2014 vidaukar

UMHVERFISVÖKTUN
VIÐAUKAR
Alcoa Fjarðaál
Umhverfisvöktun 2014
VIÐAUKAR
Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands
og Nýsköpunarmiðstöð Íslands fyrir Alcoa Fjarðaál
NA-150148
Neskaupstaður
Apríl 2015
Viðaukaskrá
Viðauki 1. Niðurstöður sjálfvirkra mælinga í stöðvum 2014.
Viðauki 2. Niðurstöður á efnagreiningum í síum og úrkomu.
Viðauki 3. Mælingar á PAH-16 og flúor í svifrykssíum.
Viðauki 4. Samantekt hágilda á flúor og brennisteinstvíoxíði í lofti.
Viðauki 5. Samanburður veðurfarsþátta í Reyðarfirði og sýnatökudaga sumarið 2014.
Viðauki 6. Niðurstöður efnamælinga á grassýnum (G) í júní (614), júlí (714) og ágúst (814) árið 2014 í
Reyðarfirði.
Viðauki 7. Niðurstöður efnamælinga í mosa (M), fléttum (L) og laufum bláberjalyngs (BP) sumarið
2014 í Reyðarfirði.
Viðauki 8. Niðurstöður efnamælinga í laufsýnum (BL) í ágústmánuði og nývöxnu barri (CN) og
barrnálum fyrra árs (CP) október árið 2014 í Reyðarfirði.
Viðauki 9. Niðurstöður efnamælinga í sýnum af bláberjum (BB) og krækiberjum (CB) í ágúst og
rabarbara (V) í júní, júlí og ágúst árið 2014 í Reyðarfirði.
Viðauki 10. Niðurstöður efnamælinga á þungmálmum í Reyðarfirði 2014.
Viðauki 11. Niðurstöður efnagreininga á heyi 2014.
Viðauki 12. Niðurstöður trjámælinga á furu í Reyðarfirði 2014.
Viðauki 13. Niðurstöður efnamælinga í vatnsýnum í Reyðarfirði árið 2014.
Viðauki 14. Niðurstöður viðbótarrannsókna á búfénaði og heyi í Reyðarfirði 2014.
Viðauki 15. Skrá yfir allar ljósmyndir teknar í Reyðarfirði árið 2014.
Viðauki 1. Niðurstöður sjálfvirkra mælinga í stöðvum 2014.
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
STATION 1
JAN 2014
FEB 2014
MARS 2014
APRÍL 2014
MAÍ 2014
JÚNÍ 2014
JÚLÍ 2014
ÁGÚST 2014
SEPT 2014
OKT 2014
NÓV 2014
DES 2014
STATION 2
JAN 2014
FEB 2014
MARS 2014
APRÍL 2014
MAÍ 2014
JÚNÍ 2014
JÚLÍ 2014
ÁGÚST 2014
SEPT 2014
OKT 2014
NÓV 2014
DES 2014
STATION 3
JAN 2014
FEB 2014
MARS 2014
APRÍL 2014
MAÍ 2014
JÚNÍ 2014
JÚLÍ 2014
ÁGÚST 2014
SEPT 2014
OKT 2014
NÓV 2014
DES 2014
STATION 4
JAN 2014
FEB 2014
MARS 2014
APRÍL 2014
MAÍ 2014
JÚNÍ 2014
JÚLÍ 2014
ÁGÚST 2014
SEPT 2014
OKT 2014
NÓV 2014
DES 2014
2014
°C
Rakastig Vindhraði
SO2
Flúor
°C
mm/mán
%
m/s
µg/m3
lofts
µg/m3
lofts
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
76,5
59,8
5,1
4,3
4,3
3,5
3,1
2,6
3,1
3,6
2,9
4,2
4,2
5,3
1,8
0,8
1,4
1,3
2,2
4,3
4,1
2,1
45,6
17,9
25,4
33,7
0,4
1,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,6
0,2
Ryk
PM10
µg/m3
lofts
pH
vikusýni
4,6
4,2
4,9
5,0
4,5
5,3
4,5
4,2
4,5
4,7
4,4
4,5
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
5,1
-1,2
7,8
2,7
1,9
-5,3
225,7
74,2
84,4
31,6
20,8
7,7
59,9
24,4
37,1
123,2
8,5
6,0
2,7
1,1
1,9
4,0
5,4
10,2
11,3
9,9
9,8
4,1
4,7
-0,2
4,5
2,8
5,3
6,9
8,4
13,9
14,7
13,5
13,5
6,3
6,9
3,2
0,8
-0,7
-1,1
1,2
2,6
7,1
8,4
6,4
6,2
1,8
2,5
-3,4
MF
MF
84,4
40,7
27,4
5,8
63,1
31,6
38,5
117,0
207,7
71,8
73,5
67,0
60,7
60,5
63,8
68,9
71,0
63,5
62,7
63,9
72,7
58,0
6,3
4,8
5,0
4,3
3,8
3,0
4,0
4,4
3,5
4,8
5,2
6,1
4,1
2,5
3,8
2,3
3,8
5,0
4,4
3,5
49,6
15,0
15,9
20,9
1,4
1,3
0,6
0,2
0,3
1,1
1,3
0,7
0,7
0,1
1,0
0,9
5,1
4,4
6,9
13,7
15,6
10,3
12,2
8,8
25,4
17,5
6,2
4,8
10,9
3,8
3,5
7,9
12,3
11,2
12,2
15,2
11,8
28,9
17,5
9,6
6,8
3,0
1,4
2,1
4,2
5,2
9,4
11,0
9,8
9,6
4,5
4,9
0,0
4,8
3,2
5,3
7,0
7,9
12,4
14,0
13,2
13,2
6,8
7,0
3,3
1,1
-0,4
-0,9
1,4
2,5
6,9
8,3
6,4
6,0
2,0
2,8
-3,2
163,1
79,4
69,6
43,8
33,0
5,1
66,1
36,4
29,0
61,2
170,7
46,8
72,4
66,7
61,8
61,2
66,1
72,0
71,8
63,4
64,0
62,4
72,1
58,6
5,5
4,6
4,5
3,4
3,1
2,8
3,4
3,5
3,1
4,5
4,5
5,4
1,7
2,2
3,2
1,8
1,6
2,3
1,6
2,2
46,2
17,3
1,7
31,0
0,6
4,1
0,5
0,2
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,8
5,5
5,8
4,6
17,2
9,3
11,2
43,5
11,5
30,6
13,3
9,8
7,3
4,2
4,0
4,4
5,4
5,3
6,0
5,8
7,4
5,4
4,2
5,2
4,9
2,8
1,0
1,9
3,8
5,2
9,2
10,7
9,5
10,2
4,6
2,7
5,2
6,3
7,9
12,1
13,7
12,2
13,2
0,7
-0,6
-1,0
1,2
2,5
6,9
8,4
6,7
6,3
332,3
80,5
122,6
56,7
29,0
6,2
65,1
29,6
6,7
70,9
66,9
58,2
60,3
63,9
70,7
71,0
62,9
63,2
5,3
4,6
4,1
3,3
2,9
2,4
2,7
3,6
1,9
0,6
0,8
2,2
1,0
0,8
2,9
0,9
1,7
28,9
3,9
5,2
4,1
10,2
13,0
8,9
11,7
13,2
33,3
26,6
8,9
4,9
4,4
4,2
4,5
6,3
4,8
4,6
4,9
4,3
4,5
4,6
4,7
4,7
3,9
3,9
4,2
4,5
4,2
3,8
4,1
3,8
4,2
4,3
4,3
4,6
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
°C
°C
1.1.2014
2.1.2014
3.1.2014
4.1.2014
5.1.2014
6.1.2014
7.1.2014
8.1.2014
9.1.2014
10.1.2014
11.1.2014
12.1.2014
13.1.2014
14.1.2014
15.1.2014
16.1.2014
17.1.2014
18.1.2014
19.1.2014
20.1.2014
21.1.2014
22.1.2014
23.1.2014
24.1.2014
25.1.2014
26.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
29.1.2014
30.1.2014
31.1.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
mm/dag
3,8
9,6
7,3
5,0
0,0
0,1
1,2
0,6
1,8
7,0
15,2
3,7
7,4
1,4
14,2
21,9
8,1
9,0
14,6
11,6
14,6
10,9
0,5
8,5
0,5
1,6
4,6
0,1
5,2
27,4
8,3
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
225,7
#DIV/0!
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
3,7
1,7
3,1
2,1
3,7
2,3
5,3
7,1
3,1
7,8
6,7
5,3
10,4
7,0
6,3
8,1
5,5
4,4
4,3
5,1
7,5
5,7
1,9
3,5
2,8
3,1
4,2
2,0
2,9
10,7
9,7
m/s
9,7
4,8
8,2
5,0
8,5
9,7
12,0
12,3
7,0
12,9
11,1
13,6
14,5
8,8
10,6
11,7
8,1
7,6
8,8
8,3
9,8
8,5
7,6
11,4
5,6
8,6
10,4
5,9
9,6
14,6
13,5
m/s
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
1,5
0,3
2,5
0,3
0,2
6,1
3,0
1,3
1,9
0,1
0,1
0,3
1,0
1,0
1,2
0,1
0,1
0,2
0,5
0,3
0,1
0,1
8,0
5,3
°
112,5
45,0
90,0
292,5
270,0
135,0
292,5
337,5
90,0
90,0
112,5
112,5
90,0
112,5
112,5
112,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
225,0
90,0
135,0
90,0
112,5
292,5
292,5
90,0
90,0
5,1
9,6
1,2
SO2
µg/m3
lofts
1,1
0,8
1,2
1,1
0,3
0,6
0,6
0,2
0,8
1,0
0,9
0,7
1,4
0,5
0,8
0,4
3,3
1,7
2,9
4,9
7,5
6,5
1,3
3,2
2,0
1,2
0,8
2,0
0,8
2,3
2,3
SO2
hámark
µg/m3
lofts
3,7
2,7
5,1
6,6
1,3
2,1
1,8
0,3
9,0
9,4
5,6
8,6
8,6
5,0
7,3
3,8
16,6
11,7
9,3
30,0
25,4
40,0
7,2
27,6
11,8
12,0
5,6
18,2
5,6
11,0
20,1
Flúor
µg/m3
lofts
MF
MF
0,3
0,2
0,1
0,3
MF
0,3
0,8
0,1
0,1
MF
MF
0,1
0,1
0,4
1,3
0,7
1,0
1,6
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
MF
MF
MF
MF
MF
1,8
10,7
0,4
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,0
0,0
0,8
1,1
1,1
0,1
1,0
5,0
0,0
1,2
1,5
1,3
0,1
5,0
0,0
0,0
0,1
1,5
0,1
4,5
5,5
1,9
1,6
1,6
3,9
6,5
1,0
0,2
4,4
0,1
0,1
0,1
0,1
15,1
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
0,0
0,9
5,1
4,6
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
°C
°C
1.2.2014
2.2.2014
3.2.2014
4.2.2014
5.2.2014
6.2.2014
7.2.2014
8.2.2014
9.2.2014
10.2.2014
11.2.2014
12.2.2014
13.2.2014
14.2.2014
15.2.2014
16.2.2014
17.2.2014
18.2.2014
19.2.2014
20.2.2014
21.2.2014
22.2.2014
23.2.2014
24.2.2014
25.2.2014
26.2.2014
27.2.2014
28.2.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
mm/dag
5,0
1,5
8,4
15,5
2,6
6,3
0,1
0,6
0,1
0,0
1,1
7,4
3,9
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
4,1
5,4
1,8
1,7
0,0
0,4
1,9
0,3
1,7
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
74,2
#DIV/0!
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
7,1
2,6
4,9
4,6
1,6
5,8
4,2
2,2
4,5
5,3
5,1
5,2
1,9
4,1
7,8
6,0
4,4
2,9
5,6
8,7
3,0
1,1
3,2
5,0
2,5
4,8
3,2
3,1
m/s
11,5
10,0
14,5
8,4
5,2
9,6
9,7
6,1
9,9
10,1
11,4
10,0
6,6
10,7
12,5
11,9
6,9
4,9
12,3
11,2
9,8
3,2
9,1
10,3
8,9
9,9
7,6
9,0
m/s
0,8
0,1
0,5
0,6
0,1
0,4
0,1
0,1
0,5
0,7
0,1
1,0
0,1
0,1
3,1
2,6
0,7
0,2
0,1
6,1
0,1
0,1
0,1
0,6
0,2
0,6
0,1
0,4
°
90,0
247,5
112,5
90,0
292,5
112,5
90,0
270,0
337,5
337,5
247,5
112,5
292,5
337,5
315,0
292,5
337,5
292,5
112,5
90,0
270,0
45,0
45,0
315,0
292,5
270,0
292,5
270,0
4,3
9,3
0,7
SO2
µg/m3
lofts
1,8
0,3
0,8
2,4
0,8
0,9
0,8
0,7
0,3
0,2
0,4
1,9
1,4
0,3
0,2
0,2
0,2
1,1
2,0
1,3
0,4
0,8
1,4
0,2
0,6
0,2
0,9
0,6
SO2
hámark
µg/m3
lofts
9,5
0,7
4,1
13,1
9,4
7,7
6,1
4,8
1,4
0,3
3,3
14,0
6,2
1,9
0,3
0,3
0,3
4,3
9,2
8,9
2,5
2,9
8,5
0,4
4,0
0,3
4,7
2,3
Flúor
µg/m3
lofts
MF
MF
MF
MF
MF
0,4
0,7
0,9
0,2
4,3
4,9
0,1
0,7
2,2
3,6
MF
MF
2,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,8
4,7
1,0
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
1,6
4,3
1,8
1,6
3,3
2,1
0,9
9,9
20,3
0,1
4,2
3,6
3,0
8,1
7,7
0,6
0,0
2,9
4,3
1,4
3,2
1,7
1,8
1,9
2,0
1,7
1,7
3,2
1,8
4,2
1,9
2,3
2,8
4,4
4,2
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
°C
°C
1.3.2014
2.3.2014
3.3.2014
4.3.2014
5.3.2014
6.3.2014
7.3.2014
8.3.2014
9.3.2014
10.3.2014
11.3.2014
12.3.2014
13.3.2014
14.3.2014
15.3.2014
16.3.2014
17.3.2014
18.3.2014
19.3.2014
20.3.2014
21.3.2014
22.3.2014
23.3.2014
24.3.2014
25.3.2014
26.3.2014
27.3.2014
28.3.2014
29.3.2014
30.3.2014
31.3.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
mm/dag
2,0
5,0
1,5
11,4
0,8
0,0
0,0
6,8
6,0
1,1
0,0
0,3
0,7
0,0
3,5
0,1
0,0
0,0
7,5
3,1
1,2
0,0
0,2
18,2
14,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
84,4
#DIV/0!
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,4
2,3
3,6
5,1
4,8
5,5
3,1
2,9
9,6
4,8
4,6
1,4
10,3
3,2
5,9
10,2
6,0
4,5
6,4
2,4
4,1
4,8
2,0
6,8
6,1
2,6
2,7
2,9
1,1
1,7
0,6
m/s
5,9
7,8
6,5
9,7
12,3
12,5
9,1
11,5
18,1
10,0
10,4
5,2
20,1
8,7
15,2
15,9
12,7
9,7
13,1
7,4
12,5
14,0
8,3
12,1
9,8
6,6
6,8
5,0
2,6
4,7
1,7
m/s
0,4
0,1
0,5
0,4
0,1
0,5
0,4
0,1
1,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
6,2
1,8
0,2
1,4
0,1
0,1
0,9
0,1
0,1
0,4
0,1
0,3
1,1
0,1
0,1
0,1
°
292,5
270,0
112,5
90,0
270,0
292,5
292,5
292,5
292,5
90,0
270,0
292,5
270,0
292,5
112,5
292,5
270,0
112,5
112,5
292,5
337,5
337,5
292,5
112,5
112,5
292,5
270,0
270,0
292,5
292,5
292,5
4,3
9,9
0,6
SO2
µg/m3
lofts
0,4
0,8
1,3
2,3
0,5
0,3
0,3
1,3
0,9
1,4
0,8
2,8
0,2
1,1
0,6
0,2
0,2
2,5
1,0
1,1
0,6
0,3
4,4
2,3
0,4
1,8
1,5
0,4
4,1
7,8
0,6
SO2
hámark
µg/m3
lofts
1,2
7,1
6,2
9,0
4,3
1,8
2,0
4,0
4,5
7,1
6,7
5,7
0,3
12,8
4,4
0,5
0,3
8,0
6,0
3,6
4,4
3,7
10,9
9,4
3,3
7,8
10,5
2,8
18,3
32,9
2,1
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,6
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
2,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,4
6,5
0,2
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,3
0,5
0,4
14,7
0,3
0,3
0,3
4,4
0,1
0,5
0,3
1,3
0,2
1,8
4,5
1,1
15,9
0,3
0,2
4,7
1,4
0,1
0,8
79,3
0,1
5,9
0,1
0,7
0,1
0,1
0,1
0,6
15,7
1,1
0,2
0,1
0,2
4,0
6,9
4,9
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
°C
°C
1.4.2014
2.4.2014
3.4.2014
4.4.2014
5.4.2014
6.4.2014
7.4.2014
8.4.2014
9.4.2014
10.4.2014
11.4.2014
12.4.2014
13.4.2014
14.4.2014
15.4.2014
16.4.2014
17.4.2014
18.4.2014
19.4.2014
20.4.2014
21.4.2014
22.4.2014
23.4.2014
24.4.2014
25.4.2014
26.4.2014
27.4.2014
28.4.2014
29.4.2014
30.4.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
mm/dag
0,0
0,4
0,2
0,4
0,5
21,1
4,3
0,1
0,0
0,0
0,5
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
31,6
#DIV/0!
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
0,5
0,8
3,1
1,0
1,6
5,7
4,3
2,3
1,5
7,4
4,5
7,3
4,1
1,3
2,5
6,3
4,8
6,4
4,0
2,8
2,9
4,7
3,4
0,8
1,5
2,3
7,8
5,2
2,7
3,3
m/s
1,4
2,6
6,9
5,0
3,7
9,6
8,0
5,2
5,1
14,0
8,2
13,0
6,8
3,5
6,6
12,8
9,9
13,5
12,5
7,1
6,3
7,0
5,9
2,3
3,7
6,4
10,3
11,5
7,0
6,6
m/s
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,4
0,6
0,1
0,1
0,9
0,7
1,6
1,0
0,1
0,3
1,4
0,8
1,0
0,3
0,4
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
3,3
1,5
0,4
0,2
°
270,0
270,0
90,0
292,5
135,0
112,5
112,5
112,5
135,0
292,5
112,5
315,0
337,5
292,5
135,0
270,0
315,0
247,5
247,5
225,0
292,5
90,0
112,5
135,0
112,5
135,0
315,0
337,5
112,5
112,5
3,5
7,4
0,6
SO2
µg/m3
lofts
0,8
1,4
1,1
1,5
1,5
1,3
1,8
1,2
3,1
0,2
0,6
0,4
0,2
5,8
1,5
0,2
0,8
0,3
0,3
0,5
1,2
5,4
0,8
2,5
1,2
0,6
0,2
0,6
0,7
0,7
SO2
hámark
µg/m3
lofts
2,0
4,0
11,2
5,7
4,5
16,8
8,6
9,8
32,1
0,8
5,1
1,6
0,3
21,1
6,0
0,3
12,5
1,2
1,2
4,3
20,2
26,3
5,9
11,9
10,3
5,1
0,3
2,9
4,1
11,8
Flúor
µg/m3
lofts
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,3
8,3
0,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,7
0,2
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3
1,6
5,2
0,1
0,1
0,1
0,9
1,1
4,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
4,2
ES
0,1
1,7
0,3
0,5
0,1
0,1
0,1
ES
0,1
0,5
#DIV/0!
5,0
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
°C
°C
1.5.2014
2.5.2014
3.5.2014
4.5.2014
5.5.2014
6.5.2014
7.5.2014
8.5.2014
9.5.2014
10.5.2014
11.5.2014
12.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
16.5.2014
17.5.2014
18.5.2014
19.5.2014
20.5.2014
21.5.2014
22.5.2014
23.5.2014
24.5.2014
25.5.2014
26.5.2014
27.5.2014
28.5.2014
29.5.2014
30.5.2014
31.5.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
mm/dag
0,0
0,0
0,3
1,9
1,8
7,9
2,5
0,1
0,5
0,5
0,0
0,5
0,1
0,8
0,2
1,6
0,6
0,5
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
20,8
#DIV/0!
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,7
2,0
4,4
3,3
2,6
3,2
2,1
2,4
6,4
2,9
2,3
3,1
2,8
1,1
4,0
3,9
2,8
3,6
5,2
3,9
2,2
3,2
2,5
3,3
4,5
4,3
2,4
0,9
2,0
2,3
3,5
m/s
5,9
4,4
7,1
6,7
6,1
6,8
5,4
8,9
13,9
9,7
6,8
6,7
5,1
4,9
6,7
9,8
6,4
10,1
9,7
6,9
5,0
5,7
6,0
7,1
6,6
5,9
4,9
3,5
4,1
5,4
8,2
m/s
0,4
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,8
0,8
0,2
0,2
0,3
0,1
0,7
0,1
0,1
0,1
1,9
0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
1,8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
°
112,5
292,5
90,0
112,5
135,0
135,0
135,0
90,0
292,5
112,5
90,0
112,5
112,5
112,5
292,5
315,0
112,5
292,5
337,5
112,5
135,0
135,0
135,0
90,0
90,0
135,0
112,5
135,0
112,5
112,5
90,0
3,1
6,8
0,3
SO2
µg/m3
lofts
0,7
0,4
1,4
0,9
1,0
2,3
1,2
1,8
0,0
0,4
2,0
1,8
1,8
2,0
0,1
1,7
5,0
1,0
0,0
4,9
2,5
4,3
4,7
2,2
5,9
3,8
4,1
2,4
2,3
1,8
3,0
SO2
hámark
µg/m3
lofts
17,4
2,6
7,8
5,3
11,7
20,3
13,4
9,7
0,1
4,6
18,9
17,6
15,9
11,4
0,5
15,4
57,8
4,5
0,1
40,2
24,8
53,6
21,9
15,9
37,7
22,6
51,2
7,9
16,3
15,6
21,0
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2,2
18,2
0,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
0,1
12,1
0,1
0,1
2,8
0,1
4,7
0,1
0,1
13,1
0,1
0,1
0,1
1,2
4,2
0,1
0,1
8,8
1,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
8,8
0,1
ES
0,1
1,2
0,1
0,1
0,1
35,4
2,5
1,2
ES
0,1
1,1
0,1
0,4
15,6
4,5
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
°C
°C
1.6.2014
2.6.2014
3.6.2014
4.6.2014
5.6.2014
6.6.2014
7.6.2014
8.6.2014
9.6.2014
10.6.2014
11.6.2014
12.6.2014
13.6.2014
14.6.2014
15.6.2014
16.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
19.6.2014
20.6.2014
21.6.2014
22.6.2014
23.6.2014
24.6.2014
25.6.2014
26.6.2014
27.6.2014
28.6.2014
29.6.2014
30.6.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
mm/dag
0,0
0,0
1,9
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,4
2,7
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,1
0,0
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
7,7
#DIV/0!
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,2
2,3
4,4
3,5
2,1
2,5
2,3
2,0
1,4
1,8
5,7
3,7
2,0
2,3
1,8
2,0
1,9
5,6
2,1
1,9
3,4
1,8
3,2
4,2
2,5
1,9
1,4
1,6
1,6
2,8
m/s
6,5
5,4
9,5
6,6
5,5
6,9
5,6
5,4
4,3
4,2
12,1
7,5
5,7
5,8
4,1
7,1
5,7
13,8
4,8
4,3
6,3
5,0
6,4
6,8
5,8
4,7
4,0
4,9
3,9
6,4
m/s
0,2
0,1
1,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,8
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
°
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
112,5
135,0
112,5
112,5
292,5
135,0
135,0
112,5
112,5
112,5
112,5
315,0
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
90,0
112,5
135,0
112,5
135,0
112,5
135,0
2,6
6,2
0,2
SO2
µg/m3
lofts
2,4
6,5
1,8
3,5
5,6
2,1
6,4
14,2
2,5
2,5
0,6
1,6
13,7
1,2
2,2
3,8
7,5
0,7
0,9
2,9
1,7
7,3
2,9
6,9
2,6
3,6
2,2
1,8
1,2
16,0
SO2
hámark
µg/m3
lofts
9,0
42,0
9,4
23,4
54,8
10,9
31,2
59,6
11,9
16,5
1,4
8,7
89,3
3,0
16,9
31,1
53,0
3,6
2,8
19,8
9,2
42,8
28,7
37,4
18,8
17,2
12,8
7,3
3,0
85,5
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
4,3
25,4
0,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
7,9
1,3
0,2
0,1
0,4
0,1
5,1
0,8
14,3
1,4
1,0
0,2
0,1
0,1
5,5
0,1
13,7
0,1
0,1
0,9
ES
2,5
1,0
0,1
8,6
4,0
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
7,2
0,2
ES
0,1
0,1
0,1
0,1
ES
0,5
10,3
5,3
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
°C
°C
1.7.2014
2.7.2014
3.7.2014
4.7.2014
5.7.2014
6.7.2014
7.7.2014
8.7.2014
9.7.2014
10.7.2014
11.7.2014
12.7.2014
13.7.2014
14.7.2014
15.7.2014
16.7.2014
17.7.2014
18.7.2014
19.7.2014
20.7.2014
21.7.2014
22.7.2014
23.7.2014
24.7.2014
25.7.2014
26.7.2014
27.7.2014
28.7.2014
29.7.2014
30.7.2014
31.7.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
mm/dag
3,5
22,7
1,5
5,3
4,1
2,7
3,2
0,3
0,0
0,0
6,8
0,7
1,8
0,7
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0
0,1
0,0
0,0
1,1
0,0
0,1
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
59,9
#DIV/0!
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,9
6,7
3,8
2,2
5,1
2,3
1,6
2,0
2,2
1,9
5,8
4,3
1,7
4,3
2,2
2,3
2,4
3,4
3,5
1,4
2,1
1,4
2,0
1,3
2,1
3,2
2,3
4,4
3,3
6,0
4,7
m/s
8,5
13,2
7,4
8,0
10,5
4,9
5,2
5,5
5,2
5,7
10,1
6,0
5,8
6,2
6,9
5,3
5,4
7,1
5,5
6,9
6,9
4,5
5,8
5,4
4,8
6,4
5,7
7,9
9,2
9,5
7,6
m/s
0,1
3,6
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,9
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
2,4
1,6
°
90,0
90,0
112,5
292,5
270,0
135,0
292,5
135,0
135,0
135,0
90,0
112,5
112,5
135,0
112,5
135,0
135,0
112,5
135,0
112,5
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
90,0
292,5
315,0
292,5
3,1
6,9
0,4
SO2
µg/m3
lofts
5,3
4,5
5,5
2,3
1,4
4,2
2,8
2,9
7,3
1,6
7,8
5,3
1,0
8,4
3,8
3,2
2,7
7,6
3,7
1,1
4,1
1,7
3,9
5,3
3,3
2,2
14,7
6,9
1,4
0,5
0,5
SO2
hámark
µg/m3
lofts
26,9
24,3
45,5
6,2
11,1
16,0
14,9
23,8
59,2
5,6
56,2
47,5
3,2
54,2
23,8
21,0
14,6
70,3
28,5
2,3
26,8
12,3
16,7
19,7
20,2
15,7
61,1
59,1
8,0
0,6
0,7
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
4,1
25,7
0,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,4
12,5
0,1
0,1
0,1
1,9
0,2
0,1
12,5
1,1
0,1
2,7
4,8
0,1
0,1
0,1
21,1
0,1
0,1
0,8
4,3
0,6
0,1
0,1
10,7
0,1
0,4
0,2
1,8
4,4
0,6
0,1
4,4
0,1
0,1
0,1
2,5
0,1
2,2
ES
0,6
12,2
4,5
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
°C
°C
1.8.2014
2.8.2014
3.8.2014
4.8.2014
5.8.2014
6.8.2014
7.8.2014
8.8.2014
9.8.2014
10.8.2014
11.8.2014
12.8.2014
13.8.2014
14.8.2014
15.8.2014
16.8.2014
17.8.2014
18.8.2014
19.8.2014
20.8.2014
21.8.2014
22.8.2014
23.8.2014
24.8.2014
25.8.2014
26.8.2014
27.8.2014
28.8.2014
29.8.2014
30.8.2014
31.8.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
mm/dag
0,0
0,0
0,0
0,4
0,1
0,2
4,5
0,8
0,4
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
2,2
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
11,6
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
24,4
#DIV/0!
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
3,8
3,0
2,5
2,3
4,2
1,8
2,8
3,2
1,6
3,6
8,2
6,1
5,5
2,0
2,6
5,0
6,0
3,7
2,8
4,9
5,5
3,0
2,4
1,2
2,5
1,5
2,2
3,2
2,9
2,9
8,7
m/s
6,9
5,6
6,7
6,3
10,3
5,4
7,2
7,4
5,0
9,6
15,3
11,9
8,1
4,5
4,7
9,7
11,5
7,7
6,5
8,5
8,6
5,6
6,5
3,1
6,8
4,2
6,0
7,5
6,2
6,3
12,4
m/s
1,4
0,2
0,1
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,8
1,6
2,9
0,1
0,1
0,2
1,1
0,4
0,5
1,6
1,9
0,1
0,2
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,8
3,0
°
315,0
292,5
135,0
112,5
247,5
135,0
112,5
270,0
90,0
45,0
337,5
292,5
315,0
135,0
135,0
45,0
315,0
292,5
292,5
315,0
315,0
337,5
112,5
135,0
292,5
112,5
135,0
90,0
90,0
135,0
90,0
3,6
7,5
0,6
SO2
µg/m3
lofts
0,1
1,5
3,6
1,0
0,2
0,9
1,0
0,6
3,1
0,6
0,2
0,1
0,1
3,2
1,2
0,3
0,2
0,2
3,7
0,2
0,2
0,6
4,3
17,3
1,6
3,0
1,5
5,2
4,0
1,3
5,4
SO2
hámark
µg/m3
lofts
0,3
40,0
41,7
2,8
0,5
10,7
7,0
2,1
33,0
6,7
0,3
0,3
0,3
34,3
10,1
1,6
0,3
0,3
19,8
0,4
0,4
14,2
38,8
100,2
8,8
13,4
7,0
49,5
41,8
7,9
18,1
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
0,1
6,0
0,1
0,1
0,1
0,1
1,3
0,1
5,4
4,4
0,1
1,4
0,1
0,1
0,1
0,1
5,4
0,1
4,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
4,3
0,2
ES
0,1
1,0
0,4
1,1
7,6
23,0
0,1
0,8
ES
0,1
0,1
0,1
0,5
8,8
4,2
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.9.2014
2.9.2014
3.9.2014
4.9.2014
5.9.2014
6.9.2014
7.9.2014
8.9.2014
9.9.2014
10.9.2014
11.9.2014
12.9.2014
13.9.2014
14.9.2014
15.9.2014
16.9.2014
17.9.2014
18.9.2014
19.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
22.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
25.9.2014
26.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
29.9.2014
30.9.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
°C
mm/dag
3,9
0,1
0,8
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,9
1,8
0,1
0,6
0,9
0,0
0,1
0,0
0,3
3,1
0,4
18,9
3,6
37,1
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
5,8
2,7
2,4
1,6
3,0
1,2
1,0
1,8
1,7
4,2
2,9
3,1
4,7
1,3
3,0
1,5
2,1
1,4
0,9
2,6
2,9
3,0
2,3
3,1
3,3
6,5
2,7
4,1
5,4
4,3
m/s
11,6
6,3
5,9
7,8
8,0
4,3
2,7
4,0
5,9
10,4
7,6
9,0
10,8
5,2
6,8
3,5
4,4
4,1
3,6
6,9
7,6
7,6
6,4
6,2
11,1
15,3
7,2
9,0
13,6
8,7
m/s
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,6
0,1
0,5
0,2
0,3
°
247,5
247,5
135,0
292,5
135,0
112,5
112,5
292,5
135,0
270,0
135,0
270,0
292,5
292,5
112,5
112,5
292,5
292,5
112,5
112,5
90,0
112,5
270,0
90,0
270,0
292,5
112,5
270,0
90,0
112,5
2,9
7,4
0,2
SO2
µg/m3
lofts
2,6
7,3
2,7
1,7
2,1
114,9
98,8
19,8
8,1
126,6
82,2
121,9
395,7
91,8
5,8
4,5
8,5
3,1
1,9
11,2
14,0
5,9
2,2
3,0
173,8
32,5
6,6
12,6
3,8
1,6
SO2
hámark
µg/m3
lofts
13,3
158,5
30,0
8,8
13,1
591,9
185,4
60,7
18,7
2525,0
456,9
3946,0
1955,0
255,5
30,4
17,2
27,0
5,7
8,7
72,1
29,5
97,0
9,0
15,9
2680,0
287,1
21,2
99,4
20,8
14,0
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
45,6
455,1
0,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
12,5
0,1
0,7
4,6
0,1
0,5
0,1
0,9
21,3
0,2
0,7
ES
0,2
0,2
1,0
1,5
63,3
1,0
0,7
0,2
ES
0,1
0,1
0,1
4,5
0,1
0,1
0,1
5,6
4,4
0,1
0,1
10,8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
22,5
4,5
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.10.2014
2.10.2014
3.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
6.10.2014
7.10.2014
8.10.2014
9.10.2014
10.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
°C
mm/dag
2,8
3,1
1,9
7,2
13,4
19,4
14,4
0,8
0,1
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
0,0
1,6
1,9
3,9
1,4
5,4
0,0
2,0
0,7
0,0
1,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
41,2
123,2
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
4,1
3,7
6,0
3,5
5,1
11,2
6,4
1,8
4,3
5,2
3,7
5,3
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
6,3
2,0
6,1
10,6
3,0
3,8
1,6
2,5
6,0
3,9
5,4
4,1
2,6
7,8
m/s
8,4
7,6
12,1
10,6
11,9
13,3
11,8
5,7
7,3
8,4
8,6
7,5
4,4
2,7
2,7
3,1
2,5
9,3
6,6
13,2
16,2
10,6
9,2
3,9
6,5
12,7
7,4
10,4
7,5
8,3
12,4
m/s
1,0
0,4
0,3
0,3
0,1
8,3
0,5
0,2
0,6
1,6
0,6
2,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
2,7
0,1
0,1
0,1
0,1
2,5
0,2
2,6
1,0
0,1
0,6
°
135,0
90,0
270,0
90,0
90,0
90,0
112,5
45,0
22,5
315,0
292,5
270,0
292,5
292,5
292,5
270,0
292,5
112,5
292,5
292,5
270,0
270,0
292,5
292,5
90,0
292,5
292,5
292,5
292,5
112,5
112,5
4,2
8,5
0,9
SO2
µg/m3
lofts
1,2
2,0
24,1
72,5
3,2
3,2
2,6
1,0
0,7
0,9
1,0
0,9
3,5
28,0
49,2
21,7
3,2
4,0
20,3
32,5
4,3
93,2
22,4
10,4
42,4
64,4
31,2
1,3
1,4
6,8
2,8
SO2
hámark
µg/m3
lofts
7,7
14,1
503,2
237,5
17,1
26,3
20,1
2,5
2,3
1,0
1,4
1,4
8,3
52,4
85,1
51,7
7,8
20,8
213,8
131,1
99,7
274,4
41,8
23,6
175,2
396,8
214,1
2,7
2,4
17,0
7,5
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,8
0,5
0,1
4,8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
17,9
85,8
0,3
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
10,8
0,1
0,1
4,7
0,1
0,1
0,1
0,1
20,7
3,3
9,8
0,3
4,8
16,7
0,1
0,2
29,9
0,2
ES
0,7
0,1
0,2
0,2
0,1
8,5
0,3
2,2
0,1
5,9
0,1
0,1
0,1
MF
0,1
0,2
0,1
3,6
0,4
0,2
0,3
MF
1,2
17,5
4,7
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.11.2014
2.11.2014
3.11.2014
4.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
7.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
°C
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
6,5
6,6
7,5
7,2
6,6
4,0
0,4
7,2
6,5
7,7
6,8
4,3
4,8
3,9
-0,4
-3,0
6,8
8,7
4,0
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
7,2
7,8
8,2
7,7
7,5
6,4
6,9
8,7
10,8
10,6
8,1
6,7
8,0
10,3
3,5
0,9
9,0
10,1
10,4
°C
0,0
5,3
6,9
6,4
6,1
1,0
-2,9
5,2
1,9
5,5
6,4
1,8
1,9
-3,5
-3,9
-7,4
0,8
5,3
-0,8
mm/dag
3,6
1,8
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1,7
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,5
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
%
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
76,5
80,9
81,3
83,4
87,3
87,2
87,9
81,8
73,9
70,3
78,3
87,1
72,3
62,2
74,0
74,6
75,4
59,5
59,5
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,5
4,1
4,2
1,6
2,5
7,8
3,4
7,6
3,7
1,7
4,4
8,1
8,4
8,4
7,1
3,0
1,4
0,9
3,2
2,5
4,3
8,2
1,8
4,2
2,6
1,4
0,9
5,1
6,2
5,1
m/s
6,4
10,0
11,9
5,1
9,2
10,6
10,0
13,8
8,4
3,6
7,3
12,6
11,8
12,5
9,6
5,6
3,3
4,5
6,3
5,7
8,8
10,0
5,6
11,4
6,5
4,0
2,4
8,3
10,7
12,0
m/s
0,2
0,2
0,4
0,1
0,1
1,3
0,2
3,4
0,2
0,1
0,1
3,4
4,8
6,0
3,3
0,1
0,1
0,1
0,5
0,2
0,4
5,6
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,6
2,1
0,2
°
292,5
270,0
337,5
292,5
292,5
90,0
292,5
315,0
337,5
292,5
90,0
112,5
112,5
90,0
90,0
135,0
270,0
247,5
135,0
90,0
90,0
90,0
292,5
270,0
180,0
292,5
292,5
90,0
112,5
90,0
4,2
8,3
1,1
SO2
µg/m3
lofts
4,5
1,8
1,6
8,3
270,1
7,5
MF
1,2
1,1
2,3
4,2
1,4
0,8
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
25,4
SO2
hámark
µg/m3
lofts
24,5
7,9
6,9
72,8
773,0
21,6
7,0
1,6
4,0
13,0
5,9
2,8
78,4
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
MF
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
MF
MF
MF
0,9
1,1
0,1
0,4
1,2
0,8
2,1
3,2
0,3
0,6
0,1
0,1
3,7
0,3
0,6
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,5
0,2
0,1
0,9
4,6
0,1
0,1
4,7
0,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2,4
1,9
0,8
7,3
7,9
5,4
10,7
28,3
3,3
9,2
2,4
0,6
27,5
8,4
4,6
4,3
MF
4,6
MF
MF
4,2
7,7
6,2
4,4
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.12.2014
2.12.2014
3.12.2014
4.12.2014
5.12.2014
6.12.2014
7.12.2014
8.12.2014
9.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
°C
2,3
3,3
1,0
-1,9
-2,3
0,7
-1,1
-5,5
0,1
-0,5
-1,6
-6,0
-5,4
-4,0
-5,7
-2,3
-1,5
-5,1
-0,7
-0,2
0,8
-0,9
2,0
-2,3
-4,2
-1,3
-1,9
-2,1
4,1
1,8
2,2
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
6,4
8,8
4,4
0,0
0,9
3,8
0,5
1,3
5,3
1,9
1,3
-3,8
-1,1
-0,4
-2,2
2,7
3,8
-2,0
3,1
4,1
4,6
2,6
3,0
1,9
-1,1
0,5
1,3
7,2
11,8
7,9
6,4
°C
-1,9
-0,4
-3,1
-5,2
-7,6
-1,2
-3,7
-11,6
-5,2
-4,0
-3,9
-9,9
-8,2
-7,7
-8,1
-8,2
-8,1
-7,8
-3,7
-5,2
-1,8
-4,6
-0,6
-7,4
-8,9
-3,4
-7,7
-8,5
-5,0
-0,5
-1,4
mm/dag
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
6,0
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
%
28,2
37,9
49,2
63,7
58,6
50,4
56,9
60,5
55,8
64,8
67,4
52,3
72,4
72,5
64,7
64,5
45,0
60,5
55,2
72,3
66,0
72,7
61,6
66,5
63,2
64,3
58,1
59,6
59,1
62,5
66,9
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
7,3
5,5
4,8
3,9
4,9
8,5
5,8
3,0
6,3
5,4
8,0
6,2
1,9
14,3
15,5
6,6
3,1
1,8
6,6
5,9
5,5
2,6
5,3
3,1
3,7
4,1
4,1
1,9
3,1
2,4
2,4
m/s
16,8
15,9
13,6
9,4
11,0
13,3
10,5
10,0
14,7
14,5
15,4
11,6
6,7
22,0
19,6
11,4
10,7
5,5
13,1
11,9
12,7
8,7
9,7
6,9
7,7
7,9
13,4
7,7
15,0
9,9
7,3
m/s
0,6
0,7
0,1
0,2
0,4
1,6
2,8
0,1
0,2
0,1
1,2
0,3
0,1
4,2
7,5
0,2
0,5
0,1
1,8
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,5
0,1
0,3
0,3
0,3
0,1
0,2
°
247,5
270,0
247,5
292,5
292,5
292,5
315,0
292,5
90,0
270,0
315,0
315,0
292,5
315,0
292,5
90,0
292,5
292,5
270,0
90,0
247,5
292,5
90,0
292,5
270,0
292,5
292,5
292,5
270,0
292,5
292,5
5,3
11,7
0,8
SO2
µg/m3
lofts
9,7
5,8
2,2
20,6
2,2
47,3
0,8
16,6
2,2
8,8
1,2
1,1
121,5
6,3
0,6
6,6
14,9
241,8
34,0
3,3
82,0
44,2
4,4
2,2
57,1
24,8
0,8
155,6
42,3
74,0
10,8
SO2
hámark
µg/m3
lofts
11,0
13,4
10,4
176,8
19,2
390,9
3,9
61,6
28,8
60,0
14,9
16,8
312,0
50,4
0,9
28,1
370,3
371,4
115,6
21,3
591,8
198,4
52,5
48,6
129,5
130,9
6,1
347,3
187,6
281,3
40,1
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,9
2,0
0,2
0,3
33,7
132,0
0,2
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,6
0,3
4,4
0,1
0,1
0,1
0,1
9,6
0,1
0,1
0,3
4,8
1,7
0,1
0,1
4,5
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
4,5
0,8
ES
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
2,6
0,1
0,1
0,1
2,9
4,3
0,8
2,6
4,5
1,7
0,5
4,8
4,5
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.1.2014
2.1.2014
3.1.2014
4.1.2014
5.1.2014
6.1.2014
7.1.2014
8.1.2014
9.1.2014
10.1.2014
11.1.2014
12.1.2014
13.1.2014
14.1.2014
15.1.2014
16.1.2014
17.1.2014
18.1.2014
19.1.2014
20.1.2014
21.1.2014
22.1.2014
23.1.2014
24.1.2014
25.1.2014
26.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
29.1.2014
30.1.2014
31.1.2014
°C
2,1
2,3
2,5
3,1
1,9
2,1
3,2
4,3
1,6
1,4
0,9
0,8
1,1
-0,1
2,9
2,9
4,1
3,6
3,8
4,6
4,6
5,3
2,7
3,2
3,9
3,5
2,2
0,2
0,6
4,8
4,1
°C
3,9
4,7
4,3
5,1
4,5
3,9
6,2
6,2
2,5
2,6
2,5
3,2
2,7
0,6
4,4
3,9
5,1
4,9
6,1
5,7
5,5
6,0
5,3
7,8
5,7
5,0
3,9
1,8
4,3
6,0
5,2
°C
0,4
0,9
0,8
1,8
-1,2
0,2
1,0
2,3
0,4
-0,2
-0,2
-1,6
-0,1
-1,5
0,2
1,7
2,1
1,5
1,1
3,4
3,1
3,6
0,8
-0,7
1,5
1,7
0,4
-2,2
-0,6
3,4
1,2
mm/dag
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
%
73,7
74,6
77,0
74,4
63,1
66,9
67,9
58,3
73,2
72,4
76,4
68,2
69,2
68,5
76,3
78,0
79,9
79,8
81,5
80,1
78,3
81,9
81,7
73,3
72,3
68,2
73,9
70,2
73,6
74,6
72,4
2,7
4,5
0,8
0,0
73,5
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
5,0
3,1
3,8
2,6
4,1
1,7
5,2
5,0
3,5
9,6
9,0
6,8
12,6
8,4
7,8
9,1
7,7
5,8
5,9
7,5
10,5
8,6
2,4
5,5
4,6
4,6
4,6
2,0
3,1
12,7
11,9
m/s
12,0
11,2
8,9
6,9
9,8
4,7
12,2
14,5
8,4
15,5
13,7
17,0
17,3
12,1
14,1
13,9
10,4
9,0
11,6
11,7
13,3
11,3
10,2
13,6
7,6
9,4
10,2
6,3
11,4
16,8
15,8
m/s
0,3
0,2
0,1
0,6
0,5
0,1
0,2
0,8
0,5
4,5
0,9
0,4
7,9
4,2
0,8
2,8
0,7
0,1
0,5
0,3
5,3
1,0
0,1
0,1
0,4
0,2
0,3
0,2
0,1
9,5
6,4
°
90,0
270,0
67,5
292,5
270,0
135,0
292,5
315,0
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
67,5
90,0
67,5
67,5
67,5
67,5
315,0
67,5
45,0
67,5
67,5
292,5
270,0
90,0
67,5
6,3
11,6
1,6
SO2
µg/m3
lofts
6,6
4,1
5,7
3,9
1,3
2,9
2,6
0,7
3,2
3,0
3,1
2,9
5,5
5,3
2,1
1,1
3,4
2,0
6,3
4,1
10,0
6,1
2,5
8,1
6,6
3,9
3,0
5,6
2,2
5,3
5,0
SO2
hámark
µg/m3
lofts
26,9
20,4
48,0
53,6
7,9
25,0
16,2
4,1
56,0
30,5
21,5
27,5
22,3
11,9
22,8
19,4
42,4
21,3
25,5
4,9
22,5
76,8
8,2
98,5
63,9
34,4
14,8
28,3
16,2
235,1
30,5
Flúor
µg/m3
lofts
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
0,1
0,7
0,7
0,4
1,1
0,5
1,6
0,3
1,1
0,7
1,1
2,1
2,3
2,3
1,0
1,0
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
6,6
8,1
4,1
36,7
1,4
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
1,1
423,4
2,4
1,4
2,5
2,6
0,8
1,1
10,8
3,6
1,3
2,6
1,9
2,6
2,2
4,1
8,4
12,9
4,0
2,8
1,9
0,9
1,2
11,9
0,3
1,0
0,3
3,9
10,4
13,9
16,4
3,8
3,9
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.2.2014
2.2.2014
3.2.2014
4.2.2014
5.2.2014
6.2.2014
7.2.2014
8.2.2014
9.2.2014
10.2.2014
11.2.2014
12.2.2014
13.2.2014
14.2.2014
15.2.2014
16.2.2014
17.2.2014
18.2.2014
19.2.2014
20.2.2014
21.2.2014
22.2.2014
23.2.2014
24.2.2014
25.2.2014
26.2.2014
27.2.2014
28.2.2014
°C
2,6
0,6
1,2
3,7
3,3
4,2
2,8
2,2
2,6
2,3
0,9
3,0
1,9
0,2
-1,6
-2,3
-2,6
-3,4
-1,1
1,8
1,2
0,3
0,3
0,0
-1,1
2,7
1,8
2,7
°C
3,8
2,2
3,9
5,7
4,3
5,2
4,4
3,1
4,0
3,9
4,3
4,9
3,5
1,9
0,1
-0,9
-1,6
-2,3
1,6
2,7
2,6
1,1
1,1
2,5
2,5
5,3
3,9
5,2
°C
0,2
-0,1
-0,4
2,7
2,1
2,8
1,4
1,0
0,7
0,7
-1,1
0,5
0,5
-2,3
-2,9
-3,8
-3,5
-5,1
-4,9
0,6
0,0
-0,5
-0,3
-4,3
-5,1
0,4
-0,5
1,3
mm/dag
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
%
68,9
77,1
66,9
75,5
79,5
72,8
67,4
74,3
59,8
56,2
71,1
71,4
76,8
67,0
58,7
57,2
53,7
57,8
62,6
65,5
72,2
80,1
72,4
51,2
63,0
60,1
67,8
69,2
1,1
2,8
-0,7
0,0
67,0
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
8,6
1,6
4,7
7,7
2,6
6,9
4,0
2,6
2,0
4,5
4,6
6,6
2,5
4,6
8,6
8,4
5,0
3,1
6,8
10,6
5,8
1,6
3,4
3,2
2,6
5,7
3,5
3,1
m/s
13,0
7,5
11,0
9,7
8,1
11,1
9,8
7,3
4,6
8,4
11,8
12,6
7,0
14,0
17,1
13,4
9,1
5,0
13,9
12,7
14,3
4,3
8,8
10,0
9,3
8,9
7,5
7,2
m/s
0,8
0,0
0,5
3,2
0,0
2,6
0,1
0,2
0,2
0,6
0,6
0,4
0,1
0,1
1,2
3,6
0,7
0,2
0,2
8,1
0,2
0,3
0,5
0,4
0,3
1,0
0,1
0,2
°
67,5
292,5
112,5
45,0
67,5
67,5
90,0
270,0
135,0
292,5
270,0
67,5
292,5
337,5
292,5
270,0
292,5
292,5
67,5
67,5
45,0
270,0
292,5
292,5
292,5
270,0
270,0
270,0
4,8
9,9
0,9
SO2
µg/m3
lofts
7,4
2,4
2,4
3,9
1,9
3,2
1,4
1,4
0,9
0,5
1,9
4,2
4,3
1,5
0,6
0,6
0,7
3,2
4,0
MF
MF
MF
MF
0,6
2,3
0,5
7,3
3,4
SO2
hámark
µg/m3
lofts
33,4
16,9
21,1
52,1
7,3
34,4
10,8
12,3
4,4
0,6
28,7
21,3
34,8
13,7
0,7
0,7
6,1
18,7
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0
6,8
21,3
0,7
55,4
44,4
Flúor
µg/m3
lofts
MF
1,6
1,0
1,0
4,8
2,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
2,4
MF
MF
MF
MF
MF
0,1
0,2
2,0
8,7
2,5
16,3
1,3
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,0
8,5
2,5
2,6
27,5
22,1
3,9
69,5
0,5
2,6
0,1
0,1
0,1
0,2
9,8
4,0
1,0
3,1
1,3
1,4
0,1
0,1
0,1
4,0,1
14,6
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,4
1,6
1,1
10,0
114,6
10,0
3,5
3,9
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.3.2014
2.3.2014
3.3.2014
4.3.2014
5.3.2014
6.3.2014
7.3.2014
8.3.2014
9.3.2014
10.3.2014
11.3.2014
12.3.2014
13.3.2014
14.3.2014
15.3.2014
16.3.2014
17.3.2014
18.3.2014
19.3.2014
20.3.2014
21.3.2014
22.3.2014
23.3.2014
24.3.2014
25.3.2014
26.3.2014
27.3.2014
28.3.2014
29.3.2014
30.3.2014
31.3.2014
°C
2,3
2,0
3,1
3,2
1,8
0,9
0,0
-0,5
2,2
3,4
7,5
5,5
3,0
1,1
-0,2
2,3
-3,0
-4,2
0,3
1,9
1,3
-1,3
-3,2
2,9
5,8
5,6
5,6
2,6
2,1
2,2
2,3
°C
4,0
4,1
3,8
5,4
4,5
4,1
4,0
2,6
3,7
9,4
11,2
10,3
9,6
4,7
6,8
5,1
-0,5
-1,9
2,9
6,6
4,3
1,4
1,9
6,1
9,4
9,5
9,2
4,8
6,3
6,3
3,5
°C
1,4
0,1
1,9
0,0
-0,2
-1,2
-3,1
-2,9
0,4
0,1
2,8
2,1
0,1
-1,7
-3,2
-1,7
-6,1
-7,0
-1,7
-0,1
-0,3
-4,9
-7,1
-2,7
0,3
-1,0
1,7
1,3
-1,5
-2,1
1,3
mm/dag
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,1
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,1
0,5
0,0
0,0
0,1
6,3
1,5
0,0
0,3
16,3
16,5
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,1
%
70,9
73,4
70,7
73,1
57,1
37,3
40,4
67,9
60,3
48,2
36,2
72,9
40,3
55,5
67,9
43,1
40,9
67,1
71,2
71,5
67,6
68,7
46,2
69,7
57,9
61,0
72,4
66,9
63,2
64,6
78,8
1,9
5,3
-1,1
78,5
60,7
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,2
2,7
4,9
6,3
6,0
6,0
3,8
3,4
9,9
6,5
6,2
1,8
10,1
3,6
5,5
10,3
6,7
5,0
7,5
2,4
3,8
5,1
2,6
9,3
8,1
4,1
3,8
3,0
1,2
2,1
1,0
m/s
5,7
7,9
7,5
11,9
13,6
11,7
8,3
13,1
16,3
10,7
12,7
7,5
19,1
9,5
14,2
18,2
12,2
10,5
15,6
8,7
10,5
15,7
11,3
17,1
15,5
9,1
8,2
5,7
2,5
5,0
2,8
m/s
0,4
0,0
2,8
0,6
0,1
0,4
0,4
0,2
0,3
0,5
0,3
0,2
0,5
0,1
0,1
5,0
2,0
0,2
1,9
0,2
0,0
0,2
0,1
0,3
0,5
0,1
0,3
0,4
0,1
0,1
0,0
°
270,0
292,5
90,0
67,5
247,5
270,0
270,0
67,5
270,0
67,5
270,0
292,5
247,5
270,0
270,0
270,0
270,0
90,0
90,0
292,5
270,0
270,0
292,5
90,0
112,5
45,0
270,0
270,0
180,0
90,0
270,0
5,0
10,9
0,6
SO2
µg/m3
lofts
1,1
2,7
1,8
4,5
1,0
1,1
1,2
4,4
5,1
MF
3,0
8,6
0,7
3,6
1,5
0,6
0,7
5,2
2,2
2,3
1,7
1,3
13,6
4,8
0,9
3,9
3,8
1,1
12,5
16,8
1,0
SO2
hámark
µg/m3
lofts
7,4
22,9
31,3
43,5
12,4
15,9
4,9
16,5
6,2
0,0
42,0
44,8
3,6
17,2
32,8
0,7
1,4
16,9
22,9
10,1
21,0
10,7
54,7
23,1
22,1
55,0
27,5
9,1
40,6
52,8
4,9
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,7
0,1
MF
MF
MF
0,2
3,0
8,7
MF
MF
0,2
0,1
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,8
21,8
0,6
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,6
4,6
0,1
10,9
4,1
1,3
7,2
8,8
7,1
0,1
0,4
1,5
2,8
0,7
1,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3
1,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
1,5
MF
4,1
4,8
4,5
7,9
4,2
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.4.2014
2.4.2014
3.4.2014
4.4.2014
5.4.2014
6.4.2014
7.4.2014
8.4.2014
9.4.2014
10.4.2014
11.4.2014
12.4.2014
13.4.2014
14.4.2014
15.4.2014
16.4.2014
17.4.2014
18.4.2014
19.4.2014
20.4.2014
21.4.2014
22.4.2014
23.4.2014
24.4.2014
25.4.2014
26.4.2014
27.4.2014
28.4.2014
29.4.2014
30.4.2014
°C
3,8
4,6
4,0
5,1
5,6
5,3
6,3
6,1
5,2
3,8
-1,8
1,5
0,6
1,5
6,6
3,4
1,4
7,7
5,1
6,3
5,5
4,9
4,6
5,5
7,2
7,1
4,2
0,1
-0,3
0,5
°C
5,9
6,1
6,6
6,7
7,1
5,8
9,0
9,0
8,5
6,6
0,4
3,0
2,9
7,4
12,1
5,9
7,1
10,5
8,9
10,1
9,6
7,5
6,0
7,3
11,9
11,1
6,4
2,2
1,6
2,7
°C
2,2
3,3
1,3
3,6
4,7
4,9
4,9
2,6
1,8
-2,2
-3,5
0,0
-2,8
-4,6
2,1
-0,4
-2,3
3,7
1,1
2,1
1,4
1,7
3,2
3,7
4,5
3,1
2,1
-1,5
-2,4
-1,6
mm/dag
0,0
0,2
0,2
0,3
0,9
28,5
6,7
0,2
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,3
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%
81,1
79,8
73,6
80,7
83,9
82,6
73,0
70,4
67,4
50,9
71,6
65,5
55,8
58,6
55,9
31,3
48,6
32,7
29,2
39,0
39,1
70,2
67,5
80,8
73,9
55,4
51,4
46,6
50,7
49,0
4,0
6,9
1,2
40,7
60,5
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
0,6
0,6
4,5
1,8
2,4
7,0
6,8
3,7
1,6
8,0
5,4
8,7
5,6
1,2
3,4
6,8
6,6
6,9
4,4
3,0
3,4
6,6
4,3
1,3
1,7
2,5
8,6
4,4
3,0
3,4
m/s
2,0
1,9
9,0
6,3
6,4
10,8
10,2
7,3
7,1
12,7
10,7
15,0
8,2
3,4
8,3
13,2
12,7
13,3
13,1
6,2
6,6
9,1
7,1
3,8
3,8
7,7
13,2
8,3
6,2
7,0
m/s
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,5
2,0
0,5
0,1
2,7
0,8
0,6
0,7
0,0
0,4
1,4
1,2
1,9
0,5
0,5
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
1,3
1,2
0,5
0,5
°
292,5
225,0
67,5
247,5
67,5
90,0
45,0
45,0
112,5
270,0
90,0
292,5
315,0
292,5
45,0
225,0
292,5
247,5
292,5
202,5
292,5
67,5
90,0
67,5
270,0
90,0
315,0
315,0
112,5
90,0
4,3
8,4
0,7
SO2
µg/m3
lofts
1,2
1,5
1,5
2,7
3,0
2,7
3,6
2,9
4,4
0,1
1,2
0,5
0,1
15,8
3,9
0,1
1,5
0,5
0,2
1,4
1,6
3,6
0,8
5,2
2,5
3,4
0,1
1,2
0,7
0,5
SO2
hámark
µg/m3
lofts
3,6
3,4
18,0
18,3
13,8
56,3
56,0
46,4
28,9
0,8
12,2
8,8
0,3
56,0
29,3
0,3
18,5
9,1
2,0
20,6
27,8
50,9
12,5
22,7
19,1
49,9
2,3
12,6
5,7
2,9
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
MF
0,1
0,6
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
2,3
20,3
0,2
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
0,1
0,2
0,2
0,9
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
5,0
1,8
0,1
0,1
0,7
1,2
4,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
ES
0,2
1,3
1,4
1,8
0,1
0,1
0,6
ES
0,3
0,4
#DIV/0!
4,5
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.5.2014
2.5.2014
3.5.2014
4.5.2014
5.5.2014
6.5.2014
7.5.2014
8.5.2014
9.5.2014
10.5.2014
11.5.2014
12.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
16.5.2014
17.5.2014
18.5.2014
19.5.2014
20.5.2014
21.5.2014
22.5.2014
23.5.2014
24.5.2014
25.5.2014
26.5.2014
27.5.2014
28.5.2014
29.5.2014
30.5.2014
31.5.2014
°C
3,3
4,9
3,0
4,3
5,5
5,9
5,5
5,1
4,8
4,5
2,9
1,6
2,9
5,2
9,6
5,2
4,8
6,2
3,9
2,7
0,8
3,1
7,6
7,4
6,3
5,9
7,9
6,6
10,8
11,7
8,5
°C
7,7
9,9
4,3
6,3
6,9
7,1
6,9
7,7
6,3
6,9
3,9
4,3
6,2
10,4
13,5
7,6
7,2
9,6
6,8
6,4
3,3
7,2
12,1
10,4
7,9
7,4
12,9
8,6
16,3
16,7
10,8
°C
-0,4
-0,4
2,2
2,4
3,8
5,2
4,1
3,7
3,3
2,2
-0,1
-0,9
0,5
2,1
5,4
2,7
2,5
4,2
-0,1
-1,5
-2,0
-2,1
1,7
5,7
5,2
4,6
3,6
3,3
6,5
6,5
6,6
mm/dag
0,0
0,0
0,2
2,2
2,5
11,8
2,8
0,1
0,6
1,1
0,0
0,9
0,2
0,7
0,3
1,4
0,9
1,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
%
39,4
43,3
74,4
79,0
78,8
83,1
79,8
65,5
66,7
63,8
57,9
67,9
73,0
77,9
45,0
68,1
76,3
68,8
48,9
43,0
70,2
48,5
52,0
60,9
65,7
66,3
59,5
73,6
60,8
44,0
75,8
5,4
8,4
2,6
27,4
63,8
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,6
2,2
6,2
4,9
3,2
5,4
3,3
2,9
6,5
2,5
2,5
3,7
3,5
1,7
4,2
4,7
4,2
2,9
7,6
4,4
2,6
3,3
2,9
4,4
6,4
6,2
2,9
1,3
1,5
2,3
5,0
m/s
4,9
4,4
9,2
8,2
6,3
9,4
6,7
5,6
11,9
6,6
5,2
7,8
6,8
4,5
8,2
13,3
7,4
11,7
12,8
7,1
6,0
6,5
6,8
8,8
8,2
8,3
6,4
3,6
3,2
5,7
10,0
m/s
0,1
0,0
0,4
0,5
0,3
0,2
0,1
0,2
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
3,4
0,8
0,1
0,1
0,2
0,2
4,4
4,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
°
112,5
45,0
45,0
67,5
67,5
67,5
67,5
45,0
270,0
90,0
90,0
67,5
67,5
90,0
270,0
315,0
67,5
270,0
315,0
45,0
67,5
270,0
67,5
45,0
45,0
45,0
112,5
90,0
112,5
112,5
45,0
3,8
7,5
0,6
SO2
µg/m3
lofts
1,5
1,6
3,3
2,7
1,6
13,9
2,2
2,6
0,1
1,9
3,8
3,1
2,9
3,6
2,7
2,5
2,3
2,1
0,2
9,7
2,9
4,0
13,7
1,7
4,2
2,6
5,9
2,5
3,3
4,8
6,6
SO2
hámark
µg/m3
lofts
22,9
9,3
35,2
17,4
7,8
115,3
24,7
24,3
0,3
10,6
29,8
26,3
16,4
14,4
24,1
32,9
49,5
20,5
0,4
100,4
30,1
60,2
146,8
27,6
45,8
74,7
87,2
10,1
52,4
106,7
63,4
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,2
0,1
0,1
0,6
0,6
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,1
0,8
0,2
0,1
0,4
0,2
0,1
0,5
0,1
0,4
0,1
0,1
0,5
0,9
0,1
0,7
3,8
41,5
0,3
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
0,9
11,8
0,7
0,3
1,2
1,2
4,3
0,9
0,1
14,3
0,1
0,3
0,1
0,6
4,1
0,6
0,4
5,9
1,7
0,2
1,6
0,9
0,1
1,1
5,9
0,5
ES
0,3
1,4
0,1
1,1
0,1
18,2
0,4
1,2
ES
2,8
0,9
1,3
0,7
11,2
4,2
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.6.2014
2.6.2014
3.6.2014
4.6.2014
5.6.2014
6.6.2014
7.6.2014
8.6.2014
9.6.2014
10.6.2014
11.6.2014
12.6.2014
13.6.2014
14.6.2014
15.6.2014
16.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
19.6.2014
20.6.2014
21.6.2014
22.6.2014
23.6.2014
24.6.2014
25.6.2014
26.6.2014
27.6.2014
28.6.2014
29.6.2014
30.6.2014
°C
10,6
10,1
9,2
8,2
8,9
10,6
7,5
7,6
8,8
9,8
9,4
8,5
10,2
12,1
9,8
13,0
13,6
11,9
9,6
7,9
7,6
10,2
10,0
9,5
11,4
12,4
12,0
11,8
9,9
12,6
°C
15,0
15,5
11,8
11,5
12,8
15,2
11,3
12,5
11,0
11,5
11,2
10,2
14,6
16,5
14,8
21,9
20,1
16,0
13,5
11,9
9,0
13,8
13,4
10,9
14,3
17,1
14,5
15,9
10,7
18,9
°C
6,5
4,8
7,2
6,6
5,9
6,7
4,4
4,5
7,1
8,4
7,8
6,3
6,0
8,1
7,2
6,2
7,4
7,3
6,2
6,2
6,1
7,8
7,3
7,5
8,3
7,0
8,7
10,0
9,2
9,1
mm/dag
0,0
0,0
1,3
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,5
1,5
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,1
0,2
%
63,3
64,2
70,6
78,9
70,1
64,0
75,0
74,5
79,3
76,6
64,2
63,5
64,8
60,8
71,6
61,5
62,1
61,1
69,7
78,8
76,7
69,8
69,5
67,4
60,5
61,8
66,7
75,6
82,2
62,5
10,2
13,9
7,1
5,8
68,9
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,2
2,5
4,9
4,5
2,3
2,4
2,6
2,2
1,6
2,1
3,9
3,9
2,2
2,8
2,0
1,6
2,0
6,5
2,7
2,4
4,8
2,3
4,2
6,3
3,2
2,0
1,8
1,9
1,8
3,7
m/s
5,6
6,3
9,2
7,1
5,4
4,7
5,3
6,2
4,7
5,0
10,1
9,6
5,2
6,2
3,9
5,0
6,1
17,8
4,9
5,2
7,9
6,6
7,8
8,6
6,5
4,6
4,2
5,8
4,3
9,6
m/s
0,3
0,1
1,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,9
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,3
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
2,6
0,6
0,1
0,1
0,0
0,1
0,4
°
67,5
67,5
270,0
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
45,0
292,5
90,0
90,0
90,0
90,0
67,5
90,0
292,5
67,5
45,0
67,5
67,5
67,5
45,0
45,0
67,5
90,0
67,5
90,0
67,5
3,0
6,6
0,3
SO2
µg/m3
lofts
2,1
11,8
1,7
6,1
9,2
7,0
11,3
19,4
3,0
1,6
0,5
3,4
22,8
MF
MF
6,5
13,1
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,2
1,0
3,1
1,1
1,1
1,0
4,8
5,0
SO2
hámark
µg/m3
lofts
13,4
78,0
14,3
55,3
93,7
30,6
37,7
79,0
13,1
19,3
9,2
17,3
97,2
Flúor
21,0
199,2
2,3
1,0
5,7
1,1
1,2
1,3
4,7
1,2
18,8
1,3
1,2
1,2
56,7
µg/m3
lofts
0,1
0,8
0,1
0,7
4,1
3,1
1,8
2,2
1,2
0,4
0,2
0,9
0,6
MF
MF
0,1
3,1
0,1
1,0
MF
0,3
1,3
1,7
0,1
0,2
1,8
0,4
1,2
1,2
0,6
31,3
1,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,5
7,6
2,2
0,1
2,5
8,3
7,8
3,8
3,9
21,0
4,8
1,7
0,9
0,7
2,2
ES
1,6
16,6
0,1
7,7
0,1
3,9
0,5
2,4
3,8
0,2
0,7
3,0
1,1
3,9
3,0
2,3
2,6
ES
10,0
5,8
ES
ES
12,2
3,8
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.7.2014
2.7.2014
3.7.2014
4.7.2014
5.7.2014
6.7.2014
7.7.2014
8.7.2014
9.7.2014
10.7.2014
11.7.2014
12.7.2014
13.7.2014
14.7.2014
15.7.2014
16.7.2014
17.7.2014
18.7.2014
19.7.2014
20.7.2014
21.7.2014
22.7.2014
23.7.2014
24.7.2014
25.7.2014
26.7.2014
27.7.2014
28.7.2014
29.7.2014
30.7.2014
31.7.2014
°C
12,6
9,7
8,5
8,8
8,7
9,4
9,5
10,1
11,4
12,0
10,7
10,0
10,7
10,5
11,7
12,9
13,6
11,8
11,8
10,9
14,1
12,9
13,9
13,3
14,8
13,8
9,8
10,6
12,3
10,0
8,8
°C
15,7
11,7
10,0
11,6
13,0
13,3
11,6
14,1
16,0
16,9
12,7
11,1
15,2
12,7
18,0
18,6
19,1
13,9
13,7
12,2
18,6
16,5
18,2
17,2
19,3
17,7
13,1
13,0
15,3
12,8
12,4
°C
9,9
8,3
7,9
7,6
6,5
7,3
7,7
7,1
5,6
6,6
9,5
8,5
8,5
8,9
8,8
8,8
7,0
8,7
9,8
9,9
9,1
10,3
10,2
10,7
9,0
10,8
7,7
8,3
10,2
7,4
4,7
mm/dag
3,5
21,3
2,8
5,1
2,6
2,8
3,3
0,3
0,0
0,0
10,4
0,9
1,7
1,3
0,2
0,0
0,0
0,5
0,1
2,8
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,3
0,0
0,4
1,3
0,0
0,0
%
62,5
71,8
81,7
76,1
62,9
73,8
78,6
74,5
64,0
65,7
78,3
81,5
78,5
82,2
69,6
62,6
52,3
71,3
79,6
83,0
69,5
74,6
67,2
76,1
57,4
59,4
78,1
80,5
73,9
59,8
54,5
11,3
14,7
8,4
63,1
71,0
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
4,4
8,4
5,4
2,4
5,9
3,1
2,5
2,9
2,8
2,5
8,6
6,7
2,3
6,1
2,6
2,8
3,0
4,8
5,1
1,8
2,4
2,0
2,6
1,8
2,3
3,3
2,5
6,2
3,2
7,8
6,1
m/s
10,8
16,8
9,3
9,7
13,1
6,8
5,5
7,4
6,5
6,6
13,3
8,9
6,9
8,3
9,0
6,2
6,0
9,6
7,2
6,9
5,9
4,8
8,0
6,1
5,5
6,7
5,2
10,7
12,6
10,5
10,4
m/s
0,2
3,1
1,6
0,2
0,1
0,2
0,1
0,0
0,2
0,2
2,1
1,8
0,1
1,6
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
1,9
1,6
°
67,5
67,5
67,5
270,0
270,0
67,5
270,0
67,5
67,5
67,5
67,5
45,0
247,5
67,5
112,5
67,5
67,5
45,0
67,5
270,0
90,0
90,0
90,0
112,5
67,5
67,5
90,0
45,0
90,0
292,5
292,5
4,0
8,4
0,6
SO2
µg/m3
lofts
6,0
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
3,0
6,1
6,0
3,1
10,3
7,9
1,2
0,3
0,3
4,4
SO2
hámark
µg/m3
lofts
55,7
Flúor
20,1
31,3
34,8
31,4
51,0
81,7
26,9
0,4
1,2
µg/m3
lofts
0,8
0,1
0,4
0,1
0,2
0,4
0,2
1,3
6,4
1,6
0,8
0,5
1,6
0,7
1,9
1,0
3,5
0,2
0,3
1,4
0,4
0,4
1,4
2,3
2,2
1,5
3,5
1,6
1,3
0,7
0,6
33,4
1,3
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
2,7
14,1
0,4
1,0
0,1
0,6
1,1
0,5
14,1
2,9
93,3
4,3
4,5
1,3
1,5
4,1
27,0
1,0
7,5
3,1
4,1
8,3
0,7
1,6
11,4
28,0
2,3
1,6
3,0
3,7
2,9
8,6
9,5
3,0
5,3
2,3
2,0
1,0
2,8
ES
6,4
15,2
4,1
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.8.2014
2.8.2014
3.8.2014
4.8.2014
5.8.2014
6.8.2014
7.8.2014
8.8.2014
9.8.2014
10.8.2014
11.8.2014
12.8.2014
13.8.2014
14.8.2014
15.8.2014
16.8.2014
17.8.2014
18.8.2014
19.8.2014
20.8.2014
21.8.2014
22.8.2014
23.8.2014
24.8.2014
25.8.2014
26.8.2014
27.8.2014
28.8.2014
29.8.2014
30.8.2014
31.8.2014
°C
7,8
7,7
8,0
8,6
11,3
11,0
10,5
10,7
9,4
11,6
11,7
9,9
9,0
8,9
10,0
9,1
8,3
8,4
9,3
9,6
9,6
9,0
8,1
8,9
13,1
14,2
12,2
9,7
10,4
10,3
9,9
°C
12,3
13,6
12,6
11,7
12,9
14,7
11,9
14,7
12,2
14,4
14,6
12,2
12,1
13,7
13,5
10,7
12,0
12,9
13,6
12,8
14,0
14,3
12,4
11,3
18,3
21,6
17,7
13,9
13,4
12,2
11,9
°C
4,7
3,1
1,8
5,8
9,2
9,1
9,3
6,6
4,9
9,4
9,6
7,3
6,5
4,5
7,7
6,8
5,3
3,7
4,9
7,1
6,2
3,7
3,2
6,9
8,2
7,0
6,6
5,6
8,5
9,5
5,2
mm/dag
0,1
0,0
0,0
0,4
0,3
0,3
4,7
1,2
0,3
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
5,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
14,4
%
53,0
56,5
61,1
67,3
66,8
76,3
78,3
71,0
72,6
67,0
57,9
58,0
56,4
64,3
66,1
64,2
55,5
57,4
58,9
52,1
48,9
51,2
67,4
73,4
51,5
51,9
60,2
71,8
70,7
81,8
80,2
9,9
13,5
6,4
31,6
63,5
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
4,4
3,9
3,2
2,8
5,3
2,1
3,7
3,6
2,0
2,8
9,7
8,4
6,7
2,7
3,4
4,0
8,6
5,1
3,2
4,3
7,3
4,6
2,8
1,1
2,6
1,6
2,7
4,5
4,1
4,5
11,3
m/s
8,5
6,6
7,9
7,1
10,1
6,2
6,7
8,0
5,5
9,0
20,0
13,9
9,8
5,0
6,0
11,0
15,4
9,2
7,2
9,7
10,9
7,4
7,4
3,6
5,6
3,5
8,3
9,3
7,0
10,0
15,5
m/s
1,7
0,3
0,2
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
0,8
3,7
0,4
0,4
0,3
3,0
1,0
0,4
0,9
3,9
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
1,3
4,4
°
292,5
67,5
67,5
90,0
270,0
90,0
90,0
247,5
270,0
45,0
315,0
270,0
292,5
270,0
270,0
292,5
292,5
292,5
270,0
315,0
292,5
292,5
67,5
67,5
270,0
112,5
67,5
67,5
67,5
67,5
67,5
4,4
8,7
0,8
SO2
µg/m3
lofts
0,3
3,1
8,2
1,7
0,3
6,9
2,6
1,4
3,5
0,8
0,3
0,2
0,2
5,9
2,9
0,9
0,3
0,3
4,5
0,4
0,3
1,0
7,1
18,3
2,7
6,3
4,0
10,8
2,2
3,1
8,1
SO2
hámark
µg/m3
lofts
0,7
59,3
110,1
15,0
3,0
86,5
33,9
10,8
46,1
9,3
1,9
1,1
0,3
51,5
15,2
6,3
0,4
0,4
23,6
5,8
0,4
14,8
72,1
140,1
29,7
33,3
79,6
150,7
35,7
42,7
42,8
Flúor
µg/m3
lofts
0,3
0,5
1,6
0,8
0,6
1,5
1,1
1,2
1,1
1,1
1,0
1,2
1,1
1,8
0,8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
1,0
0,2
0,3
0,6
0,2
0,6
0,1
0,7
0,7
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,6
0,9
5,4
3,1
1,2
0,8
2,6
1,6
3,3
7,4
ES
1,8
1,8
1,2
1,5
1,3
3,2
7,4
37,3
3,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5,7
0,1
3,9
0,1
1,0
3,5
0,9
1,3
33,4
2,8
0,9
ES
2,7
0,3
1,6
2,5
11,8
3,8
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.9.2014
2.9.2014
3.9.2014
4.9.2014
5.9.2014
6.9.2014
7.9.2014
8.9.2014
9.9.2014
10.9.2014
11.9.2014
12.9.2014
13.9.2014
14.9.2014
15.9.2014
16.9.2014
17.9.2014
18.9.2014
19.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
22.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
25.9.2014
26.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
29.9.2014
30.9.2014
°C
13,6
12,7
9,6
8,8
8,3
9,5
9,8
12,7
12,9
12,0
11,2
10,6
11,3
9,9
14,5
10,4
8,6
9,3
9,1
8,9
8,9
10,6
8,8
7,0
9,5
6,5
5,4
6,2
7,3
8,9
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
17,3
17,5
12,9
11,1
11,7
14,8
13,3
17,2
18,4
17,1
15,7
16,9
16,5
16,0
16,8
14,5
9,6
10,1
10,3
13,0
11,5
14,6
13,6
9,3
14,2
9,8
7,5
9,9
12,1
12,1
°C
10,4
7,2
7,1
6,5
6,1
5,7
5,8
8,9
10,0
9,1
6,1
4,3
5,4
3,6
11,5
8,0
7,6
8,2
8,3
5,3
4,6
7,1
4,5
3,8
6,3
3,2
3,6
1,8
1,1
5,7
mm/dag
3,6
0,1
0,7
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
2,2
1,8
0,1
0,8
0,9
0,0
0,1
0,1
0,1
3,5
0,4
19,1
4,2
38,5
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
%
52,5
49,1
73,8
72,8
67,0
69,2
69,4
54,7
67,0
56,7
50,5
51,7
21,8
58,1
56,6
71,2
66,1
75,5
83,3
70,4
71,3
70,7
58,3
72,0
51,7
54,0
73,6
61,5
71,7
58,9
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
6,7
2,9
2,3
2,2
3,6
1,6
1,5
2,1
2,5
4,7
3,2
3,2
5,1
2,0
4,9
2,4
2,7
1,5
1,1
3,4
4,1
4,3
2,4
4,4
3,1
7,2
3,5
4,6
7,1
5,6
m/s
10,3
7,2
5,8
8,4
7,8
4,7
4,3
5,1
6,6
11,8
8,1
10,6
10,6
8,8
9,9
5,3
4,6
3,6
4,3
8,6
10,0
11,2
5,5
8,8
7,4
15,6
7,4
11,4
14,8
10,8
m/s
1,5
0,3
0,1
0,0
0,3
0,1
0,1
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
1,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,2
0,4
0,4
0,7
0,5
0,2
0,2
0,3
°
67,5
67,5
90,0
90,0
270,0
90,0
112,5
67,5
45,0
247,5
292,5
112,5
247,5
292,5
45,0
67,5
90,0
270,0
90,0
67,5
45,0
45,0
247,5
45,0
270,0
270,0
67,5
270,0
67,5
67,5
3,5
8,3
0,3
SO2
µg/m3
lofts
1,3
7,1
3,8
1,2
3,4
150,3
121,5
22,1
8,0
126,7
80,5
128,7
401,9
102,1
5,6
4,8
8,9
2,8
1,6
13,8
17,9
6,5
2,1
1,8
159,5
82,0
5,0
11,2
4,8
0,8
SO2
hámark
µg/m3
lofts
11,9
141,2
22,1
7,5
36,5
659,3
328,2
52,5
33,7
2231,0
647,8
3614,0
1908,0
332,1
38,0
28,4
28,8
7,0
15,6
63,8
46,6
83,7
8,3
15,2
2199,0
6999,0
39,9
60,7
34,0
15,0
Flúor
µg/m3
lofts
0,8
0,1
0,3
0,1
0,3
3,1
2,3
0,8
1,2
1,1
1,0
0,9
1,0
2,8
1,0
0,6
0,5
0,6
0,2
0,2
0,8
0,4
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
49,6
657,0
0,7
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
3,6
14,8
0,7
2,6
4,3
0,2
1,3
6,4
5,2
24,1
1,6
2,1
ES
2,4
3,4
2,6
2,7
71,5
4,1
2,1
1,5
ES
1,0
9,1
0,4
5,3
0,9
1,4
4,2
0,1
4,1
0,1
1,7
13,4
0,2
0,1
0,1
0,4
0,1
2,1
25,8
4,2
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.10.2014
2.10.2014
3.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
6.10.2014
7.10.2014
8.10.2014
9.10.2014
10.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
°C
7,9
7,0
5,0
4,2
7,3
9,4
9,5
7,2
7,1
6,1
4,3
2,6
1,9
2,1
3,7
4,3
4,0
6,7
7,4
2,6
-0,6
-0,5
2,0
1,7
2,4
1,2
1,6
2,7
0,4
0,1
5,3
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
9,2
10,5
7,1
7,7
9,2
10,5
12,7
8,6
8,4
7,9
5,8
5,9
4,1
7,7
5,5
5,5
5,3
8,0
9,3
6,3
0,8
3,5
3,6
3,8
4,1
3,6
4,3
5,7
2,4
3,0
6,9
°C
4,9
4,5
0,6
-0,7
5,3
8,4
7,7
5,7
5,4
4,2
2,8
0,7
-0,8
-0,5
2,1
3,0
2,6
3,8
6,1
-1,6
-2,2
-3,9
0,3
0,2
0,1
-0,7
-0,2
1,1
-3,1
-3,7
2,9
mm/dag
3,7
4,0
2,9
5,8
14,5
17,5
14,0
0,9
0,5
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
2,6
2,6
1,1
1,6
5,0
0,5
2,1
0,6
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,9
117,0
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
%
51,0
53,7
49,4
60,2
74,5
76,0
69,9
63,7
64,3
57,8
54,9
60,4
72,2
61,8
63,5
73,6
78,7
71,5
76,2
58,7
50,4
65,6
71,9
72,1
70,0
52,7
51,8
61,2
53,2
62,9
77,4
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
5,1
4,7
7,2
4,9
7,0
13,6
6,2
1,7
1,7
6,1
4,5
5,6
1,3
1,0
1,1
1,7
1,3
7,0
2,4
6,8
10,7
3,7
3,9
1,7
3,0
7,1
4,6
6,7
5,3
2,8
7,4
m/s
10,0
10,0
13,4
13,2
14,6
16,8
13,3
4,4
3,8
9,8
8,4
9,1
4,2
3,2
2,6
5,2
2,7
10,9
7,4
15,6
22,7
11,7
10,5
3,6
9,0
14,8
7,7
12,3
9,8
7,5
13,6
m/s
1,2
0,8
1,2
0,2
0,1
9,1
0,4
0,0
0,2
1,3
0,7
2,8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,8
0,0
0,1
3,7
0,1
0,1
0,2
0,1
1,5
1,8
0,8
0,8
0,1
0,5
°
180,0
67,5
247,5
67,5
67,5
90,0
90,0
270,0
292,5
292,5
292,5
270,0
292,5
270,0
292,5
270,0
270,0
67,5
270,0
292,5
270,0
270,0
292,5
270,0
67,5
270,0
270,0
270,0
270,0
112,5
90,0
4,8
9,7
0,9
SO2
µg/m3
lofts
0,8
1,0
19,0
46,3
1,5
3,9
2,3
1,1
0,4
0,1
0,2
0,3
4,6
31,8
43,8
21,1
2,7
5,4
14,3
7,6
3,0
80,8
23,1
14,4
35,5
52,7
26,4
2,4
3,1
8,7
5,3
SO2
hámark
µg/m3
lofts
15,7
15,1
361,3
212,2
13,2
31,9
22,0
7,3
7,9
0,3
0,6
1,3
16,6
58,4
65,2
44,4
6,8
43,1
159,4
104,1
77,9
238,8
36,2
28,8
145,6
304,5
166,0
3,9
4,5
19,4
11,7
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
MF
15,0
71,7
0,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,2
13,4
0,3
0,6
4,6
0,1
0,4
1,0
0,1
22,4
2,5
0,1
0,1
4,5
0,2
0,1
0,1
23,6
0,7
ES
0,9
0,4
0,1
0,5
0,2
10,7
0,1
0,1
1,3
4,5
0,1
0,1
0,1
MF
0,1
0,1
0,1
3,8
0,1
0,1
MF
0,4
17,5
4,3
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.11.2014
2.11.2014
3.11.2014
4.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
7.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
°C
6,8
4,8
2,4
-1,9
1,3
5,7
6,1
1,3
-1,7
0,0
4,5
6,6
7,0
7,7
7,3
7,4
5,6
2,8
8,0
7,8
7,9
6,9
4,7
5,2
5,3
1,9
-0,3
6,9
8,7
4,7
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
7,9
6,1
5,1
1,0
6,1
6,3
7,2
5,4
-0,5
2,1
5,9
7,8
8,0
8,8
7,9
7,7
7,1
7,6
8,9
10,6
10,3
7,8
6,7
7,8
9,9
5,4
2,3
8,5
10,1
10,2
°C
5,2
3,1
0,8
-4,1
-2,6
4,9
4,8
-1,9
-3,8
-2,8
1,5
4,8
5,8
7,1
6,8
6,5
2,3
-0,2
7,1
5,2
6,6
6,6
2,4
3,5
0,1
-1,1
-2,8
2,0
5,7
1,6
mm/dag
3,4
2,3
2,3
0,0
1,6
30,1
0,7
0,0
0,0
4,3
2,7
27,3
31,0
8,6
32,2
6,4
0,1
0,9
1,4
1,1
3,7
15,0
1,7
2,1
2,8
0,0
0,4
1,1
16,3
8,2
207,7
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
%
83,8
72,1
63,6
58,8
65,5
77,3
69,9
57,3
60,4
76,9
76,6
77,1
80,1
81,1
82,6
84,3
83,8
82,2
79,7
70,3
71,4
78,7
84,4
72,4
59,4
65,4
63,6
78,3
63,0
59,7
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
3,9
5,3
3,6
2,3
3,7
9,7
2,8
6,8
3,8
2,5
5,6
8,8
8,8
9,7
8,7
5,6
1,0
1,3
5,7
4,0
6,4
10,3
2,3
5,7
3,1
1,7
1,0
8,3
8,2
6,2
m/s
8,5
8,9
7,4
6,7
9,9
14,5
6,6
13,7
10,6
4,4
9,1
13,1
12,3
13,7
10,4
8,1
2,8
8,7
8,2
9,8
10,4
12,5
7,6
10,8
10,0
5,8
2,4
10,8
12,7
14,2
m/s
0,0
0,8
0,5
0,1
0,1
0,9
0,2
1,3
0,2
0,7
0,1
3,7
5,9
7,2
6,7
0,2
0,1
0,1
0,6
0,3
1,4
7,0
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
1,1
2,1
0,4
°
67,5
247,5
292,5
292,5
67,5
67,5
270,0
270,0
292,5
292,5
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
67,5
270,0
292,5
45,0
45,0
45,0
67,5
67,5
45,0
45,0
270,0
292,5
45,0
90,0
270,0
5,2
9,5
1,4
SO2
µg/m3
lofts
7,7
4,8
4,1
20,8
299,5
8,3
3,3
2,1
1,6
3,4
3,8
2,2
1,3
1,6
1,3
1,7
5,1
3,9
3,5
2,1
1,4
1,7
1,5
4,9
5,9
MF
MF
MF
MF
MF
15,9
SO2
hámark
µg/m3
lofts
54,3
16,2
12,7
273,6
777,0
25,1
6,1
5,2
2,9
10,0
13,5
11,6
2,5
9,4
4,9
8,1
22,0
14,4
18,7
12,3
5,2
6,6
5,5
59,2
14,8
55,7
Flúor
µg/m3
lofts
MF
MF
MF
0,1
1,4
0,8
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
2,0
0,4
0,8
0,1
MF
1,1
2,4
0,7
1,3
1,4
2,6
1,6
1,9
1,7
1,0
3,3
0,8
0,2
0,1
1,0
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,2
3,5
12,1
0,2
0,6
0,1
0,8
0,4
28,3
1,6
2,7
0,4
1,3
4,2
1,2
2,2
2,9
4,3
2,7
2,7
2,9
1,5
6,2
1,8
0,5
0,4
3,3
4,5
10,9
4,3
MF
4,5
MF
MF
4,0
8,3
9,6
4,3
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.12.2014
2.12.2014
3.12.2014
4.12.2014
5.12.2014
6.12.2014
7.12.2014
8.12.2014
9.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
°C
3,2
3,9
2,4
-0,9
-1,4
1,0
-0,9
-4,0
0,8
0,2
-1,2
-5,7
-4,5
-3,3
-5,2
-1,5
0,0
-3,5
-0,1
0,6
1,5
-0,5
2,4
-1,2
-2,5
-0,6
-0,8
1,2
6,7
3,2
3,6
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
7,4
9,1
4,9
0,2
1,6
3,7
0,9
1,3
5,1
2,9
2,1
-3,6
-0,4
1,7
-2,0
3,1
4,3
-1,7
3,7
3,8
4,6
1,0
3,4
2,2
-0,1
0,9
1,6
5,7
14,2
9,5
7,6
°C
0,3
-0,1
0,1
-2,7
-4,9
0,3
-3,0
-7,8
-2,9
-2,0
-4,0
-8,1
-7,5
-7,1
-7,4
-5,9
-4,9
-5,4
-2,6
-3,5
-1,7
-3,7
-0,2
-4,5
-5,1
-2,9
-4,8
-5,1
0,4
0,0
0,3
mm/dag
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
0,3
16,5
0,2
0,0
0,0
0,0
1,6
17,1
4,3
0,4
0,0
0,1
9,3
1,9
0,1
13,4
0,7
0,0
0,8
0,0
0,3
0,2
0,9
1,0
71,8
Stöð 2
Rakastig Vindhraði
%
27,3
39,4
45,8
63,2
57,1
52,0
58,4
56,0
59,1
60,9
67,1
55,5
71,0
68,8
60,9
65,3
41,2
55,0
53,7
68,8
65,5
74,9
62,2
64,7
60,6
65,4
57,8
46,3
52,2
57,6
63,7
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
7,3
6,3
5,3
5,0
5,9
9,7
7,3
4,0
7,7
6,1
8,1
7,3
2,4
14,4
18,2
8,4
4,5
1,9
6,8
7,0
5,8
2,6
8,0
3,0
3,7
5,9
4,3
1,9
5,0
2,7
3,3
m/s
18,5
17,3
13,8
9,9
14,3
12,8
10,2
11,4
18,2
19,0
14,5
12,5
7,7
22,9
25,6
14,4
11,6
5,7
13,4
14,6
12,1
6,0
13,6
7,0
9,4
13,1
12,3
5,4
11,8
10,4
7,9
m/s
0,3
0,9
0,2
0,9
0,2
1,6
4,5
0,2
0,4
0,4
1,0
1,6
0,5
3,7
8,6
0,3
0,5
0,2
0,9
0,1
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,6
0,3
0,4
0,6
0,1
0,6
°
225,0
270,0
292,5
292,5
292,5
270,0
292,5
270,0
67,5
292,5
292,5
292,5
292,5
292,5
292,5
67,5
292,5
292,5
270,0
67,5
225,0
270,0
67,5
292,5
270,0
270,0
270,0
292,5
45,0
270,0
292,5
6,1
12,8
1,0
SO2
µg/m3
lofts
MF
2,1
1,6
9,1
1,4
19,9
0,9
11,3
1,6
4,2
0,8
0,8
60,3
4,4
0,7
4,4
6,8
140,4
24,2
2,9
39,3
26,2
4,6
2,2
31,1
13,5
1,5
134,6
33,7
36,5
6,4
20,9
SO2
hámark
µg/m3
lofts
Flúor
16,3
8,3
68,2
8,2
137,6
2,2
51,2
12,1
30,6
6,3
6,3
153,1
29,3
0,9
18,7
131,3
213,3
84,7
12,5
184,0
92,6
30,6
18,5
87,3
81,4
7,6
325,8
162,9
99,6
18,8
µg/m3
lofts
0,1
0,6
0,7
0,5
0,3
0,9
0,6
0,6
0,4
0,8
0,9
0,5
2,2
0,6
0,9
1,7
0,4
2,2
2,4
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
0,5
70,0
0,9
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
2,7
4,6
1,0
0,9
0,7
1,0
10,8
0,9
1,9
1,5
4,8
1,4
1,0
0,9
5,3
3,0
1,7
1,0
2,7
1,0
3,1
5,3
8,1
ES
6,2
6,2
4,4
6,8
4,6
1,5
1,8
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.1.2014
2.1.2014
3.1.2014
4.1.2014
5.1.2014
6.1.2014
7.1.2014
8.1.2014
9.1.2014
10.1.2014
11.1.2014
12.1.2014
13.1.2014
14.1.2014
15.1.2014
16.1.2014
17.1.2014
18.1.2014
19.1.2014
20.1.2014
21.1.2014
22.1.2014
23.1.2014
24.1.2014
25.1.2014
26.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
29.1.2014
30.1.2014
31.1.2014
°C
2,6
2,6
3,3
4,0
1,4
1,8
3,5
4,5
1,9
1,9
1,6
1,1
1,6
0,6
3,8
4,0
4,4
4,1
4,5
4,8
4,7
5,3
2,8
3,4
3,8
3,8
2,7
0,2
0,7
4,7
4,3
°C
4,3
5,2
5,6
6,1
4,0
3,9
5,5
6,0
2,8
3,2
2,9
3,8
3,5
1,8
5,3
5,0
5,7
5,1
6,0
5,8
5,5
5,8
5,4
7,5
5,1
5,5
5,1
2,5
3,9
5,7
5,1
°C
0,6
0,6
1,1
2,5
-1,3
0,4
1,1
2,2
0,5
0,2
0,1
-2,1
0,5
-0,9
1,2
3,0
2,8
2,3
1,4
3,9
3,3
4,6
0,5
-0,8
1,2
1,9
0,6
-1,8
-1,0
3,6
1,4
mm/dag
5,8
15,3
10,7
4,4
0,0
1,4
4,5
0,9
1,4
2,5
4,4
0,5
2,7
0,3
4,1
3,6
4,7
7,3
11,6
17,2
18,1
8,1
1,3
6,3
0,1
0,9
2,3
0,1
5,3
12,8
4,5
%
72,1
73,2
74,0
71,2
67,3
73,1
67,4
60,0
71,6
67,8
72,7
67,1
65,3
64,1
70,2
70,2
77,6
77,2
80,0
78,5
77,6
81,4
82,0
72,8
74,2
68,4
70,2
74,5
75,6
76,1
70,3
3,0
4,8
1,1
163,1
72,4
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
5,4
4,2
4,5
3,9
3,2
1,7
4,8
5,7
3,4
8,0
6,4
5,4
11,0
7,2
7,2
7,4
5,5
4,0
5,1
6,0
8,5
6,4
2,0
5,0
3,9
4,2
4,8
1,7
2,3
10,1
10,7
m/s
13,2
13,5
12,2
10,3
8,6
3,9
12,3
12,7
7,1
13,8
11,9
16,1
16,7
11,0
13,7
14,6
9,6
8,8
10,4
11,5
12,2
8,9
8,3
12,9
7,6
9,4
10,1
5,3
9,1
13,8
17,6
m/s
0,2
0,5
0,1
0,2
0,3
0,2
0,4
0,6
0,2
2,2
0,2
0,2
7,2
4,3
0,8
0,5
0,1
0,5
0,1
0,5
2,7
3,6
0,1
0,1
0,2
0,2
0,4
0,1
0,1
5,1
4,2
°
67,5
270,0
67,5
270,0
247,5
247,5
315,0
315,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
67,5
270,0
67,5
67,5
67,5
90,0
270,0
270,0
90,0
90,0
5,5
11,2
1,2
SO2
µg/m3
lofts
2,0
3,3
0,9
4,6
10,2
2,1
3,7
0,8
0,9
0,2
1,8
1,6
0,3
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,6
0,2
0,2
0,3
0,9
0,5
1,2
0,4
1,8
6,2
6,2
0,4
0,4
SO2
hámark
µg/m3
lofts
16,2
43,7
4,4
31,1
43,9
12,4
27,6
12,0
11,0
0,5
24,3
21,1
0,5
1,1
3,5
0,8
4,1
3,7
6,5
2,5
2,6
2,6
2,8
2,9
11,0
5,3
19,9
52,4
31,3
0,6
3,4
Flúor
µg/m3
lofts
0,6
1,8
1,4
1,0
1,6
1,2
1,4
0,4
0,6
0,2
0,4
1,8
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
2,1
0,1
0,1
MF
1,7
13,1
0,6
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
4,1
6,8
0,4
13,6
3,2
2,7
2,8
4,1
2,1
1,2
0,3
1,1
0,8
1,1
4,8
1,3
1,3
0,3
0,7
4,0
0,2
0,2
0,3
0,2
2,7
13,7
0,2
0,2
4,3
2,0
0,2
0,2
0,3
12,6
0,9
4,8
0,5
4,3
0,3
0,0
2,0
5,5
4,2
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.2.2014
2.2.2014
3.2.2014
4.2.2014
5.2.2014
6.2.2014
7.2.2014
8.2.2014
9.2.2014
10.2.2014
11.2.2014
12.2.2014
13.2.2014
14.2.2014
15.2.2014
16.2.2014
17.2.2014
18.2.2014
19.2.2014
20.2.2014
21.2.2014
22.2.2014
23.2.2014
24.2.2014
25.2.2014
26.2.2014
27.2.2014
28.2.2014
°C
3,0
0,5
1,8
4,2
4,1
4,8
3,0
2,4
2,5
2,6
1,5
3,7
2,2
0,2
-1,2
-1,5
-2,0
-2,9
-0,5
2,2
1,8
0,5
0,6
0,3
-0,7
2,8
1,5
2,6
°C
4,2
2,1
4,7
5,0
5,4
5,7
4,4
3,6
4,2
4,1
4,7
5,1
4,3
2,1
-0,1
0,4
-1,0
-1,8
1,9
3,2
2,9
1,8
1,8
3,9
3,3
6,6
3,1
4,5
°C
0,4
-0,3
-0,6
3,5
2,3
3,6
1,4
0,9
0,8
1,1
-0,5
0,8
0,7
-1,8
-2,2
-3,2
-3,2
-4,5
-3,9
1,0
0,3
-0,2
-0,7
-4,1
-4,3
0,8
-1,5
1,1
mm/dag
7,7
3,6
10,1
5,2
3,0
3,8
0,6
0,6
0,8
0,0
1,4
5,7
4,0
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
14,1
3,0
2,2
0,5
1,1
0,1
0,7
4,2
%
66,3
81,0
65,3
76,7
76,8
68,4
66,9
73,9
63,0
55,7
70,7
67,4
76,1
71,8
57,2
54,4
49,4
57,9
60,5
64,5
71,4
80,2
71,1
51,5
65,0
61,1
70,5
71,7
1,4
3,2
-0,4
79,4
66,7
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
9,2
2,1
3,6
4,8
2,5
6,9
3,8
2,1
3,5
3,8
5,5
6,4
2,3
5,1
6,2
8,7
5,6
2,8
5,7
9,6
8,9
1,6
2,4
4,8
2,7
4,7
1,9
2,1
m/s
14,1
6,9
11,5
8,6
5,1
9,3
10,4
6,5
8,6
9,6
12,3
11,8
8,5
16,4
13,8
15,2
9,4
5,1
12,5
13,8
17,2
3,8
6,1
9,3
7,9
8,4
5,2
6,4
m/s
1,8
0,1
0,1
1,4
0,1
3,6
0,3
0,1
0,2
0,5
0,1
0,4
0,3
0,2
2,0
1,3
1,4
0,5
0,2
7,6
0,6
0,1
0,4
0,4
0,4
0,7
0,2
0,2
°
67,5
270,0
315,0
67,5
67,5
67,5
247,5
247,5
315,0
292,5
247,5
67,5
270,0
270,0
292,5
337,5
337,5
270,0
90,0
67,5
45,0
270,0
270,0
315,0
270,0
270,0
270,0
270,0
4,6
9,8
0,9
SO2
µg/m3
lofts
0,6
1,8
1,3
0,3
0,2
0,3
1,7
2,2
0,6
0,8
4,8
0,5
2,0
2,0
1,2
2,8
3,3
4,3
4,0
0,3
1,3
1,5
3,2
2,0
5,8
2,7
4,1
5,2
SO2
hámark
µg/m3
lofts
15,3
8,5
18,7
0,5
0,5
3,9
22,9
21,9
2,6
9,5
42,0
3,6
11,0
16,9
18,2
25,1
28,7
31,3
26,1
1,9
11,7
15,3
30,3
20,2
52,4
21,2
24,2
31,8
Flúor
µg/m3
lofts
3,0
0,3
0,1
0,1
MF
0,5
0,1
1,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
5,1
MF
MF
0,1
MF
MF
16,3
16,2
9,2
10,3
15,3
1,1
4,8
4,4
4,8
2,2
18,4
4,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
6,4
8,4
0,9
0,1
0,1
0,0
4,0
1,7
0,1
5,6
8,3
0,1
0,1
0,6
2,1
4,1
0,1
3,6
41,2
0,0
0,0
0,1
0,0
4,2
0,0
5,8
20,2
19,3
16,1
15,8
20,1
7,9
5,8
12,2
3,9
8,2
12,3
6,9
5,8
4,0
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.3.2014
2.3.2014
3.3.2014
4.3.2014
5.3.2014
6.3.2014
7.3.2014
8.3.2014
9.3.2014
10.3.2014
11.3.2014
12.3.2014
13.3.2014
14.3.2014
15.3.2014
16.3.2014
17.3.2014
18.3.2014
19.3.2014
20.3.2014
21.3.2014
22.3.2014
23.3.2014
24.3.2014
25.3.2014
26.3.2014
27.3.2014
28.3.2014
29.3.2014
30.3.2014
31.3.2014
°C
2,1
2,2
3,7
3,7
1,7
1,0
0,3
0,0
2,5
3,7
7,7
5,9
3,1
1,6
-0,1
2,2
-2,7
-3,5
0,8
2,3
1,5
-1,0
-2,5
3,2
5,8
5,4
5,8
2,6
2,2
2,0
2,5
°C
3,2
4,0
4,8
5,3
3,9
3,7
4,0
3,4
4,5
9,3
12,3
10,2
8,2
6,1
6,9
4,7
-0,3
-1,3
3,8
6,1
3,9
1,0
2,1
5,7
10,0
10,2
9,2
4,2
6,5
5,6
3,7
°C
1,3
0,5
2,4
0,2
-0,1
-1,4
-3,2
-2,9
0,9
0,3
3,7
2,2
-0,2
-1,4
-3,1
-2,5
-6,1
-7,0
-1,6
0,2
-0,1
-4,0
-6,6
-2,3
0,8
-0,6
2,0
1,6
-1,4
-2,0
1,5
mm/dag
4,8
4,7
1,1
13,5
1,4
0,0
0,0
8,0
1,0
1,5
0,2
0,2
0,5
0,0
2,4
0,1
0,0
0,0
4,8
3,3
2,4
0,1
0,7
10,1
7,4
0,1
1,2
0,0
0,0
0,0
0,1
%
74,1
74,9
65,2
73,5
61,1
42,5
44,1
67,7
60,4
48,3
39,3
72,5
41,9
54,9
67,7
45,0
41,4
64,4
68,0
70,8
69,4
68,4
46,3
71,1
60,2
64,1
73,8
70,2
66,2
68,6
78,9
2,1
5,3
-0,9
69,6
61,8
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,1
2,2
4,4
6,0
5,3
5,3
2,7
2,6
9,2
5,1
4,9
3,0
10,2
3,0
4,8
8,8
5,7
3,9
6,3
2,9
4,5
5,7
2,0
8,1
7,1
4,0
3,1
1,6
1,1
2,0
0,9
m/s
5,0
7,4
7,4
10,3
12,9
10,7
6,7
10,3
19,1
10,2
14,8
10,5
19,7
7,9
12,2
15,8
12,7
8,7
15,4
12,1
10,8
13,6
13,2
13,1
13,1
10,6
6,8
3,5
3,5
6,1
3,1
m/s
0,3
0,1
0,4
1,3
0,5
0,5
0,3
0,2
0,8
0,2
0,7
0,1
0,7
0,2
0,1
5,1
0,2
0,1
0,9
0,3
0,5
0,6
0,1
0,6
0,7
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
°
292,5
67,5
67,5
67,5
270,0
270,0
270,0
90,0
270,0
112,5
67,5
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
90,0
225,0
270,0
157,5
270,0
112,5
135,0
45,0
45,0
67,5
270,0
112,5
247,5
4,5
10,5
0,5
SO2
µg/m3
lofts
3,6
1,5
0,3
0,8
1,5
1,3
3,9
3,1
3,1
1,8
1,5
8,5
2,1
2,8
0,6
MF
4,5
3,8
0,5
1,6
0,9
1,4
16,7
3,2
0,5
3,2
0,4
1,4
10,9
11,3
0,5
3,2
SO2
hámark
µg/m3
lofts
35,0
20,7
0,6
18,3
29,0
20,5
43,6
13,6
39,2
45,4
18,0
36,9
25,0
33,4
4,0
Flúor
88,3
16,5
4,8
11,2
13,5
11,1
54,0
20,4
6,5
34,1
1,5
31,2
39,7
37,6
1,4
µg/m3
lofts
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
0,1
0,1
1,6
0,2
0,1
0,2
0,7
1,4
0,3
25,2
0,5
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
9,0
4,1
2,3
4,5
2,7
4,5
2,2
0,4
13,1
2,9
0,5
10,6
2,2
3,7
1,4
4,1
4,6
4,4
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.4.2014
2.4.2014
3.4.2014
4.4.2014
5.4.2014
6.4.2014
7.4.2014
8.4.2014
9.4.2014
10.4.2014
11.4.2014
12.4.2014
13.4.2014
14.4.2014
15.4.2014
16.4.2014
17.4.2014
18.4.2014
19.4.2014
20.4.2014
21.4.2014
22.4.2014
23.4.2014
24.4.2014
25.4.2014
26.4.2014
27.4.2014
28.4.2014
29.4.2014
30.4.2014
°C
3,7
4,8
4,3
5,1
5,4
5,6
6,2
6,3
5,0
4,3
-1,4
2,2
1,6
1,8
6,6
3,5
1,5
7,3
5,1
6,4
5,2
4,8
4,8
5,3
6,8
6,0
5,4
0,4
-0,1
0,7
°C
5,8
6,1
6,8
7,0
6,8
7,0
8,9
9,0
8,6
7,1
1,3
3,8
4,6
7,1
10,4
6,1
6,9
10,4
8,9
10,2
9,9
7,5
6,8
7,0
11,0
8,5
8,1
2,9
2,0
2,8
°C
2,4
3,4
1,9
3,3
4,7
4,9
4,8
4,0
1,4
-1,2
-2,8
0,5
-2,0
-4,0
2,4
-0,2
-1,9
2,9
0,2
2,2
1,8
1,9
3,3
3,8
4,1
1,8
2,3
-1,4
-1,8
-1,6
mm/dag
0,0
0,1
0,1
0,2
1,9
29,7
6,8
0,0
0,0
0,0
1,7
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%
81,6
80,3
72,6
80,4
83,5
79,8
73,5
69,8
70,4
50,0
70,4
60,5
51,4
59,0
56,9
32,2
49,7
39,5
32,5
41,7
45,3
71,3
68,3
81,5
76,1
63,6
47,3
46,3
50,3
50,0
4,2
7,0
1,4
43,8
61,2
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
0,6
1,5
3,5
1,6
1,8
5,0
5,7
3,6
1,2
6,6
3,9
5,9
3,4
1,4
3,6
6,9
5,8
5,9
3,3
2,8
3,1
3,5
2,8
1,2
1,7
2,1
3,5
3,7
2,4
3,0
m/s
2,4
4,6
6,7
4,0
4,0
9,3
8,8
6,0
3,9
13,8
9,1
13,2
7,9
3,5
8,4
13,6
14,6
11,6
9,1
6,9
7,8
5,5
5,7
3,3
4,2
5,6
7,4
7,7
4,6
6,5
m/s
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
1,3
1,4
0,5
0,1
0,6
0,5
0,7
0,6
0,1
0,4
1,4
1,0
1,1
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,5
1,1
0,3
0,3
°
270,0
67,5
90,0
247,5
90,0
90,0
67,5
67,5
90,0
247,5
247,5
270,0
292,5
225,0
45,0
247,5
90,0
270,0
247,5
225,0
45,0
67,5
90,0
90,0
112,5
90,0
270,0
337,5
45,0
90,0
3,4
7,3
0,5
SO2
µg/m3
lofts
0,8
0,9
0,3
2,4
2,0
0,3
0,3
0,3
3,6
3,6
1,3
2,9
2,8
14,0
1,7
2,8
0,9
3,1
1,8
0,5
1,3
0,4
0,5
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9
SO2
hámark
µg/m3
lofts
2,9
3,7
0,8
11,6
6,4
0,8
1,3
1,0
22,2
34,6
26,9
35,2
26,3
64,4
18,8
27,3
10,3
29,3
19,4
4,3
24,0
1,2
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Flúor
µg/m3
lofts
0,6
0,5
0,1
0,2
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,8
12,7
0,2
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
1,0
1,1
0,3
0,6
1,7
0,1
0,2
0,1
0,2
0,5
6,3
0,1
0,1
0,1
5,2
0,1
4,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
ES
1,3
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
ES
0,1
0,5
#DIV/0!
5,4
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.5.2014
2.5.2014
3.5.2014
4.5.2014
5.5.2014
6.5.2014
7.5.2014
8.5.2014
9.5.2014
10.5.2014
11.5.2014
12.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
16.5.2014
17.5.2014
18.5.2014
19.5.2014
20.5.2014
21.5.2014
22.5.2014
23.5.2014
24.5.2014
25.5.2014
26.5.2014
27.5.2014
28.5.2014
29.5.2014
30.5.2014
31.5.2014
°C
3,1
4,3
3,0
4,4
5,2
5,6
5,4
5,1
5,0
4,2
2,9
1,8
2,8
5,0
8,8
5,5
4,8
6,2
4,1
2,4
1,0
2,9
6,7
7,0
6,0
5,7
7,4
6,5
9,5
10,6
8,3
°C
6,9
8,2
4,4
6,8
7,4
6,4
6,4
7,2
6,5
6,2
4,2
4,8
5,4
9,8
13,0
9,3
6,9
9,3
6,3
5,4
3,4
6,1
10,6
9,8
7,9
7,5
11,1
8,6
15,2
14,7
9,3
°C
-0,4
-0,1
2,2
2,6
3,5
4,9
4,2
3,8
4,0
2,5
0,3
-1,8
0,7
2,3
3,6
2,6
2,2
4,1
0,4
-1,6
-1,6
-2,7
1,0
5,1
4,9
4,6
3,0
3,3
5,9
6,3
6,7
mm/dag
0,0
0,0
0,2
2,8
3,4
14,9
3,2
0,1
0,2
1,4
0,0
0,6
0,2
0,7
0,0
1,4
1,5
0,9
0,3
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,4
%
43,4
52,0
76,4
78,9
80,2
83,1
79,7
66,9
67,1
65,2
59,0
69,1
74,9
78,6
51,1
66,3
75,6
68,6
48,1
49,1
69,9
53,4
57,1
64,0
68,4
68,2
62,8
74,8
68,2
52,5
77,1
5,2
7,9
2,5
33,0
66,1
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,2
2,2
4,5
2,1
2,3
3,0
2,1
2,1
7,1
2,1
2,0
3,1
2,9
1,7
3,5
3,8
2,8
2,7
7,2
3,8
1,9
2,4
3,0
4,9
4,8
4,8
2,7
1,0
1,8
2,3
4,3
m/s
4,2
4,2
6,5
5,0
4,1
5,9
5,6
6,9
10,6
6,0
4,6
6,2
5,5
4,6
7,3
10,0
4,9
9,7
12,1
6,3
4,5
6,1
5,7
7,2
7,2
7,5
4,7
3,2
4,3
5,6
7,8
m/s
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
3,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
1,5
0,2
0,1
0,1
0,1
1,6
1,9
1,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
°
112,5
112,5
90,0
67,5
90,0
67,5
90,0
270,0
247,5
112,5
112,5
90,0
90,0
90,0
270,0
315,0
67,5
247,5
337,5
112,5
90,0
112,5
90,0
90,0
90,0
67,5
112,5
90,0
112,5
90,0
67,5
3,1
6,2
0,5
SO2
µg/m3
lofts
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
0,8
0,8
0,8
1,0
0,9
2,0
1,8
2,7
6,7
0,5
0,6
0,6
MF
MF
MF
MF
MF
1,6
SO2
hámark
µg/m3
lofts
0,9
8,2
4,9
16,0
12,0
15,4
9,8
11,9
32,2
0,8
1,9
0,8
9,6
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
0,1
11,5
0,1
0,1
1,7
1,2
5,3
0,1
0,1
13,4
0,1
0,1
0,1
1,1
5,3
0,1
1,9
6,2
0,4
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
6,2
0,1
ES
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
MF
0,1
0,1
ES
0,5
0,1
0,1
0,3
9,3
5,3
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.6.2014
2.6.2014
3.6.2014
4.6.2014
5.6.2014
6.6.2014
7.6.2014
8.6.2014
9.6.2014
10.6.2014
11.6.2014
12.6.2014
13.6.2014
14.6.2014
15.6.2014
16.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
19.6.2014
20.6.2014
21.6.2014
22.6.2014
23.6.2014
24.6.2014
25.6.2014
26.6.2014
27.6.2014
28.6.2014
29.6.2014
30.6.2014
°C
10,8
9,4
8,8
7,6
7,5
8,6
6,5
7,0
8,5
9,6
9,3
7,7
9,3
10,1
8,3
11,1
12,2
11,9
8,6
7,1
7,5
9,7
9,1
9,3
11,1
11,5
11,2
11,0
9,5
11,9
°C
15,4
13,3
10,4
10,5
10,4
11,5
8,8
10,2
10,5
11,0
11,6
8,9
12,5
12,7
11,8
19,6
16,4
17,1
13,3
9,2
8,9
13,1
11,9
10,2
13,8
14,9
14,2
13,4
10,5
16,3
°C
6,7
4,5
7,5
5,9
5,7
6,1
5,0
4,7
7,0
8,6
7,2
5,8
6,1
7,7
6,4
6,5
7,3
7,1
6,2
6,0
6,2
7,4
6,9
7,5
7,8
7,4
8,7
9,6
8,8
9,4
mm/dag
0,0
0,0
1,4
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,6
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,8
0,1
0,4
%
63,0
69,7
73,5
80,0
76,2
72,4
78,5
77,2
79,9
77,7
64,2
66,3
67,4
68,1
75,1
68,8
67,1
59,2
72,9
80,9
76,8
73,2
74,6
69,9
64,2
65,6
69,6
78,0
82,4
68,2
9,4
12,4
6,9
5,1
72,0
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,7
2,4
3,9
3,4
2,3
2,9
2,5
2,2
1,7
1,7
5,4
2,7
2,1
2,7
2,1
1,7
2,0
5,4
2,4
2,2
3,5
2,7
3,5
5,6
3,5
2,0
1,7
1,8
1,9
3,3
m/s
6,6
5,4
9,6
6,0
6,0
5,7
5,4
6,0
4,2
4,6
9,9
7,9
5,6
6,5
4,6
5,3
6,9
21,7
5,9
5,3
5,5
6,0
6,3
7,8
5,9
4,9
4,0
5,2
4,2
9,0
m/s
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
1,3
0,2
0,1
2,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
°
67,5
90,0
247,5
90,0
90,0
90,0
112,5
90,0
90,0
90,0
225,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
270,0
90,0
90,0
67,5
90,0
90,0
90,0
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2,8
6,6
0,3
SO2
µg/m3
lofts
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
0,6
4,9
1,0
1,4
10,3
3,2
1,2
1,2
1,5
0,5
3,1
0,8
0,6
0,8
1,7
1,8
1,2
0,7
6,4
2,3
SO2
hámark
µg/m3
lofts
Flúor
5,3
37,2
3,0
10,2
40,4
12,8
6,8
12,0
8,3
3,2
35,4
5,7
0,9
2,8
8,3
12,2
3,9
3,3
36,5
µg/m3
lofts
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,8
1,7
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
13,1
0,2
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
6,7
1,6
0,1
0,1
1,1
0,1
6,0
3,1
MF
4,1
1,3
0,4
0,1
1,2
ES
0,3
18,4
0,1
0,1
3,4
ES
2,8
0,1
0,1
8,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
MF
0,1
ES
0,1
0,2
0,1
2,1
ES
0,8
11,2
6,0
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.7.2014
2.7.2014
3.7.2014
4.7.2014
5.7.2014
6.7.2014
7.7.2014
8.7.2014
9.7.2014
10.7.2014
11.7.2014
12.7.2014
13.7.2014
14.7.2014
15.7.2014
16.7.2014
17.7.2014
18.7.2014
19.7.2014
20.7.2014
21.7.2014
22.7.2014
23.7.2014
24.7.2014
25.7.2014
26.7.2014
27.7.2014
28.7.2014
29.7.2014
30.7.2014
31.7.2014
°C
12,2
9,6
8,5
8,8
8,8
9,1
9,3
9,5
10,6
11,3
10,2
9,7
10,1
9,9
11,6
12,4
12,7
11,6
11,7
10,9
13,3
12,6
13,5
12,8
13,9
12,9
9,2
10,6
12,3
10,9
9,0
°C
15,4
12,0
9,9
10,6
11,3
12,0
11,3
13,2
14,8
15,0
11,1
11,1
12,0
13,4
18,3
16,6
17,7
14,2
13,3
12,6
16,9
15,4
17,2
16,0
18,0
16,9
11,7
14,2
15,9
13,5
13,2
°C
9,7
8,3
7,7
7,3
6,8
7,4
7,5
6,6
5,0
5,8
9,1
8,3
8,3
8,5
8,6
8,2
6,6
8,4
10,2
9,7
9,5
10,3
9,8
10,7
8,4
9,8
7,2
8,5
10,0
7,8
6,3
mm/dag
2,8
20,4
2,7
7,6
0,9
4,2
5,5
0,4
0,0
0,0
10,2
0,0
1,6
0,5
0,3
0,0
0,0
0,3
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,4
1,3
0,0
0,0
%
65,8
72,4
81,1
74,6
60,7
74,7
78,7
74,6
67,4
68,3
79,1
81,0
80,0
83,0
71,1
65,5
58,8
71,9
78,9
83,0
72,1
74,4
68,2
76,3
62,6
64,9
78,5
79,5
73,7
52,8
50,9
11,0
14,0
8,3
66,1
71,8
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
3,8
8,2
3,9
2,4
5,1
2,7
1,8
2,2
2,6
2,3
6,6
4,9
1,8
3,5
2,1
2,7
2,7
3,4
3,7
1,4
2,4
2,3
2,5
1,8
1,8
2,5
2,8
5,0
2,3
6,9
6,5
m/s
10,2
14,6
7,1
8,7
10,9
6,0
4,4
5,3
5,6
5,1
10,2
7,8
5,0
5,6
8,1
6,2
5,9
7,9
6,4
3,5
4,8
5,9
5,8
5,0
4,8
5,8
5,1
8,3
8,0
10,0
11,2
m/s
0,1
3,8
1,6
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,9
0,6
0,1
1,2
0,1
0,2
0,1
0,5
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1,4
0,1
3,9
2,0
°
90,0
90,0
67,5
247,5
270,0
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
67,5
67,5
90,0
67,5
112,5
67,5
67,5
67,5
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
112,5
90,0
90,0
67,5
247,5
247,5
270,0
3,4
7,1
0,6
SO2
µg/m3
lofts
-0,1
-0,2
0,1
2,6
4,0
3,7
2,6
0,8
4,1
2,0
0,6
0,7
0,7
-0,1
0,0
0,8
1,5
1,3
0,7
0,8
2,9
1,0
1,8
2,7
2,9
2,3
1,5
0,8
1,2
4,4
1,9
SO2
hámark
µg/m3
lofts
0,2
0,1
0,6
19,9
58,3
27,4
23,4
2,6
28,9
8,6
3,4
2,2
1,7
5,2
0,3
7,7
4,0
4,2
1,6
5,6
17,1
2,3
8,5
19,8
18,0
13,7
8,6
5,6
3,3
40,9
16,9
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
2,8
0,6
0,3
0,4
0,5
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,6
11,6
0,3
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
MF
0,1
0,1
1,2
0,2
0,1
0,1
MF
0,1
0,9
4,4
6,1
0,1
0,1
0,1
43,5
0,1
0,8
2,0
5,5
0,2
0,1
6,9
MF
8,7
7,4
1,1
2,6
5,8
2,6
0,4
MF
0,9
0,1
0,1
0,1
0,1
1,7
ES
1,4
43,5
5,8
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.8.2014
2.8.2014
3.8.2014
4.8.2014
5.8.2014
6.8.2014
7.8.2014
8.8.2014
9.8.2014
10.8.2014
11.8.2014
12.8.2014
13.8.2014
14.8.2014
15.8.2014
16.8.2014
17.8.2014
18.8.2014
19.8.2014
20.8.2014
21.8.2014
22.8.2014
23.8.2014
24.8.2014
25.8.2014
26.8.2014
27.8.2014
28.8.2014
29.8.2014
30.8.2014
31.8.2014
°C
8,1
7,5
7,3
8,5
10,7
10,7
10,7
10,9
9,1
11,3
12,2
11,1
9,8
8,5
9,3
9,3
8,9
9,0
9,0
9,7
10,3
9,1
8,1
8,9
12,7
13,0
11,7
9,6
10,3
10,3
9,6
°C
11,6
12,6
11,5
11,4
12,5
14,0
13,1
14,7
12,4
13,7
14,9
13,5
12,8
12,3
12,1
11,2
12,3
13,3
11,9
12,5
14,7
14,4
12,0
11,1
17,8
18,8
16,5
14,8
12,6
12,8
10,6
°C
5,4
2,9
1,7
5,5
8,3
9,0
9,1
6,6
4,8
9,4
10,5
8,6
7,3
3,6
7,1
7,5
5,0
3,1
4,9
7,7
5,9
4,0
3,1
6,1
8,6
7,2
7,1
5,6
8,5
9,3
6,4
mm/dag
0,0
0,0
0,0
1,1
0,7
0,2
1,3
1,7
0,2
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
6,2
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
17,2
%
49,9
59,2
64,9
66,9
68,4
77,2
75,8
69,9
73,2
68,7
55,5
51,0
50,5
66,9
70,2
63,2
50,4
52,6
61,3
51,5
43,7
50,6
68,1
73,3
54,1
56,7
64,2
73,2
72,2
80,9
82,3
9,8
13,2
6,4
36,4
63,4
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
3,8
3,3
2,4
2,6
4,5
1,8
3,1
3,6
1,4
2,0
8,0
8,0
4,9
2,2
2,4
3,4
6,5
4,0
2,4
4,5
4,2
3,7
2,0
1,1
2,1
1,2
2,4
2,9
2,1
3,2
9,0
m/s
6,9
6,0
5,9
6,2
9,0
4,3
8,2
8,3
7,2
6,1
18,1
13,6
9,6
4,1
5,0
10,0
13,5
7,8
6,7
9,5
9,4
7,2
4,9
3,8
5,9
3,4
7,4
7,7
5,0
7,4
14,9
m/s
1,3
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
2,3
1,3
0,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,1
1,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,8
3,8
°
270,0
67,5
90,0
90,0
247,5
90,0
90,0
247,5
90,0
157,5
337,5
337,5
247,5
90,0
90,0
270,0
247,5
247,5
90,0
315,0
270,0
247,5
90,0
247,5
67,5
90,0
90,0
67,5
67,5
67,5
90,0
3,5
7,8
0,5
SO2
µg/m3
lofts
1,2
1,4
1,6
1,1
1,5
0,4
0,2
1,4
1,9
1,3
1,1
1,0
4,2
1,1
2,1
2,3
0,9
2,3
3,3
1,1
4,6
2,0
4,0
13,8
5,0
2,1
1,0
1,4
0,4
0,4
0,4
SO2
hámark
µg/m3
lofts
8,8
12,4
7,5
7,0
20,7
1,6
0,6
6,8
12,5
10,0
8,8
14,3
21,0
14,9
20,0
17,7
6,4
16,2
14,5
16,9
34,6
13,3
22,3
67,9
41,1
9,5
4,4
6,2
1,9
2,2
4,7
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
2,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,7
1,2
0,7
0,2
0,2
0,5
MF
MF
MF
0,3
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
0,7
5,0
1,7
0,2
0,2
0,3
0,1
1,0
8,7
7,5
0,1
0,1
0,2
0,1
0,9
0,3
8,7
4,3
ES
0,4
0,1
0,4
0,9
0,1
4,6
1,8
7,4
0,3
2,7
3,6
1,7
1,1
30,3
1,0
3,9
ES
1,0
11,5
7,4
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.9.2014
2.9.2014
3.9.2014
4.9.2014
5.9.2014
6.9.2014
7.9.2014
8.9.2014
9.9.2014
10.9.2014
11.9.2014
12.9.2014
13.9.2014
14.9.2014
15.9.2014
16.9.2014
17.9.2014
18.9.2014
19.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
22.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
25.9.2014
26.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
29.9.2014
30.9.2014
°C
13,2
12,4
9,4
8,8
7,8
9,0
9,4
12,2
13,0
12,1
10,9
10,3
11,1
9,8
13,4
10,2
8,9
9,3
8,8
9,0
9,0
10,5
8,5
7,2
9,1
6,5
5,7
6,5
7,4
9,1
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
17,9
17,4
11,9
11,0
10,6
13,8
13,1
16,4
17,2
17,0
15,1
16,8
15,6
14,4
16,4
14,4
10,3
10,5
9,8
12,2
11,9
14,3
13,9
9,4
13,5
10,1
8,2
9,5
11,8
12,7
°C
10,1
7,7
6,7
6,0
4,7
5,1
6,0
8,0
9,4
9,1
6,2
4,3
4,3
3,3
10,6
7,9
7,7
8,0
8,3
5,3
4,9
7,1
4,5
4,3
5,7
3,1
4,3
2,4
1,8
4,3
mm/dag
2,1
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
2,6
2,6
0,1
0,4
0,4
0,0
0,2
0,0
0,7
4,1
0,5
11,4
3,0
29,0
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
%
55,9
54,0
74,4
71,2
68,9
71,2
71,1
57,5
66,8
57,1
52,2
54,1
24,5
60,1
61,4
71,2
63,8
75,0
83,5
70,5
71,7
72,0
61,1
72,5
55,6
54,8
71,7
62,0
72,9
59,9
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
6,1
3,0
2,1
1,7
2,4
1,4
1,3
1,6
3,0
4,4
2,4
3,1
4,1
2,1
4,5
2,3
1,1
1,1
1,0
2,9
4,1
3,7
1,7
3,6
2,6
6,9
2,5
4,4
6,9
5,4
m/s
11,5
6,0
5,3
4,3
5,6
4,4
4,7
4,5
6,6
10,0
6,0
9,6
8,5
8,4
9,8
6,0
3,3
3,3
3,2
8,7
11,3
11,4
5,5
8,4
7,1
17,3
7,4
10,8
14,9
13,5
m/s
0,7
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
0,4
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,3
0,1
0,4
0,1
0,2
0,1
0,5
°
247,5
45,0
112,5
90,0
90,0
90,0
270,0
67,5
67,5
247,5
270,0
270,0
270,0
67,5
90,0
90,0
270,0
270,0
90,0
90,0
90,0
67,5
270,0
90,0
292,5
270,0
90,0
270,0
112,5
202,5
3,1
7,9
0,2
SO2
µg/m3
lofts
4,8
6,5
2,6
1,1
2,2
98,9
137,7
33,1
2,6
147,0
60,6
142,7
406,7
93,0
1,3
3,2
8,6
3,1
1,9
15,1
15,3
6,0
4,0
2,3
121,7
39,0
5,0
15,6
3,4
0,9
SO2
hámark
µg/m3
lofts
40,6
191,1
11,2
6,4
6,8
431,6
276,0
127,7
8,4
2550,0
393,0
3627,0
2221,0
258,7
3,2
12,2
28,7
7,2
12,9
76,8
55,6
66,7
12,1
38,1
764,0
292,8
10,8
84,2
32,9
2,9
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
MF
MF
0,1
1,3
2,5
MF
MF
MF
MF
MF
1,3
0,5
2,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
46,2
388,4
0,4
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
3,4
6,7
0,3
2,6
3,9
29,5
ES
4,3
1,7
5,7
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
3,7
0,9
0,1
1,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
1,2
84,7
ES
4,8
4,1
15,0
27,5
5,4
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.10.2014
2.10.2014
3.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
6.10.2014
7.10.2014
8.10.2014
9.10.2014
10.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
°C
8,0
7,3
5,2
5,1
7,5
9,9
10,0
7,8
7,5
6,8
4,8
2,7
2,2
2,4
3,9
4,6
4,3
7,2
7,5
3,0
-0,1
-0,1
2,6
2,0
3,1
1,5
1,9
3,4
0,9
0,7
6,1
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
9,3
11,0
7,4
8,8
9,4
11,1
12,8
8,8
9,0
8,5
6,5
7,0
4,4
7,4
5,9
6,3
5,9
8,3
8,7
7,0
1,2
3,9
4,6
4,0
4,5
3,8
5,4
5,8
2,9
3,7
7,9
°C
5,0
4,4
0,7
-0,6
5,7
9,0
8,0
6,0
5,5
5,1
3,2
0,0
-1,1
-0,9
2,5
3,3
3,2
4,4
6,1
-1,2
-1,3
-3,9
0,9
0,5
0,9
-0,1
-0,4
0,8
-3,1
-3,7
3,8
mm/dag
4,3
3,9
2,6
5,6
12,0
11,4
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,6
0,1
1,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
15,5
61,2
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
%
52,1
53,9
49,7
60,2
75,7
71,8
66,0
59,9
61,3
52,7
52,6
60,6
71,8
62,3
64,9
72,3
77,1
67,5
74,9
56,4
46,4
66,2
70,3
74,0
67,0
53,7
51,5
56,5
51,6
62,1
70,5
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
4,3
4,0
5,6
4,9
5,8
13,9
7,0
2,7
2,1
5,4
5,1
3,5
1,0
0,9
0,9
1,8
1,3
7,8
2,0
6,3
12,7
3,2
3,9
1,1
3,0
7,4
3,9
5,0
5,0
2,2
6,5
m/s
8,8
9,5
11,0
11,8
11,5
19,0
16,9
5,9
4,9
8,9
9,9
7,8
3,2
2,7
2,3
4,7
3,3
11,7
8,1
15,5
22,5
8,3
8,8
2,8
7,3
15,5
7,9
9,8
9,4
7,0
12,6
m/s
1,1
0,9
0,5
0,5
0,3
8,3
0,5
0,4
0,2
0,5
0,9
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,4
5,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,5
0,6
0,3
0,2
0,1
0,5
°
202,5
67,5
247,5
90,0
90,0
90,0
90,0
45,0
202,5
337,5
247,5
247,5
270,0
270,0
270,0
247,5
247,5
67,5
247,5
270,0
270,0
270,0
247,5
270,0
67,5
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
90,0
4,5
9,3
0,8
SO2
µg/m3
lofts
1,1
1,7
20,8
52,9
1,1
1,0
1,4
1,3
1,8
2,2
3,7
2,8
9,7
41,4
56,2
26,5
4,3
0,9
21,7
25,1
2,8
81,4
27,3
16,9
43,6
50,0
24,6
4,4
3,4
2,2
1,4
SO2
hámark
µg/m3
lofts
4,7
10,9
360,8
516,2
3,8
2,4
9,7
6,1
6,1
11,8
34,8
11,8
31,6
74,7
79,1
63,4
14,1
3,4
221,0
136,5
51,1
207,8
47,5
27,5
218,2
255,1
153,8
21,4
12,4
8,7
1,7
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,3
2,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
MF
8,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
17,3
84,1
0,5
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
15,0
0,1
1,0
4,7
0,3
0,2
31,9
21,4
23,6
0,7
0,1
0,1
4,8
0,1
0,1
0,2
20,8
0,4
ES
0,3
0,1
1,2
0,1
0,0
9,5
11,5
0,1
0,3
4,1
0,1
0,2
0,1
5,9
0,1
0,2
0,1
3,0
0,1
1,2
0,1
5,0
2,3
13,3
4,2
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.11.2014
2.11.2014
3.11.2014
4.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
7.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
°C
7,0
5,0
2,8
-1,2
1,8
6,0
6,2
1,5
-1,4
0,5
5,1
7,3
7,6
8,3
7,6
7,4
5,7
2,7
7,9
7,8
7,8
7,1
5,0
5,3
5,5
2,0
-0,3
6,7
8,3
4,9
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
8,0
6,1
5,5
1,2
6,3
6,9
7,2
5,8
-0,5
2,7
6,2
8,5
8,6
9,4
8,3
7,7
7,2
7,5
8,6
9,8
10,3
7,4
6,8
7,7
9,9
5,8
3,9
8,2
9,5
10,2
°C
5,4
3,4
1,0
-4,3
-2,9
5,4
4,2
-1,4
-3,0
-2,2
1,6
5,4
6,8
7,5
7,0
7,1
3,5
-0,3
7,1
4,9
7,0
6,7
3,1
3,5
0,1
-0,9
-2,9
3,8
5,9
1,9
mm/dag
0,0
0,0
0,0
0,1
0,7
19,4
1,1
0,2
0,0
5,6
3,6
3,8
5,7
8,2
51,7
19,2
0,1
0,4
1,0
0,6
1,8
13,3
3,5
1,9
3,0
0,0
0,6
1,1
16,7
7,4
170,7
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
%
82,9
73,5
58,5
57,3
65,8
74,9
69,6
57,8
59,0
77,0
73,5
71,3
74,4
76,8
80,1
84,3
84,0
83,4
80,2
70,4
73,3
77,1
84,1
72,2
60,8
66,7
66,2
79,7
68,6
60,9
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,9
3,9
2,6
2,8
3,2
9,1
2,5
6,8
3,0
2,7
5,0
8,1
8,5
8,6
6,6
3,1
1,1
1,6
4,3
3,3
5,4
9,3
1,2
5,0
3,3
1,7
0,9
6,2
7,6
5,7
m/s
6,9
8,9
5,9
8,3
9,7
13,4
6,2
10,8
7,3
5,6
8,0
13,3
15,7
13,3
11,1
5,3
2,9
6,9
7,5
7,4
9,6
11,6
4,1
9,2
9,6
5,3
3,2
9,5
12,2
14,2
m/s
0,1
0,2
0,7
0,2
0,1
2,9
0,1
2,0
0,1
0,3
0,3
2,6
4,9
5,5
2,3
1,3
0,1
0,2
0,7
0,4
0,4
3,4
0,1
0,1
0,4
0,2
0,1
1,4
1,2
0,1
°
67,5
247,5
315,0
270,0
90,0
90,0
247,5
292,5
270,0
247,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
67,5
247,5
270,0
67,5
67,5
90,0
90,0
67,5
67,5
225,0
45,0
270,0
67,5
112,5
90,0
4,5
8,8
1,1
SO2
µg/m3
lofts
1,4
1,4
1,5
2,0
4,6
1,1
1,6
1,6
1,4
1,5
1,4
1,4
1,3
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
1,7
SO2
hámark
µg/m3
lofts
1,6
1,6
1,7
5,6
11,6
1,9
1,8
1,9
1,8
1,7
1,8
1,6
1,6
2,8
Flúor
µg/m3
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,9
0,1
0,9
0,1
3,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,2
0,2
2,5
0,1
0,1
0,1
0,5
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
0,1
0,1
0,1
4,5
2,3
0,1
9,9
0,1
0,1
0,1
1,6
7,4
0,1
1,2
11,3
31,9
0,1
22,3
0,1
12,1
4,9
0,1
9,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
9,2
12,0
4,2
0,6
8,1
0,1
0,1
0,1
9,5
3,1
9,8
5,2
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.12.2014
2.12.2014
3.12.2014
4.12.2014
5.12.2014
6.12.2014
7.12.2014
8.12.2014
9.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
°C
2,8
3,7
2,4
-0,9
-0,6
1,0
-0,2
-3,2
1,2
0,8
-0,8
-5,0
-3,9
-3,1
-4,8
-0,9
0,0
-3,4
-0,1
1,2
1,6
-0,5
2,9
-0,6
-1,7
0,1
-0,3
0,7
5,7
3,2
3,6
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
7,4
8,3
5,0
1,3
2,1
3,2
1,2
2,6
6,2
2,8
1,5
-2,7
-0,7
1,8
-1,6
3,9
3,6
-1,5
3,7
4,7
4,8
3,0
3,9
3,0
0,4
2,1
1,5
4,1
10,5
9,5
6,5
°C
-1,5
0,1
0,3
-2,6
-4,9
-0,2
-2,5
-7,0
-2,8
-2,1
-2,8
-8,3
-6,7
-6,5
-7,4
-5,6
-4,8
-5,4
-3,2
-3,3
-3,0
-4,1
0,5
-4,1
-3,9
-1,7
-3,7
-3,3
0,0
0,4
0,8
mm/dag
0,0
0,1
0,1
0,0
0,6
0,1
0,0
0,5
17,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,1
0,0
0,0
14,1
1,6
1,7
4,3
1,4
0,0
1,9
0,0
0,0
0,1
1,1
0,6
46,8
Stöð 3
Rakastig Vindhraði
%
32,3
43,6
48,6
65,6
53,5
55,0
53,0
54,5
60,6
60,8
66,0
49,6
70,7
68,2
59,3
65,0
44,9
56,8
56,2
68,6
68,6
74,8
59,5
63,0
60,8
63,8
59,3
51,6
58,5
58,6
66,9
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
6,6
5,9
4,6
4,0
4,6
9,4
7,1
3,3
7,0
5,7
7,5
6,9
2,0
11,7
15,8
7,2
3,9
1,5
5,9
6,1
5,3
2,7
9,5
2,3
3,1
4,8
3,2
1,3
4,0
2,8
3,2
m/s
15,8
16,4
12,6
8,6
9,4
14,3
12,9
9,3
17,0
16,4
12,1
12,3
6,0
18,7
21,2
12,6
9,4
4,9
9,6
12,1
12,4
7,4
16,6
7,5
6,7
13,1
14,1
3,0
13,0
9,5
9,8
m/s
0,5
1,3
0,4
0,3
0,3
2,3
3,6
0,2
0,3
0,6
1,1
0,6
0,1
1,2
10,1
0,3
0,4
0,2
2,5
0,3
0,4
0,3
1,1
0,1
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
0,4
°
247,5
270,0
270,0
270,0
247,5
270,0
247,5
315,0
270,0
270,0
247,5
247,5
270,0
225,0
270,0
90,0
292,5
270,0
270,0
90,0
247,5
270,0
67,5
67,5
270,0
270,0
270,0
67,5
45,0
270,0
270,0
5,4
11,8
1,0
SO2
µg/m3
lofts
MF
0,5
0,4
0,5
0,4
0,2
0,4
0,2
0,6
9,0
2,8
2,8
107,3
11,2
3,6
4,4
11,9
217,3
38,6
2,5
86,4
50,6
1,6
6,3
48,2
24,4
3,8
184,0
49,5
52,8
7,8
31,0
SO2
hámark
µg/m3
lofts
Flúor
5,6
3,1
0,8
0,7
3,5
0,8
0,6
10,6
52,8
35,5
14,7
250,7
66,2
33,9
25,2
251,0
338,4
136,5
25,2
364,6
151,1
41,2
61,0
137,3
108,7
42,8
432,2
268,1
163,6
25,6
µg/m3
lofts
0,1
0,5
0,3
1,1
1,1
0,5
0,2
0,5
1,1
0,7
0,1
0,1
2,9
0,1
0,2
4,1
0,1
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
101,7
0,8
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,1
1,1
4,6
1,0
7,5
5,5
1,0
9,0
0,4
2,5
13,5
5,0
3,4
0,1
0,1
8,3
4,8
0,1
1,0
45,2
0,1
8,3
5,5
5,6
5,1
5,6
4,4
7,3
4,9
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.1.2014
2.1.2014
3.1.2014
4.1.2014
5.1.2014
6.1.2014
7.1.2014
8.1.2014
9.1.2014
10.1.2014
11.1.2014
12.1.2014
13.1.2014
14.1.2014
15.1.2014
16.1.2014
17.1.2014
18.1.2014
19.1.2014
20.1.2014
21.1.2014
22.1.2014
23.1.2014
24.1.2014
25.1.2014
26.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
29.1.2014
30.1.2014
31.1.2014
°C
2,0
2,2
2,7
3,5
1,7
1,8
2,8
3,4
2,0
1,4
0,9
1,0
1,0
0,0
3,1
3,0
4,5
4,0
4,0
4,3
5,0
5,3
2,7
3,5
4,0
3,8
2,2
0,4
0,7
5,4
4,3
°C
3,4
4,1
4,5
4,8
3,6
3,4
4,0
4,7
2,9
2,3
2,3
3,3
2,6
0,8
4,4
3,9
6,0
6,0
7,6
5,7
6,7
7,1
5,3
8,5
6,8
5,2
4,1
1,8
5,5
6,4
5,8
°C
0,5
0,7
0,8
2,2
-0,5
0,4
1,1
2,5
0,5
-0,5
-0,5
-1,4
-0,6
-1,3
0,9
2,1
2,3
1,4
1,0
0,0
0,0
3,0
0,5
-0,6
1,5
1,6
0,6
-0,8
-0,7
4,2
2,1
mm/dag
3,7
8,7
7,9
4,1
0,0
0,5
2,3
0,1
1,3
7,3
19,9
11,2
10,1
2,7
20,7
38,4
13,6
15,0
22,2
24,9
19,1
20,0
1,6
14,3
0,2
3,5
4,5
0,1
8,2
36,9
9,3
%
73,4
72,7
74,9
71,7
63,8
68,7
70,7
64,6
68,1
71,1
76,1
63,7
69,5
68,2
72,0
73,6
70,9
73,1
75,1
76,2
77,4
74,7
79,6
69,0
69,1
64,4
72,6
66,4
72,5
66,1
67,2
2,8
4,6
0,7
332,3
70,9
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 4
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
5,0
3,2
4,9
5,1
4,1
2,4
5,2
6,8
4,3
7,6
7,0
5,1
10,3
7,5
7,7
8,4
6,4
5,8
3,8
5,9
7,0
5,0
1,9
3,7
2,5
3,9
4,4
1,7
1,8
8,5
8,2
m/s
10,6
10,0
9,8
9,2
7,9
6,9
10,0
12,2
8,6
11,7
11,4
13,2
13,1
9,9
11,4
10,9
8,7
8,1
7,6
8,3
9,1
7,6
7,9
10,6
6,9
9,3
9,8
3,8
8,0
11,5
11,4
m/s
0,2
0,3
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,3
3,3
0,2
0,2
6,6
4,7
3,7
2,7
0,1
0,3
0,1
0,0
0,0
0,4
0,1
0,2
0,4
0,8
0,3
0,2
0,1
4,7
4,5
°
112,5
270,0
135,0
135,0
270,0
270,0
270,0
270,0
135,0
112,5
112,5
112,5
112,5
112,5
135,0
112,5
112,5
112,5
112,5
112,5
90,0
112,5
112,5
112,5
90,0
112,5
112,5
247,5
270,0
112,5
112,5
5,3
9,5
1,2
SO2
µg/m3
lofts
0,2
0,4
0,6
0,4
0,3
0,1
0,4
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
MF
MF
MF
MF
MF
0,6
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,6
0,8
0,7
0,7
0,7
SO2
hámark
µg/m3
lofts
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,7
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
0,7
4,4
0,7
0,6
4,3
2,8
4,3
14,8
4,5
#DIV/0!
#DIV/0!
3,9
4,4
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.2.2014
2.2.2014
3.2.2014
4.2.2014
5.2.2014
6.2.2014
7.2.2014
8.2.2014
9.2.2014
10.2.2014
11.2.2014
12.2.2014
13.2.2014
14.2.2014
15.2.2014
16.2.2014
17.2.2014
18.2.2014
19.2.2014
20.2.2014
21.2.2014
22.2.2014
23.2.2014
24.2.2014
25.2.2014
26.2.2014
27.2.2014
28.2.2014
°C
2,6
0,4
1,3
4,0
3,0
4,3
2,7
2,4
1,8
1,7
0,9
3,1
2,0
-0,1
-1,8
-2,1
-2,4
-3,0
-1,4
1,7
1,8
0,4
0,6
-0,4
-1,2
2,3
1,7
2,5
°C
3,7
2,1
6,3
6,9
4,8
4,9
3,5
3,6
3,0
2,4
3,9
4,3
3,6
1,4
0,0
-0,9
-1,1
-2,0
1,2
2,7
2,5
1,7
1,4
1,5
2,8
3,7
3,6
3,7
°C
0,4
-0,3
-0,2
2,5
1,7
3,0
1,3
1,1
0,7
0,0
-0,8
1,1
0,5
-2,1
-3,1
-3,4
-3,3
-4,5
-4,9
0,3
0,1
-0,5
-0,2
-3,4
-4,2
0,7
-0,5
1,2
mm/dag
5,7
1,9
11,9
9,0
3,5
6,0
0,2
0,9
0,5
0,0
3,3
9,4
4,3
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
5,3
9,2
1,6
0,7
0,0
0,8
0,0
0,3
2,4
%
68,3
77,1
66,0
70,3
79,1
70,9
65,8
71,6
65,3
62,0
71,6
70,1
74,5
70,0
63,9
57,6
54,7
55,5
64,8
67,9
67,0
76,9
67,8
53,5
63,3
61,9
66,6
68,7
1,0
2,7
-0,6
80,5
66,9
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 4
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
8,6
2,3
4,3
5,0
2,0
6,9
5,5
2,5
4,5
5,6
4,5
6,0
2,6
3,8
7,9
6,9
4,5
1,9
5,8
8,2
6,7
2,0
5,0
4,6
2,7
4,6
1,8
2,6
m/s
12,1
7,8
10,2
6,9
6,2
9,4
10,6
6,2
8,4
8,5
10,8
10,0
7,1
10,9
11,6
10,9
6,7
4,8
11,2
10,5
11,5
6,3
9,7
9,0
9,4
8,5
4,5
5,9
m/s
0,6
0,1
0,3
1,1
0,1
4,7
0,7
0,1
0,3
3,1
0,3
0,7
0,1
0,1
1,2
2,7
1,5
0,6
0,4
5,9
0,7
0,2
0,8
0,5
0,1
1,4
0,1
0,2
°
112,5
292,5
135,0
112,5
90,0
112,5
270,0
247,5
270,0
270,0
270,0
112,5
270,0
292,5
292,5
270,0
270,0
225,0
112,5
112,5
112,5
270,0
112,5
270,0
270,0
270,0
225,0
270,0
4,6
8,8
1,0
SO2
µg/m3
lofts
MF
MF
MF
MF
MF
0,3
0,4
0,6
0,5
0,3
0,4
0,4
0,9
0,6
0,3
0,3
0,3
2,7
2,0
0,4
0,6
1,3
1,2
0,7
2,5
0,4
1,1
1,2
SO2
hámark
µg/m3
lofts
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,5
2,2
4,6
2,2
0,3
1,1
3,1
4,3
4,2
0,5
0,5
0,9
13,9
6,5
1,0
3,4
11,0
12,8
6,6
24,8
3,3
3,5
6,0
0,8
4,2
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
10,9
4,2
1,9
4,2
1,8
4,3
5,6
5,6
4,2
#DIV/0!
#DIV/0!
5,2
4,2
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.3.2014
2.3.2014
3.3.2014
4.3.2014
5.3.2014
6.3.2014
7.3.2014
8.3.2014
9.3.2014
10.3.2014
11.3.2014
12.3.2014
13.3.2014
14.3.2014
15.3.2014
16.3.2014
17.3.2014
18.3.2014
19.3.2014
20.3.2014
21.3.2014
22.3.2014
23.3.2014
24.3.2014
25.3.2014
26.3.2014
27.3.2014
28.3.2014
29.3.2014
30.3.2014
31.3.2014
°C
2,2
2,0
3,5
3,9
2,1
1,6
0,2
-0,4
2,4
3,7
8,2
5,3
3,2
1,1
-0,2
2,5
-3,1
-4,3
0,0
1,6
1,1
-1,3
-3,7
3,3
5,7
5,4
5,5
2,6
1,8
1,7
2,2
°C
3,1
4,4
4,0
6,7
4,6
3,8
2,5
2,1
4,0
9,7
14,0
9,9
9,6
3,7
6,3
5,9
-0,2
-1,8
2,2
5,8
3,3
0,3
-1,3
6,5
8,8
11,6
10,7
4,2
6,1
5,9
3,3
°C
1,4
-0,1
2,5
-0,2
-0,1
0,2
-3,1
-3,1
0,5
0,6
2,6
2,1
0,7
-2,0
-3,3
-0,8
-5,8
-6,9
-1,7
-0,2
-0,4
-3,5
-7,2
-2,9
0,6
-1,1
1,9
1,5
-1,6
-1,8
1,2
mm/dag
3,4
3,8
1,0
19,2
0,9
0,0
0,0
9,7
4,9
3,1
0,3
0,2
0,4
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
8,5
7,2
1,6
0,0
0,0
28,8
25,3
0,1
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
%
70,8
72,5
66,4
65,8
52,6
29,9
37,1
65,4
56,7
45,6
31,7
72,1
35,9
55,2
67,1
39,4
38,2
65,4
70,2
70,5
67,8
66,9
43,2
63,1
54,0
60,6
71,1
65,3
61,5
64,4
78,1
1,9
5,2
-1,0
122,6
58,2
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 4
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,6
3,0
5,7
4,4
4,6
4,5
2,4
2,7
8,2
5,0
4,6
1,7
8,2
2,8
4,0
8,2
4,9
4,4
7,7
2,3
5,3
4,3
2,1
6,4
6,2
3,4
2,9
1,6
1,3
1,7
0,9
m/s
5,3
8,7
7,6
8,8
10,8
9,1
6,4
10,9
14,8
8,9
11,6
5,2
15,0
7,1
12,4
14,3
10,7
8,7
14,0
8,1
11,3
10,2
8,3
12,2
11,4
8,9
6,0
4,2
4,7
4,3
2,9
m/s
0,2
0,1
2,4
0,3
0,5
1,6
0,7
0,1
0,6
0,7
0,4
0,5
0,6
0,1
0,1
4,2
0,8
0,1
4,0
0,2
0,1
0,6
0,1
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
°
270,0
270,0
135,0
135,0
292,5
270,0
247,5
112,5
292,5
270,0
270,0
247,5
270,0
270,0
270,0
292,5
292,5
112,5
135,0
270,0
270,0
270,0
270,0
112,5
135,0
135,0
292,5
247,5
180,0
270,0
247,5
4,1
9,1
0,7
SO2
µg/m3
lofts
0,8
0,6
0,4
0,6
0,5
0,4
0,8
2,5
0,8
0,6
1,2
5,0
0,4
1,7
0,6
0,4
0,4
1,8
0,4
1,8
0,7
1,4
14,3
3,4
MF
2,1
0,8
1,0
10,2
9,4
0,6
2,2
SO2
hámark
µg/m3
lofts
7,6
2,5
0,5
8,1
4,4
1,8
9,2
9,3
4,7
3,4
24,3
15,8
1,5
21,6
3,9
0,5
0,7
9,5
0,5
9,1
6,1
14,4
66,8
22,9
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
11,3
4,5
1,3
4,6
1,9
ófært
1,9
32,2
4,3
3,3
54,0
27,4
1,1
12,4
#DIV/0!
#DIV/0!
4,1
4,5
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.4.2014
2.4.2014
3.4.2014
4.4.2014
5.4.2014
6.4.2014
7.4.2014
8.4.2014
9.4.2014
10.4.2014
11.4.2014
12.4.2014
13.4.2014
14.4.2014
15.4.2014
16.4.2014
17.4.2014
18.4.2014
19.4.2014
20.4.2014
21.4.2014
22.4.2014
23.4.2014
24.4.2014
25.4.2014
26.4.2014
27.4.2014
28.4.2014
29.4.2014
30.4.2014
°C
3,6
4,4
3,9
4,9
5,0
5,4
6,1
5,9
4,7
3,7
-1,6
1,4
0,6
1,5
6,4
3,5
1,3
7,5
4,9
6,1
5,2
4,8
4,7
5,1
6,5
5,8
3,6
-0,1
-0,3
0,4
°C
5,6
5,9
6,5
6,7
6,1
6,5
7,9
8,7
8,6
6,2
1,8
2,3
1,8
7,1
10,6
5,0
7,2
9,9
7,8
9,1
9,0
7,4
6,0
6,9
10,1
8,8
5,3
1,5
1,5
2,2
°C
2,1
3,1
1,2
3,2
4,4
4,3
4,6
3,2
1,1
-2,1
-3,3
-0,2
-1,9
-4,0
2,1
-0,4
-1,6
4,0
0,6
2,5
1,4
1,4
3,0
3,6
3,7
2,7
1,5
-1,6
-2,3
-1,4
mm/dag
0,0
0,1
0,5
0,5
0,7
40,5
9,1
0,1
0,0
0,0
2,5
1,0
0,0
0,0
0,2
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%
79,5
79,4
73,8
80,4
83,7
78,3
68,5
68,5
69,5
53,7
66,7
66,2
56,5
56,4
55,9
27,5
49,2
33,5
28,6
38,8
41,7
67,9
65,1
80,0
75,5
63,9
55,6
47,3
50,0
49,0
3,8
6,3
1,2
56,7
60,3
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 4
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
0,7
0,8
3,2
1,7
1,7
6,2
3,9
1,5
1,3
6,2
5,2
8,2
4,1
1,2
2,2
5,2
5,8
4,3
3,1
2,3
2,4
4,4
3,3
0,9
1,3
1,7
7,2
3,8
2,5
3,0
m/s
1,7
1,8
6,7
4,9
4,6
9,8
8,0
5,9
3,7
12,2
8,9
12,9
6,9
3,5
5,9
10,9
11,5
9,1
9,0
4,6
6,0
6,2
5,3
3,4
3,1
5,8
9,9
7,0
6,4
6,2
m/s
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2,6
0,7
0,3
0,1
2,9
0,2
2,0
1,2
0,3
0,4
1,0
1,0
0,9
0,4
0,5
0,4
0,2
0,4
0,1
0,1
0,1
4,1
0,9
0,1
0,3
°
292,5
292,5
90,0
292,5
90,0
112,5
112,5
135,0
90,0
292,5
135,0
292,5
315,0
247,5
90,0
270,0
292,5
292,5
202,5
180,0
90,0
90,0
112,5
270,0
90,0
90,0
292,5
292,5
112,5
90,0
3,3
6,7
0,7
SO2
µg/m3
lofts
0,7
1,1
0,3
1,3
1,4
0,0
0,1
0,1
4,3
0,1
0,1
0,2
0,1
9,0
1,2
0,1
0,3
0,2
0,2
0,2
0,6
0,3
0,2
4,2
2,5
0,6
0,1
0,6
0,4
0,3
SO2
hámark
µg/m3
lofts
3,4
2,9
1,0
4,3
6,8
0,1
1,5
0,8
25,5
1,6
0,6
2,5
0,2
37,1
9,2
0,2
5,8
1,2
1,0
1,9
9,9
1,8
0,5
24,0
44,5
3,0
0,7
6,2
3,9
2,9
1,0
6,8
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
6,3
ES
ES
ES
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
6,3
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.5.2014
2.5.2014
3.5.2014
4.5.2014
5.5.2014
6.5.2014
7.5.2014
8.5.2014
9.5.2014
10.5.2014
11.5.2014
12.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
16.5.2014
17.5.2014
18.5.2014
19.5.2014
20.5.2014
21.5.2014
22.5.2014
23.5.2014
24.5.2014
25.5.2014
26.5.2014
27.5.2014
28.5.2014
29.5.2014
30.5.2014
31.5.2014
°C
2,9
4,7
3,2
3,9
5,0
5,3
5,5
5,3
4,6
4,3
2,9
1,7
2,8
4,9
9,1
5,0
4,8
5,5
3,3
2,4
0,8
2,9
6,0
7,7
6,6
5,7
7,0
6,5
9,9
10,9
8,7
°C
7,4
9,4
5,2
6,2
6,6
6,5
6,6
7,5
5,8
6,5
3,9
3,7
5,1
9,8
12,7
7,2
7,1
8,4
5,2
5,2
2,8
6,0
9,6
11,3
8,3
8,7
10,2
8,4
15,8
15,1
11,8
°C
-0,4
-0,1
2,5
2,3
3,5
4,3
4,5
4,2
3,3
2,4
0,2
-1,1
0,6
2,1
4,3
2,1
2,4
4,0
0,1
-1,6
-2,2
-2,0
1,7
5,8
5,0
4,5
3,0
3,3
6,2
6,1
6,7
mm/dag
0,0
0,0
1,1
2,8
3,1
10,1
3,6
0,3
0,7
1,1
0,0
0,6
0,1
0,7
0,3
0,9
1,4
1,4
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
%
40,2
45,2
72,0
80,3
78,7
82,9
78,0
59,3
67,4
62,2
54,6
67,4
71,7
76,4
46,6
68,5
74,7
71,0
54,2
44,6
68,7
51,2
60,0
56,7
61,6
68,4
63,1
73,1
61,8
46,7
73,1
5,2
7,9
2,5
29,0
63,9
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 4
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,1
1,8
4,3
3,3
2,5
4,0
2,0
3,0
6,8
2,4
2,1
3,2
2,4
1,4
3,2
3,7
3,2
3,1
6,9
3,4
2,4
2,8
2,1
2,7
3,5
2,7
2,0
1,2
1,6
1,7
3,1
m/s
4,1
3,8
7,5
6,4
5,9
7,9
6,2
5,7
10,4
7,3
5,5
7,4
5,2
4,1
6,6
9,6
5,6
8,7
9,9
6,3
6,1
6,2
4,9
6,2
6,4
6,3
4,1
3,7
3,6
4,6
8,0
m/s
0,2
0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,2
4,2
0,4
0,2
0,1
0,4
0,2
0,5
0,2
0,1
0,2
2,8
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,2
0,3
°
90,0
225,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
135,0
270,0
135,0
67,5
90,0
90,0
90,0
292,5
292,5
90,0
270,0
270,0
90,0
67,5
67,5
90,0
112,5
112,5
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2,9
6,3
0,4
SO2
µg/m3
lofts
0,6
0,4
0,2
0,6
0,2
0,1
0,1
1,2
0,0
1,1
1,7
1,2
1,6
1,8
0,4
0,8
0,2
0,3
0,1
0,5
0,6
0,9
3,7
0,2
0,1
0,1
0,5
1,5
1,8
1,0
0,3
SO2
hámark
µg/m3
lofts
6,1
5,5
0,8
6,0
3,1
0,3
0,9
9,2
0,1
9,3
9,5
16,9
16,6
10,3
2,2
5,2
7,2
1,3
0,4
6,3
2,4
5,1
14,7
1,1
0,7
0,5
3,6
5,8
10,5
9,3
1,6
0,8
5,6
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
13,1
5,2
4,4
4,4
9,8
9,8
ES
27,8
ES
#DIV/0!
#DIV/0!
13,0
4,8
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.6.2014
2.6.2014
3.6.2014
4.6.2014
5.6.2014
6.6.2014
7.6.2014
8.6.2014
9.6.2014
10.6.2014
11.6.2014
12.6.2014
13.6.2014
14.6.2014
15.6.2014
16.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
19.6.2014
20.6.2014
21.6.2014
22.6.2014
23.6.2014
24.6.2014
25.6.2014
26.6.2014
27.6.2014
28.6.2014
29.6.2014
30.6.2014
°C
10,5
9,2
8,8
7,4
7,4
9,1
6,4
6,9
8,5
9,6
8,4
7,0
8,8
9,4
8,4
10,6
12,0
11,5
8,6
6,9
7,1
9,5
8,9
10,1
10,9
11,2
10,4
10,7
9,4
12,3
°C
14,2
13,7
10,8
9,3
10,4
11,9
8,6
10,5
10,0
11,3
9,6
8,8
12,8
11,5
11,8
21,0
16,4
15,0
12,6
9,4
8,2
12,0
11,0
11,7
13,6
14,8
11,6
12,8
10,3
16,8
°C
6,7
5,0
7,1
6,0
5,6
6,6
4,7
4,2
7,0
8,5
7,2
5,9
5,6
7,5
6,6
5,9
7,6
7,8
6,0
6,0
6,0
7,5
6,9
8,2
8,8
6,8
7,9
9,5
8,7
9,0
mm/dag
0,0
0,0
1,7
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,8
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,4
0,1
0,4
%
61,4
66,6
70,2
80,1
75,6
69,4
77,7
75,5
78,3
72,9
66,7
69,1
67,5
70,2
75,1
69,6
66,0
59,5
71,1
80,5
78,1
71,3
73,7
60,0
60,1
64,1
71,7
77,6
81,2
59,6
9,2
12,1
6,9
6,2
70,7
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 4
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
2,3
2,0
3,4
3,2
1,8
2,0
2,1
1,9
1,4
1,8
6,1
2,5
2,0
2,0
1,7
1,6
1,6
5,4
1,7
1,5
3,0
2,0
2,5
4,0
2,5
1,6
1,4
1,5
1,6
2,8
m/s
5,8
4,8
8,7
6,2
4,6
3,6
4,6
4,4
5,0
5,4
9,9
6,0
3,7
4,0
3,6
3,9
3,8
14,0
3,9
3,5
6,7
5,3
5,5
6,9
4,9
3,5
3,3
5,1
4,0
7,1
m/s
0,5
0,2
0,3
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,9
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
°
180,0
90,0
292,5
90,0
90,0
67,5
90,0
90,0
90,0
67,5
270,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
292,5
90,0
90,0
67,5
67,5
67,5
90,0
202,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2,4
5,4
0,2
SO2
µg/m3
lofts
1,6
3,4
1,4
0,7
3,7
2,0
5,0
11,7
1,8
1,2
0,7
1,1
14,8
0,9
1,8
5,4
4,8
0,8
0,7
2,0
0,7
4,8
0,8
0,6
0,7
2,4
1,7
1,3
1,0
7,7
SO2
hámark
µg/m3
lofts
6,9
17,3
9,0
1,0
49,4
17,3
31,8
79,2
10,9
4,4
2,0
3,9
79,3
2,0
9,7
34,8
23,7
3,6
1,6
13,1
1,5
32,4
4,8
0,8
1,5
18,2
8,1
6,0
2,3
47,1
2,9
17,5
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
4,8
4,6
10,5
4,6
12,7
ES
13,1
3,5
ES
ES
#DIV/0!
#DIV/0!
8,9
4,6
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.7.2014
2.7.2014
3.7.2014
4.7.2014
5.7.2014
6.7.2014
7.7.2014
8.7.2014
9.7.2014
10.7.2014
11.7.2014
12.7.2014
13.7.2014
14.7.2014
15.7.2014
16.7.2014
17.7.2014
18.7.2014
19.7.2014
20.7.2014
21.7.2014
22.7.2014
23.7.2014
24.7.2014
25.7.2014
26.7.2014
27.7.2014
28.7.2014
29.7.2014
30.7.2014
31.7.2014
°C
12,4
10,1
8,5
8,4
8,3
8,6
9,1
9,1
10,1
10,8
10,4
9,6
9,9
9,8
11,0
12,4
12,4
11,8
11,4
10,6
13,1
12,3
13,2
12,7
13,9
13,4
9,2
10,7
11,9
9,6
8,4
°C
15,7
12,1
10,8
10,2
10,5
10,4
11,5
13,1
13,9
14,3
13,2
12,0
12,8
11,4
16,9
16,9
18,6
14,7
12,4
12,1
16,7
14,8
16,5
16,2
17,9
16,3
10,9
13,2
14,6
11,8
11,5
°C
10,0
8,3
7,4
7,4
6,8
6,9
7,4
6,5
5,3
6,6
9,2
8,4
8,1
8,5
8,5
9,5
7,4
9,5
9,4
9,7
9,2
10,6
10,1
10,6
9,0
10,9
7,5
8,3
9,8
7,3
5,7
mm/dag
2,9
22,6
2,2
6,4
1,3
3,3
3,3
0,2
0,0
0,0
11,3
1,2
1,8
0,9
0,3
0,0
0,0
0,3
0,1
2,9
0,1
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,6
1,4
0,0
0,0
%
59,8
63,8
80,0
76,2
61,5
74,5
78,0
75,9
67,9
68,1
76,3
80,4
80,0
82,7
70,2
62,7
58,5
70,2
79,7
82,9
71,0
74,9
67,2
76,4
60,2
59,4
78,0
77,9
74,1
60,0
53,9
10,7
13,7
8,4
65,1
71,0
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 4
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
3,0
5,3
3,4
2,4
4,7
2,4
1,4
1,4
1,9
1,3
5,5
3,9
1,7
3,3
2,4
1,7
1,9
2,9
2,2
1,0
1,1
0,9
1,4
1,1
1,6
2,3
2,1
4,4
3,2
6,7
5,0
m/s
8,4
11,6
7,5
10,2
11,2
5,3
3,4
5,1
4,6
3,7
8,6
6,2
5,9
7,0
9,0
5,0
5,1
7,6
5,0
4,1
3,6
3,1
5,1
4,8
4,0
5,3
4,1
9,1
10,0
10,8
8,9
m/s
0,2
1,3
0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
1,1
0,1
0,7
0,1
0,1
0,2
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
3,4
1,4
°
112,5
90,0
90,0
292,5
292,5
90,0
270,0
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
67,5
90,0
90,0
112,5
67,5
292,5
90,0
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
270,0
292,5
292,5
2,7
6,6
0,4
SO2
µg/m3
lofts
1,1
0,2
0,2
1,4
0,2
1,7
1,4
0,5
3,5
1,0
0,2
0,2
0,8
0,4
1,7
0,6
0,7
0,6
0,3
0,3
2,2
0,6
1,3
2,1
1,3
0,3
3,5
0,4
0,4
0,2
0,2
SO2
hámark
µg/m3
lofts
10,7
0,5
0,3
9,9
1,2
7,9
8,4
1,7
40,0
3,6
0,6
2,2
6,1
10,0
16,0
2,2
3,6
2,6
0,6
1,0
17,3
2,1
6,6
12,9
8,2
1,0
26,2
1,6
3,6
0,3
2,7
0,9
6,8
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
9,0
9,0
4,8
22,7
5,1
10,5
4,9
7,3
ES
#DIV/0!
#DIV/0!
11,7
4,9
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagur
Hitastig
1.8.2014
2.8.2014
3.8.2014
4.8.2014
5.8.2014
6.8.2014
7.8.2014
8.8.2014
9.8.2014
10.8.2014
11.8.2014
12.8.2014
13.8.2014
14.8.2014
15.8.2014
16.8.2014
17.8.2014
18.8.2014
19.8.2014
20.8.2014
21.8.2014
22.8.2014
23.8.2014
24.8.2014
25.8.2014
26.8.2014
27.8.2014
28.8.2014
29.8.2014
30.8.2014
31.8.2014
°C
7,5
7,3
6,6
8,7
11,1
9,8
10,6
10,7
9,5
11,4
10,7
9,6
8,5
8,3
9,5
9,1
8,3
8,5
8,8
9,1
9,3
8,7
7,6
8,7
12,7
12,7
11,0
9,3
10,5
9,7
10,8
°C
10,4
12,0
9,5
10,7
12,7
11,0
12,3
13,8
12,3
13,9
12,3
10,8
10,9
11,1
12,3
10,6
11,1
10,4
11,2
11,7
12,8
12,4
11,1
10,5
16,7
17,1
15,7
13,8
13,0
11,3
13,5
°C
5,3
4,1
2,1
5,8
9,7
8,3
8,9
7,8
4,7
9,2
9,2
7,6
6,3
4,8
7,6
7,0
5,8
5,9
5,3
7,2
6,2
5,1
3,3
6,7
8,8
7,5
7,4
5,4
8,5
9,0
8,5
mm/dag
0,0
0,0
0,0
0,3
0,2
0,3
5,2
1,4
0,7
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
4,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
13,3
%
51,6
56,4
65,8
62,4
64,5
78,9
74,3
67,7
68,3
65,0
60,1
58,2
57,8
64,0
67,2
62,5
54,6
54,5
59,0
53,5
49,2
51,4
67,5
71,0
50,1
55,1
64,0
71,8
68,4
82,6
70,8
9,5
12,2
6,7
29,6
62,9
Meðaltal
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
STÖÐ 4
Rakastig Vindhraði
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
3,7
3,0
2,4
3,0
4,8
1,3
3,7
3,0
2,5
3,0
9,5
8,5
6,2
1,7
2,0
3,7
6,6
4,7
2,3
4,4
5,7
3,2
1,7
1,1
1,5
1,1
1,5
3,3
3,5
3,0
7,3
m/s
7,2
5,5
6,1
7,3
8,2
4,1
7,4
6,9
6,9
7,1
14,2
11,8
10,4
3,3
4,3
10,9
11,5
8,7
6,3
8,9
7,6
5,5
5,2
3,0
2,9
3,0
5,6
7,9
5,5
8,5
10,2
m/s
0,8
0,6
0,2
0,1
1,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5,2
4,4
2,8
0,1
0,1
0,6
2,0
1,1
0,1
0,2
2,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,4
3,5
°
292,5
90,0
90,0
112,5
270,0
90,0
135,0
270,0
135,0
247,5
270,0
270,0
292,5
90,0
90,0
315,0
292,5
270,0
90,0
270,0
292,5
247,5
90,0
67,5
202,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
112,5
3,6
7,1
0,9
SO2
µg/m3
lofts
0,8
0,7
1,8
1,0
0,6
0,8
0,6
0,7
1,4
1,7
0,6
0,6
0,6
1,5
1,0
1,5
0,6
0,6
2,7
1,5
0,6
0,7
2,8
19,3
2,0
1,9
1,0
1,0
0,6
0,6
0,6
SO2
hámark
µg/m3
lofts
14,3
1,7
7,0
3,4
0,7
2,5
0,8
1,6
8,3
17,5
0,7
0,8
0,7
11,5
7,0
25,5
1,0
0,7
11,6
19,2
0,8
2,1
17,0
74,9
8,9
6,8
2,3
4,4
1,0
1,7
3,1
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
9,7
8,5
4,8
8,5
3,9
12,2
4,2
26,9
ES
#DIV/0!
#DIV/0!
13,2
4,3
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.9.2014
2.9.2014
3.9.2014
4.9.2014
5.9.2014
6.9.2014
7.9.2014
8.9.2014
9.9.2014
10.9.2014
11.9.2014
12.9.2014
13.9.2014
14.9.2014
15.9.2014
16.9.2014
17.9.2014
18.9.2014
19.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
22.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
25.9.2014
26.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
29.9.2014
30.9.2014
°C
13,9
12,2
9,4
8,6
7,7
8,6
9,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
16,6
16,3
11,3
10,4
9,8
12,7
11,8
16,3
°C
10,9
7,9
7,8
6,4
5,3
6,1
5,6
0,0
mm/dag
6,1
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
STÖÐ 4
Rakastig Vindhraði
%
46,9
50,6
72,7
71,2
67,5
71,4
71,5
53,6
m/s
4,4
2,0
1,5
1,8
2,2
1,1
1,1
1,4
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
8,7
5,7
3,4
7,4
5,3
3,5
3,4
2,9
m/s
0,8
0,2
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,0
°
112,5
90,0
90,0
67,5
90,0
90,0
90,0
247,5
SO2
µg/m3
lofts
1,0
8,0
2,6
1,2
1,6
90,0
101,2
25,7
SO2
hámark
µg/m3
lofts
8,6
250,8
11,0
3,2
5,0
301,4
287,1
76,7
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
9,3
4,9
36,1
ES
SO2 mælir og gagnasafnbúnaður lánaður til UST
81,6
ES
6,3
4,1
11,9
6,7
1,9
5,0
0,2
28,9
118,0
#DIV/0!
#DIV/0!
29,0
4,5
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.10.2014
2.10.2014
3.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
6.10.2014
7.10.2014
8.10.2014
9.10.2014
10.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
°C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
°C
mm/dag
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
%
m/s
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
m/s
°
SO2
µg/m3
lofts
SO2
hámark
µg/m3
lofts
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
11,9
4,6
16,2
4,7
SO2 mælir og gagnasafnbúnaður lánaður til UST
90,6
ES
8,8
5,1
5,7
4,2
0,0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
26,6
4,6
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.11.2014
2.11.2014
3.11.2014
4.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
7.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
°C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
°C
mm/dag
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
%
m/s
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
m/s
°
SO2
µg/m3
lofts
SO2
hámark
µg/m3
lofts
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
4,6
5,5
5,3
SO2 mælir og gagnasafnbúnaður lánaður til UST
12,8
4,7
MF
MF
4,4
8,3
0,0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
8,9
4,7
Reyðarfjörður - Mælingar fyrir Fjarðaál
Dagur
Hitastig
1.12.2014
2.12.2014
3.12.2014
4.12.2014
5.12.2014
6.12.2014
7.12.2014
8.12.2014
9.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
°C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Meðaltal
2014
Hitastigs- Hitastigs- Úrkoma
hámark lágmark
°C
°C
mm/dag
STÖÐ 1
Rakastig Vindhraði
%
m/s
Vindhámark
Vindlágmark
Algengasta
átt
m/s
m/s
°
SO2
µg/m3
lofts
SO2
hámark
µg/m3
lofts
Flúor
µg/m3
lofts
Flúor Ryk PM10
pH
hámark
vikusýni
µg/m3
µg/m3
lofts
lofts
4,5
8,0
SO2 mælir og gagnasafnbúnaður lánaður til UST
5,0
4,4
4,4
4,9
3,8
0,0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3,8
4,6
4,9
4,7
Viðauki 2. Niðurstöður á efnagreiningum í síum og úrkomu.
Reyðarfjörður
Mælingar fyrir Fjarðaál
2014 Mælingar í úrkomu
1
2
3
4
Sýni Enr
119550
119551
119552
119553
pH
4.96
4.26
4.13
4.36
F
ppm F
0.058
0.148
0.155
0.018
5.2.2014
5.2.2014
5.2.2014
5.2.2014
1
2
3
4
119811
119812
119813
119814
4.52
3.87
3.97
4.15
0.064
0.225
0.071
<0,009
0.68
0.86
0.97
0.68
6.3.2014
6.3.2014
6.3.2014
6.3.2014
1
2
3
4
120271
120272
120273
120274
4.35
4.05
4.09
4.45
0.143
0.366
0.303
0.054
0.52
0.63
0.50
0.27
10.4.2014
10.4.2014
10.4.2014
10.4.2014
1
2
3
4
120410
120411
120412
120413
5.37
4.78
5.11
5.24
0.100
0.170
0.070
<0,009
0.33
0.31
0.17
0.12
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
1
2
3
4
121294
121295
121296
121297
4.27
4.26
4.63
4.62
0.813
1.272
0.491
0.166
1.70
1.25
*
*
10.7.2014
10.7.2014
1
2
122039
122040
5.2
4.47
0.172
0.649
0.61
0.75
Dagsetning
6.1.2014
6.1.2014
6.1.2014
6.1.2014
Stöð
SO4-S
mg S/L
0.31
0.35
0.28
0.19
10.7.2014
10.7.2014
3
4
122041
122042
6.23
4.8
0.347
0.068
0.88
0.53
3.9.2014
3.9.2014
3.9.2014
3.9.2014
1
2
3
4
122757
122758
122759
122760
4.66
4.38
7.03
5.03
0.201
0.525
0.314
0.054
0.81
0.71
0.93
0.42
3.10.2014
3.10.2014
3.10.2014
3.10.2014
1
2
3
4
123705
123706
123707
123708
4.63
4.53
4.74
4.64
0.063
0.139
0.081
0.015
0.65
0.69
1.28
0.68
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
1
2
3
4
124257
124258
124259
124260
4.73
4.58
4.65
4.72
0.049
0.131
0.226
0.033
0.68
0.77
1.39
0.52
9.12.2014
9.12.2014
9.12.2014
9.12.2014
1
2
3
4
124476
124477
124478
124479
4.87
4.87
5.11
5.06
0.056
0.200
0.173
<0,01
1.01
0.87
3.50
0.66
0.010
0.030
0.01
0.04
LOD
LOQ
* Ekki nægjanlegt sýni
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
Mánuður
JANÚAR
FEBRÚAR
MARS
APRÍL
MAÍ
JÚNÍ
JÚLÍ
ÁGÚST
SEPT
OKT
NÓV
DES
MEÐALTAL
Mánuður
JANÚAR
FEBRÚAR
MARS
APRÍL
MAÍ
JÚNÍ
JÚLÍ
ÁGÚST
SEPT
OKT
NÓV
DES
MEÐALTAL
Mánuður
JANÚAR
FEBRÚAR
MARS
APRÍL
MAÍ
JÚNÍ
JÚLÍ
ÁGÚST
SEPT
OKT
NÓV
DES
MEÐALTAL
2014
Flúormælingar á 37 mm síur
STÖÐ1
Flúor alls
STÖÐ2
Flúor alls
STÖÐ3
Flúor alls
STÖÐ4
Flúor alls
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,07
0,02
0,05
0,04
0,06
0,09
0,08
0,04
0,08
0,07
0,10
0,05
0,49
0,08
0,23
0,11
0,17
0,82
0,31
0,11
0,32
0,14
0,24
0,17
0,04
0,16
0,24
0,09
0,14
0,29
0,11
0,07
0,18
0,21
0,21
0,24
0,01
0,00
0,03
0,02
0,01
0,05
0,02
0,01
0,05
0,06
0,04
0,03
0,06
0,27
0,17
0,03
STÖÐ1
Flúor ryk
STÖÐ2
Flúor ryk
STÖÐ3
Flúor ryk
STÖÐ4
Flúor ryk
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,05
0,01
0,03
0,01
0,03
0,03
0,02
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,20
0,03
0,08
0,03
0,03
0,10
0,06
0,02
0,03
0,01
0,04
0,03
0,02
0,10
0,08
0,03
0,08
0,03
0,04
0,01
0,02
0,06
0,03
0,04
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,02
0,06
0,04
0,01
STÖÐ1
Flúor gas
STÖÐ2
Flúor gas
STÖÐ3
Flúor gas
STÖÐ4
Flúor gas
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,02
0,00
0,01
0,02
0,03
0,07
0,06
0,03
0,06
0,06
0,07
0,04
0,29
0,05
0,15
0,08
0,15
0,72
0,25
0,09
0,29
0,12
0,20
0,14
0,01
0,07
0,16
0,05
0,06
0,27
0,08
0,06
0,16
0,15
0,18
0,20
0,01
0,00
0,01
0,02
0,01
0,04
0,02
0,01
0,04
0,06
0,03
0,02
0,04
0,21
0,12
0,02
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Flúormælingar á 37 mm síur
STÖÐ1
Sía nr.
Dags.
F ryk
µg/m3
F gas
µg/m3
F alls
µg/m3
S1-L1
S1-L2
S1-L3
S1-L4
S1-L5
S1-L6
S1-L7
S1-L8
S1-L9
S1-L10
24/12
25/12-29/12
30/12
31/12-4/1
5/1
6/1-10/1
11/1
12/1-16/1
17/1
18/1-22/1
0,02
0,00
0,03
0,05
0,00
0,03
0,05
0,04
0,17
0,10
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,06
0,06
0,03
0,01
0,05
0,07
0,02
0,04
0,06
0,05
0,23
0,16
S1-A1
S1-A2
S1-A3
S1-A4
S1-A5
S1-A6
S1-A7
S1-A8
S1-A9
S1-A10
30/1
31/1-4/2
5/2
6/2-10/2
11/2
12/2-16/2
17/2
18/2-22/2
23/2
24/2-28/2
0,02
0,01
0,02
0,02
0,00
0,01
0,00
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,02
0,01
0,02
0,00
0,02
0,03
0,02
S1-B1
S1-B2
S1-B3
S1-B4
S1-B5
S1-B6
S1-B7
S1-B8
S1-B9
S1-B10
8/3
9/3-13/3
14/3
15/3-19/3
20/3
21/3-25/3
26/3
27/3-31/3
1/4
2/4-6/4
0,10
0,03
0,03
0,01
0,01
0,02
0,04
0,03
0,04
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,02
0,02
0,07
0,04
0,11
0,04
0,04
0,01
0,02
0,03
0,06
0,05
0,10
0,06
S1-C1
S1-C2
S1-C3
S1-C4
S1-C5
S1-C6
S1-C7
S1-C8
S1-C9
S1-C10
11/4
12/4-16/4
17/4
18/4-22/4
23/4
24/4-28/4
29/4
30/4-4/5
5/5
6/5-10/5
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,00
0,02
0,10
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,04
0,02
0,02
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,14
0,04
S1-D1
S1-D2
S1-D3
S1-D4
S1-D5
S1-D6
S1-D7
S1-D8
S1-D9
S1-D10
13/5
14/5-18/5
19/5
20/5-24/5
25/5
26/5-30/5
31/5
1/6-5/6
6/6
7/6-11/6
0,02
0,02
0,01
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0,02
0,02
0,03
0,02
0,01
0,02
0,03
0,03
0,04
0,06
0,02
0,09
0,05
0,03
0,02
0,05
0,06
0,06
0,06
0,07
0,04
0,11
S1-E1
S1-E2
17/6
18/6-22/6
0,10
0,02
0,16
0,04
0,26
0,06
S1-E3
S1-E4
S1-E5
S1-E6
S1-E7
S1-E8
S1-E9
S1-E10
23/6
24/6-28/6
29/6
30/6-4/7
5/7
6/7-10/7
11/7
12/7-16/7
0,03
0,02
0,01
0,02
0,00
0,02
0,08
0,03
0,06
0,05
0,05
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,09
0,07
0,06
0,09
0,07
0,09
0,15
0,11
S1-F1
S1-F2
S1-F3
S1-F4
S1-F5
S1-F6
S1-F7
S1-F8
S1-F9
S1-F10
24/7
25/7-29/7
30/7
31/7-4/8
5/8
6/8-10/8
11/8
12/8-16/8
17/8
18/8-22/8
0,03
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,05
0,05
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,01
0,02
0,08
0,07
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
S1-G1
S1-G2
S1-G3
S1-G4
S1-G5
S1-G6
S1-G7
S1-G8
S1-G9
S1-G10
29/8
30/8-3/9
4/9
5/9-9/9
10/9
11/9-15/9
16/9
17/9-21/9
22/9
23/9-27/9
0,03
0,01
0,03
0,04
0,02
0,04
0,02
0,01
0,01
0,01
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
0,10
0,04
0,04
0,05
0,04
0,07
0,05
0,06
0,12
0,11
0,14
0,05
0,05
0,06
0,05
S1-H1
S1-H2
S1-H3
S1-H4
S1-H5
S1-H6
S1-H7
S1-H8
S1-H9
S1-H10
4/10
5/10-9/10
10/10
11/10-15/10
16/10
17/10-21/10
22/10
23/10-27/10
28/10
29/10-2/11
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,00
0,00
0,01
0,05
0,02
0,03
0,04
0,09
0,05
0,15
0,10
0,04
0,03
0,07
0,03
0,03
0,04
0,10
0,06
0,17
0,10
0,05
0,04
S1-I1
S1-I2
S1-I3
S1-I4
S1-I5
S1-I6
S1-I7
S1-I8
S1-I9
S1-I10
5/11
6/11-10/11
11/11
12/11-16/11
17/11
18/11-22/11
23/11
24/11-28/11
29/11
30/11-4/12
0,02
0,02
0,03
0,04
0,02
0,06
0,04
0,03
0,02
0,01
0,08
0,04
0,04
0,08
0,06
0,09
0,11
0,11
0,08
0,03
0,10
0,06
0,07
0,12
0,07
0,16
0,14
0,13
0,10
0,04
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,03
0,03
0,01
0,02
0,02
0,01
0,02
0,05
0,07
0,02
0,07
0,05
0,05
0,02
0,03
0,01
0,03
0,05
0,07
0,02
0,09
0,07
0,06
S1-J1
S1-J2
S1-J3
S1-J4
S1-J5
S1-J6
S1-J7
S1-J8
S1-J9
S1-J10
6/12
7/12-11/12
12/12
13/12-17/12
18/12
19/12-23/12
24/12
25/12-29/12
30/12
31/12-4/1
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Flúormælingar á 37 mm síur
STÖÐ2
Sía nr.
Dags.
F ryk
µg/m3
F gas
µg/m3
F alls
µg/m3
S2-L1
S2-L2
S2-L3
S2-L4
S2-L5
S2-L6
S2-L7
S2-L8
S2-L9
S2-L10
24/12
25/12-29/12
30/12
31/12-4/1
5/1
6/1-10/1
11/1
12/1-16/1
17/1
18/1-22/1
0,07
0,02
0,06
0,14
0,01
0,15
0,18
0,31
0,33
0,52
0,08
0,05
0,08
0,22
0,08
0,10
0,31
0,38
0,48
0,71
0,15
0,07
0,13
0,35
0,09
0,25
0,48
0,69
0,81
1,23
S2-A1
S2-A2
S2-A3
S2-A4
S2-A5
S2-A6
S2-A7
S2-A8
S2-A9
S2-A10
30/1
31/1-4/2
5/2
6/2-10/2
11/2
12/2-16/2
17/2
18/2-24/2
25/2
26/2-1/3
0,10
0,06
0,05
0,05
0,02
0,04
0,01
0,00
0,01
0,03
0,18
0,12
0,12
0,11
0,05
0,07
0,02
0,00
0,01
0,04
0,29
0,18
0,17
0,16
0,07
0,11
0,02
0,00
0,02
0,08
S2-B1
S2-B2
S2-B3
S2-B4
S2-B5
S2-B6
S2-B7
S2-B8
S2-B9
S2-B10
8/3
9/3-13/3
14/3
15/3-19/3
20/3
21/3-25/3
26/3
27/3-31/3
1/4
2/4-6/4
0,14
0,28
0,08
0,01
0,02
0,04
0,06
0,04
0,03
0,04
0,34
0,30
0,10
0,04
0,06
0,06
0,14
0,12
0,27
0,21
0,49
0,58
0,18
0,05
0,09
0,11
0,20
0,16
0,30
0,25
S2-C1
S2-C2
S2-C3
S2-C4
S2-C5
S2-C6
S2-C7
S2-C8
S2-C9
S2-C10
11/4
12/4-16/4
17/4
18/4-22/4
23/4
24/4-28/4
29/4
30/4-4/5
5/5
6/5-10/5
0,02
0,03
0,02
0,04
0,05
0,04
0,00
0,03
0,09
0,03
0,04
0,05
0,02
0,03
0,04
0,11
0,03
0,04
0,21
0,12
0,06
0,08
0,03
0,07
0,10
0,15
0,03
0,06
0,30
0,15
S2-D1
S2-D2
S2-D3
S2-D4
S2-D5
S2-D6
S2-D7
S2-D8
S2-D9
S2-D10
13/5
14/5-18/5
19/5
20/5-24/5
25/5
26/5-30/5
31/5
1/6-5/6
6/6
7/6-11/6
0,02
0,02
0,00
0,02
0,03
0,02
0,02
0,03
0,18
0,03
0,11
0,07
0,03
0,07
0,32
0,17
0,21
0,34
1,09
1,02
0,13
0,09
0,03
0,09
0,35
0,19
0,23
0,38
1,27
1,05
S2-E1
S2-E2
17/6
18/6-22/6
0,29
0,06
1,21
0,23
1,50
0,28
S2-E3
S2-E4
S2-E5
S2-E6
S2-E7
S2-E8
S2-E9
S2-E10
23/6
24/6-28/6
29/6
30/6-4/7
5/7
6/7-10/7
11/7
12/7-16/7
0,10
0,08
0,08
0,05
0,01
0,08
0,06
0,06
0,77
0,55
0,86
0,42
0,13
0,36
0,49
0,47
0,87
0,63
0,95
0,48
0,15
0,45
0,55
0,53
S2-F1
S2-F2
S2-F3
S2-F4
S2-F5
S2-F6
S2-F7
S2-F8
S2-F9
S2-F10
24/7
25/7-29/7
30/7
31/7-4/8
5/8
6/8-10/8
11/8
12/8-16/8
17/8
18/8-22/8
0,09
0,07
0,08
0,02
0,00
0,03
0,01
0,02
0,00
0,01
0,27
0,22
0,00
0,08
0,08
0,10
0,07
0,08
0,05
0,06
0,35
0,29
0,09
0,11
0,08
0,13
0,08
0,10
0,05
0,07
S2-G1
S2-G2
S2-G3
S2-G4
S2-G5
S2-G6
S2-G7
S2-G8
S2-G9
S2-G10
29/8
30/8-3/9
4/9
5/9-9/9
10/9
11/9-15/9
16/9
17/9-21/9
22/9
23/9-27/9
0,04
0,04
0,02
0,06
0,03
0,05
0,06
0,01
0,02
0,02
0,17
0,14
0,10
0,47
0,34
0,42
0,34
0,27
0,20
0,14
0,22
0,18
0,12
0,53
0,37
0,47
0,40
0,28
0,23
0,15
S2-H1
S2-H2
S2-H3
S2-H4
S2-H5
S2-H6
S2-H7
S2-H8
S2-H9
S2-H10
4/10
5/10-9/10
10/10
11/10-15/10
16/10
17/10-21/10
22/10
23/10-27/10
28/10
29/10-2/11
0,03
0,03
0,00
0,00
0,02
0,02
0,02
0,00
0,00
0,01
0,16
0,12
0,03
0,05
0,20
0,14
0,30
0,13
0,03
0,06
0,19
0,16
0,03
0,05
0,21
0,16
0,31
0,14
0,03
0,07
S2-I1
S2-I2
S2-I3
S2-I4
S2-I5
S2-I6
S2-I7
S2-I8
S2-I9
S2-I10
5/11
6/11-10/11
11/11
12/11-16/11
17/11
18/11-22/11
23/11
24/11-28/11
29/11
30/11-4/12
0,04
0,04
0,01
0,06
0,01
0,08
0,08
0,04
0,01
0,01
0,39
0,03
0,18
0,14
0,18
0,29
0,33
0,27
0,17
0,06
0,44
0,07
0,19
0,19
0,19
0,37
0,41
0,31
0,18
0,06
S2-J1
S2-J2
S2-J3
S2-J4
S2-J5
S2-J6
S2-J7
S2-J8
S2-J9
S2-J10
6/12
7/12-11/12
12/12
13/12-17/12
18/12
19/12-23/12
24/12
25/12-29/12
30/12
31/12-4/1
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,02
0,01
0,07
0,10
0,03
0,06
0,05
0,02
0,06
0,25
0,16
0,06
0,20
0,34
0,23
0,07
0,07
0,03
0,08
0,26
0,18
0,08
0,27
0,44
0,26
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Flúormælingar á 37 mm síur
STÖÐ3
Sía nr.
Dags.
F ryk
µg/m3
F gas
µg/m3
F alls
µg/m3
S3-L1
S3-L2
S3-L3
S3-L4
S3-L5
S3-L6
S3-L7
S3-L8
S3-L9
S3-L10
24/12
25/12-29/12
30/12
31/12-4/1
5/1
6/1-10/1
11/1
12/1-16/1
17/1
18/1-22/1
0,10
0,02
0,01
0,05
0,08
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,03
0,03
0,03
0,02
0,00
0,02
0,03
0,01
0,01
0,01
0,12
0,05
0,04
0,07
0,08
0,04
0,05
0,02
0,02
0,01
S3-A1
S3-A2
S3-A3
S3-A4
S3-A5
S3-A6
S3-A7
S3-A8
S3-A9
S3-A10
30/1
31/1-4/2
5/2
6/2-10/2
11/2
12/2-16/2
17/2
18/2-22/2
23/2
24/2-28/2
0,01
0,01
0,00
0,02
0,08
0,02
0,02
0,04
0,03
0,55
0,01
0,00
0,01
0,02
0,23
0,04
0,04
0,04
0,07
0,08
0,02
0,01
0,01
0,04
0,31
0,06
0,06
0,08
0,11
0,62
S3-B1
S3-B2
S3-B3
S3-B4
S3-B5
S3-B6
S3-B7
S3-B8
S3-B9
S3-B10
8/3
9/3-13/3
14/3
15/3-19/3
20/3
21/3-25/3
26/3
27/3-31/3
1/4
2/4-6/4
0,18
0,11
0,06
0,04
0,04
0,08
0,10
0,05
0,01
0,18
0,27
0,11
0,15
0,10
0,05
0,13
0,26
0,19
0,24
0,11
0,44
0,22
0,20
0,13
0,09
0,21
0,36
0,24
0,25
0,29
S3-C1
S3-C2
S3-C3
S3-C4
S3-C5
S3-C6
S3-C7
S3-C8
S3-C9
S3-C10
11/4
12/4-16/4
17/4
18/4-22/4
23/4
24/4-28/4
29/4
30/4-4/5
5/5
6/5-10/5
0,02
0,04
0,01
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,03
0,58
0,03
0,06
0,01
0,02
0,01
0,03
0,02
0,02
0,04
0,09
0,05
0,10
0,03
0,03
0,01
0,04
0,03
0,03
0,07
0,67
S3-D1
S3-D2
S3-D3
S3-D4
S3-D5
S3-D6
S3-D7
S3-D8
S3-D9
S3-D10
14/5
15/5-19/5
20/5
21/5-25/5
26/5
27/5-31/5
1/6
2/6-6/6
7/6
8/6-12/6
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,04
0,01
0,02
0,01
0,05
0,05
0,05
0,09
0,05
0,08
0,30
0,14
1,14
0,25
0,05
0,05
0,06
0,09
0,05
0,09
0,34
0,15
1,16
0,25
S3-E1
S3-E2
17/6
18/6-22/6
0,11
0,04
0,45
0,09
0,55
0,13
S3-E3
S3-E4
S3-E5
S3-E6
S3-E7
S3-E8
S3-E9
S3-E10
23/6
24/6-28/6
29/6
30/6-4/7
5/7
6/7-10/7
11/7
12/7-16/7
0,00
0,02
0,01
0,01
0,06
0,09
0,01
0,05
0,06
0,06
0,10
0,07
0,18
0,12
0,05
0,05
0,06
0,08
0,10
0,08
0,24
0,22
0,06
0,11
S3-F1
S3-F2
S3-F3
S3-F4
S3-F5
S3-F6
S3-F7
S3-F8
S3-F9
S3-F10
24/7
25/7-29/7
30/7
31/7-4/8
5/8
6/8-10/8
11/8
12/8-16/8
17/8
18/8-22/8
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,03
0,01
0,02
0,06
0,06
0,04
0,04
0,07
0,07
0,06
0,08
0,03
0,05
0,08
0,07
0,06
0,05
0,09
0,08
0,07
0,11
0,04
0,07
S3-G1
S3-G2
S3-G3
S3-G4
S3-G5
S3-G6
S3-G7
S3-G8
S3-G9
S3-G10
29/8
30/8-3/9
4/9
5/9-9/9
10/9
11/9-15/9
16/9
17/9-21/9
22/9
23/9-27/9
0,01
0,02
0,01
0,04
0,02
0,04
0,01
0,01
0,01
0,02
0,06
0,07
0,05
0,27
0,26
0,34
0,08
0,12
0,07
0,12
0,07
0,08
0,06
0,31
0,28
0,38
0,09
0,13
0,08
0,14
S3-H1
S3-H2
S3-H3
S3-H4
S3-H5
S3-H6
S3-H7
S3-H8
S3-H9
S3-H10
4/10
5/10-9/10
10/10
11/10-15/10
16/10
17/10-21/10
22/10
23/10-27/10
28/10
29/10-2/11
0,01
0,00
0,00
0,02
0,01
0,01
0,05
0,01
0,02
0,47
0,05
0,02
0,03
0,16
0,32
0,07
0,39
0,21
0,15
0,13
0,06
0,03
0,03
0,18
0,32
0,08
0,44
0,22
0,17
0,59
S3-I1
S3-I2
S3-I3
S3-I4
S3-I5
S3-I6
S3-I7
S3-I8
S3-I9
S3-I10
5/11
6/11-10/11
11/11
12/11-16/11
17/11
18/11-22/11
23/11
24/11-28/11
29/11
30/11-4/12
0,06
0,02
0,01
0,00
0,03
0,05
0,02
0,04
0,01
0,02
0,81
0,06
0,06
0,05
0,15
0,18
0,11
0,22
0,08
0,06
0,87
0,09
0,07
0,05
0,18
0,23
0,13
0,26
0,09
0,09
S3-J1
S3-J2
S3-J3
S3-J4
S3-J5
S3-J6
S3-J7
S3-J8
S3-J9
S3-J10
6/12
7/12-11/12
12/12
13/12-17/12
18/12
19/12-23/12
24/12
25/12-29/12
30/12
31/12-4/1
0,02
0,02
0,01
0,03
0,11
0,02
0,03
0,06
0,05
0,02
0,05
0,05
0,03
0,09
0,48
0,16
0,13
0,40
0,31
0,30
0,07
0,07
0,04
0,12
0,59
0,17
0,17
0,47
0,36
0,32
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Flúormælingar á 37 mm síur
STÖÐ4
Sía nr.
Dags.
F ryk
µg/m3
F gas
µg/m3
F alls
µg/m3
S4-L1
S4-L2
S4-L3
S4-L4
S4-L5
S4-L6
S4-L7
S4-L8
S4-L9
S4-L10
24/12
25/12-29/12
30/12
31/12-4/1
5/1
6/1-10/1
11/1
12/1-15/1
22/1
23/1-27/1
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,02
0,01
0,01
0,00
0,02
0,02
0,01
0,15
0,01
0,01
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,04
0,01
0,16
0,01
0,01
0,03
0,01
0,03
0,01
0,03
S4-A1
S4-A2
S4-A3
S4-A4
S4-A5
S4-A6
S4-A7
S4-A8
S4-A9
S4-A10
30/1
31/1-4/2
5/2
6/2-10/2
11/2
12/2-16/2
17/2
18/2-22/2
23/2
24/2-28/2
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
S4-B1
S4-B2
S4-B3
S4-B4
S4-B5
S4-B6
S4-B7
S4-B8
S4-B9
S4-B10
8/3
9/3-13/3
14/3
15/3-19/3
20/3
21/3-25/3
26/3
27/3-31/3
1/4
2/4-6/4
0,07
0,02
0,02
0,01
0,00
0,05
0,00
0,03
0,03
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,06
0,03
0,08
0,03
0,02
0,01
0,01
0,05
0,01
0,04
0,09
0,03
S4-C1
S4-C2
S4-C3
S4-C4
S4-C5
S4-C6
S4-C7
S4-C8
S4-C9
S4-C10
11/4
12/4-16/4
17/4
18/4-22/4
23/4
24/4-28/4
29/4
30/4-4/5
5/5
6/5-10/5
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,02
0,00
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
S4-D1
S4-D2
S4-D3
S4-D4
S4-D5
S4-D6
S4-D7
S4-D8
S4-D9
S4-D10
13/5
14/5-18/5
19/5
20/5-24/5
25/5
26/5-30/5
31/5
1/6-5/6
6/6
7/6-11/6
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,04
0,06
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,02
0,05
0,08
S4-E1
S4-E2
17/6
18/6-22/6
0,08
0,01
0,11
0,02
0,20
0,03
S4-E3
S4-E4
S4-E5
S4-E6
S4-E7
S4-E8
S4-E9
S4-E10
23/6
24/6-28/6
29/6
30/6-4/7
5/7
6/7-10/7
11/7
12/7-16/7
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
0,02
0,02
0,03
0,01
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
0,03
0,04
0,01
0,04
0,02
0,03
S4-F1
S4-F2
S4-F3
S4-F4
S4-F5
S4-F6
S4-F7
S4-F8
S4-F9
S4-F10
24/7
25/7-29/7
30/7
31/7-4/8
5/8
6/8-10/8
11/8
12/8-16/8
17/8
18/8-22/8
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,04
0,02
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
S4-G1
S4-G2
S4-G3
S4-G4
S4-G5
S4-G6
S4-G7
S4-G8
S4-G9
S4-G10
29/8
30/8-3/9
4/9
5/9-9/9
41892
11/9-15/9
41898
17/9-21/9
41904
23/9-27/9
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,05
0,05
0,08
0,02
0,02
0,03
0,03
0,02
0,02
0,03
0,07
0,07
0,10
0,03
0,03
0,04
0,03
S4-H1
S4-H2
S4-H3
S4-H4
S4-H5
S4-H6
S4-H7
S4-H8
S4-H9
S4-H10
4/10
5/10-9/10
10/10
11/10-15/10
16/10
17/10-21/10
22/10
23/10-27/10
28/10
29/10-2/11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,02
0,01
0,01
0,01
0,07
0,03
0,12
0,24
0,01
0,07
0,02
0,01
0,01
0,02
0,07
0,03
0,13
0,26
0,01
0,07
S4-I1
S4-I2
S4-I3
S4-I4
S4-I5
S4-I6
S4-I7
S4-I8
S4-I9
S4-I10
5/11
6/11-10/11
11/11
12/11-16/11
17/11
18/11-22/11
23/11
24/11-28/11
29/11
30/11-4/12
0,01
0,01
0,00
0,00
0,02
0,01
0,03
0,02
0,00
0,01
0,07
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,04
0,07
0,02
0,08
0,02
0,01
0,01
0,05
0,03
0,06
0,06
0,07
0,03
S4-J1
S4-J2
S4-J3
S4-J4
S4-J5
S4-J6
S4-J7
S4-J8
S4-J9
S4-J10
6/12
7/12-11/12
12/12
13/12-17/12
18/12
19/12-23/12
24/12
25/12-29/12
30/12
31/12-4/1
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,04
0,02
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0,02
0,03
0,01
0,05
0,05
0,05
0,02
0,01
0,00
0,01
0,02
0,03
0,01
0,09
0,07
0,05
Viðauki 3. Mælingar á PAH-16 og flúor í svifrykssíum.
dags.
26.1.2014
19.2.2014
15.3.2014
2.5.2014
14.5.2014
7.6.2014
13.7.2014
20.8.2014
13.9.2014
19.10.2014
12.11.2014
12.12.2014
dags.
26.1.2014
19.2.2014
15.3.2014
2.5.2014
14.5.2014
7.6.2014
13.7.2014
20.8.2014
13.9.2014
19.10.2014
12.11.2014
12.12.2014
dags.2
Stöð 1
118.2
25.2.2014
100.6
35.2
158.5
20.5.2014
153.2
94.7
-3.4
-0.2
140.1
5.8
-19.5
18.12.2014
24.1
dags.2
Stöð 1
15.1
25.2.2014
6.4
4.7
12.1
20.5.2014
8.8
14.3
21.1
4.3
63.9
8.5
*
18.12.2014
4.5
µg F/síu
Stöð 2
Stöð 3
258.6
8.0
96.0
533.3
107.4
113.7
161.6
144.5
187.5
165.7
317.4
39.6
330.2
6.1
4.1
39.2
223.6
237.4
58.4
37.7
101.2
-24.8
105.0
745.2
LOD
LOQ
ryk µg/m3
Stöð 2
Stöð 3
11.9
12.6
3.2
5.8
4.8
2.7
11.8
11.5
5.9
6.2
21.0
*
27.0
43.5
5.7
4.6
72.2
85.4
10.7
9.5
*
11.3
5.3
8.3
* Engar upplýsingar um loftrúmmál
** Ófært að stöð
Stöð 4
Stöð 1
7.0
1554
46.3
3190
**
1309
4.4
1712
27.0
3424
36.3
1712
-1.0
1733
26.6
1754
112.3
1837
-3.4
1670
-3.3
*
67.1
3842
0.23
0.75
Stöð 4
14.8
11.3
**
13.1
9.8
10.5
22.7
12.2
82.3
8.8
12.8
4.4
m3 / síu
Stöð 2
Stöð 3
1549
1417
3260
2984
1549
1492
1391
1460
2782
3145
1325
*
1358
842
1325
1647
1524
1535
1325
1498
*
1872
3047
3594
Stöð 4
1623
3246
**
1613
3226
1613
1613
1653
1633
1613
5564
4032
Stöð 1
0.076
0.032
0.027
0.093
0.045
0.055
-0.002
0.000
0.076
0.003
*
0.006
µg F/m3
Stöð 2
Stöð 3
0.167
0.006
0.029
0.179
0.069
0.076
0.116
0.099
0.067
0.053
0.240
*
0.243
0.007
0.003
0.024
0.147
0.155
0.044
0.025
*
-0.013
0.034
0.207
Stöð 4
0.004
0.014
**
0.003
0.008
0.023
-0.001
0.016
0.069
-0.002
-0.001
0.017
Stöð 1
0.08
0.03
0.03
0.09
0.04
0.06
<0,006
<0,006
0.08
<0,006
*
<0,006
µg F/m3
Stöð 2
Stöð 3
0.17
<0,006
0.00
0.18
0.07
0.08
0.12
0.10
0.07
0.05
0.24
*
0.24
<0,006
<0,006
0.02
0.15
0.15
0.04
0.03
*
<0,006
0.0
0.2
Stöð 4
<0,006
<0,006
**
<0,006
<0,006
0.02
<0,006
<0,006
0.07
<0,006
<0,006
<0,006
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
PAH16 (EPA), mælingar á síur
STÖÐ1
Efnisþáttur
Janúar
ng/síu
<27,6
<2
<2,04
3,18
<12
<2
9,41
7,4
13,4
33,8
54,3
13,8
5,92
3,54
19
23,1
187
233
Febrúar
ng/síu
<30,4
<2
<2,34
<2
25,3
<2
25,7
14,3
7,5
23,2
20,9
4,89
2,1
<2
7,27
7,2
138
179
Mars
ng/síu
<43
<2
5,76
3,7
15,2
2,28
7,3
7,83
<2
6,81
5,18
<2
<2
<2
<2
<2
54
111
Apríl
ng/síu
<43
<2
5,46
<5,03
<12
<2,38
4,42
2,72
<2
<2
2,31
<2
<2
<2
<2
2,03
16,9
93,4
Maí
ng/síu
<40
<2
6,88
<2
<14
<2,38
24,2
16,7
8,78
39
45
9,86
3,16
<2
12,1
16,4
182
244
Júní
ng/síu
<40
<2
2
<2
<14
<2
11,5
6,04
5,97
25
32,5
6,8
4,63
<2
6,42
7,22
108
170
121231
20.1.2014
121236
13.2.2014
121246
9.3.2014
121260
20.4.2014
121270
8.5.2014
121275
1.6.2014
Rúmmál m3/síu
1908
1595
1636
1650
1754
1754
3466
PAH yfir grm. alls
PAH ng/m3
187
0,098
138
0,087
54
0,033
16,9
0,010
182
0,104
108
0,062
185
0,053
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benz(a)anthracene
Chrysene
Benzo(b/j)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene
Dibenz(a,h)anthracene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Benzo(ghi)perylene
Total PAH, excl.LOQ
Total PAH, incl.LOQ
Enr.
Dags.
Júlí
ng/síu
<11,1
2,01
6,23
11,5
12,7
4,62
12,7
11,1
7,47
25,7
33,6
7,1
5,22
2,77
16,3
26,2
185
196
Ágúst
ng/síu
<11,1
3,08
<2,23
<2,67
23
2,08
12,7
12,6
3,73
9,58
7,45
2,36
3,55
<2
7,42
14,2
102
120
September
ng/síu
<14,1
3,41
3,28
<4,89
30
3,71
31,2
23,1
12,9
65
60,1
12,1
5,13
2,51
15,8
24,8
293
312
Október
ng/síu
<11,1
2,2
7,67
11,5
14,8
3,5
23,8
15,7
7,82
33,9
59,6
13,6
9,3
4,25
30,8
27,7
266
277
Nóvember
ng/síu
<11,1
2,12
11,9
16,3
13,9
3,6
20,2
8,73
7,86
26,2
36,9
8,02
<2
<2
8,07
8,75
173
188
Desember
ng/síu
<11,1
<2
3,51
2,76
<9,97
4,34
4,84
<2
<2
5,68
7,23
<2
<2
<2
<2
<2
28,4
65,5
122766
7.9.2014
124286
7.10.2014
124291
6.11.2014
124611
6.12.2014
3591
1712
1712
1670
1670
102
0,028
293
0,171
266
0,155
173
0,104
28,4
0,017
124601
124606
1./6.7.2014 8./14.8.2014
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
PAH16 (EPA), mælingar á síur
STÖÐ2
Efnisþáttur
Janúar
ng/síu
<33,6
<2
2,73
2,9
<12
<2
2,31
2,48
<2
2,76
2,05
<2
<2
<2
<2
<2
15,2
76,8
Febrúar
ng/síu
<37,6
<2
3,58
5,18
<12
<2
9,33
8,78
5,62
19,8
18,3
4,12
<2
<2
3,2
4,08
82
140
Mars
ng/síu
<43
<2
5,28
5,82
<12
<2,05
4,9
3,98
<2
2,42
<2
<2
<2
<2
<2
<2
22,4
95,5
Apríl
ng/síu
<43
<2
9,33
8,38
14,8
<2,15
6,59
4,98
<2
2,17
<2
<2
<2
<2
<2
<2
46,3
107
Maí
ng/síu
<40
<2
5,72
<2
<14
<2,23
8,9
5,54
2,25
7,03
18,6
3,08
<2
<2
5,21
5,25
61,6
126
Júní
ng/síu
<40
<2
2,79
<2
<14
<2,64
8
4,37
4,01
16
30,8
5,63
2,98
<2
<2
<2
74,6
141
121232
20.1.2014
121237
13.2.2014
121247
9.3.2014
121261
20.4.2014
121271
8.5.2014
121276
1.6.2014
Rúmmál m3/síu
1467
1630
1500
1391
1391
1358
2650
PAH yfir grm. alls
PAH ng/m3
15,2
0,010
82
0,050
22,4
0,015
46,3
0,033
61,6
0,044
74,6
0,055
115
0,043
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benz(a)anthracene
Chrysene
Benzo(b/j)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene
Dibenz(a,h)anthracene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Benzo(ghi)perylene
Total PAH, excl.LOQ
Total PAH, incl.LOQ
Enr.
Dags.
Júlí
ng/síu
<11,1
2,21
3,56
4,04
11,1
2,23
8,8
6,68
4,96
18
25,3
4,91
2,96
2,2
7,7
10,1
115
126
Ágúst
ng/síu
<11,1
2,4
<2
<2,67
10,3
<2
6,15
4,97
2,12
4,26
3,24
<2
<2
<2
2,09
3
38,5
62,3
September
ng/síu
<14,1
3,04
3,15
<4,89
17,5
2,46
20,6
14,3
15,9
48
159
35,4
23,3
13,1
99,2
102
557
576
Október
ng/síu
<14,1
2,97
5,99
6,17
16,1
2,95
22,3
14,8
5,85
24,5
59,2
14,7
7,04
4,09
30,4
28,9
246
260
Nóvember
ng/síu
<11,1
2,23
13,1
24,3
<9,97
3,88
7
2,96
4,1
13,6
53,7
10,4
<2
2,96
14,8
12,7
166
189
Desember
ng/síu
<11,1
<2
4,01
<2,67
<9,97
2,59
4,68
<2
<2
7,13
17,8
2,59
<2
<2
2,94
2,56
44,3
78,1
122767
7.9.2014
124287
7.10.2014
124292
6.11.2014
124612
6.12.2014
2650
1325
1325
1259
1490
38,5
0,015
557
0,420
246
0,186
166
0,132
44,3
0,030
124602
124607
1./6.7.2014 8./14.8.2014
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
PAH16 (EPA), mælingar á síur
STÖÐ3
Efnisþáttur
Janúar
ng/síu
<30
<2
4,11
4,34
<12
<2
3,28
4,03
<2
4,62
5,54
<2
<2
<2
3,09
3,3
32,3
86,3
Febrúar
ng/síu
<43
<2,6
5,06
6,79
13,5
<2
10,1
8,55
2,11
11,6
10,3
2,4
<2
<2
2,73
3,76
76,9
128
Mars
ng/síu
<43
<2
5,65
4,19
17,2
<2
9,77
8,53
3,17
8,38
23,4
3,38
<2
<2
3,93
3,31
90,9
142
Apríl
ng/síu
<43
<2
7,39
2,06
<12
<2
4,04
2,27
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
15,8
90,8
Maí
ng/síu
<40
<2
4,29
<2
<14
<2,23
7,15
3,67
<2
5,08
5,8
<2
<2
<2
<2
<2
26
98,3
Júní
ng/síu
64,5
3,82
14,8
<2,39
33,9
6,07
33,2
21,9
7,36
18,5
27,5
5,6
2,93
<2
4,86
5,27
250
255
121233
20.1.2014
121238
13.2.2014
121248
9.3.2014
121262
20.4.2014
121272
8.5.2014
121277
1.6.2014
Rúmmál m3/síu
1343
1417
1529
1498
1273
1722
3400
PAH yfir grm. alls
PAH ng/m3
32,3
0,024
76,9
0,054
90,9
0,059
15,8
0,011
26
0,020
250
0,145
80,6
0,024
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benz(a)anthracene
Chrysene
Benzo(b/j)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene
Dibenz(a,h)anthracene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Benzo(ghi)perylene
Total PAH, excl.LOQ
Total PAH, incl.LOQ
Enr.
Dags.
Júlí
ng/síu
<14,1
6,99
3,09
6,11
27,8
5,87
14,2
11,9
<2
4,58
<2
<2
<2
<2
<2
<2
80,6
109
Ágúst
ng/síu
<11,1
2,27
2,68
<2,67
11,2
<2
5,59
3,63
<2
2,03
2,02
<2
<2
<2
<2
2,58
32
57,8
September
ng/síu
<11,1
3,02
3,41
<2,67
19
2,79
22,5
12,2
11,3
56,6
139
24
7,75
6,46
28,4
32
368
382
Október
ng/síu
<11,1
<2
11
15,3
17,7
4,14
29,1
20,2
6,3
23,5
48,1
10,6
7,84
3,23
28,2
24,9
250
263
Nóvember
ng/síu
<11,1
<2
9,39
9,41
<9,97
2,09
3,37
<2
<2
2,26
2,9
<2
<2
<2
<2
<2
29,4
66,5
Desember
ng/síu
<11,1
<2
5,69
8,62
<9,97
3,08
7,96
2,58
2,36
13,5
45,6
6,49
<2
<2
8,57
6,71
111
138
122768
7.9.2014
124288
7.10.2014
124293
6.11.2014
124613
6.12.2014
2246
1535
1498
1872
1797
32
0,014
368
0,240
250
0,167
29,4
0,016
111
0,062
124603
124608
1./6.7.2014 8./14.8.2014
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
PAH16 (EPA), mælingar á síur
STÖÐ4
Efnisþáttur
Janúar
ng/síu
<29
<2
2,35
2,85
<12
<2
2,19
2,48
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
9,87
70,9
Febrúar
ng/síu
<43
<2
7,74
18,9
16,2
<2
8,7
8,72
2,07
10,8
7,44
<2
<2
<2
<2
2,57
83,2
138
Mars
ng/síu
<43
<2
4,57
5,17
12,6
<2,7
7,08
7,22
<2
2,24
3,41
<2
<2
<2
<2
<2
42,3
102
Apríl
ng/síu
<43
<2
4,31
3,49
<12
<2
2,39
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
10,2
87,2
Maí
ng/síu
<40
<2
4,84
<2
<14
<2,6
3,09
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
7,93
86,6
Júní
ng/síu
<40
<2
3,52
<2
<14
<2,56
4,01
2,39
<2
4,2
8,67
<2
<2
<2
<2
<2
22,8
95,4
121234
20.1.2014
121239
13.2.2014
121249
9.3.2014
121263
20.4.2014
121273
8.5.2014
121278
1.6.2014
Rúmmál m3/síu
1581
1748
1581
1774
1613
1572
3226
PAH yfir grm. alls
PAH ng/m3
9,87
0,006
83,2
0,048
42,3
0,027
10,2
0,006
7,93
0,005
22,8
0,014
35,2
0,011
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benz(a)anthracene
Chrysene
Benzo(b/j)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene
Dibenz(a,h)anthracene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Benzo(ghi)perylene
Total PAH, excl.LOQ
Total PAH, incl.LOQ
Enr.
Dags.
Júlí
ng/síu
<11,1
<2
2,82
2,92
<9,97
<2
3,97
3,79
2,06
5,14
6,8
<2
<2
<2
3,53
4,14
35,2
66,3
Ágúst
ng/síu
<11,1
<2
3,58
3,94
10,2
<2
8,17
4,51
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
30,4
61,6
September
ng/síu
<11,1
2,18
2,89
<2,67
<9,97
2,22
11,3
6,3
2,89
21,2
34,5
6,76
3,37
<2
8,06
9,58
111
137
Október
ng/síu
<11,1
2,23
3,65
<2,67
14,2
3,36
27,3
19,4
5,51
19,2
38,6
9,51
7,44
3,12
25,8
23,6
203
217
Nóvember
ng/síu
<14,1
2,44
5,74
<4,89
<9,75
3,8
4
<2
<2
2,12
2,58
<2
<2
<2
<2
<2
20,7
63,4
Desember
ng/síu
<11,1
2,41
3,8
3,95
<9,97
2,79
3,58
<2
<2
3,98
6,15
<2
<2
<2
<2
<2
26,7
61,8
122769
7.9.2014
124289
7.10.2014
124294
6.11.2014
124614
6.12.2014
3266
1653
1613
1774
2016
30,4
0,009
111
0,067
203
0,126
20,7
0,012
26,7
0,013
124604
124609
1./6.7.2014 8./14.8.2014
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
PAH16 (EPA), mælingar á síur
BLANKAR
Efnisþáttur
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benz(a)anthracene
Chrysene
Benzo(b/j)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene
Dibenz(a,h)anthracene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Benzo(ghi)perylene
Total PAH, excl.LOQ
Total PAH, incl.LOQ
Enr.
Dags.
Rúmmálsígildi m3/síu
Styrkígildi
PAH yfir grm. alls
PAH ng/m3
Janúar
ng/síu
<21,2
<2
<2,16
2,34
<12
<2
2,4
3,02
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
7,76
63,1
Febrúar
ng/síu
<43
<2
6,47
4,77
12,7
<2,93
4,81
6,99
<2
<2
<2
<2
<2
<3,21
<2
<2
35,8
101
Mars
ng/síu
<43
<2
4,3
5,48
<12
<2,35
2,86
2,83
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
15,5
90,8
Apríl
ng/síu
<43
<2
8,02
<2,37
<12
2,82
2,6
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
13,4
90,8
Maí
ng/síu
40,2
<2
3,45
<8,92
<14
<4,57
3,42
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
47,1
94,7
Júní
ng/síu
<40
<2
3,49
<2
<14
<3,92
2,47
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
5,95
85,9
Júlí
ng/síu
<11,1
<2
<2,7
<2,67
<9,97
<2,02
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
ND
50,5
121235
20.1.2014
121240
13.2.2014
121250
9.3.2014
121264
20.4.2014
121274
8.5.2014
121279
1.6.2014
1600
1600
1600
1600
1600
1600
3000
7,76
0,005
35,8
0,022
15,5
0,010
13,4
0,008
47,1
0,029
5,95
0,004
ND
ND
Ágúst
ng/síu
<14,1
2,13
3,28
<4,89
<9,75
5
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
10,4
59,1
September
ng/síu
<14,1
2,48
3,8
<4,89
<9,75
4,4
3,04
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
13,7
60,5
Október
ng/síu
<14,1
<2
3,47
<4,89
<9,75
4,87
3,41
<2
<2
2,99
<2
<2
<2
<2
<2
<2
14,7
61,5
Nóvember
ng/síu
<14,1
<2
<2,03
<4,89
<9,75
3,3
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
3,3
56,1
Desember
ng/síu
<11,1
<2
3,68
<2
<9,97
<2
<3,11
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
3,68
51,9
122770
7.9.2014
124290
7.10.2014
124295
6.11.2014
124615
6.12.2014
3000
1600
1600
1600
1600
10,4
0,003
13,7
0,009
14,7
0,009
3,3
0,002
3,68
0,002
124605
124610
1./6.7.2014 8./14.8.2014
Viðauki 4. Samantekt hágilda á flúor og brennisteinstvíoxíði í lofti.
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Hámarksmæligildi flúors µg/m3 (mældur á síur)
Dags.
17/6
22/10
23/11
24/11-28/11
11/9-15/9
23/10-27/10
18/11-22/11
16/10
7/6-11/6
10/9
5/11
29/11
Stöð 1
F síur ryk
0,10
0,02
0,04
0,03
0,04
0,00
0,06
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
Fgas
0,16
0,15
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
Falls
0,26
0,17
0,14
0,13
0,14
0,10
0,16
0,10
0,11
0,11
0,10
0,10
Dags.
17/6
6/6
7/6-11/6
29/6
23/6
18/1-22/1
24/6-28/6
11/7
17/1
12/7-16/7
5/9-9/9
30/6-4/7
Stöð 2
F síur ryk
0,29
0,18
0,03
0,08
0,10
0,52
0,08
0,06
0,33
0,06
0,06
0,05
Fgas
1,21
1,09
1,02
0,86
0,77
0,71
0,55
0,49
0,48
0,47
0,47
0,42
Falls
1,50
1,27
1,05
0,95
0,87
1,23
0,63
0,55
0,81
0,53
0,53
0,48
Dags.
7/6
5/11
18/12
17/6
25/12-29/12
22/10
11/9-15/9
16/10
30/12
31/12-4/1
1/6
5/9-9/9
Stöð 3
F síur ryk
0,02
0,06
0,11
0,11
0,06
0,05
0,04
0,01
0,05
0,02
0,04
0,04
Fgas
1,14
0,81
0,48
0,45
0,40
0,39
0,34
0,32
0,31
0,30
0,30
0,27
Falls
1,16
0,87
0,59
0,55
0,47
0,44
0,38
0,32
0,36
0,32
0,34
0,31
Dags.
23/10-27/10
30/12
22/10
17/6
11/9-15/9
5/11
29/11
16/10
29/10-2/11
7/6-11/6
1/4
10/9
Stöð 4
F síur ryk
0,02
0,01
0,01
0,08
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,03
0,02
Fgas
0,24
0,15
0,12
0,11
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
Falls
0,26
0,16
0,13
0,20
0,10
0,08
0,07
0,07
0,07
0,08
0,09
0,07
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagshámörk SO2 µg/m3
Fyrir gos
Dags.
24.8.2014
30.6.2014
27.7.2014
8.6.2014
13.6.2014
14.7.2014
11.7.2014
30.3.2014
18.7.2014
21.1.2014
17.6.2014
9.7.2014
Stöð 1
SO2
17,3
16,0
14,7
14,2
13,7
8,4
7,8
7,8
7,6
7,5
7,5
7,3
Dags.
13.6.2014
8.6.2014
24.8.2014
30.3.2014
14.4.2014
6.5.2014
23.5.2014
23.3.2014
17.6.2014
29.3.2014
2.6.2014
7.6.2014
Stöð 2
SO2
22,8
19,4
18,3
16,8
15,8
13,9
13,7
13,6
13,1
12,5
11,8
11,3
Dags.
23.3.2014
14.4.2014
24.8.2014
30.3.2014
29.3.2014
16.6.2014
5.1.2014
12.3.2014
23.5.2014
30.6.2014
29.1.2014
28.1.2014
Stöð 3
SO2
16,7
14,0
13,8
11,3
10,9
10,3
10,2
8,5
6,7
6,4
6,2
6,2
Stöð 1
SO2
395,7
270,1
241,8
173,8
155,6
126,6
121,9
121,5
114,9
98,8
93,2
91,8
Dags.
13.9.2014
5.11.2014
25.9.2014
6.9.2014
18.12.2014
28.12.2014
12.9.2014
10.9.2014
7.9.2014
14.9.2014
26.9.2014
22.10.2014
Stöð 2
SO2
401,9
299,5
159,5
150,3
140,4
134,6
128,7
126,7
121,5
102,1
82,0
80,8
Dags.
13.9.2014
18.12.2014
28.12.2014
10.9.2014
12.9.2014
7.9.2014
25.9.2014
13.12.2014
6.9.2014
14.9.2014
21.12.2014
22.10.2014
Stöð 3
SO2
406,7
217,3
184,0
147,0
142,7
137,7
121,7
107,3
98,9
93,0
86,4
81,4
Dags.
24.8.2014
13.6.2014
23.3.2014
8.6.2014
29.3.2014
30.3.2014
14.4.2014
30.6.2014
16.6.2014
7.6.2014
12.3.2014
22.6.2014
Stöð 4
SO2
19,3
14,8
14,3
11,7
10,2
9,4
9,0
7,7
5,4
5,0
5,0
4,8
Dags.
Stöð 4
SO2
Gostímabilið
Dags.
13.9.2014
5.11.2014
18.12.2014
25.9.2014
28.12.2014
10.9.2014
12.9.2014
13.12.2014
6.9.2014
7.9.2014
22.10.2014
14.9.2014
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
SO2 hámörk stundar µg/m3
Fyrir gos
Dags./tími
24.8.2014 12:00
30.6.2014 09:00
13.6.2014 07:00
30.6.2014 08:00
24.8.2014 11:00
13.6.2014 08:00
13.6.2014 09:00
8.6.2014 12:00
13.6.2014 06:00
8.6.2014 10:00
27.7.2014 22:00
8.6.2014 11:00
Stöð 1
SO2
76,3
69,2
64,3
58,2
58,2
58,1
56,9
51,0
50,4
50,0
48,3
48,2
Dags./tími
24.8.2014 13:00
13.6.2014 07:00
6.5.2014 07:00
23.5.2014 13:00
6.5.2014 05:00
8.6.2014 09:00
17.6.2014 16:00
20.5.2014 13:00
28.8.2014 15:00
13.6.2014 06:00
23.5.2014 12:00
24.8.2014 12:00
Stöð 2
SO2
101,2
81,3
81,0
72,9
67,1
63,0
61,8
60,7
59,6
59,2
57,1
56,5
Dags./tími
23.3.2014 17:00
14.4.2014 18:00
24.8.2014 13:00
24.8.2014 12:00
23.3.2014 18:00
24.8.2014 10:00
29.3.2014 14:00
24.8.2014 14:00
29.3.2014 17:00
24.8.2014 11:00
5.1.2014 14:00
30.6.2014 08:00
Stöð 3
SO2
49,0
44,9
41,7
40,9
40,4
38,3
37,6
37,5
35,7
35,1
34,5
34,1
Stöð 1
SO2
1509,3
1397,5
1336,6
1331,0
1287,4
1229,0
1071,8
1033,0
854,7
755,4
751,7
723,7
Dags./tími
12.9.2014 22:00
13.9.2014 01:00
13.9.2014 00:00
26.9.2014 20:00
25.9.2014 01:00
10.9.2014 13:00
12.9.2014 21:00
13.9.2014 02:00
13.9.2014 03:00
13.9.2014 04:00
13.9.2014 05:00
5.11.2014 07:00
Stöð 2
SO2
1763,9
1448,2
1272,4
1166,7
1142,2
1139,5
1043,8
1000,0
955,3
753,7
696,4
690,3
Dags./tími
12.9.2014 22:00
13.9.2014 01:00
13.9.2014 00:00
10.9.2014 13:00
13.9.2014 02:00
13.9.2014 03:00
13.9.2014 04:00
12.9.2014 21:00
13.9.2014 05:00
13.9.2014 06:00
10.9.2014 16:00
10.9.2014 14:00
Stöð 3
SO2
2333,8
1578,7
1318,6
979,6
948,2
911,0
702,3
657,6
651,3
540,9
537,5
527,6
Dags./tími
13.6.2014 04:00
13.6.2014 05:00
8.6.2014 09:00
13.6.2014 08:00
24.8.2014 12:00
13.6.2014 07:00
24.8.2014 13:00
8.6.2014 08:00
24.8.2014 11:00
23.3.2014 14:00
24.8.2014 10:00
23.3.2014 16:00
Stöð 4
SO2
68,6
62,7
59,0
56,3
56,1
50,8
49,8
47,7
42,6
40,2
38,9
38,6
Dags./tími
Stöð 4
SO2
Gostímabilið
Dags./tími
13.9.2014 01:00
12.9.2014 22:00
10.9.2014 13:00
12.9.2014 21:00
25.9.2014 01:00
13.9.2014 00:00
13.9.2014 02:00
13.9.2014 03:00
13.9.2014 04:00
13.9.2014 05:00
10.9.2014 16:00
5.11.2014 11:00
Reyðarfjörður - mælingar fyrir Fjarðaál
2014
Dagshámörk svifryks µg/m3
Fyrir gos
Stöð 1
Dags.
Svifryk PM10
26.5.2014
35,4
26.8.2014
23,0
13.7.2014
21,1
16,9
2.4.2014
8.4.2014
16,9
26.4.2014
16,0
26.1.2014
15,1
3.3.2014
14,7
7.6.2014
14,3
13.6.2014
13,7
13,1
8.5.2014
12,5
1.7.2014
Stöð 2
Dags.
Svifryk PM10
26.8.2014
33,4
13.7.2014
27,0
7.6.2014
21,0
20.4.2014
18,6
26.5.2014
18,2
13.6.2014
16,6
8.5.2014
14,3
1.7.2014
14,1
7.7.2014
14,1
2.4.2014
13,7
8.4.2014
13,7
26.1.2014
11,9
Stöð 3
Dags.
Svifryk PM10
13.7.2014
43,5
26.8.2014
30,3
20.4.2014
30,2
14.4.2014
21,2
13.6.2014
18,4
20.1.2014
13,7
8.5.2014
13,4
26.1.2014
12,6
2.4.2014
12,0
8.4.2014
12,0
2.5.2014
11,5
26.4.2014
10,5
Stöð 4
Dags.
Svifryk PM10
26.5.2014
27,8
13.7.2014
22,7
26.1.2014
14,8
20.4.2014
14,6
2.5.2014
13,1
19.6.2014
13,1
13.6.2014
12,7
20.8.2014
12,2
3.3.2014
11,3
2.4.2014
11,2
8.4.2014
11,2
1.2.2014
10,9
Stöð 2
Dags.
Svifryk PM10
13.9.2014
71,5
7.9.2014
24,1
13.10.2014
23,6
7.10.2014
22,4
1.9.2014
14,8
25.9.2014
13,4
1.10.2014
13,4
6.11.2014
10,9
6.12.2014
10,8
19.10.2014
10,7
30.11.2014
8,3
24.12.2014
6,2
Stöð 3
Dags.
Svifryk PM10
13.9.2014
84,7
7.9.2014
29,5
7.10.2014
23,6
13.10.2014
20,8
25.9.2014
15,0
1.10.2014
15,0
12.11.2014
11,3
6.11.2014
9,9
19.10.2014
9,5
30.11.2014
9,5
18.11.2014
9,2
24.11.2014
9,2
Stöð 4
Dags.
Svifryk PM10
13.10.2014
90,6
13.9.2014
81,6
7.9.2014
36,1
25.8.2014
26,9
7.10.2014
16,2
12.11.2014
12,8
25.9.2014
11,9
1.10.2014
11,9
1.9.2014
9,3
19.10.2014
8,8
30.11.2014
8,3
6.12.2014
8,0
Gostímabilið
Stöð 1
Dags.
Svifryk PM10
13.9.2014
63,3
13.10.2014
29,9
7.9.2014
21,3
20,7
7.10.2014
1.9.2014
12,5
25.9.2014
10,8
1.10.2014
10,8
6.12.2014
9,6
19.10.2014
8,5
30.11.2014
7,7
4,7
6.11.2014
4,5
19.9.2014
Viðauki 5. Samanburður veðurfarsþátta í Reyðarfirði og sýnatökudaga
sumarið 2014.
Samantekt á veðurfarsþáttum og sýnatökuferðum sumarið 2014 í Reyðarfirði - Byggt á niðurstöðum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir veður og
loftgæðastöð nr. 2 í Reyðarfirði
Raki (%)
Samantekt á veðurfarsþáttum og sýnatökuferðum sumarið 2014 í Reyðarfirði - Byggt á niðurstöðum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir veður og
loftgæðastöð nr. 2 í Reyðarfirði
Hámarks hitastig
Samantekt á veðurfarsþáttum og sýnatökuferðum sumarið 2014 í Reyðarfirði - Byggt á niðurstöðum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir veður og
loftgæðastöð nr. 2 í Reyðarfirði
Flúor í lofti
Samantekt á veðurfarsþáttum og sýnatökuferðum sumarið 2014 í Reyðarfirði - Byggt á niðurstöðum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir veður og
loftgæðastöð nr. 2 í Reyðarfirði
Algengasta vindátt
Samantekt á veðurfarsþáttum og sýnatökuferðum sumarið 2014 í Reyðarfirði - Byggt á niðurstöðum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir veður og
loftgæðastöð nr. 2 í Reyðarfirði
Úrkoma mm á sólahring
Samantekt á veðurfarsþáttum og sýnatökuferðum sumarið 2014 í Reyðarfirði - Byggt á niðurstöðum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir veður og
loftgæðastöð nr. 2 í Reyðarfirði
Meðalhitastig á sólahring °C
Viðauki 6. Niðurstöður efnamælinga á grassýnum (G) í júní
(614), júlí (714) og ágúst (814) árið 2014 í Reyðarfirði.
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
35 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
25.06.2014
Afrit:
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir
frá dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í grassýnum fyrir júní 2014 urðu eftirfarandi:
dags.sýnatöku
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
Sýni.
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G11
G12
G13
G15
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G25
G27
G29
G30
G31
G32
G33
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
ppm F-/þurrefni
41
102
89
194
135
46
33
28
70
47
102
81
30
34
88
105
66
115
108
57
20
28
43
48
1
26
Síða 1 af 2
ppm
F/þurrefni
V.H. (102 ppm F)
107
V.L. (23 ppm F)
23
LOD
0,3
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Stdev
5
2
dags.sýnatöku
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
Sýni.
G34
G35
G36
G37
G38
G39
G42
G43
Blind
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
-614
ppm F-/þurrefni
31
25
24
16
30
44
44
52
92
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 2 af 2
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Erlín Jóhannsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
25 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
09.07.2014
Afrit:
Erlín Jóhannsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í grassýnum fyrir seinni hluta júní 2014 urðu
eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
Sýni.
G2
G3
G4
G6
G7
G8
G11
G12
G13
G15
G19
G21
G22
G23
G25
G27
G29
G32
G33
G34
G36
G37
G38
G39
Blind
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
-614-2
µg F/g
þurrefni
36,1
124,0
90,8
172,4
43,9
32,7
57,4
39,0
95,8
61,5
75,1
57,4
130,6
128,6
60,2
25,9
29,0
18,6
18,8
22,0
28,2
18,5
49,6
43,4
41,6
µg F/g
þurrefni
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
107,9
22,3
Staðalfrávik
5
2
0,2
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Erlín Jóhannsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
10 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
02.07.2014
Afrit:
Erlín Jóhannsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í grassýnum fyrir seinni hluta júní 2014 urðu
eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
Sýni.
µg F/g
þurrefni
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
G5
G9
G17
G18
G20
110
31
22
35
67
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
24.6.2014
G30
G31
G35
G42
G43
36
32
24
30
61
µg F/g
þurrefni
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
107
23
Staðalfrv.
5
2
0,08
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
25 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
12.08.2014
Afrit:
Erlín Jóhannsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í grassýnum fyrir fyrri hluta júlí 2014 urðu
eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
Sýni.
G2
G3
G4
G6
G7
G8
G11
G12
G13
G15
G19
G21
G22
G23
G25
G27
G29
G32
G33
G34
G36
G37
G38
G39
Blind
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
-714
µg F/g
þurrefni
33,0
38,7
68,4
70,4
19,7
15,6
23,3
27,8
47,1
19,9
31,1
33,1
64,2
62,3
20,5
12,4
18,6
7,8
8,1
10,5
10,5
10,6
29,5
25,4
74,1
µg F/g
þurrefni
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
110
23
Staðalfrávik
5
2
0,2
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Erlín Jóhannsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
26 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
11.08.2014
Afrit:
Erlín Jóhannsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá dagsetningu
skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í grassýnum fyrir seinni hluta júlí 2014 urðu eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
23.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
24.7.2014
24.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
23.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
Sýni.
G2
G3
G4
G6
G7
G8
G11
G12
G13
G15
G19
G21
G22
G23
G25
G27
G29
G32
G33
G34
G35
G36
G37
G38
G39
Blind
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
-714-2
µg F/g
þurrefni
29
39
63
86
40
35
37
36
66
35
41
47
69
114
30
14
22
5
9
21
11
18
16
38
43
16
µg F/g
þurrefni
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
106
23
Staðalfrávik
5
2
0,2
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
10 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
12.08.2014
Afrit:
Erlín Jóhannsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á flýtimælingum á flúor í grassýnum fyrir fyrri hluta júlí 2014 urðu
eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
9.7.2014
Sýni.
G5
G9
G17
G18
G20
G30
G31
G35
G42
G43
µg F/g
þurrefni
69
14
9
27
50
15
23
23
12
51
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
µg F/g
þurrefni
112
25
Staðalfrávik
5
2
0,23
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Dags. Sýnatöku
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
22.7.2014
Sýni.
G5
G9
G17
G18
G20
G30
G31
G42
G43
µg F/g þurrefni
53
13
9
32
33
16
58
25
44
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
µg F/g þurrefni
115
25
Staðalfrávik
5
2
0.14
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
25 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
21.08.2014
Afrit:
Erlín Jóhannsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í grassýnum fyrir fyrri hluta ágúst 2014 urðu
eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
Sýni.
G2
G3
G4
G6
G7
G8
G11
G12
G13
G15
G19
G21
G22
G23
G25
G27
G29
G32
G33
G34
G36
G37
G38
G39
Blind
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
-814
µg F/g
þurrefni
66
39
64
129
41
13
29
30
42
15
23
52
70
83
38
13
22
4
6
17
15
21
20
40
9
µg F/g
þurrefni
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
110
24
Staðalfrávik
5
2
0,2
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
25 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
25.09.2014
Afrit:
Erlín Jóhannsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Leiðréttar niðurstöður á mælingum á flúor í grassýnum fyrir seinni hluta ágúst
2014 urðu eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
Sýni.
19.8.2014
19.8.2014
18.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
22.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
22.8.2014
18.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
18.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
18.8.2014
18.8.2014
19.8.2014
G2
G3
G4
G6
G7
G8
G11
G12
G13
G15
G19
G21
G22
G23
G25
G27
G29
G32
G33
G34
G36
G37
G38
G39
Blind
µg F/g
þurrefni
18
18
44
62
16
3
15
24
23
19
14
34
38
33
18
12
7
5
4
4
17
14
17
21
22
µg F/g
þurrefni
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
110
24
Staðalfrávik
5
2
0,3
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
10 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Dags.:
14.08.2014
Afrit:
Erlín Jóhannsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á flýtimælingum á flúor í grassýnum fyrir fyrri hluta ágúst 2014 urðu
eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
5.8.2014
Sýni.
G5
G9
G17
G18
G20
G30
G31
G35
G42
G43
µg F/g
þurrefni
90
16
9
19
34
27
19
9
30
63
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
µg F/g
þurrefni
106
22
Staðalfrávik
5
2
0,10
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
10 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Dags.:
29.08.2014
Afrit:
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á flýtimælingum á flúor í grassýnum fyrir seinni hluta ágúst 2014
urðu eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
19.8.2014
Sýni.
G5
G9
G17
G18
G20
G30
G31
G35
G42
G43
µg F/g
þurrefni
55
8
5
10
17
24
6
7
11
42
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
µg F/g
þurrefni
109
25
Staðalfrávik
5
2
0,10
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Viðauki 7. Niðurstöður efnamælinga í mosa (M), fléttum (L) og laufum
bláberjalyngs (BP) sumarið 2014 í Reyðarfirði.
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
6EM14004
Dags.:
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Afrit:
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
31 mosasýni, 31 bláberjalaufsýni, 31 fléttusýni
/Náttúrustofa Austurlands
18.02.2015
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3
mánuðir frá dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á greiningu viðmiðunarsýna samhliða magngreiningum flúors voru eftirfarandi:
Viðmiðunarsýni
µg F/g þurrefni
staðalfrávik
V rabarbari (2,3 ppm)
V rabarbari (2,3 ppm)
2,8
2
0,5
0,5
V rabarbari (2,3 ppm)
V rabarbari (2,3 ppm)
V rabarbari (2,3 ppm)
V rabarbari (2,3 ppm)
2,6
2,9
2,0
2,7
0,5
0,5
0,5
0,5
LOD
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
1
Síða 1 af 4
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Niðurstöður á mælingum á flúor í fléttum (L) ágústmánuði 2014 urðu
eftirfarandi:
Dags.
13.8.
13.8.
13.8.
14.8.
14.8.
11.8.
18.8.
11.8.
17.8.
11.8.
7.8.
15.8.
15.8.
7.8.
7.8.
13.8.
Enúmer
Sýni
µg F/g þurrefni
122534
122535
122536
122537
L1
L2
L3
L4
109
49
65
129
122538
122539
122540
122541
L5
L6
L7
L8
42
24
15
34
122542
122543
L9
L10
29
37
122544
122545
122546
122547
122548
122549
122550
20.8. 122551
20.8. 122552
122553
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
11
22
17
11
19
15
*
15
23
*
9.8.
18.8.
18.8.
13.8.
15.8.
14.8.
14.8.
14.8.
11.8.
20.8.
122554
122555
122556
122557
122558
122559
L21
L22
L23
L24
L25
L26
15
22
28
14
22
36
122560
122561
122562
122563
122564
L27
L28
L29
L30
Lblind 1
61
85
18
4
16
* sýni ekki safnað
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 2 af 4
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Niðurstöður á mælingum á flúor í bláberjalaufi (BP) ágústmánuði 2014 urðu eftirfarandi:
Dags.
13.8.
13.8.
13.8.
14.8.
14.8.
11.8.
18.8.
11.8.
17.8.
11.8.
7.8.
15.8.
15.8.
14.8.
7.8.
13.8.
20.8.
20.8.
20.8.
9.8.
9.8.
18.8.
18.8.
13.8.
15.8.
14.8.
14.8.
14.8.
11.8.
20.8.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Enúmer
Sýni
µg F/g
þurrefni
122565
BP1
159
122566
122567
BP2
BP3
126
134
122568
122569
BP4
BP5
276
135
122570
122571
BP6
BP7
24
20
122572
122573
122574
122575
BP8
BP9
BP10
BP11
80
42
92
9
122576
122577
122578
122579
122580
122581
BP12
BP13
BP14
BP15
BP16
BP17
57
31
27
50
35
102
122582
122583
122584
122585
122586
122587
BP18
BP19
BP20
BP21
BP22
BP23
85
90
35
21
137
68
122588
122589
122590
122591
122592
122593
122594
122595
BP24
BP25
BP26
BP27
BP28
BP29
BP30
PB blind
41
84
118
136
176
38
2
35
Síða 3 af 4
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Niðurstöður á mælingum á flúor í mosa (M) ágústmánuði 2014 urðu eftirfarandi:
Dags.
13.8.
13.8.
13.8.
14.8.
14.8.
11.8.
18.8.
11.8.
17.8.
11.8.
7.8.
15.8.
15.8.
7.8.
7.8.
13.8.
20.8.
20.8.
20.8.
9.8.
9.8.
18.8.
18.8.
13.8.
15.8.
14.8.
14.8.
14.8.
11.8.
20.8.
Enúmer
Sýni
µg F/g
þurrefni
122503
M1
337
122504
122505
M2
M3
269
324
122506
122507
M4
M5
452
169
122508
122509
M6
M7
60
54
122510
122511
122512
122513
M8
M9
M10
M11
159
94
230
31
122514
122515
122516
122517
122518
122519
M12
M13
M14
M15
M16
M17
89
44
30
108
81
78
122520
122521
122522
122523
122524
122525
M18
M19
M20
M21
M22
M23
56
30
43
37
173
104
122526
122527
122528
122529
122530
122531
122532
122533
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
Mblind 1
81
100
124
219
314
47
12
104
Greiningaraðferð: Flúor einangrað úr sýni með örsveimisaðferð, sýni blandað við buffer og flúorinnihald greint með flúorsértæku
rafskauti. Gildin eru gefin upp m.v. 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 4 af 4
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Viðauki 8. Niðurstöður efnamælinga í laufsýnum (BL) í ágústmánuði og
nývöxnu barri (CN) og barrnálum fyrra árs (CP) október árið 2014 í
Reyðarfirði.
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
6EM14004
Dags.:
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Afrit:
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
9 laufsýni og 18 barrnálasýni/Náttúrustofa Austurlands
18.02.2015
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá dagsetningu skýrslu nema
um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í laufsýnum í ágústmánuði 2014 urðu eftirfarandi:
Dags.
Enr.
Sýni
µg F/g
þurrefni
20.8
20.8
122981 BL1
122982 BL2
71,5
106,5
20.8
20.8
20.8
20.8
20.8
20.8
122983
122984
122985
122986
122987
122988
BL3
BL5
BL6
BL7
BL8
BL9
253,6
460,1
239,7
130,8
129,8
138,2
20.8
122989 BL11
211,0
VH (102
ppm)
VL (23 ppm)
LOD
µg F/g
þurrefni
staðalfrávik
102,8
21,8
5
2
0,2
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrate Nitrate búffer og flúorinnihald greint með flúorsértækri elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 2
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Niðurstöður á mælingum á flúor í barri, októbermánuði 2014 urðu eftirfarandi:
Dags.
Enr.
Sýni
µg F/g
þurrefni
19.10
19.10
19.10
19.10
19.10
19.10
19.10
13.10
19.10
122993
123007
122990
123005
123003
123001
122996
122994
122998
CN1
CN3
CN4
CN5
CN6
CN8
CN9
CN11
CN12
12,7
17,6
9,9
16,0
17,0
36,0
39,5
31,6
20,3
19.10
19.10
19.10
19.10
19.10
122992
123006
122991
123004
123002
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
55,6
45,4
37,0
52,0
54,6
19.10
19.10
13.10
19.10
123000 CP8
122997 CP9
122995 CP11
122999 CP12
56,7
105,9
65,5
50,4
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrate Nitrate búffer og flúorinnihald greint með flúorsértækri elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 2 af 2
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Viðauki 9. Niðurstöður efnamælinga í sýnum af bláberjum (BB) og
krækiberjum (CB) í ágúst og rabarbara (V) í júní, júlí og ágúst árið 2014 í
Reyðarfirði.
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
6EM14004
Dags.:
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Afrit:
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
25 rabarbaralauf og 25 rabarbarastilkar/Náttúrustofa
Austurlands
18.02.2015
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3
mánuðir frá dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í rabarbaralaufum árið 2014 urðu
eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
Sýni.
µg F/g
þurrefni
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
V1 -614- Lauf
V2 -614- Lauf
V3 -614- Lauf
V6 -614- Lauf
V8 -614- Lauf
V9 -614- Lauf
V12 -614- Lauf
V13 -614- Lauf
Blind -614- Lauf
69
32
115
74
132
102
84
93
110
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
V1-714-Lauf
V2-714-Lauf
V3-714-Lauf
V6-714-Lauf
V8-714-Lauf
V9-714-Lauf
V12-714-Lauf
V13-714-Lauf
blind-714-Lauf
36
46
214
53
50
56
56
72
110
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
V1 Lauf-814
V2 Lauf-814
V3 Lauf-814
V6 Lauf-814
V8 Lauf-814
V12 Lauf-814
V13 Lauf-814
30
26
178
78
50
135
84
µg F/g
þurrefni
staðalfrávik
VH (102 ppm)
VL (23 ppm)
LOD
108
24
5
2
0,2
VH (102 ppm)
VL (23 ppm)
LOD
97
21
5
2
0,2
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við TISAB IV búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 2
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Niðurstöður á mælingum á flúor í rabarbarastilkum árið 2014 urðu eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
Sýni.
µg F/g
þurrefni
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
V1-614-Stilkar
V2-614-Stilkar
V3-614-Stilkar
V6-614-Stilkar
V8-614-Stilkar
V9-614-Stilkar
V12-614-Stilkar
V13-614-Stilkar
blind-614-Stilkar
0,3
<0,2
1,0
<0,2
1,1
0,5
1,1
0,3
<0,2
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
V1-714-Stilkar
V2-714-Stilkar
V3-714-Stilkar
V6-714-Stilkar
V8-714-Stilkar
1,1
3,0
6,6
0,6
1,4
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
23.7.2014
V9-714-Stilkar
V12-714-Stilkar
V13-714-Stilkar
blind-714-Stilkar
3,0
1,5
0,7
<0,2
20.8.2014
V1-814-Stilkar
0,80
20.8.2014
20.8.2014
V2-814-Stilkar
V3-814-Stilkar
0,46
5,61
20.8.2014
20.8.2014
V6-814-Stilkar
V8-814-Stilkar
0,67
1,43
20.8.2014
20.8.2014
V12-814-Stilkar
V13-814-Stilkar
2,58
2,93
µg F/g
þurrefni
V rabarbari (2,3 ppm)
V rabarbari (2,3 ppm)
V rabarbari (2,3 ppm)
LOD
staðalfrávik
1,5
1,6
1,8
Greiningaraðferð: Flúor einangrað úr sýni með örsveimisaðferð, sýni blandað við buffer og flúorinnihald greint með flúorsértæku
rafskauti. Gildin eru gefin upp m.v. 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 2 af 2
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
0,5
0,5
0,5
0,2
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
10 gróðursýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
30.09.2014
Afrit:
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í berjum í ágúst 2014 urðu eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
14.8.2014
14.8.2014
15.8.2014
15.8.2014
17.8.2014
14.8.2014
14.8.2014
15.8.2014
15.8.2014
17.8.2014
Sýni.
CB4-814
CB28-814
CB25-814
CB12-814
CB6-814
BB4-814
BB28-814
BB25-814
BB12-814
BB6-814
µg F/g
þurrefni
11,2
8,0
2,4
1,9
2,2
23,0
8,4
3,0
2,5
1,3
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
µg F/g
þurrefni
104
23
Staðalfrávik
5
2
0,30
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Athugasemd frá Náttúrustofu Austurlands:
Notast var við stöðvaheiti við skráningu í stað sýnisheitis.
Rétt heiti á sýnum eru því sem hér segir:
-BB6/CB6 = BB1/CB1
-BB25/CB25 = BB2/CB2
-BB4/CB4 = BB3/CB3
-BB28/CB28 = BB4/CB4
-BB12/CB12 = BB5/CB5
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Viðauki 10. Niðurstöður efnamælinga á þungmálmum í Reyðarfirði 2014.
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
14 gróðursýni/Náttúrustofa Austurlands
Dags.:
24.03.2015
Afrit:
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna
má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður magngreininga þungmálma í rabarbarasýnum haustið 2014 eru eftirfarandi:
Enr
Sýni
dags. Sýnatöku
As
µg/g
Cd
µg/g
Hg
µg/g
Cr
µg/g
Ni
µg/g
Cu
µg/g
Pb
µg/g
Zn
µg/g
122125
122126
122127
122128
122129
122130
122131
122132
122133
122134
122135
122136
122137
122138
V1-814 Stilkar
V1-814 Lauf
V2-814 Stilkar
V2-814 Lauf
V3-814 Stilkar
V3-814 Lauf
V6-814 Stilkar
V6-814 Lauf
V8-814 Stilkar
V8-814 Lauf
V12-814 Stilkar
V12-814 Lauf
V13-814 Stilkar
V13-814 Lauf
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
<0,09
0,011
0,018
0,042
0,120
0,007
0,033
0,010
<0,006
<0,006
<0,006
<0,006
<0,006
0,010
0,045
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,013
0,024
0,009
0,019
0,008
0,022
0,023
0,025
<0,007
0,018
<0,007
0,088
0,007
0,030
0,18
0,83
0,08
0,39
0,14
0,82
0,52
0,31
0,20
0,83
0,04
0,78
0,07
0,45
0,196
0,826
0,307
0,849
0,247
0,808
0,700
0,844
0,310
1,061
0,145
0,940
0,149
0,651
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
1,732
4,900
8,085
50,388
3,828
20,801
6,241
3,074
1,437
5,591
1,697
24,175
6,097
31,467
0,09
0,31
0,006
0,020
0,01
0,05
0,007
0,022
0,01
0,04
0,001
0,004
0,04
0,12
0,003
0,010
LOD
LOQ
LCD Spinach NIM-GBW10015
cert.value
LOD
LOQ
<0,8
0,14
<0,1
1,44
0,92
9,36
13,5
39,4
0,23±0,03 0,15±0,025 0,02±0,003 1,4±0,2 0,92±0,12 8,9±0,4 11,1±0,9 35,3±1,5
0,8
2,7
0,05
0,17
0,1
0,4
0,06
0,19
0,10
0,32
0,01
0,03
0,3
1,0
0,03
0,09
Greiningaraðferð – Mölun, Sýni melt í HNO3 og H2O2 með örbylgjum, þynnt og þungmálmar magngreindiir með ICP-OES. Gildi
sýna og greiningarmörk eru gefin upp miðað við blautvigt sýna skv reglugerð um viðmiðunargildi. Gildi fyrir viðmiðunarsýni og
greiningarmörk eru gefin upp m.v. þurrvigt.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Viðauki 11. Niðurstöður efnagreininga á heyi 2014.
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
23 grassýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
12.09.2014
Afrit:
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3
mánuðir frá dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í heysýnum frá September 2014 urðu
eftirfarandi:
Dags.
Sýnatöku
1.9.2014
2.9.2014
2.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
Sýni.
H1
H2a
H2b
H6
H8
H9
H10 fyrri
H10 seinni
H11 baggar
H12 fyrri
H12
H13
H16
H18 fyrri
H18 seinni
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
FLSW8
µg F/g
þurrefni
18
25
14
15
7
11
12
12
8
12
12
9
10
21
8
10
3
13
11
10
6
9
3
µg F/g
þurrefni
V.H. (102 ppm F)
V.L. (23 ppm F)
LOD
104
21
Staðalfrávik
5
2
0,3
Athugasemd frá Náttúrustofu Austurlands:
-Sýni nr H12 er nr H27 á korti
-Sýni nr H6 er nr H28 á korti
Að öðru leyti eru heiti sýna rétt
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrat-Nitrat búffer og flúorinnihald greint með flúor-sértækri
elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
4 heysýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
18.02.2015
Afrit:
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá dagsetningu skýrslu nema
um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á magngreiningu flúors í vetrarheysýnum í janúarmánuði 2015 eru eftirfarandi:
Dags.
22.1.
22.1.
22.1.
22.1.
Enr.
125135
125136
125137
125138
Sýni
WH-1-115
WH-2-115
WH-3-115
WH-4-115
µg F/g þurrefni
17,5
1,6
13,4
23,7
µg F/g þurrefni staðalfrávik
VH (102 ppm)
VL (23 ppm)
LOD
101,3
22,3
5
2
0,2
Greiningaraðferð – Mölun, úrdráttur í 0.5 M H2SO4, sýni blandað við Citrate Nitrate búffer og flúorinnihald greint með flúorsértækri elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 1 af 1
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Viðauki 12. Niðurstöður trjámælinga á furu í Reyðarfirði 2014.
Ársvöxtur furu trjáa (cm)
TG7
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
staðsetning
TG1-501
TG1-502
TG1-503
TG1-504
TG1-505
TG1-506
TG1-507
TG1-508
TG1-509
TG1-510
MEAN
SD
CV
SE
2012
4,00
14,50
5,00
23,50
18,50
14,00
9,00
8,00
17,50
8,00
12,20
6,40
0,52
2,02
2013
0,00
23,50
1,00
24,00
25,00
11,00
10,00
13,50
21,00
9,00
13,80
9,28
0,67
2,93
2014
17,00
28,00
1,00
32,00
27,50
13,00
9,50
9,00
28,00
10,00
17,50
10,62
0,61
3,36
staðsetning
TG4-531
TG4-532
TG4-533
TG4-534
TG4-535
TG4-536
TG4-537
TG4-538
TG4-539
TG4-540
MEAN
SD
CV
SE
2012
8,50
16,00
8,00
16,50
5,00
11,00
5,00
13,00
11,00
8,00
10,20
4,07
0,40
1,29
2013
12,50
17,00
3,00
12,00
10,00
11,00
14,00
20,00
12,44
5,04
0,41
1,78
2014
23,00
22,00
17,00
18,00
18,00
30,00
36,50
27,00
28,00
24,00
24,35
6,16
0,25
1,95
TG2-511
TG2-512
TG2-513
TG2-514
TG2-515
TG2-516
TG2-517
TG2-518
TG2-519
TG2-520
MEAN
SD
CV
SE
12,50
7,00
1,00
0,50
12,00
10,00
10,00
17,00
2,00
16,50
8,85
6,08
0,69
1,92
16,50
6,50
1,00
7,00
10,00
8,00
12,00
16,00
2,50
26,00
10,55
7,44
0,70
2,35
21,00
6,50
1,00
3,00
29,00
4,50
15,00
15,00
1,50
27,50
12,40
10,67
0,86
3,38
TG5-541
TG5-542
TG5-543
TG5-544
TG5-545
TG5-546
TG5-547
TG5-548
TG5-549
TG5-550
MEAN
SD
CV
SE
11,00
11,50
22,00
17,50
16,00
13,50
4,50
11,50
17,00
19,50
11,00
28,00
26,50
33,00
36,00
42,00
14,00
19,50
20,00
18,00
15,50
13,83
5,01
0,36
1,67
19,75
5,50
0,28
1,94
30,00
38,50
36,50 *
33,00
34,00
33,00
7,93
0,24
2,64
TG3-521
TG3-522
TG3-523
TG3-524
TG3-525
TG3-526
TG3-527
TG3-528
TG3-529
TG3-530
MEAN
SD
CV
SE
7,00
18,50
15,50
21,00
1,00
8,50
13,00
9,00
12,00
10,50
11,60
5,82
0,50
1,84
8,50
4,00
22,00
18,00
0,00
7,00
16,00
10,00
18,50
22,00
12,60
7,75
0,61
2,45
13,00
18,50
26,00
38,50
2,50
3,50
24,00
18,00
26,00
29,00
19,90
11,28
0,57
3,57
TG6-551
TG6-552
TG6-553
TG6-554
TG6-555
TG6-556
TG6-557
TG6-558
TG6-559
TG6-560
MEAN
SD
CV
SE
9,00
11,00
11,50
15,00
7,50
10,00
16,50
9,50
11,00
7,50
10,85
2,94
0,27
0,93
15,00
19,50
22,00
25,00
13,50
17,50
25,50
19,00
13,50
9,50
18,00
5,23
0,29
1,65
29,00
31,50
23,50 *
28,00
21,00
0,00 **
40,00
33,00
21,50
31,50
25,90
10,78
0,42
3,41
* ný grein mæld, eldri grein kalið eða brotnað
** grein kól, engin grein mæld í staðinn
staðsetning
TG7-561
TG7-562
TG7-563
TG7-564
TG7-565
TG7-566
TG7-567
TG7-568
TG7-569
TG7-570
MEAN
SD
CV
SE
2012
21,00
17,00
12,50
9,00
9,50
6,50
13,00
9,00
11,00
11,50
12,00
4,26
0,35
1,35
2013
24,00
13,00
21,00
21,00
24,00
28,00
3,00
18,50
19,00
18,00
18,95
6,93
0,37
2,19
2014
41,00
34,50 *
39,00
35,00
39,00
43,00
30,00 *
34,00
33,00
39,00
36,75
4,05
0,11
1,28
TG8-571
TG8-572
TG8-573
TG8-574
TG8-575
TG8-576
TG8-577
TG8-578
TG8-579
TG8-580
MEAN
SD
CV
SE
13,50
14,00
9,00
8,50
20,00
12,00
12,00
12,50
5,00
5,50
11,20
4,43
0,40
1,40
13,00
15,00
15,50
18,00
17,00
13,00
17,00
17,00
9,00
14,00
14,85
2,71
0,18
0,86
14,00
16,00
13,00
27,00
22,50
15,50
20,50
18,00
3,00
11,00
16,05
6,62
0,41
2,09
TG9-581
TG9-582
TG9-583
TG9-584
TG9-585
TG9-586
TG9-587
TG9-588
TG9-589
TG9-590
MEAN
SD
CV
SE
19,00
33,00
24,50
29,50
39,00
8,50
26,00
16,50
11,50
18,00
22,55
9,62
0,43
3,04
24,00
35,50
28,00
42,00
47,00
32,50
29,00
27,50
11,00
24,00
30,05
10,08
0,34
3,19
33,00
45,00
34,00
49,00
52,00
54,00
44,00
30,00
25,00 *
25,50
39,15
10,93
0,28
3,46
staðsetning
TG10-591
TG10-592
TG10-593
TG10-594
TG10-595
TG10-596
TG10-597
TG10-598
MEN
SD
CV
SE
2012
12,50
11,50
11,00
12,00
11,50
15,00
9,00
8,00
11,31
2,14
0,19
0,68
2013
11,00
10,00
7,50
15,00
12,00
14,50
9,00
11,00
11,25
2,56
0,23
0,81
2014
12,50
15,00
11,50
15,00
10,00
12,50
8,50
11,50
12,06
2,24
0,19
0,71
* ný grein mæld, eldri grein kalið eða brotnað
Viðauki 13. Niðurstöður efnamælinga í vatnsýnum í
Reyðarfirði árið 2014.
pH
Basarýmd
mg CaCO3/L
Flúor
SO4-S
Dags. Sýnatöku
Enr
Sýnatökustaður
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
119554
119555
119556
119557
119558
119559
119560
119561
119562
119563
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
Blind
6,94
7,04
7,01
7,06
7,23
7,24
6,98
7,08
7,74
7,79
9,56
10,1
8,99
9,38
20,5
20,1
13,6
13,9
24,5
24,5
0,022
0,012
<0,009
0,017
0,012
0,016
0,013
<0,009
0,030
0,028
0,42
0,44
0,38
0,45
0,30
0,38
0,55
0,54
0,69
0,70
28.4.2014
28.4.2014
28.4.2014
28.4.2014
28.4.2014
28.4.2014
28.4.2014
28.4.2014
28.4.2014
28.4.2014
120489
120490
120491
120492
120493
120494
120495
120496
120497
120498
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
Blind
7,43
7,44
7,37
7,43
7,42
7,53
7,36
7,4
7,88
7,55
15,21
13,78
14,38
12,98
21,37
21,39
16,36
16,17
24,24
21,38
0,023
0,025
0,024
0,026
0,028
0,027
0,020
0,020
0,038
0,021
0,38
0,39
0,39
0,44
0,38
0,39
0,53
0,52
0,71
0,38
15.7.2014
15.7.2014
15.7.2014
15.7.2014
15.7.2014
15.7.2014
15.7.2014
15.7.2014
15.7.2014
15.7.2014
15.7.2014
121741
121742
121743
121744
121745
121746
121747
121748
121749
121750
121751
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
Blind
7,5
7,37
7,52
7,28
8,01
7,82
7,12
7,43
7,88
7,51
7,48
9,65
10,49
13,50
9,30
31,03
31,02
16,32
16,34
23,39
10,62
9,67
0,02
0,02
0,01
0,01
0,11
0,11
0,01
0,02
0,04
0,02
<0,01
0,29
0,30
0,34
0,26
1,02
1,02
0,46
0,47
0,69
0,47
0,29
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
122872
122873
122874
122875
122876
122877
122878
122879
122880
122881
122882
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
Blind
7,33
7,41
7,46
7,38
7,45
7,56
7,42
7,48
7,93
7,26
7,91
10,57
17,41
11,58
11,76
19,22
19,76
17,32
17,32
23,37
10,89
23,37
0,01
<0,01
0,02
<0,01
<0,01
0,03
0,02
<0,01
0,04
0,03
0,03
0,42
0,45
0,55
0,47
0,38
0,38
0,49
0,47
0,66
0,70
0,66
0,009
0,030
0,02
0,07
LOD
LOQ
ppm mg S/L
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benz(a)anthracene
Chrysene
Benzo(b/j)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene
Dibenz(a,h)anthracene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Benzo(ghi)perylene
Total 16 EPA-PAH excl. LOQ
Total 16 EPA-PAH incl. LOQ
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
ng/L
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W Blind
< 20,0
< 2,00
< 3,52
< 6,00
< 20,0
< 2,00
< 6,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
ND
77,5
< 20,0
2,3
4,42
< 6,00
< 20,0
< 2,13
< 6,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
6,71
< 20,0
< 2,22
3,88
< 6,00
< 20,0
< 2,34
< 6,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
3,88
< 20,0
< 2,69
< 3,86
< 6,00
< 20,0
< 2,00
< 6,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
ND
< 20,0
< 3,24
< 3,77
< 6,00
< 20,0
< 2,81
< 6,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
ND
< 20,0
< 2,20
< 6,10
< 6,00
< 20,0
< 2,17
< 6,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
ND
< 20,0
< 2,37
4,66
< 6,00
< 20,0
< 2,03
< 6,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
4,66
< 20,0
< 2,90
5,66
< 6,00
< 20,0
< 2,18
< 6,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,16
< 2,00
< 2,00
5,66
< 20,0
< 2,76
5,25
< 6,00
< 20,0
< 2,57
< 6,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,27
< 2,00
< 2,00
5,25
< 20,0
< 4,07
< 9,20
< 6,00
< 20,0
< 2,27
< 6,00
< 2,42
< 2,13
< 2,25
< 2,29
< 2,00
< 2,00
< 2,46
< 2,02
< 2,00
11,6
< 20,0
< 3,18
7,35
< 6,00
< 20,0
< 2,42
< 6,00
< 2,00
< 2,36
< 2,50
< 2,35
< 2,00
< 2,00
< 3,12
< 2,16
< 2,14
7,35
78,8
78,4
78,6
79,8
80,5
79,1
80,9
80,8
87,1
85,6
Viðauki 14. Niðurstöður viðbótarrannsókna á búfénaði og heyi í Reyðarfirði
2014.
Keldnanúmer: 2014/11/0032
Vöktun á áhrifum flúors á kjálka sauðfjár fyrir
Alcoa Fjarðaál - Reyðarfjörður
TILGANGUR
1. Skoða kjálka úr sauðfé með tilliti til sýnilegra vísbendinga um skemmdir í tönnum og
beinum af völdum flúors.
2. Mæla flúormagn í kjálkabeinum.
AÐILAR
Verkþáttur
Móttaka og skráning
Tilreiðsla sýna
Skoðun kjálka
Stofnun
Tilraunastöð HÍ, Keldur
Tilraunastöð HÍ, Keldur
Tilraunastöð HÍ, Keldur
Skýrslugerð
Flúormælingar
Verkefnastjórn
Tilraunastöð HÍ, Keldur
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Keldnaholti
Náttúrustofa Austurlands
Starfsaðilar
Ómar Runólfsson
Ómar Runólfsson
Ólöf G. Sigurðardóttir
Einar Jörundsson
Ólöf G. Sigurðardóttir
Helga Dögg Flosadóttir
Jón Ágúst Jónsson
SÝNI
Skoða átti hausa af fimm lömbum og fimm fullorðnum kindum frá 6 bæjum, sem slátrað var haustið
2014; samtals 60 hausar. Tilraunastöðinni bárust 66 hausar, þar af 41 af lömbum og 25 af fullorðnu
fé (sjá töflu 1 fyrir neðan og viðauka 1). Hausarnir voru mótteknir frá lok september fram í byrjun
nóvember 2014.
Kjálkar voru skoðaðir nánar m.t.t. breytinga í tönnum og kjálkabeinum. Sýni úr kjálkum voru
send í flúormælingu á Nýsköpunarmiðstöð Íslands þann 17. nóvember. Niðurstaða úr þeim
mælingum lá fyrir þann 20. janúar 2015.
Tafla 1. Bæir / sýni:
Áætlað úrtak
Móttekin sýni
Arnhólsstaðir
Hallbjarnarstaðir
Lundur
Slétta
Víkingsstaðir
Þernunes
Arnhólsstaðir
Hallbjarnarstaðir
Lundur
Slétta
Víkingsstaðir
Þernunes
SAMTALS
1)
Fjöldi til rannsóknar /
Fjöldi móttekinn
Lömb
5
5
5
5
5
5
5
5
16 1)
5
5
5
Kindur
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
41
30
25
11 hausum ofaukið; ekki teknir með í rannsóknina.
Flúorvöktun 2014
Bls 1 í 3
Keldnanúmer: 2014/11/0032
Vöktun á áhrifum flúors á kjálka sauðfjár fyrir
Alcoa Fjarðaál - Reyðarfjörður
NIÐURSTÖÐUR
Helstu breytingar sem sáust í kjálkabeinum og í tönnum, ásamt flúorinnihaldi í kjálkabeinum er að
finna í viðhengi 2.
Ekki sáust greinilegar breytingar í þeim kjálkabeinum og tönnum sem skoðuð voru sem bentu til
flúoreitrunar.
Nokkrir hausar komu með stórri sendingu kindahausa frá sláturhúsi Norðlenska sem tilheyrðu öðru
verkefni; sendingin var ekki sér merkt. Því fórst fyrir að skoða suma þessara hausa sem tilheyrðu
vöktunarverkefninu. Að auki vantaði merki í allt fullorðið fé, utan fé frá Sléttu, og því vantaði
nákvæmar upplýsingar um aldur.
Tvær kindur frá Þernunesi voru með nokkuð mikið tannlos og vantaði allar framtennur í aðra þeirra
og kom það í veg fyrir mat á glerungi.
Flúorinnihald í kjálkabeinum var mjög hátt í fullorðnu fé frá Sléttu þar sem 4 kindur voru með
˃ 4000 g/mg beinösku og sú fimmta með > 5000 g/mg beinösku; kindurnar voru frá 6-9 vetra.
Einnig var fremur hátt magn af flúor í kjálkabeinum frá fé á Hallbjarnastöðum, Þernunesi og Lundi.
Nokkuð mikill breytileiki var á magni flúors í kjálkabeinum lamba (172 – 2051 g/mg beinösku),
mesti breytileiki í lömbum frá Lundi og Víkingsstöðum. Hæsta meðaltal flúors var í lömbum frá
Hallbjarnarstöðum, en hæsta gildið mældist í lambi frá Víkingsstöðum (A 024), 2051 g/mg
beinösku.
Fullorðið fé frá Víkingsstöðum, sennilega allt veturgamlir hrútar, voru með lægri flúorgildi en
lömbin frá sama bæ.
Tafla 1: Meðaltal flúors í kjálkabeinum
Bær
Aldursflokkur
(meðalaldur)
Slétta
Hallbjarnarstaðir
Þernunes
Lundur
Víkingsstaðir
Hallbjarnarstaðir
Víkingsstaðir
Slétta
Arnhólsstaðir
Lundur
Þernunes
Fullorðið
Fullorðið
Fullorðið
Fullorðið
Fullorðið
Lömb
Lömb
Lömb
Lömb
Lömb
Lömb
Flúorvöktun 2014
(7.4 v)
(aldur?)
(≥ 4 v)
(≥ 4 v)
(1 v?)
Fjöldi dýra
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Meðaltal flúors (g/g) í
beinösku (min-max)
4863
2295
1806
1190
404
1093
1064
879
582
551
331
(4433-5378)
(1612-2745)
(1222-2668)
(906-1879)
(293-526)
(826-1285)
(529-2051)
(563-1227)
(329-890)
(172-1904)
(252-419)
Bls 2 í 3
Keldnanúmer: 2014/11/0032
Vöktun á áhrifum flúors á kjálka sauðfjár fyrir
Alcoa Fjarðaál - Reyðarfjörður
SAMANTEKT
Ekki sáust greinilegar breytingar í þeim tönnum og kjálkabeinum sem skoðuð voru sem bentu til
flúoreitrunar.
Hátt flúormagn mældist í kjálkabeinum í fullorðnu fé frá Sléttu (> 4000 g/mg beinösku) og ein eða
fleiri kindur frá bæjunum Hallbjarnarstöðum og Þernunesi voru með > 2000 g/mg beinösku.
Breytileiki var á magni flúors í kjálkabeinum lamba. Á bænum Hallbjarnastöðum var meðaltal flúors
> 1000 g/mg beinösku og eitt lamb frá Víkingsstöðum mældist með > 2000 g/mg beinösku.
Þessar niðurstöður gefa til kynna að hætta sé á flúorskemmdum.
Reykjavík, 14. apríl 2015
Ólöf G. Sigurðardóttir
Flúorvöktun 2014
Bls 3 í 3
Keldnanúmer: 2014/11/0032
Vöktun á áhrifum flúors á kjálka sauðfjár fyrir Alcoa Fjarðaál - Reyðarfjörður
Viðhengi 1: Bær / sýni
Bær
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Nr.
A 001
A 002
A 003
A 004
A 005
A 006
A 007
A 008
A 009
A 010
A 011
A 012
A 013
A 014
A 015
A 016
A 017
A 018
A 019
A 020
A 021
A 022
A 023
A 024
A 025
A 026
A 027
A 028
A 029
A 030
A 031
A 032
A 033
A 034
A 035
A 036
A 037
A 038
A 039
A 040
A 041
A 042
A 043
A 044
A 045
A 046
A 047
A 048
A 049
A 050
A 051
Aldur
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
9 vetra 1)
8 vetra 1)
7 vetra 1)
7 vetra 1)
6 vetra 1)
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb 2)
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb 3)
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Fullorðið
Fullorðið
Fullorðið
Fullorðið
Fullorðið
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Flúorvöktun 2014 – Viðhengi 1
Merki
2U7-2162
2U7-5242
2U7-6062
2U7-421
2U7-00991
14U6-5582
14U6-6667
14U6-7082
14U6-7090
14U6-8886
14U6-46
14U6-385
14U6-420
14U6-595
14U6-695
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
5U3-204-1
5U3-285-1
5U3-308-1
5U3-308-2
5U3-486
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
Mark
br.a/Sn.fr.
br.a/Sn.fr.
br.a/Sn.fr.
br.a/Sn.fr.
br.a/Sn.fr.
b.a./Blst.fr.
b.a./Blst.fr.
b.a./Blst.fr.
b.a./Blst.fr.
gb./gb.
b.a./Blst.fr.
b.a./Blst.fr.
b.a./Blst.fr.
b.a./Blst.fr.
b.a./Blst.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
Sýlt/alheilt
Sýlt/alheilt
Sýlt/alheilt
Hvatt/Sýlt
Sýlt/alheilt
St.hangfj.a./St.hangfj.fr.
St.hangfj.a./St.hangfj.fr.
St.hangfj.a./St.hangfj.fr.
St.hangfj.a./St.hangfj.fr.
St.hangfj.a./St.hangfj.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
b.fr./b.a.
alheilt/b.fr.
alheilt/Sýlt
hófb.fr./gagnb.
hófb.fr./gagnb.
hófb.fr./gagnb.
hófb.fr./gagnb.
hófb.fr./gagnb.
hófb.fr./gagnb.
hófb.fr./gagnb.
hófb.fr./gagnb.
hófb.fr./gagnb.
hófb.fr./gagnb.
Komud.
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
19.sep
1.okt
1.okt
1.okt
1.okt
1.okt
1.okt
1.okt
1.okt
1.okt
1.okt
9.okt
9.okt
9.okt
9.okt
9.okt
Athugasemd
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
Bls 1 af 2
Keldnanúmer: 2014/11/0032
Vöktun á áhrifum flúors á kjálka sauðfjár fyrir Alcoa Fjarðaál - Reyðarfjörður
Viðhengi 1: Bær / sýni
Bær
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Nr.
A 052
A 053
A 054
A 055
A 056
A 057
A 058
A 059
A 060
A 061
A 062
A 063
A 064
A 065
A 066
Aldur
1 vetra 5)
1 vetra 5)
1 vetra 5)
1 vetra 5)
1 vetra 5)
≥ 4 vetra
3-4 vetra
≥ 4 vetra
≥ 4 vetra
≥ 4 vetra
≥ 4 vetra
≥ 4 vetra
≥ 4 vetra
≥ 4 vetra
≥ 4 vetra
Merki
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
vantar
Mark
Sýlt/Hvatt
Sýlt/Hvatt
Sýlt/Sn.fr.
Sýlt/Sn.a.
Sýlt hálftaf fr./Sn.fr.
hangfj.a./Sn.fr.
hangfj.a./Sn.fr.
hangfj.a./Sn.fr.
hangfj.a./Sn.fr.
hangfj.a./Sn.fr.
gangb./b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
alheilt/b.fr.
Komud.
Athugasemd
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
4)
Ekki skoðað
1)
Aldur samkv. merki
Mótteknir 7 hausar frá Lundi – tveimur hausum var hent án skoðunar og fengu þeir ekki A númer.
3)
Mótteknir 11 lambshausar frá Lundi. Tennur skoðaðar (í lagi) en hausum síðan hent þar sem heildarfjöldi átti aðeins
að vera 5 hausar
4)
Tennur ekki skoðaðar þar sem hausar voru sendir með hausum sem tilheyrðu öðru verkefni; þá hausa átti ekki að
skoða
5)
Sennilega allt vetur gamlir hrútar
2)
Flúorvöktun 2014 – Viðhengi 1
Bls 2 af 2
Keldnanúmer: 2014/11/0032
Vöktun á áhrifum flúors á kjálka sauðfjár fyrir Alcoa Fjarðaál - Reyðarfjörður
Viðhengi 2: Flúormagn / helstu breytingar
Bær
Nr.
Aldur
Flúor (μg/g)
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
A 001
A 002
A 003
A 004
A 005
A 006
A 007
A 008
A 009
A 010
A 011
A 012
A 013
A 014
A 015
A 016
A 017
A 018
A 019
A 020
A 021
A 022
A 023
A 024
A 025
A 026
A 027
A 028
A 029
A 030
A 031
A 032
A 033
A 034
A 035
A 036
A 037
A 038
A 039
A 040
A 041
A 042
A 043
A 044
A 045
A 046
A 047
A 048
A 049
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
9v
8v
7v
7v
6v
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Full.
Full.
Full.
Full.
Full.
Lamb
Lamb
Lamb
305
252
392
288
419
4917
5378
4904
4685
4433
1227
863
1169
571
563
213
247
172
221
1904
1410
648
682
2051
529
890
329
601
615
474
Flúorvöktun 2014 – Viðhengi 2
Tannslit
Tannlos
Beinrýrnun
‡
Beinbólga *
+++
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
++
+++
++
++
Annað
+++
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
1612
1797
2745
2661
2660
1285
935
1228
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
Bls. 1 af 2
Keldnanúmer: 2014/11/0032
Vöktun á áhrifum flúors á kjálka sauðfjár fyrir Alcoa Fjarðaál - Reyðarfjörður
Viðhengi 2: Flúormagn / helstu breytingar
Bær
Nr.
Aldur
Flúor (μg/g)
Tannslit
Tannlos
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
A 050
A 051
A 052
A 053
A 054
A 055
A 056
A 057
A 058
A 059
A 060
A 061
A 062
A 063
A 064
A 065
A 066
Lamb
Lamb
1 v? 2)
1 v? 2)
1 v? 2)
1 v? 2)
1 v? 2)
≥4v
3-4 v
≥4v
≥4v
≥4v
≥4v
≥4v
≥4v
≥4v
≥4v
1189
826
526
415
293
455
331
2668
1222
1945
1288
1906
906
957
1879
957
1253
?
?
?
?
?
?
?
+
?
?
?
?
?
?
?
+++
+ = vægar breytingar
++ = miðlungs breytingar
+++ = miklar breytingar
1)
2)
++
++
+
+
+++
Beinrýrnun
‡
?
?
?
?
?
?
?
+++
Beinbólga *
Annað
?
?
?
?
?
?
?
+
1)
+
+
+
+
+
1)
1)
1)
1)
1)
1)
+?
+
+
‡
Beinrýrnun sökum tannholds og tannslíðursbólgu
* Beinbólga: Þykknun í kjálkabeini; bein- og beinmergsbólga (tannslíðursbólga)
A 042 - A 056: Kjálkar og tennur ekki skoðað
A 052 - A 056: Sennilega veturgamlir hrútar
Flúorvöktun 2014 – Viðhengi 2
Bls. 2 af 2
Hágangur ehf.
Silvia Windmann, dýralæknir
Hámundarstaðir II
690 Vopnafjörður
468 1533 – 892 2734
[email protected]
10. desember 2014
Eftirlitsskýrsla – fjórða skoðun
Efni: Fjórða skoðun dýralæknis á grasbítum á svæði þar sem gildi flúors í grasi hefur mælst
hátt sumrin 2012 og 2013. Byggt er á reglugerð 340/2001 um eftirlit með fóðri,
samanber 65. breytingu reglugerðarinnar með reglugerð nr. 368/2013.
Dags: 29. október 2014
Framkvæmt af: Barry Johnson, B.V.Sc. D.V.Sc.(hc) M.R.C.V.S.,dýralæknir og sérfræðingur
í flúormengun, Silvia Windmann, dýralæknir, aðstoðarmaður var Kristín Ágústsdóttir,
sérfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands. Guðmundur Sveinsson, umhverfisfræðingur
hjá Fjarðaáli og Geir Sigurpáll Hlöðversson framkvæmdastjóri umhverfis-, heilsu- og
öryggismála Fjarðaáls fylgdust með skoðunum.
Staður: Slétta, Áreyjar og hesthúsasvæði á Reyðarfirði.
Inngangur
Barry Johnson, dýralæknir frá Bretlandi, sem hefur margra ára reynslu af flúorskoðunum var
fenginn til að leiðbeina um framkvæmd skoðunarinnar á Reyðarfirði samkvæmt mælikvarða
sem er útgefinn af NRC 1974 (National Research Counsil, Washington DC.).
Af þeim hestum sem skoðaðir voru í fyrri skoðunum var einungis einn (Rák) til taks á
svæðinu. Áætlað er að skoða hest (Pegasus) sem er í þjálfun á Héraði seinna. Þess í stað voru
10 hestar í hesthúsahverfi, 2 hestar á Áreyjum (Kvikur, sem skoðaður var 2013, var ekki
samvinnufús) og 3 hestar á Sléttu skoðaðir.
Kindurnar 12 á Sléttu frá fyrri skoðunum voru allar til taks nema ein, henni var lógað 2013.
Að auki komu 5 ásetningslömb ný inn í skoðunarferlið.
Á Áreyjum voru nokkrir nautgripir, en aðstaða til skoðunar var ekki fyrir hendi.
Hágangur ehf. ● kt. 670405-0870 ● Silvia Windmann ● dýralæknir ● lnr. 6205 ●
Hámundarstöðum II ● 690 Vopnafirði ● 468 1533 ● 892 2734 ● [email protected]
Skoðun og niðurstöður í töflu
Skoðunin fór fram eftir mælikvarða NRC 1974 sem felur í sér sjónmat og þreifingu á
framtönnum. Ástand hverrar framtannar var metið m.t.t. mögulegra breytinga af völdum
flúoreitrunar á skalanum 1-5, þar sem 1 merkir engar breytingar og 5 alvarlegar breytingar.
Stigagjöf er mismunandi eftir dýrategund, hestar eiga samtals 12 framtennur (6 í efri og 6 í
neðri góm), sauðfé er með 8 tennur í neðri góm. Flúorskemmdir koma eðli samkvæmt alltaf
fyrir samtímis í tönnum báðum megin, þess vegna er bara gefin ein tala fyrir samsvarandi pör.
Mjólkurtennur er ekki hægt að meta, þess vegna stendur "t" fyrir hverja mjólkurtönn.
Stigagjöf fyrir hest getur t.d. verið
þar sem tölur fyrir ofan strikið lýsa tennur í efri góm og
tölur fyrir neðan strikið tennur í neðri góm, fyrsta talan stendur fyrir miðtennur (I1) og síðasta
fyrir ytri tennur (I3).
Ekki var sérstaklega tekið tillit til holdafars eða beinabreytinga í kjálkum eða liðum, enda
taldi Barry ekki ástæðu til þess. Eigendur gripanna voru spurðir hvort að gripirnir hefðu verið
haltir eða ganglag stirt en svöruðu því allir neitandi.
Þar sem notað var nýtt kerfi til að skrá niðurstöður verður horfið frá skráningu eldri gagna í
þessari skýrslu.
sauðfé
gripanr/nafn.
12-213
12-204
12-233
12-214
12-220
12-273
12-260
12-288
12-247
11-100
11-191
542 (2014)
99 (2014)
90 (2014)
220 (2014)
407 (2014)
tennur athugasemdir
11tt
11tt
11tt
111t
112t
gekk á svæði þar sem flúor mældist hár
111t
11tt
111t
11tt
111t
11tt
tttt
tttt
tttt
tttt
tttt
mynd nr.
5740
5741
5742
5743
5744-46
5747
5748
5749-51
5752-53
5754-55
5756
5757-59
5760
5762
5763-64
5765-66
Hágangur ehf. ● kt. 670405-0870 ● Silvia Windmann ● dýralæknir ● lnr. 6205 ●
Hámundarstöðum II ● 690 Vopnafirði ● 468 1533 ● 892 2734 ● [email protected]
hestar
IS2002288133 Kría
IS1997258390 Freyja
IS2010157663 Master
IS2010176073 Máni
IS2003238952 Snör
IS2000155506 Gyllir
IS2005177103 Gandur
IS2005? Gandálfur
IS2004258931 Góa
IS2005277100 Gná
IS1999276453 Snoppa
IS2007276458 Rák
111
111
111
111
11t
11t
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
hefur verið á beit á svæðinu í 5 ár
9564
bara verið í stuttan tíma á svæðinu
9567
9568
95709572
9573
var á beit á svæðinu í sumar
vantar tönn í neðri góm (slys)
var á svæðinu síðastliðið ár
brotin tönn í efri góm (slys)
á svæðinu síðan sumar 2013
verið á svæðinu síðan 2010
9582
á svæðinu síðan 2008
á svæðinu síðan 2010
273
iphone
9586
alltaf verið á svæðinu
5795
5799
ekki hægt að skoða, ótaminn
IS2009176458 Pegasus
ekki skoðaður, er á Héraði
IS2010? Lotna
IS1990276421 Vera
9579
verið á svæðinu í 1 ½ ár
IS2011176458 Kvikur
IS2009? Tinda
9575
111
111
11t
11t
of gömul
5771-73
5779-82
57865789
57905792
Hágangur ehf. ● kt. 670405-0870 ● Silvia Windmann ● dýralæknir ● lnr. 6205 ●
Hámundarstöðum II ● 690 Vopnafirði ● 468 1533 ● 892 2734 ● [email protected]
Túlkun niðurstaðna
Öll skoðuð dýr voru heilbrigð, í góðum holdum og sýndu ekki helti eða stirðleika í
hreyfingum. Bóndanum á Sléttu var ráðlagt að skoða dýrin reglulega með tilliti til hreyfinga
og skrá niðurstöður á sérstakt eyðublað.
Ástand tanna: Með einni undantekningu voru tennur sauðfjár heilbrigðar og sýndu engin
ummerki um breytingar af völdum flúors.
Kind nr. 12-220 var með brúnan blett báðum megin á I3 tönnum, sem eru nýuppkomnar á
þessu ári. Þessi breyting var metin með tölustaf 2 sem þýðir vafasamar breytingar
(questionable effect). Bóndann grunar að kindin hafi gengið á svæði, þar sem flúorgildi
mældist hátt undanfarin ár. Flúortengdar breytingar á þessum tönnum verða til, þegar dýrið
innbyrðir flúor á þeim tíma þegar glerungur á tönnunum er að myndast, áður en tennur vaxa í
gegnum tannholdið.
Kindur skipta I3 tönnum við 27 til 36 mánaða aldur1. Kindin 12-220 var u.þ.b. 29 mánaða
gömul við þessa skoðun. I2 tennur (sem koma upp við 18 – 27 mánaða aldur1) voru án
athugasemda. Möguleg flúormengun hefur þannig þurft að eiga sér stað árið 2013, en ekki er
hægt að fullyrða að um áhrif af völdum flúormengunar sé að ræða. Að mati Barrys er ekki
líklegt að þessi kind muni finna fyrir neikvæðum afleiðingum þessara tannskemmda á ævinni,
en jafnframt er mikilvægt að skoða tennurnar áfram reglulega og mæla flúorgildi í beinum
þegar henni verður lógað.
Tennur hestanna sýndu engar breytingar sem reka mætti til flúors. Brotnar framtennur í
tveimur hestum (Snör og Gylli) stafa að öllum líkindum af slysförum, þegar ungir hestar eru
að slást.
Því miður var ekki hægt að skoða sömu hestana aftur sem voru skoðaðir 2012 og 2013 og
flestir hestar sem voru skoðaðir, voru ekki í áhættuhópi.
Í heildina séð virðist sem ástand tanna hafi verið betra í þessari skoðun en fyrri skoðunum,
hugsanlega vegna þess að skoðunin fór fram fyrr á árinu og flest dýr voru ný komin á hús.
Blæðingar í tannholdi sem sáust 2013 gætu t.d. stafað af innréttingum eða grófu heyi.
Vitað er að kindur sem eru hýstar á Héraði ganga á áhættusvæði í Austfjarðahólfi.
Athyglisvert væri að skoða þær.
Nautgripir sem aldir eru á Áreyjum og ekki er hægt að skoða lifandi ætti að skoða í
sláturhúsum, bæði hvað varðar tennur og einnig flúorgildi í beinum.
Vopnafjörður, 10. desember 2014
1
Nickel, Schummer, Seiferle, Lehrbuch der Anatomie der Haustiere, Bd. 2, 6. Aufl. 1987
Hágangur ehf. ● kt. 670405-0870 ● Silvia Windmann ● dýralæknir ● lnr. 6205 ●
Hámundarstöðum II ● 690 Vopnafirði ● 468 1533 ● 892 2734 ● [email protected]
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa
Austurlands
Mýrargötu 10
740 Neskaupsstaður
6EM14004
Fjarðaál
Umhverfisvöktun
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
55 beinsýni/Náttúrustofa Austurlands
Verkefni nr.:
Heiti verkefnis:
Umsjón verkefnis:
Sýni:
Fulltrúi verkkaupa:
Móttekið:
Dags.:
20.01.2015
Afrit:
Kristín Ágústsdóttir
Reikn.nr.
Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birting er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá
dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við prófuð sýni.
Niðurstöður á mælingum á flúor í kindakjálkum 2014 urðu eftirfarandi:
Bær
Nr.
Aldur
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Slétta
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
Arnhólsstaðir
A 001
A 002
A 003
A 004
A 005
A 006
A 007
A 008
A 009
A 010
A 011
A 012
A 013
A 014
A 015
A 016
A 017
A 018
A 019
A 020
A 021
A 022
A 023
A 024
A 025
A 026
A 027
A 028
A 029
A 030
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
9v
8v
7v
7v
6v
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Flúor
(μg/g)
305
252
392
288
419
4917
5378
4904
4685
4433
1227
863
1169
571
563
213
247
172
221
1904
1410
648
682
2051
529
890
329
601
615
474
Tannslit
Tannlos
Beinrýrnun
‡
Beinbólga
*
+++
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
++
+++
++
++
Síða 1 af 2
Annað
+++
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Hallbjarnarstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Víkingsstaðir
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Þernunes
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
Lundur
A 031
A 032
A 033
A 034
A 035
A 036
A 037
A 038
A 039
A 040
A 041
A 042
A 043
A 044
A 045
A 046
A 047
A 048
A 049
A 050
A 051
A 052
A 053
A 054
A 055
A 056
A 057
A 058
A 059
A 060
A 061
A 062
A 063
A 064
A 065
A 066
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Full.
Full.
Full.
Full.
Full.
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
Lamb
1 v?
1 v?
1 v?
1 v?
1 v?
≥4v
3-4 v?
≥4v
≥4v
≥4v
≥4v
≥4v
3-4 v?
≥4v
≥4v
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
Hent
1612
1797
2745
2661
2660
1285
935
1228
1189
826
526
415
293
455
331
2668
1222
1945
1288
1906
906
957
1879
957
1253
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+++
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+++
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
2)
++
++
+
+
+++
+?
+
+
+
+
+
3)
+
+
Gæðaeftirlit: 6 bein voru tvímæld m.t.t. flúors, allar endurtekningar mældust innan
10% skekkju.
Viðmið A (790 ppm) mældist 737 ppm
Viðmið B ( 1081 ppm) mældist 973 ppm
Greiningaraðferð – Brennsla, mölun, uppleyst í 0.5 M HNO3, þynnt og sýni blandað við beina TISAB og flúorinnihald greint með
flúor-sértækri elektróðu. Gildi gefin upp miðað við 0% raka.
Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Verkefnisstjóri
Síða 2 af 2
Keldnaholti, 112 Reykjavík
Sími 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
Viðauki 15. Skrá yfir allar ljósmyndir teknar í Reyðarfirði árið
2014.
Myndanúmer
Stöðvanúmer/heiti
Dags
IMG_5540
Dryopteris filix-mas
15.7.2014
IMG_5541
Dryopteris filix-mas
15.7.2014
IMG_5542
Dryopteris filix-mas
15.7.2014
IMG_5543
Dryopteris filix-mas
15.7.2014
IMG_5544
Dryopteris filix-mas
15.7.2014
IMG_5538
Erysimum strictum
15.7.2014
IMG_5539
Erysimum strictum
15.7.2014
IMG_5537
Erysimum strictum
15.7.2014
IMG_5514
Rosa pimpinellifolia
15.7.2014
IMG_5515
Rosa pimpinellifolia
15.7.2014
IMG_5516
Rosa pimpinellifolia
15.7.2014
IMG_5518
Rosa pimpinellifolia
15.7.2014
IMG_5520
Rosa pimpinellifolia
15.7.2014
IMG_5521
Rosa pimpinellifolia
15.7.2014
IMG_5522
Rosa pimpinellifolia
15.7.2014
IMG_5523
Rosa pimpinellifolia
15.7.2014
IMG_5524
Rosa pimpinellifolia
15.7.2014
IMG_5530
Fuglaerta
15.7.2014
IMG_5531
Fuglaerta
15.7.2014
IMG_5533
Fuglaerta
15.7.2014
IMG_5534
Fuglaerta
15.7.2014
IMG_5528
Giljaflækja
15.7.2014
IMG_5529
Giljaflækja
15.7.2014
IMG_5532
Giljaflækja
15.7.2014
IMG_5671
ST1 - bláberjalyng við stöð
13.8.2014
IMG_5672
ST1 - bláberjalyng við stöð
13.8.2014
IMG_5673
ST1 - bláberjalyng við stöð
13.8.2014
IMG_5675
ST1-utan við reit
13.8.2014
IMG_5676
ST1-utan við reit
13.8.2014
IMG_5677
ST1-utan við reit
13.8.2014
IMG_5674
ST1-C3
13.8.2014
IMG_5667
ST2-B10
13.8.2014
IMG_5668
ST2-G10
13.8.2014
IMG_5669
ST2 - bláberjalyng við stöð
13.8.2014
IMG_5670
ST2 - bláberjalyng við stöð
13.8.2014
IMG_5665
ST2-H1
13.8.2014
IMG_5666
ST2-H1
13.8.2014
IMG_5662
ST3-E1
13.8.2014
IMG_5663
ST3-E1
13.8.2014
IMG_5664
ST3-G4
13.8.2014
IMG_5696
ST4-B1
14.8.2014
IMG_5692
ST5-B3
14.8.2014
IMG_5693
ST5-C7
14.8.2014
IMG_5695
ST5-I5
14.8.2014
IMG_5696
ST5 - bláberjalyng við stöð
14.8.2014
IMG_5614
ST6-A1
11.8.2014
IMG_5615
ST6-I9
11.8.2014
IMG_5610
ST7
18.8.2014
IMG_5711
ST7-A1
18.8.2014
IMG_5625
ST8-A2
11.8.2014
IMG_5623
ST8-G3
11.8.2014
IMG_5624
ST8-G3
11.8.2014
IMG_5621
ST8-J1
11.8.2014
IMG_5622
ST8-J1
11.8.2014
IMG_5703
ST9
17.8.2014
IMG_5704
ST9
17.8.2014
IMG_5702
ST9-J8
17.8.2014
IMG_5616
ST10-F1
11.8.2014
IMG_5618
ST10-H9
11.8.2014
IMG_5619
ST10-J9
11.8.2014
IMG_5620
ST10-J9
11.8.2014
IMG_5617
ST10-D6
11.8.2014
IMG_5555
ST11-C1
7.8.2014
IMG_5554
ST11-F10
7.8.2014
IMG_5553
ST11-G1
7.8.2014
IMG_5699
ST13-C4
15.8.2014
IMG_5700
ST13-C4
15.8.2014
IMG_5701
15.8.2014
IMG_5698
ST13-F9
Fé á beit í mýri við Sléttu,
sunnan vegar
IMG_5559
ST14-C1
7.8.2014
IMG_5558
ST14-F2
7.8.2014
IMG_5556
ST14-J10
7.8.2014
IMG_5557
ST14-J7
7.8.2014
IMG_5573
ST15-C1
7.8.2014
IMG_5661
ST16-C3
13.8.2014
IMG_5713
ST17
20.8.2014
IMG_5714
ST17
20.8.2014
IMG_5715
ST19-I8
20.8.2014
IMG_5611
ST20-G10
9.8.2014
IMG_5612
ST20-H2
9.8.2014
IMG_5613
ST20-H2
9.8.2014
IMG_5575
ST21-C1
9.8.2014
IMG_5576
ST21-H1
9.8.2014
IMG_5707
ST22-B5
18.8.2014
IMG_5705
ST22-D3
18.8.2014
IMG_5706
ST22-D3
18.8.2014
IMG_5709
ST23 utan reita
18.8.2014
IMG_5708
ST23-A1
18.8.2014
15.8.2014
IMG_5660
ST24-B2
13.8.2014
IMG_5684
ST27 utan stöðvar
14.8.2014
IMG_5683
ST27 utan stöðvar
14.8.2014
IMG_5687
ST27-B5
14.8.2014
IMG_5688
ST27-D6
14.8.2014
IMG_5686
ST27-G6
14.8.2014
IMG_5678
ST28-C4
14.8.2014
IMG_5679
ST28-F9
14.8.2014
IMG_5680
ST28-F9
14.8.2014
IMG_5681
ST28-F9
14.8.2014
IMG_5682
ST28-J5
14.8.2014
IMG_5627
ST29-G10
13.8.2014
IMG_5626
ST29-I1
13.8.2014
IMG_5712
ST30
20.8.2014
IMG_5535
Sýntökustaður W1 í júlí 2014
17.7.2014
IMG_0041.JPG
TG1-501
13.10.2014
IMG_0040.JPG
TG1-502
13.10.2014
IMG_0042.JPG
TG1-503
13.10.2014
IMG_0043.JPG
TG1-504
13.10.2014
IMG_0048.JPG
TG1-505
13.10.2014
IMG_0049.JPG
TG1-506
13.10.2014
IMG_0044.JPG
TG1-507
13.10.2014
IMG_0045.JPG
TG1-508
13.10.2014
IMG_0046.JPG
TG1-509
13.10.2014
IMG_0047.JPG
TG1-510
13.10.2014
IMG_0060.JPG
TG2-511
13.10.2014
IMG_0059.JPG
TG2-512
13.10.2014
IMG_0064.JPG
TG2-513
13.10.2014
IMG_0065.JPG
TG2-514
13.10.2014
IMG_0068.JPG
TG2-515
13.10.2014
IMG_0067.JPG
TG2-516
13.10.2014
IMG_0066.JPG
TG2-517
13.10.2014
IMG_0063.JPG
TG2-518
13.10.2014
IMG_0061.JPG
TG2-519
13.10.2014
IMG_0062.JPG
TG2-520
13.10.2014
IMG_0058.JPG
TG3-521
13.10.2014
IMG_0057.JPG
TG3-522
13.10.2014
IMG_0056.JPG
TG3-523
13.10.2014
IMG_0055.JPG
TG3-524
13.10.2014
IMG_0054.JPG
TG3-525
13.10.2014
IMG_0053.JPG
TG3-526
13.10.2014
IMG_0052.JPG
TG3-527
13.10.2014
IMG_0050.JPG
TG3-528
13.10.2014
IMG_0051.JPG
TG3-529
13.10.2014
IMG_0069.JPG
TG3-530
13.10.2014
IMG_0089.JPG
TG4-531
13.10.2014
IMG_0098.JPG
TG4-532
13.10.2014
IMG_0097.JPG
TG4-533
13.10.2014
IMG_0090.JPG
TG4-534
13.10.2014
IMG_0091.JPG
TG4-535
13.10.2014
IMG_0092.JPG
TG4-536
13.10.2014
IMG_0094.JPG
TG4-537
13.10.2014
IMG_0093.JPG
TG4-538
13.10.2014
IMG_0095.JPG
TG4-539
13.10.2014
IMG_0096.JPG
TG4-540
13.10.2014
IMG_0088.JPG
TG5-541
13.10.2014
IMG_0087.JPG
TG5-542
13.10.2014
IMG_0086.JPG
TG5-543
13.10.2014
IMG_0085.JPG
TG5-544
13.10.2014
IMG_0084.JPG
TG5-546
13.10.2014
IMG_0083.JPG
TG5-547
13.10.2014
IMG_0082.JPG
TG5-548
13.10.2014
IMG_0081.JPG
TG5-549
13.10.2014
IMG_0080.JPG
TG5-550
13.10.2014
IMG_0079.JPG
TG6-551
13.10.2014
IMG_0078.JPG
TG6-552
13.10.2014
IMG_0077.JPG
TG6-553
13.10.2014
IMG_0076.JPG
TG6-554
13.10.2014
IMG_0075.JPG
TG6-555
13.10.2014
IMG_0074.JPG
TG6-556
13.10.2014
IMG_0073.JPG
TG6-557
13.10.2014
IMG_0072.JPG
TG6-558
13.10.2014
IMG_0070.JPG
TG6-559
13.10.2014
IMG_0071.JPG
TG6-560
13.10.2014
IMG_0020.JPG
TG7-561
13.10.2014
IMG_0021.JPG
TG7-562
13.10.2014
IMG_0022.JPG
TG7-563
13.10.2014
IMG_0023.JPG
TG7-564
13.10.2014
IMG_0024.JPG
TG7-565
13.10.2014
IMG_0025.JPG
TG7-566
13.10.2014
IMG_0026.JPG
TG7-567
13.10.2014
IMG_0027.JPG
TG7-568
13.10.2014
IMG_0028.JPG
TG7-569
13.10.2014
IMG_0029.JPG
TG7-570
13.10.2014
IMG_0036.JPG
TG8-571
13.10.2014
IMG_0037.JPG
TG8-572
13.10.2014
IMG_0033.JPG
TG8-573
13.10.2014
IMG_0035.JPG
TG8-574
13.10.2014
IMG_0034.JPG
TG8-575
13.10.2014
IMG_0032.JPG
TG8-576
13.10.2014
IMG_0031.JPG
TG8-577
13.10.2014
IMG_0030.JPG
TG8-578
13.10.2014
IMG_0038.JPG
TG8-579
13.10.2014
IMG_0039.JPG
TG8-580
13.10.2014
IMG_0019.JPG
TG9-581
13.10.2014
IMG_0018.JPG
TG9-582
13.10.2014
IMG_0017.JPG
TG9-583
13.10.2014
IMG_0016.JPG
TG9-584
13.10.2014
IMG_0015.JPG
TG9-585
13.10.2014
IMG_0014.JPG
TG9-586
13.10.2014
IMG_0013.JPG
TG9-587
13.10.2014
IMG_0012.JPG
TG9-588
13.10.2014
IMG_0011.JPG
TG9-589
13.10.2014
IMG_0010.JPG
TG9-590
13.10.2014
IMG_0020.JPG
TG9-590
13.10.2014
IMG_0002.JPG
TG10-591
13.10.2014
IMG_0003.JPG
TG10-592
13.10.2014
IMG_0004.JPG
TG10-593
13.10.2014
IMG_0005.JPG
TG10-594
13.10.2014
IMG_0006.JPG
TG10-595
13.10.2014
IMG_0007.JPG
TG10-596
13.10.2014
IMG_0008.JPG
TG10-597
13.10.2014
IMG_0009.JPG
TG10-598
13.10.2014
VidBL5_2014
BL5-814 (við reit)
20.8.2014
VidBL5_2014 (2)
BL5-814 (við reit)
20.8.2014
BL5-2014
BL5-814
20.8.2014
IMG_9525
LQ1-914
IMG_9528
LQ2-914
IMG_9529
LQ4-914
25.9.2014
25.9.2014
25.9.2014
IMG_9531
LQ8-814
25.9.2014
IMG_9523
LQ9-914
25.9.2014
IMG_9524
LQ9-914
25.9.2014
IMG_9550
LQ11-1014
7.10.2014
IMG_9556
LQ15-1014
7.10.2014
IMG_9557
LQ15-1014
7.10.2014
IMG_9555
LQ16-1014
7.10.2014
IMG_9554
LQ17-1014
7.10.2014
IMG_9553
LQ18-1014
7.10.2014
IMG_9558
LQ19-1014
7.10.2014
IMG_9512
LQ21-914
23.9.2014
IMG_9513
LQ22-914
23.9.2014
IMG_9514
LQ22-914
23.9.2014
IMG_9511
LQ23-914
23.9.2014
IMG_9508
LQ24-914
23.9.2014
IMG_9509
LQ25-914
23.9.2014
IMG_9510
LQ25-914
23.9.2014
IMG_9506
LQ26-914
23.9.2014
IMG_9507
LQ27-914
23.9.2014
IMG_9505
LQ28-914
23.9.2014
IMG_9515
LQ29-914
23.9.2014
IMG_9015
LQ29-914
23.9.2014
IMG_9516
LQ30-914
23.9.2014
IMG_9016
LQ30-914
23.9.2014
IMG_9521
LQ31-914
25.9.2014
IMG_9522
LQ31-914
25.9.2014
IMG_9504
LQ45-914
23.9.2014
IMG_9520
LQ47-914
25.9.2014
IMG_9518
LQ48-914
25.9.2014
IMG_9517
LQ49-913
25.9.2014
IMG_5546
Hestar á beit v/ G13
7.8.2014
IMG_5547
Hestar á beit v/ G13
7.8.2014
IMG_5548
Hestar á beit v/ G13
7.8.2014
IMG_5549
Hestar á beit v/ G13
7.8.2014
IMG_5550
Hestar á beit v/ G13
7.8.2014
IMG_5551
7.8.2014
IMG_5519
Hestar á beit v/ G13
Hestar á beit SVestan við
sýnatökustað G43
IMG_6953
G43-914
1.9.2014
IMG_6954
G43-914
1.9.2014
IMG_6955
G43-914
1.9.2014
IMG_5718
V1-914 Salat undir dúk
Hólmanes - rauðleitt
bláb.lyng
2.9.2014
IMG_5525
17.7.2014
15.7.2014
IMG_5654
Alcoa - Forest - Reynir
12.8.2014
IMG_5645
Framnes - Bergfura
12.8.2014
IMG_5646
Framnes - Bergfura
12.8.2014
IMG_5647
Framnes - Birki
12.8.2014
IMG_5638
Framnes - Gráreynir
12.8.2014
IMG_5636
Framnes - Víðir
12.8.2014
IMG_5643
Framnes - Hvönn
12.8.2014
IMG_5644
Framnes - Hvönn
12.8.2014
IMG_5642
Framnes - Koparreynir
12.8.2014
IMG_5637
Framnes - Sigurskúfur
12.8.2014
IMG_5640
Framnes - Toppur
12.8.2014
IMG_5635
Framnes - Ölur
12.8.2014
IMG_5639
Framnes - Blæösp
12.8.2014
IMG_5648
Framnes -Maríustakkur
12.8.2014
IMG_5649
Framnes -Maríustakkur
12.8.2014
IMG_5650
Framnes -Maríustakkur
12.8.2014
IMG_5651
Framnes -Maríustakkur
12.8.2014
IMG_5652
Framnes -Maríustakkur
12.8.2014
IMG_5653
Framnes -Maríustakkur
12.8.2014
IMG_5633
Innan við Sómastaði - Birki
12.8.2014
IMG_5634
Innan við Sómastaði - Birki
12.8.2014
IMG_5631
Sómastaðir - Reynir
12.8.2014
IMG_5632
Sómastaðir - Reynir
12.8.2014
IMG_5629
Sómastaðir - Ösp
12.8.2014
IMG_5630
Sómastaðir - Ösp
12.8.2014
IMG_5628
Sómastaðir -Grávíðir
12.8.2014
IMG_5655
Teigagerði - Reynir
12.8.2014
IMG_5657
Túngata - Íris
12.8.2014
IMG_5658
Túngata - Íris
12.8.2014
IMG_5659
Túngata - Kvistur
12.8.2014
IMG_5656
Vallagerði - Fura
12.8.2014
Mýrargötu 10 ● 740 Neskaupstaður ● Sími 477-1774 ● Fax 477-1923 ● Netfang: [email protected]
Tjarnarbraut 39B ● 700 Egilsstaðir ● Sími: 471-2813 og 471-2774 ● Netfang: [email protected]
Alcoa Fjarðaál | Hrauni 1 | 730 Reyðarfjörður | 470 7700 | alcoa.is