PAT1M/PAT1.5M Operating Instructions - Swedish

PAT1M/PAT1.5M
HELT AUTOMATISKT
INSTALLATIONSSYSTEM FÖR
BUNTBAND
DRIFTHANDBOK
INLEDNING ...................................... 1
SYSTEMSPECIFIKATIONER
PAT1M/PAT1.5M Verktyg ................ 1
PDM Dispenser ................................ 2
PHM1/PHM2/PHM3 Matarslangar ... 2
Ytterligare komponenter ................... 3
SÄKERHETSPRAXIS
Elektrisk säkerhetspraxis........... 3
Driftsäkerhetspraxis................... 4
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Luftförsörjning................................... 5
Elektriska specifikationer.................. 5
Andra specifikationer........................ 6
INSTALLATION
Montering av dispenser .................... 6
Systemanslutning ............................. 6
Installationschecklista....................... 7
Laddningsprocedur........................... 7
Omladdningsprocedur ...................... 9
Systeminstallation och menyer ........ 9
Website: www.panduit.com
EU website:
www.panduit.com/emea
Email: [email protected]
Copyright © 2005 Panduit Corp.
Alla rättigheter förbehålles
DRIFT
Checklista för start ........................................... 13
Installation av buntband ................................... 13
Tekniker för installation av buntband ............... 14
Spetsuppsamlare ............................................. 14
Buntbandsdragspänning ........................... 15
Felmeddelanden .............................................. 15
Funktionsmeddelanden.................................... 22
Statusmeddelanden ......................................... 23
UNDERHÅLL
Dagligt förebyggande underhåll....................... 24
Utökat underhåll ............................................... 24
Rengöring av dispenserns utgångssensorlins. 26
Montering av fäste för verktygshållare............. 26
Underhållslogg ................................................. 27
FELSÖKNING
Felsökning med felmeddelande....................... 28
Felsökning med funktionsmeddelande ............ 30
Felsökning med installation av buntband ........ 30
"SNABBREFERENSMENYER"
Operatörsmenyer ............................................. 31
Installationsmenyer .......................................... 32
För teknisk support:: PANDUIT Europe
EMEA Headquarters • West World, Westgate, London
Tel: 44 208 601 7200 • Fax: 44 208 601 7209
Sweden – Geografivagen 1, 177 39, Jarfalia
Tel: 08 585 367 37 • Fax: 08 585 367 38
PA24998A01_00 4/2005
INLEDNING
PAT1M/PAT1.5M Helt automatiska installationssystem för buntband utvecklades av Panduit Corporation för att
montera Panduits kontinuerligt pressade buntband för högvolyms kabelstamstillämpningar.
SYSTEMSPECIFIKATIONER
Panduit Corporation PAT1M/PAT1.5M installationssystem för buntband består av fyra kompatibla enheter: PAT1M
eller PAT1.5M installationsverktyg, PDM-dispenser, PHM-matningsslang och Panduits PAN-TY buntband. Beställ
följande rullar av kontinuerligt pressade buntband (5000 buntband per rulle) för ditt specifika installationsverktyg:
PLT1M-XMR buntband för PAT1M-verktyget och PLT1.5M-XMR buntband för PAT1.5M-verktyget.
OBS!
Alla substitutioner kan orsaka allvarlig skada på systemet och/eller skador på operatören.
PAT1M/PAT1.5M VERKTYG
PAT1M och PAT1.5M installationsverktyg för buntband drivs elektriskt och styrs av PDM-dispensern. Konstruerade för
enkelt handhavande: handhållna, lågviktiga och kan användas med höger eller vänster hand. Verktygsklämbackarna
är normalt öppna för enkel positionering runt kabelstammarna och backarna stängs genom att trycka på avtryckaren
innan buntbandet appliceras. Efter att buntbandet satts dit, öppnas backarna igen när avtryckaren släpps så att
verktyget kan flyttas till platsen för nästa buntband.
Verktygstyp
PAN-TY Buntband
Buntbandsstorlek
Max. buntdiam.
Antal
buntband/rulle
PAT1M
PLT1M-XMR
3/32" (2,4 mm) bred x
4.1" (104 mm) lång
0.82" (21 mm)
5000 buntband
PLT1.5M-XMR
3/32" (2,4 mm) bred x
5,5" (140 mm) lång
1,31" (33 mm)
5000 buntband
PAT1.5M
LÄNGD:
BREDD:
HÖJD:
VIKT:
10,12" (257 mm)
1,89" (48 mm)
4,09" (104 mm)
1.75 lbs. (0,79 kg)
HANDTAGSSTORLEK: 1.34" (34 mm)
tjock x 1,99" (50,5 mm) bred
BACKBREDD:
0,247" (6,3 mm) tjock
AVTRYCKARKRAFT: 0,9 lbs. (0,41 kg)
AVTRYCKARENS SLAGLÄNGD:
0,37" (9,4 mm)
Sidan 1 av 32
PDM-DISPENSER
PDM-dispensern styr driften hos PAT1M och PAT1.5M verktyget. Dispensern har en elektronisk display som ger en
steg-för-steg meny för funktionsval och hjälper till att identifiera fel och minska avbrottstiden. Displayen fungerar också
tillsammans med det akustiska larmet som förser operatören med specifik status hos vissa felfunktioner som t.ex.:
Dispenserstockning, buntband i slangen, buntband i verktyget, osv. Varje meddelande förklaras i avsnitten
Felmeddelanden, Funktionsmeddelanden, eller Funktionsfelsökningschecklista. Dispensern innefattar en återställbar
räknare som kan registrera buntbandsräkning för produktionskörningar och underhållsintervall. En skräplåda för
bandremsor ingår också som samlar upp bandremsor (kvarblivet skrotmaterial när buntbanden lossas från den
kontinuerliga strängen).
Totalt system (Dispenser med skräplåda,
rullhållare och buntbandsrulle):
BREDD:
DJUP:
HÖJD:
VIKT:
23,2" (589 mm)
15,6" (396 mm)
28,7" (729 mm)
53,3 lbs. (24,2 kg)
Enbart dispensern:
BREDD:
DJUP:
HÖJD:
VIKT:
18,6" (473 mm)
15,6" (396 mm)
8,4" (213 mm)
42,6 lbs. (19,3 kg)
PHM1/PHM2/PHM3 MATARSLANGAR
PHM matarslang ansluter verktyget till dispensern med snabbkopplingar i båda slangändarna. Ändarna är utbytbara
så att vilken ände som helst kan anslutas till verktyget eller dispensern. Matarslangen tillåter ett enskilt buntband att
föras (blåsas) från dispensern genom slangen, till verktyget varje cykel.
PHM SLANG
LÄNGD
PHM1
1 m (3.3 ft)
PHM2
2 m (6.6 ft)
PHM3
3 m (9.8 ft)
BREDD
HÖJD
VIKT
0,8 lbs. (0,35 kg)
1,58" (40 mm)
1,99" (51 mm)
1,2 lbs. (0,54 kg)
1,6 lbs. (0,73 kg)
Sidan 2 av 32
YTTERLIGARE KOMPONENTER
PATMBM bänkmontage
PAT1M och PAT1.5M verktyg kan fästas vid PATMBM bänkmontage för att kunna utföra fotpedalaktivering av det
rullmatade PAT1M/PAT1.5M System utan användning av händerna.
PL283N1 Filter/Regulator
Ett filter/regulator med en 40 mikron maximal elementmärkning måste
användas för att försörja PDM dispensern med ren luft och för att
garantera korrekt reglering av lufttrycket. Panduits PL283N1
filter/regulator uppfyller kraven från PDM dispensern, och den
rekommenderas för bästa resultat. PL283N1 inkluderar en 1/4"
hansnabbkontakt och ger 16 cfm vid 85 PSIG (7,5 l/sek vid 5,8 bar).
PDH10-37 luftförsörjningsslang
Panduits PDH10-37 luftförsörjningsslang är cirka 10 ft. (3 m) lång.
Slangen inkluderar en 3/8 NPT hanrörsgängkoppling för inkoppling av
slangen till PL283N1 filtret/regulatorn. En 1/4" honsnabbbortkoppling
sitter i slangens andra ände för anslutning till dispensern.
SÄKERHETSPRAXIS
PAT1M/PAT1.5M-systemet drivs pneumatiskt och elektriskt och styrs elektroniskt.
säkerhetspraxis följas.
Därför måste särskild
ELEKTRISK SÄKERHETSPRAXIS
JORDNING:
I händelse av felfunktion eller avbrott ger jordning en väg med minsta motstånd för elektrisk ström, vilket minskar
risken för elektriska stötar. Detta verktyg är försett med en elektrisk kabel som innefattar en utrustningsjordande
ledare och en jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett matchande vägguttag som är korrekt monterat och
jordat i enlighet med alla lokala koder och föreskrifter.
Modifiera INTE den medskickade kontakten. Om den inte passar i uttaget låter du en kvalificerad elektriker montera
ett riktigt uttag.
Använd enbart förlängningskablar med 3 ledare som har 3-stifts jordade kontakter och 3-poliga uttag som accepterar
verktygets kontakt.
Byt ut en skadad eller sliten kabel omedelbart.
ANVÄND INTE VERKTYGET I EXPLOSIV ATMOSFÄR:
Använd INTE produkten i närvaro av brännbara gaser eller ångor. Användning av all slags elektrisk utrustning i en
dylik miljö utgör en definitiv säkerhetsrisk.
Sidan 3 av 32
ANVÄND INTE I VÅTA ELLER FUKTIGA UTRYMMEN:
Använd INTE produkten i våta eller fuktiga områden. Användning av all slags elektrisk utrustning i en dylik miljö utgör
en definitiv säkerhetsrisk.
HÅLL BORTA FRÅN STRÖMSATTA KRETSAR:
Driftpersonal får inte avlägsna kåpor. Byte av komponenter och interna justeringar måste göras av behörig,
kvalificerad underhållspersonal. Koppla bort nätkabeln när du skall byta komponenter. Farliga spänningar kan
förekomma också med nätkabeln borttagen. För att undvika skador skall du alltid koppla bort strömmen och ladda ur
kretsar innan du rör vid kretsarna.
SUBSTITUERA INTE DELAR OCH MODIFIERA INTE UTRUSTNINGEN:
På grund av risken att introducera ytterligare risker får du inte installera utbytesdelar eller utföra någon oauktoriserad
modifiering av utrustningen. De korrekta komponenterna för service och reparationer kan erhållas från Panduit Corp.,
Tool Division. Produkten kan också skickas tillbaka till Panduit Corporation, Tool Division för service och reparation för
att vara säker på att säkerhetsfunktionerna bibehålls (med förbehåll för bestämmelserna i Panduits serviceavtal).
DRIFTSÄKERHETSPRAXIS
1. Skyddsglasögon måste alltid användas av alla personer som befinner sig inom 3 m (tio fot) från någon del av
systemet.
2. Stoppa INTE in fingrarna mellan verktygets backar eller dispenserns vridbara område.
3. Använd INTE verktyget med luckan öppen eller säkerhetsmekanismen bortkopplad.
4. Använd INTE verktyget med den bakre backen hållen öppen. Buntband kan slungas ut ur verktyget med höga
hastigheter.
5. Använd INTE verktyget i närheten av någons ansikte.
6. Använd INTE verktyget utan att ha en ledningsbunt i backarna.
7. Använd INTE verktyget om någon del blockerar buntbandets väg runt backarna.
Informationen som finns i denna handbok baseras på vår erfarenhet hittills och tros vara tillförlitlig. Den är
avsedd som en vägledning för personer med teknisk färdighet enligt egen bedömning och på egen risk. Vi
garanterar inte lyckade resultat och inte heller påtar vi oss något ansvar i samband med dess användning.
Måtten som finns häri är endast till för referensändamål. För specifika måttkrav rådgör med fabriken. Denna
publikation skall inte tolkas som en licens att använda under, eller som en rekommendation att göra intrång
på, några befintliga patent.
Sidan 4 av 32
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
LUFTFÖRSÖRJNING
POST
Rekommenderat reglerat lufttryck till dispensern (andra
tryck än de rekommenderade kan orsaka
otillfredsställande drift):
BESKRIVNING
Regulatorinställningar: 65 PSIG (4,5 bar) med max. 10
PSI (0,7 bar) tryckfall.
ÖVERSKRID INTE 85 PSIG (5,8 bar).
Luftförbrukning vid 25 cykler per minut:
7 cfm vid 65 PSIG (3,3 l/sek vid 4,5 bar)
Linjetryck till regulatorn:
Minimum 70 PSIG (4,8 bar),
Maximum 125 PSIG (8,5 bar)
Filter/regulator-krav:
40 mikron maximum elementmärkning, 5 PSI (0,3 bar)
maximum tryckfall vid 70 PSIG (4,8 bar) inloppstryck
och 12 cfm (5,7 l/sek) flöde minimum.
Smörjning för luftförsörjning:
Luftlinjesmörjkoppar skall INTE användas.
Rekommenderad filter/regulatorenhet (levererad av
användaren) 3/8" NPT portar:
Rekommenderad källa:
Panduit R/N nr PL283N1 (se sidan 3).
Rekommenderad huvudluftförsörjningsslang från
filter/regulator till dispenser (levererad av användaren):
Rekommenderad källa:
Panduit R/N nr PDH10-37 (se sidan 3).
Rekommenderad
honsnabbortkoppling
för
huvudluftförsörjning (levererad av användaren):
Dispensern är försedd med en hansnabbkopplingsplugg
som passar de uppräknade utbytbara honkopplingarna
eller deras motsvarigheter.
Rekommenderad källa:
1. Truflate-typ 2 & 4, 1/4" kopplingar
2. Hansen-serien 1000 & 3000 kopplingar
3. Foster-serien 3 & FM3, 1/4" kopplingar
4. Snap-tite serien 31 kopplingar
5. Daisen-kopplingar 22-SH (Japan)
6. Obac Corporation, serie 25 (Tyskland)
ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
POST
MODELL
BESKRIVNING
Linjespänning (PDM-dispenser)
Alla
100 / 115 / 230 V ? (50/60 Hz)
Effekt
Alla
300 W
Fas
Alla
Enfas
Linjesäkring(ar)
Alla
F 4 A, 250 V (2) - Panduit nr CA21138A01
Ström till verktyget
Alla
Logik -- 5 V
Internationellt använda satser
(inköpta separat)
Var och en innefattar den specifika
nätsladden för landet ifråga och den
universella luftbortkopplingen (KPDM1
och KPDM2 inkluderar
systemdrifthandböcker på primärspråket
i dessa länder).
KPDM1
, 50 mA
, 1A (genomsnitt)
Motor -- 36 V
Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Luxemburg,
Spanien, Östeuropa
KPDM2
Italien
KPDM3
UK, Singapore, Irland
KPDM4
Australien, Argentina
KPDM5
Japan
Denna enhet inkluderar EMI/RFI-filter, men det är möjligt att sällan förekommande elektriska fenomen kan göra att verktygsfunktionen tillfälligt avbryts. Detta avbrott kan korrigeras
genom att stänga av verktyget (till "Av") (ta bort kabeln om det behövs) och sedan sätta på det (till "På") igen.
Sidan 5 av 32
ANDRA SPECIFIKATIONER
POST
BESKRIVNING
Högsta ljudnivå under cykeln
76 dBA (genomsnitt)*
PAT1M/PAT1.5M verktygsvibration
Mindre än 2,5 m/s **
2
* Mätt enligt ISO 11202: 1995 (E).
** Mätt enligt ISO 5349.
INSTALLATION
DISPENSERMONTERING
Efter uppackning av komponenterna monterar du skräplådan för bandremsor (se figur 1) på dispenserns vänstra sida
genom att sätta lådans större hål över skruvarna på dispensern och trycka lådan nedåt. Fäst verktygshållarfästet (se
figur 2 på sidan 7) på dispenserns framsida genom att sätta de större hålen på verktygshållarfästet över skruvarna på
dispensern och för dispensern nedåt i läge. Se sidan 26 för alternativa infästningar på väggar, vagnar eller bänkytor.
Placera alltid dispensern i arbetsområdet så att det inte blir några kraftiga böjar eller vridningar av PHM matarslangen.
PDM-DISPENSER
KOMPONENTLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XMR rullhållarenhet
Hanluftintag
Strömbrytare/
säkringshållare
Uttag för nätkabel
Summer/volymjustering
Utloppsränna för
bandremsor
SYSTEMANSLUTNING
1.
Anslut
honsnabbortkopplingsänden av
luftslangen och filter/regulatorenheten till hanluftintaget på
dispenserns baksida (se figur 1).
2. Anslut filtret/regulatorn till (den
ICKE-SMORDA) luftförsörjningen
och ställ in filterregulatorn på 65
PSIG för optimala prestanda (se
avsnittet Luftförsörjning på sidan
5).
3. Bekräfta att installationen är rätt
gjord genom att gå igenom
avsnittet
Installationschecklista
nedan).
Fig. 1
Sidan 6 av 32
INSTALLATIONSCHECKLISTA
1. Har du kontrollerat att luftförsörjningen är ICKE-SMORD (från alla källor)?
2. Är huvudluftförsörjningsslangen till dispensern ren och har den rätt storlek? (3/8" insidesdiameter minimum,
10'-0" (3 m) längd maximum från filter/regulator till dispenser)
3. Är filterelementets märkning korrekt? (40
µm maximum)
4. Är filtret/regulatorn ekvivalent till det rekommenderade? (Se sidan 5.)
5. Motsvarar snabbanslutningskopplingarna de rekommenderade? (Se sidan 5.)
6. Sitter filtret/regulatorn så nära dispensern som möjligt? (10' - 0" (3 m) maximum)
7. Är dispensern placerad eller fäst på en praktisk plats? (Se avsnittet Dispensermontering
på sidan 6.)
8. Är det reglerade luftlinjetrycket till dispensern tillräckligt? (Se avsnittet Luftförsörjning på sidan 5.)
LADDNINGSPROCEDUR
1. Fäst XMR rullhållarenhet (se figur 1) på dispenserns baksida (med rullens axel pekande mot dispenserns
framsida) genom att sätta de större hålen i rullhållarenheten över dispenserns skruvar och trycka rullhållarenheten
på plats. Dra åt skruvarna för att fästa rullhållaren i läge.
2. Plugga in den medskickade elkabeln i uttaget på dispenserns baksida (se figur 1). Koppla in den andra änden i ett
jordat eluttag som matchar dispenserns nätkrav ( se avsnittet Elektriska specifikationer på sidan 5). Ställ
strömbrytaren på dispenserns baksida (se figur 1) i läge "på".
VIKTIGT:
Sätt enbart på och stäng av enheten ström med hjälp av strömbrytaren på dispenserns baksida. Om
någon annan metod används för att sätta på eller stänga av enheten kan den skadas.
Dispenserns vridbara mottagare (figur 2) vrider sig lite grann för att riktas in korrekt och meddelandet "Panduit -Verktyget är redo" visas på den elektroniska displayen (figur 2) i två sekunder. Dispensern är nu klar för laddning.
PDM-DISPENSER
KOMPONENTLISTA
1. LCD-display
2. Displaymenyknappar
3. Anslutningsblock för
matarslang
4. Rullkrage
5. Bandstyrlucka
6. Roterande mottagare
7. Verktygshållarfäste
Fig. 2
Sidan 7 av 32
3. Avlägsna buntbandsrullen från sin skyddspåse av plast. Avlägsna wellpappsomslaget runt buntbanden. Ta bort
kragen från rullaxeln genom att dra frigöringssprinten utåt medan du drar av kragen ( se figur 2). Tryck försiktigt
på buntbandsrullen på rullens axel så att rullen snurrar medurs när buntbanden dispenseras. Ta bort tejpen från
änden av buntbandsremsan och kasta bort den. Sätt tillbaka kragen på rullaxeln genom att dra frigöringssprinten
utåt medan du trycker på kragen på axeln tills sprinten låser fast kragen på plats.
4. Öppna buntbandsstyrluckan (se figur 2) ovanpå dispensern genom att dra "upp" luckan. Dra i buntbandsremsans
ände och led buntbandsbärsträngen mot rampens bakkant när buntbanden kommer in i lucköppningen. För in
bärsträngen i öppningen tills den stoppar (se figur 2). I detta läge sitter det första buntbandet i springan för den
roterande mottagaren. Stäng buntbandsstyrluckan. Tryck på knappen "Ladda" en gång medan du håller kvar ett
lätt tryck inåt på buntbanden så att det första buntbandet matas fram. Om bärsträngen och buntbanden matas
korrekt trycker du och HÅLLER knappen "Ladda" inne tills 13 ytterligare buntband har matats fram. För varje
buntband som laddas minskar siffran närmast "Ladda" med ett för varje laddat buntband. Dispenserluckan måste
vara stängd och stängd och spärrad för att stega fram systemet. Den roterande mottagaren rör sig inte framåt om
luckan är öppen.
OBS!
Släpp "Ladda"-knappen omedelbart om buntbanden inte matas ordentligt. Tryck sedan på knappen
"Ladda ur" för att backa rotationen hos mottagaren och backa ut buntbanden ur dispensern. Håll inne
knappen "Ladda ur" tills alla buntband har kommit ut. Bänd ALDRIG på den roterande mottagaren, vrid
den inte och rör den inte med händerna. Använd enbart knapparna "Ladda" eller "Ladda ur" för att vrida
den roterande mottagaren. Tryck på knappen "Meny" tills den stegar fram till att visa "Återställ" på
displayen. Tryck nu på knappen "Återställ laddning" för att ställa tillbaka "Ladda"-räknaren till 14
buntband. Klipp av den kvarblivna extra bärsträngen och alla sneda eller skadade buntband från
buntbandsremsan. För in bärsträngen i lucköppningen tills den stoppar. Tryck och HÅLL inne knappen
"Ladda" tills 14 buntband har laddats. Alla extra buntband som laddas faller ut ur dispensern.
5. Anslut endera änden av PHM matarslang till PDM dispenserblocket (se
figur 3). Rikta in anslutningarna och tryck på slangänden på
dispenseranslutningsblocket tills spärrarna kopplas in.
Fig. 3
6. Anslut matarslangens andra ände till
PAT1M- eller PAT1.5M-verktyget på
samma sätt (se figur 4). Systemet är nu
klart för drift.
Fig. 4
Sidan 8 av 32
7. Placera verktygsbackarna runt en bunt och stega fram verktyget genom att släppa avtryckaren. Se avsnittet
Buntbandsinstallation på sidan 13 för några olika installationstekniker för buntband.
OMLADDNINGSPROCEDUR
1. Skräplådan för bandremsor har plats för skräp från en halv rulle (1/2 rulle = full skräplåda). För att vara säker på
att skräpet får plats bör skräplådan tömmas efter att 2500 buntband har monterats. Skräplådan för bandremsor
skall lyftas av från dispensern, tömmas och sättas tillbaka.
2. Innan du laddar en full rulle trycker du på knappen "Ladda ur" för att bekräfta att alla kvarvarande buntband på
bärremsan har dragits ut ur dispensern. Fortsätt att trycka på "Ladda ur" tills alla kvarvarande buntband har fallit
ut ur den roterande mottagaren.
3. Så snart den fulla buntbandsrullen sitter rätt och bärremsan sitter rätt i dispensern trycker du på "Meny" för att få
fram visningen "Återställ". Tryck sedan på knappen "Återställ laddning" för att ställa tillbaka "Ladda"-räknaren till
14 och fortsätta med standardladdningsproceduren. Följ avsnittet Laddningsprocedur på sidorna 7-9 och börja
med steg 3 för att ladda om.
SYSTEMINSTALLATION OCH MENYER
PDM-dispensern är menydriven från LCD-displayen. Menyn har sex (6) olika nivåer som du kan komma till eller lämna
genom att trycka på de benämnda knapparna.
Instruktionerna nedan är enbart till för ledaren eller
installationspersonen. För snabbstartanvisningar och för att börja buntbandsinstallationen, tittar du på avsnittet Drift på
sidorna 13-14.
1. Plugga in den medskickade elkabeln i uttaget på dispenserns baksida. Koppla in den andra änden i ett jordat
eluttag som matchar dispenserns nätkrav ( se avsnittet Elektriska specifikationer på sidan 5). Ställ strömbrytaren
på dispenserns baksida i läge "på". Dispenserns roterande mottagare vrider sig lite grann för att rikta in sig själv
och
Följande display visas i 5 sekunder:
Panduit
Verktyget är redo
rX.X
följt av: NIVÅ 1 - Operatörsmeny (visning av "Ladda, Ladda ur, Meny")
Laddar:XX
Ladda
Ladda ur
XXXXXXX
MENY
Detta är Nivå 1-menyn (visning av "Ladda, Ladda ur, MENY"). "XX" representerar antalet buntband som måste
matas in i den roterande mottagaren innan dispensern kan stegas fram.
När knappen "Ladda" trycks in minskar siffran i takt med att den roterande mottagaren matar fram varje band. Så
snart de 14 banden har matats fram försvinner siffran och "Ladda"-funktionen. (Se avsnittet Laddningsprocedur
på sidorna 7-9 för att ladda dispensern.) Siffran (XXXXXXX) på displayens högra sida är den räknare som
användaren kan återställa (se nivå 3) som håller reda på antalet buntband som framgångsrikt applicerats.
Knappen "Ladda ur" backar den roterande mottagaren för att kunna ladda ur eller bli av med stockningar. Dreven
i dispensern gör att man inte kan vrida den roterande mottagaren för hand. Använd enbart funktionerna "Ladda"
och "Ladda ur" för att vrida den roterande mottagaren. Den roterande mottagaren rör sig inte om du försöker
bända.
Sidan 9 av 32
Knappen "MENY" stegar fram till nästa menynivå för att aktivera andra dispenserfunktioner. Funktionerna finns i
en förinställd ordning liknande en trappa. För att nå en önskad nivå måste du gå igenom alla steg före den nivån.
Tryck på "Meny"-knappen för att gå uppåt (framåt) en nivå, eller tryck på "Lämna"-knappen för att gå ner (tillbaka)
en nivå. Med knappen "Esc" kan du gå direkt till Operatörsmenyer Nivå 1 eller 1B (se avsnittet
Buntbandsinstallation på sidorna 13-14). Det är viktigt att notera att verktyget bara stegar fram buntband när
displayen är återställd till Nivå 1 eller 1B Operatörsmenyer (visning av "Ladda, Ladda ur, Meny").
2. Tryck på "MENY"-knappen för att få fram Nivå 2-menyn:
NIVÅ 2 - Menyn Ladda och räknaråterställning (visning av "Återställ")
Återställer laddning och/eller räknare
Återställ Ld Återställ Räkn.
Lämna
Knappen "Återställ Ld" återvänder dig till den senaste menynivån (Nivå 1) och ställer också tillbaka
Laddningsräknaren till "14". Detta tillåter att enheten omladdas (följ Omladdningsprocedur på sidan 9 för att ladda
om dispensern).
Om du trycker på knappen "Återställ Räkn." nollställs den "återställbara räknaren" på Nivå 1-menyn.
Det finns ingen "MENY"-knapp på denna nivå (Nivå 2) eftersom det är den sista menynivån för
operatörsanvändning. Följande procedur är enbart för ledaren eller installationspersonen.
Knappen "Lämna" återvänder dig till den sista menynivån (Nivå 1). Om BARA knappen "Lämna" trycks in förblir
laddningsräknaren och den "återställbara räknaren" oförändrade. Se Steg 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Displayen på Nivå 2 visar inte något "Meny"-val vid den tredje knappen. Installationsmenynivåerna (Nivå 3 till Nivå
6) behövs inte annat än för att installera eller justera enheten och de nås genom följande sekvens:
a. Verifiera att displayen visar Nivå 2-meyn.
b. Tryck på den andra knappen från höger, två gånger, följt av intryckning av knappen allra längst till vänster, en
(1) gång.
NIVÅ 3 - Total räknarmeny (Dispenser och verktyg)
Visar total räkning
Räknare
Esc
Meny
Lämna
VIKTIGT!! Observera att när du väl har tryckt på knappen "Esc" eller "Lämna" för att återvända till
menynivå 1, 1B eller 2, måste du upprepa sekvensen (Steg 3.a. och 3.b.) för komma tillbaka till
de högre menynivåerna (Nivå 3 till 6).
Tryck på knappen "Räknare" för att titta på den totalt räknade siffran för PDM-dispensern och PAT1M- eller
PAT1.5M-verktyget. Om du trycker på den knappen visas följande display:
NIVÅ A
PDM
# XXXXXX
PAT1M # XXXXXX
Rev X.X
Cykler: XXXXXXX
Cykler: XXXXXXX
Sidan 10 av 32
Siffran (XXXXXX) till höger om varje komponent är serienumret för denna särskilda komponent. Siffran (X.X) till
höger om "Rev" representerar revisionsnivån för systemets programvara. Siffran (XXXXXXX) till höger om
"Cykler" representerar det antal gånger denna särskilda komponent har stegats fram. Dessa totalsiffror kan inte
nollställas. Tryck på knappen 4 för att återvända till den senaste menynivån (Nivå 3).
Tryck på knappen "Esc" för att återvända direkt till Nivå 1 eller 1B (Operatörsmenyer). Se Steg 1.
Tryck på knappen "MENY" för att gå vidare till nästa menynivå (Nivå 4). Se Steg 4.
Tryck på knappen "Lämna" för att återvända till den sista menynivån (Nivå 2). Se Steg 2.
Kom ihåg!!
Så snart du trycker på "Esc" för att lämna installationsmenyerna måste du upprepa
sekvensen (steg 3.a. och 3.b.) för att komma in till de högre menynivåerna (Nivå 3 till Nivå
6).
NIVÅ 4 - Meny för chopperklippcykel
4.
Sätt på/Stäng av chopper
Chopper
Esc
Meny
Lämna
Tryck på knappen "Chopper" för att granska eller ändra den aktuella statusen på choppern ("på" eller "av"). Om
du trycker på den knappen visas följande display:
NIVÅ 4A
Choppern är På
Av
På
Lämna
Den övre meningen refererar till chopperns aktuella status - "Chopper är - på" eller "Chopper är - av". När
"Chopper är - på" klipper choppern av bärremsan var 7:e buntband. När "Chopper är - av", klipper choppern inte
av bärremsan alls och en enda kontinuerlig bärremsa kommer ut ur dispensern. Tryck på knappen "På" för att
sätta på choppern eller tryck på knappen "Av" för att stänga av choppern. När den önskade statusen visas trycker
du på knappen "Lämna" för att välja detta och även återvända till den sista nivån (Nivå 4).
Tryck på knappen "Esc" för att återvända direkt till Nivå 1 eller 1B (Operatörsmenyer). Se Steg 1.
Tryck på knappen "MENY" för att gå vidare till nästa menynivå (Nivå 5). Se Steg 5.
Tryck på knappen "Lämna" för att återvända till den sista menynivån (Nivå 3). Se Steg 3.
Kom ihåg!!
5.
Så snart du trycker på "Esc" för att lämna installationsmenyerna måste du upprepa
sekvensen (steg 3.a. och 3.b.) för att komma in till de högre menynivåerna (Nivå 3 till Nivå
6).
NIVÅ 5 - Linjetrycksmeny
Visa linjetryck
Tryck
Esc
Meny
Lämna
Tryck på knappen "Tryck" för att granska det aktuella trycket, minimitrycket och maximumtrycket. Om du trycker
på den knappen visas följande display:
Sidan 11 av 32
NIVÅ 5A
XX PSI
BAR/PSI
MIN: XX PSI
Töm
MAX: XX PSI
Lämna
Det aktuella linjetrycket vid dispensern visas högst upp långt till vänster på displayen. Minimi- och
maximitryckavläsningarna baseras på de lägsta och högsta trycken sedan dispensern sattes på eller sedan
knappen "Töm" senast trycktes in. Tryck på knappen "BAR/PSI" för att välja den önskade enheten för mätning av
tryck (BAR för Europa eller PSI för USA). Om knappen "Töm" inte trycktes in efter att enheten sattes på kan
minimiavläsningen vara 0. Linjetrycksdisplayen används för att verifiera att det rätta försörjningstrycket levereras.
Se avsnittet Luftförsörjning på sidan 5 för det rekommenderade drifttrycket för optimala prestanda. Tryck på
knappen "Töm" för att tömma bort de aktuella min- och maxavläsningarna för att verifiera min- och
maxavläsningarna från och med denna punkt.
Tryck på knappen "Esc" för att återvända direkt till Nivå 1 eller 1B (Operatörsmenyer). Se Steg 1.
Tryck på knappen "MENY" för att gå vidare till nästa menynivå (Nivå 6). Se Steg 6.
Tryck på knappen "Lämna" för att återvända till den sista menynivån (Nivå 4). Se Steg 4.
Kom ihåg!!
Så snart du trycker på "Esc" för att lämna installationsmenyerna måste du upprepa
sekvensen (steg 3.a. och 3.b.) för att komma in till de högre menynivåerna (Nivå 3 till Nivå
6).
NIVÅ 6 - Språkmeny
6.
Ställ in språk
Språk
Esc
Lämna
Tryck på knappen "Språk" för att välja det språk i nästa meny på vilket alla menyer skall visas. Om du trycker på
den knappen visas följande display:
NIVÅ 6A
Engelska
↑
↓
Välj
Menyn kan visas på ett av fem språk: Engelska, tyska, spanska, italienska, franska, tjeckiska, danska, eller
svenska. Det för närvarande valda språket visas uppe till vänster på displayen. Om du vill välja ett annat språk,
tryck på knappen "↑" för att bläddra "upp" genom språkvalen eller på knappen "↓" för att bläddra "ned" genom
språkvalen. När det föredragna språket visas uppe till vänster trycker du på knappen "Välj" för att välja det språket
och för att återvända till den senaste menynivån (Nivå 6). Alla menyer visas på det valda språket. Om fel språk
valdes, trycker du på knappen "Språk" för att återvända till Nivå 8A för att välja det rätta språket.
Tryck på knappen "Esc" för att återvända direkt till Nivå 1 eller 1B (Operatörsmenyer). Se Steg 1.
"MENY"-knappen är inte tillgänglig eftersom Nivå 6 är den sista Installationsmenyn.
Tryck på knappen "Lämna" för att återvända till den sista menynivån (Nivå 5). Se Steg 5.
Kom ihåg!!
Så snart du trycker på "Esc" för att lämna installationsmenyerna måste du upprepa
sekvensen (steg 3.a. och 3.b.) för att komma in till de högre menynivåerna (Nivå 3 till Nivå
6).
Sidan 12 av 32
DRIFT
Följ denna driftprocedur för att korrekt applicera buntband. Följ Startchecklistan till att börja med för att garantera
säkerhet och optimal systemdrift.
STARTCHECKLISTA
1. Är PDM-dispensern ansluten till luftförsörjningen? (Se avsnittet Systemanslutning på sidan 6.)
2. Är lufttrycket rätt inställt? 65 PSIG med ett maximalt 10 PSI tryckfall rekommenderas. (Se avsnittet Luftförsörjning
på sidan 5.)
3. Är PDM-dispensern korrekt laddad? (Se avsnittet Laddningsprocedur på sidorna 7-9.)
4. Är PHM matarslangen säkert ansluten till PAT1M- eller PAT1.5M-verktyget och PDM-dispensern? (Se avsnittet
Laddningsprocedur på sidorna 7-9.)
5. Visas Nivå 1 eller 1B operatörsmeny på PDM-dispensern? Nivå 1 eller 1B operatörsmeny måste visas på
dispensern för att verktyget skall stega fram buntband. Se avsnittet Buntbandsinstallation (nästa) för korrekt
menydisplay.
BUNTBANDSINSTALLATION
1. Gå igenom och följ all Säkerhetspraxis på sidorna 3-4 och försäkra dig om att du har adekvata ögonskydd.
2. Verifiera att Nivå 1 eller 1B operatörsmeny visas på PDM-dispensern. PAT1M- och PAT1.5M-verktygen kan bara
mata buntbanden om en av de två operatörsmenyerna (nedan) visas.
Nivå 1 operatörsmeny ser ut som följer:
Laddar:XX
Ladda
XXXXXXX
Ladda ur
MENY
Nivå 1B operatörsmeny ser ut på detta vis:
XXXXXXX
MENY
Nivå 1B operatörsmeny visas bara om verktyget redan aktiverats en eller flera gånger. Så snart verktyget har
aktiverats försvinner laddkommandona ("Laddar: X", "Ladda", och "Ladda ur").
3. Ta tag i verktyget med endera handen och placera de öppna backarna runt bunten eller föremålet som skall
buntas.
OBS!
Buntar skall förläggas minst 2" (51 mm) från kabelstamskortet så att det är lätt att komma åt med
verktygets backar. Du får dock INTE låta ledningsbuntar tvingas in i backarnas spår. Det hindrar
buntbandets rörelse runt backarna och kan öka risken för felmatning (buntbandets ände blockeras av
ledningsbunten när det skall matas in i buntbandshuvudet).
4. När backarna sitter på det rätta stället för placering av ett buntband stänger du den bakre backen genom att lyfta
avtryckaren (se figur 5 på sidan 15). När avtryckaren är lyft till sin högsta punkt börjar verktygscykeln. Håll kvar
avtryckaren ett ögonblick så att verktyget hinner stega fram. Buntbandet appliceras, spänns och klipps av.
Sidan 13 av 32
5. När cykeln är klar släpper du avtryckaren så att den bakre backen kan öppnas (se figur 5 på sidan 15). Flytta
verktyget till nästa kabelbuntsplats och upprepa vid behov.
OBS!
Om något fel inträffar eller om buntbandet inte appliceras rätt, så hörs en summer och ett felmeddelande
visas. Följ "Hjälp"-anvisningarna på displayen eller se avsnittet Felmeddelanden på sidorna 15-21 för mer
specifika anvisningar.
TIPS:
När flera buntband appliceras på en lång bunt kan verktyget flyttas längs bunten till varje plats och stegas
utan att backarna öppnas. Detta kan göras genom att minska trycket på verktygets avtryckare en aning
(men inte tillräckligt för att backarna skall öppnas) och sedan lyfta avtryckaren till sin högsta punkt för att
stega fram verktyget. Med lite övning kan denna teknik fullkomnas med minimal ansträngning.
BUNTBANDSINSTALLATIONSTEKNIKER
Använd alltid följande buntbandsinstallationstekniker för att gynna kontinuerlig felfri användning av PAT1M-/PAT1.5M systemet. Dessa tekniker förhindrar ofullständiga buntbandsinstallationer och systemavbrott.
•
Undvik kraftiga böjar eller vridningar av PHM-matarslangen. Detta förhindrar interferens med buntbandsrörelsen
till verktyget, vilket i sin tur minskar antalet ofullständiga cykler.
•
Isolera ledningarna så att du får en kompakt bunt; .82" (21 mm) i diameter eller mindre för PAT1M-verktyget och
1.31" (33 mm) i diameter eller mindre för PAT1.5M-verktyget. Detta förhindrar lösa buntband eller buntband som
inte stannar kvar på bunten.
•
Håll verktyget vinkelrätt i båda riktningarna mot bunten eller föremålet som du tänker bunta ihop. Vänster till
höger, uppifrån och ner. Detta undviker lösa buntband och buntband som inte är avklippta alldeles intill huvudet.
•
Trots att verktyget inte kräver något specifikt läge på bunten inom backarna skall du alltid låta verktyget hitta sitt
eget läge när buntbandet spänns. Dra INTE i verktyget eller begränsa dess rörelse mot bunten eftersom det
resulterar i lösa buntband eller buntbandsändar som inte är avklippta tätt intill bandhuvudet.
•
Tryck INTE bunten eller föremålet mot backarnas bakre del. Felmatning kan bli resultatet.
•
Varje kabelstam eller föremål som skall buntas skall stödjas minst 2" (51 mm) från kabelstamskortet. Panduit
kabelstamskorttillbehör ger dig den idealiska höjden för automatisk applicering av buntbandet.
•
Installera INTE buntband alltför nära ett tidigare installerat buntband eller kabelstamsstöd eller någonting annat
som sitter på bunten. Lösa buntband eller långa ändar kan bli resultatet. Ge alltid tillräckligt mycket utrymme
mellan buntbanden och andra föremål så att verktyget kan röra sig fritt mot bunten när buntbandet dras åt.
•
Förvara buntbanden riktigt enligt förvaringsspecifikationerna och använd dem före deras utgångsdatum för att
förhindra att de torkar ut och blir sköra. Torra eller sköra buntband kan gå sönder under installationen.
SPETSINSAMLARE
PAT1M- och PAT1.5M- verktygen är försedda med en spetsinsamlare som kan ta vara på max. 180 avklippta
buntbandsspetsar (se figur 5 på sidan 15). Spetsinsamlaren måste tömmas innan den blir full.
OBS!
Om du glömmer att tömma spetsinsamlaren kan det bli fel på verktygsfunktionen.
För att tömma spetsinsamlaren trycker du den framåt på verktyget och tar bort den. Skaka ut de avklippta spetsarna.
Sätt tillbaka spetsinsamlaren på verktyget genom att trycka dit den tills den snäpper fast på plats.
Sidan 14 av 32
PAT1M/PAT1.5M VERKTYGSKOMPONENTLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spetsuppsamlare
Spänningsjusteringsvred
Främre back
Bakre backenhet
Verktygsavtryckare
Verktygshandtag
Verktygshållarbultar (1 på varje sida)
Fig. 5
BUNTBANDSSPÄNNING
Fig. 6
Den dragspänning med vilken buntbanden installeras kan justeras på
PAT1M- och PAT1.5M-verktygen. Buntbandets spänningsinställning kan
ses genom ett fönster på verktygets övre vänstra sida (se figur 6). Fältets
högra kant (inuti fönstret) indikerar den aktuella spänningsinställningen.
Justera dragspänningen genom att vrida på spänningsjusteringsvredet
(bakom spänningsinställningsfönstret). Om buntbanden sitter för löst på
bunten vrider du spänningsjusteringsvredet moturs för att öka
dragspänningen. Om buntbanden sitter för hårt på bunten vrider du
spänningsjusteringsvredet medurs för att minska dragspänningen. När du
har nått den önskade inställningen kontrollerar du dragspänningen genom
att installera några få buntband. I områden med mycket hög fuktighet bör max.-inställningen minskas.
OBS!
Tvinga INTE spänningsjusteringsvredet med tänger eller andra verktyg.
Du får inte större eller mindre dragspänning och verktyget kan skadas.
FELMEDDELANDEN
Operatören informeras hela tiden om PAT1M/PAT1.5M systemstatus av PDM-dispenserns elektroniska display
såsom: "Väntar på band". Om systemet fallerar på grund av operatörsfel eller något fel på dispensern, varnas
operatören att ett fel har inträffat med två (2) typer av signaler: en summersignal (hörbar) och dispenserdisplayen
(visuell). Summerns signalvolym kan justeras genom att vrida på summerns frontplåt. Summern sitter på baksidan av
PDM-dispensern nära strömbrytaren.
För varje felmeddelande som visas finns det minst tre (3) knappar att välja mellan (på displayen för felmeddelandet):
"Hjälp"-knapp
Tryck för att få allmänna anvisningar för att rätta till det aktuella problemet;
"Summer"-knapp
Tryck för att stänga av summersignalen;
Sidan 15 av 32
"Fortsätt"-knapp Tryck för att återvända till Nivå 1 eller Nivå 1B operatörsmenyer så att operationen kan
återupptas. Denna knapp bör bara tryckas in när problemet är förstått och anvisningarna för att
rätta till problemet har följts. När operatören blir bekant med systemet kommer han att kunna
rätta till problemet utan att behöva gå till hjälpdisplayen för att få anvisningar.
Följande felmeddelanden kan visas vid något tillfälle under driften av PAT1M/PAT1.5M-systemet. Genom att följa
anvisningarna på displayen ger systemet "Hjälp"-information för att rätta till problemet så att driften kan återupptas.
Dessa meddelanden och anvisningar lär och hjälper operatören när ett problem uppstår. Typen av problem, lösningen
till problemet och hur du undviker problemet anges så att risken minskar och eventuellt eliminerar problemet från att
upprepas. Specifika anvisningar för felmeddelandena och åtgärder mot problemen inkluderas nedan.
FEL 1- Slut på buntband eller band i dispensern.
Slut på band eller band i dispenser
Hjälp
Summer Fortsätt
MÖJLIG ORSAK: Detta inträffar oftast om dispensern har fått slut på buntband eller om inte tillräckligt med buntband
har laddats i dispensern eller om ett buntband förhindras att lämna dispensern.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Om rullen är tom, tryck på
knappen "Fortsätt" och sedan på "MENY" så att du får fram displayen "Återställ". Tryck på knappen "Återställ
laddning" för att få fram displayen "Ladda, Ladda ur, Meny" och utför den vanliga omladdningsproceduren (Se
avsnittet Omladdningsprocedur på sidan 9). Om detta meddelande visas och det är uppenbart att rullen inte är tom,
stegades verktyget fram utan att tillräckligt många buntband laddades eller därför att ett buntband förhindrades från att
lämna dispensern. Ett buntband kan bli kvar i dispensern på grund av för lite lufttryck eller något hinder. I samtliga fall
kopplar du bort luftslangen och matarslangen från dispensern. Om ett buntband sitter i kontaktblocket och det går att
ta bort det; gör det. Om inte något buntband syns kontaktar du underhållsavdelningen för att undvika ytterligare
komplikationer. Efter att buntbandet tagits bort återansluter du luftslangen och matarslangen till dispensern. Tryck på
knappen "Fortsätt" och sedan på "MENY" så att du får fram displayen "Återställ". Tryck på knappen "Återställ
laddning" för att få fram displayen "Ladda, Ladda ur, Meny". Tryck på knappen "Ladda" för att ladda minst ett
buntband in i dispensern. Fortsätt systemets drift.
FÖRHINDRANDE: För att undvika att detta problem upprepas, verifierar du att lufttrycket är mellan 65 och 86 PSIG
(4,5 och 5,8 bar) med ett maximalt tryckfall på 10 PSI (0,7 bar).
FEL 2 - Luckan är öppen, inget band laddat
Luckan öppen inget band laddat
Ladda
Ladda ur
MENY
Summer
MÖJLIG ORSAK: Detta meddelande visas om luckan var öppen och knappen "Ladda" trycktes in eller verktyget
stegades fram.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Stäng luckan. Den roterande
mottagaren rör sig inte framåt om inte luckan är stängd. Om verktyget stegades fram med luckan öppen, trycker du på
"Ladda" för att ladda ett buntband och återuppta driften. Om dispensern var på väg att laddas, återupptar du
laddningen.
FÖRHINDRANDE: Håll luckan stängd.
Sidan 16 av 32
FEL 3 - Kontrollera om lufttrycket är för lågt
Checka om lufttrycket är för lågt
Ladda
Ladda ur
MENY
Summer
MÖJLIG ORSAK: Detta meddelande visas om det inkommande lufttrycket är för lågt eller inte anslutet.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Öka lufttrycket till 65 PSIG (4,5
bar).
FÖRHINDRANDE: För att undvika att detta problem upprepas, verifierar du att lufttrycket är mellan 65 och 86 PSIG
(4,5 och 5,8 bar) med ett maximalt tryckfall på 10 PSI (0,7 bar).
FEL 4 - Kontrollera om lufttrycket är för högt
Checka om lufttrycket är för högt
Ladda
Ladda ur
MENY
Summer
MÖJLIG ORSAK: Detta meddelande visas om det inkommande lufttrycket är för högt.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Minska lufttrycket till under 85
PSIG (5,8 bar).
FÖRHINDRANDE: För att undvika att detta problem upprepas, verifierar du att lufttrycket är mellan 65 och 86 PSIG
(4,5 och 5,8 bar) med ett maximalt tryckfall på 10 PSI (0,7 bar).
FEL 5 - Dispenserstockning - kontrollera buntbandsladdningen
Dispenserstockning - checka bandladdning
Hjälp
Ladda ur
Summer Fortsätt
MÖJLIG ORSAK: Detta inträffar om dispenserns roterande mottagare indras från att mata fram (rotera) till nästa läge.
Detta kan orsakas av en stockning på grund av böjda eller felinriktade buntband som matas in i den roterande
mottagaren, eller en stockning på grund av ansamling av buntbandsbärremsor i utgångsrännan för bärremsor.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Vid denna punkt kontrollerar du
den roterande mottagaren och anslutningsblocket så att det inte finns något felinriktat eller fastnat buntbandsskräp och
att bärremsans utgångsränna är klar. Tryck på knappen "Ladda ur" för att backa ut buntbanden tills stockningen och
alla kvarvarande lösa buntband har tömts från den roterande mottagaren. Klipp av den kvarblivna extra bärsträngen
och alla sneda eller skadade buntband från buntbandsremsan. Stäng dispenserluckan och utför den normala
laddningsproceduren.
FÖRHINDRANDE: För att förhindra att detta problem kommer tillbaka laddar du dispensern med omsorg för att
undvika att det sitter några felinriktade buntband i den roterande mottagaren och tömmer behållaren för
bärremseskräp för varje 1/2 buntbandsrulle.
FEL 6 - Band i verktyget
Band i verktyg
Hjälp
Summer
Fortsätt
MÖJLIG ORSAK: Detta inträffar om buntbandet når verktyget men hindras från att fullborda cykeln. Detta kan bero
på ett stort lufttrycksfall, en alltför stor bunt, oriktiga matarslanganslutningar, något i vägen som blockerar buntbandets
rörelse, ett kraftig böj eller vridning i matarslangen eller att verktygsbackarna har öppnats under cykeln.
Sidan 17 av 32
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Ta bort buntbandet och eventuella hinder från backområdet. Återuppta driften.
FÖRHINDRANDE: För att undvika att detta problem återkommer verifierar du att matarslanganslutningarna sitter fast
ordentligt och att det inte finns några kraftiga böjar eller vridningar i matarslangen. Kontrollera att den maximala
buntdiametern inte överskrider 21 mm (0.82") för PAT1M-verktyget och 33 mm (1.31") för PAT1.5M-verktyget.
Verifiera också att lufttrycket är mellan 65 och 86 PSIG (4,5 och 5,8 bar) med ett maximalt tryckfall på 10 PSI (0,7 bar).
FEL 7 - Band i slang - tryck på luftsprut
Band i slang - tryck på luftsprut
Hjälp
Luftsprut
Summer
MÖJLIG ORSAK: Detta inträffar om ett buntband fastnar eller stannar kvar i matarslangen vid aktivering. Detta kan
orsakas av en kraftig böj eller vridning av matarslangen, lågt lufttryck eller en avbruten cykel. När detta inträffar kan
verktyget inte stegas fram förrän buntbandet har tagits bort från slangen.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. För att få bort buntbandet från
matarslangen rätar du ut alla böjar eller vridningar på slangen och pekar med verktyget bort från dig själv och andra.
Tryck på knappen "Luftsprut" för att skicka iväg en "puff" med luft för att få buntbandet att lossna och åka fram till
verktygets backområde. Knappen "Luftsprut" kan tryckas in igen om buntbandet inte kommer fram till backområdet.
När buntbandet har kommit till backområdet visas meddelandet "Band i verktyg" och summern låter. Tryck på
"Summer" för att stänga av summersignalen. Ta bort buntbandet från backområdet och tryck sedan på "Fortsätt".
Tryck på knappen "Ladda" för att ladda in ett buntband i dispensern och fortsätta driften. (Om "Ladda" inte visas
trycker du på "MENY" för att få fram displayen "Återställ". Tryck på knappen "Återställ laddning" för att få fram
displayen "Ladda, Ladda ur, Meny".) Om buntbandet inte kommer ut i backområdet efter att du har tryckt på
"Luftsprut" flera gånger byter du ut matarslangen mot en ny och meddelar underhållsavdelningen.
FÖRHINDRANDE: För att undvika att detta problem upprepas, måste du alltid se till att undvika kraftiga böjar eller
vridningar av matarslangen och verifiera att lufttrycket är mellan 65 och 86 PSIG (4,5 och 5,8 bar) med ett maximalt
tryckfall på 10 PSI (0,7 bar).
FEL 8 - Blockerad slang - test misslyckades
Blockerad slang-test misslyckades
Hjälp
Luftsprut
Summer
MÖJLIG ORSAK: Verktyget aktiverades medan det fortfarande fanns buntband eller band i PHM-matarslangen.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. För att få bort buntband från
matarslangen rätar du ut alla böjar eller vridningar på slangen och pekar med verktyget bort från dig själv och andra.
Tryck på knappen "Luftsprut" för att skicka iväg en "puff" med luft för att få buntbandet att lossna och åka fram till
verktygets backområde. Knappen "Luftsprut" kan tryckas in igen om buntbandet inte kommer fram till backområdet.
När buntbandet har kommit till backområdet visas meddelandet "Band i verktyg" och summern låter. Tryck på
"Summer" för att stänga av summersignalen. Ta bort buntbandet från backområdet och tryck sedan på "Fortsätt".
Tryck på knappen "Ladda" för att ladda in ett buntband i dispensern och fortsätta driften. Om buntbandet inte kommer
ut i backområdet efter att du har tryckt på "Luftsprut" flera gånger byter du ut matarslangen mot en ny och meddelar
underhållsavdelningen.
FÖRHINDRANDE: Om felet "Band i slang" visas, se ALLTID till att buntbandet hittas (när du trycker på Luftsprut)
innan du återupptar driften. Kontrollera att trycket håller sig inom rekommenderat linjetryck och eliminera alla skarpa
böjar i matarslangen. Släpp INTE ner ytterligare buntband i slangen för att bekräfta att slangen är klar. Det extra
bandet förvärrar bara problemet.
Sidan 18 av 32
FEL 9 - Blockerad eller smutsig utgångssensor
Blockerad eller smutsig utgångssensor
Hjälp
Luftsprut
Summer Fortsätt
MÖJLIG ORSAK: Detta inträffar om den optiska utgångssensorn i PDM-dispensern blockeras av t.ex. ett buntband
eller skräp (smuts, sot, osv.) på linsen. Buntbandet blir kvar i dispensern eller i den ände av PHM-matarslangen som
är fäst vid dispensern. När detta inträffar kan verktyget inte stegas fram förrän buntbandet har tagits bort från
systemet eller slangen.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Koppla loss matarslangen från
dispensern. Leta efter buntband i dispenserkontaktblocket och avlägsna buntbandet om det finns något. Koppla in
matarslangen igen och återuppta driften. Om inget buntband hittas kopplar du tillbaka matarslangen. Räta ut
matarslangen för att eliminera alla böjar eller vridningar och peka verktyget bort från dig själv och andra. Tryck på
knappen "Luftsprut" för att skicka iväg en "puff" med luft för att få buntbandet att lossna och åka fram till verktygets
backområde. Knappen "Luftsprut" kan tryckas in igen om buntbandet inte kommer fram till backområdet. När
buntbandet har kommit till backområdet visas meddelandet "Band i verktyg" och summern låter. Tryck på "Summer"
för att stänga av summersignalen. Ta bort buntbandet från backområdet och tryck sedan på "Fortsätt". Tryck på
knappen "Ladda" för att ladda in ett buntband i dispensern och fortsätta driften. (Om "Ladda" inte visas, trycker du på
"MENY" för att få fram displayen "Återställ". Tryck på knappen "Återställ laddning" för att få fram displayen "Ladda,
Ladda ur, Meny".) Om buntbandet inte kommer ut i backområdet efter att du har tryckt på "Luftsprut" flera gånger
byter du ut matarslangen mot en ny och meddelar underhållsavdelningen.
FÖRHINDRANDE: Om samma fel upprepas igen kan dispenserns utgångslins rengöras med en bomullspinne fuktad
med isopropylalkohol. Koppla bort matarslangen från dispensern och stick in den fuktade änden av bomullspinnen i
dispenserns överföringsrör cirka 38 mm (1.5"). Flytta försiktigt bomullspinnen in och ut mot ovankanten och
bottenväggarna på överföringsröret för att rengöra sensorn.
FEL 10 - Blockerad eller smutsig utgångssensor
Blockerad eller smutsig verktygssensor
Hjälp
Luftsprut
Summer
MÖJLIG ORSAK: Detta inträffar om den optiska utgångssensorn i verktyget blockeras av t.ex. ett buntband eller
skräp (smuts, sot, osv.) på linsen. Buntbandet blir kvar i dispensern verktyget eller i den ände av PHM-matarslangen
som är fäst vid verktyget. När detta inträffar kan verktyget inte stegas fram förrän buntbandet har tagits bort från
verktyget eller matarslangen.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Koppla loss matarslangen från
verktyget. Titta efter buntband i verktyget eller slangens verktygsände och ta bort det om du hittar något. Koppla in
matarslangen igen och återuppta driften. Om inget buntband hittas kopplar du tillbaka matarslangen. Räta ut
matarslangen för att eliminera alla böjar eller vridningar och peka verktyget bort från dig själv och andra. Tryck på
knappen "Luftsprut" för att skicka iväg en "puff" med luft för att få buntbandet att lossna och åka fram till verktygets
backområde. Knappen "Luftsprut" kan tryckas in igen om buntbandet inte kommer fram till backområdet. När
buntbandet har kommit till backområdet visas meddelandet "Band i verktyg" och summern låter. Tryck på "Summer"
för att stänga av summersignalen. Ta bort buntbandet från backområdet och tryck sedan på "Fortsätt". Tryck på
knappen "Ladda" för att ladda in ett buntband i dispensern och fortsätta driften. (Om "Ladda" inte visas trycker du på
"MENY" för att få fram displayen "Återställ". Tryck på knappen "Återställ laddning" för att få fram displayen "Ladda,
Ladda ur, Meny".) Om buntbandet inte kommer ut i backområdet efter att du har tryckt på "Luftsprut" flera gånger
byter du ut matarslangen mot en ny och meddelar underhållsavdelningen.
FÖRHINDRANDE: Om samma fel upprepas igen kan verktygets sensorlins behöva rengöras. Kontakta din
underhållsavdelning för att få verktygssensorlinsen rengjord.
Sidan 19 av 32
FEL 11 - Band fastnat i utgångssensorn
Band fastnat i utgångssensor
Hjälp
Luftsprut
Summer
MÖJLIG ORSAK: Detta inträffar när dispenserns utgång är blockerad så att buntbandet inte kan komma ut ur
dispensern. Den kan vara blockerad av ett buntband som inte togs bort från ett tidigare fel eller från alltför mycket
skräp (smuts, sot, osv.) på dispenserns utgångssensorlins. Buntbandet har inte kommit ut från dispensern och måste
tas bort innan verktyget stegas fram.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Koppla loss matarslangen från
dispensern. Leta efter buntband i dispenserkontaktblocket och avlägsna buntbandet om det finns något. Koppla in
matarslangen igen och återuppta driften. Om inget buntband hittas kopplar du tillbaka matarslangen. Räta ut
matarslangen för att eliminera alla böjar eller vridningar och peka verktyget bort från dig själv och andra. Tryck på
knappen "Luftsprut" för att skicka iväg en "puff" med luft för att få buntbandet att lossna och åka fram till verktygets
backområde. Knappen "Luftsprut" kan tryckas in igen om buntbandet inte kommer fram till backområdet. När
buntbandet har kommit till backområdet visas meddelandet "Band i verktyg" och summern låter. Tryck på "Summer"
för att stänga av summersignalen. Ta bort buntbandet från backområdet och tryck sedan på "Fortsätt". Tryck på
knappen "Ladda" för att ladda in ett buntband i dispensern och fortsätta driften. (Om "Ladda" inte visas trycker du på
"MENY" för att få fram displayen "Återställ". Tryck på knappen "Återställ laddning" för att få fram displayen "Ladda,
Ladda ur, Meny".) Om buntbandet inte kommer ut i backområdet efter att du har tryckt på "Luftsprut" flera gånger
byter du ut matarslangen mot en ny och meddelar underhållsavdelningen.
FÖRHINDRANDE: Om samma fel upprepas igen kan dispenserns utgångslins rengöras med en bomullspinne fuktad
med isopropylalkohol. Koppla bort matarslangen från dispensern och stick in den fuktade änden av bomullspinnen i
änden av överföringsröret cirka 38 mm (1.5"). Flytta försiktigt bomullspinnen in och ut mot ovankanten och
bottenväggarna på överföringsröret för att rengöra sensorn.
FEL 12 - Band fastnat i verktygssensorn
Band fastnat i verktygssensorn
Hjälp
Luftsprut
Summer
Fortsätt
MÖJLIG ORSAK: Detta meddelande visas när buntbandet förs fram till verktygets sensorområde och stannar kvar
där. När detta inträffar kan verktyget inte stegas fram förrän buntbandet har tagits bort från verktyget.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Koppla loss matarslangen från
verktyget. Leta efter buntband i verktyget och avlägsna buntbandet om du hittar något. Koppla in matarslangen igen
och återuppta driften. Om inget buntband hittas kopplar du tillbaka matarslangen. Räta ut matarslangen för att
eliminera alla böjar eller vridningar och peka verktyget bort från dig själv och andra. Tryck på knappen "Luftsprut" för
att skicka iväg en "puff" med luft för att få buntbandet att lossna och åka fram till verktygets backområde. Knappen
"Luftsprut" kan tryckas in igen om buntbandet inte kommer fram till backområdet. När buntbandet har kommit till
backområdet visas meddelandet "Band i verktyg" och summern låter. Tryck på "Summer" för att stänga av
summersignalen. Ta bort buntbandet från backområdet och tryck sedan på "Fortsätt". Tryck på knappen "Ladda" för
att ladda in ett buntband i dispensern och fortsätta driften. Om buntbandet inte kommer ut i backområdet efter att du
har tryckt på "Luftsprut" flera gånger byter du ut matarslangen mot en ny och meddelar underhållsavdelningen.
FÖRHINDRANDE: Ta alltid bort buntbandet från verktygets backområde om cykeln inte är klar (buntbandet slogs inte
om och spändes runt bunten. Se alltid till att du har luftförsörjningen vid det rekommenderade trycket och undvik
kraftiga böjar i matarslangen.
Sidan 20 av 32
FEL 13 - Spärrsensor blockerad eller smutsig
Spärrsensor blockerad eller smutsig
Hjälp
Summer
Fortsätt
MÖJLIG ORSAK: Det troligaste är att spetsinsamlaren är överfull. Spärrsensorlinsen kan vara blockerad av
spärrkammen, ett främmande föremål eller linsen kan vara smutsig.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Ta bort buntbandet från
verktygets backområde och töm spetsinsamlaren. Tryck på "Fortsätt" och återuppta driften. Om felmeddelandet
visas igen kontaktar du din underhållsavdelning.
FÖRHINDRANDE: Töm alltid spetsinsamlaren innan den blir full (högst 180 cykler). Detta förhindrar skräp från att
komma tillbaka in i verktyget på grund av att spetsinsamlaren är alltför full. Om du håller spetsinsamlaren ren ger du
buntbanden chans att lämna verktyget. Verktyget bör också rengöras regelbundet av din underhållsavdelning.
FEL 14 - Internregulatorn felaktigt inställd låg
Internregulatorn felaktigt inställd, låg
MENY
Summer
MÖJLIG ORSAK: Detta felmeddelande visas om PDM-dispenserns interna regulator justerats fel eller om
dispenserkolven inte växlar helt.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen och återuppta driften. Om
meddelandet finns kvar fungerar inte systemet. Skriv ner meddelandet och meddela underhållsavdelningen.
FÖRHINDRANDE: Justera aldrig PDM-dispenserns interna regulator. Följ underhållsschemat för omsmörjning av
kolven.
FEL 15 - Internregulatorn felaktigt inställd hög
Internregulatorn felaktigt inställd, hög
MENY
Summer
MÖJLIG ORSAK: Detta felmeddelande visas om PDM-dispenserns interna regulator justerades felaktigt.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen och återuppta driften. Om
meddelandet finns kvar fungerar inte systemet. Skriv ner meddelandet och meddela underhållsavdelningen.
FÖRHINDRANDE: Justera aldrig PDM-dispenserns interna regulator.
Sidan 21 av 32
FUNKTIONSMEDDELANDEN
Funktionsmeddelanden varnar operatören om felfunktion hos komponenter och/eller underhållskrav. Precis som
felmeddelanden varnas operatören att ett fel har inträffat genom två typer av signaler: en summersignal (hörbar) och
dispenserdisplayen (visuell). Dispenserdisplayen indikerar det slags problem som har inträffat. Beroende på
problemets natur kanske inte systemet kan sättas i drift förrän det har servats.
Problem 1 - Ingen utgångssensor syns – serva snarast
Ingen utgångssensor syns-serva snarast
MENY
Summer
MÖJLIG ORSAK: Detta meddelande visas om det finns ett buntband i matarslangen vid den tidpunkt när verktyget
aktiveras (vid starten av cykeln) eller om dispenserns utgångssensor inte fungerar riktigt.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Om detta meddelande visas kan driften återupptas omedelbart. Om driften återupptas
och samma meddelande visas kan dispenserns utgångssensor vara smutsig eller också fungerar den inte riktigt.
FÖRHINDRANDE: Om samma fel upprepas igen kan dispenserns utgångslins rengöras med en bomullspinne fuktad
med isopropylalkohol. Koppla loss matarslangen från dispensern och stick in den fuktade änden av en bomullspinne i
dispenserns överföringsrör cirka 38 mm (1.5") och rör försiktigt bomullspinnen in och ut mot överföringsrörets ovansida
och bottenväggar. Om samma fel upprepas igen kontaktar du din underhållsavdelning.
Problem 2 - Switch nr X har fastnat eller gått sönder
Switch nr X har fastnat eller är trasig
MÖJLIG ORSAK: Detta meddelande visas om en switch (brytare) (knapp nr 1, 2, 3 4 eller avtryckaren) hålls ner eller
har fastnat när dispensern är igång.
Detta meddelande visas också om en av dessa fem switchar har gått sönder.
Den specifika switch (knapp) som hålls ner eller som gått sönder visas i meddelandets början.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: När detta inträffar försvinner meddelandet när switchen (knapp nr 1, 2, 3, 4 eller
avtryckaren) frigörs eller börjar fungera. Om meddelandet "Switch nr X har fastnat eller gått sönder" inte försvinner så
är den specifika switchen (knapp nr 1, 2, 3, 4 eller avtryckaren är trasig), Kontakta din underhållsavdelning så att
switchen byts ut.
FÖRHINDRANDE: För att undvika att detta problem återkommer, tryck inte ner eller håll nere någon switch (knapp nr
1, 2, 3, 4 eller avtryckaren) när du sätter igång dispensern.
Problem 3 - Återställ tidigare verktygsräknare
Återställ tidigare verktygsräknare?
Mem av
Ja
Nej
MÖJLIG ORSAK: Detta meddelande kan visas om verktygsräknaren inte längre fungerar.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Ja" och återuppta driften.
Sidan 22 av 32
FÖRHINDRANDE: Om samma fel upprepas trycker du på "Mem av" och återupptar driften.
underhållsavdelning.
Meddela din
Problem 4 - Backsensorfel
Backsensorfel
Hjälp
Summer
Fortsätt
MÖJLIG ORSAK: Ansamling av skräp i verktygets drev orsakat av att spetsinsamlaren inte töms tillräckligt ofta.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Tryck på "Summer" för att stänga av summersignalen. Ta bort buntbandet och
eventuella andra hinder från verktygets backområde och töm spetsinsamlaren. Tryck på "Fortsätt" och återuppta
driften.
FÖRHINDRANDE: Töm alltid spetsinsamlaren innan den blir full (högst 180 cykler). Om du håller spetsinsamlaren ren
ger du buntbanden chans att lämna verktyget. Verktyget bör också rengöras regelbundet av din underhållsavdelning.
Problem 5 - Systemfel nr X
Systemfel nr X
Hjälp
Mem av
Fortsätt
MÖJLIG ORSAK: Det finns 5 olika funktionsmeddelanden som kan visas. Systemfel nr 1, 2, 3, 4 och 5 visas om en
intern elektronisk komponent gått sönder.
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD: Vid systemfel nr 1 och nr 2 skriver du ner systemfelsiffran och meddelar din
underhållsavdelning omedelbart. Vid systemfel nr 3, 4 och 5 stänger du av och sätter på strömbrytaren så att systemet
återställs. Om meddelandet försvinner återupptar du driften. Om meddelandet fortfarande visas, trycker du på
knappen "Fortsätt" och återupptar driften. Om systemfelmeddelandet inte försvinner skall du inte återuppta driften.
Skriv ner systemfelsiffran och meddela din underhållsavdelning omedelbart.
FÖRHINDRANDE: Inget.
STATUSMEDDELANDEN
Statusmeddelanden visas när dispensern utför självdiagnos. Ingen åtgärd krävs från operatören annat än att meddela
underhållsavdelningen om statusmeddelandet.
STATUS 1 - Kalibrera linjetryckssensorn
Panduit
Kalibrera linjetryckssensorn
STATUS 2 - Kalibrera backtryckssensorn
Panduit
Kalibrera backtryckssensorn
Sidan 23 av 32
STATUS 3 - Återställ EEPROM
Återställ EEPROM
STATUS 4 - Återställ dispenserns RAM
Återställ dispenserns RAM
STATUS 5 - Återställ verktygets RAM
Återställ verktygets RAM
UNDERHÅLL
DAGLIGT FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Följande underhåll av PAT1M/PAT1.5M-systemet måste utföras dagligen (vid behov) för att garantera optimala
prestanda och felfri drift av systemet.
INTERVALL
Högst 180 cykler
Högst 2500 cykler (1/2 buntbandsrulle)
UNDERHÅLLSPROCEDUR
Töm spetsinsamlaren innan den blir full.
(Se avsnittet Spetsinsamling på sidan 14.)
Töm dispenserns bärremseskräplåda.
(Se avsnittet Omladdningsprocedur på sidan 9.)
UTÖKAT UNDERHÅLL
VARNING: Skyddsglasögon med sidoskydd måste användas när du
arbetar på detta verktyg.
FÖRSIKTIGT:
ELEKTROSTATISKT KÄNSLIGT INSTRUMENT.
ÖPPNA INTE OCH HANTERA INTE UTOM VID EN STATISKT
FRI ARBETSSTATION.
Följande underhåll av PAT1M/PAT1.5M-systemet måste utföras inom rekommenderade intervall för att garantera felfri
drift och lång livslängd hos systemet. Vissa utökade underhållsprocedurer måste utföras av din underhållsavdelning.
Meddela underhållsavdelningen när dessa specifika underhållsintervall uppnåtts.
Sidan 24 av 32
1. Koppla bort PHM-matarslangen från
PAT1M- eller PAT1.5M-verktyget. Ta bort
spetsinsamlaren från verktyget.
2. Placera verktyget på bordskivan med
backarna åt vänster. Använd en 2,5 mm
insexnyckel och ta bort de 4
insexskruvarna från höljets vänstra sida.
Använd en skruvmejsel för att ta bort
verktygshållarbulten (3). Notera de rätta
lägen för var och en av skruvarna med
hjälp av figur 7.
3. Utför följande underhållsprocedurer som
visas nedan vid de föreskrivna intervallen:
INTERVALL
Varje
100 000
cykler
Fig. 7
POST
1
2
3
ANTAL
2
2
1
UNDERHÅLLSPROCEDUR (Se figur 8 nedan)
Rengör verktygshusen och dreven från skräp (visas
inte).
(Underhållsavdelningen måste utföra denna procedur.)
1. Smörj spärrkamföljaren.
(Underhållsavdelningen måste utföra denna procedur.)
2. Rengör och smörj alla leder och axlar.
(Underhållsavdelningen måste utföra denna procedur.)
3. Oljeaxel (1 droppe) på varje sida om gripardrevet.
(Underhållsavdelningen måste utföra denna procedur.)
4. Rengör och fetta om kammen på det främre
backdrevet.
(Underhållsavdelningen måste utföra denna procedur.)
STORLEK
M3 x 25
M3 x 8
Verktygshållarbult
SMÖRJMEDEL
Ej tillämpligt
Allmän tunn
maskinolja
Schaeffers Moly Ultra 800 EP
Panduit art.nr WS23132B01
Fig. 8
4. Sätt tillbaka det vänstra hushöljet i läge och sätt fast det vid verktyget med de 4 insexskruvarna och 1
verktygshållarbult (borttagen i steg 2). SE figur 7 (ovan) för rätta skruvlägen. Använd en 2,5 mm insexnyckel för
att dra åt skruvarna till 0,42 Nm (60 oz-in) och använd en skruvmejsel för att dra åt verktygshållarbulten till 0,57
Nm (80 oz-in).
5. Sätt tillbaka spetsinsamlaren och fäst PHM-matarslangen vid behov för att återuppta driften.
Sidan 25 av 32
Följande underhållsprocedurer kan behöva göras var 250 000 cykler eller mer. Kontakta underhållsavdelningen vid
behov för att utföra följande procedurer vid föreskrivna intervall.
INTERVALL
Var 250 000 cykler
(=50 buntbandsrullar)
Var 500 000 cykler
(=100 buntbandsrullar)
ENHET
UNDERHÅLLSPROCEDUR
PAT1M
PAT1.5M
Byt ut verktygets överföringsrör om det är slitet.
(Underhållsavdelningen måste utföra denna procedur.)
PAT1M
PAT1.5M
Rengör verktygets sensorlins.
(Underhållsavdelningen måste utföra denna procedur.)
Rengör dispenserns utgångssensorlins.
(Se avsnittet Rengöring av dispenserns utgångssensorlins
nedan.)
Rengör och smörj om kolv och O-ringar i
anslutningsblocket. Fetta om snäckdreven.
(Underhållsavdelningen måste utföra denna procedur.)
PDM
RENGÖRING AV DISPENSERNS UTGÅNGSSENSORLINS
Koppla loss PHM-matarslangen från PDM-dispensern. Fukta ena änden av en bomullspinne med isopropylalkohol
och stick in bomullspinnens fuktade ände i dispenserns överföringsrör cirka 38 mm (1,5") och rör bomullspinnen
försiktigt in och ut mot överföringsrörets ovansida och bottenväggar tills det är rent. Koppla åter in matarslangen till
dispensern och återuppta driften.
MONTERING AV VERKTYGSHÅLLARFÄSTE
Sidan 26 av 32
UNDERHÅLLSLOGG
DATUM
ENHET
TOTALRÄKNING
UNDERHÅLLSPROCEDUR
Sidan 27 av 32
FELSÖKNING
FELMEDDELANDE FELSÖKNING
MEDDELANDE
Slut på buntband
eller band i
dispensern.
MÖJLIG ORSAK
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD:
A. Rullen tom; dispensern har slut
på buntband.
B. Rullen ej tom; verktyget stegats
utan att tillräckligt många
buntband laddats eller
buntbanden hindrade från att
lämna dispensern.
Luckan är öppen,
inget band laddat
A. Luckan var öppen när "Ladda"
trycktes in.
B. Luckan var öppen när verktyget
stegades fram.
Kontrollera om
lufttrycket är lågt
A. Inkommande lufttryck är för lågt
eller inte inkopplat.
B. Luften är inte ansluten till
dispensern.
A. 1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Tryck på knappen "Fortsätt" och sedan på "MENY" så att du
får fram displayen "Återställ".
3. Tryck på knappen "Återställ laddning" för att få fram displaye
"Ladda, Ladda ur, Meny" och utför
standardladdningsproceduren.
B. 1. Koppla loss luftslang och matarslang från dispensern.
2. Ta bort buntband från kontaktblocket om det finns några. Om
inte, meddela din underhållsavdelning.
3. Koppla in luftslang och matarslang igen när buntbandet tagits
bort.
4. Tryck på knappen "Fortsätt" och sedan på "MENY" så att du
får fram displayen "Återställ".
5. Tryck på knappen "Återställ laddning" för att få fram displaye
"Ladda, Ladda ur, Meny".
6. Tryck på knappen "Ladda" för att ladda ett (1) buntband och
återuppta driften.
A. 1.
2.
3.
B. 1.
2.
3.
Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
Stäng luckan.
Återuppta laddningsproceduren.
Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
Stäng luckan.
Tryck på knappen "Ladda" för att ladda ett (1) buntband och
återuppta driften.
A. 1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Ställ in lufttrycket på mellan 65 och 86 PSIG (4,5 och 5,8 bar
med ett maximalt tryckfall på 10 PSI (0,7 bar).
B. Anslut luft till dispensern.
Kontrollera om
lufttrycket är högt
Inkommande lufttryck är för högt.
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Ställ in lufttrycket på mellan 65 och 86 PSIG (4,5 och 5,8 bar)
med ett maximalt tryckfall på 10 PSI (0,7 bar).
Dispenserstockning kontrollera
buntbandsladdning
Dispenserns roterande mottagare
flyttade sig (roterade) inte till nästa
position på grund av att böjda eller
felinriktade buntband matas in i den
roterande mottagaren eller på grund
av en uppbackad
buntbandsbärremsa i
utgångsrännan för
buntbandsremsor.
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Kontrollera den roterande mottagaren och anslutningsblocket så
att det inte finns något felinriktat eller fastnat buntbandsskräp
och att bärremsans utgångsränna är klar.
3. Tryck på knappen "Ladda ur" för att backa ut buntbanden tills
stockningen och alla kvarvarande lösa buntband har tömts från
den roterande mottagaren.
4. Klipp av den kvarblivna extra bärsträngen och alla sneda eller
skadade buntband från buntbandsremsan.
5. Stäng dispenserluckan och utför den normala
laddningsproceduren.
Band i verktyget
Buntband når verktyget men hindras
från att fullborda cykeln beroende
på ett stort lufttrycksfall, en alltför
stor bunt, oriktiga
matarslanganslutningar, något i
vägen som blockerar buntbandets
rörelse, ett kraftig böj eller vridning i
matarslangen eller att
verktygsbackarna har öppnats
under cykeln.
1.
2.
3.
4.
Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
Ta bort buntbandet och eventuella hinder från backområdet.
Tryck på "Fortsätt" och återuppta driften.
Rätta till allting som hindrar buntbandscykeln från att fullbordas.
Sidan 28 av 32
MEDDELANDE
MÖJLIG ORSAK
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD:
Band i slang tryck på luftsprut
Buntband har fastnat eller sitter
kvar i matarslangen vid aktivering
på grund av en kraftig böj eller
vridning av matarslangen, lågt
lufttryck eller en avbruten cykel.
Blockerad slang backtryckstest
misslyckades
Blockerad eller
smutsig
utgångssensor
Verktyget stegades fram medan
ett buntband (eller flera)
fortfarande var i matarslangen.
Dispenserns (optiska)
utgångssensor är blockerad på
grund av ett buntband eller alltför
mycket skräp (smuts, sot).
Blockerad eller
smutsig
verktygssensor
Dispenserns (optiska)
utgångssensor är blockerad på
grund av ett buntband eller alltför
mycket skräp (smuts, sot).
Band fastnat i
utgångssensor
Dispenserns utgångssensor är
blockerad så att ett buntband inte
kan lämna dispensern. Den kan
vara blockerad av ett annat
buntband som inte togs bort från
en tidigare cykel.
Band fastnat i
verktygssensor
Buntband har fastnat i verktygets
verktygssensorområde.
Spärrsensor
blockerad eller
smutsig.
Spetsinsamlare full.
Spärrsensorn blockerad av
spärrkammen, främmande
föremål, eller spärrsensorlinsen är
smutsig.
Interregulatorn var felaktigt
justerad, eller kolven växlar inte
helt.
Internregulatorn var felaktigt
justerad.
Intern regulator
felaktigt inställd,
låg
Intern regulator
felaktigt inställd,
hög
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Räta ut matarslangen för att eliminera alla böjar eller vridningar och
peka verktyget bort från dig själv och andra.
3. Tryck på "Luftsprut" för att få loss och flytta fram buntbandet till
verktygets backområde. Tryck flera gånger vid behov. När
buntbandet har kommit till backområdet visas meddelandet "Band
verktyg" och summern låter.
4. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
5. Ta bort buntbandet från backområdet och tryck sedan på "Fortsätt"
6. Tryck på knappen "Ladda" för att ladda ett (1) buntband och
återuppta driften.
7. Om buntbandet inte kommer ut i backområdet efter att du har tryck
på "Luftsprut" flera gånger byter du ut matarslangen mot en ny oc
meddelar underhållsavdelningen.
Följ tillrättande åtgärd för "Band i slang - tryck på luftsprut" -felet
ovan.
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Koppla loss matarslangen från dispensern. Leta efter buntband
i dispenserkontaktblocket och avlägsna buntbandet om det finns
något*. Koppla in matarslangen igen och återuppta driften. Om
inget buntband hittas kopplar du tillbaka matarslangen. Följ
samma tillrättande åtgärd för felet "Band i slang - tryck på
Luftsprut" för att bli av med buntbandet från systemet.
3. Om samma fel upprepas rengör du dispenserns
utgångssensorlins (se avsnittet Rengöring av dispenserns
utgångssensorlins på sidan 25).
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Koppla loss matarslangen från verktyget. Titta efter buntband i
verktyget eller slangens verktygsände och ta bort det om du
hittar något. Koppla in matarslangen igen och återuppta driften.
Om inget buntband hittas kopplar du tillbaka matarslangen.
Följ samma tillrättande åtgärd för felet "Band i slang - tryck på
Luftsprut" för att bli av med buntbandet från systemet.
3. Om samma fel upprepas igen kan verktygets sensorlins behöva
rengöras. Kontakta din underhållsavdelning för att få
verktygssensorlinsen rengjord.
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Koppla loss luftslang och matarslang från dispensern. Leta
efter buntband i dispenserkontaktblocket och avlägsna
buntbandet om det finns något*. Koppla in luftslang och
matarslang igen och återuppta driften. Om inget buntband
hittas kopplar du tillbaka luftslang och matarslang. Följ samma
tillrättande åtgärd för felet "Band i slang - tryck på Luftsprut" för
att bli av med buntbandet från systemet.
3. Om samma fel upprepas rengör du dispenserns
utgångssensorlins (se avsnittet Rengöring av dispenserns
utgångssensorlins på sidan 25).
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Följ tillrättande åtgärd för felet "Blockerad eller smutsig
verktygssensor" ovan.
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Ta bort buntband från verktygets backområde.
3. Tryck på "Fortsätt" och återuppta driften.
4. Meddela underhållsavdelningen om meddelandet kommer
tillbaka.
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern och återuppta
driften.
2. Om meddelandet finns kvar fungerar inte systemet. Skriv ner
meddelandet och meddela underhållsavdelningen.
*Om buntbanden inte kommer ut av sig själv, stänger du av dispensern och sätter sedan på den igen så att läget för den roterande mottagaren
återställs.
Sidan 29 av 32
FELSÖKNING MED FUNKTIONSMEDDELANDEN
MEDDELANDE
MÖJLIG ORSAK
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD:
Ingen
utgångssensor
syns - utför
service på
verktyget snarast
Buntband i matarslangen när
verktyget stegades fram eller
dispenserns utgångssensor ur
funktion.
Switch nr X har
fastnat eller gått
sönder
Återställa tidigare
verktygsräkning?
En switch (brytare) (knapp nr 1, 2, 3
4 eller avtryckaren) hålls ner eller
har fastnat när dispensern sattes
igång.
Detta meddelande visas
också om en av dessa fem switchar
har gått sönder.
Verktygets räknare fungerar inte
riktigt.
Backsensorfel
Buntband stoppat i verktygets drev.
Systemfel nr X
Se sidan 23.
1. Återuppta driften.
2. Om samma fel upprepas kanske utgångssensorns lins är
smutsig eller den kanske inte fungerar som den ska.
3. Rengör utgångssensorlinsen (se avsnittet Rengöring av
dispenserns utgångssensorlins på sidan 25).
4. Om samma fel upprepas kontaktar du din
underhållsavdelning.
1. Meddelandet försvinner när switchen (knapp nr 1, 2, 3, 4 eller
avtryckaren) frigörs eller börjar fungera.
2. Om meddelandet inte försvinner så är den specifika switchen
(knapp nr 1, 2, 3, 4 eller avtryckaren) trasig, Kontakta din
underhållsavdelning så att switchen byts ut.
1. Tryck på "Yes" och återuppta driften.
2. Om samma fel upprepas kontaktar du din
underhållsavdelning.
1. Tryck på "Summer" för att stänga av summern.
2. Ta bort buntbandet från backområdet.
3. Tryck på "Fortsätt" och återuppta driften.
Se sidan 23.
FELSÖKNING BUNTBANDSINSTALLATION
SYMPTOM
Buntband för
löst på bunten.
Buntband för
hårt på bunten.
Buntbandet
klipps inte av
jäms med
bandhuvudet.
Buntbandet
stannar inte
kvar på bunten.
Felmatning;
buntbandscykeln
fullbordades
inte.
MÖJLIG ORSAK
TILLRÄTTANDE ÅTGÄRD
A. Verktygets spänningsinställning är
för låg.
B. Operatören håller verktyget i vinkel
mot bunten.
C. Bunten överstiger 21 mm (0.82") /
33 mm (1.31") i diameter.
D. Verktyget hålls undan från bunten
av tidigare installerat band,
kabelstamsstöd eller annat föremål
på bunten.
E. Operatören drar i verktyget
samtidigt som bunten spänns.
Verktygets spänningsinställning är för
hög.
A. Verktygets spänningsinställning för
hög för gällande fuktighet.
B. Operatören håller verktyget i vinkel
mot bunten.
C. Operatören drar i verktyget
samtidigt som bunten spänns.
D. Verktyget hålls undan från bunten
av tidigare installerat band,
kabelstamsstöd eller annat föremål
på bunten.
A. Bunten överstiger 21 mm (0.82") /
33 mm (1.31") i diameter.
B. Buntbandet är för torrt och skört.
C. Verktygets spänningsinställning är
för hög.
D. Inkommande lufttryck är för högt.
A. Buntbandets väg är blockerat;
bunten ligger an mot backens
bandväg.
B. Lufttrycket är inte rätt inställt.
A. Öka verktygets spänningsinställning.
B. Håll verktyget vinkelrätt mot bunten i båda riktningarna.
C. Isolera ledningarna så att du får en mer kompakt bunt för det
specifika verktyg du använder.
D. Installera inte buntbanden alltför nära andra buntband,
kabelstamsstöd eller andra föremål på bunten.
E. Låt verktyget hitta sitt eget läge när buntbandet spänns.
Minska verktygets spänningsinställning.
A. Minska verktygets spänningsinställning.
B. Håll verktyget vinkelrätt mot bunten i båda riktningarna.
C. Låt verktyget hitta sitt eget läge när buntbandet spänns.
D. Installera inte buntbanden alltför nära andra buntband,
kabelstamsstöd eller andra föremål på bunten.
A. Isolera ledningarna så att du får en mer kompakt bunt för det
specifika verktyg du använder.
B. Förvara buntbanden rätt och använd dem före angivet
utgångsdatum.
C. Minska verktygets spänningsinställning.
D. Ställ in lufttrycket på mellan 65 och 86 PSIG (4,5 och 5,8 bar)
med ett maximalt tryckfall på 10 PSI (0,7 bar).
A. Tryck INTE bunten med kraft mot backens bandväg.
B. Bekräfta att lufttrycket är vd 65 PSIG (4,5 bar) (minimum).
Lufttrycket kan ökas med 5 PSI (0,35 bar) i taget tills
buntbanden matas korrekt. Överskrid inte 85 PSIG (5,8 bar)
(maximum).
Sidan 30 av 32
"SNABBREFERENSMENYER"
OPERATÖRSMENYER
ÖPPNINGSMENY
Panduit
Verktyget är redo
rX.X
Visas i 5 sekunder
NIVÅ 1 - Operatörsmeny (visning av "Ladda, Ladda ur, Meny")
Laddas:14
Ladda
KNAPP 1 - Laddar ett buntband
KNAPP 2 - Laddar ur ett buntband
KNAPP 3 - Tar fram NIVÅ 2
KNAPP 4 - Inaktiv
XXXXXXX
Ladda ur
MENY
1B - Laddningskommandona försvinner
efter att verktyget stegats fram en eller
flera gånger
XXXXXXX
MENY
- Menyn Ladda och räknaråterställning (visning av "Återställ")
Återställ Ladda och/eller räknare
Återställ Ld Återställ Ct
Lämna
KNAPP 1 - Återställer laddningsräknaren
KNAPP 2 - Återställer räknaren install.tie
KNAPP 3 - Inaktiv
KNAPP 4 - Återgår till NIVÅ 1
INSTALLATIONSMENYER
- ÅTKOMST TILL INSTALLATIONSMENYER
Återställ Laddning och/eller räknare
Återställ Ld Återställ Ct
Lämna
1. Tryck på KNAPP 3, två gånger
2. Tryck på KNAPP 1, en gång
3. Tar fram NIVÅ 3
- Meny för total räkning
Visar total räkning
Räknare
Esc
Meny
Lämna
KNAPP 1 - Tar fram NIVÅ 3A
KNAPP 2 - Återgår till NIVÅ 1 eller 1B
KNAPP 3 - Tar fram NIVÅ 4
KNAPP 4 - Återgår till NIVÅ 2
NIVÅ 3A - Dispenser och verktygsräknare
PDM
# XXXXXX
PAT1M # XXXXXX
Rev X.X
Rev X.X
Cykler: XXXXXXX
Cykler: XXXXXXX
KNAPP 1 - Inaktiv
KNAPP 2 - Inaktiv
KNAPP 3 - Inaktiv
KNAPP 4 - Återgår till NIVÅ 3
NIVÅ 4 - Meny för chopperklippcykel
Sätt på/stäng av choppern
Chopper
Esc
Meny
Lämna
KNAPP 1 - Tar fram NIVÅ 4A
KNAPP 2 - Återgår till NIVÅ 1 eller 1B
KNAPP 3 - Tar fram NIVÅ 5
KNAPP 4 - Återgår till NIVÅ 3
NIVÅ 4A - Aktuell chopperklippcykel
Choppern är På
Av
På
Lämna
Sidan 31 av 32
KNAPP 1 - Sätter på choppern
KNAPP 2 - Stänger av choppern
KNAPP 3 - Inaktiv
KNAPP 4 - Återgår till NIVÅ 4
NIVÅ 5 - Linjetrycksmeny
Visa linjetryck
Esc
Meny
Tryck
Lämna
KNAPP 1 - Tar fram NIVÅ 5A
KNAPP 2 - Återgår till NIVÅ 1 eller 1B
KNAPP 3 - Tar fram NIVÅ 6
KNAPP 4 - Återgår till NIVÅ 4
NIVÅ 5A - Min./Max. tryckavläsningar
XX PSI
BAR/PSI
MIN: XX PSI
Töm
MAX: XX PSI
Lämna
KNAPP 1 - Välj måttenhet
KNAPP 2 - Raderar nuvarande avläsningar
KNAPP 3 - Inaktiv
KNAPP 4 - Återgår till NIVÅ 5
NIVÅ 6 - Språkmeny
Ställ in språk
Esc
Språk
Lämna
KNAPP 1 - Tar fram NIVÅ 6A
KNAPP 2 - Återgår till NIVÅ 1 eller 1B
KNAPP 3 - Inaktiv
KNAPP 4 - Återgår till NIVÅ 5
NIVÅ 6A - Aktuellt valt språk
Engelska
↑
↓
Välj
KNAPP 1 - Bläddrar "upp"
KNAPP 2 - Bläddrar "ner"
KNAPP 3 - Inaktiv
KNAPP 4 - Väljer/Återgår till NIVÅ 6
SPRÅKVAL: Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, tjeckiska, danska, eller svenska.
Sidan 32 av 32