pdf

DALIeco Control
DK
FIN
N
S
DALIeco Control
X1
X2
DA
LI
ec
o
Co
nt
11
ro
l
F2
F3
F4
Holiday
Ch-1
Ch-2
Prog
0m
21 mm
F1
100 h
m
4,1 mm
11
8m
m
30
X3
1
2
4
5
2
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
3
8
Sync
GND
9
6
10
7
11
mm
DALIeco Control
X 4a
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
3
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
DALIeco Control
X 4b
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
4
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
P2
P1
DALIeco Control
X 5a
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
DALIeco LS/PD LI
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
X 5b
1
2
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
3
Sync
GND
4
5
DALIeco Control
X6a
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
DA
DALI Professional
push button
coupler
DA
A
B
C
D
DALI LS/PD LI
6
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
DALIeco LS/PD LI
DALIeco Control
X 6b
A
B
C
D
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
7
Sensor
DA
DA
DALI Professional
push button
coupler
Sync
GND
DALIeco Control
X7
X8
Master Remote
Switch off delay
test
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
10
21
11
22
Single Office (default)
12
13
4
23
27
Macro Recorder
Co rr ido r
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Off
6
100 h
Burn-in
ON
OFF
1
2
CH-1
CH-2
29
14
CH-1
15
26
CH-2
30
ON
OFF
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
PROG
17
OFF
10 %
30 %
50 %
Stand-by-time
30 s
5 min
ON
ON
100 h
Burn-in
ON
OFF
S
PC modes
1
2
CH-1
Staircase
Offset
ON
OFF
S
Corridor
Staircase
CH-2
Auto
setup
18
9
Cl a M
M
gle
Si n ice
Off
Cla
St a i r c a s e
Stand-by-level
Corridor
PROG
Co r ri d o r
le
S i n g i ce
O ff
16
n
Macro Recorder
n
Manual
setup
Sensor
select
Switch off delay
test
1 sec
-/
ting
ee sro om
s
8
4
25
ON
OFF
Auto
setup
3
Open-Plan Office
28
S ta i rc ase
Offset
2
Holiday Resume
S
PC modes
1
ing-/
eet s ro om
s
5
an
Ro i ta ry
om
PROG
24
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
7
ON
OFF
an
Ro itary
om
Sensor
select
Open
O ffi c pla
e
3
ON
OFF
Ope n
Of f ic pla
e
2
DALIeco
an
R o i t ary
om
1
User Remote
Manual
setup
Stand-by-level
15 min 30 min
Semi
Auto
OFF
Semi
Auto
OFF
30 %
50 %
Stand-by-time
19
60 min
10 %
OFF
20
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
Auto
Semi
Auto
60 min
OFF
OFF
30 s
Meetingroom / Classroom
Sanitary Room
8
DALIeco Control
X9
Corridor
OFF
ON
OFF
CH-2
30 % OFFSET
DALI2
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
Cl a M
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
CH-1
DALI1
S
REGULATED
S ta irc ase
time
Single Office
(default)
15 min.
X 10
Corridor
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
OFF
Cl a M
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
S
ON
STANDBY
30 % OFFSET
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
DALI1
REGULATED
S ta irc ase
30 % OFFSET
30 % REGULATED
time
Open Plan Office
9
15 min.
60 min.
DALIeco Control
X 11
Corridor
STANDBY
Cl a M
STANDBY
CH-2
DALI2
CH-1
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
ON
100 %
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
DALI1
S
S ta irc ase
10 %
10 %
time
5 min.
Corridor
X 12
Corridor
ON
30 % OFFSET
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
DALI1
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
OFF
Cl a M
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
REGULATED
S
S ta irc ase
Meetingroom / Classroom
10
Semi
Auto
time
15 min.
DALIeco Control
X 13
Corridor
OFF
Cl a M
STANDBY
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
ON
100 %
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
DALI1
S
S ta irc ase
30 %
time
15 min.
Sanitary Room
5 min.
X 14
Corridor
ON
STANDBY
100 %
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
OFF
Cl a M
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
DALI1
S
50 %
S ta irc ase
time
Staircase
11
5 min.
1 min.
DALIeco Control
DK
DALIeco Control – Installation og betjening
Indholdsfortegnelse
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Trin for trin-systemprogrammering via Master Remote ................17
Programmeringsmodus (PROG-modus) .............................................17
Funktionsmodi X 8 ..........................................................................18
Auto setup ...........................................................................................18
Manuel setup .......................................................................................18
Switch off delay (efterløbstid) .............................................................18
Standby-niveau....................................................................................18
Standby-tid ..........................................................................................18
Dagslys- og
tilstedeværelsesfunktioner .................................19
Testfunktion .........................................................................................19
Indstilling af offset ...............................................................................19
100 h Burn-in .......................................................................................19
Sensor select .......................................................................................19
PC modes (pc-tilstande) ......................................................................20
Macro Recorder (macro-afspiller) ........................................................20
6
Oprettelse af individuelle konfigurationer med DALIeco
PC Softwaren .....................................................................................20
Funktion og eksterne komponenter ................................................16
Principiel funktionsmåde .....................................................................16
DALI 1/DALI 2 tokanalstyring ..............................................................16
Ekstern knap X 5a ............................................................................16
Reaktion ved netafbrydelse ................................................................16
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Systembetjening med User Remote ..............................................20
Scene-knapper [1] til [4] X 7
...........................................................20
Knap [Holiday] .....................................................................................20
Knap [Resume] ...................................................................................20
Uafhængig betjening af flere systemer................................................21
Betjening.............................................................................................16
Fjernbetjening Master Remote X 7 (og X separat vejledning) ........16
Fjernbetjening User Remote X 7 (og X separat vejledning) ............17
Tænd/sluk system ...............................................................................17
Dimming af systemet ...........................................................................17
8
8.1
8.2
8.3
Reset ...................................................................................................21
System-reset (med Master Remote) ...................................................21
Reset Master Remote ..........................................................................21
Reset User Remote .............................................................................21
9
Tekniske data ....................................................................................21
1
1.1
1.2
Generelle anvisninger ........................................................................13
Symboler og forkortelser i denne vejledning.......................................13
Tilsigtet anvendelse .............................................................................13
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
Montering og installation ..................................................................13
Mål og monteringsmål X 2
.............................................................13
Bestykning af styreenhedens tilslutning X 3
..................................13
Plug-and-play-funktion ........................................................................13
Manuel en-knaps kontrol X 4a .........................................................13
Manuel to-knaps kontrolsystem X 4b .............................................13
Fulautomatisk tilstedeværelses- og daglysafhængig kontrol X 9 ...14
Tilslutningsskema for elektriske systemkomponenter X 5a .............14
Sensortilslutning X 5b .......................................................................14
Ekstern knap X 5a ............................................................................14
Tilslutning af ekstra sensorer og knapper via DALI-ledning X 6a ....14
Integrering af knapper via knapkobling ...............................................14
Netindkobling af sensorer via DALI-ledningen ....................................15
Synkronisering af styreenheder X 6b ...............................................15
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
12
DALIeco Control
DK
1
Generelle anvisninger
2
Montering og installation
1.1
Symboler og forkortelser i denne vejledning
2.1
Mål og monteringsmål
•
1.
X 14
Listepunkt, optælling
Nummererede handlingstrin med obligatorisk rækkefølge
Henvisning til afsnit (f.eks. 2.2) eller separat vejledning (i dette tilfælde uden tal)
Billedhenvisning (f.eks. til billede 14)
SP
LP
VLP
DP
Forkortelse for "Short Press/tryk kort på knap" (<0,5 s)
Forkortelse for "Long Press/tryk langt på knap" (>0,5 s)
"Very Long Press/meget langt tryk på knap" (>10 s)
"Double Press/kort dobbelttryk" (hvert enkelt tryk <0,5 s)
X 2.2
i
1.2
Symbol "INFORMATION/BEMÆRK"
X2
2.2
Bestykning af styreenhedens tilslutning
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Nettilslutning
Nettilslutning
Ikke bestykket
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Tilslutning Sensor (4p4c)
Indgang ekstern 1. Trykknap
Tilslutning Synk / 2. Trykknap
GND - Referencepotentiale for den eksterne knap
2.3
Plug-and-play-funktion
X3
Tilsigtet anvendelse
Dette produkt er specielt udviklet og beregnet til brug sammen med lysstyringssystemer af pærer.
Al anden anvendelse end den, der beskrives i denne vejledning, er ikke-tilsigtet.
Anvendt symbolik i diagrammerne
min.
DALIeco kontrolenheden kan anvendes uden yderligere pogrammering som et rent manuel
trykknapkontrolsystem og til fuldautomatisk rumstyring og daglysafhængig styring af individuelle
lamper og belysning af individuelle rum.
Bemærk:
Pæren er tændt:
"ON"
Pæren er slukket:
"OFF"
Lyset tændes automatisk ved
tilstedeværelsesregistrering.
Lyset tændes manuelt med ekstern
knap.
2.3.1 Manuel en-knaps kontrol X 4a
Hvis kontrolenheden er indstillet til fabriksstandard, og der ikke er tilsluttet nogen sensor, fungerer den som et en-knaps-kontrolsystem.
Forsinkelsestid 1:
Når registreringsområdet for
tilstedeværelsen forlades.
Forsinkelsestid 2
Trykknapsfunktioner
min.
i
•
•
•
Der kan være flere kontrolstationer ved parallel tilslutning af trykknapperne, idet den
maksimalt totale kabellængde (se tekniske data) tages i betragtning.
SP: Tænder og slukker henholdsvis DALI CH-1 og CH-2 (toggle-funktion)
LP: Blænder ned og op for henholdsvis DALI CH-1 og CH-2 (toggle-funktion)
DP: Gemmer den aktuelle lysværdi som en inputværdi
X 4b
Hvis kontrolenheden er indstillet til fabriksstandard, mens der ikke er tilsluttet nogen sensor,
kan et to-knaps kontrolsystem aktiveres til separat styring af DALI CH-1 og DALI CH-2.
2.3.2 Manuel to-knaps kontrolsystem
Aktivering af to-knapskontrolsystemet
•
13
Simultan VLP for 10 sek. på begge trykknapper (lysindikatorer blinker som bekræftelse)
DALIeco Control
DK
Trykknapper (P1)
•
•
•
•
2.6
SP: Tænder og slukker for DALI CH-1 (toggle-funktion)
LP: Blænder ned og op for DALI CH-1 (toggle-funktion)
DP: Gemmer den aktuelle DALI CH-1 lysværdi som en inputværdi for DALI CH-1
Sensoren må ikke være anbragt i områder med trækluft (klimaanlæg/ventilation) eller varmekilder (kopimaskine/varmluftsblæser) (simulerer personbevægelse).
Ekstern knap X 5a
Knap til manuel styring/indstilling. Tilslutningsbetingelser X 8.
Trykknapfunktioner (P2)
•
•
•
SP: Tænder og slukker for DALI CH-2 (toggle-funktion)
LP: Blænderop og ned for DALI CH-2 (toggle-funktion)
DP: Gemmer den aktuelle DALI CH-2 lysværdi som inputværdi for DALI CH-2
2.7 Tilslutning af ekstra sensorer og knapper via DALI-ledning X 6a
Ekstra sensorer hhv. omskifterkontakter kan forbindes direkte til hhv. via kobleren til de to DALIlinjer. Funktionen er uafhængig af, om der tilsluttes via DALI-kanal 1 eller 2. Til hver DALI-kanal
må der tilsluttes op til tre trykknapkoblinger eller tre sensorer udover de 16 DALI ECG'ere.
Deaktivering af to-knapssystemer (= retur til en-knaps kontrolsystemet)
•
Simultan VLP for 20s på begge trykknapper (lysindikatorer blinker som bekræftelse)
2.3.3 Fulautomatisk tilstedeværelses- og daglysafhængig kontrol
X9
Hvis kontrolenheden er indstillet til fabriksstandarder, og hvis mindst en sensor er tilsluttet til
sensorinterfacen, fungerer kontrolenheden som en rumstyring og dagslysafhængig styring.
Kontrolsætpunktet, der er indstillet som standard fra fabrikken, kan nulstilles ved hjælp af
trykknappen.
Trykknapfunktioner
•
•
•
Der kan tilsluttes knapper på DALI-ledningen via knapkoblingen uden yderligere idrifttagning.
Hver enkelt tilsluttet knapkobling råder over fire indgange (A-D).
Knapkoblingens grundindstilling
Alle indgange/knapper har samme funktion i grundindstillingen (= udleveringstilstand).
Funktionen svarer til den knap, der er sluttet direkte til styreenhedens knapindgang X 3.3.
Alternativ funktion/koblingens knapbestykning
SP: Tænder og slukker for henholdsvis DALI CH-1 og CH-2 (toggle-funktion)
LP: Blænder op og ned for henholdsvis DALI CH-1 og CH-2 (toggle-funktion)
DP: Gemmer den aktuelle lysstyrkeværdi som kontrolsætpunkt.
i
2.7.1 Integrering af knapper via knapkobling
Knapfunktion på koblingsindgang A:
• SP: Tænd/sluk DALI CH-1 (toggle-funktion)
• LP: Dæmpning op/ned DALI CH-1 (toggle-funktion)
Vigtige bemærkninger:
Der må kun tændes og slukkes for sensorer, mens kontrolenheden er i spændingsfri
tilstand, ellers kan korrekt drift ikke garanteres.
Knapfunktion på koblingsindgang B:
• SP: Tænd/sluk DALI CH-2 (toggle-funktion)
• LP: Dimming op/ned DALI CH-2 (toggle-funktion)
Et kontrolsætpunkt bør kun gemmes, hvis der er et lavt niveau af dagslys/eksternt lys.
Mens et kontrolsætpunkt gemmes, blinker lysdioden på sensoren skiftevis rød/grøn,
indtil processen er færdig.
2.4
Tilslutningsskema for elektriske systemkomponenter
X 5a
Sensortilslutning X 5b
Sensoren er beregnet til integrering af pærer. Installation og indstillinger på sensoren X separat
vejledning.
Tilslutning af maks. 4 sensorer (3) via Y-connector (4) og sensorkabel (2) på sensortilslutningen
Styreenhed (1).
Krav til sensorers og pærers position:
• Hele arbejdspladsen (der skal overvåges) ligger inden for sensorens overvågningsområde.
• Undgå, at lyskilder bestråler sensoren direkte (fejlmålinger).
2.5
14
Knapfunktion på koblingsindgang C:
• SP og LP: Tænd, eller skift fra tilstanden Standby til tilstanden "ON"
Knapfunktion på koblingsindgang D:
• SP og LP: Sluk, eller skift fra tilstanden "ON" til tilstanden Standby
Aktivering af knapkoblingens alternative funktion/knapbestykning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Start programmeringsmodus via LP på fjernbetjeningsknappen "Prog" (5)
Aktiver sensoren Select via LP på fjernbetjeningsknappen (10)
Tryk på en vilkårlig knap, der er sluttet til knapkoblingen
Lyset dæmpes til 10 % lysstyrke og angiver således begyndelsen på konfigurationsprocessen
Efter ca. 1 minut (afhængigt af antal koblinger) afsluttes processen,
og lyset blinker to gange som bekræftelse
DALIeco Control
DK
X 6a
1.
Start programmeringsmodus via LP på fjernbetjeningsknappen "Prog" (5)
2.
Aktiver sensoren Select via knappen (10) på fjernbetjeningsknappen
3.
Tryk i mere end 10 s på en vilkårlig knap, der er sluttet til knapkoblingen
4.
Lyset dæmpes til 10 % lysstyrke og angiver således begyndelsen på tilbagestillingsprocessen
Når tilbagestillingen er afsluttet, tænder lyset kortvarigt 100 %, hvorefter
den oprindelige værdi indstilles.
(2) Driftstilstand med endelig standbytilstand (Open plan office/Sanitary room
/Staircase) (storrumskontor/sanitært rum/trappe)
2.7.2 Netindkobling af sensorer via DALI-ledningen
•
Sensorerne kan uden videre idrifttagning sluttes til DALI-ledningen via sensorkoblingen og gør
det muligt at udvide tilstedeværelsesområdet.
Disse sensorers lysværdier evalueres ikke.
(3) Driftstilstand med permanent standbytilstand (Corridor) (gang)
Tilbagestilling af knapkoblingen til grundstilling
•
•
•
i
Vigtigt:
Med henblik på at konfigurere styringen med den infrarøde fjernbetjening skal der være
sluttet mindst én sensor til styreenhedens sensorgrænseflade.
•
•
i
Vigtigt:
Dagslysreguleringen udnytter udelukkende lysværdierne for de sensorer, der er sluttet til
sensorgrænsefladen.
Synkronisering af styreenheder X 6b
Til udvidelse af system og til realisering af central ind-/ udkobling af flere styreenheder kan der
synkroniseres op til 8 styreenheder via en 2-året forbindelse.
Via denne synkroniseringsledning udveksles signaler fra bevægelsessensorer og knaptryksignaler
fra omskifterkontakter, som er forbundet til indgangene C og D via trykknapkoblingen. Reaktionen
ved modtagelse af bevægelsessignalerne hhv. omskifterkontaktsbetjeningssignalerne afhænger i
den forbindelse af den valgte driftstilstand, hvor der skal skelnes mellem 3 tilstande:
2.8
(1) Driftstilstand uden standbytilstand (Single office)
•
•
•
Når der modtages bevægelsessignaler via synk.kablet, skifter kontrolenheden til ON-tilstand
og starter afbrydelsesforsinkelsestiden eller afbrydelsesforsinkelsestimeren nulstilles, hvis
kontrolenheden allerede er i ON-tilstand.
Ved betjening af en omskifterkontakt på trykknapkoblingen indgang C skifter styreenheden
til ON-tilstand og starter følgetiden, eller nulstiller følgetiden igen, hvis styreenheden allerede
er i ON-tilstand.
Ved betjening af en omskifterkontakt på trykknapkoblingen indgang D skifter styreenheden til
OFF-tilstand hhv. forbliver styreenheden i OFF-tilstand.
Hvis der modtages bevægelsessignaler via synk. kablet, skifter kontrolenheden fra ON til
STANDBY og starter standby-timeren eller den nulstilles, hvis kontrolenheden allereee er i
STANDBY-tilstand.
Ved betjening af en omskifterkontakt på trykknapkoblingen indgang 3 skifter styreenheden til
ON-tilstand og starter følgetiden, eller nulstiller følgetiden igen, hvis styreenheden allerede er
i ON-tilstand.
Ved betjening af en omskifterkontakt på trykknapkoblingen indgang 4 skifter styreenheden til
OFF-tilstand hhv. forbliver styreenheden i OFF-tilstand.
Hvis der modtages bevægelsessignaler via synk. kablet, skifter kontrolenheden til ON og
starter afbrydelsesforsinkelsestimeren eller nulstiller den, hvis kontrolenheden allerede er ON.
Ved betjening af en omskifterkontakt på trykknapkoblingen indgang C skifter styreenheden til ONtilstand og starter følgetiden, eller nulstiller følgetiden igen, hvis styreenheden allerede er i ON-tilstand.
Ved betjening af en omskifterkontakt på trykknapkoblingen indgang D skifter styreenheden til
STANDBY-tilstand hhv. forbliver styreenheden i STANDBY-tilstand.
i
Supplerende oplysninger:
Der overføres både bevægelsessignaler direkte til styreenheder eller over tilsluttede
sensorers DALI-ledning.
Overførslen af omskifterkontaktsignaler fungerer uafhængigt af, om den tilsvarende trykknapkobling er forbundet til DALI-kanal 1 eller 2.
Hvis bevægelsesregistreringen er sat til Semi Auto eller hvis "Holiday mode" er aktiveret, reagerer styreenhederne i tilstanden OFF ikke på modtagelsen af bevægelsessignaler via synkroniseringsledningen.
Hvis bevægelsesregistreringen er deaktiveret, reagerer styreenhederne ikke på modtagelsen af bevægelsessignaler og sender ingen bevægelsessignaler via synkroniseringsledningen.
Hvis testfunktionen til testning af sensorernes registreringsrækkevidde er aktiveret,
overfører den pågældende styreenhed ingen bevægelsessignaler til synkroniseringsledningen hhv. reagerer den ikke på synkroniseringssignaler.
Betjening af omskifterkontakter som er forbundet til omskifterkontaktindgang C eller D
for en omskifterkontaktindgang eller tilsvarende signaler på synkroniseringsledningen
medfører ikke en afslutning af "Holiday mode".
Hændelse ved betjening af omskifterkontakter, som er forbundet direkte til styreenheder
eller til indgang A eller B for en trykknapkobling og User Remote(brugerfjernbetjening)betjeningsoperationer overføres ikke over synkroniseringsledningen.
Hvis der programmeres en STANDBY 2-tilstand via pc-softwaren (se vejledning til softwaren), så gælder denne STANDBY-tilstand i beskrivelsen af synkroniseringsfunktionen.
15
DALIeco Control
DK
3
Funktion og eksterne komponenter
4
3.1
Principiel funktionsmåde
Beskrivelse af alle knapper/lysdioder på Master Remote (hovedfjernbetjeningen) og deres funktioner, samt beskrivelse af alle knapper/dioder i User Remote (brugerfjernbetjeningen) og deres
grundfunktioner.
Styreenheden ændrer eller tænder/slukker lyset på arbejdspladser, i gange og andre fællesrum
afhængigt af anvendeligt dagslys og personers tilstedeværelse/bevægelse. Dette registreres af
sensorer. Derved øges arbejdskomforten, samtidigt med at der spares energi. Der er funktionsmodi for forskellige anvendelser/scenarier X 8 .
Disse modi kan tilpasses individuelt X 5.
3.2
DALI 1/DALI 2 tokanalstyring
Pærerne kan betjenes med identiske lysværdier eller med OFFSET for CH-2 i overensstemmelse
med elinstallationen på DALI 1 (CH-1) og DALI 2 (CH-2) X 5.10.
Ekstern knap X 5a
Betjeningen af en ekstern knap prioriteres over de automatiske funktioner.
3.3
3.4
Reaktion ved netafbrydelse
Systemet genetableres i en forindstillet tilstand efter en forud indstillet funktionsmodus, når
netspænding oprettes igen:
Funktionsmodus
Tilstand
Single Office (enkeltkontor)
OFF
Open Plan Office (åbent kontorlandskab)
OFF
Corridor (gang)
STANDBY
Meeting-/Classroom (møderum/
klasseværelse)
LAST STATE (SIDSTE TILSTAND)
Sanitary Room (toilet)
STANDBY
Staircase (trappe)
STANDBY
16
4.1
Betjening
Fjernbetjening Master Remote
X7
(og X separat vejledning)
Knapper/dioder/tilslutninger
(1)
[ON/OFF] lyset tændt/slukket
(2)
Signalering LED 1 (grøn/rød/orange)
(3)
[test] Testmodus til indstilling Registreringsområde (efterløbstid 1 sekund)
(4)
[Funktionsmodi] valg
(5)
[PROG] tænd/sluk programmeringsmodus
(6)
[100 h Burn-in] tænd/sluk
(7)
[Auto setup] aktivering af automatisk arkivering af nominelle værdier
(8)
[CH-1] indstilling af lysstyrke kanal 1 (manuel/direkte)
(9)
[Stand-by-time] valg af standardmæssig STANDBY-tid
(10) [Sensor select] valg af sensor
(11) Signalering LED 2 (grøn/rød/orange)
(12) [Switch off delay] valg af standardmæssig efterløbstid
(13) [Macro Recorder] indlæs/gem/send knaprækkefølge
(14) [Offset] indstilling af OFFSET tænd/sluk
(15) [PC modes] uden funktion
(16) [CH-2] indstilling af lysstyrken for kanal 2 (manuel/direkte)
(17) [Manual setup] manuel indstilling af lysværdien
(18) [Stand-by-level] valg af standard-STANDBY
(19)
/
valg af dagslys-/tilstedeværelsesfunktioner tændt/halvautomatisk/slukket
(20) Tilslutning USB Mini
Signalering dioder
•
LED 1
- blinker hurtigt ved signaloverførsel (IR) (grøn)
•
LED 1
- blinker i tilstanden "PROG" (rød)
•
LED 1
- lyser under USB-overførsel (orange)
•
LED 2
- blinker i tilstanden "Select" (grøn)
•
LED 2
- blinker under macro-afspillerens optagelse (rød)
•
LED 1/LED 2 - lyser under "Reset" Master Remote (orange)
DALIeco Control
Fjernbetjening User Remote
X7
(og X separat vejledning)
Knapper/LED
(21) [ON/OFF] alle pærer tændt/slukket
(22) Signalering LED (grøn/rød/orange)
(23) [1] sceneknap 1
(24) [3] sceneknap 3
(25) [Holiday] aktivering af holiday-modus
(26) [CH-1] indstilling af lysstyrke kanal 1 (manuel/direkte)
(27) [2] sceneknap 2
(28) [4] sceneknap 4
(29) [Resume] genoptager den automatisk dagslysfunktion
(30) [CH-2] indstilling af lysstyrken for kanal 2 (manuel/direkte)
Signalering LED (22)
•
grøn
- blinker hurtigt ved signaloverførsel (IR)
•
rød
- blinker i modus "Gem"
•
orange - lyser under "Reset" af User Remote
Bemærk:
i
Til programmering og konfiguration skal systemet være i programmeringstilstand
Trin 1
Aktivering af PROG-modus
Programmeringsmodus X 5.1
Trin 2
Valg af funktionsmodus
Funktionsmodi X 5.2
Trin 3
Nominel standardværdi for
lysreguleringen
Auto setup X 5.3
eller Manual setup X 5.4
Trin 4
Individuel tilpasning af den valgte
funktionsmodus
Efterløbstid X 5.5
Standby-niveau X 5.6
Standby-tid X 5.7
Dagslys- og
tilstedeværelsesfunktioner X 5.8
Testfunktion X 5.9
Trin 5
Tilpasning af lysværdien
for kanal 2 (CH-2)
Offset X 5.10
Trin 6
Specialfunktioner
100 h Burn-in X 5.11
Sensor Select X 5.12
Pc-modi X 5.13
Macro Recorder (macro-afspiller) X 5.14
Tænd/sluk system
Ekstern knap:
1.
Tryk på den eksterne knap (SP) for at tænde eller slukke for lyset.
ON
OFF
4.4
Trin for trin-systemprogrammering via Master Remote
Programmering eller konfiguration ved hjælp af Master Remote eller direkte på sensoren.
Hold altid Master Remote rettet hen mod den pågældende sensor, når der trykkes på knappen.
ON
OFF
Master Remote og User Remote:
1.
Tryk på knappen [ON/OFF] (SP) for at tænde eller slukke for
CH-1 (DALI 1) og CH-2 (DALI 2).
Dimming af systemet
CH-1
Master Remote og User Remote:
1.
Hold knapperne [CH-1] eller [CH-2] inde foroven/forneden
for at øge/dæmpe lysstyrken i kanalerne DALI 1 og DALI 2
uafhængigt af hinanden.
n
C or ri dor
Cla
PROG
gl e
Sin ice
Of f
CH-1
Programmeringsmodus (PROG-modus)
M
-/
tin g
ee s ro om
s
Ekstern knap:
1.
Tryk på den eksterne knap (LP) for enten at øge eller dæmpe
lysstyrken i de to kanaler.
5.1
an
Ro i ta ry
om
4.3
5
Open
Of fi c pl a
e
4.2
DK
S
S ta i rc as e
1. Tryk på knappen [PROG] (LP) for at aktivere programmeringsmodussen (LED 1 blinker). CH-1/CH-2 dæmpes til den sidste
gemte nominelle værdi (standard = 80 %).
2. Trin for trin-programmering - forklaret under X 5.1 til X 5.14
(flere funktioner/indstillinger efter hinanden mulig).
3. Tryk på knappen [PROG] (SP) for at gemme indstillinger og gå
ud af programmeringsmodus.
Hvis PROG-modus ikke forlades tilsigtet, aktiveres indstillinger efter 60 sekunder.
PROG-modussen afsluttes automatisk efter 60 sekunder, hvis der ikke trykkes på en knap.
17
DALIeco Control
DK
Funktionsmodi X 8
De forud konfigurerede funktionsmodis tænd/sluk-reaktion: Diagrammer X 9
5.2
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Of f
an
Ro i ta ry
om
PROG
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
S
S ta i rc as e
5.3
•
•
•
•
•
•
5.5
indtil X 14 .
Single Office X 9
Open-plan Office X 10
Corridor X 11
Meeting-/Classroom X 12
Sanitary Room X 13
Staircase X 14
Switch off delay (efterløbstid)
Timeren indstilles efter den sidste registrering af tilstedeværelse, indtil tilstanden "ON" forlades
(der skiftes til "STANDBY" eller "OFF"). I funktionstilstandene "Corridor", "Staircase" og
"Sanitary" startes timeren også, når lyset tændes, selv om tilstedeværelsesregistreringen er deaktiveret. Dermed er det også muligt at styre tidsafhængigt også ved ren manuel betjening.
Switch off delay
test
Auto setup
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
Tryk på knappen [Switch off delay 3 min] (SP) for at indstille en
efterløbstid på 3 minutter for CH-1 og CH-2.
Indstiller lysreguleringens nominelle værdi på 80 % af den maksimale lysstyrke.
CH-1
CH-2
1.
Auto
setup
Manual
setup
Tryk på knappen [Auto setup] (SP) for at starte kalibrering.
Efter en kalibrering på 3 minutter, blinker lyset, og den automatiske lysregulering startes.
Bemærk: Det er ikke muligt at indstille under "Set Up".
"Prog"-modus afsluttes automatisk efter "AutoSet Up".
5.6
Standby-niveau
Indstil lysstyrken (%) i STANDBY, eller sluk for STANDBY-funktionen.
Stand-by-level
OFF
5.4
10 %
30 %
50 %
30 %
50 %
1.
Tryk f.eks. på knap [Standby-niveau 30 %] (SP eller LP) for
at indstille STANDBY for CH-1 (CH-2 følger eventuelt med
OFFSET X 5.10).
2.
Tryk på knappen [Standby-niveau OFF] (SP eller LP) for at
slukke for STANDBY-funktionen.
Manuel setup
Gemmer den nominelle værdi på en vilkårlig indstillelig værdi.
Stand-by-level
CH-1
CH-2
1.
Auto
setup
OFF
Tryk på vippeknappen [CH-1] forneden/foroven for at indstille
den nominelle værdi for reguleringen.
10 %
Manual
setup
5.7
Standby-tid
Permanent indstilling af STANDBY-tiden eller STANDBY-funktionen.
CH-1
CH-2
Auto
setup
2.
Tryk på knappen [Manual setup] (SP) for at gemme den
aktuelle lysstyrke som nominel værdi (lamper blinker).
Stand-by-time
Manual
setup
i
18
Bemærk:
Mens lagringsprocessen for sætpunktet kører, blinker lysdioden skiftevis rød/grøn.
Programtilstanden må kun afsluttes ca. 10 sek., efter at processen er afsluttet. For at
undgå misforståelse angående den målte værdi på gemmetidspunktet, må der ikke
være nogen i nærheden af sensoren under sætpunktets lagringsproces.
•
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
OFF
OFF
O
FF
30 s
Tryk på en af knapperne [Standby-tid] (SP eller LP) for at
indstille STANDBY-tiden for CH-1 og CH-2.
Hvis der vælges [Standby-tid ∞], slukker lyset aldrig.
DALIeco Control
5.8
DK
Dagslys- og
tilstedeværelsesfunktioner
Det er muligt at indstille dagslys- og tilstedeværelsesfunktionen:
- for direkte tilsluttede sensorer fælles (PROG-tilstand X 5.1)
- for direkte tilsluttet sensor separat (Sensor select X 5.12)
5.10 Indstilling af offset
Indstilling af OFFSET (= afstanden fra CH-2 til CH-1) for en bestemt funktionsmodus.
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
1.
Tryk på knappen [Offset] (SP).
2.
Offset indstilles med vippeknappen [CH-2]:
- LP = Grovindstilling
- SP = Finindstilling
CH-2-offset kan være på:
- min. = værdien af CH-1
- maks. = 100 % lysstyrke
Tryk på knappen [Offset] (SP) for at gemme indstillingen.
ON
OFF
Dagslysfunktioner
ON
Knap [ON]
•
Fuldautomatisk dagslysregulering aktiv
Knap [Semi Auto]
•
•
Automatisk afbrydelse ved for meget dagslys
Manuel tilslutning
•
Dagslysreguleringen slukket
CH-1
CH-2
Auto
setup
Semi
Auto
Manual
setup
OFF
3.
Knap [OFF]
Bemærk:
i
Indstillingen for Offset er kun mulig uden for programmeringstilstanden.
Bevægelsessensorfunktioner
5.11 100 h Burn-in
Knap [ON]
ON
Semi
Auto
•
Tilstedeværelsesregistrering aktiv
•
•
Automatisk skift til "STANDBY" eller "OFF", når efterløbstiden er udløbet
Manuel tilslutning
•
Tilstedeværelsesregistreringen slået fra
Knap [Semi Auto]
OFF
Knap [OFF]
Hvis der anvendes lysstofpærer er en stabil funktionsmåde og maksimal levetid først sikret efter
en indbrændingsfase (100 h ved 100 %). Under indbrændingen er alle automatiske funktioner
slået fra, alle pærer i systemet lyser med 100 %.
Dioderne til alle tilsluttede sensorer lyser permanent rødt.
100 h
Burn-in
ON
OFF
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
5.9
Testfunktion
Sensorens registreringsområde kan kontrolleres med testfunktionen
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
19
Tryk på knappen [test] (SP) for at slå testfunktionen til.
Tryk på knappen [PROG] (SP) for at afslutte programmeringstilstand og at starte testen.
Betrædelse af registreringsområdet:
- ved registrering tændes 100% ON,
- uden registrering tilbage til 1% ON efter 1 sekund.
Registreringsområdet kan i givet fald ændres ved at indstille blænderne på sensoren og gentage trin 3 og 4 så ofte
som nødvendigt.
Vent enten 60 sekunder, eller tryk forinden på knappen [ON/
OFF] eller [CH-1/CH-2] (SP) efter en vellykket test for at
slukke for testfunktionen (tilbage til normalfunktion).
Ved idrifttagningen eller før den regulære brug af systemet
skal der trykkes på knappen [100 h Burn-in ON/OFF] (SP) for
at starte processen.
Tryk på knappen [100 h Burn-in ON/OFF] (SP) endnu engang
(SP) for at afslutte processen før tiden.
Ved hver funktionskald starter et tidsforløb på 100 h igen.
5.12 Sensor select
ON
OFF
1.
Sensor
select
2.
3.
4.
Tryk på knappen [Sensor select] (LP) for at vælge en sensor
(dioden til den valgte sensor blinker orange).
Periodisk skiftende LED-visning på sensoren:
- Orange = Sensor valgt
- Rød = Tilstedeværelsesfunktion aktiv
- Grøn = Dagslysfunktion aktiv
Indstilling af sensorer X 5.8.
Tryk endnu engang på knappen [Sensor select] (SP) for at
vælge den næste sensor.
Tryk på knappen [Sensor select] (LP) for at gemme sensorindstillinger, eller tryk på knappen [PROG] (SP).
DALIeco Control
DK
5.13 PC modes (pc-tilstande)
Konfigurationer, som blev foretaget med DALIeco pc-softwaren og gemt på PC1- hhv. PC2-lageret,
kan sendes ved at betjene PC1- hhv. PC2-knappen og således overføres til en styreenhed.
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
1.
ON
OFF
2.
3.
Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på [Prog]knappen og holde den nede længe
Betjen [PC1] eller [PC2] for at sende
Den succesfulde og fuldstændige overførsel af konfigurationen bekræftes med belysningens blinken.
7
Systembetjening med User Remote
Når der trykkes på en knap på User Remote, skal fjernbetjeningen altid rettes hen mod den
pågældende sensor.
7.1
Scene-knapper [1] til [4]
1
2
•
3
4
•
Holiday
Resume
•
CH-1
CH-2
Detaljerede oplysninger om pc-softwarens funktioner finder du
i den tilhørende vejledning.
5.14 Macro Recorder (macro-afspiller)
Hvis flere styreenheder skal have den samme konfiguration, kan betjeningen af knapper på
hovedfjernbetjeningen (Master Remote) optages af en macro-recorder ved ibrugtagning og
derefter overføres til andre styreenheder.
1.
Macro Recorder
2.
3.
4.
5.
i
Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på [Prog]knappen og holde den nede længe
Start optagelsen ved at trykke på [rec]-knappen og holde
den nede længe (Belysningen skifter til 100 % og den røde
lysdiode for "Sensor Select"-knappen på fjernbetjeningen
signalerer starten på optagelsen)
Foretage en almindelig programmering (se kapitel 5)
Afslut optagelsen med [stop]-knappen (den røde lysdiode for
Sensor Select"-knappen på fjernbetjeningen slukkes)
Afspil konfigurationen med [play]-knappen, og overfør dem via
IR-telegrammer til en anden styreenhed.
7.2
Holiday
Resume
Midlertidig deaktivering af tilstedeværelsesregistreringen ved at
trykke på en knap (SP), sensordioden lyser rødt hele tiden.
Det er muligt at genaktivere registreringen med knapperne
[ON/OFF], scene-knapperne [1] til [4] samt [CH-1]/[CH-2].
Vigtigt:
Konfigurationen for separate sensorer, som blev foretaget via "Sensor select" kan ikke
optages med macro-afspilleren og overføres. Optagelsen afsluttes automatisk, når
programmeringstilstanden afsluttes.
Oprettelse af individuelle konfigurationer med DALIeco
PC Softwaren
Individuelle funktionsprofiler og parameterindstillinger kan oprettes med DALIeco PC Softwaren,
gemmes via USB på masterfjernbetjeningen, og derefter overføres via IR til kontrolenheden.
Detaljer og software kan downloades på Internettet på: www.osram.com/dalieco
20
Rekvirering af scene: Den gemte lys-scene vælges ved tryk
på en knap (SP).
Gem scene: En lysstyrke, der ændres manuelt via [CH-1] og/
eller [CH-2] , kan gemmes ved at trykke på den pågældende
scene-knap (LP) (systemet blinker som bekræftelse).
Spær eller frigiv arkivering af scene:
1. Tryk samtidigt på knapperne [Holiday]+[CH-2 S] (VLP)
(rød diode blinker).
2. - Tryk på knappen [1] (SP) for at spærre scene-arkivering
(dioden lyser rødt i tre sekunder)
- Tryk på knappen [2] (SP) for at frigive scene-arkivering
(dioden lyser grønt i tre sekunder).
Knap [Holiday]
7.3
Knap [Resume]
Holiday
6
X7
Resume
Genoptagelse af den automatiske lysstyringsfunktion ved at trykke
på en knap (SP). Ved funktionstilstande uden lysregulering har
denne knap ingen funktion.
DALIeco Control
7.4
DK
Uafhængig betjening af flere systemer
Indlæring af funktionen User Remote til en bestemt udvalgt modtager for at gøre det muligt at
betjene flere systemer (maksimalt 15) i det samme rum.
1.
1
2
2.
3
4
Holiday
Resume
3.
Tryk samtidigt på knapperne [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP) for
at starte individuel programmering (rød diode blinker).
Aktivering af nummerblok (fabriksindstilling = 16):
- Nummerblok 1-4: Tryk på knappen [1] (SP).
- Nummerblok 5-8: Tryk på knappen [2] (SP).
- Nummerblok 9-12: Tryk på knappen [3] (SP).
- Nummerblok 13-16: Tryk på knappen [4] (SP).
Programmering af systemnummer:
- Tryk på knappen [1], [2], [3] eller [4] (SP) til systemnummeret, der skal programmeres (fabriksindstilling = 16)
(den grønne diode blinker to gange, og systemet blinker som
bekræftelse).
--> Eksempel: Programmering af systemnummer 10:
1.
Tryk på knapperne [CH-1 T] + [CH-2 T] samtidigt (VLP) (den røde diode blinker).
2.
Tryk på knappen [3] (SP) for at aktivere nummerblok 9-12.
3.
Tryk på knappen [2] (SP) for at programmere systemnummer 10
(den grønne diode blinker to gange, og systemet blinker som bekræftelse).
9
Tekniske data
Nettilslutning
220 – 240 V AC 50-60 Hz
Indgang knap
Potentialfrie sluttekontakter,
DALI interface (data til hver kanal)
Max. total kabellængde: 100 m
maks. ledningslængde 50 m
Max. 16 EVG + max. 3 DALI
Sensorer eller trykknapkoblinger
Disponibel DALI styrestrøm
Max. 64 mA på en kanal
Max. 96 mA i alt via begge kanaler
Sensorinterface
Max. 4 DALIeco LS/PD LI eller
4 DALIeco LS/PD LI NP eller
1 HF LS LI Sensor
Max. total kabellængde
til alle sensorer: 25 m
Maks. ledningslængde
50 m (i alt)
Synkroniseringsledning/
omskifterkontaktindgang
Effektforbrug
8
Reset
8.1
System-reset (med Master Remote)
1.
2.
3.
Tryk på knappen [PROG] (LP) for at starte programmeringsmodus (diode 1 blinker).
Tryk på knappen [Single Office] (SP) for at indstille standard-funktionsmodus (diode 1
blinker hurtigt).
Tryk på knappen [PROG] (SP) for at gå ud af programmeringsmodussen.
8.2
Reset Master Remote
1.
2.
3.
Tryk på knappen [PROG] (LP) for at starte programmeringsmodus (diode 1 blinker).
Der trykkes samtidigt på (VLP) til [Corridor] og [Staircase] (diode 2 blinker).
Tryk på knappen [PROG] (LP) – (diode 1 og diode 2 lyser orange i 3 sekunder).
8.3
Reset User Remote
1.
2.
Der trykkes samtidigt på (VLP) til [CH-1 S] og [Resume] (rød diode blinker).
Tryk på knappen [4] (SP) – (dioden lyser orange i 3 sekunder).
Omgivelsestemperatur
-20 °C til +50 °C (drift)
Beskyttelsestype
IP20
Kapslingsklasse
II, beskyttelsesisolering
Overensstemmelse
CE
i
Vigtigt:
•
•
•
•
•
21
0,2 W - 3,0 W (afhængigt af
antal EVG'er/sensorer)
Trykknap, sensor, og DALI linjer skal lægges adskilt fra lampe- og LED-modulforsyningslinjer.
Hvis det er muligt må linjer til trykknap ikke lægges sammen med strømforsyningen
i samme kabel.
Læg sensorlinjer adskilt fra strømforsyningen.
Med længere kabellængder eller elektromagnetisk interferens, anbefales det, at
ekspansionssensorer eller trykknapper forbindes via DALI-linjen.
For at garantere korrekt drift af systemet må nye komponenter kun tilsluttes og
løsnes / tages ud i spændingsfri tilstand.
DALIeco Control
FIN
DALIeco Control – Asennus ja käyttö
Sisällysluettelo
1
1.1
1.2
Yleisiä ohjeita .....................................................................................23
Tämän ohjeen symbolit ja lyhenteet ....................................................23
Tarkoituksenmukainen käyttö ..............................................................23
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
Kiinnitys ja asennus...........................................................................23
Mitat ja asennusmitat X 2 ...............................................................23
Ohjausyksikön liitäntöjen kytkentä X 3
..........................................23
Kytkentä- ja käyttötoiminto ................................................................23
Yhden painikkeen käsiohjaus X 4a ..................................................23
Kahden painikkeen käsiohjausjärjestelmä X 4b ..............................23
Täysautomaattinen läsnäolosta ja päivänvalosta
riippuva ohjaus X 9 ..........................................................................24
Sähköisten järjestelmäkomponenttien liitäntäkaavio X 5a ...............24
Anturiliitäntä X 5b .............................................................................24
Ulkoinen katkaisija X 5a ...................................................................24
Lisäanturien ja -katkaisijoiden liitäntä DALI-johdolla X 6a ...............24
Katkaisijoiden yhdistäminen painikeliitinten avulla ..............................24
Anturien liittäminen DALI-johdon kautta..............................................25
Ohjainlaitteiden synkronointi X 6b ....................................................25
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Toiminta ja ulkoiset komponentit .....................................................26
Perustoimintaperiaate ..........................................................................26
DALI 1 / DALI 2 -kaksikanavaohjaus ...................................................26
Ulkoinen katkaisija X 5a ...................................................................26
Toiminta sähkökatkon jälkeen ............................................................26
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Käyttö..................................................................................................26
Master Remote -kaukosäädin X 7 (ja X erillinen ohje) ....................26
User Remote -kaukosäädin X 7 (ja X erillinen ohje) ........................27
Järjestelmän kytkeminen päälle/pois ..................................................27
Järjestelmän himmennys .....................................................................27
22
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Järjestelmäohjelmointi Master Remote -kaukosäätimellä askel
askeleelta ...........................................................................................27
Ohjelmointitila (PROG-tila) ...................................................................27
Toimintatilat X 8 ...............................................................................28
Auto setup (Automaattinen asetus) .....................................................28
Manual setup (manuaalinen asetus) ....................................................28
Switch off delay (jälkikäyntiaika) .........................................................28
Stand-by-level (valmiustaso) ...............................................................28
Stand-by-time (valmiusaika) ................................................................28
Päivänvalo- ja
läsnäolotoiminnot ...........................................29
Testitoiminto.........................................................................................29
Offset-säätö .........................................................................................29
100 h Burn-in .......................................................................................29
Sensor select (anturivalinta).................................................................29
PC-tilat .................................................................................................30
Macro Recorder (makrotallennin) ........................................................30
6
Yksilölliset konfiguraatiot DALIeco PC-ohjelmalla ........................30
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Järjestelmän käyttö User Remote -kaukosäätimen avulla .........30
Skenaario-painikkeet [1] – [4] X 7
..................................................30
Painike [Holiday] ..................................................................................30
Painike [Resume] ................................................................................30
Useiden järjestelmien toisistaan riippumaton käyttö...........................31
8
8.1
8.2
8.3
Reset ...................................................................................................31
Järjestelmän reset (Master Remote -kaukosäätimen avulla)...............31
Master Remote -kaukosäätimen reset ................................................31
User Remote -kaukosäätimen reset ....................................................31
9
Tekniset tiedot ...................................................................................31
DALIeco Control
FIN
1
Yleisiä ohjeita
2
Kiinnitys ja asennus
1.1
Tämän ohjeen symbolit ja lyhenteet
2.1
Mitat ja asennusmitat
•
1.
X 14
Luettelokohta, luettelo
Numeroidut toimintavaiheet, joiden järjestys on määrätty
Viittaus kappaleeseen (esim. 2.2) tai erilliseen ohjeeseen (tällöin ilman numeroita)
Kuvaviite (esim. kuvaan 14)
LP
PP
HPP
TP
lyhenne sanoista "Lyhyt painallus / paina painiketta lyhyesti" (<0,5 s)
lyhenne sanoista "Pitkä painallus / paina painiketta pitkään" (>0,5 s)
"Hyvin pitkä painallus / paina painiketta hyvin pitkään" (>10 s)
"Tupla painallus / lyhyt tuplapainallus" (kumpikin <0,5 s)
X 2.2
i
1.2
Symboli "TIETOA / OHJE"
X2
2.2
Ohjausyksikön liitäntöjen kytkentä
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Verkkoliitäntä
Verkkoliitäntä
Ei kytketty
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Anturin liitäntä (4p4c)
Ulkoisen katkaisijan tulo / 1. Painike
Sync-liitäntä / 2. Painike
GND – Ulkoisen kytkimen viitepotentiaali
2.3
Kytkentä- ja käyttötoiminto
X3
Tarkoituksenmukainen käyttö
Tämä tuote on kehitetty ja tarkoitettu käytettäväksi erityisesti valaisinten valonhallintajärjestelmissä. Kaikenlainen muu kuin tässä käyttöohjeessa kuvattu käyttö on epätarkoituksenmukaista.
Kaavioissa käytettävä symboliikka
Valaisin on päällä:
"ON"
Valaisin on pois päältä:
"OFF"
Valaistuksen automaattinen
päällekytkentä läsnäolotunnistuksen avulla.
Valaistuksen manuaalinen päällekytkentä ulkoisen katkaisijan avulla.
Viiveaika 1:
Läsnäolotunnistusalueelta
poistumisen jälkeen.
Viiveaika 2
DALIeco-ohjausyksikköä voi käyttää aina ilman lisäohjelmointia pelkkään järjestelmän käsipainikeohjaukseen ja täysautomaattiselle läsnäolon ja päivänvalon ohjaamaan järjestelmään määrätyille valoille ja tiettyjen huoneiden valaistukseen.
i
Ohje:
Painikkeiden rinnakkaisliitännän avulla voi käyttää useita ohjausyksiköitä, mikä tarjoaa
mahdollisuuden käyttää kaapelin maksimipituutta (katso teknisiä tietoja).
X 4a
Jos ohjausyksikkö on säädetty tehdasasetuksiin eikä anturia ole liitetty, se toimii yhden painikkeen käsiohjausjärjestelmänä.
2.3.1 Yhden painikkeen käsiohjaus
Painiketoiminnot
min.
23
min.
•
•
•
SP: Vaihto DALI CH-1 ja CH-2 päälle ja pois (vaihtotoiminto)
LP: Himmennys DALI CH-1 ja CH-2 ylös ja alas (vaihtotoiminto)
DP: Nykyisen valoarvon tallennus syötearvona
X 4b
Jos ohjausyksikkö on säädetty tehdasasetuksiin eikä anturia ole liitetty, kahden painikkeen
ohjausyksikön voi aktivoida erilliselle DALI CH-1- ja DALI CH-2 -ohjaukselle.
2.3.2 Kahden painikkeen käsiohjausjärjestelmä
DALIeco Control
FIN
Kahden painikkeen ohjausjärjestelmän aktivointi
•
Yhtäaikainen VLP 10 sekunnin ajan molemmille painikkeille (valoilmaisimet vilkkuvat vahvistuksena)
Painikkeet (P1)
•
•
•
SP: Kytkentä DALI CH-1 päälle ja pois (vaihtotoiminto)
LP: Himmennys DALI CH-1 ylös ja alas (vaihtotoiminto)
DP: Virran tallennus DALI CH-1 valoarvona syötearvoksi DALI CH-1:lle
Painiketoiminnot (P2)
•
•
•
SP: Kytkentä DALI CH-2 päälle ja pois (vaihtotoiminto)
LP: Himmennys DALI CH-2 ylös ja alas (vaihtotoiminto)
DP: Virran tallennus DALI CH-2 valoarvona syötearvoksi DALI CH-2:lle
Kahden painikkeen ohjausjärjestelmän toiminnan katkaisu
(= paluu yhden painikkeen ohjausjärjestelmään)
•
Yhtä aikainen VLP 20 sekunnin ajan molemmille painikkeille (valoilmaisimet vilkkuvat vahvistuksena)
Anturi- ja valaisinpaikkaa koskevat vaatimukset:
•
Koko (tarkkailtava) työpaikka sijaitsee anturin tarkkailualueella.
•
Vältä valonlähteiden suoran säteilyn osumista anturiin (virhemittaukset).
•
Anturia ei saa asentaa vetoiselle alueelle (ilmastointilaite/tuuletus) tai lämpölähteiden
(kopiokone/lämpöpuhallin) lähelle (muistuttavat ihmisten liikettä).
Ulkoinen katkaisija X 5a
Katkaisija manuaalista ohjausta/säätöä varten. Liitäntäedellytykset X 8.
2.6
2.7 Lisäanturien ja -katkaisijoiden liitäntä DALI-johdolla X 6a
Lisäantureita ja painikkeitavoidaan liittää suoraan tai kytkimellä molempiin DALI-linjoihin. Toiminta
ei riipu siitä, tapahtuuko liitäntä DALI-kanavaan 1 vai 2. Kuhunkin DALI-kanavaan saa liittää
16 elektronisen DALI-ohjaimen lisäksi enintään kolme painikekytkintä tai anturia.
2.7.1 Katkaisijoiden yhdistäminen painikeliitinten avulla
Katkaisimet voidaan liittää painikeliitinten avulla DALI-johtoon ilman eri käyttöönottoa. Jokaisessa
liitetyssä painikeliittimessä on neljä tuloa (A–D).
X9
Jos ohjausyksikkö on säädetty tehdasasetuksiin ja ainakin yksi anturi on kytketty anturin käyttöliittymään, ohjausyksikkö toimii läsnäolosta ja päivänvalosta riippuvana ohjauksena. Tehdasasetuksen ohjauksen säätöpiste voidaan nollata painikkeella.
Painikeliittimen perusasetus
Painiketoiminnot
Painikeliitinten vaihtoehtoinen toiminta / painiketoiminnot
2.3.3 Täysautomaattinen läsnäolosta ja päivänvalosta riippuva ohjaus
•
•
•
SP: Kytkee DALI CH-1:n ja CH-2:n päälle ja pois (vaihtotoiminto)
LP: Himmennys DALI CH-1 ja CH-2 ylös ja alas (vaihtotoiminto)
DP: Nykyisen kirkkauden tallennus ohjauksen säätöpisteenä
i
Perusasetuksessa (=toimitustilassa) kaikkien tulojen/katkaisijoiden toiminta on sama.
Toiminta vastaa sen katkaisijan toimintaa, joka on liitetty suoraan ohjauslaitteen katkaisijatuloon
X 3.3.
Liitintulon A katkaisijan toiminta:
• LP: DALI CH-1 päälle ja pois (vipukytkintoiminto)
• PP: DALI CH-1, himmennys ylös ja alas (vipukytkintoiminto)
Tärkeitä suosituksia:
Anturit voi kytkeä päälle ja pois vain silloin, kun ohjausyksikössä ei ole virtaa, muuten
kunnollista toimintaa ei voida taata.
Liitintulon B katkaisijan toiminta:
• LP: DALI CH-2, päälle ja pois (vipukytkintoiminto)
• PP: DALI CH-2, himmennys ylös ja alas (vipukytkin-toiminto)
Ohjauksen säätöpisteen voi tallentaa vain, kun päivänvalon/ulkovalon taso on matala.
Säätöpisteen tallennuksen aikana anturin LED-valo vilkkuu vuorotellen punaisena/vihreänä, kunnes prosessi on päättynyt.
2.4
Sähköisten järjestelmäkomponenttien liitäntäkaavio
X 5a
Anturiliitäntä X 5b
Anturi on tarkoitettu integroitavaksi valaisimeen. Anturin asennus ja säädöt X erillinen ohje.
Ohjausyksikön anturiliitäntään (1) voidaan liittää maks. 4 anturia (3) Y-liittimen (4) ja anturijohdon
(2) avulla.
2.5
24
Liitintulon C katkaisijan toiminta:
• LP ja PP: Päälle kytkentä tai vaihto valmiustilasta (standby) "ON"-tilaan
Liitintulon D katkaisijan toiminta:
• LP ja PP: Sammutus tai vaihto "ON"-tilasta "standby"-tilaan
Painikeliittimen vaihtoehtoisen toiminnan / painiketoimintojen aktivointi
1.
2.
3.
Käynnistä ohjelmointitila: PP kaukosäätimen "Prog"-painikkeella (5)
Aktivoi Sensor Select -anturivalinta: PP kaukosäätimen painikkeella (10)
Paina mitä tahansa painikeliittimeen liitettyä katkaisijaa
DALIeco Control
4.
5.
6.
FIN
Valaistus himmenee 10 %:n valoisuuteen ja osoittaa näin, että konfigurointiprosessi alkaa
Toimenpide on valmis noin 1 minuutin päästä (liitinten määrästä riippuen)
Ja valaistus vilkkuu kaksi kertaa vahvistukseksi
X 6a
1.
Käynnistä ohjelmointitila: PP kaukosäätimen "Prog"-painikkeella (5)
2.
Aktivoi Sensor Select -anturivalinta kaukosäätimen painikkeella (10)
3.
Paina mitä tahansa painikeliittimeen yhdistettyä katkaisijaa yli 10 sekunnin ajan
4.
Valaistus himmenee 10 %:n valoisuuteen ja osoittaa näin, että palautusprosessi alkaa
Palautustoimenpiteen jälkeen valaistus kytkeytyy hetkeksi 100 %:n voimakkuuteen, sen jälkeen
käyttöön tulee jälleen alkuperäinen arvo.
(2) Käyttötapa, jossa on loppuva Standby-tila
(Open plan office/Sanitary room /Staircase )
•
Painikeliittimen perusasetusten palauttaminen
•
•
(3) Käyttötapa jatkuvalla Standby-tilalla (Corridor)
•
2.7.2 Anturien liittäminen DALI-johdon kautta
Antureita voidaan liittää DALI-johtimeen anturiliitinten avulla ilman eri käyttöönottoa, ja niiden
avulla läsnäolotunnistuksen aluetta voidaan laajentaa.
Näiden anturien valoarvoja ei arvoteta.
i
i
2.8
Jos liikesignaaleita otetaan vastaan synkronointikaapelin avulla, ohjausyksikkö siirtyy ONtilasta STANDBY-tilaan ja käynnistää valmiusajastimen tai nollaa sen, jos ohjausyksikkö on jo
STANDBY-tilassa
Kun tulon 3 painikekytkintä painetaan, ohjainlaite kytkeytyy PÄÄLLÄ-tilaan ja käynnistää
jälkikäyntiajan tai nollaa jälkikäyntiajan, jos ohjainlaite on jo PÄÄLLÄ-tilassa.
Kun tulon 4 painikekytkimen painiketta painetaan, ohjainlaite kytkeytyy POIS-tilaan tai se
pysyy POIS-tilassa.
•
•
Jos liikesignaaleita otetaan vastaan synkronointikaapelin avulla, ohjausyksikkö siirtyy ONtilaan ja käynnistää sammutusajastimen tai nollaa sen, jos ohjausyksikkö on jo ON-tilassa.
Kun tulon C painikekytkimen painiketta painetaan, ohjainlaite kytkeytyy PÄÄLLÄ-tilaan ja
käynnistää jälkikäyntiajan tai nollaa jälkikäyntiajan, jos ohjainlaite on jo PÄÄLLÄ-tilassa.
Kun tulon D painikekytkimen painiketta painetaan, ohjainlaite kytkeytyy STANDBY-tilaan tai
se pysyy STANDBY-tilassa.
Tärkeä ohje:
Ohjauksen konfiguroiminen infrapunakaukosäätimen avulla edellyttää, että ohjainlaitteen
anturirajapintaan on liitettynä vähintään yksi anturi.
i
Täydentäviä ohjeita:
Liikesignaaleja välitetään sekä suoraan ohjainlaitteisiin että DALI-johtoon liitettyjen
anturien kautta.
Tärkeä ohje:
Päivänvalosäätö perustuu ainoastaan anturirajapintaan liitettyjen anturien valoarvoihin.
Ohjainlaitteiden synkronointi
X 6b
Laitteistojen laajentamiseksi ja useiden ohjainlaitteiden keskitetyn päälle-/poiskytkennän toteuttamiseksi jopa 8 ohjainlaitetta on mahdollista synkronoida 2-johtimisen yhteyden avulla.
Tämän synkronointijohdon kautta vaihdetaan signaaleja, liiketunnistimista ja painikepainamissignaaleja painikekytkimillää tuloihin C ja D liitetyistä painikkeista. Reaktio liikesignaaleja tai painikepainallussignaaleja vastaanotettaessa riippuu tällöin valitusta käyttötavasta, jolloin toisistaan
erotetaan 3 tapausta:
Painikesignaalien välitys toimii riippumatta siitä, onko kyseinen painikekytkin yhdistetty
DALI-kanavaan 1 vai 2.
Jos liiketunnistus on säädetty puoliautomaattiseksi tai jos päällä on ”Holiday mode”lomatila, ohjainlaitteet eivät reagoi POIS-tilassa synkronointijohdon liikesignaaleihin.
Jos liiketunnistus on kytketty pois päältä, ohjainlaitteet eivät reagoi vastaanotettuihin
liikesignaaleihin ja eivätkä ne lähetä liikesignaaleja synkronointijohdon kautta.
Jos anturien kantaman testaamiseen tarkoitettu testitoiminto on päällä, kyseinen ohjainlaite ei välitä liikesignaaleja synkronointijohtoon, eikä se reagoi synkronointisignaaleihin.
(1) Käyttötapa ilman Standby-tilaa (Single office)
•
•
•
25
Kun liikesignaaleita otetaan vastaan sykronointikaapelin avulla,ohjausyksikkö menee ON-tilaan
ja aloittaa sammutusviiveen tai nollaa sammutusajastimen, jos ohjausyksikkö on jo ON-tilassa.
Kun tulon C painikekytkimen painiketta painetaan, ohjainlaite kytkeytyy PÄÄLLÄ-tilaan ja
käynnistää jälkikäyntiajan tai nollaa jälkikäyntiajan, jos ohjainlaite on jo PÄÄLLÄ-tilassa.
Kun tulon D painikekytkimen painiketta painetaan, ohjainlaite kytkeytyy POIS-tilaan tai se
pysyy POIS-tilassa.
Painiketuloihin C ja D liitettyjen painikkeiden painaminen tai vastaavat signaalit synkronointijohdossa eivät johda ”Holiday mode” -lomatilan päättymiseen.
Suoraan ohjainlaitteisiin tai painikekytkimen tuloon A tai B liitettyjen painikkeiden painaminen ja User Remote -kaukosäätimen käyttötoiminnot eivät välity synkronointijohdon
kautta.
Jos PC-ohjelmiston avulla ohjelmoidaan STANDBY 2 -tila (katso ohjelmiston ohjeita),
tämä synkronointitoiminnon kuvauksen STANDBY-tila on voimassa.
DALIeco Control
FIN
3
Toiminta ja ulkoiset komponentit
4
3.1
Perustoimintaperiaate
Master Remote -kaukosäätimen kaikkien painikkeiden/LEDien sekä niiden toimintojen kuvaus
sekä User Remote -kaukosäätimen kaikkien painikkeiden/LEDien ja niiden perustoimintojen
kuvaus.
Ohjausyksikkö muuttaa/kytkee työpaikkojen, käytävien ja muiden yhteiskäytössä olevien tilojen
valaistusta käytettävissä olevaa päivänvaloa ja ihmisten läsnäoloa/liikkeitä vastaavasti. Nämä
havaitaan anturien avulla. Tämä lisää työmukavuutta ja säästää energiaa. Erilaisia käyttötapoja/
skenaarioita varten on eri toimintatiloja X 8 .
Ne voidaan sovittaa yksilöllisesti X 5.
3.2
DALI 1 / DALI 2 -kaksikanavaohjaus
Valaisimia voidaan käyttää identtisillä valoarvoilla tai CH-2-OFFSET -asetuksen avulla sen jälkeen, kun ne on asennettu sähköisesti kanaviin DALI 1 (CH-1) ja DALI 2 (CH-2) X 5.10.
Ulkoinen katkaisija X 5a
Ulkoisen katkaisijan käyttö on etusijalla automaattisiin toimintoihin nähden.
3.3
3.4
Toiminta sähkökatkon jälkeen
Aina aiemmin valitusta toimintatilasta riippuen järjestelmä on verkkojännitteen palattua esiasetetussa tilassa:
Toimintatila
Tila
Single Office (erillistoimisto)
OFF
Open Plan Office (avokonttori)
OFF
Corridor (käytävä)
STANDBY
Meeting-/Classroom (kokous-/luokkatila)
LAST STATE (viimeinen tila)
Sanitary Room (saniteettitila)
STANDBY
Staircase (rappukäytävä)
STANDBY
26
4.1
Käyttö
Master Remote -kaukosäädin
X7
(ja X erillinen ohje)
Painikkeet / LEDit / liitännät
(1)
[ON/OFF] Valaistus päälle/pois
(2)
LED 1 -signaalit (vihreä/punainen/oranssi)
(3)
[test] Testitila tarkkailualueen säätöön (1 sekunnin jälkikäyntiaika)
(4)
[Funktionsmodi] (Toimintatilojen) valinta
(5)
[PROG] Ohjelmointitila päälle/pois
(6)
[100 h Burn-in] Päälle/pois
(7)
[Auto setup] Automaattisen ohjearvotallennuksen aktivointi
(8)
[CH-1] Kanavan 1 valoisuuden säätö (manuaalinen/suora)
(9)
[Stand-by-time] STANDBY-valmiusajan arvon valinta
(10) [Sensor select] Anturin valinta
(11) LED 2 -signaalit (vihreä/punainen/oranssi)
(12) [Switch off delay] Jälkikäyntiajan arvon valinta
(13) [Macro Recorder] Painallussarjan nauhoitus/tallennus/lähetys
(14) [Offset] OFFSET-asetus päälle/pois
(15) [PC modes] Ei toimintoa
(16) [CH-2] Kanavan 2 valoisuuden säätö (manuaalinen/suora)
(17) [Manual setup] Valoarvon manuaalinen säätö
(18) [Stand-by-level] STANDBY-valmiusarvojen valinta
(19)
/
Päivänvalo-/läsnäolotoimintojen valinta päälle/puoliautomaattinen/pois
(20) USB Mini -liitäntä
LED-signaalit
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 2
•
LED 2
•
LED 1/LED 2
- vilkkuu nopeasti signaalin siirron aikana (infrapuna) (vihreä)
- vilkkuu "PROG"-tilassa (punainen)
- palaa USB-siirron aikana (oranssi)
- vilkkuu "Sensor Select"-tilassa (vihreä)
- vilkkuu makrotallentimen tallennuksen aikana (punainen)
- palavat Master Remote -kaukosäätimen "Reset" -toiminnon aikana (oranssi)
DALIeco Control
User Remote -kaukosäädin
X7
(ja X erillinen ohje)
Painikkeet / LEDit
(21) [ON/OFF] Kaikki valaisimet päälle/pois
(22) LED-signaalit (vihreä/punainen/oranssi)
(23) [1] Skenaariot-painike 1
(24) [3] Skenaariot-painike 3
(25) [Holiday] Lomatilan aktivointi
(26) [CH-1] Kanavan 1 valoisuuden säätö (manuaalinen/suora)
(27) [2] Skenaariot-painike 2
(28) [4] Skenaariot-painike 4
(29) [Resume] Automaattisen päivänvalotoiminnon palautus käyttöön
(30) [CH-2] Kanavan 2 valoisuuden säätö (manuaalinen/suora)
LED-signaalit (22)
•
vihreä
- vilkkuu nopeasti signaalin siirron aikana (infrapuna)
•
punainen - vilkkuu "Tallennus"-tilassa
•
oranssi
- palaa User Remote -kaukosäätimen "Reset"-toiminnon aikana
4.3
Järjestelmän kytkeminen päälle/pois
Ulkoinen katkaisija:
1.
Paina ulkoista katkaisijaa (LP) valaistuksen kytkemiseksi päälle
tai pois päältä.
ON
OFF
ON
OFF
Master Remote- ja User Remote--kaukosäätimet:
1.
Paina painiketta [ON/OFF] (LP) kytkeäksesi CH-1:n (DALI 1) ja
CH-2:n (DALI 2) päälle tai pois päältä.
5
Järjestelmäohjelmointi Master Remote -kaukosäätimellä
askel askeleelta
Ohjelmointi tai konfigurointi tehdään Master Remote -kaukosäätimellä tai suoraan anturissa.
Suuntaa Master Remote -kaukosäädin painiketta painettaessa aina vastaavaan anturiin.
PROG-tilan aktivointi
Ohjelmointitila X 5.1
Vaihe 2
Toimintatilan valinta
Toimintatilat X 5.2
Vaihe 3
Valosäädön ohjearvon
asetus
Automaattinen asetus X 5.3
tai manuaalinen asetus X 5.4
Vaihe 4
Valitun toimintatilan yksilöllinen
säätäminen
Jälkikäyntiaika X 5.5
Stand-by-level X 5.6
Stand-by-time X 5.7
Päivänvalo- ja läsnäolotoiminnot X 5.8
Testitoiminto X 5.6
Vaihe 5
Kanavan 2 (CH-2)
valoarvosovitus
Offset X 5.10
Vaihe 6
Erikoistoiminnot
100 h Burn-in X 5.11
Sensor select X 5.12
PC modes X 5.13
Macro Recorder X 5.14
Ohjelmointitila (PROG-tila)
Järjestelmän himmennys
CH-1
Master Remote- ja User Remote -kaukosäädin:
1.
Pidä painike [CH-1] tai [CH-2] ylhäältä/alhaalta painettuna
kanavien DALI 1 ja DALI 2 valoisuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi toisistaan riippumatta.
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
PROG
gl e
Sin ice
Of f
CH-1
n
M
-/
tin g
ee s ro om
s
Ulkoinen katkaisija:
1.
Paina ulkoista katkaisijaa (PP) molempien kanavien valoisuuden suurentamiseksi tai pienentämiseksi.
27
Ohjelmointia ja konfigurointia varten järjestelmän on oltava ohjelmointitilassa
Vaihe 1
5.1
4.4
Ohje:
i
an
Ro i ta ry
om
4.2
FIN
S
S ta i rc as e
1. Paina painiketta [PROG] (PP) ohjelmointitilan aktivoimiseksi
(LED 1 vilkkuu). CH-1 / CH-2 himmennetään viimeksi tallennettuun ohjearvoon (oletus = 80 %).
2. Vaihe-vaiheelta-ohjelmointi, selitetään kohdassa X 5.1 –
X 5.14 (useat toiminnot/asetukset peräkkäin mahdollisia).
3. Paina painiketta [PROG] (LP) säätöjen tallentamiseksi ja
ohjelmointitilasta poistumiseksi.
Jos PROG-tilasta ei poistuta tarkoituksellisesti, säädöt tulevat käyttöön 60 sekunnin kuluttua. PROG-tila lopetetaan automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 60 sekuntiin.
DALIeco Control
FIN
Toimintatilat X 8
Esikonfiguroitujen toimintatilojen kytkentäkäyttäytyminen: Kaaviot X 9
5.2
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Of f
an
Ro i ta ry
om
PROG
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
S
S ta i rc as e
5.3
•
•
•
•
•
•
5.5
– X 14 .
Single Office (erillistoimisto) X 9
Open-plan Office (avokonttori) X 10
Corridor (käytävä) X 11
Meeting-/Classroom (kokous-/luokkatila) X 12
Sanitary Room (saniteettitila) X 13
Staircase (rappukäytävä) X 14
Switch off delay (jälkikäyntiaika)
Ajastin, jolla säädetään poistuminen "ON"-tilasta (vaihto "STANDBY"- tai "OFF"-tilaan) viimeisen
läsnäolotunnistuksen jälkeen. Toimintatiloissa "Corridor", "Staircase" ja "Sanitary" ajastin
käynnistyy valaistuksen sytytyksen yhteydessä, vaikka läsnäolotarkkailu olisikin deaktivoitu. Näin
ajasta riippuva ohjaus on mahdollista myös puhtaasti manuaalisessa käytössä.
Switch off delay
test
Auto setup (Automaattinen asetus)
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
Paina painiketta [Switch off delay 3 min] (LP) asettaaksesi
3 minuutin jälkikäyntiajan kanaville CH-1 ja CH-2.
Asettaa valonsäätelyn ohjearvon 80 %:ksi maksimivalaistusvoimakkuudesta.
CH-1
CH-2
1.
Auto
setup
Manual
setup
5.4
Paina painiketta [Auto setup] (LP) kalibroinnin aloittamiseksi.
3-minuuttisen kalibroinnin jälkeen valaistus vilkkuu ja automaattinen valonsäätely aloitetaan.
Ohje: Mitkään säädöt eivät ole mahdollisia, kun "AutoSet Up"
on käynnissä. "Prog"-tila lopetetaan automaattisesti, kun
"AutoSet Up" on suoritettu.
Manual setup (manuaalinen asetus)
5.6
Stand-by-level
OFF
CH-2
Auto
setup
1.
10 %
30 %
50 %
30 %
50 %
Stand-by-level
OFF
Tallentaa ohjearvoksi minkä tahansa säädettävän arvon.
CH-1
Stand-by-level (valmiustaso)
Säädä STANDBY-valoisuus (%) tai kytke STANDBY-toiminto pois päältä.
10 %
5.7
2.
Paina painiketta [Manual setup] (LP) nykyisen valaistusvoimakkuuden tallentamiseksi ohjearvoksi (lamput vilkkuvat).
•
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
OFF
OFF
O
FF
30 s
Manual
setup
28
Paina painiketta [Stand-by-level OFF] (LP tai PP) kytkeäksesi
STANDBY-toiminnon pois päältä.
Stand-by-time (valmiusaika)
Stand-by-time
i
2.
Säädä STANDBY-aikakestoa tai kytke STANDBY-toiminto pysyvästi päälle.
CH-2
Auto
setup
Paina esimerkiksi painiketta [Stand-by-level 30%] (LP tai PP)
säätääksesi STANDBY-tason kanavalle CH-1 (CH-2 seuraa
tarvittaessa OFFSET:in avulla X 5.10).
Paina keinupainiketta [CH-1] ylhäältä/alhaalta säätelyn ohjearvon asettamiseksi.
Manual
setup
CH-1
1.
Ohje:
Kun säätöpisteen tallennus on käynnissä, anturin LED-valo vilkkuu vuorotellen punaisena/vihreänä. Ohjelmakäytön voi lopettaa vain noin 10 sekuntia prosessin päättämisen
jälkeen. Jotta mitattujen arvojen sekaannus tallennushetkellä voidaan välttää, kukaan ei
saa oleskella anturien lähellä säätöpisteen tallennnuksen aikana.
Paina jotakin näppäimistä [Stand-by-time](LP tai PP) säätääksesi kanavien CH-1 ja CH-2 STANDBY-aikaa.
Jos [Stand-by-time ∞] on valittu, valaistus ei sammu koskaan.
DALIeco Control
5.8
FIN
Päivänvalo- ja
läsnäolotoiminnot
Päivänvalo- ja läsnäolotoiminnot voidaan:
- suoraan liitetyille antureille yhdessä (PROG-tila X 5.1)
- suoraan liitetyille antureille erikseen (Sensor select X 5.12)
5.10 Offset-säätö
Tietyn toimintatilan OFFSET-arvon (= kanavien CH-2 ja CH-1 välisen etäisyyden) säätö.
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
1.
Paina painiketta [Offset] (LP).
2.
Offset säädetään keinupainikkeella [CH-2]:
- PP = karkea säätö
- LP = hienosäätö
Kanavan CH-2 Offset voi olla:
- min. = kanavan CH-1 arvo
- maks. = 100 % valoisuus
Paina painiketta [Offset] (LP) asetuksen tallentamiseksi.
ON
OFF
Päivänvalotoiminnot
ON
Painike [ON]
•
Täysautomaattinen päivänvalosäätö aktivoitu
Painike
[Semi Auto]
•
•
Automaattinen sammutus, kun päivänvaloa on liikaa
Manuaalinen päälle kytkentä
Painike [OFF]
•
Päivänvalosäätö pois päältä
CH-1
CH-2
Auto
setup
Semi
Auto
Manual
setup
OFF
3.
Ohje:
i
Offset-säätö on mahdollinen vain ohjelmointitilan ulkopuolella.
Liikkeen havaintotoiminnot
5.11 100 h Burn-in
Painike [ON]
ON
Semi
Auto
Painike
[Semi Auto]
•
Läsnäolotunnistus aktivoitu
•
Automaattinen vaihto "STANDBY"- tai "OFF"-tilaan
jälkikäyntiajan umpeuduttua
Manuaalinen päälle kytkentä
•
OFF
Painike [OFF]
•
Läsnäolotunnistus pois päältä
Loistelamppuja käytettäessä vakaa toiminta ja maksimaalinen kestoikä ovat taattuja vasta sisäänajopolttovaiheen jälkeen (100 tuntia 100 %:n teholla). Sisäänajopolton aikana kaikki automaattitoiminnot ovat pois päältä, järjestelmän kaikki lamput palavat 100 %:n teholla.
Kaikkien liitettyjen anturien LEDit palavat jatkuvasti punaisina.
100 h
Burn-in
ON
OFF
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
5.9
Testitoiminto
Anturin tarkkailualue voidaan tarkistaa testitoiminnon avulla
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
29
Paina painiketta [test] (LP) testitoiminnon kytkemiseksi päälle.
Paina painiketta [PROG] (LP), ohjelmointitilasta poistumiseksi
ja testin käynnistämiseksi.
Astu tarkkailualueelle:
- tunnistuksesta seuraa 100 % ON,
- ilman tunnistusta 1 s kuluttua jälleen 1 % ON.
Muuta tarkkailualuetta tarvittaessa himmentimillä ja toista
vaiheet 3. ja 4. niin monta kertaa kuin tarpeen.
Odota onnistuneen testin jälkeen 60 sekuntia tai paina aiemmin painiketta [ON/OFF] tai [CH-1/CH-2] (LP) testitoiminnon
kytkemiseksi pois päältä (paluu normaalitoimintaan).
Paina painiketta [100 h Burn-in ON/OFF] (LP) prosessin
käynnistämiseksi järjestelmän käyttöönotossa tai ennen
normaalia käyttöä.
Paina painiketta [100 h Burn-in ON/OFF] uudelleen (LP)
prosessin lopettamiseksi tarvittaessa etuajassa.
Toiminnon jokainen käynnistys aloittaa 100 tunnin aikajakson alusta.
5.12 Sensor select (anturivalinta)
1.
ON
OFF
Sensor
select
2.
3.
4.
Paina painiketta [Sensor select] (PP) anturin valitsemiseksi
(valitun anturin LED vilkkuu oranssina).
Anturin jaksoittain vaihtuva LED-näyttö:
- Oranssi = anturi valittu
- Punainen = läsnäolotoiminto aktivoitu
- Vihreä = päivänvalotoiminto aktivoitu
Anturiasetusten tekeminen X 5.8.
Jos järjestelmässä on useampia antureita, paina painiketta
[Sensor select] vielä kerran (LP) valitaksesi seuraavan anturin.
Paina painiketta [Sensor select] (PP) anturiasetusten tallentamiseksi tai paina painiketta [PROG] (LP).
DALIeco Control
FIN
5.13 PC-tilat
7
Konfiguraatiot, jotka on luotu DALIeco PC-ohjelmistolla ja syötetty USB:n kautta PC1- ja PC2muisteihin, voidaan lähettää näppäimillä PC1 ja PC2 ja siirtää siten ohjainlaitteeseen.
Suuntaa User Remote painiketta painettaessa aina vastaavaan anturiin.
100 h
Burn-in
ON
OFF
7.1
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
1.
2.
3.
Aktivoi ohjelmointitila painamalla pitkään [Prog]-näppäintä
Käynnistä lähetys painamalla näppäintä [PC1] tai [PC2]
Konfiguraation kokonaan onnistunut välitys ilmaistaan valaistuksen vilkkumisella.
PC-ohjelmiston toimintojen yksityiskohtaiset tiedot löydät
vastaavasta ohjeesta.
Järjestelmän käyttö User Remote -kaukosäätimen avulla
Skenaario-painikkeet [1] – [4]
1
2
•
3
4
•
Holiday
Resume
•
5.14 Macro Recorder (makrotallennin)
Jos useampiin ohjainlaitteisiin halutaan syöttää identtiset konfiguraatiot, Master Remote -kaukosäätimen näppäinpainallukset voidaan tallentaa käyttöönotossa makrotallentimella ja välittää sen
jälkeen muihin ohjainlaitteisiin.
Macro Recorder
1.
2.
3.
4.
5.
i
Aktivoi ohjelmointitila painamalla pitkään [Prog]-näppäintä
Käynnistä tallennus painamalla [rec]-näppäintä pitkään
(Valaistus kytkeytyy 100%-teholle ja kaukosäätimen ”Sensor
Select”-näppäimen punainen LED ilmaisee tallennuksen alun)
Suorita normaali ohjelmointi (katso luku 5)
Lopeta tallennus [stop]-näppäimellä (Kaukosäätimen ”Sensor
Select”-näppäimen punainen LED sammuu)
Toista konfiguraatio [play]-näppäimellä ja välitä se IR-sanomien muodossa toiseen ohjainlaitteeseen.
CH-1
7.2
Holiday
Resume
Läsnäolotunnistuksen väliaikainen deaktivointi näppäinpainalluksella (LP), anturi-LED on jatkuvasti punainen.
Uudelleenaktivointi mahdollista painikkeilla [ON/OFF], skenaariopainikkeilla [1] – [4] ja [CH-1]/[CH-2].
Tärkeä ohje:
”Sensor select” -toiminnolla suoritettua yksittäisten anturien yksilöllistä konfiguraatiota
ei voi tallentaa ja välittää makrotallentimen avulla. Tallennus päättyy automaattisesti,
kun ohjelmointitilasta poistutaan.
Yksilölliset konfiguraatiot DALIeco PC-ohjelmalla
Yksilölliset toimintoprofiilien ja parametrien asetukset voi luoda DALIeco PC Softwarella, joka
on tallennettu USB:n avulla Master Remotelle, sitten se siirretään IR:n kautta ohjausyksikköön.
Tarkempia tietoja ja ohjelmia voi tallentaa Internet-osoitteessa: www.osram.com/dalieco
30
Skenaarion kutsuminen esiin: Tallennetun valaistusskenaarion valinta näppäinpainalluksella (LP).
Skenaarion tallentaminen: painikkeella [CH-1] ja/tai [CH-2]
manuaalisesti muutettu valaistusvoimakkuus voidaan tallentaa
näppäinpainalluksella (PP) kulloiseenkin skenaariopainikkeeseen (järjestelmä vilkkuu vahvistukseksi).
Skenaariotallennuksen esto ja salliminen uudelleen:
1. Paina samanaikaisesti painikkeita [Holiday]+[CH-2 S]
(HPP) (punainen LED vilkkuu).
2. - Paina painiketta [1] (LP) käyttötarkoitusten tallennuksen
estämiseksi (LED palaa kolme sekuntia punaisena)
- Paina painiketta [2] (LP) käyttötarkoitusten tallennuksen
sallimiseksi (LED palaa kolme sekuntia vihreänä).
Painike [Holiday]
7.3
Painike [Resume]
Holiday
6
CH-2
X7
Resume
Automaattisen valo-ohjaustoiminnon palautus käyttöön näppäinpainalluksella (LP). Toimintatiloissa, joissa ei ole valosäätelyä, tällä
painikkeella ei ole toimintoa.
DALIeco Control
7.4
FIN
Useiden järjestelmien toisistaan riippumaton käyttö
User Remote -kaukosäätimen ohjelmointi tiettylle, valittulle vastaanottimelle, jotta samassa tilassa on mahdollista käyttää useita järjestelmiä (maksimi 15) toistaan riippumatta.
1.
1
2
3
4
Holiday
Resume
2.
3.
CH-1
CH-2
Paina yksilöllisen ohjelmoinnin käynnistämiseksi samanaikaisesti painikkeita [CH-1 T] + [CH-2 T] (HPP) (LED vilkkuu
punaisena).
Aktivoi numeroryhmä (tehdasasetus = 16):
- Numeroryhmä 1-4: Paina painiketta [1] (LP).
- Numeroryhmä 5-8: Paina painiketta [2] (LP).
- Numeroryhmä 9-12: Paina painiketta [3] (LP).
- Numeroryhmä 13-16: Paina painiketta [4] (LP).
Ohjelmoi järjestelmänumero:
- Paina painiketta [1], [2], [3] tai [4] (LP) ohjelmoitavaa järjestelmänumeroa varten (tehdasasetus = 16)
(vihreä LED vilkkuu kahdesti ja järjestelmä vilkkuu vahvistukseksi).
--> Esimerkki: Järjestelmänumeron 10 ohjelmointi:
1.
Paina samanaikaisesti painikkeita [CH-1 T] + [CH-2 T] (HPP) (punainen LED vilkkuu).
2.
Paina painiketta [3] (LP) numeroryhmän 9-12 aktivoimiseksi.
3.
Paina painiketta [2] (LP) järjestelmänumeron 10 ohjelmoimiseksi
(vihreä LED vilkkuu kahdesti ja järjestelmä vilkkuu vahvistukseksi).
9
Tekniset tiedot
Verkkoliitäntä
220 – 240 V AC 50-60 Hz
Katkaisijan tulo
Potentiaaliton sulkijakontakti,
maks. johtopituus 50 m
DALI-käyttöliittymä
Kaapelin maksimikokonaisuuspituus: 100 m
(tietoja kummallakin kanavalla)
Maksimi 16 EVG + maksimi 3 DALI
Saatavissa DALI-ohjausvirta
Maksimi 64 mA yhdellä kanavalla
Anturin käyttöliittymä
Maksimi 4 DALIeco LS/PD LI tai
Anturit tai painikeliitännät
Maksimi 96 mA yhteensä molemmilla kanavilla
4 DALIeco LS/PD LI NP tai
1 HF LS LI anturi
Kaapelin maksimikokonaisuuspituus
kaikkiin antureihin: 25 m
Maks. johtopituus
50 m (yhteensä)
synkronointijohto/painiketulo
Tehonkulutus
0,2 W – 3,0 W (riippuu elektronisten
Ympäristön lämpötila
–20 °C ... +50 °C (käyttö)
Reset
Kotelointiluokka
IP20
8.1
Järjestelmän reset (Master Remote -kaukosäätimen avulla)
Suojausluokka
II, suojaeristys
1.
2.
3.
Paina painiketta [PROG] (PP) ohjelmointitilan käynnistämiseksi (LED1 vilkkuu).
Paina [Single Office] (LP) säätääksesi oletustoimintatilan (LED1 vilkkuu nopeasti).
Paina painiketta [PROG] (LP) poistuaksesi ohjelmointitilasta.
Vaatimustenmukaisuus
CE
8.2
Master Remote -kaukosäätimen reset
1.
2.
3.
Paina painiketta [PROG] (PP) ohjelmointitilan käynnistämiseksi (LED1 vilkkuu).
Samanaikainen painallus (HPP) [Corridor] ja [Staircase] (LED2 vilkkuu).
Paina painiketta [PROG] (PP) – (LED1 ja LED2 palavat 3 sekuntia oranssina).
8.3
User Remote -kaukosäätimen reset
•
•
1.
2.
Samanaikainen painallus (HPP) [CH-1 S] ja [Resume] (punainen LED vilkkuu).
Paina painiketta [4] (LP) – (LED palaa oranssina 3 sekuntia).
•
liitäntälaitteiden/ anturien määrästä)
8
31
i
Tärkeitä ohjeita:
•
•
Painike, anturi ja DALI-linjat täytyy vetää erillään lampun ja LED-moduulin syötölinjoista.
Jos mahdollista, painikkeiden linjoja ei saa vetää yhdessä sähkölinjojen kanssa
samassa kaapelissa.
Vedä anturin linjat erillään sähkölinjasta.
Kun kaapeli on pidempi tai sähkömagneettisia häiriöitä esiintyy, on suositeltavaa
liittää laajennusanturit tai painikkeet DALI-linjan kautta.
Jotta järjestelmän ongelmaton toiminta voidaan taata, uusia komponentteja saa
liittää ja kytkeä/irrottaa järjestelmään vain, kun siinä ei ole jännitettä.
DALIeco Control
N
DALIeco Control – Installasjon og drift
Innhold
1
1.1
1.2
Generelle instruksjoner .....................................................................33
Symboler og forkortinger i denne veiledningen ..................................33
Tiltenkt bruk .........................................................................................33
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.7.1
2.7.2
2.8
Montasje og installasjon ...................................................................33
Dimensjoner og montasjemål X 2
..................................................33
Tilkoblingsutlegg av av styreenheten X 3 .......................................33
Plug and Play-funksjon ......................................................................33
Manuell énknapps-kontrollsystem X 4a ...........................................33
Manuell toknapps-kontrollsystem X 4b ...........................................33
Fullstendig automatisk tilstedeværelses- og
dagslysavhengig kontroll X 9 ..........................................................34
Tilkoblingsskjema elektriske systemkomponenter X 5a ..................34
Sensortilkobling X 5b .......................................................................34
Ekstern bryter X 5a ..........................................................................34
Tilkobling av ekstra sensorer og knapper ved hjelp av
DALI-ledningen X 6a ........................................................................34
Integrering av brytere via bryterkobling ...............................................34
Integrering av sensorene via DALI-ledningen......................................35
Synkronisering av styreapparater X 6b ............................................35
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Funksjon og eksterne komponenter ...............................................36
Grunnleggende funksjonsmåte............................................................36
DALI 1 / DALI 2 tokanals styring .........................................................36
Ekstern bryter X 5a ..........................................................................36
Atferd etter strømbrudd ......................................................................36
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Drift .....................................................................................................36
Fjernbetjening Master Remote X 7 (og X separat veiledning) ........36
Fjernbetjening User Remote X 7 (og X separat veiledning) ............37
Slå system på/av .................................................................................37
Dimming av systemet ..........................................................................37
2.4
2.5
2.6
2.7
32
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Trinnvis systemprogrammering ved hjelp av
Master Remote ..................................................................................37
Programmeringsmodus (PROG-modus) .............................................37
Funksjonsmodi X 8 ..........................................................................38
Auto setup ...........................................................................................38
Manual setup .......................................................................................38
Switch off delay (etterløpstid) .............................................................38
Stand-by-level .....................................................................................38
Stand-by-time ......................................................................................38
Dagslys- og
tilstedeværelsesfunksjon ...................................39
Testfunksjon .........................................................................................39
Stille inn Offset ....................................................................................39
100 h Burn-in .......................................................................................39
Sensor select .......................................................................................39
PC-moduser ........................................................................................40
Macro Recorder ...................................................................................40
6
Hvordan opprette 6 individuelle konfigurasjoner med
PC-programvaren DALIeco...............................................................40
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Systemdrift ved hjelp av User Remote ..........................................40
Sceneknapper [1] til [4] X 7
............................................................40
Knappen [Holiday] ...............................................................................40
Knappen [Resume] .............................................................................40
Uavhengig drift av flere systemer ........................................................41
8
8.1
8.2
8.3
Reset ...................................................................................................41
System Reset (ved hjelp av Master Remote) ......................................41
Reset Master Remote ..........................................................................41
Reset User Remote .............................................................................41
9
Tekniske data ....................................................................................41
DALIeco Control
N
1
Generelle instruksjoner
2
Montasje og installasjon
1.1
Symboler og forkortinger i denne veiledningen
2.1
Dimensjoner og montasjemål
2.2
Tilkoblingsutlegg av av styreenheten
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Strømtilkobling
Strømtilkobling
ikke lagt ut
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Tilkobling sensor (4p4c) / 1. Trykknapp
Inngang ekstern bryter / 2. Trykknapp
Tilkoblingssynkronisering
GND - Referansepotensiale ekstern bryter
2.3
Plug and Play-funksjon
•
1.
X 14
Punktliste, oppramsing
nummererte handlingstrinn med forhåndsgitt rekkefølge
Henvisning til avsnitt (f.eks. 2.2) hhv. separat veiledning (da uten tall)
Bildehenvisning (f.eks. til bilde 14)
SP
LP
VLP
DP
Forkortelse for "Short Press / Trykk kort på knappen" (<0,5 s)
Forkortelse for "Long Press / Trykk lenge på knappen" (>0,5 s)
"Very Long Press / Trykk svært lenge på knappen" (>10 s)
"Double Press / kort dobbelttrykk" (alltid <0,5 s)
X 2.2
i
1.2
Symbolet "INFORMASJON / ANVISNING"
X2
X3
Tiltenkt bruk
Dette produktet er spesielt utviklet og planlagt for bruk sammen med lysstyringssystemer for
armaturer. All annen bruk enn det som er beskrevet i denne veiledningen er ikke tiltenkt bruk.
Symbolikk brukt i diagrammene
Armaturen er slått på:
"PÅ"
Armaturen er slått av:
"AV"
Automatisk innkobling av
belysningen ved hjelp av tilstedeværelsesregistrering.
Manuell innkobling av belysningen
ved hjelp av ekstern bryter.
Forsinkelsestid 1:
Etter at tilstedeværelses-registreringsområdet er forlatt.
Forsinkelsestid 2
DALIeco-kontrollenheten kan brukes uten ytterligere programmering som et manuelt trykknappkontrollsystem, og for fullstendig automatisk tilstedeværelses- og dagslysavhengig kontroll av
individuelle lys og lys i individuelle rom.
i
Merk:
Det kan legges til flere kontrollstasjoner via parallelltilkobling av trykknappene, noe som
gir en maksimal kabellengde (se tekniske data).
X 4a
Hvis kontrollenheten er satt til fabrikkinnstillinger mens ingen sensorer er tilkoblet, fungerer den
som et énknapps-kontrollsystem.
2.3.1 Manuell énknapps-kontrollsystem
Trykknappfunksjoner
min.
min.
•
•
•
SP: Slår henholdsvis DALI CH-1 og CH-2 på og av (vekslefunksjon)
LP: Dimmer henholdsvis DALI CH-1 og CH-2 opp og ned (vekslefunksjon)
DP: Lagring av gjeldende lysverdi som en innmatingsverdi
X 4b
Hvis kontrollenheten er satt til fabrikkinnstillinger mens ingen sensorer er tilkoblet, kan et
toknapps-kontrollsystem aktiveres for separat kontroll av DALI CH-1 og DALI CH-2.
2.3.2 Manuell toknapps-kontrollsystem
Aktivering av toknapps-kontrollsystemet
•
33
Begge trykknappene har VLP i 10 sekunder samtidig (lysindikatorer blinker for å bekrefte)
DALIeco Control
N
Ekstern bryter X 5a
Bryter for manuell styring/innstilling. Tilkoblingsbetingelser X 8.
Trykknapper (P1)
2.6
•
•
•
2.7
SP: Slår DALI CH-1 på og av (vekslefunksjon)
LP: Dimmer DALI CH-1 opp og ned (vekslefunksjon)
DP: Lagring av gjeldende DALI CH-1-lysverdi som en innmatingsverdi for DALI CH-1
Trykknappfunksjoner (P2)
•
•
•
SP: Slår DALI CH-2 på og av (vekslefunksjon)
LP: Dimmer DALI CH-2 opp og ned (vekslefunksjon)
DP: Lagring av gjeldende DALI CH-2-lysverdi som en innmatingsverdi for DALI CH-2
Tilkobling av ekstra sensorer og knapper ved hjelp av
DALI-ledningen X 6a
Ekstra sensorer eller trykknapper kan kobles direkte eller via kobling til de to DALI-linjene. Funksjonen er avhengig av om tilkoblingen skjer via DALI-kanal 1 eller 2. På hver DALI-kanal kan man
i tillegg til 16 DALI EVG tilkoble inntil tre trykknappkoblinger.
2.7.1 Integrering av brytere via bryterkobling
Deaktivering av toknapps-kontrollsystem (= returner til énknapps-kontrollsystem)
•
Begge trykknappene har VLP i 20 sekunder samtidig (lysindikatorer blinker for å bekrefte)
X9
Hvis kontrollenheten er satt til fabrikkinnstillinger, og minst én sensor er tilkoblet sensorgrensesnittet, fungerer den som en tilstedeværelses- og dagslysavhengig kontroll. Du kan tilbakestille
kontrollen til fabrikkinnstillinger ved bruk av trykknappene.
2.3.3 Fullstendig automatisk tilstedeværelses- og dagslysavhengig kontroll
Brytere kan kobles til DALI-ledningen via bryterkoblingen uten ytterligere igangsetting. Hver
tilkoblet bryterkobling har fire innganger (A-D).
Bryterkoblingens grunninnstilling
I grunnstillingen (=tilstand ved levering) har alle innganger/brytere samme funksjon.
Funksjonen tilsvarer bryteren som er direkte tilkoblet på bryterinngangen til styreenheten X 3.3.
Alternativ funksjon / knappetilordning til bryterkoblingen
Trykknappfunksjoner
•
•
•
SP: Slår henholdsvis DALI CH-1 og CH-2 på og av (vekslefunksjon)
LP: Dimmer henholdsvis DALI CH-1 og CH-2 opp og ned (vekslefunksjon)
DP: Lagring av gjeldende lysstyrkeverdi som settpunkt for kontrollen
i
Viktige merknader:
Sensorer kan bare slås på og av mens kontrollenheten er uten spenning, ellers kan det
hende at produktet ikke fungerer som det skal.
Funksjonsbryter på koblingsinngang A:
• SP: Slå DALI CH-1 på hhv. av (vekslefunksjon)
• LP: Dimme DALI CH-1 opp eller ned (vekslefunksjon)
Funksjonsbryter på koblingsinngang B:
• SP: Slå DALI CH-2 på hhv. av (vekslefunksjon)
• LP: Dimme DALI CH-2 opp eller ned (vekslefunksjon)
Et kontrollsettpunkt bør bare lagres der det er et lavt nivå av dagslys/eksternt lys.
I løpet av lagringen av et kontrollsettpunkt, blinker LED-lyset til sensoren mellom rødt/
grønt. Dette holder på helt til prosessen er fullført.
2.4
Tilkoblingsskjema elektriske systemkomponenter
X 5a
2.5 Sensortilkobling X 5b
Sensoren er beregnet for integrering av armaturer. Installasjon og innstillinger på sensoren
X separat veiledning.
Tilkobling av maks. 4 sensorer (3) vha. Y-Connector (4) og sensorkabel (2) på sensortilkoblingen
styreenhet (1).
Krav til sensor- og armaturposisjon:
•
Hele arbeidsplassen (som skal overvåkes) ligger i sensorens overvåkingsområde.
•
Unngå direkte bestråling av sensoren med lyskilder (feilmålinger).
•
Sensoren må ikke installeres i områder med inntaksluft (klimaanlegg/lufting) eller varmekilder (kopimaskin/varmevifte) (simulering av personbevegelse).
34
Funksjonsbryter på koblingsinngang C:
• SP og LP: Slå på hhv. skifte fra tilstand standby til tilstand "ON"
Funksjonsbryter på koblingsinngang D:
• SP og LP: Slå av hhv. skifte fra tilstand "ON" til tilstand "Standby"
Aktivering av den alternative funksjonen / knappetilordningen til bryterkoblingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Start programmeringsmodus med LP på "Prog"-knappen (5) til fjernbetjeningen
Aktiver sensorvalg med LP på knappen (10) på fjernbetjeningen
Trykk en vilkårlig bryter som er tilkoblet bryterkoblingen
Belysningen dimmer til 10 % lysstyrke, og indikerer begynnelsen på konfigureringsprosessen
Prosessen er avsluttet etter ca. 1 minutt (avhengig av antall koblinger)
og belysningen blinker to ganger for å bekrefte
X 6a
Start programmeringsmodus med LP på "Prog"-knappen (5) til fjernbetjeningen
Tilbakestilling av bryterkoblingen til grunninnstilling
1.
DALIeco Control
N
2.
Aktiver sensorvalg med knappen (10) på fjernbetjeningen
3.
Trykk en vilkårlig bryter som er tilkoblet bryterkoblingen i mer enn 10s
4.
Belysningen dimmer til 10 % lysstyrke, og indikerer begynnelsen på tilbakestillingsprosessen
Når tilbakestillingsprosessen er avsluttet, kobles belysningen kort til 100 %, deretter
blir den opprinnelige verdien stilt inn igjen.
•
2.7.2 Integrering av sensorene via DALI-ledningen
(3) Driftsmåte med permanent standby-tilstand (Corridor)
Sensorer kan kobles til via sensorkobling uten ytterligere igangsetting på DALI-ledningen, og gjør
det mulig å utvide tilstedeværelses-registreringsområdet.
Lysverdiene til disse sensorene blir ikke analysert.
•
•
•
i
i
Viktig anvisning:
For å konfigurere styringen ved hjelp av infrarød-fjernbetjeningen må minst en sensor
kobles til sensorgrensesnittet til styreenheten.
Viktig anvisning:
Dagslysreguleringen benytter kun lysverdiene til sensorene som er koblet til sensorgrensesnittet.
Synkronisering av styreapparater X 6b
For å utvide anleggene og realisere sentral inn- og utkobling av flere styreapparater kan inntil
8 styreapparater synkroniseres via en totrådsforbindelse.
Via denne synkroniseringsledningen blir signaler fra bevegelsessensorene samt trykknappsignaler
fra trykknappene tilkoblet trykknappkoblingen på inngangene C og D utvekslet. Reaksjonen ved
mottak av bevegelsessignaler og trykknappsignaler avhenger dermed av driftsmåten som er
valgt. Her må man skille mellom 3 tilfeller:
2.8
(1) Driftsmåte uten standby-tilstand (Single office)
•
•
•
Når det registreres bevegelse via synk.kabelen, slås kontrollenheten PÅ og aktiverer
forsinkelsestiden for avslåing. Et annet tilfelle er at forsinkelsestiden for avslåing tilbakestilles,
hvis kontrollenheten allerede er PÅ.
Ved betjening av en trykknapp på trykknappkoblingen inngang C veksler styreapparatet til
PÅ-tilstand og starter etterkjøringstiden, eller tilbakestiller etterkjøringstiden igjen dersom
styreapparatet allerede er i PÅ-tilstand.
Ved betjening av en trykknapp på trykknappkoblingen inngang D veksles det til AV-tilstand,
eller styreapparatet forblir i AV-tilstand.
(2) Driftsmåte med endelig standby-tilstand
(Open plan office/Sanitary room /Staircase )
•
35
Hvis det registreres bevegelse via synk.kabelen, veksler kontrollenheten fra PÅ til STANDBY.
Standby-timeren aktiveres eller tilbakestilles hvis kontrollenheten allerede er STANDBY.
•
Ved betjening av en trykknapp på trykknappkoblingen inngang 3 veksler styreapparatet til
PÅ-tilstand og starter etterkjøringstiden, eller tilbakestiller etterkjøringstiden igjen dersom
styreapparatet allerede er i PÅ-tilstand.
Ved betjening av en trykknapp på trykknappkoblingen inngang 4 veksler styreapparatet til
AV-tilstand, eller styreapparatet forblir i AV-tilstand.
Hvis det registreres bevegelse via synk.kabelen, slås kontrollenheten PÅ og aktiverer forsinkelsestiden for avslåing. Et annet tilfelle er at forsinkelsestiden for avslåing tilbakestilles, hvis
kontrollenheten allerede er PÅ.
Ved betjening av en trykknapp på trykknappkoblingen inngang C veksler styreapparatet til
PÅ-tilstand og starter etterkjøringstiden, eller tilbakestiller etterkjøringstiden igjen dersom
styreapparatet allerede er i PÅ-tilstand.
Ved betjening av en trykknapp på trykknappkoblingen inngang D veksles det til STANDBYtilstand, eller styreapparatet forblir i STANDBY-tilstand.
i
Utfyllende informasjon:
Bevegelsessignaler blir overført både direkte til styreapparatene eller via sensorer koblet
til DALI-ledningen.
Overføringen av trykknappsignaler fungerer uavhengig av om den respektive trykknappkoblingen er koblet til DALI-kanal 1 eller 2.
Dersom bevegelsesregistreringen er innstilt på Semi Auto, eller "Holiday Mode" er
aktivert, reagerer ikke styreapparatene i tilstand AV på mottak av bevegelsessignaler via
synkroniseringsledningen.
Dersom bevegelsesregistreringen er deaktivert, reagerer ikke styreapparatene på mottak
av bevegelsessignalene, og sender ingen bevegelsessignaler via synkroniseringsledningen.
Dersom testfunksjonen for testing av registreringsrekkevidden til sensorene er aktiv,
overfører det respektive styreapparatet ingen bevegelsessignaler til synkroniseringsledningen, eller reagerer ikke på synkroniseringssignalene.
Betjening av trykknappene som er koblet til trykknappinngang C eller D på en trykknappinngang eller tilsvarende signaler på synkroniseringsledningen fører ikke til avslutning av "Holiday Mode".
Resultater av betjening direkte på trykknapper tilkoblet styreapparatene eller trykknapper tilkoblet inngang A eller B på en trykknappkobling samt betjeningsoperasjoner via
User Remote blir ikke overført via synkroniseringsledningen.
Dersom en STANDBY 2-tilstand blir programmert via PC-programvaren (se bruksanvisning for programvaren), gjelder denne STANDBY-tilstanden i beskrivelsen av synkroniseringsfunksjonen.
DALIeco Control
N
3
Funksjon og eksterne komponenter
4
3.1
Grunnleggende funksjonsmåte
Beskrivelse av alle trykknapper/lysdioder (LED) til Master Remote og deres funksjoner samt
beskrivelse av alle trykknapper/lysdioder (LED) til User remote og deres grunnfunksjoner.
Styreenheten endrer/kobler belysningen til arbeidsplasser, i ganger og andre fellesrom avhengig
av det nyttbare dagslyset og tilstedeværelse/bevegelse til personer. Dette blir registrert av
sensorer. Dermed økes arbeidskomforten og man sparer energi. Det finnes funksjonsmodi for
forskjellige anvendelser/scenarier X 8 .
Disse kan tilpasses individuelt X 5.
3.2
DALI 1 / DALI 2 tokanals styring
Armaturene kan avhengig av den elektriske installasjonen drives på DALI 1 (CH-1) og DALI 2
(CH-2) med identiske lysverdier eller med OFFSET for CH-2 X 5.10.
Ekstern bryter X 5a
Trykking av en ekstern knapp har prioritet i forhold til de automatiske funksjonene.
3.3
3.4
Atferd etter strømbrudd
Avhengig av tidligere innstilt funksjonsmodus, befinner systemet seg i en forhåndsinnstilt tilstand
når spenningen er tilbake igjen:
Funksjonsmodus
Tilstand
Single Office
OFF
Open Plan Office
OFF
Corridor
STANDBY
Meeting-/Classroom
LAST STATE
Sanitary Room
STANDBY
Staircase
STANDBY
36
4.1
Drift
Fjernbetjening Master Remote
X7
(og X separat veiledning)
Knapper / LED / Tilkoblinger
(1)
[ON/OFF] Belysning på/av
(2)
Signalisering LED 1 (grønn/rød/oransje)
(3)
[test] Testmodus for innstilling registreringsområde (1 sekund etterløpstid)
(4)
[Funksjonsmodi] Valg
(5)
[PROG] Programmeringsmodus på/av
(6)
[100 h Burn-in] På/av
(7)
[Auto setup] Aktivering automatisk lagring av ønsket verdi
(8)
[CH-1] Still inn lysstyrke kanal 1 (manuelt/direkte)
(9)
[Stand-by-time] Valg angivelse STANDBY-tid
(10) [Sensor select] Valg sensor
(11) Signalisering LED 2 (grønn/rød/oransje)
(12) [Switch off delay] Valg angivelse etterløpstid
(13) [Macro Recorder] Registrer/lagre/send knapperekkefølge
(14) [Offset] Innstilling OFFSET på/av
(15) [PC modes] Uten funksjon
(16) [CH-2] Still inn lysstyrke kanal 2 (manuelt/direkte)
(17) [Manual setup] Manuell innstilling av lysverdi
(18) [Stand-by-level] Valg angivelse STANDBY
(19)
/
Valg dagslys-/tilstedeværelsesfunksjoner på/halvautomatisk/av
(20) Tilkobling USB Mini
Signalisering LED
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 2
•
LED 2
•
LED 1/LED 2
- blinker hurtig ved signaloverføring (IR) (grønn)
- blinker i "PROG"-modus (rød)
- lyser under USB-overføring (oransje)
- blinker i "Sensor Select"-modus (grønn)
- blinker når Macro Recorder registrerer (rød)
- lyser under "Reset" Master Remote (oransje)
DALIeco Control
Fjernbetjening User Remote
X7
(og X separat veiledning)
Knapper / LED
(21) [ON/OFF] Alle armaturer på/av
(22) Signalisering LED (grønn/rød/oransje)
(23) [1] Scene-knapper 1
(24) [3] Scene-knapper 3
(25) [Holiday] Aktivering Holiday-Mode
(26) [CH-1] Still inn lysstyrke kanal 1 (manuelt/direkte)
(27) [2] Scene-knapper 2
(28) [4] Scene-knapper 4
(29) [Resume] Gjenopptakelse automatisk dagslysfunksjon
(30) [CH-2] Still inn lysstyrke kanal 2 (manuelt/direkte)
Signalisering LED (22)
•
grønn
- blinker hurtig ved signaloverføring (IR)
•
rød
- blinker i "Lagre"-modus
•
oransje
- lyser under "Reset" User Remote
4.3
5
Trinnvis systemprogrammering ved hjelp av
Master Remote
Programmering hhv. konfigurering skjer ved hjelp av Master Remote eller direkte på sensoren.
Ved knappetrykk må man hele tiden rette Master Remote mot den respektive sensoren.
For programmering og konfigurasjon må systemet stå i programmeringsmodus
Trinn 1
Aktivering av PROG-modus
Programmeringsmodus X 5.1
Trinn 2
Valg av funksjonsmodus
Funksjonsmodi X 5.2
Trinn 3
Angivelse av ønsket verdi for
lysregulering
Auto setup X 5.3
eller Manual setup X 5.4
Trinn 4
Individuell justering av valgt
funksjonsmodus
Etterløpstid X 5.5
Stand-by-level X 5.6
Stand-by-time X 5.7
Dagslys- og tilstedeværelsesfunksjoner X 5.8
Testfunksjon X 5.9
Trinn 5
Lysverditilpasning
for kanal 2 (CH-2)
Offset X 5.10
Trinn 6
Spesialfunksjoner
100 h Burn-in X 5.11
Sensor select X 5.12
PC modes X 5.13
Macro Recorder X 5.14
Slå system på/av
Ekstern bryter:
1.
Trykk på den eksterne bryteren (SP) for å slå belysningen på
eller av.
ON
OFF
ON
OFF
Master Remote og User Remote:
1.
Trykk knappen [ON/OFF] (SP) for å slå CH-1 (DALI 1) og CH-2
(DALI 2) på eller av.
5.1
Programmeringsmodus (PROG-modus)
Dimming av systemet
CH-1
Master Remote og User Remote:
1.
Hold knappene [CH-1] eller [CH-2] oppe/nede inne for å øke/
redusere lysstyrken til kanalene DALI 1 og DALI 2 uavhengig
av hverandre.
C or ri dor
Cla
PROG
gl e
Sin ice
Of f
CH-1
n
M
-/
tin g
ee s ro om
s
Ekstern bryter:
1.
Trykk ekstern bryter (LP) for å øke eller redusere lysstyrken til
begge kanalene.
Open
Of fi c pl a
e
4.4
Merk:
i
an
Ro i ta ry
om
4.2
N
S
S ta i rc as e
1. Trykk knappen [PROG] (LP) for å aktivere programmeringsmodus (LED 1 blinker). CH-1 / CH-2 dimmes til den sist lagrede
ønskede verdien (Default = 80 %).
2. Trinnvis programmering, forklart under X 5.1 til X 5.14 (flere
funksjoner/innstillinger etter hverandre er mulig).
3. Trykk knappen [PROG] (SP) for å lagre innstillinger og gå ut av
programmeringsmodus.
Hvis PROG-modus ikke blir forlatt målrettet, blir innstillingene aktive etter 60 sekunder.
PROG-modus avsluttes automatisk etter 60 sekunder hvis ingen knapp trykkes.
37
DALIeco Control
N
Funksjonsmodi X 8
Koblingsatferd til de forhåndskonfigurerte funksjonsmodiene: Diagrammer X 9
5.2
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Of f
an
Ro i ta ry
om
PROG
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
S
S ta i rc as e
5.3
•
•
•
•
•
•
5.5
til X 14 .
Single Office X 9
Open-plan Office X 10
Corridor X 11
Meeting- / Classroom X 12
Sanitary Room X 13
Staircase X 14
Switch off delay (etterløpstid)
Timeren stilles inn til man forlater "ON"-tilstanden (skifte til "STANDBY" eller "OFF") etter den
siste tilstedeværelsesregistreringen. I funksjonsmodiene "Corridor", "Staircase" og "Sanitary"
startes timeren også ved deaktivert tilstedeværelsesregistrering når belysningen slås på. Dermed
er en tidsavhengig styring også mulig ved ren manuell drift.
Switch off delay
test
Auto setup
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
Trykk knappen [Switch off delay 3 min] (SP) for å stille inn en
etterløpstid på 3 minutter for CH-1 og CH-2.
Stiller inn ønsket verdi for lysreguleringen til 80 % av den maksimale belysningsstyrken.
CH-1
CH-2
1.
Auto
setup
Manual
setup
5.4
Trykk knappen [Auto setup] (SP) for å starte kalibrering. Etter
3 minutters kalibrering blinker belysningen, og den automatisk
lysreguleringen starter.
Merk: Under "AutoSet Up" er det ikke mulig å foreta innstillinger. "Prog"-modus avsluttes automatisk etter at "AutoSet
Up" er utført.
Manual setup
5.6
Stand-by-level
OFF
CH-2
Auto
setup
10 %
30 %
50 %
30 %
50 %
Stand-by-level
OFF
Lagrer ønsket verdi på en vilkårlig innstillbar verdi.
CH-1
Stand-by-level
Still inn lysstyrke (%) i STANDBY eller slå av STANDBY-funksjonen.
1.
10 %
5.7
2.
Trykk knappen [Manual setup] (SP) for å lagre gjeldende
belysningsstyrke som ønsket verdi (lampene blinker).
•
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
OFF
OFF
O
FF
30 s
Manual
setup
38
Trykk knappen [Stand-by-level OFF] (SP eller LP) for å slå av
STANDBY-funksjon.
Stand-by-time
Stand-by-time
i
2.
Still inn varigheten til STANDBY, eller slå på STANDBY-funksjonen permanent.
CH-2
Auto
setup
Trykk for eksempel knappen [Stand-by-level 30%] (SP eller
LP) for å stille inn STANDBY for CH-1 (CH-2 følger evt. med
OFFSET X 5.10).
Trykk på vippebryter [CH-1] nede/oppe for å stille inn ønsket
verdi for reguleringen.
Manual
setup
CH-1
1.
Merk:
Så lenge lagringsprosessen for settpunkt kjører, blinker LED-lyset til sensoren mellom
rødt/grønt. Programmodusen kan bare avsluttes omtrent 10 sekunder etter at prosessen er fullført. For å unngå forvirring rundt den målte verdien ved lagringstidspunktet,
må det ikke være noen i nærheten av sensorene i løpet av lagringsprosessen.
Trykk en av knappene [Stand-by-time] (SP eller LP) for å stille
inn STANDBY-tid for CH-1 og CH-2.
Hvis [Stand-by-time ∞] er valgt, slås belysningen aldri av.
DALIeco Control
5.8
N
Dagslys- og
tilstedeværelsesfunksjon
Dagslys- og tilstedeværelsesfunksjoner kan stilles inn:
- felles for direkte tilkoblede sensorer (PROG-modus X 5.1)
- for direkte tilkoblet sensor individuelt (Sensor select X 5.12)
5.10 Stille inn Offset
Still inn OFFSET (= avstanden fra CH-2 til CH-1) til en bestemt funksjonsmodus.
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
1.
Trykk knappen [Offset] (SP).
2.
Offset stilles inn med vippebryteren [CH-2]:
- LP = Grovinnstilling
- SP = Fininnstilling
Offset til CH-2 kan være:
- min. = verdi på CH-1
- maks. = 100 % lysstyrke
Trykk knappen [Offset] (SP) for å lagre innstillingen.
ON
OFF
Dagslysfunksjoner
ON
Knapp [ON]
•
Helautomatisk dagslysregulering aktiv
Knapp [Semi
Auto]
•
•
Automatisk utkobling ved for mye dagslys
Manuell innkobling
Knapp [OFF]
•
Dagslysregulering slått av
CH-1
CH-2
Auto
setup
Semi
Auto
Manual
setup
OFF
3.
Merk:
i
Innstilling av Offset er bare mulig utenfor programmeringsmodus.
Bevegelsessensor-funksjoner
5.11 100 h Burn-in
Knapp [ON]
ON
Semi
Auto
Tilstedeværelsesregistrering aktiv
•
•
Automatisk skifte til "STANDBY" eller "OFF" når
etterløpstiden er utløpt
Manuell innkobling
•
Tilstedeværelsesregistrering slått av
Taste [Semi Auto]
OFF
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
1.
2.
Ved igangsetting hhv. før vanlig bruk av systemet trykkes
knappen [100 h Burn-in ON/OFF] (SP) for å starte prosessen.
Trykk knappen [100 h Burn-in ON/OFF] flere ganger (SP) for
å avslutte prosessen før tiden.
Hver funksjonsframhenting starter 100 h tidsforløpet på nytt.
Testfunksjon
Sensorens registreringsområde kan kontrolleres med testfunksjonen
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
39
Ved bruk av lysrør er stabil driftsmåte og maksimal levetid først garantert etter en innbrenningsfase (100 h ved 100 %). Under innbrenningen er alle automatiske funksjoner slått av, alle lyskilder
i systemet lyser med 100 %.
LED i alle tilkoblede sensorer lyser permanent rødt.
100 h
Burn-in
Knapp [OFF]
5.9
•
Trykk knappen [test] (SP) for å slå på testfunksjonen.
Trykk knappen [PROG] (SP) for å gå ut av programmeringsmodus og starte testen.
Gå inn i registreringsområdet:
- ved deteksjon skjer 100% ON,
- uten deteksjon etter 1 s tilbake til 1% ON.
Endre evt. registreringsområdet ved å stille inn blenderen på sensoren, og gjenta trinn 3 og 4 så mange ganger det er nødvendig.
Etter vellykket test venter du enten i 60 sekunder eller du kan
trykke knappen [ON/OFF] eller [CH-1/CH-2] tidligere (SP) for
å slå av testfunksjonen (retur til normalfunksjon).
5.12 Sensor select
1.
ON
OFF
Sensor
select
2.
3.
4.
Trykk knappen [Sensor select] (LP) for å velge en sensor
(LED til den valgte sensoren blinker oransje).
Periodisk vekslende LED-indikator på sensoren:
- Oransje = Sensor valgt
- Rød = Tilstedeværelsesfunksjon aktiv
- Grønn = Dagslysfunksjon aktiv
Foreta sensorinnstillinger X 5.8.
Hvis det er flere sensorer i systemet, trykker du knappen
[Sensor select] flere ganger (SP) for å velge neste sensor.
Trykk knappen [Sensor select] (LP) for å lagre sensorinnstillinger eller trykk på knappen [PROG] (SP).
DALIeco Control
N
5.13 PC-moduser
7
Konfigurasjoner som er foretatt ved hjelp av DALIeco PC-programvare og lagret på PC1 eller PC2
via USB, kan sendes ved å betjene PC1- eller PC2-tasten, og dermed overføres til styreapparatet.
Ved knappetrykk må man hele tiden rette User Remote mot den respektive sensoren.
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
1.
ON
OFF
2.
3.
Programmeringsmodus aktiveres ved å trykke lenge på [Prog]tasten
Betjen [PC1] eller [PC2] for å starte sendeprosessen
Vellykket og fullstendig overføring av konfigurasjonen blir
bekreftet ved at lampen blinker.
7.1
Mer informasjon om funksjonene til PC-programvare finnes i
den tilhørende bruksanvisningen.
Systemdrift ved hjelp av User Remote
Sceneknapper [1] til [4]
1
2
•
3
4
•
Holiday
Resume
•
5.14 Macro Recorder
Dersom flere styreapparater skal ha samme konfigurasjon, kan tastetrykkene på Master Remote
registreres ved idriftsettingen ved hjelp av en Macro Recorder, og deretter overføres til flere
styreapparater.
1.
Macro Recorder
2.
3.
4.
5.
i
Programmeringsmodus aktiveres ved å trykke lenge på [Prog]tasten
Start tasteregistreringen ved å trykke lenge på [rec]-tasten
(lampene går til 100 % og den røde lysdioden i "Sensor
Select"-tasten på fjernkontrollen signaliserer at registreringen
har startet)
Foreta normal programmering (se kap. 5)
Avslutt registreringen med [stop]-tasten (den røde lysdioden
på "Sensor Select"-tasten på fjernkontrollen slukker)
Spill av konfigurasjonen med [play]-tasten, og overfør den til
et annet styreapparat via IR-telegram.
CH-1
7.2
Holiday
Resume
Midlertidig deaktivering av tilstedeværelsesregistreringen med
knappetrykk (SP), sensor-LED fortsetter å være rød.
Reaktivering med knappene [ON/OFF], sceneknappene [1] til [4]
og [CH-1]/[CH-2] er mulig.
Viktig merknad:
Individuell konfigurasjon av de enkelte sensorene foretatt via "Sensor select" kan ikke
registreres og overføres med Macro Recorder. Opptaket blir automatisk avsluttet når
man går ut av programmeringsmodus.
Hvordan opprette 6 individuelle konfigurasjoner med
PC-programvaren DALIeco
Du kan opprette individuelle funksjonsprofiler og parameterinnstillinger med PC-programvaren
DALIeco, lagret via USB på hovedfjernkontrollen, deretter overført via IR til kontrollenheten.
Detaljer og programvare kan lastes ned fra: www.osram.com/dalieco
40
Hente fram scene: Velge lagret lysscene med et knappetrykk (SP).
Lagre scene: en belysningsstyrke som er endret manuelt
ved hjelp av [CH-1] og/eller [CH-2] kan med et knappetrykk
(LP) lagret på den aktuelle sceneknappen (system blinker for
å bekrefte).
Sperre eller frigi scenelagring igjen:
1. Trykk knappene [Holiday]+[CH-2 S] samtidig (VLP)
(LED rød blink).
2. - Trykk knappen [1] (SP) for å sperre scenelagring
(LED lyser rødt i tre sekunder)
- Trykk knappen [2] (SP) trykk (SP) for å frigi scenelagring
(LED lyser grønt i tre sekunder).
Knappen [Holiday]
7.3
Knappen [Resume]
Holiday
6
CH-2
X7
Resume
Gjenopptakelse av den automatiske lysstyrefunksjonen med et
knappetrykk (SP). Ved funksjonsmodi uten lysregulering har ikke
denne knappen noen funksjon.
DALIeco Control
7.4
N
Uavhengig drift av flere systemer
Innlæring av User Remote på en bestemt, valgt mottaker for å muliggjøre uavhengig drift av flere
systemer (maksimum 15) i det samme rommet.
1.
1
2
2.
3
4
Holiday
Resume
3.
Trykk knappen [CH-1 T] + [CH-2 T] samtidig (VLP) for å
starte individuell programmering (LED rød blink).
Aktivere nummerblokk (fabrikkinnstilling = 16):
- Nummerblokk 1-4: Trykk knappen [1] (SP).
- Nummerblokk 5-8: Trykk knappen [2] (SP).
- Nummerblokk 9-12: Trykk knappen [3] (SP).
- Nummerblokk 13-16: Trykk knappen [4] (SP).
Programmere systemnummer:
- Trykk knappen [1], [2], [3] eller [4] (SP) for systemnummeret
som skal programmeres (fabrikkinnstilling = 16)
(LED grønn blink to ganger og system blinker for å bekrefte).
9
Tekniske data
Strømtilkobling
220 – 240 V AC 50-60 Hz
Inngang bryter
Potensialfrie lukkerkontakter,
DALI-grensesnitt (data for hver kanal)
Totale kabellengde: 100 m
maks. ledningslengde 50 m
Maks. 16 EVG + maks. 3 DALI
sensorer eller trykknappsbokser
Tilgjengelig DALI-kontrollspenning
Maks. 64 mA på én kanal
Maks. 96 mA totalt via begge kanaler
Sensorgrensesnitt
Maks. 4 DALIeco LS/PD LI eller
4 DALIeco LS/PD LI NP eller
1 HF LS LI sensor
--> Eksempel: Programmere systemnummer 10:
1.
Trykk knappen [CH-1 T] + [CH-2 T] samtidig (VLP) (LED rød blinker).
2.
Trykk knappen [3] (SP) for å aktivere nummerblokk 9-12.
3.
Trykk knappen [2] (SP) for å programmere systemnummer 10
(LED grønn blink to ganger og system blinker for å bekrefte).
Totale kabellengde
til alle sensorene: 25 m
Maks. ledningslengde
50 m (totalt)
synkroniseringsledning /
trykknappinngang
8
Reset
Effektforbruk
0,2 W - 3,0 W (avhengig av
elektronikk-/sensorantall)
8.1
System Reset (ved hjelp av Master Remote)
1.
2.
3.
Trykk knappen [PROG] (LP) for å starte programmeringsmodus (LED1 blinker).
Trykk [Single Office] (SP) for å stille inn standard funksjonsmodus (LED1 blinker hurtig).
Trykk knappen [PROG] (SP) for å gå ut av programmeringsmodus.
8.2
Reset Master Remote
1.
2.
3.
Trykk knappen [PROG] (LP) for å starte programmeringsmodus (LED1 blinker).
Trykk samtidig (VLP) på [Corridor] og [Staircase] (LED2 blinker).
Trykk knappen [PROG] (LP) – (LED1 og LED2 lyser oransje i 3 sekunder).
8.3
Reset User Remote
1.
2.
Trykk samtidig (VLP) på [CH-1 S] og [Resume] (LED rød blinker).
Trykk knappen [4] (SP) – (LED lyser oransje i 3 sekunder).
Omgivelsestemperatur
IP20
Beskyttelsesklasse
II, beskyttelsesisolering
Samsvar
CE
i
Viktige merknader:
•
•
•
•
•
41
-20 °C til +50 °C (drift)
Kapslingsgrad
Trykknapp, sensor og DALI-ledninger må rutes separat fra tilførselsledningene til
lamper og LED-modulen.
Hvis mulig bør ikke trykknapp-ledningene rutes sammen med strømforsyningen i
samme kabel.
Sensorledninger bør rutes separat fra strømforsyningen.
Ved lengre kabellengder eller elektromagnetiske forstyrrelser, anbefales det at
utvidelsesensorer eller trykknapper kobles til via DALI-ledningen.
For å garantere riktig bruk av systemet, kan nye komponenter bare kobles til og
kobles fra mens kontrollenheten er uten spenning.
DALIeco Control
S
DALIeco Control – Installation och drift
Innehållsförteckning
1
1.1
1.2
Allmänna anvisningar ........................................................................43
Symboler och förkortningar i den här bruksanvisningen ....................43
Avsedd användning .............................................................................43
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
Montering och installation ................................................................43
Mått och monteringsmått X 2 .........................................................43
Styrenhetens anslutningar X 3
.......................................................43
Plug and play-funktion .......................................................................43
Manuell enknappskontroll X 4a ........................................................43
Manuellt tvåknappssystem X 4b .....................................................43
Helautomatisk närvaro- och dagsljusberoende styrning X 9 ..........44
Inkopplingsschema för elektriska systemkomponenter X 5a ..........44
Sensoranslutning X 5b .....................................................................44
Extern kontakt X 5a ..........................................................................44
Anslutningar av extra sensorer och kontakter via
DALI-ledningen X 6a ........................................................................44
Integrering av kontakter via kopplare med tryckkontakt .....................44
Inkoppling av sensorer via DALI-kabeln ..............................................45
Synkronisering av styrenheter X 6b .................................................45
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
42
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Steg-för-steg-systemprogrammering med hjälp
av Master Remote .............................................................................47
Programmeringsläge (PROG-läge) ......................................................47
Funktionsläge X 8 ............................................................................48
Auto setup ...........................................................................................48
Manual setup .......................................................................................48
Switch off delay (fördröjning) ..............................................................48
Stand-by-level .....................................................................................48
Stand-by-time ......................................................................................48
Dagsljus- och
rörelsefunktioner .............................................48
Testfunktion .........................................................................................49
Inställning av Offset .............................................................................49
100 h Burn-in .......................................................................................49
Sensor select .......................................................................................49
PC modes ............................................................................................50
Macro Recorder ...................................................................................50
6
Skapa individuella konfigureringar med
DALIecos PC-programvara...............................................................50
Funktion och externa komponenter ................................................46
Funktionsprincip ..................................................................................46
DALI 1/DALI 2 tvåkanalstyrning...........................................................46
Extern kontakt X 5a ..........................................................................46
Funktion efter strömavbrott ................................................................46
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Drift med User Remote ....................................................................50
Scenarioknappar [1] till [4] X 7
.......................................................50
Knapp [Holiday] ...................................................................................50
Knapp [Resume] .................................................................................50
Autonom drift av flera system .............................................................51
Drift .....................................................................................................46
Fjärrkontrollen Master Remote X 7 (och X separat bruksanvisning)... 46
Fjärrkontroll User Remote X 7 (och X separat bruksanvisning) ......47
Till- och frånkoppling av systemet ......................................................47
Dimma systemet ..................................................................................47
8
8.1
8.2
8.3
Reset ...................................................................................................51
System Reset (med Master Remote) ..................................................51
Reset Master Remote ..........................................................................51
Reset User Remote .............................................................................51
9
Tekniska data ....................................................................................51
DALIeco Control
S
1
Allmänna anvisningar
2
Montering och installation
1.1
Symboler och förkortningar i den här bruksanvisningen
2.1
Mått och monteringsmått
2.2
Styrenhetens anslutningar
•
1.
X 14
Listpunkt, uppräkning
numrerade åtgärder med given ordningsföljd
Hänvisning till avsnitt (t.ex. 2.2) resp. separat bruksanvisning (då utan nummer)
Bildhänvisning (t.ex. till bild 14)
SP
LP
VLP
DP
Förkortning av "Short Press/tryck kort på knappen" (<0,5 s)
förkortning av "Long Press/tryck länge på knappen" (>0,5 s)
"Very Long Press/tryck mycket länge på knappen" (>10 s)
"Double Press/kort dubbeltryck" (per tryckning <0,5 s)
X 2.2
i
1.2
Symbol "INFORMATION/ANVISNING"
X2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
X3
Nätanslutning
Nätanslutning
Ledig
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Anslutning för sensor (4p4c)
Ingång för extern kontakt / 1. Tryckknapp
Anslutning Sync / 2. Tryckknapp
GND - referenspotential för extern kontakt
2.3
Plug and play-funktion
Avsedd användning
Den här produkten är speciellt utvecklad för och avsedd att användas tillsammans med ljusstyrningssystem för armaturer. All annan slags användning än den som beskrivs i den här
bruksanvisningen är icke avsedd användning.
Styrenheten DALIeco kan användas som ett helt manuellt styrsystem utan ytterligare programmering och för helautomatisk och dagsljusberoende styrning av individuella lampor och belysningen
i individuella rum.
Symboler som används i diagrammen
Armaturen är tillkopplad:
"ON "
Armaturen är frånkopplad:
"OFF"
Automatisk tillkoppling av
belysningen med hjälp av
rörelsedetektering.
Manuell tillkoppling av belysningen
med extern kontakt.
i
Anmärkning:
Genom att parallellkoppla flera tryckknappar kan man åstadkomma flera styrstationer,
vilket möjliggör en total kabellängd om (se teknisk data).
X 4a
Om styrenheten är inställd på fabriksinställningar och utan inkopplade sensorer fungerar den som
ett enknappssystem.
2.3.1 Manuell enknappskontroll
Tryckknappsfunktioner
Fördröjningstid 1:
Efter det att rörelsedetekteringsområdet har lämnats.
min.
43
Fördröjningstid 2
•
•
•
SP: Sätta på resp. stänga av DALI CH-1 och CH-2 (växelfunktion)
LP: Dimma upp respektive ner DALI CH-1 och CH-2 (växelfunktion)
DP: Lagring av nuvarande ljusvärde som ingångsvärde
min.
X 4b
Om styrenheten är inställd på fabriksinställningar och ingen sensor är inkopplad kan
tvåknappssstem aktiveras för separat styrning av DALI CH-1 och DALI CH-2.
2.3.2 Manuellt tvåknappssystem
DALIeco Control
S
Aktivering av tvåknappssystemet
•
Samtidig VLP i 10 sek. på båda tryckknapparna (belysningsindikatorer blinkar för att verifiera)
Tryckknappar (P1)
•
•
•
SP: Sätta på och stänga av DALI CH-1 (växelfunktion)
LP: Dimma upp och ner DALI CH-1 (växelfunktion)
DP: Lagring av nuvarande ljusvärden för DALI CH-1 som ingångsvärde för DALI CH-1
Anslutning av max. 4 sensorer (3) via Y-kabel (4) och sensorkabel (2) på styrenhetens sensoranslutning (1).
Krav på sensorernas och armaturernas placering:
•
Hela arbetsplatsen (som ska övervakas) befinner sig inom sensorns övervakningsområde.
•
Undvik att sensorn träffas av direkt ljus från ljuskällor (felmätning).
•
Sensorerna får inte installeras på ställen där det drar (luftkonditionering/ventilation) eller i
närheten av värmekällor (kopieringsmaskin/värmefläkt) eftersom detta kan misstolkas som
personrörelser.
Tryckknappsfunktioner (P2)
•
•
•
SP: Sätta på och stänga av DALI CH-2 (växelfunktion)
LP: Dimma upp och ner DALI CH-2 (växelfunktion)
DP: Lagring av nuvarande ljusvärden för DALI CH-2 som ingångsvärde för DALI CH-2
Avaktivering av tvåknappsfunktion (= återgå till enknappssystem)
•
Samtidig VLP i 20 sek. på båda tryckknapparna (belysningsindikatorer blinkar för att verifiera)
X9
Om styrenheten är inställd på fabriksinställningar och om minst en sensor är ansluten
till gränssnittet fungerar styrenheten som en närvaro- och dagsljusberoende kontroll.
Det fabriksinställda reglerbörvärdet kan återställas med hjälp av tryckknapparna.
Extern kontakt X 5a
Kontakt för manuell styrning/inställning. Förutsättningar för anslutning X 8.
2.6
2.7 Anslutningar av extra sensorer och kontakter via DALI-ledningen X 6a
Extra sensorer resp. tryckkontakter kan anslutas direkt eller via kopplare till de båda DALI
linjerna. Funktionen är inte beroende av om anslutningen sker via DALI-kanal 1 eller 2. Förutom
de16 DALI styrdonen får upp till tre (3) PB-kopplare eller sensorer anslutas till varje DALI kanal.
2.3.3 Helautomatisk närvaro- och dagsljusberoende styrning
2.7.1 Integrering av kontakter via kopplare med tryckkontakt
Kontakter kan anslutas via kopplaren med tryckkontakt utan ytterligare idrifttagande på DALIlinjen. Varje ansluten kopplare med tryckkontakt disponerar fyra ingångar (A-D).
Tryckknappsfunktioner
Grundinställning för kopplare med tryckkontakt
•
•
•
I standardinställningen (=fabriksinställning) har alla ingångar/kontakter samma funktion.
Funktionen motsvarar kontakten som är ansluten direkt till omkopplaringången på styrenheten X3.3.
SP: Sätta på respektive stänga av DALI CH-1 och CH-2 (växelfunktion)
LP: Dimma upp respektive ner DALI CH-1 och CH-2 (växelfunktion)
DP: Lagring av aktuellt ljusvärde som reglerbörvärde
Alternativ funktion/tangentfunktion på kopplaren med tryckkontakt
i
Viktig information:
Sensorerna får endast sättas på och stängas av när styrenheten är spänningsfri.
Annars kan korrekt funktion inte garanteras.
Ett reglerbörvärde bör endast ställas in där det förekommer lite dagsljus/externt ljus.
När reglerbörvärdet ställs i blinkar sensorn rött/grönt växelvis tills processen är slutförd.
2.4
Inkopplingsschema för elektriska systemkomponenter
X 5a
Sensoranslutning X 5b
Sensorn är avsedd för integrering i armaturen. Installation och inställning av sensorn X separat
bruksanvisning.
Funktionskontakt på tryckkontaktingång A:
• SP: Koppla till och stänga av DALI CH-1 (toggle-funktion)
• LP: Upp- och nerdimning DALI CH-1 (toggle-funktion)
Funktionskontakt på kopplaringång B:
• SP: Koppla till och stänga av DALI CH-2 (toggle-funktion)
• LP: Upp- och nerdimning DALI CH-2 (toggle-funktion)
Funktionskontakt på kopplaringång C:
• SP och LP: Koppla till eller växla från standby-läge till läge"PÅ"
2.5
44
Funktionskontakt på kopplaringång D:
• SP och LP: Koppla till eller växla från läge "PÅ" till läge "Standby"
DALIeco Control
S
Aktivera den alternativa funktionen/knappbeläggningen hos kopplare med tryckkontakt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Starta programmeringsläget via LP på "Prog" -knappen (5) på fjärrkontrollen
Aktivera programmeringsläget via LP på "Sensor select" -knappen (10) på fjärrkontrollen
Manövrera valfri kontakt som är ansluten till kopplaren med tryckkontakt
Belysningen dimmas till 10 % ljusstyrka och indikerar att konfigurationsprocessen startar
Efter ca 1 minut (beroende på antalet tryckkontakter) är processen avslutad
och belysningen blinkar två gånger som bekräftelse
(2) Drift med begränsat Standby-tillstånd
(Open plan office/Sanitary room /Staircase )
•
•
•
Återställning av kopplare med tryckkontakt till standardinställning
X 6a
1.
Starta programmeringsläget via LP på "Prog" -knappen (5) på fjärrkontrollen
2.
Aktivera Sensor Select med hjälp av knappen (10) på fjärrkontrollen
3.
Manövrera en valfri kontakt som är ansluten till kopplaren med tryckkontakt i mer än 10 sekunder
4.
Belysningen dimmas till 10 % ljusstyrka och indikerar att återställningsprocessen startar
När återställningsprocessen har fullförts så växlar belysning kort till 100 %, och därefter
ställs det ursprungliga värdet in.
2.7.2 Inkoppling av sensorer via DALI-kabeln
Sensorer kan, utan ytterligare idrifttagande, kopplas till DALI-ledningen via sensorkontakten och
tillåter expansion av området för närvarodetektering.
Ljusvärdet på dessa sensorer utvärderas inte.
i
i
2.8
Viktig anvisning:
För att konfigurera regulatorn via den infraröda fjärrkontrollen måste minst en sensor
anslutas till sensorgränssnittet på regulatorn.
Viktig anvisning:
Dagljusstyrningen använder endast värdena på ljus kopplat till sensorgränssnittets
sensorer.
Synkronisering av styrenheter
X 6b
För systemutvidgningar och för att åstadkomma central till- och frånkoppling av flera styrenheter,
kan upp till 8 styrenheter synkroniseras via en förbindelse med 2 ledare.
Via denna synkroniseringskabel överförs signalerna från rörelsedetektorer och signaler från tryckkontakter som är anslutna till ingångarna C och D på PB-kopplaren. Reaktionen när rörelsesignaler resp.
knapptryckningssignaler tas emot beror på valt driftläge och man måste då skilja mellan 3 olika fall:
(1) Drift utan Standby-tillstånd (Single office)
•
•
•
45
När rörelsesignaler mottas via synk.kabeln växlar enheten till PÅ-läge och startar avstängningsfördröjningstiden eller återställer avstängningsfördröjningstimern om styrenheten redan är i PÅ-läge.
När en tryckkontakt som är ansluten till ingång C på PB-kopplaren aktiveras byter styrenheten till läget
ON och startar fördröjningen, resp. återställer fördröjningen om styrenheten redan befinner sig i läget ON.
När en tryckkontakt som är ansluten till ingång D på PB-kopplaren aktiveras byter styrenheten till läget OFF resp. styrenheten förblir i läget OFF.
Om rörelsesignaler mottas via synk.kablen växlar enheten från PÅ till STANDBY och startar
standbytimern eller återställer den om styrenheten redan är i STANDBY-läge.
När en tryckkontakt som är ansluten till ingång 3 på PB-kopplaren aktiveras byter styrenheten till läget ON och startar fördröjningen, resp. återställer fördröjningen om styrenheten
redan befinner sig i läget ON.
När en tryckkontakt som är ansluten till ingång 4 på PB-kopplaren aktiveras byter styrenheten till läget OFF resp. styrenheten förblir i läget OFF.
(3) Drift med permanent Standby-läge (Corridor)
•
•
•
Om rörelsesignaler mottas via synk.kabeln växlar enheten till PÅ och startar avstängningsfördröjningstimern eller återställer den om styrenheten redan är i PÅ-läge.
När en tryckkontakt som är ansluten till ingång C på PB-kopplaren aktiveras byter styrenheten till läget ON och startar fördröjningen, resp. återställer fördröjningen om styrenheten
redan befinner sig i läget ON.
När en tryckkontakt som är ansluten till ingång D på PB-kopplaren aktiveras byter styrenheten till STANDBY-tillståndet resp. styrenheten förblir i STANDBY-tillståndet.
i
Kompletterande information:
Rörelsesignaler överförs direkt till styrenheterna eller via sensorerna som är anslutna till
DALI-kabeln.
Överföringen av tryckkontakternas signaler fungerar oberoende av om respektive PBkopplare är ansluten till DALI kanal 1 eller 2.
Om rörelsedetekteringen är inställd på Semi Auto resp. om "Holiday mode" är aktiverat,
reagerar styrenheterna i läget OFF inte om rörelsesignaler tas emot via synkroniseringskabeln.
Om rörelsedetekteringen är avstängd, reagerar styrenheterna inte om rörelsesignaler tas
emot och de skickar inga rörelsesignaler via synkroniseringskabeln.
Om testfunktionen för kontroll av sensorernas registreringsavstånd är aktiv, överför
ifrågavarande styrenhet inga rörelsesignaler till synkroniseringskabeln, resp. reagerar
inte på synkroniseringssignaler.
Att trycka på tryckkontakter som är anslutna till ingång C resp. D på en PB-kopplare,
resp. dessa signaler på synkroniseringskabeln, leder inte till att inte till att "Holiday
mode" avslutas.
När tryckkontakter som är anslutna direkt till styrenheten eller tryckkontakter som är
anslutna till ingång A eller B på en PB-kopplare aktiveras eller när åtgärd utförs via User
Remote överförs dessa händelser inte till synkroniseringskabeln.
Om ett STANDBY 2 tillstånd programmeras med hjälp av PC-Software (se programvarans bruksanvisning), så gäller detta STANDBY-tillstånd i beskrivningen av synkroniseringsfunktionen.
DALIeco Control
S
3
Funktion och externa komponenter
4
3.1
Funktionsprincip
Beskrivning av alla knappar/LED:s på Master Remote och deras funktioner, samt beskrivning av
alla knappar/LED:s på User Remote och deras grundfunktioner.
Styrenheten ställer in/kopplar belysningen på arbetsplatser, i korridorer och andra offentliga
utrymmen beroende på det användbara dagsljuset och personers närvaro/rörelser. Detta
registreras av sensorer. På detta sätt kan arbetstrivseln förbättras och energi sparas in. Det finns
funktionslägen för olika användningar/scenarier X 8 .
Dessa kan anpassas individuellt X 5.
3.2
DALI 1/DALI 2 tvåkanalstyrning
Efter den elektriska installationen till DALI 1 (CH-1) och DALI 2 (CH-2) så kan armaturerna drivas
med identiska ljusvärden eller med OFFSET för CH-2 X 5.10.
Extern kontakt X 5a
Aktiveringen av en extern kontakt har prioritet över de automatiska funktionerna.
3.3
3.4
Funktion efter strömavbrott
Beroende på det tidigare inställda funktionsläget så befinner sig systemet, när nätspänningen
finns tillgänglig igen, i ett förinställt tillstånd:
Funktionsläge
Tillstånd
Single Office
OFF
Open Plan Office
OFF
Corridor
STANDBY
Meeting-/Classroom
LAST STATE
Sanitary Room
STANDBY
Staircase
STANDBY
46
4.1
Drift
Fjärrkontrollen Master Remote
X7
(och X separat bruksanvisning)
Knappar/LED:s/anslutningar
(1)
[ON/OFF] Belysning till/från
(2)
Indikering LED 1 (grön/röd/orange)
(3)
[test] Testläge för inställning av detekteringsområde (1 sekunds fördröjning)
(4)
[Funktionsmodi] Urval
(5)
[PROG] Programmeringsläge till/från
(6)
[100 h Burn-in] till/från
(7)
[Auto setup] Aktiverar automatiskt sparande av börvärden
(8)
[CH-1] Inställning av ljusstyrka till kanal 1 (manuellt/direkt)
(9)
[Stand-by-time] Inställningar för STANDBY-tid
(10) [Sensor select] Val av sensor
(11) Indikering LED 2 (grön/röd/orange)
(12) [Switch off delay] Inställningar för fördröjning
(13) [Macro Recorder] Registrera/spara/skicka knappkombination
(14) [Offset] Inställning OFFSET till/från
(15) [PC modes] Utan funktion
(16) [CH-2] Inställning av ljusstyrka till kanal 2 (manuellt/direkt)
(17) [Manual setup] Manuell inställning av ljusvärden
(18) [Stand-by-level] Inställningar för STANDBY
(19)
/
Val av dagsljus-/rörelsefunktioner till/halvautomatiskt/från
(20) Anslutning av mini-USB
Indikerings-LED:s
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 2
•
LED 2
•
LED 1/LED 2
– blinkar snabbt vid signalöverföring (IR) (grön)
– blinkar i "PROG"-läge (röd)
– lyser medan USB-överföring pågår (orange)
– blinkar i "Sensor Select"-läge (grön)
– blinkar medan inspelning med Macro Recorder pågår (röd)
- lyser medan "Reset" Master Remote pågår (orange)
DALIeco Control
Fjärrkontroll User Remote
X7
(och X separat bruksanvisning)
Knappar/LED
(21) [ON/OFF] Alla armaturer till/från
(22) Indikering LED (grön/röd/orange)
(23) [1] Scenarioknapp 1
(24) [3] Scenarioknapp 3
(25) [Holiday] Aktivering av semesterläge
(26) [CH-1] Inställning av ljusstyrka till kanal 1 (manuellt/direkt)
(27) [2] Scenarioknapp 2
(28) [4] Scenarioknapp 4
(29) [Resume] Återtagande av automatiska dagsljusfunktioner
(30) [CH-2] Inställning av ljusstyrka till kanal 2 (manuellt/direkt)
Indikerings-LED (22)
•
grön
– blinkar snabbt vid signalöverföring (IR)
•
röd
– blinkar i läget "Sparar"
•
orange - lyser medan "Reset" User Remote pågår
4.3
5
Steg-för-steg-systemprogrammering med hjälp
av Master Remote
Programmering resp. konfiguration görs med hjälp av Master Remote resp. direkt på sensorn.
Rikta alltid Master Remote mot respektive sensor vid knapptryckning.
Vid programmering och konfigurering måste systemet befinna sig i programmeringsläge
Steg 1
Aktivera PROG-läget
Programmeringsläge X 5.1
Steg 2
Välja funktionsläge
Funktionsläge X 5.2
Steg 3
Definiera börvärden för
ljusregleringen
Auto setup X 5.3
eller Manual setup X 5.4
Steg 4
Individuell inställning av det valda
funktionsläget
Fördröjning X 5.5
Stand-by-level X 5.6
Stand-by-time X 5.7
Dagsljus- och rörelsefunktioner X 5.8
Testfunktion X 5.9
Steg 5
Ljusjustering
för kanal 2 (CH-2)
Offset X 5.10
Steg 6
Specialfunktioner
100 h Burn-in X 5.11
Sensor select X 5.12
PC modes X 5.13
Macro Recorder X 5.14
Till- och frånkoppling av systemet
Extern kontakt:
1.
Tryck på den externa kontakten (SP) för att tända eller släcka
belysningen.
ON
OFF
ON
OFF
Master Remote och User Remote:
1.
Tryck på knappen [ON/OFF] (SP) för att sätta på resp. stänga
av CH-1 (DALI 1) och CH-2 (DALI 2).
5.1
Programmeringsläge (PROG-läge)
Dimma systemet
CH-1
Master Remote och User Remote:
1.
Håll knapparna [CH-1] eller [CH-2] intryckta uppe/nere för
att höja/sänka ljusstyrkan på kanalerna DALI 1 och DALI 2
oberoende av varandra.
C or ri dor
Cla
PROG
gl e
Sin ice
Of f
CH-1
n
M
-/
tin g
ee s ro om
s
Extern kontakt:
1.
Tryck på den externa kontakten (LP) för att antingen höja eller
sänka ljusstyrkan på båda kanalerna samtidigt.
Open
Of fi c pl a
e
4.4
Anmärkning:
i
an
Ro i ta ry
om
4.2
S
S
S ta i rc as e
1. Tryck på knappen [PROG] (LP) för att aktivera programmeringsläget (LED 1 blinkar). CH-1/CH-2 dimmas till det senast
sparade börvärdet (standard = 80 %).
2. Steg-för-steg-programmeringen förklaras i avsnitt X 5.1 till
X 5.14 (flera funktioner/inställningar efter varandra är möjligt).
3. Tryck på knappen [PROG] (SP) för att spara inställningarna
och lämna programmeringsläget.
Om PROG-läget inte avsiktligen lämnas så börjar inställningarna gälla om 60 sekunder.
PROG-läget avslutas automatiskt om inga knappar trycks in på 60 sekunder.
47
DALIeco Control
S
Funktionsläge X 8
De förinställda funktionslägenas kopplingsbeteende: Diagram X 9
5.2
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Of f
an
Ro i ta ry
om
PROG
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
S
S ta i rc as e
5.3
•
•
•
•
•
•
5.5
till X 14 .
Single Office X 9
Open-plan Office X 10
Corridor X 11
Meeting-/Classroom X 12
Sanitary Room X 13
Staircase X 14
Switch off delay (fördröjning)
Timern är inställd (byter till "STANDBY" eller "OFF") efter den senaste rörelsedetekteringen tills
läget "ON" lämnas. I funktionslägena "Corridor", "Staircase" och "Sanitary"så startas timern när
belysningen tänds, även vid avaktiverad rörelsedetektering. Därmed är en tidsberoende styrning
möjlig också vid ren manuell drift.
Switch off delay
test
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
Tryck på knappen [Switch off delay 3 min] (SP) för att ställa in
en fördröjning på 3 minuter för CH-1 och CH-2.
Auto setup
Ställer ljusstyrningens börvärde till 80 % av den maximala belysningsstyrkan.
5.6
CH-1
CH-2
1.
Auto
setup
Manual
setup
Tryck på knappen [Auto setup] (SP) för att starta kalibreringen.
Efter 3 minuters kalibrering blinkar belysningen till och den
automatiska ljusstyrningen startas.
Anvisning: Medan "AutoSet Up" pågår så går det inte att göra
några inställningar. "Prog" -läget avslutas automatiskt när
"AutoSet Up" har genomförts.
Stand-by-level
Ställa in ljusstyrkan (%) i STANDBY resp. stänga av STANDBY-funktionen.
Stand-by-level
OFF
10 %
30 %
50 %
30 %
50 %
Stand-by-level
5.4
Manual setup
OFF
10 %
1.
Tryck exempelvis på knappen [Stand-by-level 30%] (SP eller
LP) för att ställa in STANDBY för CH-1 (CH-2 följer i givna fall
med OFFSET X 5.10).
2.
Tryck på knappen [Stand-by-level OFF] (SP eller LP) för att
stänga av STANDBY-funktionen.
Sparar ett fritt inställbart börvärde.
CH-1
CH-2
Auto
setup
1.
Tryck på vippknappen [CH-1] för att ställa in regleringens
börvärde.
5.7
Stand-by-time
Ställa in längden på STANDBY resp. koppla till STANDBY-funktionen hela tiden.
Manual
setup
Stand-by-time
CH-1
CH-2
Auto
setup
2.
Tryck på knappen [Manual setup] (SP) för att ställa in den
aktuella ljusstyrkan som börvärde (lamporna blinkar).
Manual
setup
i
48
•
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
OFF
OFF
O
FF
30 s
Tryck på en av knapparna [Stand-by-time] (SP eller LP) för att
ställa in STANDBY-tiden för CH-1 och CH-2.
Om [Stand-by-time ∞] väljs så stängs belysningen aldrig av.
Anmärkning:
Så länge lagringsprocessen för börvärde körs blinkar sensorns LED-lampa rött/grönt
växelvis. Programläget kan endast avslutas ungefär 10 sek. efter att processen är
färdig. För att undvika oklarheter kring uppmätt värde vid lagringstidpunkten får ingen
uppehålla sig i närheten av sensorerna när börvärdet lagras.
5.8
Dagsljus- och
rörelsefunktioner
Dagsljus- och rörelsefunktionerna kan ställas in:
- för direkt anslutna sensorer gemensamt (PROG-läge X 5.1)
- för direkt anslutna sensorer individuellt (Sensor select X 5.12)
DALIeco Control
S
5.10 Inställning av Offset
Dagsljusfunktioner
Ställa in OFFSET (= avståndet från CH-2 till CH-1) för ett visst funktionsläge.
Knapp [ON]
•
Helautomatisk dagsljusstyrning aktiv
ON
100 h
Burn-in
ON
OFF
Semi
Auto
Knapp [Semi
Auto]
•
•
PC modes
1
2
Offset
1.
Tryck på knappen [Offset] (SP).
2.
Offset ställs in med pilknapparna [CH-2]:
- LP = grovinställning
- SP = fininställning
Offset på CH-2 kan vara:
- min. = värdet på CH-1
- max. = 100 % ljusstyrka
Tryck på knappen [Offset] (SP) för att spara inställningen.
ON
OFF
Automatisk frånkoppling vid för mycket dagsljus
Manuell tillkoppling
OFF
CH-1
Knapp [OFF]
•
CH-2
Auto
setup
Dagsljusstyrningen frånkopplad
Manual
setup
3.
Funktioner för rörelsedetektion
Knapp [ON]
•
Närvarodetektering aktiv
•
•
Automatiskt byte till "STANDBY" resp. "OFF" när
fördröjningstiden har gått
Manuell tillkoppling
•
Rörelsedetektering frånkopplad
Anmärkning:
i
Inställningen av Offset är endast möjligt utanför programmeringsläget.
ON
Semi
Auto
Knapp [Semi
Auto]
OFF
Knapp [OFF]
5.11 100 h Burn-in
Vid användning av lysrör så uppnås en stabil funktion och maximal livstid först efter en
inbränningsperiod (100 h med 100 %). Medan inbränningen pågår är alla automatiska funktioner
frånkopplade, alla lampor i systemet lyser med 100 %.
Alla anslutna sensorers LED:s lyser rött hela tiden.
100 h
Burn-in
5.9
ON
OFF
Testfunktion
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
Med testfunktionen kan sensorns detekteringsområde kontrolleras
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
49
Tryck på knappen [test] (SP) för att koppla till testfunktionen.
Tryck på knappen [PROG] (SP), för att lämna programmeringsläget och starta testet.
Gå in på detekteringsområdet:
- vid detektering följer 100 % ON,
- utan detektering efter 1 s. tillbaka till 1 % ON.
Ställ vid behov in detekteringsområdet med hjälp av skärmarna på sensorn och upprepa därefter steg 3 och 4 så
många gånger det behövs.
Efter genomfört test kan du antingen vänta 60 sek. eller trycka
på knappen [ON/OFF] eller [CH-1/CH-2] (SP) för att stänga
av testfunktionen (gå tillbaka till normal funktion).
Vid idrifttagandet resp. innan den reguljära användningen av
systemet startar ska du trycka på knappen
[100 h Burn-in ON/OFF] (SP) för att starta processen.
Tryck på knappen [100 h Burn-in ON/OFF] en gång till (SP)
för att, vid behov, stoppa processen i förtid.
Varje gång funktionen öppnas startar nedräkningen av 100 h
på nytt.
5.12 Sensor select
1.
ON
OFF
Sensor
select
2.
3.
4.
Tryck på knappen [Sensor select] (LP) för att välja en sensor
(den valda sensorns LED blinkar orange).
Periodiskt växlande LED-indikation på sensorn:
- Orange = sensor vald
- Röd = närvarofunktion aktiv
- Grön = dagsljusfunktion aktiv
Genomföra sensorinställningar X 5.8.
Om det finns flera sensorer i systemet ska du trycka på knappen [Sensor select] en gång till (SP) för att välja nästa sensor.
Tryck på knappen [Sensor select] (LP) för att spara sensorinställningarna eller tryck på knappen [PROG] (SP).
DALIeco Control
S
5.13 PC modes
7
Konfigurationer som har skapats med hjälp av DALIeco PC-Software och via USB sparats i
minnet PC1 resp. PC2, kan genom att trycka på knappen PC1 resp. PC2 skickas iväg och
överföras till en styrenhet.
Rikta alltid User Remote mot respektive sensor vid knapptryckning.
100 h
Burn-in
ON
OFF
7.1
PC modes
1
2
Offset
1.
ON
OFF
2.
3.
Aktivera programmeringsläget genom att trycka länge på
knappen [Prog]
Tryck på [PC1] eller [PC2] för att starta sändningsproceduren
Den framgångsrika och fullständiga överföringen av konfigurationen bekräftas genom att belysningen blinkar.
En detaljerad beskrivning av PC-software funktioner finns i
den tillhörande bruksanvisningen.
Drift med User Remote
Scenarioknappar [1] till [4]
1
2
•
3
4
•
Holiday
Resume
•
CH-1
CH-2
5.14 Macro Recorder
Om flera styrenheter ska förses med en identisk konfiguration, kan knapptryckningarna på
Master Remote vid idrifttagningen spelas in med en Macro Recorder och därefter överföras till
andra styrenheter.
1.
Macro Recorder
2.
3.
4.
5.
i
6
Aktivera programmeringsläget genom att trycka länge på
knappen [Prog]
Starta inspelningen genom att trycka länge på knappen [rec]
(belysningen går till 100% och den röda LED:n på fjärrkontrollens knapp "Sensor Select" indikerar att inspelningen startar)
Genomför en normal programmering (se kapitel 5)
Stopp inspelningen med knappen [stop] (den röda LED:n på
fjärrkontrollens knapp "Sensor Select" slocknar)
Återge konfigurationen med knappen [play] och överför den till
en annan styrenhet med hjälp av IR-telegram.
Viktig Anmärkning:
Konfigureringar av enskilda sensorer som genomförts med "Sensor select" kan inte
spelas in och överföras med Macro Recorder. Inspelningen avslutas automatiskt när
programmeringsläget lämnas.
Skapa individuella konfigureringar med
DALIecos PC-programvara
Individuella funktionsprofiler och parameterinställningar kan skapas med DALIecos PC-mjukvara.
De sparas via USB på huvudfjärren och överförs via IR till styrenheten. Detaljer och programvara
kan laddas ner via internet: www.osram.com/dalieco
50
7.2
Hämta scenario: Val av de sparade ljusscenarierna genom
knapptryck (SP).
Spara scenario: En ljusstyrka som via [CH-1] och/eller [CH-2]
har ändrats manuellt kan med ett knapptryck sparas (LP) på
respektive scenarioknapp (systemet blinkar som bekräftelse).
Spärra eller frige sparande av scenarier:
1. Tryck samtidigt på knapparna [Holiday]+[CH-2 S] (VLP)
(röd LED blinkar).
2. - Tryck på knappen [1] (SP) för att spärra sparande av
scenarier (LED lyser rött i tre sekunder)
- Tryck på knappen [2] (SP) för att frige sparande av scenarier (LED lyser grönt i tre sekunder).
Knapp [Holiday]
Holiday
7.3
X7
Resume
Tillfällig avaktivering av rörelsedetekteringen med hjälp av knapptryck (SP), sensor-LED lyser rött hela tiden.
Återaktivering är möjlig med hjälp av knapparna [ON/OFF], scenarioknapparna [1] till [4] samt [CH-1]/[CH-2].
Knapp [Resume]
Holiday
Resume
Återinrättande av de automatiska ljusstyrningsfunktionerna med
hjälp av knapptryck (SP). I funktionsläge utan ljusstyrning saknar
denna knapp funktion.
DALIeco Control
7.4
S
Autonom drift av flera system
Lära in User Remote för en viss utvald mottagare för att möjliggöra en autonom drift av flera
system (maximalt 15) i samma utrymme.
1.
1
2
2.
3
4
Holiday
Resume
3.
Tryck samtidigt på knapparna [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP) för
att starta den individuella programmeringen (LED blinkar rött).
Aktivera knappsats (fabriksinställning = 16):
- Knappsats 1-4: Tryck på knappen [1] (SP).
- Knappsats 5-8: Tryck på knappen [2] (SP).
- Knappsats 9-12: Tryck på knappen [3] (SP).
- Knappsats 13-16: Tryck på knappen [4] (SP).
Programmera systemnummer:
- Tryck på knappen [1], [2], [3] eller [4] (SP) för systemnumren
som ska programmeras (fabriksinställning = 16)
(grön LED blinkar två gånger och systemet blinkar som
bekräftelse).
--> Exempel: Programmera systemnummer 10:
1.
Tryck samtidigt på knapparna [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP) (röd LED blinkar).
2.
Tryck på knappen [3] (SP) för att aktivera knappsats 9-12.
3.
Tryck på knappen [2] (SP) för att programmera systemnummer 10
(grön LED blinkar två gånger och systemet blinkar som bekräftelse).
9
Tekniska data
Nätanslutning
220 – 240 V AC 50-60 Hz
Ingång för kontakt
Potentialfria slutande kontakter,
DALI-gränssnittet (data för varje kanal)
Maximal total kabellängd: 100 m
max. kabellängd 50 m
Max 16 EVG + max 3 DALI
Sensorer eller knappkopplare
Disponibel styrström
Max 64 mA på en kanal
Max 96 mA totalt via båda kanalerna
Sensorgränssnitt
Max 4 DALIeco LS/PD eller
4 DALIeco LS/PD LI NP eller
1 HF LS LI-sensor
Maximal total kabellängd
till alla sensorer: 25 m
Max. kabellängd
50 m (sammanlagt)
Synkroniseringskabel /Tryckkontaktkabel
Effektförbrukning
0,2 W - 3,0 W (beroende på antalet
förkopplingsdon/sensorer)
8
Reset
Omgivningstemperatur
IP20
Skyddsklass
II, skyddsisolering
Överensstämmelse
CE
8.1
System Reset (med Master Remote)
1.
2.
3.
Tryck på knappen [PROG] (LP) för att starta programmeringsläget (LED1 blinkar).
Tryck på [Single Office] (SP) för att ställa in standardfunktionsläget (LED1 blinkar snabbt).
Tryck på knappen [PROG] (SP) för att lämna programmeringsläget.
8.2
Reset Master Remote
1.
2.
3.
Tryck på knappen [PROG] (LP) för att starta programmeringsläget (LED1 blinkar).
Tryck samtidigt (VLP) på [Corridor] och [Staircase] (LED2 blinkar).
Tryck på knappen [PROG] (LP) – (LED1 och LED2 lyser orange i 3 sekunder).
8.3
Reset User Remote
•
•
1.
2.
Tryck samtidigt (VLP) på [CH-1 S] och [Resume] (röd LED blinkar).
Tryck på knappen [4] (SP) – (LED lyser orange i 3 sekunder).
•
51
-20 °C till +50 °C (drift)
Skyddstyp
i
Viktiga anmärkningar:
•
•
Tryckknapp, sensor och DALI-linjer måste dras separat från lampan och LEDmodulens matarledningar.
Om det är möjligt bör tryckknappslinjer inte dras tillsammans med strömförsörjningen i samma kabel.
Dra sensorlinjerna separat från strömförsörjningen.
Vid längre kabellängder eller elektromagnetisk störning rekommenderas att expansionssensorer eller tryckknappar ansluts via DALI-linjen.
För att garantera korrekt användning av systemet får nya komponenter endast
anslutas och frikopplas/kopplas bort i spänningsfritt läge.
DK
FIN
N
S
C10449064
G10576783
15.10.15
OSRAM GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany
www.osram.com