22
PRE
DRIVER4
PRE
DRIVER1
1
23
VG
PGND3
PVCC3
H BRIDGE4
LOGIC4
N.C.
+
A IMUTE
H BRIDGE3
IN4_2
−
+
32
N.C.
20k
PVcc
+
IG
MUTE4
A
VMT
8
PVcc
IQPOW
+
V
~
V04'
I0
2
SW2
2
V04
33k
1
1
1µF
V
A
0.01µF
VIN41
V30
VIN42
47 µH
VREF
5
6
PVCC12
PGND1
R
7
8
F
9
10
PVCC2
PGND2
F
R
11
12
F
N.C.
13
14
15
16
R
17
R
18
F
19
20
SW1
1
ICT
RL1
IQPRE
2
1000pF
+
A
8
A
8
47 µH
1µF
CLK
+
VREF
1V
RL2
47 µH
V
~
Vcc
V
V
V01
V02
V7
V
~
V
~
V9
V
VINR
15ピン電圧
VINF
V
~
V13
V11
Fig.1
OP_AMP
OP+
40
V
OP_OUT
39
38
+
PreVcc
VIOOP
SW4
2
OP−
1
+
Vcc
50Ω
V
+
SIOP
V
VBOP+
IM
SW6
1
SW7
2
2
SW5
1
47k
30k
1
2
4
1.2V
3
100k
+
3
100µF
3
1M
4
VINOP2
~
+
V
~ VOOP
5kΩ
VINOP1
+
V
VBOP−
Fig.2
V
SOOP
BH6522FV
光ディスク IC
!測定回路スイッチ表
測定回路スイッチ表(オペアンプ部除く)
測定回路スイッチ表
<回路電流>
Parameter
I ST
ICC
VIN41
−
−
VIN42
0V
0V
IG
±0.1V
1V
VINF
0V
0V
88.2kHZ
0V
VINR
0V
0V
0V
88.2kHZ
RL SW1 SW2 SW3
1
1
1
OFF
1
1
1
OFF
OFF
1
1
1
Conditions
Vcc=VREF=OPEN,PVcc=2.4V
4CH同時入力
<Hブリッジ ドライバ(CH1,2,3)>
(VIN41→OFF,VIN42→0V)
RL SW1 SW2 SW3
FIN
RIN
Parameter
Conditions
(PVcc-V01,2,3)×RL
0V
2.4V
1
1
1
ON
RON
RON=
0V
2.4V
V01,2,3
1.68V
0.72V
VIH
1
1
1
V01,2,3に出力が出ていることを確認
ON
0.72V
1.68V
VIL
1
1
1
0V
ON
0V→2.4V
tRISE
1
1
1
0V
0V→2.4V ON
1
1
1
0V
ON
2.4V→0V
tFALL
1
1
1
0V
2.4V→0V ON
1
1
1
tRISEとtFALLの差
△tRF
−
−
−
tmin
IN
0V
0V
IN
<ハーフブリッジ ドライバ(CH4)>
VIN41
VIN42
Parameter
1V
RON4H
±1.2V
0V
1V
RON4L
RIN41
−
−
VOO41
GVC41
GVC41
VDB41
IIN42
VOO42
ON
1
1
1
(FIN→0V,RIN→0V)
RL SW1 SW2 SW3
1
1
1
OFF
1
1
1
OFF
1
1
2
−
0V
±50mV
∼100mV
−
1V
ON
1
1
1
1V
ON
1
1
1
−
−
±10mV
1.2V
1.2V
1V
1V
0V
50mV
∼ 100mV
20mV
ON
OFF
ON
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
ON
1
1
1
ON
1
1
1
GVC42
1.2V
VDB42
1.2V
IN=0/2.4V,88.2kHZ,パルス
IN=150nsec間
‘H’
入力し、出力に75nsec
以上のパルスが出ていることを確認
Conditions
Io=500mA,RON4H=VO4'/500mA
CLK=0V,Io=-500mA,RON4L=VO4/500mA
PVcc=Vcc=VREF=Vc=OPEN
I QPOW
I QPRE
IG
Measurement
Point
V01∼ 3
V01∼ 3
V9,V11,V30
V7,V13,V28
V9,V11,V30
V7,V13,V28
−
V01∼ 3
Measurement
Point
VO4'
VO4
RIN4
VO4
VO4
0.05
GVC+とGVC−の差
出力が出ていることを確認
GV=20log
VO4
0.05
出力が出ていることを確認
GV=20log
<三角波発生回路>
(FIN→0V,RIN→0V)
Parameter
VIN41
VIN42
RL SW1 SW2 SW3
1
1
OFF
ISO
CLK=0V
1V
2
−
1
1
OFF
ISI
1V
2
−
CLK=0V→2.4V
1
1
1
OFF
fCLK
CLK=88.2kHZ
1V
±0.5V
Conditions
(FIN→0V,RIN→0V)
VINF
RL SW1 SW2 SW3
1
1
1
1V
OFF
PVcc=2.4V
1
1
1
1V
OFF
PVcc=4.5V
VO4
−
VO4
IIN4
VO4
VO4
VO4
Measurement
Point
−ICT
ICT
33ピン波形
<コントロール端子スレッショルド>
(FIN→0V,RIN→0V)
Parameter
Conditions
VIN4
VINF
RL SW1 SW2 SW3
1
1
1
VMT=1.68VでV04の出力がでないことを確認
1V
VMTON
ON
±0.5V
VMT=0.72VでV04の出力が1V以上でていることを
1
1
1
1V
VMTOFF
ON
±0.1V
確認
1
1
1
OFF
VMT=2.4V
IMTH
−
1V
1
1
1
OFF
VMT=0V
1V
IMTL
−
<PVcc/2モニタ端子>
Parameter
VIN4
−
VMON1
−
VMON2
Measurement
Point
Conditions
Measurement
Point
VO4
VO4
IMUTE
IMUTE
Measurement
Point
15ピン電圧
15ピン電圧
BH6522FV
光ディスク IC
!動作説明
動作説明
1. H ブリッジドライバ(CH1,2,3)
出力段に、NchMOS を 4 つ使った H ブリッジドライバです。
入力デューティに応じ、出力デューティを可変します。
(入力デューティ = 出力デューティ)
このデューティの変化する方形波で負荷をダイレクト PWM 駆動します。
ドライバ真理値表
INF1,2,3
L
INR1,2,3
L
L
H
H
L
H
H
OUT1,2,3F OUT1,2,3R
L
L
L
H
H
L
L
L
2. ハーフブリッジドライバ(CH4)
出力段に、NchMOS を 2 つ使ったハーフブリッジドライバです。入力が 2 端子あり、出力が低く出る方の入力
に応じ、出力が可変します。
このため、1 端子を出力リミット回路として使用できます。
Ι) IN1 入力時
Vref を挟んだ入力の差動電圧と絶対値に比例して、出力デューティを可変します。
電圧帰還タイプですので、バッテリー電圧変動によらず、ゲインは一定となります。
ΙΙ) IN2 入力時
入力に応じ、出力デューティを可変します。バッテリー電圧を変えてもデューティは一定となります。
3. 三角波発生回路
‘CLK 端子(5 ピン)に、0-VCC(Vp-p)のパルス波を入力することにより三角波が発生します。
三角波の波高値は、クロック周波数が 88.2kHz、Ct=1000pF のとき、Vcc(2 ピン)/ 8(Vp-p)となります。
CLK 端子(5 ピン)が DC 入力の場合、CT 端子(1 ピン)は約 2.3V 固定となり、CH4 の出力は‘L’となります。
V
VCC
立ち上がりエッジに同期
クロック
t
VCC/8+0.1V
約0.1V
t
三角波波形
4. サーマルシャットダウン
チップ温度が 145℃(Typ.)になると出力電流がカットされ、再びチップ温度が 135℃(Typ.)になると復帰
します。
BH6522FV
光ディスク IC
!応用例
応用例
µ−COM
MUTE4
SP OUT
TRV(R)
VM
TRV(F)
SPINDLE DRIVER
M
Vref
DC/DC
CONVERTER
Vref
0.01µF
7V
39
38
37
36
35
34
33
30
28
27
R
F
PGND34
PVCC4
NF
Amp
29
PVCC3
26
25
N.C.
R
IN4_2
I BRIDGE4
PRE
DRIVER3
LOGIC1
PRE
DRIVER2
H BRIDGE1
LOGIC2
H BRIDGE2
Vref
VCC
PGND1
PVCC1
3
CLK
4
GND
LOGIC3
OSC
2
21
PRE
DRIVER4
SAW
1
22
VG
PGND3
PRE
DRIVER1
N.C.
F
23
H BRIDGE3
LOGIC4
CT
24
Servo IC
+−
3.75k
20k
31
N.C.
20k
−
+
32
MUTE4
40
5
6
7
8
PGND2
PVCC12
F
R
10
11
PVCC2
R
F
9
PVcc / 2
MONITOR
12
N.C.
13
14
15
16
F
17
R
18
R
19
F
20
TE(F)
TE(R)
FE(R)
FE(F)
2.4V
1000pF
FOCUS
TRACKING
AD_PVcc
CLK
Vref
Iµ
DC/DC
CONVERTER
+
!使用上の注意
使用上の注意
供給電源間には、この IC の根元にパスコン(1µF 程度)を付けて下さい。
PVcc
Fig.3
BH6522FV
光ディスク IC
!電気的特性曲線
電気的特性曲線
2.5
150
1.5
RL=20Ω+47µH
2
RL=8Ω+47µH
1.0
1
0.5
RL=4Ω+47µH
0
-2
-1
0
1
2
-0.5
-1.0
-1
-1.5
-2.0
PVcc=Vcc=2.4V
Vref=1.2V,VG=7V
VIN=0/2.4V,88.2kHZ
100
50
50
RL=4Ω+47µH
0
-50
-100
50
0
-50
-50
-100
-100
0
-150
-150
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
-100
INPUT VOLTAGE : VIN(V)
100
RL=8Ω+47µH
2.0
2
RL=4Ω+47µH
1.5
1.5
1.0
1
0.5
0.5
入出力特性(CH1,2,3)
Fig.5
OUTPUT VOLTAGE : Vo4(V)
PVcc=4.5V
4
4
3.6V
3
3
2
2
1
1
2.4V
1.2V
0
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0
-0.3
150
2.0
1.5
PVcc=Vcc=2.4V
1.0
0.5
1.0
−
+
1.5
OPOUT
2.0
2.5
Op-amp INPUT VOLTAGE : OPIN(V)
オペアンプ入出力特性
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Fig.6
入出力特性(CH4,VIN41入力)
5
2.0
RL=8Ω+47µH
RL=4Ω+47µH
1.5
1.0
0.5
PVcc=Vcc=2.4V
Vref=1.2V,VG=7V
VIN=41=0V
0.1
0
Fig.8
2.5
OPIN
-0.2
PVcc=Vcc=2.4V
Vref=1.2V,VG=7V
VIN=42=1V
INPUT VOLTAGE : VIN41(V)
微小入力時入出力特性(CH1,2,3)
0.2
0.3
0.4
INPUT VOLTAGE : VIN42(V)
PVcc変化時入出力特性
(CH4,VIN41入力)
Fig.10
100
RL=20Ω+47µH
INPUT VOLTAGE : VIN41(V)
0.5
50
2.5
Vcc=2.4V
Vref=1.2V,VG=7V
VIN=41=1V
RL=8Ω+47µH
0
0
INPUT VOLTAGE : VIN(mV)
5
Fig.7
-50
OUTPUT VOLTAGE : Vo4(V)
Fig.4
OUTPUT VOLTAGE : Vo4(V)
RL=8Ω+47µH
100
-2
-2.5
-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5
Op-amp OUTPUT VOLTAGE : OPOUT(V)
RL=20Ω+47µH
RL=20Ω+47µH
OUTPUT VOLTAGE : Vo4(V)
PVcc=Vcc=2.4V
Vref=1.2V,VG=7V
VIN=0/2.4V,88.2kHZ
2.0
OUTPUT VOLTAGE : Vo(mV)
OUTPUT VOLTAGE : Vo(V)
2.5
入出力特性(CH4,VIN42入力)
0.5
Vcc=2.4V
Vref=1.2V,VG=7V
VIN=41=0V
RL=8Ω+47µH
4
PVcc=4.5V
3.6V
3
2.4V
2
1.2V
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
INPUT VOLTAGE : VIN42(V)
Fig.9
PVcc変化時入出力特性
(CH4,VIN42入力)
0.5
BH6522FV
光ディスク IC
!外形寸法図
外形寸法図(Units
: mm)
外形寸法図
40
21
1
20
0.65
0.15 ± 0.1
5.4 ± 0.2
0.1
1.8 ± 0.1
7.8 ± 0.3
13.6 ± 0.2
0.3Min.
0.22 ± 0.1
0.1
SSOP-B40