Hongfa HF115F0051HS1AF Miniature high power relay Datasheet

[email protected]@
ECFC;KLI? BCAB HGN?I I?D;O
@UQab_U`
. Nks daecdpA 8<5> ii
. 8=D osep_dejc _]l]^ehepu
. <gX `eaha_pne_ opnajcpd
/^apsaaj _keh ]j` _kjp]_po0
. Fnaal]ca `eop]j_aA 87ii
. Oaapejc XGH 7>773 7=:8 naejbkn_a ejoqh]pekj
. Rnk`q_p ej ]__kn`]j_a pk LHF =7::<48 ]r]eh]^ha
. Uk_gapo ]r]eh]^ha
. Rh]ope_ oa]ha` ]j` bhqt lnkkba` pulao ]r]eh]^ha
. WN ejoqh]pekj ouopaiA Fh]oo I ]r]eh]^ha
. Hjrenkjiajp]h bneaj`hu lnk`q_p /TkKU _kilhe]jp0
. Qqpheja GeiajoekjoA /[email protected] t 895> t 8<5>0 ii
Ieha Pk5AH8:;<8>
M
> ?
Ieha [email protected]:;
Ieha Pk5AFSF7?77979?8:7
=GCD
=GFK;=K >;K;
Fkjp]_p ]nn]jcaiajp
8D3 8E3 8F
Fkjp]_p naoeop]j_a
9D3 9E3 9F
Fkjp]_p i]pane]h
89D68=D 9<7XDF
?D 9<7XDF
=GCD >;K;
O]t5 osep_dejc rkhp]ca
;;7XDF 6 :77XGF
O]t5 osep_dejc _qnnajp
89D 6 8=D
O]t5 osep_dejc lksan
:777XD 6 ;777XD
?D
9777XD
8 t 87>QRU
Oa_d]je_]h aj`qn]j_a
8K:E pulaA 8 t 87<QRU /8=D 9<7XDF3
Taoeopera hk]`3 DcPe3 Tkki pail53 8o kj @o kbb0
Hha_pne_]h aj`qn]j_a
9K;E pulaA 8 t 87<QRU /?D 9<7XDF3
Taoeopera hk]`3 DcPe3 Tkki pail53 8o kj @o kbb0
=B;I;=K?ICJKC=J
Ljoqh]pekj naoeop]j_a
opnajcpd
Dllnkt5 ;77iY
Uaa kn`anejc ejbk5
Fkjp]_p n]pejc
/Tao5 hk]`0
Geaha_pne_
Fkeh lksan
877i i]t5/]p 8D =XGF0
8777O /]p <77XGF0
Pkiej]h Re_g4ql
Xkhp]ca
Xkhp]ca
XGF
XGF
i]t5
]p 9:
Gnkl4kqp
Xkhp]ca
XGF
iej5
O]t5
Xkhp]ca
XGF 80
Fkeh
Taoeop]j_a
<
:5<7
75<
>5<
=9 t /8 87-0
=
;597
75=
@57
@7 t /8 87-0
@
=5:7
[email protected]
8:5<
979 t /8 87-0
89
?5;7
859
8?
:=7 t /8 87-0
8?
895=7
85?
9>
?87 t /8 87-0
9;
8=5?7
95;
:=
8;;7 t /8 87-0
Eapsaaj _keh . _kjp]_po
<777XDF 8iej
Eapsaaj klaj _kjp]_po
8777XDF 8iej
Eapsaaj _kjp]_p oapo
9<77XDF 8iej
;?90
::5=7
;5?
>9
<>=7 t /8 8<-0
87gX /859 6 <7zo0
=790
;9577
=57
@7
><77 t /8 8<-0
88790
>>577
8857
8=<
9<977 t /8 8<-0
Uqnca rkhp]ca /^apsaaj _keh . _kjp]_po0
Qlan]pa peia /]p jkie5 rkhp50
8<io i]t5
Taha]oa peia /]p jkie5 rkhp50
?io i]t5
Vailan]pqna neoa /]p jkie5 rkhp50
<<M i]t5
Udk_g naoeop]j_a 1
Xe^n]pekj naoeop]j_a 1
Iqj_pekj]h
@?i6o9
Gaopnq_pera
@?7i6o9
F]aU`: 80 O]teiqi rkhp]ca nabano pk pda i]teiqi rkhp]ca sde_d nah]u
_keh _kqh` aj`qna ej ] odknp lanek` kb peia5
90 Ikn lnk`q_po sepd n]pa` rkhp]ca - ;?X3 ia]oqnao odkqh` ^a
p]gaj pk lnarajp _keh kranrkhp]ca ej kn`an pk lnkpa_p _keh ej paop
]j` ]llhe_]pekj /ac5 Fkjja_p `ek`ao ej l]n]hhah05
87Kv pk 8<7Kv 87c6<c
Kqie`epu
<- pk ?<- TK
Di^eajp pailan]pqna
Vaniej]pekj
4;7
pk ?<
RFE
Wjep saecdp
Dllnkt5 8:5<c
Fkjopnq_pekj
Rh]ope_ oa]ha`3
Ihqt lnkkba`
F]aU`: 80 Vda `]p] odksj ]^kra ]na ejepe]h r]hqao5
90 1 Lj`at eo jkp ej nah]u hajcpd `ena_pekj5
:0 WN ejoqh]pekj ouopaiA Fh]oo I3 Fh]oo E5
KQPJID THND[
[email protected] [email protected];@ 3 LUQ8;7783 QKUDU8?7783 LHFS SF 7?7777 FHTVLILHG
8;?
978; Tar5 8579
J;@?KO ;HHIGM;D I;KCFAJ
M>?
J^USXVXSQaX]\`
=]\aQSa [QaU_XQZ
IQaX\W`
KI88<I}59/KB\0/U0;/J0/I0
KI88<I}58K/U0/8B90/J0/I0
DcF`Q
KI88<I}58\/U0/8B90/J0/I0
KI88<I}58K/U0:/J0/I0
?D 9<7XDF
]p >7xF
89D 9<7XDF
]p >7xF
87D 9<7XDF
]p >7xF
89D 9<7XDF
]p >7xF
8=D 9<7XDF
]p >7xF
87D 9<7XDF
]p >7xF
@D 9<7XDF FQU{ C75;
KI88<I}58\/U0:/J0/I0
8=D 9<7XDF
KI88<I}59/KB\0/U0;E/J0/I0
]p >7xF
]p >7xF
@D 9<7XDF FQU{ C75;
]p >7xF
<D ;77XDF
]p ?<xF
?D 9<7XDF
]p ?<xF
KI88<I}58K/U0/8B90E/J0/I0
89D 9<7XDF
]p ?<xF
KI88<I}58\/U0/8B90E/J0/I0
89D 9<7XDF
]p ?<xF
KI88<I}58K/U0:E/J0/I0
8=D 9<7XDF
]p ?<xF
@D 9<7XDF FQU{ C75;
]p >7xF
8=D 9<7XDF /PQ kjhu0
]p ?<xF
89D 9<7XDF
]p ?<xF
@D 9<7XDF FQU{ C75; /PQ kjhu0
]p >7xF
87/;0D 9<7XDF /PQ kjhu0
]p =<xF
89/90D 9<7XDF /PQ kjhu0
]p =<xF
KI88<I}59/KB\0/U0;D/J0/I0
?D 9<7XDF
]p ?<xF
KI88<I}58/KB\0/U0/8B90D/J0/I0
89D 9<7XDF
]p ?<xF
KI88<I}58K/U0:D/J0/I0
8=D 9<7XDF
]p ?<xF
@D 9<7XDF FQU{ C75;
]p >7xF
8=D 9<7XDF /PQ kjhu0
]p ?<xF
@D 9<7XDF FQU{ C75; /PQ kjhu0
]p >7xF
DcPe
KI88<I}58\/U0:E/J0/I0
DcUjQ9
;[RXU\a
KU[^U_Qab_U
KI88<I}58\/U0:D/J0/I0
LD4=LD
8=D 9>> XDF
89D 9>>XDF
Xanoekj 8 kn 9 /DcF`Q0
86:KR 89<XDF
Xanoekj 8 kn 9 /DcUjQ90
869KR 9<7XDF
E:77
E:77
T:77
Xanoekj : /DcPe0
8=D 9>>XDF
89D 9>>XDF
<IND3 :7NTD 9<7XDF
8=D 9>> XDF
87D 9<7XDF
@D 9<7XDF ]p 87<xF
Xanoekj : /DcF`Q0
Xanoekj : /DcUjQ90
89D 6 9>>XDF
T:77
Xanoekj 8 kn 9 /DcPe0
86:KR 89<XDF
869KR 9<7XDF
Xanoekj ; /DcF`Q0
86;KR 89<XDF
869KR 89<XDF
VX4< 89<XDF
?D 9>>XDF
869KR 9<7XDF
8KR 9<7XDF
Xanoekj ; /DcUjQ90
?D 9>>XDF
Xanoekj ; /DcPe0
?D 9>>XDF
F]aU`: 80 Dhh r]hqao qjola_ebea` ]na ]p nkki pailan]pqna5
90 Qjhu pule_]h hk]`o ]na heopa` ]^kra5 Qpdan hk]` ola_ebe_]pekjo _]j ^a ]r]eh]^ha qlkj namqaop5
8;@
GI>?ICFA [email protected];KCGF
KI88<I 6
789
48K U
8
I /ZZZ0
D
Kd^U
=]XZ c]ZaQWU
<3 =3 @3 893 8?3 9;3 ;?3 =73 887XGF
8 Ikni D 5>: 8 Ikni E 5P: 8 Ikni F
=]\aQSa Q__Q\WU[U\a 5B:
6B: 9 Ikni D 6>: 9 Ikni E 6P: 9 Ikni F
=]\`a_bSaX]\ 8090
J: Rh]ope_ oa]ha`
MU_`X]\
5: :5<ii 8 lkha 89D
7: <57ii 8 lkha 8=D
6: <57ii 8 lkha 89D
8: <57ii 9 lkha ?D
=]\aQSa [QaU_XQZ :0
;: DcUjQ9
<: DcPe
;A: DcUjQ92 Dq lh]pa`
FXZ: DcF`Q A: DcF`Q2 Dq lh]pa`
<A: DcPe2 Dq lh]pa`
C\`bZQaX]\ `aQ\TQ_T @: Fh]oo I
FXZ: Ihqt lnkkba`
FXZ: Fh]oo E
a5c5 /::<0 op]j`o bkn lnk`q_p ej ]__kn`]j_a pk LHF =7::<48 /JYV0
/9<:0 op]j`o bkn Tabhks okh`anejc ranoekj3 bkn 8 lkha pula
=b`a][U_ `^USXQZ S]TU
F]aU`: 80 Ya na_kiiaj` bhqt lnkkba` pulao bkn ] _ha]j ajrenkjiajp /bnaa bnki _kjp]iej]pekjo hega K9U3 UQ93 PQ93 `qop3 ap_505
Ya oqccaop pk _dkkoa lh]ope_ oa]ha` pulao ]j` r]he`]pa ep ej na]h ]llhe_]pekj bkn ]j qj_ha]j ajrenkjiajp /sepd _kjp]iej]pekjo
hega K9U3 UQ93 PQ93 `qop3 ap_05
90 Fkjp]_p eo na_kiiaj`a` bkn oqep]^ha _kj`epekj ]j` ola_ebe_]pekjo eb s]pan _ha]jejc kn oqnb]_a lnk_aoo eo ejrkhra` ej ]ooai^hejc nah]uo
kj RFE5
:0 Ikn ckh` lh]pa` pula3 pda iej5 osep_dejc _qnnajp ]j` iej5 osep_dejc rkhp]ca eo 87iD <XGF5
GLKDCF? >CE?FJCGFJ3 NCICFA >C;AI;E ;F> H= <G;I> D;OGLK
WjepA ii
Qqpheja Geiajoekjo
:5<ii Rejjejc /KI88<I6 eee 4ee 4e 48 4ee 0
<ii Rejjejc /KI88<I6 eee 4ee 4e 496:6; 4ee 0
[email protected]
75<
895>
8<5>
8<5>
:5=
75<
759
:5=
75:
75:
75:
75:
759
895>
75:
75:
75:
[email protected]
:475<t75?
=475<t75?
75<t75<
75<t75<
Yenejc Ge]cn]i /Ekppki reas0
:5<6<ii Rejjejc3 8 Rkha3 89D3 KI88<I6 eee 48 e 4e 48694ee
8 Ikni D
8 Ikni E
8 Ikni F
<ii Rejjejc3 8 Rkha3 8=D3 KI88<I6 eee 48 e 4e 4:4ee
8 Ikni D
8 Ikni E
8 Ikni F
<ii Rejjejc3 9 Rkha3 ?D3 KI88<I6 eee 49 e 4e 4;4ee
9 Ikni D
8<7
9 Ikni E
9 Ikni F
75:
GLKDCF? >CE?FJCGFJ3 NCICFA >C;AI;E ;F> H= <G;I> D;OGLK
WjepA ii
RFE N]ukqp /Ekppki reas0
:5<ii 8Rkha 89D
<ii 8Rkha 89D
<57;
:5<
<57;
95=
:5<
95=
>5<=
>5<=
<4 85:
<4 85:
9758=
9758=
<ii 9Rkha ?D
<ii 8Rkha 8=D
<57;
<57;
<57;
95=
<57;
95=
>5<=
>5<=
?4 85:
?4 85:
9758=
9758=
Tai]ngA 80 Lj _]oa kb jk pkhan]j_a odksj ej kqpheja `eiajoekjA kqpheja `eiajoekj ,8ii3 pkhan]j_a odkqh` ^a y759iiB kqpheja `eiajoekj /8ii
]j` ,<ii3 pkhan]j_a odkqh` ^a y75:iiB kqpheja `eiajoekj /<ii3 pkhan]j_a odkqh` ^a y75;ii5
90 Vda pkhan]j_a sepdkqp ej`e_]pejc bkn RFE h]ukqp eo ]hs]uo y758ii5
:0 Vda se`pd kb pda cne``ejc eo 95<9ii5
=B;I;=K?ICJKC= =LIM?J
DF
87
<
GF
8
75<
Fkeh Xkhp]ca/W6Wj0
Qlan]pekjo /Z87777 QRU0
Fkjp]_p Fqnnajp /D0
<7
FQLN QRHTDVLPJ TDPJH /GF0 1
HPGWTDPFH FWTXH
ODZLOWO UYLVFKLPJ RQYHT
8777
877
E
F
D
87
:5=
:5;
:57
95=
959
7 D
? D
8= D
85?
85;
Ta_kiiaj`a`
rkhp]ca
857
8
758
87
97
:7 ;7 <7
877
977
:77 ;77
<77
Fkjp]_p Xkhp]ca /X0
7
75;
75?
859
85= 957
95;
95=
95?
:59
:5=
;57
75=
7
297
Ena]gejc F]l]_epu /gXD0
2;7
2=7
2877
2?7 2?<
Di^eajp Vailan]pqna /
0
IU[Q_Y:
F]aU`: 2 Vda qoa kb ] nah]u sepd ]j ajanceoejc rkhp]ca
85 Fqnra DA 9K;E pula
kpdan pd]j pda n]pa` _keh rkhp]ca i]u ha]` pk
Fqnra EA 8K8E pula/kn 8K9E pula0
na`q_a` aha_pne_]h heba5
Fqnra FA 8K:E pula
Dj ajanceoejc rkhp]ca kran pda ]^ran n]jca
95 Vaop _kj`epekjoA
i]u `]i]ca pda ejoqh]pekj kb nah]u _keh5
PQ3 Taoeopera hk]`3 9<7XDF3
Ihqt lnkkba`3 Tkki pail53 8o kj @o kbb5
Geo_h]eian
Vda ola_ebe_]pekj eo bkn nabanaj_a kjhu5 Uaa pk ,Vaniejkhkcu ]j` Jqe`ahejao, bkn ikna ejbkni]pekj5 Ula_ebe_]pekjo oq^fa_p pk _d]jca sepdkqp jkpe_a5
Ya _kqh` jkp ar]hq]pa ]hh pda lanbkni]j_a ]j` ]hh pda l]n]iapano bkn aranu lkooe^ha ]llhe_]pekj5 Vdqo pda qoan odkqh` ^a ej ] necdp lkoepekj pk
_dkkoa pda oqep]^ha lnk`q_p bkn pdaen ksj ]llhe_]pekj5 Lb pdana eo ]ju mqanu3 lha]oa _kjp]_p Kkjcb] bkn pda pa_dje_]h oanre_a5 Kksaran3 ep eo pda qoan|o
naolkjoe^ehepu pk `apanieja sde_d lnk`q_p odkqh` ^a qoa` kjhu5
w Ze]iaj Kkjcb] Hha_pnk]_kqope_ Fk53 Np`5 Dhh necdpo kb Kkjcb] ]na naoanra`5
8<8
Similar pages